Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag"

Transkript

1 Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag (08/691)

2 Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til innlevert prekvalifikasjonssøknad og brev av hvor det fremgår at dere er en av 5 tilbydere som er utvalgt til å delta i konkurransen. Konkurransegrunnlaget sendes til samtlige 5 tilbydere som er utvalgt til å delta i anbudskonkurransen. 2. Befaring/Konferanse Det vil ikke bli avholdt ytterligere befaringer eller konferanse i forbindelse med denne anskaffelsen. Det vises til tilbudsbefaring den på Sandaker skole og referat og powerpoint presentasjon fra den. 3. Oppdragets omfang, fremdrift og leveringstid Oppdragets art og omfang er beskrevet i vedlegg 1 orientering om oppdraget og vedlegg 2 skisseprosjekt inkl. tegninger datert juni Antall eksemplarer Leverandøren får tilsendt 2 eksemplarer av konkurransegrunnlaget: 1 papireksemplar og et elektronisk eksemplar. Vedlegg 2 skisseprosjekt sendes ikke elektronisk. 5. Tilbudsbestemmelser For konkurransen gjelder lov om offentlige anskaffelser (Lov av nr. 69) og forskrift om offentlige anskaffelser (Forskrift av nr. 402), samt nedenstående bestemmelser. 6. Kontraktsbestemmelser For oppdraget gjelder en samspillskontrakt, samt NS 3431 med endringer og andre spesielle bestemmelser angitt i vedlegg 4 samspillsavtale og vedlegg 05 kontrakt. 7. Tilleggsopplysninger Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos prosjektleder i Undervisningsbygg Oslo KF, se adresselisten. 8. Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har Oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Tilbudsinnbydelse Side 2 av 8 08/691

3 Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en leverandør, blir meddelt alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Dersom rettelsen, suppleringen eller endringen kommer så sent at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, vil det bli fastsatt en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen for alle konkurransedeltakerne. 9. Deltilbud Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget. 10. Alternative tilbud Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 11. Tildeling (kriterier for valg av tilbud) Kriterier 40 % Pris Her vektlegges: - timepriser - påslagsprosenter - reklamasjonsarbeider 60 % Prosjektgjennomføring Her vektlegges: Tilbudte medarbeideres erfaring fra tilsvarende oppdrag med referanse til oppnådde resultater for målsum Det legges vekt på hvilken rolle i prosjektet tilbudte medarbeidere har hatt og prosjektets art og kostnad/målsum. Videre vektlegges kompetanse og erfaring fra både prosjekteringsfase og gjennomføringsfase. For prosjektgjennomføringsplan vektlegges bl.a.: - Prosjekteringsopplegg/system for planlegging, involvering og utførelse av prosjektering for å sikre produktivitet, fremdrift og lite (null) feil i prosjekteringen, herunder bl.a. involvering av entreprisekompetanse, brukerprosesser og system for kvalitetssikring og tverrfaglig kontroll. Dokumentasjon - Utfylt prisskjema og tilbudsbrev - CV for alle medarbeidere i prosjektorganisasjonen, til og med arbeidsledere, inklusive underentreprenører(jfr. leverandørens organisasjonskart for både prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen) herunder oversikt og referanse til tidligere gjennomførte samspillsprosjekter for disse medarbeidere. - Presentasjon av prosjektorganisasjonen inklusiv tekniske entreprenører. Intervju kan bli aktuelt for å utdype disse kriteriene - Referanseprosjektenes måloppnåelse (bonus/malus) - Prosjektgjennomføringsplan for fase 1 og 2. Denne skal Tilbudsinnbydelse Side 3 av 8 08/691

4 - Hvordan forprosjektet skal gjennomføres for å sikre at de tverrfaglige og tekniske gode løsningene blir utviklet i fase 1. - System for innkjøp/kontrahering. - Hvilke fag vil tilbyder utføre selv og hva vil kontraheres som underentrepriser. - Produksjonsopplegg/system for planlegging, involvering og utførelse for å sikre produktivitet, fremdrift og lite (null) feil. beskrive tilbyders plan, organisering og system for prosjektgjennomføring av dette prosjekt. Undervisningsbygg KF vil etter beste skjønn vurdere det enkelte tilbud for hvert kriterium. 12. Prisskjema Tilbudspriser skal angis i vedlagte prisskjema, se vedlegg 3. Timepriser som oppgis skal være inkl. alle påslag, herunder sentraladministrasjon, internkostnader, sosiale utgifter m.v., fortjeneste, reise/gangtid, servicebiler, parkering, telefongodtgjørelse, verktøygodtgjørelse, nødvendige håndholdte verktøy, samt el-verktøy som for eksempel bordsag, spikerpistol m/kompressor, sveiseapparat, mm, men ekskl. byggplassadministrasjon. Det skal legges ved forslag til budsjett for forprosjektfasen fordelt på de ulike fagene. 13. Tilbudsbrev formalia og innhold Tilbudsbrev og prisskjema innleveres i utfylt stand, både tilbudsbrevet og tilbudsskjemaet skal være datert, underskrevet, samt være stemplet med firmaets navn. Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i prisskjemaet og i tilbudsbrevet har opplysningene i tilbudsbrevet forrang. Forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. Forbehold mot konkurransegrunnlaget vil kunne føre til at det blir gitt tillegg i tilbudssummen i Oppdragsgivers tilbudsvurdering. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til at tilbudet anses ufullstendig og avvises. Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranse- og kontraktsbestemmelser. Tilbudsinnbydelse Side 4 av 8 08/691

5 Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget, med mindre annet uttrykkelig fremgår av dette. Tilbud som inneholder forbehold av denne art vil kunne bli avvist. 14. Hva skal leveres Dokumentasjon skal vedlegges på følgende måte: Skilleark 0 Signert tilbudsbrev Skilleark 1 Utfylt prisskjema Skilleark 2 Dokumentasjon i henhold til punkt 11 Skilleark 3 Eventuell frivillig og supplerende dokumentasjon 15. Innleveringssted Tilbudet skal være levert til: Undervisningsbygg Oslo KF Fredrik Selmersvei 2 Oslo Tilbudet skal leveres i nøytral, lukket forsendelse, merket Tilbud: 08/691 Sandaker skole Tilbudsfrist Tilbudet skal være mottatt innleveringsstedet innen torsdag, kl.12:00. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 17. Vedståelsesfrist Leverandøren er bundet av tilbudet til kl , 90 dager etter tilbudsfristens utløp, hvis ikke annet er angitt. 18. Avlysning av konkurransen Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold Tilbudsinnbydelse Side 5 av 8 08/691

6 19. Tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted i Fredrik Selmersvei 2, fredag, kl. 12:00. Det er ikke anledning til å delta ved tilbudsåpning. 20. Offentlighet Tilbudene er unntatt offentlighet. Avviste og forkastede tilbud returneres ikke. 21. Språk Tilbudet skal være skrevet på norsk. Oslo, den sign.(utviklingsdirektør) sign.(prosjektutvikler) Tilbudsinnbydelse Side 6 av 8 08/691

7 Adresseliste Ansvarlig: Adresse og e-postadresse Telefon Spørsmål til konkurransen Roy Themte Fredrik Selmers vei 2 Pb.6473 Etterstad 0605 Oslo Tlf: Mobil: Faks: E-post: Ragnar H. Jacobsen Fredrik Selmers vei 2 Pb.6473 Etterstad 0605 Oslo E-post: Tlf: Mobil: Faks: Tilbudsinnbydelse Side 7 av 8 08/691

8 Liste over vedlegg 01 Orientering om oppdraget 02 Skisseprosjekt inklusiv tegninger, rapport datert juni Prisskjema 04 Samspillsavtale 05 Kontraktsdokument 06 Tiltransportavtale 07 Mal for møtereferat fase 1 til fase 2 Tilbudsinnbydelse Side 8 av 8 08/691

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Saksnr: 09/813 Bedriftshelsetjeneste Opplysningsvesenets fond Konkurransegrunnlag 28. september 2009 1 1. Innledning Opplysningsvesenets fond inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse for Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Kantslått langs kommunale

Kantslått langs kommunale Bardu kommune Kantslått langs kommunale veier B A R D U K O M M U N E Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Kantslått langs kommunale veier Tilbudsfrist: 03.08.2015, kl. 15.00 Side 1 Bardu kommune Kantslått

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

Rammeavtale på Idrettsutstyr

Rammeavtale på Idrettsutstyr Anskaffelsessak 2015-116 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Idrettsutstyr For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 129038 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1 INNBYDELSE...4

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler ANBUDSKONKURRANSE Elektroniske betalingskort Tilbudsfrist: 11. april 2014 Versjon 1.0 10.03.2014 I N N H O L D 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om kunden... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid

Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid Konkurransegrunnlag Rammeavtale for opplæringstiltak i teamarbeid Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 4 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer