RINGREVEN. Nr årgang Oktober Åpning av Kløvertunet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN. Nr. 3-2014 42 årgang Oktober 2014. Åpning av Kløvertunet"

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang Oktober 2014 Åpning av Kløvertunet

2 STYRELEDEREN HAR ORDET HEI ALLE BEBOERE Sommeren 2014 er over. I Trøndelag så kan vi vel ikke klage så veldig over årets sommer. Personlig så har jeg badet i Trondheimsfjorden for første gang på mange år, så da må sommeren ha vært varm. Håper forøvrig at mange har hatt en fin sommer. Vi trenger sommeren for å forberede oss på det som kommer, nemlig den mørke årstiden. Høsten er over oss. Naturen går inn i en fargeprakt som er ganske enestående. Et fargespekter som er verd å ta med seg hvis man har en mulighet. Ta turen ut i naturen, er nå min anbefaling, når den er på sitt vakreste. Hos oss i Ringvegen B/L så er det mange ting som opptar hver og en. Vi har forskjellige behov alle sammen. For å få til et godt borettslag, så er vi avhengig av hverandre. Det er en spesiell boform vi har valgt. Hvis du/vi og vår/våre naboer forholder oss til de vedtatte kjørereglene i borettslaget (vedtektene og husordensreglene), så ville det ikke være store utfordringen å drifte borettslaget. Men slik er det dessverre ikke. Er det du eller din nabo som svikter hos oss. Jeg tror at vi alle bør gå i oss selv og tenke etter hvordan vi lever og forholder oss i vårt borettslag. Områdene som det sviktes mest på er blant annet søppelhåndteringen/sorteringen, parkeringen og lufte/ventilasjonen i leilighetene. OPPFORDRING: Se på din husstand og hvordan ting gjøres der. Kan du bidra bedre for Borettslaget? ER DET NOE DU LURER PÅ, SÅ SLÅ OPP I BO-GUIDEN. DET MESTE STÅR DER. Borettslaget og styret har fått og får spørsmål om Elbil-lademuligheter. Styret så for seg en mulighet for å legge tilrette for det ved reha - bilitering/nybygging av garasjene. Dette ble dessverre nedstemt på siste general - forsamling, så styret har lagt spørsmålet på is. Som sagt ovenfor, så er høsten over oss og med den så iverksettes høstens raskdugnad. Vi oppfordrer alle oppgangene å delta, slik at egne boder og fellesboder blir tømt for rask, gamle møbler og hensatte ting etc. Benytt sjansen til å bli kvitt det du/dere ikke trenger. Dette er en unik mulighet dere har i vårt borettslag, å så er det gratis for dere men koster mange penger for borettslaget. Med disse ord og så ønsker jeg og styret dere alle en fin høst. Terje Svarva Styreleder «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget. 2

3 Saupstad Bydelskafè Lørdag 18. oktober 2014 Kl Salg av: Kunst og håndverksprodukter fra mange forskjellige utstillere fine og nyttige gaveting Tombola - Loddsalg. Kaffe- og vaffelsalg. Inntekt av lodd- og kaffesalg går tibake til aktiviteter i området vårt 3

4 ÅPNING AV KLØVERTUNET Rambøll og Hageanlegg fikk oppdraget med å renovere K-tunet i vår og etter navneforslag på generalforsamlingen, ble Kløvertunet offisielt åpnet 12. juni Styreleder i Ringvegen Borettslag, Terje Svarva holdt en høytidelig tale, der han oppfordret de fremmøtte til å være med på å bidra til et levende tun, før han klippet av snora. Sissel Nystad serverer kake til store og små Eiendomsmegler 1 sto for deilig grillmat Kløvertunet har fått et helt nytt samlingsområde med sittegrupper, lekeapparater, belysning, flaggstang, beplantning og at det er mulig å kaste både rask og engangsgriller. Rambøll og Hageanlegg har gitt området en funksjonell planløsning med et pent og estetisk utseende. Gledens tårer fra himmelen, gjorde sitt til at oppsatt partytelt kom til sin nytte og alle frammøtte kunne hygge seg med god mat, kaffe og kake. Eiendomsmegler 1 stilte opp med grillmat og drikke. Oppfordringen til alle Kløvertun-brukere er å benytte seg av området, ta med deg kaffekoppen ut og bli kjent med andre beboere! Samtidig er det viktig å minne på at alle må bidra til å ta vare på tunet. Spesiallaget marsipankake for anledningen Ta med deg ditt søppel og meld i fra om det er noe som har blitt skadet eller ikke fungerer som det skal. Slik kan vi alle få glede av tunet i mange år fremover. 4

5 Takk til Eiendomsmegler 1 for god gjennomføring av åpningsfesten I forbindelse med åpningen av Kløvertunet arrangerte Eiendomsmegler 1 spørre - konkurranse med fine premier. Følgende vinnere med riktige svar ble trukket ut: 1. premie: Gavekort XXL kr billetter til RBK kamp Vinner: Venke Sætervang, Saupstadringen 23B (rett svar: 911 leiligheter, utbygd , markedsandel EM over 50%, Åge Alexandersen, Heimdal sentrum) 2. premie: Signert RBK-trøye + 4 billetter til RBK-kamp Vinner: Ann-Sissel Myhre, Saupstadringen 19A 3. Premie: 4 billetter til RBK-kamp Vinner: Eyvin Risan, Saupstadringen 21B Vinner av konkurransen ble Venke Sætervang 5

6 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g KJELLERBODER Det er det anledning til å kople fryser/kjøleskap til det felles strømanlegget i boder i oppgang og/eller kjeller. Forutsetninga er at evt. arbeid på det elektriske anlegget arbeidet blir fagmessig utført, samt at dette meldes til driftskontoret. Har du slik tilkopling, skal det betales for beregnet strømforbruk, p.t. kr 100,- pr år. Det er IKKE anledning kople til andre apparater som for eksempel tørketrommel m.m. PARKERING Det ser ut til at endringene i parkeringsordninga fungerer etter hensikten. Men også nå kan plassene i et tun være fullparkert, kjør derfor til et nabotun for å se etter ledig P-plass. Husk at evt besøkende som skal være her over flere dager, kan la kjøretøyet registrere i borettslagets parkeringssystem. (De kan i så fall ikke benytte gjesteplassene). RØYKVARSLER En god regel er å lage seg en rutine der brannvarsleren blir testet på en fast dag hver måned. Det kan også være aktuelt å skifte til batterier med lang levetid, for eksempel til et litiumbatteri som varer i ca 10 år. Det kan være en fordel med flere røykvarslere i leiligheten. Varsler en - varsler alle! Vårt forsikringsselskap, Gjensidige, har spandert på oss en del batterier beregnet på røykvarslere. Er du innom kontoret, be om å få et batteri! BRANNSLUKKER Kontroller at brannslokningsapparatets manometernål står på grønt. Sørg også å riste/vende på apparatet jevnlig, slik at pulveret ikke klumper seg. FYR RIKTIG! Noen gode regler for riktig fyring: 1) Fyr med tørr ved. Tørr ved gir best varmeutbytte av brenselet, gir lite sot i skorsteinen og mindre forurensing. 2) Fyr med god trekk. Det trengs mye luft til god forbrenning. Ligg i små mengder brensel ofte. 3) Unngå rundfyring. Resultatet av rundfyring (med ovnen full av ved og med trekken mest mulig igjenskrudd) er dårlig forbrenning, beksot i skorsteinen, mye forurensing. Husk; alle beboere som skal montere et nytt ildsted i sin leilighet, plikter å sende en søknad til driftskontoret. Dette bl.a. for at det kan opplyses hvor det er montert nye innerrør i røykrøret. (Skades røret under montering, kan beboeren bli ansvarlig for å utbedre skaden). Videre av hensyn til nødvendig feiing. Husk også at ved nymontering av ildsted skal dette kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. (Dette kan være en murmester, varmeforhandler eller feier. Eier av ovnen er selv ansvarlig for å vurdere kvalifikasjonene til en kontrollør). Be om skriftlig dokumentasjon på utført kontroll. Borettslagskontoret skal ha tilsendt en kopi. HØSTENS AVFALLSRUNDE Nå er det snart tid for å gjennomføre årets avfallsrunde. Avfallsrunden vil foregå på samme måte som den i vår, og det vil bli satt ut rikelig med containere. Disse vil være åpen for beboerne fra 1600 til 2100 den kvelden som er satt av til tunet. Følgende tidspunkt er gjeldende: Mandag 13/10: Tun N og O (S.ringen 37-49) Tirsdag 14/10: Tun I, J og M + 35 (S.ringen og 35, Kolstadtunet 2-10) Onsdag 15/10: Tun K og L - 35 (S.ringen 15-27) Torsdag 16/10: Tun G og H (S.ringen 2-10 og Casper Lundesv 2-8) 6

7 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g VENTILASJON Alle leilighetene i borettslaget har mekanisk ventilasjon. På taket av blokkene står det trykkstyrte vifter som trekker luft ut fra leiligheten gjennom avtrekksventiler på kjøkken, bad, vaskerom og toalett. For at dette skal fungere tilfredsstillende er det følgende viktig: a) Samtlige avtrekksventiler er innregulert. Ikke endre dette! De ventilene som skal slippe luft inn i leilighetene må stå åpne. Disse er plassert i vinduskarmene over vindusglasset. Holdes ventilene lukket, vil det raskt bli dårlig kvalitet på lufta inne i leiligheten, med fare for at det dannes kondens på kalde flater, for eksempel på vindusglasset. Fuktskader vil som følge av dette kunne oppstå i vinduskarmene og det vil være andelseiernes ansvar å utbedre slike skader. Vindusglasset virker som en vannutskiller når romlufta har en for høg luftfuktighet. Mellomrommet i en isolerglassrute blir dannet av en metallprofil langs kanten av ruta. Dette gjør at ruta alltid vil være kaldest ute langs kantene når det er kaldere ute enn inne. Moderne glassinnsetting, med aluminium glassingslister og såkalte drenerte, luftede falser forsterker ytterligere denne nedkjølingen av ytterkanten på isolerglasset når det er sterk kulde ute. En nedadgående luftstrøm på innsida av glasset gjør at det kaldeste partiet på glasset blir langs kanten nede. Er romfuktigheten for høg, vil vanndampen i lufta kondensere mot den kaldeste delen av ruta. Er det kaldt nok, så fryser den kondenserte vanndampen til is. Seinere smelter isen og skader karmen, evt. veggen og gulvet. b) For dere som har montert vedovn i leiligheten, er det spesielt viktig at det sikres god tilførsel av luft til leiligheten for at ovnen skal fungere tilfredsstillende. c) Dørstokker bør ikke monteres mellom rommene, da disse fører til at nødvendig luftsirkulasjon stopper opp. Er dørstokker montert, bør dørene stå på gløtt iallfall i de perioder hvor folk sover/oppholder seg på soverommene (og da er vel vitsen med dørstokker borte). Her blir det kaldras når kald luft synker til gulvet fra vinduet. Med en ovn under vinduet unngår du kaldras. d) Montering av varmekilder bør skje på veggen under vinduene. Man oppnår da at den friske (og ofte kalde) lufta som trekkes inn gjennom ventilene blir oppvarmet på sin veg inn i rommet. Videre slipper man «kaldras» fra store glassflater, samt at man lettere unngår duggdannelse og ising på innsida av vindusglasset. e) Det er montert kjøkkenventilator, som er koplet til blokkas ventilasjonsanlegg. For at denne skal opprettholde den ønskede effekt, så er det viktig at fettfilteret rengjøres regelmessig. Produsentens bruksanvisning er utlevert alle leiligheter. Mangler du bruksanvisning? Ta kontakt med driftskontoret. d) For tørketromler anbefales såkalte «kondenstørketromler». Vanlige tørketromler må ikke koples direkte opp mot ventilasjonsanlegget fordi disse produserer mye lo, som vil kunne føre til tette ventilasjonskanaler. Har du spørsmål eller kommentarer til punktet om ventilasjon, ta gjerne kontakt med drifts - kontoret. 7

8 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g VARMEPUMPER Det er mulig å montere luft/luft varmepumpe i tilknytning til leilighetene i Ringvegen. Dette er imidlertid ingen ubetinget godkjenning. Fortsatt gjelder de generelle bestemmelser i husordensreglene om at naboene kan forvente å ikke bli forstyrret av støy. (Spesielt vil natte - støyen kunne være et problem). Vurderer du montering av ei slik pumpe, send en søknad til driftskontoret. Det er viktig å benytte godkjente installatører ved montering av pumpa, samt følge opp produsentens/montørens anvisninger vedr. vedlikehold. Borettslaget stiller derfor krav om at andelseier tegner en serviceavtale med godkjent installatør for varmepumpa i hele dens levetid. Det er ulovlig for privatpersoner å demontere varmepumpa sjøl. Dette fordi det kan medføre fare for personskade, samt at vi kan få utslipp av drivhusgasser. Kjøper du ny varmepumpe, vil forhandleren også kunne demontere og ta med seg den gamle. Skal man ikke kjøpe ny pumpe, anbefales å ta kontakt med det firmaet, som man kjøpte pumpa av, for demontering. FARLIG AVFALL Røde bokser er utlevert til alle leiligheter. De brukes til å samle opp farlig avfall, og skal ikke settes ut til henting før det blir gitt melding om dette. Rødboksen settes ut ved avfallscontain - erne. Renholdsverket henger opp beskjed i oppgangene noen dager i forvegen. Husk å hente boksen etter tømming! For hyppigere tømming enn hva Renholdsverket legger opp til så er det mottak av farlig avfall ved Esso Heimdal i Søbstadveien 5. Hva skal leveres i rødboksen Avløpsåpner Batteri Beis Bil- og båtpleieprodukter Blekemidler Kjemikalier Klor Kvikksølvtermometer Lakk Lim Lyspærer Lysstoffrør Maling Maling- og lakkfjernere Mus- og rottegift Plantevernmidler Rengjøringsmidler Knuste lysrør er farlige for både barn og firbeinte Rødboksen skal brukes til farlig avfall Rødsprit Røykvarslere Salmiakk Småelektronikk som mobiltelefoner, hårfønere med mer. Sparepærer Spillolje Spraybokser Tjære White spirit Vær så snill å ikke kast farlig avfall i de vanlige kildesorteringskonteinerne våre (papir-, plastog restavfall). 8

9 ELDRES DAG 1. OKTOBER PÅ SAUPSTAD med oppstart av «Kondis» - en ny gågruppe for seniorer «Kondis» er en ny turgruppe for seniorer som tar avspark på Eldres dag 1. Oktober. Gruppetilbudet er for både nybegynnere og dere som er kjent med stavgang fra før. Demonstrasjon av gåstaver og muligheten til å kjøpe staver til rabatterte priser. Introduksjon av stavgang, dersom du ikke allerede er godt kjent med gåstaver. I tillegg kan du få litt startkunnskap som gjør det lettere å komme seg ut på tur nummer to, tre, fire osv... Har du ikke egne staver, kan du låne fra Saupstad frivilligsentral. Forskning viser at stavgang brenner 67 prosent mer energi enn ved vanlig gange. Stavene bidrar til at du bruker hele kroppen, og dermed øker energiforbruket. Stavgang gir også fremdrift og økt tempo, samtidig som de kan være til hjelp for de som har utfordringer med balansen. Program Eldres dag på Saupstad onsdag 1. Oktober. Kl. 1030: Maxitaxi fra Saupstad Frivilligsentral (påmelding). Kl : Oppmøte på XXL Tiller, der vi får en demonstrasjon av gåstaver. Mulighet for å kjøpe gåstaver til rabatterte priser. Kl : Gåtur fra Tiller til Saupstad v/fysioterapeut Gustav Bele Kl : Servering av rundstykker, frukt og kaffe i Storstua/Søbstad helsehus. Foredrag om hverdagshelse v/ fysioterapeut Frida Helene Andreassen. Kl : «Stive fingre» spiller til dans. Gågruppa «Kondis» er et samarbeid mellom Saupstad Frivilligsentral og Trondheim Kommune, Enhet for fysioterapitjenester med midler fra Folkehelsemillionen. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Saupstad frivilligsentral, mobil: eller send en mail til 9

10 Kvinner sammen er en frivillig gruppe som jobber med og for kvinner i nærområdet Saupstad / Kolstad, spesielt med tanke på integrering, språk og sosial utvikling. Vi ønsker å legge til rette for at kvinner fra ulike nasjoner møtes og blir bedre kjent med hverandre gjennom ulike aktiviteter. I høst arrangerer vi ulike temakvelder, strikke - kurs, svømming, magedanskurs og kurvfest. TEMAKVELDER: Tirsdag 24. september kl Adresse: Saupstadringen 5a, inngang ved Saupstad bibliotek. Gjesteforeleser: Gerd Ingrid Olsen vold - koordinator i Trondheim kommune, Liv Anne Edvardsen og Lisa Marie Flatmo Vold handler om alle. Vold mot kvinner er skam, et tabubelagt tema og det skal skjules i mange kulturer. Kvinner med innvandrerbakgrunn som er ut-satt for vold tenker ofte på barna sine og prøver å holde familien sammen. De tenker at det er familiens sak og at det skal ikke diskuteres åpent. De kjenner ikke til norske lover og regler, mangler informasjon om hvor de kan søke hjelp og hvem de kan kontakte, beskyttelse osv. Hva er medvirkning og må vi melde fra når vi har informasjon om vold? Kvinner sammen mener at forebygging og informasjon om norske lover og rettigheter om vold kan hjelpe mange kvinner og derfor arrangerer vi sammen temakveld Vold mot kvinner. Torsdag 23. oktober kl Adresse: Saupstadringen 5a, inngang ved Saupstad bibliotek. Bra mat. Hvordan kan du holde deg og familien din sunn og frisk ved å spise riktig. Hva er viktig å spise for å få god helse? Hva bør du unngå? Foredrag ved ernæringsfysiolog Tove Cecilie Fasting. Anledning til å stille spørsmål. Torsdag 6. november kl Adresse: Saupstadringen 5a, inngang ved Saupstad bibliotek. Konfliktrådet Gjesteforeleser: Guri Angell Gimse Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Kvinner sammen arrangerer temakveld om konfliktrådet hvor du kan få mer informasjon om konfliktrådet, hvordan de kan hjelpe deg, hva er vitsen med mekling, hvilke typer saker kan mekles, meklingsmøter, avtaler, meklere, prosjekter osv. SVØMMING : Sted: Husebybadet, Saupstadringen , kl , kl , kl STRIKKEKLUBB: Tirsdager fra klokken Adresse: Saupstadringen 5a, inngang ved Saupstad bibliotek MAGEDANSKURS : Torsdager fra til og med torsdag Sted: Huseby skole, fra klokken Kurset blir ledet av Majken Wærdahl Majken Wærdahl begynte å danse orientalsk dans i 1996 og har i en årrekke hatt dansen som sitt levebrød. Hun har siden hun begynte, oppsøkt flere lærere i inn -og utland. Etter tilbud om kontrakt fra begge sine hovedlærere i Egypt, begynte Majken som den første og eneste norske danser, sin karriere på femstjerners etablissementer i Kairo. Majken har studert arabisk over lang tid og snakker Egyptisk dialekt. Majken holder kontinuerlig kurs i Trondheim. Majken underviser og opptrer i alle de mest kjente orientalske stilartene. NB, dette kurset har påmelding og har plass til maksimum 20 stykker. KURVFEST avholdes klokken på Storstua, Søbstad Helsehus / Bydels-kafeen. Ta med noe godt å spise fra ditt hjemland eller distrikt så spanderer vi drikke til maten. Kom og bli kjent med andre damer fra nær - området og ta gjerne med barna, om du vil. Alle arrangementene er gratis, temakveldene og magedansen er for voksne damer, de andre passer både for voksne og barn. Ta kontakt med Saupstad Frivilligsentral, tlf. : / eller e-post: for nærmere informasjon. Velkommen! 10

11 BRANNSIKRE FELLESAREALER Har du sett deg lei av gjenstander, søppel, byggemateriale o.l som blir plassert i fellesarealene? Og er du redd for brannfaren dette medfører? NÅ ØNSKER STYRET I RINGVEGEN DINE FORSLAG TIL TILTAK! Borettslaget har nylig hatt et branntilløp i en av våre blokker. Styret må igjen minne om at oppbevaring av beboernes eiendeler som utskiftede møbler, sykler, dekk, byggemateriale og annet innbo, ikke skal plasseres under kjellertrappene eller i oppgangene. Alle beboere har egne boder som er tiltenkt til slik oppbevaring. Containere blir satt ut 2 ganger årlig i hvert tun for privat avfall. I henhold til brannforskriftene skal eier av ethvert brannobjekt sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Oppbevaring av gjenstander i fellesarealene hindrer fremkommeligheten og er ikke minst opptenningsved når ulykken første er ute, og det oppstår brann. Styret i borettslaget ser at dette er et gjentakende problem samt at det er mye misnøye fra beboere som har sett seg lei av oppbevaringen av søppel og private gjenstander i fellesarealene. Har du som beboer konstruktive forslag til tiltak som kan bedre situasjonen, vil styret gjerne høre fra deg. Send oss ditt forlag enten pr. mail eller i postkassen utenfor Dalatunet 8 (driftsbygningen). Med vennlig hilsen Vigdis 1. varamedlem og opptatt av at alle beboerne ved Ringvegen borettslag skal føle seg trygge og hørt. 11

12 FARGELEGG ETTER TALL FRA PRIKK TIL PRIKK 12

13 LØS KRYSORDET FINN 16 LAND GJEMT I BOKSTAVENE 13

14 OPPFORDRING TIL ALLE OPPGANGS - KONTAKTER I oktober blir det igjen satt ut containere slik at alle beboere kan kaste oppsamlet rask. TV-aksjonen Bli med på verdens største dugnad søndag 19. Oktober! Årets Tv-aksjon går Kirkens Nødhjelp og aksjonen «Vann forandrer alt». Til årets aksjon trenger vi mange bøssebærere! I den forbindelse oppfordres alle oppgangs - kontakter til å gå en runde i kjeller/korridorer for å se hva som er merket med navn. Heng opp en lapp på infotavla om at alt som IKKE er merket vil bli kastet i container! Få hjelp av evt medboere/kontakt vaktmestere for bærehjelp på oppgangens raskdag. Hjelp til å holde inngangspartier og kjellere fritt for oppsamling av rask - det er potensielle brannfeller! Miljøutvalget Sissel Nystad blimed.no Har du lyst å være bøssebærer fra kl ? Eller har du lyst å bidra som frivillig i komiteen, ved å delta i forarbeidet og på selve innsamlingsstedet? Interesserte som bor på Saupstad-Kolstad, Flatåsen og Romolslia kan melde seg til Saupstad Frivilligsentral. Bøssebærertelefonen: Saupstad Bydelskafè Lørdag 18. oktober 2014 Kl Salg av: Kunst og håndverksprodukter fra mange forskjellige utstillere fine og nyttige gaveting Tombola - Loddsalg. Kaffe- og vaffelsalg. Inntekt av lodd- og kaffesalg går tibake til aktiviteter i området vårt 14

15 NYE BEBOERE ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. Saupstadringen 31B Kine Syversen Desember Saupstadringen 6A Tommy Pedersen, Aase Lund Saupstadringen 17C Lasse Wego / Christine Sæterli Mai Saupstadringen 10B Trude Moen Torp Saupstadringen 10A Tim Andre Flodin Gudbrandsen Beate Indergård Casper Lundes v 4B Turid Helland Saupstadringen 45A Zara Bekhoeva Kolstadtunet 8B Abdollah Froghina / Erhan Araz Mai Mai Mai Mai Kolstadtunet 2A Mai Frode Landsem / Maria Furunes Landsem Saupstadringen 33D Tord Andreas Fredriksen Saupstadringen 6A Hatice Inal / Mehmet Emin Inal Kolstadtunet 8A Charlotte Venås Saupstadringen 15A Rune Blystad Juni Juni Juni Juni Kolstadtunet 8C Juni Kim Pedersen Stjerne / e Kristin Fremo Casper Lundes v 2A Celine Elveseter Saupstadringen 17E Ingrid Kojen Kolstadtunet 10B Ken Aspvik Kolstadtunet 4F Anne Marit Letnes / Ole Aleksander Letnes Kolstadtunet 4A Dafer Al-Hamdawi Saupstadringen 31B Milorad Berisa Saupstadringen 6A Else Cathrine Bakk Saupstadringen 35A Karoline K. Venås Saupstadringen 41B Martin Olsson / Annamaria Förström Saupstadringen 15B Jorunn Marie Brekke Saupstadringen 2E Goran Rajkovik Saupstadringen 45C Thomas Langørgen / Ulairat Sahin Khong Saupstadringen 33D Marthe Brenne Wolden Kolstadtunet 4F Sinan Koca, Asige Koca Saupstadringen 8A Roy Stefan Aunebakk Saupstadringen 8C Marius Solem Johansen Saupstadringen 8C Vegar Eide Berentsen / Jarl Williksen Saupstadringen 35C Gerd Bjørvik Saupstadringen 35E Mijing Zhang Saupstadringen 29E September Alv-Arne Vilhelmsen / Liv Storjord Saupstadringen 6A September Thomas Næssan Saupstadringen 39C September Therese Lillevik 15

16 Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Telefon E-post: Hjemmeside: Mobiltelefon vaktmester (kun på dagtid) Kontakttelefon (kun henvendelser utenfor kontortid og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag) Åpningstider Driftskontoret: man-tir-tor-fre kl , onsdag kl Vaktmesterkontoret: kl (kan i perioder være stengt)

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 2-2013 41 årgang April 2013. Lengter etter våren

RINGREVEN. Nr. 2-2013 41 årgang April 2013. Lengter etter våren RINGREVEN Nr. 2-2013 41 årgang April 2013 Lengter etter våren STYRELEDEREN HAR ORDET Hei alle beboere. Først litt om meg selv. Jeg er 58 år, statsansatt og flyttet inn i borettslaget i 95. Kom inn i styret

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014. Det flagges i Ringvegen Borettslag

RINGREVEN. Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014. Det flagges i Ringvegen Borettslag RINGREVEN Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014 Det flagges i Ringvegen Borettslag 2 «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015. Blomstring i Kløvertunet!

RINGREVEN. Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015. Blomstring i Kløvertunet! RINGREVEN Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015 Blomstring i Kløvertunet! STYRELEDEREN HAR ORDET HEI ALLE BEBOERE Da er du i besittelse av sommerens utgave av Ringreven. Først må jeg få takke beboerne for tilliten

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet.

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. RINGREVEN Nr. 1-2010 38 årgang Mars 2010 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. ************************************ 1 DET

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

RISLAPPEN -beboernes egen avis

RISLAPPEN -beboernes egen avis RISLAPPEN -beboernes egen avis God jul og godt nyttår! 42013 Ordet fritt Til alle hundeeiere i Risvollan Borettslag. Det er mange forskjellige hundehold. Når vi går til anskaffelse av dyr, må vi ta det

Detaljer

Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1 - mars 2005

Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1 - mars 2005 1 LINDA nr. 1-2005 Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1 - mars 2005 Foto: May-Lis Skotheim LINDA nr. 1-2005 2 3 3 3 4 4 4 5 6 7 8 10 10 11 12 12 13 13 14 16 17 18 18 18 18 19 20 Noen ord fra styrelederen

Detaljer

LINDA. Bomiljøvakta. Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2011

LINDA. Bomiljøvakta. Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Bomiljøvakta Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen Innhold Leder... Bomiljøvakta... Nytt fra styreleder... Juletrefest...

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

Kjære nabo! * * * * *

Kjære nabo! * * * * * Kjære nabo! I 2007 har styret hatt fokus på utskiftning av dårlige vinduer og balkongdører, hos beboere som hadde behov for nye. En god del skader på vinduer og balkongdører ble oppdaget da vi i 2006 malte

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika

God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika God påske! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika Innhold Leder... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styrelederen...

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag Informasjon januar 2015 Helmers Hus Borettslag 2015 Innhold Utbygger - konkurs... 2 Branninstruks plakat... 2 Parkering ute... 3 Leie av garasjeplass... 3 Festsal/Bibliotek... 3 Ventilasjon festsal/trimrom...

Detaljer

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Beboermøte Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia Innhold Leder... Hvor kaster en spesialavfall?... Populært med

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1-2007

Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1-2007 1 LINDA nr. 1 2007 Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1-2007 Foto: Terje Lund LINDA nr. 1 2007 2 3 3 4 6 8 9 10 10 11 12 16 16 17 18 19 19 20 Noen ord fra styrelederen Nytt fra styret Om alle praktiske

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer