KOMMENTARER TIL BILD ENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMENTARER TIL BILD ENE"

Transkript

1 Eriksson, Stig A.; Heggstad, Kari; Heggstad, Katrine (red.) Høgskolen i Bergen Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK) Dramaseksjonen KOMMENTARER TIL BILDENE Fra Kontoret. Udatert maleri av Koren-Wiberg. Klærne er typiske for 1500-tallets siste del (Fossen, Anders Bjarne (1979). Bergen Bys Historie, bind II, s. 1) KOMMENTARER TIL BILD ENE + LITTERATURLISTE

2 ADSPREDELSER BADSTU 1 BAKING 1 BRYGGING 1 Terningspill og kortspill var vanlig tidtrøyte. (BBH, II, ) Snøballkasting. Dans til musikk av sekkepipe og fele. Dansende bjørner. Undertiden fikk bergenserne besøk av omreisende skuespillertrupper og gjøglere. (BBH, II, ) Papegøyeskyting. Dette (og skyting på skive) var en yndet kappestrid for menn fra alle samfunnslag. I Bergen lå skytebanen på et sted kalt «Jerusalem» som en antar lå nord i byen mellom Danckert Krohns Stiftelse og Skivebakken. I 1651 ble papegøyestangen flyttet til Nordnes. (BBH, II, 117) Det var prostituerte i de fleste byene. Det gjaldt ikke minst i Bergen hvor et stort antall tyskere på Bryggen var henvist til å leve ugift. Det var i denne tiden ca tyskere på Bryggen. Noen hadde gjerne familie i Tyskland. Tresnittet viser tre forskjellige kundekategorier: Den elegante herren, den gamle mannen som blir frastjålet penger, og narren. (NH, 5, 177) Ikke alle badstuer var så fint utstyrt som denne, men prinsippet var det samme overalt i Norden. Mannen til venstre står klar med bjørkeriset. Til høyre sitter en mann med ølkannen innen rekkevidde med påsatte kopper, en alminnelig behandlingsmåte for alle slags sykdommer. Det var ikke uvanlig at kvinner og menn sammen gikk nakne til badstuen. (NH, 5, 109) Gammel finsk badstue. Til venstre slår badekonen vann på den glohete steinovnen, mens mannen til høyre barberer seg. I Bergen lå en badstue i Skiven. De badende kunne få både mat og drikke mens renselsesprosessen sto på. (BBH, II, 101) To bakstekjerringer i fullt arbeid. Kvinnen til venstre her med en ølkanne i hånden kommer inn med ferdig hevet deig. Til høyre legger den andre kvinnen inn bakervarer i ovnen. Rundt ovnen kryr det av kakerlakker. (NH, 5, 16) Flatbrød ble også brukt i store mengder. Stabler med flatbrød ble lagret på stabburet, der det kunne holde seg i årevis. Kjevling og steking. Stekingen foregår på «tynne plater av jernblikk, runde og vide som en krigers skjold påsatt en slags trefot. En sakte ild tennes under platene» [Olaus Magnus]. (NH,, 7) Ølbrygging. Ølbryggerne fikk sine kar fra bødkerne (tønnemakerne). (NH, 5, 17) Første ledd i ølproduksjonen. I forgrunnen til høyre blir bygget som er lagt i et kar, tilført vann. Deretter blir kornet lagt til tørking, det spirer og blir til «grønnmalt». Under denne prosessen omdannes Side 1

3 byggets innhold av stivelse til sukker. Grønnmalten blir så lagt på perforerte plater over den store ovnen i bakgrunnen for å tørres. Deretter knuses malten i en kvern, drevet av et vannhjul. (NH,, 9) BUNTMAKER OG GARVER (ELLER SKINNER) GULLSMED HATTEMAKER 1 Et buntmakerverksted i begynnelsen av 1500-tallet. Buntmakeren arbeider med skinn og pels. Ved bordet sitter mesteren og hans svenn og syr gråverksfór (skinn av ekorn). I bakgrunnen henger skinn klare til å sys sammen. I Bergen var buntmakeryrket godt etablert fra 100-tallet. Til venstre verkstedet med mesteren, to svenner og to læregutter, til høyre utsalgsboden med de ferdige varene. (NH, 5, 179) Skinnerstretet i Bergen hadde fire buntmakerboder. (NH, 5, 17) Mye av pelsverket som ble solgt i Europa kan ha kommet fra Bergens skinnere. En garver eller skinner er en håndverker som tilbereder skinn til lær. (NH, 6, 95) Et gullsmedverksted. En ektemann har tatt sin unge kone med til gullsmeden og ber henne med en sjenerøs håndbevegelse om å velge hva hun ønsker. Ellers var det i særlig grad kirken som hadde behov for gullsmedens tjeneste. (NH, 5, 19) Gullsmedstretet i Bergen nedenfor Martinskirken hadde fire gullsmedboder med to mann i hver. (NH, 5, 17) Et annet ord for hattemaker i gammel tid var hattstafferer. Yrket er registrert i Bergens Borgerbok fra Faget fikk laug i Bergen i siste halvdel av 1600-tallet. Produksjonen var hovedsakelig filthatter. (https://lokalhistoriewiki.no/index.php/leksikon:hattemaker) JAKT OG FISKE 1 Absalon Pederssøn Beyer skriver i 1567, i skriftet Om Norgis Rige om rikt jakt og fiske i Bergen bispedømme: «Selv om det ikke er rikt på korn, er det veldig av andre varer, som er smør, og særlig i Sogn. I Sogn vokser det godt, rent korn. Selv om de sår havre, høster de mange steder bygg. Det er gode, fete, dype leiråkrer, det er gode havneganger på fjellene og i dalene, fett fe, fet ost, laks. Det er merkelige viltvarer med gaupe, ulv, rev, gråverk (ekorn), oter, mår, felfrås (jerv), hermelin (røyskatt), og skjønne skoger. Der er god tjære -, feite bukker, geiter, og grumme bjørner, og dugende bjørnemenn». (NH, 6, 10) Sildefiske. Rik fangst. Laksefisket var en betydelig inntektskilde. Denne tegningen viser hvorledes laksen spiddes på klepp under dens vandring opp elven fra havet. Til høyre henges laksen opp til tørking, til venstre røkes Side

4 den noen opphengt i peis, andre i en tønne. (NH,, 179) 5 Rikt torskefiske var en viktig inntektskilde. Torsken ble saltet og tørket og eksportert via Bergen til hele Europa som klippfisk eller tørrfisk. I norske middelalderbyer var det alminnelig med husdyr i streter (gater) og veiter (smau). Enkelte steder lot man til og med sauene beite på hustakene. (NH,, 110) KANNESTØPER KERAMIKER (ELLER POTTEMAKER) KJØP OG SALG 1 Fra boden til en kannestøper. Kannestøperen laget drikkebegre, kanner, fat og skåler støpt i tinn. (NH, 5, 17) Faget sto ganske sterkt i Bergen, og er registrert i Bergens Borgerbok fra En keramiker (eller pottemaker) er en håndverker som lager gjenstander i leire (fat, krukker, boller og lignende). Dette er et av verdens eldste yrker med en historie på 6500 år. Fra en fiskehandel kanskje på Bryggen. Kunden har funnet en fisk og diskuterer prisen med fiskekona, som holder en ål i hånden. På lageret finnes røket og saltet fisk og tørrfisk. (NH,, 10) Kjøpmennene brukte forskjellige sorter regnebrett. Bildet er hentet fra en tysk lærebok for kjøpmenn. Under utgravningene på Bryggen er det også funnet regnebrett. (NH, 5, 165) Det var nord-tyske kjøpmenn som dominerte handelen med Norge gjennom senmiddelalderen. Tresnittet viser dem i full aktivitet hjemme i Tyskland. (NH, 5, 198) De hanseatiske kontorene på Bryggen ble styrt av tyske handelshus. REPSLAGER 1- Repslageren tvinner tau av ulikt materiale. Håndverksfaget repslager (taumaker) finnes i Bergens Borgerbok fra 1590-årene. Etter hvert får man reperbaner for fremstilling av tau. I Bergen har man flere slike ennå i dag; den første som kan dokumenteres kom på Nøstet ca (BBH, II, 8) SJØFART 1 Den sjøfarende må ha kunnskap om vær og vind, sjøkart og kompass. «De som driver sjøfart ved Norges kyster som kjøpmenn eller fiskere, forteller enstemmig at en orm av uhørt kroppsstørrelse, 00 fot lang eller enda lengre, og 0 fot tykk, holder til i øygarden ved Bergen. Den ufreder fartøy og griper og sluker mennesker, idet den reiser seg opp av sjøen» [Olaus Magnus]. (BSH, I, 1) Om vindretningene og deres virkninger. SKOMAKER og SKREDDER 1 Av de håndverksfagene som fra 1550 ble skrevet inn i Bergens Borgerbok, er skomakerne klart i flertall fulgt av skreddere og bødkere. Side

5 (http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/15678) Skomakerne hadde i alt 6 boder med minst to skomakere i hver i Bergen, og i Skredderstretet var det 8 boder med tre mann i hver. (NH, 5, 17) SMED 1 Smeden arbeider med å lage og reparere gjenstander av metall under varmebehandling. Her er en våpensmed i arbeid. To smeder i ferd med å smi hestesko. (NH, 6, 9) I løpet av middelalderen ble smedlauget spesialisert. Noen ble grovsmeder, andre ble låsesmeder, knivsmeder, våpensmeder eller lignende. På dette tyske tresnittet fremstilles ridderrustninger av metall. (NH,, 55) STRAFF, TORTUR OG FENGSEL 1 Torturredskaper og henrettelsesanordninger. Til venstre ses bl.a. en gapestokk, en tvinge, fotjern og hjul på steile. I bakgrunnen er det reist to galger, og til høyre føres en dødsdømt til retterstedet, fulgt av prest og øvrighet. (NH, 6, 8) I Bergen var det to henrettelsessteder i Bergen: Galgebakken på Nordnes (halshugging) og Tyvholmen ved Sandviken (henging). (BBH, II, 7) For mindre forbrytelser ble «kakstrykning» (pisking) benyttet. Utenfor sto det en påle (kak [utt. kakk]) som forbryteren ble bundet til og pisket foran skuelystne tilskuere. Både kvinner og menn kunne få en slik straff. (Brinkmann, -) Tre forbrytere i gapestokken. Tysk tresnitt. Den mest alminnelige form for gapestokk i Norge var en enkel påle med halsring, plassert på torget, utenfor rådhuset eller utenfor kirken (se ovenfor 1), men også en stokk som vist her, var i bruk. Man kunne komme i gapestokk for å banne eller sverge, eller drikke øl og arbeide i kirketiden. Vanlig tidspunkt for avstraffelse var to timer formiddag og ettermiddag i tre påfølgende døgn. (NH, 6, 1) Grunnplan av Bergen Rådhus, som ble tatt i bruk som offentlig bygning ca Til langt ut på 1800-tallet gjorde kjelleren i Rådhuset tjeneste som byens fengsel. På bildet er det fengselsceller. (BBH, II, 76 og 8) SYKDOM OG LEGEKUNST 1 To utøvere av legekunst. Til venstre den universitetsutdannede lege, til høyre bartskjæreren (barbereren), også kalt badskjæren. Det var vanlig å stille diagnosen på grunnlag av urinprøver, og det er antakelig et uringlass legen holder i hånden. Bartskjæreren, som ikke hadde noen teoretisk utdanning, foretok årelatninger og mindre kirurgiske inngrep. Han er avbildet med en barberkniv og salvekrukke i hendene. (BBH II, 1) Den mest alminnelige kur mot alle slags sykdommer var årelating. Det var bartskjæreren som i regelen utførte «operasjonen», som besto i at han åpnet en åre i pasientens arm eller ben og tappet Side

6 ham for en viss mengde blod. (NH, 6, 9) TØMRING OG SNEKRING 1 Amputasjon. [Tysk kobberstikk]. Pasienten blir trøstet av en prest. Det var dessuten vanlig å gi ham store mengder alkohol for å lindre smertene. I Bergen hørte det til bartskjærens oppgave å foreta amputasjoner, også etter at byen hadde fått sine første universitetsutdannede leger i begynnelsen av 1590-årene. (BBH, II, 100) Det krydde av rotter i middelalderbyene, og verst av alt det var de som i første rekke spredte pestsmitte. De såkalte rottefangerne var derfor ettertraktede menn. De «har fått en evne i arv til å hjelpe folk, som plages av disse skadedyr. De kommer, når de tilkalles, renser deres hus og fører hele skaren av skadedyr med seg og tvinger dem til å hoppe ned i en råk, hvor de drukner ynkelig» [Olaus Magnus]. (NH,, 1) Fra et snekkerverksted. På 1600-tallet ble det vanligere med snekkerverksteder, selv om det var mest alminnelig i hvert fall utenfor byene at hver mann var sin egen snekker. (NH, 6, 55) I bakgrunnen sager to menn over en stor bjelke. I forgrunnen bores det hull med et håndbor, hogges hull for tapping og teljes (hogges til) med øks. (NH, 6, 9) Oppføring av hus. Lafteteknikken er tydelig vist. Arbeidet ble i alt vesentlig utført med den store bilen (øksen) som vi ser to av her. Mannen inne i huset holder en vinkelhake. (NH,, 15) TØNNEMAKERE (ELLER BØDKERE/BØKKERE) 1 Tønnemakerne eller bødkerne (bøkkerne) hadde et stort marked i Bergen. I 1559 skriver Christoffer Valkendorf at det var så mange av dem «at jeg ikke med all den flid jeg la meg deretter, kunne få sannhet derom å vite». (NH, 5, 175) I forgrunnen gjør mesteren selv klar den siste staven til tønnen bak seg. Svennen eller læregutten i forgrunnen surrer vidje (rotskudd av bjørk) om et tønnebånd, og i bakgrunnen klargjør to menn det ferdige produktet. Bødkeren ble nøye kontrollert av myndighetene av hensyn til bestemmelsene om mål og vekt og bødkerne fikk forskjellige privilegier. Noen fremstilte tønner for øl og tran, andre for fisk, salt og smør. UNDERVISNING OG TEATER 1 I Bergen var det bare Latinskolen som kunne tilby systematisk leseundervisning på 1500-tallet. Ellers fantes det kvinner og menn som livnærte seg som privatlærere, og byens embetsmenn ansatte i enkelte tilfeller en huslærer for sine barn. (BBH, 11). Elevene sitter på gulvet og leser fra sine lærebøker på Latin. Læreren sitter ved kateteret med stokken klar. Kunnskapen måtte bokstavelig talt kunne bankes inn. (NH, 5, 7) Latinskolen ligger fortsatt like ved Domkirken. Om søndagene og ved særlige anledninger sørget Side 5

7 latinskoleelevene peblingene for kunstnerisk underholdning (sang, musikk, teater). (BBH, II, 116) Absalon Pederssøn Beyer hadde en slik rolle som lærer. VERTSHUS OG SLAGSMÅL 1 Domkirkegården i Bergen, der man regner med at Absalon Pederssøn Beyer, sommeren 156, oppførte Adams Fall. (Lyche, Lise. 1991, 19). Hans-Wiers Jenssen dramatikeren som skriver skuespillet Anna Pedersdotter forteller om dette i det lille skriftet Billeder fra Bergens ældste teaterhistorie (191): «Man tør vel gå ut fra som givet at det er de Wittenbergske studenterminner, som er mektige i magisteren, når han går til den gjerning med stor umag og bekostning å oversette og bearbeide en religiøs skolekomedie til bruk for katedralskolens disipler og innrette domkirkegården til skueplass» (s.9). Dette er drama i skolen og er den første dokumenterte offentlige teaterframsyning i norsk teaterhistorie. En rekke andre stykker ble satt opp av latinskoleelevene i disse årene, bl.a. også En tragedie om billeder (Tragædia de Imaginibus), som tok opp et aktuelt stridsspørsmål i byen, nemlig om fjerning av katolske helgenbilder som fortsatt var å finne i Domkirken, trass i sentralt pålegg om å fjerne dem. Dette utartet til en kamp mellom byens geistlige og verdslige myndigheter. Bildestriden var nok også en kompetansestrid. Det antydes i Bergen Bys Historie (II, 1) at dommen mot Anna Pedersdotter også var et resultat av denne konflikten mellom presteskap (som mente Anna var uskyldig) og byrådet (som på denne måten fikk «hevn» etter nederlaget i billedstriden). På vertshusene drakk man gjerne av store eikekrus. Det var tallrike skjenkesteder i Bergen på 1500-tallet og lett adgang til drikkevarer. I 16 hadde byen omtrent 00 skjenkesteder og øltapper. (BBH, II, 1 Også utendørs kunne det serveres. I 1596 ble det gjennomført forbud mot å drive utskjenking i en rekke småhus i Marken, på Nøstet og ved Erkebispegården, og løsaktige kvinner fikk forbud mot å drive øltapp. All utskjenking skulle ta slutt kl. :00. (BBH, II, 1) Kro eller vinstue ved en havn. I mange europeiske byer var det forbeholdt byrådets medlemmer å skjenke importert vin og øl. Noen steder førte dette til at utskjenkingen foregikk i rådhusets kjeller. (NH, 5, 155( Dette slagsmålet kunne gjerne ha funnet sted i en av kneipene i Øvregaten (som gjerne var sentrum for alskens bråk og usedelighet [1]), i vinstuen på Breidaalmenningen (Nikolaikirkealmenningen) eller i et av skjenkestedene i Marken, ved Erkebispegården eller på Nøstet. Bare i løpet av regnskapsåret til ble 100 bergensere bøtelagt for overfall, voldtekt, slagsmål, naskeri og forbrytelser. Gjerningsmennene kom fra alle sosiale lag. (BBH, 1) Side 6

8 VEVING 1 Bildeveving. Tegningen viser en kvinne ved veven, en mann som river farger og mesteren selv som maler et bilde for veversken. (NH, 6, 116) TRO OG OVERTRO TROLLDOM OG HEKSERI 1 Tegning som viser en versjon av Adamsspillet (Spillet om Adam), som vi hører om første gang i Frankrike I tråd med folkets sterke tro på himmel og helvete, ser vi her Paradis til venstre på scenen og Helvete til høyre. Helvete ble gjerne fremstilt som gapet på et stort uhyre. Djevler står klar ved inngangen for å trekke syndere inn i helvetesgapet. Absalon Pederssøn Beyer satte opp dette stykket i 156 med sine elever på en scene utenfor Domkirken i Bergen. (Se også Undervisning og teater). Kristus i dødsriket. (NH,, 71). Vi ser Jesus foran helvetesgapet, som bare han kan fri ut synderne fra. En katolsk gudstjeneste som mange steder ble praktisert lenge etter reformasjonen i 156. Rosenkransen som mannen i forgrunnen holder i hånden, hører for eksempel bare til i den katolske gudstjenesten. (NH, 6, 5) Barnedåp i tidlig reformatorisk tid. Dåpsbarnet skulle fra nå av i regelen bare få øst vann over hodet, men mange steder fortsatte man skikken med å dyppe barnet helt ned i døpefonten. (NH, 6, 0). Det er i siste del av 1500-tallet store spenninger mellom papister (pavetro) og reformister (Luther-tro) også i Bergen. Religionen til folk i arktisk Norden. De ber foran en banner som er festet på en stang. Ulike saker som enten tilbes eller har rituell betydning: Bein av dyr, brente offer, måne, solen, fuglen, ulike dyr og fisk. Folketroen innbefatter også eksistensen av smådjevler, demoner, satyrer og ondskapsfulle nisser. Her er de alle i en makaber dans. Til venstre et underjordisk vesen som hugger stein. I midten et overnaturlig vesen som arbeider i en stall. Nederst til høyre frakter et vindtroll passasjerer uten bruk av seil. Øverst til venstre rider en heks baklengs på en drage. Øverst til høyre kjører en vogn uten hest. (http://www.avrosys.nu/prints/prints6-olausmagnus.htm) Heksen maner frem en storm og skaper skipsforlis. I Norge ble mange hekser anklaget for værmagi, det vil si at de med magiske kunster skulle ha skapt storm og uvær. (Gilje 00, 66) Djevelen setter sitt merke på heksens panne. Heksen og trollmannen er Satans tilbedere. I store deler av Europa ble såkalte hekser brent på bål. På denne tyske tegningen henter et uhyggelig uhyre en av heksenes onde ånd. Til høyre er to hekser på vei inn i helvete til evig pine. (NH, 6, 6) Side 7

9 5 Hekser ble brent på to måter. Enten ble den ulykkelige bundet til en pæl som bålet ble bygget opp rundt, eller så ble hun bundet til en stige som ble kastet inn over det brennende bålet. Man antar at «stigemetoden» ble benyttet ved brenningen av Anna Pedersdotter på Nordnes i 1590, så vel som da hennes ulykkelige medsøstre ble brent på samme sted utover på 1600-tallet. (BBH, II, 0) VÆRTEGN OG VARSLER 1 Om plutselig tilsynekommende ringer på himmelen og om kometers effekt, for eksempel flom, ødeleggelse og død. Om merkverdige virkninger når lynet slår ned. Kirker settes i brann, dyr og trær vil dø, og menneskers liv er i stor fare. Om skremmende lyder fra stranden og havet. Det er vinden som lager fryktinngydende lyder i huler i berget ved stranden. Materiale til bruk for lærere og elever som forberedelse til forestillingen Anna Pedersdotter (Hans Wiers-Jenssen) på Den Nationale Scene, våren 015. Samarbeidsprosjekt mellom HiB og DNS. LITTERATUR Bergen bys historie (BBH). Fossen, Anders Bjarne. Bergen: Universitetsforlaget, 1979, b. II Billeder fra Bergens ældste teaterhistorie. Wiers-Jenssen, Hans. Bergen F. Beyers forlag AS, 191 Bergen og sjøfarten (BS). Lorentzen, Bernt. Bergen: Bergens rederiforening og Bergens sjøfartmuseum, 1959, b. I Brinkmann, August. Hieronymus Scholeus Bergens-prospekt en analyse. I Bergens Historiske Forening. Skrifter, nr. 7/7. Bergen: J. D. Beyer AS Boktrykkeri, 197 (s. 5-69) Norges historie (NH), Mykland, Knut (red.). Oslo: Cappelens forlag AS, , b. -6 Norges teaterhistorie, Lyche, Lise. Oslo: Tell forlag AS, 1991 Side 8

Chioismekompendiet. Sommerlaiven 2004. Skrevet av Trond Solberg-Mortensen, May Britt Arnesen, May-Lill Sande, Arne Jæger og Marianne Aarø.

Chioismekompendiet. Sommerlaiven 2004. Skrevet av Trond Solberg-Mortensen, May Britt Arnesen, May-Lill Sande, Arne Jæger og Marianne Aarø. Chioismekompendiet Sommerlaiven 2004 Skrevet av Trond Solberg-Mortensen, May Britt Arnesen, May-Lill Sande, Arne Jæger og Marianne Aarø. Verdens skapelse Ved tidenes morgen føder Sardona Patras, og med

Detaljer

FRA-TEKST-TIL-TEATER-MATERIALE TIL FORESTILLINGEN ANNE PEDERSDOTTER

FRA-TEKST-TIL-TEATER-MATERIALE TIL FORESTILLINGEN ANNE PEDERSDOTTER FRA-TEKST-TIL-TEATER-MATERIALE TIL FORESTILLINGEN ANNE PEDERSDOTTER Foto: Odd Mehus Premiere: 21. mars, 2015. DNS, Store Scene. Undervisningsmaterialet er utviklet av Katrine Heggstad, Kari M. Heggstad

Detaljer

Middelalderen 500-1500. Skrevet av 6.klasse våren 2009

Middelalderen 500-1500. Skrevet av 6.klasse våren 2009 1 Middelalderen 500-1500 Skrevet av 6.klasse våren 2009 2 Innholdsfortegnelse Tider i middelalderen Kaja Livet i landsbyen Simen Føydalisme Kaja I byen og på landet Heidi Mestere og svennere Kaja Riddere

Detaljer

STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN.

STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN. STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN. EN FORTELLING OM HELGA OG HARALD. Temaopplegg for 1. - 4. klasse. KOMPENDIUM FOR LÆRERE. UTARBEIDET AV: KJELL A. JENSEN STAVANGER 1998 INNHOLD. FORORD. Stavanger på

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

PEER GYNT Av Henrik Ibsen

PEER GYNT Av Henrik Ibsen PEER GYNT Av Henrik Ibsen Bearbeidet av Ingrid Weme Nilsen Premiere på Hovedscenen 7. september Trøndelag Teater 2013 De medvirkende: Den unge Peer Gynt Den gamle Peer Gynt Mor Åse Solveig Ingrid Mats

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Et vendepunkt Nord-Paraguay

Et vendepunkt Nord-Paraguay Et vendepunkt Nord-Paraguay La oss nå gå fram til 1967. Dette var på mange måter et spennende år. Da dro Astrid Myhrvold og Anna Strømsrud nordover i Paraguay til et helt nytt felt, og i første omgang

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Sult og Overflod. Spillerkompendie. - et historisk rollespill på Veien

Sult og Overflod. Spillerkompendie. - et historisk rollespill på Veien Sult og Overflod - et historisk rollespill på Veien En reise over 2000 år tilbake i tid - til år 11 etter vår tidsregning. Vi befinner oss i eldre jernalder og snarere bestemt i eldre romertid. Her i nord

Detaljer

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa (del 2 og 3 av hans selvbiografi - iblandet masse esoterisk-åndelig kunnskap og visdom - finnes også oversatt til dansk (med noen ord også til norsk) som historien om Rampa

Detaljer

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jegerfolkets hovedkompendium BFIT HISTORIE: Ved tidenes begynnelse var Moderen. Hun vandret ensom på jorden, men hun fant ikke ensomheten vel. Jorden var naken og livløs,

Detaljer

Kaledeernes Religion og Kultur

Kaledeernes Religion og Kultur Kaledeernes Religion og Kultur Habibi Kaldoc Sommeren 2002 Tekst c Otto Skrove Bagge, 1997 2002 Kan distribueres fritt i uendret tilstand. For nærmere opplysninger, kontakt otto@kaldoc.org Første versjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake.

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake. Jødedommen for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

2017-500 år etter Luther....Hva har sviktet siden Martin Luthers tid?

2017-500 år etter Luther....Hva har sviktet siden Martin Luthers tid? 2017-500 år etter Luther...Hva har sviktet siden Martin Luthers tid? 2017-500 år etter Luther...Hva har sviktet siden Martin Luthers tid? Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo opp

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010.

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde! Nasjonalt bønneråd www.bonnogfaste.no Du sende ditt ord til Noregs fjell,

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nummer 2. Det er å la våre sinn få frigjøre seg fra alle tidligere tanker om emnet, når det gjelder dets fortsatte oppfyllelse som skal skje i

Nummer 2. Det er å la våre sinn få frigjøre seg fra alle tidligere tanker om emnet, når det gjelder dets fortsatte oppfyllelse som skal skje i 1 DEN HVITE TRONE. 1 Himmelske Far. Vi er igjen et takknemlig folk, for vi vet vi er privilegert å få samles i Ditt Navn i denne sene time, Herre. Med de privilegier som Du har skjenket oss -- til og med

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen.

este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen. este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen. Merket av Gud. Og merke dyrets Folket blir merket, sannferdighet inn i kapitler og Bibelen versene. Denne boken er originale i portugisisk,

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research ELLEN G. WHITE ~I\ HAR VIST ELLEN G. WHITES FORSTE'SICKER. OG ERFARINGER ~~~-- Originaltittel: Early Writings Copyright 1882, Ellen G. White Copyright 1945, Ellen G. White Publications Copyright 2008,

Detaljer

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Nesbygda Historielag Etter å ha vokst opp på Tørkop, og arbeidet der mesteparten av mitt voksne

Detaljer