Høye hopp på konfaction

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høye hopp på konfaction"

Transkript

1 NR HØYLAND I HELG OG HVERDAG Høye hopp på konfaction Side 8 og 9 Side 4 På historisk grunn Side 3 Klar for innsats Bli med til Thailand Side 12 og 13

2 Austrått menighet en realitet Høyland menighet står ovenfor mange uløste oppgaver og utfordringer. Nye soknegrenser mot Bogafjell ser ut til å bli sammenfallende med bydelsgrensen mellom Bogafjell og Austrått bydeler. For oss betyr det at kirken og menighetshuset ligger helt i grensen mot Bogafjell bydel. Hovedvekten av menigheten blir boende øst for kirken og alle må transporteres til kirke og menighetshus. Soknerådet har inngått leieavtale med Sandnes Sykleklubb om å leie lokalet deres til de aktiviteter som vi har i området. Det betyr at småbarnstreffet, konfirmantarbeidet, søndagsskolen og gudstjenestene blir i dette huset. I tillegg er der tanker om å starte opp en ungdomsklubb samme sted fra høsten av. De siste årene har vært preget av noe frustrasjon og undring over soknerådet behandling av Skaarlia menighet. Realiteten var at der i en lengre periode ikke var egen prest til å ta dette arbeidet i vare. Det ble preget av vikarer og frivillige som måtte ta alle initiativ. Soknerådet så det som naturlig at arbeidet på Skaarlia ble Høyland menighet sitt familiearbeid. Etter at Odd Hanssen Matre ble tilsatt som menighetsprest har dette blitt varemerket for arbeidet. Soknerådet har også fått innspill på hva gudstjenestefellesskapet som har vært på bydelshuset, og som nå flyttes til sykleklubbhuset, skal kalles. Soknerådet har på siste møte før sommerferien vedtatt at navnet skal være Austrått menighet. Grunnen til dette er at soknerådet ønsker å understreke at dette er en gudstjeneste som er for hele Austrått bydel. Videre at målgruppen nå vil bli utvidet til å gjelde alle. Etter hvert tror vi at mange vil merke forskjell på gudstjenesten i sykleklubben i forhold til slik den har vært de siste årene. Det er en naturlig utvikling som vi ønsker velkommen. Opplegget vil nå være at vi har søndagsskole hver søndag formiddag på sykleklubbhuset og gudstjeneste annenhver søndag formiddag. Da er det lagt godt til rette for alle aldersgrupper. Men grunntanken rundt Austrått menighet er den samme som var rundt Skaarlia menighet, nemlig at vi skal ha en gudstjeneste der frivillige er involvert både i planlegging og gjennomføring. Vi ønsker også å bygge videre på og utvide antall husfellesskapsgrupper. Vi tror at et slikt fellesskap kan gi en enkelte trygghet og nærhet til arbeidet som blir drevet i menigheten. Så er utfordringen klar. Alle inviteres til søndagsskole og gudstjenestefellesskap søndag formiddag i Austrått menighetssenter sykleklubbhuset. SVEIN OLAV NESSE Sandnes kirkekontor tlf Åpningstider: man.-fred Eidsvollsgt. 49, Sandnes. Kontaktes for dåp, begravelse, vigsel. Høyland menighetskontor Åpningstider: mand. fred Kyrkjevn,.345, 4325 Sandnes Telefon e-post: Høyland eldresenter Tlf tirsdag og torsdag Ansatte Kantor: Viggo Fagerjord, mob e-post: Ungdomsprest: John Trygve Meyer, mob e-post: Kirketjener Høyland; Raafat Habib Ishak, mob e-post: Familiearbeider: Hilde Djønne, mob e-post: Daglig leder: Svein Olav Nesse, mob e-post: Res.kap: Bjarne Saltveit, mob e-post: Sokneprest: Helge Nesse, mob e-post: Menighetsprest: Odd Hanssen Matre. Mob e-post: Leder eldresenteret: Marit Rygh, tlf Organist Sviland kapell: Solfrid Stokka, mob Kirketjener Sviland Kapell: Roald Skjæveland, mob Høyland sokneråd Leder: Ingvar Nilsen, mob Bankkontonr Org.nr.: Redaktør: Svein Olav Nesse tlf Utkommer med 4 nr. pr. år Grafisk design: Commentum forlag a/s Gamlevn. 87, 4315 Sandnes e-post: Frist for stoff til neste utgave: 1. november. 2

3 Barnekoret Sangsus Starter opp igjen med øvelser tirsdag den 31. august kl Vi øver på Høyland menighetshus, og koret er for barn i alderen 4 8 år. Semesterplan for Sangsus høsten 2010 Sangsus er for barn i alderen 4-8 år. Vi synger for å ha det gøy, for å lære litt om rytme og melodi, og for å lære om Jesus gjennom nye Det har den siste tiden skjedd noen endringer blant personalet i Høyland sokn. Hilde Djønne Begynner i 20% engasjement som trosopplæringsmedarbeider. Hun vil i første omgang ha ansvaret for småbarntreffet som er i Austrått menighetshus (sykleklubbhuset). I tillegg vil hun koordinere arbeidet mellom småbarntreffet, søndagsskolen og gudstjenestene som er på Austrått. Vi er utrolig glad for at du, Hilde, har sagt deg villig til å gå inn i denne oppgaven. Vi tror at du kan få utført mye godt arbeid på Austrått. Velkommen inn i medarbeiderfellesskapet. og gamle kristne barnesanger. Dette er ikke et prestasjonskor, men vi synger av og til på gudstjenester i Høyland sokn, hvor vi hører til. Denne høsten skal vi synge når 4-åringene får utdelt egen bibel (familiegudstjeneste), og det er moro både for oss og for dem som hører på! Plan for høstens samlinger: 31. august Øvelse 14. september Øvelse 5. oktober (NB! Tre uker) Øvelse 19. oktober Øvelse 31. oktober Personalnytt (11.00) Høyland kirke. Synge på familiegudstjeneste (utdeling av 4- årsbok) 9. november (NB! Tre uker) Øvelse 23. november Øvelse 7. desember Øvelse (julemoro) Vi håper at mange av dere som har vært med kommer, og vi ønsker nye medlemmer velkommen til å være med. Ønsker du å vite noe mer, ta kontakt med Kari Kjestveit mob / Velkommen! Sissel Lein- Mathisen Diakonen vår har nå fått tilbud om å gå inn og drive diakonalt arbeid i Gand og Ganddalen menighet. I og med at Sissel bor der, har hun takket ja til dette tilbudet. Det betyr at Høyland for tiden ikke har fast diakon i staben. Vi ønsker deg, Sissel, lykke til og Guds velsignelse over de nye utfordringene du nå vil få. Helge Nesse Sokneprest Helge Nesse er tilbake i sin opprinnelige stilling som sokneprest i Høyland sokn. Det betyr at vi nå etter hvert vil gå tilbake til den ordningen som var tidligere, der soknepresten og kapellanen deler på gudstjenestene i Høyland kirke og Sviland kapell. Vi ber om at alle våre medarbeidere blir tatt med i bønn innfor Guds trone. Samlingsgudstjeneste i Høyland kirke Søndag 29. august kl Soknets ansatte deltar Sang av Sviland barnegospel Nattverd Offer til menighetsarbeidet. Etter gudstjenesten blir det salg av middag, kaffi og kaker i menighetshuset. Ulike aktiviteter for hele familien. Sett av dagen og bli med! Vikar for kirketjener Vi har ledig engasjement som vikar for kirketjeneren vår- med umiddelbar tiltredelse. Arbeid hver fjerde helg og i ferier og noen høytidsdager. Dette passer godt for studenter, pensjonister eller andre som kan tenke seg et lite engasjement i menigheten. Ta kontakt med daglig leder for nærmere informasjon tlf Temakveld om samlivsbrudd Mandag 4. oktober kl Gand kirke Sandnes Fra par til fortsatt foreldre - utfordringer når to går hver sin vei v/ Jon Aarsland, daglig leder ved familievernkontoret i Egersund Det blir informasjon om samtalegrupper, og mulighet for påmelding til slike grupper. Velkommen! ARR. DIAKONENE I DEN NORSKE KIRKE I EGERSUND, TIME, KLEPP OG SANDNES 3

4 Noge àent Datoer for Noge àent denne høsten er: 20.aug. Bli kjent-kveld m/uteaktivitet 3.sept. Ut på tur aldri sur - m/grilling 17.sept. Bingo-kveld m/kjekke premier 1.okt. Innefotball-turnering 29.okt. Trimkveld i gymsal 12.nov. Filmkveld på lokalet 26.nov. Ut på skøyteisen! 10.des. Juleverksted m/grøt og nissekos Møtetidspunkt kl Alder fra 10 år Medlemsavgift er kr. 100 pr. år Møtested er Høyland menighetshus Kontaktperson: Arve Bjerga tlf Fra Olsokgudstjenesten på Høyland gamle kirkested. På historisk grunn Høyland søndagsskole Søndagsskolen blir på Austrått menighetssenter, Torvmyrvn. 16 (sykkelklubbens hus) Oppstart søndag den 12. september. Hver søndag kl Søndag den 29. august er vi med på samlingsgudstjeneste i Høyland kirke Søndag den 5. september er det søndagsskolens dag i Kongeparken. De søndagene der er gudstjeneste er første del sammen med søndagsskolen, før vi går for oss selv. De andre søndagene er det vanlig søndagsskole. Priogram finner du på våre nettsider Kontaktperson: Hilde Nordland Djønne tlf Olsok var ennå en gang dagen for å minnes våre kirkehistoriske røtter. Dette året var over åtti personer møtt frem til Olsokgudstjeneste på Høyland gamle kirkested. Dette er en gudstjeneste som har lange tradisjoner, selv om der har vært opphold i noen år. Det var sokneprest Helge Nesse som forrettet gudstjenesten og tok de fremmøtte med i blant annet middelaldersk Olavsliturgi. Etter gudstjenesten hadde Hallvar Volden et interessant tilbakeblikk på den gamle kirken og kirkestedet. For mange var det nye opplysninger om historien rundt kirken. For de yngste var det nok mest spennnende å høre om gravene under kirkegolvet. Kvelden ble avsluttet med rømmegrøt, kaffi, kaker og god drøs. SVEIN OLAV NESSE Helge Nesse preker under olsokgudstjenesten. Chorus Chorus starter opp tirsdag 31. august kl i Høyland kirke. Nye medlemmer velkommen! 4

5 Høyland menighet - aktiviteter i Austrått bydel Hva Når Hvor Kontaktperson Pensjonisttreff Siste onsdag hver måned kl Menighetshuset Aud Larsen, Høylandhopen Første onsdag hver måned kl Menighetshuset Odd Hindal, Bønnefellesskap Hver mandag kl Menighetskontoret Svein Olav Nesse Husfellesskap Ta kontakt for mer informasjon Odd Matre, KRIK Hver mandag kl Høyland ungdomsskole John Trygve Meyer, Sangsus Barnekor 4-8 år Annenhver tirsdag kl Menighetshuset Kari Kjestveit, Sopranos Jentekor 4.-8.klasse Etter nærmere avtale Høyland kirke Viggo Fagerjord, Chorus Voksenkor Hver tirsdag kl Høyland kirke Viggo Fagerjord, Någe aent Fra 5.klasse Annenhver fredag kl Menighetshuset Ole Øvestad, Småbarnstreff Hver tirsdag kl Austrått menighetssenter Hilde Djønne, Søndagsskolen Hver søndag Kl Austrått menighetssenter Hilde Djønne, Kirkering 1 Andre onsdag hver måned kl Menighetshuset Unni Bjørgan, Kirkering 2 Ungdomsklubb Første torsdag hver måned kl Annenhver fredag Nærmere info kommer Menighetshuset Austrått menighetssenter Berit Stokka Ådnanes, John Trygve Meyer, Nærmere program og opplysninger finner du på 5

6 Bønnefellesskap på menighetshuset hver mandag kl Vi ber for alt som foregår i menigheten, råd og utvalg, syke og friske mennesker. Legg en lapp i bønnekassen i kirken og fortell hva du ønsker forbønn for (gjerne anonymt) så vil vi ta dette med i bønn. Soknebud: Er et tilbud til deg som er syk eller av andre årsaker ikke kan delta i fellesskapet i kirken.. Vi kommer med glede hjem til deg for å dele en med deg. Samtale: Noen ganger hjelper det å snakke med en utenforstående. Ta gjerne kontakt med en av våre prester. Husk at vi har taushetsplikt. Sorgarbeid: I Sandnes har vi sorggrupper for barn, ungdom og voksne. Ønsker du heller en samtale? La oss få vite hva du ønsker, så gjør vi en avtale. Der barn er pårørende, har vi eget opplegg. Velkommen til å ta kontakt! Bibelvers. Luk Den som er tro i smått, er også tro i stort I kjellerstua, Høyland menighetshus. Åpent tirsdag og torsdag kl Tlf: / Frisør Annenhver torsdag etter behov. Bestilling: Siri Hetland Heskjedal tlf etter kl Servering Tirsdag og Torsdag middagsservering m/ kaffe kl Bestilling på tlf Andakt Hver siste torsdag i måneden kl Aktivitetsgrupper Treskjæring Hedebosøm Bibelske personer Hjertelig velkommen! 6

7 Konfirmanter, Høyland kirke

8 Hele gruppen samlet foran teltet. konfaction juni: U konfaction er norges største konfirmantleir. Her samles over tusen konfirmanter fra hele landet. Vi bringer utdrag fra tre dagbøker som beskriver leiren og dens innhold. Hanne og Linn Synnøve: Lørdag 26.juni 2010 I dag skulle kondisgruppa og orienteringsgruppa slås sammen for å spille myrfotball. Det første vi gjorde var at vi løp litt orientering før vi gikk til den store myra. Da vi kom frem ble vi delt inn i tre lag, klare for å spille myrfotball. Da vi spilte sank vi ned til knærne. Etter at vi var ferdige med å spille kunne de som ville kaste seg ut i myra for å bli mer skitne. Deretter gikk vi til et stort myrvann hvor vi kastet oss uti med klær og sko på. Når alle var ferdige med å bade, gikk vi tilbake til leiren for å spise, før vi gikk til Sommerland. Fakta om konfaction Norges største konfirmantleir Arr: KRIK (Kristen Idrettskontakt) 1000 konfirmanter 370 ledere 300 telt 31 idrettsaktiviteter (fra kampsport til sportsfoto) 17 deltakere fra Høyland Bø Sommerland Tema: WHASCHERAGUD? Martine: Morgen og kveld var det møter i ett stort telt som det var

9 tdrag fra tre dagbøker konfirmanter i. Vi sang mye, kjempe kjekke og fengende sanger som alle var med å sang på. Hver dag kom det nye mennesker som fortalte fra Bibelen. Men i stedet for å lese rett fra Bibelen så lagde de morsomme sanger og tøffe bevegelser. Ellers viste de bilder fra aktivitetene vi var på. Av og til hadde de noe de kalte konfirmanthjelpen og sofakonfirmantene. Utrolig bra! Årets skader fra Høyland: - forstuet stortå som følger av sumbryting - bloddryppende skrubbsår etter orientering - lettere solbrenthet - fingervondt etter golfspilling Odd og John Trygve (ledere): 29.juni 2010 Tilbake i Sandnes. Skal si vi hadde kjekke dager i Bø: Flott vær, veldig bra opplegg, dyktige instruktører og aller mest: Vi hadde med oss 17 supre ungdommer som starter som konfirmanter til høsten. Se for deg dette: Du sitter på et møte. God tale, bra musikk og lett underholding. Du er i et telt med 1000 konfirmanter hvor kanskje de fleste ikke har deltatt på et kristent møte før. Mitt i sangen stopper musikken mens ungdommene fortsetter å synge så teltet løfter seg: Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Stort! 9

10 En av to er opptatt av tro En ny undersøkelse om tro og livssyn i Møre og Romsdal viser at nær halvparten av de spurte er opptatt av spørsmål som har å gjøre med tro og religion. Fungerende biskop Øystein Bjørdal sier til Romsdals Budstikke at dette er interessant og at det viser at fylket legger vekt på kultur og tradisjonsformidling. Gudsfrykt med nøysomhet, altså respekt for Gud og et nøysomt liv, har vært et åndelig særpreg langs Mørekysten. Disse åndstradisjonene lever fortsatt her, blant annet i et rikt sang- og musikkliv og i aktiv deltakelse i kirkeog organisasjonsliv, sier Bjørdal. Respons Analyse AS har gjort undersøkelsen på oppdrag av Romsdals Budstikke, Adresseavisen og Sunnmørsposten. Tallene viser at 27 prosent av de spurte i aldersgruppen under 30 år synes tro og livssyn er viktige eller svært viktige spørsmål. Prosenten er høyere jo høyere aldersgruppe man tilhører. BJØRN ARILD HATLEM Den som vil vere stor blant dykk, skal tene dei andre Evangelieteksta i år på Olsok står i ein samanheng der Jesus viser at det ikkje er makt og ære, gods og pengar som er viktig. I menneskets relasjon til Gud er det heilt andre ting som er viktige. Det vesle barnet vert halde fram. Guds rike er som eit slags bakvendt-land: Den som vil vere stor blant dykk, skal tene dei andre. Den som vil følgje Jesus, skal ikkje leve i samsvar med denne verdas vurderingar, men lever i samsvar med dei verdiane som fins i Guds rike. Og Jesus heldt fram seg sjølv som eksempel: Menneskesonen er heller ikkje komen for å tenast, men for å tena og gje livet sitt til løysepeng for mange. (Matt.20,28) Jesu teneste er knytta til uttrykket løysepenge. I Det Gamle Testamentet blei dette ordet brukt om den summen som måtte betalas for å kjøpe fri ein mann som var skuldig til døden. Jesus elskar alle menneske så høgt at han gjev livet sitt som løysepenge. I dette vert eitkvart menneske innbydd til å finne sin kvilestad. Du skal sleppe å prestere. Du er elska. Du er verdfull. Å tene andre menneske vert sett fram som ideal. Jesus ikkje berre preika dette idealet, han levde det. Kjærleiken er det motsette av maktkamp og kamp for å bli størst. I lokalmiljøa rundt om i landet er det mange som lever truas liv og gjev av seg sjølv og si tid også her i Høyland. Det er eit truverdig vitnemål. Når vi let lyset frå Guds ord skine i hjarto våre, då vil det også lyse gjennom oss, og gjennom oss lyser det for andre. Så blir vi igjen påminna om korleis vi kan la kjærleiken varme våre gjerningar til fordel for eit jag etter makt. I den øvinga blir vi aldri ferdig. Det handler om vekst og modning gjennom det liv Gud gjev. Eller for å seie det med ei bøn av Selma Lagerløf: Gud, la min sjel nå sin modning før den skal høstes. På olsok er vi i skjæringspunktet mellom to rike. Den Gud Olav tilbad og som vi stadig vert kalla til å tilbe, søkjer vi i stilla og ikkje i kampen; det er der Han er sterkast. HELGE NESSE 10

11 11

12 Søndagstekstene 11. s. e. pinse ( ) Joh 6,66-69 Jes 5,1-7 Rom 11, s. e. pinse ( ) Sal 32,1-5 1 Joh 1,8-2,2 Matt 21, s. e. pinse ( ) Matt 12,33-37 Sal 40,2-6 Jak 3, s. e. pinse ( ) Matt 5, Mos 10,17-21 Rom 13, s. e. pinse ( ) Joh 5,1-15 Sal 103,1-6 Ef 5, s. e. pinse ( ) Luk 10, Mos 4,29-31 Fil 4, s. e. pinse ( ) Luk 7,11-17 Job 19,25-27 Rom 8, s. e. pinse ( ) Joh 8,31-36 Jer 6,16-20 Gal 5,1-6 Mikkelsmess ( ) Joh 1, Mos 28,10-17 Hebr 1, s. e. pinse ( ) Mark 10, Mos 20, Fil 1, s. e. pinse ( ) 1 Mos 9,8-17 Hebr 11, Joh 9,1-7.35b s. e. pinse ( ) Mark 10, Mos 2,18-24 Ef 5, s. e. pinse ( ) Matt 11,25-30 Sal 100 Rom 8,31-39 Bots- og bededag ( ) Luk 13,23-30 Jes 55,6-7 Gal 6,7-10 Allehelgensdag ( ) Matt 5,13-16 Jes 60,18-22 Hebr 12, s. e. pinse ( ) Joh 6,37-40 Dan 12,1-3 1 Kor 15,42-49 Bli med til sto Nå har du en sjelden mulighet til å se og oppleve det rotekte Thailand som er mye mer enn turist-thailand. På oppfordring har Egil S. Eide lagt opp et spennende turprogram for menighetene i Sandnes prosti. Reiseledere: Egil S. Eide og Ludvig Bjerkreim Tidspunkt: Ca. 25.oktober 8.november 2011 Som kjent har det vært demonstrasjoner og uro i landet, men nå er alt under kontroll. Eide, som i 15 år har ledet rundreiser i det eksotiske sørøstasiatiske landet, har aldri opplevd farlige situasjoner. Gruppene reiser i trygge områder, på gode veier og med dyktige sjåfører. Thailand er et trygt land å reise i. Gruppe blir overalt mottatt vennlig og gjestfritt og med utmerket service. Reiselederen ble i 2008 hedret med Award Friend of Thailand som den eneste fra Nord-Europa. Han kjenner landets fire regioner, kultur, religion, historie inngående og har et bredt kontaktnett. Turene er populære, atskillige har vært med flere ganger. Også Ludvig Bjerkreim har tidligere besøkt landet sammen med Eide. Reiserute : Sola- København Bangkok Chiang Mai-Bangkok- Kanchanaburi og Broen over Kwai- Nakhon Pathom - Sørøstkysten av Siambukta København-Sola. Kort dagsprogram: Dag 1 og 2: Fra Sola med SAS, ankomst Bangkok, hvile ev. tur i nærområdet, velkomstmiddag på Royal Princess Hotel. Dag 3: Kirkens / Misjonsselskapets arbeid i slummen. Båttur med middag på elva Chao Phraya gjennom hovedstaden. Dag 4: Sightseeing, Wat PO, hovedstadens største og eldste tempel. Blomstermarkedet. Shopping. Dag 5 : Med Thai Airway til Chiang Mai i Nord-Thailand. Hotel Empress. Fritid. Det verdensberømte nattmarkedet. Dag 6 og 7: Til elefantleir i jungelområde. Fargerik oppvisning. Mulighet til ridetur på elefantryggen. Orkidefarm. Det vakre Doi Suthep templet med storslått utsikt. Innsikt i byens håndverkstradisjoner, silke og sølv med mer. Dag 8 : Med fly tilbake til hovedstaden og buss til Kanchanaburi med broen over Kwai og Dødens jernbane, kjent fra film og roman. Pung Waan Noi Resort. Dag 9 og 10: Til Thailands eldste by Nakhon Pathom og opphold på prisbelønt Rose Garden Country Resort. Kulturforestilling som viser skikker og riter i en thai-landsby. Organisk gård møte med landsbyboere. Livaktig program som viser tradisjonell matlaging, risplanting, blomsterdekorasjon med mer. Dag 11-13: Vi forlater Rose Garden og drar med buss til østkysten av Siamgulfen, der Hotel Asias direktør Chookiat og hans stab som vanlig tar hjertelig imot oss og yter topp service. 12

13 rslåtte Thailand! En reise til Thailand er en reise til en annen verden... Rolige dager der deltakerne får tid til å samle inntrykk, glede seg ved svømmebasseng og strand og i hagen. Avskjedsmiddag på hotellet. Mulighet for shoppetur til Pattaya. Dag 14 og 15: Om ettermiddagen med buss til flyplassen. Middag på Novotel Suvarnbhumi Airport Hotel før innsjekking, og så vender vi tilbake med SAS til København og Sola. Turen er spesiell og byr på stadige overraskelser, fascinerende nærmøter med folkeliv, natur og landskap, kultur og religion og ikke minst smilende og vennlige thaier. Det gjør noe positivt med oss! PRIS OG PÅMELDING: Pris pr. person: Ca. kr (pluss flyskatt) Tillegg enkeltrom: Ca. kr Inkludert: : Rutefly med SAS og Thai Aiways. Busser. Sightseeinger. Samtlige frokoster, lunsjer og middager i Thailand, reiseleder og guidetjenester. Ikke inkludert : Flyskatt, tips, drikke til måltidene, påkrevd reise-og avbestillingsforsikring. Forbehold om mindre prisjustering ved ev. endringer i valutakurs og flyskatter. Men dette er en kvalitetstur. Du får mye igjen for pengene. Interesserte bes melde seg tidlig (bindende først ved depositum-betaling) Påmelding til: eller tlf: Oppgi samme navn som i passet, adresse,tlf. ev. adresse. Ring gjerne Egil S. Eide: MERK: Det er ikke mulig å bestille flyseter ennå. Tidspunktet kan derfor bli forskjøvet en dag eller to og derfor antatt pris. Velkommen til fargerik opplevelsestur i godt fellesskap! 13

14 Data-kurs STÅ PÅ - styrk dine muligheter Kontorkurs Datakortet Regnskap Lønn/personal Webdesign EDB grunnkurs Nybegynnerkurs Videregående kurs PERSIENNER -40% Gjelder 4 farver Flex Data AS, Sandnesveien 11, Ålgård. Tlf Tilbygg/ påbygg Skifte vindu Skifte tak Ta kontakt for tilbud Gjesdalveien Sandnes bokforlaget AUT. RØRLEGGERFORRETNING Telefon: Hana, 4306 Sandnes Graverveien 51 T. Rovik tlf Kontor og boliggulv tepper gulvbelegg parkett Rørleggermester Jarle Woster Din lokale rørlegger Eikebakken 10, 4325 Sandnes Tlf Kapellanv Sandnes tlf Kiropraktor Manuellterapeut Fysioterapeut Massør Telefon: Håbafjellveien 4, 4325 Sandnes Krogedal K B Begravelsesbyrå Oalsgt. 75, 4316 Sandnes Solbakken Sandnes DØGNVAKT - Tlf DØGNVAKT Tlf Mob Vi står til tjeneste ved begravelser, kremasjoner, minnesamvær Vi står til tjeneste ved begravelse, kremasjoner, og gravmonomenter. minnesamvær og gravmonomenter Nå med rørleggere! Bedre hørsel i dag Bedre livskvalitet Ditt valg Tlf Langgata 51, 4304 Sandnes Tlf Torkel Haabethsv. 45, 4325 Sandnes Vi skreddersyr: Garderobe - Kjøkken - Baderomsinnredning Tlf Tlf. Martin: Foto-Sentralen Langgt SANDNES Tlf Bilder på nett: Langgt Sandnes - Tlf Campingvogn til tyske priser? SANDVED GARTNERI OG HAGESENTER Jærveien 123 man-fre Sandnes lør 9-17 Tlf søn Buggeland Vaskeri Karl Hodnefjell Buggeland Sandnes Mob Tlf Matteservice Vask av arbeidstøy TRONSHOLEN HAGESENTER A/S Tronsholen, 4325 Sandnes Tlf Gravmonumenter i stort og variert utvalg Firma Bjarne Hov Gravarvn. 49, 4306 Sandnes Tlf

15 Velkommen til SØNDAGSSKOLENS DAG 4.og 5.september Parken åpner kl Konsert kl med Familien Sulebakk Søndagsskolepris kr. 150,- både for barn og voksne, de under 90cm gratis Gi beskjed i billettluka hvilken søndagsskole dere tilhører og få søndagsskolepris! Dette blir gøy! Hilsen søndagsskolen Rogaland krets Kyrkjeveien 158, 4325 Sandnes Åpent man-ons tir-tor-fre lørdag Humørbussene bringer begeistring! Her kan DIN annonse stå! Bestill turen på tlf Her kan DIN annonse stå! Byggefirma LEIF Kontakt RØNNEBERG Rut Høllesli ved A/S Ålgårdsvn. menighetskontoret 165, 4325 Sandnes for bestilling. Tlf Faks Mobil tlf Alt Bestill i nybygg turen og på tlf. reparasjoner Bestill turen på tlf Gravmonumenter - Utstilling Tilbehør - Litteratur teratur Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd Avd. Bogafjellsenteret tlf Therma Elektro tlf Tlf Faks

16 velkommen til kirken Høyland kirke 29. august: Samlingsgudstjeneste, Saltveit, Matre,, Sviland barnegospel, kirkemiddag etterpå. 5. september: Gudstjeneste, Saltveit, 12. september: Gudstjeneste, Meyer, dåp, konfirmantpresentasjon 19. september: Gudstjeneste, Saltveit, 26. september: Gudstjeneste, dåp, Saltveit. 3. oktober: Gudstjeneste, Saltveit, 10. oktober: Gudstjeneste, Saltveit, 50 års konfirmanter, dåp. 17. oktober: Gudstjeneste, Matre, 24. oktober: Høsttakkefest, Saltveit, 31. oktober: Familiegudstjeneste, Matre, dåp, utdeling av 4 års bok 7. november: Gudstjeneste, Nesse, 7. november: Minnegudstjeneste kl , Nesse 14. november: Gudstjeneste, Saltveit, dåp 21. november: Gudstjeneste, Nesse, 28. november: Familiegudstjeneste, Saltveit og Meyer, Lys Våken gudstjeneste / Austrått menighetssenter (sykleklubbhuset) 12. september: Gudstjeneste og søndagsskole, Matre, 26. september: Gudstjeneste og søndagsskole, Matre og prost Bjerkreim. Chorus deltar. 10. oktober: Gudstjeneste og søndagsskole, Matre, 24. oktober: Gudstjeneste og søndagsskole, Matre 7. november: Gudstjeneste og søndagsskole, Matre, 21. november: Gudstjeneste og søndagsskole, Matre 5. desember: Gudstjeneste og søndagsskole, Matre, Sviland kapell 5. september: Høgmesse,Prost Bjerkreim og Nesse, 50 års konfirmanter, innvielse av ny del av Sviland kyrkjegard. 19. september: Høgmesse, Egil S. Eide, 3. oktober: Høsttakkegudstjeneste, Synøve Roaldkvam, konfirmantpresentasjon 17. oktober: Familiegudstjeneste, Nesse,, utdeling av 6 års boka 31. oktober: Familiegudstjeneste, Nesse, utdeling av 4 års boka 14. november kl Song- og Salmekveld, Svilandskarane, Nesse. 28. november: Familiegudstjeneste, Nesse og Matre, dåp, Lys Våken gudstjeneste

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull!

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull! NR 3-2011 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Herlig KonfAction! Side 8 og 9 Side 3 Du er verdifull! Side 5 Paus om bibelen Kirke i endring Side 2 En kirke i forandring Vi opplever mange spennende saker i Den norske

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

På friluftsgudstjeneste. Side 6 og 7. Gøy med småbarnssang. Du er tegnet i herrens hender! HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Side 4 Revidert om gravferder

På friluftsgudstjeneste. Side 6 og 7. Gøy med småbarnssang. Du er tegnet i herrens hender! HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Side 4 Revidert om gravferder NR 2-2012 HØYLAND I HELG OG HVERDAG På friluftsgudstjeneste Side 6 og 7 Gøy med småbarnssang Side 8 og 9 Side 4 Revidert om gravferder Du er tegnet i herrens hender! Side 3 Fra statskirke til folkekirke

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

Levende Jesustro i livsnære fellesskap

Levende Jesustro i livsnære fellesskap Levende Jesustro i livsnære fellesskap NR 3-2015 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hjernetrim på eldresenteret Side 5 Guds kjærlighet Side 2 Smakte fjellkaffe Side 6 Ny ettåring Side 3 Gud favner deg i kjærlighet!

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Jul i Chicago

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Jul i Chicago NR. 2-2008 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Jesus kommer... Dette er det sentrale i advent- og juleevangeliet. Ordet advent betyr vente eller forberedelsestid. Vi skal vente og forberede oss på at Jesus skal

Detaljer

Konfirmantåret KonfBasecamp Å vere seg sjølv - er å vere nok

Konfirmantåret KonfBasecamp Å vere seg sjølv - er å vere nok Menighetsbladet N r 3 S o m m e r e n 2 0 1 2 4 5. å r g a n g Bore Klepp Orre Konfirmantåret KonfBasecamp Å vere seg sjølv - er å vere nok M Organ for Klepp Prestegjeld. Kjem ut 5 gonger i året. Redaksjonskomité:

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2013-54. årgang Foto: Torhild Meland No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram, til sumars tid. Du vår

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre:

Detaljer

Bønneskole. Ny daglig leder Bjørg Sløgedal. Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 3

Bønneskole. Ny daglig leder Bjørg Sløgedal. Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 3 Bønneskole V ed starten på et nytt semester ble vi i gudstjenesten minnet om bønnens storhet og privilegium ved at vi leste og hørte Jesu ord:»mitt hus skal være et bønnens hus».(luk 19,41-48) randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Bli kjent med Nordstrand kirke. nye. Har du kjøpt en stol? Se innstiftet og kjøp! Det skjer i menighetene. Storbandkonsert NR 4 2015 HØSTEN 95.

Bli kjent med Nordstrand kirke. nye. Har du kjøpt en stol? Se innstiftet og kjøp! Det skjer i menighetene. Storbandkonsert NR 4 2015 HØSTEN 95. NR 4 2015 HØSTEN 95. ÅRGANG nye Bli kjent med Nordstrand kirke side 16 side 15 Det skjer i menighetene Har du kjøpt en stol? Se innstiftet og kjøp! Storbandkonsert Velkommen til din lokale kirke Nye Nordstrand

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 2 / 2014 LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK FULLDISTRIBUSJON I slutten av juni ble det laget sølepytter i Verksgata som barna fikk lov til å leke i. Dette ble filmet og skal vises frem på åpningen av kulturhendelsen

Detaljer

www.varteig.menighetsblad.net

www.varteig.menighetsblad.net Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Nr.5-2007 Oktober - november 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net Bilde fra høsttakkefest med utdeling av «Barnas kirkebok» Se mer på side 7. 2 DU ER SPESIELL!

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad

Metodistkirkens Menighetsblad Metodistkirkens Menighetsblad April - Juni 2014 Det er plass til flere! Sandnes Nr. 2-63. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 2-91. Årgang www.stavanger.metodistkirken.no 1 Sandnes Metodistmenighet

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s.

ÅKRA. God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord. Årets store bøsseaksjon. Engasjerte konfirmanter. Ny sivilarbeider. s. 6. s. 7. s. 8. s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2006 utgitt av åkra sokneråd 13. årgang God høst! Avskjed med Norodd Stavenjord s. 6 Årets store bøsseaksjon s. 7 Engasjerte

Detaljer

Church Chill ungdomsklubb 10 år side 2-3 Tverlandet for Nepal side 12 Påskevandring med 6. klassinger side 13

Church Chill ungdomsklubb 10 år side 2-3 Tverlandet for Nepal side 12 Påskevandring med 6. klassinger side 13 INFORMASJON Nr. 2 2015 Årgang 47 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Møtepunktbandet Best. Møtepunktvokalister. Primo. Fotos: Anne-Sofie Holand Fosby I dette nummeret kan du lese om: Church Chill

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk 2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk Side 8 og 9 - Historien om StoreUlf og de 7 ulvungane forts.

Detaljer