SANDGOTNA SVØMMANLEGG REHABLITERING - OMBYGGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDGOTNA SVØMMANLEGG REHABLITERING - OMBYGGING"

Transkript

1 SANDGOTNA SVØMMANLEGG REHABLITERING - OMBYGGING TEKNISK BESKRIVELSE EL-01 Elektroinstallasjoner og SD-anlegg OPPDRAGSGIVER: v/per Fredrik Gjesdahl UTFØRT AV: Sweco Norge AS Div vest v/geir Seivaag Storetveitv Bergen Tlf.: Fax: E-post: Tilbudsbeskrivelse GS GS Rev. Dato Beskrivelse Egenkontr. Sign. Sidemannskontr. Sign.

2 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side 2 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER 0.1 TILBUDSINNBYDELSE innbyr i forbindelse med Prosjekt: Sandgota skole- svømmeanlegg Rehablitering - ombygging til tilbudskonkurranse på utførelse/leveranse av Entreprise: Elektroinstallasjoner og SD-anlegg Det er vedlagt to sett av det trykte tilbudsmaterialet. Det ene settet returneres i utfylt stand sammen med samtlige mottatte tegninger. Det andre settet beholdes av tilbyder. Det skal vedlegges tilbudsbrev. Anskaffelsen gjennomføres iht. Forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransen gjennomføres som begrenset konkurranse uten forhandling Tildeling av kontrakt skjer på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for byggherren. Tilbudet vil bli evaluert etter følgende kriterier : Tilbudssum, timepriser, prisstigning, prisrelaterte poster. Produktkvalitet i tilbudt utstyr. Bemanning, kapasitet. Enhetspriser skal oppgis, og tilbudet sammenstilles i tilbudsskjemaet. Tilbudet skal være datert og signert av tilbyder. Tilbudsfrist: kl Vedståelsesfrist: 90 dager fra tilbudets dato. Tilbudet skal leveres i lukket nøytral konvolutt/pakke, merket: "Tilbud Sandgotna skole-svømmeanlegg, Elektroinstallasjoner og SD-anlegg" Tilbudet innleveres til: Bergen kommune, Tilbudsåpning: Iht bok 0

3 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side TILBUD TILBUDSSKJEMA Tilbudssummen er oppdelt i kapitler i samsvar med beskrivende mengdeberegning som nedenfor angitt. Kapittel: kr 10 GENERELLE YTELSER ELKRAFT, GENERELT BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT LAVSPENT FORSYNING LYS ELVARME FRAKOBLING, DEMONTERING OG RIVING TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT INTEGRERT KOMMUNIKASJON ALARM- OG SIGNALSYSTEMER SUM eks mva kr % MVA. kr = SUM ink mva kr TILLEGG FOR FASTPRISKONTRAKT: kr. eks. mva.

4 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side Forbehold Ett av følgende alternativer skal fylles ut (kryss av): a). Det tas INGEN forbehold. b). Forbehold er angitt i eget følgeskriv datert.. og det er totalt antall forbehold Regulering av kontraktssummen Iht. bok Kalkulasjonsfaktor Regningsarbeider Byggherre kan bestille endringsarbeider hos entreprenøren etter retningslinjer gitt i NS Endringsarbeider skal gjøres opp i henhold til enhetspriser i kontrakt for arbeider hvor disse finnes for den spesifikke arbeidsoppgave, eller ved pristilbud for nye poster. Alternativt rekvireres arbeidene utført som regningsarbeider. Endringsarbeider skal bestilles skriftlig fra byggherrens representant. Straks et spesifikt regningsarbeid er avsluttet, skal entreprenøren oversende material og timeliste for rekvirert regningsarbeid til byggherrens representant for godkjennelse. Før fakturering av endringsarbeider kan skje, skal entreprenøren ha innhentet skriftlig godkjennelse av kostnad fra byggherrens representant. A. Timesats inkl. alle påslag, ekskl. mva.: Kategori Normaltid 50 % overtid 100 % overtid kr/time kr/time kr/time Ingeniør: Fagarbeider/montør: Lærling Hjelpearbeider: B. Materialer Tilbyderen skal oppgi en faktor (Km) hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert. Entreprenøren kan fakturere dokumentert netto inntakskost multiplisert med faktoren (eks. mva.) Km =...

5 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side Alternative utførelser tilbudt av tilbyder Tilbyder må prise leveransen og utstyr slik det er beskrevet. Dersom tilbyderen ønsker å tilby alternative utførelser og utstyr, i tillegg til det som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget, skal han gjøre dette i eget følgeskriv. Dersom det i de enkelte postene er beskrevet spesielle produkter, men entreprenøren ønsker å benytte andre, er det entreprenørens ansvar å dokumentere at disse har tilsvarende kvaliteter og egenskaper som de beskrevne produktene. Post som alternativene relateres til, kort beskrivelse med henvisning til vedlagt spesifikasjon, og tillegg/fradrag, fylles inn av tilbyder i skjemaet nedenfor. Post nr. Beskrivelse Tillegg Fradrag alt. lever. eks. mva. eks. mva.

6 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side Leveringstider Kfr. fremdriftsplan bok Forsikringer/garantier Forsikringer i hht. NS 8406 / bok 0 stilles av:.. Garantier vil bli stillet av: Underentreprenører Listen skal fylles ut dersom tilbyderen har til hensikt å knytte til seg underentreprenører. Underentreprenørens referanser skal opplyses i tilbudet. Firma: Arbeid/leveranse: Underentreprenørenes %-andel av den totale tilbudssum:...% Liste over leverandører. Elektroentreprenøren skal nedenfor oppgi firmaer og leverandører som han samarbeider med under beregningen. Med mindre annet blir avtalt skal disse benyttes i entreprisen. Kabelbruer:... Installasjonskanaler:... Tavlebygger:... Sikringsutsyr fordelinger:... Lysutstyr:... Kablingssystem:... Brannalarmanlegg:... Event. andre...

7 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side Utstyrsspesifikasjon For poster der det skal fylles inn utstyrstype og -fabrikat skal det vedlegges dokumentasjon på tilbud utstyr. Tilbudet uten vedlegg ansees som ufullstendig og kan forkastes Kapasitet og kvalifikasjoner Dokumenteres iht bok 0. Sentral godkjenning Dokumenteres iht bok 0. Autorisasjon. Dokumenteres iht bok 0. Firmaopplysninger. Leveres iht bok Kvalitetssikring Dokumenteres iht bok Komplett tilbud Tilbudet ansees ikke for komplett med mindre alle punkter i tilbudsskjemaet (kap. 2.1) er utfylt.

8 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side Skatteattester, HMS, egenærklæring. Leverandøren skal fremlegge skatteattester og HMS egenerklæring. Tilsvarende skal leverandøren kreve skatteattest og HMS egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget. a) Skatteattest Det skal leveres to skatte- og avgiftsattester: Attestene skal ikke være eldre enn 6 mnd. Attest utstedt av kemner/kommunekasserer der leverandøren har sitt hovedkontor (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) Attest fra skattefogden i vedkommende fylke (merverdiavgift). Begge attestene skal være av typen RF-1244 fastsatt av skattedirektoratet. b) HMS egenerklæring HMS egenerklæring skal fremlegges.

9 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side TILBYDERS UNDERSKRIFT Eventuelle andre opplysninger/forbehold Undertegnede bekrefter at følgende er gjennomgått og er vedlagt i utfylt stand: Tilbudsskjema er komplett utfylt og signert Beskrivende mengdeoppstilling er utfylt Tegninger er gjennomgått Skatteattest for skatt er vedlagt (RF-1244) Skatteattest for merverdiavg. er vedlagt (RF-1244) HMS-egenerklæring er vedlagt. Krav til dokumentasjon iht bok 0 vedlagt tilbudet Alle poster skal avkrysses Tilbudet kan bli forkastet dersom ikke alle ovennevnte punkter er avkrysset. Firma:... Adresse: Telefon:... Telefax: Sted:... Dato: Tilbyders stempel/underskrift

10 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side LISTE OVER TEGNINGER, TABELLER OG BILAG. Se tegningsliste.

11 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side ADRESSELISTE Se bok 0.

12 0 GENERELLE PROSJEKTBESTEMMELSER Side ORIENTERING OM ENTREPRISEN Generell oreintering ref. bok 0. Oppdatering av elektrotekniske installasjoner: I Svømmehall med tilstøtenede rom demonteres lysarmaturer og erstattes med nye. Ny installasjon i nytt ventilasjonsrom. Kursoppelgg fornyes i stor grad. Installasjoner i gymnastikksal beholdes. Fordeling G.1.2 på scene i gymnasikksal oppgraderes med jordfeilautomater. Eksisterende fordeling G.1.1 i 1 etasje vestebyle, oppgraderes med jordfeilautomater. I under etasje i eksisterende teknisk rom demonteres alle elektroinstallasjoner og erstates med ny. Eksisterende hovedfordeling i teknisk rom i under etasje, demonteres og erstattes men ny. Dusjer i underetasje oppgraders med ny belysning og nye varmekabler. En badstuovn oppgraderes med ny ovn og kursopplegg. Himlinger i dusjer og badstuer fornyes pga. ny ventilasjon. I garderober skiftes lysarmaturer og det medtas varmekabler for lavtbyggende gulv. Eksisterende fordelinger G0.2 og G0.3 i garderober oppgraderes med jordfeilautomater. I tillegg kommer oppgradering av nødlysanlegg, brannalarmanlegg og kabling og montasje av utstyr for styring av varme, vannbehandling og ventilasjon over SDanlegg. Arbeidene må koordineres mot andre entreprenørers arbeid. Fremdrift: Ref. bok Omfang Denne entreprisen omfatter følgende arbeider: 43 Lavspent forsyning - kursopplegg, ny hovedfordeling og ombygging av underfordelinger. Kabling og montasje for automatikk. 44 Lys - Nytt lysanlegg, samt desentralisert nødlysanlegg. 45 Varme - nye varmekabler og oppgradeing av badstuovn. 54 Alarm og signal - oppgradering av brannalarm. 56 Kabling for SD-anlegg. 0.7 TILBUDSREGLER Se bok KONTRAKTSBESTEMMELSER Se bok 0.

13 Side GENERELLE YTELSER 01 Rigg og drift Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 10 GENERELLE YTELSER Rigg og drift A Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift RS A11.1 FORSIKRING AV ANSVAR Forsikring ihht NS 8406 Kopi av polise fremlegges før kontraktsslutning A11.2 FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID Forsikring i hht NS A12.1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER I hht NS A22.1 KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID A32.1 KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID A RIGG AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON ELKRAFTFORSYNING AV BYGGEPLASS Iht. bok A33.24 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON ELKRAFTFORSYNING Iht. bok 0. RS RS RS RS RS RS RS Sum 10 GENERELLE YTELSER :

14 Side GENERELLE YTELSER 02 Byggrenhold Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Byggrenhold A33.71 Drift av byggrenhold RENT BYGG Iht bok 0 R.S. Sum 10 GENERELLE YTELSER :

15 Side GENERELLE YTELSER 03 Anmeldelser, lover og forskrifter Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Anmeldelser, lover og forskrifter ANMELDELSER, LOVER OG FORSKRIFTER Entreprenøren skal utarbeide nødvendige anmeldelsesdokumenter etter Plan og bygningslov, samt nødvendig dokumentasjon til Eltilsynet og Post- og teletilsynet. R.S. Sum 10 GENERELLE YTELSER :

16 Side GENERELLE YTELSER 04 Tegningsunderlag Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Tegningsunderlag ARBEIDS OG DETALJTEGNINGER Det vil ikke bli utarbeidet andre tegninger enn vedlagte tegninger til tilbudet. Dersom entreprenøren mener at det er behov for ytterligere detaljtegninger, må disse utarbeides av entreprenøren. RS Sum 10 GENERELLE YTELSER :

17 Side GENERELLE YTELSER 05 Deltagelser i møter Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Deltagelser i møter DELTAGELSE I MØTER Entreprenøren skal stipulere antall møter han skal delta i i forbindelse med entreprisen og prissette dette. Det vises til fremdriftsplan og kontraktsbestemmelser. R.S. Sum 10 GENERELLE YTELSER :

18 Side GENERELLE YTELSER 06 DV-instruks Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum DV-instruks Dersom entreprenøren unnlater å prise nedenstående poster, forutsettes det at ytelsene inngår i etterfølgende kapittel DOKUMENTASJON AV ELKRAFTTEKNISKE ANLEGG. Dokumentasjon etter FEL Den dokumentasjon som kreves av tilsynsmyndighetene skal utarbeides av entreprenøren. Det kreves at dette utføres i forbindelse med mengdekontrollen slik at kursenes tverrsnitt og belastningsevne er endelig fastlagt før installasjonen starter. Merkostnader i forbindelse med evt. oppdimensjonering av kabeltverrsnitt, endring av vern etc., dekkes av tiltakshaver i henhold til dokumentert prisforskjell. Melding om slike endringer og krav om evt. tillegg må i så fall skje umiddelbart etter mengdekontrollen. Ikke under noen omstendighet vil det bli gitt tillegg for kabel som må skiftes ut fordi beregningen i følge FEL er utført for sent. Dokumentasjon som beskrevet RS DOKUMENTASJON AV TELETEKNISKE ANLEGG Ekomforskriften 9-7 legges til grunn. For alle anleggsdeler skal det utarbeides systemskjema som minimum viser sentralenheter, fordelere, betjeningskomponenter, stamkabling, eksterne tilknytninger. Ulike typer perifere komponenter som uttak, detektorer, alarmorganer m.m. kan angis prinsipielt. Alle komponenter på skjema skal merkes. Kabeltyper påføres. Anleggsdeler med systemfunksjonalitet skal dokumenteres med en tekstlig beskrivelse ift. oppbygning, funksjonalitet m.m. Gjelder brannalarm- innbruddsalarm- adgangskontroll - kommunikasjonsnlegg m.m. RS Akkumulert 10 GENERELLE YTELSER :

19 10 GENERELLE YTELSER 06 DV-instruks Side 19 FDV-DOKUMENTASJON Ved ferdigstillelse og innen nærmere avtalt tidsfrist, skal elektroentreprenøren overlevere til byggherren komplett FDV-dokumentasjon for alle anlegg som inngår i hans kontrakt. Følgende dokumenter skal inngå: Brukerveiledning for krafttekniske anlegg. Brukerveiledninger for tele- og automatiseringsanlegg. Det utarbeides en tekstlig beskrivelse av anleggene som omfatter overordnet systembeskrivelse, funksjonalitet og behandling. Utarbeides på et lettoppfattelig språk tilpasset brukere uten teknisk kompetanse. Enkle oversiktstegninger i A4 format som viser plassering av betjeningstablåer og hva disse betjener. Komplett adresse og telefon liste P-gruppen, leverandører og utførende entreprenører. Tekniske og administrative data for benyttet utstyr og materiell: Fabrikat/type/forhandler Datablad med el.data, målskisser etc. Evt. anvisninger for montering/demontering Koplingsskjemaer. Brosjyremateriell Tabellarisk oversikt over lysarmaturer med tilhørende lyskilder Produsentens veiledninger for betjening og vedlikehold av levert utstyr. Testprotokoller. (nødlysanlegg, brannalarmanlegg, kablingssystem m.v.) NB! Brosjyremateriell skal kun inneholde de aktuelle produkter, ikke øvrig produktutvalg. Alle dokumenter skal være på norsk hvis ikke annet er avtalt. Dokumenter i A4-format settes enkeltvis i plastlommer med 4 hull. (Brosjyremateriell på kraftig papir kan settes inn uten plastlommer). Dokumentene sorteres etter bygningsdelstabellen på 2-siffernivå og overleveres i ringpermer med skilleark. To eksemplarer av FDV-instruks på papir som beskrevet. Det skal i tilegg leveres elektronisk versjon på CD med dokumenter i PDF format. Hele FDV-instruksen skal inngå i ett og samme PDF dokument med innholdsfortegnelse/dokumentkart for enkel navigering i dokumentet. Alle ytelser som beskrevet prises i egen prispost.

20 Side GENERELLE YTELSER 06 DV-instruks Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum FDV-DOKUMENTASJON Som bekrevet i orienterende post Byggherre har anledning til å tilbakeholde inntil 15% av kontraktsum i sluttoppgjøret inntil FDV er mottatt og godkjent, iht. bok 0. RS Sum 10 GENERELLE YTELSER :

21 Side GENERELLE YTELSER 07 Øvrige generelle ytelser Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Øvrige generelle ytelser REISER OG DIETT Eventuelle reise- og diettkostnader. R.S AJOURFØRING AV TEGNINGER - "SOM UTFØRT" Innen nærmere avtalt tidsfrist, skal entreprenøren overlevere til RIE ett komplett sett av siste reviderte versjon av arbeidstegninger, tabeller og skjema, med påført revisjon som utført anlegg. Kompletteringer og evtuelle endringer av tegninger i henhold til utførte anlegg skal være påført med rød penn på en lett forståelig og entydig måte. NB! Det skal benyttes samme tegningsmåte og symbolbruk som originaltegningene. Strømveis- og enlinjeskjemaer skal påføres: Referansemerking Kursnr. Rekkeklemmenr. Klemmenr. på komponenter Entreprenøren får tilsendt siste revisjon av tegninger, som skal benyttes for tegning av "som utført anlegg". "Som utført" tegninger som beskrevet RS HMS PROGRAM (SHA) ANSVAR OG MYNDIGHET 1.1 Byggherren skal: Sørge for at bestemmelser i lover og forskrifter, byggherrens krav og målsettinger samt andre krav til prosjektet blir gjennomført. Kvalitetssikre at utførende virksomheter har forstått og implementert HMS kravene. Kontrollere at utøvende virksomheter har den nødvendige kompetanse til å gjennomføre sitt arbeid på en forsvarlig måte. Utnevne koordinator for HMS i gjennomføringsfasen. Byggherren vil i alle prosjektets faser følge opp og føre tilsyn med at Entreprenøren har etablert aktiviteter på HMS området. Byggherrens representant og personer med bemyndigelse fra ham skal ha rett til å foreta HMS revisjoner og verifikasjoner av Entreprenørens og underleverandørers systemer og arbeid på HMS området. Akkumulert 10 GENERELLE YTELSER :

22 Side GENERELLE YTELSER 07 Øvrige generelle ytelser Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Byggherren skal kunne foreta både anmeldte og uanmeldte inspeksjoner på byggeplassen. 1.2 Entreprenøren Entreprenøren i prosjektet skal sikre et høyt nivå med hensyn til helse, miljø og sikkerhet i sine produkter, tjenester og aktiviteter, og forplikte seg til å leve opp til byggherrens HMS mål. Entreprenøren i prosjektet skal: Ha etablert et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet i egen organisasjon iht. til myndighetenes krav, ref. kapittel 5. Utarbeide og iverksette prosjektspesifikke HMS plan iht. til kravene i dette HMS kravdokumentet. For å styre og følge opp sine byggeaktiviteter skal byggherrens HMS krav og retningslinjer integreres som en del av Entreprenørens / Leverandørens egne systemer. Synliggjøre at HMS krav er et linjeansvar og at ansvaret for HMS er forankret i Entreprenørens toppledelse. Sørge for at samtlige medarbeidere i organisasjonen følger opp gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser innen HMS uavhengig av om de er dedikert spesielle HMS oppgaver eller ikke. Sørge for at Byggherrens HMS krav og mål videreføres i kontrakter til underleverandører. Entreprenøren skal bekrefte at de har implementert et system som tilfredsstiller myndighetskravene til HMS Ytelser som beskrevet RS Akkumulert 10 GENERELLE YTELSER :

23 Side GENERELLE YTELSER 07 Øvrige generelle ytelser Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum ØVRIGE IKKE SPESIFIKKE YTELSER Generelle ytelser som framkommer av krav i BOK 0, anbudsog kontraktsbestemmelsene eller i innledende tekster, og som ikke er medtatt i prisbærende poster. Ytelsene, med henvisning til krav, spesifiseres under R.S. Sum 10 GENERELLE YTELSER :

24 Side GENERELLE YTELSER 08 Overtagelse Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Overtagelse OVERTAGELSE Når prøving, funksjons- og samkjøringstester er avsluttet skal entreprenøren sende skriftlig melding til byggherren om at kontraktsarbeidene er ferdig for overtagelse. Innen rimelig frist etter at byggherren har mottatt melding om fullførte kontraktsarbeider skal det avholdes ferdigbefaring og overtagelsesforretning. En slik rimelig frist kan være 14 dager. Overtagelsesforretningen skal avholdes i henhold til NS 8406 og med prosedyrer som beskrevet i NS 3434 Overtagelse av bygg og anlegg - Prosedyrer. Det skal føres protokoll over overtagelsesforretningen etter mønster vist i Tillegg A - C i samme standard. R.S. Sum 10 GENERELLE YTELSER :

25 40 ELKRAFT, GENERELT 400 Merking elkraft Side ELKRAFT, GENERELT 400 Merking elkraft MERKING ELKRAFTANLEGG Merkesystem på bygget skal benyttes. Det kreves ikke benyttet skilter eller bånd for merking av kabler/uttak o.l. Det kan benyttes merketape forutsatt at merkingen har en levetid som tilsvarer levetiden for den enkelte kabel eller komponent. Merketapen skal også hefte til underlagt i like lang tid. Fysisk merking må stemme overens med identifikasjonsnummer i dokumentasjon. Merkingen skal koordineres med tegningsunderlag. Komponenter og kabler skal påføres korresponderende merking på plantegninger og skjema. Merking utstyr Alle komponenter merkes med skilt eller egnet merketape. Produsent, typebetegnelse, godkjenningsangivelse (merke) for utstyr som er underlagt spesielle godkjenningskrav, produksjonsår og -måned. Informasjon om idriftsettelsesdato og firmaopplysninger for servicetjeneste på betjenings- og sentralutstyr. Entydig merking av alle komponenter for øvrig. Merking av elkraftanlegg som beskrevet RS Sum 40 ELKRAFT, GENERELT :

26 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 411 Systemer for kabelføring Side BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 411 Systemer for kabelføring Omfatter elkrafttekniske installasjoner for drift av bygning og virksomhet i bygning. Orientering Avstand mellom oppheng for kabelstiger skal være i henhold til belastningsdiagram for den aktuelle kabelstige. Benyttet festemetode skal gi sikker forankring uten å løsne ved kabelbelastning. Der elkaft- og teletekniske kabler føres på samme kabelstige, skal det benyttes skilleplate. Kabelstiger skal være korrosjonsbeskyttet eller av korrosjonsbestandig materiale etter standard: NS- EN C3 ( alminnelig bruk). C5-I( badeanlegg). I badeanlegget og teknisk rom benyttes epoxy (C5-I) lakkerte kabelstigere eller andre materialer beregnet for miljøer i badeanlegg. Kabelstiger leveres med alle montasjedetaljer som skjøteledd, nivåledd, 90 svinger, T -bend, kryss, festeskruer, og skal fremstå som et komplett system uten egenproduserte montasjedeler. Montasjedeler skal ha samme overflatebehandling som kabelstigene. Fabrikat :... Typebetegnelse :... Materialkvalitet :... Belastbarhet(kg/m) :..ved senteravstand(m) : Standard :...

27 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 411 Systemer for kabelføring Side V22.2 KABELSTIGE I STÅL, GALVANISERT Epoxy (C5-I) Bredde: 600 mm Monteres i en høyde Montasje: I takpendel m/boring eller horisontalt / vertikalt på vegg. m V22.2 KABELSTIGE I STÅL, GALVANISERT Epoxy (C5-I) Bredde: 400 mm Monteres i en høyder for stigekabler Montasje: I takpendel m/boring eller horisontalt / vertikalt på vegg. m V22.2 KABELSTIGE I STÅL, GALVANISERT Epoxy (C5-I) Bredde: 200 mm Monteres i en eller to høyder Montasje: I takpendel m/boring eller horisontalt / vertikalt på vegg. m V VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE I ALUMINIUM a) I vaktrom medtas utenpåliggende horisontale og vertikale installasjonskanaler for innfelling av uttak for elkraft, telefon og data. Materialkvaltet: Aluminium Farge: aluminium Veiledende mål: 123x72 mm, skal ha plass for innfelling av uttak Leveransen skal omfatte alle monteringsdetaljer som hjørnestykker, flens mot vegg, opphengsbraketter mm. Kanalbokser skal være inkludert i punktpriser under aktuell anleggskategori. Konferer detalj fra arkitekt ang eksakt plassering. Fabrikat: Type: Materialkvalitet: Fysiske mål (BxD): mm m 10 Akkumulert 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT :

28 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 411 Systemer for kabelføring Side V VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE I ALUMINIUM a) For føringer i dusjrom monteres vertikale kanaler langs dører for bokser til varmekabler, utjevningsjording og signalutstyr mm. Materialkvaltet: Aluminium Farge: Hvit Veiledende mål: BxH = 115x48 mm, skal ha plass for innfelling av uttak. For montering rett på vegg eller på konsoll. Referanse produkt: POL-W1 (Thorsman) Leveransen skal omfatte alle monteringsdetaljer som front, opphengsbraketter mm. Kanalbokser skal være inkludert i punktpriser under aktuell anleggskategori. Fabrikat: Type: Materialkvalitet: Fysiske mål (BxD): mm m V21.11 VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE Ved åpen kabelforlegning benyttes føringskanaler for kabler. Materialkvaltet: PVC Farge: Hvit Kanalen skal kunne føre 4stk. PR 2x2.5/ kabler. Kanalens størrelse avpasses etter aktuelle føringer. Leveransen skal omfatte alle monteringsdetaljer. Fabrikat: Type: Materialkvalitet: Fysiske mål (BxD): mm m V VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE I ALUMINIUM a) Uttaksbokser i dørkanaler for signalutstyr mm. Komplett med nødvendige rammer og strekkavlastinger. stk. 15 Akkumulert 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT :

29 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 411 Systemer for kabelføring Side V INSTALLASJONSRØR, GLATT PLAST - PVC 32 mm Feste i tak og i vegger. Komplett med skjøte og feste materiell. m V INSTALLASJONSRØR, KORRUGERT PLAST - PVC 32 mm Feste i tak og i vegger. Komplett med skjøte og feste materiell. m V INSTALLASJONSRØR, GLATT PLAST - PVC 20 mm Trekkerør for reserve føringer fra kabelstiger i korridor til el. kanal, som vist på tegning. Feste i betong tak Komplett med skjøte og feste materiell.. m V INSTALLASJONSRØR, KORRUGERT PLAST - PVC 20 mm Feste i tak og i vegger. Komplett med skjøte og feste materiell. m 50 Sum 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT :

30 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 412 Jording Side Jording Jording av utsatte anleggsdeler (andre ledende deler) i henhold til FEL. R.S Y JORDINGSMATERIELL UTJEVNINGSFORBINDELSE UTFØRT MED JORDKLEMME BLANK Cu Punkt for utjevning av utsatte ledene deler i dusj anlegg og svømmebaseng. ihht. NEK 400 : og Som ett punkt regnes komplett, inkl. kabel fra utgjevningspunkt med tilkobling til følgende komponenter: - metalliske vannrør - metalliske ventilasjonsrør - metalliske konstruksjonsdeler - Mellom kurser Utjevningsforbindelser til ledendeler Isolert koblingsledning (gul/grønn) min 4mm2 stk Y UTJEVNINGSFORBINDELSE UTFØRT MED LEDNING Utjevningsforbindelser til andre leden deler. Isolert koblingsledning PN 25 mm² (gul/grønn) m Y UTJEVNINGSFORBINDELSE UTFØRT MED LEDNING Utjevningsforbindelser til andre leden deler. Isolert koblingsledning PN 10 mm² (gul/grønn) m Y UTJEVNINGSFORBINDELSE UTFØRT MED LEDNING Utjevningsforbindelser til andre leden deler. Isolert koblingsledning PN 4 mm² (gul/grønn) m Y UTFØRT Tilkobling av jordledere til objekt med presskabelsko med skrue, sprengskive og mutter, mm² stk Y UTFØRT Tilkobling av jordledere til objekt med presskabelsko med skrue, sprengskive og mutter, mm² stk 10 Akkumulert 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT :

31 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 412 Jording Side Y UTFØRT Tilkobling av jordledere til objekt med presskabelsko med skrue, sprengskive og mutter, mm² stk Y UTFØRT Kobberskinne for tilkobling av jordelektrode og utjevningsforbindelser i teknisk rom. Mål ca.: BxDxL= 25x5x500 mm. Koblingsstykket skal ha påmontert tilkoblingsskruer med vingemutre slik at fra- og tilkobling enkelt kan utføres. Hvert koblingsstykke skal ha minimum 20 tilkoblinger for jordleder. Komplett levert og montert inklusive festemateriell og avstandsstykke til vegg. stk Y UTFØRT Utjevningsforbindelser sveies til armeringsjern. min 4mm2 stk Y UTFØRT Kobberskinne med koblingsklemmer for tilkobling av utjevningsforbindelse i dusj anlegg og lignende. Mulighet for tilkobling av min 10 stk. utjevningsforbindelser. Mulighet for montering i el. kanal. stk Y UTJEVNINGSFORBINDELSE UTFØRT MED PRESSHYLSE Materiale Tilkobling til nettingunderlag med pressklemme - 2,5 mm 2 stk KONTINUITET I JORDLEDERE OG UTJEVNINGSLEDERE Samtlige beskyttelsesjordledere og utjevningsledere skal kontinuitetsprøves. Måleprotokoll skal inkluderes i anleggsdokumentasjonen. R.S AVREGNINGSPOST Jordingsanlegget er i hovedsak inntegnet, men på grunn av forhold som ikke kan avklares i prosjekteringsfasen medregnes en rundsum R.S Y UTJEVNINGSFORBINDELSE UTFØRT SOM LINE BLANK CU 50 mm2 Akkumulert 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT :

32 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 412 Jording Side 32 Utjevninvgs forbindele skal tilkobles innstøpte bolter. Skjøt utføres ved hjelp av sveising. stk 0 Sum 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT :

33 43 LAVSPENT FORSYNING Side 33 LAVSPENT FORSYNING GENERELT Anleggets forsyningssystem er 230V TN-S system. Tilførselskabler kommer fra skolebygg, i grøft og fram til eksisterende hovedfordeling i under etasje svømmeanlegg. 1 Kortslutningsnivå Dimensjonerende kortslutningsstrømmer er gitt fra BKK: Data i hovedfordeling hovedbygg Sandgotna skole: (Nettstasjon 578) Ik3 max : 45Ka - cos 0,24 Ik2 min : 23 Ka - cos 0,20 Ik1 max : 13 Ka - cos 0,08 Ik1 min : 10 Ka - cos 0,90 Fra hovedbygg Sandgotna skole til hovedfordeling for bygg svømmeanlegg ligger en eksisterende kable som skal benyttes. Kabel type: PFSP 3x150/50 Al ca. 50m Vern i hovedfordeling skolebygg: 3x225A NH høyeffekt patroner. Entreprenøren er ansvarlig for kortslutningsberegninger som skal fremlegges til RIE for kontroll og godkjenning. Dimensjonering og kortslutningsberegninger utføres med FEBDOK før fordelinger settes i produksjon. RS 2 SELEKTIVITET Generelt vil det i anlegget bli krevd selektivitet opp til 3 ka. For å kunne dokumentere selektivitet, skal samtlige vern som inngår i denne entreprise være av samme fabrikat. Fabrikat vern: Før stativene for fordelinger blir satt i produksjon på fabrikk, skal det fremlegges dokumentasjon på at selektivitetskravene er oppfylt. Både tabeller fra vernleverandør og datautskrift av selektivitetsanalyse regnes som tilstrekkelig dokumentasjon. (FEBDOK) R.S. 3 SAMSVAR MED TAVLENORMEN Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING :

34 43 LAVSPENT FORSYNING Side 34 Hovedfordeling bygges i henhold til EN , mens underfordelinger bygges for usakkyndig betjening og skal i tillegg utføres i henhold til EN Samsvarserklæringer skal inkluderes i anleggsdokumentasjonen. R.S. 4 TERMOFOTOGRAFERING Fordelinger skal termofotograferes 3 månder etter at anlegget er tatt i bruk, eller etter at byggherre/byggeleder/elektro rådgiver har varslet om at termofotografering kan utføres. Alle kostnader for dette medtas. Termofotografering skal utføres av Nemko - sertifisert termografør. Den skriftlige rapporteringen fra utført termografioppdrag skal inneholde momenter foreslått av fagutvalget i Nemko. Spesielt nevnes at rapporten skal inneholde fotografi av den aktuelle fordeling med opplysninger om: sted, utstyr, status, dato og tid. Videre skal den inneholde termogram med angivelse av temperatur i feilsted, normal driftstemperatur, overtemperatur, merkelast (amp) og last i feilsted. Rapport skal inneholde anbefalte tiltak for utbedring. Rapport signeres av utførende termografør Rettigheter til resultatet tilfaller byggherren. Rapport oversendes rådgivende ingeniør. Kostnader for termofotografering av fordelingene medtas her. R.S. 432 Systemer for hovedfordeling Orientering Eksisterende avgang i hovedfordeling i hovedbygg skole og eksisterende inntakskabel beholdes Y ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON PREFABRIKKERT MONTERT I SKAP KAPSLINGSGRAD IP65 HOVEDFORDELING = Gulvmontert skap med dører, plassert ved vegg inkl. sokkel. Veiledende fysiske mål (BxHxD): 1000x2000x600. Korrosjonsklasse C4 i hht. NS-EN ISO Spenning: 230V TN system Montasje: På sokkel Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING :

35 43 LAVSPENT FORSYNING 432 Systemer for hovedfordeling Side 35 Fordelingen bygges opp av 2 felt av standard modulskap. Et felt for stigekabler og et felt for effektbrytere. - Formkrav i hht EN : FORM 2, skinner adskilt fra funksjonsenheter - Stigekabel kobles direkte til avgangsbryter, utgående. stigekabler føres ut i topp av fordeling. - Kapsling: IP 65 med lukkede dører. - Kapsling: IP 30 med åpne dører. - Materialkvalitet: pulver- eller epoxylakkert stålplate korr. kl C4. - Hengslete dører med lukkemekanisme og lås type BLH. - Komplett blindskjema i front av fordeling. - Jordfelovervåkning av stigekabler, instrument i front. - Nettanalysator, digital display i front. - Fordeling bygges opp for enkel termo fotografering. Tavlebygger: Fabrikat: Type: Fysiske mål totalt: (BxDxH): m Komplett i henhold til skjema 001.E stk Y68.1 SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT TILKOBLING AV STIGEKABLER OG INNTAKSKABEL Ledermateriale: Aluminium Antall faseledere: 3 + PE Tverrsnitt: 50 mm² mm² Pris skal inkludere kontroll av tilkoblingsmoment (ettertrekking) ca. 1 uke etter at første tiltrekking er utført. Tabell over tiltrekningsmomenter skal utarbeides og inkluderes i anleggsdokumentasjonen. Tabellen skal dessuten limes opp på innside av skapdør i aktuell fordeling. stk Y68.1 SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT TILKOBLING AV STIGEKABLER OG INNTAKSKABEL Ledermateriale: Kobber Antall faseledere: 3+PE Tverrsnitt: 16 mm² - 50 mm² Pris skal inkludere kontroll av tilkoblingsmoment (ettertrekking) ca. 1 uke etter at første tiltrekking er utført. Tabell over tiltrekningsmomenter skal utarbeides og inkluderes i anleggsdokumentasjonen. Tabellen skal dessuten limes opp på innside av skapdør i aktuell fordeling. stk 3 Sum 43 LAVSPENT FORSYNING :

36 43 LAVSPENT FORSYNING 433 Elkraftfordeling til alminnelig bruk Side Elkraftfordeling til alminnelig bruk I dette kapittel inngår fordelinger og kursoppleg til alminnelig forbruk. Valg av fabrikat og type vern/sikringsutstyr m.m. skal for berørte fordelinger samordnes for å dokumentere selektivitet. Hvis dette har innvirkning på kostnader skal dette oppgis.

37 43 LAVSPENT FORSYNING 4331 Fordelinger til alminnelig forbruk Side Fordelinger til alminnelig forbruk Som kurssikringer i underfordelinger benyttes sikringsautomater til og med 63A. Det benyttes C-karakteristikk hvis ikke annet er angitt. Automater skal tilfredsstille krav i FEL, kap. 43. Bryteevne for automater velges etter EN for usakkyndig betjening Alle sikringskurser skal ha allpolig brudd. Tilbudt materiell må kunne koble ut største kortslutningsstrøm på stedet. Berøringssikkerhet: Der ikke annet er angitt, skal fordelinger (i avdekket tilstand) være berøringssikker IP2XC. Dette gjelder også baksiden av innfelt utstyr i skapdør. Alle inn- og utgående kabler opp til og med 6 mm 2 tilkobles via rekkeklemmelister. For kabler med fremmedspenning benyttes separate rekkeklemmelister. Dersom fremmedspenning tilføres fordeling skal dette merkes tydelig med advarselskilt. Ferdig utfylt kurs- og kabeltabell skal monteres i plastlomme i fordelinger. Pris skal inkludere komplette arbeider i underfordeling med nødvendige rekkeklemmer, koblingsmateriell, merking, montasje og tilkoblinger av alle inn- og utgående kabler. Godkjenning: Det skal benyttes CE-merket utstyr. Tilbudt materiell og utstyr: Sikringsautomater: Fabr./type:

38 43 LAVSPENT FORSYNING 4331 Fordelinger til alminnelig forbruk Side 38 Enhetspriser For eventuell regulering av mengder, bes oppgitt enhetspriser for ferdig delprodukt. (Ferdig innsatt og tilkoplet, inkl. rekkeklemme, pakknippel etc. ). Priser angis som montert på byggeplass. 433a Komplett jordfeilautomat 2p, 10-25A kar. B/C kr eks. mva: 433b Komplett automatsikring 2p, 10-25A kar. B/C kr eks. mva: 433c Komplett jordfeilautomat 3p, 10-25A kar. B/C kr eks. mva: 433d Komplett automatsikring 3p, 32A kar. B/C kr eks. mva: 433e Effektkontaktor 2/16 A kr eks. mva: 433f Effektkontaktor 3/16 A kr eks. mva: 433g Jordfeilbryter 2/16 A kr eks. mva: 1 Enhetspriser elektro ved endringer: 410 Bæresystemer Kabelstiger: 200mm pr.m kr. 400mm pr.m kr. 600mm pr.m kr. pr.m kr. Veggkanal POL-W1 hvit farge pr.m kr. Veggkanal INKA 123 alu farge pr.m kr.

39 43 LAVSPENT FORSYNING 4331 Fordelinger til alminnelig forbruk Side Kursopplegg for lys og nødlys (Punkt) Lysarmaturer pr.stk kr. Lysbrytere pr.stk kr. Nødlysarmaturer pr.stk kr. 442/443 Belysningsutstyr og nødlysutstyr Det vedlegges egen liste over lysutstyr 461 Drifttekniske installasjoner (Punkt) Stikkontakt 2/16A innfelt pr.stk kr. Stikk i kanal pr.stk kr. Stikk med lokk pr.stk kr. Stikk 4/16A pr.stk kr. 51/52 Tele / Datakabling (Punkt) Telefon/data, kat 6 (kabel + uttak) pr.stk kr. Plinteringspanel i UF pr.stk kr. 542 Utstyr for Brannalarmanlegg Punkt inkl. utstyr Optisk røykdetektor pr.stk kr. Punkt inkl. utstyr Manuell melder pr.stk kr. Punkt inkl. utstyr Multikriterie detektor pr. stk kr.

40 43 LAVSPENT FORSYNING 4331 Fordelinger til alminnelig forbruk Side Y ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON PREFABRIKKERT MONTERT PÅ STATIV KAPSLINGSGRAD IP40 UNDERFORDELING = TN-S Underfordeling i tavlenisje ved vestibyle plan 1. (G.1.1) Arrangement/mål BxH = ca. 1000x2000. Tavlen plasseres i nisje. Av dette skal 300 høyde settes av til SD-anlegg. Tekniske krav Underfordelinger produseres i henhold til EN og EN , beregnet for usakkyndig betjening. Fordelingen har lastbryter på inntaket på 125A. Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide nødvendige strømveisskjema. Dokumentasjon i følge NEK 400 : 2006 og kursfortegnelse skal utarbeides og monteres i lommer i underfordelinger. De angitte målene er foreløpige, og må tilpasses til "virkelige" mål på anleggssted, dette er el.entreprenørs ansvar. Utgående kurser med kabeltverrsnitt mindre eller lik 6mm 2 kobles via rekkeklemmer. Kabel for kurser =>10mm2 koples direkte til kursavganger. Ved hulltaking i stålskap/plater medtas nippler for inn- og utgående kabler. Låsbar dør med BLH lås. Alt materiell benyttet i underfordelingen skal være halogenfritt. Alle signaler til SD-anlegg skal være potensialfrie. Transformator for SD-anlegg medtas Komplett med utstyr i hht. skjema: 01.E stk Y ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON PREFABRIKKERT MONTERT PÅ STATIV KAPSLINGSGRAD IP40 UNDERFORDELING = TN-S Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING :

41 43 LAVSPENT FORSYNING 4331 Fordelinger til alminnelig forbruk Side 41 Eksisterende underfordeling er et innfelt skap på scene i gymnastikksal. (G.1.2) Arrangement/mål BxH = ca. 1000x1000. Det avsettes plass til utstyr for SDanlegg. Tekniske krav Underfordeling risikovurderes og utføres etter punkt i NEK 400. Beregnet for usakkyndig betjening. Avdekning ved åpen dør: IP30 Eksisterende UZ-elementer erstattes med jordfeilautomater. Nye rekkeklemmer og eventuelt nye brytere.. Fordelingen har lastbryter på inntaket på 63A. Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide nødvendige strømveisskjema. Dokumentasjon i følge NEK 400 : 2006 og kursfortegnelse skal utarbeides og monteres i lommer i underfordelinger. De angitte målene er foreløpige, og må tilpasses til "virkelige" mål på anleggssted, dette er el.entreprenørs ansvar. Utgående kurser med kabeltverrsnitt mindre eller lik 6mm 2 kobles via rekkeklemmer. Kabel for kurser =>10mm2 koples direkte til kursavganger. Ved hulltaking i stålskap/plater medtas nippler for inn- og utgående kabler. Låsbart med BLU. Overflate: Pulverlakkert Alt materiell benyttet i underfordelingen skal være halogenfritt. Alle signaler til SD-anlegg skal være potensialfrie. Transformator for SD-anlegg vurdert om det skal medtas Komplett med utstyr i hht. skjema: 01.E stk Y ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON PREFABRIKKERT MONTERT PÅ STATIV KAPSLINGSGRAD IP40 UNDERFORDELING = TN-S Eksisterende underfordeling som består av flere skap i tilfluktsrom i under etasje. (G.0.2) Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING :

42 43 LAVSPENT FORSYNING 4331 Fordelinger til alminnelig forbruk Side 42 Arrangement/mål BxH = ca. 800x1000 x 3. Det avsettes plass til utstyr for SDanlegg. Tekniske krav Underfordelinger risikovurdes og utføres etter punkt i NEK 400. Beregnet for usakkyndig betjening. Avdekning ved åpen dør: IP30 Eksisterende UZ-elementer erstattes med jordfeilautomater og rekkelemmer fornyes i tillegg til eventuelle bryter. Fordelingen har lastbryter på inntaket på 63A. Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide nødvendige strømveisskjema. Dokumentasjon i følge NEK 400 : 2006 og kursfortegnelse skal utarbeides og monteres i lommer i underfordelinger. De angitte målene er foreløpige, og må tilpasses til "virkelige" mål på anleggssted, dette er el.entreprenørs ansvar. Utgående kurser med kabeltverrsnitt mindre eller lik 6mm 2 kobles via rekkeklemmer. Kabel for kurser =>10mm2 koples direkte til kursavganger. Ved hulltaking i stålskap/plater medtas nippler for inn- og utgående kabler. Låsbart med BLU. Overflate: Pulverlakkert Alt materiell benyttet i underfordelingen skal være halogenfritt. Alle signaler til SD-anlegg skal være potensialfrie. Transformator for SD-anlegg vurdert om det skal medtas Komplett med utstyr i hht. skjema: 00.E stk Y ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON PREFABRIKKERT MONTERT PÅ STATIV KAPSLINGSGRAD IP40 UNDERFORDELING = TN-S Eksisterende underfordeling som består av flere skap i tilfluktsrom i under etasje. (G.0.3) Arrangement/mål BxH = ca. 800x1000 x 3. Det avsettes plass til utstyr for SDanlegg. Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING :

43 43 LAVSPENT FORSYNING 4331 Fordelinger til alminnelig forbruk Side 43 Tekniske krav Underfordelinger risikovurdes og utføres etter punkt i NEK 400. Beregnet for usakkyndig betjening. Avdekning ved åpen dør: IP30 Eksisterende UZ-elementer erstattes med jordfeilautomater og rekkelemmer fornyes i tillegg til eventuelle bryter. Fordelingen har lastbryter på inntaket på 63A. Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide nødvendige strømveisskjema. Dokumentasjon i følge NEK 400 : 2006 og kursfortegnelse skal utarbeides og monteres i lommer i underfordelinger. De angitte målene er foreløpige, og må tilpasses til "virkelige" mål på anleggssted, dette er el.entreprenørs ansvar. Utgående kurser med kabeltverrsnitt mindre eller lik 6mm 2 kobles via rekkeklemmer. Kabel for kurser =>10mm2 koples direkte til kursavganger. Ved hulltaking i stålskap/plater medtas nippler for inn- og utgående kabler. Låsbart med BLU. Overflate: Pulverlakkert Alt materiell benyttet i underfordelingen skal være halogenfritt. Alle signaler til SD-anlegg skal være potensialfrie. Transformator for SD-anlegg vurdert om det skal medtas Komplett med utstyr i hht. skjema: 00.E stk 1 Sum 43 LAVSPENT FORSYNING :

44 43 LAVSPENT FORSYNING 4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk Side Kursopplegg til alminnelig forbruk Som hovedregel monteres skjult nyanlegg i lettvegger, faste himlinger, murverk og plasstøpt betong. Over demonterbare himlinger monteres åpent røranlegg i tak eller kabler på bruer. Eksisterende kursopplegg vurderes og oppgraderes ved behov. Vedørende. merking, se kapittel 40. Tetting rundt rør og bokser m.m der fuktsperre brytes skal tettes av el-entreprenør. Der det benyttes fleksibel ledning for tilkobling av utstyr skal det sørges for solig strekkavlastning i tilkoblingsenden. Hulltaking for gjennomføringer av rør og kabler inntil 25mm er ikke angitt separat. Kostnader for dette skal inngå i prisene for kursopplegg. Mengdeberegningen utføres i henhold til NS3420. Innføring og tilkopling av kurskabler i fordelingstavler er medtatt i kapittel 4331.

45 43 LAVSPENT FORSYNING 4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk Side 45 Kursopplegg for lys, stikk og nødlys mm: Dersom røranlegg monteres før ventilasjons- kanaler, plikter entreprenøren å påse at uttak ikke monteres i konflikt med kanalføringer. Det forutsettes følgende montasjehøyder (senterhøyder) over ferdig gulv: (dersom ikke annet er angitt spesielt på tegninger) Kfr også plassering angitt i NS 3931:2001. Lysbrytere (enkeltvis) 1,0 m Lysbrytere (to eller flere sammen) 1,05 Stikkontakter 0, Y63.14 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP55 Kursopplegg for lys, brytere og stikkontakter for lys. stk Y63.14 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP55 Kursopplegg for nødlys (inkl. evt. bus). stk Y63.11 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP20 Kursopplegg til sentralutstyr for nødlys inkl. ny avgang i underfordeling. stk Y63.11 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP20 Punkt for trippel/dobbel stikkontakt 2/16A+j i uttakspanel i kanal eller uttaksboks. Komplett med alle nødvendige bokser, rammer festemateriell div. - Alle stikkontakter skal være utstyrt med barnesikring Antall punkt fra fordelinger stk Y63.11 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP20 Stikkuttak generelt på egne tekniske kurser, for Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING :

46 43 LAVSPENT FORSYNING 4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk Side 46 vaskemaskin, moppemaskin, induksjonstopp etc. Enkel eller dobbel, innfelt eller påvegg inntil 2x25A. stk Y63.11 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP20 Stikk. uttak generelt på egne tekniske kurser. Enkel eller dobbel, innfelt eller påvegg 2x16A. stk Y63.11 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP20 Stikkuttak. Enkel eller dobbel, innfelt eller påvegg inntil 2x16A. stk Y STIKKONTAKT, ELKRAFT 1 UTTAK PER ENHETKAPSLINGSGRAD IP44 Stikkontakt 3p+N+PE 32A Referanse: Philip Hauge A/S type: CUHA Montert på vegg Antall: stk Y STIKKONTAKT, ELKRAFT 1 UTTAK PER ENHETKAPSLINGSGRAD IP44 Stikkontakt 2p+N+PE 16A Referanse: Philip Hauge A/S type: CUHA Montert på vegg Antall: stk Y63.13 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP44 Punkt for lys i badstu. Godkjentkabel for bruk i badstu som tåle tempratur på 170 grader C. stk Y63.11 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP44 Punkt for komplett tilkobling, badstuovn Rom: 011 For punkt medtas tilkobling av : 1 stk. badstuovn 1 stk. releboks ved fordeling Det medregnes 1stk. PFXP 3x10/PE mm² ca. 10m fra fordeling til releboks og SILFLEX x10 mm² ca. 10m fra releboks til badstuovn. Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING :

47 43 LAVSPENT FORSYNING 4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk Side 47 Inkl. alle tilkoblinger, etc. Montasje: kabel t.o.m. 4 x 16 mm² fremført på kabelstige og i trekkerør. Antall punkt fra fordelinger til badstuer. stk Y63.11 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP44 Punkt for komplett tilkobling, styrepanel og termistor (sensor) 1 stk. styrepaneler plassert ved i vaktrom 108. For punkt medtas tilkobling av : 1 stk. Styrepanel fra releboks. (LiYCY, 6-leder). 1 stk. Tremistor i badstu fra styrepanel. (A07SS-R 2-leder). Montasje: kabel t.o.m. 10 x 2.5 mm² fremført på kabelstige og i trekkerør. Antall punkt fra relebokser til styrepaneler og sensorer: stk Y63.13 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP44 Punkt for varmekabel i dusjrom og garderober, styrt med effektregulater over SD-anlegglokal. Punktpris skal inkludere 2- polt bryter med gulvføler og effektregulator. Antall punkt fra fordeling. stk. 20 Sum 43 LAVSPENT FORSYNING :

48 43 LAVSPENT FORSYNING 4341 Fordelinger for driftsteknisk Side Fordelinger for driftsteknisk Som kurssikringer i underfordelinger benyttes sikringsautomater til og med 63A. Det benyttes C-karakteristikk hvis ikke annet er angitt. Automater skal tilfredsstille krav i FEL, kap. 43. Bryteevne for automater velges etter EN for usakkyndig betjening Alle sikringskurser skal ha allpolig brudd. Tilbudt materiell må kunne koble ut største kortslutningsstrøm på stedet. Berøringssikkerhet: Der ikke annet er angitt, skal fordelinger (i avdekket tilstand) være berøringssikker IP2XC. Dette gjelder også baksiden av innfelt utstyr i skapdør. Alle inn- og utgående kabler opp til og med 6 mm 2 tilkobles via rekkeklemmelister. For kabler med fremmedspenning benyttes separate rekkeklemmelister. Dersom fremmedspenning tilføres fordeling skal dette merkes tydelig med advarselskilt. Ferdig utfylt kurs- og kabeltabell skal monteres i plastlomme i fordelinger. Pris skal inkludere komplette arbeider i underfordeling med nødvendige rekkeklemmer, koblingsmateriell, merking, montasje og tilkoblinger av alle inn- og utgående kabler. Godkjenning: Det skal benyttes CE-merket utstyr.

49 43 LAVSPENT FORSYNING 4341 Fordelinger for driftsteknisk Side Y ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON PREFABRIKKERT MONTERT I SKAP KAPSLINGSGRAD IP65 UNDERFORDELING +01= Gulvmontert skap med dører, plassert ved vegg inkl. sokkel. Veiledende fysiske mål (BxHxD): 1000x2000x600. Korrosjonsklasse C4 i hht. NS-EN ISO Spenning: 230V TN-System Montasje: På sokkel Frontavdekning skal tilfredstille krav i NEK-EN (IP20C) Underfordeling i teknisk rom plan u. Arrangement/mål BxHxD = ca. 1000x2000x300. Fordelingen plasseres ved hovedfordling. Det avsettes 1000mm høyde til komponenter for SD-anlegg i fordelingen. Tekniske krav Underfordelinger produseres i henhold til EN og EN , beregnet for usakkyndig betjening. Fordelingen har lastbryter på inntaket på 250A. Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide nødvendige strømveisskjema. Dokumentasjon i følge NEK 400 : 2006 og kursfortegnelse skal utarbeides og monteres i lommer i underfordelinger. De angitte målene er foreløpige, og må tilpasses til "virkelige" mål på anleggssted, dette er el.entreprenørs ansvar. Utgående kurser med kabeltverrsnitt mindre eller lik 6mm 2 kobles via rekkeklemmer. Kabel for kurser =>10mm2 koples direkte til kursavganger. Ved hulltaking i stålskap medtas nippler for inn- og utgående kabler. Låsbart med BLU. Overflate: Pulverlakkert Alt materiell benyttet i underfordelingen skal være halogenfritt. Alle signaler til SD-anlegg skal være potensialfrie. Transformator for SD-anlegg medtas Komplett i henhold til skjema 001E stk. 1 Sum 43 LAVSPENT FORSYNING :

50 43 LAVSPENT FORSYNING 4342 Kursopplegg for driftsteknisk Side Kursopplegg for driftsteknisk Orentering Følgende VVS anlegg skal tilkobles.i Under etasje eksisterende teknisk rom System 31.xx Sanitæranlegg System 32.xx Varmeanlegg System 36.xx Luftbehandlingsanlegg garderober og dusj System 39.xx Basseng badeteknisk anlegg. 1 etasje Rom 111a nytt teknisk rom System 36.xx Luftbehandling System 39.xx Bassengtekniskanlegg 12 stk. pumper a 0,5 til 2,5kW 5 stk. pumper a 3kW til 7,5kW Effektene oppgitt her er foreløpige. Kabelmontasje etter endelig kabelplan iflg. skjema fra SD-leverandør Y SIKKERHETSBRYTER BETJENING: VRI t.o.m. 63 A 230 VAC KAPSLINGSGRAD IP44 Montasje: Kabelstige / betongvegg-tak. 3 POLT Kapsling: EMC sikker Innføring: Spesialnippel for innføring av EMC-kabler. Gjennomgående tilkopling for PE leder Sikkerhetsbryter for utkopling av hovedstrøm for asynkronmotorer. Bryteren skal være låsbar i utkoplet stilling. Inkl. kopling av inn og utgående kabel med inntill 3 +PE. Tilbakemelding stk J INSTALLASJONSRØR. STÅL 25 mm rør til utstyr. m Y63.13 PUNKT FOR ELKRAFT KAPSLINGSGRAD IP44 Kursframlegg til pumper etc. tilkoblet vvs fordlinger. 20m IFLI CU 4x2,5 Kabel i hovedsak på vegg/tak, og tilkobling i begge ender. stk 10 Akkumulert 43 LAVSPENT FORSYNING :

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord. Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter

Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord. Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter LYD, BILDE OG SCENETEKNISKE ANLEGG Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Dokumentasjon

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA anlegg Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA 12.01.2017 Vedlegg 2 TILBUDSSKJEMA: Entreprenør tilbyr seg å levere komplett ferdig prosjekt med tilhørende anlegg

Detaljer

Eidsbukta småbåthavn

Eidsbukta småbåthavn 4119308 Eidsbukta småbåthavn Sprengnings- og fyllingsarbeider fra land, bygging av atkomstvei med forstøtningsmurer, kaifront, nødvendig infrastruktur etc. Tilbudsskjema Rev. 0-2.02.2010 Side: 2 av 7 INNHOLD

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Åsveien flyktningeboliger

Åsveien flyktningeboliger Ombygging DEL 0.3 TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Versjon 1.0 13.01.2014 Tilbud fra: 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1)... 3 2.1.1. Tilbyder

Detaljer

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER FORSVARSBYGG OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER 14.01.2013 ELEKTRISKE ANLEGG Prosjekt: FORSVARSBYGG - OSCARSBORG FESTNING - TAKARBEIDER Side 2 LI LI.1 STE OVER TEGNINGER Følgende dokumenter er utarbeidet

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg.

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. Tilbudsinnbydelse for entrepriser: Entreprise E1 Bygningsmessig Entreprise E2 Lufthandlingsanlegg Entreprise E3 Sanitær- og varmeanlegg Entreprise E4 Elkraft

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering GJELDER FRA: 01.02.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 5 TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG PROSJEKTNR/NAVN: 502007-04 Lønnås barnehage - Drenering 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Bamble kommune. Støyskjerm brotorvet Belysning og strømskap. Elektroinstallasjoner. Sweco Norge AS, TI porsgrunn

Bamble kommune. Støyskjerm brotorvet Belysning og strømskap. Elektroinstallasjoner. Sweco Norge AS, TI porsgrunn Støyskjerm brotorvet Belysning og strømskap 00 For utsendelse 20.11.2013 JDV BD JDV Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Sweco Norge AS, TI porsgrunn Elektroinstallasjoner

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1000003 PROSJEKTNAVN: Bekkestua Bibliotek 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 0:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere.

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere. 03 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Eksisterende stigekabler til sorteringsanlegget skal suppleres med to stk nye kabler. Prisen for gravearbeidene skal være komplett med tilbakefylling av

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver.

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver. Prosjektadministrasjon/ prosjektering Totalentreprenørens faste prosjektadministrasjon vil være: Prosjektleder HMS-koordinator prosjektering: HMS-koordinator gjennomføring Prosjekteringsleder Ansvarlig

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 B.2.1 Tilbudsskjema side: 1 av 5 B.2.1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Møllestua barnehage. Teknisk beskrivelse. Rev. C

Møllestua barnehage. Teknisk beskrivelse. Rev. C 9303020 Møllestua barnehage Teknisk beskrivelse Rev. C 14.04.10 Teknisk beskrivelse Side: 2 av 7 INNHOLD 1. TILBUDSSKJEMA 3 1.1 TILBUDSSUM 3 1.2 OPSJONER 3 1.3 UNDERENTREPRENØRER 4 1.4 GODTGJØRELSE FOR

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Statens vegvesen Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Tilbudsinnbydelse i Innholdsfortegnelse 1 Tilbudsinnbydelse... 1 1.1 Bygge- og anleggsoppdrag... 1 1.2 Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav... 2 1.3 Tilbudsbefaring...

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Boligbygg Oslo KF. Vedlegg 1a: Tilbudsskjema for Trondheimsveien 403 og 405

Boligbygg Oslo KF. Vedlegg 1a: Tilbudsskjema for Trondheimsveien 403 og 405 AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Boligbygg Oslo KF Tilbudsskjema Trondheimsveien 403 og 405 Vedlegg 1a til tilbudsdokumenter. 30.04.15 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Anders

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sydkvartalet Victoria Terrasse K201 Totalentreprise Saksnr

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sydkvartalet Victoria Terrasse K201 Totalentreprise Saksnr TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Fast lønns- og prisstigning Prosjektering /Leverandørprosjektering

Detaljer

ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 2014 og følgende dokumenter:

ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 2014 og følgende dokumenter: ANBUDSSKJMA Rev. Dato: 21.5.24 KONTRAKT 214193- NTRPRIS TKNISK ANLGG ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 24 og følgende dokumenter:

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del II

Konkurransegrunnlagets del II Dato: 16.04.2012 Konkurransegrunnlagets del II B.2.1 TILBUDSKJEMA 501580 Oppgradering Rud - Convis Dato Rev. Rev. index 16.04.2012 Tilbudsgrunnlag Total kvalitetsledelse Bærum kommune Eiendom TKL Eiendom

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett

Detaljer

HELGELAND LOGISTIKKSENTER

HELGELAND LOGISTIKKSENTER Alstahaug Havnevesen KF HELGELAND LOGISTIKKSENTER ENTREPRISE E3: ELEKTRO I OMRÅDENE K3 OG I3 M.M. VEDLEGG 2.1 Prissammenstilling m.m 2015-05-08 Oppdragsnr.: 5002382 2.1 Prissammenstilling Hovedarbeider.

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Alta Kommune. Beskrivelse Elektroteknikk Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann.

Alta Kommune. Beskrivelse Elektroteknikk Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann. Alta Kommune Beskrivelse Elektroteknikk Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann. i Oppdrag 661611; p:\291\664891 elvebakken skole - oppfølging skadesak - gjensidige forsikring\06 beskrivelser\rie\første

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene.

Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene. Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene. 1. Generelt: Trondheim Havn skal etablere et landstrømsanlegg for tilkobling til hurtigruteskipene på Pir l. Anlegget skal leveres i henhold landstrømsnormen

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført.

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført. ELAFT, TELE OG AUTOMATISERING GENERELLE BESTEMMELSER LOVER, FORSIFTER OG STANDARDER De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige lover og forskrifter, standarder og

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

HÅJA BARNEHAGE BESKRIVENDE MENGDEFORTEGNELSE FOR ELEKTROTEKNISK ARBEIDER BOK 4 ARKITEKT: ATELIER 2 AS 9502 ALTA

HÅJA BARNEHAGE BESKRIVENDE MENGDEFORTEGNELSE FOR ELEKTROTEKNISK ARBEIDER BOK 4 ARKITEKT: ATELIER 2 AS 9502 ALTA HÅJA BARNEHAGE BESKRIVENDE MENGDEFORTEGNELSE FOR ELEKTROTEKNISK ARBEIDER BOK 4 OKT 2012 ARKITEKT: ATELIER 2 AS 9502 ALTA NORDARK AS 9502 ALTA RÅDG. ING. I BYGGETEKNIKK: SWECO NORGE AS 9515 ALTA RÅDG. ING.

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg Grimstad kommune Side 2 av 9 Vedlegg nr 1 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr

Detaljer

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Bergenhus Stallbygningen K Kjøkkeninnredning DL-nr:

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Bergenhus Stallbygningen K Kjøkkeninnredning DL-nr: TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

3 Prisskjema med sammendrag

3 Prisskjema med sammendrag 3 Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Vedlegg I.1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BYGG OG EIENDOM SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Signatur (initialer) Side 1 av 5 Prosjekt: Svardokument Nesttun idrettsplass riving av klubbhus

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer