KDC-DAB43U KDC-DAB4557U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KDC-DAB43U KDC-DAB4557U"

Transkript

1 KDC-DAB43U KDC-DAB4557U CD-MOTTAKER INSTRUKSJONSHÅNDBOK Før du leser denne håndboken, klikk på knappen nedenfor for å sjekke siste utgave og sidene som er endret JVC KENWOOD Corporation IM367_Ref_E_nb_00

2 0. Innhold 1. SIKKERHET Sikkerhetsforholdsregler 1.2 Viktig informasjon 1.3 Samsvar med forskriftene 2. KOMME I GANG Navn på komponenter og funksjoner 2.2 Forberedelse 3. GENERELT Grunnleggende operasjoner 3.2 Justere klokken 3.3 Endre de første innstillingene 3.4 Stille inn demonstrasjonsmodus 3.5 Dempe lyden ved mottak av telefonsamtale 4. CD/ USB/ ipod Start avspilling 4.2 Grunnleggende operasjoner 4.3 Musikksøk 4.4 Alfabetsøk 4.5 Stille inn forholdet for hopp-søk 4.6 Mer informasjon 5. DIGITAL RADIO (DAB) Forberedelser 5.2 Grunnleggende operasjoner 5.3 Velge en tjeneste 5.4 Alfabet-søk etter tjeneste 5.5 PTY (Programtype) 5.6 Valg av PTY Watch 5.7 Valg av kunngjøring 5.8 Endre innstillingene for digital radio 6. ANALOG RADIO Grunnleggende operasjoner 6.2 Auto-minne 6.3 PTY (Programtype) 6.4 Endre innstillinger for analog radio 7. AUX Begynn å lytte 7.2 Angi navn på AUX 8. LYDINNSTILLINGER Lydreguleringer 9. DISPLAYINNSTILLINGER Innstilling av display og belysning 9.2 Justere belysningsfargen 10. FEILSØKING Innstillingsfeil 10.2 Funksjons-/ledningsfeil 10.3 Feilmeldinger 11. SPESIFIKASJONER Spesifikasjoner for hver del 11.2 Varemerker 2 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 3

3 1. SIKKERHET 1.1 Sikkerhetsforholdsregler 1.2 Viktig informasjon 1.3 Samsvar med forskriftene Produkter merkes med lasere #ADVARSEL Ikke bruk noen funksjon som tar din oppmerksomhet bort fra trygg kjøring. #FORSIKTIG Voluminnstilling: Juster volumet så du kan høre lyder utenfor bilen for å unngå ulykke. Senk volumet før du spiller av digitale medier for å unngå å skade høyttalerne ved den brå økningen av utgangseffekten. Generelt: Unngå å bruke USB-enheten eller ipod/iphone hvis det kan påvirke sikkerheten. Pass på at backup er tatt av alle viktige data. Vi har ikke noe ansvar for tap av data som er tatt opp. Aldri legg metallgjenstander (som mynter eller metallverktøy) eller la dem ligge igjen inne i enheten, da det kan føre til kortslutning. Hvis det oppstår en diskfeil på grunn av kondens på laserlinsen, støt ut disken og vent til at fuktigheten fordamper. Vedlikehold Rengjøring av enheten: Tørk av smuss på panelet med tørt silikon eller en myk klut. Rengjøring av kontakten: Ta av frontplaten og rengjør kontakten forsiktig med en bomullspinne. Vær forsiktig så du ikke skader kontakten. Kondens Når klimaanlegget i bilen er på, kan fuktighet legge seg på laserlinsen. Dette kan føre til feil i avlesningen av CD-en. Ta ut CD-en i så fall og vent på at fuktigheten skal fordampe. Hvordan nullstille enheten Hvis ikke denne enheten virker som den skal, trykker du på nullstillingsknappen. Enheten går tilbake til fabrikkinnstillingene når nullstillingsknappen trykkes. Samsvarserklæring i forhold til EMCdirektiv 2004/108/EC Produsent: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa , Japan EU-representant: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands Informasjon om avhending av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier (aktuelt for EU-land som har innført separate avfallsinnsamlingssystemer) Etiketten er festet til karosseriet/huset og forteller at komponenten bruker laserstråler som er klassifisert som Klasse 1. Det betyr at enheten benytter laserstråler av en svakere klasse. Det er ingen fare for farlig stråling på utsiden av enheten. 2 1 Merk Når du kjøper tilleggsutstyr, sjekk med din Kenwood-forhandler for å forsikre deg om at de kan jobbe med din modell og i ditt område. Tegn som overholder ISO eller ISO kan vises. Se "RUSSIAN SET" of <3.3 Endre de første innstillingene> (side 9). Illustrasjonene på displayet og panelet som står i denne håndboken er eksempler som brukes til å forklare tydeligere hvordan kontrollene brukes. Det som står i illustrasjonene på displayet kan derfor være forskjellig fra det som står på displayet på det faktiske utstyret, og noen av bildene på displayet kan være ugyldige. 3 Produkter og batterier med symbolet (utkrysset søppelkasse med hjul) kan ikke kastes i husholdningsavfall. Gammelt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier skal resirkuleres ved et anlegg som kan håndtere disse gjenstandene og deres biavfallsprodukter. Ta kontakt med lokale myndigheter for nærmere informasjon om å finne det nærmeste resirkuleringsanlegget. Riktig resirkulering og avfallsavhending vil bidra til å bevare ressurser samtidig som at skadelige effekter på helse og miljø unngås. Merk: Tegnet "Pb" under symbolet for batterier viser at dette batteriet inneholder bly. 4 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 5

4 2. KOMME I GANG 2.1 Navn på komponenter og funksjoner (1) [8SRC]-knapp Trykk på tasten for å slå på enheten og velge kilde. Trykk og hold tasten inne for å slå av enheten. (2) [ 1 ]-knapp Når du lytter til radioen, trykk på knappen for å velge bånd. Ved avspilling av CD/USB/iPod som kilde, trykk på tasten for å benytte søkemodus. (3) Volumknast Drei på knasten for å justere volumet. Trykk på knasten for å benytte Drei og trykk på knasten for å velge i menyen. (4) Diskslisse (5) [G]-knapp Trykk knappen for å støte ut disken. (6) USB-terminal En USB-innretning eller ipod kan kobles til. (7) Reserveutstyr-inngang En bærbar lydenhet kan kobles til med stereo miniplugg (3,5 mm ø). (8) [1/ ] [2/ +] [3/ 9] [4/ /] [5/ ipod] [6/ L]-tast Når du lytter til radioen, trykk på knappen for å hente en forhåndsinnstilt stasjon. Ved avspilling av CD/USB/iPod som kilde, trykk på tasten for å utføre følgende funksjoner: [1/ ] [2/ +] : Velger en lydfilmappe. [3/ 9] : Velger tilfeldig avspilling. [4/ /] : Velger repetert avspilling. [5/ ipod] :Velger App & ipod-kontrollmodus [6/ L] :Setter på pause eller spiller av 9 8 (9) [DISP/ SCRL]-knapp Trykk på knappen for å bytte displayelement. Trykk og hold inne knappen for å bla gjennom tekster på displayet. Trykk og hold inne knappen for å åpne klokkeinnstillingsmodus direkte mens du står i klokkedisplay-skjermbildet. (10) [E]/ [F]-knapp Trykk på knappen for å velge stasjon og sang. (11) [DAB]-knapp Trykk for å åpne DAB-kilden direkte mens en annen DAB-kilde er aktiv. Trykk for å åpne DAB-tjenestesøk-modus når DABkilden er aktiv. Trykk og hold inne for å oppdatere DABsøklisteinformasjon eller avbryte oppdateringen. (12) Slipp knappen Trykk på knappen for å løsne på frontplaten. (13) [ 6 ]-knapp Trykk på knappen i hver av de valgte modusene for å gå tilbake til forrige element. Følgende indikatorlamper lyser når... TI: Viser mottaksstatus for trafikkinformasjon. (Når opplyst: Trafikkinformasjon blir tatt imot. ; Blinker: Trafikkinformasjon tas ikke imot.) 1: Viser at musikksøk, DAB-tjenesteliste eller PTYsøkmodus nå er valgt. 9: Viser at funksjonen Disc Random, Folder Random eller All Random er på. -: Viser at en CD-, USB- eller ipod-kilde spilles av. Lyser: Når kilden er DAB. Blinker: Når kilden endres fra DAB til Radiodatasystem Forberedelse Hvordan lese denne håndboken Funksjoner er forklart hovedsakelig med knapper på frontplaten. [ ] viser knappene på panelet. XX viser de valgte elementene. Hvordan feste/ta av frontplaten Ikke utsett frontplaten for direkte sollys, for sterk varme eller fuktighet. Unngå også steder med for mye støv eller muligheten for vannsprut. Oppbevar frontplaten i huset når det er tatt av. Frontplaten er en presisjonskomponent på enheten og kan skades av støt eller skumping. For å unngå forringelse, ikke berør tilkoblingspunktene på enheten og frontplaten med fingrene. 2 1 Avbryte demo-modus Demonstrasjonen slås alltid på med mindre du avbryter den. Når du slår på strømmen (eller når du har nullstilt enheten), viser displayet: "CANCEL DEMO" X "PRESS" X "VOLUME KNOB" 1 Trykk på volumbryteren. "YES" velges for første innstilling. 2 Trykk igjen på volumbryteren. "DEMO OFF" vises. Hvis ingen handling foretas på ca. 15 sekunder eller hvis du dreier volumbryteren for å velge "NO" i trinn 2, vises "DEMO MODE" og displaydemo starter. 2 1 Justere klokken 1 Trykk på [SCRL DISP] flere ganger for å velge klokken. 2 Trykk og hold inne [SCRL DISP] for å åpne modus for stilling av klokken. 3 Drei volumbryteren for å justere timen. Trykk deretter for å åpne justering av minutt. 4 Drei volumbryteren for å justere minutter, og trykk på bryteren. Trykk på [E] / [F] for å veksle mellom justering av time og minutt. Endre de første innstillingene Se <3.3 Endre de første innstillingene> (side 9) 6 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 7

5 3. GENERELT 3.1 Grunnleggende operasjoner Slå strømmen av/på Trykk på [8SRC] for å slå på strømmen. Trykk og hold inne [8SRC] for å slå av strømmen. Velge kilde Trykk på [8SRC] flere ganger for å velge kilden du ønsker. Digital radio ("DAB") Á Analog radio ("TUNER") Á USB or ipod ("USB" or "ipod") Á CD ("CD") Á AUXinngang ("AUX") Á Standby ("STANDBY") Justere volumet Drei volumbryteren for å justere lydvolumet. Bytte display Trykk på [SCRL DISP] flere ganger for å velge informasjon. Trykk og hold inne [SCRL DISP] for å bla i gjeldende displayinformasjon. USB-terminal 1 Åpne dekselet. 2 Koble til en USB-enhet eller ipod. CA-U1EX eller KCA-iP102 (valgfritt tilbehør) anbefales for å koble til en USB-enhet eller ipod. Reserveutstyr-inngang 1 Åpne dekselet. 2 Koble til en bærbar lydenhet med stereolydkabel ned mini-plugg (3,5 mm ø). 3.2 Justere klokken 3 Drei volumbryteren for å velge CLOCK. Trykk deretter på bryteren. 4 Drei volumbryteren for å velge CLOCK ADJ. 5 Drei volumbryteren for å justere timen. Trykk deretter for å åpne justering av minutt. 6 Drei volumbryteren for å justere minutter, og trykk på bryteren. Trykk på [E] / [F] for å veksle mellom justering av time og minutt. 7 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. Stille klokken 3 Drei volumbryteren for å velge CLOCK. Trykk deretter på bryteren. 4 Drei volumbryteren for å velge TIME SYNC. 5 Drei volumbryteren for å velge ON eller OFF. ON : Klokkeslettet stilles automatisk med CT-data (klokketid) i DAB-signal. ; OFF : Avbryter bruken av Clock Time (CT)-data i DAB-signal. 6 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. 3.3 Endre de første innstillingene Du kan endre ett eller flere av de første innstillingselementene i henhold til det du ønsker av lytteinnstillinger. 1 Trykk på [8SRC] for å velge STANDBY. 2 Trykk på volumbryteren for å legge inn 3 Drei volumbryteren for å velge INITIAL SET. 4 Drei på volumbryteren for å velge ønsket innstillingselement. Trykk deretter på bryteren.. Se tabellen nedenfor for å velge. Trykk [ 6 ] for å gå tilbake til forrige element. 5 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. Element Beskrivelse PRESET TYPE NORMAL: Legger én stasjon eller kanal i minnet for hver forhåndsinnstillingsknapp (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW/ DB1/ DB2/ DB3). ; MIX: Legger én stasjon eller kanal i minnet for hver forhåndsinnstillingsknapp, uansett hvilket bånd som er valgt (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW/ DB1/ DB2/ DB3). KEY BEEP ON/ OFF: Aktiverer/deaktiverer tone når en tast trykkes. RUSSIAN SET ON: Navn på mappe, fil, sang, artist, album vises på russisk (hvis aktuelt). ; OFF: Vises ikke på russisk. P-OFF WAIT Still inn varigheten til enheten slås av automatisk (mens i standby-modus) for å spare batteriet. " " : Avbryter ; 20M: 20 minutter ; 40M: 40 minutter ; 60M: 60 minutter BUILTIN AUX ON: Aktiverer AUX i valg av kilde. ; OFF: Deaktiverer. CD READ 1 : Skiller automatisk mellom lydfil-cd og musikk- CD. ; 2 : Tvinger til å spille av som musikk-cd. Ingen lyd høres hvis en lydfil-cd spilles. DAB L-BAND ON: Mottar L-BAND-ensemble med DAB-kilde. ; OFF: Angi når det ikke er noen L-BANDstasjon. Ensemble-søk og oppdatering av tjenestelisteinformasjon skjer raskere. DAB ANT PWR ON: Leverer strøm til DAB-antennen. Velges når du bruker antennen som følger med KDC-DAB43U. ; OFF: Leverer ikke strøm. Velges når du bruker passiv antenne uten forsterker. SWITCH PRE REAR/ SUB-W: Velg om bakre høyttalere eller en subwoofer er koblet til utgangsterminalene bak på enhetene (gjennom en ekstern forsterker). SP SELECT OFF / 5/4 / 6 9/6 / OEM: Velg høyttalerstørrelse for optimal ytelse. F/W UPDATE UPDATE SYS Gjeldende fastvareversjon vises. UPDATE DAB Trykk på volumbryteren for å oppdatere DAB eller systemfastvare. YES: Begynner å oppgradere fastvaren. ; NO: Oppgraderer ikke fastvaren. For detaljer om hvordan fastvare skal oppdateres, se:www.kenwood. com/cs/ce/ (Farget tekst : Fabrikkinnstilling) 3.4 Stille inn demonstrasjonsmodus 2 Drei på volumbryteren for å velge DEMO MODE, og trykk deretter på bryteren. 3 Drei på volumbryteren for å velge ON eller OFF. Hvis "ON" er valgt, starter displayinformasjon hvis ingen handling utføres på ca. 20 sekunder. 4 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. 3.5 Dempe lyden ved mottak av telefonsamtale Lydsystemet dempes automatisk ved innkommende samtale. Når du mottar innkommende samtale "CALL" vises. Lydsystemet settes på pause. Ha på lyden under en samtale Trykk [8SRC]. "CALL" forsvinner og lydanlegget starter på nytt. Avslutte samtalen Legg på røret. "CALL" forsvinner og lydanlegget starter på nytt. For å bruke denne funksjonen For å bruke TEL dempefunksjon, må du koble MUTEledningen til telefonen ved hjelp av et kommersielt telefontilbehør. 8 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 9

6 4. CD/ USB/ ipod 4.1 Start avspilling Spille en CD Sett en CD inn i åpningen. Avspilling starter med en gang. Ta ut CD-en Trykk på [G] for å støte ut en CD. Spille av en USB-enhet eller ipod 1 Åpne dekselet. 2 Koble en USB-enhet eller ipod til USBterminalen. Kilden bytter automatisk og avspilling starter. 1 2 (a) (b) (a) CA-U1EX (500 ma Maks.: valgfritt tilbehør) anbefales for å koble til en USB-enhet. (b) USB-enhet (finnes i butikker) 1 2 (a) (b) (a) KCA-iP102-kobling (valgfritt tilbehør) kreves for å koble til en ipod. (b) Apple ipod (finnes i butikker) Ta ut USB-enheten eller ipod 1 Trykk på [8SRC] for å velge en annen kilde enn "USB" eller "ipod". 2 Ta ut USB-enheten eller ipod. 4.2 Grunnleggende operasjoner Velge sang Trykk på [E] eller [F]. Velge lydfilmappe Trykk på [1 ] eller [2 +]. Spole forover eller bakover i en sang Trykk og hold inne [E] eller [F]. Pause og avspilling Trykk på [6 L]. Velge repetert avspilling Trykk på [4 /] flere ganger for å velge. Lyd-CD : TRAC (spor) REPEAT, REPEAT OFF Lydfil : FILE REPEAT, FOLD (mappe) REPEAT, REPEAT OFF ipod/ KME-Light/ KMC : FILE REPEAT, REPEAT OFF Velge tilfeldig avspilling Trykk på [3 9] flere ganger for å velge. Lyd-CD : DISC RANDOM, RANDOM OFF Lydfil / ipod/ KME-Light/ KMC : FOLD (mappe) RANDOM, RANDOM OFF All tilfeldig avspilling Trykk og hold inne [3 9]. Når du trykker på denne knappen igjen, spilles av sanger i normal modus. Lydfil / ipod/ KME-Light/ KMC : ALL RANDOM, RANDOM OFF Endrer bla-elementet i ipod til "songs". Velge App & ipod-kontrollmodus Trykk på [5 ipod] flere ganger for å velge kontrollmodus. MODE ON : Fra ipod *. "APP&iPod" vises på displayet. MODE OFF : Fra enheten. * Du kan fortsatt velge en lydfil, spille/sette på pause og spole raskt forover/bakover i en sang på en lydfil i ipod fra enheten. Vis valg Trykk på [SCRL DISP] flere ganger for å velge informasjon. CD: DISC TITLE; TRACK TITLE ; P-TIME ; CLOCK Lydfil / ipod (MODE OFF)/ KME-Light/ KMC: TITLE ; ALBUM FOLDER NAME ; FILE NAME ; P-TIME ; CLOCK 4.3 Musikksøk Du kan søke etter sangen du vil spille. 1 Trykk på [ 1 ] for å åpne musikksøk-modus. "SEARCH" vises, deretter vises gjeldende filnavn på displayet. 2 Drei volumbryteren for å velge mappe/ spor/ fil. CD: Velg ønsket spor. Lydfil : Velg ønsket mappe, deretter en fil. ipod/ KME-Light/ KMC : Velg ønsket fil fra listen (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*, GENRES, COMPOSERS*). * Bare for ipod. For å hoppe over sanger, trykk på [E]/ [F]. Når du holder inne [E]/ [F] i 3 sekunder eller mer, hopper du over sanger med 10 % uansett hva som er valgt for å hoppe over. <4.5 Stille inn forholdet for hopp-søk> (side 12) Dette virker bare for ipod, KME-Light/ KMC media. Når du dreier volumbryteren hurtig i Musikksøkmodus, kan du åpne alfabetsøk-modus. <4.4 Alfabetsøk> (side 11) For å gå tilbake til rotmappen (lydfil), toppmeny (ipod, KME-Light/ KMC media) eller første spor (lyd-cd), trykk på [5]. For å gå tilbake til forrige mappe, trykk på [ 6 ]. < eller > på displayet viser at foregående/neste element er tilgjengelig. For å avbryte musikksøk-modus Trykk og hold inne [ 6 ]. Titler som ikke kan vises Hvis tegn i navnet på en sang ikke kan leses, vises navnet på elementet og tall i stedet som "PLIST***". Elementer Display Spillelister "PLIST***" Artister "ART***" Album "ALB***" Sanger "PRGM***" Podcast "PDCT***" Genrer "GEN***" Komponister "COM***" 4.4 Alfabetsøk (ipod-funksjon) Du kan velge et alfabetisk tegn fra listen i elementer (artist, album, osv.) som er valgt for øyeblikket. 1 Trykk på [ 1 ] for å åpne musikksøk-modus. "SEARCH" vises, deretter vises gjeldende filnavn på displayet. 2 Drei volumbryteren for å velge kategori og trykk deretter på bryteren. 3 Trykk på [ 1 ] igjen for å åpne alfabetsøkmodus. "SRCH <_ >" vises. 4 Drei volumbryteren for å velge tegnet du vil søke etter. 5 Trykk på [E] / [F] for å flytte til inntastingsposisjon. 6 Trykk volumbryteren for å begynne å søke. Etter dette trinnet, se trinn 2 i <4.3 Musikksøk> (side 11) for å velge en sang. For å avbryte alfabetsøk-modus Trykk på [ 6 ]. For å avbryte musikksøk-modus Trykk og hold inne [ 6 ]. Alfabetsøk-merknader Alfabetsøket kan ta lang tid, avhengig av antall elementer (sanger) som ligger i ipod. For å søke etter et annet tegn enn A til Å og 0 til 9, skriv "*". Hvis første tegnstreng starter med, "en/a", "", eller "A" i alfabetsøk-modus, søkes etter sangen uavhengig av denne. 10 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U ipod (MODE ON): APP&iPod ; CLOCK Norsk 11

7 4. CD/ USB/ ipod 4.5 Stille inn forholdet for hopp-søk (ipod-funksjon, KME-Light/ KMC media) Du kan endre forholdet for hopp over som nevnt i <4.3 Musikksøk> (side 11). 3 Drei volumbryteren for å velge SKIP SEARCH og trykk på bryteren. 4 Drei volumbryteren for å velge forholdet med hopp over-søk fra følgende alternativer og trykk så på bryteren. 0,5 %/ 1 %/ 5 %/ 10 % : Stiller inn hvor mye det hoppes over ved søk etter en sang i musikksøkmodus. (Hvis du holder inne [E]/[F] i 3 sekunder eller mer, hoppes over sanger med 10 % uavhengig av valgte forhold.) 5 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. 4.6 Mer informasjon Håndtere CD-er Ikke berør avspillingsflaten på platen. Ikke fest tape, osv. på platen eller bruk en plate med tap festet på den. Ikke bruk tilbehør for platen. Rengjør fra midten og utover på platen. Rengjør platen med tørt silikon eller en myk klut. Ikke bruk solventer. Når plater tas ut av enheten, trekk dem ut horisontalt. Ta ut kanten fra det midterste hullet og platens kant før du setter inn en plate. CD-er som ikke kan brukes Denne enheten kan bare spille CD-er med. CD-er som ikke er runde. CD-er med innfarging på avspillingsflaten eller CD-er som er skitne. Du kan ikke spille av en R/RW-plate som ikke er sluttbehandlet. (For sluttføringsprosessen, se ditt programvare for skriving til CD og instruksjonshåndboken for CD-brenneren.) 3-tommers CD kan ikke brukes. Hvis du prøver å sette inn et adapter, kan det føre til funksjonssvikt. Om lydfil Audiofil som kan spilles : AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma) Plate-medier som kan spilles: CD-R/RW/ROM CD-filformat som kan spilles: ISO 9660-nivå 1/2, Joliet, Romeo, Long-filnavn. USB-enhetsfilsystem som kan spilles: FAT16, FAT32 Selv om lydfilene oppfyller standardene oppgitt ovenfor, kan planen være umulig, avhengig av typer eller tilstanden av mediet eller enheten. Detaljert informasjon og merknader om lydfiler som kan spilles, står oppgitt i en online-håndbok på følgende side: Om USB-enhet Denne enheten kan spille lydfiler lagret på en USBmasselagringsenhet. Installer USB-enheten slik at den ikke kommer i veien for kjøringen. Du kan ikke koble til en USB-enhet via en USB-nav og multi-kortleser. Pass på at det er tatt sikkerhetskopi av all viktig data for å unngå å miste dataene. Hvis en kabel på mer enn 5 m kobles til, kan det resultere i unormal avspilling. En USB-kabel, CA-U1EX (valgfritt tilbehør) kreves for å koble til en USB-enhet. Om kompatibel ipod/iphone Laget for ipod touch (4. generasjon) ipod touch (3. generasjon) ipod touch (2. generasjon) ipod touch (1. generasjon) ipod classic ipod med video ipod nano (6. generasjon) ipod nano (5. generasjon) ipod nano (4. generasjon) ipod nano (3. generasjon) ipod nano (2. generasjon) ipod nano (1. generasjon) iphone 4S iphone 4 iphone 3GS iphone 3G iphone Nyeste liste med kompatible ipod/iphone. For detaljer, se:www.kenwood.com/cs/ce/ipod Type kontroll som er tilgjengelig, varierer avhengig av type ipod som er tilkoblet. For detaljer, se:www.kenwood.com/cs/ce/ipod Ordet "ipod" som vises i denne håndboken henviser til den ipod eller iphone som er koblet til denne enheten med forbindelseskabel, KCA-iP102 (valgfritt tilbehør). Hvis du starter avspilling etter at ipod er koblet til, spilles først musikken som har vært spilt på ipod. I dette tilfellet vises "RESUMING" uten å vise navn på mappen, osv. Hvis du endrer bla-elementet, vises en riktig tittel, osv. Du kan ikke bruke ipod hvis &KENWOOD" eller "å" vises på ipod. Om "KENWOOD Music Editor Light" og "KENWOOD Music Control" Denne enheten støtter PC-applikasjonen "KENWOOD Music Editor Light" (heretter kalt "KME- Light"), og Android program "KENWOOD Music Control" (heretter kalt "KMC"). Når du bruker lydfilen med databaseinformasjonen lagt til av "KENWOOD Music Editor Light" eller "KENWOOD Music Control", kan du søke etter en fil etter tittel, album eller artistnavn ved hjelp av Music Search. "KENWOOD Music Editor Light" og "KENWOOD Music Control" er tilgjengelige fra følgende nettside:www.kenwood.com/cs/ce/ 12 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 13

8 5. DIGITAL RADIO (DAB) 5.1 Forberedelser Oppdater servicelisteinformasjon Trykk og hold inne [DAB] for å starte servicelisteoppdatering. "LIST UPDATE" vises og oppdateringen starter. "UPDATED" vises når oppdateringen er fullført. For å avbryte oppdateringen av servicelisten Trykk og hold [DAB]. Det tar opptil 3 minutter å oppdatere DABsøkelisteinformasjon. Ingen avbrudd, f.eks. som DABlyd og -funksjon eller trafikkinformasjon, kan skje under oppdatering. 5.2 Grunnleggende operasjoner Søk etter en tjeneste 1 Trykk på [DAB] for å åpne DAB-kilde. 2 Trykk på [ 1 ] flere ganger for å velge bånd (DB1, DB2, DB3). 3 Trykk og hold inne [E]/[F] for å søke etter et ensemble. 4 Trykk på [E]/[F] for å velge ensemble, tjeneste eller komponent du vil lytte til. Innstillingsmodus kan endres. Se <SEEK MODE> (side 17). Om valg av tjeneste og komponent Trykk på [F] for å motta ensemble, og trykk deretter tjeneste >-komponent i rekkefølge. Når du trykker på [E], velges en primær tjeneste når ensemblet endres og primær velges når tjenesten endres. (1) Ensemble (2) Tjeneste (3) Primær (4) Sekundær T, R : Trykk på [E] U, S : Trykk på [F] (1) (2) (2) (2) (3) (4) Forhåndsinnstilt tjenesteminne Trykk og hold inne [1] til [6] for å memorisere gjeldende tjeneste. "STORED" vises. Hent opp tjenesten i minnet Trykk på [1] til [6] for å hente opp en memorisert tjeneste. Om forhåndsinnstillingsmodus Blanding stasjoner I forhåndsinnstillingsmodus Blanding stasjoner, kan forskjellige bånd og kanalkilder (digital radio, analog radio) lagres i samme lag av forhåndsinnstilling. Da kan du hente opp ønsket stasjon uten å veksle mellom bånd eller kanalkilder. Maks. seks stasjoner kan stilles på forhånd i forhåndsinnstillingsmodus Blanding stasjoner. Se <PRESET TYPE> (side 9) Vis valg Trykk på [SCRL DISP] flere ganger for å velge informasjon. SERVICE ; DYNAMIC ; PTY LABEL ; ENSEMBLE ; SIGNAL LV ; "STRONG": Godt ; "WEAK": Dårlig ; "NO SIG": ikke noe signal) ; BIT RATE (overføringshastighet for lydtjeneste) ; CH NUMBER ; CLOCK 5.3 Velge en tjeneste Skaff først tjenesteliste-informasjon Trykk og hold inne [DAB] for å oppdatere DABsøkelisteinformasjon. 1 Trykk på [DAB] for å åpne Tjenestesøk-modus. "SERVICE LST" vises. 2 Drei volumbryteren for å velge en tjeneste og trykk på bryteren. For å hoppe over et tegn om gangen, trykk på [E] / [F]. Når du dreier volumbryteren raskt i tjenestesøkmodus, kan du åpne alfabetsøk-modus. <5.4 Alfabet-søk etter tjeneste> (side 15) "NO LIST" vises når ingen tjenesteliste kan hentes opp. For å avbryte Tjenestesøk-modus Trykk på [ 6 ]. 5.4 Alfabet-søk etter tjeneste Skaff først tjenesteliste-informasjon Trykk og hold inne [DAB] for å oppdatere DABsøkelisteinformasjon. 1 Trykk på [DAB] for å åpne Tjenestesøk-modus. "SERVICE LST" vises. 2 Trykk på [ 1 ] for å åpne alfabetsøk-modus. "< ABCDEFGHIJK >" vises. 3 Drei volumbryteren for å velge tegnet du vil søke etter. Trykk på [E] / [F] for å bla én side opp eller ned. 4 Trykk volumbryteren for å begynne å søke. Etter dette trinnet, se trinn 2 i <5.3 Velge en tjeneste> (side 15) for å velge tjeneste. For å avbryte alfabetsøk-modus Trykk på [ 1 ]. For å avbryte Tjenestesøk-modus Trykk på [ 6 ]. 5.5 PTY (Programtype) Velge programtype nedenfor og søke etter en stasjon. 3 Drei volumbryteren for å velge PTY SEARCH, trykk deretter på bryteren. 4 Drei volumbryteren for å velge den tilgjengelige programtypen. Still inn språket som vises med <LANG SELECT> (side 17). 5 Trykk på [E] / [F] for å begynne å søke. For å lukke funksjonsmodus Trykk og hold inne [ 6 ]. Tilgjengelig programtype SPEECH; MUSIC; NEWS; AFFAIRS; INFO; SPORT; EDUCATE; DRAMA; CULTURE; SCIENCE; VARIED; POP M (music); ROCK M (music); EASY M (music); LIGHT M (music); CLASSICS; OTHER M (music); WEATHER; FINANCE; CHILDREN; SOCIAL; RELIGION; PHONE IN; TRAVEL; LEISURE; JAZZ; COUNTRY; NATION M (music); OLDIES; FOLK M (music); DOKUMENT Enheten vil søke etter programtype kategorisert under "SPEECH" eller "MUSIC" hvis valgt. "SPEECH" : Svarte bokstaver. ; "MUSIC" : Fargede bokstaver. Merk Når ikke valgt programtype finnes, vises "NO PTY". Velg en annen programtype. Funksjonen avsluttes automatisk hvis ikke den startes innen 30 sekunder. 14 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 15

9 5. DIGITAL RADIO (DAB) 5.6 Valg av PTY Watch Når ønsket programtype er registrert, når programmet av registrert type starter i ensemblet som mottas, byttes tjenesten automatisk. 3 Drei volumbryteren for å velge PTY WATCH og trykk deretter på bryteren. 4 Drei volumbryteren for å velge tilgjengelig programtype. Still inn språket som vises med <LANG SELECT> (side 17). 5 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. Tilgjengelig programtype "WATCH OFF": Deaktiverer PTY Watch (bytter ikke til programmet av den registrerte typen). NEWS; AFFAIRS; INFO; SPORT; EDUCATE; DRAMA; CULTURE; SCIENCE; VARIED; POP M (music); ROCK M (music); EASY M (music); LIGHT M (music); CLASSICS; OTHER M (music); WEATHER; FINANCE; CHILDREN; SOCIAL; RELIGION; PHONE IN; TRAVEL; LEISURE; JAZZ; COUNTRY; NATION M (music); OLDIES; FOLK M (music); DOKUMENT 5.7 Valg av kunngjøring Du kan velge om du aksepterer avbruddet eller ikke av hver kunngjøring som er levert av ensembleleverandørene. Du velger for hver type. 3 Drei volumbryteren for å velge ASW SELECT. 4 Drei volumbryteren for å velge kunngjøringen. Still inn språket som vises med <LANG SELECT> (side 17). 5 Trykk på volumbryteren for å slå på ("*" vises) eller av. 6 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. For å deaktivere avbrudd av kunngjøringer Bytt innstilling for avbrudd av kunngjøringer fra Permission til Prohibition. Tilgjengelig kunngjøring: TRAVEL, WARNING, NEWS, WEATHER, EVENT, SPECIAL, RAD INF (informasjon), SPORTS, FINANCE. 5.8 Endre innstillingene for digital radio Du kan endre element(er) i en innstilling for digital radio i henhold til det du ønsker av lytteinnstillinger. 3 Drei på volumbryteren for å velge ønsket innstillingselement. Trykk deretter på bryteren.. Se tabellen nedenfor for å velge. Trykk [ 6 ] for å gå tilbake til forrige element. 4 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. Element SEEK MODE PRIORITY Beskrivelse Stiller inn søkemodus Trykk på E/ F Trykk og hold inne E/ F AUTO1 Velg ensemble, Søker automatisk tjeneste eller etter et ensemble. komponent. AUTO2 Søk i rekkefølgen av tjenester i minnet der forhåndsinnstillinger er lagret. MANUELT Velg ensemble, tjeneste eller komponent. Søk manuelt etter et ensemble ON: Bytter automatisk til FM og gir muligheten til å lytte til samme program når DAB-signalstyrken blir svak. Når det byttes fra DAB til FM, beholder enheten DAB-kilden. Det går tilbake til DAB-lyd når DABmottaket blir bra igjen. Når du lytter til FM, byttes også til DAB-kilde hvis det samme programmet finnes i DAB. ; OFF: Bytter ikke automatisk til FM. ASW SELECT Se <5.7 Valg av kunngjøring> (side 16). LIST UPDATE AUTO: Oppdaterer DAB-tjenestelisten automatisk når ACC er slått på. ; MANU: Oppdaterer DAB-tjenestelisten når du trykker på DAB-knappen. PTY SEARCH Se <5.5 PTY (Programtype)> (side 15). PTY WATCH Se <5.6 Valg av PTY Watch> (side 16). LANG SELECT Velg språket som skal brukes for DAB-kilden "ASW SELECT"/ "PTY SEARCH"/ "PTY WATCH", og TUNERkilde "PTY SEARCH". ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN TI ON: Stilles midlertidig til trafikkinformasjon. ; OFF: Bytter ikke til trafikkinformasjon DAB SET TI Kan velges bare hvis en annen kilde enn DAB er valgt. PRIORITY ASW SELECT LIST UPDATE (Farget tekst : Fabrikkinnstilling) 16 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 17

10 6. ANALOG RADIO 6.1 Grunnleggende operasjoner Søk etter en stasjon 1 Trykk på [8SRC] for å velge TUNER. 2 Trykk på [ 1 ] flere ganger for å velge bånd (FM1, FM2, FM3, MW/LW). 3 Trykk på [E] / [F] for å velge stasjon. Innstillingsmodus kan endres. Se <SEEK MODE> (side 19). Forhåndsinnstilt stasjonsminne Trykk og hold inne [1] til [6] for å legge gjeldende stasjon i minnet. "STORED" vises. Hent opp stasjonene som ligger i minnet Trykk på [1] til [6] for å hente opp en stasjon som ligger i minnet. Om forhåndsinnstillingsmodus Blanding stasjoner I forhåndsinnstillingsmodus Blanding stasjoner, kan forskjellige bånd og kanalkilder (digital radio, analog radio) lagres i samme lag av forhåndsinnstilling. Da kan du hente opp ønsket stasjon uten å veksle mellom bånd eller kanalkilder. Maks. seks stasjoner kan stilles på forhånd i forhåndsinnstillingsmodus Blanding stasjoner. Se <PRESET TYPE> (side 9) Vis valg Trykk på [SCRL DISP] flere ganger for å velge informasjon. FM: ST NAME (stasjonens navn) ; RADIO TEXT ; RT PLUS *1 (Radiotekst pluss) ; TITLE *1 (sangens tittel eller artistens navn) ; FREQUENCY ; CLOCK AM: FREQUENCY ; CLOCK *1 Informasjon for radio tekst pluss vises. 6.2 Auto-minne Du kan automatisk registrere 6 stasjoner med gode mottakerforhold. 3 Drei volumbryteren for å velge AUTO MEMORY. 4 Drei volumbryteren for å velge YES. Trykk deretter på bryteren. Prosessen i denne modus er fullført når 6 stasjoner som kan tas inn er lagret i minnet. Forberedelse Kan velges bare hvis "NORM" velges for "PRESET TYPE". Se <PRESET TYPE> (side 9) 6.3 PTY (Programtype) Velge programtype nedenfor og søke etter tjeneste. 3 Drei volumbryteren for å velge PTY SEARCH, trykk deretter på bryteren. 4 Drei volumbryteren for å velge den tilgjengelige programtypen. Still inn språket som vises med <LANG SELECT> (side 19). 5 Trykk på [E] / [F] for å begynne å søke. For å lukke funksjonsmodus Trykk og hold inne [ 6 ]. Tilgjengelig programtype SPEECH; MUSIC; NEWS; AFFAIRS; INFO; SPORT; EDUCATE; DRAMA; CULTURE; SCIENCE; VARIED; POP M (music); ROCK M (music); EASY M (music); LIGHT M (music); CLASSICS; OTHER M (music); WEATHER; FINANCE; CHILDREN; SOCIAL; RELIGION; PHONE IN; TRAVEL; LEISURE; JAZZ; COUNTRY; NATION M (music); OLDIES; FOLK M (music); DOKUMENT Enheten vil søke etter programtype kategorisert under "SPEECH" eller "MUSIC" hvis valgt. "SPEECH" : Svarte bokstaver. ; "MUSIC" : Fargede bokstaver. Merk Når ikke valgt programtype finnes, vises "NO PTY". Velg en annen programtype. Funksjonen avsluttes automatisk hvis ikke den startes innen 30 sekunder. 6.4 Endre innstillinger for analog radio Du kan endre innstillingselement(er) for analog radio i henhold til det du ønsker av lytteinnstillinger. 3 Drei på volumbryteren for å velge ønsket innstillingselement. Trykk deretter på bryteren.. Se tabellen nedenfor for å velge. Trykk [ 6 ] for å gå tilbake til forrige element. 4 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. Element Beskrivelse LOCAL SEEK ON: Søker bare blant FM-stasjoner med gode signaler. ; OFF: Deaktiverer søkefunksjon. SEEK MODE Stiller inn søkemodus AUTO1: Automatisk søk etter en stasjon. ; AUTO2: Søk i stasjonenes rekkefølge i minnet med forhåndsinnstillinger. ; MANUAL: Normal, manuell innstilling. PTY SEARCH Se <6.3 PTY (Programtype)> (side 18). LANG SELECT Velg språket som skal brukes for DAB-kilden "ASW SELECT"/ "PTY SEARCH"/ "PTY WATCH", og TUNERkilde "PTY SEARCH". ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN AUTO MEMORY Se <6.2 Auto-minne> (side 18). MONO SET ON: Gir bedre FM-signaler (men du kan miste stereo-effekten). ; OFF: Gi ikke bedre FM-signal, men gjenopptar stereo-effekt. TI ON: Stilles midlertidig til trafikkinformasjon. ; OFF: Bytter ikke til trafikkinformasjon. (ikke aktuelt hvis "MW/LW" er valgt) NEWS SET 00M 90M: Angir tiden for å ta imot neste nyhetsmelding. ; OFF: Avbryter. AF SET ON: Søker automatisk etter en annen stasjon som sender det samme programmet i samme radiodatasystem-nettverk med bedre signaler når gjeldende signaler er svake. ; OFF: Deaktiverer søk. REGIONAL ON: Bytter til en annen stasjon bare i den spesifikke regionen ved hjelp av "AF"-kontroll. ; OFF: Deaktiverer søk. ATP SEEK ON: Søker automatisk etter en stasjon med bedre signaler når trafikkinformasjonens signal er dårlig. ; OFF: Deaktiverer søk. TUNER SET TI NEWS SET AF SET REGIONAL ATP SEEK (Farget tekst : Fabrikkinnstilling) Kan velges bare på FM-båndet. Kan velges bare hvis en annen kilde er valgt enn mottakerkilde. 18 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 19

11 7. AUX 8. LYDINNSTILLINGER 7.1 Begynn å lytte Forberedelse: Velg "ON" for "BUILTIN AUX". Se <3.3 Endre de første innstillingene> (side 9) 1 Åpne dekselet. 2 Koble til en bærbar lydavspiller (som finnes i butikker). (b) (a) 1 2 (a) Audiokabel med 3,5 mm stereo-miniplugg (finnes i butikker) (b) Bærbar lydavspillingsenhet (som finnes i butikker) 3 Trykk på [8SRC] for å velge AUX. 4 Slå på den bærbare lydavspillingsenheten og begynn å spille av. Vis valg Trykk på [SCRL DISP] flere ganger for å velge informasjon. SOURCE NAME ; CLOCK 7.2 Angi navn på AUX Du kan stille inn slik at navnet på AUX vises når du bytter til AUX-kilden. 3 Drei volumbryteren for å velge AUX NAME. 4 Drei volumbryteren for å velge ønsket navn på AUX som skal vises for AUX-kilde og trykk deretter på bryteren. "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO", or "TV". 5 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. 8.1 Lydreguleringer Du kan justere lyden ved å stille inn følgende lydreguleringselementer: 1 Trykk på [8SRC] for å velge en annen kilde enn "STANDBY". 2 Trykk på volumbryteren for å legge inn 3 Drei volumbryteren for å velge AUDIO CTRL. 4 Drei volumbryteren for å velge lydreguleringselement. Trykk deretter på bryteren. Se tabellen nedenfor for å velge. Gjenta trinn 4 til ønsket element er valgt/aktivert. Trykk [ 6 ] for å gå tilbake til forrige element. 5 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. Display Beskrivelse SUB-W LEVEL 15 til +15 (0): Reguler effektnivået for subwoofer. BASS LEVEL 8 til +8 (0): Juster nivået for å legge hver MID LEVEL kilde i minnet. (Velg først kilden du vil justere.) TRE LEVEL EQ PRO BASS ADJUST BASS C FRQ 60/ 80/ 100/ 200: Velg midterste frekvens. BASS LEVEL BASS Q FCTR 8 til +8 (0): Reguler nivået. 1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00: Reguler kvalitetsfaktoren. BASS EXTEND ON: Slår på forsterket bass. ; OFF: Slår av forsterket bass. MID ADJUST MID C FRQ MID LEVEL MID Q FCTR TRE ADJUST TRE C FRQ TRE LEVEL PRESET EQ BASS BOOST 0,5K/ 1.0K/ 1,5K/ 2,5K: Velg midterste frekvens. 8 til +8 (0): Reguler nivået. 0.75/ 1.00/ 1.25: Reguler kvalitetsfaktoren. 10,0K/ 12.5K/ 15.0K/ 17.5K: Velg midterste frekvens. 8 til +8 (0): Regulerer nivået. NATURAL/ USER/ ROCK/ POPS/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ POWERFUL: Velg en forhåndsinnstilt lydmodus som passer til musikkgenren. (Velg "USER" for å bruke egendefinerte innstillinger for bass, mellomtone og diskant.) LV1/ LV2/ LV3: Velg ønsket bassforsterkningsnivå. ; OFF: Deaktiverer valg av nivå. LOUDNESS BALANCE FADER LV1/ LV2: Velg ønskede lave og høye frekvenser for å få godt balansert lyd til lavt volumnivå. ; OFF: Deaktiverer valg av nivå. L15 til R15 (0): Juster signalbalanse for venstre og høyre høyttaler. R15 til F15 (0): Juster signalbalansen for bakre og fremre høyttaler. SUB-W SET ON: Slår på subwoofer-signaler. ; OFF: Slår av subwoofer-signaler. DETAIL SET LPF SUB-W SUB-W PHASE SUPREME SET THROUGH: Alle signaler sendes til subwoofer. ; 85HZ/ 120HZ/160HZ: Høyere frekvenser enn spesifisert verdi skjæres av. REV (180 )/ NORM (0 ): Velg fasevinkelen for subwoofer-effekten så den er på linje med høyttalereffekten for optimal ytelse. (Kan velges bare hvis en annen innstilling er valgt enn "THROUGH" for "LPF SUB-W".) ON: Gir realistisk lydgjengivelse ved å interpolere høyfrekvens-komponentene som blir mistet i MP3/WMA/AAC lydkomprimering. ; OFF: Deaktiverer opprettelse. (Kan velges bare ved avspilling av en MP3/WMA/AAC-plate eller USB-enhet, bortsett fra iphone/ipod.) VOL OFFSET 8 til +8 (0) (for AUX) ; 8 til 0 (for andre kilder): Forhåndsinnstiller volumreguleringsnivået for hver kilde. Volumnivået vil økes eller reduseres automatisk når du endrer kilden. (Velg først kilden du vil justere.) (Farget tekst : Fabrikkinnstilling) "SUB-W LEVEL"/ "SUB-W SET"/ "LPF SUB-W"/ "SUB-W PHASE" kan velges bare hvis "SWITCH PRE" er satt til "SUB-W". "SUB-W LEVEL"/ "LPF SUB-W"/ "SUB-W PHASE" kan velges bare hvis "SUB-W SET" er satt til "ON". Om Supreme Teknologi for å ekstrapolere og supplere med egen algoritme, det høyfrekvente området som skjæres av ved dekoding ved lav bit-hastighet (lavere enn 128 Kbps, samplingfrekvens er 44,1kHz). Supplering optimeres med komprimeringsformat (AAC, MP3 eller WMA) og behandles etter bit-hastighet. Effekten er forsvinnende liten med musikk som kodes ved høy bit-hastighet, variabel bit-hastighet eller har høyfrekvenstrinn. 20 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 21

12 9. DISPLAYINNSTILLINGER 9.1 Innstilling av display og belysning Du kan stille inn display og belysning. 3 Drei på volumbryteren for å velge ønsket innstillingselement. Trykk deretter på bryteren.. Se tabellen nedenfor for å velge. Trykk [ 6 ] for å gå tilbake til forrige element. 4 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. Display Beskrivelse DISP & KEY (for KDC-DAB43U) COLOR SEL VARI SCAN/ COLOR 01 COLOR 24/ USER: Velg fargen du foretrekker for belysning av taster. Du kan lage din egen farge. Se <9.2 Justere belysningsfargen> (side 22). DISP DIMMER ON: Dimmer displaybelysningen. ; OFF: Dimmer ikke. TEXT SCROLL AUTO/ ONCE: Velg om du vil bla automatisk gjennom informasjonen på displayet eller bla bare én gang. ; OFF: Deaktiverer bla-funksjonen. KEY DIMMER DIMMER LV1: Konstant dimming av tastbelysning. ; DIMMER LV2: Dimmer tastbelysning så den er mørkere enn "DIMMER LV1". ; DIMMER OFF: Dimmer ikke. DISPLAY (for KDC-DAB4557U) DISP DIMMER ON: Dimmer displaybelysningen. ; OFF: Dimmer ikke. TEXT SCROLL AUTO/ ONCE: Velg om du vil bla automatisk gjennom informasjonen på displayet eller bla bare én gang. ; OFF: Deaktiverer bla-funksjonen. (Farget tekst : Fabrikkinnstilling) 9.2 Justere belysningsfargen (funksjonen til KDC-DAB43U) Du kan justere belysningsfargen på panelet. 3 Drei volumbryteren for å velge DISP & KEY. 4 Drei volumbryteren for å velge COLOR SEL. 5 Drei volumbryteren for å velge COLOR 01 COLOR 24 eller USER. 6 Trykk og hold inne volumbryteren for å åpne detaljert justering av fargen. 7 Trykk på [E]/[F] for å velge fargen (R/ G/ B) du vil justere. 8 Drei volumbryteren for å justere nivået (0 9). 9 Trykk på volumbryteren for å avslutte detaljert justering av fargen. 10 Trykk og hold inne [6] for å avslutte. 22 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 23

13 10. FEILSØKING 10.1 Innstillingsfeil Hvis du gjør en feil i innstillingen av ett eller flere kontrollelementer, kan noen av denne enhetens funksjoner bli deaktivert. ö Kan ikke sette opp displayet. Í Demo-modus er ikke avslått, som nevnt i <3.4 Stille inn demonstrasjonsmodus> (side 9). ö Kan ikke sette opp subwooferen. ö Kan ikke sette opp lavt-båndfilter. ö Ingen signaler fra subwooferen. Í "SUB-W SET" er ikke stilt til ON som nevnt i <8.1 Lydreguleringer> (side 21). ö Kan ikke sette opp subwoofer-fasen. Í "LPF SUB-W" er stilt til "THROUGH" som nevnt i <8.1 Lydreguleringer> (side 21) Funksjons-/ledningsfeil Det som kan se ut som en funksjonsfeil i enheten kan bare være resultatet av en mindre funksjonsfeil eller ledningsfeil. Før du ringer etter service, sjekk først følgende tabell for mulige problemer. Generelt ö Det er ingen tastelyd Í Preout-pluggen er i bruk. ò Tastelyden kan ikke sendes fra preout-pluggen. Í "KEY BEEP" er satt til "ON" som nevnt i <3.3 Endre de første innstillingene> (side 9). ö Lyden kan ikke høres. Í Reguler volumet til optimalt nivå. Í Sjekk ledningene og kontaktene. Í Kontaktene er skitne. ò Rengjør kontaktene. Se <Vedlikehold> (side 4). ö Enheten kan ikke slås på. ö Informasjonen som vises på displayet er feil. Í Kontaktene er skitne. ò Rengjør kontaktene. Se <Vedlikehold> (side 4). DAB-kilde ö DAB-signalet er dårlig. Í Hvis en antenne brukes som fulgte med KDC-DAB43U, stilles DAB ANT PWR til "ON". Se <DAB ANT PWR> (side 9). Tunerkilde ö Radiosignalet er dårlig. Í Bilantennen er ikke trukket ut. ò Trekk antennen helt ut. CD-kilde ö Den spesifiserte CD-en spilles ikke, men en annen spilles i stedet. Í Den spesifiserte CD-en er ganske skitten. ò Rengjør CD-en som beskrevet i<håndtere CD-er> (side 12). Í CD-en har mange riper. ò Prøv en annen CD i stedet. ö CD-en kan ikke støtes ut. Í Av en eller annen grunn virker ikke enheten som den skal. ò Trykk og hold inne [G] for å tvinge frem utstøting av CD-en. Vær forsiktig så du ikke slipper CD-en når den støtes ut. Nullstill enheten hvis ikke dette løser problemet. Se <Hvordan nullstille enheten> (side 4). Lydfilkilde ö Lyden hakker når en lydfil spilles av. Í Mediet har riper eller er skittent. ò Rengjør CD-en som beskrevet i<håndtere CD-er> (side 12). Í Opptaksforholdene er dårlige. ò Spill av mediet på nytt eller bruk et annet Feilmeldinger Meldingene som vises nedenfor viser systemets tilstand. ö "PLS EJECT" Í Av en eller annen grunn virker ikke enheten som den skal. ò Trykk og hold inne [G]. ò Trykk nullstillingsknappen på enheten. Hvis ikke koden "PLS EJECT" forsvinner, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter. ö "TOC ERROR" Í CD-en er ganske skitten. CD-en er opp-ned. CD-en har mange riper. Í CD-en kan ikke leses. ö "PROTECT" (blink) Í Høyttalerledningen har kortsluttet eller kommet i berøring med bilens karosseri, og beskyttelsesfunksjonen er aktivert. ò Legg eller isoler høyttalerkabelen riktig og trykk på nullstill-knappen. Hvis ikke "PROTECT" forsvinner, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter. ö "NA FILE" Í En lydfil spilles i et format som ikke støttes av denne enheten. ö "COPY PRO" Í En kopi-beskyttet fil spilles. ö "READ ERROR" Í Filsystemet til den tilkoblede USB-enheten er ødelagt. ò Kopier filene og mappene for USB-enheten igjen. Hvis "Read Error" fortsatt vises, starter du USBenheten eller bruker en annen USB-enhet. ö "NO DEVICE" Í En USB-enhet velges som kilde selv om ingen USBenhet er tilkoblet. ò Bytt kilden til en hvilken som helst annen kilde enn USB-enheten. Koble til en USB-enhet og endre kilden tilbake til USB-enheten. ö "NA DEVICE" Í En USB-enhet er tilkoblet som ikke støttes. ò Sjekk at den tilkoblede USB-enheten støttes. Se <Om USB-enhet> (side 13). Í Forbindelsen til ipod er brutt. ò Sjekk at den tilkoblede ipod støttes. Se <Om kompatibel ipod/iphone> (side 13) for informasjon om støttede ipod. ö "NO MUSIC" Í Den tilkoblede USB-enheten inneholder ingen lydfil som kan spilles. Í Et medium er spilt som ikke har data som kan spilles av. ö "USB ERROR" Í Det kan ha oppstått problemer med den tilkoblede USB-enheten. ò Ta ut USB-enheten og still strømbryteren til ON. Bruk en annen USB-enhet hvis det samme displayet gjentas. ö "ipod ERROR" Í Forbindelsen til ipod er brutt. ò Ta ut ipod/ iphone og koble så på nytt. ò Nullstill ipod/ iphone. ö "DAB ANT ERR" Í Antennene har en kortslutning og vernekretsen er aktivert. ò Sjekk DAB-antennene. Hvis en passiv antenne brukes uten forsterker, still DAB ANT PWR " til OFF". Se <DAB ANT PWR> (side 9). 24 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 25

14 11. SPESIFIKASJONER 11.1 Spesifikasjoner for hver del 11.2 Varemerker DAB-innstillingsdel Frekvensområde L-bånd: 1452,960 MHz 1490,624 MHz Bånd III: 174,928 MHz 239,200 MHz Sensitivitet : -100 dbm Forhold mellom signal og støy : 80 db FM-innstillingsdel Frekvensområde (50 khz-trinn) : 87,5 MHz 108,0 MHz Nyttbar sensitivitet (S/N = 26dB) : 1 μv/75 Ω Følsomhetsterskel (S/N = 46dB) : 2,5 μv/75 Ω Frekvensrespons (±3 db) : 30 Hz 15 khz Forhold mellom signal og støy (MONO) : 63 db Stereoseparasjon (1 khz) : 40 db MW-innstillingsdel Frekvensområde (9 khz-trinn) : 531 khz 1611 khz Nyttbar sensitivitet (S/N = 20dB) : 36 µv LW-innstillingsdel Frekvensområde (9 khz-trinn) : 153 khz 279 khz Nyttbar sensitivitet (S/N = 20dB) : 57 µv CD-spillerdel Laserdiode : GaAlAs Digital filter (D/A) : 8 ganger oversampling D/A-omformer : 24 bit Spindelhastighet (lydfiler) : o/min (CLV) Wow & vibrasjon : Under målbar grense Frekvensrespons (±1 db) : 20 Hz 20 khz Total harmonisk forvrengning (1 khz) : 0,01 % Forhold mellom signal og støy (1 khz) : 105 db Dynamisk område : 93 db MP3-dekoder : Samsvar med MPEG-1/2 lydlag-3 WMA-dekoder : Samsvar med Windows Media-lyd AAC-dekoder : AAC-LC ".m4a"-filer USB-grensesnitt USB-standard : USB1.1/ 2.0 (Full hastighet) Filsystem : FAT16/ 32 Maks. matestrøm : DC 5 V = 1 A MP3-dekoder : Samsvar med MPEG-1/2 lydlag-3 WMA-dekoder : Samsvar med Windows Media-lyd AAC-dekoder : AAC-LC ".m4a"-filer Lyd-del Maks. utgangseffekt : 50 W x 4 Utgangseffekt (DIN 45324, +B=14,4V) : 22 W x 4 Høyttalerimpeidans : 4 8 Ω Tonehandling Bass : 100 Hz ±8 db Mellomtoner : 1 khz ±8 db Diskant : 12,5 khz ±8 db Pre-utgangsnivå/belastning (CD) : 2500 mv/10 kω Pre-utgangsimpedans : 600 Ω Reserveutstyr-inngang Frekvensrespons (±3 db) : 20 Hz 20 khz Maks. inngangsspenning : 1200 mv Inngangsimpedans : 10 kω DAB-antennekobling Type kobling : SMB Utgangsspenning : 14,4 V (11 V 16 V) Maks. strøm : <100 ma Generelt Driftsspenning : 14,4 V (11 16V tillatt) Maks. strømforbruk : 10 A Installasjonsstørrelse (B x H x D) : 182 x 53 x 160 mm Vekt : 1,2 kg The AAC logo is a trademark of Dolby Laboratories. itunes is a trademark of Apple Inc. Made for ipod and Made for iphone mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod or iphone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with ipod or iphone may affect wireless performance. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, and ipod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google Inc. Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. DAB+ Spesifikasjoner gjenstand for endring uten varsel. 26 KDC-DAB43U/ KDC-DAB4557U Norsk 27

15

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DPX405BT DPX305U Hurtigstartveiledning

DPX405BT DPX305U Hurtigstartveiledning DPX405BT DPX305U CD-MOTTAKER I DOBBEL DIN-STØRRELSE Hurtigstartveiledning 2012 JVC KENWOOD Corporation Norwegian/00 (E) Innhold Om Hurtigstartveiledningen...2 Før bruk...3 Forberedelser/grunnleggende operasjoner...4

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

HALO. The Made for iphone hearing aid

HALO. The Made for iphone hearing aid HALO The Made for iphone hearing aid FORBLI TILKOBLET Hør hele livet med Halo Starkeys nye høreapparater representerer et gjennombrudd og er utviklet for å kobles direkte til iphone, ipad og ipod touch

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit Alpine CD/Radio m/bt,tuneit 4x50w, APP direct, 3 linjer (4v), vtuner Denne modellen er perfekt for iphone og Android brukere, med TuneIt app for iphone og Android har du full kontroll over din lydinstillinger,

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NORSK

BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Velkommen... 3 Bluetooth-tilkobling... 4 Produktoversikt... 5 Dette finner du i esken:... 6 Passform... 7 Lading... 8 Kontroller... 10 På/av... 10 Musikk og anrop... 11 Parvis tilkobling...

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103. Instruksjonsbok

NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103. Instruksjonsbok NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103 OPEN Instruksjonsbok NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 2 Sikkerhetsadvarsler og innhold Vennligst les før installering. Hvis

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG LAC3700R. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG LAC3700R i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kenwood KDC-3027A+G. Bruksanvisning

Kenwood KDC-3027A+G. Bruksanvisning Kenwood KDC-3027A+G Bruksanvisning Sikkerhetsregler For å forhindre skader og/eller brann, må du ta følgende forhåndsregler: - Sett inn spilleren slik at den sitter helt fast. Ellers kan den falle ut under

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

DAB/DAB+ integrering til Audi MMI 3G/3G+ Til modeller med original DAB-tuner (uten DAB+) ND411. Manual ( )

DAB/DAB+ integrering til Audi MMI 3G/3G+ Til modeller med original DAB-tuner (uten DAB+) ND411. Manual ( ) DAB/DAB+ integrering til Audi MMI 3G/3G+ Til modeller med original DAB-tuner (uten DAB+) ND411 Manual (07.11.2016) Merknader ADVARSEL: DENNE ENHETEN MÅ IKKE MONTERES SLIK AT DEN BLIR UTSATT FOR FUKT ELLER

Detaljer

TAS100. Brukerhåndbok

TAS100. Brukerhåndbok TAS100 Brukerhåndbok TAS100 1 Innhold Referanse......................................... 2 Bruke bilens audiosystem............................. 3 Rattbrytere for fjernkontroll av audiosystemet.............

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Velkommen Innholdet i pakken Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes til spesifikke oppgaver,

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bomann bilspiller AR 557 CD

Bomann bilspiller AR 557 CD Bomann bilspiller AR 557 CD Generelle sikkerhetsinstruksjoner For å forhindre brann og elektrisk sjokk må en ikke utsette produktet for regn eller fuktighet. En må heller ikke bruke produktet i nærheten

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

SA01 102S SA01 104S SA01 108S. MP3 spiller

SA01 102S SA01 104S SA01 108S. MP3 spiller SA01 102S SA01 104S SA01 108S MP3 spiller Avhending av det gamle produktet og det integrerte batteriet Alle våre produkter er utformet og produsert med materialer og deler av høy kvalitet som kan resirkuleres

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

D E. Mottaker I: Statuslampe Lyser kontinuerlig: strøm Blinker: musetilgang J: Tilkoplingsknapp. K: USB til PS/2-konverterer

D E. Mottaker I: Statuslampe Lyser kontinuerlig: strøm Blinker: musetilgang J: Tilkoplingsknapp. K: USB til PS/2-konverterer Produktinformasjon A B C F D E G H I J K Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser E: Fremoverknapp nettleser F:

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer