13000 Marathon Sedan, Coupé og Kombi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13000 Marathon Sedan, Coupé og Kombi"

Transkript

1 13000 Marathon Sedan, Coupé og Kombi Volvoo selger DAF Volvoo har startett salg og service av DAF i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

2 Volvoo har gjort DAF til en helt annen bil a eie. Gjennomm et samarbeid med DAF i Nederlandd har Volvo komplettertsitt salgstilbudd med en hel serie mindre biler.. Det er ikke bare storrelsen pè bilenee som passer inn i Volvo-programmet.. DAF produseres riktignok avv en relativt liten fabrikk, men den harr pè kort tid gjortt seg kjent for hoy kvalitett og god sikkerhet. Paa denne méten har Volvo fatt bede enn mindre bil med unike tekniske fordelerr i sitt program - og en fortreffelig samarbeidspartnerr for konstruksjon ogg utvikling av personbiler. Menn hva betyr alt dette for dem som tenkerr pê è kjope en DAF? "Ingenn bil er bedre enn den service denn kan fa" sies det gjerne i bilbransjen.. Gjennom adgangen til Volvos service-apparat,, som er det storste i Norden,, er DAF blitt en helt annen bil aa eie. Bade med hensyn til tryggheten omm noe skulle hende og med tanke pa enn hoyere annenhandsverdi Marathon DAFF 66 Marathon er blitt enda bedre utstyrtt og har fatt en storre og sterkere motorr pa 1,3 liter i stedet for 1,1. Na heterr toppmodellen i programmet DAFF Marathon. lendaa bedre p.g.a motoren og den effektive, trinnlosee automatgearingen. Utstyrett er blitt forbedret med fjernlys avv halogentypen, lyskaster-pussere, sikkerhetsselerforann og bak, nakkebeskyttere,, dobbelt signalhorn, ieroms-belysningg og en forbedrett rustbeskyttelse. Innredningenn er det ogsa skjedd en hel del med,, men det kan De lese om pa neste side.. Elegantt eller praktisk - i Marathonserienn finnes bade en Sedan, Coupé ellerr Kombi.

