HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140"

Transkript

1 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU

2 A E B F C G H I J K L D 2

3 DANSK SUOMI NORSK SVENSKA ITALIANO PORTUGUÊS NEDERLANDS MAGYAR ČESKY SLOVENŠČINA LIETUVIŲ K ΕΛΛΗΝΙΚΑ БЪЛГАРСКИ РУССКИЙ

4 SIKKERHET Merk følgende anvisninger når du bruker apparatet: Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. Dette apparatet er kun konstruert til å barbere hår og skjegg på mennesker. Enhver annen bruk er uttrykkelig forbudt. Bruk aldri og lad ikke apparatet på badet eller i dusjen eller over en vaskeservant fylt med vann og betjen aldri apparatet med våte hender. Bruk aldri apparatet hvis det, skjærehode eller strømadapter viser noen tegn på skade. Bruk kun apparatet med medfølgende deler og strømadapter. Forsiktig! Hold alltid strømadapteren tørr. Når apparatet lades, skal det ikke under noen omstendighet komme i kontakt med vann eller noen annen væske. Ikke senk hele apparatet i vann. Etter endt lading må du alltid trekke kabelen ut av kontakten, og koble strømadapteren fra stikkontakten. Ikke mist apparatet. For å unngå skade på strømledningen, hindre at den blir klemt, bøyd eller at den gnis mot skarpe kanter. Hold strømledningen på avstand fra varme overflater og åpne flammer. Plasser aldri apparat, tilbehør eller strømadapter på eller nær varme overflater. Sjekk om nettspenningen på merkeplaten svarer til spenningen for din lokale strømforsyning. 7 7 Hold apparatet utenfor barns rekkevidde. 26 NORSK

5 SIKKERHET Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt av følgende personer, inkludert barn: De med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller de med mangel på erfaring og kunnskap. Dette gjelder ikke for sistnevnte hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet. 7 7 Åpne aldri apparatet under noen omstendigheter. Ingen garantikrav godtas ved skader som oppstår som følge av feilhåndtering. NORSK 27

6 OVERSIKT Kjære kunde, gratulerer med kjøpet av din MC 3140 profesjonelle hår- og skjeggklipper. Vennligst les følgende brukermerknader nøye for å sikre full glede over ditt kvalitetsprodukt fra GRUNDIG i mange år fremover. Vis ansvarlighet! GRUNDIG fokuserer på avtalemessige sosiale arbeidsforhold med rettferdige lønninger både for internt ansatte og leverandører. Vi legger også stor vekt på effektiv bruk av råmaterialer med kontinuerlig avfallsreduksjon på flere tonn plast hver år. Videre er alt tilbehør tilgjengelig i minst 5 år. For en fremtid som er verdt å leve i. Av en god grunn. Grundig. 28 NORSK Spesialfunksjoner Din hår- og skjeggklipper er laget for å klippe eller modellere hår og skjegg med den største letthet og uten irritasjon. Kan justeres i 21 stillinger med 2 justerbare kammer for hårlengder på mellom 1,5 mm og 41 mm (1.5 mm uten kam) Blad i rustfritt stål Kontrollinnretninger Se illustrasjonene på side 2. A Skjærehode - sett av blader i rustfritt stål B På/av-bryter C Lade-indikator LED D Rulleknott Tilbehør E Justerbar kam 1 F Justerbar kam 2 G Kamhakk H Posisjons-indikator I Strømadapter J Ladeplugg K Olje L Rengjøringsbørste

7 STRØMFORSYNING Oppladbart batteri drift Når apparatet drives av de innebygde nikkel-metall-hydrid-batteriene, får du kun bruke strømenheten som følger med til lading. Kontroller om spenningen som er angitt på typeskiltet til strømadapteren tilsvarer den lokale strømforsyningen. Strømadapteret har en automatisk V~, 50/60 Hz transformator som fungerer overalt i verden. Dette gjør det mulig å tilpasse seg alle internasjonale ACspenninger. 1 Slå av apparatet ved hjelp av av/ på-bryteren B. 2 Sett ladepluggen J inn i apparatkontakten og strømadapteret I inn i veggkontakten. Lade-indikator-LED'en C lyser opp rød. Når apparatet er fulladet, lyser ladeindikatoren LED C opp blått. 3 Dra ladepluggen J ut av apparatkontakten og strømadapteret I ut av veggkontakten. Merknader Før første gangs bruk eller dersom du ikke har benyttet apparatet på lang tid, lad opp batteriene fullstendig (det tar om lag 24 timer). Ladetid etterpå er omtrent 12 timer. Dette apparatet er utviklet for å lades og brukes på en perfekt måte i temperaturer på mellom 15 C og 40 C. Hvis du slår apparatet på under lading, avbrytes ladingen. 7 7 Når apparatet er fulladet, fungerer det i ca. 45 minutter. Det anbefales ikke å lade batteriene etter hver bruk. Normalt sett skal du bare lade batteriene når de er helt tømt. Dette øker levetiden. NORSK 29

8 STRØMFORSYNING Bruk med strømadapteren Kontroller om spenningen som er angitt på typeskiltet til strømadapteren tilsvarer den lokale strømforsyningen. Den eneste måten å koble apparatet fra strømforsyningen på, er å trekke ut strømadapteren. 1 Sett ladepluggen J inn i apparatkontakten og strømadapteret I inn i veggkontakten. Apparatet er nå klar til drift. Forsiktig 7 7 Når du oppholder deg på badet eller ved siden av tilkobling til vann, må du kun bruke apparatet i batterimodus, og aldri hente strøm til det fra strømnettet. 30 NORSK

9 KLARGJØRING Merknader Stusselengde uten kamsystem er 1.5 mm. Bredden på skjærehodet er 40 mm. Slik stiller du inn trimmelengden Justerbar kam 1 E og kam 2 F kan brukes til å stille apparatet inn på en hvilken som helst av i alt 20 forskjellige lengder: Justerbar kam 1 E Justerbar kam 2 F Posisjon 1 2 mm Posisjon 1 22 mm Posisjon 2 4 mm Posisjon 2 24 mm Posisjon 3 6 mm Posisjon 3 26 mm Posisjon 4 8 mm Posisjon 4 28 mm Posisjon 5 10 mm Posisjon 5 30 mm Posisjon 6 12 mm Posisjon 6 32 mm Posisjon 7 14 mm Posisjon 7 34 mm Posisjon 8 16 mm Posisjon 8 36 mm Posisjon 9 18 mm Posisjon 9 38 mm Posisjon mm Posisjon mm NORSK 31

10 KLARGJØRING 1 La justerbar kam 1 E eller justerbar kam 2 F gli over skjærehodet A. Se til at kamhakkene G på de justerbare kammene er fullstendig stukket inn i sporene på sidene av apparatet, og at de klikker på plass. 3 Ta etter bruk løs den justerbare kam 1 E eller den justerbare kam 2 F fra apparatet. 2 Juster stusselengde ved å vri på den rullende knotten D forover eller bakover inntil ønsket posisjon er nådd. Posisjonsindikatoren H viser den justerte lengdeposisjonen. Merknad: Den justerbare kammen er automatisk låst når apparatet er slått på. Den kan ikke justeres under bruk. Denne funksjonen forhindrer utilsiktet endring av skjærelengde under bruk. 32 NORSK

11 DRIFT Hårstussing Påse at håret er rent og helt tørt. Legg et håndkle rundt nakken og skuldrene på personen som du stusser håret på. Sørg for at personen sitter slik at vedkommendes hode er omtrent på ditt øyenivå. Før du går i gang med stussingen, gre håret slik at det får naturlig fall og du kan se i hvilken retning det vokser. 1 Juster stusselengde, vennligst se "Still inn stusselengde"-seksjonen. 2 Trykk på på/av-bryteren B for å slå på apparatet. 3 Plasser skjærehodet A på håret. 4 Beveg skjærehodet A mot den retningen håret vokser i. Bruk bare lett press og kutt med langsomme, myke bevegelser. 5 Etter bruk slår du av apparatet ved hjelp av av/på-bryteren B. Som du klipper, tar du en pause med jevne mellomrom. Så snart håret er klippet, kan du ikke foreta noen korreksjon. Bare klippe av en mindre mengde hår den første gangen du bruker trimmeren. Dette er den eneste måten å bli kjent med de ulike posisjonene på. 7 7 Gre håret kontinuerlig mens du stusser. Bare se etter hår som er for lange og gre ut hårrester som er klippet. Nyttige tips Hold apparatet med et avslappet og komfortabelt grep. Klipp alltid mot hårets naturlige retning. NORSK 33

12 DRIFT Skjeggtrimming 1 Juster stusselengde, vennligst se "Still inn stusselengde"-seksjonen. 2 Trykk på på/av-bryteren B for å slå på apparatet. 3 Plasser skjærehodet A på skjegget. 4 Beveg skjærehodet A mot den retningen håret vokser i. Bruk bare lett press og kutt med langsomme, myke bevegelser. 5 Etter bruk slår du av apparatet ved hjelp av av/på-bryteren B. Merknader Hvis apparatet blir tilstoppet av tykt hår mens du bruker det, slå det av. Hvis det koblet til nettstrøm må du trekke ut støpselet. Ta av den justerbare kammen og bruk medfølgende børste til å rengjøre skjærehodet. Dersom bladene beveger seg tregt eller ikke beveger seg i det hele tatt, rengjør apparatet som beskrevet "Rengjøring og pleie"-seksjonen. 7 7 Når du skal trimme kanter, tar du av den justerbare kammen, 1 E eller 2 F. Bruke apparatet uten kammer (klippelengden er 1,5 mm). 34 NORSK

13 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Generell informasjon Apparatet må rengjøres regelmessig, slik at du kan fortsette å nyte toppytelsen og optimale resultater. Rengjøring 1 Slå av apparatet ved hjelp av På/ Av-bryteren B og koble ut strømadapteren hvis du henter strøm til det fra strømnettet. 2 Ta løs den justerbare kam 1 X E eller den justerbare kam 2 F fra apparatet. Rengjør skjærehodet med rengjøringsbørsten A med rengjøringsbørsten som følger med L. 3 Skyv bladet utover for å ta løs skjærehodet A. Rengjør skjærehodet A og hulrommet i apparatet ved hjelp av den medfølgende rengjøringsbørsten L. 4 Sett skjærehodet på plass A ved å først plassere kloen inn i hulrommet og deretter trykke på skjærehodet til det klikker på plass. Merknader Bruk aldri vann eller annen væske til å rengjøre apparatet. Bare bruk den medfølgende børsten. Du kan skylle skjærehodet og de to justerbare kammene med vann, men da må du først ta dem av apparatet. Fjern eventuelle hår- og skjeggrester etter hver bruk. 7 7 Skjærehodene på apparatet trenger normalt ikke å oljes. For å bevare skjærehodet i dets opprinnelige stand så lenge som mulig, påfør olje med jevne mellomrom (ved hjelp av den oljen K som følger med). NORSK 35

14 INFORMASJON Oppbevaring Hvis du ikke har planer om å bruke apparatet over lang tid, oppbevar det på et trygt sted. Se til at det er koblet fra strøm og er helt tørt. Oppbevar apparatet på et kjølige og tørt sted. Se til at apparatet oppbevares utilgjengelig for barn. Vennligst kontakt de lokale myndighetene og få informasjon om innsamlingspunkter i ditt område. Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere gamle apparater. Tekniske data Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktivene 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC. Ta hensyn til miljøet Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan brukes om igjen, og som er egnet for resirkulering. Kast derfor ikke apparatet og de innebygde oppladbare batteriene sammen med alminnelig husholdningsavfall når apparatets levetid er over. Ta det med til et innsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger, der batteiene tas ut av apparatet og håndteres separat. Dette er vist ved hjelp av dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen og på pakningen. Strømadapter: Inngang: V~, 50/60 Hz Utgang: 3.4 VDC, 1000 ma Batterier: Nikkelmetallhydrid (Ni-MH) Ni-MH Design og spesifikasjoner er gjenstand for endring uten varsel. 36 NORSK

15 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /45 AUS GUTEM GRUND

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke

Detaljer

CONTACT GRILL CG 5040

CONTACT GRILL CG 5040 CONTACT GRILL CG 5040 2 N O P A M L K I G F E D C B J Q H 3 DEUTSCH 05-12 SVENSKA 48-54 ENGLISH 13-19 55-61 FRANÇAIS 20-26 NEDERLANDS 62-68 ESPAÑOL 27-33 ITALIANO 69-75 TÜRKÇE 34-40 PORTUGUÊS 76-82 NORSK

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 norsk 101 Norsk 101 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL

PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL PORTABLE RADIO Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL MUSIC 81 DISPLAY ALARM TIME SEARCH MEMO PRESET 1/6... 5/10 ON/OFF SNOOZE SLEEP ANTENNA 0 AC ~ BATTERIE "! VOLUME + LOCAL DIST FM SW MW LW TUNING 3 БЪЛГАРСКИ

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41830 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 9830 1000-DG/01.08.14 Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du valgte et produkt fra Grundig.

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Brukermanual for vaffeljern

Brukermanual for vaffeljern Brukermanual for vaffeljern Innhold 1. Generell informasjon...3 1.1 Informasjon vedrørende brukermanualen...3 1.2 Forklaring av symboler...3 1.3 Ansvar og garantier...4 1.4 Beskyttelse av kopirettighetene...4

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215 NO Bruksanvisning Elektrisk pannekakejern 104446 104447 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com Bruksanvisning www.qlocktwo.com NO Nyt tiden Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye før du tar QLOCKTWO TOUCH i bruk for første gang og følg sikkerhetsanvisningene på slutten av denne veiledningen. Du

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

VEDKAPPSAG 2200W LS400

VEDKAPPSAG 2200W LS400 6750 000 400 VEDKAPPSAG 2200W DOVRE LS400 VEDKAPPSAG 2200W LS400 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 VÆR OPPMERKSOM... 3 GARANTI... 4 STUDERE SIKKERHETSINNSTRUKSJON...

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer