Visjoner om avfall og miljø: INNOVASJON OG KOMPETANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjoner om avfall og miljø: INNOVASJON OG KOMPETANSE"

Transkript

1 NORDISK KONFERANSE Visjoner om avfall og miljø: INNOVASJON OG KOMPETANSE Tromsø 7. og 8. september 2006

2 VISJONER OM AVFALL OG MILJØ: INNOVASJON OG KOMPETANSE Tromsø kommune i Nord-Norge har gleden av å invitere til en konferanse om innovasjon og nyskaping innen avfalls- og gjenvinningsindustrien. Dette skjer i anledning av at verdens mest avanserte innsamlingsog sorteringsanlegg åpnes: Beboerne i Nord-Norges tetteste bebygde område Stakkevollan tar i bruk avfallssug som fører avfallet direkte til Tromsø Miljøpark, hvor det blir optisk sortert. Tromsø kommune er en aktiv miljøby. Befolkningen kildesorterer godt og kommunaladministrasjonen arbeider konstruktivt sammen med miljøvernorganisasjoner og fagmiljøer innen temaer som forurensningsforebygging, reduksjon av avfall, bevisstgjøring av forbrukere og optimal gjenbruk og gjenvinning av ressurser. Konferansen avholdes i Linken konferanseområde ved Forskningsparken i Tromsø, torsdag 7. og fredag 8. september. Den offisielle åpningen av de tekniske anlegg er inkludert i konferansen. Målgrupper er fagfolk, planleggere, miljøorganisasjoner og politikere. Velkommen til Tromsø! Herman Kristoffersen Ordfører Bård Jørgensen Renovasjonssjef Uberørt av menneskehender: Kombinasjonen Stakkevollan avfallssug og Tromsø Miljøpark er verdens første vakuumbaserte innsamlingssystem som kombineres med optisk sortering, og hvor avfallet transporteres direkte fra forbruker til sorteringsanlegg. Tromsø kommune, Norges største bykommune med sine km 2, ligger på nesten 70 N og har rundt innbyggere. Disse bor hovedsaklig i området rundt bykjernen på Tromsøya, men også på flere av de 627 øyene i kommunen. Kystklimaet er sterkt varierende, men til tross for beliggenheten er minus 18,3 C det kaldeste som er målt. Til gjengjeld ble det i april 1997 målt 2,4 meter snø. STAKKEVOLLAN MAKSIMAL TRANSPORTDISTANSE: CA 2,5 KM AVFALL FRA STAKKEVOLLAN FART-REDUSERENDE SYKLON VEIE-ENHET Ill: Nyhetsgrafikk NETTVERKETS TOTALE DISTANSE: 4,5 KM ELEKTRONISK STYRTE VENTILER TIL ENDELIG PROSSESERING OPTISK SORTERING TIL ENDELIG PROSSESERING

3 TORSDAG 7. SEPTEMBER 08:45 BUSSAVGANG TIL TEKNISK OMVISNING TROMSØ MILJØPARK For spesielt interesserte har arrangøren tilrettelagt en teknisk gjennomgang av Stakkevollan Avfallssug og Tromsø Miljøpark i forkant av selve konferansen. Det er avsatt vel 2 timer til en grundig gjennomgang av dette verdens mest avanserte innhentings- og sorteringssystem. Innledningsvis gjennomgås tekniske detaljer og byggets konstruksjon før en omvisning som tillater spørsmål underveis. Etter endt rundtur, bringes deltakerne til konferanseområdet for registrering og lunch. 11:00 Registrering og lunch i Linken konferanseområde i Forskningsparken 14:10 TEMA 2 MODERNE OG FRAMTIDSRETTET AVFALLSHÅNDTERING FRA HEST TIL BIL TIL LUFT: TEKNOLOGISKE UTVIKLINGER FOR INNSAMLING AV AVFALL Innleder: Konserndirektør Staffan Eriksson, Envac Konsernet Envac er den ledende innen avfallsinnhenting ved bruk av luft i rørsystemer. De er betydelig inne i Østens storbyer, i Australia, USA og Europa, og deres mest avanserte leveranse så langt ligger i Tromsø. 12:00 Kulta: I POSE OG SEKK 12:30 VELKOMSTTALE ved Veronica Wiik, leder Tromsø kommunes Miljø- og transportkomité Konferansier og møteleder er Anna Selander fra Renovasjonens samarbeidspartner, Grønn Hverdag. TEMA 1 FORBRUKEREN OG GJENVINNING ET AVFALLSFRITT BOMILJØ: ER DET MULIG? Innleder: Landskapsarkitekt Arnt Pedersen, Husbanken Den norske Stats Husbank ble opprettet etter siste krig som et redskap for å gjenoppbygge Norge. I dag er Husbanken fortsatt sentral i finansieringen av nye boliger, og er i tillegg engasjert i miljøutvikling i eksisterende boligområder. MILJØHOLDNING OG VILJE TIL KILDESORTERING: ER DET KUN ET MORALSK OG FILOSOFISK SPØRSMÅL? Innleder: 1. amanuensis dr. polit. Berit Skorstad - Høgskolen i Bodø. Skorstad har deltatt i flere studier og prosjekter med støtte fra Norges forskningsråd, og hennes doktorgradsavhandling bar tittelen Miljø, kunnskap og moral. Tre casestudiar av miljøomsyn 15:20 Pause med Kulta: BARE SE OG HØR FORBRUKERENS MAKT TIL PÅVIRKNING: STÅR VI MAKTESLØSE OVERFOR DEN ØKENDE AVFALLSMENGDEN? Innleder: Styreleder Olaf Brastad, Miljøstiftelsen Bellona Bellona har siden starten i 1986 kjempet utrettelig for alle aspekter som påvirker miljøet. I de senere år har de opprettet to kontorer i Russland, ett i USA og ett i Brussel, Belgia. IKKE SE BARE RØR: STAKKEVOLLAN AVFALLSSUG Innleder: Renovasjonssjef Bård Jørgensen, Tromsø kommune Renovasjonen i Tromsø kommune har satset betydelige ressurser på teknologiske nyvinninger gjennom flere år. Gjennom automatisering har kommunen fått økt effektivitet, forbedret arbeidsmiljø og høyere kvalitet på tjenestene. 13:45 Pause med Kulta: KASTEVESENET HVORDAN SÅ FREMTIDEN UT FØR? INNOVASJON I ET HISTORISK LYS Innleder: Spesialforsker Henry Nygård, Universitetet Åbo Akademi Henry Nygård er fil.dr. i historie. Hans doktoravhandling omhandler renovasjon og avfallshåndtering som strategi i forebyggende helsearbeid. Han utradisjonelle syn på utvikling og innovasjon er en tankevekker for alle som arbeider innenfor dette feltet. 17:30 Avrunding 20:00-23:00 Middag og sosialisering

4 FREDAG 8. SEPTEMBER 08:30 ÅPNING 08:40 Kulta: KAST OG BRUK I PRAKSIS 08:50 TEMA 3 INNOVASJON OG NYSKAPING 12:00 ÅPNING STAKKEVOLLAN AVFALLSSUG Konferansen flyttes til tettbebygde Stakkevollan boligfelt, hvor den offisielle åpningen av avfallssug-anlegget vil skje. Her er også byens politikere, borettslagenes styrer, beboere og barn inviterte. Et tilpasset kulturinnslag vil prege dette høytidelige øyeblikk i boligfeltets historie. 10:35 Pause med Kulta: ENERGIGJENVINNING TEKNOLOGISK UTVIKLING I NORDEN: EKSEMPLER FRA VÅRE NABOLAND Innleder: Direktør Jørgen Haukohl, Divisjon vann og miljø, Rambøll Danmark Rambøll er et nordisk konsulentselskap innen bl.a. infrastruktur, bygg, helse, energi, miljø og IT. J. Haukohl regnes som en kapasitet i spørsmål som vedrører avfallsbehandling og alternative energikilder. INNOVASJON OG KUNNSKAPSUTVIKLING: EN FORUTSETNING FOR ØKT VERDISKAPING Innleder: Divisjonsdirektør Siri Bjerke, Innovasjon Norge Siri Bjerke, tidligere miljøvernminister og direktør for næringspolitikk i NHO, jobber entusiastisk for videreutvikling av det gode samarbeidet mellom næringsliv og myndigheter. Målsetningen er innovasjon og økt verdiskaping. En av hennes fanesaker er en bærekraftig utvikling i Norden, som omfatter mer miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder. KOMPETANSEUTVIKLING INNEN MILJØ: TROMSØ MILJØPARK SOM MODELL? Innleder: Statssekretær Henriette Westhrin, Miljøverndepartementet Under forhandlingene mellom de tre partiene som dannet regjering i Norge i 2005, ble det bl.a. drøftet visjoner og mål for arbeidet innen avfalls- og miljøsektoren. Blant visjonene er det slått fast at man skal arbeide for avfallsreduksjon, økt energigjenvinning av avfall og oppretting av et kompetansesenter for avfallsforebygging og gjenvinning. VISJONER OM MILJØ: NASJONALE KOMPETANSESENTRE I SAMARBEID PÅ TVERS AV LANDEGRENSENE Innleder: Ordfører Herman Kristoffersen, Tromsø kommune Tromsø kommune er en foregangskommune som innser at forurensing og avfallsproblematikk ikke stoppes av kommunegrenser. Men stoppes de av landegrenser? 13:30 ÅPNING TROMSØ MILJØPARK Etter en kort forflytning med buss, er det duket for den offisielle åpningen av Tromsø Miljøpark. Ut over konferansens deltakere, er utenlandske miljøpolitikere, nasjonale og lokale politikere, embetsmenn og presse inviterte til dette avfallshistoriske øyeblikk. I etterkant av det seremonielle, kulturelle og sosiale vil det gjennomføres en generell omvisning av anlegget for alle interesserte. PÅMELDING OG PRAKTISK INFORMASJON Konferansen avholdes 7. og 8. september 2006 på Linken konferansesenter i Forskningsparken, Tromsø. Konferansepris er kr 5.800,- og inkluderer en overnatting, mat, transport, åpningsseremonier og alle konferanseaktiviteter. Konferansepris uten overnatting er kr Etteraktiviteter for dem som ønsker å bruke mer tid i Tromsø og omegn, er ikke inkludert i konferanseprisen. Påmelding gjøres på Her finner du også mer informasjon om konferansen og aktuelt nyhetsstoff for avfallssektoren. Påmeldingsfrist er fredag 18.august Påmelding er bindende. Eventuelle spørsmål om faglig program og innhold rettes til Renovasjonen Tromsø kommune. Kontaktperson: Bård Jørgensen Telefon: E-post: Praktiske spørsmål vedrørende arrangement og påmelding rettes til Chili Tromsø: Kontaktperson: Stein Lian Telefon: E-post: Kulturbastionen Kulta I et så tettpakket program, må det pauser til. Dette har fenomenet Kulta (www.kulta.no) fått ansvaret for. Siden 1992 har ildsjeler ved tidligere Tromsdalen Kulturhus, skapt et spennende tilbud for unge og gamle ut over det kirke og idrett kan tilby. Blant annet har de igangsatt tryllekunstgrupper, plakat- og designverksted, animasjonsverksted, filmverksted, teaterverksted for små barn, barneteater for ulike aldersgrupper, ungdomsteater, teater med voksne aktører, pantomimekurs, hageprosjekt, ildskulpturgrupper, breakdancekurs, performancegrupper, gateteater, kurs i skuespillerteknikk, kulisseverksted. revyverksted, tegne- og malekurs, ungdomsklubb, småjobbsentral, rockeklubb for å nevne noe. Men det de er mest kjent for er sin sirkusskole for alle, som i dag regnes som landets fremste innen feltet. Ut over de 10 fast ansatte og mange andre frivillige, brukes Kulta av nærmere 1000 mennesker hver uke, og søknadsmassen er formidabel. t r o m s d a l e n k u l t u r h u s

5 FOTOS: YNGVE OLSEN SÆBBE NORDNORSK GJESTFRIHET Vi i nord er kjent for å ta vel i mot reisende folk, og har derfor forsøkt å ivareta rollen som vertskap høytidelig. Dette har gjort sitt til at hotellopphold, middag og annen bespisning, forflytninger m.m. er inkludert i konferanseprisen. Siden anledningen er knyttet til åpningen av vårt avanserte renovasjonssystem, gjennomføres en teknisk gjennomgang av anleggene morgenen før selve starten av konferansen. Dette innebærer dog at interesserte sannsynligvis må ankomme allerede onsdag 6. september for å delta. Videre vet vi at gjester ofte vil oppleve maksimalt etter å ha reist såpass langt, og derfor har vi tilrettelagt for følgende etteraktiviteter lørdag 9. september: Naturopplevelser 55 km fra Tromsø sentrum, men fortsatt i kommunen, ligger naturperlene Sommarøy og Hillesøy. På sistnevnte øy arrangeres det tur med guide opp til toppen av den 280 m høye Hillesøyfjellet, hvor en fantastisk utsikt over øygarden og Norskehavet venter. De som lyster kan også delta i flere spennende aktiviteter sammen med profesjonelle ledere. Opplegget tar et sted mellom 4 til 6 timer fra dør til dør, og inkluderer også en deilig fiskesuppe på veien. Se mer på og Fisketur Inntil 30 personer kan delta på en tretimers fisketur ut i fjorder og sund i Tromsø, og være garantert fangst. Det anbefales å være godt kledd, selv på dager med stille sjø og sol. På havet kan det bli kjølig veldig hurtig. Sightseeing En tre timers rundtur med buss til en del av attraksjonene i Tromsø, inkludert Tromsdalen kirke som også kalles Ishavskatedralen (www.destinasjontromso.no), Polarmuséet (www.polarmuseum.no) og opplevelsessenteret Polaria (www.polaria.no) med sitt store sel-akvarium. Velkommen til Tromsø.

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

TROMSØ 2014 ROMSA 2014. vinterlekene til vinterbyen

TROMSØ 2014 ROMSA 2014. vinterlekene til vinterbyen TROMSØ 2014 ROMSA 2014 vinterlekene til vinterbyen UTARBEIDELSE AV SØKNAD Anne-Cathrine Arnesen Eskild Freibu Nils I. Hætta Svein Gunnar Karlstrøm Rune Larsen Nagina Malla Jørn Roar Moe Kim Kr. Nordli

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet.

Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten 2012. Et samarbeide mellom Barnas Hus barnehage og Tusenhjemmet. Løssalg kr 10,- laget av Tusenhjemmet Bodø AS Leselig for alle! juni 2013 Sosialt entreprenørskap Generasjonssenter Et møte med Atle 3 på gata Sitat og bilde er fra en barneutstilling på Tusenhjemmet høsten

Detaljer

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde!

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde! GRÜNDERCAMP I MOLDE 2 APPEL «Det viktigste for næringslivet i fremtiden er elever og studenter som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv, og som tar initiativet til å gjøre en forskjell for

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE Årsmøtet 2007 ble avholdt i sammenheng med den nasjonale Realfagskonferansen i Tromsø 05. 06.02. Tekna sendte 35 av sine medlemmer i skoleverket til årsmøtet, en satsing som

Detaljer

Tromsø 2018. Sammen skal vi skape en grensesprengende idrettsfest, og gi verden et øyeblikk arktisk magi!

Tromsø 2018. Sammen skal vi skape en grensesprengende idrettsfest, og gi verden et øyeblikk arktisk magi! Tromsø 2018 Søkerby for de XXIII Olympiske Vinterleker og de XII Paralympiske Vinterleker i 2018 Sammen skal vi skape en grensesprengende idrettsfest, og gi verden et øyeblikk arktisk magi! Innledning

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms

Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Informasjon om Forskningsdagene 2008 i Midt-Troms Forskningsdagene 2008 Gjennom ild og vann Forskningsdagene gjennomføres over hele landet etter initiativ fra Norges Forskningsråd. Forskningsdagene i Midt-Troms

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID

TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID ÅRSMELDING 2012 TIDEN INNE FOR MER SAMARBEID 1 STØTTE TIL RØRPROSJEKT SJEKKER SORTERINGEN 2 REMIKS MILJØPARK AS VIKTIG SAMFUNNSBYGGER VI SER DET STADIG. Vi har gjort oss selv tydeligere og våre tjenester

Detaljer

v e l k o m m e n o m b o r d... t u r p r o g r a m m e t s o m m e r e n 2 0 1 1 Velg en lokal frittstående REVISOR med fokus på kvalitet!

v e l k o m m e n o m b o r d... t u r p r o g r a m m e t s o m m e r e n 2 0 1 1 Velg en lokal frittstående REVISOR med fokus på kvalitet! G a n n t u re n e s o m m e re n 2 0 1 1 ÅRETS NYHET: Pilegrimsseilas m/spelet på Stiklestad og Olavsfestdagene v e l k o m m e n o m b o r d... M/S Gann har arrangert sommercruise i kristen regi langs

Detaljer

Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019

Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Vår visjon...2 Bærum MDGs program 2015-19...3 1. Naturvern og biologisk mangfold...3 2. Bolig og arealutnyttelse...5 3. Samferdsel...6

Detaljer

Rapport Ekskursjon til Brussel ENBE2 21. til 25. april 2015

Rapport Ekskursjon til Brussel ENBE2 21. til 25. april 2015 Rapport Ekskursjon til Brussel ENBE2 21. til 25. april 2015 Andreas, Kawsar, Therese, Sverre, Kristian, John, Rolf Christan, Jørgen, Sharaf, Magnus, Rolf Ole (lærer) og Britt (fotograf og avd leder) Program

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Byer som lever og leverer

Byer som lever og leverer Byer som lever og leverer Rapport fra konferansen Nasjonal konferanse om attraktiv og klimavennlig byutvikling Union Scene Drammen 2. 3. november 2010 1 Innhold Byer som lever og leverer... 3 Velkommen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer