HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull!"

Transkript

1 NR HØYLAND I HELG OG HVERDAG Herlig KonfAction! Side 8 og 9 Side 3 Du er verdifull! Side 5 Paus om bibelen Kirke i endring Side 2

2 En kirke i forandring Vi opplever mange spennende saker i Den norske kirke for tiden. Vi står foran et spennende soknerådsvalg, der kandidatene som blir valgt inn i soknerådet står foran mange nye utfordringer. Den fremtidige kirkestrukturen på Austrått og Sviland skal fastlegges for noen år fremover, nye strategiplaner skal utarbeides og vedtas, ny gudstjeneste liturgi står på trappene, og lokal gudstjenesteordning skal utarbeides. Trosopplæringsplanen som blir vedtatt nå i høst skal integreres i menighetens arbeid. Og så står det store spørsmålet om lokalisering av arbeidet i Austrått bydel på planen i denne omgang, hvor skal den nye kirken plasseres? Noen har sagt at de ønsker å satse på nytt kirkebygg på Austrått. Dette er et arbeid som nåværende sokneråd har startet en prosess på, og som en håper å komme i land med i løpet av kort tid. Men så er det viktig at en i alt dette går i takt. Det hjelper lite om administrasjonen og soknerådet setter opp sine planer og arbeider videre med planer og tanker, hvis menighetsmedlemmene ikke er enige i de prioriteringene og føringene som gjøres. Dette er viktig å ta med seg i valget som nå skal avholdes. Det er viktig å finne de kandidatene som taler din sak og som du kan identifisere deg sterkest med, slik at vi kan få et godt og representativt sokneråd. Det samme gjelder for Bispedømmerådsvalget. Vi er en kirke i forandring. Verden rundt oss lever og går videre, og det er det viktig at også kirken gjør. Budskapet er uforanderlig, men rammen rundt er forskjellig. Vi ønsker å bygge Guds rike her hos oss slik at menneskene som naturlig hører til i kirken og menigheten kan finne sin plass og sitt åndelige tilholdssted i våre sammenhenger. Som kirke, så har vi fått et kall ifra Herren Jesus Kristus, det er å forkynne evangeliet. Det er dette vi først av alt ønsker å gjøre. Så må vi legge til rette og gi rammer og vilkår for at vi kan få drive et menighetsarbeid som bringer Jesus inn i det enkelte hjem i soknet. Vi ønsker at troen skal ha naturlige plass på hjemmebane hos alle. Derfor driver vi trosopplæring, konfirmantundervisning og husfellesskapsgrupper. Vi ønsker å skape arenaer der det er naturlig å snakke om sin tro og sine åndelige opplevelser og samtidig få svar på sine spørsmål og tanker. Det er dette det hele går ut på. Å gjøre Jesus kjent for den enkelte! SVEIN OLAV NESSE Sandnes kirkekontor tlf Åpningstider: man.-fred Eidsvollsgt. 49, Sandnes. Kontaktes for dåp, begravelse, vigsel. Høyland menighetskontor Åpningstider: mand. fred Kyrkjevn,.345, 4325 Sandnes Telefon e-post: Høyland eldresenter Tlf tirsdag og torsdag Ansatte Kantor: Viggo Fagerjord, mob e-post: Menighetsprest: John Trygve Meyer, mob e-post: Kirketjener Høyland; Raafat Habib Ishak, mob e-post: Trosopplæringskoordinator: Hilde Djønne, mob e-post: Daglig leder: Svein Olav Nesse, mob e-post: Fungerende sokneprest: Atle Moe, mob e-post: Menighetsprest: Odd Hanssen Matre. Mob e-post: Leder eldresenteret: Marit Rygh, tlf Kirketjener Sviland Kapell: Anne Lise Garvik, mob Musikalsk leder: Janne Kristine H. Berge, mob Organist Sviland: John Morten Storflor, mob Høyland sokneråd Leder: Ingvar Nilsen, mob Bankkontonr Org.nr.: Redaktør: Svein Olav Nesse tlf Utkommer med 4 nr. pr. år Grafisk design: Commentum forlag a/s Gamlevn. 87, 4315 Sandnes e-post: Frist for stoff til neste utgave: 1. november. 2

3 Nytt fra staben Ny sokneprest i Høyland Det er gledelig å kunne få meddele at Høyland har fått ny sokneprest. Den nye soknepresten er Jens Linde, og han kommer fra stillingen som sokneprest i Gulen, i Sogn og Fjordane. Jens Linde er for mange et kjent navn i Sandnes. Han var bysekretær på Elim i flere år. Linde starter etter all sannsynlighet opp i stillingen til nyttår Nærmere presentasjon kommer vi tilbake til i neste nummer av. Vi vil bare få ønske Jens Linde velkommen til Høyland! Janne Kristine Berge Har fått øket sin stilling til 40% fra 1. august. Janne Kristine er ansatt som musikalsk leder i Austrått menighet. Der har hun ansvaret for det musikalske på og i tilknytning til gudstjenestene. I tillegg har hun ansvaret for Babysang. Janne Kristine skal også mer inn i ungdoms og konfirmantarbeidet Vi håper at Janne Kristine kan være med å løfte ungdomskoret og arbeidet med å få etablert band på Austrått. I en overgangsperiode nå, vil hun også ha koordineringsansvaret for konfirmantene, et arbeid hun er vel kjent med fra tidligere stillinger. Siste halvåret har Janne Kristine ledet Babysangarbeidet på Austrått og ellers arbeidet en del med gudstjenestenes musikalske profil, sammen med menighetspresten. Dette er oppgaver som hun vil ta med seg videre i den utvidede stillingen. Vi ønsker Janne Kristine Velkommen inn i medarbeiderfellesskapet og ber om at menge tar henne med på sin bønneliste. Ny trosopplæringskoordinator Det er med glede vi kan melde at Hilde Nordland Djønne starter opp som ny trosopplæringskoordinator i Høyland. Hun går inn i 60% stilling. Hilde vil ha ansvaret for trosopplæringsarbeidet og de ulike tiltak knyttet opp mot trosopplæringsplanen. Først og fremst det som gjelder barn og familiearbeidet. I tillegg vil Hilde ha ansvaret for Småbarntreffet- som vi har på Austrått menighetssenter. For mange er nok Hilde veldig godt kjent, og hun er også veldig godt kjent i menigheten. Hilde var aktivt med i Ten-sing koret Bukkene Bruse, hun ledet konfirmantarbeidet i Skaarlia menighet i ett par år. Ellers har Hilde vært en ressurs som vi har rådført oss med. Siste året har hun hatt en 20% stilling i Høyland menighet, der hun har aktivt fått småbarntreffet til å fungere. Velkommen inn i medarbeider fellesskapet, Hilde. Så ber vi om at mange tar Hilde og familien med i forbønn. Ny kirkemusiker til Sviland John Morten Storflor har takket ja til stillingen som kirkemusiker i Sviland. Storflor er utdannet jurist og arbeider som advokat i Sandnes. Storflor tar til i stillingen 1. september. John Morten er fra Steinkjer i Nord-Trøndelag og er gift og bosatt på Smeaheia, der han i mange år har vært fast pianist på gudstjenestene. Han er også en aktiv jazzmusiker og spiller piano i flere slike grupper. Vi ønsker John Morten velkommen inn i medarbeiderfellesskapet. Ta vel imot John Morten og ta han og familien med på din bønneliste. SVEIN OLAV NESSE Du er verdifull! Hva er det som får deg til å tro at du er verdiløs? Du speiler deg i andres reaksjoner på din væremåte. Så tolker du andres reaksjoner på din person i din disfavør og dermed står du tilbake med et ynkelig bilde av deg selv. Hvorfor er det så om å gjøre å tekkes andre? Vend deg heller til Gud og speil deg i hva han mener om deg. Du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg. (Jes.43,4) Jo mer opptatt du blir av å tekkes Gud jo mindre opptatt blir du av å tekkes mennesker. Når du kun er opptatt av å tekkes Gud, vil menneskenes dom over ditt liv ikke ha noe å si for ditt velvære enn si din selvfølelse. Husk at Gud ser på deg med andre øyne enn det mennesker gjør. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. (1.Sam.16,7) Husk på at Gud ser på deg gjennom Kristus. Der du ser bare synd og skam ser Gud blodet som dekker det alt sammen. Der du ser bare svik og fall ser Gud et barn som holder på å lære seg å gå. Der du ser bare svakhet ser Gud den styrke du eier derved. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. (Rom.8,1) Kan du ta de ordene til deg? Gud fordømmer deg ikke når du er i Kristus Jesus. Å være i Kristus er å være i en tilstand som behager Gud. Om Jesus sa Gud: I deg har jeg behag. (Mark.1,11) Når du er i Kristus gjelder disse ordene deg. Hva betyr da menneskers dom over ditt liv når himmelens Gud taler slik om deg? Gå ut i hverdagen med løftet hode og rak rygg. Du har intet å frykte. AV IVAR VIK Chorus... Starter opp etter ferien tirsdag 30. august kl 20 i Høyland kirke. Ny og gamle medlemmer er velkommen! 3

4 Festkveld for bibelen Oktober 2011 kommer det ny oversettelse av Bibelen til norsk. Dette skal feires. Bibelen er fremdeles den mest solgte bok i verden, og det er bare IKEA-katalogen som finnes i flere eksemplarer. Lørdag 22. oktober vil Stavanger sentrum preges av denne begivenheten. Det blir barnegudstjeneste i Domkirken kl. 12 og bibelsporlek for barn etter dette. Stavanger Soul Children skal ha en utekonsert. I tillegg blir det kunstneriske tablåer flere steder byen med dramaelever fra Vågen Videregående Skole. Kl blir det et stort kulturarrangement i St. Petri kirke. Bibeltekster i ulik språkdrakt vil bli lest av skuespillere, vi får et innblikk i oversettelsesarbeidet og det blir utdrag fra forestillingen Absolutt Bibel. Et nyskrevet korverk er laget for anledningen og Ole Paus vil reflektere over bibelske ord og uttrykk. Rommet blir spesielt utsmykket for anledningen av elever ved studiespesialisering med formgiving. En festkveld for hele Sørfylket og en anledning for alle nysgjerrige og bibelinteresserte til å feire Bibelen og bli kjent med den nye oversettelsen. Kirken skal fylles. Billetter blir tilgjengelig via og ved inngangen. Ta med tante og naboen og kom. Søndagstekstene 9. søndag etter pinse ( ) Matt 7,15-20 Mi 3,5-7 Gal 1, søndag etter pinse ( ) 1 Kor 3,10-17 Ordsp 2,1-6 Matt 25, søndag etter pinse ( ) Luk 19,41-48 Jer 18,1-10 Rom 9,1-5.10, søndag etter pinse ( ) Luk 18,9-14 Jes 2,12-17 Rom 3, søndag etter pinse ( ) Mark 7, Sam 3, Kor 3, søndag etter pinse ( ) Luk 10, Mos 19, Joh 4,7-10 Et nyskrevet korverk er laget for anledningen og Ole Paus vil reflektere over bibelske ord og uttrykk. 15. søndag etter pinse ( ) Luk 17,11-19 Sal Tess 5, søndag etter pinse ( ) Matt 6, Kong 17,8-16 Gal 5,25-6,5 17. søndag etter pinse ( ) Joh 11, Hos 6,1-3 2 Tim 1,9-12a 18. søndag etter pinse ( ) Mark 2,18-28 Jes 1,12-17 Rom 14, søndag etter pinse ( ) Sal 73, Kor 1,4-9 Mark 12,28-34 Bots- og bededag ( ) Hebr 3,7-11 Jes 59, Matt 3,7-12 Fakta om Bibel 2011: Bygger på den mest pålitelige utgaven av grunntekstene Arbeidet har vart i 11 år. Oversatt slik at språk, bilder og uttrykksformer i originaltekstene kommer så tydelig fram som mulig Oversatt til vår tids norske språk Både forfattere, språkspesialister og bibelforskere har samarbeidet i mange år for å få teksten så presis og velklingende som mulig Vil bli den mest brukte oversettelsen i norske kirker framover Utgis av Det norske bibelselskap, som er den eldste felleskirkelige organisasjonen i Norge og har bånd til de store internasjonale bibelselskapene over hele verden. Allehelgensdag ( ) Matt 5,1-12 Jes 49,8-10 Åp 7, s. e. pinse ( ) 2 Mos 3,11-15 Apg 17,22-32 Joh 12,44-50 Siste søndag i kirkeåret (Domssøndagen) ( ) Matt 25,31-46 Jes 65,17-19 Åp 20,

5 Presentasjon av kandidater til Soknerådsvalget i Høyland Sokn AUSTRÅTT OG SVILAND BYDELER Jan Robert Moen Yrke: Sivilingeniør Alder: 59 Bosted: Austrått Varamedlem i Høyland sokneråd denne perioden. Yngvild Breiland Yrke: Lege Alder: 34 Bosted: Skaarlia Tidligere leder og styremedlem i Bergen Kristelige strudentlag, styreverv i Yngre legers forening, Søndagsskolelærer i Austrått søndagsskole Barne og ungdomsarbeid, misjonsengasjement, gudstjenestereformen, en inkluderende kirke, fellesskap og smågrupper. Marianne Honnemyr Nielsen Yrke: Vernepleier Alder: 38 Bosted: Noredalen, Sviland Søndagskskolelærer Sviland/ Auglend, Leder i Sviland barnegospel, medlem i trosopplæringsutvalget i Høyland. Jesus til barn og unge, trosopplæring, Levende inkluderende menighet, Diakoni. Laila Jane Brødsjømoen Landa Yrke: Apotektekniker Alder: 51 Bosted: Austrått Medlem i Høyland sokneråd, husstyret for Høyland menighetshus, tidl. Konfirmantmedarbeider i Høyland menighet..få til en inkluderende kirke der alle er velkommen. Ny kirke på Austrått] 5

6 Presentasjon av kandidater ved soknerådsvalg i Høyland sokn Dagny Oltedal Hetland Yrke: Sekretær Alder: 43 Bosted: Sviland Speiderleder i mange år. Fellesskap i menigheten, barn og unge Oddvar Husby Yrke: Avdelingsleder Alder: 38 Bosted: Skaarlia Frivillig medarbeider i Kirkens SOS, Aktiv i KRIK, Trondheim Kr. Studentlag. Medlem i Austrått menighetsutvalg. Trosopplæring, familiearbeid, nytt kirkebygg på Austrått. Garmann Auklend Yrke: Gardsbestyrer Alder: 58 Bosted: Høyland Medlem i Sviland Menighetsutvalg. Nestleder i Høyland sokneråd. Marianne Svihus Yrke: Egen næringsdrivende Alder: 52 Bosted: Søredalen, Sviland Søndagsskolelærer, medlem i Sviland menighetsutvalg, varamedlem i Høyland sokneråd, Barn og unge, ønsker at de som kommer innenfor kirkens dør skal oppleve at de tilhører stor familie. en 6

7 Presentasjon av kandidater ved soknerådsvalg i Høyland sokn Hilde Egeland Meyer Yrke: Folkehøgskolelærer Alder: 41 Bosted: Austrått Flere deltakere på gudstjenester og i småfellesskap, Kristne fellesskap for alle aldersgrupper, En menighet som bidrar positivt i bydelen, Misjon, ønsker en menighet som gjenspeiler det internasjonale miljøet i Sandnes. Rita Nell Nilsen Yrke: Kontormedarbeider Alder: 54 Bosted: Skaarlia Styremedlem i Sviland bedehus, tidl. medlem i barneutvalget i Høyland menighet En åpen og inkluderende kirke og menighet Jorunn Dybesland Auklend Yrke: Førstekonsulent i NAV Alder: 31 Bosted: Noredalen, Sviland Medlem i menighetsutvalget og gudstjenesteutvalget på Sviland, varamann i Høyland sokneråd. Barn og unge i gudstjenesten Erling Nordland Yrke: Betongentreprenør Alder: 65 Bosted: Noredalen, Sviland Leder i Sviland menighetsutvalg, varamedlem i Høyland sokneråd. 7

8 Austrått søndagsskole, halvårsplan høsten 2011 Sted: Austrått menighetssenter Gudstjeneste m/ søndagsskole Søndagsskole Gudstjeneste m/ søndagsskole Søndagsskole Gudstjeneste m/ søndagsskole Søndagsskole Gudstjeneste men ingen søndagsskole pga. høstferie Ingen søndagsskole pga. høstferie Gudstjeneste m/ søndagsskole Ingen søndagsskole pga. menighetsweekend Gudstjeneste m/ søndagsskole Ingen søndagsskole pga. utdeling av 4 års bibel i høyland kirke Gudstjeneste m/ søndagsskole Søndagsskole Gudstjeneste m/ søndagsskole søndagsskole Gudstjeneste med søndagsskole SMÅBARNTREFF Hver tirsdag og torsdag på Austrått menighetssenter Fra kl kl Tirsdag spiser vi deilig lunsj sammen, som fås for en billig penge, vi har samlingsstund og ulike aktiviteter for barna. Torsdag tar du med deg matpakken, vi har det mer uformelt med tur, lek og ulike formings og hobby aktiviteter. Vi følger skoleruta, og har ikke samlinger i høstferien. Alle hjemmeværende mødre og fedre er velkommen sammen med barna sine. Semesterplan for barnekoret Sangsus høst 2011 Velkommen tilbake etter en lang sommerferie! Vi håper at gamle og nye Sangsus ere er klare for å samles til sang og lek. De fleste som er med i koret er mellom 4 og 6 år, men også du som har begynt på skolen er velkommen til å bli med. Møt opp, og ta gjerne med noen du kjenner som liker å synge. Tirsdag 23/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 6/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 20/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 4/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 18/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 1/ Menighetshuset Øvelse Søndag 13/ (11.00) Høyland kirke Synge på gudstjeneste (*) Tirsdag 15/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 29/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 13/ Menighetshuset Avslutning før jul (*) Dette er dagen hvor 4-åringer blir invitert til kirken for å få en egen barnebibel. Det er derfor mange barn i kirken denne dagen. Sangsus pleier å synge på de denne gudstjesten, og 4-åringene får lov til å være med hvis de vil. Etterpå er det selvfølgelig kirkekaffe, med både saft og noe godt å spise for store og små. Kari Kjestveit (leder) tlf: / Viggo (kantor i Høyland) tlf: Austrått KRIK Vi starter opp med treninger på Høyland Ungdomsskole Hver mandag kl oppstart 29. august. Alder er ungdomsskolen og eldre. Vi har ulike som ballspill, innebandy, volleyball, m.m. Du er velkommen til å være sammen med oss. 8

9 KFUK-KFUM på Austrått KFUK-KFUM-speiderne er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med medlemmer fordelt på 320 grupper over hele landet. Vi tilbyr speiderarbeid for barn og ungdom i alle aldrer. Me treffest på Austrått menighetssenter kl : to. 8. sep. me startar opp to. 15. sep. to. 22. sep. to. 29. sep. helga okt: Helgetur til speidathytta Lio i Sokndal to. 6. okt. to. 20. okt. to. 27. okt. to. 3. nov. to. 10. nov to. 17. nov. to. 24. nov to. 1. des. to. 8. des. to. 15. des. juleavslutning Leiarar: Thorleif Nymann, Ingvald Ween og Odd Hindal Arne Geir Berntsen og Odd Matre vert med i haust for å dra arbeidet i gang. Nytt babysangkurs starter 30.august Nytt babysangkurs starter opp igjen 30.august. Kurset vil gå over 7 ganger; 30.aug, 6.sept, 13.sept, 20.sept, 27.sept, 4.okt, 18.okt. Babysangkurset er på Austrått menighetssenter (Sykleklubbens hus) like ved Austråtthallen/ Iglemyr skole. Småbarnstreffet er på samme tid som babysangkurset, og vi pleier å spise lunsj sammen med dem etter kurset. Jentekoret SOPRANOS Starter opp med øvelser tirsdag 30. august kl I Høyland kirke. Alder fra 10 år og eldre. Velkommen. Nòge Aènt Klubb for deg i 5-7. klasse på Høyland menighetshus. Vi samles annenhver fredag kl Ledere: Ole Øvestad Even Karlsen Arve Bjerga Velkommen til å bli med oss. Hva er babysang? På et babysangkurs lærer foreldrene mange forskjellige typer sanger som passer for babyer. Rim, regler og bevegelsessanger. Gjennom sangen styrkes forholdet mellom dere. Babyen lærer musikkglede og oppdager melodier og rytme. Både kroppsbevissthet, språk og følelser stimuleres gjennom babysang. Babysang er også en mulighet til å bli kjent med andre som har barn i samme alder. Du trenger ikke være musikalsk eller flink til å synge for å være med på babysang. Babyen din syns du har den fineste stemmen i hele verden, så vi synger med den stemmen vi har Kursavgift: 250,- Påmelding innen 24.august til Janne Kristine H. Berge, tlf: Mail: 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Data-kurs STÅ PÅ - styrk dine muligheter Kontorkurs Datakortet Regnskap Lønn/personal Webdesign EDB grunnkurs Nybegynnerkurs Videregående kurs Flex Data AS, Sandnesveien 11, Ålgård. Tlf Gjesdalveien Sandnes Tlf Her kan DIN annonse stå! bokforlaget Her kan DIN annonse stå! Rørleggermester Jarle Woster Din lokale rørlegger Tilbygg/ påbygg Skifte vindu Skifte tak Ta kontakt for tilbud AUT. RØRLEGGERFORRETNING Telefon: Hana, 4306 Sandnes Graverveien 51 Eikebakken 10, 4325 Sandnes Tlf Kiropraktor Manuellterapeut Fysioterapeut Massør Telefon: Håbafjellveien 4, 4325 Sandnes K B Krogedal Begravelsesbyrå Menighetshelg til Lunden i Sokndal okt Oalsgt. 75, 4316 Sandnes Solbakken Sandnes DØGNVAKT - Tlf DØGNVAKT Tlf Mob Vi står til tjeneste ved begravelser, kremasjoner, minnesamvær Vi står til tjeneste ved begravelse, kremasjoner, og gravmonomenter. minnesamvær og gravmonomenter Høyland menighet drar på helgetur til vakre Lunden leirsted i Sokndal. Sett av denne helga og bli med oss. Opplev fellesskap, friluft, tur og rekreasjon. Kontakt Svein Olav Nesse mob for flere opplysninger Bedre hørsel i dag Bedre livskvalitet Ditt valg Tlf Langgata 51, 4304 Sandnes Tlf Torkel Haabethsv. 45, 4325 Sandnes Vi skreddersyr: Garderobe - Kjøkken - Baderomsinnredning Tlf Tlf. Martin: Foto-Sentralen Langgt SANDNES Tlf Bilder på nett: Langgt Sandnes - Tlf SANDVED GARTNERI OG HAGESENTER Jærveien 123 man-fre Sandnes lør 9-17 Tlf søn Buggeland Vaskeri Karl Hodnefjell Buggeland Sandnes Mob Tlf Matteservice Vask av arbeidstøy TRONSHOLEN HAGESENTER A/S Tronsholen, 4325 Sandnes Tlf Frisøren på bogafjell Telefon nr

15 KINA I FOKUS Velkommen til misjonsmøte på Høyland menighetshus søndag 9. oktober 2011 kl Egil H. Eggen vil gi oss inntrykk fra misjonsarbeidet i Kina og fra kirkens stilling i Kina i dag. Han er født i Kina, og har bak seg mange år som misjonær i Japan og som Østensekretær for Det Norske Misjonsselskap, og senere som prest i Den Norske kirke. Det blir sang og musikk. Gave til Det Norske Misjonsselskap sitt arbeid. Du kommer vel? VELKOMMEN TIL RETREAT: RETREAT I ROGALAND På Utstein Pilgrimsgard september. De 7 første som melder seg, kan betale etter evne, fra kr Dersom det er fullt på Pilgrimsgarden, kan vi undersøke om det er ledig rom til kr. 600 pr. natt på hotellet som ligger i 5 min. gåavstand. Påmelding senest til: Solveig Strandenæs, e-post: eller på Telefon / STILLE DAG: Lørdag 10. september i Bekkefaret kirke kl Dagen starter kl. 11 med gudstjeneste, fortsetter med Jesusmeditasjon, felles lunsj og til slutt en liten samtale rundt teksten. Ta med mat. Kaffe/te serveres. Ingen påmelding. Kyrkjeveien 158, 4325 Sandnes Åpent man-ons tir-tor-fre lørdag Humørbussene bringer begeistring! svela b y g g a s Bestill turen på tlf Her kan DIN annonse stå! Byggefirma LEIF Kontakt RØNNEBERG Rut Høllesli ved A/S Ålgårdsvn. menighetskontoret 165, 4325 Sandnes for bestilling. Tlf Faks Mobil tlf Alt Bestill i nybygg turen og på tlf. reparasjoner Bestill turen på tlf Gravmonumenter - Utstilling Tilbehør - Litteratur teratur Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd Her kan DIN annonse stå! Avd. Bogafjellsenteret tlf îäzüüw UÄÉÅáàxÜ Ole Nielsensvei 9, 4330 Ålgård Tlf Blomster til enhver anledning Tlf Faks

16 velkommen til kirken Høyland kirke 21. august kl. 11 Avskjedsgudstjeneste for Bjarne Saltveit og Sissel Lein-Mathisen, dåp, offer. Kirkekaffi 28. august kl. 11 Gudstjeneste v/ Egil S. Eide, nattverd, offer 4. september Gudstjeneste v/ Vikar, dåp, offer 11. september kl. 11 Gudstjeneste med Konf.presentasjon, John Trygve Meyer, offer, kirkekaffi 18. september kl. 11 Gudstjeneste v/ Atle Moe, nattverd, offer, kirkekaffi 25. september kl. 11 Gudstjeneste v/ Atle Moe, 50 års konfirmantene er spesielt innbudt, dåp, offer. 2. oktober kl. 11 Høsttakkefest v/ Vikar, dåp, offer til Bondekvinnelaget misjonsprosjekt, kirkekaffi. 9. oktober kl. 11 Gudstjeneste v/ Vikar, nattverd, offer 16. oktober kl. 11 Gudstjeneste v/ Atle Moe, dåp, offer, kirkekaffi 23. oktober kl. 11 Gudstjeneste v/ Atle Moe og husfellesskap, nattverd, offer, kirkekaffi 6. november kl. 11 Gudstjeneste v/ Vikar, nattverd, offer Minnestund Kl november kl. 11 Familiegudstjeneste v/ Atle Moe, utdeling av 4 års bibel, dåp, kirkekaffi 20. november kl. 11 Gudstjeneste v/ Vikar, nattverd, offer / Sviland kapell 21. august kl Gudstjeneste v/ Egil S.Eide, nattverd, offer menighetsarbeidet. 4. september kl Gudstjeneste v/ Vikar, nattverd, innsetting ny organist, offer Normisjon 18. september kl Gudstjeneste v/ Synøve Roaldkvam, konf. presentasjon, offer menighetsarbeidet 2. oktober kl Høsttakkefest v/ Atle Moe, 50 års konf. inviterte, dåp, offer Bygdekvinnelagets misjonsprosjekt 16. oktober kl Gudstjeneste v/ Arne Dag Kvamsøe, nattverd, offer NMS 30. oktober kl Familiegudstjeneste v/ Arne Dag Kvamsøe, utdeling av 4 års boka, offer menighetsarbeidet 13. november kl Syng med oss, nærmere program kommer. Austrått menighetssenter (sykleklubbhuset) 28. august kl Familiegudstjeneste med innsetting av John Trygve Meyer som ny menighetsprest, søndagsskole, offer, kirkekaffi. 11. september kl Familiegudstjeneste v/ Vikar, nattverd, offer, søndagsskole, kirkekaffi. 25. september kl Familiegudstjeneste v/ John Trygve Meyer, søndagsskole, offer, kirkekaffi 9. oktober kl Familiegudstjeneste v/ John Trygve Meyer, nattverd, offer, kirkekaffi 23. oktober kl Familiegudstjeneste v/ John Trygve Meyer, søndagsskole, offer, kirkekaffi 6. november kl Familiegudstjeneste v/ John Trygve Meyer, søndagsskole, nattverd, offer, kirkekaffi 20. november kl Familiegudstjeneste v/ John Trygve Meyer, søndagsskole, offer, kirkekaffi

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre:

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Strømsgodset m enighetsblad #2/2015, årgang 74 God SOMMER Biskopen på besøk s3 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Andakt Av Magnus Pettersen Kjellin Lys utenfra

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Skattekista på Tex mex -fest

Skattekista på Tex mex -fest kontakt_2-07.qxp 11.06.2007 08:51 Side 1 Skattekista på Tex mex -fest Alle hadde kledd seg ut som cowboys og cowgirls da koret Skattekista inviterte til Tex mex -fest på Kyrkjetunet. Linedance og taco

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer