VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE juli Vær en god evangelist juli Er du nidkjær til gode gjerninger? Utgave med stor skrift DEL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 1. 7. juli Vær en god evangelist. 8. 14. juli Er du nidkjær til gode gjerninger? Utgave med stor skrift DEL 1"

Transkript

1 8 15. MAI 2013 NR. 10 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE juli Vær en god evangelist SIDE 3 SANGER: 103, juli Er du nidkjær til gode gjerninger? SIDE 18 SANGER: 108, 93 Utgave med stor skrift DEL 1

2 8 VAKTTARNET F ORKYNNER AV JEHOVAS RIKE MAY 15, 2013 Vol. 134, No. 10 Semimonthly NORWEGIAN STUDIEARTIKLER Vær en god evangelist Hva vil det si a være en evangelist? Denne artikkelen inneholder svaret og viser hvorfor folk trenger ahøre det gode budskap. Den forklarer ogsa hvordan vi kan fylle var rolle som evangelister paengodm ate. Er du nidkjær til gode gjerninger? Denne artikkelen tar for seg to mater som vi er nidkjære til gode gjerninger pa, og som gjør at folk blir dratt til Gud. (Tit 2:14) Den ene maten har med var forkynnelse a gjøre, og den andre har med var gode oppførsel agjøre. Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verdenoversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Thor R. Samuelsen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/ Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany.

3 Vær en god evangelist «Gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste.» 2. TIM 4:5. HVASVARERDU? Hva er en evangelist? Hvorfor trenger folk af a høre det gode budskap? Hva gjør dyktige evangelister? EN EVANGELIST er en som forteller et godt budskap. Jehova Gud er den første og den største Evangelist. Like etter at vareførsteforeldregjorde opprør, kunngjorde han det gode budskap om at slangen Satan Djevelen skal bli tilintetgjort. (1. Mos 3:15) Opp gjennom historien inspirerte Jehova trofaste menn til a skrive ned opplysninger om hvordan navnet hans skal bli renvasket, hvordan 1. Hvorfor kan vi si at Jehova er den første og den største Evangelist? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

4 den skade Satan har forarsaket, skal bli rettet opp igjen, og hvordan menneskene kan fa tilbake de mulighetene som Adam og Eva forspilte. 2 Ogsa engler er evangelister. De forkynner selv gode budskaper, og de hjelper andre med autbreet godt budskap. (Luk 1:19; 2:10; Apg 8:26, 27, 35; Ap 14:6) Hva med erkeengelen Mikael? Da han var pa jorden som mennesket Jesus, satte han standarden for menneskelige evangelister. Han bygde livet sitt rundt forkynnelsen av det gode budskap. Luk 4: Jesus gav disiplene befaling om a være evangelister. (Matt 28:19, 20; Apg 1:8) Apostelen Paulus kom med denne oppfordringen til sin medarbeider Timoteus: «Gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste.» (2. Tim 4:5) Hva er det gode budskap som vi som Jesu etterfølgere forkynner? Det innbe- 2. (a) Hvilken rolle spiller englene i forbindelse med evangeliseringsarbeidet? (b) Hvilken standard satte Jesus for evangelister? 3. (a) Hva er det gode budskap som vi forkynner? (b) Hvilke spørsmal er av interesse for oss som evangelister? 4 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

5 fatter den oppmuntrende sannhet at var himmelske Far, Jehova, elsker oss. (Joh 3:16; 1. Pet 5:7) En av de viktigste matene Jehova Gud gir uttrykk for sin kjærlighet pa, er gjennom sitt rike. Vi er derfor glad for at vi kan fortelle andre at alle som underordner seg Guds rike, er lydige mot Gud og gjør det som er rett, kan ha et nært forhold til ham som hans venner. (Sal 15:1, 2) Og det er Jehovas hensikt a fjerne all urettferdighet og lidelse. Han vil ogsa fjerne den smerte som er forbundet med minner om vonde ting man tidligere har opplevd. Dette er virkelig et godt budskap! (Jes 65:17) Siden vi er evangelister, skal vi nasep a svarene pa to viktige spørsmal: Hvorfor er det livsviktig at folk far høre det gode budskap i dag? Og hvordan kan vi fylle rollen som evangelister paengodm ate? HVORFOR TRENGER FOLK AHØRE DET GODE BUDSKAP? 4 Tenk deg at du blir fortalt at faren din forlot deg 4. Hvilke usanne ting blir noen ganger sagt om Gud? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

6 og resten av familien din da du var liten. De som hevder at de kjente ham, sier at han var en uinteressert, hemmelighetsfull og ond person. Noen far deg kanskje til og med til atroatdetikkeernoen vits i aprøvea ta kontakt med faren din, fordi han er død. Det er i virkeligheten mange som blir fortalt lignende ting om Gud. De far høre at Gud er et mysterium, at det er umulig a bli kjent med ham, eller at han er grusom. Noen religiøse ledere hevder for eksempel at Gud vil straffe onde mennesker med evig pine. Andre sier at det er Gud som star bak de lidelsene som naturkatastrofene fører med seg. Selv om disse katastrofene tar livet av bade gode og onde mennesker, blir det sagt at de er en straff fra Gud. 5 Andre hevder til og med at Gud ikke finnes. Tenk for eksempel pa dem som forsvarer evolusjonsteorien. Mange av dem sier at livet ble til uten 5, 6. Hva har evolusjonsteorien og falske religiøse læresetninger ført til? 6 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

7 at det stod noen intelligens bak. De mener at det ikke finnes noen Skaper. Noen har til og med sagt at mennesket egentlig bare er et dyr, og at det derfor ikke bør overraske oss nar et menneske oppfører seg paendyriskm ate. De hevder at de sterke som tyranniserer de svake, bare følger «naturens lover». Sa det er ikke overraskende at mange tror at det alltid vil være urettferdighet i verden. Evolusjonsteorien gir altsaikkemenneskenenoevirkelig hap. 6 Evolusjonsteorien og falske religiøse læresetninger har uten tvil bidratt til den elendighet som menneskeheten har erfart i de siste dager. (Rom 1: 28 31; 2. Tim 3:1 5) Disse menneskelagde doktrinene inneholder ikke noe virkelig og varig godt budskap. De har i stedet, som Paulus sier, ført til at folk er «i mørke mentalt sett og fremmedgjort for det liv som hører Gud til». (Ef 4:17 19) Evolusjonsteorien og falske religiøse læresetninger har i DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

8 tillegg hindret folk i a ta imot det gode budskap som kommer fra Gud. Les Efeserne 2: For at folk skal bli forlikt med Gud, ma de først bli overbevist om at han eksisterer, og at de har gode grunner til a nærme seg ham. Vi kan hjelpe dem til a tilegne seg kunnskap om Jehova ved a oppmuntre dem til a studere skaperverket. Nar de undersøker skaperverket med et apent sinn, lærer de om Guds visdom og makt. (Rom 1:19, 20) For ahjelpe folk til a utvikle en følelse av ærefrykt nar de tenker pahvav ar Store Skaper har frambrakt, kan vi bruke de to brosjyrene Ble livet skapt? og Livets opprinnelse fem spørsmal verdt a stille. Men noen av de vanskeligste spørsmalene i livet vil man ikke finne svar p avedbare a studere skaperverket. Det gjelder spørsm al som: Hvorfor tillater Gud lidelser? Hva er Guds hensikt med jorden? Bryr Gud seg om meg personlig? 7, 8. Hva er den eneste maten folk virkelig kan forsta det gode budskap pa? 8 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

9 8 Den eneste maten folk virkelig kan forstadet gode budskap om Gud og hans hensikt pa, er astu- dere Bibelen. For et privilegium vi har, som kan hjelpe folk til a finne svar pa spørsmalene sine! Men for an a hjertet deres mavigjøremerenn a informere dem om fakta vi maoverbevisedem. (2. Tim 3:14) Vi kan bli flinkere til det ved afølge Jesu eksempel. Hvorfor var han en s adyktiglærer? En grunn er at han brukte spørsmal paenvirk- ningsfull mate. Hvordan kan vi etterligne ham? DEL 1 DYKTIGE EVANGELISTER BRUKER VIRKNINGSFULLE SPØRSMAL 9 Hvorfor bør vi i likhet med Jesus bruke spørsmal i evangeliseringsarbeidet? Tenk over denne situasjonen: En lege sier at han har gode nyheter til deg. Han kan gjøre deg frisk hvis du gjennomgar en alvorlig operasjon. Kanskje du tror pa ham. Menhvaomhanloverdetteutenførsta ha stilt deg et eneste spørsmal om helsen din? Da vil du 9. Hva m avigjørefor a kunne hjelpe folk andelig sett? VAKTT ARNET 15. MAI

10 sannsynligvis ikke ha tillit til ham. Uansett hvor dyktig legen er, ma han stille spørsmal og høre pa det du sier om symptomene dine, før han kan gi deg den hjelpen du trenger. Pa lignende mate mavi som forkynnere av det gode budskap om Riket mestre kunsten a stille virkningsfulle spørsmal for a kunne hjelpe folk til a ta imot budskapet. Det er først nar vi har fatt et klart bilde av deres andelige tilstand, at vi kan hjelpe dem. 10 Jesus visste at velvalgte spørsmal ikke bare hjelper en lærer til af a vite noe om en elev, men ogsa trekker eleven inn i samtalen. Da Jesus for eksempel ville gi disiplene en leksjon i ydmykhet, stilte han dem først et tankevekkende spørsmal. (Mark 9:33) En gang han skulle hjelpe Peter aresonnere over prinsipper, stilte han ham et spørsmal med flere svaralternativer. (Matt 17:24 26) En annen gang, da Jesus ville dra opp det som bodde i disip- 10, 11. Hva kan vi oppnan ar vi etterligner Jesu mate a undervise pa? 10 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

11 lenes hjerte, stilte han spørsmal som fikk fram deres mening. (Les Matteus 16:13 17.) SaJesus gjorde mer enn a formidle faktaopplysninger. Ved a bruke spørsmal og komme med forklaringer rørte han ved deres hjerte, slik at de ble motivert til a handle i samsvar med det gode budskap. 11 Nar vi etterligner Jesus ved a bruke virkningsfulle spørsmal, oppnar vi minst tre ting. Vi finner uthvordanvibestkanhjelpefolk,viimøteg ar innvendinger, og vi viser ydmyke mennesker hvordan de kan ha nytte av det de lærer. Vi skal nasep atre situasjoner som viser hvordan vi kan bruke spørsmal paengodm ate. 12 Situasjon 1: Hva vil du gjøre hvis du har en tenaring som sier at han synes det er vanskelig a forsvare troen paenskapelsen ar han snakker med en klassekamerat? Du ønsker selvfølgelig ahjelpe Hvordan kan du hjelpe en ungdom til a ha større selvtillit nar det gjelder a gjøre andre kjent med det gode budskap? Nevnteteksempel. DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

12 asnakkemedoverbevisningn ar han deler ham til det gode budskap med andre. Saistedetfor akri- tisere ham eller komme med noen r ad med en gang kan du heller etterligne Jesus og stille sønnen din noen spørsmal om hva han mener. Hvordan kan du gjøre det? 13 Etter at du og sønnen din sammen har lest noen stykker i brosjyren Livets opprinnelse fem spørsmal verdt a stille, kan du spørre ham hvilke argumenter han synes er best. Prøv a oppmuntre ham til a finne grunnene til at han selv er overbevist om at det finnes en Skaper, og hvorfor han ønsker a gjøre Guds vilje. (Rom 12:2) Nevn at grunnene hans ikke trenger a være akkurat de samme som dine. 14 Forklar sønnen din at han kan følge den framgangsmaten du nettopp har brukt, nar han snakker med en klassekamerat. Det vil si at han kan peke pa noen kjensgjerninger og sa stille ledende spørs- 12 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

13 mal eller spørsmal som far fram hva klassekameraten mener. Han kan for eksempel spørre klassekameraten om han vil lese rammen pa side 21 i Livets opprinnelse-brosjyren. Sa kan han spørre: «Er du enig i det som star her om at DNA har en lagringskapasitet som fortsatt ingenting i dagens dataalder kan male seg med?» Klassekameraten vil sannsynligvis svare ja. Sa kan sønnen din spørre: «Hvis dataingeniører ikke kan lage noe slikt, hvordan kunne da uintelligent materie gjøre det helt av seg selv?» Noe som kan hjelpe sønnen din til ahastørreselvtillit nar han snakker med andre om sin tro, er at dere jevnlig øver sammen pa hva han kan si. Hvis du lærer ham a bruke virkningsfulle spørsmal, vil du hjelpe ham til a bli en god evangelist. 15 Situasjon 2: I forkynnelsesarbeidet møter vi bade folk som tviler pa at det finnes en Gud, og folk som er ateister. Vi trenger ikke aladetstoppe samtalen. Hvis en person sier at han er ateist, kan 15. Hvordan kan vi bruke spørsm al for a hjelpe en ateist? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

14 vi paenrespektfullm ate spørre ham hvor lenge han harværtdet,oghvasomfikkhamtila bli det. Etter ahahørtp a hva han svarer, og rost ham for at han har tenkt grundig igjennom saken, kan vi spørre om han mener at det ville være galt alese stoff som legger fram fakta til støtte for at livet ble skapt. Hvis han har et apent sinn, vil han kanskje si at det ville være urimelig anekte a lese slikt stoff. Sa kan vi tilby ham Ble livet skapt?-brosjyren eller Livets opprinnelse-brosjyren. Taktfulle, vennlige spørsmal kan være som en nøkkel som apner en persons hjerte for det gode budskap. 16 Situasjon 3: Nar vi leder et bibelstudium, kan det være at den vi studerer med, bare leser opp de svarene som star i studiepublikasjonen. Men hvis vi er fornøyd med dette, kan det være at vi ikke far hjulpet den interesserte til agjøreandelige framskritt. Hvorfor ikke? Fordi en som bare leser opp 16. Hvorfor bør vi ikke nøye oss med alaenvistudererbibelen med, lese opp svarene fra studiepublikasjonen? 14 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

15 svarene uten a meditere over dem, sannsynligvis ikke vil utvikle dype andelige røtter. Han kan lett ende opp som en plante som visner nar heten, eller motstanden, kommer. (Matt 13:20, 21) For a forhindre at dette skjer, mavispørredenvistude- rer med, hva han tenker og føler nar det gjelder det han lærer. Prøv a finne ut om han er enig i det han leser. Og enda viktigere: Spør ham hvorfor han er enig eller uenig. Hjelp ham deretter til aresonnere ut fra Bibelen, slik at han selv kommer fram til riktige konklusjoner. (Hebr 5:14) Hvis vi bruker virkningsfulle spørsmal, er det større sannsynlighet for at de vi underviser, vil bli godt rotfestet i troen og bli i stand til ast a imot dem som motarbeider dem eller prøver a villede dem. (Kol 2:6 8) Hva mer kan vi gjøre for a være en god evangelist? DYKTIGE EVANGELISTER HJELPER HVERANDRE 17 Jesus sendte disiplene ut to og to i forkynnel- 17, 18. Hvordan kan man samarbeide som et team i tjenesten? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

16 sesarbeidet. (Mark 6:7; Luk 10:1) Senere nevnte Paulus «medarbeidere» som hadde «kjempet side om side med [ham] i forbindelse med det gode budskap». (Fil 4:3) I samsvar med dette bibelske mønsteret begynte organisasjonen i 1953 med et spesielt program som gikk ut p a at forkynnere skulle lære opp andre i tjenesten. 18 Nar du gar pafeltetmedenannen,hvordan kan dere da samarbeide som et team? (Les 1. Korinter 3:6 9.) Sl a opp de skriftstedene som samarbeidspartneren din leser, og følg med i din egen bibel. Følg ogsa godt med n ar partneren din eller beboeren snakker. Dette er viktig i tilfelle du ma hjelpe partneren din med a imøtega en innvending. (Fork 4:12) Men husk: Motsta fristelsen til a avbryte partneren din nar han eller hun er midt i et godt resonnement. Hvis du blir altfor engasjert, kan du risikere a ta motet fra partne- 16 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

17 ren din og forvirre beboeren. Noen ganger kan det passe at du blir med i samtalen. Men hvis du velger a si noe, bør du nøye deg med en kort kommentar eller to. Deretter bør du la partneren din overta igjen. 19 Hvordan kan du og den du gar pafeltetsam- men med, hjelpe hverandre mens dere gar mellom dørene? Hvorfor ikke bruke tiden til asnakkeom hvordan presentasjonen deres kan bli bedre? Pass pa at det dere sier om folk i distriktet, ikke gjør dere motløse. Og unnga den fellen det er asnakkenegativt om brødre og søstre. (Ordsp 18:24) Vi bør huske at vi er leirkar. Jehova har vist oss usedvanlig stor godhet ved a betro oss den skatt som forkynnelsen av det gode budskap er. (Les 2. Korinter 4:1, 7.) Sa la oss alle vise at vi verdsetter denne skatten, ved agjørev art beste for aværeengod evangelist. 19. Hva bør vi huske, og hvorfor? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

18 Er du nidkjær til gode gjerninger? «KristusJesus...gavsegselvfoross,forathan kunne...renseforsegselvetfolksomerhelthans eget, nidkjært til gode gjerninger.» TIT 2:13, 14. HVASVARERDU? Hvorfor synes du det er en ære a være nidkjær til gode gjerninger? Hvordan understreker Daniel 2:41 45 behovet for a være nidkjær i tjenesten? Forklar hvordan var gode oppførsel gjør at folk blir tiltrukket av den sanne tilbedelse og far lyst til alære om Jehova. MANGE betrakter det som en stor ære a bli tildelt en pris for noe spesielt de har utrettet. Noen har for eksempel fattnobelsfredsprisfordeninnsats de har gjort for a skape fred mellom parter som er fiender eller star langt fra hverandre. Men det er en 1, 2. Hvilken spesiell ære har Jehovas vitner, og hva far det deg til aføle? 18 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

19 mye større ære a være sendt av Gud som en ambassadørellerenvoy efora hjelpe folk til a komme i et fredelig forhold til sin Skaper! 2 Som Jehovas vitner er vi det eneste folket som har denne store ære. Etter pabud fra Gud og Kristus ber vi folk om a «bli forlikt med Gud». (2. Kor 5:20) Jehova bruker oss til DEL 1 a hjelpe mennesker til kommeietgodtforholdtilham.detharførttilat mange millioner i over 235 land og omr ader er blitt hjulpet til a bli Guds venner og dermed ogs aharf att h ap om a oppn a evig liv. (Tit 2:11) Med oppriktig nidkjærhet innbyr vi «enhver som ønsker det, [til a] ta livets vann for intet». ( Ap 22:17) Fordi vi verdsetter dette dyrebare oppdraget og utfører det med iver, kan vi med rette kalles et folk som er «nidkjært til gode gjerninger». (Tit 2:14) La oss nasenær- mere pahvordandetatviernidkjæretilgodegjer- ninger, hjelper folk til a bli dratt til Jehova. For det førsteskalvisep av ar forkynnelse. VAKTT ARNET 15. MAI a

20 ETTERLIGN JEHOVAS OG JESU NIDKJÆRHET 3 Jesaja 9:7 sier i forbindelse med hva Guds Sønns styre skal utrette: «Det er hærstyrkenes Jehovas nidkjærhet som skal gjøre dette.» Disse ordene framhever var himmelske Fars aktive interesse for menneskenes frelse. Ordet «nidkjærhet» kan bety det a vise glødende interesse for noe, avære brennende opptatt av noe. Det kan ogsabetyiher- dighet, iver og samvittighetsfullhet i utførelsen av en gjerning. Jehovas eksempel nar det gjelder nidkjærhet, viser at det arbeidet han har gitt oss som forkynnere av Riket, fortjener at vi helhjertet støtter det og deltar i det med iver og glød. Vart brennende ønske om a hjelpe andre til ablikjentmedjehova reflekterer Hans nidkjærhet. Er vi personlig, som Guds medarbeidere, besluttet pa a gjøre alt vi kan for a forkynne det gode budskap i den utstrekning vare omstendigheter tillater? 1. Kor 3:9. 3. Hva er «Jehovas nidkjærhet» en forsikring om? 20 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

21 4 Tenk ogsap a Jesu nidkjærhet. Han er et fullkomment eksempel nar det gjelder a bevare iveren i tjenesten. Selv om han opplevde bitter motstand, bevarte han sin nidkjærhet for forkynnelsesarbeidet helt til den smertefulle slutten av sitt liv pajorden. (Joh 18:36, 37) Da tiden for hans offerdød nærmet seg, intensiverte han sine bestrebelser pa ahjelpe andre til a bli kjent med Jehova. 5 Om høsten i ar 32 fortalte Jesus for eksempel illustrasjonen om en mann som hadde et fikentre i vingarden sin som ikke hadde baret frukt patre ar. Da mannen gav vingardsmannen beskjed om a hogge ned treet, bad vingardsmannen om af atidtil a gjødsle det. (Les Lukas 13:6 9.) Pa det tidspunktet var det bare en liten gruppe disipler som kunne regnes som frukt av Jesu forkynnelse. Men som denne illustrasjonen antydet, brukte han den korte 4. Hvordan var Jesus et godt eksempel nar det gjelder abevare iveren i tjenesten? 5. Hvilken likhet er det mellom Jesus og vingardsmannen i illustrasjonen om fikentreet? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

22 tidensomvarigjen omkringseksm aneder til intensivere sin forkynnelse i Judea og Perea. Noen dager før Jesus døde, grat han over alle de jødene som hadde «hørt uten a reagere». Matt 13:15; Luk 19:41. 6 Er det ikke viktig at vi intensiverer var innsats i forkynnelsen, siden vi na befinner oss langt inn i endens tid? (Les Daniel 2:41 45.) Det er et fantastisk privilegium a være vitner for Jehova! Vi er det eneste folk p a jorden som kan gi andre h ap om virkelige løsninger p a menneskenes problemer. For ikke s a lenge siden nevnte en spaltist spørsm alet: «Hvorfor opplever gode mennesker vonde ting?», og omtalte det som et spørsmal det er umulig abesvare. Det er var plikt og vart privilegium som kristne a gi alle som vil lytte, Bibelens svar pa slike spørsmal. Vi har all grunn til avære«glødendei anden» nar vi utfører det oppdraget Gud har gitt oss. (Rom 12:11) Med Jehovas velsignelse kan var 6. Hvorfor bør vi intensivere var innsats i forkynnelsen? 22 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1 a

23 nidkjære forkynnelse hjelpe andre til ablikjentmed ham og fa kjærlighet til ham. VAR SELVOPPOFRELSE ER TIL ÆRE FOR JEHOVA 7 I likhet med apostelen Paulus kan det hende at vi opplever at var tjeneste fører til «søvnløse netter» og «perioder uten mat». (2. Kor 6:5) Disse uttrykkene tegner et levende bilde av selvoppofrelse og kan faosstil atenkep a pionerer som setter tjenesten p a førsteplassen samtidig som de m a forsørge seg selv. Vi kan ogsa komme til atenkep amisjonærene vare, som utøser seg selv som et drikkoffer ved a arbeide hardt for a hjelpe mennesker i fremmede land. (Fil 2:17) Og hva med v are arbeidsomme eldste, som av og til g ar glipp av m altider eller mister nattesøvn for atah and om Jehovas sauer? Vi har ogs a de eldre og dem som har d arlig helse, men som gjør sitt beste for a komme p a møtene og 7, 8. Hvordan er v ar selvoppofrende innstilling til ære for Jehova? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

24 delta i felttjenesten. Vi føler dyp takknemlighet nar vi tenker pa alle disse selvoppofrende tjenerne for Gud. Nar andre ser de anstrengelsene vi gjør oss, kan det pavirke deres syn pav ar tjeneste. 8 En person som ikke er et av Jehovas vitner, skrev i et brev til den engelske avisen Boston Target: «Folk mister troen pa religionssamfunnene... Hva holder disse prestene pamedheledagen?de gar i hvert fall ikke ut og treffer folk, slik Kristus gjorde...detenestereligionssamfunnetsomser ut til a bry seg om folk, er Jehovas vitner, som gar ut og treffer folk og er oppriktig engasjert i forkynnelsen av sannheten.» I en selvsentrert verden er var selvoppofrende innstilling noe som virkelig er til ære for Jehova Gud. Rom 12:1. 9 Men hva kan vi gjøre hvis vi er i ferd med a miste gløden i tjenesten? Det kan være til hjelp for oss a reflektere over hva Jehova utretter ved hjelp 9. Hva kan motivere oss til a være nidkjære til gode gjerninger nar det gjelder forkynnelsen? 24 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

25 av forkynnelsesarbeidet. (Les Romerne 10:13 15.) For at folk skal bli frelst, madep akalle Jehovas navn i tro, men de kan ikke gjøre det hvis vi ikke forkynner for dem. Det at vi har dette klart for oss, bør motivere oss til a være nidkjære til gode gjerninger og iherdig forkynne det gode budskap om Riket. VAR GODE OPPFØRSEL GJØR AT FOLK FAR LYST TIL ALÆREOMGUD 10 Selv om nidkjærhet er svært viktig i tjenesten, er det mer som ma til for at folk skal bli dratt til Gud. Det andre elementet nar det gjelder nidkjære gjerninger som gjør at folk f ar lyst til DEL 1 anærmeseg Gud, er en god kristen oppførsel. Paulus understreket betydningen av v ar oppførsel da han skrev: «Vi gir ikke panoenm ate noen slags arsak til snubling, for at var tjeneste ikke skal bli lastet.» (2. Kor 6:3) Var rene tale og rettskafne oppførsel er en pryd for 10. Hvordan kan vi si at v ar gode oppførsel gjør at folk blir dratt til Jehova? VAKTT ARNET 15. MAI

26 Guds lære og bidrar til at andre blir tiltrukket av tilbedelsen av Jehova. (Tit 2:10) Vi hører ofte om positive resultater av at oppriktige mennesker ser var kristuslignende oppførsel. 11 Akkurat som var gode oppførsel kan føre til at andre far lyst til a lære sannheten, er det motsatte ogsa tilfellet. Sa enten vi er hjemme, pajobb eller paskolen,passervip aatviikkegirandrenoe a utsette pav ar tjeneste eller oppførsel. Og hvis vi med vilje skulle praktisere synd, ville det dessuten fa katastrofale konsekvenser for oss selv. (Hebr 10: 26, 27) Det at vi vet dette, bør faosstil nøye over hva vi gjør, og hva v og til atenke art liv forteller andre, a ta dette med i vare bønner. Etter hvert som verdens moralnormer synker, vil oppriktige mennesker i stadig større grad «se forskjell pa...ensom tjener Gud, og en som ikke har tjent ham». (Mal 3:18) Ja, var gode kristne oppførsel spiller en vik- 11. Hvorfor bør vi under bønn tenke over hvilken virkning var oppførsel har paandre? 26 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

27 tig rolle n ar det gjelder a forlike mennesker med Gud. 12 I et av de brevene Paulus skrev til korinterne, nevnte han at han hadde opplevd trengsler og vanskeligheter og var blitt sl att og fengslet. (Les 2. Korinter 6:4, 5.) Nar vi opplever trosprøver, kan var utholdenhet hjelpe andre til a ta imot sannheten. Vi kan nevne et eksempel: For noen ar siden ble det gjort forsøk p a a utrydde Jehovas vitner i et omr ade i Angola. To døpte vitner og 30 interesserte som gikk pa møtene v mens lokalbefolkningen ble tvunget til DEL 1 are, ble samlet og pisket til blods asep a. Til og med kvinner og barn ble pisket. Hensikten var a skremme folk fra ahørep a Jehovas vitner. Men etter den offentlige piskingen var det mange av lokalbefolkningen som oppsøkte vitnene og bad om et bibelstudium! Deretter gikk forkynnelsesarbeidet framover, og det førte til stor økning og mange velsignelser Hvordan kan det at vi utholder trosprøver, pavirke andres syn pav ar tjeneste? Nevn et eksempel. VAKTT ARNET 15. MAI

28 13 Dette eksemplet viser hvor stor virkning var faste beslutning om a følge bibelske prinsipper kan ha pa andre. Det modige standpunktet som Peter og de andre apostlene inntok, kan ogsahaførttil at mange ble forlikt med Gud. (Apg 5:17 29) Og i vart tilfelle kan klassekamerater, kolleger eller slektninger reagere positivt nar de ser det standpunktet vi tar for det som er rett. 14 Det er til enhver tid noen av vare brødre og søstre som blir forfulgt. I Armenia er det for eksempel rundt 40 brødre som sitter i fengsel pagrunn av sin nøytralitet, og flere titall andre kommer sannsynligvis til ablifengsletim anedene som kommer. I Eritrea sitter 55 tjenere for Jehova i fengsel, og noenavdemerover60ar gamle. I Sør-Korea er det omkring 700 vitner som er fengslet for sin tros skyld. Slik er brødrene der blitt behandlet i 60 ar. La oss be om at den trofasthet som blir vist av vare forfulgte brødre og søstre i forskjellige land, ma bringe ære til Gud og hjelpe dem som elsker rettfer- 28 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

29 dighet, til a ta standpunkt for den sanne tilbedelse. Sal 76: Detatvierærlige,erogs anoesomkangjøre at folk blir tiltrukket av sannheten. (Les 2. Korinter 6:4, 7.) Vi kan nevne et eksempel: Da en søster skulle legge penger pa en billettautomat paen buss, sa en bekjent av henne at hun ikke behøvde a betale, siden hun ikke skulle sa langt. Søsteren forklarte at det er rett a betale, selv om man bare skal være med bussen til neste holdeplass. Etter dette gikk den andre av bussen. Da snudde bussjaføren seg mot søsteren og spurte: «Er du et av Jehovas vitner?» «Ja», svarte hun. «Hva far deg til a spørre om det?» «Jeg hørte at dere snakket om betaling av bussbillett, og jeg vet at Jehovas vitner er blant de fa som kjøper billett, og som er ærlige i alle ting.» Noen maneder senere kom en mann bort til denne søsteren pa et møte og sa: «Kjenner du meg igjen? 15. Forklar ved hjelp av et eksempel hvordan v ar ærlighet kan føre til at andre blir tiltrukket av sannheten. DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

30 Jeg er den bussjaføren som snakket med deg om betaling av billett. Da jeg sa oppførselen din, bestemte jeg meg for a begynne a studere Bibelen sammen med Jehovas vitner.» Det at vi er kjent for avære ærlige, gjør at folk lettere far tiltro til det budskapet vi forkynner. LEGG ALLTID FOR DAGEN EGENSKAPER SOM ER TIL ÆRE FOR GUD 16 Noe annet som kan bidra til at folk blir dratt til Jehova, er at vi viser slike egenskaper som langmodighet, kjærlighet og godhet. Noen av dem som ser at vi legger slike egenskaper for dagen, kan faet ønske om a lære om Jehova, hans hensikter og hans folk. Den holdningen og oppførselen som sanne kristne har, star i skarp kontrast til den patatte fromheten som mange viser, og som ikke er annet enn hykleri. Noen religiøse ledere er blitt rike ved a utnytte hjorden og bruke mye av pengene de har 16. Hvorfor er det viktig at vi har slike egenskaper som langmodighet, kjærlighet og godhet, og hva har skjedd fordi noen har manglet slike egenskaper? 30 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 DEL 1

31 fatt inn, til a kjøpe dyre boliger og biler og som en gjorde kjøpe seg et hundehus med klimaanlegg! Ja, mange som hevder at de er Kristi etterfølgere, er ikke innstilt pa a «gi det for intet». (Matt 10:8) I likhet med de villfarne prestene i det gamle Israel underviser de «kun mot betaling» og mye av det de lærer andre, er ubibelsk. (Mi 3:11) En slik hyklersk oppførsel far ikke noen til a bli forlikt med Gud. 17 Pa den annen side vil den sanne kristne lære og gode gjerninger som vi gjør mot vare medmennesker, røre ved folks hjerte. Et eksempel: En pionerbror som gikk fra dør til dør, traff en eldre enke som raskt avviste ham. Hun nevnte at hun hadde statt pa en gardintrapp pa kjøkkenet og prøvd a skifte en lyspære da han ringte pa. «Det er ikke trygtatdugjørdetp aegenh and», sa han. Han 17, 18. (a) Hvordan bringer vi ære til Jehova nar vi reflekterer hans egenskaper? (b) Hva motiverer deg til a fortsette aværenidkjær til gode gjerninger? DEL 1 VAKTT ARNET 15. MAI

32 skiftet lyspæren og gikk deretter videre. Da sønnen til kvinnen fikk vite om hva som hadde skjedd, ble han saimponertathanprøvde a finne broren for a takke ham. Det endte med at sønnen sa ja til et bibelstudium. 18 Hvorfor er du bestemt pa a fortsette avære nidkjær til gode gjerninger? Kanskje fordi du vet at du ved a være ivrig i felttjenesten og ha en god oppførsel ærer Jehova og kan hjelpe andre til a oppna frelse.(les 1. Korinter 10:31 33.) En annen grunn kan være at du har et sterkt ønske om a vise at du elsker Gud og dine medmennesker. (Matt 22:37 39) Hvis vi er nidkjære til gode gjerninger, vil vi bli rikt belønnet vi vil erfare glede og tilfredshet na, og vi kan se fram til den dagen da alle mennesker viser nidkjærhet for den sanne tilbedelse, til ære for var Skaper, Jehova. 32 VAKTT ARNET 15. MAI 2013 Gainnp a eller skann koden5 wlp13 05/15-N-1

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Vær en god evangelist SIDE 3 SANGER: 103, 102. Er du nidkjær til gode gjerninger? SIDE 8 SANGER: 108, 93

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Vær en god evangelist SIDE 3 SANGER: 103, 102. Er du nidkjær til gode gjerninger? SIDE 8 SANGER: 108, 93 8 VAKTTARNET 15. MAI 2013 NR. 10 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 1. 7. JULI Vær en god evangelist SIDE 3 SANGER: 103, 102 8. 14. JULI Er du nidkjær til gode gjerninger? SIDE 8 SANGER: 108, 93

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket?

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? 8 15. DESEMBER 2013 NR. 24 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! SIDE 3 SANGER: 65, 59 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? SIDE 18 SANGER: 40,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne FREDAG «Lær av meg» MATTEUS 11:29 FORMIDDAG 9.20 Musikk 9.30 Sang nr. 5 og bønn 9.40 ORDSTYRERENS TALE: Etterlign Jesus hvorfor og hvordan? (Lukas 6:40)

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jesus kom til verden for og frelse oss syndere, Matt. Ev. 9/13. Det var også det sentrale i Jesu forkynnelse mens han gikk her nede på jord.

Jesus kom til verden for og frelse oss syndere, Matt. Ev. 9/13. Det var også det sentrale i Jesu forkynnelse mens han gikk her nede på jord. FRELSEN. Jesus kom til verden for og frelse oss syndere, Matt. Ev. 9/13. Det var også det sentrale i Jesu forkynnelse mens han gikk her nede på jord. Han underviste i mange ting, både kjærlighet, nåde,

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Ordet om helliggjørelsen som er nevnt mange plasser i bibelen, kan også oversettes til vår tid, med at vårt liv og læren i Guds ord må samstemme.

Ordet om helliggjørelsen som er nevnt mange plasser i bibelen, kan også oversettes til vår tid, med at vårt liv og læren i Guds ord må samstemme. HELLIGGJØRELSEN. Ordet om helliggjørelsen som er nevnt mange plasser i bibelen, kan også oversettes til vår tid, med at vårt liv og læren i Guds ord må samstemme. Vår ferd og vår vandring her nede i hverdagen

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. juni Fa fullt utbytte av bibellesningen. 10. 16. juni Bruk Guds Ord til ahjelpe degselvogandre

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. juni Fa fullt utbytte av bibellesningen. 10. 16. juni Bruk Guds Ord til ahjelpe degselvogandre 8 15. APRIL 2013 NR. 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 3. 9. juni Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 3 SANGER: 114, 113 10. 16. juni Bruk Guds Ord til ahjelpe degselvogandre SIDE 18 SANGER: 37,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i

Nådegaver. Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen. Hva sier Bibelen. Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i 1 Nådegaver Innhold: Jesus har gitt oss stafettpinnen Hva sier Bibelen Hva er nådegave? Må undervises om og trenes i Det handler om hva du ER, ikke hva du GJØR Om bruken Hvordan finne din nådegave? Jesus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer