RINGREVEN. Nr årgang Oktober Åpning av Kløvertunet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN. Nr. 3-2014 42 årgang Oktober 2014. Åpning av Kløvertunet"

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang Oktober 2014 Åpning av Kløvertunet

2 STYRELEDEREN HAR ORDET HEI ALLE BEBOERE Sommeren 2014 er over. I Trøndelag så kan vi vel ikke klage så veldig over årets sommer. Personlig så har jeg badet i Trondheimsfjorden for første gang på mange år, så da må sommeren ha vært varm. Håper forøvrig at mange har hatt en fin sommer. Vi trenger sommeren for å forberede oss på det som kommer, nemlig den mørke årstiden. Høsten er over oss. Naturen går inn i en fargeprakt som er ganske enestående. Et fargespekter som er verd å ta med seg hvis man har en mulighet. Ta turen ut i naturen, er nå min anbefaling, når den er på sitt vakreste. Hos oss i Ringvegen B/L så er det mange ting som opptar hver og en. Vi har forskjellige behov alle sammen. For å få til et godt borettslag, så er vi avhengig av hverandre. Det er en spesiell boform vi har valgt. Hvis du/vi og vår/våre naboer forholder oss til de vedtatte kjørereglene i borettslaget (vedtektene og husordensreglene), så ville det ikke være store utfordringen å drifte borettslaget. Men slik er det dessverre ikke. Er det du eller din nabo som svikter hos oss. Jeg tror at vi alle bør gå i oss selv og tenke etter hvordan vi lever og forholder oss i vårt borettslag. Områdene som det sviktes mest på er blant annet søppelhåndteringen/sorteringen, parkeringen og lufte/ventilasjonen i leilighetene. OPPFORDRING: Se på din husstand og hvordan ting gjøres der. Kan du bidra bedre for Borettslaget? ER DET NOE DU LURER PÅ, SÅ SLÅ OPP I BO-GUIDEN. DET MESTE STÅR DER. Borettslaget og styret har fått og får spørsmål om Elbil-lademuligheter. Styret så for seg en mulighet for å legge tilrette for det ved reha - bilitering/nybygging av garasjene. Dette ble dessverre nedstemt på siste general - forsamling, så styret har lagt spørsmålet på is. Som sagt ovenfor, så er høsten over oss og med den så iverksettes høstens raskdugnad. Vi oppfordrer alle oppgangene å delta, slik at egne boder og fellesboder blir tømt for rask, gamle møbler og hensatte ting etc. Benytt sjansen til å bli kvitt det du/dere ikke trenger. Dette er en unik mulighet dere har i vårt borettslag, å så er det gratis for dere men koster mange penger for borettslaget. Med disse ord og så ønsker jeg og styret dere alle en fin høst. Terje Svarva Styreleder «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget. 2

3 Saupstad Bydelskafè Lørdag 18. oktober 2014 Kl Salg av: Kunst og håndverksprodukter fra mange forskjellige utstillere fine og nyttige gaveting Tombola - Loddsalg. Kaffe- og vaffelsalg. Inntekt av lodd- og kaffesalg går tibake til aktiviteter i området vårt 3

4 ÅPNING AV KLØVERTUNET Rambøll og Hageanlegg fikk oppdraget med å renovere K-tunet i vår og etter navneforslag på generalforsamlingen, ble Kløvertunet offisielt åpnet 12. juni Styreleder i Ringvegen Borettslag, Terje Svarva holdt en høytidelig tale, der han oppfordret de fremmøtte til å være med på å bidra til et levende tun, før han klippet av snora. Sissel Nystad serverer kake til store og små Eiendomsmegler 1 sto for deilig grillmat Kløvertunet har fått et helt nytt samlingsområde med sittegrupper, lekeapparater, belysning, flaggstang, beplantning og at det er mulig å kaste både rask og engangsgriller. Rambøll og Hageanlegg har gitt området en funksjonell planløsning med et pent og estetisk utseende. Gledens tårer fra himmelen, gjorde sitt til at oppsatt partytelt kom til sin nytte og alle frammøtte kunne hygge seg med god mat, kaffe og kake. Eiendomsmegler 1 stilte opp med grillmat og drikke. Oppfordringen til alle Kløvertun-brukere er å benytte seg av området, ta med deg kaffekoppen ut og bli kjent med andre beboere! Samtidig er det viktig å minne på at alle må bidra til å ta vare på tunet. Spesiallaget marsipankake for anledningen Ta med deg ditt søppel og meld i fra om det er noe som har blitt skadet eller ikke fungerer som det skal. Slik kan vi alle få glede av tunet i mange år fremover. 4

5 Takk til Eiendomsmegler 1 for god gjennomføring av åpningsfesten I forbindelse med åpningen av Kløvertunet arrangerte Eiendomsmegler 1 spørre - konkurranse med fine premier. Følgende vinnere med riktige svar ble trukket ut: 1. premie: Gavekort XXL kr billetter til RBK kamp Vinner: Venke Sætervang, Saupstadringen 23B (rett svar: 911 leiligheter, utbygd , markedsandel EM over 50%, Åge Alexandersen, Heimdal sentrum) 2. premie: Signert RBK-trøye + 4 billetter til RBK-kamp Vinner: Ann-Sissel Myhre, Saupstadringen 19A 3. Premie: 4 billetter til RBK-kamp Vinner: Eyvin Risan, Saupstadringen 21B Vinner av konkurransen ble Venke Sætervang 5

6 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g KJELLERBODER Det er det anledning til å kople fryser/kjøleskap til det felles strømanlegget i boder i oppgang og/eller kjeller. Forutsetninga er at evt. arbeid på det elektriske anlegget arbeidet blir fagmessig utført, samt at dette meldes til driftskontoret. Har du slik tilkopling, skal det betales for beregnet strømforbruk, p.t. kr 100,- pr år. Det er IKKE anledning kople til andre apparater som for eksempel tørketrommel m.m. PARKERING Det ser ut til at endringene i parkeringsordninga fungerer etter hensikten. Men også nå kan plassene i et tun være fullparkert, kjør derfor til et nabotun for å se etter ledig P-plass. Husk at evt besøkende som skal være her over flere dager, kan la kjøretøyet registrere i borettslagets parkeringssystem. (De kan i så fall ikke benytte gjesteplassene). RØYKVARSLER En god regel er å lage seg en rutine der brannvarsleren blir testet på en fast dag hver måned. Det kan også være aktuelt å skifte til batterier med lang levetid, for eksempel til et litiumbatteri som varer i ca 10 år. Det kan være en fordel med flere røykvarslere i leiligheten. Varsler en - varsler alle! Vårt forsikringsselskap, Gjensidige, har spandert på oss en del batterier beregnet på røykvarslere. Er du innom kontoret, be om å få et batteri! BRANNSLUKKER Kontroller at brannslokningsapparatets manometernål står på grønt. Sørg også å riste/vende på apparatet jevnlig, slik at pulveret ikke klumper seg. FYR RIKTIG! Noen gode regler for riktig fyring: 1) Fyr med tørr ved. Tørr ved gir best varmeutbytte av brenselet, gir lite sot i skorsteinen og mindre forurensing. 2) Fyr med god trekk. Det trengs mye luft til god forbrenning. Ligg i små mengder brensel ofte. 3) Unngå rundfyring. Resultatet av rundfyring (med ovnen full av ved og med trekken mest mulig igjenskrudd) er dårlig forbrenning, beksot i skorsteinen, mye forurensing. Husk; alle beboere som skal montere et nytt ildsted i sin leilighet, plikter å sende en søknad til driftskontoret. Dette bl.a. for at det kan opplyses hvor det er montert nye innerrør i røykrøret. (Skades røret under montering, kan beboeren bli ansvarlig for å utbedre skaden). Videre av hensyn til nødvendig feiing. Husk også at ved nymontering av ildsted skal dette kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. (Dette kan være en murmester, varmeforhandler eller feier. Eier av ovnen er selv ansvarlig for å vurdere kvalifikasjonene til en kontrollør). Be om skriftlig dokumentasjon på utført kontroll. Borettslagskontoret skal ha tilsendt en kopi. HØSTENS AVFALLSRUNDE Nå er det snart tid for å gjennomføre årets avfallsrunde. Avfallsrunden vil foregå på samme måte som den i vår, og det vil bli satt ut rikelig med containere. Disse vil være åpen for beboerne fra 1600 til 2100 den kvelden som er satt av til tunet. Følgende tidspunkt er gjeldende: Mandag 13/10: Tun N og O (S.ringen 37-49) Tirsdag 14/10: Tun I, J og M + 35 (S.ringen og 35, Kolstadtunet 2-10) Onsdag 15/10: Tun K og L - 35 (S.ringen 15-27) Torsdag 16/10: Tun G og H (S.ringen 2-10 og Casper Lundesv 2-8) 6

7 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g VENTILASJON Alle leilighetene i borettslaget har mekanisk ventilasjon. På taket av blokkene står det trykkstyrte vifter som trekker luft ut fra leiligheten gjennom avtrekksventiler på kjøkken, bad, vaskerom og toalett. For at dette skal fungere tilfredsstillende er det følgende viktig: a) Samtlige avtrekksventiler er innregulert. Ikke endre dette! De ventilene som skal slippe luft inn i leilighetene må stå åpne. Disse er plassert i vinduskarmene over vindusglasset. Holdes ventilene lukket, vil det raskt bli dårlig kvalitet på lufta inne i leiligheten, med fare for at det dannes kondens på kalde flater, for eksempel på vindusglasset. Fuktskader vil som følge av dette kunne oppstå i vinduskarmene og det vil være andelseiernes ansvar å utbedre slike skader. Vindusglasset virker som en vannutskiller når romlufta har en for høg luftfuktighet. Mellomrommet i en isolerglassrute blir dannet av en metallprofil langs kanten av ruta. Dette gjør at ruta alltid vil være kaldest ute langs kantene når det er kaldere ute enn inne. Moderne glassinnsetting, med aluminium glassingslister og såkalte drenerte, luftede falser forsterker ytterligere denne nedkjølingen av ytterkanten på isolerglasset når det er sterk kulde ute. En nedadgående luftstrøm på innsida av glasset gjør at det kaldeste partiet på glasset blir langs kanten nede. Er romfuktigheten for høg, vil vanndampen i lufta kondensere mot den kaldeste delen av ruta. Er det kaldt nok, så fryser den kondenserte vanndampen til is. Seinere smelter isen og skader karmen, evt. veggen og gulvet. b) For dere som har montert vedovn i leiligheten, er det spesielt viktig at det sikres god tilførsel av luft til leiligheten for at ovnen skal fungere tilfredsstillende. c) Dørstokker bør ikke monteres mellom rommene, da disse fører til at nødvendig luftsirkulasjon stopper opp. Er dørstokker montert, bør dørene stå på gløtt iallfall i de perioder hvor folk sover/oppholder seg på soverommene (og da er vel vitsen med dørstokker borte). Her blir det kaldras når kald luft synker til gulvet fra vinduet. Med en ovn under vinduet unngår du kaldras. d) Montering av varmekilder bør skje på veggen under vinduene. Man oppnår da at den friske (og ofte kalde) lufta som trekkes inn gjennom ventilene blir oppvarmet på sin veg inn i rommet. Videre slipper man «kaldras» fra store glassflater, samt at man lettere unngår duggdannelse og ising på innsida av vindusglasset. e) Det er montert kjøkkenventilator, som er koplet til blokkas ventilasjonsanlegg. For at denne skal opprettholde den ønskede effekt, så er det viktig at fettfilteret rengjøres regelmessig. Produsentens bruksanvisning er utlevert alle leiligheter. Mangler du bruksanvisning? Ta kontakt med driftskontoret. d) For tørketromler anbefales såkalte «kondenstørketromler». Vanlige tørketromler må ikke koples direkte opp mot ventilasjonsanlegget fordi disse produserer mye lo, som vil kunne føre til tette ventilasjonskanaler. Har du spørsmål eller kommentarer til punktet om ventilasjon, ta gjerne kontakt med drifts - kontoret. 7

8 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g VARMEPUMPER Det er mulig å montere luft/luft varmepumpe i tilknytning til leilighetene i Ringvegen. Dette er imidlertid ingen ubetinget godkjenning. Fortsatt gjelder de generelle bestemmelser i husordensreglene om at naboene kan forvente å ikke bli forstyrret av støy. (Spesielt vil natte - støyen kunne være et problem). Vurderer du montering av ei slik pumpe, send en søknad til driftskontoret. Det er viktig å benytte godkjente installatører ved montering av pumpa, samt følge opp produsentens/montørens anvisninger vedr. vedlikehold. Borettslaget stiller derfor krav om at andelseier tegner en serviceavtale med godkjent installatør for varmepumpa i hele dens levetid. Det er ulovlig for privatpersoner å demontere varmepumpa sjøl. Dette fordi det kan medføre fare for personskade, samt at vi kan få utslipp av drivhusgasser. Kjøper du ny varmepumpe, vil forhandleren også kunne demontere og ta med seg den gamle. Skal man ikke kjøpe ny pumpe, anbefales å ta kontakt med det firmaet, som man kjøpte pumpa av, for demontering. FARLIG AVFALL Røde bokser er utlevert til alle leiligheter. De brukes til å samle opp farlig avfall, og skal ikke settes ut til henting før det blir gitt melding om dette. Rødboksen settes ut ved avfallscontain - erne. Renholdsverket henger opp beskjed i oppgangene noen dager i forvegen. Husk å hente boksen etter tømming! For hyppigere tømming enn hva Renholdsverket legger opp til så er det mottak av farlig avfall ved Esso Heimdal i Søbstadveien 5. Hva skal leveres i rødboksen Avløpsåpner Batteri Beis Bil- og båtpleieprodukter Blekemidler Kjemikalier Klor Kvikksølvtermometer Lakk Lim Lyspærer Lysstoffrør Maling Maling- og lakkfjernere Mus- og rottegift Plantevernmidler Rengjøringsmidler Knuste lysrør er farlige for både barn og firbeinte Rødboksen skal brukes til farlig avfall Rødsprit Røykvarslere Salmiakk Småelektronikk som mobiltelefoner, hårfønere med mer. Sparepærer Spillolje Spraybokser Tjære White spirit Vær så snill å ikke kast farlig avfall i de vanlige kildesorteringskonteinerne våre (papir-, plastog restavfall). 8

9 ELDRES DAG 1. OKTOBER PÅ SAUPSTAD med oppstart av «Kondis» - en ny gågruppe for seniorer «Kondis» er en ny turgruppe for seniorer som tar avspark på Eldres dag 1. Oktober. Gruppetilbudet er for både nybegynnere og dere som er kjent med stavgang fra før. Demonstrasjon av gåstaver og muligheten til å kjøpe staver til rabatterte priser. Introduksjon av stavgang, dersom du ikke allerede er godt kjent med gåstaver. I tillegg kan du få litt startkunnskap som gjør det lettere å komme seg ut på tur nummer to, tre, fire osv... Har du ikke egne staver, kan du låne fra Saupstad frivilligsentral. Forskning viser at stavgang brenner 67 prosent mer energi enn ved vanlig gange. Stavene bidrar til at du bruker hele kroppen, og dermed øker energiforbruket. Stavgang gir også fremdrift og økt tempo, samtidig som de kan være til hjelp for de som har utfordringer med balansen. Program Eldres dag på Saupstad onsdag 1. Oktober. Kl. 1030: Maxitaxi fra Saupstad Frivilligsentral (påmelding). Kl : Oppmøte på XXL Tiller, der vi får en demonstrasjon av gåstaver. Mulighet for å kjøpe gåstaver til rabatterte priser. Kl : Gåtur fra Tiller til Saupstad v/fysioterapeut Gustav Bele Kl : Servering av rundstykker, frukt og kaffe i Storstua/Søbstad helsehus. Foredrag om hverdagshelse v/ fysioterapeut Frida Helene Andreassen. Kl : «Stive fingre» spiller til dans. Gågruppa «Kondis» er et samarbeid mellom Saupstad Frivilligsentral og Trondheim Kommune, Enhet for fysioterapitjenester med midler fra Folkehelsemillionen. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Saupstad frivilligsentral, mobil: eller send en mail til 9

10 Kvinner sammen er en frivillig gruppe som jobber med og for kvinner i nærområdet Saupstad / Kolstad, spesielt med tanke på integrering, språk og sosial utvikling. Vi ønsker å legge til rette for at kvinner fra ulike nasjoner møtes og blir bedre kjent med hverandre gjennom ulike aktiviteter. I høst arrangerer vi ulike temakvelder, strikke - kurs, svømming, magedanskurs og kurvfest. TEMAKVELDER: Tirsdag 24. september kl Adresse: Saupstadringen 5a, inngang ved Saupstad bibliotek. Gjesteforeleser: Gerd Ingrid Olsen vold - koordinator i Trondheim kommune, Liv Anne Edvardsen og Lisa Marie Flatmo Vold handler om alle. Vold mot kvinner er skam, et tabubelagt tema og det skal skjules i mange kulturer. Kvinner med innvandrerbakgrunn som er ut-satt for vold tenker ofte på barna sine og prøver å holde familien sammen. De tenker at det er familiens sak og at det skal ikke diskuteres åpent. De kjenner ikke til norske lover og regler, mangler informasjon om hvor de kan søke hjelp og hvem de kan kontakte, beskyttelse osv. Hva er medvirkning og må vi melde fra når vi har informasjon om vold? Kvinner sammen mener at forebygging og informasjon om norske lover og rettigheter om vold kan hjelpe mange kvinner og derfor arrangerer vi sammen temakveld Vold mot kvinner. Torsdag 23. oktober kl Adresse: Saupstadringen 5a, inngang ved Saupstad bibliotek. Bra mat. Hvordan kan du holde deg og familien din sunn og frisk ved å spise riktig. Hva er viktig å spise for å få god helse? Hva bør du unngå? Foredrag ved ernæringsfysiolog Tove Cecilie Fasting. Anledning til å stille spørsmål. Torsdag 6. november kl Adresse: Saupstadringen 5a, inngang ved Saupstad bibliotek. Konfliktrådet Gjesteforeleser: Guri Angell Gimse Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Kvinner sammen arrangerer temakveld om konfliktrådet hvor du kan få mer informasjon om konfliktrådet, hvordan de kan hjelpe deg, hva er vitsen med mekling, hvilke typer saker kan mekles, meklingsmøter, avtaler, meklere, prosjekter osv. SVØMMING : Sted: Husebybadet, Saupstadringen , kl , kl , kl STRIKKEKLUBB: Tirsdager fra klokken Adresse: Saupstadringen 5a, inngang ved Saupstad bibliotek MAGEDANSKURS : Torsdager fra til og med torsdag Sted: Huseby skole, fra klokken Kurset blir ledet av Majken Wærdahl Majken Wærdahl begynte å danse orientalsk dans i 1996 og har i en årrekke hatt dansen som sitt levebrød. Hun har siden hun begynte, oppsøkt flere lærere i inn -og utland. Etter tilbud om kontrakt fra begge sine hovedlærere i Egypt, begynte Majken som den første og eneste norske danser, sin karriere på femstjerners etablissementer i Kairo. Majken har studert arabisk over lang tid og snakker Egyptisk dialekt. Majken holder kontinuerlig kurs i Trondheim. Majken underviser og opptrer i alle de mest kjente orientalske stilartene. NB, dette kurset har påmelding og har plass til maksimum 20 stykker. KURVFEST avholdes klokken på Storstua, Søbstad Helsehus / Bydels-kafeen. Ta med noe godt å spise fra ditt hjemland eller distrikt så spanderer vi drikke til maten. Kom og bli kjent med andre damer fra nær - området og ta gjerne med barna, om du vil. Alle arrangementene er gratis, temakveldene og magedansen er for voksne damer, de andre passer både for voksne og barn. Ta kontakt med Saupstad Frivilligsentral, tlf. : / eller e-post: for nærmere informasjon. Velkommen! 10

11 BRANNSIKRE FELLESAREALER Har du sett deg lei av gjenstander, søppel, byggemateriale o.l som blir plassert i fellesarealene? Og er du redd for brannfaren dette medfører? NÅ ØNSKER STYRET I RINGVEGEN DINE FORSLAG TIL TILTAK! Borettslaget har nylig hatt et branntilløp i en av våre blokker. Styret må igjen minne om at oppbevaring av beboernes eiendeler som utskiftede møbler, sykler, dekk, byggemateriale og annet innbo, ikke skal plasseres under kjellertrappene eller i oppgangene. Alle beboere har egne boder som er tiltenkt til slik oppbevaring. Containere blir satt ut 2 ganger årlig i hvert tun for privat avfall. I henhold til brannforskriftene skal eier av ethvert brannobjekt sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Oppbevaring av gjenstander i fellesarealene hindrer fremkommeligheten og er ikke minst opptenningsved når ulykken første er ute, og det oppstår brann. Styret i borettslaget ser at dette er et gjentakende problem samt at det er mye misnøye fra beboere som har sett seg lei av oppbevaringen av søppel og private gjenstander i fellesarealene. Har du som beboer konstruktive forslag til tiltak som kan bedre situasjonen, vil styret gjerne høre fra deg. Send oss ditt forlag enten pr. mail eller i postkassen utenfor Dalatunet 8 (driftsbygningen). Med vennlig hilsen Vigdis 1. varamedlem og opptatt av at alle beboerne ved Ringvegen borettslag skal føle seg trygge og hørt. 11

12 FARGELEGG ETTER TALL FRA PRIKK TIL PRIKK 12

13 LØS KRYSORDET FINN 16 LAND GJEMT I BOKSTAVENE 13

14 OPPFORDRING TIL ALLE OPPGANGS - KONTAKTER I oktober blir det igjen satt ut containere slik at alle beboere kan kaste oppsamlet rask. TV-aksjonen Bli med på verdens største dugnad søndag 19. Oktober! Årets Tv-aksjon går Kirkens Nødhjelp og aksjonen «Vann forandrer alt». Til årets aksjon trenger vi mange bøssebærere! I den forbindelse oppfordres alle oppgangs - kontakter til å gå en runde i kjeller/korridorer for å se hva som er merket med navn. Heng opp en lapp på infotavla om at alt som IKKE er merket vil bli kastet i container! Få hjelp av evt medboere/kontakt vaktmestere for bærehjelp på oppgangens raskdag. Hjelp til å holde inngangspartier og kjellere fritt for oppsamling av rask - det er potensielle brannfeller! Miljøutvalget Sissel Nystad blimed.no Har du lyst å være bøssebærer fra kl ? Eller har du lyst å bidra som frivillig i komiteen, ved å delta i forarbeidet og på selve innsamlingsstedet? Interesserte som bor på Saupstad-Kolstad, Flatåsen og Romolslia kan melde seg til Saupstad Frivilligsentral. Bøssebærertelefonen: Saupstad Bydelskafè Lørdag 18. oktober 2014 Kl Salg av: Kunst og håndverksprodukter fra mange forskjellige utstillere fine og nyttige gaveting Tombola - Loddsalg. Kaffe- og vaffelsalg. Inntekt av lodd- og kaffesalg går tibake til aktiviteter i området vårt 14

15 NYE BEBOERE ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. ADRESSE/KJØPERE INNFL MND. Saupstadringen 31B Kine Syversen Desember Saupstadringen 6A Tommy Pedersen, Aase Lund Saupstadringen 17C Lasse Wego / Christine Sæterli Mai Saupstadringen 10B Trude Moen Torp Saupstadringen 10A Tim Andre Flodin Gudbrandsen Beate Indergård Casper Lundes v 4B Turid Helland Saupstadringen 45A Zara Bekhoeva Kolstadtunet 8B Abdollah Froghina / Erhan Araz Mai Mai Mai Mai Kolstadtunet 2A Mai Frode Landsem / Maria Furunes Landsem Saupstadringen 33D Tord Andreas Fredriksen Saupstadringen 6A Hatice Inal / Mehmet Emin Inal Kolstadtunet 8A Charlotte Venås Saupstadringen 15A Rune Blystad Juni Juni Juni Juni Kolstadtunet 8C Juni Kim Pedersen Stjerne / e Kristin Fremo Casper Lundes v 2A Celine Elveseter Saupstadringen 17E Ingrid Kojen Kolstadtunet 10B Ken Aspvik Kolstadtunet 4F Anne Marit Letnes / Ole Aleksander Letnes Kolstadtunet 4A Dafer Al-Hamdawi Saupstadringen 31B Milorad Berisa Saupstadringen 6A Else Cathrine Bakk Saupstadringen 35A Karoline K. Venås Saupstadringen 41B Martin Olsson / Annamaria Förström Saupstadringen 15B Jorunn Marie Brekke Saupstadringen 2E Goran Rajkovik Saupstadringen 45C Thomas Langørgen / Ulairat Sahin Khong Saupstadringen 33D Marthe Brenne Wolden Kolstadtunet 4F Sinan Koca, Asige Koca Saupstadringen 8A Roy Stefan Aunebakk Saupstadringen 8C Marius Solem Johansen Saupstadringen 8C Vegar Eide Berentsen / Jarl Williksen Saupstadringen 35C Gerd Bjørvik Saupstadringen 35E Mijing Zhang Saupstadringen 29E September Alv-Arne Vilhelmsen / Liv Storjord Saupstadringen 6A September Thomas Næssan Saupstadringen 39C September Therese Lillevik 15

16 Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Telefon E-post: Hjemmeside: Mobiltelefon vaktmester (kun på dagtid) Kontakttelefon (kun henvendelser utenfor kontortid og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag) Åpningstider Driftskontoret: man-tir-tor-fre kl , onsdag kl Vaktmesterkontoret: kl (kan i perioder være stengt)

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

Kontroll / rengjøring før bruk:

Kontroll / rengjøring før bruk: BRUKERVEILEDNING Kontroll / rengjøring før bruk: For at vinduet alltid skal ha en førsteklasses funksjon, må det rengjøres for skitt og rusk som kan komme i byggeperioden. Dette gjelder spesiellt i underkarmen,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

1 Torshov Kvartal 3 B/L

1 Torshov Kvartal 3 B/L 1 Torshov Kvartal 3 B/L Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torshov Kvartal 3 B/L ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3. Info fra styret. Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene

H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3. Info fra styret. Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene H Ø S T / V I N T E R 2 0 1 3 Info fra styret Hva skjer i Turtergården og vedlikholdstips for leilighetene Godt gjennomført dugnad! Ragni oppsummerer dugnaden slik: Oppdateringer fra styret. Styret vil

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Enerhaugen borettslag har to vaktmestere ansatt på fulltid. Deres hovedoppgave er å sørge for vedlikehold og orden i borettslaget vårt.

Enerhaugen borettslag har to vaktmestere ansatt på fulltid. Deres hovedoppgave er å sørge for vedlikehold og orden i borettslaget vårt. Enerhaugen borettslag har to vaktmestere ansatt på fulltid. Deres hovedoppgave er å sørge for vedlikehold og orden i borettslaget vårt. Alf Johansen begynte som vaktmester på Enerhaugen i 1989 etter mange

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD. (Vedtatt: , revidert: , XX , )

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD. (Vedtatt: , revidert: , XX , ) HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET SMESTAD HOVEDGÅRD (Vedtatt: 11.02.1992, revidert: 21.03.1994, XX.04.2003, 30.06.2009) Innhold Ro og orden... 2 Avfall... 2 Trafikk og parkering... 2 Vedlikehold av grøntanlegget

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble 1 Bjørnheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bjørnheim Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK 04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK STYRET INFORMERER Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med viktige prosjekter og

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Sameiet Kristine Bonnevies vei 9-26 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO. SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak

Sameiet Kristine Bonnevies vei 9-26 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO. SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak ByggmesterKontoret AS Bølerveien 24 0690 Oslo Telefon: 22290101 Mobil: 99263000 Org.nr: 993 279 730 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO : Rapportnr 467 SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak

Detaljer

Aktivitetshefte for små brannsjefer

Aktivitetshefte for små brannsjefer brannvernuka 2009 ktivitetshefte for små brannsjefer www.brannvernuka.no Hei! lle barn har brannøvelser i barnehagen og på skolen. De voksne har brannøvelser på jobb. Det er viktig at alle i familien vet

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten Tirilblekka Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008 Jubileumsfesten Lørdag 30. august ble det arrangert 20 års jubileumsfest for. Oppmøte var solid med over 70 voksne og 50 barn. Sola strålte,

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 Her kommer informasjon fra styret for november/desember 2013: Nye beboere Vi har fått nye beboere i to av leilighetene i borettslaget vårt; både i Huldervegen

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 3-2015 43 årgang September 2015. Forandring fryder

RINGREVEN. Nr. 3-2015 43 årgang September 2015. Forandring fryder RINGREVEN Nr. 3-2015 43 årgang September 2015 Forandring fryder STYRELEDEREN HEI ALLE BEBOERE Da har du fått høstens utgave av Ringreven i hende. Sommeren er over for denne gang, den kom sent men godt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET 52 BRANN - SIKKERHET Siden 2000 har det vært 1500 branntilløp i boliger forvaltet av Norske Boligbyggelag. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger. Dette kan vi gjøre noe med. Les

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Info til beboerne november 2015

Info til beboerne november 2015 Info til beboerne november 2015 Da har vil lagt bak oss nok en sommer og etter hvert også det meste av høsten. Som vanlig har det skjedd en del ting i sameiet i løpet av disse månedene. Vi får selvsagt

Detaljer

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015 Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 015 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag, publikumsperiode

Detaljer

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Informasjon om internkontrollarbeidet på Rundvannet I Rundvannet borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG 594 1 Øvre Adamstuen borettslag HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.06.1983, 19.06.1984, 16.04.1985, 12.05.1987, 14.05.1991, 22.05.2001 og ekstraordinær

Detaljer

Verdt å vite! Praktiske opplysninger til både nye og gamle beboere. Adresse til: Styret Åmotlia boligsameie Åmotlia 5, 1389 Heggedal

Verdt å vite! Praktiske opplysninger til både nye og gamle beboere. Adresse til: Styret Åmotlia boligsameie Åmotlia 5, 1389 Heggedal Verdt å vite Praktiske opplysninger til både nye og gamle beboere. Adresse til: Styret Åmotlia boligsameie Åmotlia 5, 1389 Heggedal Sameiet har egen hjemmeside: www.åmotlia.no / www.aamotlia.no e-post

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG:

TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG: TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG: Nå starter renovering av avløpsanlegget. Vi iprolinenorge AS er stolte over å ha blitt valgt til å utføre denne viktige jobben. Forstyrrelsene

Detaljer

TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING

TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING HVORFOR REHABILITERE SKORSTEINEN? En skorstein som er defekt eller har mangler kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere skorsteinsbrann. I tillegg gir den dårlig

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Velkommen til vårt borettslag

Velkommen til vårt borettslag Etterstad Vest Borettslag Velkommen til vårt borettslag Heftet er beregnet på å gi litt informasjon om borettslaget som vi håper kan komme til nytte. Er det informasjon du savner, har du ris eller ros

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer