Offentlig journal. Søknad om tilskot til energinettverk Tussa Regionale utviklingsmidlar Energinettverk Tussa 2013/ /2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om tilskot til energinettverk Tussa - 2013-0007. Regionale utviklingsmidlar 2013 - Energinettverk Tussa 2013/805-4 4127/2013"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,X,N Søknad om tilskot til energinettverk Tussa Regionale utviklingsmidlar Energinettverk Tussa 2013/ / RN/LJ 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tussa Kraft AS Lina Jonasson RN/LJ Referat fra møte Arbeidsmiljøprosess ***** ***** ***** ***** 2013/ / ADM/KA P 408 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker ***** ***** ***** ***** Karoline Angvik psen ADM/KA SJ-3 og M-SJ-5- Salmar Organic AS Løyve til utviding av maksimalt tillaten biomasse og anleggsendring på lokalitet Furneset i Vestnes kommune Søknad om endret anleggsplassering og utvidelse av MTB Furneset i Vestnes kommune 2012/ / RN/BAZ 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Salmar Organic AS Birgit Aarønæs Zanella RN/BAZ Side: 1 av 67

2 Status og utfordringar med tiltaksanalysearbeidet og gjennomføringa av vassforskrifta i Møre og Romsdal vassregion Statusmelding vassforskriftsarbeidet Møre og Romsdal vassregion 2013/ / RN/TOM ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Miljøverndepartementet Tormod B. B. Meisingset RN/TOM RF Søknad om tilskot til forprosjekt KOMrigg - søknad nr Søknad om tilskot - KOMrigg - Forprosjekt 2013/ / RN/LJ 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KOM Vekst AS Lina Jonasson RN/LJ Søknad om flytting av eierskapet for prosjektet Tingvoll Sol- og bioenergisenter fra NORSØK til Bioforsk Økologisk, tilsagn nr 0012/2012 Kompetansesenter for bio- og solenergi - driftstilskot Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 18491/ RN/LJ 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NORSØK Lina Jonasson RN/LJ Side: 2 av 67

3 Svar på søknad om endring av påstigningsstad ved skoleskyss Søknad om endring av skoleskyss - Hankane 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Åse Sølvik Jorunn Sølvberg Vedtak om grunnskoleopplæring for voksne med tilbod om spesialundervisning Skoleskyss for voksne som har grunnskoleopplæring etter opplæringslova 4A 2013/ / ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Halsa kommune - Engdalselva kraftverk - søknad om konsesjon etter vassressurslova - fråsegn ved høyring Halsa kommune - bygging av Engdalselva kraftverk Jfr FE09/657 og FE/ / / POA/JLOE S11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen POA/JLOE Støtte fil finansiering av ringvirkningsanalyse Søknad om tilskot - Støtte fil finansiering av ringvirkningsanalyse 2013/ / RN/LJ 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristiansund kommune Lina Jonasson RN/LJ Side: 3 av 67

4 Aure kommune - kommuneplan arealdel - fråsegn ved varsel om oppstart med planprogram Aure kommune - kommuneplan arealdel 2013/ /2013 POA/MM KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aure kommune Johnny Loen POA/JLOE RF Søknad om tilskot til "Findsuppliers" - søknad nr Navitas Network - tiltak for profilering innan petroleumsbransjen 2013/ / RN/BE 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Navitas Network Lina Jonasson RN/LJ Godkjennelse av Reglement for Molde Taxisentral AS Drosjeløyva i Molde kommune - Godkjenning av vedtekter og reglement for Molde Taxisentral AS 2012/ / SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Molde Taxi AS Jan Eirik Søraas SA/JES Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan Øksendalsøra - kommunehusområdet og Bua - offentleg ettersyn - motsegn Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan Øksendalsøra - kommunehusområdet 2012/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sunndal kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Side: 4 av 67

5 Aure kommune - sjøledning Aure - Lesund - fråsegn til revidert forslag Aure kommune - ny vassleidning Eidestranda-Kalland-Lesund 2011/ / POA/JLOE M20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Asplan Viak AS Johnny Loen POA/JLOE Surnadal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Syltbakken - offentleg ettersyn - motsegn Surnadal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for utvidelse av industriområde Pipelife Norge AS - Suconsult AS 2012/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Surnadal kommune Johnny Loen POA/JLOE Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 5/12 og 4/8 Emblem skole - fråsegn ved offentleg ettersyn Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 5/12 og 4/8 Emblem skole 2012/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ålesund kommune Anders Smith-Øvland POA/ASØV Skodje kommune - kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet fråsegn til varsel om oppstart Skodje kommune - kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet / / POA/ASØV KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Skodje kommune Kristian Hole Fløtre Side: 5 av 67

6 Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan for rorbuer og fritidshus m.m. på Vågholmane på Fjørtoft - fråsegn ved varsel om oppstart Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan for rorbuer og fritidshus mm gbnr 3/136 på Vågholmane på Fjørtoft 2013/ / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sivilingeniør Hallgeir Wuttudal Kristian Hole Fløtre Herøy og lstein kommunar - forvaltningsplan for Runde og Grasøyane fuglefredingsområde og Goksøyrmyrane naturreservat - fråsegn ved høyring Herøy og lstein kommunar - forvaltningsplan for Runde og Grasøyane fuglefredingsområde og Goksøyrmyrane naturreservat 2013/ /2013 K12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kristian Hole Fløtre Kristiansund kommune - oppføring av tilbygg til fritidsbolig gbnr 116/32 - uttalelse ved søknad om dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Kristiansund kommune - oppføring av tilbygg til fritidsbolig gbnr 116/32 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/JLOE DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristiansund kommune Johnny Loen POA/JLOE Side: 6 av 67

7 Vestnes og Ørskog kommunar - detaljregulering - reguleringsplan for E39 Ørskogfjellet - fråsegn ved varsel om oppstart Vestnes og Ørskog kommunar - detaljregulering - reguleringsplan for E39 Ørskogfjellet 2013/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens vegvesen Region Midt Johnny Loen POA/JLOE Skodje kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 23/6, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 - Mørehus AS - fråsegn ved varsel om oppstart Skodje kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 23/6, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 - Mørehus AS 2013/ / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Harald Hjelle Arkitekter AS Kristian Hole Fløtre Avslag på søknad om utvidet rett til videregående opplæring Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/LTN E ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Laila H. T. Nielsen TD/LTN Herøy kommune - frådeling av bebygd parsell gbnr 16/12 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - frådeling av bebygd parsell gbnr 16/12 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Side: 7 av 67

8 Ørskog kommune - omlegging tilkomstveg gbnr 108/9 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Ørskog kommune - omlegging tilkomstveg gbnr 108/9 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ørskog kommune Kristian Hole Fløtre Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan Bårdsgjære og Lande bustadfelt B-11 - fråsegn ved revidert varsel om oppstart Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan (Bårdsgjære) Bårdsgjerdet og Lande bustadfelt B-11 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 34890/ POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Plan Vest AS Kristian Hole Fløtre Godstransport med motorvogn - melding om løyvetildeling Godstransportløyve - Veøy A/S 2013/ / SA/BMM N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Veøy A/S Bente Malme SA/BMM Side: 8 av 67

9 Herøy kommune - bruksendring frå løe til hytte gbnr 51/1 Jostein Storøy - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - bruksendring frå løe til hytte gbnr 51/1 Jostein Storøy - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Drosjeløyva i giske, Sula og Ålesund kommunar - Kravet til vandel - Oppdatering av politiattest Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Kravet til vandel - Oppdatering av politiattest 2011/ / SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kåre Ekroll Jan Eirik Søraas SA/JES Giske kommune - midlertidig hall over ridebane gbnr 1/3 - Giske Hestesportsklubb - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Giske kommune - midlertidig hall over ridebane gbnr 1/3 - Giske Hestesportsklubb - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Giske kommune Kristian Hole Fløtre Side: 9 av 67

10 lstein kommune - mindre utviding av eksisterande molo gbnr 29/45 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1.8 lstein kommune - mindre utviding av eksisterande molo gbnr 29/45 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker lstein kommune Kristian Hole Fløtre Herøy kommune - oppføring av ateliè/næringsbygg gbnr 82/5 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Herøy kommune - oppføring av ateliè/næringsbygg gbnr 82/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2013 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Herøy kommune - frådeling av areal frå gbnr 4/1 som tilleggsareal til eksisterande bustadtomt gbnr 4/80 på Kvalsund - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - frådeling av areal frå gbnr 4/1 som tilleggsareal til eksisterande bustadtomt gbnr 4/80 på Kvalsund - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Side: 10 av 67

11 Herøy kommune - frådeling av areal frå gbnr 79/141 som tilleggsareal til eksisterande hyttetomt gbnr 79/75 på Leikong - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - frådeling av areal frå gbnr 79/141 som tilleggsareal til eksisterande hyttetomt gbnr 79/75 på Leikong - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Fullmakt til å representere Møre og Romsdal fylkeskommune nnovasjon Norge - Foretaksmøte 2013/ / RN/BEL 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nnovasjon Norge AS Per Eldar Nakken RN/PEN Retur av løyvegarantiar Godstransportløyve - Veøy A/S 2013/ / SA/BMM N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SpareBank 1 SMN Bente Malme SA/BMM Oppseiing av løyve/løyvegaranti Godstransportløyve - Oddvar Sandnes 2013/ / SA/BMM N13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sparebank1 SMN Bente Malme SA/BMM Side: 11 av 67

12 Drosjeløyva i Averøy kommune - Ajourføring av Reglement for Averøy Drosjesentral Drosjeløyva i Averøy kommune - Averøy Drosjesentral ANS 2012/ / SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Averøy Drosjesentral ANS Jan Eirik Søraas SA/JES Vedtak tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / SA/N Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngebjørg Nergaard SA/N Høyring - revidering av skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal Revidering av skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal 2013/ / SA/GERO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Høyringsinstansane Jorunn Sølvberg Søknad om endring av skyssordning på strekninga Håkkåssaga - Tingvoll barneskole Skoleskyss - farlig påstigningsstad for skolebuss 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Side: 12 av 67

13 Sande kommune - vedtak - oppføring av brakkerigg gbnr 17/22 - Myklebust Verft A/S, Gursken - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Sande kommune - oppføring av brakkerigg gbnr 17/22 - Myklebust Verft A/S, Gursken - Jf FE06/ / / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sande kommune Kristian Hole Fløtre Tilsegn og tilskot på inntil NOK ,- frå kap 551 post 60 til Møreforsking marin HPV Fangstbehandling av råstoff til klippfisk 2013/ / RN/LN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møreforsking Marin Lisbeth Nervik RN/LN SV ndustriinkubator - søknad om sluttutbetaling av tilskot kr frå kap 551 post 60 til "Oppstart/utvikling av SV ndustriinkubator 2012" Tilsegn Regionale utviklingsmidlar SV ndustriinkubator 2011 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 37609/ RN/AMOS 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Økonomiavdelinga Mariann Veiset RN/MVE Side: 13 av 67

14 Hareid kommune - frådeling av bustadtomt for oppføring av bustadhus nr 2 gbnr 47/2 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Hareid kommune - frådeling av bustadtomt for oppføring av bustadhus nr 2 gbnr 47/2 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hareid kommune Kristian Hole Fløtre Søknad om fullføringsrett for skoleåret 2013/2014 Elevmappe ***** ***** ***** 2013/ / TD/LTN E ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** Laila H. T. Nielsen TD/LTN Møtereferat - Byen som regional motor - Kristiansund Bymøter 2011/ / RN/KHH ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristiansund kommune Eivind Vartdal Ryste RN/EVR Side: 14 av 67

15 Halsa kommune - søknad vassressurslova - Skallelva kraftverk - Skallelva Kraft AS - fråsegn ved offentleg ettersyn Halsa kommune - bygging av Skallelva kraftverk - Skallelva Kraft AS 2013/ / POA/JLOE S11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen POA/JLOE Vestnes kommune - frådeling til bustad gbnr 4/7 Daugstad - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Vestnes kommune - oppretting av ny grunneigedom gbnr 4/7 Daugstad - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/JLOE DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vestnes kommune Johnny Loen POA/JLOE Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsplan - del av Hareidseidet - fråsegn ved varsel om oppstart Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsplan - del av Hareidseidet gbnr 54/1 2013/ / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ravi Design Kristian Hole Fløtre Side: 15 av 67

16 Søknad om løyve til utsetting av settefisk i Norddal statsalmenning tsetting av settefisk i Norddal statsalmenning 2013/ / RN/FMA 40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norddal Fjellstyre Tormod B. B. Meisingset RN/TOM Søknad om tillatelse til å kultivere fiskevann - Haugstølvatnet og Strokevatnet Kultivere Haugstølsvatnet og Strokevatnet 2011/ / RN/TOM 42 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ålesund Jeger- og Sportsfiskerforening, fiskestellsutvalget Tormod B. B. Meisingset RN/TOM SNTEF Teknologi og samfun - søknad om delutbetaling av tilskot kr frå kap 551 post 60 til kompetanseprosjektet "RegPol" Tilsegn Kompetanseprosjekt for næringslivet - RegPol (Regional effects of Energy Policy) 2012/ / RN/BE 026 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Økonomiavdelinga Mariann Veiset RN/MVE Side: 16 av 67

17 Fræna kommune - frådeling av bygd bustadtomt - gbnr 69/1 Roger Malme - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommunedelplan Fræna kommune - frådeling av bustadtomt med hus - gbnr 69/1 Roger Malme - dispensasjon frå kommunedelplan 2013/ / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fræna kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Klinikk Aure - husleige for 3. kvartal Klinikk Aure Tustna - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39477/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Coop Orkla Møre BA Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Rindal - husleige for 3. kvartal Klinikk Rindal - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39479/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rindal kommune Liv Reidun Lien Mjelve Side: 17 av 67

18 Klinikk Smøla - husleige for 3. kvartal Klinikk Smøla - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39481/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Smøla kommune Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Sunndalsøra - husleige for 3. kvartal Klinikk Sunndalsøra - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39483/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sunndal kommune Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Tingvoll - husleige for 3. kvartal Klinikk Tingvoll - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39484/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tingvoll kommune Liv Reidun Lien Mjelve Side: 18 av 67

19 Klinikk Vågland - husleige for 3. kvartal Klinikk Vågland - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39486/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halsa kommune Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Aukra - husleige for 3. kvartal Klinikk Aukra - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39554/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aukra kommune Liv Reidun Lien Mjelve nvitasjon til media - workshop "ngdom og Europa" juni i Molde Pressemeldinger / / ADM/MOE 062 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Media nger Moene ADM/MOE Klinikk Batnfjordsøra - husleige for 3. kvartal Klinikk Batnfjordsøra - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39562/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gjemnes kommune Liv Reidun Lien Mjelve Side: 19 av 67

20 Klinikk Eide - husleige for 3. kvartal Klinikk Eide - Saksbehandling leiekontrakter 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eide kommune Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Eidsvåg - husleige for 3. kvartal Klinikk Eidsvåg - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39570/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nesset kommune Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Brattvåg/Haramsøy - husleige for 3. kvartal Klinikk Brattvåg - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39576/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Haram kommune Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Harøy - husleige for 3. kvartal Klinikk Harøy - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39580/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sandøy kommune Liv Reidun Lien Mjelve Side: 20 av 67

21 Klinikk Sykkylven - husleige for 3. kvartal Klinikk Sykkylven - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39582/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Wellebygg A/S Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Vestnes - husleige for 3. kvartal Klinikk Vestnes - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39586/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vestnes kommune Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Ørskog - husleige for 3. kvartal Klinikk Ørskog - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39588/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ørskog Sparebank Liv Reidun Lien Mjelve Side: 21 av 67

22 Klinikk Langevåg - husleige for 3. kvartal Klinikk Langevåg - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39590/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sula kommune Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Valderøy - a konto husleige/driftsutgifter 3. kvartal Klinikk Valderøy - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39595/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Giske kommune Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Bjørgvin - a konto driftsutgifter 3. kvartal Klinikk Ålesund Bjørgvin - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39618/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ålesund kommunale eiendom KF Liv Reidun Lien Mjelve Side: 22 av 67

23 Klinikk Fosnavåg - husleige for juli Klinikk Fosnavåg - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39625/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ngebjørg Remøy Liv Reidun Lien Mjelve Klinikk Hareid - husleige for 3. kvartal Klinikk Hareid - Saksbehandling leiekontrakter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39632/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hareid kommune Liv Reidun Lien Mjelve Søknad om utvidet rett til videregående opplæring Elevmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / TD/KES E ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** Laila H. T. Nielsen TD/LTN Side: 23 av 67

24 Klage på oppmåling av gangavstand mellom bustad og Kviltorp skole Skoleskyss - Jakob Berget - Kviltorp barneskole 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Jorunn Sølvberg Namn på vegar i Gjemnes Vegnamn 2013/ / SA/LAL Q13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gjemnes kommune Jonas Solheim SA/JS Fylkestingsvedtak om kommunal forskottering for bygging av gang- og sykkelveg mellom Amdam og Giskemo Gang- og sykkelveg frå Giskemo - Amdam i Ørskog kommune 2013/ / SA/JS Q21 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ørskog kommune Jonas Solheim SA/JS nnovasjon Norge - søknad om sluttutbetaling av tilskot kr frå kap 551 post 61 til behandling av administriv behandlinge av bedriftsretta tiltak Tilsegn RDA administrasjon / / RN/OTV 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Økonomiavdelinga Mariann Veiset RN/MVE Side: 24 av 67

25 Administrativ fråsegn til handlingsplan mot støy - tkast til behandling Handlingsplan for strategisk kartlegging av utendørs støy 2012/ / SA/JS Q05 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens vegvesen Region Midt Jonas Solheim SA/JS Svar til grunneigarar angåande jordvern og bustader - Langfjordtunellen Langfjordtunnelen - Vidare planarbeid 2011/ / SA/OBR ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Johan var Friisvold Jonas Solheim SA/JS Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Orientering om sakshandsaming Skuleskyss strekning Rjånes-Ørsta 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lisbeth Murberg Digernes og Frode Digernes Jorunn Sølvberg Side: 25 av 67

26 Orientering om sakshandsaming Skuleskyss strekning Rjånes-Ørsta 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan Ove Raudøy Jorunn Sølvberg Orientering om sakshandsaming Skuleskyss strekning Rjånes-Ørsta 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tove Hasle Digernes og Terje Aarskog Jorunn Sølvberg Vedtak tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / SA/N Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngebjørg Nergaard SA/N Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Side: 26 av 67

27 Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Medhold i klage på avslag om søknad om utvidet rett til videregående opplæring Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/LTN E ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** Laila H. T. Nielsen TD/LTN Sykkylven næringsutvikling - søknad om delutbetlaing av tilskot kr frå kap 551 post 60 til prosjektet "Skaparglede" Tilsegn Bolyst 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 40748/ RN/EVR 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Økonomiavdelinga Mariann Veiset RN/MVE Side: 27 av 67

28 Sykkylven næringsutvikling AS - søknad om delutbetaling av tilskot kr frå kap 551 post 60 til prosjektet "Skaparglede i sentrum" Tilskot Regionale utviklingsmidlar SKAPARGLEDE i sentrumsutviklinga 2011/ / RN/HHO 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Økonomiavdelinga Mariann Veiset RN/MVE Aure kommune - frådeling til fritidsbustad - gbnr 225/6 - Marie og Robert Grønning - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Aure kommune - deling av grunneiendom - fritidsbustad gbnr 225/6 - Marie og Robert Grønning - dispensasjon fra kommuneplan 2013/ /2013 POA/JLOE DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aure kommune Johnny Loen POA/JLOE Vedtak tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** 2013/ / SA/N Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngebjørg Nergaard SA/N Side: 28 av 67

29 Svar til førespurnad om møte angåande kryss i lsteinvik lstein kommune - 3 utfordrande kryss i sentrumskrinsen 2013/ / SA/JS Q80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker lstein kommune Jonas Solheim SA/JS Herøy kommune - riving av eksisterande- og oppføring av nytt bustadhus gbnr 40/1 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - riving av eksisterande- og oppføring av nytt bustadhus gbnr 40/1 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Filmfondet Fuzz AS - søknad om sluttutbetaling av tilskot kr frå kap 551 post 60 til "Vidareutvikling av filmpolitikken i Møre og Romsdal" Tilsegn Regionale utviklingsmidlar vidareutvikling filmpolitikk - Filmfondet Fuzz AS 2012/ / K/CST 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Økonomiavdelinga Mariann Veiset RN/MVE Side: 29 av 67

30 Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Drosjeløyva i Rauma kommune - Vurdering av behovet for ledig løyve i Måndalen - Dekning av drosjetenesta på sørsida av Romsdalsfjorden Drosjeløyva i Rauma - Ledig løyve i Måndalen 2009/ / SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rauma Taxi DA v/formann Tor Erling Vik Jan Eirik Søraas SA/JES Vedtak Personalmappe ***** ***** ***** 2013/ / ADM/KA PB ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Karoline Angvik psen ADM/KA Side: 30 av 67

31 Oversending av Møre og Romsdal fylkeskommune sin trafikktryggingsstrategi Trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal 2012/ / SA/HJS Q80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kommunane, andre etatar og organisasjonar Jonas Solheim SA/JS Søknad om videre godkjenning av TT-transport Godkjenning for TT-transport 2012/ / SA/BMM N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Minibusservice DA Jan Eirik Søraas SA/JES Atlanten vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak med meir 2013 Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ / BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Atlanten vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Fræna vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak m.m. Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ / BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fræna vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Side: 31 av 67

32 Kristiansund vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak m.m. Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ / BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristiansund vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Surnadal vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak m.m Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ / BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Surnadal vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Tingvoll vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak m.m Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ / BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tingvoll vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ lstein vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak m.m. Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ / BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker lstein vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Side: 32 av 67

33 Volda vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak m.m. Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ / BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Volda vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Ørsta vgs - vedlikehald- og opprustingstiltak m.m. Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ / BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ørsta vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Drosjeløyva i lstein kommune - Søknad om mellombels reserveløyve tilknytt lstein Drosjesentral Drosjeløyva i lstein kommune - Søknad om tidsgrensa reserveløyve tilknytt lstein Drosjesentral 2013/ / SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Stian Dyrvik Jan Eirik Søraas SA/JES Herøy kommune - endra arealbruk frå offentleg formål til bustadformål deler av gbnr 12/17 og gbnr 12/294 Remøy - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - endra arealbruk frå offentleg formål til bustadformål deler av gbnr 12/17 og gbnr 12/294 Remøy - dispensasjon frå kommuneplan 2012/ /2013 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Side: 33 av 67

34 Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Nærøy gbnr 24/83 - nytt skisseforslag - avklaring av motsegn Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Nærøy gbnr 24/ / /2013 REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Fylkestingsvedtak - søknad om dekking av arkeologiske utgravingar for delutbygging av fv 654, innfartsveg Fosnavåg Ny innfartsveg Rv 654 til Fosnavåg 2012/ / SA/MAV 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Jonas Solheim SA/JS Drosjeløyva i Tingvoll kommune - Vurdering av behovet for ledig løyve Drosjeløyva i Tingvoll kommune - Vurdering av behovet for ledig løyve 2013/ / SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tingvoll Taxi v/kåre Bergheim Jan Eirik Søraas SA/JES ttale: Skredsikring av fylkesvegar - fylkesvis fordeling av nasjonal pott Møre og Romsdal - tilskot til rassikring på fylkesvegar for / / SA/SHT 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Samferdselsdepartementet Jonas Solheim SA/JS Side: 34 av 67

35 ttale frå fylkestinget i Møre og Romsdal: Staten må vidareføre finansieringa av fjellskredovervakinga ttale frå fylkestinget i Møre og Romsdal: Staten må vidareføre finansieringa av fjellskredovervakinga 2013/ / ADM/RLO ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat Robert Løvik ADM/RLO Rauma kommune - detaljregulering - reguleringsplan for 3/152 Skottemarka boligområde - fråsegn ved offentleg ettersyn Rauma kommune - detaljregulering - gbnr 3/152 - reguleringsplan for Skottemarka boligområde 2012/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rauma kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Stranda kommune - bygging av Rødset kraftverk - gbnr 32/1 og 2 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan Stranda kommune - bygging av Rødseth kraftverk gbnr 32/1 og 2 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Stranda kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Side: 35 av 67

36 Tingvoll kommune - frådeling av tomt til fritidsbustad - gbnr 125/5 i Årsund - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan Tingvoll kommune - fradeling av tomt til fritidsbolig gbnr 125/5 i Årsund - dispensasjon fra kommuneplan 2013/ / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tingvoll kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Reiselivsstrategi for Vestlandet - behandling i Fylkestinget i Møre og Romsdal Reiselivsstrategi for Vestlandet / / RN/LSS 64 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vestlandsrådet Lillian Sæther Sørheim RN/LSS Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Søknad om godkjenning av garantivedtak - garanti for lån til Romsdalsmuseet Garantiar for lån 2012/ / ØK/GRS 256 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Gunn Randi Seime ØK/GRS Side: 36 av 67

37 Stranda kommune - detaljregulering av gbnr 53/12, 102 m.fl. - foreløpig svar på ønske om møte Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 53/12, 102 m fl - Stranda Butikk AS 2013/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Turid og Hans Jacob Fevang Anders Røynstrand POA/ARØ Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Side: 37 av 67

38 nnspel til ny ordning med breibandstilskot Prosjektleiing Breiband 2013/ / RN/PEN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Per Eldar Nakken RN/PEN Avslag på søknad frå Sunnmøre Regionråd om tilskot til prosjektet "tviklingsarbeid og prosessledelse - studietur" Sunnmøre Regionråd - tviklingsarbeid og prosessledelse 2013/ / RN/PEN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sunnmøre Regionråd KS Per Eldar Nakken RN/PEN Avslag på søknad frå Trainee ngeniør Molderegionen om tilskot inntil kr frå LK-satsinga til prosjektet "Støtte til ekstraordinært profileringsarbeid TM" Trainee ngeniør Molderegionen - profileringsarbeid for Trainee ngeniør Molderegionen (TM) 2013/ / RN/PEN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Trainee ngeniør Molderegionen Per Eldar Nakken RN/PEN Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Side: 38 av 67

39 Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsendring Røyset hyttefelt - merknad til vedtak Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsendring Røyset hyttefelt - Sporstøl Arkitekter AS 2012/ / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hareid kommune Kristian Hole Fløtre Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Drosjeløyva i Molde kommune - Oppfylling av kravet til garanti Oppretting av to nye løyver ved Molde Taxisentral 2010/ / SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tor Olav Aafløy Jan Eirik Søraas SA/JES Side: 39 av 67

40 Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / SA/N Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Kristiansund vgs, bygg 10 - Bestilling av møblar frå Grande del Kristiansund vgs, bygg 10 - Bestilling av møbler 2013/ / BYVE/ABS Offl ledd ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anne Bente K. Svendsvik BYVE/ABS Drosjeløyvene i Rauma kommune - Oppsigelse av løyve T-569 tilknyttet Rauma Taxi Rauma kommune - oppsigelse av drosjeløyve T / / SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Finn Even Grøvdal Jan Eirik Søraas SA/JES Gjemnes, Kristiansund og Molde kommunar - kommunedelplanar for nytt felles akuttsjukehus - varsel om oppstart med planprogram Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - kommunedelplaner Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 43679/ POA/JLOE KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker adresseliste Johnny Loen POA/JLOE Side: 40 av 67

41 Planprogram kommunedelplanar for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - settefylkeskommune Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - kommunedelplaner Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 43865/ POA/JLOE KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oppland fylkeskommune Johnny Loen POA/JLOE Drosjeløyva i Rauma kommune - Oppseiing av løyve - Garanti Rauma kommune - oppsigelse av drosjeløyve T / / SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SpareBank 1 SMN Jan Eirik Søraas SA/JES Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Side: 41 av 67

42 Vedtak på tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 186/97 og Skjong - fråsegn ved revidert varsel om oppstart Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 186/97 og Skjong 2012/ /2013 REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Giske kommune Kristian Hole Fløtre Herøy kommune - masseutskifting gbnr 29/58 på Berge - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - masseutskifting gbnr 29/58 på Berge - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre Vedtak på tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Side: 42 av 67

43 Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Vedtak om tilretttelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Vedtak om tilrettelagt skoelskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jorunn Sølvberg Side: 43 av 67

44 Vedr støtte til tannbehandling for asylsøkere uten oppholdstillatelse - ***** ***** ***** Støtte til tannbehandling av asylsøkere ***** ***** ***** ***** 2012/ / FTLE/TRM 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine B. Monsen FTLE/TRM Spesifisert kostnadsoverslag Støtte til tannbehandling av asylsøkere ***** ***** ***** 2013/ / FTLE/TRM 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine B. Monsen FTLE/TRM Søknad om godkjenning av behandlingsforslag og kostnadsoverslag Støtte til tannbehandling av asylsøkere ***** ***** ***** ***** 2013/ / FTLE/TRM 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine B. Monsen FTLE/TRM Søknad om godkjenning av behandlingsforslag og kostnadsoverslag for søking om tilleggsytelse fra D Støtte til tannbehandling av asylsøkere ***** ***** ***** 2013/ / FTLE/TRM 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine B. Monsen FTLE/TRM Side: 44 av 67

45 Søknad om godkjenning av behandlingsforslag og kostnadsoverslag Støtte til tannbehandling av asylsøkere ***** ***** ***** 2013/ / FTLE/TRM 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine B. Monsen FTLE/TRM Støtte til tannbehandling Støtte til tannbehandling av asylsøkere ***** ***** ***** 2013/ / FTLE/TRM 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine B. Monsen FTLE/TRM Godkjenning av behandlingsforslag Støtte til tannbehandling av asylsøkere ***** ***** ***** 2012/ / FTLE/TRM 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine B. Monsen FTLE/TRM kkje dårlegare ferjemateriell på Nordøyane Pressemeldinger / / ADM/MOE 062 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Media nger Moene ADM/MOE Side: 45 av 67

46 Vedr nytt TT-kort frå 1. juli 2013 Klage - Handikaptransport og TT-kupongar / / SA/BMM N07 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/BMM ***** Tilbod om stilling ved Gjermundnes vgs Stillingsbanken sakshandsaming i Stillingsbanken Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 45486/ ADM/KA O 420 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ver Kåre Mjelve ADM/KMJ Søknad om tilskot Lokale konsertarrangørar Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 45525/ K/LMO 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/LMO Angvik Bygdelag, Sommarkonsertane i Angvik Sunndal kommune - gjenoppbygging av Grønliskarbua gbnr 11/1,2,3,4,5,6 og 13 - dispensasjon frå kommuneplan Sunndal kommune - gjenoppbygging av Grønliskarbua gbnr 11/1,2,3,4,5,6 og 13 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Sunndal kommune Side: 46 av 67

Journaldato: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.09.2013 Sykkylven kommune - områderegulering - reguleringsplan - Nysætervatnet

Detaljer

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok.

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift og godkjenning av ny fagleg

Detaljer

Journaldato: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.2013.

Journaldato: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 22.10.2013 Surnadal kommune - Hardbakkelva kraftverk - vurdering av konsesjonsplikt

Detaljer

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok.

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.05.2014 Søknad om fritak fra vervet som 1. vara Søknader om fritak frå politiske

Detaljer

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01.

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.2.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.02.2014 Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund

Detaljer

Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV

Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.05.2013 Møtereferat 14.04.2009 God Helse God Helse-prosjektet - evaluering

Detaljer

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok.

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.03.2014 Forespørsel - ndersøkelse om spillvarme fra Nyhamna Spillvarme Nyhamna

Detaljer

Journaldato: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Klassering: RN/KTO. Dok.

Journaldato: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Klassering: RN/KTO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.07.2014 Tilbakeføring av tilsagn - Breiband fase V Breiband Nordvest V 2012/1917-77

Detaljer

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 20.08.2013 Surnadal kommune - reguleringsendring gbnr 91/1, 91/108 og 91/128

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Journaldato: 14.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2013.

Journaldato: 14.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2013 Småkraftverk i Ørsta og Volda kommunar - søknad for 14 kraftverk - fråsegn

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.12.2013 Regulering fornminneområde Holsfeta Sula kommune - detaljregulering

Detaljer

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok.

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.03.2014 Transportplan for Vestlandet Transportplan Vestlandet 2007/1858-1

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 19.03.2014 nnhold: Vederlag for godkjenning av behandlingsforslag frå tannlege Støtte

Detaljer

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 10.07.2013 nnhold: Prosjektgruppemøte 14.06.2013 2.2 Referater K601 Borgund

Detaljer

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.09.2014 Høyring - vurdering av innkorting av ferjestrekninga Volda-Lauvstad Ferjesambandet

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.02.2014 Prosjekteringsmøte 01 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag

Detaljer

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 10.03.2014 nnhold: Oppnemning av nye prøvenemnder i Møre og Romsdal 010112-311215

Detaljer

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok.

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.04.2014 Svar på søknad om tilrettelagt eksamen i REA3022 Tilrettelagt eksamen

Detaljer

Journaldato: 31.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 31.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.02.2014 nnhold: Høyring - Søknad om dispensasjon frå vilkår for konsesjon

Detaljer

Journaldato: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: ***** UTD/TSA

Journaldato: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: ***** UTD/TSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.05.2014 Søknad om frådrag for tidligare praksis i fiske- og fangstfaget for

Detaljer

Journaldato: 28.01.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.10.2013.

Journaldato: 28.01.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,n, x, Status: J,A 29.01.2014 nnhold: Strandabø baseplass 420 kv leidning Ørskog-Fardal N 2009/11473-26

Detaljer

Journaldato: 18.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 18.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2013 Lerøy Hydrotech AS 965831436 - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett

Detaljer

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok.

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,X,N 24.10.2013 nnhold: Vedtak tilapssa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa

Detaljer

Journaldato: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.07.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.07.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.08.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift - Vårsøg Hotel Lærebedrift -

Detaljer

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.02.2014 nnhold: Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan for Bårdsgjerdet

Detaljer

Journaldato: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok.

Journaldato: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.11.2013 Partnarskapsmøte hoppid.no Kristiansund kommune Fornying av partnarskapsavtalar

Detaljer

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok.

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.11.2013 Tilstandsrapport for Fagerlia vgs Tilstandsrapport for Fagerlia vgs

Detaljer