POSTJOURNAL. UTGÅENDE BREV NR/ ARKIV FRA DATO SAK Ingen utgående brev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012 - POSTJOURNAL. UTGÅENDE BREV NR/ ARKIV FRA DATO SAK Ingen utgående brev"

Transkript

1 02.01/UKE 1 NR/ ARKIV FRA DATO SAK GÅR TIL/KOPI 00/2199 Språkrådet Rapport om målbruk i offentleg teneste 2011 KJ NR/ ARKIV FRA DATO SAK Ingen utgående brev

2 03.01/UKE 1 Ingen inngående brev NR/ ARKIV FRA DATO SAK Ingen utgående brev

3 04.01/UKE1 NR/ ARKIV FRA DATO SAK GÅR TIL/KOPI 01/1410 NPRO Oversendelse av signert tilleggsavtale JMT/US,IBN,LB,JA,KRH,EOD C. J. Hambros plass 2 02/ NFR Oversendelse av kontrakt: /O10 JMT/AM,US,IBN,FC,JA,KRH,LB,SN «Non-tariff barriers, food safety and international food trade» AM (vedlagt NFRs vurdering av søknad) samarbeidsprosj UMB/KSE (Kyiv School of Economics)/NUPI 03/ NFR Consultant agreement 2012: Prosj.nr: /H30, Systems of Tax Evaluation and Laundering (STEAL): Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy (Len Seabrooke) JMT/L.Seabrooke,JA,KRH, Forskadm. NR/ ARKIV FRA DATO SAK Ingen utgående brev

4 05.01/UKE 1 04/2110 KD Rundskriv R-102/2011 Standard kontoplan for statlige virksomheter JMT/JA,KRH,US Ingen utgående brev

5 09.01/UKE 2 05/1430 NDS Kontrakt NDS Serviceavtale konsulenttjenester IT Ref: 216/222/1430/11 KT/US,JMT,LB,JSk,JA,KRH 001/2110 US/JMT NUPIs regnskap for 2011 SRS og BOA KD 002/1310 TV SØKNADSPROSSESS: Seniorforsker/forsker Utviklingsavd: Komiteens uttalelse til utvalgte søkere/avslagsbrev til ikke utvalgte søkere Utvalgte søkere/ikke utvalgte søkere

6 10.01/UKE 2

7 11.01/UKE 2 003/2120 US Søknad om støtte til informasjonstiltak EU/Europa UD

8 12.01/UKE 2

9 13.01/UKE 2 004/1410 EOD Oppsigelse av avtale vaktmestertjenester C. J. Hambros plass 2D NEAS ASA

10 16.01/UKE 3 06/2120 UD, Emterud Om rapportering fra NUPI prosjektnr. SL,JMT/JA,KRH,SN , , , , , , , QZA- 09/091 og CHN-10/ /3200 O.F. Knudsen Krav om innsyn vedrørende sak 487/1160/88 og oppdatering til NUPIs hjemmeside med tilsvar fra NUPI og avslag ( 25 offentlighetsloven) US/JMT,JA,SR,TV

11 17.01/UKE 3 Ingen utgående brev

12 18.01/UKE 3 08/2120 UD/amb i Helsingfors Utrikespolitiska institutet i Finland IBN/NG,HB,FC,INØ,SISE,VVH,SN ønsker samarbeid med NUPI 09/1410 NEAS AD oppsigelse på vaktmestertjeneste EOD/JMT,JA 10/2175 Forsvarets Høgskole Invitasjon til sjefskurs nr. 9 ved US,JMT/SN,KJ,IBN 11/2350 GCSP (Geneva Centre for Security Policy) Forsvarets høgskole/sjefskurs Cooperation Memorandum/samarbeidsavtale: GCSP/NUPI SN

13 19.01/UKE 3 12/2120 Afpak UD AFG «Fom Coherent Policy to Coordinated Practice: Are we Delivering Coherency in Afgahnistan?» ad MFP/KRH,SU,VVH,JMT,JA,SN 13/1410 NPRO (Norwegian Property ASA) sluttrapport Oversendelse av signert avtale levering av vaktmestertjenester EOD/JMT 005/2121 TV/JMT Kontrakt til signering H.Håvoll Håvoll

14 20.01/UKE 3 14/2106/2120/2121/2176/2177 BLD Tilsagnsbrev/støtte til konsortium for TB/US,JMT,KJ,NG,JA,KRH,SN forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet medvirkning fra BLD (TB) 15/2120 UD Utredning om India i Afrika SISE/JMT Ref: 068/2120/10, 131/2120/10 16/2110 KD Orientering ad innrapportering til kapitalregnskapet 2011 JMT/JA,KRH 006/2177 IBN/SN Søknad om pass IBN Politiet

15 23.01/UKE 4

16 24.01/UKE 4 17/2199 Redd Barna Prosjektmidler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering 2012 SN/IBN

17 25.01/UKE 4 18/2110 KD NUPIs regnskap for 2011 SRS og BOA US,JMT/JA,KRH,EOD

18 26.01/UKE 4 19/2145 FN, Secretary- General Correspondence from Security- General of the UN/Invitation to serve as member of the PBF Advisory Group MFP/CdC,US,IBN,KJ,SN,NG,HB,SISE,FC,SU,VVH Ingen utgående brev

19 27.01/UKE 4 20/1410 Norwegian Property C. J. Hambros plass 2 skifter eier EOD/US,KJ,JMT,JA ASA (NEAS) 21/2160 NOREF - Rammeavtale NOREF/NUPI SN 007/1200 US/JMT Inkalling til styremøte 8. februar 2012 NUPIs styre 008/ JMT Publiseringsstøtte, Forum for Development Studies, /S30: Søknad om budsjettrelokering og ny prosjektleder NFR

20 30.01/UKE 5 22/2360 Ukrainas amb Ad sam-arrangement Ukrainas US/KJ,SN 23/2120 OSA(Intelligence- Security Agency of BiH) 24/2120 OSA(Intelligence- Security Agency of BiH) 25/2120 OSA(Intelligence- Security Agency of BiH) amb/nupi Request for funding of Introductory Course for Operatives Request for disimbursment and use of the interest accured on Norwegian donor grants to OSA BiH Request for donor s approval for allocation of 2011 unspent project funds to 2012 projects cycle VVH/KF,IBN,SU, Forsk.adm VVH/KF,IBN,SU, Forsk.adm VVH/KF,IBN,SU, Forsk.adm 009/2110 JA Innrapportering til kapitalregnskapet /2120 MFP SØKNAD: CivCap application Civilian Capacity for Peace Support Operations in a Changing World Order 011/2120 VVH Donor s consent for funding of OSA s Itroductory Course for Operatiives from the Capacity-Building Project 012/2120 VVH Donor s consent with transfer of interest accured on Norwegian prosj KD, Jeppesen UD OSA, Dzuvo OSA, Dzuvo

21

22 31.01/UKE 5 26/2120 Univ of Oxford, NRC,NUPI 27/2175 KOPI til 2121-FD Tillegg til kontrakt/amendment Number One to Contract of Agreement mellom Univ of Oxford, Norwegian Refugee Council og NUPI Protracted refugee situations. QZA-10/0837 US/IBN,NG,SISE,SN, SU,VVH,MFP,JA,KRH Forsvaret Referat MNE 7 styringsgruppemøte nr. 3 SU/VVH,HH,KF,ERK,IBN,Forskadm

23 01.02/UKE 5

24 02.02/UKE 5 28/2155 NORAD Haiti-Invitation for Tender SN/+++ 29/2185 NIFU Nøkkeltall/årsrapportering for 2011 for JMT/JA,KRH,SN institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter 30/2120 UD Nominasjon av norske eksperter til komiteen til Sikkerhetsrådet KJ/IBN,SN

25 03.02/UKE 5 31/2199 SSB Innsending av regnskapsoppgaver til Statistisk Sentralbyrå JA

26 06.02/UKE 6 013/2120TfP MFP Work Plan TfP 2012 NUPI UD 014/2120 SN Ad tilsagn MEU-12/0007/Øystein UD Noreng + e-post korrespondanse 015/2120 VVH Invitation letter to MI workshop BiH Ministry of Defence February /2120 VVH Donor s consent with reallocation of unspent project funds (Prosj , , , ) Dzuvo, OSA

27 07.02/UKE 6 32/2360 The European Institute Partnership proposal US/SN,IBN of Romania (EIR) 33/ NFR Innhenting av nøkkeltall for 2011 fra instituttene og informasjon om rapportering US/JA,KRH,JMT 017/5250 VVH/SU Anbefaling/To whom it may concern: - Faizy 018/2120TfP MFP Work Plan revised UD 019/2120Afpak MFP Sluttrapportering AFG 09/050: UD Afgahnistan og Pakistan i en ny kritisk fase: Samarbeid, energi og Pakistans utvikling 020/2120 ØE Søknad: Skisse til forskningsprosjekt om demokratisering i Myanmar UD

28 08.02/UKE 6 34/3200 Seline Høiseth Søknad om sommerjobb/internship TV 35/2120 UD Avslag på søknad Belarus?? KR/SN,FC,AM,KRH,US 36/2120 Centro Cultural Padre Felix Varela, del Arzobispado de La Habana, Cuba ref: ut: 025/2120 Ukraina/Mohyla/KSE) Cooperation Memorandum/Cubaprosjektet SN/JA,KRH,FC 021/2120TfP MFP TfP NUPI Annual Progress Report 2012 UD 022/2120 MFP Sluttrapport IND-10/0028 Peacekeeping UD Vision 2015: Capabilities for Future Mandates 023/2120TfP MFP TfP NUPI 2011 Financial UD, Bjotveit/Tangen Statement/regnskapsrapport TfP 024/2120 MFP RAF 11/0081 Fremdrifts- og UD regnskapsrapport: Støtte til utlån av spesialrådgiver til sjef for AU PSOD 025/2120 KR SØKNAD: Project Cooperation in ODAapproved UD OSCE countries (KSE/Mohyla, Ukraina) 026/2120 ØE SØKNAD: Prosjektskisse, statsbygging etter fredsløsninger (Staging States) ØE,JHSL,BdC UD

29

30 09.02/UKE 6 37/ CBS (Copenhagen Business School) Contract: Prosj.nr: /H30, Systems of Tax Evaluation and Laundering (STEAL): Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy 38/2120 UD Avslag på SØKNAD: Hva slags stat trygger freden SN/JA,KRH ØE/JHSL,BdC 027/2120 SN SØKNAD:Tilskuddsordningen «Utenrikspolitisk forskning og utvikling 2012» prosjekt tittel: «EUs utenrikspolitikk regionale ringvirkninger og konsekvenser for Norge» (SN,US,HB,NG,IBN,JMT) UD

31 10.02/UKE 6 39/2362 Ministerium for regional utvikling, Moskva Invitasjon til prosjektsamarbeid: «Development of national and international financial mechanisms supporting sustainable development in Arctic Regions (Lead: Russia) MSA,JCA/US,IBN,SN,HB

32 13.02/UKE 7

33 14.02/UKE 7 INNGÅENDE BREV 40/ NFR Kvittering på mottatt søknad: The HB Political Economy of Imprisonment in the Post-Soviet Space (Personal visiting researcher grant IS- MOBIL 41/ NFR Godkjenning av framdriftsrapport: IBN/JMT,SN,JA,KRH,VVH,SU Security Transitions in the Western Balkans From Conflict Zone to Security Community? 42/ NFR Tildeling av grunnbevilgning 2012 US,JMT/IBN,NG,FC,HB,SU,VVH,KJ,SISE,MFP,JA,KRH 43/2199 Riksrevisjonen Brev fra Riksrevisjonen ad spørreundersøkelse om prosjekter under de bilaterale samarbeidsprogrammene i Romania og Bulgaria (EØSmidler) US/IBN,JMT 44/2185.2/2310 Ligger i NFR-mappe City University London Runde 7 European Social Survey (ESS) «Call for Question Design Teams» IBN/SN,US,SU,VVH,MFP,NG,FC,SISE,HB 028/5250 US Invitasjonsbrev PhD student CRIA Centro em Rede de Investigacao em Antropologia (CRIA), Portugal

34 029/2190 JMT/TV Oversendelse av avtale om behandling av personopplysninger/cristin 030/ HB SØKNAD NFR. The Political Economy of Imprisonment in the Post-Soviet Space (Personal visiting researcher grant IS-MOBIL UiO NFR

35 15.02/UKE 7 45/1421 TOSHIBA Toshiba leieavtale kopimaskin JMT/EOD,JA,KRH

36 16.02/UKE 7 46/2323 The University of Warwick, F. Adam Consortium Agreement EUprosjekt:GREEN(Global Re-ordering: Evolution through European Networks ): prosjektnummer (OJS) 46A/1470 Telio Avtale om levering av telefonløsning - signert JMT/NG,OJS,JA,KRH,Forskadm JMT/KT,MFP 031/2120TfP AØS Notes from meeting TfP Progress Report 2011-Work Plan /2120 SN Om rapportering fra NUPI prosjektnr , , , , , , , QZA- 09/091 og CHN-10/ A/ Lotte Vermeij/SISE SØKNAD: Children of Rebellion: Socialization of Child Soldiers within African Rebel Groups (IS- MOBIL/YGGDRASIL) 033B/ HK/INØ SØKNAD: State-business relations in post-soviet-area: Evolving governance practices (NOS-HS) UD UD NFR NFR

37 033C/ JKa/OJS SØKNAD: Peacebuilding as Politics: Analyzingthe strategies, power and effects of external actors (JKa/OJS) 034/2110 JA Regnskapsinformasjon NUPI 2011,nøkkeltall, beholdning NFR KD

38 17.02/UKE 7 47/2120 UD Godkjent framdrifsrapport: RAF 11/0081: Støtte til utlån av spesialrådgiver til sjef for AU PSOD MFP/SN,KRH,JMT,SU,CdC 035/2121 NG Sluttrapport: «Norway and NATO s New Strategic Concept: Challenges, Concerns and Conditions of Action» (opprinnelig tittel: Seksti år med NATO og transatlantiske forbindelser: Hva er NATOs fremtid 2009) FD

39 20.02/UKE 8 48/2120 Parlamentara skupstina, Prosjekt BHZ-08/048-2: Request for VVH/KF,SU,JA,KRH,SN BiH allocation.. 49/2121 FD Avslag på søknad om støtte til div forkningsprosjekt i 2012 NG/IBN/US/HIL,ESt,PR,SU,MLC,HL 50/2121 FD Tilsagnsbrev: Turning UNSC Resolution 1325 into operational practice: A crosscountry study on implementing Resolution1325 in military operations. 51/2121 FD Tilsagnsbrev: Afghanistans central Asian neighbours: Spoilers or catalysts of regional stability? 52/2121 FD Tilsagnsbrev: Fragmentet interests in an age of austerity: Arab spring and the implications for NATOs security policy NG/RS,NNS,JKa,SN,US,IN,SU,JA,KRH HB/HK,KF,SN,US,SU,IBN,JA,KRH NG/AØS,ERK,PR,SN,US,SU,IBN,JA,KRH Ingen utgående brev

40 21.02/UKE 8 036/2120 VVH Donor s approval for allocation 2011 unspent project funds BHZ-08/048-2 to 2012 project cycle 037/2121 SN/JMT Tilsvar tilsagn på prosjektet: «Turning the UNSC Resolution 1325 into operational practice 038/2121 SN/JMT Tilsvar tilsagn på prosjektet: «Fragmented interests in an age of austerity.arab spring and the implications for NATOs security policy» 039/2121 SN/JMT Tilsvar tilsagn på prosjektet: «Afghanistans Central Asian neighbours» OSA, BiH FD FD FD

41 22.02/UKE 8

42 23.02/UKE 8 53/3200 D.M. De Giorgi New internship certificate

43 24.02/UKE 8 54/2120TfP UD Tilsvar fra UD: TfP-NUPI Financial Statement (RAF-2909 RAF 11/0024) MFP/AØS Ref:023/2120TfP/12 54A/2120TfP UD, Bjotveit TfP-NUPI. Approval of documents (RAF-2909 RAF 11/0024) 55/2199 Bibliotekarforbundet Påminnelse4 om endring i Bibliotekarforbundets kontingentsatser MFP/AØS JA/KRH,HH

44 27.02/UKE 9 56/2120 UD QZA og Godkjent sluttrapport: «Sport og forsoning» Hasselgård (ref inn: 135/2120/09 219/2120/11) KRH/SN A. Hasselgård 040/2120TfP KRH Payment request 1/2012 Utbetalings anmodning RAF 11/0024) UD/Norske amb Pretoria

45 28.02/UKE 9 57/2199 Næringslivets sikkerhetsråd Udatert Mørketallsundersøkelsen 2012 om informasjonssikkerhet og datakriminalitet KT/JMT,KJ

46 29.02/UKE 9 58/2199 SSB Udatert Statens sentrale tjenestemannsregister JA pr. 1. mars /2110 KD Offentlige anskaffelser og SMB JMT/JA,KRH 041/2199/2110 JMT Avvik fra SRS (Statlige regnskapsstandarder) DFØ

47 01.03/UKE 9 60/2110 KD Om bruk av standardavtalen fpr IBN/US,JMT,SU,NG,SISE,HB,FC,VVH,SN forsknings- og utgreiingsoppdrag 61/ NFR Svar på innsynsbegjæring søknadsprossess prosj (1997/98, ansvarlig IBN) Co-operation whithin research on juridical, political and administrative reforms in Russia A joint Norwegian-Russian research GF/HB

48 02.03/UKE 9 62/2199 UHR/Komite for kjønnsbalanse i forskning (Kif) Kartlegging av behov i forskningsinstituttsektoren for en oppfølging av Kif-komiteen IBN/TV,JMT,AV 042/2120 KRH Sluttrapportering MEU-10/0017 «Konflikt og forsoning i Midtøsten olje, Irak, Iran og Saudi-Arabia, USAs posisjonering og betydning for Norge» UD

49 05.03/UKE /2110 JMT NUPIs årsrapport m/styrets beretning regnskapsåret /2110 JMT/TV Oversendelse av revidert forslag til tilsettingsreglement for NUPI KD, Jeppesen KD

50 06.03/UKE 10 63/2199 SSB Undersøkelse om ledige stillinger for 1. JMT/TV,JA kvartal 2012, RA / NFR Tillegg til kontrakt: Prosj /H30 JMT/AM,FC,,US,IBN,SN,AV,JA,KRH «India and globalisation: Regional disparities, industrial development and inclusive growth (INGRID) AM 65/2198 Stiftelsen ONS Avtale ONS 2012 (BRICS Growth and consequences to global energy demand and political and business governance» US US/JMT,IBN,NG,INØ,JA,KRH,AV,SN Ingen utgående brev

51 07.03/UKE 10 66/ NFR Oversendelse av kontrakt prosj /H30 Value chains for sustainable conservation, integrated development and livelihoods promotion: An application to butterfly farming in India KR JMT/KR,FC,JA,KRH,IBN,US,AV,SN

52 08.03/UKE 10 67/2175 Forsvaret/forsvarsstaben Forlengelse midlertidig beordring TV/PES,SU,VVH,JA,KRH 68/2160 NOREF Call-off contract/kontrakt: Conflict analysis and peacebuilding: Study on Turkey as a model for the Arab Spring JMT/SN,DH,KRH

53 09.03/UKE 10

54 12.03/UKE 11 69/5210 Siviltjenesten Avvikling av sivil verneplikt JMT/TV 70/1421 Thosiba TOSHIBA TEC Nordic AB har overført JMT/EOD,JA,KRH forretningsaktiviteten til Lindbak AS 71/2199 Redd Barna Signert kontrakt Ø. Eggen/Redd Barna ØE/JA,KRH,JMT,SISE,KJ,SN,AV 72/4800 Routledge Statement and remittance advice - Forum for Development Studies JA/KGN,AB,KRH,SN,VA 045/2360 JMT/LH Letter of intent ad prosj. Persistenza del G. Melis, Italia dualismo e Governance delle politiche regionali» (ansv. JCA) 046/2120 VVH NUPIs Confirmation of Adjustment to Williams, OSCE, BiH IRU Quarterly Reporting 047/2121 JMT Forespørsel ad EBE og NUPI FD

55 13.03/UKE 10

56 14.03/UKE 11 72A/5200 Div søkere Søknadsliste Interns/studentplasser NUPI Avd for Internasjonal Politikk NG

57 15.03/UKE 11 73/2120 Emterud, UD Deveelopment and Disarmament Grant Scheme 2012, kontaktinfo SL/JSi,JA,KRH,NG,SN 048/2199 JA Regnskap for NUPI 2011 jfr. Deres ref 12/193EAE 049/2120 KF Søknad: ODA Vest-Balkan: «Renewed and Revised Cooperation between NUPI and the Belgrade Centre for Security Policy (BCSP) KF SSB UD/VVH,SN,SU,JKa,MFP

58 16.03/UKE /2120 SU/SN Sluttrapport QZA-10/1061: A Stocktaking of Norwegian Engagement in Security Sector Reform UD

59 19.03/UKE 12 74/ NFR Innfrielse av tilsagn for 2012 Nordisk Østforum NOS-HS, prosj /F10 HB/JMT,INØ,KJ,SN,AV,JA,KRH

60 20.03/UKE 12 75/2360 EIR (European Institute of Romania) Cooperation Memorandum/samarbeids avtale SN/GF

61 21.03/UKE /2120 US/JMT SØKNAD Utenrikspolitisk ordskifte : One-day major conference on the question of status and Norwegian foreign policy (IBN) 051A/2120 US/JMT SØKNAD «Utenrikspolitisk ordskifte»: USAs presidentvalg 2012: Konsekvenser for amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk (HER) 051B/2120 US/JMT SØKNAD «Utenrikspolitisk ordskifte»: Helse og utenrikspolitikk (ØE) 051C/2120 US/JMT SØKNAD «Utenrikspolitisk ordskifte»: Medienes rolle i norsk utenrikspolitisk debatt ØE 052/2120 JMT Søknad om bruk av restmidler prosj QZA-10/0486 Accountability in the United Nations (OJS/MSA) UD v/refleks UD v/refleks UD v/refleks UD v/refleks UD

62 22.03/UKE 12 INNGÅENDE BREV

63 23.03/UKE 12 76/2112 Samferdselsdepartementet Høring om kostnadsdelingsmodeller for US/JMT/KT,JA,KRH,MFP datalagringsdirektivet 77/2120 Charles A. Duelfer Kontrakt/contract/avtale NUPI/Duelfer: MEU-10/0011 : How to Conduct WMD Inspections Contributions from Charles A. Duelfer JMT/JSi,JA,KRH,MFP 053/2120 VVH Donor s consent with re-allocations for funding of OSA Advance Course for Operatives within the Capacity Building Project UD

64 26.03/UKE 13 78/2120 OSA, Dzuvo Request for funding of Advance Course for OSA Operatives from the Capacitybuilding Project funds VVH/JA,KRH,MFP Ingen utgående brev

65 27.03/UKE 13 79/2110 KD Tilsvar fra KD «Avvik fra statlige JMT/JA regnskapsstandarder orientering DFØ» ref:041/ /2120 UD Godkjent sluttrapport: QZA-10/1061, : A Stocktaking of Norwegian Engagement in Security Sector Reform MFP/SU,SN,VVH,MLC,JA,KRH 054/2120 KRH Ettersendt regnskapsoversikt prosj. QZA- 10/0486 Ref: 052/2120 UD

66 28.03/UKE / KRH Request for reallocation on use of remaining funds, prosj /S50 Security Transition in th Western Balkans.. NFR

67 29.03/UKE 13 81/2199 Riksrevisjonen Regnskap- og årsavslutningsrevisjon ved JMT/JA,KRH,EOD Norsk utenrikspolitisk institutt for regnskapsåret / NFR STIM-EU, stimuleringstiltak for økt deltagelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram IBN/NG,FC,SISE,HB,SU,VVH,MFP Ingen utgående brev

68 30.03/UKE 13 83/4800 Universitetsforlaget Regnskap 2011 Tidsskriftene Internasjonal Politikk og Nordisk Østforum JMT/JA,KRH,JW,KMH,HB 056/2109 TB Årsrapport Terrorkonsortiet m/regnskap JD/Div 0056/2120 EWR RER-09/047 Sluttrapport: Promoting political pluralism in The South Caucasus and Central Asia Regional compentence building for think tanks (EWR) UD

69 02.04/UKE 14

70 03.04/UKE 14 84/2155 Norad QZA-11/0772 Utredning av demokratisk styresett/ Addendum til Konsulentkontrakt for signering. Returnert signert NORAD (UD/NORAD) JMT/AB/SISE/IBN/KJ/JA/KRH/AV/TV

71 04.04/UKE 14

72 10.04/UKE 15 85/3200 Ragnhild Heitmann Kaas Henvendelse ifm Libya og ny grunnlov og valg SU/US,KJ

73 11.04/UKE 15 Ingen utgående brev

74 12.04/UKE 15

75 13.04/UKE 15 86/2110 KD Innkalling til etatstyringsmøte JMT,US

76 16.04/UKE 16 87/2199 DIFI DIFI ønsker samtale JMT 88/2120 UD, Refleksprosjekt Anbudskonkurranse - interesseanalyser JMT/KJ,IBN,MFP 057/1441 TV Anbudskonkurranse på bedriftshelsetjeneste NUPI 058/2199 JMT Svar: Regnskaps- årsavslutningsrevisjon ved NUPI 2011 Preventia Medisinske Senter, Hjelp 24, Oslo Akutten AS, Oslo HMS-senter Riksrevisjonen/kopi: KD

77 17.04/UKE 16 Ingen utgående brev

78 18.04/UKE 16 89/2199 Riksrevisjonen Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon JMT/JA,KRH 059/2120 VVH Ad søknad støtte til Pakistanprosjekt UD, HIL,HLu,SU,MFP,David Hansen 060/2310 US/JMT - Editorship of European Journal of International Relations, OJS ECPR/EJIR, England

79 19.04/UKE 16 Ingen inngående brev

80 20.04/UKE 16 90/ Univ. Of West Indies, Don Marshall Kontrasignert kontrakt: STEALprosj /H30 JMT/KRH,BdC, Lean Seabrooke (CBS),MFP 90A/ Univ. of Sidney, Kontrasignert kontrakt: STEALprosj. JMT/KRH,BdC, Lean Seabrooke Michael Rafferty /H30 91/2198 Fredskorpset Invitasjon til tilbud på to evalueringer, Fredskorpsets utdanningsprosjekt/samarbeidprosjekt Norges Musikkforbund Field Band Foundation, Sør-Afrika (CBS),MFP ØE,AB/MFP,JMT 061/ KRH STEAL prosj /H30: Oversendelse av kontrakter/avtaler med samarbeidspartnere 062/ INØ SØKNADnr: ES NFR m/kvitttering : Russia s Social Contract: Past, Present, Future (NORRUSS) 062A/ GF SØKNADnr: ES NFR m/kvitttering : Russian Foreign Policy and Status (RUFPOS) 062B/ SISE SØKNADnr: ES NFR m/kvitttering :Profit, Politics and Ethics: The State Pension Fund and the Politics NFR NFR/HB,EWR,JW,GF,JMG,NM,KFj NFR/GF,HB,INØ,NG,JW EWR,JMG,NM,KFj NFR/SISE,JMT,NG,ØE,JCA

81 of Depolitisation (SAMKUL)

82 23.04/UKE 17 92/2120 UD Godkjenning/avslutning prosjekt UKR- 08/032 Engaging Ukraina: Democracy support and civic competence. GF GF/HB,JMT,KRH,JA,MFP 063/2120 KRH prosjekt NOR-11/0080 Sluttrapport Europeisk oljeforsyning - Peak Oil (INØ) 064/2120 VVH Bosnia-SSR prosj : Concent implementation of Addendum to Open Sources Proj. establishing Videoconference link UD OSA BiH

83 24.04/UKE 17

84 25.04/UKE 17 93/2199 SSB Bruk av IKT i staten JMT/KT 94/ NFR Kontrakt FNI: /E30 Offshore Hurdles: The Trajectory of Russian Offshore License and Tax Policies towards International Oil Companies, (185317) INØ/HB,JMT,KRH,MFP Ref. RussCasp-prosj. Indra Øverland, NUPI bidrar

85 26.04/UKE 17 95/1430 Jobb Norge.no Samarbeidsavtale/kontrakt om bruk av elektronisk rekrutteringssystem JMT/TN,KRH,EOD,JA

86 27.04/UKE 17

87 30.04/UKE 18

88 02.05/UKE 18 96/ NFR Kontrakt til signering: Prosj /H30 Armed Violence in Urban Settings; New Challenges, New Humanitarianisms (OJS) under endring signeres ikke JMT/OJS,IBN,NG,US,KJ,KRH,JA,MFP

89 03.05/UKE / OJS Ad kontrakt Armed Violence ref: 96/2185.2/12 m/div e-post korrespondanse NFR

90 04.05/UKE 18 97/2120 UD Tilskuddsbrev: Avtalenummer 12/0028, Tilskudd om europeisk samarbeid, Møteserien «Norge møter Europa» JMT/US,IBN,NG,PR,GF,JMG,JA,KRH,KJ,MFP 066/2110 JMT/TV Revidert forslag til tilsettingsreglement for NUPI KD

91 07.05/UKE 19 98/ NFR Endringer til kontrakt, prosj /D00 JMT/FC, KRH,JA,MFP Innovation and Defence Industrial Policy: Creating a Common Strategy for Institutions with Different Goals and Approaches to Policy-Making. FC 99/1430 Forskning.no Medlemsavtale Stillingsannonsering på forskning.no JMT/TV,JA,KRH,EOD 067/2120 MFP Anbud/tilbud: Reflekleks prosjekt våren 2012 «En analyse av hva utenrikstjenesten selv definerer som norske interesser» UD/US,SU,JMT,KRH

92 08.05/UKE /2120 UD Tilskuddsbrev: Avtalenummer NOR- 12/0039 «Utenrikspolitisk forskning og utvikling 2012» prosjekt tittel: «EUs utenrikspolitikk regionale ringvirkninger og konsekvenser for Norge» (SN,US,HB,NG,IBN,JMT) JMT/US,HB,NG,IBN,MFP Ref: 027/2120/12 Tilleggs bevilgning: Mail av Ingen utgående brev

93 09.05/UKE /2120 UD Innvilgelse av søknad om utvidelse av JMT/OJS,MSA,NG,US,IBN,KRH,JA,MFP inngått avtale 12/ ref: prosj QZA- 10/0486 Accountability in the United Nations (OJS/MSA) 102/2120 OSCE Progress report/financial statement prosj Support in transition process of Intelligence-Security Agency in BiH VVH/KF,SU,JA,KRH,MFP Ingen utgående brev

94 10.05/UKE /2310 Atos Consulting Ltd., UK Framework agreement/kontrakt Fragile and Conflict Affected States (MLC) JMT/MLC,KRH,JA,MFP Ingen utgående brev

95 11.05/UKE /2360 Polish Institute of International Affairs- PISM/NUPI Cooperation Memorandum/samarbeidsavtale PSIM/NUPI US,JMG/JMT,IBN,HB,JA,KRH,KJ,MFP, GF,NM,JW,INØ,NG,SU,SISE,FC Ingen utgående brev

96 14.05/UKE /1441 Oslo Akutten Anbudskonkurranse: Tilbud om JMT/US,TV,JMG bedriftshelsetjeneste for NUPI 105A/1441 Hjelp Anbudskonkurranse: Tilbud om JMT/US,TV,JMG bedriftshelsetjeneste for NUPI 105B/1441 Oslo HMS-senter Anbudskonkurranse: Tilbud om JMT/US,TV,JMG bedriftshelsetjeneste for NUPI 105C/1441 PREVENTIA AS Anbudskonkurranse: Tilbud om bedriftshelsetjeneste for NUPI JMT/US,TV,JMG

97 15.05/UKE / NFR Oppfordring til å foreslå kandidater til Forskningsrådets priser 2012 US/JMT,IBN,NG,SISE,INØ,SU,KJ,MFP

98 16.05/UKE /2199 LO Konsulentoppdrag fra NUPI Øyvind Eggen Evaluering av Los JMT/ØE/SSE/IBN/KRH/AV prosjektsamarbeid med NOTO i Uganda 108/2120 UD, Refleks Anbudskonkurranse Interesseanalyser, Refleks prosjekt Våren 2012 «norske interesser i en globalisert verden»- Tildelingsbrev 109/2120 UD Invitasjon : Konaulentoppdrag for utforming av handlingsplan for impementering av Regjeringens Brasilstrategi 110/2120 NUPI/Den norske Helsingforskomite Studentplasseringsavtale NUPI/NHC L. Akmetova, OSSE Akademiet: QRS- 11/0001 Cooperation between the OSCE Academy and NUPI Democracy and Regional Integration through Elite Networks INØ Kontrasignert avt. Returnert LO MFP/US,SU,JMT,IBN US/IBN,SU,KJ,NG,CdC,FC,SISE,INØ,MFP INØ/TV,KFj,JA,KRH 068/2120 VVH Invitation to the Second NUPI-BiH MI Workshop BiH Ministry of Defence, R. Maxwell

99

100 18.05/UKE 20

101 21.05/UKE 21

102 22.05/UKE /2190 UiTromsø «Forum for urfolksspørsmål i bistanden» IBN/US,NG,INØ,SISE,FC,SU,VVH,MFP,KJ Invitasjon til å fremme kandidater til Fagrådet 112/2120 UD QZA and GLO-09/398 Requesting audited accounts (Global Centre for Responsibility to Protect) ESt/IBN,SU,JMT,KRH,JA

103 23.05/UKE /2110 KD Regelverk som fremmer digital JMT/US,KJ,KT,MFP førstevalg kartlegging - NUPI 114/1410 KLP Eiendom Retur kontrasignert tilleggsavtale om bytte av lokaler JMT,US/EOD,KRH,JA, Ingen utgående brev

104 24.05/UKE /2120 UD Tilsagnsbrev QZA-12/0461 Medienes rolle i norsk utenrikspolitisk debatt JMT/ØE,IBN,SISE,AB Kontrasignert avtale returnert 29.05

105 25.05/UKE 21

106 29.05/UKE /2120 MFP Avslutning av prosjektet MEU-10/0011 UD UN weapons inspections regime 070/2120 VVH Donor s consent with OSA Exception OSA BiH, Dzuvo Request 071/2120 KRH Tilsvar Request for audited accounts UD Ref: 112/ /2110 JMT Regelverk som fremmer digital førstevalg KD

107 30.05/UKE / NFR Forskningsrådets VAM program forslag til programstyremedlemmer IBN/US,SU,NG,SISE,FC,INØ,HB

108 31.05/UKE /2121 KRH/KFj Søknad om forlengelse av prosj. «Afghanistans Central Asian neighbours: Spoilers or Catalysts of regional stability?» 074/ GF Søknad NFR: Parliaments and Transitions: Faction coherence and voting behaviour in the Ukranian Rada (FRISAM) GF 074A/ KMH Søknad NFR: Tidsskriftet Internasjonal Politikk IP (Annen støtte PUBL) KMH 074B/ IBN/HL Søknad NFR: Knowing me, knowing you Representations of Norway in social studies education (FRISAM) 074C/ HL Søknad NFR: Foreign policy, the press and democracy (Personal post-doctoral research fellowship-frihum) HL 074D/ FRJ Søknad NFR: Women, Power and Pollitics: How Party Control of Nominations and Vote Bias have FD NFR NFR NFR NFR NFR

109 Excluded Women from Politics in India Since 1950 (post-doctoral) FRJ 074E/ JCA Søknad NFR: Police-citizen interactions trust and accountability. A comparative study. (FRISAM) JCA 074F/ PR Søknad NFR: Great Power Politics Revisited. European Foreign Policy Practices in the Age of Globalization and Regional Integration (FRISAM) PR 074G/ HER Søknad NFR: Striving for Status: The United States and China in a Changing International Order (post-doc FRISAM) HER NFR NFR NFR

110 01.06/UKE /2199 Riksrevisjonen Regnskapet 2011 NUPI Avsluttende revisjonsbrev JMT/US,JA,KRH 075/2120 TN/KF Sluttrapport SRB-08/061- NUPIs assistanse til Belgrade School of Security Studies UD

111 04.06/UKE /2199 Riksrevisjonen Brukerundersøkelse Riksrevisjonens regnskapsrevisjon 2011 JMT/JA 119/ NFR Avslag på søknad The Political Economy of Imprisonment in the Post- Soviet Space YGGDRASIL mobility programme Svar pr HB/JMT/US,IBN,KRH 076/2600 HIL/JMT Bekreftelse ifm deltakelse på NATOkonferanse 077/2120 IMG/MFP Invitasjonsbrev Civilian Capacity Network projects NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn Zinati/Safranchuk

112 05.06/UKE / NFR Div e-post korrespondanse ifm endring av kontrakt/oppstart - Prosj /H30 Armed Violence in Urban Settings; New Challenges, New JMT/OJS,IBN,NG,KRH,JA,MFP Humanitarianisms (OJS) 121/2120 UD Grant Letter/kontrakt/tildelingsbrev QZA-12/0097, Civilian Capacity for Peace Operations in a Changing World Order (MFP) 122/2199 DFØ/NB Kontaktpersoner til Evalueringsportalen 123/2120 NUPI/OSCE Academy Internship Agreement/avtale - OSSE Akademiet: QRS-11/0001 Cooperation between the OSCE Academy and NUPI Democracy and Regional Integration through Elite Networks INØ MFP/JMT,KRH,JA,IBN,US,SU Kontrasignert/returnert JMT/KJ JMT/INØ,TV,KFj,JA,KRH,Tukmadiyeva,Hojayev

113 06.06/UKE /2110 KD Inntektsføring av enhelthonorarer i virksomhetsregnskapet JA/JMT, EO, KRH

114 07.06/UKE /2199 NSD( Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS) Bruk av logo i personvernombudets meldingsarkiv 126/2199 Norsk Patentbyrå Tilbud om overvåking av reg. varemerke Patentstyret 127/2175 FHS Invitasjon til Sjefskurs nr. 10 Forsvarets høgskole/sjefskurs 128/2110 FHS Innbydelse til Informasjonskurs nr 52/2013 Forsvarets høgskole/sjefskurs 129/1441 Hjelp Avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester US/IBN,JMT,KJ JMT/KJ,EOD TV/US,IBN,NG,VVH,SU,FC,INØ,SISE,JMT,KJ TV/US,IBN,NG,VVH,SU,FC,INØ,SISE,JMT,KJ JMT/US,TV,JMG,EOD,KJ,KRH,JA 078/1441 JMT/TV Avslag ad tilbud på levering av bedriftshelsetjeneste Oslo Akutten, Oslo HMS-senter

115 08.06/UKE /2120 UD Signert kontrakt: 12/ MFP/US,JTM,KRH,JA,SU,IBN,OJS,EWR,INØ,NG Refleksprosjektet Analyse av norske interesser med utgangspunkt i utestasjonenes rapportering 130A/2120 UD/NUPI Refleksprosjekt QZA-12/0461- Medienses rolle i norsk utenrikspolitisk debatt - Div e-post korrespondanse ad utsettelse av prosj. UD/NUPI Ref: 115/ /2120 ØE Refleksprosjekt QZA-12/0461 Medienes rolle i norsk utenrikspolitisk debatt justert budsjett UD Ref. 115/2120

116 11.06/UKE /3200 Akademika forlag Forespørsel rettighetsklarering ad H.Thunes paper «Norway as an Allied Activist -» KJ/H. Thune,DU Videresendt HT

117 12.06/UKE /2120 UD QZA-12/0461 Medienes rolle i norsk utenrikspolitisk debatt godkjent revidert budsjett ØE/JMT,MFP,KRH,JA

118 13.06/UKE / NFR Godkjenning sluttrapport /H30 JCA/JMT,FC,JA,KRH 134/2199 SPK (Statens pensjonskasse) Violence, poverty and police corruption Premiesatsen for yrkesskadeforsikringen 2013 JA/JMT,KRH 080/2120 MFP Søknad: Civilian Capacity in India: Mobilizing Expertise for International Deployments 081/ JCA Sluttrapport /H30 Violence, poverty and police corruption UD NFR

119 14.06/UKE /2199 SPK (Statens Premiesatsen for gruppelivsordningen JA/JMT,KRH pensjonskasse) /2110 KD Referat fra etatstyringsmøte JMT/US

120 15.06/UKE /2120 UD Tilbudsinnbydelse/konkurranse - Kjøp av MFP/US,SU,IBN,SISE,INØ,HB,FC,NG konsulenttjeneste ved sluttføring av BRICS-rapport 138/2199 DFØ Tid for å dele gode erfaringer om virksomhetsstyring Bedre stat-prisen 2013 US/JMT 081A/2120 VVH SØKNAD: Transnational Organised Crime and West Africa UD

121 18.06/UKE /2120 UD Tilskuddsbrev ad økonomisk støtte til RUS-12/0021 Interetnisk nettverk for dialog og kunnskap om Nord-Kaukasus JMT/JW,INØ,HB,JA,KRH,IBN,MFP Returnert signert 19.06

122 19.06/UKE / NFR FORFI Tilbakemeld på søknad til NFR: JMT/FC,KRH Prosjektnr : R&D Policy by Sector: A cross-country Investigation 141/ NFR Tilsagnsbrev/Allocation of funding YGGDRASIL: Prosj /F11 Children of Rebellion: Socialization of Child Soldiers (SISE,L.Vermeij) SISE/JMT,KRH Ingen utgående brev

123 20.06/UKE /2110 KD Tiltak på informasjonssikkerhetsområdet JMT/KJ 143/2190 Norwegian Forum for Global Health Research - UiB Forslag til kandidater til styret Norsk forum for global helseforsikring 144/ NFR FORFI Tilbakemeld på søknad til NFR: Prosjektnr : Firm Heterogenity, Innovation, Internationalization and Regional Dynamics 145/2120 UD Avslag søknad: USAs presidentvalg 2012: Konsekvenser for amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk IBN/ØE JMT/FC,KRH JMT/HER,IBN,NG,KRH 146/2120 UD Avslag søknad: Helse og utenrikspolitikk JMT/ØE,IBN,SISE,KRH 147/2120 UD Avslag søknad: One-day major conference on the question of status and Norwegian foreign policy JMT/IBN,NG,KRH 148/2190 Universites- og høyskolerådet 149/2199 DSS-Departementenes servicesenter Likestillingsprisen 2012 varsel om US/IBN,JMT,KJ,KRH søknadsfrist Unntatt offentlighet JMT/EOD

124

125 21.06/UKE /2120 UD Godkjent Sluttrapport - SRB-08/061 NUPIs assistanse til Belgrade School of Security Studies KF/TN,SU,VVH,JMT,KRH,JA 082/2120 JMT Overhead i forskningsprosjekter UD

126 22.06/UKE /1440 Forskerforbundet Ad prosjektsøknad US,JMT/IBN,TV,FC,KRH Intern/1015 JMT Beredskapsplan og fingering 2012 internt

127 25.06/UKE 26 Ingen inngående brev Ingen utgående brev

128 26.06/UKE 26 Ingen inngående brev Ingen utgående brev

129 27.06/UKE /2109 JD Tildeling av midler 2012 Konsortium HER/TB,JMT,IBN,US,KRH,JA for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet 153/2110 KD Oppfølging fra etatstyringsmøtet med US/JMT NUPI /2120 UD Memorandum of understanding/kontrakt: US,VVH/KF,SU,JA,KRH,IBN Videreføring av prosj Support in transition process of Intelligence-Security Agency in BiH 155/2155 NORAD Invitation to tender: Review Norwegian Support to Strengthening Citizens Political Influendce in Haiti through National Democratic Institute (NDI) Ref: JMT/SISE,AB,IBN,US,KRH,JA 083/1440 JMT Svar ad prosjektsøknad Forskerforbundet

130 28.06/UKE / NFR (Endelig) Kontrakt til signering: /H30 ArmedViolende in Urban Settings; New Challenges, New Humanitrianisms JMT/OJS,US,IBN,SU,NG,KRH,JA Signert kontrakt returnert NFR /1310 TV Oppnevning til Vitenskapelig komite for vurdering av søkere til utlyst stilling - seniorforsker/forsker Terrorisme og organisert kriminalitet Vitenskapelig komite (IBN,PR, Mikkel V. Rasmussen)

131 29.06/UKE /2122 FAD Fornyings-, Administrasjons- og kirkedepartementet/doffin 26.06/30.06 Offentlige anskaffelser justerte terskelverdier JMT/US,EOD,JA,KRH 085/2110 JMT Endelig årsrapport for 2011 KD/Riksrevisjonen

132 02.07/UKE /2110 KD Innbydelse til kurs ved Forsvarets TV høgskole ref: 127/ / /2122 Digitalutvalget.org Praksis for deling av offentlige data US/KT,KJ (FAD) 160/2199 NBT - Norsk Bibliotek Fakturavedlegg JMT/EOD Transport AS 161/2199 NBT - Norsk Bibliotek Transport AS Sporingssystem JMT/EOD 086/2120 MFP Ubenyttet 087/2120TfP MFP Ubenyttet

133 03.07/UKE 27

134 04.07/UKE /2110 KD Regionale økonomiseminar 2012 Oslo JMT/KRH,JA,EOD lufthavn 163/ NFR/PRIO/ NUPI Kontrakt/Agreement: Prosj /H30 «Protection of Civilians: From Principle to Practice (PoC) KRH/JMT,JA,IBN

135 05.07/UKE 27

136 06.07/UKE /2122 FAD Hovedtariffavtalen i staten 1. mai april 2014 Lokale forhandlinger per 1. september 2012 JMT/TV,SISE,FC,INØ,HB,NG,SU,EOD,NNS,MFP,JA,KRH

137 09.07/UKE /2185 NIFU FoU-statistikk og indikatorer 2012 IBN/Bibl,US,FC,HB,INØ,SU,VVH,MFP,NG,SISE,TV,KJ

138 10.07/UKE /2199 AVINOR Deltagelse i konsortium JA/KRH,TB,JMT,IBN,US 167/2175 Forsvaret Unntatt offentlighet RS 168/2121 FD Utbetaling doktorgradstipend for M.S. KRH/JA,MSA 169/2121 R.Giannini, M. Donadio Andersen Agreement/kontrakt RESDALprosj (1325Halico-prosj): Turning UNSC Resolution 1325 into operational practice: A Cross-country study on implementing Res in military operations. (RS) JMT/RS,KRH

139 11.07/UKE 28 Ingen utgående brev

140 12.07/UKE 28 Ingen utgående brev

141 13.07/UKE 28

142 16.07/UKE 29 Ingen inngående brev

143 17.07/UKE 29 Ingen utgående brev

144 18.07/UKE 29 Ingen inngående brev Ingen utgående brev

145 29.07/UKE 29 Ingen inngående brev Ingen utgående brev

146 20.07/UKE 29

147 23.07/UKE 30 Ingen utgående brev

148 24.07/UKE 30 Ingen utgående brev

149 25.07/UKE 30 Ingen inngående brev Ingen utgående brev

150 26.07/UKE 30 Ingen utgående brev

151 27.07/UKE 30 Ingen utgående brev

152 30.07/UKE 31 Ingen utgående brev

153 31.07/UKE 31 Ingen utgående brev

154 01.08/UKE /2199 Riksrevisjonen Financial Statements for 2011 Audit JMT/JA Opinion 171/1300 Tore Linné Eriksen Mangelfull rapportering til Statens Pensjonskasse/personalsak TV/personalarkiv Ingen utgående brev

155 02.08/UKE 31 Ingen inngående brev Ingen utgående brev

156 03.08/UKE 31 Ingen utgående brev

157 06.08/UKE 32

158 07.08/UKE 32 Ingen utgående brev

159 08.08/UKE 32 Ingen inngående brev Ingen utgående brev

160 09.08/UKE 32 Ingen inngående brev

161 10.08/UKE 332 Ingen utgående brev

162 13.08/UKE /2120 UD Godkjent sluttrapport prosj.nr SL/SN,AHV,KRH,SN Reconfirming the Basics a strategy for saving the NPT 173/2155 NORAD Invitation to Tender Gjennomgang av støtte til demokratiutvikling i Haiti: Ny anbudsrunde (ref. 155/2155) JMT/AHV,SISE,AB,IBN,US,KRH,JA

163 14.08/UKE /2120 Paul Keating CIVCAP NETWORK: Terms of reference for Country Case Studies and Annexes MFP/CdC,IMG,TV Ingen utgående brev

164 15.08/UKE /2120 UD Godkjent sluttrapport MEU-10/0017 KRH/AVH,JA,SL «Konflikt og forsoning i Midtøsten olje, Irak, Iran og Saudi-Arabia, USAs posisjonering og betydning for Norge» 176/2120 M. Murzakanova Ad. Gjesteforskere/studenter fra OSSE Akademiet: QRS-11/0001 Cooperation between the OSCE Academy and NUPI.. INØ/HB,EWR,TV,JMT 088/2110 TV Kandidat til sjefskurs 10/2013- ved Forsvarets høgskole KD

165 16.08/UKE 33

166 17.08/UKE /2120 OSCE, Wien Prosj Support in transition process of Intelligence-Security Agency US/VVH,KF,KRH,AHV 178/1410 Rengjøringssentralen Oslo AS in BiH ref: Pledge forlengelse Info om offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter EOD/JMT

167 20.08/UKE 34

168 21.08/UKE /2121 VVH Letter of Confirmation, R. Solhjell MONUSCO, Bukavu

169 22.08/UKE 34

170 23.08/UKE /2120 AM/JMT Invitasjon B. Chattopadhyay, CUTS PROSAIG meeting B. Chattopadhyay, CUTS

171 24.08/UKE /2120 UD Innhenting av tilbud av rapport fra Konferansen «Sikkerhet i nord er vi forberedt?» US/EWR,INØ,HB,JMG,IBN,JKS,AHV,KRH 091/2110 JA Kobling av ny arbeidskonto mot oppgjørskonto i Norges Bank, brev via KD 092/2120 GF Søknad: Jubileumsseminar/konferanse Ukraina KD UD/amb i Kiev

172 27.08/UKE /2120 UD/Amb i Kiev UKR-12/0018 foreløpig tilsagn søknad GF/JMT,KRH,INØ 181/2110 m. vedlegg 181a/ b/2109/2110 Jubileumskonferanse Ukraina KD Brev til virksomhetene Rapporten fra 22. juli kommisjonen US/JMT,IBN,KJ,INØ,SISE,FC,HB,VVH,KF,NG 181a/2110 KD NOU 2012:14 Rapport 22. juli kommisjonen 181b/2109 (2110) KD Høringsbrev - NOU 2012:14 Rapport 22. juli kommisjonen US/JMT,IBN,KJ,INØ,SISE,FC,HB,VVH,KF,NG US/JMT,IBN,KJ,INØ,SISE,FC,HB,VVH,KF,NG

173 28.08/UKE /2360 Amb i Ungarn Mulig samarbeid med ungarsk tenketank US/IBN,AHV,KRH - forskning på høyreradikale grupper/radikalisering 183/ PRIO Samarbeidsavtale PRIO/NUPI - NFRpros /H30 «Armed Violence in Urban Settings.» JMT/OJS,NG,US,KRH,JA,MFP,AHV Returnert: NFR og PRIO 184/2110/2105 KD (KUD) Elektroniske system for produksjon av dokument som kommer inn under lov om målbruk i offentlig tjeneste JMT/US,KJ 093/1300 JMT Personalsak Personalmappe 094/2110 JMT NUPIs halvårsrapport 2012 KD/KJ,styreleder

174 29.08/UKE /2110 TV Tilsvar ref: 184/2110/2105 KD Informajon om elektroniske system for produksjon av dokumenter som kommer inn under målloven 096/1300 VVH Attest Personalarkiv

175 30.08/UKE /1410 KLP Eiendom Signert Tilleggsavtale II Fristilling US/JMT,EOD,JA,KRH (kontrasignert avt returnert) 097/1200 JMT Innkalling til styremøte NUPIs styre

176 31.08/UKE /2120Afpak UD AD: Godkjent sluttrapportering:afg 09/050: Afgahnistan og Pakistan i en ny kritisk fase: Samarbeid, energi og Pakistans utvikling JMT/SU,MFP,KRH,JA 097A/2120 KRH/SISE QZA-10/0837 Sluttrapportering Contracted Refugee Situations UD

177 03.09/UKE 36

178 04.09/UKE /2120 Amb i Kiev/UD UKR-12/0018 Foreløpig Tilsagnsbrev Jubileumskonferanse Ukraina «Norsk-ukrainske GF/JMT,KRH, 188/2199 Personvernombudet for forskning forbindelser i et europeisk perspektiv» Infoskriv om samling av data om personer ifm forskningsprosjekt JMT/Alle

179 05.09/UKE /2199 Riksrevisjonen Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon JMT/US,JA,KRH,EOD Ingen utgående brev

180 06.09/UKE /1410 KLP Eiendom Tilleggsavtale II retur kontrasignert original (ref: 185/1410) US/JMT,EOD,KRH,JA Ingen utgående brev

181 07.09/UKE /2121 FD Invitasjon til orientering om US/JMT,IBN,OJS,KJ,MFP,KRH,NG,FC,SISE,INØ,VVH 192/ubenyttet 193/ubenyttet 194/ubenyttet 195/2190 Universites- og høyskolerådet forskningsmidler Likestillingsprisen 2012 utlysing US/IBN,JMT,TV,KJ,KRH 098/ JHSL SØKNAD NFR: Challenging Humanitarian Principles and Practice JHSL 099/2120 SR/GF Retur av kontrasignert foreløpig tilskuddsbrev vedrørende økonomisk støtte til UKR-12/0018 NUPI seminar, Kiev NFR Ambassaden i Kiev, A.Johansen

182 10.09/UKE /2121 Ancil Adrian-Paul Consulting agreement/kontrakt NNS,RS,KRH RESDALprosj (1325Halico-prosj): Turning UNSC Resolution 1325 into operational practice: A Cross-country study on implementing Res in military operations. (RS) 197/2110 KD Brev fra FAD via KD ad Invitasjon til virksomhetene til å delta i Traineeprogram Invitasjon til infomøte JMT/TV,JMG 100/2109 VVH/SU Tilsvar 181b/2109 (2110) NUPIs høringsuttalelse Høring NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli kommisjonen 101/2199 KJ Rapport om målbruk i offentlig tjeneste 2011 JD Språkrådet

183 11.09/UKE 37

184 12.09/UKE 37

185 13.09/UKE / NFR Tidligere søknadsfrist for mobilitetsprogram utenlandske ph.dkandidaterog yngre forskere- Yggdrasil US/TV,OJS,NG,FC,SISE,KF,VVH,INØ,HB,KRH,AV 102/2120 CdC/MFP Div korrespondanse ad Søknad: Civilian Capacity in India: Mobilizing Expertise for International Deployments UD

186 14.09/UKE /2120 VVH/tn ANBUD ifm rapport for: Sikkerhet i nord UD er vi forberedt? 104/2110 JMT Oppfølging av Etatstyringsmøtet KD /2120 VVH NUPI letter to MoD and OSA, BiH Ibrahimovic/Dzuvo, BiH

187 17.09/UKE /2160 US/CdC NOREF mini-competition: Emerging Powers NOREF

188 18.09/UKE /2177 Politiet Anmodning om bistand til identifisering av fremtidige utfordringer US/JMT,OJS, KRH,AHV,NG,VVH,KF,SU,TB 107/1300 JMT Personalsak Personalarkiv 108/2230 PBM RE: European Commission Framework contract in the field of evaluation of research and innovation programmes and policies D. Light, Oxford Research, DK

189 19.09/UKE /2110 JMT/US Oppfølging av 22. juli kommisjonen- NUPI m/vedlegg KD

190 20.09/UKE /2199 DIFI Små virksomheter i staten utfordringer med IKT og innkjøp med vedlegg: Små virksomheter i staten JMT/KT,EOD

191 21.09/UKE /2110 KD Regionalt økonomiseminar på Oslo Lufthavn oktober 2012 invitasjon JMT/JA,KRH,EOD Ingen utgående brev

192 24.09/UKE 39 Ingen utgående brev

193 25.09/UKE 39

194 26.09/UKE /2395 ILRI/J.W. Smith Signert kontrakt/ Collaborative Research Agreement between NUPI and International Livestock Research Institute US/KR,JMT,IBN,KJ,JA,KRH Retur: (ILRI) effective as of 1 st Jan /2120 UD Tilsagnsbrev MEU-12/0056 Turkey as an Example for the Arab Spring (DH) Også mottat pr. brev JMT/DH,SMN,KRH,JA 110/2120 VVH Status MEU-10/0011 FNs UD våpeninspeksjonsregime ( How to Conduct WMD Inspections JSi) 111/2120TfP US Brev til Vasu Gounden, ACCORD ACCORD 112/2177 US/VVH Svar på anmodning om bistand til Politiet identifisering av fremtidige utfordringer 113/2120 VVH Returnert kontrasignert: Tilsagnsbrev MEU-12/0056 Turkey as an Example for the Arab Spring UD

195 27.09/UKE /2185 NIFU Velferdsforskning i instituttsektoren 2011 JMT/TV 205/2120 UD Omdisponering av midler - MEU- JMT/US,JSi,KRH,JA,VVH,MFP 10/0011 FNs våpeninspeksjonsregime ( How to Conduct WMD Inspections JSi) 206/2160 NOREF Bekreftelse på mottattnupis tender NOREF mini-competition: Foreign policy abalysis and the MENA region: New actors, transitions and dialouge MFP Personal/1300 JMT Attest/personal personalarkiv 114/2160 MFP Unntatt offentlighet: NOREF Minicompetition: Foreign policy abalysis and the MENA region: New actors, transitions and dialouge NOREF NB!!

196 28.09/UKE /2120 Bodø Kommune KontraktTeam Bodø KF/NUPI: JMT/US,PES,VVH,KRH Arrangement av Utenriksdepartementets internasjonale sikkerhetspolitiske konferanse i Bodø 208/2120 UD Orientering om ledig praktikantplass norske amb i Kashakstan feb TV 115/2120 GF Prosj. UKR-12/0018: Ad undertegnet Tilsagnsbrev Amb. Kiev/UD

197 01.10/UKE /2110 KD Stadfestelse av tilsettingsreglement JMT/US,TV,JA,BdC,EOD,MFP for NUPI 210/2120 UD Forespørsel om deskstudie om globale sikkerhetstrusler kjøp av konsulenttjenester saksnr 16/ US,JMT/AHV,KRH,OJS,NG,INØ,VVH,FC,SISE,MFP

198 02.10/UKE 40

199 03.10/UKE /2160 NOREF Award notification/anbudsvinner NOREF Mini competition: Foreign policy analyse and the MENA region US/JMT,OJS,KRH,VVH

200 04.10/UKE /1400 EOD Endring i antall lisenser NRK Lisensavd.

201 05.10/UKE /2112 TB Invitasjon til Samferdselsdepartementet om å delta i Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet 118/2122 TB Invitasjon til FAD om å delta i Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet 119/2199 TB Invitasjon til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om å delta i Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet 120/2199 TB Invitasjon til Beredskapsetaten i Oslo kommune om å delta i Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet SD + Felles vedlegg for utgående 117,118,119,120 FAD Vedlegg: se 117/2112 NSM Vedlegg: se 117/2112 Beredskapsetaten, Oslo Komm. Vedlegg: se 117/2112

202 08.10/UKE /2120 VVH Balkanprosjektet Invitation to Inaugural Meeting of the Working Group for Review of OSA-MI Memonrandum of Understanding 122/2185 JMT Tilsvar/kvittering: Kartlegging av FoUressurser innen velferdsforskning 2011 Ibrahimovic, BiH Dzuvo, BiH NIFU

203 09.10/UKE 41

204 10.10/UKE 41

205 11.10/UKE /2106 BLD Invitasjon til møte om oppfølging av anbefalingene fra FNs kvinnediskrimineringskomite US/AHV,KJ,KK,SISE,OJS,TV 123/2120 LH Invitasjonsbrev Cuba in Transformation In which Direction? CUB-11/0002, Cuba Phase /2120 LH Invitasjonsbrev - Cuba in Transformation In which Direction? CUB-11/0002, Cuba Phase /2110 JMT Svar til KD ad Tildelingsbrev 2013 / styringsparametre og prestasjonskrav 2013 Lenier Gonzales Mederos, Cuba Roberto Veiga Gonzales, Cuba KD/US,KJ

206 12.10/UKE 41

207 15.10/UKE /2160 K. Stehl, Deloitte Mini-competition: Emerging Powers Letter of Acceptance til signering US/JMT

208 16.10/UKE /2160 US Mini-competition: Emerging powers kontrasignet Letter of Acceptance 127/1310 TV Brev til vitenskapelig komite: Søknadsvurdering for midlertidige stillinger som seniorforsker/forsker fredsbygging og fredsbevaring DELOITTE/NOREF/US,JMT,KRH Vitenskapelig komite

209 17.10/UKE /2176 FFI Invitasjon prosjektråd - Prosjekt 1245 US/INØ,HB,OJS Russisk forsvarsreform kapabiliteter og operasjonskonsepter 215/2199 Språkrådet Rapport om målbruk i offentlig teneste 2011 US/JMT,KJ,TV,IW Ref: ut 111/ / SSE SØKNAD: NORGLOBAL - Project title: The state, globalization and industrial development in India: the political economy of regulation and deregulation 128A/ FJ/SSE SØKNAD: NORGLOBAL - Project title: Politics and Development in India: A micro-level study of who gets what, when, and how NFR NFR

210 18.10/UKE /2199 DFØ Invitasjon til deltagelse i JMT spørreundersøkelse for kartlegging av kompetansebehov i statlig økonomistyring 217/2120 UD Konsulentavtale om rådgivning vedrørende menneskerettigheter og demokratiutvikling i Etiopia US/JT,OJS,NG,VVH,SISE,AHV,KRH

211 19.10/UKE 42

212 22.10/UKE 43

213 23.10/UKE /2120TfP UD/TfP Invitasjon til det årlige møtet i US International Advisory Board for Training for Peace (IAB), Oslo i november 219/2106 BLD Ny dato: for møte om oppfølging av av US/AHV,KJ,OJS,SISE,KK,TV anbefalingene fra FNs kvinnediskrimineringskomite 220/2120 UD Følgebrevrev/oversendelse av US/OJS,JKa,RS,CdC,NNS,SL,BdC Stortingsmeld nr 33 om FN-politikk 221/2121 FD Utlysning av prosjektstøtte til sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning /2160 NOREF Signert av begge parter: Letter of Acceptance Mini-competition: Emerging Powers 223/2391 Japans amb Japan Foundation Program Guidelines Fiscal US/JMT,IBN,OJS,KJ,MFP,KRH,NG,FC,SISE, INØ,VVH US/JMT,MFP,KRH OJS/US,JMT,NG,SISE,FC,CdC,VVH,INØ,AHV, KRH,MFP 129/2120 MFP/JMT/HL Tilbud NUPI Deskstudie globale sikkerhetstrusler, saksnr 12/ /2199 JMT Svar fra NUPI- spørreundersøkelse for kartlegging av kompetansebehov i UD ref: inn 210/2120/12 UDs saksnr 16/ DFØ