somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktopplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktopplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 monteringsanvisning"

Transkript

1 somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktopplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 monteringsanvisning Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009

2 C T S 2 5 p r o d u k t o p p l y s n i n g e r CTS 25 Universalsystem for opptrekking og vending av innvendige persienner Styres av tverrgående aksel Består av: - 1 konus - 1 lager - 1 deksel - 1 plugg. u t s t y r Plisségardiner Deksel Montering Tilpasning til Tilpasning til på minst 25 x 25 mm. Tilpasning til aksel Spesielle konuser og plugger som er utformet slik at de passer til ulike aksler (sekskantet 5 mm, sekskantet 6 mm og firkantet 5 mm). Lager Konus trepersienner Bruk Plugg Motorstyrt med: - LV25 B44, LV25 B64, - LW25 B44, LW25 B83, LW25 E83 Vanlige persienner Manuelt med CD 25: - CD25 1/1, - CD25 1/2.6, - CD25 1/4.8. Dette produktet er bare for innendørs bruk. CTS 25 kan ikke brukes mellom dobbeltvinduer. CTS 25-systemet passer bare til er som kan kombineres med utstyret som er angitt på siderne 5 til 8. Valg av riktig snor, stigebånd og annet tilbehør er persienneprodusentens eller -montørens ansvar. Persiennesystemet må testes grundig av persienneprodusenten. Ingen rifter eller knuter rundt snoren eller langs stigebåndet. Persiennen bæres lukket og låst i øvre endeposisjon. CTS 25 er et patentert Somfy-system. 2 Liftgardiner BALLONGGARDINER

3 C T S 2 5 p r o d u k t o p p l y s n i n g e r A eller B A eller B C Til standardlager Lang konus Kort konus A: 108,3 mm B: 71,1 mm C: 13 mm C: 13 mm C Til lager ref Lang konus Kort konus A: 113,2 mm B: 76,1 mm C: 18,3 mm C: 18,3 mm A eller B A eller B C Til lager ref Lang konus Kort konus A: 116,4 mm B: 79,1 mm C: 16,3 mm C: 16,3 mm C Til lager ref Lang konus Kort konus A: 121 mm B: 83,9 mm C: 25,6 mm C: 25,6 mm A/B/C = Maksimaldata Tekniske data Lang konus Kort konus Tilpasning til aksel Sekskantet 5 mm Sekskantet 5 mm Sekskantet 6 mm Sekskantet 6 mm F firkantet 5 mm firkantet 5 mm Maksimalbelastning pr snor * (kg) 2 2 Minstebelastning pr snor (kg) 0,150 0,150 Maksimal snorlengde som kan rulles opp 3,40 m 2 m Maksimalt antall omdreininger 54 omdreininger 30 omdreininger Arbeidstempeatur ( C) & Maksimalt antall sykluser (2 m høyde) Maksimalt antall vending av lamellene Snordata Horisontalitet Patentanmeldt Stigebånddata * sjekk komponentliste for spesielle ting rund, flettet snor i 100 % polyestergarn, antall tråder 16 Ø 1,4 mm +/- 0,1 mm, med kjerne inni. Stabilisert snorbehandling. maks. ± 7 mm per m høyde Maks. ±3,5 mm per m høyde hvis persiennen er produsert med konuser som alle er fra samme Somfy-pakke C -10 C Normal bruk: -10 C - 85 C sykluser Begrensning: 60 C - 75 C: 2500 sykluser 75 C - 85 C: 500 sykluser EP / US / JP % polyester

4 C T S 2 5 K o m p o n e n t l i s t e Velg komponenter fra komponentlisten i samsvar med utstyret. Konuser og deksler Plugger 25/35 konus til 5 mm sekskantet aksel Vekt per enhet: 14 g CTS 25/35 plugg til 5 mm sekskantet aksel Ref Ref /35 konus til 6 mm sekskantet aksel Vekt per enhet: 13 g CTS 25/35 plugg til 6 mm sekskantet aksel Ref Ref /35 konus til 5 mm firkantet aksel Vekt per enhet: 13 g CTS 25/35 plugg til 5 mm firkantet aksel Ref Ref Ref Ref CTS 25/35 deksel 25/35 kort konus til 5 mm sekskantet aksel Vekt per enhet: 10 g 25/35 kort konus til 6 mm sekskantet aksel Vekt per enhet: 10 g Ref Ref Låseringer for å låse 6 mm sekskantede og 5 mm firkantede aksler Spesialutformet til bruk sammen med Concept 25 og CTS 25 for å låse 5 mm sekskantede aksler Spesialutformet til bruk sammen med Concept 25 og CTS 25 Ref Ref Ref *MOQ: Minstebestilling 25/35 kort konus til 5 mm firkantet aksel Vekt per enhet: 10 g CTS 25/35 kort deksel 4 Ref Ref Stigebåndholdere Stigebåndholder for å få stigebåndet til å danne løkker. (Trepersienner) Stigebåndholder for å få stigebåndet til å danne løkker. (Trepersienner) Til 38 mm bredt bånd Farge: natur Til 25 mm bredt bånd Farge: Natur

5 C T S 2 5 K o m p o n e n t l i s t e Overlister Lager til CTS Overlistadaptere til manuelle eller motorstyrte system Til HD grunnmodell Grensesnittegning Grensesnittegning Ref Ref Til HD toppmodell Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Til HD 40 x 36 Grensesnittegning Grensesnittegning Ref Ref Til HD 51 x 57 Grensesnittegning Grensesnittegning Ref Ref Til HD 38 x 57 Grensesnittegning Grensesnittegning Ref Ref Til med ny type dekorlys Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Til Newflex 25 Til B.I.G. Rapsody Grensesnittegning Maksimal belastning per snor med dette lageret: 1 kg Ref Ref Grensesnittegning Ref Ref Farge: Grå Grensesnittegning Grensesnittegning *MOQ: Minstebestilling

6 C T S 2 5 K o m p o n e n t l i s t e Overlister Lager til CTS Overlistadaptere til manuelle og motorstyrte system Til Faber Minimatic Grensesnittegning Maksimal belastning per snor med dette lageret: 1 kg Ref Ref Farge: Grå Grensesnittegning Til Faber Midimatic Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Til Faber Soft line Grensesnittegning Maksimal belastning per snor med dette lageret: 1 kgv Ref Ref Grensesnittegning Til Faber 26 x 26 Grensesnittegning Maksimal belastning per snor med dette lageret: 1 kg Ref Ref Grensesnittegning Til Benthin Grensesnittegning Lageret leveres av Benthin Ref Til Acmeda Grensesnittegning Lageret leveres av Acmeda Ref Til Graber Bali Til Graber Easy Up Til Hagen *MOQ: Minstebestilling Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Maksimal belastning per snor med dette lageret: 1 kg Ref Ref Grensesnittegning Grensesnittegning Til CD 25, LV 25 og LW 25 (2 stk.) Farge: Grå Grensesnittegning

7 C T S 2 5 K o m p o n e n t l i s t e Overlister Lager til CTS Overlistadaptere til manuelle og motorstyrte system Til Nichibei Til Pellini Til Perma 40 x 40 Til Rollease versarail Til Sani 31 Til Verosol Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Ref Ref Lageret leveres av Verosol Ref Grensesnittegning Grensesnittegning Grensesnittegning Grensesnittegning Grensesnittegning Grensesnittegning *MOQ: Minstebestilling

8 C T S 2 5 K o m p o n e n t l i s t e Overlister Lager til CTS Overlistadaptere til manuelle og motorstyrte system Til MHZ 25 Farge: Grå Grensesnittegning Til Turnils Valencia Til Warema 25 type Til Easy Rise Til er på liftgardiner Lageret leveres av MHZ Ref Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Ref Ref Grensesnittegning Grensesnittegning Grensesnittegning Grensesnittegning Ta kontakt med Somfy hvis du har spørsmål angående tilbehør og grensesnittegninger. Produktreferanser som ikke selges av Somfy, vises bare som en orientering. Du må selv kontrollere om tilknyttede produkter er kompatible, først og fremst ved å teste persiennesystemet du produserer og/eller selger. *MOQ: Minstebestilling 8

9 C T S 2 5 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Solskjerming med opptrekk og vending - Denne delen inneholder anvisninger knyttet til godkjent utstyr, kompatible, tilknyttede produkter og montering av CTS 25 i persiennesystemet. Alle anvisninger må følges til punkt og prikke, uansett hvilket system eller prosedyre de gjelder. Ellers opphører Somfys ansvar og garanti. Vanlige persienner A Klargjør profilen, akselen, lamellene og komponentene B Klargjør opptrekkssnoren og stigebåndet Opptrekkssnor Kutt snoren i persiennens høyde mm. Slå en knute i enden av snoren Stigebånd Lag en løkke ut fra lamellbredden, slik at betingelsene under er oppfylt: - Under vending skal den øverste lamellen ikke kunne berøre en. - Når persiennen er trukket helt opp, må stigebåndsløkken være så kort at den ikke kan gå ut av sporet. C Sett lageret på plass i en 1 Drev ved enden av persiennen: Alle CTS 25 og lagere monteres vendt i samme retning Drev mellom CTS 25: Alle CTS 25 og lagere monteres vendt i samme retning. Drevet må plasseres midt på persiennen (CTS25 maks. deling er 2/3-1/3). Hvis det er bare er én CTS 25 på drevsiden, plasseres lageret på motsatt side av drevet.

10 C T S 2 5 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Vanlige persienner D Tre snorene gjennom lagrene (og stabelen med lameller) Sett opptrekkssnoren og stigesnoren på plass i lageret. Pass på at opptrekkssnoren ikke krysser stigebåndet. E Sett konusen på plass Spor Lager Stigebånd i spor 3 Skyv konusen inn på lageret, og plasser samtidig stigebåndet i konussporet. 3 4 Plasser alle båndene på samme side av konusen, og fest dem ved å skyve knuten inn i konushullene. 4 Konus Stikk opptrekkingssnoren inn i hullet i konusen F Sett pluggen og dekslet på plass 5 Plugg 6 Deksel Sett i pluggen. Sett på dekslet.

11 C T S 2 5 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Vanlige persienner G Monter akselen og låseringen 7 Sett låseringen mellom to konuser, og om nødvendig et mekanisk stopp. Låsering 7 Aksel Vi anbefaler at låseringen monteres på pluggsiden Den minste diameteren på låseringen settes mot konusen. 8 Drivaksel Konushull Plugg Deksel 8 Rett inn konusene ved å dreie dem Kontroller at hver konus har samme antall omdreininger Skyv drivakselen gjennom dem. Drei hver konus, og rett inn slik at akselen kan skyves inn H Plasser drevene på drivakselen i en Sikre låseringen mot en CTS for å hindre at akselen frigjøres fra motoren. I Fullfør monteringen av persiennen og test den 11 Fest underlisten, og juster horisontaliteten. For bedre horisontalitet anbefaler vi at knuten justeres under underlisten med persiennen i halv høyde

12 B KLARGJØR OPPTREKKSSNOREN Kutt snoren i persiennens høyde +150 mm. C T S 2 5 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Solskjerming med opptrekk - Denne delen inneholder anvisninger når det gjelder godkjent utstyr, kompatible, tilknyttede produkter og montering av CTS 25 i persiennesystemet. Alle anvisninger må følges til punkt og prikke, uansett hvilket system eller prosedyre de gjelder. Ellers opphører Somfys ansvar og garanti. Plisségardiner A Ballong- Trepergardiner sienner Liftgardiner Klargjør en, akselen og duken Slå en knute på konussiden. C Sett lagrene inn i en 1 Drev ved enden av persiennen: Alle CTS 25 og aksler monteres vendt i samme retning Drev mellom CTS 25: Alle CTS 25 og lagere monteres vendt i samme retning. Drevet må plasseres midt på persiennen (CTS 25 maks. deling er 2/3-1/3). Hvis det er bare én CTS 25 på drevsiden, plasseres lageret på motsatt side av drevet. D SKYV OPPTREKKSSNORENE Sett duken på plass Skyv opptrekkssnorene gjennom lagrene og hullene i duken.

13 C T S 2 5 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Plisségardiner Ballonggardiner Trepersienner Liftgardiner e SETT PÅ PLASS KONUS, PLUGG OG DEKSEL Skyv konusen inn i lageret. 4 Plasser knuten i hullet på konusen. Plasser alle snorene på samme side av konusen. 4 Monter pluggen. Sett på dekslet. F Monter akselen og låseringen Låsering 5 Aksel 5 Plasser låseringen mellom to konuser, og om nødvendig et mekanisk stopp. Vi anbefaler at låseringen plasseres på pluggsiden Den minste diameteren på låseringen plasseres mot konusen. 6 Konushull Deksel G H Drivaksel Plugg Drei hver konus, og rett inn slik at akselen kan skyves inn Plasser drevene på drivakselen i en Fullfør monteringen av persiennen og test den 13 6 Rett inn konusene ved å dreie dem Kontroller at hver konus har samme antall omdreininger Skyv drivakselen gjennom dem. Sikre låseringen mot en CTS for å hindre at akselen løsner fra motoren. Fest underlisten og juster horisontaliteten. For bedre horisontalitet anbefaler vi at knuten justeres under underlisten med persiennen i halv høyde

14 B KLARGJØR OPPTREKKSSNOREN Kutt snoren i persiennens høyde +150 mm. C T S 2 5 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Solskjerming med opptrekk - profil Denne delen inneholder anvisninger når det gjelder godkjent utstyr, kompatible, tilknyttede produkter og montering av CTS 25 i persiennesystemet. Alle anvisninger må følges til punkt og prikke, uansett hvilket system eller prosedyre de gjelder. Ellers opphører Somfys ansvar og garanti. Liftgardiner Ballonggardiner A Klargjør profilen og akselen Slå en knute på konussiden. C KLARGJØR CTS 25 1 Klikk den ene adapteren fast på deksellageret. 3 2 Skyv snoren gjennom hullet midt på lageret. 1 D 2 Montering av delene på profilen 14 3 Plasser knuten i konushullet. Plasser alle snorene på samme side av konusen. Plasser pluggen på konusen. Plasser og klikk konusen på plass på lageret. Monter alle CTS på samme måte.

15 C T S 2 5 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Liftgardiner Ballonggardiner E Monter akselen og låseringen Skyv akselen gjennom hver CTS. Plasser låseringen mellom to konuser, og om nødvendig et mekanisk stopp. Vi anbefaler at låseringen plasseres på pluggsiden F Plasser drevene på drivakselen i en Sikre låseringen mot CTS for å hindre at akselen løsner fra motoren. G Sett duken på plass, og fest snoren 15 Fest underlisten og juster horisontaliteten. For bedre horisontalitet anbefaler vi at knuten justeres under underlisten med persiennen i halv høyde

16 somfy.com Argentina: Somfy Argentina Tel: (0) Hungary : Somfy Kft Tel: Romania: Somfy SRL Tel.: (0) Australia: Somfy PTY LTD Tel: +61 (2) India: Somfy India PVT Ltd Tel : +(91) Russia: Somfy LLC. Tel: Austria: Somfy GesmbH Tel: +43 (0) 662 / Indonesia: Somfy Jakarta Tel: +(62) Serbia: Somfy Predstavništvo Tel: (0) Belgium: Somfy Belux Tel: +32 (0) Iran: Somfy Iran Tel: Singapore: Somfy PTE Ltd Tel: +65 (0) Brasil: Somfy Brasil Ltda Tel/fax: Canada: Somfy ULC Tel: +1 (0) China: Somfy China Co. Ltd Tel: (0) Croatia : Somfy Predstavništvo Tel: +385 (0) Cyprus : Somfy Middle East Tel: +357(0) Czech Republic: Somfy spol. sr.o. Tel: (+420) Denmark: Somfy Nordic Danmark Tel: Export: Somfy Export Tel: Tel: Finland: Somfy Nordic AB Finland Tel: +358 (0) France : Somfy France Tel. : +33 (0) Tel. : +33 (0) Germany: Somfy GmbH Tel: +49 (0) Greece: Somfy Hellas S.A. Tel: Hong Kong: Somfy Co. Ltd Tel: +852 (0) Israel: Sisa Home Automation Ltd Tel: +972 (0) Italy: Somfy Italia s.r.l Tel: Japan: Somfy KK Tel: +81 (0) Jordan: Somfy Jordan Tel: Kingdom of Saudi Arabia: Somfy Saoudi Riyadh : Tel/Fax: Tel/Fax: Jeddah : Tel: Kuwait: Somfy Kuwait Tel/Fax: Lebanon: Somfy Lebanon Tel: +961 (0) Malaisia: Somfy Malaisia Tel: +60 (0) Mexico: Somfy Mexico SA de CV Tel: 52 (55) Morocco: Somfy Maroc Tel: Netherlands: Somfy BV Tel: +31 (0) Norway: Somfy Nordic Norge Tel: Poland: Somfy Sp. zo.o. Tel: +48 (22) Portugal: Somfy Portugal Tel Slovak republic: Somfy spol. s r.o. Tel: Tel: South Korea: Somfy JOO Tel: +82 (0) Spain: Somfy Espana SA Tel: +34 (0) Sweden: Somfy Nordic AB Tel: +46 (0) Switzerland: Somfy A.G. Tel: +41 (0) Syria: Somfy Syria Tel: Taïwan: Somfy Development and Taïwan Branch. Tel: +886 (0) Thailand: Bangkok Regional Office Tel: +66 (0) Tunisia: Somfy Tunisia Tel: Turkey: Somfy TurkeyMah., Fahrettin Tel: +90 (0) United Arab Emirates: Somfy Gulf Tel: +971 (0) United Kingdom: Somfy Limited Tel: +44 (0) United States: Somfy Systems Tel: +1 (0)

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.) NO Monterings- og serviceanvisning Gjelder for variantene: (-fl./2-fl.) F (-fl.) F-IS (2-fl.) F/R (-fl./2-fl.) 6090-0 Innholdsfortegnelse Symboler og grafiske virkemidler...4 Produktansvar...4 Andre dokumenter

Detaljer

LHF400,LHF630 LHF800. Bruksanvisning

LHF400,LHF630 LHF800. Bruksanvisning LHF400,LHF630 LHF800 Bruksanvisning 0349 301 080 070108 Validforserialno.318,318,329 NORSK 1 DIREKTIV... 3 2 SIKKERHET... 3 3 INNLEDNING... 5 4 TEKNISKE DATA... 5 5 INSTALLERING... 6 5.1 Nettilkopling...

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

28 www.intexnordic.com. Side 28

28 www.intexnordic.com. Side 28 28 www.intexnordic.com Side 28 VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Manual Krystal Clean Poolwater system Modell 6220 220 240 V~,

Detaljer

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Detaljer

RH98. Brukerhåndbok. System for fuktighetskontroll RH98 RH 8 9 %RH SET RH 98 OUT.1 OUT.2 ALARM

RH98. Brukerhåndbok. System for fuktighetskontroll RH98 RH 8 9 %RH SET RH 98 OUT.1 OUT.2 ALARM OUT.1 OUT.2 ALARM Brukerhåndbok RH98 %RH SET RH 98 RH 8 9 System for fuktighetskontroll RH98 TNO-1026 Munters Europe AB 2001 Innhold 1. Innledning 1.1 Generelt... 1-1 1.2 Håndbokens hensikt og struktur...

Detaljer

TROX Auranor Innkjøpspolicy

TROX Auranor Innkjøpspolicy TROX Auranor Innkjøpspolicy 1. Innkjøpsfunksjonens rolle 2. TROX Auranors «kjøpe-lage»-policy 3. TROX Auranors forhold til leverandøren 4. Valg av leverandør 5. TROX Auranors krav til leverandørene 6.

Detaljer

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Innhold Kjennetegning av informasjon...4 1 Viktige sikkerhetsanvisninger...4 2 Beskrivelse...7

Detaljer

Rhapsody/Primo P200. Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold

Rhapsody/Primo P200. Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold Rhapsody/Primo P200 Instruksjoner for bruk og daglig vedlikehold!? 04.AR.09/1 NO January 2000 Arjo Hospital Equipment AB 2000 Arjo-produkter er patentbeskyttet eller patentanmeldt. Opplysninger om patent

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Bassengvolleyballsett for ovale basseng fra Intex VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Norsk

BRUKERVEILEDNING. Bassengvolleyballsett for ovale basseng fra Intex VIKTIGE SIKKERHETSREGLER. Norsk O Norsk BRUKERVEILEDNING Bassengvolleyballsett for ovale basseng fra Intex Bildet er bare til veiledning. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du installerer og bruker

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

MCS300 Avfuktingsapparat

MCS300 Avfuktingsapparat Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCS300 0 1 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfuktingsapparat 190TNO-1027- E1005 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE MONTERINGSANVISNINGER L-LINE SE Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

ComDry M160L Avfukter

ComDry M160L Avfukter Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok omdry M160L Avfukter 190TNO-1098 B1201 Munters Europe AB 2012 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt bruk av utstyret Avfukterne fra Munters skal brukes til å avfukte

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E10 GZ-E15

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E10 GZ-E15 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E10 GZ-E15 LYT2432-016A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 4 Lading 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser 7 Fornøyelsespark

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SF-560. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SF-560 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TSP100GT. Maskinvarehåndbok

TSP100GT. Maskinvarehåndbok TSP100GT Maskinvarehåndbok Besøk URL-adressen http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm for den nyeste versjonen av håndboken. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Pakke ut og installere...1 1-1. Pakke ut...1 1-2. Velge

Detaljer

Økonomikveld 20. april 2015. 1830-2130 Sørgående kro - Rudshøgda

Økonomikveld 20. april 2015. 1830-2130 Sørgående kro - Rudshøgda Økonomikveld 20. april 2015 1830-2130 Sørgående kro - Rudshøgda Stiftet: 1. juli 2009 Lokaler: Olaf Helsetsvei 6, Skullerud i Oslo. (Norsk Data bygget) Stiftere: Kjell Skram Per Nordnes Hallvard Tennøy

Detaljer

Tribomatic 500 håndpistol for pulversprøyting

Tribomatic 500 håndpistol for pulversprøyting Tribomatic 500 håndpistol for pulversprøyting Håndbok P/N 409 029 B - Norwegian - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson produkter Merk Dette er et

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø

ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC. Operating Instructions. um_attix9-hm_en_2008-05-15. auto. 2 ø. ø 7 2 ø. 2 ø. ø 7 2 ø ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ø 7 2 ø 3 2 ø 0 5 ø 3 6 auto ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 965-2H/M SD XC Operating Instructions um_attix9-hm_en_2008-05-15 Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse

Detaljer

Maskinvarehåndbok. Modell: TSP143IIU

Maskinvarehåndbok. Modell: TSP143IIU Maskinvarehåndbok Modell: TSP143IIU Anerkjennelse av varemerker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bekjentgjørelse Med enerett. Reproduksjon av denne håndboken i noen som helst form er ikke tillatt uten

Detaljer

NY MODERNE DESIGN. NY: Megamat RS LETTGÅENDE SKYVEDØR

NY MODERNE DESIGN. NY: Megamat RS LETTGÅENDE SKYVEDØR Solutions standard Vertical Carousel NY: Megamat RS Nyttige innovasjoner: Lagerautomat; vertikal karusell (paternoster). Meget kompakt lagring: Spar plass, tid og penger. NY MODERNE DESIGN AUTOMATISK KJEDESTRAMMER

Detaljer

CDF18, CDF25, CDF35,

CDF18, CDF25, CDF35, CDF18 CDF25 CDF35 CDF45 CDF18, CDF25, CDF35, CDF45 DE 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung EN 17 Compressor Cooler Instruction Manual FR 30 Glacière à compression Manuel d utilisation ES 44 Nevera

Detaljer

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning icountlcm0 icountlcm0 håndbok for tilstandsovervåkning B.8.90_CM0_NO_VerA 00, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5mW-laser. Demontering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM BRUKERHÅNDBOK Plantronics DA45 TM D261N TM Stereo/da45 bundle D261n-usb Stereo 0 0 0 VELKOMMEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer