KOMMENTARER TIL BILD ENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMENTARER TIL BILD ENE"

Transkript

1 Eriksson, Stig A.; Heggstad, Kari; Heggstad, Katrine (red.) Høgskolen i Bergen Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK) Dramaseksjonen KOMMENTARER TIL BILDENE Fra Kontoret. Udatert maleri av Koren-Wiberg. Klærne er typiske for 1500-tallets siste del (Fossen, Anders Bjarne (1979). Bergen Bys Historie, bind II, s. 1) KOMMENTARER TIL BILD ENE + LITTERATURLISTE

2 ADSPREDELSER BADSTU 1 BAKING 1 BRYGGING 1 Terningspill og kortspill var vanlig tidtrøyte. (BBH, II, ) Snøballkasting. Dans til musikk av sekkepipe og fele. Dansende bjørner. Undertiden fikk bergenserne besøk av omreisende skuespillertrupper og gjøglere. (BBH, II, ) Papegøyeskyting. Dette (og skyting på skive) var en yndet kappestrid for menn fra alle samfunnslag. I Bergen lå skytebanen på et sted kalt «Jerusalem» som en antar lå nord i byen mellom Danckert Krohns Stiftelse og Skivebakken. I 1651 ble papegøyestangen flyttet til Nordnes. (BBH, II, 117) Det var prostituerte i de fleste byene. Det gjaldt ikke minst i Bergen hvor et stort antall tyskere på Bryggen var henvist til å leve ugift. Det var i denne tiden ca tyskere på Bryggen. Noen hadde gjerne familie i Tyskland. Tresnittet viser tre forskjellige kundekategorier: Den elegante herren, den gamle mannen som blir frastjålet penger, og narren. (NH, 5, 177) Ikke alle badstuer var så fint utstyrt som denne, men prinsippet var det samme overalt i Norden. Mannen til venstre står klar med bjørkeriset. Til høyre sitter en mann med ølkannen innen rekkevidde med påsatte kopper, en alminnelig behandlingsmåte for alle slags sykdommer. Det var ikke uvanlig at kvinner og menn sammen gikk nakne til badstuen. (NH, 5, 109) Gammel finsk badstue. Til venstre slår badekonen vann på den glohete steinovnen, mens mannen til høyre barberer seg. I Bergen lå en badstue i Skiven. De badende kunne få både mat og drikke mens renselsesprosessen sto på. (BBH, II, 101) To bakstekjerringer i fullt arbeid. Kvinnen til venstre her med en ølkanne i hånden kommer inn med ferdig hevet deig. Til høyre legger den andre kvinnen inn bakervarer i ovnen. Rundt ovnen kryr det av kakerlakker. (NH, 5, 16) Flatbrød ble også brukt i store mengder. Stabler med flatbrød ble lagret på stabburet, der det kunne holde seg i årevis. Kjevling og steking. Stekingen foregår på «tynne plater av jernblikk, runde og vide som en krigers skjold påsatt en slags trefot. En sakte ild tennes under platene» [Olaus Magnus]. (NH,, 7) Ølbrygging. Ølbryggerne fikk sine kar fra bødkerne (tønnemakerne). (NH, 5, 17) Første ledd i ølproduksjonen. I forgrunnen til høyre blir bygget som er lagt i et kar, tilført vann. Deretter blir kornet lagt til tørking, det spirer og blir til «grønnmalt». Under denne prosessen omdannes Side 1

3 byggets innhold av stivelse til sukker. Grønnmalten blir så lagt på perforerte plater over den store ovnen i bakgrunnen for å tørres. Deretter knuses malten i en kvern, drevet av et vannhjul. (NH,, 9) BUNTMAKER OG GARVER (ELLER SKINNER) GULLSMED HATTEMAKER 1 Et buntmakerverksted i begynnelsen av 1500-tallet. Buntmakeren arbeider med skinn og pels. Ved bordet sitter mesteren og hans svenn og syr gråverksfór (skinn av ekorn). I bakgrunnen henger skinn klare til å sys sammen. I Bergen var buntmakeryrket godt etablert fra 100-tallet. Til venstre verkstedet med mesteren, to svenner og to læregutter, til høyre utsalgsboden med de ferdige varene. (NH, 5, 179) Skinnerstretet i Bergen hadde fire buntmakerboder. (NH, 5, 17) Mye av pelsverket som ble solgt i Europa kan ha kommet fra Bergens skinnere. En garver eller skinner er en håndverker som tilbereder skinn til lær. (NH, 6, 95) Et gullsmedverksted. En ektemann har tatt sin unge kone med til gullsmeden og ber henne med en sjenerøs håndbevegelse om å velge hva hun ønsker. Ellers var det i særlig grad kirken som hadde behov for gullsmedens tjeneste. (NH, 5, 19) Gullsmedstretet i Bergen nedenfor Martinskirken hadde fire gullsmedboder med to mann i hver. (NH, 5, 17) Et annet ord for hattemaker i gammel tid var hattstafferer. Yrket er registrert i Bergens Borgerbok fra Faget fikk laug i Bergen i siste halvdel av 1600-tallet. Produksjonen var hovedsakelig filthatter. (https://lokalhistoriewiki.no/index.php/leksikon:hattemaker) JAKT OG FISKE 1 Absalon Pederssøn Beyer skriver i 1567, i skriftet Om Norgis Rige om rikt jakt og fiske i Bergen bispedømme: «Selv om det ikke er rikt på korn, er det veldig av andre varer, som er smør, og særlig i Sogn. I Sogn vokser det godt, rent korn. Selv om de sår havre, høster de mange steder bygg. Det er gode, fete, dype leiråkrer, det er gode havneganger på fjellene og i dalene, fett fe, fet ost, laks. Det er merkelige viltvarer med gaupe, ulv, rev, gråverk (ekorn), oter, mår, felfrås (jerv), hermelin (røyskatt), og skjønne skoger. Der er god tjære -, feite bukker, geiter, og grumme bjørner, og dugende bjørnemenn». (NH, 6, 10) Sildefiske. Rik fangst. Laksefisket var en betydelig inntektskilde. Denne tegningen viser hvorledes laksen spiddes på klepp under dens vandring opp elven fra havet. Til høyre henges laksen opp til tørking, til venstre røkes Side

4 den noen opphengt i peis, andre i en tønne. (NH,, 179) 5 Rikt torskefiske var en viktig inntektskilde. Torsken ble saltet og tørket og eksportert via Bergen til hele Europa som klippfisk eller tørrfisk. I norske middelalderbyer var det alminnelig med husdyr i streter (gater) og veiter (smau). Enkelte steder lot man til og med sauene beite på hustakene. (NH,, 110) KANNESTØPER KERAMIKER (ELLER POTTEMAKER) KJØP OG SALG 1 Fra boden til en kannestøper. Kannestøperen laget drikkebegre, kanner, fat og skåler støpt i tinn. (NH, 5, 17) Faget sto ganske sterkt i Bergen, og er registrert i Bergens Borgerbok fra En keramiker (eller pottemaker) er en håndverker som lager gjenstander i leire (fat, krukker, boller og lignende). Dette er et av verdens eldste yrker med en historie på 6500 år. Fra en fiskehandel kanskje på Bryggen. Kunden har funnet en fisk og diskuterer prisen med fiskekona, som holder en ål i hånden. På lageret finnes røket og saltet fisk og tørrfisk. (NH,, 10) Kjøpmennene brukte forskjellige sorter regnebrett. Bildet er hentet fra en tysk lærebok for kjøpmenn. Under utgravningene på Bryggen er det også funnet regnebrett. (NH, 5, 165) Det var nord-tyske kjøpmenn som dominerte handelen med Norge gjennom senmiddelalderen. Tresnittet viser dem i full aktivitet hjemme i Tyskland. (NH, 5, 198) De hanseatiske kontorene på Bryggen ble styrt av tyske handelshus. REPSLAGER 1- Repslageren tvinner tau av ulikt materiale. Håndverksfaget repslager (taumaker) finnes i Bergens Borgerbok fra 1590-årene. Etter hvert får man reperbaner for fremstilling av tau. I Bergen har man flere slike ennå i dag; den første som kan dokumenteres kom på Nøstet ca (BBH, II, 8) SJØFART 1 Den sjøfarende må ha kunnskap om vær og vind, sjøkart og kompass. «De som driver sjøfart ved Norges kyster som kjøpmenn eller fiskere, forteller enstemmig at en orm av uhørt kroppsstørrelse, 00 fot lang eller enda lengre, og 0 fot tykk, holder til i øygarden ved Bergen. Den ufreder fartøy og griper og sluker mennesker, idet den reiser seg opp av sjøen» [Olaus Magnus]. (BSH, I, 1) Om vindretningene og deres virkninger. SKOMAKER og SKREDDER 1 Av de håndverksfagene som fra 1550 ble skrevet inn i Bergens Borgerbok, er skomakerne klart i flertall fulgt av skreddere og bødkere. Side

5 (http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/15678) Skomakerne hadde i alt 6 boder med minst to skomakere i hver i Bergen, og i Skredderstretet var det 8 boder med tre mann i hver. (NH, 5, 17) SMED 1 Smeden arbeider med å lage og reparere gjenstander av metall under varmebehandling. Her er en våpensmed i arbeid. To smeder i ferd med å smi hestesko. (NH, 6, 9) I løpet av middelalderen ble smedlauget spesialisert. Noen ble grovsmeder, andre ble låsesmeder, knivsmeder, våpensmeder eller lignende. På dette tyske tresnittet fremstilles ridderrustninger av metall. (NH,, 55) STRAFF, TORTUR OG FENGSEL 1 Torturredskaper og henrettelsesanordninger. Til venstre ses bl.a. en gapestokk, en tvinge, fotjern og hjul på steile. I bakgrunnen er det reist to galger, og til høyre føres en dødsdømt til retterstedet, fulgt av prest og øvrighet. (NH, 6, 8) I Bergen var det to henrettelsessteder i Bergen: Galgebakken på Nordnes (halshugging) og Tyvholmen ved Sandviken (henging). (BBH, II, 7) For mindre forbrytelser ble «kakstrykning» (pisking) benyttet. Utenfor sto det en påle (kak [utt. kakk]) som forbryteren ble bundet til og pisket foran skuelystne tilskuere. Både kvinner og menn kunne få en slik straff. (Brinkmann, -) Tre forbrytere i gapestokken. Tysk tresnitt. Den mest alminnelige form for gapestokk i Norge var en enkel påle med halsring, plassert på torget, utenfor rådhuset eller utenfor kirken (se ovenfor 1), men også en stokk som vist her, var i bruk. Man kunne komme i gapestokk for å banne eller sverge, eller drikke øl og arbeide i kirketiden. Vanlig tidspunkt for avstraffelse var to timer formiddag og ettermiddag i tre påfølgende døgn. (NH, 6, 1) Grunnplan av Bergen Rådhus, som ble tatt i bruk som offentlig bygning ca Til langt ut på 1800-tallet gjorde kjelleren i Rådhuset tjeneste som byens fengsel. På bildet er det fengselsceller. (BBH, II, 76 og 8) SYKDOM OG LEGEKUNST 1 To utøvere av legekunst. Til venstre den universitetsutdannede lege, til høyre bartskjæreren (barbereren), også kalt badskjæren. Det var vanlig å stille diagnosen på grunnlag av urinprøver, og det er antakelig et uringlass legen holder i hånden. Bartskjæreren, som ikke hadde noen teoretisk utdanning, foretok årelatninger og mindre kirurgiske inngrep. Han er avbildet med en barberkniv og salvekrukke i hendene. (BBH II, 1) Den mest alminnelige kur mot alle slags sykdommer var årelating. Det var bartskjæreren som i regelen utførte «operasjonen», som besto i at han åpnet en åre i pasientens arm eller ben og tappet Side

6 ham for en viss mengde blod. (NH, 6, 9) TØMRING OG SNEKRING 1 Amputasjon. [Tysk kobberstikk]. Pasienten blir trøstet av en prest. Det var dessuten vanlig å gi ham store mengder alkohol for å lindre smertene. I Bergen hørte det til bartskjærens oppgave å foreta amputasjoner, også etter at byen hadde fått sine første universitetsutdannede leger i begynnelsen av 1590-årene. (BBH, II, 100) Det krydde av rotter i middelalderbyene, og verst av alt det var de som i første rekke spredte pestsmitte. De såkalte rottefangerne var derfor ettertraktede menn. De «har fått en evne i arv til å hjelpe folk, som plages av disse skadedyr. De kommer, når de tilkalles, renser deres hus og fører hele skaren av skadedyr med seg og tvinger dem til å hoppe ned i en råk, hvor de drukner ynkelig» [Olaus Magnus]. (NH,, 1) Fra et snekkerverksted. På 1600-tallet ble det vanligere med snekkerverksteder, selv om det var mest alminnelig i hvert fall utenfor byene at hver mann var sin egen snekker. (NH, 6, 55) I bakgrunnen sager to menn over en stor bjelke. I forgrunnen bores det hull med et håndbor, hogges hull for tapping og teljes (hogges til) med øks. (NH, 6, 9) Oppføring av hus. Lafteteknikken er tydelig vist. Arbeidet ble i alt vesentlig utført med den store bilen (øksen) som vi ser to av her. Mannen inne i huset holder en vinkelhake. (NH,, 15) TØNNEMAKERE (ELLER BØDKERE/BØKKERE) 1 Tønnemakerne eller bødkerne (bøkkerne) hadde et stort marked i Bergen. I 1559 skriver Christoffer Valkendorf at det var så mange av dem «at jeg ikke med all den flid jeg la meg deretter, kunne få sannhet derom å vite». (NH, 5, 175) I forgrunnen gjør mesteren selv klar den siste staven til tønnen bak seg. Svennen eller læregutten i forgrunnen surrer vidje (rotskudd av bjørk) om et tønnebånd, og i bakgrunnen klargjør to menn det ferdige produktet. Bødkeren ble nøye kontrollert av myndighetene av hensyn til bestemmelsene om mål og vekt og bødkerne fikk forskjellige privilegier. Noen fremstilte tønner for øl og tran, andre for fisk, salt og smør. UNDERVISNING OG TEATER 1 I Bergen var det bare Latinskolen som kunne tilby systematisk leseundervisning på 1500-tallet. Ellers fantes det kvinner og menn som livnærte seg som privatlærere, og byens embetsmenn ansatte i enkelte tilfeller en huslærer for sine barn. (BBH, 11). Elevene sitter på gulvet og leser fra sine lærebøker på Latin. Læreren sitter ved kateteret med stokken klar. Kunnskapen måtte bokstavelig talt kunne bankes inn. (NH, 5, 7) Latinskolen ligger fortsatt like ved Domkirken. Om søndagene og ved særlige anledninger sørget Side 5

7 latinskoleelevene peblingene for kunstnerisk underholdning (sang, musikk, teater). (BBH, II, 116) Absalon Pederssøn Beyer hadde en slik rolle som lærer. VERTSHUS OG SLAGSMÅL 1 Domkirkegården i Bergen, der man regner med at Absalon Pederssøn Beyer, sommeren 156, oppførte Adams Fall. (Lyche, Lise. 1991, 19). Hans-Wiers Jenssen dramatikeren som skriver skuespillet Anna Pedersdotter forteller om dette i det lille skriftet Billeder fra Bergens ældste teaterhistorie (191): «Man tør vel gå ut fra som givet at det er de Wittenbergske studenterminner, som er mektige i magisteren, når han går til den gjerning med stor umag og bekostning å oversette og bearbeide en religiøs skolekomedie til bruk for katedralskolens disipler og innrette domkirkegården til skueplass» (s.9). Dette er drama i skolen og er den første dokumenterte offentlige teaterframsyning i norsk teaterhistorie. En rekke andre stykker ble satt opp av latinskoleelevene i disse årene, bl.a. også En tragedie om billeder (Tragædia de Imaginibus), som tok opp et aktuelt stridsspørsmål i byen, nemlig om fjerning av katolske helgenbilder som fortsatt var å finne i Domkirken, trass i sentralt pålegg om å fjerne dem. Dette utartet til en kamp mellom byens geistlige og verdslige myndigheter. Bildestriden var nok også en kompetansestrid. Det antydes i Bergen Bys Historie (II, 1) at dommen mot Anna Pedersdotter også var et resultat av denne konflikten mellom presteskap (som mente Anna var uskyldig) og byrådet (som på denne måten fikk «hevn» etter nederlaget i billedstriden). På vertshusene drakk man gjerne av store eikekrus. Det var tallrike skjenkesteder i Bergen på 1500-tallet og lett adgang til drikkevarer. I 16 hadde byen omtrent 00 skjenkesteder og øltapper. (BBH, II, 1 Også utendørs kunne det serveres. I 1596 ble det gjennomført forbud mot å drive utskjenking i en rekke småhus i Marken, på Nøstet og ved Erkebispegården, og løsaktige kvinner fikk forbud mot å drive øltapp. All utskjenking skulle ta slutt kl. :00. (BBH, II, 1) Kro eller vinstue ved en havn. I mange europeiske byer var det forbeholdt byrådets medlemmer å skjenke importert vin og øl. Noen steder førte dette til at utskjenkingen foregikk i rådhusets kjeller. (NH, 5, 155( Dette slagsmålet kunne gjerne ha funnet sted i en av kneipene i Øvregaten (som gjerne var sentrum for alskens bråk og usedelighet [1]), i vinstuen på Breidaalmenningen (Nikolaikirkealmenningen) eller i et av skjenkestedene i Marken, ved Erkebispegården eller på Nøstet. Bare i løpet av regnskapsåret til ble 100 bergensere bøtelagt for overfall, voldtekt, slagsmål, naskeri og forbrytelser. Gjerningsmennene kom fra alle sosiale lag. (BBH, 1) Side 6

8 VEVING 1 Bildeveving. Tegningen viser en kvinne ved veven, en mann som river farger og mesteren selv som maler et bilde for veversken. (NH, 6, 116) TRO OG OVERTRO TROLLDOM OG HEKSERI 1 Tegning som viser en versjon av Adamsspillet (Spillet om Adam), som vi hører om første gang i Frankrike I tråd med folkets sterke tro på himmel og helvete, ser vi her Paradis til venstre på scenen og Helvete til høyre. Helvete ble gjerne fremstilt som gapet på et stort uhyre. Djevler står klar ved inngangen for å trekke syndere inn i helvetesgapet. Absalon Pederssøn Beyer satte opp dette stykket i 156 med sine elever på en scene utenfor Domkirken i Bergen. (Se også Undervisning og teater). Kristus i dødsriket. (NH,, 71). Vi ser Jesus foran helvetesgapet, som bare han kan fri ut synderne fra. En katolsk gudstjeneste som mange steder ble praktisert lenge etter reformasjonen i 156. Rosenkransen som mannen i forgrunnen holder i hånden, hører for eksempel bare til i den katolske gudstjenesten. (NH, 6, 5) Barnedåp i tidlig reformatorisk tid. Dåpsbarnet skulle fra nå av i regelen bare få øst vann over hodet, men mange steder fortsatte man skikken med å dyppe barnet helt ned i døpefonten. (NH, 6, 0). Det er i siste del av 1500-tallet store spenninger mellom papister (pavetro) og reformister (Luther-tro) også i Bergen. Religionen til folk i arktisk Norden. De ber foran en banner som er festet på en stang. Ulike saker som enten tilbes eller har rituell betydning: Bein av dyr, brente offer, måne, solen, fuglen, ulike dyr og fisk. Folketroen innbefatter også eksistensen av smådjevler, demoner, satyrer og ondskapsfulle nisser. Her er de alle i en makaber dans. Til venstre et underjordisk vesen som hugger stein. I midten et overnaturlig vesen som arbeider i en stall. Nederst til høyre frakter et vindtroll passasjerer uten bruk av seil. Øverst til venstre rider en heks baklengs på en drage. Øverst til høyre kjører en vogn uten hest. (http://www.avrosys.nu/prints/prints6-olausmagnus.htm) Heksen maner frem en storm og skaper skipsforlis. I Norge ble mange hekser anklaget for værmagi, det vil si at de med magiske kunster skulle ha skapt storm og uvær. (Gilje 00, 66) Djevelen setter sitt merke på heksens panne. Heksen og trollmannen er Satans tilbedere. I store deler av Europa ble såkalte hekser brent på bål. På denne tyske tegningen henter et uhyggelig uhyre en av heksenes onde ånd. Til høyre er to hekser på vei inn i helvete til evig pine. (NH, 6, 6) Side 7

9 5 Hekser ble brent på to måter. Enten ble den ulykkelige bundet til en pæl som bålet ble bygget opp rundt, eller så ble hun bundet til en stige som ble kastet inn over det brennende bålet. Man antar at «stigemetoden» ble benyttet ved brenningen av Anna Pedersdotter på Nordnes i 1590, så vel som da hennes ulykkelige medsøstre ble brent på samme sted utover på 1600-tallet. (BBH, II, 0) VÆRTEGN OG VARSLER 1 Om plutselig tilsynekommende ringer på himmelen og om kometers effekt, for eksempel flom, ødeleggelse og død. Om merkverdige virkninger når lynet slår ned. Kirker settes i brann, dyr og trær vil dø, og menneskers liv er i stor fare. Om skremmende lyder fra stranden og havet. Det er vinden som lager fryktinngydende lyder i huler i berget ved stranden. Materiale til bruk for lærere og elever som forberedelse til forestillingen Anna Pedersdotter (Hans Wiers-Jenssen) på Den Nationale Scene, våren 015. Samarbeidsprosjekt mellom HiB og DNS. LITTERATUR Bergen bys historie (BBH). Fossen, Anders Bjarne. Bergen: Universitetsforlaget, 1979, b. II Billeder fra Bergens ældste teaterhistorie. Wiers-Jenssen, Hans. Bergen F. Beyers forlag AS, 191 Bergen og sjøfarten (BS). Lorentzen, Bernt. Bergen: Bergens rederiforening og Bergens sjøfartmuseum, 1959, b. I Brinkmann, August. Hieronymus Scholeus Bergens-prospekt en analyse. I Bergens Historiske Forening. Skrifter, nr. 7/7. Bergen: J. D. Beyer AS Boktrykkeri, 197 (s. 5-69) Norges historie (NH), Mykland, Knut (red.). Oslo: Cappelens forlag AS, , b. -6 Norges teaterhistorie, Lyche, Lise. Oslo: Tell forlag AS, 1991 Side 8

Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien

Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien Gruppearbeid: Hver gruppe må ha tilgang til mobiltelefon, nettbrett og eventuelt fotoapparat. Det er en fordel om gruppen laster ned denne

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Del 1. Undervisningsmateriale til 10. trinn i tilknytning til. DNS-forestillingen Anne Pedersdotter. våren 2015.

Del 1. Undervisningsmateriale til 10. trinn i tilknytning til. DNS-forestillingen Anne Pedersdotter. våren 2015. Del 1 Undervisningsmateriale til 10. trinn i tilknytning til DNS-forestillingen Anne Pedersdotter våren 2015. Utarbeidet av Kari Mjaaland Heggstad, Katrine Heggstad og Stig A. Eriksson i samarbeid med

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.)

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Ordforklaringer klima - vær og temperatur å smelte - når is blir til vann, smelter isen planter - gress, trær og blomster

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version 17. søndag i treenighetstiden Søndag 11. september 2016 Esek 37,1 5.10 14 De døde ben blir levende Mark 5,35 43 Jesus vekker opp Jairus datter Mark 5,35 43 35 Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen ARKEOLOGI HVA ER ARKEOLOGI? Arkeologi er læren om det gamle. Arkeologen er interessert i mennesker, samfunn, og de tingene de hadde i fortida. Fortiden regner vi fra 10 000 år før Kristus fram til 1536

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Nr Drikkekar av tre

Nr Drikkekar av tre Norsk etnologisk gransking Juni 1969 Nr. 115. Drikkekar av tre I museene er det bevart mange drikkekar i forskjellige teknikker, hugget ut med jern, svarvet eller lagget, de fleste antagelig brukt i gjestebud.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY

JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY JESPER NICOLAJ CHRISTIANSEN RONIN 1 SVERDET ILLUSTRERT AV NIELS BACH OVERSATT AV VIGDIS BJØRKØY Front Forlag AS, 2011 Originaltittel: Ronin 1: Sværdet Copyright tekst 2010 Jesper Christiansen og Forlaget

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke.

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke. Theodor Kittelsen Theodor Kittelsen Theodor Severin Kittelsen ble født 27. april 1857. Faren døde da Theodor var 11 år, og enken satt igjen med åtte barn. Da ble familien fattig, og Theodor måtte jobbe

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra Vi tok fergen hit Hagar Qim og Mnajdra Hagar Qim og Mnajdra ble bygget flere århundrer før Stonehenge og

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Pesach en jødisk høytid

Pesach en jødisk høytid Jødedommen Del A Å leve som jøde Pesach en jødisk høytid Jødene feirer pesach til minne om at Gud ledet israelsfolket ut av Egypt. Sedermåltidet er en fast del av feiringen, og en viktig del av måltidet

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Verdier DETTE FÅR DU FOR: 1 PENNING 1 kål 1 lita beinfløyte 1 skje av bein 1 favn med ved 1 kagge melk 1 enkelt måltid (graut, kål, flatbrød)

Verdier DETTE FÅR DU FOR: 1 PENNING 1 kål 1 lita beinfløyte 1 skje av bein 1 favn med ved 1 kagge melk 1 enkelt måltid (graut, kål, flatbrød) Verdier I utgangspunktet finnes ingen standardisert verdi, og kjøp og salg foregår vanligvis gjennom byttehandel, som avtales fra gang til gang. I tillegg varierer prisene mye i henhold til tilbud og etterspørsel,

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

Tilleggskompendium: Religion

Tilleggskompendium: Religion Tilleggskompendium: Religion Dette kompendiet beskriver mer utfyllende de forskjellige religionene som er utbredt på Stulaaria. Akkurat som med de andre tilleggskompendiene er dette et kompendie alle bør

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Da fikk jeg en ide for så å si hva om vi fikk dem til å forandre seg, vil du slippe oss inn med tankene på at forbannelsen vil heves etter på?

Da fikk jeg en ide for så å si hva om vi fikk dem til å forandre seg, vil du slippe oss inn med tankene på at forbannelsen vil heves etter på? Hvor skal vi egentlig Selena? Jeg begynner å bli sliten her bak. jeg snakket til store søsteren min Selena hun snur lett på hodet sitt for så å si du sa til meg at du ville tegne noe storslagent Anora,

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 Emne nr. 38 B. SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Det har i eldre tid vært forskjellige seremonier og fester i samband med husbygging, og er slik

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Politidirektoratet har stadfestet politivedtekt for Åsnes kommune 01.07.2003 Vedtekten lyder: Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1 Offentlig sted Med offentlig

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Politivedtekter. y3ci. /(f/ s 4t. Forslag til nye. for. Flesberg kommune, Buskerud fylke. Kapittel I Alminnelige bestemmelser

Politivedtekter. y3ci. /(f/ s 4t. Forslag til nye. for. Flesberg kommune, Buskerud fylke. Kapittel I Alminnelige bestemmelser /(f/ s 4t y3ci P4O 1/j0t Forslag til nye Politivedtekter for Flesberg kommune, Buskerud fylke Kapittel I Alminnelige bestemmelser I Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunderfortau,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.»

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.» Tom-Titt-Tei Det var en gang en kvinne som bakte fem paier. Og da de kom ut av ovnen, var de så overstekt at skorpene var alt for harde å spise. Så hun sa til sin datter: «Datter», sa hun, «legg de derre

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

ØLBRYGGING. 5. Lager en ennå øl ved hjelp av kjøpte midler, f. eks. Tomtens hjemmebrygg eller andre? B. Den gamle hjemmebrygging

ØLBRYGGING. 5. Lager en ennå øl ved hjelp av kjøpte midler, f. eks. Tomtens hjemmebrygg eller andre? B. Den gamle hjemmebrygging Norsk etnologisk gransking Emne nr. 35 November 1952 ØLBRYGGING 1. Brygger folk ennå maltøl hjemme? A. 2. Dersom det er slutt, er det av interesse å få vite når dette skjedde, og om folk fremdeles husker

Detaljer

UKEBLADET UKE 44 2015

UKEBLADET UKE 44 2015 UKEBLADET UKE 44 2015 Ny spalte i Ukebladet: «Ped lederns hjørne», ved vår pedagogiske leder, Inge Vindorum Inge vil hver uke skrive litt om hva som skjer på skolen, sett fra et pedagogisk perspektiv.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman Trude Teige Mormor danset i regnet Roman Om forfatteren: Trude Teige har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Som forfatter har hun bl.a. skrevet fire kriminalromaner om TV-journalisten

Detaljer

vinjett 78 www.vagabond.no

vinjett 78 www.vagabond.no vinjett 78 www.vagabond.no Det er trykkende varmt nede i krypten. Det blafrer i hundrevis av lys og det bes tusenvis av bønner. Der står hun, Sara, sigøynernes skytshelgen. Snart, snart skal du bæres ut

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Litt om det å tro. Adena Kramedos

Litt om det å tro. Adena Kramedos Litt om det å tro. Skumringsalvenes religion baserer seg på forfedre dyrking, og dyrking av naturen. Deres høyeste helligdom er Jorden, skapt av verdens mor, Adena, og hennes make, Kramedos. Historiene

Detaljer