3 Velutstyrtt f ra automatgear til sigarettenner. DAFF Marathon er utvilsomt en a v d ee best utstyrte biler i sin klasse. Hvorr mange har f.eks. automatgear somm Standard? Laa oss forst se pa interioret som for enn stor del er nytt av aret. Det er lett a stigee inn i bilen gjennom de store dorenee som er over én meter brede og h a r 7 0 g r a d e r ss apningsvinkel. Og det err god plass i baksetet. Setenee har mykt og behagelig toytrekk ogg det er heidekkende tepper pa gulvet.. Forstolene er kroppsriktig formett med tanke pa at man skal sitte godtt selv pa langturer og dessuten err det nakkebeskyttere og rullebelter. Ryggstottenn kan innstilles trinnlost heltt ned til liggende stilling, og setets hoydee kan lett endres ved hjelp av et parr enkle verktoy. Forann Dem har De tydelige, oversiktligee instrumenter og varsellamper og ett ratt som har fatt et nytt elegant og sportsligg utseende. Mellom automat- gearetss spak og dashbordet er det en midtkonsolll med lighter, strombryter forr fjernlys og plass til de instrumenter somm De selv vil komplettere med. Hoss Volvo-forhandleren finner De en rekkee forskjellige instrumenter spesieltt beregnet for 1300 Marathon bl.a.. klokke, trippteller, oljetrykksmaler,, vanntemperaturmaler, ampèremalerr og oljetemperaturmaler. Varme-- og ventilasjons-systemet er av denn effektive, gjennomventilerende sorten.. Temperaturen og viftehastighetenn reguleres trinnlost, og foreren ogg forsetepassasjeren kan hver for seg stillee inn luftfordelingen pa sin side. Regulerbaree friskluft-munnstykker er paa hver side av dashbordet. Den bruktee luften slippes ut pa begge sider avv bakruten, som er elektrisk oppvarmett for at den hurtig kan bli fri for is, sneo.l.. Mann kjenner igjen DAF's Marathonseriee pa de brede fartsstripene pa sidenee noe som har sin bakgrunn ii fiere ars vellykket deltagelse i rally ogg rally-cross. Den nye 1300-motoren harr en effekt pa 57 hk DIN, men det tall let sier pa langt naeraltom bilens ytelsesevne.. Akselerasjonenn er nemlig betydelig raskeree enn man skulle tro takket vaeree den effektive automatgearingeii somm kan la motoren arbeide innen det mestt effektive turtallomrade gjennom helee fartsregisteret. Og for a fa ekstra godee veiegenskaper har Marathon radialdekkk med bredere profil enn de ovrigee DAF-modellene. Denn mest ioynefallende nyheten eksteriormessigg er de kraftige fjernlyskasternee av halogentypen som komplettererr hovedlyskasterne. Baklysene err blitt storre og et automatisk ryggelys err plassert under stotfangeren. Det er enn fordel i tett trafikk at man kan se bilenss blinklys f ra alle sider. For a gi \\ 11 >*r->*r-'m'm m,,, \ 'S S\SsS ^ _ jj ^MflBHk"^' ' **.. v-m»»*^ ^^KSS^ï^^^ Èc-Èc- m j l * TT 1 pp ^ «7 ' ' - ^ B r f a SS k-- \! 1 3 kk ww M i ' 1 JEJE K stromm til alle disse utrustningsdetaljenee finnes en vekselstromgenerator paa 420W. Stotfangernee er laget i rustfritt stal og harr parkeringsvennlige gummibufferterr i endene. Navkapslene er av kraftig plastbehandlett stal. Dett er god plass i bagasjerommet som harr malene 130 x 90 X 40 cm. Selv om Dee har rommet fullt, er det ingen vanskerr med a ta frem reservehjul eller verktoyy da dette er plassert i motorrommet.. En praktisk nyhet i bagasjerommett er belysningen. Bagasjeromlokkett har et handtak som gjor det lett aa apne og pafyllingsroret for bensin finnerr De bak det feilbare nummerskiltet..

4 Till dem som ikke trodde at en sportsligg bil kan vaere lettkjort. Arsakenn til at man fremdeles mener dett er en sport a geare, er at det ikke harr vaert noe automatgear som har vaertt like effektivt som et manuelt. Ikke forr DAF konstruerte sin Variomatic, dett forste mekaniske, trinnlose automatgear.. Herr kan motoren hele tiden arbeide medd et passende turtall, det mest okonomiskee eller det som gir best akselerasjon,, uten at effekttapet er nevneverdigg storre enn med manuell gearing.. Men betydelig mindre enn medd andre automatgear. DAFF 66 Marathon er meget lettkjort. Spakenn har bare tre stillinger fremover,, f ri og bakover og pa dashbordett er det en liten bryter for ekstra motorbremss i lange, bratte utforbakker.. Sportsligee kjore-egenskaper DAF'ss unike kraftoverforing har gjort dett mulig a plassere motoren foran og "gearkassen"" bak. Dette har gitt bilen enn noe naar ideell vektfordeling mellom for-ogg bakaksel. Bakakselenn er av en avansert konstruksjonn der hjulene er festet med en lett,, stiv aksel og kraftoverforingens tungee deler sitter fast i understellet. Dettee gir godt veigrep pa vinterkjoring ogg behagelig fjaering pa hullete veier. Narr De provekjorer DAF 66 Marathon kommerr De sikkert til a legge merke til DAFF Marathon Coupé dee gode kjore-egenskapene. De vil merkee uvanlig lite av at bakvognen slengerr pa glatt underlag og De vil haa fa vansker med a ta Dem frem i sne ellerr leire, i sterk sidevind o.s.v. Skulle ikkee dette vaere en go definisjon pê sportsligee veiegenskaper?

5 DAFF Marathon Coupé Herr er DAF i sin aller mest elegante form.. En komfortabel og rask coupéé som er sportslig og har personligg stil bade nar det gjelder akselerasjonn og fremfor alt kjore-egenskaper. Bildenee giret visst inntrykk av detaljene.. Den elegante innredningen med midtkonsolll og stoler med feilbar rygg samtt nakkebeskytter, dekorlistene i rustfrittt stal, det fornemme lysutstyret, gjennomventilasjonen,, den elektrisk oppvarmedee bakruten, den sterke 1300-motoren,, servobremsene... DAFF 66 Marathon passer for dem som ikkee vil gjore noe kompromiss nar det gjelderr utseendet, komfort eller kjoreegenskaper.. For De ma ga langt opp ii pris og driftsomkostninger om De skall tinne noen annen bil som har alt dett som DAF 66 Marathon har. Overbeviss Dem selv med en provetur. Dee velavveide kjore-egenskapene, den eksaktee tannhjulstang-styringen og denn trinnlose automatgearingen kommerr tilsammen til a gi Dem en kjoreopplevelsee som De ganske sikkert ikkee helt kan forestille Dem.

6 DAFF 66 kan De trygt kjope. DAFF Marathon Kombi Mangee av de sikkerhetsdetaljer som finness pa biler i dag er obligatoriske. F.eks.. sikkerhetsseler, laminert frontrute,, vindusspyler, tokrets selvjusterendee bakbremser og utvendige ryggespeil.. Men la oss i stedet snakke omm hva DAF Marathon har utoverr disse minimumskrav. Enn bils sikkerhet pleier man S dele innn i aktiv og passiv sikkerhet. Den aktivee sikkerneten er den som hjelper enn forer til a kjore sikkert og beherske vanskeligee situasjoner. Den passive err til fora redusere risikoen for alvorligee folger om noe skulle inntreffe. Aktivv sikkerhet DAFF 66 Marathon har aktiv sikkerhet avv hoyeste klasse. Kjore-egenskapene err fortreffelige takket vaere en god vektfordeling,, et avansert fjasringssystemm samt radialdekk. Bilen har skivebremserr foran. Denn automatiske kraftoverforingen girforerenn storre mulighetertil a konsentreree seg om kjoringen, noe somm er blitt bevist ved undersokelser. Dee viser nemlig at automatgearte biler mersjeldenn er innblandet i ulykker ennn andre. En spesiell anordning finness for motorbrems i lange utforbakker.. Sikten er utmerket pa alle kanter,, og bakruten er elektrisk oppvarmet.. Instrumenter og brytere er lett oversiktligee og komfortabelt plassert. Passivv sikkerhet Dett er lagt like stor vekt pa den passivee sikkerheten. Karosseriet er konstruertt med et kraftig sikkerhetsbur rundtt kupéen samt stotabsorberende for-- og bakpartier. Ratt og rattstamme err av sikkerhetstypen og styresnekken err plassert langt bak. Dashbordet har skikkeligg sikkerhetspolstring og stolenee har nakkebeskytter.

7 Enn stasjonsbil som er bade pen og praktisk. DAFF 66 Marathon Kombi er pen og komfortabell som en personbil, samtidigg som den er et praktisk transportkjoretoy.. Med baksetet nedfelt har De enn lasteplass som ikke er mindre enn 1355 cm lang, 125 cm bred og 86 cm hoy.. Med baksetet oppreist har De en storr lasteplass hvor De til og med kan faa plass til hoy og tung bagasje. Og medd den feilbare hattehyllen pa plass err interioret som i en personbil. Bagasjenn er pent skjult og beskyttet, ogg lydnivaet blir som i en vanlig personbil.. DAFF er kjent for sin kvalitet. D A F e rr blitt produsert siden 1959 og fabrikkenn tilhorer ikke blant de storstee i Europa, men den vokser raskt.. Naturligtvis har DAF fra starten avv blitt mest kjent for sine unike tekniskee egenskaper, men ettersom a r e n e g a r o gg bilene ruller, er den blitt merr og mer kjent for sin robuste konstruksjonn og driftssikkerhet. Ikke minstt har suksessen i l a n g e og krevendee rallies bidratt til dette. Menn kvalitet er ogsa at bilen skal se penn ut lenge, slik at den fremdeles har enn hoy verdi etter mange tusen harde mill og ar etter ar i variërende vaar. Avv denne grunn far DAF en meget omhyggeligg lakkering fosfatering, elektrodyppingg som dekker karosseriett med farge i hvereneste krok, grunnlakkering,, mellomlakkering og ytterlakkering.. Pa undersiden og i karosserietss alle hulrom sproytes dessutenn rustbeskyttendetectyl. Stotfangeree og blanke lister er av rustfrittt stal.

8 3.. Jevn vektfordeling Enn bra bil bor vaere litt fortung for a f a o r d e n t l i gg kursstabilitet og liten folsomhett for sidevind. Men den ma ikkee vaere f o r f o r t u n g. Da blir den tung aa styre og reagerer langsomt pa rattbevegelsene.. DAFF 66 er en av verdens mest avansertee bilkonstruksjoner. 1.. Trinnlos automatisk kraftoverforing Variomatic DAFF er den eneste bilen med en kraftoverforingg som har trinnlos variabel utveksling.. Motoren kan alltid arbeidee med det passende turtall for akselerasjonn enn man venter seg med denn motoreffekten. Og ved at kraftoverforingenn er helt mekanisk, tar den mindree effekt enn andre automatgear, noee som ogsa bidrar til a gi god akselerasjonn og okonomi. Menn effektiviteten hos Variomatic er ikkee den eneste fordelen. Den er ogsa enkleree a bruke enn et vanlig automatgear.. Alt man h a r a passé pa e r e n spakk med bare tre stillinger fremover,, fri og bakover og en bryter paa dashbordet for ekstra motorbrems ii spesielt lange og bratte utforbakker. Hvordann Variomatic fungerer er i prinsippett meget enkelt. Remskivene bestarr av koniske tallerkener som kan flyttess aksialt i forhold til hverandre. Bildett viser remskivenes stilling ved start.. Nar hastigheten oker, presses tallerkenee i de fremre remskivene sammen,, slik at remmen far arbeide paa en storre diameter, mens de bakerstee strammer seg inn og gir en mindree diameter. Bakk motoren e r e n konvensjonell lamellclutchh som ogsè arbeider helt automatisk Lett bakaksel med konstant sporbredde e Forr a fa et skikkelig veigrep pa darlig vei,, vil man ha hjul og hjulopphengningg sa lett som mulig. Pa denne matenn unngar man hjulstuss og far badee bedre veigrep og mer komfortabell kjoring. Derfor har mange biler individuenn bakhjulsopphengning. Menn en slik hjulopphengning har ofte denn ulempen at hjulene endrer sporbreddee og vinkei mot bakken. Det gir too ulemper. Slitasjen pa dekkene blir storree og veigrepet blir i mange tilfelle dêrligere.. En lett, stiv aksel burde altsaa vaere det ideelle. DAFF har lost problemet ved a montere kraftoverforingenss tunge deler fast pa understellett og forbundet hjulene med enn lett stiv aksel. En avansert konstruksjonn som aldri tidligere er blittt brukt pè en sapass liten og rimelig bil.. Forr a fa god plass i kupéen har DAF motorenn langt fremme, men er likevel passéé fortung takket vaare piasseringenn av den automatiske kraftoverforingenn bak. Dette g i r s i k r e, palitelige kjore-egenskaper,, folsom styring og godd kursstabilitet. Dessuten gir det ett godt grep for bakhjulene ved vinterkjoring Marathon Motorenn i DAF Marathon er robustt med femlagret veivaksel og utskiftbare,, vate sylinderforinger. Sylindervolumett er 1289 cm 3, effekten 577 hk DIN ved 5200 omdreininger/min. ogg dreiemomentet 9,6 kpm DIN ved omdreininger/min. Marathon-motorenn lever gjerne mest oppp til sitt navn under lange dagsetapperr med hoy gjennomsnittshastighet.. Men den er gjerrig ogsa. Denn klarerseg godt med den rimelige, blyfattigee normalbensinen.

9 Data a Motor r Maks.. effekt hk DIN ved o/min. 57/5200 Maks.. effekt kw Din ved o/sek. 42/87 Maks.. dreiemoment kpm DIN ved o/min.. 9,6/2800 Maks.. dreiemoment Nm DIN ved o/sek. 94/47 Kompresjcnsforholdd 8,5:1 Sylindervolumm 1289 cm 3 4-sylinders,, 4-takts vaeskeavkjolt rekkemotor. Trykksirkulasjonssmoringg og torrluftfilter. Kjoiesystemet t err êpent og frostbeskyttet. Volum 4,8 liter. El-systemet t harr vekselstromsgenerator pê 420 W. Batterikapasitet:: 12 V/45 Ah. Startmotorens effekt: 1,255 hk. Transmisjonen n DAFF Variomatic helautomatisk kraftoverforing medd trinnlos variabel utveksling mellom 14,22:11 og 3.6:1. Overforing til bakhjulene via enn differensial og korte drivaksler med synkronledd.. Styreinnretningen n err av tannstangstypen. Todeltt sikkerhetsrattstamme.. Hjulopphenqning g Individuenn opphengning foran med langsgêendee torsjonsstaver. Stabilisatorer og dobbeltvirkende,, hydrauliske stotdempere som ogsèè virker som kingbolter. Bakaksel med halvelliptiskee biadfjaerer og dobbeltvirkende, hydrauliskee teleskopstotdempere. Hjulene e harr radialdekk 155 SR 13 og 4'/2"X13" pressedee stèlfelger. Bremsesystemet t err tokrets akseldelt med skivebremser pè forhjulene.. Selvjusterende bakbremser. Bremseservo.. Parkeringsbremsen pavirker bakhjulenee mekanisk. Bensintanken n err plassert bak og rommer 42 liter. Dashbordet t Too runde skalaer med speedometer. kilometerteller,, bensinmaler. voltmeter og varsellamperr for oljetrykk/bremseoljenivê, kjolevannstemperatur,, hovedlys og varselblinklys. Lyd-- og lyssignaler for blinklys. Brytere for varme-- og friskluftsanlegget og for el-oppvarmett bakrute. Kombinert ratt- og tenningslès.. Plass til radio. 0vrigg utstyr Kombinasjonsbryterr for fjern- og naerlys samt lyshorn.. Kombinasjonsbryter for retningsviser ogg dobbelt signalhorn. Automatisk ryggelys. Ekstraa blinklys pê forskjermene. Vinduspusseree med to hastigheter og elektrisk spyler. Lyskaster-pusseree og -spylere. Sikkerhetsselerr foran og bak. Lamellglas av typen "high impact"" i frontruten. Nakkebeskyttere pè for- NWP55 NW stolene.. Polstret solskjerm. Hanskerom samt oppbevaringsromm pê kardangtunnelen. Heidekkendee tekstilmatter pê gulvet. Slepekrok forann og bak. Ytree mêl Totall lengde Totall bredde Totall hoyde 3888 cm 1544 cm 1388 cm (Coupé-modellenn 131 cm) Akselavstand d 2255 cm Sporbreddee foran 1311 cm Sporbreddee bak 1244 cm Snudiameter: : Dekkeness ytterkant 9,66 meter Karosserietss ytterkant 10,33 meter èmié.èmié. Mm> ê ïfc^jmi ïfc^jmi A Jfl %* * %* * w // Indree mêl DAFF 66 Marathon Sedan: Takhoydee foran Takhoydee bak 988 cm 966 cm Setebreddee foran/bak i hoftehoyde Forstolenss maks. dybde Forstolenss maks. bredde Volumm bagasjerom 125 cm 45 cm 48 cm 360 liter wrwr -^ ^jim^m m ^^ ^ ^ DAF666 Marathon Kombi: Takhoydee foran 988 cm Takhoydee bak 966 cm Setebreddee foran/bak i hoftehoyde 1255 cm 455 cm Forstolenss maks. dybde 488 cm Forstolenss maks. bredde Lasterommetss lengde med oppreist baksetee 125X85X86 cm Lasterommetss lengde med nedfelt 125X135X86 cm baksetee DAFF 66 Marathon Coupé: Takhoydee foran Takhoydee bak Setebreddee foran/bak ii hoftehoyde Forstolenss maks. dybde Forstolenss maks. bredde Volumm bagasjerom 966 cm 799 cm 125/1211 cm 455 cm 488 cm 3600 liter Vektoppgaver r DAFF 66 Marathon Sedan: Kjoreklar vekt ca kg, totalvekt 1200 kg. DAFF 66 Marathon Kombi: Kjoreklar vekt ca kg, totalvekt 1200 kg. DAFF 66 Marathon Coupé: Kjoreklar vekt ca kg, totalvekt 1130 kg. Garantier r Leveress med 6 mêneders fabrikkgaranti uansettt antall kjorte mil. FabrikkenFabrikken lorbeholder seg retten til endring av konstruksjonkonstruksjon og utstyr uten forutgèende varsel. Norskaa RSP/PV Printed in Holland. Enbart lör spridning utomlands.

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

T-SERIEN. 155-250 hk YOUR WORKING MACHINE

T-SERIEN. 155-250 hk YOUR WORKING MACHINE T-SERIEN 155-250 hk YOUR WORKING MACHINE T-serien / 155 250 hk YOUR WORKING MACHINE Jorden din er livet ditt. Gården er fundamentet ditt. Avlingen er jobben din. Traktoren er yrkesverktøyet ditt. Det er

Detaljer

276 kw (375 HK) - 368 kw (500 HK) ved 2100 o/min - Stage IIIB (Tier 4i) 28000 kg - 40000 kg 17,8 m³ - 24,40 m³ DA30 - DA40.

276 kw (375 HK) - 368 kw (500 HK) ved 2100 o/min - Stage IIIB (Tier 4i) 28000 kg - 40000 kg 17,8 m³ - 24,40 m³ DA30 - DA40. 276 kw (375 HK) - 368 kw (500 HK) ved 2100 o/min - Stage IIIB (Tier 4i) 28000 kg - 40000 kg 17,8 m³ - 24,40 m³ DA30 - DA40 Rammestyrt dumper Ny generasjon av Doosan rammestyrte dumpere n Pålitelige maskiner

Detaljer

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg ET SMARTERE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2012 2013 veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg Da jeg var ung og ny i Stockholm, flyttet jeg ofte, og det første jeg gjorde

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

CR-V. Man må alltid følge sine drømmer Soichiro Honda

CR-V. Man må alltid følge sine drømmer Soichiro Honda CR-V Man må alltid følge sine drømmer Soichiro Honda Honda Motor Europe Ltd. (Norge) forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og bilder

Detaljer

16,9 48,2 kw (23 64,6 hk) 20-Serien Traktorer. John Deere Når kreftene teller

16,9 48,2 kw (23 64,6 hk) 20-Serien Traktorer. John Deere Når kreftene teller 16,9 48,2 kw (23 64,6 hk) 20-Serien Traktorer John Deere Når kreftene teller Når du kjøper en John Deere, får du det beste fra et selskap som tenker helhetlig. Reservedeler: Som John Deereforhandler gir

Detaljer

Et møte med nye. Lite er det nye store. Designet for å gli inn. Holder hjulene i gang. Trange forhold? Ikke noe problem Kjør trygt

Et møte med nye. Lite er det nye store. Designet for å gli inn. Holder hjulene i gang. Trange forhold? Ikke noe problem Kjør trygt Et møte med nye Lite er det nye store Designet for å gli inn Holder hjulene i gang Trange forhold? Ikke noe problem Kjør trygt Folk stoler på deg Hvem kan du stole på? Hvem er avhengig av deg i dag? Et

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE DIN 48- TIMER SMART START GUIDE Versjon 1.5 GRUPPENS VEKST ER AVHENGIG AV HASTIGHETEN TIL LEDEREN www.theroyalalliance.com Morten Andersen og Royal Alliance.Versjon 1.5, 24-nov-11, Norsk I NNHOLD KJÆRE

Detaljer

N y e D U C A T O l A s T e m e s T e r e N

N y e D U C A T O l A s T e m e s T e r e N Nye DUCATO lastemesteren en ny generasjon i arbeid Neste generasjons teknologi Måten man jobber på har endret seg. Effektivitet, teknologi, pålitelighet og robusthet er fundamentalt, men fleksibilitet,

Detaljer

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens Støy og risiko Hørselen er en av våre viktigste sanser, men det er sjelden vi tenker over hvilket fantastisk sanseorgan vårt øre er. Å kommunisere med våre venner, lytte til vår favorittmusikk eller oppleve

Detaljer

#02. Kundenes krav bestemmer tiltrotator er et must! NORDIC GROUP. SE FILMEN PÅ engcon.com/norge. s. 4. Spenning på høyt nivå. Mer bekvem og effektiv

#02. Kundenes krav bestemmer tiltrotator er et must! NORDIC GROUP. SE FILMEN PÅ engcon.com/norge. s. 4. Spenning på høyt nivå. Mer bekvem og effektiv NORDIC #02 GROUP Kundenes krav bestemmer tiltrotator er et must! SE FILMEN PÅ engcon.com/norge s. 4 Mer bekvem og effektiv Spenning på høyt nivå Snøfreser er det eneste fornuftige s. 8 s. 11 s. 14 Viva

Detaljer

En kjørestrategisk veiledning fra:

En kjørestrategisk veiledning fra: En kjørestrategisk veiledning fra: 2 Statens vegvesen prioriterer trafi kksikkerhet høyt og ønsker spesielt å fokusere på tiltak innen ulike høyrisikogrupper. Skal vi nå nullvisjonen er det en forutsetning

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

30-fotere i vinden. Test Av Curt Gelin og Mikkel Thommessen, foto Axel Nissen-Lie

30-fotere i vinden. Test Av Curt Gelin og Mikkel Thommessen, foto Axel Nissen-Lie Test Av Curt Gelin og Mikkel Thommessen, foto Axel Nissen-Lie 0-fotere i vinden Aldri før har det vært så mange spennende 0-fotere å velge mellom. Sammen med erfarne regattaseilere, turseilere og svenske

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

MANUELLE RULLESTOLER. Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler

MANUELLE RULLESTOLER. Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler MANUELLE RULLESTOLER Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler Utgitt av Rikstrygdeverket 2000 Redaktør: Gerd Vidje Faglig ansvarlig: Ragna Flø, Hjelpemiddelkontoret ISBN 82-551-0828-9 Tidligere

Detaljer

Kverneland Rotorharver. Rotorharver for krevende forhold

Kverneland Rotorharver. Rotorharver for krevende forhold Kverneland Rotorharver Rotorharver for krevende forhold 1 Kverneland faste og foldbare rotorharver for krevende forhold Robust teknologi for krevende bruksområder 2 For å møte utfordringene fra dagens

Detaljer

Nye Atego. Anleggstransport. 7,5 16 tonn

Nye Atego. Anleggstransport. 7,5 16 tonn Nye Atego Anleggstransport. 7,5 16 tonn Nye Atego. En proff på byggeplassen Innhold Verdi 6 7 Bruk 8 15 Førerhus, utstyr 10 11 Motorer, girkasser 12 13 Kjørekomfort, påbyggingsvennlighet 14 15 Effektivitet

Detaljer

Det storejubileet! Bobiler 2015

Det storejubileet! Bobiler 2015 32 1 Det stor ejubileet! NEU N Bobiler 2015 2 3 Velkommen til ˮSunlights verdenˮ En liten veiviser: Innhold 10 år med Sunlight Delintegrert Delintegrert med klappseng 3 4 6 10 Alkove 14 Sove Lage mat

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Etac Bad og Toalett. Funksjonelle og stilfulle produkter

Etac Bad og Toalett. Funksjonelle og stilfulle produkter Etac Bad og Toalett Funksjonelle og stilfulle produkter Etac skaper muligheter Skandinavisk design, innovasjon og teknologi er vårt grunnlag. Etac har utviklet produkter og tjenester som skaper muligheter

Detaljer