Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998"

Transkript

1 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98

2 Aktuelle befolkningstall I serien "Aktuelle befolkningstall" publiserer Statistisk sentralbyrå ny statistikk over samansetjinga av befolkninga og endringar i statsborgarskap, og tal for fødde, døde, flyttingar, inngåtte ekteskap, registrerte partnarskap og oppløyste ekteskap. Serien gir tal for landet, landsdelar og fylker, og i enkelte tilfelle for kommunar. Kommunetal vert òg publisert i serien NOS Regionalstatistikk. Ei betre utgreiing av prinsipp og definisjonar som ligg til grunn for statistikken, finst i NOS Befolkningsstatistikk. Redaktør: Elisabetta Vassenden. Redaksjonsmedarbeidarar: Kirsten Enger Dybendal, tlf , e-post: kirsten. Liv Irene Aamodt, tlf , e-post: og Kåre Høiby, tlf , e-post: Innhold Innhald Svenskane passerer danskane 3 Figurar Utanlandske statsborgarar etter kjønn, alder og sivilstand.. januar Tabellar. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, alder og statsborgarskap.. januar Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og statsborgarskap.. januar Utanlandske statsborgarar etter sivilstand, kjønn og alder.. januar Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar Utanlandske statsborgarar etter statsborgarskap. Fylke.. januar Utanlandske statsborgarar etter statsborgarskap. Utvalde kommunar.. januar Redigering: Eva Hynden Bones og Solfrid Michaelsen. Prisar: Pr. år kr 420,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 50,00 inkl. mva. Spørsmål om abonnement kan rettast til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. Postboks 260, 220 Kongsvinger, tlf , faks , e-post: ISSN Elektronisk formidling Statistikken vert gitt ut årleg i Ukens statistikk. I tillegg finst denne statistikken i elektronisk versjon under SSBs webteneste på Internett. Adressa er Standardteikn Standardteikn i tabellar Symbol Tal er umogleg. Oppgåve manglar.. Oppgåve manglar førebels... Tal kan ikkje offentleggjerast : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte eininga 0 Mindre enn 0,05 av den brukte eininga 0,0 Førebels tal * Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien Retta sidan førre utgåve r Dette er eit nytt hefte i serien Aktuelle befolkningstall. Dette heftet og tidlegare utgitte hefte om Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 998 nr. 6/98, erstatte publikasjonen som tidlegare vart kalla "Befolkningsstatistikk Hefte II. Folkemengd. januar" i serien Noregs offisielle statistikk(nos). Resten av tabellane frå Hefte II, som for det meste vil gjelde tidsseriar, vil gå inn i NOS Befolkningsstatistikk. Denne vil også innehalde omgrep og kjenneteikn elles innan befolkningsstatistikk. 2 Aktuelle befolkningstall 0/98

3 Befolkningsstatistikk. Utanlandske statsborgarar,. januar 998 Svenskane passerer danskane I fjor var det vekst i talet på både svenske og danske statsborgarar her i landet. Men det er første gong sidan den årlege statistikken starta i 975 at svenskane går forbi danskane. Det er no i alt svenske statsborgarar i landet, mot danske statsborgarar. Alle fylkene i Noreg hadde vekst i talet på svenske statsborgarar i 997. Berre i Oslo var auken av svenske statsborgarar på vel 000 personar. Etter at det i to år har vore reduksjon i talet på utanlandske statsborgarar, var det i 997 ein liten auke. Ved årsskiftet budde det utanlandske statsborgarar i Noreg, dette tilsvarar 3,6 prosent av befolkninga. Fleire europeiske statsborgarar 64 prosent av dei utanlandske statsborgarane er europearar. Det er svenskar (20 600), danskar (8 400), bosniarar ( 600) og britar (0 800) som er dei største gruppene. Talet på europeiske statsborgarar auka med i 997. Svenske statsborgarar stod for nesten 70 prosent av denne auken. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 997 Foreign citizens by sex, age and marital status. January Menn Males Ugifte Never married Gifte Married Kvinner Females Før gifte Previously married Færre asiatiske statsborgarar Sidan 994 har det kvart år vore nedgang i talet på asiatiske statsborgarar i Noreg. Grunnen til dette er at mange asiatar har fått norsk statsborgarskap dei siste åra. I 997 vart det færre med asiatisk statsborgarskap. Talet på statsborgarar frå Pakistan, Vietnam og Sri Lanka vart mest redusert, og den største nedgangen i asiatiske statsborgarar har det vore i Oslo med vel Dei største asiatiske gruppene er frå Pakistan (7 480), Sri Lanka (3 846), Vietnam (3 55) og Iran (3 54). I 997 var det også ein liten nedgang i talet på statsborgarar frå Afrika, Nord- og Mellom-Amerika, Sør- Amerika og Oseania. Nedgang i utanlandske statsborgarar i Oslo Trass i at dei fleste utanlandske statsborgarar bur i Oslo (46 500), vart det i 997 færre med utanlandsk statsborgarskap. Dette er tredje året på rad at talet går ned. Ein av årsakane er at mange utlendingar som bur i Oslo har fått overgang til norsk statsborgarskap. I tillegg til Oslo har den største nedgangen vore i Vest-Agder og Finnmark. Fylkene Østfold, Akershus, Vestfold og Rogaland har derimot hatt den største auken i talet på utanlandske statsborgarar samanlikna med året før. Flest kvinner Av utanlandske statsborgarane i Noreg var det ved årsskiftet menn og kvinner. Dette er eit kvinneoverskot på 4 prosent, medan det i befolkninga totalt er eit kvinneoverskot på prosent. Aldersgruppa år utgjorde 60 prosent av alle utanlandske statsborgarar (43 prosent i befolkninga totalt). 6 prosent av dei utanlandske statsborgarane var 50 år eller eldre (3 prosent i befolkninga totalt), og nesten 24 prosent 9 år eller yngre (26 prosent i befolkninga totalt). Aktuelle befolkningstall 0/98 3

4 . Utanlandske statsborgarar etter kjønn, alder og statsborgarskap.. januar 998 Foreigen citizen by sex, age and citizenship. January 998 Alder Age Statsborgarskap I alt Citizenship Total Begge kjønn Both sexes I alt Total Europa i alt Europe, total Danmark Denmark Finland Island Iceland Sverige Sweden Belgia Belgium Bosnia-Hercegovina Bosnia Herzegovina Bulgaria Estland Estonia Frankrike France Hellas Greece Irland Ireland Italia Italy Jugoslavia Yugoslavia Latvia Nederland Netherlands Polen Poland Portugal Romania Russland Russian Federation Sovjetunionen USSR Spania Spain Storbritannia United Kingdom Sveits Switzerland Tyrkia Turkey Tyskland Germany Ungarn Hungary Østerrike Austria Europa ellers Rest of Europe Afrika i alt Africa, total Algerie Etiopia Ethiopia Gambia Ghana Kenya Marokko Morocco Nigeria Somalia Tansania Afrika ellers Rest of Africa Asia i alt Asia, total Afghanistan Bangladesh Filippinene Philippines India Irak Iraq Iran Israel Japan Kina China Libanon Lebanon Pakistan Sri Lanka Syria Sør-Korea South Korea Thailand Vietnam Asia ellers Rest of Asia Aktuelle befolkningstall 0/98

5 . Utanlandske statsborgarar etter kjønn, alder og statsborgarskap.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, age and citizenship. January 998 Statsborgarskap I alt Begge kjønn (framh.) Both sexes (cont.) Nord- og Mellom-Amerika i alt North and Central America, total Canada USA Nord- og Mellom-Amerika ellers Rest of North and Central America Sør-Amerika i alt South America, total Brasil Brazil Chile Colombia Peru Sør-Amerika ellers Rest of South America Oseania i alt Oceania, total Australia New Zealand Oseania ellers Rest of Oceania Statsløs Stateless Uoppgitt Unknown Menn Males I alt Europa i alt Danmark Finland Island Sverige Belgia Bosnia-Hercegovina Bulgaria Estland Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Latvia Nederland Polen Portugal Romania Russland Sovjetunionen Spania Storbritannia Sveits Tyrkia Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Afrika i alt Algerie Etiopia Gambia Ghana Kenya Alder Aktuelle befolkningstall 0/98 5

6 . Utanlandske statsborgarar etter kjønn, alder og statsborgarskap.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, age and citizenship. January 998 Statsborgarskap I alt Menn (framh.) Males (cont.) Marokko Nigeria Somalia Tansania Afrika ellers Asia i alt Afghanistan Bangladesh Filippinene India Irak Iraq Iran Israel Japan Kina China Libanon Lebanon Pakistan Sri Lanka Syria Sør-Korea Thailand Vietnam Asia ellers Nord- og Mellom-Amerika i alt Canada USA Nord- og Mellom-Amerika ellers Sør-Amerika i alt Brasil Chile Colombia Peru Sør-Amerika ellers Oseania i alt Australia New Zealand Oseania ellers Statsløs Uoppgitt Kvinner Females I alt Europa i alt Danmark Finland Island Sverige Belgia Bosnia-Hercegovina Bulgaria Estland Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Latvia Nederland Alder 6 Aktuelle befolkningstall 0/98

7 . Utanlandske statsborgarar etter kjønn, alder og statsborgarskap.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, age and citizenship. January 998 Statsborgarskap I alt Kvinner (framh.) Females (cont.) Polen Portugal Romania Russland Sovjetunionen Spania Storbritannia Sveits Tyrkia Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Afrika i alt Algerie Etiopia Gambia Ghana Kenya Marokko Nigeria Somalia Tansania Afrika ellers Asia i alt Afghanistan Bangladesh Filippinene India Irak Iraq Iran Israel Japan Kina China Libanon Lebanon Pakistan Sri Lanka Syria Sør-Korea Thailand Vietnam Asia ellers Nord- og Mellom-Amerika i alt Canada USA Nord- og Mellom-Amerika ellers Sør-Amerika i alt Brasil Chile Colombia Peru Sør-Amerika ellers Oseania i alt Australia New Zealand Oseania ellers Statsløs Uoppgitt Alder Aktuelle befolkningstall 0/98 7

8 2. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og statsborgarskap.. januar 998 Foreigen citizen by sex, marital status and citizenship. January 998 Sivilstand Marital status Ugifte Unmarried Annan Under 5 år Enkjer/ Sepa- sivilstand 5 år og over Enkjemenn rerte Skilde Other Kjønn og statsborgarskap I alt Under 5 5 years Gifte Widows/ Sepa- Di- marital Sex and citizenship Total years and over Married Widowers rated vorced status Begge kjønn Both sexes I alt Total Europa i alt Europe, total Danmark Denmark Finland Island Iceland Sverige Sweden Belgia Belgium Bosnia-Hercegovina Bosnia Herzegovina Bulgaria Estland Estonia Frankrike France Hellas Greece Irland Ireland Italia Italy Jugoslavia Yugoslavia Latvia Nederland Netherlands Polen Poland Portugal Romania Russland Russian Federation Sovjetunionen USSR Spania Spain Storbritannia United Kingdom Sveits Switzerland Tyrkia Turkey Tyskland Germany Ungarn Hungary Østerrike Austria Europa ellers Rest of Europe Afrika i alt Africa, total Algerie Etiopia Ethiopia Gambia Ghana Kenya Marokko Morocco Nigeria Somalia Tansania Afrika ellers Rest of Africa Asia i alt Asia, total Afghanistan Bangladesh Filippinene Philippines India Irak Iraq Iran Israel Japan Kina China Libanon Lebanon Pakistan Sri Lanka Omfattar 69 registrerte partnarar (38 menn og 3 kvinner), skild mann, 9 separerte (7 menn og 2 kvinner) og 2 attlevande partnarar ( mann og kvinne). Comprises 69 registered partners (38 males and 3 females), divorced male, 9 separated (7 males and 2 females) and 2 surviving partners ( male and female). 8 Aktuelle befolkningstall 0/98

9 2. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og statsborgarskap.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and citizenship. January 998 Ugifte Sivilstand Under 5 år Enkjer/ Sepa- Annan Kjønn og statsborgarskap I alt 5 år og over Gifte Enkjemenn rerte Skilde sivilstand Begge kjønn (framh.) Both sexes (cont.) Syria Sør-Korea South Korea Thailand Vietnam Asia ellers Rest of Asia Nord- og Mellom-Amerika i alt North and Central America, total Canada USA Nord- og Mellom-Amerika ellers Rest of North and Central America Sør-Amerika i alt South America, total Brasil Brazil Chile Colombia Peru Sør-Amerika ellers Rest of South America Oseania i alt Oceania, total Australia New Zealand Oseania ellers Rest of Oceania Statsløs Stateless Uoppgitt Unknown Menn Males I alt Europa i alt Danmark Finland Island Sverige Belgia Bosnia-Hercegovina Bulgaria Estland Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Latvia Nederland Polen Portugal Romania Russland Sovjetunionen Spania Storbritannia Sveits Tyrkia Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Omfattar 69 registrerte partnarar (38 menn og 3 kvinner), skild mann, 9 separerte (7 menn og 2 kvinner) og 2 attlevande partnarar ( mann og kvinne). Comprises 69 registered partners (38 males and 3 females), divorced male, 9 separated (7 males and 2 females) and 2 surviving partners ( male and female). Aktuelle befolkningstall 0/98 9

10 2. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og statsborgarskap.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and citizenship. January 998 Ugifte Sivilstand Under 5 år Enkjer/ Sepa- Annan Kjønn og statsborgarskap I alt 5 år og over Gifte Enkjemenn rerte Skilde sivilstand Menn (framh.) Males (cont.) Afrika i alt Algerie Etiopia Gambia Ghana Kenya Marokko Nigeria Somalia Tansania Afrika ellers Asia i alt Afghanistan Bangladesh Filippinene India Irak Iraq Iran Israel Japan Kina Libanon Pakistan Sri Lanka Syria Sør-Korea Thailand Vietnam Asia ellers Nord- og Mellom-Amerika i alt Canada USA Nord- og Mellom-Amerika ellers Sør-Amerika i alt Brasil Chile Colombia Peru Sør-Amerika ellers Oseania i alt Australia New Zealand Oseania ellers Statsløs Uoppgitt Kvinner Females I alt Europa i alt Danmark Finland Island Omfattar 69 registrerte partnarar (38 menn og 3 kvinner), skild mann, 9 separerte (7 menn og 2 kvinner) og 2 attlevande partnarar ( mann og kvinne). Comprises 69 registered partners (38 males and 3 females), divorced male, 9 separated (7 males and 2 females) and 2 surviving partners ( male and female). 0 Aktuelle befolkningstall 0/98

11 2. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og statsborgarskap.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and citizenship. January 998 Ugifte Sivilstand Under 5 år Enkjer/ Sepa- Annan Kjønn og statsborgarskap I alt 5 år og over Gifte Enkjemenn rerte Skilde sivilstand Kvinner (framh.) Females (cont.) Sverige Belgia Bosnia-Hercegovina Bulgaria Estland Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Latvia Nederland Polen Portugal Romania Russland Sovjetunionen Spania Storbritannia Sveits Tyrkia Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Afrika i alt Algerie Etiopia Gambia Ghana Kenya Marokko Nigeria Somalia Tansania Afrika ellers Asia i alt Afghanistan Bangladesh Filippinene India Irak Iraq Iran Israel Japan Kina Libanon Pakistan Sri Lanka Syria Sør-Korea Thailand Vietnam Asia ellers Omfattar 69 registrerte partnarar (38 menn og 3 kvinner), skild mann, 9 separerte (7 menn og 2 kvinner) og 2 attlevande partnarar ( mann og kvinne). Comprises 69 registered partners (38 males and 3 females), divorced male, 9 separated (7 males and 2 females) and 2 surviving partners ( male and female). Aktuelle befolkningstall 0/98

12 2. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og statsborgarskap.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and citizenship. January 998 Ugifte Sivilstand Under 5 år Enkjer/ Sepa- Annan Kjønn og statsborgarskap I alt 5 år og over Gifte Enkjemenn rerte Skilde sivilstand Kvinner (framh.) Females (cont.) Nord- og Mellom-Amerika i alt Canada USA Nord- og Mellom-Amerika ellers Sør-Amerika i alt Brasil Chile Colombia Peru Sør-Amerika ellers Oseania i alt Australia New Zealand Oseania ellers Statsløs Uoppgitt Omfattar 69 registrerte partnarar (38 menn og 3 kvinner), skild mann, 9 separerte (7 menn og 2 kvinner) og 2 attlevande partnarar ( mann og kvinne). Comprises 69 registered partners (38 males and 3 females), divorced male, 9 separated (7 males and 2 females) and 2 surviving partners ( male and female). 2 Aktuelle befolkningstall 0/98

13 3. Utanlandske statsborgarar etter sivilstand, kjønn og alder.. januar 998 Foreigen citizen by marital status, sex and age. January 998 Sivilstand Marital status Annan Enkjer/ sivilstand Enkjemenn Other Kjønn. Alder I alt Ugifte Gifte Widows/ Separerte Skilde marital Sex. Age Total Unmarried Married Widowers Separated Divorced status Begge kjønn i alt Both sexes, total Menn i alt Males, total Registrerte partnarar. Registered partners. Aktuelle befolkningstall 0/98 3

14 3. Utanlandske statsborgarar etter sivilstand, kjønn og alder.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by marital status, sex and age. January 998 Sivilstand Enkjer/ Annan Kjønn. Alder I alt Ugifte Gifte Enkjemenn Separerte Skilde sivilstand Kvinner i alt Females, total Registrerte partnarar. Registered partners. 4 Aktuelle befolkningstall 0/98

15 4. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 998 Foreigen citizen by sex, marital status and age. County. January 998 Menn Males Kvinner Females Før gifte Fylke. Begge Divorced, Annan Alder kjønn Ugifte Gifte separated sivilstand Annan County. Both I alt Un- Mar- and Other mari- Før sivil- Age sexes Total married ried widowed tal status I alt Ugifte Gifte gifte stand 0 Østfold Akershus Registrerte partnarar. Registered partners. Aktuelle befolkningstall 0/98 5

16 4. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and age. County. January 998 Menn Kvinner Annan Annan Fylke. Begge Før sivil- Før sivil- Alder kjønn I alt Ugifte Gifte gifte stand I alt Ugifte Gifte gifte stand 03 Oslo Hedmark Registrerte partnarar. Registered partners. 6 Aktuelle befolkningstall 0/98

17 4. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and age. County. January 998 Menn Kvinner Annan Annan Fylke. Begge Før sivil- Før sivil- Alder kjønn I alt Ugifte Gifte gifte stand I alt Ugifte Gifte gifte stand 05 Oppland Buskerud Registrerte partnarar. Registered partners. Aktuelle befolkningstall 0/98 7

18 4. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and age. County. January 998 Menn Kvinner Annan Annan Fylke. Begge Før sivil- Før sivil- Alder kjønn I alt Ugifte Gifte gifte stand I alt Ugifte Gifte gifte stand 07 Vestfold Telemark Registrerte partnarar. Registered partners. 8 Aktuelle befolkningstall 0/98

19 4. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and age. County. January 998 Menn Kvinner Annan Annan Fylke. Begge Før sivil- Før sivil- Alder kjønn I alt Ugifte Gifte gifte stand I alt Ugifte Gifte gifte stand 09 Aust-Agder Vest-Agder Registrerte partnarar. Registered partners. Aktuelle befolkningstall 0/98 9

20 4. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and age. County. January 998 Menn Kvinner Annan Annan Fylke. Begge Før sivil- Før sivil- Alder kjønn I alt Ugifte Gifte gifte stand I alt Ugifte Gifte gifte stand Rogaland Hordaland Registrerte partnarar. Registered partners. 20 Aktuelle befolkningstall 0/98

21 4. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and age. County. January 998 Menn Kvinner Annan Annan Fylke. Begge Før sivil- Før sivil- Alder kjønn I alt Ugifte Gifte gifte stand I alt Ugifte Gifte gifte stand 4 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Registrerte partnarar. Registered partners. Aktuelle befolkningstall 0/98 2

22 4. Utanlandske statsborgarar etter kjønn, sivilstand og alder. Fylke.. januar 998 (framh.). Foreigen citizen by sex, marital status and age. County. January 998 Menn Kvinner Annan Annan Fylke. Begge Før sivil- Før sivil- Alder kjønn I alt Ugifte Gifte gifte stand I alt Ugifte Gifte gifte stand 6 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Registrerte partnarar. Registered partners. 22 Aktuelle befolkningstall 0/98

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998 6. oktober 998 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6 98

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Overganger til norsk statsborgerskap mai 1998

Aktuelle befolkningstall. Overganger til norsk statsborgerskap mai 1998 20. mai 1998 Aktuelle befolkningstall Overganger til norsk statsborgerskap 1997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 2 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Flyttinger Aktuelle befolkningstall. 12. november 1998

Flyttinger Aktuelle befolkningstall. 12. november 1998 2. november 998 Aktuelle befolkningstall Flyttinger 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Flyttinger oktober 2000

Aktuelle befolkningstall. Flyttinger oktober 2000 20. oktober 2000 Aktuelle befolkningstall Flyttinger 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 9 2000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997

Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 17. juni 1998 Aktuelle befolkningstall Innvandrerbefolkningen 1. januar 1997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen Teknologidagene Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning 07.01.2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Utvikling

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

1. Ungdom og unge voksne, demografi

1. Ungdom og unge voksne, demografi Ungdoms levekår Ungdom og unge voksne, demografi Minja Tea Dzamarija 1. Ungdom og unge voksne, demografi Ungdom og unge voksne utgjorde 19 prosent av hele befolkningen ved forrige årsskifte. Oslo var det

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

IAESTE. Utvekslingsprogram 2009. Developing global skills in tomorrow s technical leaders

IAESTE. Utvekslingsprogram 2009. Developing global skills in tomorrow s technical leaders Utvekslingsprogram 2009 IAESTE Developing global skills in tomorrow s technical leaders Argentina Armenia Australia Austria Belarus Belgium Bosnia og Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Canada China Colombia

Detaljer

Sivilstandsendringer 1997

Sivilstandsendringer 1997 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Sivilstandsendringer 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 9 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

2. Befolkning. Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija

2. Befolkning. Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija Befolkning Innvandring og innvandrere 2010 Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija 2. Befolkning Etter EU-utvidelsen i 2004 har vi sett store endringer i innvandringsstrømmene til Norge. Inn vandringen

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2008. Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Innvandring og innvandrere 2008. Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 103 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2008 Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

Fattigdom blant barnefamilier i Norge

Fattigdom blant barnefamilier i Norge Fattigdom blant barnefamilier i Norge «Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Innvandrere i bygd og by

Innvandrere i bygd og by Innvandrere i bygd og by Det bor innvandrere i alle landets. Flest i Oslo, som hadde nesten 140 000 innvandrere 1. januar 2012. Færrest i Modalen, der det bodde 15. De fleste innvandrere foretrekker å

Detaljer

Kreft forekomst, overlevelse/prognose og screening for kreft blant innvandrere. Giske Ursin Direktør Kreftregisteret

Kreft forekomst, overlevelse/prognose og screening for kreft blant innvandrere. Giske Ursin Direktør Kreftregisteret Kreft forekomst, overlevelse/prognose og screening for kreft blant innvandrere Giske Ursin Direktør Kreftregisteret Kreftforekomst Kirsti Vik Hjerkind Stor variasjon i kreftratene Tar med oss kreftrater

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

Med utdanning i bagasjen?

Med utdanning i bagasjen? Innvandrere og utdanning: Med utdanning i bagasjen? Du spør deg kanskje hvorfor i all verden Statistisk sentralbyrå (SSB) er interessert i å vite noe om hvorvidt personer som flytter til Norge har med

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000

Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000 . august 2000 Aktuelle befolkningstall Fødte 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 2000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Alderspensjonistar som bur i utlandet

Alderspensjonistar som bur i utlandet Alders som bur i utlandet Av: Od d b j ø r n Ha g a Samandrag Talet på alders som bur i utlandet har auka mykje dei siste åra. I 199 var dei færre enn 6, i 27 om lag 27. Talet veks jamt med knapt 1 5 i

Detaljer

Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten 1870 1901 3 1930 Bildekilde: lokalhistoriewiki.no 4 2012 1. Norge 2. Australia 3. New

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

2. Innvandrerbefolkningen

2. Innvandrerbefolkningen Innvandring og innvandrere 2006 Tanja Seland Forgaard og Minja Tea Dzamarija 2. I dette kapitlet beskrives innvandrerbefolkningens struktur og sammensetning. Under overskriften befolkningsstruktur (avsnitt

Detaljer

8 10 steriliseringer i fjor Flest steriliserte seg i Vest-Agder og Nord- Trøndelag, færrest i Oslo, side 3

8 10 steriliseringer i fjor Flest steriliserte seg i Vest-Agder og Nord- Trøndelag, færrest i Oslo, side 3 8 10 steriliseringer i fjor Flest steriliserte seg i VestAgder og Nord Trøndelag, færrest i Oslo, side 3 6 300 flere bosniere Antall utenlandske statsborgere økte med 8 300 11993 Bosniere bidrog mest til

Detaljer