Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering AS Øylaks - lokalitet Hellaren, Midsund kommune Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 72/ RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Midsund kommune Cecilie Flatnes RN/CFM Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering AS Øylaks - lokalitet Hellaren, Midsund kommune Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 151/ RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mattilsynet DK Romsdal Cecilie Flatnes RN/CFM Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering AS Øylaks - lokalitet Hellaren, Midsund kommune 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Cecilie Flatnes RN/CFM Side: 1 av 36

2 Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Norsk Fjordsenter AS gbnr 121/57 m.fl. - fråsegn til varsel om oppstart Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - forlenging av byggeområde for Norsk Fjordsenter AS gbnr 121/57, 121/58 og 121/59 - Nordplan AS 2014/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nordplan AS Johnny Loen Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering AS Øylaks - lokalitet Hellaren, Midsund kommune 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Cecilie Flatnes RN/CFM Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering AS Øylaks - lokalitet Hellaren, Midsund kommune 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kystverket Midt-Norge Cecilie Flatnes RN/CFM Side: 2 av 36

3 Oversendelse - Fjord Gadus AS lokalitet Sighaug i Vanylven kommune - søknad om endring av art frå torsk til rognkjeks og berggylte Fjord Gadus AS og Marine Harvest Labrus AS - akvakulturtillatelse til oppdrett av rensefisk lokalitet Sighaug - Vanylven kommune 2014/ / RN/CFM 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vanylven kommune Cecilie Flatnes RN/CFM Oversendelse - Fjord Gadus AS lokalitet Sighaug i Vanylven kommune - søknad om endring av art frå torsk til rognkjeks og berggylte Fjord Gadus AS og Marine Harvest Labrus AS - akvakulturtillatelse til oppdrett av rensefisk lokalitet Sighaug - Vanylven kommune 2014/ / RN/CFM 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Cecilie Flatnes RN/CFM Oversendelse - Fjord Gadus AS lokalitet Sighaug i Vanylven kommune - søknad om endring av art frå torsk til rognkjeks og berggylte Fjord Gadus AS og Marine Harvest Labrus AS - akvakulturtillatelse til oppdrett av rensefisk lokalitet Sighaug - Vanylven kommune 2014/ / RN/CFM 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mattilsynet DK Sunnmøre Cecilie Flatnes RN/CFM Side: 3 av 36

4 Herøy kommune - frådeling av 2 bebygde bustadtomter gbnr 9/8 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - frådeling av 2 bebygde bustadtomter gbnr 9/8 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Herøy kommune Johnny Loen Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for rkevikgjerdet gbnr 94/19 m.fl - offentleg ettersyn - motsegn Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for rkevikgjerdet gbnr 94/19 m.fl - Plan Vest AS 2012/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sula kommune Johnny Loen Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Årsettunet, deler av gbnr 160/41, Ellingsøy - fråsegn ved offentleg ettersyn Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 160/41 Årset - Sivilarkitekt Grete Valen Blindheim 2011/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ålesund kommune Johnny Loen Side: 4 av 36

5 Averøy kommune - uttak av masse/planering gbnr 81/137 - Lars Erik Leite, Sigurd Solevåg og Knut nge Molvik - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Averøy kommune - masseuttak på gbnr 81/137 - Lars Erik Leite, Sigurd Solevåg og Knut nge Molvik - dispensasjon frå reguleringsplan 2014/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Averøy kommune Johnny Loen Midsund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Akslakleiva bustadfelt - fråsegn ved melding om oppstart Midsund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Akslakleiva bustadfelt - Angvik Prosjektering AS 2013/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Angvik Prosjektering AS Anders Røynstrand POA/ARØ Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Blaadalen - Strandafjellet del av gbnr 53/371 - fråsegn ved offentleg ettersyn - andre gong Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Blaadalen - Strandafjellet del av gbnr 53/371, 394, 400, 2, 403, 392 m.fl - AREAL+ 2010/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Stranda kommune Anders Smith-Øvland POA/ASØV Side: 5 av 36

6 Ørsta kommune - oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon gbnr 170/4, Standal - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ørsta kommune - oppføring av ny basestasjon for nødkommunikasjon gbnr 170/4, Standal - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ørsta kommune Johnny Loen Ålesund kommune - frådeling av parsell til boligformål gbnr 157/1 - Hagen på Ellingsøy - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune - frådeling av parsell til boligformål gbnr 157/1 - Hagen på Ellingsøy - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ålesund kommune Johnny Loen Sykkylven kommune - frådeling av løe og garasjeanlegg gbnr 15/1 som tillegg til Klokkehaug maskin AS - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommunedelplan Sykkylven kommune - frådeling av løe og garasjeanlegg gbnr 15/1 som tillegg til Klokkehaug maskin AS - dispensasjon frå kommunedelplan 2014/ / POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sykkylven kommune Johnny Loen Side: 6 av 36

7 Surnadal kommune - gbnr 14/1 - frådeling til bustad - Lars J. Holten - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Surnadal kommune - gbnr 14/1 - frådeling av tomt - Lars J. Holten - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Surnadal kommune Johnny Loen LK anmodning om delutbetaling av løyvde midler til lokal samfunnsutvikling i Møre og Romsdal Søknad om deltaking i LK-prosjektet 2010/ / RN/KHH 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gunhild Dahle RN/GDA Midsund kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Midsundfjøra - fråsegn ved melding om oppstart Midsund kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Midsundfjøra 2014/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Midsund kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Side: 7 av 36

8 Rauma kommune - reparasjon og ombygging av vorr, bølgebrytar og stø - gbnr 152/4/11 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå pbl 1-8 Rauma kommune - reparasjon og ombygging av Vorr, bølgebryter og stø gbnr 152/4/11 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rauma kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Eide kommune - tilbygg til hytte gbnr 152/14 Ottar Smørholm - uttalelse ved søknad om dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Eide kommune - tilbygg på hytte gbnr 152/14 Ottar Smørholm - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eide kommune Johnny Loen Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Nerdalen avløpsrenseanlegg gbnr 122/7 og 122/151 - uttalelse ved revidert varsel om oppstart Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Nerdalen avløpsrenseanlegg gbnr 122/7 og 122/ / / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Asplan Viak Johnny Loen Side: 8 av 36

9 Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 15/3/8 - Aure Panorama - fråsegn ved varsel om oppstart Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 15/3/8 - Aure Panorama - Ose ngeniørkontor AS 2014/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ose ngeniørkontor AS Johnny Loen Giske kommune - detaljregulering - mindre reguleringsendring - Myrane 127/13 - fråsegn ved offentleg ettersyn Giske kommune - reguleringsendring - Myrane 127/13 - mindre endring 2014/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Giske kommune Johnny Loen Svar på søknad om skoleskyss ved delt bustad Skuleskyss for barn med delt bustad - ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / SA/JSO TP Offl 13, Fvl 13 N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Jorunn Sølvberg SA/JSO Fræna kommune - detaljregulering - mindre reguleringsendring for Stavik - fråsegn ved avgrensa høyring Fræna kommune - detaljregulering, endring for reguleringsplan Stavik 2014/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fræna kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Side: 9 av 36

10 Molde kommune - frådeling av bygd fritidseigedom - gbnr 54/1 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune - fradeling av fritidseiendom rundt eksisterende hytte - gbnr 54/1 - Randi Hjelset Fredriksen - dispensasjon fra kommuneplan 2014/ / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Molde kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Oversending av H rapport - ndersøkelser av C-felt for taretråling i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i 2013 Taretråling 2013/ / RN/AS 48 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Giske kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arve ngolf Slettvåg RN/AS Side: 10 av 36

11 Dispensasjonar og planar etter plan- og bygningslova - fylkeskommunen sin praksis og prioriteringar Dispensasjonar etter plan- og bygningslova - innhald i oversendingane frå kommunen 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Molde kommune Ålesund kommune Kristiansund kommune Vanylven kommune Sande kommune Herøy kommune lstein kommune Hareid kommune Ørsta kommune Volda kommune Norddal kommune Stranda kommune Sykkylven kommune Stordal kommune Ørskog kommune Skodje kommune Giske kommune Sula kommune Haram kommune Vestnes kommune Rauma kommune Nesset kommune Midsund kommune Aukra kommune Sandøy kommune Fræna kommune Eide kommune Gjemnes kommune Tingvoll kommune Sunndal kommune Surnadal kommune Rindal kommune Halsa kommune Aure kommune Smøla kommune Averøy kommune Johnny Loen Side: 11 av 36

12 Møtereferat Arbeidsmiljøprosess ***** ***** ***** ***** 2013/ / ADM/KA TP Offl 13, Fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Karoline Angvik psen ADM/KA Budsjett 2014 Budsjettoppfølging - samferdselsutvalet X 2014/ / ADM/KR 210 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kari Rundmo ADM/KR Detaljbudsjett Kultur- og folkehelseutvalet Budsjettoppfølging - Politisk verksemd - Kultur- og folkehelseutvalet X 2013/ / ADM/GEN 150 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gunn Elin Nygård ADM/GEN Fræna kommune - oppføring av tilbygg til bustadhus - gbnr 46/46 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Fræna kommune - oppføring av tilbygg - gbnr 46/46 - dispensasjon fra reguleringsplan 2014/ / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fræna kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Side: 12 av 36

13 Oppmelding til fagprøve i automatiseringsfaget som Vg3 elev Lærlingmappe - ***** ***** ***** 2014/ / TD/AVR L Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Åse Vatne Riksfjord TD/AVR Oppmelding til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget Praksiskandidat - ***** ***** ***** 2014/ / TD/NSK PK Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Nina Skovly TD/NSK Oppmelding til fagprøve i salgsfaget Praksiskandidat - ***** ***** ***** 2014/ / TD/SV PK Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Siv Sandøy TD/SV Søknad om 20% permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TD/LSH P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Line Sandøy Hjelle TD/LSH Side: 13 av 36

14 Vurdering av fartsgrense i forbindelse med vegvedlikehold Fannefjordtunnelen Omkjøring i forbindelse med veivedlikehold Fannefjordtunnelen 2014/ / SA/LAL Q80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Wenche Kvadsheim Jonas Solheim SA/JS Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Klage over tildeling av ledig løyve tilknytt Ring Taxi SA Drosjeløyvene i Giske, Sula og Ålesund kommuner - Oppsigelse av løyve T-605 tilknyttet Ring Taxi Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 10731/ SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gurjit Singh Jan Eirik Søraas SA/JES Søknad om støtte til tannbehandling Tannbehandling ***** ***** ***** 2014/ / FTLE/ANV TP Offl 13, Fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Anthony Normann Valen FTLE/ANV Oppmelding til fagprøve i helsearbeiderfaget Praksiskandidat ***** ***** 2013/ / TD/NSK PK Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Nina Skovly TD/NSK Side: 14 av 36

15 Oppmelding til fagprøve i renholdsoperatørfaget Praksiskandidat - ***** ***** 2014/ / TD/NSK PK Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Nina Skovly TD/NSK Oppmelding til fagprøve i renholdsoperatørfaget Praksiskandidat - ***** ***** 2014/ / TD/NSK PK Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Nina Skovly TD/NSK Oppmelding til fagprøve i ambulansefaget Praksiskandidat - ***** ***** 2014/ / TD/NSK PK Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Nina Skovly TD/NSK Oppmelding til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget Praksiskandidat - ***** ***** ***** 2014/ / TD/NSK PK Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Nina Skovly TD/NSK Side: 15 av 36

16 Ålesund kommune - Detaljregulering - reguleringsendring kvartalsleikeplass mm gbnr 22/326 - presisering Ålesund kommune - gbnr 22/326 - Reguleringsendring - reguleringsplan for kvartalsleikeplass mm - Varsel om utvida planområde - Jf 10/ / / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ålesund kommune Johnny Loen Gjemnes kommune - tilbygg til eldre våningshus gbnr 2/1-5 - Jun Terese Grindvold - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan Gjemnes kommune - SEFRAK - oppføring av tilbygg til eldre våningshus gbnr 20/1-5 - Jun Terese Grindvold - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gjemnes kommune Johnny Loen Gjemnes kommune, gbnr 20/1 - Tilbygg til eldre våningshus Gjemnes kommune - SEFRAK - oppføring av tilbygg til eldre våningshus gbnr 20/1-5 - Jun Terese Grindvold - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gjemnes kommune Johnny Loen Side: 16 av 36

17 Bekreftelse Rekrutteringssak GS-rådgivar 2014/ / POA/OHHA PA Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Ole Helge Haugen POA/OHHA Bekreftelse Rekrutteringssak GS-rådgivar 2014/ / POA/OHHA PA Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Ole Helge Haugen POA/OHHA Bekreftelse Rekrutteringssak GS-rådgivar 2014/ / POA/OHHA PA Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Ole Helge Haugen POA/OHHA Bekreftelse Rekrutteringssak GS-rådgivar 2014/ / POA/OHHA PA Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Ole Helge Haugen POA/OHHA Side: 17 av 36

18 Bekreftelse Rekrutteringssak GS-rådgivar 2014/ / POA/OHHA PA Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Ole Helge Haugen POA/OHHA Søknad om tilskot Prosjekt frivillig verksemd - søknadsfrist 1. april 2014/ / K/HHE (ngen hjemmel) 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/HHE Bygdheim forsamlingshus Søknad om tilskot Prosjekt frivillig verksemd - søknadsfrist 1. april 2014/ / K/HHE (ngen hjemmel) 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/HHE Åheim Bygdeutvikling (ÅBu) Søknad om tilskot Lokale konsertarrangørar 2013/ / K/LMO (ngen hjemmel) 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/LMO Kristiansund Kammerkor Side: 18 av 36

19 Søknad om tilskot MD - Tiltak - Frivillig verksemd lokalsamfunn 2013/ / K/MMSS 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS MOLDE TAMLSK KNST OG KLTR ORGANSASJON Smøla kommune - etablering av parkeringsplass, oppføring av forretningsbygg og utfylling i sjø gbnr 20/3 - samordning - dispensasjon frå reguleringsplan Smøla kommune - etablering av parkeringsplass, oppføring av forretningsbygg og utfylling i sjø gbnr 20/3 - samordning - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl / /2014 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Johnny Loen Herøy kommune - masseuttak/fylling i sjø gbnr 38/8 - Marine Harvest as - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Herøy kommune - masseuttak/fylling i sjø gbnr 38/8 - Marine Harvest as - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2014 POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Anders Smith-Øvland POA/ASØV Side: 19 av 36

20 Haram kommune - vedtak - frådeling av tomt rundt eksisterande bygningar gbnr 23/6 - dispensasjon frå kommuneplan Haram kommune - frådeling av tomt rundt eksisterande bygningar gbnr 23/6 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Haram kommune Kopi: Hareid kommune - lok Hagarsneset - omgjøring til permanent tillatelse Hareid kommune - lok Hagarsneset - omgjøring til permanent tillatelse 2010/ / RN/CFM 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune RN/CFM TE Fylkesmannen i Møre og Romsdal RF tbetalingsanmodning - tilsegn nr Regionale utviklingsmidlar Næmingeordning ved Nordmøre museum avd Geitbåtmuseet 2013/ / K/CST (ngen hjemmel) 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/CST Nordmøre Museum Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre - innkalling til telefonmøte Dovrefjell Nasjonalparkstyre / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TO Dovrefjell nasjonalparkstyre, Sekretariat Side: 20 av 36

21 Bekreftelse på mottatt dokument nnsynsbegjæring - tannleger som jobber i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten 2014/ / FTLE/ERE (ngen hjemmel) 041 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/ERE Lars Haakon Søraas Kopi: Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 175/26/30/48/66/83/171/240/264/347/356 - Søvik Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 175/26/30/48/66/83/171/240/264/347/356 - Søvik 2013/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan for Bårdsgjerdet Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan for Bårdsgjerdet Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 11819/ POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal nformasjon til skoleeigar om felles nasjonalt tilsyn med grunnopplæringa Felles nasjonalt tilsyn med grunnopplæringa / / TD/SVH A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TD/SVH Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 21 av 36

22 Søknad - opera- og kulturhus i Kristiansund Opera og kulturhus i Kristiansund 2013/ /2014 K/OSC D12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/OSC Kristiansund kommune Søknad om gjesteelevsgaranti - ***** ***** Gjesteelevsgaranti skoleåret 2014/ / /2014 TD/JANE ØK Offl ledd 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EBR ***** Revidert forprosjekt Opera- og kulturhus i Kristiansund Opera og kulturhus i Kristiansund 2013/ / K/OSC D12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/OSC Kristiansund kommune ndividuell oppfølgingsplan Personalmappe - ***** ***** ***** 2004/ / TD/LSH P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LSH ***** Side: 22 av 36

23 Kopi: Herøy kommune - reguleringsplan - detaljregulering gbnr 20/27 m fl Frøystad Herøy kommune - reguleringsplan - detaljregulering gbnr 20/27 m fl Frøystad 2014/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 15/3/8 - Aure Panorama Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 15/3/8 - Aure Panorama - Ose ngeniørkontor AS 2014/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Norddal kommune - frådeling - tomt til hytte gbnr 52/6 - dispensasjon frå kommuneplan Norddal kommune - frådeling - tomt til hytte gbnr 52/6 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Giske kommune - områderegulering - reguleringsplan for Ytterland nord for Demma Giske kommune - områderegulering - reguleringsplan for Ytterland nord for Demma 2012/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 23 av 36

24 Søknad om godkjenning på å sette ut fiskeyngel i de to nedre Ølmevatna på Børa v/marstein i Rauma Medalen grunneierlag SA - søknad om utsetting av fiskeyngel 2014/ / RN/HSL K62 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune RN/HSL Medalen grunneierlag SA Kopi: Averøy kommune - frådeling tilleggsareal gbnr 52/130 Erna Heggem - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune - frådeling tilleggsareal gbnr 52/130 Erna Heggem - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Averøy kommune - frådeling gbnr 57/2 Halvor Gaarden - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune - frådeling gbnr 57/2 Halvor Gaarden - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Averøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Kårvåg boligfelt gbnr 96/1 og 3 Averøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Kårvåg boligfelt gbnr 96/1 og / / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 24 av 36

25 Kopi: Kristiansund kommune - detaljregulering - privat reguleringsplan for Ådalsgrenda på Frei Kristiansund kommune - detaljregulering - privat reguleringsplan for Ådalsgrenda på Frei 2014/ / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Søknad om driftstilskudd - Musikk i Molde domkirke Lokale konsertarrangørar 2013/ / K/LMO 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/LMO Den norske kirke, Molde domkirke niversell utforming på ferjer i Sande/Vanylven og Hareid/Sula niversell uforming på ferjer 2014/ /2014 SA/MAV 652 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune SA/GERO Norges Handikapforbund Nord Vest Delutbetaling støtte til selanlegg, Tilsegn nr Atlanterhavsparken 2011/ / RN/FMA (ngen hjemmel) 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune RN/LSS Atlanterhavsparken, Ålesund Akvarium Side: 25 av 36

26 Signert aksept for tilskot - tilsegn nr Fossevandring Geiranger 2012/ / RN/LSS (ngen hjemmel) 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune RN/LSS Stranda kommune Kopi: Stadfesting av vedtak - avslag på søknad om endring av oppdrettsart på lokalitet Hagarsneset Hareid kommune - lok Hagarsneset - omgjøring til permanent tillatelse 2010/ / RN/CFM (ngen hjemmel) 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune RN/CFM TE Mattilsynet Protokoll fra ekstraordinært årsmøte Skaret Skisenter 2013/ /2014 ADM/WLO (ngen hjemmel) 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/WLO Skaret Skisenter Testturbin på Haugøya, Smøla - bestilling av arkeologisk registrering Smøla kommune - testturbin for vindkraft på Haugøya - Statkraft AS 2013/ /2014 (ngen hjemmel) S82 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/JRA Statkraft AS Side: 26 av 36

27 Fræna kommune - oppføring av molo og utebod gbnr 61/32 - dispensajon frå kommuneplan og pbl 1-8 Fræna kommune - oppføring av molo og utebod gbnr 61/32 - dispensajon frå kommuneplan og pbl / / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Fræna kommune Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan - endring for Sandvik, del av gbnr 218/4 Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan - endring for Sandvik, del av gbnr 218/4 2011/ /2014 REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune Aure kommune Kopi: SalMar Farming AS avd Halsanaustan - svar på søknad - vedtak om godkjenning av utvidelse av lokalitet Korsneset fra MTB 3120 til 4680 tonn SalMar Farming AS - Lokalitet Korsneset Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 11902/ RN/AS (ngen hjemmel) 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune RN/AS Mattilsynet Verneområdestyret for Trollheimen - Saksprotokoll fra Verneområdestyremøte på Oppdal den Samarbeidsutvalget for Trollheimen landskapsverneområde - administrativt kontaktutvalg 2014/ /2014 ADM/RLO (ngen hjemmel) 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/RLO Verneområdeforvalter Trollheimen Side: 27 av 36

28 Heving av lærekontrakt som helsefagarbeider Lærlingmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/NSK L Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TD/NSK ***** Rapportering God Helse - Lågterskel fysisk aktivitet Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 11910/2014 K/SAF (ngen hjemmel) 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Friluftslivskolen MO Søknad om permisjon skoleåret 2013/2014 Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TD/MEH E Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH ***** Meldeskjema for elev som avbryt vidaregåande utdanning Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2011/ / TD/MEH E Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH TO ***** Side: 28 av 36

29 Oppdatert rundskriv om kollektivtransportforordningen - plikt til offentliggjering av opplysningar knytt til kjøp av kollektivtransporttenester Lov- og forskriftsendringar - forordning, kollektivtransportordninga 2011/ / SA/MAV (ngen hjemmel) N02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune SA/AKB Samferdselsdepartementet Søknad om reservering av skoleplass skoleåret 2015/2016 Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / TD/PME E Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TD/PME ***** Klageskjema Klage på eksamen ***** ***** ***** 2014/ /2014 TD/HLO KA Offl ledd B65 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TD/HLO ***** Søknad om utvidet opplæringsrett - ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 TD/JANE E Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TD/ANSA ***** Side: 29 av 36

30 ndividuell oppfølgingsplan Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/LSH P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LSH ***** Signert avtale - Sjømatbar NorFishing 2014 Sjømatbar NorFishing / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN ***** Signert avtale - Kurs-, konferanse- og overnattingstjenester i Møre og Romsdal Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Quality Hotel Alexandra Signert avtale - Kurs-, konferanse- og overnattingstjenester i Møre og Romsdal Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Quality Hotel Waterfront Side: 30 av 36

31 Signert avtale - Kurs-, konferanse- og overnattingstjenester i Møre og Romsdal Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Quality Hotel Grand Kristiansund Signert avtale - Kurs-, konferanse- og overnattingstjenester i Møre og Romsdal Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Rica Seilet Hotel Signert avtale - Kurs-, konferanse- og overnattingstjenester i Møre og Romsdal Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Rica Hotel Kristiansund Signert avtale - Kurs-, konferanse- og overnattingstjenester i Møre og Romsdal Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Hareid Hotell Side: 31 av 36

32 Signert avtale - Kurs-, konferanse- og overnattingstjenester i Møre og Romsdal Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Hotell var Aasen Høring - søknad om nydyrking gbnr 81/1 og 52/6 Tingvoll kommune - søknad om nydyrking gbnr 81/1 og 52/6 2014/ / K/JPR V83 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/JPR Tingvoll kommune Avslag på krav om refusjon av sykepenger for arbeidstaker som er langvarig eller kronisk syk Sykepenger ***** ***** ***** 2013/ / ØK/GM TP Offl 13, Fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune ØK/GM ***** Signert avtale - Kurs- og konferanse- og overnattingstjenester Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Thon Hotel Vårsøg Side: 32 av 36

33 Signert avtale - Kurs- og konferanse- og overnattingstjenester Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Thon Hotel Kristiansund Signert avtale - Kurs- og konferanse- og overnattingstjenester Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Rica Hotel Scandinavie Signert avtale - Kurs- og konferanse- og overnattingstjenester Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Stranda Hotel AS Signert avtale - Kurs- og konferanse- og overnattingstjenester Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Classic Norway Drift Side: 33 av 36

34 Signert avtale - Kurs- og konferanse- og overnattingstjenester Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Hotel nion Geiranger Signert avtale - Kurs- og konferanse- og overnattingstjenester Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Rica Parken Hotel Krav om installasjon av brovaktsalarm - kompensasjon Avtale fylkesvegferje i Møre og Romsdal Torghatten as Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 11990/ SA/AKB N33 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune SA/DH Fjord 1 AS Signert avtale - Kurs- og konferanse- og overnattingstjenester Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN First Hotel Atlantica Side: 34 av 36

35 Signert avtale - Kurs- og konferanse- og overnattingstjenester Kurs- og konferansetjenester 2014/ / / JR/JN Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN Best Western Baronen Hotell Søknad om tilskot Lokale konsertarrangørar 2013/ /2014 K/LMO (ngen hjemmel) 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/LMO Averøy gospelgruppe Søknad om tilskot Drift frivillig verksemd 2013/ /2014 K/HHE (ngen hjemmel) 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/HHE Folkeakademiet Midt-Norge Søknad om tilskot MD - Drift innvandrarorganisasjonar 2013/ / K/MMSS 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS Filipino Society Møre og Romsdal Side: 35 av 36

36 Søknad om tilskot Prosjekt frivillig verksemd - søknadsfrist 1. april 2014/ /2014 K/HHE 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylkeskommune K/HHE Sunnmøre Kystlag Side: 36 av 36

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok.

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.03.2014 Forespørsel - ndersøkelse om spillvarme fra Nyhamna Spillvarme Nyhamna

Detaljer

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok.

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift og godkjenning av ny fagleg

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.02.2014 Prosjekteringsmøte 01 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag

Detaljer

Journaldato: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.2013.

Journaldato: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 22.10.2013 Surnadal kommune - Hardbakkelva kraftverk - vurdering av konsesjonsplikt

Detaljer

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 10.03.2014 nnhold: Oppnemning av nye prøvenemnder i Møre og Romsdal 010112-311215

Detaljer

Journaldato: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Klassering: RN/KTO. Dok.

Journaldato: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Klassering: RN/KTO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.07.2014 Tilbakeføring av tilsagn - Breiband fase V Breiband Nordvest V 2012/1917-77

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

Journaldato: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok.

Journaldato: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.11.2013 Partnarskapsmøte hoppid.no Kristiansund kommune Fornying av partnarskapsavtalar

Detaljer

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.02.2014 nnhold: Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan for Bårdsgjerdet

Detaljer

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 20.08.2013 Surnadal kommune - reguleringsendring gbnr 91/1, 91/108 og 91/128

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok.

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.05.2014 Søknad om fritak fra vervet som 1. vara Søknader om fritak frå politiske

Detaljer

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01.

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.03.2014 om utsett frist for tilsegn 122/2010 2010 - Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 19.03.2014 nnhold: Vederlag for godkjenning av behandlingsforslag frå tannlege Støtte

Detaljer

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok.

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.04.2014 Svar på søknad om tilrettelagt eksamen i REA3022 Tilrettelagt eksamen

Detaljer

Journaldato: 28.01.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.10.2013.

Journaldato: 28.01.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,n, x, Status: J,A 29.01.2014 nnhold: Strandabø baseplass 420 kv leidning Ørskog-Fardal N 2009/11473-26

Detaljer

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok.

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.03.2014 Transportplan for Vestlandet Transportplan Vestlandet 2007/1858-1

Detaljer

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 10.07.2013 nnhold: Prosjektgruppemøte 14.06.2013 2.2 Referater K601 Borgund

Detaljer

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok.

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.11.2013 Tilstandsrapport for Fagerlia vgs Tilstandsrapport for Fagerlia vgs

Detaljer

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok.

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,X,N 24.10.2013 nnhold: Vedtak tilapssa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa

Detaljer

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.12.2013 Regulering fornminneområde Holsfeta Sula kommune - detaljregulering

Detaljer

Journaldato: 29.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: 29.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Aksjeselskapet

Detaljer

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.09.2014 Høyring - vurdering av innkorting av ferjestrekninga Volda-Lauvstad Ferjesambandet

Detaljer

Offentlig journal. Endring av rett og lærlingtilskot på lærekontrakt i Kulde- og varmepumpemontørfaget for ***** *****

Offentlig journal. Endring av rett og lærlingtilskot på lærekontrakt i Kulde- og varmepumpemontørfaget for ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2014 Endring av rett og lærlingtilskot på lærekontrakt i Kulde- og varmepumpemontørfaget

Detaljer

Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV

Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.05.2013 Møtereferat 14.04.2009 God Helse God Helse-prosjektet - evaluering

Detaljer

Journaldato: 14.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2013.

Journaldato: 14.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2013 Småkraftverk i Ørsta og Volda kommunar - søknad for 14 kraftverk - fråsegn

Detaljer

Journaldato: 18.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 18.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2013 Lerøy Hydrotech AS 965831436 - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett

Detaljer

Journaldato: 21.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: A50. Dok.

Journaldato: 21.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: A50. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.03.2014 Formidling 2013 - utsending av namn på søkarar til læreplass Formidling

Detaljer

Journaldato: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2014. Klassering: ØK/GKO. Dok.

Journaldato: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2014. Klassering: ØK/GKO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 20.06.2014 nnhold: Tilbod på lån Refinansiering av lån 2014 2014/6239-11 36017/2014

Detaljer