Regler og Decisions Dommersamling 5. mars 2016 Per Erbo Rougthvedt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler og Decisions Dommersamling 5. mars 2016 Per Erbo Rougthvedt"

Transkript

1 Regler og Decisions 2016 Dommersamling 5. mars 2016 Per Erbo Rougthvedt

2 4-4c/1 - OVERSKYTENDE KØLLE ERKLÆRT UTE AV SPILL FØR RUNDEN (r) Før starten på en runde oppdager en spiller at han har 15 køller i golfbagen. Han erklærer en av køllene for ute av spill til sin motstander, markør eller medkonkurrent og begynner runden. Skal spilleren ha straff? Nei. I disse spesielle omstendigheter (siden oppdagelsen ble gjort kort tid før runden, spilleren hadde 15 køller av vanvare, og spilleren erklærer en av køllene ute av spill), for at regel 4-4a skal gjelde blir ikke spilleren dømt til å ha båret, eller valgt køllen for spill, selv om den er fysisk i hans besittelse. Hvis mulig skal spilleren prøve å sette køllen på en sted bort fra de andre køllene, slikt som legge den på gulvet i golfbilen, eller snu den opp ned i baggen. Under alle andre omstendigheter (Hvis en spiller bærer mer enn 15 køller osv.) bryter spilleren regel 4-4a.

3 6-6a/5 - MARKØR UNDERSKRIVER FEIL SCOREKORT MED VILJE, MEN KONKURRENTEN ER IKKE KLAR OVER AT SCOREN ER FEIL (r) I et slagspill returnerer en konkurrent en score som var lavere enn det som ble brukt på et hull ved å ikke inkludere en straff han ikke visste han hadde pådratt seg. I henhold til unntaket i regel 6-6d må konkurrentens score bli justert til å inkludere den straffen og ytterligere 2 straffeslag som tilkommer etter unntaket. Konkurrentens markør (en medkonkurrent) var klar over at spilleren har pådratt seg straff, men likevel undertegner han scorekortet. Skal også markøren ha straff? Komiteen skal diskvalifisere markøren etter regel 33-7.

4 6-6d/6 - UTELATELSE AV STRAFF PÅ LEVERT SCOREKORT OPPDAGET FØR KONKURRANSEN ER AVSLUTTET (n) En konkurrent leverte et scorekort med en score som var lavere enn det han hadde brukt på hull 12, fordi han ikke hadde tatt med en straff som han pådro seg da han flyttet en utenfor banen-stake som påvirket hans slagstilling. Hvis dette blir oppdaget før konkurransen er avsluttet, er konkurrenten diskvalifisert for brudd på regel 6-6d?

5 6-6d/6 - UTELATELSE AV STRAFF PÅ LEVERT SCOREKORT OPPDAGET FØR KONKURRANSEN ER AVSLUTTET (n) Konkurrenten er diskvalifisert hvis han viste at han hadde pådratt seg en straff for å flytte på en utenfor banen-stake, men hadde ikke tillagt straffen på sin score. Hvis konkurrenten ikke viste at ved å fjerne staken resulterer i en straff, vil unntaket i regel 6-6d gjelde. Konkurrenten pådrar seg en straff på 2 slag for brudd på regel 13-2, og komiteen må også tillegge den vanlige straffen på 2 slag for brudd på regel 6-6d til konkurrentens score på hull 12.

6 6-6d/7 - UTELATELSE AV FLERE STRAFFESLAG PÅ LEVERT SCOREKORT OPPDAGET FØR KONKURRANSEN ER AVSLUTTET (n) En konkurrent returnerer et scorekort og forsømmer seg ved å ikke inkludere 2 straffeslag som han ikke visste han hadde pådratt seg på det 4. hullet, når han løftet ballen fra puttinggreenen uten å markere dens posisjon som er et brudd på regel 20-1, og på det 5. hullet, hvor han fjernet en ujevnhet på banen som er et brudd på regel Skal konkurrenten han den vanlige straffen på 2 straffeslag under unntaket i regel 6-6d for hvert hull hans score var feil?

7 6-6d/7 - UTELATELSE AV FLERE STRAFFESLAG PÅ LEVERT SCOREKORT OPPDAGET FØR KONKURRANSEN ER AVSLUTTET (n) Spilleren pådrar seg 2 straffeslag etter unntaket til regel 6-6d for hvert hull hvor han brøt regel 6-6d. I dette tilfelle må komiteen tillegge 1 straffeslag for brudd på regel 20-1 til konkurrentens score på hull 4 og den sedvanlige straffen på 2 slag for brudd på regel 6-6d på det 4. hullet, og 2 straffeslag for brudd på regel 13-2 til konkurrentens score på hull 5 og den sedvanlige straffen på 2 slag for brudd på regel 6-6d på det 5. hullet. Til sammen blir jo dette 7 slag.

8 6-6d/8 - UTELATELSE AV DISKVALIFIKASJONS- STRAFF PÅ LEVERT SCOREKORT OPPDAGET FØR KONKURRANSEN ER AVSLUTTET (n) En konkurrent returnerer sitt scorekort uten å inkludere en diskvalifikasjonsstraff som han hadde pådratt seg (f.eks. han hadde slått et slag med en ikke godkjent kølle eller rettet ikke opp feilen når han spilte en feil ball). Hvis dette blir oppdaget før konkurransen er avsluttet, er konkurrenten diskvalifisert for brudd på regel 6-6d? Ja. Unntaket i regel 6-6d gjelder ikke når spilleren ikke tar med en diskvalifikasjonsstraff, selv om spilleren ikke var klar over at han hadde pådratt seg en diskvalifikasjonsstraff.

9 6-6d/9 - UTELATELSE AV STRAFF FOR BRUDD PÅ GENEREL STRAFF (n) På hull 10 flytter konkurrenten på sin ball ved et uhell, og dermed brudd på regel Konkurrenten er klar over at straffen for brudd på regel 18-2 er 1 straffeslag, men er ikke klar over at han må legge ballen tilbake og spille fra dens opprinnelige posisjon. Gjør unntaket i regel 6-6d seg gjeldende hvis konkurrenten ikke inkluderer den generelle straffen i sin score på hull 10?

10 6-6d/9 - UTELATELSE AV STRAFF FOR BRUDD PÅ GENEREL STRAFF (n) Ja. Unntaket i regel 6-6d gjelder når konkurrenten ikke inkluderer en eller flere straffeslag på et hull, før han innleverer scorekortet, som han ikke var klar over han hadde pådratt seg. I dette tilfelle vil komiteen legge til den generelle straffen under regel 18 for at konkurrenten ikke la ballen tilbake. I tillegg vil den generelle straffen på 2 straffeslag for brudd på regel 6-6d bli tillagt konkurrentens score på hull 10. Dette vil også gjelde i situasjoner hvor konkurrenten er klar over brudd på reglene, men ikke er klar over at straffen er 2 straffeslag, og levere scorekortet med bare 1 straffeslag for bruddet.

11 6-6d/10 - KONKURRENTEN HAR FÅTT KORREKT BESKJED AV MEDKONKURRENT AT HAN HAR PÅDRATT SEG STRAFF, ER UENIG, OG VIL IKKE LEGGE TIL STRAFFEN PÅ SIN SCORE (n) A, i uvitenhet om reglene, og i samarbeid med sin markør B, forbedrer område hvor han skal droppe ved å reparere et divothull. Etterpå underretter C, en medkonkurrent til A, at han (A) brøt regel A er ikke enig, og glemmer å ta opp den omstridte situasjonen med komiteen ved fullføring av runden, og returnerer scorekortet uten å legge til 2 straffeslag for brudd på regel Før konkurransen er avsluttet, sier C fra til komiteen om episoden. Skal A bli diskvalifisert etter regel 6-6d?

12 6-6d/10 - KONKURRENTEN HAR FÅTT KORREKT BESKJED AV MEDKONKURRENT AT HAN HAR PÅDRATT SEG STRAFF, ER UENIG, OG VIL IKKE LEGGE TIL STRAFFEN PÅ SIN SCORE (n) Ja. regel 6-6d fastslår at en konkurrent må diskvalifiseres hvis han innleverer en score lavere enn han faktisk hadde for enhver årsak annet enn å ikke tillegge en straff han ikke visste han hadde pådratt seg. Da C påpekte for A at han hadde gått frem på en feil måte, og at A ikke gjorde noe for å undersøke om han hadde pådratt seg en straff før han innleverte scorekortet, dømmes A til å ha vist at han hadde pådratt seg en straff. Det samme resultatet vil oppstå hvis for noen grunn en konkurrent er usikker på om han hadde gått frem korrekt eller pådratt seg en straff.

13 6-8b/1 - HVA MENES MED AVBRYTELSE AV SPILLET (r) I et slagspill holdt en gruppe på å spille et hull, da det ble bestemt fra komiteen at spillet var stoppet for en ikke farlig situasjon (f.eks. mørke). Gruppen stoppet å spille i 1 2 minutter for så å bli enige om å spille hullet ferdig. Har spillerne avbrutt spillet?

14 6-8b/1 - HVA MENES MED AVBRYTELSE AV SPILLET (r) Nei. Regel 6-8b tillater en spiller å fortsette spillet på et hull etter at komiteen har avbrutt spillet, hvis de gjør dette «uten forsinkelse». Etter regel 6-8b «uten forsinkelse» skal tolkes slik at en spiller må gis tid til en kort overveielse om han skal bruke den muligheten, og gis anledning til å konferere med andre spillere i gruppen før de avgjør om de skal fortsette. Dette kan inkludere situasjoner hvor en spiller begynner å bevege seg mot klubbhuset, eller gjør noe annet som indikerer at han vil avbryte. Slike begynnende bevegelser hindrer ikke at spilleren fra å bestemme seg til å fortsette spillet, så lenge han gjør det innenfor den lovlige korte perioden. Hvis en spiller: 1. Bruker mer enn den korte tiden (under normale situasjoner mindre enn 2 minutter) for å bestemme om han skal fortsette eller ikke, eller 2. Markerer og løfter ballen på spillefeltet eller i et hinder etter regel 6-8c, som bare er lovlig når spilleren har avbrutt spillet, er å betrakte som han har avbrutt spillet og kan bare gjenoppta det når han får beskjed av komiteen.

15 8-2a/0.5 - MENING MED Å INNDIKERER SPILLE- LINJEN OG PLASSERE ET MERKE I DEN HENSIKT Å INNDIKERE SPILLELINJEN I REGEL 8-2a (n) Regel 8-2a tillater at en spiller kan få spillelinjen indikert for seg av hvem som helst. Men et hvert merke plassert av spilleren eller med hans kjennskap i den hensikt å indikere spillelinjen, må fjernes før slaget blir gjort For eksempel, er følgende ting ikke brudd på regel 8-2a: Før spilleren slår ut fra et utslagssted på et hull hvor landingssonen ikke er synlig, spør spilleren sin medkonkurrent om et objekt (f.eks. en bygning) i det fjerne er på linje med midten av fairway, og medkonkurrenten bekrefter at det er den. Når spilleren tar fritak fra et vannhinder plassere et håndkle på det punktet hvor de estimerer at ballen sist krysset grensen til hinderet. Spillere dropper bakover i flagglinjen i henhold til regel 26-1b og håndkleet er i hans spillelinje når spilleren slår sitt slag. Siden håndkleet ikke var plassert for «hensikt i å indikere spillelinjen» er det ikke brudd på regel 8-2a.

16 8-2a/0.5 - MENING MED Å INNDIKERER SPILLE- LINJEN OG PLASSERE ET MERKE I DEN HENSIKT Å INNDIKERE SPILLELINJEN I REGEL 8-2a (n) Men det følgende er eksempel på ting som vil være brudd på regel 8-2a Før spilleren slår et slag fra 5 meter utenfor green, og med spillerens kunnskap, har hans caddie plassert baggen i en spesifikk posisjon bak green i den hensikt å indikere det punktet hvor spilleren skal sikte, og lar baggen stå i den posisjonen når spilleren slår et slag.

17 8-2b/0.5 - MENING MED Å INNDIKERER SPILLE- LINJEN OG PLASSERE ET MERKE I DEN HENSIKT Å INNDIKERE SPILLELINJEN I REGEL 8-2b (n) Regel 8-2b tillater at en spiller får puttelinjen indikert for seg av sin partner eller noen av deres caddier. Men puttinggreen må ikke berøres eller noe merke bli plassert på noen som helst måte for å indikere puttelinjen. For eksempel, er følgende ikke brudd på regel 8-2b: Før spilleren putter fra puttinggreen, peker hans caddie på et reparert ballmerke i puttelinjen som spilleren skal bruke som siktepunkt uten å berøre puttinggreen på et punkt. Når spilleren er i ferd med å putte fra puttinggreen, sier hans partner at han skal sikte på kanten av et sprinklerhode (med andre ord, et fast objekt) som ligger bak green.

18 8-2b/0.5 - MENING MED Å INNDIKERER PUTTE- LINJEN OG PLASSERE ET MERKE I DEN HENSIKT Å INNDIKERE PUTTELINJEN I REGEL 8-2b (n) Men de følgende er eksempler på ting som vil være brudd på regel 8-2b Før spilleren putter fra puttinggreen, berører spillerens caddie puttinggreenen med flaggstangen bak og til høyre for hullet for å indikere punktet hvor spilleren skal sikte for sin putt. I det spilleren sikter inn puttelinjen plasserer hans caddie en flaske bak hullet utenfor greenen for å indikere punktet hvor spilleren skal sikte inn sin putt, men flytter flasken før spilleren gjør sitt slag.

19 14-3/0.5 - LOKAL REGEL TILLATER BRUK AV AVSTANDSMÅLER (r) Kan en komité å lage en lokal regel som tillater bruk av avstandsmåler? Ja. En komité kan lage en lokal regel som tillater spillere å bruke avstandsmåler (se anmerkning til regel 14 3). Men hvis en avstandsmåler måler andre ting som kan påvirke en spillers spill (f.eks. vindhastighet eller stigning) vil bruk av slikt tilleggsutstyr være brudd på regel I fravær av slik lokal regel under en fastsatt runde vil bruk av slikt utstyr være brudd på regel 14-3.

20 14-3/0.7 - SPILLER MOTTAR AVSTANDS- INFORMASJON FRA ELEKTRONISK UTSTYR (r) Under en fastsatt runde, bruker spilleren selv elektronisk utstyr for å motta avstandsmålinger. Komiteen har ikke innført en lokal regel som tillater spillerne å bruke utstyr for avstandsmåling (se anmerkning til regel 14-3). Hva er avgjørelsen?

21 14-3/0.7 - SPILLER MOTTAR AVSTANDS- INFORMASJON FRA ELEKTRONISK UTSTYR (r) Spilleren er diskvalifisert for å bryte regel 14-3 mer enn en gang under en fastsatt runde. Forbudet i regel 14-3 mot bruk av elektronisk utstyr for å motta avstandsmåling vil gjelde spilleren eller et medlem av hans side som bruker et slikt instrument for å motta avstandsmåling. Forbudet i regel 14-3 vil også gjelde en spiller som spør et fremmedelement om å bruke et elektronisk utstyr for å motta slike avstandsinformasjon. Men en spiller vil ikke bli diskvalifisert bare på grunn av at en tilskuer eller andre fremmedelementer gir han slik informasjon uten å ha blitt bedt om det. Likelydende er en spiller ikke forhindret fra å motta avstandsinformasjon fra scoreboards eller dommer for eksempel når elektronisk utstyr blir brukt for å bestemme spillerekkefølgen.

22 14-3/19 - SPILLER BRUKER TRENINGSUTSTYR VED FLERE ANLEDNINGER (n) Under en fastsatt runde bruker en spiller et tungt klikkredskap på en golfkølle for å varme opp mens han venter på at fairwayen skal bli ledig. Etter å ha tatt flere prøvesvinger med den køllen og med brudd på regel 14-3a, tar spilleren et klikkhode med normal vekt og setter på køllen og tar noen flere prøvesvinger med køllen. Har han brutt regel 14-3 mer enn en gang? Nei. Dette regnes som samme ting selv om regelen brytes mer en engang. Spilleren pådrar seg bare tap av 1 hull i matchspill eller 2 straffeslag i slagspill se prinsipp 3 i decision 1-4/12.

23 14-3/20 - SPILLER BRUKER UNORMALT UTSTYR VED FLERE ANLEDNINGER (n) Under spill av hull 1 plasserer en spiller et utstyr ved sine føtter som er brudd på regel 14-3a, og som resulterer i en straff på 2 straffeslag. Under spill på hull 5 bryter spilleren igjen regel 14-3a enten igjen ved å plassere utstyr ved føttene eller på noen annen måte, slik at bruk av utstyr til avstandsmåling blir brukt når ikke komiteen har laget en lokal regel om dette. Hva er straffen for det andre bruddet? Spilleren er diskvalifisert for brudd på regel 14-3a ved å bryte regelen mer enn en gang under en fastsatt runde. Om spilleren bryter regel 14-3a på samme måte to ganger ved to forskjellige slag eller på to forskjellige måter er irrevant. Se decision 1-4/12 for sammenlignbare hendelser eller flere brudd gjort under samme slaget.

24 14-3/21 - SPILLER BRUKER IKKE GODKJENTE HANSKER VED FLERE SLAG (n) Under spill av hull 1 bruker spilleren når han slår sitt utslag en ikke godkjent hanske, og fortsetter å bruke den til han har slått sitt 2. slag. Han blir så informert om at å bruke en slik hanske er brudd på regel Hva er straffen? På tross av det å bruke en hanske fortsetter kontinuerlig, er hvert slag en selvstendig hendelse ved defineringen av et brudd og derfor er spilleren diskvalifisert for brudd på regel 14-3 mer enn en gang under en fastsatt runde (se decision 1-4/14). Hvis spilleren hadde stoppet å bruke hansken før han slo sitt andre slag, hadde det bare vært et brudd, og straffen ville vært tap av hull i matchspill eller 2 straffeslag i slagspill.

25 18-2/0.5 - HVILKE BEVIS SKAL GJELDE FOR Å BESTEMME OM SPILLER FÅR SIN BALL TIL Å BEVEGE SEG (n) Når en spillers ball i ro flytter på seg må årsaken til at ballen beveget seg vurderes. I mange situasjoner vil svaret være helt klart, spilleren kan ha sparket til ballen ved et uhell, mistet sitt utstyr på den eller på annen måte helt klart ha forårsaket at ballen beveget seg. Eller et annet alternativ er at en spiller ikke har gjort noe for å flytte på den, men noe annet (slikt som en tilskuer eller dyr) helt klart har flyttet på ballen. Imidlertid i andre situasjoner, vil dere være spørsmål om hvorfor ballen flyttet seg. Fordi det ikke er helt klart at det var spillerens bevegelse i nærheten av ballen som var årsaken til at den flyttet seg. All relevant informasjon må bli vurdert og viktigheten av bevis må evalueres (decision 34-3/9). Uavhengig av omstendighetene, vil de relevante omstendigheten inneholde, men er ikke begrenset av:

26 18-2/0.5 - HVILKE BEVIS SKAL GJELDE FOR Å BESTEMME OM SPILLER FÅR SIN BALL TIL Å BEVEGE SEG (n) Omstendighetene av all bevegelse i nærheten av ballen (eventuell bevegelse av løse naturgjenstander, prøvesvinger, grunning av køllen, osv.) Tiden som går mellom en slik bevegelse og bevegelsen av ballen Ballens leie før den flytter seg (hvor ligger den, på kortklippet område, lang gress, ujevnt område, osv.) Banens beskaffenhet nær ballen (f.eks. helling på bakken, tilstedeværelse av ujevnheter på bakken, osv.) Vind, regn og andre værfenomen

27 18-2/0.5 - HVILKE BEVIS SKAL GJELDE FOR Å BESTEMME OM SPILLER FÅR SIN BALL TIL Å BEVEGE SEG (n) Ved å henvise til ovenstående, er her eksempler på situasjoner hvor vekten på bevis vil indikere at spilleren var årsaken til at ballen beveget seg: En spillers ball ligger på et flatt område på puttinggreenen på en dag med lett vind. Spilleren adresserer ballen, og ballen flytter på seg umiddelbart. Under disse omstendighetene er det meget trolig at handlingen ved å adressere gjør at ballen flytter seg. Ballen ligger på en tue av gress i roughen. Spilleren tar flere prøvesvinger nær ballen, hvor køllen kommer i kontakt med gress i prosessen. Ballen flytter seg straks loddrett nedover i gresset. Under disse omstendigheter, er der mer en sannsynlig at det er prøvesvingene som får ballen til å flytte på seg.

28 20-7/4 - SPILLER SLÅR FLERE SLAG I SIDEVANN- HINDER MERKET SOM MILJØVERNOMRÅDE HVORFRA SPILL ER ULOVLIG (n) En spiller slår ballen inn i et sidevannområde. Han går inn i området og slår et slag på ballen, men ballen flytter seg bare et par meter, men blir liggende i sidevannhinderet. Han slå så et nytt slag på ballen og får så ballen ut av sidevannhinderet. Hans medkonkurrent informerer han så om at sidevannområdet er markert som miljøvernområde (MVO) i de lokale reglene. Hva dømmes?

29 20-7/4 - SPILLER SLÅR FLERE SLAG I SIDEVANN- HINDER MERKET SOM MILJØVERNOMRÅDE HVORFRA SPILL ER ULOVLIG (n) Da spillerens ball ble liggende i et område i et sidevannhinder som er markert som miljøvernområde (MVO), har han ikke lov til å spille ballen som den ligger, men skulle etter den lokale regelen droppe etter en av de mulighetene han har i henhold til sidevannhinder-regelen (regel 26-1) I matchspill taper spilleren hullet når han slo sitt første slag på ballen i MVO. I slagspill pådrar spilleren seg 2 straffeslag for å spille fra feil sted for hvert slag som ble utført i miljøvernområdet med en total straff på 4 straffeslag og måtte spille ferdig hullet med den ballen som var spilt fra miljøvernområdet, hvis det ikke var et alvorlig brudd på reglene. For alvorlig brudd se regel 20-7c. Det samme prinsippet vil gjelde for slag gjort på andre områder på banen hvor spill er forbudt (f.eks. GUR med spilleforbud eller feil puttinggreen.)

30 27-2a/5 - SPILLER VIL DROPPE EN BALL FØR LETINGEN ETTER DEN OPPRINELIGE BALLEN ER FERDIG. ORIGINAL BALL FUNNET INNEN FEM MINUTTER, OG FØR DROPPET BALL BLE SPILT (n) En spiller leter etter ballen i 3 minutter og sier så at han vil gå tilbake og spille en provisorisk ball. Spilleren dropper en ball som han annonserer er en provisorisk ball og da før han får slått noe slag på den blir den opprinnelige ballen funnet innen fem minutter. Hva er avgjørelsen? Siden spilleren hadde gått fremover for å lete etter sin opprinnelige ball, hadde han ingen rett til å spille en provisorisk ball etter regel 27-2a. Konsekvensen siden den fremgangsmåten spilleren brukte når han droppet en ball ikke var i henhold til reglene, hadde han anledning til å rette opp sin feil etter regel 20-6 og fortsette spillet på den opprinnelige ballen uten straff, fra hvor den ble funnet. Hvis spilleren ikke retter opp feilen sin etter regel 20-6, og slår et slag på den droppede ballen, så blir det ballen i spill med straff for slag og distanse (se regel 27-1a).

31 29/7 - STARTTIDSPUNKT I FOURSOME. MÅ BEGGE PARTNERENE VÆRE TILSTEDE (n) A og B er partnere i en Foursome-konkurranse. Siden det faktum at bare en av partnerne i Foursome slår det første slaget fra utslagsstedet, hvordan skal regel 6-3 (starttid) tolkes, når kravet at spilleren må være tilstede og klar for å spille (se decision 6-3a/2) hvis A slår det første slaget fra utslagsstedet og B ikke er tilstede på 1. utslagssted?

32 29/7 - STARTTIDSPUNKT I FOURSOME. MÅ BEGGE PARTNERENE VÆRE TILSTEDE (n) Kravet om at spillerne må være til stedet og klare til å spille til den tiden som komiteen har bestemt, gjelder ikke at B må være på 1. utslagssted. Hvis B ikke er på 1. utslagssted, må han være i en slik posisjon at han er klar til å spille sidens neste slag fra det stedet hvor utslaget sannsynligvis vil bli liggende. Hvis B ikke er tilstede som beskrevet ovenfor, selv om det faktum at siden har satt en ball i spill fra 1. utslagssted, bryter siden regel 6-3a. Under slike omstendigheter er siden diskvalifisert hvis ikke B er i en slik posisjon og klar til å spille innen 5 minutter fra starttidspunktet, hvor straffen er tap av hull matchspill eller 2 straffeslag i slagspill (se straffebestemmelsene for regel 6-3a). Hvis B står i posisjon hvor ballen sannsynligvis vil lande for å slå sidens andre slag, men hans forutseende resulterer i at han må gå en betydelig distanse til ballen, er dette ikke brudd på regel 6-3a. I Foursome matchspill, kan ikke en side unngå en straff etter 6-3a ved å gi hull inntil partneren som ikke var tilstede ankommer.

33 31-6/1 - FEIL SCORE PÅ ET HULL RETURNERT I FOUR BALL SLAGSPILL, OPPDAGET FØR KONKURRANSEN BLE OFFENTLIGGJORT (n) I Four Ball slagspill er A og B partnere og returnerer et scorekort med en ukorrekt score på hull 12 og feilen blir oppdaget før konkurransen er avsluttet. Følgende senarioer illustrerer hvordan reglene 6-6d, 31-6 og 31-7a vil være gjeldende: 1. A returnerte en score på 4 og B returnerte en score på 4. A hadde brukt 5 eller flere slag på hullet og har ikke hullet ut. Siden As score var lavere enn det som faktisk ble brukt, er siden diskvalifisert etter regel 31-7a.

34 31-6/1 - FEIL SCORE PÅ ET HULL RETURNERT I FOUR BALL SLAGSPILL, OPPDAGET FØR KONKURRANSEN BLE OFFENTLIGGJORT (n) 2. A returnerer en score på 4 og B returnerer en score på 5. A pådro seg en straff for å grunne kølla i et hinder før han spiller ballen fra hinderet, og var klar over at bruddet før han leverte scorekortet, men glemte å legge det til sin score for hullet. Unntakene i regel 6-6d gjelder og siden blir diskvalifisert etter regel 31-7a. 3. A returnerer en score på 4 og B returnerer en score på 5. A pådro seg en straff for å grunne kølla i et hinder før han slo ballen, men var ikke klar over at det var straff før han leverte scorekortet. Unntakene til regel 6-6d gjelder, da As score var scoren for hullet. Komiteen må legge til 2 straffeslag for brudd på regel 13-4 til As score, og som forutsatt i unntakene til regel 6-6d, den sedvanlige 2 straffeslag for brudd på 6-6d som også blir tillagt As score. Derfor er sidens score for hullet 8. Regelen gir ikke lov til å bruke Bs score når scorekortet er levert.

35 31-6/1 - FEIL SCORE PÅ ET HULL RETURNERT I FOUR BALL SLAGSPILL, OPPDAGET FØR KONKURRANSEN BLE OFFENTLIGGJORT (n) 4. A og B leverer et scorekort på 4. A fikk en straff for å grunne sin kølle i et hinder før han slo et slag i hinderet. Siden B også hadde 4 på hullet, så vil As forglemmelse ved å ikke tillegge straffen gjøre noe for resultat av sidens score. Derfor, ingen straff blir ilagt (se decision 31-7a/1). Sidens score på hullet er 4.

36 31-7a/3 - LAVERE BRUTTO SCORE PÅ FEIL PARTNER (n) A og B var partnere i Four-Ball slagspill. På hull 11 flytter A ved et uhell på sin ball i spill og bryter regel A legger ballen tilbake og spiller ferdig hullet, men vet ikke hva han har pådratt seg i straff. B som så episoden viste at det var 1 straffeslag. B scoret 6 på hullet, med det ene straffeslaget fikk A 5 på hullet. Scorekortet ble levert med score på hull 11 med 4 for A og 6 for B, da A ikke viste at han hadde pådratt seg en straff, vil unntakene i regel 6-6d gjelde? Nei. I Four-Ball slagspill betyr ordet konkurrent hans partner. Se definisjon på konkurrent. Derfor blir siden diskvalifisert etter regel 31-7a.

37 32-1b/1 UKORREKT SCORE PÅ HULL OPPDAGET FØR TURNERING AVSLUTTET (n) I en Stableford-konkurranse med en fast score på par, returnerte A en score på 4 på et par 4 hull, hull 6. Men før konkurransen ble avsluttet, blir det oppdaget at A ikke hadde inkludert 2 straffeslag på sin score på hull 6 for et brudd han ikke visste han hadde gjort. Hva er avgjørelsen? Unntaket til regel 6-6d gjelder fordi konkurrenten ikke visste, før han leverte scorekortet at han hadde pådratt seg en straff på det 6. hullet. Komiteen må legge til de 2 straffeslagene på hans score på det 6. hullet og justere poengene på det hullet. I tillegg som forutsatt i anmerkning 3 til regel 32-1b, må komiteen i tillegg trekke fra ekstra 2 poeng fra hans totale poengscore for runden. Hvis A hadde returnert en score på 6 på det 6. hullet uten å ta med de 2 straffeslagene, ville ikke noen straff ha blitt gjeldende fordi bruddet på regel 6-6d ikke ville ha noen effekt på resultatet av hullet (se anmerkning 3 til regel 32-1b).

38 33-8/ LOKAL REGEL FOR SEMENTERTE DRENERINGSGRØFTER (n) På en bane som har et problem med drenering, er det ofte nødvendig å lage noen små sementerte dreneringsgrøfter. Ved definisjon er slike dreneringsgrøfter vannhinder, men slike dreneringsgrøfter er ofte parallelt med kjøreveier og dermed mest likt uflyttbare hindringer enn vannhinder. Har komiteen et alternativ til å behandle slike dreneringsgrøfter enn som vannhinder? Ja. Komiteen kan lage følgende lokal regel Dreneringsgrøfter laget av bearbeidet materialet og som ligger parallelt og tilknyttet til kjøreveier dømmes til å være del av kjøreveien (m.a.o den behandles som uflyttbar hindring) og regel 20-2b(i) gjelder.

39 34-1b/7 - FEIL SCORE I KVALIFISERINGSRUNDE OPPDAGET UNDER MATCHSPILL (r) Under kvalifiseringsrunden i en slagspillkonkurranse for en matchspillkonkurranse, glemmer en spiller ved et uhell å påføre på scorekortet et straffeslag på et hull som han visste at han hadde pådratt seg. Etter at spilleren hadde avansert til 1. runde i matchspillet ble feilen oppdaget. Hva må komiteen gjøre? Diskvalifisere spilleren. Etter regel 34-1b er straffen for brudd på regel 6-6 anvendelig etter at kvalifiseringskonkurransen var over.

Decision 1-2/3 Breaking Bush in area into Which ball May Roll After Drop

Decision 1-2/3 Breaking Bush in area into Which ball May Roll After Drop Decision 1-2/3 Breaking Bush in area into Which ball May Roll After Drop Denne decison er forsterket for å forklare at det er forbudt å gjøre noe forbedringer i det området hvor ballen kan rulle til. Decision

Detaljer

LOKALE REGLER. Revidert utgave mars 2013 Jan-Erik Lauré

LOKALE REGLER. Revidert utgave mars 2013 Jan-Erik Lauré LOKALE REGLER Revidert utgave mars 2013 Jan-Erik Lauré Hard Card European Tour NGFs anbefalte lokale regler 2013 (når disse har aktualitet). (Sist endret februar 2013) Flyttbare hindringer Regel 24-1.

Detaljer

NGFs Regelkort. (og anbefalte lokale regler) Stein Jodal

NGFs Regelkort. (og anbefalte lokale regler) Stein Jodal NGFs Regelkort (og anbefalte lokale regler) Stein Jodal NGFs Regelkort Hard Card for forbundsturneringer Lokale regler Turneringsbestemmelser Eventuelle tillegg lokale regler for spesifikke forhold / turneringer

Detaljer

Velkommen til golfens verden!

Velkommen til golfens verden! Velkommen til golfens verden! 1 Norges Golfforbund har satt sammen en bildepresentasjon om golfvett og golfregler som vi håper kan være til hjelp for nybegynnere og andre som vil repetere og lære mer om

Detaljer

Velkommen til golfens verden!

Velkommen til golfens verden! Velkommen til golfens verden! 1 Norges Golfforbund har satt sammen en bildepresentasjon om golfvett og golfregler som vi håper kan være til hjelp for nybegynnere og andre som vil repetere og lære mer om

Detaljer

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 Del 1 - Lokale regler Følgende lokale regler gjelder i alle forbundsturneringer. Eventuelle tillegg til lokale regler publiseres i forbindelse med den aktuelle

Detaljer

GOLFREGLENE. Godkjent oversettelse av: Rules of Golf. as approved by R&A Rules Limited and The United States Golf Association

GOLFREGLENE. Godkjent oversettelse av: Rules of Golf. as approved by R&A Rules Limited and The United States Golf Association GOLFREGLENE Godkjent oversettelse av: Rules of Golf as approved by R&A Rules Limited and The United States Golf Association 32. utgave Gyldig fra 1. januar 2012 R&A Rules Limited har godkjent dette som

Detaljer

og regler for amatørstatus

og regler for amatørstatus Golfreglene og regler for amatørstatus Gyldig fra januar 2016 Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to

Detaljer

GOLFREGLENE. Godkjent oversettelse av: Rules of Golf. as approved by R&A Rules Limited and The United States Golf Association

GOLFREGLENE. Godkjent oversettelse av: Rules of Golf. as approved by R&A Rules Limited and The United States Golf Association 1 GOLFREGLENE Godkjent oversettelse av: Rules of Golf as approved by R&A Rules Limited and The United States Golf Association 31. utgave Gyldig fra 1. januar 2008 R&A Rules Limited har godkjent dette som

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 22. februar 2012 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 5 1.5 Lengste drive... 5 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

NGFs regelkort 2016 Sist revidert 4. mars 2016

NGFs regelkort 2016 Sist revidert 4. mars 2016 NGFs regelkort 2016 Sist revidert 4. mars 2016 Del 1 - Lokale regler Følgende lokale regler gjelder i alle forbundsturneringer. Eventuelle tillegg til lokale regler publiseres i forbindelse med den aktuelle

Detaljer

Utviklingstrappen. Gjennomføring. Golfmerket

Utviklingstrappen. Gjennomføring. Golfmerket Alt om Golfmerket 1 Utviklingstrappen Barn & Golf kalles all golfaktivitet for de yngste spillerne til og med 12 år. Barn & Golf har en egen logo, som går igjen i NGFs materiell. NGFs Aktivitetslederhefte

Detaljer

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Generell informasjon Turneringen er for golfspillere med utviklingshemning, og settes opp med tre ulike spilleformer

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 5. mars 2016

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 5. mars 2016 Velkommen til Dommersamling Quality Hotel Gardermoen 5. mars 2016 Tidsskjema (fare for forsinkelser i spillet) 09.00 09.15 Velkommen 09.15 10.15 Nye golfregler, regelkort, lokale regler 10.15 10.45 Kjøreregler

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb. Sted Klubbhuset Dato 11, kl.18.00

Referat styremøte Kristiansand Golfklubb. Sted Klubbhuset Dato 11, kl.18.00 Referat styremøte Kristiansand Golfklubb Sted Klubbhuset Dato 11,04.2016 kl.18.00 Møte nr. 2-2016 Referent Johan Svensson Styremedlemmer Møtt Inviterte Møtt Oddbjørn Åteigen Cato Benham Harald Aabel Freddy

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Sikkerhetsanbefalinger for golfbaner

Sikkerhetsanbefalinger for golfbaner 57460_innmat 08.09.03 13:15 Side 1 Sikkerhetsanbefalinger for golfbaner Ved planlegging av golfanlegg er sikkerhetshensyn et meget viktig moment. Dette gjelder både den «interne» sikkerheten for spillerne

Detaljer

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere Denne veiledningen til EGA Handicap System 2016-2019 gir deg informasjon om de mest sentrale elementene vedrørende handicapping. Informasjonen

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + SENIORPOKALEN MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 50 år (Eller som fyller 50 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN Turneringen

Detaljer

Reparasjon av nedslagsmerker på greenen

Reparasjon av nedslagsmerker på greenen Reparasjon av nedslagsmerker på greenen Når ballen lander hardt på greenen, presses gresset og røttene sammen i et «nedslagsmerke». Hvis dette ikke repareres innen kort tid, dør røttene og vi får et brunt

Detaljer

NGFs Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 15. mars 2014

NGFs Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 15. mars 2014 NGFs Dommersamling Quality Hotel Gardermoen 15. mars 2014 NGFs Faggruppe regler John Edgar Nilsen (Kristiansand GK) Per Erbo Rougthvedt (Grenland og Omegn GK) Ruth Anne Bjørnstad (Losby GK) Stein Jodal

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 29. januar 2016 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 6 1.5 Lengste drive... 6 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

«kampens siste 30 sekunder»

«kampens siste 30 sekunder» «kampens siste 30 sekunder» 2010 versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 8.6 Hvis dommerne kommer til at en handling er spesielt uaktsom, spesielt farlig, forsettlig eller ondsinnet, skal de etter

Detaljer

EGA Handicap System Stein Jodal

EGA Handicap System Stein Jodal EGA Handicap System 2016 2019 Stein Jodal Hovedforutsetning «Handicapbestemmelsene forutsetter at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i hver handicaptellende runde på så få slag som mulig,

Detaljer

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015 Velkommen til Dommersamling Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015 Opprop! Svar JA! når du hører at navnet ditt blir ropt opp. Tidsskjema (med fare for forsinkelser i spillet) 10.00 10.10 Velkommen (TW)

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Navn: FASITEN Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En reservespiller

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007.

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007. NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007. 1.0 Innledning side 2 1.1 Klubbenes plikt til å arrangere forbundsturneringer side 2 1.2 Kontrakt med baneeier side 3 1.3 Fritt

Detaljer

Det er nå mulig å lage "Spiller-Scoreinntasting" i slagspillturneringer med startliste

Det er nå mulig å lage Spiller-Scoreinntasting i slagspillturneringer med startliste Det er nå mulig å lage "Spiller-Scoreinntasting" i slagspillturneringer med startliste Det betyr at spillere i en turnering, via deres smarttelefon, selv kan taste score mens de er ute på banen og spiller.

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

50 BALLTEST. Hensikt: Teste ferdigheter på korte putter

50 BALLTEST. Hensikt: Teste ferdigheter på korte putter 50 BALLTEST Hensikt: Teste ferdigheter på korte putter Oppsett av testen: To runder à 25 forskjellige putter på treningsgreenen Rekkefølge. 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 1m, 2m o.s.v. Bytter alltid hull mellom hver

Detaljer

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com NYE REGLER FOR 2016 Årets regelendringer er nå fastsatte av IFAF. De fleste er regelendringer adoptert fra NCAA sin regelbok fra 2015, men noen er IFAF-spesifikke regelendringer. Som alltid henviser vi

Detaljer

Info til Hoveddommer

Info til Hoveddommer Info til Hoveddommer Her kommer noen praktiske opplysninger for sesongen 2011 Når sesongen starter Les nøye gjennom dommeroppsettet (på dommerforumet) for å forsikre deg om hvilke turneringer du er satt

Detaljer

Spilleregler på Julestjerna 2015

Spilleregler på Julestjerna 2015 Spilleregler på Julestjerna 2015 Spillereglene for Julestjerna har sitt utgangspunkt i NFF sine regler. Likevel har vi enkelte tilpasninger til turneringa, og oppfordrer laglederne til å sette seg inn

Detaljer

Velkommen til Skei Golfklubb!

Velkommen til Skei Golfklubb! BANEGUIDE Velkommen til Skei Golfklubb! Skei Golfklubb er Nordens høyest beliggende 18hulls golfbane. Klubben ble stiftet 1. februar 1995 og de første ni hullene var klar for spill 24. juni samme år. Senhøsten

Detaljer

Heartstone. metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først: a. En spiller eliminerer alle livene til en motstander.

Heartstone. metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først: a. En spiller eliminerer alle livene til en motstander. Heartstone Warpcrew forbeholder seg retten til å endre reglene fortløpende, uten varsel. Siste versjon vil alltid ligge på warpzone.no. Versjonslogg: Se bunnen av siden 1.Definisjoner 1. Med periode menes

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Navn: FASIT Utv.gruppe: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er som regel nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk på hvert spørsmål. Dersom

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

NGFs dommerrapport 2011

NGFs dommerrapport 2011 NGFs dommerrapport 2011 Arrangørklubb: Gjerdrum gk Turneringens navn: Junior tour Dato: f.o.m. t.o.m. 21.08.10 Hoveddommer: Henrik L orange Aspirant: Arild Kristiansen Aspirant: TD: Turneringsleder: Rolf

Detaljer

NGFs spill og bestemmelser

NGFs spill og bestemmelser NGFs spill og bestemmelser Revidert 27. januar 2011 DEL 1: GENERELT OM SPILLEFORMER OG SPILLETYPER... 3 1.0 Innledning... 3 1.1 Spilletyper... 3 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet...

Detaljer

Baneguide 18 HULLS BANE

Baneguide 18 HULLS BANE Baneguide 18 HULLS BANE POPULÆR GOLFBANE Kongsberg golfbane har vært rangert blant de beste banene i landet siden alle 18 hullene ble åpnet i år 2000. Banen kan tilby alt hva en golfer kan tenke seg. Den

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, 28.-29.august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Generell informasjon I 2017 vil Golf Grønn Glede Open (GGG Open) spilles over to dager med ulike

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

NGFs Dommermanual Sist oppdatert februar 2012

NGFs Dommermanual Sist oppdatert februar 2012 Sist oppdatert februar 2012 Forord Historien bak golfreglene starter i 1744 ved at The Gentlemen Golfers of Leith arrangerte en turnering i april 1744. Måneden før hadde de klart å nedfelle de 13 golfreglene,

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser

NGFs generelle turneringsbestemmelser NGFs generelle turneringsbestemmelser Revidert pr. 25. mars 2014 Forord Turneringsbestemmelser («conditions of competitions») må vedtas før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er noen tvil

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser

NGFs generelle turneringsbestemmelser NGFs generelle turneringsbestemmelser Revidert pr. 15. mars 2014 Forord Turneringsbestemmelser («conditions of competitions») må vedtas før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er noen tvil

Detaljer

Veileder - Veien til golf for barn og unge

Veileder - Veien til golf for barn og unge Veileder - Veien til golf for barn og unge 1 Innhold INNLEDNING - GOLFOPPLÆRING FOR BARN OG UNGE... 3 MATERIELL... 4 GOLFKORTET GJENNOM Å VOKSE INN I GOLFEN... 5 GOLFKORTET GJENNOM EGNE VTG-KURS FOR BARN

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2016 16. 17. juli Meland Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

NGFs handicapbestemmelser 2010-2011

NGFs handicapbestemmelser 2010-2011 NGFs handicapbestemmelser 2010-2011 Gjelder fra 01.01.2010. 1 Innledning side 2 2 Definisjoner, alfabetisk side 2-6 3 Golfbanen og USGA Course Rating side 7 4 Handicapadministrasjon side 8-10 4.1 European

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Lag NM / Seriesystemet for damer og herrer 2014 Generelt Lag NM og seriesystemet arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. Målsetningen med Lag NM er å kåre Norges beste klubblag for damer og

Detaljer

7.utespiller versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5

7.utespiller versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5 7.utespiller 2010 versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5 For frikast som tas (eller tas på nytt) etter regel 2.4, gjelder For frikast som (eller tas på nytt) etter regel 2.4 gjelder spesielle

Detaljer

MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014.

MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014. MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014. Alfabetisk liste: Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger rettes

Detaljer

Lag-NM damer og herrer

Lag-NM damer og herrer Turneringsbestemmelser 2017 Generelt... 2 Arrangørklubber... 2 Hvem kan delta i LagNM... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleform og antall runder... 3 Baneoppsett... 3 Informasjon om turneringen... 3 Påmeldingsfrist

Detaljer

Lag-NM junior. Turneringsbestemmelser 2017

Lag-NM junior. Turneringsbestemmelser 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Generelt... 2 Arrangørklubber... 2 Hvem kan delta i LagNM junior... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleform og antall runder... 3 Baneoppsett... 3 Informasjon om turneringen...

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal:

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal: REGULERING AV SPILLET 1.1 SPILLERE En kamp spilles mellom to lag med ikke flere enn fem spillere. En av disse må være målvakt. Ved kampens start må et lag ha minst tre spillere for at kampen startes. Har

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

Dommerregler 2010-2011

Dommerregler 2010-2011 Dommerregler 2010-2011 «Mer fart, mer fair og mer attraktiv håndball» er IHF s mål med regelendringer og regelomskrivninger i 2005 og nå i 2010. Hovedfokus er derfor lagt på å gjøre regel 8 og 16 mer tilpasset

Detaljer

Slope i teori og praksis

Slope i teori og praksis Slope i teori og praksis status -Klubb - Klubb med bane Historikk 1893 Ladies Golf Union, beregningsystem for baners vanskelighetsgrad Herrene kom etter i 1911. USGA Course Rating System. Banene ville

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013 Revidert 11.02. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

TARS 2013 Tournament Administrators and Referees School

TARS 2013 Tournament Administrators and Referees School TARS 2013 Tournament Administrators and Referees School 1 DELTAKERE Det var totalt 73 deltakere fra ca. 40 land. Bortsett fra Europa var det representanter fra Australia, Argentina, Canada, Kina, India,

Detaljer

Spilleregler - RINKBANDY BEDRIFT, Oslo Bedriftsidrettskrets SESONGEN 2016 / 2017 (Oppdatert 26/9-2015)

Spilleregler - RINKBANDY BEDRIFT, Oslo Bedriftsidrettskrets SESONGEN 2016 / 2017 (Oppdatert 26/9-2015) Spilleregler - RINKBANDY BEDRIFT, Oslo Bedriftsidrettskrets SESONGEN 2016 / 2017 (Oppdatert 26/9-2015) Rinkbandy er en variant av bandy, som er spesielt tilpasset bedriftsidrett. Spillet foregår på ishockeybane,

Detaljer

EGA Handicap System 2014-2015 norsk veiledning

EGA Handicap System 2014-2015 norsk veiledning EGA Handicap System 2014-2015 norsk veiledning Sist revidert januar 2014. Med virkning fra 1. februar 2014. Innledning EGA Handicap System 2012-2015 ble introdusert 1. januar 2012. Etter to år med disse

Detaljer

CARPET BOWLS SPILLE REGLEMENT Oversatt fra ENGLISH CARPET BOWLS ASSOCIATION

CARPET BOWLS SPILLE REGLEMENT Oversatt fra ENGLISH CARPET BOWLS ASSOCIATION CARPET BOWLS SPILLE REGLEMENT Oversatt fra ENGLISH CARPET BOWLS ASSOCIATION 1 UTSTYR: Carpet = teppe. Bowls = Kuler. 1.1 Teppet skal være minimum 1,83 m. og maksimum 1,98 m. bredt, og minimum 9,14 m. og

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2015 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2014 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser og NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer

NGFs generelle turneringsbestemmelser og NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer NGFs generelle turneringsbestemmelser og NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer Sist revidert 20. mars 2015 Forord I henhold til Regel 33-1 skal turneringsledelsen fastsette turneringsbestemmelser

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Skolekortet. Øvelser til innendørs aktivitet

Skolekortet. Øvelser til innendørs aktivitet Skolekortet Øvelser til innendørs aktivitet Skolekortet øvelser innendørs Elevens oppgave. På den ene siden av arket finner eleven en beskrivelse av øvelsen og poengfordeling. Viktigst er å treffe mål!

Detaljer

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning Bakgrunn European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000. Systemet er svært likt det systemet som ble innført av Council of

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

VESTFOLD GOLFKLUBB BANEGUIDE

VESTFOLD GOLFKLUBB BANEGUIDE VESTFOLD GOLFKLUBB BANEGUIDE Vi er opptatt av relasjonsbygging også på golfbanen! www.bkgrafisk.no bk grafisk / postboks 2076, 3202 Sandefjord tlf: 33 48 59 00 / post@bkgrafiske.no Oversiktskart Vestfold

Detaljer

KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD

KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD APPENDIKS F KAPPSEILINGSREGLER FOR KITEBOARD Kiteboard baneseilas skal seiles under Kappseilingsreglene slik de er endret ved dette appendiks. Uttrykket båt andre steder i kappseilingsreglene betyr det

Detaljer

SPILLEREGLER BADMINTON

SPILLEREGLER BADMINTON SPILLEREGLER FOR BADMINTON FASTSATT AV THE INTERNATIONAL BADMINTON FEDERATION I 1939. SIST REVIDERT MAI 2001 MED IKRAFTTREDELSE 1. AUGUST SAMME ÅR. 1 Kamp:... Den grunnleggende konkurranse i badminton

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

Dommerstigen. Hva er en dommer i golf og hvordan blir man dommer?

Dommerstigen. Hva er en dommer i golf og hvordan blir man dommer? Dommerstigen Hva er en dommer i golf og hvordan blir man dommer? Hva gjør en dommer i en golfturnering? - En dommer er en som er godt kjent med golfreglene og turneringsbestemmelsene og som er tilstede

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM og 23. juli Onsøy Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM og 23. juli Onsøy Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2017 22. og 23. juli Onsøy Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Golfklubb som trekker

Detaljer

Heroes of Newerth regelsett

Heroes of Newerth regelsett Heroes of Newerth regelsett 1 Generelt 1.1 Turneringens hoved-dommere er Henrik Winds Bang-Olsen og alle fra Lions E- Sport Klubb som har blitt satt til rollen som dommer av Henrik Winds Bang-Olsen, Disse

Detaljer

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt.

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. 56 Gyldig fra A DOMMERTEGN A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. A.2 Når dommeren henvender seg til sekretariatet er det anbefalt at man i tillegg til tegnbruken også bruker stemmen.

Detaljer

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT 1. En utespiller bytter plass med keeper midt under kampen, uten å underrette dommeren. Like etter reddes et skudd av den spiller som nå har keeperdrakten på seg.

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

1 Generelt. 2 Turneringen. 3 Spill spesifikt

1 Generelt. 2 Turneringen. 3 Spill spesifikt TetriNET Regelsett 1 Generelt 1.1 Turneringens hoved-dommer er Ole Jørgen Hessen, Han vil ha siste ord I alle situasjoner. Besluttinger som blir tatt av dommere gjelder over alle regler som blir tatt opp

Detaljer

Fra 1. juli er det av IHF vedtatt endringer i spillereglene

Fra 1. juli er det av IHF vedtatt endringer i spillereglene Fra 1. juli er det av IHF vedtatt endringer i spillereglene Basert på dommer observasjoner gjennom de siste årene, og spesielt som et resultat av IHFs trenerkonferanse, er følgende betydelige og strukturelle

Detaljer

NGFs spill og bestemmelser Revidert 31. januar 2010

NGFs spill og bestemmelser Revidert 31. januar 2010 NGFs spill og bestemmelser Revidert 31. januar 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1: GENERELT OM SPILLEFORMER OG SPILLETYPER... 3 1.0 Innledning...3 1.1 Spilletyper...3 1.2 Spillemåter...3 1.3 Spilleformer...4

Detaljer

Spill- og turneringsbestemmelser. med veiledning. Innledning Sist revidert av NGFs styre 15.02.2003

Spill- og turneringsbestemmelser. med veiledning. Innledning Sist revidert av NGFs styre 15.02.2003 Spill- og turneringsbestemmelser med veiledning 10 Side 78 Side 84 Side 98 Side 100 Side 101 Side 102 Side 103 Side 105 Side 113 Side 114 Side 115 Side 118 Side 121 Side 122 Side 132 Side 133 1 Generelt,

Detaljer

KLUBBDOMMERMØTE 26.april 2017

KLUBBDOMMERMØTE 26.april 2017 KLUBBDOMMERMØTE 26.april 2017 AGENDA * Repetisjon av sentrale regler * Fordeling av årets klubbdommere * Eventuelt HUSK 1: * Blås hardt. Vis tydelige tegn med armene ang. retning o.l. * Vær rettferdig.

Detaljer

ShootMania Joust Regelsett

ShootMania Joust Regelsett ShootMania Joust Regelsett 1 Generelt 1.1 Turneringens hoved-dommere er Remy Remyx99 Bredesen og alle fra Lions E- Sport Klubb som har blitt satt til rollen som dommer av Remy Bredesen, Disse vil ha siste

Detaljer

Dersom du ikke mottar en e-post og/eller SMS med scoreinntastingskoden:

Dersom du ikke mottar en e-post og/eller SMS med scoreinntastingskoden: Hvordan fungerer funksjonen Når funksjonen er aktivert, vil alle spillere få tildelt en unik 7-siffret spillerinntastingskode i forbindelse med når startliste blir laget. Spiller går deretter inn på s.golfbox.dk

Detaljer

(informasjon til gymnastikklærere)

(informasjon til gymnastikklærere) (informasjon til gymnastikklærere) Badminton er det rette valget for den som vil prøve en enkel, morsom idrett som hele tiden byr på nye utfordringer. Badminton er ikke bare en hurtig, krevende konkurranseidrett,

Detaljer

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 16 BETONGBANE 16.1 Generelt: Betongbaner er patentert og nøyaktige banetegninger kan innhentes hos WMF. Utslaget består av en sirkel på 30 cm i diameter, samt et sentrum på maks. 8 cm i diameter. Sentrum

Detaljer

Baneguide Aurskog Golfpark

Baneguide Aurskog Golfpark Aurskog-Finstadbru Golfklubb Baneguide Aurskog Golfpark trivsel for alle Aurskog Finstadbru Golfklubb, Finstad Gård, 1930 Aurskog www.afgk.no tidsbestilling: 954 08 500 Velkommen til Aurskog Golfpark trivsel

Detaljer

Midtnorsk Junior Cup 2011

Midtnorsk Junior Cup 2011 Midtnorsk Junior Cup 2011 Trøndelag vs. Møre og Romsdal Byneset 2011 Midtnorsk Junior Cup Byneset 2011 Fourball Match Lag Resultat Lag Resultat Sum fourball Foursome Sum Foursome Single 7 Trøndelag Møre

Detaljer