knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2013"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr Gigantøvelse i Hammerfest Brostein til besvær Barna i sentrum utover det forventede

2 innhold Kjære medarbeider 2013 mai Revheims lysegrønne fremtid. Revheim kan bli Stavangers grønne bydel. Anerkjente arkitekter, landskapsarkitekter, urbanister og transportplanleggere fra hele Europa deltar i en arkitektkonkurranse der formålet er å lage en ny bydel med fokus på konsentrert bebyggelse, grønne areal og kollektiv vennlig transport. Et 800 dekar stort område på begge sider av Revheimsveien skal gi plass til 8000 innbyggere, pluss skole, sykehjem, butikker og næring. Tanken er å få til en mer variert urban utbygging en hva som har vært vanlig i Stavanger. Boreal Transport som i dag huser mer enn 200 busser og 600 medarbeidere på Revheim har vært en aktiv bidragsyter i kommunens plan prosess for å sikre at buss depotet på Revheim har en lysegrønn fremtid. Boreal`s planer for videreutvikling av eiendommen på Revheim, der bla. bygging av en bussgarasje under jorda inngår, har møtt begeistring og er implementert i alle arkitektenes plan program. For de som er interessert i å vite mer om arkitektenes løsnings forslag er det mulig å se utstillingen i Kulturbanken i Stavanger til og med 10. mai Gode styringssystemer er ikke et mål i seg selv, men et bidrag til å nå våre mål. Vårens vakreste eventyr, konsernets årlige systemrevisjoner for kvalitet og miljøstyring er gjennomført. Positive tilbakemeldinger kan ikke gis for ofte og jeg siterer følgende fra Veritas sin revisjons rapport bedriftens styringssystem oppleves som godt implementert både i avdelinger som har vært sertifisert siden 2006 og de som kom til i Staben fremtrer som kompetent og DNV opplever at det er god intern kommunikasjon. De gode tilbakemeldingene fra Veritas skyldes langsiktig og målbevisst arbeid over lang tid fra alle våre dyktige medarbeidere. Gode styringssystemer er ikke et mål i seg selv, men et bidrag til å nå våre mål. I den anledning vil jeg minne om månedens sikkerhets tema: vårt mål er 0 skader på mennesker, miljø og materiell. Vi tenker på det hver dag! Boreal Transport Nord AS har hatt valg på nye ansatte representanter til styret. Jeg vil i den anledning ønske Leif Almås og Pål Gunnar Normann velkommen som nye styremedlemmer og samtidig benytte anledningen til å takke avtroppende styremedlemmer Leif Bjørn Mathisen og Halgeir Stenersen for godt utført styrearbeid gjennom mange år. På veg inn i mai måned kan det være på sin plass med et sitat av Andre Bjerke; hermed hyller jeg uten forbehold våren som det eneste effektive middelet mot sne. Konsernleder Kjetil Førsvoll 20 ekstramillioner til kollektivtiltak...4 Sikkerhet først, sist og alltid...5 Gigantøvelse i Hammerfest...7 Brostein til besvær...10 Nye busser i Sør-Trøndelag...11 MF Sigrid som filmlocation...12 Barna i sentrum...16 Nyheter...18 Plukk & klipp...20 Portrettet...23 Miniportrettet...23 Boreal Challenge Jubilanter Knutepunktets vårutgave Endelig er vi ute med en ny utgave, det er vår og sommeren står for døren. Mai bringer med seg mange ekstra fridager med gode muligheter til å hygge seg med vårutgaven. Vi oppfordrer alle som løser kryssordoppgavene til å sende disse inn og bli med på trekningen av de flotte premiene. Denne utgaven inneholder også masse stoff fra de ulike avdelingene, noe vi takker alle bidragsyterne for. Knutepunktet utgis av Boreal Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Kommunikasjonsrådgiver: Torbjørn Kindingstad tlf: Kommunikasjonsrådgiver: Hilde Urdal tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 8. juni. Side 4 Side 6 Side 12 Avdelingene er blitt flinkere til å sende inn meldinger om ansatte som har lang og tro tjeneste bak seg, i tillegg til bursdagsjubilantene. Dette har gitt utslag i at vi setter rekord i antall jubilanter i dette nummeret, noe vi i redaksjonen er glad for. Fortsett med det gode arbeidet. Dette er andre nummer for året, og vi er godt i gang med arbeidet på sommerutgaven, så det er bare å begynne å sende inn bidrag. Ha en fin vår. Bjørn A. Jensen (red.)

3 Fylkesordfører Janne Johnsen (H) er godt fornøyd emd vedtaket om å bruke 20 ekstramillioner på kollektivtiltak på Forus. Nord-Jæren: 20 ekstramillioner til kollektivtiltak Rogaland fylkeskommune vil bruke 20 millioner kroner mer på kollektivtrafikk. Disse pengene skal hovedsakelig brukes til å styrke bussrutene til og fra Forus. Av Hilde Urdal 23. april gikk flertallet i fylkestinget inn for dette. Det ble vedtatt å bruke 20 millioner kroner på å styrke kollektivtilbudet til steder der folk jobber og studerer på Nord-Jæren. Konkret gjelder dette X-rutene til og fra Forus, Stavanger universitetssjukehus og Universitetet. Gulrot Fylkesordfører Janne Johnsen (H) er godt fornøyd med forslaget som ble fremmet av flertallspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet. Vi fikk et relativt godt årsoppgjør for 2012, noe som betyr at vi har mulighet til å bevilge mer penger til kollektivtrafikk, sier Johnsen til Knutepunktet. Hun mener det ikke er nok å piske bilistene, med blant annet høyere bompenger, for å få dem til å ta bussen. Det nytter ikke å piske, hvis du ikke har et annet reelt alternativ, sier hun. Nå har politikerne bedt administrasjonen legge fram forslag om hvordan pengene skal benyttes, for å få best mulig utnyttelse på Forus-området. Vi vil gjøre det attraktivt å ta bussen. Tilbakemeldingene fra dem som arbeider på Forus, er at de ønsker bussavganger både tidligere og senere enn dagens tilbud, sier fylkesordføreren. Hun nevner X-rutene på Forus spesielt, og legger til de øvrige rutene på Forus, samt bussruten fra Universitetet, via Stavanger Universitetssjukehus og Storhaug, over til Hundvåg. Dette er ruter vi ønsker å legge til flere avganger på. Dobling av arbeidsplasser I dag arbeider mennesker på Forus, som ligger mellom Stavanger og Sandnes. Om få år kan dette tallet mer enn doble seg. Estimater viser at det er solgt arealer som gjør det mulig for mennesker å arbeide her. Det betyr at vi ikke kan lukke øynene. Vi løser denne utfordringen hvis vi får fatt i belønningsmidler fra staten. Vi planlegger sammenhengende kollektivfelt fra Stavanger til Sandnes, og må også sette fart på plan leggingen av kollektivfelt på motor veien. Bussen må ut av den samme køen som bilene står i, sier en bestemt fylkesordfører. Når kan vi forvente at de 20 millionene vil benyttes? Dette er ikke penger vi har for å stå på bok. De skal brukes så fort som mulig, sier Johnsen. Anders Erik Hansen, daglig leder i Boreal Transport Sør, er glad for midlene som nå kommer for å bedre kollektivtilbudet. Det er bra, her viser politikerne handlekraft ved å satse på kollektivtrafikken. De har fulgt med i timen, og ønsker å bruke pengene i pressområder, etter ønske fra både publikum og oss, sier han En lydhør forsamling sjøfolk på kurs i Hammerfest Sikkerhet først, sist og alltid Som en del av konsernets sikkerhetsstrategi er driftsmøtene for skipsoffiserer og maskinsjefer i år utvidet med et sikkerhetskurs. Av Inger Lise Reiestad Kurset er i regi av Borealskolen og det faglige innholdet er utviklet av sikkerhetsansvarlig Konrad Olsen, kvalitetslederne Leif Almås og Odd Torkildsen, samt leder for HMSK og innovasjon Rolf Michael Odland. Førte kurs ble arrangert i forlengelsen av driftsmøtet i Hammerfest i april. Med utgangspunkt i nullvisjonen viste Rolf Michael Odland, Odd Torkildsen og Leif Almås hvorledes en god sikkerhetskultur utvikles og hvordan risikoanalyser, øvelser og rutiner er en forutsetning for å opprettholde et høyt nivå av sikkerhet. Det ble en engasjert dialog med maskinsjefene og skipsoffiserene. Thomas Askheim, HMSK-trainee, beskrev hvorledes feilhandlinger og latente forhold i en organisasjon kan utvikle seg til feilhandlinger på et senere tidspunkt. Dette ble illustrert ved hjelp av en oppgave der granskningen, utført av ivrige kursdeltakerne, viste hvorledes flere hull i sikkerhetsbarrierene bidro til de aktuelle ulykkene. I sitt innlegg om Bridge Resource Management (BRM) tok Konrad Olsen utgangspunkt i viktigheten av å bruke alle tilgjengelige ressurser i kritiske situasjoner. Ved å bruke hele mannskapet og legge til rett for god kommunikasjon, vil sikkerheten ha en bredere forankring. - Godt lederskap handler om å lykkes med medarbeiderskap, poengterte Marit O. Refsland, leder for personal og administrasjon i sitt innlegg. Skipsfører på Sollifjell, Leif-Bjørn Mathisen fortalte om egne erfaringer i lederrollen foran lydhøre og engasjerte kollegaer. Det ble også anledning til å trene på kommunikasjonsferdighetene. Under veiledning av HMSK-leder Anne-Kristin S. Hansen ble deltakerne delt i grupper og deretter utfordret på kommunikasjonen innad i gruppene. Et godt opplegg og et interessant kurs som må være et fast innslag på driftsmøtene. Det var positivt å kunne dele kunnskap og utfordringer med andre sjøfolk i konsernet, var tilbakemeldingen fra deltakerne. Leif-Bjørn Mathisen fortalte om egne erfaringer i lederrollen 4 5

4 Raggsokk: Gigantøvelse i Hammerfest Av Konrad Olsen Noen av deltakerne under øvelsen ble sminket til det ugjenkjennelige. Her det en brannskadd passajer som får assistanse av hjelpemannskapet. Onsdag 6. mars var Boreal Transport Nord AS involvert med MS Kobbøy i en stor øvelse i Hammerfest. Nærmere 400 personer var i sving under planleggingen. De fleste var deltagere på et eller annet plan under selve øvelsen. Hensikten med scenarioet var å teste beredskapstjenesten i Hammerfest kommune, politiet, brannvesenet, sykehus og Boreal Transport Nord AS.

5 Røykutvikling er en utfordring når uhellet først er ute. Her er en av passasjerene dratt i sikkerhet. Passasjerere fraktes over til redningsskjøyta. Selve øvelsen gikk ut på at Høyskolen i Finnmark hadde chartret en av våre hurtigbåter på en rundtur fra Hammer fest til Hasvik. Vi stilte opp med båt og mannskap. Klokken kom 33 elever om bord i MS Kobbøy, som for anledningen var stilt til disposisjon. Det var på forhånd forberedt hvilke type skader de forskjellige elevene skulle ha. 23 av dem ble sminket til det ugjenkjennelige. De fleste av dem med røyk, brudd og klemskader. I tillegg skulle noen av dem agere panikk. Øvelsen Klokken fikk mannskapet en alarm om stor temperaturforskjell mellom A og B rekka. Maskinsjefen gikk ned i maskinrommet for inspeksjon og kunne melde om diesellukt i maskinrommet. Kapteinen besluttet å avbryte charterturen og returnere i sakte fart tilbake til Hammerfest. Klokken gikk maskinsjefen i maskinrommet igjen for inspeksjon og like etter kunne en høre en eksplosjonsartet lyd fra maskinrommet. Klargjøring for videre transport. Automatisk brannalarm ble utløst til bro som indikerte brann i maskinrommet. Overstyrmannen ble sendt ned for å bringe til veie en oversikt over hva som skjer og prøve å få kontakt med maskinsjefen. Det lyktes ikke å komme ned i maskinrommet da røyk og ild veltet ut fra maskinrommets nedgang. May-day Det ble slått full katastrofealarm med May-day og beskjed om full assistanse på grunn av brann, skadede personer og panikkstemning om bord. Skipsføreren fikk melding fra Vardø Radio at redningsskøyta R/S Ulabrand var i Hammerfest og ville komme ut for assistanse. Informasjon til passasjerene om å ta på seg redningsvester og vente på nærmere ordre ble gitt via skipets PA anlegg. Rederiet ble informert via beredskapstelefon og beredskapsrommet ble bemannet. R/S Ulabrand ankom havaristen. Klokken 1030 og startet buksering av fartøyet mot Hammerfest. Underveis fikk 2 av passasjerene panikk og hoppet over bord. Disse ble raskt plukket opp av pickupbåt fra Ulabrand. Operasjon fra alarm til passasjerene var om bord tok kun tre minutter. Ved ankomst kai var politi og brannvesen på plass. Ambulanser kom også ganske fort til havaristedet ved indre havn. Røykdykkere tok seg inn i en meget røykfull salong og fikk ut passasjerer som var i panikk og noen alvorlige røykskadde. Flere passasjerer var fastklemt slik at klippeutstyr etc. måtte skaffes tilveie. Brann i maskinrommet ble slukket. Maskinsjefen ble funnet omkommet. Sivilforsvaret ordnet med store vifter slik at salongen ble gjort røykfri og helsepersonell fikk tilgang til passasjerer som trengte øyeblikkelig førstehjelp. Flere sykebiler gikk i skytteltrafikk mellom fartøyet (sentrum Hammerfest) og sykehuset. Vellykket og lærerikt Øvelsen var vellykket og meget lærerik i alle ledd. De om bord ble fort handlingslammet med kun to mannskaper intakt. Det ble anmodet om hjelp fra passasjerer uten respons, det samme fra redningsskøyta som fikk nok å gjøre med mann over bord og buksering av Kobbøy til kai. Panikken som oppsto om bord fikk ikke mannskapet kontroll over. Ved ankomst Hammerfest overtok Brannvesenet kontroll over redningsarbeidet. Teknisk inspektør fra rederiet ankom skipet etter en stund. Han hadde med seg tegninger over fartøyet som ble overlevert til skadekontrolleder. Tegningen var til stor hjelp ved entring av maskinrommet. Inspektøren ble umiddelbart satt til hjelp i redningsarbeidet om bord av brannleder. Læreeffekt Det viste seg at ved en slik katastrofe kan mannskapet fort bli satt ut av drift. Derfor vil det være viktig å be om hjelp av passasjerer. Mange av våre passasjerer kan være både ambulansepersonell, leger, brannfolk og ikke minst fiskere med medisin og redningserfaringer. Ved brann ute av kontroll om bord på et fartøy er evakuering stort sett det eneste alternativ, strandsetning og evakuering via flåter bør også vurderes som alternativ rømningsvei Det ble også sett på hvordan eksterne og interne støtteapparater fungerte ovenfor mannskapet om bord, og hvordan det fungerte når HRS skulle få kontakt med rederiet. I tillegg vil navneliste på passasjerer være viktig når vi leier ut fartøy til Chartervirksomhet. Denne bør anskaffes før avgang, i nevnte tilfelle ble dette gjort og var til stor hjelp siden det var det første politiet etterspurte da vi kom til kai. Vi oppdaget også noe problemer med å opprette god kommunikasjon med kommunen, dette vil vi jobbe med for å forbedre sammen med å etablere et bedre mottak for passasjerene og deres pårørende. Disse var med på øvelsen: Sea King Hammerfest sykehus Redningsselskapet Hammerfest ambulanse Vest-Finnmark politidistrikt Hammerfest brann og redningstjeneste Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) 330 skvadronen Kystradiostasjonen Vardø Radio Samlingssted for personell og passasjerer Røydykkerne har store utfodringer under brann. Ved denne type hendelser vil områdene rundt fartøyet være sperret, derfor er det viktig at personell fra rederiet kan legitimere seg ovenfor politiet, slik at de kan bistå om bord. Ellers må vi se på ulike typer av utstyr, som for eksempel høytalere, beredskapstelefon, kamera, som kan bidra til å høyne sikkerheten ombord når uhellet er ute. Alt i alt, var dette en nyttig øvelse, som vi tar med oss videre i vårt arbeid der sikkerheten kommer først. AMK Finnmark 110 sentralen i Finnmark Røde Kors Hammerfest kommune Helse Finnmark Sivilforsvaret Hammerfest havn Høyskolen i Finnmark avd. helsefag Bristow Boreal Transport Nord AS 8 9

6 Trygge, komfortable og miljøvennlige busser der de reisendes ulike behov er ivaretatt, går inn i trafikk Agdenes, Hemne, Frøya, Hitra, Snillfjord og Orkdal. Foto Iveco Brosteinen har vært en utfordring både for sjåfører og de reisende gjennom Kongsgaten i Stavanger t Sør, ser fram til det legges g og infrastruktur i Boreal Transpor ærin oppl ng, tteri rekru for arlig Tor Arild Sande, ansv er sentrum. nytt underlag i Kongsgata i Stavang Slutt på humpetitten: Brostein til besvær Av Hilde Urdal Kongsgata i Stavanger sentrum er belagt med brostein. Fundamentet er ikke skikkelig lagt, noe som har ført til svære humper i veien, og risting i de 70 bussene som passerer her i timen. Nå skal det bli slutt på dette. Vi har slitt med denne gaten i mange år. Den har rett og slett vært en tragedie fra a til å, sier Tor Arild Sande og speider bortover Kongsgata. Den går fra Byterminalen og inn til Stavanger domkirke. Sande er ansvarlig for rekruttering, opplæring og infrastruktur i Boreal Transport Sør. Dårlig alternativ I rushtiden går det nærmere 70 busser her i timen, mens det utenom rushtiden går rundt 50. Underlaget er så dårlig at brosteinene har beveget på seg, slik at det nå er dype groper. Når bussene kjører her humper det så mye at det sliter kraftig på både oppheng og inventar i bussene. Steinene som er benyttet er større enn normal brostein og har en oval overflate. Dette gjør også at ristingen blir større enn på vanlig liten brostein. Det hender rett som det er at det ryker en frontrute 10 på grunn av ristingen. Frontruten er forbundet med karosseriet og når karosseriet beveger seg grunnet groper og risting, skaper det spenninger som slår sprekker i ruten. Denne kjøringen er meget ubehagelig for passasjerene. Skal du kjøre rimelig behagelig, må du holde gangfart, sier Sande. Kongsgata ligger innenfor det som defineres som middelalderbyen Stavanger, og er ifølge byantikvaren byens eldste tilfartsvei. Men gata er ikke i tilfredsstillende stand. Det er store problemer med setningsskader og ujevnt dekke, og ifølge Stavanger kommune er veidekkets tilstand og manglende vedlikehold en utfordring for alle trafikanter. Forfallet har kommet så langt at steinene i gatelegemet kan løsne. Bare tenkt deg utfallet hvis en brostein løsner og fester seg mellom tvillinghjulene på bussen. Jeg tør ikke engang tenke tanken på hva som kan skje hvis den løsner i full fart, sier Sande. Positive 11. april behandlet kommunalstyret for byutvikling denne saken. Politikerne vendte tommelen ned for å asfaltere i gata, men de folkevalgte er innforstått med at noe må gjøres. Nå blir det opp til kommunalstyret for miljø og utbygging å avgjøre hva som skal skje videre med Kongsgata Vi avventer og ser hva politikerne bestemmer videre, og ser hvor fort kommunen kan være i gang med dette. Det er klart det haster, så vi kan ikke bare sitte og se på at ingenting skjer de neste par årene, sier Sande, som har et håp om at framdriften for Kongsgata blir bestemt før sommeren. Selv om både han og mange andre i Boreal hadde et håp om at gata ville bli asfaltert, er han ikke skuffet over vedtaket som er fattet av byutviklingspolitikerne. Det positive er at politikerne tar signalene våre og ser at dette er alvorlig, og at det er galskap å kjøre med bussene i gata slik den framstår nå, sier infrastrukturansvarlig i Boreal. Annen stein Konstituert byantikvar, Hanne Windsholt, var ikke begeistret for Rådmannens forslag om å asfaltere. - Jeg synes ikke det er riktig å legge asfalt. Dette er indrefileten av Stavanger, sier hun. Mener du historie skal komme foran framkommelighet? Det er ikke det jeg sier. Jeg mener vi må prøve å finne en løsning der vi tar vare på både historien og framkommeligheten. Det kan vi for eksempel gjøre ved å legge en jevnere stein enn den som er der i dag, sier Windsholt. Det er sannsynligvis dette som kommer til å bli en realitet. Det finnes nemlig ulike typer stein, som vil være et bedre alternativ enn brosteinen som ligger i dag. Kongsgata ble opparbeidet som miljøgate for vel 15 år siden og foreløpige anslag tyder på at det vil koste ni millioner kroner å opparbeide gata, som kan bli stengt i et lite halvår. Det betyr også at bussene til Hundvåg og Rosenli må finne en annen rute. Det får vi til, sier Sande i Boreal. Nye busser i Sør-Trøndelag 50 nye og miljøvennlige busser settes inn i lokal- og skoleruter i kommunene Agdenes, Hemne, Frøya, Hitra, Snillfjord og Orkdal i Sør-Trøndelag i august. AV GLENN JOHANSEN Med elektronisk stabiliseringsprogram, elektronisk overvåking av dekktrykket, videoovervåkning, cruisekontroll, halogen 100 lys og ekstra elglys på taket, er sikkerheten absolutt ivaretatt. Alle bussene har høy sittekomfort og godkjente barneseter, såkalt isofixløsning i setene. På samme måte som man fester barneseter i personbiler. I tillegg har de store bussene hattehylle med leselys og luftdyse over hver sitteplass. Kontrakter Boreal Transport Midt-Norge har tidligere vunnet kontrakt på 60 nye busser som settes inn i regiontrafikken i Sør-Trøndelag, i tillegg til bussene som settes inn i lokaltrafikken. Bussene som settes inn i lokaltrafikken er 23 midibusser av typen Iveco Daily 70C17 Tourys CITY, som produseres av Kapena og leveres av Vest Buss Norge. Samme leverandør skal levere 24 store busser av typen Irisbus Crossway og 2 Irisbus Arway, med ulik lengde og antall sitteplasser. I tillegg skal Norsk Scania levere en OmniExpress 340 Miljø Alle bussene leveres med motorer som holder utslippskravene til Euro 5 EEV-standarden, og har enten automatgir eller robotisert manuell girkasse. I tillegg til store og synlige skiltkasser i bussens front, er bussene utstyrt med store sideskiltkasse og skiltkasse bak på bussene, slik at det blir lettere for publikum å finne rett buss. Sikker arbeidsplass Det er lagt stor vekt på at bussene skal være en god og sikker arbeidsplass. Derfor er det for eksempel hovedlys som gir bedre sikt for sjåføren, et godt førermiljø, og et avansert driftssystem som hjelper sjåføren. Elektronisk bremsesystem, EBS, gir trygg og god oppbremsing, øker stabiliteten og reduserer stresseffekten ved såkalt nødbremsing. Det elektroniske stabiliseringssystemet vil etter beregninger redusere risikoen for ulykker med minimum 20 prosent, ved å hindre skrens eller krengning, enten underlaget er vått, glatt eller spesielt tørt. Alt i alt vil de nye bussene framstå som sikrere, mer komfortable og mer miljøvennlige enn eldre modeller. Avansert elektronisk teknologi og overvåking av vognene under fart bidrar til lavere drivstofforbruk, mindre utslipp, lavere støynivå og dermed også lenger levetid for selve bussen. 11

7 24 TURER: Studentene ved Nordland kunst- og filmfagskole reiste totalt 24 turer med MF «Sigrid» i løpet av de tre innspillingsdagene. I front Jill Föbe og bak kamera Catrine Gormsen FLOTT NATUR: Innspillingen foregikk på ferjeturen mellom Melbu og Fiskebøl. Rasmus Skjegstad (fra venstre), Brwa Vahapour, Jannicke S Hansen, Virginie Surdej og Alvilde H. Naterstad har kledd seg for det kjølige, men fine været. MF Sigrid som filmlocation 12 studenter fra Nordland kunst og filmfagskole reiste 8 turer med MF Sigrid daglig i 3 dager. Fergen ble brukt som innspill ings sted for en eksamensfilm ved Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg. Av Hilde Urdal Filmcrewet var nervøse i dagene før innspillingen på båten, for det hadde i en lengre periode vært dårlig vær i området. Apotekskuffene var tømt for sjøsyketabletter, kvalmearmbånd og oppkastposer. Været gjorde imidlertid innkjøpene til skamme, og viste seg fra sin aller beste side uken etter påske. Sol og rolige vindforhold gjorde filmopptakene til en drøm. Filmen handler om to fremmede som møtes på en ferje, og den hverdagslige samtalen mellom dem. Sunniva Eir Tangvik Kveum er produksjonsleder for Catrine Gormsens eksamensfilm. Møtet blir veldig betydningsfullt for framtidige valg for begge karakterene. Praten handler om helt hverdagslige ting, som bøker og natur, sier Tangvik Kveum til Knutepunktet. Valget av MF Sigrid var ikke tilfeldig. Filmingen skulle foregå på en båt som ikke var for liten og ikke for stor. Etter befaring falt de pladask for Sigrid. 10 timer Filmcrewet var på 12 er elever ved Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg. Skolen er den eneste offentlige norske fagskolen som tilbyr toårige fagutdanning i kunst og i film. Skolen gir kompetanse for å søke høyere utdanning innen visuell kunst, film, design og arkitektur. I andre klasse skal alle elevene lage en eksamensfilm hver. Denne filmen er Catrine Gormsens film, mens de andre 11 på laget hennes hjelper til. Medhjelperne er studenter fra både første og andre klasse. I dagene april hadde filmgjengen totalt 24 turer med båten mellom Melbu og Fiskebøl. Hver av turene tar 25 minutter, noe som blir totalt 10 timer på sjøen. Nå kjenner vi ruten veldig godt, og vet hvor det er litt mer og litt mindre bølger, humrer produksjonslederen. Regissør Gormsen er fornøyd med innspillingsstedet. - Vi er takknemlige for at vi kunne benytte MF Sigrid til dette, og har hatt tre flotte dager om bord, sier hun. Tangvik Kveum roser mannskapet. De tok veldig godt imot oss, og hjalp oss med det vi trengte, sier hun. Roy Kristiansen, kaptein på MF Sigrid, var skipsfører på ferja da studentene var om bord. Det var spennende å ha teamet hos oss, og jeg gleder meg til å se det ferdige resultatet. De var høflige, greie og oppførte seg eksemplarisk. Vi tar gjerne imot flere filmstudenter en annen gang også, hvis det skulle bli aktuelt, sier han. Internasjonale filmfestivaler Filmen har foreløpig ikke fått noe endelig navn. Som oftest får ikke filmer navn før de nærmer seg ferdige. Mye kan nemlig endre seg under klippingen, forteller produksjonslederen. Klippingen begynner i slutten av april, og filmen vil være helt ferdig i begynnelsen av juni. 7. juni er det premiere i Svolvær, og filmen vil bli vist på nasjonale og internasjonale filmfestivaler. FILMCREW: Totalt var 12 personer med på innspillingen på båten. Filmingen foregikk både innen- og utendørs. 13

8 knutepunktets kryssord nr premie: DAB-Radio 2. premie: Spill 3. premie: Knivsliper Sendes til: Knutepunktet, Boreal Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 7. juni Mrk. konv: Kryssord Navn Adresse Tlf E-post

9 Barna i sentrum Dorith Skarsem Solberg (62) tok busslappen for 26 år siden, fordi hun fikk lyst. Det er passasjerene, og spesielt skoleelevene, som gjør jobben hennes så kjekk, at hun ikke har planer om å slutte med det første. av Hilde Urdal I dag har Skarsem Solberg kjørt lokalrute fra Laupstad, via Liland til Svolvær. Videre til Kabelvåg og retur til Svolvær. Det var utfordrende føre med masse snø og dårlig brøyting. Hun satt seg fast med bussen, men kom seg løs ved egen hjelp. Selv om mange kvier seg for å kjøre på glatt føre, og gjerne spesielt kvinner på hennes alder, er 62-åringen helt motsatt. Jeg synes det er interessant og utfordrende å kjøre på vinteren, og jeg liker det enda bedre enn å kjøre på bart sommerføre, sier hun. Men nå har vinteren vært lang nok, og bussjåføren i Boreal gleder seg til våren kommer for fullt. Samfunnsnyttig Hun bor i Svolvær, men vokste opp på Bjarkøy utenfor Harstad. Hun flyttet til Lofoten i 1970, hvor hun begynte å jobbe på telegrafstasjonen og diverse restauranter. Hun har arbeidet på Hurtigruta og lokalbåter. Men da barna kom til ble det vanskelig å reise ute, og det ble mer landlige jobber. I 1985 bestemte hun seg for å ta lastebilsertifikatet. Nå har hun kjørt buss i Vågan kommune i 26 år. Sin første arbeidsdag hadde hun på holkeføre i Da het arbeidsgiveren Lofoten Trafikklag. Siden har det blitt Nordtrafikk, Veolia og nå Boreal. Jeg har ikke tenkt å gi meg med det første. Jeg liker å gjøre noe samfunnsnyttig, og liker å gjøre noe for andre. Det er så mange flotte passasjerer, og spesielt mange fine elever, sier sjåføren. I tillegg til litt lokalruter, kjører hun også skoleskyss, både for barneskolen og den videregående skolen. Hun setter spesielt godt pris på samtalene med elevene. Det er gøy å bli kjent med dem, men av og til forteller de så mye at jeg må bremse dem litt, humrer hun. Når det trengs stepper Boreal-sjåføren også inn på ekspressbussen fra Svolvær til Narvik. Turen tar 4,5 time hver vei. Det går helt fint. Jeg trives så godt med å kjøre buss, sier hun og smiler. Barnebarn Når Skarsem Solberg ikke er på jobb, er hun glad i turer til ferskvann sammen med fiskestanga. Barnebarna Tobias på 10 år og Loke på 4 bruker hun også mye av fritiden sin på. Det er en Guds gave å få barnebarn. Vi finner på alt mulig sammen. Vi går turer, spiller spill, ser på båter, kaster steiner i havet og har god tid, sier hun og drømmer seg litt bort et øyeblikk. Hun er raskt tilbake i busshverdagen. 50 prosent jobb er akkurat passe for ei kvinne på 62 år med hobbyer og en familie å ta seg av. Jeg har veldig kjekke kolleger og overordnete, og ikke minst mange flotte passasjerer. Det er menneskene som gjør jobben min så kjekk, sier hun. Dorith Skarsem Solberg trives godt med å kjøre buss i Boreal. Foto. Jane Willassen

10 Nyheter Nyheter Flybuss på døgndrift Flytrafikken på Stavanger Lufthavn Sola øker jevnt og trutt. Dette har ført flere avganger både morgen og kveld. Av Ragnar K. Høibakke For Flybussen Stavanger har dette både gitt muligheter og utfordringer. Våren 2012 gikk vi fra 20 til 15 minutts frekvens mandag-fredag og søndager i det meste av åpningstiden. Flere avganger I samarbeid med Avinor tilbys nå en ny avgang alle ukens dager klokken fra Stavanger. Innsjekk til flyene starter normalt kl Ansatte kan ta bussen på jobb. Perfekt. Og de som alltid er tidlig ute når de skal på tur har nå et utmerket tilbud. Samtidig med en tidligere morgenavgang har flybussen i Stavanger nå fått mulighet til å gi bedre service til sent innkommende charterfly og forsinkede rutefly. I samarbeid med flyselskapenes handlingselskaper kjøres nå ekstraturer på natten om nødvendig. Vi har registrert at lørdager har blitt en stadig større utreisedag for chartertrafikken. Kapasiteten de første timene på morgenen er økt slik at det nå er halvtimesfrekvens hele lørdagen. Besøk gjerne vår hjemmeside stavanger. Der finner du oppdatert søkemotor eller du kan skrive ut rutetabellen. Mai-juni: Skadeforebygging på agendaen 1. mai er vi i gang med nytt tema på kalenderen for helse, miljø og sikkerhet. Målet er null skader på mennesker, miljø og materiell. av Hilde Urdal HMSK-kalenderen som ble delt ut før jul, inneholder seks tegneseriestriper på seks tilhørende temaer; Kunden, ledelse og involvering, skadeforebyggende arbeid, kommunikasjon, miljø og etterlevelse. I forkant av hvert tema, som er en tomånedersperiode, sendes det ut mail med påminnelse om den nye perioden og oppfordringer til hvordan temaet kan settes på dagsorden. I etterkant forventes det også at de ulike avdelingene gir tilbakemelding. Hver eneste periode har en egen plakat, som går ut til alle avdelingene i forkant av perioden. Disse skal henges opp første dagen i den nye perioden. Denne perioden står skadeforebyggende arbeid på dagsorden. Dette tenker vi på hver dag. Bjørn Arne Bjerke Verftsbesøk I april var representanter fra Statens vegvesen og fylkeskommunen invitert til en omvisning på Fiskerstrand Verft. Av Bjørn Arne Bjerke Anledningen var at den første av fergene Boreal bygger for driften av fergesambandene Sandnessjøen-Dønna, Flostad- Sjøvik, Stokkvågen-Træna, Stokkvågen-Lovund ligger der for utrustning. Det ble avholdt ett hyggelig møte med påfølgende omvisning om bord i vårt nybygg nr. 11. Fylkeskommunen og Statens Vegvesens representanter var positiv til det de så og gledet seg til å få se de nye fergene i drift. En av de nye fergen til sambandene Sandnessjøen-Dønna, Flostad-Sjøvik, Stokkvågen-Træna, Stokkvågen-Lovund Ny båtkontrakt Fra 1. juli vil Boreal Transport Nord drive hurtigbåtruten mellom Stokmarknes og Innlandet, og ferjeruta mellom Kaljord og Hanøy. av Hilde Urdal Avtalen om dette ble undertegnet mellom selskapet og Nordland fylkeskommune 15. april Vi er stolte og glade for å være den foretrukne samarbeidspartner i dette sambandet. Kontrakten er vunnet i skarp konkurranse, og alle involverte har gjort en veldig god jobb i prosessen det er grunn til å være stolt av, sier Kjetil Førsvoll, konsernleder i Boreal Transport Norge. Innen 1. oktober 2014 vil en ny bilførende hurtigbåt være på plass i sambandet. Her skal det være plass til 48 passasjerer og 8 personbiler eller 1 buss/lastebil og 2 personbiler. Anbudet gjelder fra 1. juli i år og åtte år framover, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Kolumbus ønsker å finne utfordringer bankkortbetaling vil gi på vanlige rutebusser. Bankort på buss Rogaland kollektivtrafikk, Kolumbus, prøver ut online kortbetalingsterminaler. Av B.J. Det er montert betalingsterminaler i åtte busser på rutene mellom Stavanger og Rennesøy. Grunnen til dette er å finne ut hvilke praktiske utfordringer et slikt tilbud vil gi oss i den daglige driften, sier Ingve Abrahamsen i Kolumbus, som er teknisk rådgiver, elektronisk billettering og ansvarlig for prosjektet. Prosjektet startet på Rennesøy i uke 16, og vil vare en tid fremmover. Passasjerene kan løse både enkelt billetter og oppdatering av busskort via bankterminalen. Sånn umiddelbart ser vi at det vil være den største utfordringen, forklarer Abrahamsen. Betjeningstiden med systemet vi nå prøver ut der kundene må bruke pin-koder etc. tar tid og vil kunne forsinke bussene. Vi ser også på andre løsninger som der vi håper å få fram et system der betailngen kan gjøres uten pin-kode. I tillegg ser vi at mobil-apper kan være en raskere og bedre løsning. Disse vil være aktuell på våre busser i nær fremtid, avslutter Abrahamsen. Det er foreløpig ikke planer om å å innføre dette på andre ruter. 18

11 Plukk & klipp 20 FILIP DECRU skal sykle fra Belgia, til Nordkapp og sørover igjen til Belgia på denne sykkelen, til inntekt for kreftsyke barn. Foto. Privat kilometer på sykkel for kreftsaken 80 dager og 8000 kilometer på sykkelsetet er i lengste laget for de fleste, men for Filip Decru er det en drøm som går i oppfyllelse. Han ønsker å gjøre noe for barn som ikke har vært like heldige som ham. Av Hilde Urdal I tillegg til de mentale og fysiske utfordringene på denne flotte turen, er mitt personlige mål å samle inn mest mulig penger til Koester barnekreftforeningen UZ Gent, sier Decru. Intensjonen er at privatpersoner og bedrifter støtter turen økonomisk og til slutt vil hele beløpet bli overført til barnekreftforeningen. Sponsorer Alle kan bidra med økonomisk støtte. For 1 euro sponser du 1 kilometer av turen. Alle bidragsytere vil bli nevnt med navn og adresse på nettsiden til Decru. Sykkelturen starter i Izegem i Belgia, og går til Nordkapp før han igjen vender nesen sørover, gjennom Finland og Sverige, og ned til Belgia. Han starter 12. mai klokken fra rådhuset De Leest i Izegem. På sykkelturen skal jeg passere fjell, og bli utfordret av vær og vind. Uten sammenligning for øvrig, skal jeg tenke på motet og kampen de unge kreftpasientene kjemper for å overvinne sykdommen, sier Decru. De som ønsker å støtte saken kan gå inn på: Knutepunktet presiserer: Var veldig flott at knutepunktet kunne bruke det flotte bilde av trikken på baksiden forrige nummer, men jeg glemte kanskje å skrive at det var Else Kari Forrestad som hadde tatt det flotte bilde (vognfører) Hvis det er mulig å kommentere det i det neste knutepunktet så hadde det vært fint! Knut Blomstervik Avdelingsleder Martin Reberg og daglig leder i Boreal Transport Midt Norge Eirik Rambech-Knoff på jobbmesse i Trondheim. Jobbmesse Da NAV avholdt jobbmesse på hotellet Royal Garden i Trondheim var Boreal på plass med egen stand, for å promotere selskapet og rekruttere nye arbeidstakere. Av Martin Reberg Boreal Transport har som kjent vunnet tre anbudskontrakter på busskjøring i Sør-Trøndelag. Den siste av de tre kontraktene, som innebærer skolekjøring, ble undertegnet tirsdag 5. mars. Til den nye bussavdelingen i Sør- Trøndelag er det bestilt 110 flunkende nye busser, og det skal rekrutteres rundt 150 nye Boreal-medarbeidere. Vi skal blant annet finne driftsleder, trafikkledelse, skoleskyssansvarlig, teknisk ansvarlig og ikke minst trenger vi dyktige sjåfører som kan kjøre de nye bussene. Med bakgrunn i dette, var en jobbmesse midt i blinken for å få promotert alle de ulike stillingene. 3-sjøersløpet 2013 Legg dere i trening. Boreal transport inviterer avdelingene til å delta i årets 3-sjøersløp i Stavanger. Av B.J. Det viste seg raskt at dette skulle bli en positiv opplevelse for oss som representerte Boreal på messen. Allerede ti minutter etter at dørene var åpnet var lokalene, på det tradisjonsrike Trondheims-hotellet, stappfulle. Og pågangen foran Boreal-standen var stor. Mange hadde erfaring fra bransjen og ønsket seg jobb hos oss, mens andre med mindre erfaring lurte på hvordan de kunne bli bussjåfør slik at de kunne søke jobb i bussavdelingen vår. Resultatet av messen ble for vår del svært oppløftende og vi reiste hjem med en stor bunke med jobbsøknader fra flere kvalifiserte søkere Løpet går av stabelen første lørdagen i november. I fjor deltok vi med fire lag, 3 fra Stavanger og ett fra Trondheim. Målet er få flere avdelinger til å stille lag og bli med i det som etterhvert er blitt en tradisjon i selskapet. Stafett Kravet er at hvert lag må stille med 5 løpere til de 5 etappene som går fra 3,8 km til 5,3 km rundt tre av byens innsjøer. Mer info om selve løpet finner du på: I tillegg til en sportslig opplevelse vil lagene få en hyggelig weekend i Stavanger. Deltakelsen finansieres lokalt gjennom de ulike velferdsordningene, men vi vil være behjelpelige med påmelding, organisering etc. Mer info: kontakt redaksjonen (se side 3). Ragnar Høibakke, Irina Mihailenko, Bjørn Jensen, Lise Hegre og Halvor Korslund har vært noen av deltakerne på dette initiativet. Turinitiativ i Stavanger Turgruppen i Sport og Sosial i Stavanger har tatt et helsefremmende initiativ for de ansatte på Revheim Av B.J. Hver torsdag, rett etter arbeidsdagens slutt, møter ivrige turgåere for å ta fatt på 8,4 kilometer rundt Stokkavannet, som ligger et steinkast fra bedriften. Dette er tilbud som skal øke helsen og trivselen blant de ansatte. I tillegg gir dette en mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Så langt har mange tatt denne muligheten, opptil 12 ansatte per gang har så langt vært med på dette opplegget som startet opp første torsdagen i april. Målet er å få flere til å bli med. Turgruppen vil utover sommeren arrangere lengre turer i helgene. Etterhvert ønskes det å øke turene rundt Stokkavannet til 2 ganger i uken. Kontakten og motivasjonen går ut med nyhetsbrev.

12 Plukk & klipp Sjekk denne skivebommen Tirsdag 26, mars stilte to skotter seg opp foran skranken hos John Arne Nilsen hos Hertz på Lakselv lufthavn Banak, for å leie bil. Innsendt av Roy Rønning De hadde med seg utskrifter fra internett som viste hvor de skulle bo og hvor de skulle møte på jobb neste dag, forteller Nilsen til Finnmarks Dagblad, som hadde fått fatt i denne besynderlige historien. De spurte om jeg visste hvor Skoganvarre turistsenter var, sier Nilsen som forklarte at det bare var 20 min kjøring unna etter rundkjøringen. Skulle jobbe på Rolvsøy Skottene var kommet til Norge for å montere et glassmonter for ipads for elektronikkjeden Ekspert. På arket deres stod det Ekspert, Rolvsøy, 1661 Fredrikstad, sa Nilsen. Det er jo 2000 km unna!, utbrøt Nilsen. De to skottene ble forferdet og lurte på om dette kunne stemme. Derfor ringte de sjefen sin og spurte om det var riktig plass. Sjefen insisterte og ba dem sjekke koordinatene. Da viste det seg at estimert kjøretid var rundt 24 timer unna. Begynte å flire Det viste seg at sjefen deres hadde tatt feil av Rolvsøy i Fredrikstad (i Østfold) og Rolvsøya i Måsøy kommune i Finnmark. Rolvsøya har ifølge Måsøy kommune 65 innbyggere og i hvert fall ikke noen Ekspert-butikk. Da de to skottene skjønte hva som hadde gått feil begynte de bare å flire, forteller Nilsen. Ifølge skottene var det sjefen som hadde bestilt flybilletter, overnatting og bil. En reisebom på 2000 kilometer står det respekt av, men de to skottene tok det med et smil. Illustrasjon: Google Map De hadde brukt over tre døgn på å komme seg opp til Lakselv, bare for å finne ut at de måtte snu, avslutter Nilsen som aldri har vært borti noe lignende Skadeforebygging Boreal Transport Nord as har i 2013 en målsetning om å redusere skadekost med 30 prosent i forhold til i fjor og ytterligere 20 prosent til neste år. I den forbindelse har sikkerhetsansvarlig Roger Mikalsen og bussjef Alfred Aksnes reist rundt på alle bussavdelingene i Nordland, Troms og Finnmark. Bildet er fra Kirkenes hvor en engasjert gjeng sjåfører møtte opp. Strategien er bevisstgjøring av kostnader, konsekvenser ved flere slurv skader, eksempler på skader som enkelt kunne vært unngått, skademeldinger, rapportering og premiering ved skadefri kjøring. Ledersamling Under Boreal Transport Nords ledersamling i Tromsø i mars ble det anledning til å besøke hurtigbåten MS Fløyfjell. av Lill-Gunn Kivijervi Ledergruppen fikk en omvisning på båten av kaptein John Eilif Hansen med påfølgende lunsj med besetningen ombord som besto av kaptein John Eilif Hansen, maskinsjef Tor Harald Johansen, overstyrmann Jostein Ingilæ, matros Cindy Mari Eliassen og cateringansvarlig Mariann Nicolaysen. Foran fra venstre; Cindy Mari Eliassen, Mariann Nicolaysen, Tor Harald Johansen og John Eilif Hansen Bak fra venstre; Lill-Gunn Kivijervi, Ronny Pedersen, Stein-Erik Bredal-Olsen, Jostein Ingilæ, Alfred Aksnes, Roger Brandser, Roger Theimann, og Per Hansen. Et miniportrett av konsernadvokat i Boreal Transport Norge AS: Ida Dybdal Holthe Miniportrettet Portrettet Konsernadvokat i BT-Norge, Ida Dybdal Holte (46), er født i Stavanger. Under oppveksten bodde hun i bydelen Vardeneset, og har, med unntak av studietiden i Bergen mellom 1989 og 1995, bodd i Siddisbyen. Ida og ektemannen Svend Erik har etablert seg sammen med barna Sjur, på 18, og Tor Erik på 19, i bydelen Åsen 3 kilometer fra Stavanger sentrum. Etter videregående tok hun engelsk grunnfag på det som i dag heter Universitetet i Stavanger, samt juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen og Master of Managementeksamen i strategisk ledelse ved Handelshøgskolen BI i Stavanger. Ida er glad i å reise, god mat og treffe nye mennesker. Dersom hun klarer å kombinere dette med dykking i klart vann og god driv nedover fjellsidene er opplevelsen komplett. I det daglige liker hun å lage god mat til folk hun setter pris på og holde seg i noenlunde form. Avslappende stunder med bøker og gode TV-programmer står også høyt i kurs. Ida har ble ansatt i Boreal i september Hva er du mest opptatt med for tiden? Stort sett er dagene preget av et spredt fokus på ulike oppgaver, og det er vanskelig å angi hvilke oppgaver jeg er mest opptatt av. Privat er jeg opptatt av at en skulderskade jeg pådro meg i Alpene i påsken skal bli bra fort! Hva er det beste med jobben din? Jeg har en utrolig variasjon i oppgaver og utfordringer. Gjennom de mange dyktige, positive og engasjerte kollegene både her i Klubbgata og i datterselskapene, opplever jeg en gjensidig læring det er inspirerende og kjekt! Hva får deg i godt humør? Jeg er stort sett alltid i godt humør, men merker en ekstra topp når kveldene blir lysere, telen går ut av kroppen og sevja stiger! Hva leser du helst? Jeg er en skikkelig lesehest, og sluker det meste. Bøker som har en god fortelling, og som samtidig kan lære meg noe om andre kulturer eller tidsepoker er kjekke, som Shantaram fra slummen i India, eller Brobyggerne der handlingen er lagt til den gang Bergensbanen ble bygget. Den japanske forfatteren Haruki Murakamis triologi IQ84 er en annen favoritt. Hvilke filmer/tv-serier ser du helst? Jeg ser i grunnen altfor mye på TV, i alle fall i den mørke årstida. Favoritten er danske drama- eller krimserier, som Borgen, Broen og Forbrytelsen. Og mannen min mener jeg snart kan ta medisinsk embetseksamen etter alle lege- og sykehusseriene jeg har sett! Hva er favoritt musikken? Det kommer an på situasjonen og jeg er ganske altetende. Til trening kan det være bra med hardrock, men til avslapping og feel good er det alt fra Norah Jones og Coldplay til 80- og 90-talls pop. Favorittmat? Generelt er jeg glad i alt som har levd i havet. Den virkelige godfølelsen får jeg når jeg blir servert sushi med en god riesling, eller østers på en seng av isbiter, med iskalde bobler til. Mat og god drikke er en evig kilde til nytelse og velbehag! Hva er Stavangers beste side? Høy himmel, og kort vei mellom hav, fjord og fjell. Hvis du skulle gi bort kroner, til hvem? Frelsesarmeen de gjør mye bra for de litt mindre heldige blant oss. Hva drømmer du om for framtiden? At ungene våre klarer å skape seg en meningsfull framtid, at vi holder oss friske og at vi klarer å realisere planene om å gå Haute Route på ski over fjellet fra Chamonix i Frankrike til Zermatt i Sveits! 22 23

13 Månedens vinnerbilde Boreal Challenge av mulig hetene Fotokonkurransen er en som gikk konkret inn på nye rutiner for innstilling av kjøring ved ekstreme vær- og føreforhold. Arbeidsmiljø: Harstad inviterte avdelingen på møljekalas med fisk av ypperste kvalitet, mens Lillehammer arrangerte felles turer og fødselsdagfeiring. Mars Harstad sikret seieren i mars, med full score på både fotokonkurransen og tiltak. I påskeåndens tro brukte Harstads Agnar Myrland den rolige påskeuken til å stelle i stand frukt og annet påskegodt til sjåfører og administrasjonen i avdelingen. Fotokonkurransen i mars hadde tema kunden og her gikk Harstad ut som vinner med deres bilde som viste rockegutten Roy Andre, en av deres yngre kunder. FFR Verksted klatret mars opp til en foreløpig andreplass, med 5 miljøpoeng og 2 poeng for 0 skader 2 måneder på rad. Miljø er et av fokusområdene i BC, spørsmålet er hva vi gjør i det daglige for å bidra til et bedre miljø. Februar - Mars Vi har nå gjennomført 3 runder av Boreal Transports internkonkurranse Boreal Challenge, etter marsrunden sitter Harstad påledelsen. Av Kristine Kvalbein Fjetland Det har vært tre spennende måneder, hvor avdelingene har konkurrert om poeng på flere forskjellige områder. Her kommer en liten oppsummering av månedene som har vært: Februar Nordkapp gikk ut som månedsvinner i februar, og vant også fotokonkurransen. Andreplassen gikk til Harstad, mens FFR verksted sikret seg en flott tredjeplass. I februars fotokonkurranse var temaet service utover det forventede, i god tråd med Boreal Transports ambisiøse visjon. Seieren gikk til Nordkapp, 24 som avbildet sjåfører som hentet passasjerer hjem fra en rutebuss som var blåst av veien. Vi i Boreal Transport er stolt over å ha sjåfører som yter service utover det forventede når ulykken er ute. I februar fikk vi også se gode tiltak relatert til sikkerhet og arbeidsmiljø. Sikkerhet: Nordkapp viste god handlingsevne da sjåførene brukte private biler til å hente passasjerer på en buss som hadde blåst av veien, mens Lillehammer økte fokus på skadesamtaler. Flest poeng gikk til Harstad, April Månedsrapporten for Boreal Challenge var ikke klar da Knutepunktet gikk i trykken, men her kommer en oppsummering av innsendte bilder og tiltak: Alta har i april gjort flotte tiltak for å skape et godt miljø. Avdelingen i Alta dro på velferdstur til Finnmarksvidda, en 4 mils kjøretur på scooter. Hensikten med turen var å bli kjent utenom arbeid, for å få et bedre forhold til kollegaene. Flott innsats fra Alta! Fra Sandnessjøen har vi fått bilde av tiltak hvor fokus er på bedre miljø. Avdelingen er i gang med ombygging av hovedmotoren på MF Lurøy, og bildet viser maskinsjef Jacob Kvitnes og skipsfører John Edvardsen som følger opp arbeidet som utføres av motorleverandøren. Etter ombygging skal motoren tilfredsstille anbudskrav med utslipp til det marine miljø som er under kravet til TIER II. Bildet og de endelige resultatene for april kommer plakatene som sendes ut til avdelingene i starten av mai. Status etter første kvartal i sesongen Vi har vært gjennom tre runder med Boreal Challenge, og avdelingene er blitt vurdert på helse, miljø og sikkerhet, så vel som kreativitet og fotokunnskaper. Foreløpig plassering ses i tabellen: Harstad, FFR Verksted og Nordkapp har alle beholdt palleplassen gjennom februar og mars. Men vi er kun forbi første kvartal av sesongen så det er fremdeles mye som kan skje. Ingenting er avgjort ennå, så fortsett med å sende inn bilder og tiltak, å bli med på å gjør Boreal Challenge enda mer spennende! til å score ekstra poeng. I februar var temaet: Service utover det forventede Vinnerbilde kom fra avdelingen i Nordkapp, der sjåførene kjørte ut med sine privatbiler, for å frakte passasjerene hjem under en snøstorm som gjorde det umulig for bussene å kjøre. Bildet viser en av de førnøyde passasjerene som ble kjørt hjem. Nordkapp har vunnet fotokonkurransen 2 ganger så langt i år, og har scoret totalt 10 poeng på dette. I mars var temaet: Kunden Vinnerbilde kom fra avdelingen i Harstad, som har ekstra fokus på barns komfort og sikkerhet. Bildet viser Rockegutten Roy André, en av avdelingen yngre kunder trygt forankret i et barnesete. Avdelingen scoret 5 poeng på dette bildet. Alle bildene som blir sendt inn publiseres på vår facebookside Boreal Challenge. TABELL etter 3 runder: Lag Harstad FFR Verksted Nordkapp Hammerfest Båt Alta Vesterålen SSJ Verkstedsenter Lakselv Østerhus Buss Lilllehammer Hurtigbåt Troms Gråkallbanen Stavanger RP 1 Trysil Helgelandske Lofoten Kirkenes Stavanger TEF Vadsø/Tana Stavanger RP 2 Hammerfest Buss Plassering Poeng forrige måned

14 Jubilanter 2013 Jubilanter 2013 Inge Bryn (BTS/Trysil) 25 års ansettelse 25. september Kjell Johansen (BTS/Tau) 60 år 1. februar. Steingrim Storlien (BTS/ Trysil) 70 år 2. februar. Nils H. Høye (BTS/ Trysil) 60 år 5. februar. Ulf Pedersen (BTN/Hammerfest) 70 år 28. april. Agnar Nilsen (BTN/Lakselv) 60 år 29. april. Leif Voster (BTS/Tau) 70 år 30. april. Helge Karlsen (BTS/Stavanger) 60 år 5. mai. Jaroslaw Kurzawa(BTS/Stavanger) 50 år 15. mars. Åsmund Johnsen (BTN/Lofoten) 60 år 2. april. Gudmund H. Larsen (BTS/Stavanger) 25 års ansettelse 5. april. Vi gratulerer! Trond Mølmann (BTN/Hammerfest) 60 år 7. februar.. Harald Nilsen (BTS/Rennesøy) 70 år 4. mars. Frode Rosendal (BTS/Stavanger) 50 år 29. mars. Herleif Hansen (BTN/Lofoten) 60 år 8. april. Løsning og vinnere av Knutepunktets kryssord nr : Sergei Taksis (BTN/Hammerfest) 50 år 9. april. Olav Steinsland (BTS/Rennesøy) 60 år 22. april Honorata Hilarczynska (BTS/Sandnes) 50 år 23. april. Kjell Østerhus (BTS/Stavanger) 75 år 25. april. 1. premie DAB radio: Ole Jakob Eitrheim, Harstad 2. premie et spill: Egil Hagir, Stavanger 3. premie en knivsliper: Kersti Galaasen Johansen, Trysil Premiene kan hentes hos Bjørn Jensen eller Egil Dirdal, Revheim. Vinnere utenfor Stavanger og omegn vil få tilsendt premiene i posten. Lykke til med kryssord nr ! 27

15 Returadresse: Knutepunktet Postboks 555, Madla 4090 Hafrsfjord Norway Blinkskuddet Vår i Finnmark innsendt av Anita Valen

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 Ny ledergruppe i Nord Tøffe tak på bussen Kryssord utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 juni Boreal Transport Nord har signert en

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2013 Busstart i Sør-Trøndelag Valgmøte på Revheim Boreal på laget under Norway Cup utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2013 Det er

Detaljer

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste innhold desember Kjære medarbeider 2013 Vi er i ferd med å legge bak oss et begivenhetsrikt

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2014 Ungdommen inn i Boreal Til USA med Boreal på laget Kryssord utover det forventede innhold april 2014 Kjære medarbeider I mars måned var elbilen Tesla

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 2 2012 Boreal Rundt Utvidet flybusstilbud i Stavanger Boreal Challenge utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 april I forslaget til nasjonal

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2011 utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2011 juni Og det nye navnet er: Boreal Transport Norge AS...........4 Nye busser og anbudsoppstart

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 Universell utforming i praksis Sverresborg håndball Tastaturets hemmelighet utover det forventede innhold desember Kjære medarbeider 2011 Bærekraftig

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Dåp av hurtigbåter Først ute med elektriske busser SPRÅKET nøkkelen til god trivsel utover det forventede innhold juni 0 Kjære medarbeider Ballongslipp,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

knutepunktet utover det forventede MS Sollifjell blir til Veoliaforce bistår Haiti Terjesen, god dag! Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2010

knutepunktet utover det forventede MS Sollifjell blir til Veoliaforce bistår Haiti Terjesen, god dag! Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2010 MS Sollifjell blir til Veoliaforce bistår Haiti Terjesen, god dag! utover det forventede Kjære medarbeider Vi har til nå hatt en usedvanlig kald

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2010

knutepunktet utover det forventede Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2010 Tørsteslukker i Veolia Norges mest presise busslærling G4G utover det forventede Kjære medarbeider Det pågår for tiden mange spennende debatter

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 Både buss og trikk for BT-Bane Tour de Boreal Ekstreme opplevelser på Preikestolent utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2012

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2011 Den nye banesjefen Lyntog anno 2011 Prosjekt Aleska utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2011 april Våre franske eiere gjennom snart

Detaljer

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis utover det forventede Kjære medarbeider Jeg har gleden av å meddele at vi har gjenvunnet

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 5 2011 Sikkerhet i høysetet Trivselruta Musikkvideo fra Gråkallbanen utover det forventede innhold november Kjære medarbeider 2011 Norge er et annerledes

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge

knutepunktet utover det forventede Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2009 Veolia Transport på sporet Superbuss på veien Ny konserntillitsvalgt i VT-Norge utover det forventede Kjære medarbeider Vi kan etter snart 3 års

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009

knutepunktet utover det forventede Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 5-2009 Fusjonsprosess Fra Veolia til Stortinget Ny direktør i Kolumbus utover det forventede Kjære medarbeider Basert på valgløfter om satsing på miljø

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen

knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 3-2009 Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen utover det forventede Kjære medarbeider Kollektiv transport

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter

knutepunktet utover det forventede Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2009 Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter utover det forventede Kjære medarbeider Vårens vakreste eventyr startet

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt utover det forventede Kjære medarbeider Vi er i desember måned, snart jul og tid for

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2009 Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS Helsveising av sporet på Gråkallbanen utover det forventede

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2010 Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken utover det forventede Kjære medarbeider Nye Gråkallbanen fylte

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer