Den nasjonale veikonferansen 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den nasjonale veikonferansen 2010"

Transkript

1 Vegforum Trøndelag - vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Den nasjonale veikonferansen 2010 Veiens betydning for regional utvikling Den Nasjonale Veikonferansen er en løsningsfokusert konferanse om fremtidens norske veier. Konferansen skal samle alle aktører som er interessert i å bidra til en videreutvikling av samferdselssektoren i Norge. Årets konferanse setter søkelyset på veienes betydning for regional utvikling i Norge med eksempler fra Europa. Konferansen går over to dager, og det er mulig å delta på en av dagene eller begge. På dag to arrangeres også Vegforum Trøndelags høstkonferanse i forlengelsen av den nasjonale konferansen. Det er bred politisk enighet om at folk skal kunne bo og arbeide over hele landet. En forutsetning for å kunne ta hele landet i bruk, er et velfungerende veinett. Veiene binder regioner sammen og skaper mulighet for næringsutvikling og bosetting selv i de delene av Norge som ligger langt unna primærmarkedene. Et godt veisystem skaper nærhet mellom mennesker og markeder. Opplysningsrådet for veitrafikken og Vegforum Trøndelag inviterer til en nasjonal/regional diskusjon om følgende spørsmål: n Hva betyr et godt veinett for regional utvikling? n Hva kan vi lære av tiltak og oppnådde resultater i andre land? Arrangører: OFV og Vegforum Trøndelag Sted: Rica Nidelven Hotell, Trondheim Tid: 18. og 19. november Målgruppe: Regionalpolitiske aktører fra hele landet, næringslivet, interesseorganisasjonene innen næringsliv, transport og vei, forvaltningen, fylkeskommunene, fagfolk, politikere og media.

2 Program Torsdag 18. november Kl 0900 Kl 0930 Registrering Velkommen til veikonferansen Trond Johannesen, styreleder i OFV, adm.direktør i MEF Kl 0940 Forutsetninger for en videre positiv utvikling av regionene hvilken rolle spiller god infrastruktur? Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa Hvordan vil regjeringen fremme en forutsigbar fremkommelighet for næringslivet i alle regioner? Kl 1000 Samfunnsøkonomisk nytte av et bedre veinett Nils Terje Furunes, tidligere konsernøkonom i DnBNOR Samfunnsøkonomiske gevinster av å forbedre veinettet. Kl 1020 Kl 1045 Kl 1140 Kl 1200 Kvaliteten på veinettet: hvilke fylker har best og dårligst veier? Vilrid Femoen, leder politikk og strategi, OFV Presentasjon av hvordan fylkene rangeres i forhold til bredde, kurvatur, stigning, fartsgrenser, jevnhet, komfort og ulykkessituasjon. Debatt: Krav til veistandard Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide (Krf), Susanne Brattli (Ap) Bård Hoksrud (Frp) og Øyvind Halleraker (H) sammen med Nils Terje Furunes og Vilrid Femoen. Bedre veiforbindelser et verktøy for satsing i nordområdene Torbjørn Naimak, regiondirektør, Statens vegvesen region nord Som et ledd i regjeringens satsing på vekstkraftig utvikling i nordområdene, er det i Nasjonal transportplan igangsatt strategiske utredninger av infrastrukturbehov for fremtiden. Første delutredning er nå klar, og presenteres offentlig for første gang på Den nasjonale veikonferansen.

3 Kl 1220 Kl 1240 Kl 1300 Kl 1400 Kl 1420 Kl 1440 Kl 1510 Kl 1600 Kl 1615 Kl 1800 Kl 1930 Gode veier skaper sterke og levende regioner Jon Inge Lian, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt Sammenhengen mellom samferdselsinvesteringer og regional utvikling. Vil bedre veiforbindelser gi flere arbeidsplasser? Gisle Solvoll, forskningsleder ved Handelshøgskolen i Bodø Omsetnings- og sysselsettingsendringer i Nordland som følge av endringer i infrastruktur. Betydningen av økt reisehastighet for regional utvikling. Lunsj Næringslivets behov for god infrastruktur og utbygging av samferdselsprosjekter Tore Myhre, avdelingsdirektør innovasjon og næringsutvikling, NHO NHO samferdselsstrategi: utfordringer og løsninger. Betydningen av sikre og effektive norske veier for et europeisk konsern Jon Erik Engeset, konsernsjef, Saferoad Saferoad har virksomhet i 10 land med hovedkontor i Ørsta. Både produktene og de ansatte er avhengig av sikre og effektive veiforbindelser. Debatt salens time Introduksjon til dagens veibefaring Merethe Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag og leder for Vegforum Trøndelag Veibefaring i Trondheimsregionen Hvordan kommer varer og personer seg mellom omland og byen? 11 kommuner i Trondheimsregionen har valgt å lage en større pendlerregion for å vokse sammen. Vi vil på turen se standarden på viktige regionveier mot Fosen og Klæbu med ulik utsikt til å bli opprustet. På vei inn og ut av Trondheim passerer vi nye avlastningsveier, prosjekter under bygging, og veier som burde vært bygget. Kart og illustrasjoner vil bli utdelt. Retur Middag

4 Fredag 19. november Kl 0900 Velkommen dag 2 Kl 0905 Kl 0930 Kl 0950 Kl 1010 Kl 1040 Kl 1100 Kl 1120 Kl 1130 Portugals nasjonale veiplan , hovedpunkter og resultater Antonio Pinelo, generalsekretær i den portugisiske veiforeningen CRP Hvordan Portugal har bygget opp et moderne veinett på kort tid ved hjelp av statlig/privat samarbeid og ny finansieringsmodell. På vei mot minstestandarder på veinettet? Lars Erik Hauer, direktør for veg og transportavdelingen, Statens vegvesen Vegdirektoratet På bakgrunn av regionreformen er det utarbeidet forslag til minstestandarder på riks- og fylkesveinettet. Standardene skal fremme likeverdig tjenestekvalitet på veinettet over hele landet. Har fylkene blitt sterkere regionale utviklingsaktører? Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag og Tor Erik Jensen, fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag Erfaringer fra Nord- og Sør-Trøndelag etter regionreformen. Ei tim te by n Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene AS Hvordan skape tverrpolitisk enighet om et utviklingsprosjekt på tvers av kommunegrenser? Nye tanker om veifinansiering Oddbjørn Vatne, Nordøyvegen og samferdselsutvalget i Møre og Romsdal Kreativiteten kjenner ingen grenser når det gjelder å sikre finansiering av bedre veier. Hvilken lærdom kan vi trekke av prosjektet Nordøyvegen? Oppsummering av nasjonalt program Hvem betaler regningen for levende, livskraftige regioner? Hvor lenge skal befolkning og næringsliv vente på å få en tjenlig infrastruktur? Lunsj

5 Vegforum Trøndelags høstkonferanse Åpent for alle. Kl 1230 Kl 1240 Kl 1250 Velkommen Kort om forvaltningsreformen Vi har fylkespolitikere i Trøndelag som er blant de beste i landet til å prioritere vei, men vil dette vare? Terje Sørvik, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Komité for samferdsel, næring og miljø og Ola Huke, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Komité for Samferdsel, areal og miljø, forteller om status og videre planer i eget fylke. Planlegging av vei i Trøndelag Debatt: Hva kan vi gjøre for å skape mer regional enighet og slagkraft i Trøndelag og Midt-Norge? Deltagere: n Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene AS - Ei tim te by n n Bjørn Holder, prosjektleder fv 17 Steinkjer Namsos n Berit B. Lied, regionvegsjef i Statens Vegvesen region Midt n Inga Johanne Balstad, ordfører i Selbu kommune Kl 1330 Kl 1350 Kl 1410 Hvordan ville en ideell utbyggingsprosess vært? Johan Arnt Vatnan, konserndirektør i Skanska Norge AS Debatt: Hvordan kan vi få mer vei ut av pengene i Trøndelag? E6 som eksempel. Deltagere: n Johan Arnt Vatnan, konserndirektør i Skanska Norge AS n Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag n Tor Erik Jensen, fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag n Merethe Storødegård, regiondirektør i NHO Trøndelag og leder av Vegforum Trøndelag n Lars Myraune, Stortingsrepresentant for Høyre fra Nord-Trøndelag n Susanne Bratli, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Nord-Trøndelag Utdeling av gul ledertrøye Avslutning kl 1500

6 Praktisk informasjon: Konferansen finner sted på Rica Nidelven hotell i Trondheim. Påmelding på denne linken: Konferansepriser: Dag 1 eller dag 2 kr 1000,- Inkluderer kaffe/te, enkel pausebevertning og lunsj. Hele konferansen november kr 2500,- Inkluderer kaffe/te, enkel pausebevertning, lunsj begge dager, befaring og middag 18. november. Overnatting: Hotell bestilles separat. Spesialpris for konferansens deltagere på Rica Nidelven: enkeltrom med frokost kr 1165,- per person. Prisen gjelder til 20. oktober Rom bestilles og betales separat; reservasjon via eller på tlf Oppgi referanse ved rombestilling til spesialpris: VEG kurs Transport: Det går flybuss fra mellom Værnes og hotellet. Kr 90,- en vei, kr 150,- tur/retur. Ansvarlige arrangører: Opplysningsrådet for Veitrafikken, Jernbanetorget 4 a, 0154 Oslo Kontakt: Vilrid Femoen, telefon (presseansvarlig nasjonalt) Øyvind Solberg Thorsen, telefon Vegforum Trøndelag, Kvenildmyra 4, 7072 Heimdal Kontakt: Trygve Bragstad, telefon (presseansvarlig regionalt) Ingveig Holand Wahl, telefon Konferansens hjemmeside: Her vil alle foredrag legges ut etter endt arrangement.

VISJON OG RESULTATER FÆRRE DREPTE, FLERE LAV- UTSLIPPSBILER, MEN FORTSATT VEKST I VEIFORFALLET

VISJON OG RESULTATER FÆRRE DREPTE, FLERE LAV- UTSLIPPSBILER, MEN FORTSATT VEKST I VEIFORFALLET ÅRSRAPPORT 2010 VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og for politiske

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Vegforum Trøndelag. Ingen har det så travelt som en død laks

Vegforum Trøndelag. Ingen har det så travelt som en død laks Vegforum Trøndelag Ingen har det så travelt som en død laks Denne laksen er nettopp slaktet hos lakseprodusent Nils Williksen AS i Vikna kommune på Namdalskysten i Nord-Trøndelag. 25 timer senere er den

Detaljer

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE

DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE ÅRSRAPPORT 2014 «Regjeringen har erfart at det er lettere å love i opposisjon, enn å gjennomføre i posisjon.» DEN VIKTIGE VEIEN VIDERE INNHOLDSFORTEGNELSE Den viktige veien videre 3 Visjon og veien videre

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Tema: Samferdsel. Unni Steinsmo SINTEF 60 år. Torbjørn Digernes NTNU 100 år. Kristian Fossheim DKNVS 250 år

Tema: Samferdsel. Unni Steinsmo SINTEF 60 år. Torbjørn Digernes NTNU 100 år. Kristian Fossheim DKNVS 250 år 2 10 Tema: Samferdsel i Torbjørn Digernes NTNU 100 år Unni Steinsmo SINTEF 60 år Kristian Fossheim DKNVS 250 år Opplev landet på Lian Dokk har jo verdens største grupperom, ute! - Kurs og konferanse gjest

Detaljer

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 mai 2011 1 FORORD Osloregionens organer vil våren og sommeren 2011 drøfte fornyelse av strategiene for de nærmeste årene. I denne sammenheng har sekretariatet foretatt

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Prosjektleder har fra 1.1.2013 vært ansatt som samfunnsplanlegger ved Regional utviklingsavdeling på Fylkets hus, Steinkjer.

Prosjektleder har fra 1.1.2013 vært ansatt som samfunnsplanlegger ved Regional utviklingsavdeling på Fylkets hus, Steinkjer. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2013 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord-Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012. Sluttrapport

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012. Sluttrapport 1 Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012 Sluttrapport 2 INNHOLD Sammendrag...3 1. Bakgrunn..6 2. Registrering av eksisterende skogsbilveier i den norske veidatabasen (NVDB).. 7 3. Planlegging av

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET RAMME- BETINGELSER

FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET RAMME- BETINGELSER TEMA NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK - Norsk veibygging er dessverre fremdeles prosjekt- og bompengestyrt, og preget av en ødeleggende oppsplitting i klattvis

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen Tekniske Fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest

Detaljer

Transport. Ny regionpakke - Vestfast og Vestlandsbanen - Kardemommebyen. www.bergen-chamber.no

Transport. Ny regionpakke - Vestfast og Vestlandsbanen - Kardemommebyen. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2010 TEMA: Transport Ny regionpakke - Vestfast og Vestlandsbanen - Kardemommebyen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke BLI MEDLEM AV BERGEN NÆRINGSRÅD:

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk 4 10 Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter i Morten Midjo om næringspolitikk Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv Terje Bakken om forskningsperlene Er du opptatt av bedriftens forsikringer?

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

Tema: 17. februar 2011 er det ett år til Næringsforeningen i Trondheim feirer 150 år

Tema: 17. februar 2011 er det ett år til Næringsforeningen i Trondheim feirer 150 år 1 11 Tema: 17. februar 2011 er det ett år til Næringsforeningen i Trondheim feirer 150 år H * K Reklamebyrå Foto: Lasse Berre hovedsponsor for Norges Skiforbund langrenn tronderenergi.no Ren TrønderEnergi

Detaljer