Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: BYVE/OGUSTAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Prosjekteringsmøte 01 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag med meir X Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 55020/ BYVE/OGSTAD 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oddleif Gustad BYVE/OGSTAD Prosjekteringsmøte 02 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag med meir X Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 55023/ BYVE/OGSTAD 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oddleif Gustad BYVE/OGSTAD Framdriftsplan L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag med meir X Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 55027/ BYVE/OGSTAD 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oddleif Gustad BYVE/OGSTAD Side: 1 av 30

2 Vernerunderapport_4 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag med meir X Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 55029/ BYVE/OGSTAD 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oddleif Gustad BYVE/OGSTAD nderskrevet endringsmelding L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag med meir X Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 55090/ BYVE/OGSTAD 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oddleif Gustad BYVE/OGSTAD Protokoll fra kontraktsmøte nteriørarkitekt 2013/ / BYVE/ABS Offl ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anne Bente K. Svendsvik BYVE/ABS Godkjenning lærebedrift Lærebedrift - Melby Snekkerverksted AS 2013/ / TD/OE A53 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Melby Snekkerverksted AS Elin Bjerkeseth TD/EBJ Side: 2 av 30

3 Vanylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan - delar av gbnr 148/3 Hakallestranda, Sandvika. Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne etter kml 8 fjerde ledd - motsegn trekt på vilkår Vanylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan - delar av gbnr 148/3 Hakallestranda, Sandvika - Einar Vik Arset 2012/ /2013 REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vanylven kommune Johnny Loen Sande kommune - detaljregulering - endring av reguleringsplan - Haugelia - Haugelia - fråsegn til varsel om oppstart Sande kommune - detaljregulering - reguleringsplan, endring - Haugelia bustadfelt - Haugelia 2013/ /2013 REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sporstøl Arkitekter AS Johnny Loen Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Veahaugen Emblem gbnr 3/4, 29, 31 - fråsegn ved offentleg ettersyn Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 3/4, 3/29 og 3/31 på Veahaugen, Emblem - Prodeco AS 2011/ /2013 REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ålesund kommune Johnny Loen Side: 3 av 30

4 lstein kommune gbnr 25/2 m fl - reguleringsplan - detaljplan Saunes 2 - fråsegn ved varsel om oppstart lstein kommune gbnr 25/2 m fl - reguleringsplan - detaljplan Saunes 2 - oppstart 2013/ / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker AG Plan og Arkitektur AS Anders Smith-Øvland Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Volsdalsneset sør - fråsegn ved varsel om oppstart Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Volsdalsneset sør 2013/ / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nordplan AS avd Ålesund Anders Smith-Øvland Ørsta kommune - oppføringa av to einebustadar og sportsboder gbnr 50/34 - Jonny Lausund - fråsegn i forhold til kulturminne Ørsta kommune - oppføringa av to einebustadar og sportsboder gbnr 50/34 - Jonny Lausund - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ørsta kommune Anders Smith-Øvland Side: 4 av 30

5 Sykkylven kommune - deling av tomt gbnr 25/7 - Jens Birger Lervåg - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Sykkylven kommune - deling av tomt gbnr 25/7 - Jens Birger Lervåg - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sykkylven kommune Anders Smith-Øvland Sula kommune - frådeling gbnr 57/12 Helge Kvasnes - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Sula kommune - frådeling gbnr 57/12 Helge Kvasnes - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sula kommune Anders Smith-Øvland Sula kommune - gjenoppbygge eit naust gbnr 69/123 Arild E. Andersen - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Sula kommune - gjenoppbygge eit naust gbnr 69/123 Arild E. Andersen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sula kommune Johnny Loen Side: 5 av 30

6 Ørsta kommune - frådeling til fritidsbustader Krøvelen gbnr 41/5 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ørsta kommune - deling av grunn til tre tomter for fritidsbustader på Krøvelen gbnr 41/5 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ /2014 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ørsta kommune Johnny Loen Tingvoll kommune - frådeling til naust og tilleggsareal til fritidseiendom gbnr 125/3 i Årsund - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Tingvoll kommune - fradeling av nausttomt, bygging av naust og fradeling av tilleggsareal gbnr 125/3 til fritidseiendom gbnr 125/20 i Årsund - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2014 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tingvoll kommune Johnny Loen Vestnes kommune - frådeling av bustadtomt - gbnr 61/2 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Vestnes kommune - frådeling av bustadtomt - gbnr 61/2, Selneset - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vestnes kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Side: 6 av 30

7 Stordal kommune - frådeling av fritidsbustadtomt - gbnr 144/1 - dispensasjon frå kommunedelplan Stordal kommune - frådeling av hyttetomt - gbnr 144/1 i Nørdalen - Felt H53 - dispensasjon frå kommunedelplan 2013/ / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Stordal kommune Anders Røynstrand POA/ARØ tbetaling av stimuleringsmidlar 2013 niversell utforming - Pilotkommunar Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 3718/ POA/MABJ 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Giske kommune Mari Anne Bjørkmann POA/MABJ Sluttfaktura/fagrapport for E39 Klettelva-Otneselva med tillegsregistrering av skytebanen Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Klettelva-Otneselva - plangrunnlag for E39 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 4368/ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens vegvesen Region Midt Johanne Ranvik K/JRA Sluttfaktura/fagrapport for arkeologisk registrering på E39 Otneselva-Hestnes, Halsa kommune Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E39 Otneselva-Hestnes Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 4386/ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens vegvesen Region Midt Johanne Ranvik K/JRA Side: 7 av 30

8 Vedtak etter 10 i kulturminnelova - reguleringsplan Fv 659 Nordøyvegen - parsell Skjeltene - Lepsøya - Austnes i Haram kommune Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - fv 659 Nordøyvegen - delområde 1 - Skjeltene-Lepsøya-Hestøya-Austnes 2012/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Riksantikvaren Kjersti Dahl K/KJD Oppmelding til fagprøve i automatiseringsfaget Praksiskandidat / / TD/AVR PK Offl 13, Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Åse Vatne Riksfjord TD/AVR Svar på søknad om prosjekttilskot Prosjekt frivillig verksemd Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 6078/ K/HHE 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ellingsøy sokneråd Bjørn Ringstad K/BJR Side: 8 av 30

9 Tildeling av tilretteleggingstilskot for lærekandidat i blomsterdekoratørfaget Lærlingmappe 2013/ / TD/VSA L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hanne Småge TD/HSM Svar på søknad om prosjekttilskot Prosjekt frivillig verksemd Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 6161/ K/HHE 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Stiftinga Sunnmøre Museum Bjørn Ringstad K/BJR Svar på søknad om prosjekttilskot Prosjekt frivillig verksemd Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 6224/ K/HHE 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Noregs ngdomslag / Sunnmøre frilynde ngdomssamlag v/cecilie Rørstad Johild Kosberg Bredin K/JBR Side: 9 av 30

10 Svar på søknad om prosjekttilskot Prosjekt frivillig verksemd Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 6228/ K/HHE 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NTL Møre og Romsdal v/ola Tronsgård Johild Kosberg Bredin K/JBR Tildeling av tilretteleggingstilskot for lærling i industrimekanikarfaget Lærlingmappe / / TD/HSM L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hanne Småge TD/HSM Tilbakeføring - januar 2014 Aqua Nor 2013 X 2012/ / RN/LN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lisbeth Nervik RN/LN Lisbeth Nervik RN/LN Side: 10 av 30

11 Fylkeskommunen sin styrerepresentasjon i Stiftinga Landbruksmuseet for Møre og Romsdal Stiftinga Sunnmøre museum, avdeling Landbruksmuseet for Møre og Romsdal 2014/ / K/JPR C50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Stiftinga Sunnmøre muesum, avd.landbruksmuseet for Møre og Romsdal Jens Peter Ringstad K/JPR Nesset kommune - SEFRAK - riving av gammelt naust gbnr 61/7 - Jon Arne Bugge Nesset kommune - SEFRAK - riving av gammelt naust gbnr 61/7 - Jon Arne Bugge 2014/ / K/SAK NESSET Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nesset kommune Siv Aksdal K/SAK Tilbakeføring - januar 2014 Ringvirkningsanalyse for oppdrettsnæringa X 2011/ / RN/LN 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lisbeth Nervik RN/LN Lisbeth Nervik RN/LN Heving av opplæringskontrakt i institusjonskokkfaget Lærlingmappe 2011/ / TD/JSS L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker John Steinar Skomsø TD/JSS Side: 11 av 30

12 Vedtak om forlenging av opplæringskontrakt i tømrarfag Lærlingmappe 2012/ / TD/OE L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker Ola var Eikebø TD/OE Oppmelding til svenneprøve i rørleggerfaget Praksiskandidat / /2014 TD/OE PK Offl 13, Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ola var Eikebø TD/OE Heving av opplæringskontrakt i barne- og ungdomsarbeidarfaget Lærlingmappe 2012/ /2014 TD/NSK L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nina Skovly TD/NSK Oppmelding til fagprøve i helsearbeiderfaget Praksiskandidat / /2014 TD/AS PK Offl 13, Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nger Anita Sjømæling TD/AS Side: 12 av 30

13 Oppmelding til fagprøve i helsearbeiderfaget Praksiskandidat / /2014 TD/AS PK Offl 13, Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nger Anita Sjømæling TD/AS Oppmelding til fagprøve i helsearbeiderfaget Praksiskandidat / /2014 TD/AS PK Offl 13, Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nger Anita Sjømæling TD/AS Oppmelding til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget Praksiskandidat / /2014 TD/AS PK Offl 13, Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nger Anita Sjømæling TD/AS Oppmelding til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget Praksiskandidat / /2014 TD/AS PK Offl 13, Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nger Anita Sjømæling TD/AS Side: 13 av 30

14 Haram kommune - bruksendring til bustadformål - gbnr 28/374 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommunedelplan Haram kommune - bruksendring til bustader - gbnr 28/374 - Myklegard Consult AS - dispensasjon frå kommunedelplan 2014/ /2014 POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Haram kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Gjemnes kommune - riving for bygging av nytt tilbygg gbnr 55/5 - Randi Stokke - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan Gjemnes kommune - riving for bygging av nytt tilbygg på nordside gbnr 55/5 - Randi Stokke - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2014 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gjemnes kommune Johnny Loen Volda kommune - fasadeendring gbnr 20/561 Volda kommune - reguleringsplan - gbnr 20/561 fasadeendring Grendavegen 12g - klage 2014/ /2014 REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nina ren Måseidvåg Johnny Loen Side: 14 av 30

15 Avslag på søknad om jakt på kystsel i Møre og Romsdal 2014 Jakt på kystsel Kim Rasmussen 2014/ /2014 RN/LN 48 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kim Rasmussen Lisbeth Nervik RN/LN Attest Personalmappe 2008/ /2014 POA/OHHA P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ole Helge Haugen POA/OHHA Nytt brev 2. gangs oppmelding til fagprøve i automatiseringsfaget Praksiskandidat 2013/ /2014 TD/AVR PK Offl 13, Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Åse Vatne Riksfjord TD/AVR Løyve til jakt på kystsel i Møre og Romsdal 2014 Jakt på kystsel Sigvart Bjerga 2014/ /2014 RN/LN 48 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sigvart Bjerga Lisbeth Nervik RN/LN Side: 15 av 30

16 Oppmelding til fagprøve i matrosfaget Praksiskandidat / /2014 TD/OE PK Offl 13, Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ola var Eikebø TD/OE Kopi: Norsk Sjømat Oppdrett AS, Syvdsnesstranda - akvakultur i flytende anlegg - rapport med vedtak Norsk Sjømat Oppdrett AS, Syvdsnesstranda - akvakultur i flytende anlegg 2013/ / RN/CFM XX (ngen hjemmel) 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/CFM Mattilsynet Kopi: Herøy kommune - reguleringsplan - detaljregulering på Hjelmeset 3 - Vedtak om kostnader til arkeologisk undersøking Herøy kommune - reguleringsplan - detaljregulering på Hjelmeset gbnr 31/4 og 2 - Tømrer Prosjekt AS / Tømrer Service AS 2010/ / REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/KD TE Riksantikvaren Signert arbeidsavtale Personalmappe / /2014 FTLE/ERE P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/ERE TO Side: 16 av 30

17 nnvilgelse av alderspensjon Alderspensjon 2014/ /2014 ØK/GM TP 574 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ØK/GM Godkjenning av lærebedrift og ny fagleg leiar Lærebedrift - Scandic Hotel Ålesund 2012/ / TD/JSS XX (ngen hjemmel) A53 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/SV Scandic Ålesund nnvilgelse av alderspensjon Alderspensjon 2014/ /2014 ØK/GM TP 574 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ØK/GM nnvilgelse av avtalefestet pensjon Pensjon 2014/ / ØK/GM TP 500 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ØK/GM Side: 17 av 30

18 Korsmyra Fræna kommune - områderegulering - reguleringsplan - Korsmyra, bustader tilknytning til Bud sentrum 2010/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/BJR Fræna kommune Korsmyra Fræna kommune - områderegulering - reguleringsplan - Korsmyra, bustader tilknytning til Bud sentrum 2010/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fræna kommune Bjørn Ringstad K/BJR Forslag til kandidat Årets Bedrift 2013 Årets bedrift / / RN/ASTE PR Offl ledd 076 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/ASTE Volda kommune - utbygging for psykiatribustader - Gamlegymnaset Volda kommune - gbnr 18/14 og 18/22 - nytt nabobygg til Volda gamle gymnas 2013/ / K/HAA VOLDA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA E Avisa Møre Side: 18 av 30

19 Dokumentasjon vedr utbygging Volda kommune - gbnr 18/14 og 18/22 - nytt nabobygg til Volda gamle gymnas 2013/ / K/HAA VOLDA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA TO Avisa Møre Volda gbnr 18/22 Volda kommune - gbnr 18/14 og 18/22 - nytt nabobygg til Volda gamle gymnas 2013/ / K/HAA VOLDA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Avisa Møre Helge Aarset K/HAA Aure kommune - SEFRAK - bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig gbnr 225/21 - dispensasjon frå kommuneplan Aure kommune - SEFRAK - bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig gbnr 225/21 - dispensasjon frå kommuneplan 2014/ / DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Aure kommune Korrektur på kulturminnelista Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi 2012/ /2014 K/JPR M&R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/JPR Nordmøre Museum Side: 19 av 30

20 Rapportering om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag for 2013, fra NKS Nettstudier nvesteringsbehov fagskolene 2012/ /2014 TD/TMY 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TMY NKS Nettstudier Kopi: Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 8/26 - Geir Sætre - industriaktiviteter Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Sessneset gbnr 8/26 - Geir Sætre - industri 2014/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fv 63 Rassikring Korsmyra-ndreeide. Orientering om vidare planarbeid Norddal og Stranda kommunar - kommunedelplan for rassikring fv 63 Korsmyra-ndreeide mellom Eidsdal og Geiranger 2012/ /2014 KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Statens vegvesen Region Midt nnsendt søknad om MVA kompensasjon Spelemidlar Anlnr klubbhus - Rauma golfbane 2012/ /2014 K/SAF 1539 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Rauma golfklubb Side: 20 av 30

21 Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Lyngen barnehage, Jendem gbnr 34/10 - oppstart Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Lyngen barnehage, Jendem gbnr 34/ / /2014 POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Arkitektkontoret BBW AS Kopi: Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Julsundet sentrum - areal til utvidelse av Julsundet skole Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Julsundet sentrum - areal til utvidelse av Julsundet skole 2014/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ørsta kommune - utbedring av småbåthavn Lianes gbnr 7/2 - Elias Lianes - dispensasjon fra reguleringsplan Ørsta kommune - utbedring av småbåthavn Lianes gbnr 7/2 - Elias Lianes - dispensasjon fra reguleringsplan 2014/ /2014 REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Kopi: Giske fuglefredingsområde med dyrelivsfreding - løyve til felling av steinkobbe i dyrelivsfredingsområde Jakt på kystsel Kristian Giske 2013/ / RN/LN 48 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/LN TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 21 av 30

22 Kopi: Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Brekkebukta gbnr 8/9 - Geir Sætre Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Brekkebukta gbnr 8/9 - Geir Sætre 2014/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Norddal kommune - detaljregulering - reguleringsplan idrettshall gbnr 27/45, 78 Norddal kommune - detaljregulering - reguleringsplan idrettshall gbnr 27/45, / / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Hareid kommune - lok Hagarsneset - omgjøring til permanent tillatelse - varsel om gebyr Hareid kommune - lok Hagarsneset - omgjøring til permanent tillatelse 2010/ / RN/CFM 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/CFM Fylkesmannen i Møre og Romsdal Aksept av tilsegn nr Regionale utviklingsmidlar Drenering på Vestlandet 2014/ / RN/EVR 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/EVR Bioforsk Vest Side: 22 av 30

23 Søknad om udanningsprogram over to år Elevmappe 2014/ / TD/PME E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/HSK B 0 Signert avtale - Programmeringsarkitekt for Ålesundstrukturen 5. Kontrakter, avtaler, endringer, bestilling K002 Ålesund vgs Volsdalsberga 2011/ / BYVE/BHJE TP 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/BHJE Klagenemndas vedtak Praksiskandidat / / TD/AVR PK Offl 13, Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/AVR Tilsynsrapport 2014 Ørsta vgs - Tilsyn brann 2014/ /2014 BYVE/PBJ XX 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/PBJ Side: 23 av 30

24 Klage opplæringspenger Opplæringspenger fra folketrygden 2013/ / ØK/GM TP 461 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ØK/GM Kopi av skademelding elev Skademelding elevar og tilsette 2. halvår / / TD/TSH TP 267 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TSH TO Kopi av skademelding elev Skademelding elevar og tilsette 1. halvår / /2014 TD/TSH TP 267 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TSH TO Klage på vedtak Elevmappe 2013/ / TD/PME E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/HSK B 4 Side: 24 av 30

25 Søknad om dekning av botilbud Kjøp og sal av tenester skoleåret 2014/ / / TD/KVO ØK Offl ledd 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/KVO Meldeskjema for elev som avbryt videregående opplæring Elevmappe 2014/ / TD/MEH E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH TO Søknad om gjesteelevsgaranti Gjesteelevsgaranti skoleåret 2014/ / / TD/JANE ØK Offl ledd 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/JANE Kristiansund kommune - detaljplan - reguleringsplan gbnr 32/36 Sommero Syd - offentleg ettersyn Kristiansund kommune - detaljplan - reguleringsplan gbnr 32/36 Sommero Syd 2012/ /2014 REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Kristiansund kommune Side: 25 av 30

26 Meldeskjema for elev som avbryt videregående opplæring Elevmappe / / TD/MEH E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH TO Søknad om utvida ungdomsrett Elevmappe 2010/ / TD/LTN E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/PME Eide kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan, endring for Brandsæter - Naas Kalksteinbrudd AS Eide kommune - detaljregulering - reguleringsplan, endring for Brandsæter - Naas Kalksteinbrudd AS 2013/ /2014 DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Eide kommune Pålegg om motregning lønnstilskudd for lærlinger Lærebedrift - Next Frisør AS 2009/ / TD/TSA ØK Offl ledd A53 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TSA Side: 26 av 30

27 Kopi: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan Øvre Eikrem BK1, BK2, BF1 og BF2 Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan Øvre Eikrem BK1, BK2, BF1 og BF2 2013/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TO Kystverkets hovedkontor Nesset kommune - ettersending av bilder SEFRAK - riving av gammelt naust gbnr 61/7 - Jon Arne Bugge Nesset kommune - SEFRAK - riving av gammelt naust gbnr 61/7 - Jon Arne Bugge 2014/ / K/SAK NESSET Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAK Nesset kommune Oppfølging skiltplan Rauma - Søknad Gjensidige-midler Skilting og merking 2013/ /2014 K/PLJ 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/PLJ Nordveggen Søknad om ungdomsmidlar ngdomspanelet - ungdomsmidlar 2014, 1. tildeling 2013/ / ADM/BS XX (ngen hjemmel) 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/BS Dysleksi Nordmøre Side: 27 av 30

28 Nesset kommune - tiltak på verneverdig hus gbnr 15/4 Marie Teigland, Simone Tessa Nesset kommune - tiltak på verneverdig hus gbnr 15/4 Marie Teigland, Simone Tessa 2014/ / K/SAK C52 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAK Nesset kommune Drosjeløyva i Molde kommune - Søknad på ledig løyve tilknytt Molde Taxisentral Oppretting av to nye løyver ved Molde Taxisentral 2010/ /2014 SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JES Karl Håkon Gulbrandsen Ang. standardheving på eksisterende løypetrase - Reitefjellet - gbnr 50/1 Tingvoll kommune 4402 Grunneiendommer Tingvoll - Saksbehandling hjemler/eiendomsforhold Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 8310/2014 BYVE/EVV 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/EVV Tingvoll kommune Avslag på søknad om dispensasjon frå krav om eksamen etter Kunnskapsløftet Lærlingmappe / /2014 TD/ASJ L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/NSK Side: 28 av 30

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok.

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.03.2014 Forespørsel - ndersøkelse om spillvarme fra Nyhamna Spillvarme Nyhamna

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok.

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.11.2013 Tilstandsrapport for Fagerlia vgs Tilstandsrapport for Fagerlia vgs

Detaljer

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01.

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.03.2014 om utsett frist for tilsegn 122/2010 2010 - Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok.

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.03.2014 Transportplan for Vestlandet Transportplan Vestlandet 2007/1858-1

Detaljer

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 20.08.2013 Surnadal kommune - reguleringsendring gbnr 91/1, 91/108 og 91/128

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 30.07.2014 Ad klagesak Klage på standpunktkarakter - 2014/7491-2 46326/2014 TD/KGV Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.02.2014 nnhold: Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan for Bårdsgjerdet

Detaljer

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 10.03.2014 nnhold: Oppnemning av nye prøvenemnder i Møre og Romsdal 010112-311215

Detaljer

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok.

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.04.2014 Svar på søknad om tilrettelagt eksamen i REA3022 Tilrettelagt eksamen

Detaljer

Journaldato: 14.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2013.

Journaldato: 14.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2013 Småkraftverk i Ørsta og Volda kommunar - søknad for 14 kraftverk - fråsegn

Detaljer

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.12.2013 Regulering fornminneområde Holsfeta Sula kommune - detaljregulering

Detaljer

Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV

Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.05.2013 Møtereferat 14.04.2009 God Helse God Helse-prosjektet - evaluering

Detaljer

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok.

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,X,N 24.10.2013 nnhold: Vedtak tilapssa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa

Detaljer

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 19.03.2014 nnhold: Vederlag for godkjenning av behandlingsforslag frå tannlege Støtte

Detaljer

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2014 Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok.

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2013 -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 07.01.2014 PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015-23032015

Offentlig journal Periode: 23032015-23032015 Offentlig journal Periode: 23032015-23032015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei 201100362-50 I Dok.dato: 18032015 Jour.dato: 23032015 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer