- ikke homseskap! «Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom» 3.Mos. 18,22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- ikke homseskap! «Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom» 3.Mos. 18,22"

Transkript

1 Skriften kan ikke gjøres ugyldig Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus! Fri ekteskapsinngåelse side 2 Brudd med staten side 3 Når kusken er gal? side 4-7 Egil Hovland er død side 8-9 Hvorfor gir vi oss ikke? side Regnskap midten - ikke homseskap! «Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom» 3.Mos. 18,22 «Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!»» 1.Mos. 1,27-28 Forholdet mellom mann og kvinne gjør at livet går videre. Homseskap slipper dødskreftene løs og er en sikkerhetsrisiko for land og folk. Vi husker alle Sodoma og Gomorra! 1.Mos.19 Nr årg.

2 Fri ekteskapsinngåelse Til de ugifte: Ikke gift deg i statskirken, ei heller hos byfogden eller hos andre som fungerer som statens forlengde arm! Intet fornuftig menneske bør gifte seg under den nye uloven. Til de gifte: Ikke la ditt ekteskap likestilles med homseskap. For homseskap er ikke ekteskap. Ekteskapet er velbehagelig for Gud, Herren, mens homoseksualitet er en styggedom i Guds øyne Ingen ektefolk må derfor finne seg i at deres ekteskap blir sammenblandet med og klassifisert som homseskap. Til prester, forstandere og andre vigselsmenn: Ingen bør ha noe med forvaltningen av den nye ekteskapsloven å gjøre. Frasi deg vigselsretten! Men fortsett frimodig med vigsling av kvinne og mann i Guds navn som Guds tjener frigjort fra statens demoni. Ingen kristne må ha noen befatning med denne nye uloven. For det er en vanhellig lov. Den er både naturstridig og bibelstridig. 2 På Kirkens Grunn

3 Leder Politikere som myrder egen befolkning, burde selvsagt ikke få sitte ved makten, men heller bli satt i fengsel. Men det rår ikke vi i eksilkirken over. Staten som kirkestyre Den norske kirke i eksil har derfor brutt med staten som kirkestyre. Det var nødvendig nettopp fordi ingen som bedriver massemord på eget folk, på forsvarsløse barn i mors liv, kan ha tillitsverv i en kristen kirke. Slett ikke ha styringsansvar der. Staten som vigselsmyndighet Nå bryter eksilkirken også med staten som vigselsmyndighet. En statsmakt som ikke ser forskjell på en ku og en okse, kan ikke ha ansvar for noe så fundamentalt for samfunnet som ekteskapet. Ektekapet er samfunnets grunncelle og grunnvoll. Ekteskap eller homseskap Det er en himmelvid forskjell på ekteskap og homseskap. Staten vil nå ha oss alle til å tro at det er ingen forskjell! I likestillingens navn benektes alle forskjeller selv når de er helt åpenbare og vitale for vår overlevelse. Alle som har sett en naken mann og kvinne, vet at det er forskjell. Og at nettopp forskjellen utgjør forskjellen. På liv og død, på fruktbarhet og total ufruktbarhet. Forskjelligheten er langt viktigere enn enkelte liker å tro. Homoseksualiteten er naturstridig Sodomien er pervers. Slett ikke fruktbar. Den leker med dødskreftene i oss. Ingen er skapt slik. Det er absurd å klassifisere sodomi som ekteskap. For det er homseskap. Galskap satt i system. Keiserens nye klær Når nesten ingen andre tør å tale «Roma midt imot», får vi små og utstøtte, som veslegutten i historien om «keiserens nye klær», gjøre det. Slik kan hykleri og falsk autoritetstro bli avslørt L.Nessa PÅ KIRKENS GRUNN er kontaktorgan for Den norske Kirke i eksil. Internett: Redaktør: Ludvig Nessa Freskovn.7, 1605 Fredrikstad Tel: E-post: Lay-out: Ludvig Nessa Løssalg: kr. 20,- pr.stk. BISKOP EMERITUS: Børre Knudsen PROST: Per Kørner 5630 Strandebarm Tel: Mobil: DEN NORSKE KIRKE I EKSIL: Bankkonto: Kasserer: Per Kørner 5630 Strandebarm Tel Mobil: På Kirkens Grunn 3

4 Flertallet har ikke alltid rett! KYRKJELYDEN I STRANDEBARM Bankkonto: Prest: Per Kørner 5630 Strandebarm Tel: Mobil: Lars G. Gravdal Tel: Organist: Åsmund Gravdal T Kasserar: Magnhild Nordtveit 5633 Mundheim Tel: Opplysning om tid og stad på eit av dei nemde telefonnummer. I BERGEN Gimle forsamlingslokale, Kong Oscarsgt.18, Bergen Prest: Finn Indrebø 5300 Kleppestø Tel: Annenhver søndag kl Ring for opplysning. I KRISTIANSAND Sødal bedehus Øyvind Mjåland Tel Ring og spør! Litt historikk Den nye ekteskapsloven har lite med ekteskap å gjøre. For homseskap har aldri vært og kommer heller aldri til å bli ekteskap. Ekteskap kan kun inngås mellom én mann og én kvinne. Før 1972 var det i Norge kriminelt for menn å ha sex med menn. Homoseksualitet var forbudt. I 1972 ble homoseksualitet avkriminalisert. I 1993 fikk homoseksuelle par rett til å inngå såkalt «partnerskap». Den «nye ekteskapsloven» av 2009 gir personer av samme kjønn rett til å gifte seg og til assistert befruktning for lesber. Adopsjon blir også tillatt. Dette til tross for at de helt frivillig velger en helt ufruktbar samlivsform. Ekteskap og homseskap er nå blandet sammen. De er blitt likestilt. Noen få homse-aktivister har lykkes med å okkupere ekteskapet. Heretter blir alle ektepar klassifisert sammen med homse- og lespepar. Som om det ikke lenger er noen forskjell. Det «nye ekteskapet» er derfor i virkeligheten et homseskap. Homser og lesber har nå to skap å hjemme seg i: Partnerskapet og homseskapet. Normale mennesker har blitt frastjålet sitt skap, ekteskapet. Ekteskap som ekte ekteskap eksisterer ikke lenger i statens regi. Homser og lesber i partnerskap fikk frivillig velge om de ville flytte inn i «det nye ekteskapet» eller forbli i sitt gamle partnerskap. Heterofile ektefolk fikk ikke velge. De ble tvunget til å akseptere at ekteskapet er innvadert av homser og lesber, som ikke lot seg nøye med partnerskapet. Heterofile ektefolk blir i virkeligheten holdt som gisler i det som engang var deres eget skap, men som de homosesuelle nå har okkupert og gjort til sitt eget homseskap. For at forvirringen skal være fullkommen, kalles dette homseskapet for «det nye ekteskapet». Hvor stor del av befolkningen utgjør de homoseksuelle? De skryter selv ofte på seg 10% av befolkningen. Sier vi én promille, er vi nok nærmere sannheten. Men homoseksualitet kan være smittsom. Vi minner igjen om Sodoma og Gomorra. Ludvig Nessa 4 På Kirkens Grunn

5 Flertallets røst er ikke alltid Guds røst Hva gjør ekteskapet til ekteskap? Det som skal til for at et forhold mellom én mann og én kvinne skal kunne kalles ekteskap, er for det første en offentlig paktsinngåelse i vitners nærvær der paret erklærer at de vil «elske og ære hverandre i gode og onde dager inntil døden skiller dem ad». Og for det andre den påfølgende innledningen av samlivet de to imellom. Dvs. utførelsen av den akt som gir mennesket del i Guds skapermakt. Det er med andre ord to ting som konstituerer et ekteskap: 1. Samtykke 2. Samleie Ekteskapet er basert på fri vilje og samtykke. Det er strengt tatt ikke nødvendig å blande hverken stat eller kirke inn i ekteskapsinngåelsen. Familien er derimot nødvendig og nok. Det aller viktigste er ikke om ekteskapet er lovlig i statens øyne, men om det er inngått i lydighet mot Guds vilje. Staten - en demonisk makt «Der statens makt skiller lag med retten, der blir statens makt ikke et Guds redskap, men en demonisk makt!» Dette ble proklamert fra prekestolen i de fleste norske kirker i Det var sant den gang under nazismen. Det er ikke mindre sant i dag under feminismen. Den norske stat er igjen blitt en demonisk makt. Den har vendt Kvitekrist ryggen. Gud blir systematisk stengt ute fra skole og samfunn. Og kirken med! Staten myrder dem de er satt til å beskytte. Ikke minst barna i mors liv. Abort og sodomi er blitt målestokk for høy moral. Så sinnsforvirret og blind kan bare den bli som ikke vil se! Når sjåføren er full... Når kusken er gal, forlater alle fornuftige mennesker vognen! Hva betyr så det i praksis? Jeg mener når det kommer til ekteskap og ekteskapsinngåelse? Vårt klare råd finner du på side 2 i dette bladet.... Se side 2! I FREDRIKSTAD Karmel bedehus Freskoveien Fredrikstad Tel: Bankkonto: Prest: Ludvig Nessa Mobil Ivar Kristianslund Mobil: Kasserer: Vigdis Mørkedal Tel: Organist: Inger Hansen Tel: Støttefondet for Ludvig Nessa: Postgiro: Annenhver sønd. kl I STRAND Barkved bedehus 4100 Jørpeland Arthur Nessa Tel: Se annonse el. ring! På Kirkens Grunn 5

6 Fri ekteskapsinngåelse I OSLO / HOLTET Bankkonto: Prest: Einar S. Bryn Ormsundv Oslo Tel/Fax: Ivar Kristianslund Ryenv Greåker Tel.: Annenhver søndag kl I DRAMMEN Einar S. Bryn Tel/Fax: Ring for opplysning I TØNSBERG Einar S. Bryn Tel/Fax: Ring for opplysning I SKIEN Erik Høiby, Tel Ring for opplysning Varg i veum Flere kristenledere har utrolig nok argumentert for fortsatt vigsel på statens vegne som om ingenting har hendt! Det er i beste fall strutsepolitikk. Under den kirkelige vigsel står vi i det hellige rom. Vi står for Guds åsyn. Brudefolkene avgir sitt ja i Guds og menneskers påhør. Dette skjer i den tro at det er Gud som er den aktivt virkende i det ekteskapet blir inngått, dvs. at det er Gud som sammenføyer slik at de to blir ett. Problemet er at som vigselsmann opptrer presten ikke bare som Guds tjener, men også som statsmaktens forlengede arm. Når statens lover er på kollisjonskurs med Guds bud, blir dette moralsk umulig. For fortsatt er det statens lovverk som blir regnet som det konstituerende for ekteskapet. Blir det utført på statens vegne, blir det gjort på statens premisser. Alle brudepar blir således tvunget til å signere gjensidig rett til skilsmisse før de får giftet seg med statens «velsignelse». Stikk i strid med det paret litt senere i all offentlighet skal love Gud og mennesker. Slik blir alle kristne tvunget opp i et hjørne, opp i en helt selvmotsigende og umulig situasjon. Hvordan kan noen tørre å stå i det hellige rom som forvaltere av en vanhellig lov som er stikk i strid med Guds bud og de moralske naturlover? Alle ekteskap blir nå registrert på lik linje med likekjønnede homseskap. Dette er intet mindre en absurd galskap. Selv en gris vet bedre. De gamle talte om varg i veum ulv i helligdommen. Er det ikke der vi er nå? Fri ekteskapsinngåelse En vei ut av denne floken, som vi nå er kommet opp i p.g.a. statsmaktens opprør mot Gud og hans bud, kan være å etablere en kirkelig vigselspraksis som svarer til den ordning som gjaldt før 1580-tallet. En ekteskapsinngåelse fri fra statens innblanding. Historisk sett er det av relativt ny dato at staten blander seg opp i ekteskapsinngåelsen. Kongemakten tok vigselsmonopol i Danmark/Norge så sent som i 1582 i 6 På Kirkens Grunn

7 Ikke samboerskap, men ekteskap Danmark og i 1589 i Norge. Før den tid var ekteskapsinngåelse noe som primært lå inn under familiens myndighetsområde. Heller ikke kirken spilte noen nødvendig rolle i ekteskapsinngåelsen. Men selvsagt ble kirken ofte koblet inn for å velsigne allerede inngåtte ekteskap. At evangelisk-luthers teologi alltid har hevdet at ekteskapsinngåelsen egentlig hører til det verdslige regimentet, betyr ikke at det er statens ansvar, men derimot familiens ansvar å ordne med ekteskapsinngåelser. Det er ikke noe som i historisk, heller ikke i teologisk forstand, tvinger oss til å la staten definere den offentlige ektepaktsinngåelsen. Hvorfor skal ikke den kristne kirke selv kunne definere hva som ligger i begrepet «offentlig», når man taler om en «offentlig» paktsinngåelse? Og dermed også hva som er tilstrekkelig for denne paktsinngåelsen. Eiendom, arv og barn Det som må ivaretas når vi nå går utenom statens homseskap («det nye ekteskapet»), er nettopp å sørge for paktsinngåelsens offentlige karakter. Dette kan skje ved at minst ett av disse to vilkårene oppfylles: 1. I familien: Brud og brudgom signerer i vitners nærvær (2-3 vitner fra hver familie) en samlivsavtale, en ektepakt. Denne regulerer de juridiske, økonomiske og arverettslige sider ved samlivet. Og registreres offentlig som en sivilrettslig kontrakt. 2. I kirken: Brudefolkene kan også offentlig avlegge sitt ekteskapsløfte under en kirkelig vigselsseremoni. Signeringen av ektepakten kan da like gjerne skje like før, under eller like etter vigselshandlingen. Forskjell på samboerskap og ekteskap? En slik måte å gjøre det på, som eksilkirken her foreslår, vil ikke utviske skillet mellom ekteskap og de såkalte «papirløse ekteskapene» (også kalt: «samboerskap»), fordi vi på denne måten nettopp ivaretar offentlighetskriteriet som er så grunnleggende for hva som konstituerer et ekteskap, dvs. som gjør ekteskapet til ekteskap. Fritt inngåtte ekteskap vil i statlige registre mest sannsynlig bli oppført som «samboere». Det spiller i teologisk forstand liten eller ingen rolle ettersom de bibelske vilkår for vigsel og ekteskap vil være oppfylt. Og all den tid vi frakjenner staten både rett og evne til å definere ekteskapet sant og rett, vil statens definisjon av hva som er samboerskap også være irrelevant. Men vi får håpe at myndighetene snart vil ta til vett og registrere fritt inngåtte ekteskap som ekteskap... ekte ekteskap. Vi vil forsøke å utarbeide forslag til følgende tre nødvendige dokumenter ved en fri ekteskapsinngåelse: 1. Forslag til gjensidig testamente 2. Forslag til ektepakt 3. Forslag til liturgi Ludvig Nessa På Kirkens Grunn 7

8 Klipp Hovlands spisse profil og vitnesbyrd Egil Hovland ble en venn av noen av kirkens dissidenter i vår egen samtid, både Ludvig Nessa og Børre Knudsen, uten hensyn til hva den såkalte kulturelle elite ville mene om dette. Av Eyvind Skeie Dessverre var jeg i Egypt da Egil Hovland ble gravlagt. Men jeg skulle gjerne ha vært i Fredrikstad. Nå har jeg vært i Fredrikstad likevel, ved hjelp av diverse avisreferater. Men det er noe jeg savner i disse referatene, og det er noe av det spisse i Egils profil. Han var en fredens mann, men han hadde også et engasjement med brodd og skarphet. Jeg fikk være blant gjestene i hans 70-årsdag. Etter at alle hadde sagt sitt, og Egil skulle takke, sa han omtrent følgende: «Nå skal jeg bruke resten min levetid til tre forskjellige formål. Disse er Jesus, de ufødte og de aller minste.» Det gjorde stort inntrykk å høre denne mannen, som hadde vandret så langt i sitt kunstneriske uttrykk, fra en nærmest intellektuell modernisme og frem til den aller enkleste melodiform for de aller minste barna, komme med denne bekjennelsen. Jeg fikk være liturg og predikant under uroppføringen i Nidarosdomen av hans messe for barn. Inngangsprosesjonen hadde denne teksten: «Gud venter på deg. Gud venter på deg. Gud venter på deg, kjære venn. Gud venter på deg.» Da jeg drev og oversatte flere av disse tekstene, av Brit G. Hallqvist, tenkte jeg - som den unge fyr jeg var - at dette var da så altfor enkelt. Men Egil trodde det og mente det og gjorde ordene gyldige ved å tilføre dem helt nye dimensjoner i musikken og ved de mange hundre barnestemmene som sang dem ut under kirkehvelvet, i høytid og jubel. Biskopen sa i sin tale under begravelsen noe om å spille firhendig med Mozart i himmelen. En slik gigantomani står ikke så godt i stil med den Egil Hovland som mange av oss kjente. Han trivdes best sammen med barna og de minste små. Og hans hjerte banket ikke minst for det ufødte livet, med alle dets muligheter. Derfor ble Egil en venn av noen av kirkens dissidenter i vår egen samtid, både Ludvig Nessa og Børre Knudsen. Han lånte navnet sitt til dem, og for så vidt også til Aage Samuelsen, uten hensyn til hva den såkalte kulturelle elite ville mene om dette. Så sterkt var hans engasjement at han faktisk boikottet den biskopen som satt i embetet i Borg da Ludvig Nessa mistet kappe og krage. Jeg kommer, som sagt, nettopp fra Egypt. Der har jeg tilbrakt tid sammen med Mama Maggie, kvinnen som, nærmest med livet som innsats, har viet seg til å arbeide for og med de fattigste av de fattige og mellom dem blant barna. Egil hadde det samme hjertet. Musikken var for ham en nødvendighet. Men den var hverken utgangsunktet eller målet. Utgangspunktet og målet for Egil Hovland, slik jeg fikk møte ham, var hjerteforholdet til Jesus og barnets rett til å være en fullverdig borger av nådens rike. Jeg ønsker med dette å bidra til at vi ikke skal glemme skarpheten i Egil Hovlands vitnesbyrd og testamente. Dette til utfordring og inspirasjon for oss alle. Eyvind Skeie 8 På Kirkens Grunn

9 Hvorfor gir vi oss ikke? Hovlands brodd og biskopens unnlatelse! Av Guttorm Ihlebæk Det er grunn til å applaudere Eyvind Skeies innlegg i FB der han mener noen offentlig burde ha nevnt Egil Hovlands engasjement for det ufødte liv. I en ellers fin minnetale hadde biskop Sommerfeldt ikke et eneste ord om saken. Dette var skuffende, og det desto mer som Hovlands engasjement var så markant og offentlig kjent. Det burde vært en selvfølge å nevne det. Ja-til-livet-markering 9. mars i Bergen Av Per Kørner Hvorfor starter vi opp igjen med Ja-til-livet markeringer i 2013? Hvorfor fortsetter vi kampen mot loven om selvbestemt abort? I snart 40 år har vi hatt denne loven i Norge. I samband med kvinnedagen 8. mars blir det stadig hevdet at loven er en av de store landevinningene for kvinnesaken, at loven fungerer utmerket, at loven er kommet for å bli. De som fortsatt er motstandere av loven, kan pakke sammen og finne noe nyttigere å gjøre. Loven skal hegnes om også i tiden som kommer. Helst skal den utvides til å gjelde utover de tolv første ukene av svangerskapet. Når Høyres programkomité antyder en aldri så liten innstramming for å unngå sorteringsstempelet, er ledende kvinnesakskvinner straks på barrikadene. Påviselig syke barn og barn med Downs syndrom må man ha rette til å «luke bort» både før og etter 12.uke. Nylig var det et avisintervju med statens biskop i Bergen i anledning hans 60 årsdag. Han benytter høvet til å uttale seg om selvbestemt abort og sodomi. De høye aborttallene bekymrer biskopen. Han etterlyser en offentlig debatt om saken. Han kaller de høye aborttallene en «verkebyll» et tema vi helst dysser ned. Noe er gått veldig galt når hvert 5. svangerskap aborteres i verdens beste velferdssamfunn. Menneskelivet er skapt i Guds bilde. - Biskopen appellerer til mor og far om å la barnet leve. Journalisten spør om biskopen vil ha en ny debatt om abortloven. Svaret er NEI. Det er ifølge biskopen urealistisk». - Folk i Bjørgvin kan altså slå seg til ro. Det samme kan de gjøre i andre bispedømmer i landet. Det store folkemordet kan, uforstyrret av kirkens lederskap, gå sin gang. Den norske kirke står ikke opp og skriker mot dette «avsindige barbari» slik professor Wyller utfordret kirken til å gjøre. Noe er gått veldig galt, sier biskopen. Men, er det ikke en god lov? - Hva er det som gikk så galt? Det sier ikke biskopen. Saken er den at kirkens lederskap har sluttet å tro på Gud. Den hellige Gud og Skaper er blitt satt på sidelinjene. Der bør han holde seg til det måtte behage kirken å ta kontakt. Guds bud satt ut av kraft. Fremfor alt det første og det femte og sjette. «Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå i hjel!» Når hører du disse Guds bud forkynt fra kirkens prekestoler? Biskopen hadde hatt god anledning til å minne om Guds vilje i intervjuet, men det gjør han klokelig ikke. Han burde ha minnet om alvoret ved å bryte Guds bud at «vi hoper oss opp vrede til vredens dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbart». Nei, noe slikt sier da ikke en statens På Kirkens Grunn 9

10 Per Kørner xxx biskop i 2013! Det ville skapt et ramaskrik i folket. Det ville vært som et gufs fra fortiden fra Ole Hallesby-tiden. Begrepet «synd» er på full fart ut av kirkens vokabular. Mennesket vil være sin egen herre, uavhengig av Gud og Guds vilje. Mennesket vil leve etter sine lyster. Mennesket vil selv bestemme hva som er rett og galt og det må det vel få lov til? I samme intervjuet sier biskopen at sodomi ikke er så alvorlig at det splitter kirken. Han har ett syn, andre kan ha et annet. Det må vi kunne leve med! At Guds ord kaller det skammelig utukt og en styggedom, kan lett (bort)forklares av dagens prelater. Hvorfor starter vi opp igjen med markeringene i Bergen og i flere andre byer? Fordi vi tror på en levende, hellig og kjærlig Gud som bryr seg som så absolutt ikke lar seg henvise til en fjern tilskuerplass. Vi tror på en Gud som har sagt oss sannheten om seg selv og om mennesket: «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp.» Sannheten er at et foster i mors liv er et lite menneskebarn! Allerede i uke seks begynner hjertet å pumpe blod rundt i den lille kroppen. I uke åtte begynner barnet å få fingre, tær og albuer. I uke ni begynner barnet å bevege seg. I uke tolv har barnet negler og hår, det kan åpne og lukke hendene og det kan suge på tommelen. Hvordan kan noen mene at det ikke er et levende, lite barn. Hvordan kan legene angripe det, drepe det, skrape det ut av mors liv og kaste det som søppel? Hvorfor roper ikke kirkens lederskap ut et varsko: Leger, reserver dere! Etter jordskjelvet og tsunamien i Japan i 2011 uttalte statsminister Jens Stoltenberg under et besøk høsten 2012 følgende: «Det er farlig å skjule sannheten. La oss få alle fakta på bordet. 22. juli har vist oss hvor dyrebart livet er.» Ja, det er farlig å skjule sannheten ikke minst sannheten om barnet i mors liv. Derfor fortsetter vi markeringene, fordi sannheten ikke skal skjules. Sannheten om den levende Gud og om våre søstre og brødre som daglig dømmes til døden. Martyrpresten Kaj Munk uttalte en gang: Si ikke at det ikke nytter. Si at det er sant, si at det er sant! Per Kørner Sørlandets egen biskop! Av Per Kørner «Sørlandets egen biskop» kunne man lese i reportasjer i samband med utnevnelsen og vigslingen av Stein Reinertsen til biskop i Agder og Telemark bispedømme. Den første biskopen utnevnt av kirken selv - ikke av regjeringen i statsråd. Fra mange hold ble det uttrykt glede over at Den norske kirke nå står på egne ben, og at Sørlandet fikk den kandidaten de ville ha, en mann som av mange betegnes som teologisk konservativ. Reinertsen har gjort kjent at han ikke vier fraskilte, noe man mener borger for at han står på solid bibelsk grunn. Vi tillater oss imidlertid å reise noen spørsmål vedrørende den nye bispen: Er det mulig i dag å være en sann biskop i Den norske kirke? Er det mulig å forkynne hele Guds råd til frelse, uten å få store problemer i tjenesten? Det er jo Herrens tjener en biskop i første rekke skal være! - La oss se på den sammenhengen Reinertsen ble vigslet til å stå i. Den norske kirkes øverste leder er i dag en kvinne, stikk i strid med Guds ord. Det var Helga Byfuglien som hadde hovedrollen under vigslingen i Kristiansand domkirke. Det skulle òg være kjent hva hun og flere av de andre i bispekollegiet står for når det gjelder synet på homoseksuelt samliv og selvbestemt abort. Etter Skriftens og bekjennelsens klare ord faller slike under betegnelsen vranglærere og falske profeter. Mesterens kom med sterk advarsel til sine disipler: «Vokt dere for de falske profeter! De kommer 10 På Kirkens Grunn

11 Ordinasjon av ny statsbisp til dere i saueham, men innvendig er de glupende ulver.» Matt 7,15. Apostlene følger opp, se Apg 20,28ff, Rom 16,17, 2.Tess 3,6, 2. Joh 10f. Vi må videre spørre: Hvordan skal den nye biskopen, hvis han vil være tro mot Guds ord, kunne pleie åndelig felleskap med kollegaer som har et syn på avgjørende etiske spørsmål i strid med Skriftens klare ord! Byfuglien og flere i bispekollegiet ivrer for å få på plass en liturgi for kirkelig ekteskapsinngåelse av homoseksuelle par. Kan en bibeltro biskop dele nattverdbord med slike uten til skade for samvittigheten og tjenesten? Vil det ikke være et signal til folket om at det ikke betyr noe hva man tror og mener om alvorlige etiske spørsmål? En Herrens tjener skal gi klare signaler om hva som fører til velsignelse og forbannelse for den enkelte og for folket. Han skal forkynne både Guds hellige lov og nådens evangelium. En hyrdes utroskap mot Guds ord kan føre mange i den evig fortapelse. Men vi er redd for at fortapelsen og helvetes grufulle realitet er utenfor synsfeltet til lederskapet i Den norske kirke i dag, selv om både Skriften og vår kirkes bekjennelse taler med rystende alvor om saken. Den nye biskopen vier ikke fraskilte. Her står han på Guds ord. Han skal ha takk for det! Nå venter vi klar bibelsk tale når det gjelder kvinnelig prestetjeneste, kirkekamp for barnet i mors liv og et utvetydig nei til velsignelse av mennesker som praktiserer sodomi. Er det for mye å vente av en hyrde som skal lede mennesker på himmelveien? På såmannssøndagen, da han ble vigslet, talte Reinertsen om Guds ord og ordets makt. Arbeiderne i lignelsen om ugresset og hveten fikk beskjed om å vente med å skille ugresset fra hveten. Englene skal gjøre det når høsten kommer. Dommen hører Herren til. Men det betyr ikke at en Herrens tjener ikke skal ta et oppgjør med vranglæren og vranglærerne når de fremtrer. Guds ord taler klart om både læretukt og kirketukt. Det samme gjør vår kirkes bekjennelse. Norge er i akutt behov for hyrder som kan veilede unge og eldre om hva som er rett og galt etter Guds ord. Ikke minst i samlivsspørsmål, hvor så godt som alt er fritt fram, til ubotelig skade for folket. Det gjelder også veiledning i en rekke andre spørsmål, som kristen barneoppdragelse, baktalelse og sannhets tale, misbruk av Guds hellige navn og banning, ærlighet i forhold til penger og eiendom, helligholdelse av hviledagen, alt med grunnlag i de ti Guds bud og det dobbelte kjærlighetsbudet. Tenk om Stein Reinertsen som den første ikke-statsbiskop, kunne stå frem som en reformator av Den norske kirke! Herren vil gi ham kraft til det, hvis han våger å ta det neste skritt. Du skal binde opp om deg og tale til dem alt det jeg befaler deg. Vær ikke redd for dem, så skal ikke jeg gjøre deg redd for dem! (Jer 1.17). Slik lød oppdraget fra Herren til profeter og apostler. Og de gikk, med livet som innsats! I sin innsettelsespreken nevnte Reinertsen de forfulgte kristne som sin hjertesak, med særlig fokus på Iran. Forfulgte kristne i mange land trenger i sannhet vår forbønn, omsorg og støtte. Da skulle ikke veien være lang til en svært viktig hjertesak i vårt eget folk for alle Jesu disipler: Barnet i mors liv. Det burde være kirkens største diakonale oppgave: å gjøre alt for å berge de mer enn små menneskebarn som årlig blir tatt av dage i Norge (Ord 24,11-12). Tenk om det hadde lydd et ord om dette fra prekestolen i Kristiansand den 27.januar! - Vi må med rette kunne spørre som professor Egil A Wyller i sin tid gjorde: Hvorfor står ikke Den norske kirke opp og skriker mot dette avsindige barbari! - Ikke et aldri så lite pip er å høre. Det koster for mye! Dersom det ikke skjer en gjennomgripende vekkelse blant Den norske kirkes tjenere, går kirken sin visse undergang i møte. Kirkeskipet er en synkende skute. Det er på høy tid å gå i livbåtene! Per Kørner På Kirkens Grunn 11

12 Navn og adresse: Returadresse: PKG, Freskoveien 7, 1605 Fredrikstad Strandebarm prosti lager utkastet selv og sender det til trykking hos: Vennesla Offsettrykkeri, Postboks 66, 4701 Vennesla. Tel

13 Kjære medarbeidere! Det er en stor glede å kunne legge frem regnskapet for de siste fire månedene av 2012 samt oversikten for hele fjoråret. Tallenes tale er klar. Vi kom ut med et overskudd på over ett hundretusen! Enda vi var så frimodige å gi ut en prekensamling som ble trykt og betalt i tredje tertial! I den forbindelse retter vi en hjertelig takk til Kristi Rognerud, Anne Mari Rognerud og Ingeborg Bryn for innsatsen. Vår bønn er at boken må bli til velsignelse og oppbyggelse for mange i årene fremover. Hvordan har det seg at vi kom ut med et slikt pent overskudd i 2012? Gaveinngangen utover høsten var god. I tillegg til en jevn strøm av giroinnbetalinger, mottok vi et par store gaver. Vi takker dere alle på det hjerteligste! Dette gir oss frimodighet til å gå videre i tjenesten for Guds hellige og gode vilje, til å forkynne omvendelse og nytt liv ved troen på Jesus Messias, Guds Sønn. Kanskje er det økonomiske resultatet et signal om at Herren vil gi oss nye tjenere som uten frykt kan gå inn i kampen for Sannheten. Fra ulike hold klages det over at vår kristne kulturarv holder på å gå tapt. Hvem har skylden for det? Er det innvandrerne? Det er først og fremst vår sviktende troskap mot Guds ord. Har vi ikke som kirke og kristenfolk kastet vrak på Guds bud og latt den sekulære verden bestemme dagsordenen? Da hjelper det lite å klage over tapte skanser når vi i etterkant ser hvor galt det har gått. Vi kan ikke klamre oss til kirkehus og seremonier i håp om at det skal holde kristendommen levende i folket. Det er kun bibelsk hverdagskristendom som betyr noe i dagens situasjon! Alt annet blir feid av banen! Det må en gjennomgripende reformasjon til om vi skal vinne tilbake de kristne verdier i folket. Hvem våger å gå foran og vise vei? Vi leser om konger i Israel som fryktet Herren, som leste lovboken for folket og gjorde ende på den avskylige avgudsdyrkelsen. Kong Josia var en av dem. Han omvendte seg til Herren av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av all sin styrke, slik som Mose lov krever. 2Kong 23. Det måtte sterk lut til. Men det ble til velsignelse for folket. Likevel - troløshet mot Herrens bud og vilje tok overhånd i Juda, til ulykke for Guds folk. Om det ikke skjer en radikal kristen vekkelse i Norge, vil moderne avgudsdyrkelse og den islamske tsunami utradere Jesu Kristi kirke og vår 1000-årige kristne kultur. Det skjedde i en rekke kristne land rundt Middelhavet på 700- tallet. Den levende, og eneste sanne Gud, bruker stundom hedenske folkeslag til å tukte sitt folk for om mulig å kalle til omvendelse. Om bare det norske folk ville begynne å rope til Gud om tilgivelse og nåde og spørre etter hans veier! Skal islam bli den svøpe Herren må bruke over Norge? La oss være våkne for de oppgaver Herren vil vi skal gå inn i. - «Da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt.» Hebr 12. Deres tjener i Herren, Per Kørner

14 DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN DEN NORSKE KIRKE I EKSIL FORDELING AV UTGIFTER Prestelønninger kr ,00 Driftstilskudd Karmel bedehus kr ,00 Annonseutgifter kr Trykking og utsendelse kr ,08 Leie av gudstjenestelokaler kr ,00 Reiseutgifter kr 8.755,00 Fibernett kr 3.584,03 Diverse kr Ja-til-Livet arrangementer kr 1.500,00 Trykking av Prekensamling kr ,00 Bankomkostninger kr 210,00 Til sammen kr ,66 FORDELING AV INNTEKTER Girogaver Kr ,00 Kirkeofringer og gaver (kontant) kr ,00 Tilbakebetalt lån Kautokeino kr 6.000,00 Tilbakebetalt fra Edda Vestfold kr 208,25 Kreditrenter kr 87,00 Til sammen kr ,25 BALANSE Saldo pr kr ,98 Saldo pr kr ,39 Overskudd 3.tertial kr ,59 ***************************************************************** OVERSIKT FOR ÅRET 2012 Saldo pr kr ,98 Saldo pr kr ,74 Overskudd for året 2012 kr

15

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Noen svar: Få komme til Himmelen. (Gå på gater av gull og veive med palmegr.) Slippe å komme til fortapelsen. (Hvem vil ikke slippe det.

Noen svar: Få komme til Himmelen. (Gå på gater av gull og veive med palmegr.) Slippe å komme til fortapelsen. (Hvem vil ikke slippe det. Den evige hensikt Tekst: Gal 4:1-7 Men jeg sier: Så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han er herre over alt sammen. Han står under formyndere og forvaltere til

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Prekentekst: Salomos ordspråk 7,1-3. Budene. En farlig vei

Prekentekst: Salomos ordspråk 7,1-3. Budene. En farlig vei Prekentekst: Salomos ordspråk 7,1-3 Min sønn, ta vare på mine ord, gjem budene mine hos deg! Hold fast på budene, så skal du leve, ta vare på min rettledning som din øyensten! Bind dem fast til fingrene,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

4. Før handlingen har den som skal forrette unntaksvis en annen på dennes vegne en samtale med brudeparet.

4. Før handlingen har den som skal forrette unntaksvis en annen på dennes vegne en samtale med brudeparet. ORDNING FOR Vigsel Den Evangelisk Lutherske Frikirke Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer