Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: Dok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 26.08.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2011. Klassering: Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Budsjett driftstilskot til frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar Friluftsliv 2011/ / K/VEB 223 Kristiansund og Nordmøre Turistforening Vegar Bellingmo K/VEB Endringsmelding for attføring-/uførepensjon Personalmappe 2004/ / TD/JANE P Line Sandøy Hjelle TD/LSH Smøla kommune - flytebrygge gbnr 36/45 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Smøla kommune - bygging av flytebrygge gbnr 36/45 - dispensasjon fra kommuneplan 2013/ /2013 POA/JLOE DSPENSASJON Smøla kommune Johnny Loen POA/JLOE Side: 1 av 41

2 Vestnes kommune - søknad vassressurslova - Sesselva kraftverk - Sesskraft AS - fråsegn ved offentleg høyring Vestnes kommune - Sesselva kraftverk - Sesskraft AS 2013/ / POA/ASØV S11 Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen POA/JLOE Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Elnesvågen kyststi, Fræna kommune Spelemidlar anlnr Elnesvågen kyststi, Fræna kommune 2013/ / K/SAF 1548 Fræna kommune Siri Ask Fredriksen K/SAF Ålesund kommune - områderegulering - reguleringsplan - Svorshamna - Ellingsøy - fråsegn ved offentleg ettersyn Ålesund kommune - detaljplan - reguleringsplan Svorshamna gbnr 145/8 2010/ /2013 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Ålesund kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statens vegvesen Region Midt Anders Smith-Øvland POA/ASØV Side: 2 av 41

3 Ålesund kommune - reguleringsplan - detaljregulering - ny båthavn og naustområder Lerstadvika gbnr 38/3 - Lerstad Båtforening - fråsegn ved offentleg ettersyn (andre gong) Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 38/3 Lerstadvika båthamn og naustområde - Lerstad Båtforening Jfr FE08/ / /2013 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Ålesund kommune Anders Smith-Øvland POA/ASØV Tingvoll kommune - detaljregulering - reguleringsendring Midtvågen Nord - fråsegn ved offentleg ettersyn Tingvoll kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Midtvågen Nord - gbnr 51/178 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 41531/2013 POA/JLOE REGLERNGSPLAN Tingvoll kommune Johnny Loen POA/JLOE Tingvoll kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Rimstadbukta boligfelt - offentleg ettersyn - motsegn Tingvoll kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 79/159 og deler av gbnr 79/1 og 3 og gbnr 80/76 - boliger, nausttomter og båtplasser Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 41944/2013 REGLERNGSPLAN Tingvoll kommune Anders Røynstrand Side: 3 av 41

4 Smøla kommune - kommuneplan arealdel fråsegn til varsel om oppstart med planprogram Smøla kommune - Kommuneplanens arealdel / /2013 POA/JLOE KOMMNEPLAN Smøla kommune Johnny Loen POA/JLOE Ørskog kommune - frådeling av parsell gbnr 93/1 som tilleggsareal til gbnr 93/28 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Ørskog kommune - frådeling av parsell gbnr 93/1 som tilleggsareal til gbnr 93/28 - dispensasjon fra kommuneplan 2013/ / POA/ASØV DSPENSASJON Ørskog kommune Anders Smith-Øvland POA/ASØV Hareid kommune - marint akvakulturanlegg ved Brandal - Salmar Organic AS - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Hareid kommune - marint akvakulturanlegg ved Brandal - Salmar Organic AS - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Hareid kommune Kristian Hole Fløtre POA/KHFL Side: 4 av 41

5 Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Molde fengsel, m.m. - fråsegn ved offentleg ettersyn Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - området rundt Molde fengsel gbnr 24/ jfr. MR 05/1418 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 46356/2013 REGLERNGSPLAN Molde kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statens vegvesen Region Midt Riksantikvaren Anders Røynstrand Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Solheimhagen, Skåla - offentleg ettersyn - motsegn Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Solheimhagen, Skåla - gbnr 15/39 m. fl. på Geitnes 2013/ /2013 REGLERNGSPLAN Molde kommune Anders Røynstrand Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - småbåtanlegg og forsamlingslokale Eidsvågen, Ellingsøya - del av gbnr 147/4 og 7 og 148/2 m fl - revidert fråsegn Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - småbåtanlegg og forsamlingslokale Eidsvågen, Ellingsøya - del av gbnr 147/4 og 7 og 148/2 m fl 2012/ /2013 POA/ASØV REGLERNGSPLAN ng. L. Nes AS Anders Smith-Øvland POA/ASØV Side: 5 av 41

6 Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35 - offentleg ettersyn - motsegn Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35 - Romsdalsgata 22 AS 2012/ /2013 REGLERNGSPLAN Molde kommune Anders Røynstrand Fræna kommune - områderegulering - reguleringsplan for Korsmyra - 2. offentlege ettersyn - motsegn Fræna kommune - områderegulering - reguleringsplan - Korsmyra, bustader tilknytning til Bud sentrum 2010/ /2013 REGLERNGSPLAN Fræna kommune Anders Røynstrand Hareid kommune - etablering av brakkerigg gbnr 41/ fråsegn ved dispensasjon frå reguleringsplan Hareid kommune - etablering av brakkerigg gbnr 41/ dispensasjon frå reguleringsplan 2013/ /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Hareid kommune Kristian Hole Fløtre POA/KHFL Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 94/13 Vinsternesvågen - fråsegn ved avgrensa høyring Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 94/13 Vinsternesvågen 2010/ /2013 POA/JLOE REGLERNGSPLAN Aure kommune Johnny Loen POA/JLOE Side: 6 av 41

7 Kristiansund kommune - fradeling av boligtomt gbnr 138/34 May M. og Jon Olav Eriksen - uttalelse ved søknad om dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Kristiansund kommune - fradeling av boligtomt gbnr 138/34 May M. og Jon Olav Eriksen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2013 POA/JLOE DSPENSASJON Kristiansund kommune Johnny Loen POA/JLOE Aure kommune - deling av eiendom gbnr 6/3 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Aure kommune - deling av eiendom gbnr 6/3 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 POA/JLOE DSPENSASJON Aure kommune Johnny Loen POA/JLOE Kunngjøring /60 - Minilaster til Volda vgs Anskaffelse 2013/60 - Minilaster til Volda vgs 2013/ / JR/TORRK 601 Mercell Norge AS Torgeir Riksfjord JR/TORRK Oppmelding til fagprøve Praksiskandidat / / TD/JSS John Steinar Skomsø TD/JSS Side: 7 av 41

8 Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Aure kommune 2013/ / TD/OE A53 Aure kommune Ola var Eikebø TD/OE tvida søkarliste til søkarar som ber om det Rekrutteringssak Rådgivar - eksamen, dokumentasjon og vurdering 2013/ / TD/LSH PA Offl Line Sandøy Hjelle TD/LSH Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Venås AS 2013/ / TD/OE A53 Venås AS Stine Waske TD/SWA Tilskot til Rogaland kurs og kompetansesenter for fagskuleutdanning i helse og sosialfag våren 2013 nnhenting av stadfesting 2013 frå Rogaland kurs og kompetansesenter 2013/ / TD/TMY 223 Rogaland kurs og kompetansesenter, v.turid Dahlskaas Thorbjørn Myhre TD/TMY Side: 8 av 41

9 Oppmelding til fagprøve Praksiskandidat / / TD/JSS John Steinar Skomsø TD/JSS Heving av lærerkontrakt Lærlingmappe / / TD/AS L Roy Arild Tvedt TD/RAT Oppmelding til fagprøve i kran- og løfteoperasjonsfaget for praksiskandidat Praksiskandidat / / TD/RAT Roy Arild Tvedt TD/RAT Oppmelding til fagprøve Praksiskandidat / / TD/JSS John Steinar Skomsø TD/JSS Side: 9 av 41

10 Heving av lærekontrakt Lærlingmappe / / TD/AVR L Åse Vatne Riksfjord TD/AVR Oppmelding til fag/svenneprøve Fellesmappe - anna fylke 2004/ / TD/OE L Ola var Eikebø TD/OE Oppmelding til fagprøve Lærlingmappe / / TD/JSS L John Steinar Skomsø TD/JSS Arbeidsavtale Personalmappe 2013/ / TD/LSH P Line Sandøy Hjelle TD/LSH Side: 10 av 41

11 Borgund vgs - utvendige screen mekanisk verksted A365 Borgund vgs - solavskjerming 2013/ / BYVE/NS 614 Fasadeprodukter AS Nirmalaraj Selvakumarasamy BYVE/NS Vedtak om ikkje å godkjenne system for kvalitetssikring av utdanninga for Fagskulen i Møre og Romsdal. Tilleggsdokumentasjon Rapportering 2012 for fagskulane i Møre og Romsdal fylkeskommune. Tilleggsdokumentasjon. 2013/ / TD/TMY A80 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Thorbjørn Myhre TD/TMY NMK 2 - Bestillling brukerkoordinator NMK2 Norsk Maritimt kompetansesenter 2013/ / BYVE/BHJE TP 614 Bjørn Erik Hjellset BYVE/BHJE FEF Renøk møteinnkalling 18. og 19. september, Kristiansand FEF Renøk-gruppa 2009/ / BYVE/ABS 033 Medlemmer i FEF Renøk-gruppa Anne Bente K. Svendsvik BYVE/ABS Side: 11 av 41

12 Program for Leiarmøte PPT vgo 28. august 2013 nnkalling til leiarmøte PPT vgo 2013/ / TD/JDA B20 PPT-kontora i Møre og Romsdal Jorunn Dahle TD/JDA Oppmelding til fagprøve i Helsearbeiderfaget Lærlingmappe / / TD/SV L Siv Sandøy TD/SV Rauma kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Brude hyttefelt gbnr 79/1 - førebels fråsegn ved offentleg ettersyn Rauma kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Brude hyttefelt - gbnr 79/1 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 50717/2013 REGLERNGSPLAN Rauma kommune Marco Böhm Anders Røynstrand Side: 12 av 41

13 Klage på ikke bestått svenneprøve Lærlingmappe 2013/ /2013 TD/RFG L Ruth Farstadvoll Gjerde TD/RFG Tretallerken funnen på Sør Brandal i Vanylven kommune Tretallerken funnen på Sør Brandal 2013/ /2013 K/JPR C55 Asbjørn M. Tryggvason Jens Peter Ringstad K/JPR Refusjon Refusjon PN / /2013 TD/REA ØK Offl ledd 233 Ruth Elin Aure TD/REA Tilleggsinformasjon /44 - Publikumsinformasjonssystem Trinn 2013/44-Publikumsinformasjonssystem Trinn 2013/ /2013 JR/AOH 601 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Arnt Ove Hol JR/AOH Side: 13 av 41

14 Svar på søknad om konsertstøtte Lokale konsertarrangørar Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 50797/2013 K/LMO 223 Angvik Bygdelag, Sommarkonsertane i Angvik Johild Kosberg Bredin K/JBR Tilleggsinformasjon /44 - Publikumsinformasjonssystem Trinn 2013/44-Publikumsinformasjonssystem Trinn 2013/ /2013 JR/AOH 601 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Arnt Ove Hol JR/AOH Svar på søknad om konsertstøtte Lokale konsertarrangørar Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 50810/2013 K/LMO 223 Ålesund Kammerkor Johild Kosberg Bredin K/JBR Side: 14 av 41

15 Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Oppseiing av løyve - Garanti Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Oppsigelse av løyve T / /2013 SA/JES N12 Nordea Bank Norge ASA Jan Eirik Søraas SA/JES Prosjekttilskot Mangelfull søknad Prosjekt frivillig verksemd Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 50837/2013 K/HHE 243 Lars Skrøvseth Hilde Hernes Hovland K/HHE Søknad om forlengelse av frist for tilsagn nr 158/2010 Tildeling av LK-midlar til regionråda for / /2013 RN/KHH 243 Sunnmøre Regionråd Kjersti Hammerbukt Hasselø RN/KHH Oppmelding til fagrøve i veg og anleggsfaget Praksiskandidat / /2013 TD/OE Ola var Eikebø TD/OE Side: 15 av 41

16 Oppmelding til fagprøve i veg og anleggsfaget Praksiskandidat / /2013 TD/OE Ola var Eikebø TD/OE Oppmelding til fagprøve i veg og anleggsfaget Praksiskandidat / /2013 TD/OE Ola var Eikebø TD/OE Oppmelding til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget Praksiskandidat / /2013 TD/NSK Nina Skovly TD/NSK ntervju Rekrutteringssak Rådgivar - eksamen, dokumentasjon og vurdering 2013/ /2013 TD/LSH PA Offl Line Sandøy Hjelle TD/LSH Side: 16 av 41

17 ntervju Rekrutteringssak Rådgivar - eksamen, dokumentasjon og vurdering 2013/ /2013 TD/LSH PA Offl Line Sandøy Hjelle TD/LSH ntervju Rekrutteringssak Rådgivar - eksamen, dokumentasjon og vurdering 2013/ /2013 TD/LSH PA Offl Line Sandøy Hjelle TD/LSH ntervju Rekrutteringssak Rådgivar - eksamen, dokumentasjon og vurdering 2013/ /2013 TD/LSH PA Offl Line Sandøy Hjelle TD/LSH ntervju Rekrutteringssak Rådgivar - eksamen, dokumentasjon og vurdering 2013/ /2013 TD/LSH PA Offl Line Sandøy Hjelle TD/LSH Side: 17 av 41

18 Oppmelding til fagprøve i platearbeiderfaget Praksikandidat / /2013 TD/RAT Roy Arild Tvedt TD/RAT Fræna kommune - kommunedelplan - arealdel ber om utsett frist Fræna kommune - kommunedelplan - arealdel / /2013 KOMMNEPLAN Fræna kommune Linn Eidem Myrstad Anders Røynstrand Drosjeløyva i Kristiansund kommune - Krav til vandel - Oppdatering av politiattest Drosjeløyva i Kristiansund kommune - Oppdatering av politiattest 2008/ /2013 SA/JES N12 Frank Lorentzen Jan Eirik Søraas SA/JES Surnadal kommune - uttale etter synfaring - krav om registrering Surnadal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for bustadfelt Bølandet gbnr 89/6 2013/ /2013 POA/JLOE REGLERNGSPLAN Surnadal kommune Harald Bentz Høgseth K/HBH Side: 18 av 41

19 Refusjonskrav Personalmappe 2006/ /2013 K/OSC P Mia Mari Silset Smørdal K/MMSS Oppmelding til fagprøve i industrirørleggerfaget Lærlingmappe / /2013 TD/RAT L Roy Arild Tvedt TD/RAT Oppmelding til fagprøve i industrimekanikerfaget Praksiskandidat / /2013 TD/RAT Roy Arild Tvedt TD/RAT Oppmelding til fagprøve i industrimekanikerfaget Praksiskandidat / /2013 TD/RAT Roy Arild Tvedt TD/RAT Side: 19 av 41

20 Oppmelding til fagprøve i bilfaget lette kjøretøy Praksiskandidat / /2013 TD/RAT Roy Arild Tvedt TD/RAT Oppmelding til fagprøve i bilfaget lette kjøretøy Praksiskandidat / /2013 TD/RAT Roy Arild Tvedt TD/RAT Oppmelding til fagprøve i industrimekanikerfaget Praksiskandidat / /2013 TD/RAT Roy Arild Tvedt TD/RAT Oppmelding til fagprøve i bilfaget lette kjøretøy Praksiskandidat / /2013 TD/RAT Roy Arild Tvedt TD/RAT Side: 20 av 41

21 Oversending av valgmateriell til fylkesvalstyret ved Stortingsvalet 2013 Stortingsvalet / /2013 ADM/KR 011 Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune Hareid kommune Herøy kommune Kristiansund kommune Midsund kommune Molde kommune Nesset kommune Norddal kommune Rauma kommune Rindal kommune Sande kommune Sandøy kommune Skodje kommune Smøla kommune Stordal kommune Stranda kommune Sula kommune Sunndal kommune Surnadal kommune Sykkylven kommune Tingvoll kommune lstein kommune Vanylven kommune Vestnes kommune Volda kommune Ørskog kommune Ørsta kommune Ålesund kommune Kari Rundmo ADM/KR Side: 21 av 41

22 Oppmelding til fagprøve i platearbeiderfaget Praksiskandidat / /2013 TD/RAT Roy Arild Tvedt TD/RAT Midsund kommune - reguleringsplan deler av gbnr 114/1 og gbnr 113/2 Flesjå - Dryna - Oversender kolprøver for fastsetting av treart Midsund kommune - reguleringsplan for deler av gbnr 114/1 og gbnr 113/2 Flesjå - Dryna 2010/ /2013 REGLERNGSPLAN Helge rgens Høeg Kjersti Dahl K/KJD Oppmelding til 2. gangs fagprøve i helsearbeidefaget Lærlingmappe 2009/ /2013 TD/NSK L Nina Skovly TD/NSK Two charcoal samples for radiocarbon dating from Dryna, Midsund municipality, Møre og Romsdal county, Norway Midsund kommune - reguleringsplan for deler av gbnr 114/1 og gbnr 113/2 Flesjå - Dryna 2010/ /2013 REGLERNGSPLAN Beta Analytic ltd. Kjersti Dahl K/KJD Side: 22 av 41

23 Merknad til rapportering - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Fast - Allmennkultur Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 51229/2013 K/HHE 151 Sunndal Kulturfestival AS Anine sdahl K/A Oppmelding til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget Praksiskandidat / /2013 TD/NSK Nina Skovly TD/NSK Oppmelding til fagprøve i helsearbeiderfaget Praksiskandidat / /2013 TD/NSK Nina Skovly TD/NSK Oppmelding til fagprøve i helsearbeiderfaget Praksiskandidat / /2013 TD/NSK Nina Skovly TD/NSK Side: 23 av 41

24 Oppmelding til fagrøve i helsearbeiderfaget Lærlingmappe 2013/ /2013 TD/NSK L Nina Skovly TD/NSK Oppmelding til svenneprøve i feierfaget Praksiskandidat 2013/ /2013 TD/NSK Nina Skovly TD/NSK Ålesund kommune - bygging av naust i Emblemsvågen gbnr 7/174 - området båndlagt til bevaring Ålesund kommune - bygging av naust i Emblemsvågen gbnr 7/ / /2013 K/HAA ÅLESND Ålesund kommune Helge Aarset K/HAA Oppmelding til svenneprøve i frisørfaget Lærlingmappe / /2013 TD/RFG L Ruth Farstadvoll Gjerde TD/RFG Side: 24 av 41

25 Oppmelding til fagprøve i stillasbyggerfaget Praksiskandidat / /2013 TD/OE Ola var Eikebø TD/OE Tildelingsvedtak /38 - Analysetjenester for Plan- og analyseavdelinga Anskaffelse 2013/38 - Analysetjenester for Plan- og analyseavdelinga 2013/ /2013 JR/TORRK 610 Møreforsking AS Torgeir Riksfjord JR/TORRK Tildelingsvedtak /38 - Analysetjenester for Plan- og analyseavdelinga Anskaffelse 2013/38 - Analysetjenester for Plan- og analyseavdelinga 2013/ /2013 JR/TORRK 610 Oslo Economics Torgeir Riksfjord JR/TORRK Tildelingsvedtak /38 - Analysetjenester for Plan- og analyseavdelinga Anskaffelse 2013/38 - Analysetjenester for Plan- og analyseavdelinga 2013/ /2013 JR/TORRK 610 Menon Business Economics AS Torgeir Riksfjord JR/TORRK Side: 25 av 41

26 Behandlingsfrist - dispensasjonssøknad Aukra kommune - frådeling av bustadtomt gbnr 11/19 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 DSPENSASJON Trond Ola Håkenstad Anders Røynstrand Oppmelding til fagprøve i stillasbyggerfaget Praksiskandidat / /2013 TD/OE L Ola var Eikebø TD/OE Oppmelding til fagprøve i yrkessjåførfaget Praksiskandidat / /2013 TD/JSS John Steinar Skomsø TD/JSS Oppmelding til fagprøve i malerfaget Praksiskandidat / /2013 TD/OE L Ola var Eikebø TD/OE Side: 26 av 41

27 Sankthanshaugen 2 - gangsettingstillatelse for oppføring av bygg 8 8. Korrespondanse K203 Kr.sund vgs bygg 08 Btr / / BYVE/JWE XX 614 Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/JWE Kristiansund kommune nnspill drøftingsmøte 30. august 2013 Arbeidsmiljøprosess / /2013 ADM/RM P 440 Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/DL Stortings- og sametingsval nnsending av forhåndsstemmer Stortings- og sametingsval / /2013 JR/KES 010 Møre og Romsdal fylkeskommune JR/KES TE Posten Norge Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Osane idrettshall, Skarbøvik - offentleg ettersyn Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Osane idrettshall, Skarbøvik - Nordplan AS 2012/ /2013 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV B 0 Ålesund kommune Side: 27 av 41

28 Klage vedr skoleskyss Søknad på tilpassa skoleskyss Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 51399/2013 SA/JSO TP N06 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO Kopi: Molde kommune - høring - tilbygg til eksisterende fritidsbolig gbnr 39/30 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Molde kommune - høring - tilbygg til eksisterende fritidsbolig gbnr 39/30 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2013 DSPENSASJON Møre og Romsdal fylkeskommune TO Statens vegvesen Region Midt Klage på skoleskyss - May Elena Meistad - Bodalen friskole Søknad om tilpassa skoleskyss 2013/ / SA/JSO TP N06 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO Side: 28 av 41

29 Kopi: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Symra Barnehage - gbnr 24/663 Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Symra Barnehage - gbnr 24/663 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 51455/2013 REGLERNGSPLAN Møre og Romsdal fylkeskommune TO Statens vegvesen Region Midt Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar i elektrofaget Lærebedrift - Vard Electro AS 2013/ /2013 TD/AVR TP A53 Møre og Romsdal fylkeskommune TD/AVR Kopi: Herøy kommune - oppføring av tilbygg og terrasse til bustadhus gbnr 24/1 Nærø - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Herøy kommune - oppføring av tilbygg og terrasse til bustadhus gbnr 24/1 Nærø - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 29 av 41

30 Kopi: Herøy kommune - fradeling av nausttomt gbnr 36/10 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Herøy kommune - fradeling av nausttomt gbnr 36/10 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl / /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kontaktperson billettering Avtale - Rutepakke 2 Busstjenester i Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure (Tide Buss AS) 2013/ /2013 SA/AKB Offl ledd N11 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/KEW TE Deltakelse i utviklingsprosjekt for fjordkryssinger Fv 671 Trollheimstunnelen/Todalsfjordprosjektet 2011/ /2013 SA/LAL XX Q10 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/LAL Trollheimstunnelsen Volda kommune - klage på garasje gbnr 13/136 - dispensasjon fra kommuneplan - Tilbakemelding angåande synfaring Volda kommune - klage på garasje gbnr 13/136 - dispensasjon fra kommuneplan 2013/ /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TLF Jan-Norvald Jønsson Side: 30 av 41

31 Kopi: Sula kommune - E39 - oppføring av nytt bygg på gbnr 59/14 Vegsund - dispensasjon frå reguleringsplan Sula kommune - E39 - oppføring av nytt bygg på gbnr 59/14 Vegsund - dispensasjon frå reguleringsplan 2013/ /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Søknad - søknadsnr Regionale utviklingsmidlar nnovasjonshus Kristiansund 2013/ /2013 RN/OTV XX 243 Møre og Romsdal fylkeskommune RN/OTV Bølgen Næringshage AS Kopi: Ålesund kommune - reguleringsplan - endring gbnr 137/8 og gbnr 137/96 vest for Norsk maritimt Kompetansesenter Ålesund kommune - reguleringsplan - endring gbnr 137/8 og gbnr 137/96 vest for Norsk maritimt Kompetansesenter 2011/ /2013 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal nnspel til regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi nnspel til regional plan for kulturminne 2013/ / K/JPR XX 122 Møre og Romsdal fylkeskommune K/JPR Eli Kristin Aalbu Sæther Side: 31 av 41

32 MRS-skjema - rapportering Regionale utviklingsmidlar Sentrum Sykkylven 2011/ /2013 RN/HHO XX 243 Møre og Romsdal fylkeskommune RN/HHO Sykkylven kommune Kopi: Volda kommune - endra bruk av bygg gbnr 20/79 og 315 og endra formål av tomt - dispensasjon frå reguleringsplan Volda kommune - endra bruk av bygg gbnr 20/79 og 315 og endra formål av tomt - dispensasjon frå reguleringsplan 2013/ /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vedr endringer - Parkveien 52, Molde Molde kommune - gbnr 24/666 Parkvegen 52 - Hilde Myrland og Torstein Tafjord 2013/ /2013 K/TMO C52 Møre og Romsdal fylkeskommune K/TMO Consulentpartner Sula kommune - detaljregulering - arkeologisk registrering Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 97/5 m/fl - Havnegjerdet 2013/ /2013 POA/KHFL REGLERNGSPLAN Møre og Romsdal fylkeskommune K/HBH Leite og Howden AS Side: 32 av 41

33 Herøy kommune, Tjørvåg, bilder om Tonninghuset Herøy kommune - gbnr 53/7 Tonninggarden i Tjørvåg X 2009/ /2013 K/TMO HERØY Toril Moltubakk K/TMO Kopi: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 38/3 Lerstadvika båthamn og naustområde - Lerstad Båtforening Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 38/3 Lerstadvika båthamn og naustområde - Lerstad Båtforening Jfr FE08/ / /2013 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kopi: Vestnes kommune - Sesselva kraftverk - Sesskraft AS - fråsegn til søknaden Vestnes kommune - Sesselva kraftverk - Sesskraft AS 2013/ / POA/ASØV S11 Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Skal vegutbygginga vere politisk spel Temaplan samferdsel - Ferjefri E39 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 51566/ SA/LAL Q12 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/LAL Pål Vedeld Djupvik Side: 33 av 41

34 Ruteendringsprosessen utsatt frist? Ruteendringsprosessen / /2013 SA/FKV XX N02 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/FKV Norddal kommune Spesifisert kostnadsoverslag Tannbehandling / /2013 FTLE/ANV TP 223 Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/ANV Rauma kommune - fradeling av tilleggsareal fra gbnr 133/5 til gbnr 133/46 - dispensasjon fra reguleringsplan Rauma kommune - fradeling av tilleggsareal fra gbnr 133/5 til gbnr 133/46 - dispensasjon fra reguleringsplan 2013/ /2013 DSPENSASJON Møre og Romsdal fylkeskommune B 0 Rauma kommune Vedrørende støtte til tannbehandling Støtte til tannbehandling av asylsøkere 2013/ /2013 FTLE/TRM TP 223 Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/TRM Side: 34 av 41

35 Kopi: Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan Sylteosen Betong AS - settefylkesmann Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan Sylteosen Betong AS - endring 2010/ /2013 REGLERNGSPLAN Møre og Romsdal fylkeskommune TO Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement Rindal kommune - vedtak - fradeling av tomt med påstående hus gbnr 20/2 - dispensasjon fra kommuneplan Rindal kommune - fradeling av tomt med påstående hus gbnr 20/2 - dispensasjon fra kommuneplan 2013/ /2013 POA/JLOE DSPENSASJON Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Rindal kommune Spesifisert kostnadsoverslag Støtte til tannbehandling av asylsøkere 2013/ / FTLE/TRM TP 223 Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/TRM Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar Lærebedrift - Restauranthuset Molde AS 2013/ /2013 TD/JSS XX A53 Møre og Romsdal fylkeskommune TD/JSS Restauranthuset Molde AS Side: 35 av 41

36 Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Ambulanse Midt Norge Hf, stasjon Rauma 2013/ / TD/NSK XX A53 Møre og Romsdal fylkeskommune TD/NSK Ambulanse Midt-Norge HF, stasjon Rauma Søknad om godkjenning som lærebedrift og ny fagleg leiar Lærebedrift - Wist Last & Buss 2013/ /2013 TD/RAT XX A53 Møre og Romsdal fylkeskommune TD/RAT Wist last og Buss Søknad om utviding av læretid Lærlingmappe 2012/ /2013 TD/ASJ L Møre og Romsdal fylkeskommune TD/NSK Godkjenning av utdanning i utlandet Elevmappe 2013/ / TD/PME E Møre og Romsdal fylkeskommune TD/PME Side: 36 av 41

37 Oversendelse av løyvegaranti Godstransportløyve - Nesje Transport AS 2013/ /2013 SA/BMM XX N13 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/BMM SpareBank 1 Ettersendt dokumentasjon Godsløyve - Jostein Tellesbø A/S 2013/ /2013 SA/BMM XX N13 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/BMM Jostein Tellesbø Ørsta kommune - Regional delplan for attraktive byar og tettstader Regional delplan for attraktive byar og tettstader 2013/ /2013 POA/MM XX 131 Møre og Romsdal fylkeskommune POA/MM Ørsta kommune Søknad om utsetting av innlandsfisk - Vistdal tsetting av innlandsfisk i Vistdal 2013/ / RN/MAE XX 40 Møre og Romsdal fylkeskommune RN/MAE Vistdal grunneigarlag Side: 37 av 41

38 Rindal kommune - skifte av taktekking gbnr 18/19 - Gjertrud Gåsvatn Rindal kommune - skifte av taktekking gbnr 18/19 - Gjertrud Gåsvatn 2012/ /2013 K/SSH XX RNDAL Møre og Romsdal fylkeskommune K/SSH Rindal kommune Kopi: Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan Sylteosen Betong AS - endring Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan Sylteosen Betong AS - endring 2010/ /2013 REGLERNGSPLAN Møre og Romsdal fylkeskommune TO Norges vassdrags- og energidirektorat Oppsigelse av lærlingplass Lærlingmappe 2013/ /2013 TD/HSM L Møre og Romsdal fylkeskommune TD/HSM Aure kommune - detaljregulering for Kleberget boligområde gbnr 32/361 Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Kleberget boligområde gbnr 32/361 - Kleberget Eiendom 2013/ /2013 POA/JLOE REGLERNGSPLAN Møre og Romsdal fylkeskommune K/BJR Kleberget Eiendom AS Side: 38 av 41

39 Kristiansund kommune - Fløyveien 19, gbnr 3/62 - Rehabilitering - reviderte tegninger Kristiansund kommune - Fløyveien 19, gbnr 3/62 - Rehabilitering 2013/ /2013 K/CAS KRSTANSND Møre og Romsdal fylkeskommune K/CAS Kristiansund kommune Kopi: Spelemidlar vedtak - anlnr Hau-Pe-Brua, Stordal kommune Spelemidlar anlnr Hau-Pe-Brua, Stordal kommune 2013/ /2013 K/SAF 1526 Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Søknad - fagskolestudiene Helsekoordinator og Helseadministrasjonssekretær - ecademy ecademy AS - Fagskuleutdanning i helse og sosialfag 2013/ /2013 TD/TMY XX A81 Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TMY B 1 ecademy Kopi: Spelemidlar vedtak - anlnr klubbhus - Rauma golfbane Spelemidlar Anlnr klubbhus - Rauma golfbane 2012/ /2013 K/SAF 1539 Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- stiftelsestilsynet Side: 39 av 41

40 Skoleskyss Søknad om tilpassa skoleskyss 2013/ /2013 SA/JSO TP N06 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO Kopi: Spelemidlar vedtak: anlnr Kunstgressbane Moa, Ålesund kommune Spelemidlar anlnr Kunstgressbane Moa, Ålesund kommune 2013/ /2013 K/SAF 1504 Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Vedr søknad om tilpassa skoleskyss - dokumentasjon Søknad på tilpassa skoleskyss 2012/ / SA/N TP N06 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO ikuben - søker om delutbetaling i henhold til tilsagn Regionale utviklingsmidlar ikuben, Arenaprosjektet 2012/ /2013 RN/PEN XX 243 Møre og Romsdal fylkeskommune RN/PEN ikuben Side: 40 av 41

41 Rauma kommune - søknad på drosjeløyve T-569 Rauma Taxi Rauma kommune - oppsigelse av drosjeløyve T / /2013 SA/JES N12 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JES Frank Åge Friisvold Søknad om permisjon Elevmappe / /2013 TD/LTN E Møre og Romsdal fylkeskommune TD/PME ttalelse fra Romsdal regionråd om hurtigbåtsambandet mellom Molde og Vestnes Hurtigbåtsambandet Molde-Vestnes 2013/ /2013 SA/AF XX N34 Møre og Romsdal fylkeskommune SA/AF Romsdal Regionråd Side: 41 av 41

Journaldato: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.05.2013. Klassering: ***** UTD/RFG

Journaldato: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.05.2013. Klassering: ***** UTD/RFG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 01.08.2013 Svar på ytterligere informasjon Lærlingmappe - ***** ***** 2011/12675-10

Detaljer

Journaldato: 14.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.2014. Klassering: HERØY KU/TMO

Journaldato: 14.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.2014. Klassering: HERØY KU/TMO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.04.2014 Herøy og lstein kommune - flytting av stabbur frå Ytre Flø til Tonninggarden

Detaljer

Journaldato: 01.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.2014. Klassering: ***** KU/ALR

Journaldato: 01.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.2014. Klassering: ***** KU/ALR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.08.2014 Arbeidsavtale Personalmappe - ***** ***** ***** 2006/4116-20 45869/2014

Detaljer

Journaldato: 15.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2013. Klassering: KU/AI. Dok.

Journaldato: 15.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2013. Klassering: KU/AI. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.07.2013 Merknad til rapportering - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 27.02.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 27.02.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.07.2014 Søknad om midler - søknadsnr 2014-0003 Regionale utviklingsmidlar 2014 - Petropolen

Detaljer

Journaldato: 12.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: TINGVOLL. Dok.

Journaldato: 12.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: TINGVOLL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.08.2014 nnhold: Tingvoll kommune - vedtak - reparasjon eldhus gbnr 32/1 -

Detaljer

Journaldato: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.07.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.07.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.08.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift - Vårsøg Hotel Lærebedrift -

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Journaldato: 25.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2013. Klassering: N01 SA/GEIRO

Journaldato: 25.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2013. Klassering: N01 SA/GEIRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 26.09.2013 Spørsmål om rutinar for å betre tilhøva for busspassasjerar med nedsett

Detaljer

Journaldato: 07.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: N12 SA/JES. Dok.

Journaldato: 07.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: N12 SA/JES. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 08.01.2014 nnhold: Drosjeløyva i Skodje kommune - Søknad om permanent tildeling

Detaljer

Journaldato: 07.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.07.2013. Klassering: ***** Dok.

Journaldato: 07.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.07.2013. Klassering: ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 08.11.2013 nnhold: Søknad om støtte til prosjektet "Byen som regional motor"

Detaljer

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 20.08.2013 Surnadal kommune - reguleringsendring gbnr 91/1, 91/108 og 91/128

Detaljer

Journaldato: 22.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2009. Klassering: JUR/AOH. Dok.

Journaldato: 22.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2009. Klassering: JUR/AOH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.08.2013 tmelding av fylkesnettverket miljøinnkjøp Miljøinnkjøp.no 2009/6126-1

Detaljer

Journaldato: 04.12.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x, n, Status: J,A. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 04.12.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x, n, Status: J,A. Dok.dato: 29.11.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x, n, Status: J,A 05.12.2013 Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan Røsviklia - offentleg ettersyn

Detaljer

Journaldato: 05.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.08.

Journaldato: 05.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.08.2014 Brev fra ROR om endring av prosjekt Plansamarbeid i Molderegionen

Detaljer

Journaldato: 07.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2012. Klassering: A52 UTD/LSGH

Journaldato: 07.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2012. Klassering: A52 UTD/LSGH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.10.2013 nformasjon til arbeidsgivar Prøvenemnder i Møre og Romsdal 2012-2015

Detaljer

Journaldato: 31.07.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,n,x. Dok.dato: 03.03.2009. Klassering: N33 SA/DH

Journaldato: 31.07.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,n,x. Dok.dato: 03.03.2009. Klassering: N33 SA/DH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,n,x 01.08.2013 Anbudskonkurranse fylkesvegsambandet Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona

Detaljer

Offentlig journal. Næringssamarbeid Hareid-Ulstein. Stiftinga Hareid Næringsforum - 2013 2013/8401-3 48703/2013 05.09.2013 07.08.

Offentlig journal. Næringssamarbeid Hareid-Ulstein. Stiftinga Hareid Næringsforum - 2013 2013/8401-3 48703/2013 05.09.2013 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.9.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 05.09.2013 Næringssamarbeid Hareid-lstein Stiftinga Hareid Næringsforum - 2013

Detaljer

Journaldato: 30.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.07.

Journaldato: 30.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Klassering: Dok.dato: 04.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.07.2014 Fellesinntaket til vidaregåande opplæring 2014/2015 Rundskriv 2014

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 30.07.2014 Ad klagesak Klage på standpunktkarakter - 2014/7491-2 46326/2014 TD/KGV Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 04.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 04.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.10.2013 Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Osane idrettshall,

Detaljer

Journaldato: 14.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: B64 UTD/HLO. Dok.

Journaldato: 14.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: B64 UTD/HLO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.08.2014 Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakterer 2014 2014/8022-2

Detaljer

Journaldato: 17.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/JLOE

Journaldato: 17.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/JLOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 18.07.2014 Eide kommune - kommuneplan 2014-2027 - uttalelse til planprogram og

Detaljer

Journaldato: 20.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 20.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 21.02.2014 Faktura, arkeologisk registrering - reguleringsplan for deler av gbnr

Detaljer

Journaldato: 30.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 30.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.01.2014 Vedk tilsegn om tilskot inntil kr 1.000.000 til prosjektet "uft, land

Detaljer

Journaldato: 05.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.2013. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: 05.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.2013. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.08.2013 Søknad om godkjenning som lærebedrift i kontorfaget Lærebedrift -

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Journaldato: 04.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2014. Klassering: ***** UTD/NSK

Journaldato: 04.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2014. Klassering: ***** UTD/NSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.07.2014 nnhold: Oppmelding til fagprøve i ambulansefaget Praksiskandidat -

Detaljer

Journaldato: 11.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: KOMMUNEPLAN. Dok.

Journaldato: 11.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: KOMMUNEPLAN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 12.07.2013 nnhold: Kristiansund kommune - vedtak - kommunedelplan - planprogram

Detaljer

Journaldato: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Klassering: A53 UTD/JSS. Dok.

Journaldato: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Klassering: A53 UTD/JSS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.07.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift - yrkessjåførfaget Lærebedrift

Detaljer

Journaldato: 19.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 04.01.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok.

Journaldato: 19.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 04.01.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2013 nnhold: Møteinnkalling - fornyingpartnerskapsavtale Hareid, Herøy,

Detaljer

Journaldato: 22.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Klassering: A53. Dok.

Journaldato: 22.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Klassering: A53. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.08.2014 nnhold: Vedrørende søknad om godkjenning i M&R fylkeskommune Opplæringskontor

Detaljer

Journaldato: 15.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.2013. Klassering: A53 UTD/AGU

Journaldato: 15.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.2013. Klassering: A53 UTD/AGU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 16.05.2013 Søknad om godkjenning som ny fagleg leiar Lærebedrift - Haram ndustrier A/S

Detaljer

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok.

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.03.2014 Forespørsel - ndersøkelse om spillvarme fra Nyhamna Spillvarme Nyhamna

Detaljer

Journaldato: 24.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2013.

Journaldato: 24.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.03.2014 Notat Disiplinære forhold - X 2013/2025-69 52416/2013 29.08.2013 VGS-ÅLESND/NGA

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.08.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Vinbua AS 2014/8084-2

Detaljer

Journaldato: 05.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 12.05.2014. Klassering: ***** UTD/JSS

Journaldato: 05.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 12.05.2014. Klassering: ***** UTD/JSS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.06.2014 Oppmelding til fagprøva i yrkessjåførfaget ærlingmappe 2011/8484-5

Detaljer

Journaldato: 19.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.03.2013. Klassering: K21 ADM/GBU. Dok.

Journaldato: 19.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.03.2013. Klassering: K21 ADM/GBU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 20.02.2014 Høring om nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare

Detaljer

Journaldato: 24.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 24.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.02.2014 Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 31/3

Detaljer

Journaldato: 06.11.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: ***** ADM/KAI

Journaldato: 06.11.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.2013. Klassering: ***** ADM/KAI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.11.2013 Melding om oppseiing - innkalling til drøftingsmøte Personalmappe 2013/11312-1

Detaljer

Journaldato: 10.09.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.09.2013.

Journaldato: 10.09.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.09.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.09.2013 Rauma kommune - bygging av Kavlifoss minikraftverk - Rauma Energi AS - fråsegn

Detaljer

Journaldato: 10.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: B65 UTD/KES. Dok.

Journaldato: 10.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: B65 UTD/KES. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.07.2014 Klage på gjennomføring av muntlig eksamen Klage på eksamen 2014/5345-2

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

Journaldato: 11.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 11.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 12.11.2013 Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E136 Skorgen-Eikenessvingen

Detaljer

Journaldato: 04.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 04.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.04.2014 nnhold: Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr

Detaljer

Journaldato: 06.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.04.2014. Klassering: A53. Dok.

Journaldato: 06.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.04.2014. Klassering: A53. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.05.2014 nnhold: Søknad om godkjenning som lærebedrift i salsfaget Lærebedrift

Detaljer

Journaldato: 26.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2013. Klassering: U01 RN/MBR

Journaldato: 26.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2013. Klassering: U01 RN/MBR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.07.2013 Fornying av partnarskapsavtale førstelinetjenesta for etablerarrettleing

Detaljer

Journaldato: 07.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 07.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.06.2013 nnhold: Tilsetjing i stilling som tannlege ved distriktstannklinikken

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.02.2014 Prosjekteringsmøte 01 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag

Detaljer

Journaldato: 13.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Klassering: KUS/HBO

Journaldato: 13.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Klassering: KUS/HBO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 14.11.2013 Tilsynsrapport Ålesund vgs - svar frå fylkeskommunen Tilsynsrapportar

Detaljer

Journaldato: 03.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/ARØ

Journaldato: 03.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2014. Klassering: KOMMUNEPLAN POA/ARØ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.09.2014 Midsund kommune - kommuneplan arealdel - fråsegn til planprogram og

Detaljer

Journaldato: 10.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.2014. Klassering: JUR/JN. Dok.

Journaldato: 10.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.2014. Klassering: JUR/JN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 11.04.2014 nnhold: Melding til leverandør - CNC-styrt fresemaskin til Sunndal

Detaljer

Journaldato: 28.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: ADM/KAI

Journaldato: 28.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: ADM/KAI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 29.04.2014 nnhold: Stillingsbanken: ***** ***** ***** ***** ***** Stillingsbanken

Detaljer

Journaldato: 18.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.07.2013.

Journaldato: 18.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.07.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 21.10.2013 nnhold: Vedr søknad om tilskudd til prosjektutvikling av ronman Jernverk

Detaljer

Journaldato: 05.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: A62 RN/LIJ

Journaldato: 05.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 10.07.2013. Klassering: A62 RN/LIJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.03.2014 Rapport Petroleum utdanning i Kristiansund Petroleums utdanning i

Detaljer

Journaldato: 01.04.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A

Journaldato: 01.04.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 02.04.2014 Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Kvamkrysset fv 622

Detaljer

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 10.03.2014 nnhold: Oppnemning av nye prøvenemnder i Møre og Romsdal 010112-311215

Detaljer

Journaldato: 28.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: S11. Dok.

Journaldato: 28.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: S11. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 29.08.2014 Nesset kommune - Gjølbekken kraftverk - vurdering av konsesjonsplikt

Detaljer

Journaldato: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.09.2013 Sykkylven kommune - områderegulering - reguleringsplan - Nysætervatnet

Detaljer

Journaldato: 12.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: ***** UTD/JSS

Journaldato: 12.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: ***** UTD/JSS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.06.2013 Godkjenning av opplæringskontrakt Lærlingmappe 2013/3868-3 35382/2013

Detaljer

Journaldato: 06.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 06.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 07.01.2014 nnhold: Søknad om markedsføringsstøtte for offshorebedrifter på ONS

Detaljer

Journaldato: 11.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011. Klassering: ***** UTD/RAF

Journaldato: 11.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2011. Klassering: ***** UTD/RAF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 12.09.2013 Oppmelding til fagprøve i energimontørfaget Praksiskandidat - 2011/2398-1

Detaljer

Journaldato: 11.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2013. Klassering: A53 UTD/AGU. Dok.

Journaldato: 11.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2013. Klassering: A53 UTD/AGU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 12.06.2013 Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar i vaskerifaget Lærebedrift

Detaljer

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01.

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.03.2014 om utsett frist for tilsegn 122/2010 2010 - Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Journaldato: 26.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: N12 SA/JES. Dok.

Journaldato: 26.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: N12 SA/JES. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.08.2014 nnhold: Drosjeløyva i Molde kommune - Oppseiing av løyve - Garanti

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Offentlig journal. Karrieredagane 2014 for elevar på 10. trinn. Partnarskap for karriereveiledning kap 258 post 60 2014/3090-3 21204/2014 02.04.

Offentlig journal. Karrieredagane 2014 for elevar på 10. trinn. Partnarskap for karriereveiledning kap 258 post 60 2014/3090-3 21204/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.04.2014 Karrieredagane 2014 for elevar på 10. trinn Partnarskap for karriereveiledning

Detaljer

Journaldato: 02.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: ***** KU/HHE

Journaldato: 02.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: ***** KU/HHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 nnhold: Refusjonskrav ***** ***** ***** Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: N06 SA/MJD. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: N06 SA/MJD. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.08.2014 Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa

Detaljer

Journaldato: 04.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: N13 SA/BMM

Journaldato: 04.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: N13 SA/BMM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.08.2014 Attestasjon til bruk ved søknad om fellesskapstillatelse Godstransportløyve

Detaljer

Journaldato: 21.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2014. Klassering: SA/HJS. Dok.

Journaldato: 21.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2014. Klassering: SA/HJS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 24.02.2014 nnhold: Utbetaling av tilskotsmidler Møreaksen AS 2013/616-4 11052/2014

Detaljer

Journaldato: 25.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.08.2013. Klassering: ***** UTD/JSS

Journaldato: 25.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.08.2013. Klassering: ***** UTD/JSS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,,X,N, Status: J,A 28.07.2014 Oppmelding til kompetanseprøve Lærlingmappe 2011/2359-3 50254/2013

Detaljer

Journaldato: 15.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Klassering: ***** SA/HJS

Journaldato: 15.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Klassering: ***** SA/HJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 16.10.2013 Spørjeskjema til alle fylkeskommunane Spørreundersøkelse om rutebil

Detaljer

Journaldato: 11.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 11.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.10.2013 Statstilskot for 2013 frå kap 1429, post 72.9 verdsarv - Gbnr 115/1,

Detaljer

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.09.2014 Høyring - vurdering av innkorting av ferjestrekninga Volda-Lauvstad Ferjesambandet

Detaljer

Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA

Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA. Dok.dato: 13.02.2013. Klassering: A40 UTD/ANSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 20.03.2014 Elev særskilt Fagerlia 2013/2014 Elev særskilt 2013/2014 2014/1870-1

Detaljer

Journaldato: 11.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Klassering: U43 RN/CFM. Dok.

Journaldato: 11.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Klassering: U43 RN/CFM. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.04.2014 Endring av akvakulturvedtak for Marine Harvest lokalitet Sagelva Marine

Detaljer

Journaldato: 25.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: RN/MVE. Dok.

Journaldato: 25.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: RN/MVE. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 26.08.2014 Påminning om 3-årsfristen - Tilsegn nr 193/2011 Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Journaldato: 16.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.12.2013. Klassering: RN/LIN. Dok.

Journaldato: 16.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.12.2013. Klassering: RN/LIN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.12.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 17.12.2013 nnhold: Tilsegn om tilskot på inntil NOK 150 000,- frå tiltaksfondet

Detaljer

Journaldato: 03.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2014. Klassering: ADM/ATV. Dok.

Journaldato: 03.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.04.2014. Klassering: ADM/ATV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 04.04.2014 nnhold: Rapportering om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag for

Detaljer

Journaldato: 15.04.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, x, n, Status: J,A. Dok.dato: 30.01.2014. Klassering: RN/LIN RN/LIN

Journaldato: 15.04.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, x, n, Status: J,A. Dok.dato: 30.01.2014. Klassering: RN/LIN RN/LIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 16.04.2014 Sluttutbetaling - januar 2014 HPV 2011 - nternasjonal konferanse i Molde

Detaljer

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok.

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift og godkjenning av ny fagleg

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Journaldato: 17.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2013. Klassering: A53. Dok.

Journaldato: 17.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.2013. Klassering: A53. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 18.06.2013 Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Sandøy kommune

Detaljer

Journaldato: 22.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: A40 UTD/GLO

Journaldato: 22.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: A40 UTD/GLO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.05.2013 nformasjonsmøte for nye kommuner i Ny GV, overgangsprosjektet 2012 Ny GV mot

Detaljer

Journaldato: 24.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2013. Klassering: U43 RN/CFM. Dok.

Journaldato: 24.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 16.05.2013. Klassering: U43 RN/CFM. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.09.2013 Forespørsel av konsesjonsdokument for akvakulturtillatelser - Codfarmers

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KOMMUNEPLAN POA/KHFL

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KOMMUNEPLAN POA/KHFL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.09.2013 Sande kommune - kommuneplan sin arealdel 2012-2025 - offentleg ettersyn

Detaljer

Journaldato: 08.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: ADM/DL. Dok.

Journaldato: 08.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: ADM/DL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.05.2014 nnhold: Protokoll 4.A.3 Lektorlaget - ***** ***** Lønnsforhandlingar

Detaljer

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok.

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,X,N 24.10.2013 nnhold: Vedtak tilapssa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: JUR/AOH. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: JUR/AOH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.07.2013 Kunngjøring - 2013/32 - Mindre maskinentreprenør arbeid Mindre maskinentreprenørarbeide

Detaljer

Journaldato: 02.08.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2013. Klassering: ADM/RLO. Dok.

Journaldato: 02.08.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2013. Klassering: ADM/RLO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 05.08.2013 nnhold: Vigo interkommunale selskap Vigo interkommunale selskap U 2013/3780-2

Detaljer

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01.

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.2.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.02.2014 Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund

Detaljer

Journaldato: 13.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 13.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 16.09.2013 Vurdering av søknad om støtte til Molde Kunnskapspark Ny nasjonal Fo

Detaljer

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.12.2013 Regulering fornminneområde Holsfeta Sula kommune - detaljregulering

Detaljer

Journaldato: 01.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 27.08.2014.

Journaldato: 01.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 27.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.09.2014 Rauma kommune - vassdragskonsesjon - bygging av Slemmå kraftverk -

Detaljer

Journaldato: 23.12.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A

Journaldato: 23.12.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 27.12.2013 nformasjon til Mørebenken - forhandlingar om bruk av regional statstøtte

Detaljer

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok.

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.11.2013 Tilstandsrapport for Fagerlia vgs Tilstandsrapport for Fagerlia vgs

Detaljer

Journaldato: 17.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: U43 RN/CFM

Journaldato: 17.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: U43 RN/CFM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2014 Vedtak Godø Salg AS landbasert Bjørneremsbukta Godø Salg AS - akvakultur

Detaljer

Journaldato: 26.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2014. Klassering: N12 SA/JES. Dok.

Journaldato: 26.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2014. Klassering: N12 SA/JES. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.05.2014 Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Oppseiing av løyve

Detaljer