Muruvikposten Juli 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muruvikposten Juli 2009"

Transkript

1 Muruvikposten Juli 2009 Hurra, det er sommer! Godværet flommer over oss og de fleste ser frem mot fortjente feriedager. Det har vært mangt å gripe fatt i og mange har planer om virksomhet i Muruvik. Hvorfor lille, idylliske Muruvik skal bli utsatt for alle mulige gedigne planer, er ikke lett å forstå. Det er heller ikke lett å få gehør hos politikerne for at man ikke må skape en konflikt mellom næring, friluftsliv og bosetting. Sist ut er Metallco s søknad om dispensasjon for sin aktivitet på havna. Denne søknaden kommer etter 6 måneders drift og er nærmest å anse som en provokasjon. Styret har kommet med et innspill til søknaden, hvor vi ber om at reguleringsplanen blir fulgt. For øvrig er det å si at mange muruvikinger har engasjert seg i denne saken. Det er kjempebra, hvis ikke kan vi lett bli overkjørt i slike saker. Flere ganger har vi gitt ordfører Granmo spalteplass til å fortelle om hvordan det går med reguleringsplanen for havna, sanitæranlegget på Flatholman og trafikksikkerhetsmessige forhold, blant annen asfaltering av Flatholmvegen. Responsen har vært laber selv om jeg tilbød ham å posere i årets bademote. Til kompensasjon har jeg funnet en posør som gjerne viser hva som finnes på markedet av bademoter. (Mulig likhet med en av våre lokalpolitikere er ikke tilsiktet, mannen er fra en helt annen kant av verden.) En del driftige damer har tatt på seg jobben med å pusse opp grendahuset. De er godt i gang med arbeidet og snart får vi se en storsal i delikat ny drakt. I slike stunder går tankene til komiteen som fikk realisert nytt grendahus for snart 20 år siden. Det ble nedlagt en formidabel innsats og samholdet var på topp i bygda. Kanskje kan vi gjenskape noe av dette når utearealet snart skal få et betydelig løft. Det er bare å skue tilbake og lær av gamle guder. Iallfall har vi den største beundring for den jobben de gjorde og forhåpentligvis kan vi ta opp arven på en verdig måte. Håper dere finner noe interessant i denne utgaven av Muruvikposten, og vi er meget takknemlig for innspill om det som skjer i bygda. Neste utgave er planlagt skal komme ut i september måned. Ha fortsatt en fin og solrik sommer og så får vi håpe at brunfargen kommer på plass i år også. Geir R. Larsen 1/12

2 En hilsen fra ordføreren Kjære sambygding i Muruvik Håper dere nyter disse fine sommerdagene, om det er hjemme, på arbeide eller på ferie. Sjøl skal jeg på ferie fra neste uke (uke 28) og skal ha noen fine ferieuker på Frøya. De fleste av dere er godt kjent med den aktiviteten som skjer på Muruvik industriområde og har også klaget til kommunen vedrørende støyen. Vedrørende støyen og arbeidstidene har kommunen utferdiget et pålegg til Muruvik Havn AS, men også gitt en dispensasjon vedrørende Jernbaneverkets arbeid med pukklasting. I tillegg har jeg i dag hatt et møte med Metallco AS og Muruvik Havn AS for å høre hvordan de vil oppfylle pålegget. Alle dokumenter i saken er oversendt velforeningen. I dag 3.juli måtte jeg innkalle Muruvik havn as og Jernbaneverket til et møte på havna for å presisere dispensasjonen, dette etter at denne ikke ble etterfulgt. I den sammenheng er det viktig at velforeningen holder en god kontakt med medlemmene i Muruvik og informerer Malvik kommune om noe avviker fra dispensasjonen. Som dere sikkert også har registrert er Jernbaneverket også i arbeide med tunnelinnslaget inn til Gevingåstunnelen, et arbeid som også vil prege deler av Muruvik. Det gode er at dette arbeidet kun er i en tidsbegrenset periode. Flatholman er sikkert i disse dager folksomt og det var på tide at utedoen ble rengjort, mye takket være et oppslag i Malvik Bladet. Vil ønske alle i Muruvik en fin sommer og håper vi i fortsettelsen kan holde den direktekontakten som er etablert. Vennlig hilsen Terje Bremnes Granmo Ordfører 2/12

3 ET FRAMTIDSRETTET FORSLAG, ELLER..? Malvik-Bladet er vel neppe rette adressat for denne ytringen, men avisa ga inspirasjon til den gjennom overskriften på sin lederartikkel av Tittelen framtidsrettet brukte Bladet i forbindelse med at ordførere og ulike næringsbyråkrater i vår region ønsker å realisere sine drømmer om etablering av en ny og stor havneterminal i området Hell / Muruvik. Her ligger den klassiske konflikten med bruk av ordet framtidsrettet: næring vs miljø. Vi vet alle at i denne sammenheng taper alltid miljøet. Vi skal nå i framtidens og næringsinteressenes navn ofre naturperler som Hellstranda, Billedholmen og Flatholmanområdet i Muruvik. En havneterminal i den planlagte størrelse medfører betydelige konsekvenser og inngrep i både natur og miljø. Området som er tenkt brukt som havn er veldig værutsatt. Det må av den grunn bygges moloer for å skjerme den planlagte havna, og jeg spør meg: fra hvor skal denne / disse moloene ha sitt utløp fra Flatholman? Allmennhetens tilgang til strandsonen i Malvik er i dag av ulike årsaker veldig begrenset. Etter min mening er det mer framtidsrettet å sikre kommende slekter og innbyggere i Malvik denne retten og muligheten, enn å bygge en gigantisk havneterminal som få vet hva den skal brukes til. I de siste år er det rundt om i Trondheimsfjorden bygd ned en rekke havner, både med og uten jernbanetilknytning. Behovet for ny havn må av den grunn være betydelig overdrevet. Malvik-Bladet sier i samme lederartikkel at: Folk i Muruvik har til nå vært forholdsvis rolige, men det er nok på grunn av at de har alltid hatt støyende aktivitet på havneområdet og politikerne har ikke lovet at det skal bli noen endring på det. Til Bladet og dets lesere vil jeg opplyse om at velforeningen i bygda i forbindelse med den pågående kommunale planprosess - kanskje som den første velforening i landet har lagt fram et eget og svært realistisk planforslag for bruk av dagens havneområde. I denne planen pekes det på at aktiv nærings- og eiendomsutvikling i området muliggjør etablering av virksomhet som er framtidsrettet og arbeidskraftkrevende, samtidig som deler av dagens havn kan bestå. Men, et par hundre mulige arbeidsplasser på dette området er vel mindre interessant enn det å bygge en giganthavn? Muruvik Jon Eidem Malvik Bygdeblad, Januar 1985 bringer nyheten om ny trygdesjef i Malvik, samme mann som er forfatteren av ytringen over, som sto i Malvik- Bladet 17.juni 3/12

4 Pukklasting i Muruvik Havn Vi bringer her utdrag fra Jernbaneverket sin dispensasjonssøknad for Muruvik Havn. Ballastrenseverket på Stjørdal Stasjon, bilde tatt fra Stjørdalens Blad, 25. juni /12

5 Opprydding Langbekken Vi bringer her utdrag fra Dagfinn Nygård Fjellsprengning sitt brev til Muruvik Vel, datert Vi vil med dette gi varsel om at arbeidet med istandsetting av Langbekken planlegges å starte opp i løpet av juni. Etter befaring med NVE og Malvik kommune i april ble det bestemt at bekken skal tilbakeføres så nært tidligere løp som mulig. For å få et mest mulig naturlig løp legges det nye bekkeløpet med minst mulig bruk av sikringsmasser for å hindre erosjon. Om mulig sikres kun yttersvingene med steinmasser. Langbekken slik den ser ut ved Muruvikstua før oppryddingsarbeidet starter Ryddedugnad Flatholman Tradisjonen tro ble det i regi av Muruvik Vel gjennomført ryddedugnad på Flatholman onsdag før pinse. Omkring 15 personer ryddet Flatholman for rusk og rask i et ikke altfor godt forsommer- vær. Muruvik Vel har søkt Malvik kommune om støtte til oppryddingen. God dugnadsinnsats fra Renate Lyng Sneisen, Ronnie Sneisen, Geir Larsen, Franz Johansen, Jacob Matheson og Trine L. Larsen 5/12

6 Facebook- gruppen Vi som er lei støy fra Muruvik Havn Torstein Hope er en engasjert Muruviking. Vi bringer her presentasjon av hans Facebook- gruppe samt litt mer informasjon om Torstein Hope, lånt fra Jhohans, Hallo Ang facebook gruppen "Vi som er lei støy fra Muruvik Havn" Gruppen ble startet opp for å kunne være en kanal for meningsytringer/informasjon rundt pågående aktivitet ved Muruvik Havn. Som en av de nærmeste naboene til havnen blir en lei av at de som leier område ikke tar hensyn til beboerne i Muruvik når det gjelder støy og ubehaget dette påfører oss. Bakgrunn for gruppedannelsen er også å bidra til å samle beboerne i Muruvik til å si sin mening om drift og fremtidsplaner for Muruvik Havn. Står man samlet kan det bli mer tyngde bak beboernes meninger enn om man står en og en... Oppfordringen er at alle som bruker mediet facebook og evt. kan ha interesse og tilgang til dette, vil komme til å bruke denne gruppen flittig både for informasjonsflyt og ikke minst for utvekslinger av meninger rundt aktiviteten på Muruvik Havn. Dette kan bidra til at beboerne kan bli bedre hørt av politikere og av eiere som drifter havnen. Det er artig at Malvik Bladet også har fattet interesse for denne gruppen og vil gjøre et intervju med undertegnede i denne forbindelse... mvh nabo`n To: Subject: Re: SV: Muruvik havn Date: Thu, 4 Jun :30: NB! De som ikke fikk med seg innslaget på Midtnytt om støy på Muruvik Havn kan gå inn på denne linken: 6/12

7 Ikke irriter naboen! Med sommer og sol og masse uteliv, blir vi ufrivillig involvert i naboens ulike aktiviteter. Lovverket verner om våre helligdager, men det er så lett å glemme seg. Noen starter motorsaga en søndag mens andre lar gressklipperen gå. Dette er faktisk ikke tillatt etter norsk lov. Loven sier tydelig: På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. Støy er et forurensende element som kan skape mye uhygge mellom naboer. Mange vil hevde sin rett til å bruke søndagen til arbeidsdag, fordi det er bare da de har fri til å kunne sette hus og hage i stand. Dette er imidlertid å heve seg over loven og å frata andre naboer deres rett til helligdagsfred. Et annet problem er tenning av bål og røyklegging av omgivelsene slik at de med pusteproblemer må rømme området. Dette blir sikkert ikke gjort med hensikt, så tenk dere litt om før bålet blir tent. Husk at alt kan leveres på Skjenstad og at vi gjennom kommunale avgifter har betalt for å kunne levere kvist, gress etc. Bilde sakset fra Adressa, som hadde samme tema oppe for en tid tilbake St. Olavsloppet passerer Muruvik Startskuddet for St. Olavsloppet går i Østersund onsdag 8. juli og fra Muruvik stiller Reidar Hansen, Svein Kåre Storhaug, Maria Tuff og Ronnie Sneisen. Lørdag 11. juli passerer løperne Muruvika så møt opp ved fylkesvegen og støtt opp! Svein K. Storhaug (t.v) og Reidar Hansen skal delta på Avinor sitt lag under St. Olavsloppet. Bildet er sakset fra Stjørdalens Blad 6. juni /12

8 Den nye barnehagen i Muruvik Den nye planlagte barnehagen i Muruvik begynner nå å ta form både på tegnebrettet og på planstadiet forøvrig. Meningen er at godkjenninger skal være på plass i løpet av sommeren, slik at grunnarbeidet kan påbegynnes i høst. Dersom man kommer i gang nå i høst, så håper man å kunne åpne barnehagen for drift i løpet av høsten Det er Mette Skaret i Serinabakken barnehage som står som leder for "ny-barnehagen", så er det noen som har planer for neste- og kommende år for barnehageplass så er det bare å ringe Mette, men vent til etter 26. juli- da er hun tilbake fra ferie. Den nye barnehagen i Muruvik slik den framstår på arkitektens tegnebrett Dugnad i Myrtrøvegen Beboerne i Myrtrøvegen 4 (rekkehusene) har den siste tiden hellelagt gangstien mellom husene og mot fellesarealet. Den ivrige dugnadsgjengen er f.v. Geir Roar Hell, Bjørn Åge Einvik og Asgeir Nygårdsvold. 8/12

9 Sommer-bilder fra noen år tilbake Et lite sommertreff på stabburstrappa i Furuhaugvegen 11 i Første rekke fra venstre: Ole Kristian Edvardsen, Hanne Landsem Larsen, Maichen Eidem Olsen, Miriam Tvete Denstadli, Joachim Eidem Olsen, Martin Lorentsen og Elisabeth Kringhaug. Bak: Ketil Almbakk og Tonje Landsem Larsen. Sjøvett anno I båten befinner seg familiene Haugan og Landsem. Styrmann er Eddi Haugan. Videre ser vi Ellinor Landsem med barna Siri og Trine og nærmest Ellen Haugan med barna Jon Edvind, Ingrid og Bodil. Fotograf er Gunnar Landsem. Det er verdt å merke seg at i denne lille båten befant det seg 9 mennesker og eneste form for redningsutstyr synes å være noen håndduker over skuldrene. Ja, tida forandrer seg og vi med den. 9/12

10 Muruvikstua I forbindelse med at Muruvikstua er under oppussing så bringer vi noen tilbakeblikk til da grendahuset ble bygget. Det nye grendahuset tar form, artikkel lånt fra Malvik Bygdeblad September 1989 En ivrig dugnadsgjeng, f.v. Per Jacob Størdal, Atle Kolåseter, Jostein Bostad, Reidar Hansen, Tore Husdal, Eivind Kvål, Hugo Dønjar, Helge Fossen, John Olav Brobak, Arild Myran, Gunnar Iversen, Arve Holmen. Bilde lånt av Gerd Dønjar 10/12

11 Storsalen i grendahuset er blitt pusset opp! Ved hjelp av dugnadsinnsats og innleide malere er storsalen nå lys og innbydende! Alle vegger, skap dører og vinduskarmer er malt hvite. Nye gardiner og lamper holder nå på å bli montert. Nå mangler det bare å henge opp bilder! Har du noen bilder som passer i glass og ramme i Muruvikstua, så send/gi de til Geir Larsen. Dette kan være alt fra gamle bilder fra Muruvika og grendahuset til for eksempel naturbilder fra området. Muruvik vel vil ordne med rammer til bildene. MVH Dugnadsgjengen Aina, Guro og Veronica Som en naturlig fortsettelse av parkettleggingen i fjor har storsalen nå fått lyse trivelige vegger og nye lamper. Standarden er vesentlig hevet, noe som vil gjøre det lettere å få leid ut lokalene 11/12

12 Ryddedugnad onsdag 9. juli Onsdag 9. juli klokka 20 blir det ryddedugnad på stien vår opp til "trimkassen". Vi skal rydde stien fra fylkesveien og opp til den gamle riksveien (traktorveien) før stigningen i Sæterkleiva. Dette er en godt brukt sti som blir brukt av mange Muruvikinger, så møt derfor opp og hjelp til:) Erica McDonald ved Hommelviktjønna. Man skal tidlig krøkes og Erica har allerede mange turer opp til trimkassen 12/12

Muruvikposten November 2014

Muruvikposten November 2014 Muruvikposten November 2014 Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld - og snart er det ikke lenge til jul. Mørketiden har for lengst startet og det er naturlig å tenke at mange koser seg hjemme

Detaljer

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte Muruvik Vel Innkalling til årsmøte Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger 4.

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Muruvikposten Oktober 2010

Muruvikposten Oktober 2010 Muruvikposten Oktober 2010 Bilde 1: Naustan på Flatholman. Foto: Sondre Balstad Noe av det viktigste som skal skje i nær fremtid er at arealplanen skal vedtaes av kommunen. I den blir det gitt klare signaler

Detaljer

Helga Pedersens eiendommer i Vestertana

Helga Pedersens eiendommer i Vestertana Helga Pedersens eiendommer i Vestertana En metoderapport fra Dagbladets samfunnsavdeling om avsløringene rundt Apnestlederens og fiskeriministerens eiendommer sommeren 2009 Reportere på saken: Veslemøy

Detaljer

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09 Siste nytt 2009 Om noen få timer går vi inn i 2010. Det er alltid litt spesielt når et år er forbi. Tenk, det er allerede 10 år siden vi runda århundre- og årtusenskiftet, og årene har gått fort. På 70-tallet

Detaljer

" # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen

 # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $! % & ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 3 September 2001 I dette nummeret: Grendeutvalget har ordet 2 Fra veimøtet 3 Heimkomstdagan

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr 37

Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr 37 Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL Rebekkaloge nr 37 KJÆRE SØSTRE! En sommer er over, synger Kirsti Sparbo. Selv blir jeg alltid litt vemodig når jeg hører denne sangen. Sommeren med sitt forlokkende innhold

Detaljer

FLADEBYÅSEN BOLIGFELT

FLADEBYÅSEN BOLIGFELT BO TRYGT OG GODT I AREMARK FLADEBYÅSEN BOLIGFELT Les om: Aremark Trygg oppvekst Godt ungdomsmiljø Skolen der alle trives Bygg og bo i Aremark Flott natur for friluftsliv Vakrere boligfelt finnes knapt

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Boplikten. lett å omgå. Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri.

Boplikten. lett å omgå. Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri. Boplikten lett å omgå Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri. Tekst: Dag Erik Kongslie GGGGFOTO: SOLFRID SANDE SOMMERIDYLL:

Detaljer

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet 1 Forord Da vi fikk dette prosjektet begynte jeg med en gang å tenke på min bestemor, Jørdis Hodnemyr. Jeg visste at bestemor hadde vært med leder i

Detaljer

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene?

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene? Torsdag 31. mai 2012 NYHETER 7 Må utepilsen flyttes inn ved midnatt? Vi nærmer oss tidspunktene da det å sitte utover i de små nattetimene og innta leskende drikke hører med til de store høydepunktene.

Detaljer

1 Holbergprisen i skolen - 2008. Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard. VG3, 2008 Skarnes Videregående

1 Holbergprisen i skolen - 2008. Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard. VG3, 2008 Skarnes Videregående 1 Holbergprisen i skolen - 2008 Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard VG3, 2008 Skarnes Videregående 2 Holbergprisen i skolen - 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Innledning

Detaljer

NY LOGO. en god påske og en varm og fin vår. Vi i Fenstad Vel ønsker alle. Organ til fremme av det kulturelle, sosiale og aktive miljø i Fenstad.

NY LOGO. en god påske og en varm og fin vår. Vi i Fenstad Vel ønsker alle. Organ til fremme av det kulturelle, sosiale og aktive miljø i Fenstad. Styret i Fenstad Vel Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem 1. vara 2. vara Roald Wessel Finstad Erik Aarhus Mads C Oppegaard Eva Roterud Valstadhagen Terje Woldsnes Jon Åge Aarhus Arne

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

POSTEN INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE. NAV Nordre Land er på plass i nye lokaler i 1. etg. i Rådhuset.

POSTEN INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE. NAV Nordre Land er på plass i nye lokaler i 1. etg. i Rådhuset. KOM NR 3 - ÅR 2007 POSTEN INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE NAV Nordre Land er på plass i nye lokaler i 1. etg. i Rådhuset. Ordfører Liv Solveig Alfstad og direktør i NAV Oppland, Haavard Ingvaldsen foresto

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014 Malm NR 1 2014 MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON 1 LANSERER NY TMS Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter. LEDER

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund Nr 1/06 Mai 2006 Torsdag 4. mai 2006 fikk vi vår første sommerdag, og det uten at våren var innom oss.

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer