HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Herlig KonfAction! Side 8 og 9. Kirke i endring Side 2. Side 5 Paus om bibelen. Side 3 Du er verdifull!"

Transkript

1 NR HØYLAND I HELG OG HVERDAG Herlig KonfAction! Side 8 og 9 Side 3 Du er verdifull! Side 5 Paus om bibelen Kirke i endring Side 2

2 En kirke i forandring Vi opplever mange spennende saker i Den norske kirke for tiden. Vi står foran et spennende soknerådsvalg, der kandidatene som blir valgt inn i soknerådet står foran mange nye utfordringer. Den fremtidige kirkestrukturen på Austrått og Sviland skal fastlegges for noen år fremover, nye strategiplaner skal utarbeides og vedtas, ny gudstjeneste liturgi står på trappene, og lokal gudstjenesteordning skal utarbeides. Trosopplæringsplanen som blir vedtatt nå i høst skal integreres i menighetens arbeid. Og så står det store spørsmålet om lokalisering av arbeidet i Austrått bydel på planen i denne omgang, hvor skal den nye kirken plasseres? Noen har sagt at de ønsker å satse på nytt kirkebygg på Austrått. Dette er et arbeid som nåværende sokneråd har startet en prosess på, og som en håper å komme i land med i løpet av kort tid. Men så er det viktig at en i alt dette går i takt. Det hjelper lite om administrasjonen og soknerådet setter opp sine planer og arbeider videre med planer og tanker, hvis menighetsmedlemmene ikke er enige i de prioriteringene og føringene som gjøres. Dette er viktig å ta med seg i valget som nå skal avholdes. Det er viktig å finne de kandidatene som taler din sak og som du kan identifisere deg sterkest med, slik at vi kan få et godt og representativt sokneråd. Det samme gjelder for Bispedømmerådsvalget. Vi er en kirke i forandring. Verden rundt oss lever og går videre, og det er det viktig at også kirken gjør. Budskapet er uforanderlig, men rammen rundt er forskjellig. Vi ønsker å bygge Guds rike her hos oss slik at menneskene som naturlig hører til i kirken og menigheten kan finne sin plass og sitt åndelige tilholdssted i våre sammenhenger. Som kirke, så har vi fått et kall ifra Herren Jesus Kristus, det er å forkynne evangeliet. Det er dette vi først av alt ønsker å gjøre. Så må vi legge til rette og gi rammer og vilkår for at vi kan få drive et menighetsarbeid som bringer Jesus inn i det enkelte hjem i soknet. Vi ønsker at troen skal ha naturlige plass på hjemmebane hos alle. Derfor driver vi trosopplæring, konfirmantundervisning og husfellesskapsgrupper. Vi ønsker å skape arenaer der det er naturlig å snakke om sin tro og sine åndelige opplevelser og samtidig få svar på sine spørsmål og tanker. Det er dette det hele går ut på. Å gjøre Jesus kjent for den enkelte! SVEIN OLAV NESSE Sandnes kirkekontor tlf Åpningstider: man.-fred Eidsvollsgt. 49, Sandnes. Kontaktes for dåp, begravelse, vigsel. Høyland menighetskontor Åpningstider: mand. fred Kyrkjevn,.345, 4325 Sandnes Telefon e-post: Høyland eldresenter Tlf tirsdag og torsdag Ansatte Kantor: Viggo Fagerjord, mob e-post: Menighetsprest: John Trygve Meyer, mob e-post: Kirketjener Høyland; Raafat Habib Ishak, mob e-post: Trosopplæringskoordinator: Hilde Djønne, mob e-post: Daglig leder: Svein Olav Nesse, mob e-post: Fungerende sokneprest: Atle Moe, mob e-post: Menighetsprest: Odd Hanssen Matre. Mob e-post: Leder eldresenteret: Marit Rygh, tlf Kirketjener Sviland Kapell: Anne Lise Garvik, mob Musikalsk leder: Janne Kristine H. Berge, mob Organist Sviland: John Morten Storflor, mob Høyland sokneråd Leder: Ingvar Nilsen, mob Bankkontonr Org.nr.: Redaktør: Svein Olav Nesse tlf Utkommer med 4 nr. pr. år Grafisk design: Commentum forlag a/s Gamlevn. 87, 4315 Sandnes e-post: Frist for stoff til neste utgave: 1. november. 2

3 Nytt fra staben Ny sokneprest i Høyland Det er gledelig å kunne få meddele at Høyland har fått ny sokneprest. Den nye soknepresten er Jens Linde, og han kommer fra stillingen som sokneprest i Gulen, i Sogn og Fjordane. Jens Linde er for mange et kjent navn i Sandnes. Han var bysekretær på Elim i flere år. Linde starter etter all sannsynlighet opp i stillingen til nyttår Nærmere presentasjon kommer vi tilbake til i neste nummer av. Vi vil bare få ønske Jens Linde velkommen til Høyland! Janne Kristine Berge Har fått øket sin stilling til 40% fra 1. august. Janne Kristine er ansatt som musikalsk leder i Austrått menighet. Der har hun ansvaret for det musikalske på og i tilknytning til gudstjenestene. I tillegg har hun ansvaret for Babysang. Janne Kristine skal også mer inn i ungdoms og konfirmantarbeidet Vi håper at Janne Kristine kan være med å løfte ungdomskoret og arbeidet med å få etablert band på Austrått. I en overgangsperiode nå, vil hun også ha koordineringsansvaret for konfirmantene, et arbeid hun er vel kjent med fra tidligere stillinger. Siste halvåret har Janne Kristine ledet Babysangarbeidet på Austrått og ellers arbeidet en del med gudstjenestenes musikalske profil, sammen med menighetspresten. Dette er oppgaver som hun vil ta med seg videre i den utvidede stillingen. Vi ønsker Janne Kristine Velkommen inn i medarbeiderfellesskapet og ber om at menge tar henne med på sin bønneliste. Ny trosopplæringskoordinator Det er med glede vi kan melde at Hilde Nordland Djønne starter opp som ny trosopplæringskoordinator i Høyland. Hun går inn i 60% stilling. Hilde vil ha ansvaret for trosopplæringsarbeidet og de ulike tiltak knyttet opp mot trosopplæringsplanen. Først og fremst det som gjelder barn og familiearbeidet. I tillegg vil Hilde ha ansvaret for Småbarntreffet- som vi har på Austrått menighetssenter. For mange er nok Hilde veldig godt kjent, og hun er også veldig godt kjent i menigheten. Hilde var aktivt med i Ten-sing koret Bukkene Bruse, hun ledet konfirmantarbeidet i Skaarlia menighet i ett par år. Ellers har Hilde vært en ressurs som vi har rådført oss med. Siste året har hun hatt en 20% stilling i Høyland menighet, der hun har aktivt fått småbarntreffet til å fungere. Velkommen inn i medarbeider fellesskapet, Hilde. Så ber vi om at mange tar Hilde og familien med i forbønn. Ny kirkemusiker til Sviland John Morten Storflor har takket ja til stillingen som kirkemusiker i Sviland. Storflor er utdannet jurist og arbeider som advokat i Sandnes. Storflor tar til i stillingen 1. september. John Morten er fra Steinkjer i Nord-Trøndelag og er gift og bosatt på Smeaheia, der han i mange år har vært fast pianist på gudstjenestene. Han er også en aktiv jazzmusiker og spiller piano i flere slike grupper. Vi ønsker John Morten velkommen inn i medarbeiderfellesskapet. Ta vel imot John Morten og ta han og familien med på din bønneliste. SVEIN OLAV NESSE Du er verdifull! Hva er det som får deg til å tro at du er verdiløs? Du speiler deg i andres reaksjoner på din væremåte. Så tolker du andres reaksjoner på din person i din disfavør og dermed står du tilbake med et ynkelig bilde av deg selv. Hvorfor er det så om å gjøre å tekkes andre? Vend deg heller til Gud og speil deg i hva han mener om deg. Du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg. (Jes.43,4) Jo mer opptatt du blir av å tekkes Gud jo mindre opptatt blir du av å tekkes mennesker. Når du kun er opptatt av å tekkes Gud, vil menneskenes dom over ditt liv ikke ha noe å si for ditt velvære enn si din selvfølelse. Husk at Gud ser på deg med andre øyne enn det mennesker gjør. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. (1.Sam.16,7) Husk på at Gud ser på deg gjennom Kristus. Der du ser bare synd og skam ser Gud blodet som dekker det alt sammen. Der du ser bare svik og fall ser Gud et barn som holder på å lære seg å gå. Der du ser bare svakhet ser Gud den styrke du eier derved. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. (Rom.8,1) Kan du ta de ordene til deg? Gud fordømmer deg ikke når du er i Kristus Jesus. Å være i Kristus er å være i en tilstand som behager Gud. Om Jesus sa Gud: I deg har jeg behag. (Mark.1,11) Når du er i Kristus gjelder disse ordene deg. Hva betyr da menneskers dom over ditt liv når himmelens Gud taler slik om deg? Gå ut i hverdagen med løftet hode og rak rygg. Du har intet å frykte. AV IVAR VIK Chorus... Starter opp etter ferien tirsdag 30. august kl 20 i Høyland kirke. Ny og gamle medlemmer er velkommen! 3

4 Festkveld for bibelen Oktober 2011 kommer det ny oversettelse av Bibelen til norsk. Dette skal feires. Bibelen er fremdeles den mest solgte bok i verden, og det er bare IKEA-katalogen som finnes i flere eksemplarer. Lørdag 22. oktober vil Stavanger sentrum preges av denne begivenheten. Det blir barnegudstjeneste i Domkirken kl. 12 og bibelsporlek for barn etter dette. Stavanger Soul Children skal ha en utekonsert. I tillegg blir det kunstneriske tablåer flere steder byen med dramaelever fra Vågen Videregående Skole. Kl blir det et stort kulturarrangement i St. Petri kirke. Bibeltekster i ulik språkdrakt vil bli lest av skuespillere, vi får et innblikk i oversettelsesarbeidet og det blir utdrag fra forestillingen Absolutt Bibel. Et nyskrevet korverk er laget for anledningen og Ole Paus vil reflektere over bibelske ord og uttrykk. Rommet blir spesielt utsmykket for anledningen av elever ved studiespesialisering med formgiving. En festkveld for hele Sørfylket og en anledning for alle nysgjerrige og bibelinteresserte til å feire Bibelen og bli kjent med den nye oversettelsen. Kirken skal fylles. Billetter blir tilgjengelig via og ved inngangen. Ta med tante og naboen og kom. Søndagstekstene 9. søndag etter pinse ( ) Matt 7,15-20 Mi 3,5-7 Gal 1, søndag etter pinse ( ) 1 Kor 3,10-17 Ordsp 2,1-6 Matt 25, søndag etter pinse ( ) Luk 19,41-48 Jer 18,1-10 Rom 9,1-5.10, søndag etter pinse ( ) Luk 18,9-14 Jes 2,12-17 Rom 3, søndag etter pinse ( ) Mark 7, Sam 3, Kor 3, søndag etter pinse ( ) Luk 10, Mos 19, Joh 4,7-10 Et nyskrevet korverk er laget for anledningen og Ole Paus vil reflektere over bibelske ord og uttrykk. 15. søndag etter pinse ( ) Luk 17,11-19 Sal Tess 5, søndag etter pinse ( ) Matt 6, Kong 17,8-16 Gal 5,25-6,5 17. søndag etter pinse ( ) Joh 11, Hos 6,1-3 2 Tim 1,9-12a 18. søndag etter pinse ( ) Mark 2,18-28 Jes 1,12-17 Rom 14, søndag etter pinse ( ) Sal 73, Kor 1,4-9 Mark 12,28-34 Bots- og bededag ( ) Hebr 3,7-11 Jes 59, Matt 3,7-12 Fakta om Bibel 2011: Bygger på den mest pålitelige utgaven av grunntekstene Arbeidet har vart i 11 år. Oversatt slik at språk, bilder og uttrykksformer i originaltekstene kommer så tydelig fram som mulig Oversatt til vår tids norske språk Både forfattere, språkspesialister og bibelforskere har samarbeidet i mange år for å få teksten så presis og velklingende som mulig Vil bli den mest brukte oversettelsen i norske kirker framover Utgis av Det norske bibelselskap, som er den eldste felleskirkelige organisasjonen i Norge og har bånd til de store internasjonale bibelselskapene over hele verden. Allehelgensdag ( ) Matt 5,1-12 Jes 49,8-10 Åp 7, s. e. pinse ( ) 2 Mos 3,11-15 Apg 17,22-32 Joh 12,44-50 Siste søndag i kirkeåret (Domssøndagen) ( ) Matt 25,31-46 Jes 65,17-19 Åp 20,

5 Presentasjon av kandidater til Soknerådsvalget i Høyland Sokn AUSTRÅTT OG SVILAND BYDELER Jan Robert Moen Yrke: Sivilingeniør Alder: 59 Bosted: Austrått Varamedlem i Høyland sokneråd denne perioden. Yngvild Breiland Yrke: Lege Alder: 34 Bosted: Skaarlia Tidligere leder og styremedlem i Bergen Kristelige strudentlag, styreverv i Yngre legers forening, Søndagsskolelærer i Austrått søndagsskole Barne og ungdomsarbeid, misjonsengasjement, gudstjenestereformen, en inkluderende kirke, fellesskap og smågrupper. Marianne Honnemyr Nielsen Yrke: Vernepleier Alder: 38 Bosted: Noredalen, Sviland Søndagskskolelærer Sviland/ Auglend, Leder i Sviland barnegospel, medlem i trosopplæringsutvalget i Høyland. Jesus til barn og unge, trosopplæring, Levende inkluderende menighet, Diakoni. Laila Jane Brødsjømoen Landa Yrke: Apotektekniker Alder: 51 Bosted: Austrått Medlem i Høyland sokneråd, husstyret for Høyland menighetshus, tidl. Konfirmantmedarbeider i Høyland menighet..få til en inkluderende kirke der alle er velkommen. Ny kirke på Austrått] 5

6 Presentasjon av kandidater ved soknerådsvalg i Høyland sokn Dagny Oltedal Hetland Yrke: Sekretær Alder: 43 Bosted: Sviland Speiderleder i mange år. Fellesskap i menigheten, barn og unge Oddvar Husby Yrke: Avdelingsleder Alder: 38 Bosted: Skaarlia Frivillig medarbeider i Kirkens SOS, Aktiv i KRIK, Trondheim Kr. Studentlag. Medlem i Austrått menighetsutvalg. Trosopplæring, familiearbeid, nytt kirkebygg på Austrått. Garmann Auklend Yrke: Gardsbestyrer Alder: 58 Bosted: Høyland Medlem i Sviland Menighetsutvalg. Nestleder i Høyland sokneråd. Marianne Svihus Yrke: Egen næringsdrivende Alder: 52 Bosted: Søredalen, Sviland Søndagsskolelærer, medlem i Sviland menighetsutvalg, varamedlem i Høyland sokneråd, Barn og unge, ønsker at de som kommer innenfor kirkens dør skal oppleve at de tilhører stor familie. en 6

7 Presentasjon av kandidater ved soknerådsvalg i Høyland sokn Hilde Egeland Meyer Yrke: Folkehøgskolelærer Alder: 41 Bosted: Austrått Flere deltakere på gudstjenester og i småfellesskap, Kristne fellesskap for alle aldersgrupper, En menighet som bidrar positivt i bydelen, Misjon, ønsker en menighet som gjenspeiler det internasjonale miljøet i Sandnes. Rita Nell Nilsen Yrke: Kontormedarbeider Alder: 54 Bosted: Skaarlia Styremedlem i Sviland bedehus, tidl. medlem i barneutvalget i Høyland menighet En åpen og inkluderende kirke og menighet Jorunn Dybesland Auklend Yrke: Førstekonsulent i NAV Alder: 31 Bosted: Noredalen, Sviland Medlem i menighetsutvalget og gudstjenesteutvalget på Sviland, varamann i Høyland sokneråd. Barn og unge i gudstjenesten Erling Nordland Yrke: Betongentreprenør Alder: 65 Bosted: Noredalen, Sviland Leder i Sviland menighetsutvalg, varamedlem i Høyland sokneråd. 7

8 Austrått søndagsskole, halvårsplan høsten 2011 Sted: Austrått menighetssenter Gudstjeneste m/ søndagsskole Søndagsskole Gudstjeneste m/ søndagsskole Søndagsskole Gudstjeneste m/ søndagsskole Søndagsskole Gudstjeneste men ingen søndagsskole pga. høstferie Ingen søndagsskole pga. høstferie Gudstjeneste m/ søndagsskole Ingen søndagsskole pga. menighetsweekend Gudstjeneste m/ søndagsskole Ingen søndagsskole pga. utdeling av 4 års bibel i høyland kirke Gudstjeneste m/ søndagsskole Søndagsskole Gudstjeneste m/ søndagsskole søndagsskole Gudstjeneste med søndagsskole SMÅBARNTREFF Hver tirsdag og torsdag på Austrått menighetssenter Fra kl kl Tirsdag spiser vi deilig lunsj sammen, som fås for en billig penge, vi har samlingsstund og ulike aktiviteter for barna. Torsdag tar du med deg matpakken, vi har det mer uformelt med tur, lek og ulike formings og hobby aktiviteter. Vi følger skoleruta, og har ikke samlinger i høstferien. Alle hjemmeværende mødre og fedre er velkommen sammen med barna sine. Semesterplan for barnekoret Sangsus høst 2011 Velkommen tilbake etter en lang sommerferie! Vi håper at gamle og nye Sangsus ere er klare for å samles til sang og lek. De fleste som er med i koret er mellom 4 og 6 år, men også du som har begynt på skolen er velkommen til å bli med. Møt opp, og ta gjerne med noen du kjenner som liker å synge. Tirsdag 23/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 6/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 20/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 4/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 18/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 1/ Menighetshuset Øvelse Søndag 13/ (11.00) Høyland kirke Synge på gudstjeneste (*) Tirsdag 15/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 29/ Menighetshuset Øvelse Tirsdag 13/ Menighetshuset Avslutning før jul (*) Dette er dagen hvor 4-åringer blir invitert til kirken for å få en egen barnebibel. Det er derfor mange barn i kirken denne dagen. Sangsus pleier å synge på de denne gudstjesten, og 4-åringene får lov til å være med hvis de vil. Etterpå er det selvfølgelig kirkekaffe, med både saft og noe godt å spise for store og små. Kari Kjestveit (leder) tlf: / Viggo (kantor i Høyland) tlf: Austrått KRIK Vi starter opp med treninger på Høyland Ungdomsskole Hver mandag kl oppstart 29. august. Alder er ungdomsskolen og eldre. Vi har ulike som ballspill, innebandy, volleyball, m.m. Du er velkommen til å være sammen med oss. 8

9 KFUK-KFUM på Austrått KFUK-KFUM-speiderne er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med medlemmer fordelt på 320 grupper over hele landet. Vi tilbyr speiderarbeid for barn og ungdom i alle aldrer. Me treffest på Austrått menighetssenter kl : to. 8. sep. me startar opp to. 15. sep. to. 22. sep. to. 29. sep. helga okt: Helgetur til speidathytta Lio i Sokndal to. 6. okt. to. 20. okt. to. 27. okt. to. 3. nov. to. 10. nov to. 17. nov. to. 24. nov to. 1. des. to. 8. des. to. 15. des. juleavslutning Leiarar: Thorleif Nymann, Ingvald Ween og Odd Hindal Arne Geir Berntsen og Odd Matre vert med i haust for å dra arbeidet i gang. Nytt babysangkurs starter 30.august Nytt babysangkurs starter opp igjen 30.august. Kurset vil gå over 7 ganger; 30.aug, 6.sept, 13.sept, 20.sept, 27.sept, 4.okt, 18.okt. Babysangkurset er på Austrått menighetssenter (Sykleklubbens hus) like ved Austråtthallen/ Iglemyr skole. Småbarnstreffet er på samme tid som babysangkurset, og vi pleier å spise lunsj sammen med dem etter kurset. Jentekoret SOPRANOS Starter opp med øvelser tirsdag 30. august kl I Høyland kirke. Alder fra 10 år og eldre. Velkommen. Nòge Aènt Klubb for deg i 5-7. klasse på Høyland menighetshus. Vi samles annenhver fredag kl Ledere: Ole Øvestad Even Karlsen Arve Bjerga Velkommen til å bli med oss. Hva er babysang? På et babysangkurs lærer foreldrene mange forskjellige typer sanger som passer for babyer. Rim, regler og bevegelsessanger. Gjennom sangen styrkes forholdet mellom dere. Babyen lærer musikkglede og oppdager melodier og rytme. Både kroppsbevissthet, språk og følelser stimuleres gjennom babysang. Babysang er også en mulighet til å bli kjent med andre som har barn i samme alder. Du trenger ikke være musikalsk eller flink til å synge for å være med på babysang. Babyen din syns du har den fineste stemmen i hele verden, så vi synger med den stemmen vi har Kursavgift: 250,- Påmelding innen 24.august til Janne Kristine H. Berge, tlf: Mail: 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Data-kurs STÅ PÅ - styrk dine muligheter Kontorkurs Datakortet Regnskap Lønn/personal Webdesign EDB grunnkurs Nybegynnerkurs Videregående kurs Flex Data AS, Sandnesveien 11, Ålgård. Tlf Gjesdalveien Sandnes Tlf Her kan DIN annonse stå! bokforlaget Her kan DIN annonse stå! Rørleggermester Jarle Woster Din lokale rørlegger Tilbygg/ påbygg Skifte vindu Skifte tak Ta kontakt for tilbud AUT. RØRLEGGERFORRETNING Telefon: Hana, 4306 Sandnes Graverveien 51 Eikebakken 10, 4325 Sandnes Tlf Kiropraktor Manuellterapeut Fysioterapeut Massør Telefon: Håbafjellveien 4, 4325 Sandnes K B Krogedal Begravelsesbyrå Menighetshelg til Lunden i Sokndal okt Oalsgt. 75, 4316 Sandnes Solbakken Sandnes DØGNVAKT - Tlf DØGNVAKT Tlf Mob Vi står til tjeneste ved begravelser, kremasjoner, minnesamvær Vi står til tjeneste ved begravelse, kremasjoner, og gravmonomenter. minnesamvær og gravmonomenter Høyland menighet drar på helgetur til vakre Lunden leirsted i Sokndal. Sett av denne helga og bli med oss. Opplev fellesskap, friluft, tur og rekreasjon. Kontakt Svein Olav Nesse mob for flere opplysninger Bedre hørsel i dag Bedre livskvalitet Ditt valg Tlf Langgata 51, 4304 Sandnes Tlf Torkel Haabethsv. 45, 4325 Sandnes Vi skreddersyr: Garderobe - Kjøkken - Baderomsinnredning Tlf Tlf. Martin: Foto-Sentralen Langgt SANDNES Tlf Bilder på nett: Langgt Sandnes - Tlf SANDVED GARTNERI OG HAGESENTER Jærveien 123 man-fre Sandnes lør 9-17 Tlf søn Buggeland Vaskeri Karl Hodnefjell Buggeland Sandnes Mob Tlf Matteservice Vask av arbeidstøy TRONSHOLEN HAGESENTER A/S Tronsholen, 4325 Sandnes Tlf Frisøren på bogafjell Telefon nr

15 KINA I FOKUS Velkommen til misjonsmøte på Høyland menighetshus søndag 9. oktober 2011 kl Egil H. Eggen vil gi oss inntrykk fra misjonsarbeidet i Kina og fra kirkens stilling i Kina i dag. Han er født i Kina, og har bak seg mange år som misjonær i Japan og som Østensekretær for Det Norske Misjonsselskap, og senere som prest i Den Norske kirke. Det blir sang og musikk. Gave til Det Norske Misjonsselskap sitt arbeid. Du kommer vel? VELKOMMEN TIL RETREAT: RETREAT I ROGALAND På Utstein Pilgrimsgard september. De 7 første som melder seg, kan betale etter evne, fra kr Dersom det er fullt på Pilgrimsgarden, kan vi undersøke om det er ledig rom til kr. 600 pr. natt på hotellet som ligger i 5 min. gåavstand. Påmelding senest til: Solveig Strandenæs, e-post: eller på Telefon / STILLE DAG: Lørdag 10. september i Bekkefaret kirke kl Dagen starter kl. 11 med gudstjeneste, fortsetter med Jesusmeditasjon, felles lunsj og til slutt en liten samtale rundt teksten. Ta med mat. Kaffe/te serveres. Ingen påmelding. Kyrkjeveien 158, 4325 Sandnes Åpent man-ons tir-tor-fre lørdag Humørbussene bringer begeistring! svela b y g g a s Bestill turen på tlf Her kan DIN annonse stå! Byggefirma LEIF Kontakt RØNNEBERG Rut Høllesli ved A/S Ålgårdsvn. menighetskontoret 165, 4325 Sandnes for bestilling. Tlf Faks Mobil tlf Alt Bestill i nybygg turen og på tlf. reparasjoner Bestill turen på tlf Gravmonumenter - Utstilling Tilbehør - Litteratur teratur Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd Her kan DIN annonse stå! Avd. Bogafjellsenteret tlf îäzüüw UÄÉÅáàxÜ Ole Nielsensvei 9, 4330 Ålgård Tlf Blomster til enhver anledning Tlf Faks

16 velkommen til kirken Høyland kirke 21. august kl. 11 Avskjedsgudstjeneste for Bjarne Saltveit og Sissel Lein-Mathisen, dåp, offer. Kirkekaffi 28. august kl. 11 Gudstjeneste v/ Egil S. Eide, nattverd, offer 4. september Gudstjeneste v/ Vikar, dåp, offer 11. september kl. 11 Gudstjeneste med Konf.presentasjon, John Trygve Meyer, offer, kirkekaffi 18. september kl. 11 Gudstjeneste v/ Atle Moe, nattverd, offer, kirkekaffi 25. september kl. 11 Gudstjeneste v/ Atle Moe, 50 års konfirmantene er spesielt innbudt, dåp, offer. 2. oktober kl. 11 Høsttakkefest v/ Vikar, dåp, offer til Bondekvinnelaget misjonsprosjekt, kirkekaffi. 9. oktober kl. 11 Gudstjeneste v/ Vikar, nattverd, offer 16. oktober kl. 11 Gudstjeneste v/ Atle Moe, dåp, offer, kirkekaffi 23. oktober kl. 11 Gudstjeneste v/ Atle Moe og husfellesskap, nattverd, offer, kirkekaffi 6. november kl. 11 Gudstjeneste v/ Vikar, nattverd, offer Minnestund Kl november kl. 11 Familiegudstjeneste v/ Atle Moe, utdeling av 4 års bibel, dåp, kirkekaffi 20. november kl. 11 Gudstjeneste v/ Vikar, nattverd, offer / Sviland kapell 21. august kl Gudstjeneste v/ Egil S.Eide, nattverd, offer menighetsarbeidet. 4. september kl Gudstjeneste v/ Vikar, nattverd, innsetting ny organist, offer Normisjon 18. september kl Gudstjeneste v/ Synøve Roaldkvam, konf. presentasjon, offer menighetsarbeidet 2. oktober kl Høsttakkefest v/ Atle Moe, 50 års konf. inviterte, dåp, offer Bygdekvinnelagets misjonsprosjekt 16. oktober kl Gudstjeneste v/ Arne Dag Kvamsøe, nattverd, offer NMS 30. oktober kl Familiegudstjeneste v/ Arne Dag Kvamsøe, utdeling av 4 års boka, offer menighetsarbeidet 13. november kl Syng med oss, nærmere program kommer. Austrått menighetssenter (sykleklubbhuset) 28. august kl Familiegudstjeneste med innsetting av John Trygve Meyer som ny menighetsprest, søndagsskole, offer, kirkekaffi. 11. september kl Familiegudstjeneste v/ Vikar, nattverd, offer, søndagsskole, kirkekaffi. 25. september kl Familiegudstjeneste v/ John Trygve Meyer, søndagsskole, offer, kirkekaffi 9. oktober kl Familiegudstjeneste v/ John Trygve Meyer, nattverd, offer, kirkekaffi 23. oktober kl Familiegudstjeneste v/ John Trygve Meyer, søndagsskole, offer, kirkekaffi 6. november kl Familiegudstjeneste v/ John Trygve Meyer, søndagsskole, nattverd, offer, kirkekaffi 20. november kl Familiegudstjeneste v/ John Trygve Meyer, søndagsskole, offer, kirkekaffi

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Mattedag. i Kirken side 5. Tacofredag Side 5. Formiddagsmat på. Eldresenteret Side 4. Ny kirkemusiker.

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Mattedag. i Kirken side 5. Tacofredag Side 5. Formiddagsmat på. Eldresenteret Side 4. Ny kirkemusiker. Levende Jesustro i livsnære fellesskap NR 2-2016 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Mattedag i Kirken side 5 Tacofredag Side 5 Ny kirkemusiker Side 3 Formiddagsmat på Eldresenteret Side 4 God Sommer! Nå har jeg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Ivrige tårnagenter Side 6 og 7

Ivrige tårnagenter Side 6 og 7 NR 1-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Ivrige tårnagenter Side 6 og 7 Legger strategien Side 9 Side 3 Møt Ragnhild Lego på søndagsskolen Side 4 Deg være ære! Eg vil alltid hugsa 1.påskedag i Stord kyrkje

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Høye hopp på konfaction

Høye hopp på konfaction NR 3-2010 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Høye hopp på konfaction Side 8 og 9 Side 4 På historisk grunn Side 3 Klar for innsats Bli med til Thailand Side 12 og 13 Austrått menighet en realitet Høyland menighet

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

- Vi må tenke sammen

- Vi må tenke sammen NR. 1-2009 HØYLAND I HELG OG HVERDAG - Vi må tenke sammen - Det kan skje mye positivt om vi klarer å stå sammen og dra i samme retning, sier Odd Hanssen Matre. Han tar fatt på jobben som menighetsprest

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Tema: Trosopplæring. Side 4 til 6. Aktive speidere Side 8. Deg være ære, Herre over dødens makt. barn og unge i den norske kirke

Tema: Trosopplæring. Side 4 til 6. Aktive speidere Side 8. Deg være ære, Herre over dødens makt. barn og unge i den norske kirke NR 1-2013 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Tema: Trosopplæring Side 4 til 6 barn og unge i den norske kirke Aktive speidere Side 8 Side 9 Livet har seiret Deg være ære, Herre over dødens makt Side 2 Påske med

Detaljer

På friluftsgudstjeneste. Side 6 og 7. Gøy med småbarnssang. Du er tegnet i herrens hender! HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Side 4 Revidert om gravferder

På friluftsgudstjeneste. Side 6 og 7. Gøy med småbarnssang. Du er tegnet i herrens hender! HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Side 4 Revidert om gravferder NR 2-2012 HØYLAND I HELG OG HVERDAG På friluftsgudstjeneste Side 6 og 7 Gøy med småbarnssang Side 8 og 9 Side 4 Revidert om gravferder Du er tegnet i herrens hender! Side 3 Fra statskirke til folkekirke

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Thailandsk nyttårsfeiring Side 4

Thailandsk nyttårsfeiring Side 4 NR 2-2015 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Thailandsk nyttårsfeiring Side 4 Kappspiste marshmallows Side 7 Rene toner Side 3 Vrir hjernen Side 6 I stillhet hos Gud! I evangeliene leser vi om at Jesus går opp

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd

Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd Kirkevalget 2015: Kandidatene til nytt menighetsråd 14. september er det kirkevalg. Her er Eidsvåg menighets 11 kandidater til menighetsrådet, presentert alfabetisk. 1. Henning Andreassen; 41 år. Daglig

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Klubben på Sviland. Alltid beredt. Side 8. Eldresenteret på tur Side 10 og 11. Side 7

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Klubben på Sviland. Alltid beredt. Side 8. Eldresenteret på tur Side 10 og 11. Side 7 NR 3-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Skattejakt i kirken Side 6 Eldresenteret på tur Side 10 og 11 Alltid beredt Side 8 Klubben på Sviland Side 7 Vennskap med Jesus! I Lukas ev. 5,27ff. fortelles om Levi

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

VIKERSUNDkonfirmantene 2014/15

VIKERSUNDkonfirmantene 2014/15 VIKERSUNDkonfirmantene 2014/15 Sted: Vikersund Menighetssenter Dag: Tirsdager Klokkeslett: Gr. 1 kl. 14.45 og gr.2 kl. 15.45. August: 19.08 kl.14.45 Alle. Oppstart. Gruppeindeling. Timeplanutdeling 26.08

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Tårnagentene. Side 8 og 9. De fulgte Jesus! Side 3. Side 6 og 7 Samlet til Gudstjeneste. Side 4 og 5 Medspilleren

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Tårnagentene. Side 8 og 9. De fulgte Jesus! Side 3. Side 6 og 7 Samlet til Gudstjeneste. Side 4 og 5 Medspilleren NR 1-2012 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Side 4 og 5 Medspilleren Tårnagentene Side 8 og 9 De fulgte Jesus! Side 3 Side 6 og 7 Samlet til Gudstjeneste Ta deg en dusj Dette er et velkjent uttrykk i vårt hjem.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Glimt fra dåpsskolen. Side 9. Møt Ragna Skårland Side 3. Et forvandlende møte. Side 5 Døpefont med historie.

HØYLAND I HELG OG HVERDAG. Glimt fra dåpsskolen. Side 9. Møt Ragna Skårland Side 3. Et forvandlende møte. Side 5 Døpefont med historie. NR 2-2013 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Glimt fra dåpsskolen Side 9 Møt Ragna Skårland Side 3 Side 5 Døpefont med historie Et forvandlende møte Side 2 Et forvandlende møte I Joh. 4 leser vi om at Jesus drar

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

Kjekt i dåpsskolen Side 6

Kjekt i dåpsskolen Side 6 NR 2-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Kjekt i dåpsskolen Side 6 Feiret grunnlovsjubileet Side 5 Side 7 Samles i bønn Trives med babysang Side 7 Forventning! Den første skikkelige sommermåneden er her. Vi

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd Kleppevarden 2 Postboks 101 leppe 4358 den KLEPPE 29.05.2015 klepp.sokneraad@kleppkirken.no www.kleppkyrkje.no Kontonr. 3290.07.71265 Org.nr. 976 993 551 Møtebok. Frå kl

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer