Decision 1-2/3 Breaking Bush in area into Which ball May Roll After Drop

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Decision 1-2/3 Breaking Bush in area into Which ball May Roll After Drop"

Transkript

1 Decision 1-2/3 Breaking Bush in area into Which ball May Roll After Drop Denne decison er forsterket for å forklare at det er forbudt å gjøre noe forbedringer i det området hvor ballen kan rulle til.

2 Decision 1-4/12 Player Breaches Rules more Than Once: Wether Multiple Penalties Should Be Applied Denne decison er et must for å kunne bli sikker på dette med at flere ting skjer samtidig og om spiller skal ha en straff eller straffes etter flere regler. Jeg har ikke funnet noen fasit på hvordan de forskjellige sakene løses. Men er her åpen for løsninger, hvis noen har noen gode.

3 Decision 3-3/2 I alle decision fra nå av er komitemedlem fjernet. I stedet har vi fått ordet DOMMER.

4 Decision 4-4a/6 Excess Club Put in Player`s Golf Bag Denne decision har fått en helt ny avgjørelse. Hvis noen legger en kølle i baggen din uten din viten, straffes du ikke lenger for å ha mer enn 14 køller i bagen. Det er jo også mer logikk i det, du skal ikke straffes for noe DU ikke har gjort.

5 Regel 6-3 Time of starting Denne har blitt vesentlig forandret ved at det som tidligere er blitt omtalt som 5 minutters reglen som var en anmerkning, er nå tatt inn i reglen, slik at den gjelder over alt. Den er fjernet fra NGF`s generelle turneringsbestemmelser.

6 Decision 6-3a/2.5 Meaning of Time of Starting Gammel decision hvor det har blitt presisert om at tiden det er snakk om er som er det samme som Straffen er 2 straffeslag eller tap av hull ved for sent fremmøte innen 5 minutter.

7 Decision 6-3a/5 Players Start Early Spiller starter for tidlig A starter 08.56, B starter og C starter Hva er straffen? A og B pådrar seg 2 straffeslag, C pådrar seg ingen straff.

8 Decision 13-2/0.5 Meaning of Improve in Rule 13-2 Denne nye decision er ment til å forklare hva som kan og ikke kan gjøres ved å forbedre spillelinjen, slagstilling, sving og lignende. Hva er så lovlig?

9 13-2/0.5 Lovlige forbedringer 1. Reparere et lite nedslagsmerke, 1.5 meter foran ballen. 2. Slå ned noen små blader under en prøvesving, men fortsatt mange igjen. 3. Spiller ligger i tjukt gress 150 meter fra green, han går forover i spillelinjen og tar opp gress, hiver det opp for å se vindretning.

10 13-2/0.5 Ulovlige forbedringer 1. Reparere et nedslagsmerke 1 meter fra greenkanten i spillelinjen for å gjøre et slag hvor ballen kan treffe dette merke enten ved en liten chip eller en putt.

11 13-2/0.5 Ulovlige forbedringer 2. Slå ned noe løv fra et tre, hvor dette var et av meget få. 3. Plukke opp gress bare noen få centimeter bak ballen for å teste vinden, og med dette gi seg selv en stor fordel under utførelsen av slaget.

12 Decision 13-4/9 og 13-4/9.5 Dette er 2 nye decision som tar for seg hva som er lovlig å gjøre i en bunker når ballen ligger i samme bunker. Disse bør leses sammen. Hva er lovlig?

13 Lovlige handlinger I utgangspunktet kan man rake bunkeren når som helst før man slår et slag hvis dette kun gjøres for å ta vare på banen, (caring for the course). Unntak 2 til regel 13-4 tillater en spiller å ta vare på banen.

14 Ulovlige handlinger Alt som gjøres for å forbedre ballens leie, sving, slagstilling og spillelinje er totalt forbudt. Det er også forbudt å rake bunkeren for å teste forholdene i bunkeren.

15 Decision 13-4/16 Removal of Loose Impediments in Water Hazard Covering Wrong ball En spiller som fjerner løse naturgjenstander i et hinder for å identifisere sin ball, blir ikke lenger straffet, hvis det ikke er hans ball Igjen en decison hvor svaret er motsatt av tidligere.

16 Decision 14-3/0.7 Player Obtains Information Measured with Electronic Device Når komiteen IKKE har en lokal regel om at instrumenter som måler avstand er lovlige å bruke under denne turnering, blir spilleren DISKVALIFISERT for bruk av dette under en runde. Spilleren blir ikke diskvalifisert hvis noen (fremmedelement som bruker et slikt instrument) sier en avstand til han uten at han spør.

17 Decision 14-3/16 og 14-3/17 Igjen to decision som MÅ leses sammen, og sammenholdes, for de sier egentlig mye av det samme. De tar for seg elektronisk utstyr av forskjellig slag som er lovlig og ulovlig. Hva er lovlig utstyr og bruksmåte under 14-3/16?

18 Decison 14-3/16 Lovlig utstyr 1. Å bruke utstyr til å ringe f.eks hjem, til TK eller lignende 2. Elektronisk baneguide. 3. Bruke utstyret til å hente opp informasjon fra tidligere runder f.eks. hvor lang slo han med den køllen her o.l. 4. Motta informasjon om leader board eller sannsynlig cut. o.l.

19 Decison 14-3/16 Ulovlig utstyr 1. Lytte eller se på den konkurransen spilleren er deltager i. 2. Bruke utstyr til å få råd og tips om svingteknikk f.eks. 3. Få informasjon om runden som ikke var offentlig da han startet sin runde. 4. Skaffe seg informasjon om avstander, som samtidig tar hensyn til vind, helling temperatur o.l.

20 Decision 14-3/17 Lovlige ting Det er lovlig å høre f.eks. å høre hvordan det går med en fotballkamp eller lignende, så lenge det bare er KORT innpå. Dette gjelder bare mellom green og tee. Det er heller ikke ulovlig å høre på musikk eller andre ting ved oppvarming, eller trening på banen, hvis ikke klubbens regler setter en stopper for det.

21 Decision 14-3/17 Ulovlig Å lytte på musikk eller radio mens spilleren slår et slag er forbudt. Det samme gjelder hvis spilleren lytter over en lengre periode. Om det er på øretelefoner eller ikke. Dette fordi spilleren har en fordel ved å eliminere distraherende ting.

22 Decision 14-5/2 Kan man slå på en ball som ligger og rugger på seg i vind? Ja. Det er ingen ting i reglene som sier at en ikke kan spille på en ball som rugger på seg. Spilleren må fortsette uten å forsinke spillet.

23 Decision 15-3b/2 Play of Two Different Wrong Balls Between Strokes with ball in Play Her slår en spiller en feil ball inn på green, går tilbake finner en annen ball, slår den også inn på green, dette er også feil ball. 2 eller 4 straffeslag? Vanligvis får man bare 2 straffeslag for å spille flere slag på feil ball. Men her blir straffen er 4 slag, for det er 2 helt adskilte hendelser.

24 Regel 16-1b Løfte ball på green Her er alle decision som omhandler 16-1b enten revidert eller kommet nye. Så her bør man se disse 4 decison i sammenheng. De 3 første omhandler at ballen er løftet og legges så ned. Den 4. omhandler når en ball kan løftes uten eller med straff mens medkonkurrents ball er i bevegelse.

25 Decision 16-1b/4 NY A's ball ligger 6 meter fra hullet, B's ball ligger 1.5 meter fra hullet på høyre side. A putter og mens ballen er i bevegelse tar B opp ballen sin for å rengjøre den. As ball blir liggende 30 cm kort av B's ballmarkør. Er det noen straff?

26 Decision 16-1b/4 NY Svaret er avhengig av flere faktorer. 1. Avstanden på B's ball fra A's puttelinje. 2. Linjen som A's ball beveget seg etter. 3. Hvordan er hellingen på greenen. Enhver tvil om at spillerens løfting kunne ha påvirket en annen ball, blir brukt mot spilleren.

27 Decision 18-2b/2 Ball Adressed in Hazard Kan en spiller adressere sin ball i et hinder? Definisjon på adressering av ballen fastslår at spilleren har adressert ballen når han har grunnet kølla umiddelbart foran eller bak ballen, uavhengig om han har tatt slagstilling. Generelt kan ikke spilleren adressere ballen i et hinder uten å pådra seg den generelle straffen under regel Det betyr å grunne kølla. Det er ulovlig.

28 Decision 18-2b/5 Ball Moves When Club Rested in Grass Immediately Behind Ball En spillers ball er i ro. Han hviler køllen på gresset umiddelbart bak ballen og ballen flytter på seg. Hva er avgjørelsen? Hvis køllen hviler av egen tyngde på gresset, er den dømt til å ha adressert ballen, og spilleren pådrar seg 1 straffeslag Hvis køllen ikke hviler av egen tyngde, ingen adressering ingen straff, men annet brudd på regel 18-2a kan jo forekomme.

29 Decision 23-1/10 Removal of Loose Impediments Affecting Player`s Play En spiller med en nedover putt fjerner alle løse naturgjenstander før hullet, men lar de som ligger bak ligge for å eventuelt stoppe mot dem. En medkonkurrent fjerner det som ligger bak hullet. Hva dømmes?

30 Decision 23-1/10 Removal of Loose Impediments Affecting Player`s Play I rettferdighet (regel 1-4) kan spilleren legge tilbake naturgjenstandene, men må ikke gjøre det. Medkonkurrenten blir ikke straffet for det er lov å fjerne løse naturgjenstander på green. Men hvis spilleren hadde sagt at han ville ha de der, pådrar medkonkurrenten seg straff. Medkonkurrenten blir diskvalifisert etter regel 3-4.

31 Decision 26-1/1 Meaning of Known or Virtually Certain Når en ball har blitt slått mot et vannhinder, og ikke har blitt funnet kan ikke en spiller anta at hans ball er i vannhindret bare fordi det er en mulighet for at ballen kan være i vannhindret. For å kunne fortsette etter regel 26-1 må det være kjent eller så godt som sikkert at ballen er i vannhinderet. I fravær av sikkert eller så godt som sikkert at ballen ligger i vannhindret, en ball som ikke kan bli funnet blir dømt til å være et annet sted enn i vannhindret og spilleren må fortsette etter regel Når en ball ikke blir funnet, kan kjennskap til at ballen ligger i vannhindret skje på flere måter. Spilleren eller hans caddie eller et annet medlem av matchen eller gruppe, kan faktisk se at ballen forsvinner inn i vannhindret. Bevis fra andre troverdige vitner kan også fastslå at ballen ligger i vannhindret,. Slikt vitnemål kan komme fra en dommer, en observatør, tilskuer eller andre fremmedelementer. Det er viktig at alle relevant informasjon bli tatt i betraktning, for, det å se ballen plaske i vannet er ikke alltid bevis nok for at ballen er i vannhindret, siden det er flere måter som en ball kan sprette ut og bli liggende i ro utenfor hindret

32 Decision 26-1/1 Meaning of Known or Virtually Certain I fravær av kjennskap til at ballen er i vannhindret, krever regel 26-1 at det skal være så godt som sikkert at ballen er i vannhindret for å kunne fortsette etter denne regel. Motsatt av kjennskap er så godt som sikkert en liten tvil om den aktuelle plasseringen av ballen som ikke ble funnet, men så godt som sikkert mener også at selv om ballen ikke ble funnet, når alle relevante informasjoner er tatt hensyn til, blir konklusjonen at det er ingen annet sted som ballen kan være enn i vannhindret. For å bestemme om så godt som sikkert eksisterer, er noen av de relevante faktorer i område i vannhindret, inkludert topografien, tuene, gresshøyden, synlighet, været, tettheten av trær, busker og unormale grunn forhold. Det samme prinsipp vil gjelde for en ball som har blitt flyttet av et fremmedelement (regel 18-1) eller en ball ikke har blitt funnet og kan være i en hindring (regel 25-3), eller i grunn under reparasjon (regel 25-1c).

33 Decision 26-1/1 Decision 26-1/1.3 When it is Necesarry to Go Forward to Establish Virtual Certainty Følgende eksempler har konklusjonen så godt som sikkert På en klar dag, med god sikt, blir en ball slått rett mot et vannhinder, som har kortklippet områder helt opp til vannhindrets grenser, men det er ikke synlig fra utslagsstedet. Vi kan ikke se at ballen ruller inn i hinderet, fra vårt ståsted ser vi ingen ball som ligger utenfor vannhinderet. Denne banens utforming er slik at det er helt vanlig at ballene ruller inn i vannhinderet her. Da er det så godt som sikkert at denne ballen er i vannhindret.

34 Decision 26-1/1.3 When it is Necesarry to Go Forward to Establish Virtual Certainty Følgende eksempler har konklusjonen så godt som sikkert På en klar dag, med god sikt, blir en ball slått rett mot et vannhinder med en puttinggreen på en øy. Vannhindres grense faller sammen med forgreen. Både fra tidligere erfaringer og en gjennomgang av banens beskaffenhet, er det vanlig at en hver ball som blir liggende på forgreen vil være synlig fra utslagsstedet. I dette tilfelle treffer ballen greenen og ruller videre ut av syne. Det blir dermed konkludert at ballen er i vannhindret. Spilleren dropper en ball i droppesonen og spiller inn på green. Når de kommer frem ser de at ballen ligger nede i et hull ved et sprinklerlokk, og ikke i vannhindret, i dette tilfelle blir ballen dømt til å være i vannhindret.

35 Decision 26-1/1.3 When it is Necesarry to Og Forward to Establish Virtual Certainty Følgende eksempler har ikke konklusjonen så godt som sikkert På en klar dag med god sikt, blir en spilleres ball slått mot et vannhinder med kortklippet gress, ballen blir sett i retning av vannhinderet og det er kjent at ved vanlig tørt vær vil ballen rulle inn i vannhindret, men i dag er det meget vått på banen og ballen kunne derfor ha blitt plugget i fairway, og ikke rullet inn i vannhindret.

36 Decision 33-7/4.5 TING PÅ TAPE De første tingene som denne decison omtaler, er slike ting som egentlig kun skjer på de store turene hvor det finnes TV overføringer. Hvis det kun sees på tape og i sakte film er det ingen diskvalifikasjonsstraff. Men spilleren straffes for forseelsen og tillegges dette scoren på det hullet. For eksempel: En spiller treffer ballen sin 2 ganger fra tykk ruff. En spiller flytter på noen sandkorn i baksvingen. En spiller legger ned ballen på green, og ballen flytter seg når han tar opp ballmarkøren, men spilleren tror at ballen ruller tilbake til sitt originale sted.

37 Decision 33-7/4.5 TING PÅ TAPE Straffen i disse tilfellene blir ikke diskvalifikasjon for ikke å ha påført scorekortet de straffeslagene han ikke viste han hadde pådratt seg. Men straffen på 1-2 eller antall straffeslag blir tillagt scoren på hullet.

38 Decision 33-7/4.5 TING PÅ TAPE Men hvis en spiller f.eks. flytter løse naturgjenstander på et område hvor ballen vil stoppe, mens ballen er i spill, og straffeslag ikke er påført scorekortet blir han diskvalifisert. Uvitenhet over golfreglene, eller at spilleren kunne ha undersøkt omstendighetene over situasjonen som oppsto gjør at spilleren ikke blir fritatt for diskvalifikasjon.

39 Decision 33-7/9 Konkurrent som vet at spiller har gjort en feil venter med å si fra slik at spilleren blir diskvalifisert Denne sier i klartekst at en spiller som IKKE sier fra til medkonkurrent, dommer eller komité om brudd på reglene, men gjør det først etter at spilleren har levert scorekortet i den hensikt at spilleren skal straffes. Skal straffes med diskvalifikasjonsstraff.

40 Decision 33-8/27 Lokal regel ved tilfeldig vann i bunkere Kan en komité lage en lokal regel om at generelt er alle bunkere som er fylt med vann GUR og dermed ingen straff for å droppe ut?

41 Decision 33-8/27 Lokal regel om bunkere fylt med vann kan gi automatisk fritak NEI. Men en lokal regel som foreslått kan brukes. Overfylte bunkere (eller spesifikke bunker f.eks. til høyre for green 5) er å betrakte som grunn under reparasjon. Hvis spillerens ball ligger i den bunkeren eller hvis den bunkeren influerer på spillerens slagstilling eller område for ønsket sving, og spilleren ønsker å ta fritak, må han ta fritak på utsiden av bunkeren, uten straff i henhold til regel 25-1b(i). Alle andre bunkere på banen om de inneholder vann opprettholder sin status som bunker og reglene gjelder for dette.

42 Decision 33-8/37.5 Bunkere i tilknytning til vannhinder Denne omhandler hvordan vi skal merke en bunker som ligger inntil et vannhinder for å hindre at spillerne må droppe i bunker når de dropper ut av vannhinder

NGFs generelle turneringsbestemmelser

NGFs generelle turneringsbestemmelser NGFs generelle turneringsbestemmelser Revidert pr. 25. mars 2014 Forord Turneringsbestemmelser («conditions of competitions») må vedtas før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er noen tvil

Detaljer

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning Bakgrunn European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000. Systemet er svært likt det systemet som ble innført av Council of

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007.

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007. NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007. 1.0 Innledning side 2 1.1 Klubbenes plikt til å arrangere forbundsturneringer side 2 1.2 Kontrakt med baneeier side 3 1.3 Fritt

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Engelsk regelbok forkortet og oversatt av Jørgen Helgeland Stenløkk. Forsidebilde tilhører Inger Viken. Illustrasjonene i sammendraget er hentet fra den offisielle

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert JAKOB MELØE Om å se 1983? Ikke publisert Vår forståelse av det andre gjør har plass som premiss for våre egne handlinger vis a vis andre, eller for våre kommentarer til det andre gjør. Den moralske og

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

CMAS INTERNASJONALE REGLER FOR UNDERVANNSRUGBY OVERSATT AV KAI THRONDSEN

CMAS INTERNASJONALE REGLER FOR UNDERVANNSRUGBY OVERSATT AV KAI THRONDSEN CMAS INTERNASJONALE REGLER FOR UNDERVANNSRUGBY OVERSATT AV KAI THRONDSEN Beskrivelse av sporten. Undervannsrugby er en sport spilt under vann i svømmebasseng, mellom 2 lag med 6 spiller, på hvert lag,

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Når du skal brukerteste en løsning

Når du skal brukerteste en løsning Når du skal brukerteste en løsning - en introduksjon til effektiv brukertesting! Jarle Tronerud Brukertesting og målgruppeintervjuer kan brukes i alle sammenhenger hvor vi ikke selv sitter med en fasit,

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Her skal vi gå langsomt. Og til slutt i dag skal du få første øvelse i mental trening.

Her skal vi gå langsomt. Og til slutt i dag skal du få første øvelse i mental trening. 1 MENTAL TRENING - 1 Her skal vi gå langsomt. Og til slutt i dag skal du få første øvelse i mental trening. Men først, bare så vi er helt sikker: Hva er fysisk trening? Fysisk trening er å trene kroppen

Detaljer

Offisielle spilleregler for pétanque Til anvendelse i hele området underlagt de nasjonale forbund som er tilsluttet FIPJP (Norsk oversettelse)

Offisielle spilleregler for pétanque Til anvendelse i hele området underlagt de nasjonale forbund som er tilsluttet FIPJP (Norsk oversettelse) Offisielle spilleregler for pétanque Til anvendelse i hele området underlagt de nasjonale forbund som er tilsluttet FIPJP (Norsk oversettelse) ALLMENNE REGLER 1 Lagoppsett Pétanque er en sport der: - 3

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Norske appeller August 2014 Appeller 1998-2013

Norske appeller August 2014 Appeller 1998-2013 Norske appeller August 2014 Appeller 1998-2013 Appeller 2013 Appeller 2013 Appell 1 2013 - Appell 2 2013 - NM Express, 2013, Bergens Seilforening Båt mot båt hendelse. Nesodden Høstcup 2013, Nesodden

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer