Dreiebok for seremonier, torsdag 8. mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dreiebok for seremonier, torsdag 8. mai 2014"

Transkript

1 Rute 1 Dreiebok for seremonier, torsdag 8. mai 2014 Buss med ca 50 seter kjører rute Transport fra Koengen til Lancaster monumentet Lancaster monumentet - bekransning ved britisk konsul og Kommandant Transport fra Lancaster monumentet til Møllendal, Samveldelandenes krigsgraver Møllendal - Bekransning ved kanadisk og britisk konsul Transport fra Møllendal til Solheim Æreskirkegård Solheim Æreskirkegård - Bekransninger ved Kommandanten, Varaordfører, Statssekretær Kulturdepartementet og Bergens Forsvarsforening Transport fra Solheim Æreskirkegård til Storetveit Storetveit - Bekransning ved Bjørn West museets venner Transport fra Storetveit til Rotunden i Veiten Rotunden i Veiten - Bekransning ved Tysklandsbrigaden Sjømannsmonumentet - Bekransning ved Haakonsvern orlogsstasjon Nordstjernen og Shetlands-larsen monumentet - Bekransning ved Haakonsvern orlogsstasjon Transport fra Bryggen til Krigsmoderen Krigsmoderen - Bekransning ved bautakomiteen Transport fra Krigsmoderen til Kronstad hovedgård Kronstad hovedgård - Seremoni i regi av Stiftelsen Kronstad hovedgård Lunsj i regi av Bergen kommune Transport fra Kronstad hovedgård til Bergenhus festning Rute 1

2 Bergenhus festning 0730 Kommandanten fester blomsterbukett på minneplaten over Kaptein Rieber-Mohn Marsjerer deretter inn Hovedporten og fester blomsterbukett på minneplaten Våre soldater kjempet, på endeveggen av Stallbygningen 0800 Ved Kong Haakons VII statuen HV-09 stiller med fane og flagg på platået ved Kong Haakons VII statuen. Veteranforeningene står oppstilt nedenfor Kong Haakons VII statuen. Respektive faner og flagg plasseres i en ved foten stilling ; skrått frem og ut på høyre side. Vaktsoldatene på Bergenhus festning heiser flagget. Avdelingene beordres i Giv Akt! i det flagget heises Befal i front av avdeling hilser Uniformert personell som ikke står i avdelingsforband hilser Når flagget er heist beordres avdelingene i hvilestilling. Flagg og faner settes tilbake til ved foten stilling Kommandanten går opp til Kong Haakons VII statuen og holder en kort appell for dagen og legger deretter ned en krans. Tar stillingsskritt og blir stående i ærbødighet. Avdelingene beordres i Giv Akt! i det kommandanten legger ned kransen Befal i front av avdeling hilser Uniformert personell som ikke står i avdelingsforband hilser Hornblåser fra SFMK spiller bønnesignal Når bønnesignal er ferdig, avsluttes hilsen og Kommandanten går ned fra Kong Haakon VII statuen. Avdelingene kommanderes i hvilestilling, og dimitteres av respektive befal i front. Dette markerer at seremonien er over 0815 Ved Veteranmonumentet HV-09 stiller med fane og flagg ved siden av Veteranmonumentet, på venstre side Veteranforeningene står oppstilt med respektive faner og flagg plassert i en ved foten stilling ; skrått frem og ut på høyre side Leder NVIO-Bergen går frem til Veteranmonumentet og holder en kort appell for dagen, og legger deretter ned blomsteroppsats. Tar stillingsskritt og blir stående i ærbødighet. Avdelingene beordres i Giv Akt! i det blomsteroppsats legges ned Befal i front av avdeling hilser Uniformert personell som ikke står i avdelingsforband hilser Hornblåser fra SFMK spiller bønnesignal. Når bønnesignal er ferdig, avsluttes hilsen. Avdelingene kommanderes i hvilestilling, og dimitteres av respektive befal i front. Dette markerer at seremonien er over. Rute 1 side 2

3 Lancaster monumentet 0855 Veteranforeningene ferdig oppstilt med faner og flagg Faner og flagg er plassert i en ved foten-stilling ; skrått frem og ut på høyre side Britisk konsul går frem Holder en kort appell og legger ned egen krans Tar deretter et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet Avdelingene beordres i Giv Akt! i det den britiske konsulen legger ned krans Befal i front av avdeling hilser Uniformert personell som ikke står i avdelingsforband hilser Kommandanten går frem Legger ned krans Tar deretter et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet Hornblåser fra Sjøforsvarets musikkorps spiller bønnesignal Kommandanten blir stående til bønnesignal er ferdig Når bønnesignal er ferdig, avsluttes hilsen. Flagg og faner settes tilbake til ved foten stilling Avdelingene kommanderes i hvilestilling, og dimitteres av respektive befal i front. Dette markerer at seremonien er over Rute 1 side 3

4 Møllendal Samveldelandenes krigsgraver 0925 Veteranforeningene ferdig oppstilt med faner og flagg Faner og flagg er plassert i en ved foten-stilling ; skrått frem og ut på høyre side Kanadisk konsul går frem Holder en kort appell og legger ned egen krans Tar deretter et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet Avdelingene beordres i Giv Akt! i det den kanadiske konsul legger ned krans Befal i front av avdeling hilser Uniformert personell som ikke står i avdelingsforband hilser Britisk konsul går frem Legger ned egen krans Tar deretter et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet Hornblåser fra Sjøforsvarets musikkorps spiller bønnesignal Britisk konsul blir stående til bønnesignal er ferdig Når bønnesignal er ferdig, avsluttes hilsen. Flagg og faner settes tilbake til ved foten stilling Avdelingene kommanderes i hvilestilling, og dimitteres av respektive befal i Rute 1 side 4

5 Solheim Æreskirkegård 0955 HV-09 og Veteranforeningene står ferdig oppstilt. Avdelinger stiller i forband på grusgangen. Hornblåsergruppen fra Sjøforsvarets musikkorps i trappen til venstre for monumentet. HV-09s fane og flagg stiller til venstre for monumentet. Respektive faner og flagg er plassert i en ved foten stilling ; skrått frem og ut på høyre side. Programmet for seremonien inkl. plan for dagens øvrige markeringer deles ut til de fremmøtte. Eget bærbart høyttaleranlegg på plass 0958 Æresgarde fra Haakonsvern orlogsstasjon marsjerer inn og på plass Innretning i front og side 1000 SFMK spiller ett vers av Vår Gud han er så fast en borg Kommandanten holder en kort appell. Legger deretter ned krans, tar et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet. Kommandanten tar deretter et skritt til siden Æresgarden presenterer gevær i det Kommandanten går frem med kransen, og til han har gått til siden Statssekretær Knut Olav Åmås holder en kort appell. Legger deretter ned krans, tar et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet. Statssekretæren tar deretter et skritt til siden Æresgarden presenterer gevær i det Statssekretæren går frem med kransen, og til han har gått til siden Varaordfører holder en kort appell. Legger deretter ned krans, tar et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet. Varaordfører tar deretter et skritt til siden Æresgarden presenterer gevær i det Varaordfører går frem med kransen, og til han har gått til siden Leder Bergens Forsvarsforening legger ned krans fra Veteranene Æresgarden presenterer gevær i det han går frem med kransen. Leder BFF, Æresgarden og faner/flagg blir stående mens SFMK spiller bønnesignal Etter at bønnesignalet er ferdig går Leder Bergens Forsvarsforening til siden Æresgarden tar gevær på aksel igjen, og faner og flagg føres tilbake i utgangsstillingen SFMK spiller ett vers av Gud signe vårt dyre fedreland Kirkens fredsbønn ved Sjøforsvarspresten - presten gir tegn til SFMK når ferdig SFMK spiller ett vers av Ja vi elsker Æresgarden marsjerer ut dette markerer at seremonien er over Rute 1 side 5

6 Storetveit 1100 HV-09 og Veteranforeningene ferdig oppstilt med faner og flagg Faner og flagg er plassert i en ved foten-stilling ; skrått frem og ut på høyre side Representant fra Bjørn West museets Venner går frem Holder en kort appell og legger ned krans Tar deretter et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet Avdelingene beordres i Giv Akt! i det representant fra Bjørn West museets Venner legger ned krans Befal i front av avdeling hilser Uniformert personell som ikke står i avdelingsforband hilser Hornblåser fra Sjøforsvarets musikkorps spiller bønnesignal Representant fra Bjørn West museets Venner blir stående til bønnesignal er ferdig Når bønnesignal er ferdig, avsluttes hilsen. Avdelingene kommanderes i hvilestilling, og dimitteres av respektive befal i front. Dette markerer at seremonien er over Rute 1 side 6

7 Rotunden Veiten 1200 Veteranforeningene ferdig oppstilt med faner og flagg Faner og flagg er plassert i en ved foten-stilling ; skrått frem og ut på høyre side Formann i Tysklandsbrigaden; Olav J Olsen går frem Holder en kort appell og legger ned krans Tar deretter et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet Avdelingene beordres i Giv Akt! i det formann i Tysklandsbrigaden legger ned krans Befal i front av avdeling hilser Uniformert personell som ikke står i avdelingsforband hilser Hornblåser fra Sjøforsvarets musikkorps spiller bønnesignal Formann i Tysklandsbrigaden blir stående til bønnesignal er ferdig Når bønnesignal er ferdig, avsluttes hilsen. Avdelingene kommanderes i hvilestilling, og dimitteres av respektive befal i front. Dette markerer at seremonien er over Rute 1 side 7

8 Sjømannsmonumentet Veiten 1215 Veteranforeningene ferdig oppstilt med faner og flagg Faner og flagg er plassert i en ved foten-stilling ; skrått frem og ut på høyre side Representant fra Haakonsvern orlogsstasjon går frem Holder en kort appell og legger ned egen krans Tar deretter et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet Avdelingene beordres i Giv Akt! i det representant fra Haakonsvern orlogsstasjon legger ned krans Befal i front av avdeling hilser Uniformert personell som ikke står i avdelingsforband hilser Hornblåser fra Sjøforsvarets musikkorps spiller bønnesignal Representant fra Haakonsvern orlogsstasjon blir stående til bønnesignal er ferdig Når bønnesignal er ferdig, avsluttes hilsen. Avdelingene kommanderes i hvilestilling, og dimitteres av respektive befal i front. Dette markerer at seremonien er over NB! Denne kransen skal legges på vannet i Sjømannsmonumentet, og må være festet på et flyteelement Rute 1 side 8

9 Nordstjernen og Shetlands-Larsen 1230 Veteranforeningene ferdig oppstilt med faner og flagg som et espalier mellom Nordstjernen og statuen av Shetlands-Larsen Faner og flagg er plassert i en ved foten-stilling ; skrått frem og ut på høyre side Representant fra Haakonsvern orlogsstasjon går frem Holder en kort appell Legger deretter ned krans på begge minnesmerkene (Alternativt legges kransene ned parallellt ved hjelp av assistent) Kransnedlegger (eventuelt begge) tar deretter et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet Avdelingene beordres i Giv Akt! i det representant(er) fra Haakonsvern orlogsstasjon legger ned krans(ene) Befal i front av avdeling hilser Uniformert personell som ikke står i avdelingsforband hilser Hornblåser fra Sjøforsvarets musikkorps spiller bønnesignal Representant(er) fra Haakonsvern orlogsstasjon blir stående til bønnesignal er ferdig Når bønnesignal er ferdig, avsluttes hilsen. Avdelingene kommanderes i hvilestilling, og dimitteres av respektive befal i front. Dette markerer at seremonien er over Rute 1 side 9

10 Krigsmoderen på Nordnes 1250 Veteranforeningene ferdig oppstilt med faner og flagg Faner og flagg er plassert i en ved foten-stilling ; skrått frem og ut på høyre side Bautakomiteen ved Gerhard Grimen går frem Holder en kort appell og legger ned krans Tar deretter et skritt tilbake og blir stående i ærbødighet Avdelingene beordres i Giv Akt! i det Gerhard Grimen fra Bautakomiteen legger ned krans Befal i front av avdeling hilser Uniformert personell som ikke står i avdelingsforband hilser Hornblåser fra Sjøforsvarets musikkorps spiller bønnesignal Gerhard Grimen fra Bautakomiteen blir stående til bønnesignal er ferdig Når bønnesignal er ferdig, avsluttes hilsen. Avdelingene kommanderes i hvilestilling, og dimitteres av respektive befal i front. Dette markerer at seremonien er over Rute 1 side 10

11 Kronstad hovedgård 1330 Seremoni i regi av Stiftelsen Kronstad Hovedgård, 1400 Bergen kommune inviterer Veteraner og pårørende til lunch Rute 1 side 11

For deg som vil ha det gøy med hunden din

For deg som vil ha det gøy med hunden din NRK avd. Oslo og omegns Hønsecup 2011 - også for deg som har valp/unghund! For deg som vil ha det gøy med hunden din Påmelding: honsecup2011@gmail.com Hønsecupen dømmes som en working test med poengskala

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1

OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1 OP-Posten NR.1 2011 Samhold Erfaring Styrke fredag, 13. mai 2011 1 Lederen har ordet Velkommen til lesing av den første OP-Posten utgitt av NVIO s avdeling i Tromsø Hensikten er og informere litt omkring

Detaljer

17.MAI I KRISTIANSAND

17.MAI I KRISTIANSAND OFFENTLIG INFORMASJON PROGRAM 17.MAI I KRISTIANSAND Inneholder AKT nettbuss ruteplan for 17. mai for Kristiansand, Søgne, Sogndalen og Vennesla 2 17.MAI 2015 KRISTIANSAND KOMMUNE INNHOLD Hilsen fra ordføreren

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

70-årsmarkering for frigjøringen

70-årsmarkering for frigjøringen Design og trykk: KopiAnstalten AS FRA KRIG TIL FRED 70-årsmarkering for frigjøringen 1945-2015 FOTO AV D/S LØVSTAD TIRSDAG 19. MAI KL 17.00 STIFTELSEN ARKIVET KRIGSSEILERNES DAG PÅ AGDER Krigsseilernes

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

GK96 Installasjonsveiledning for oppdatering til 2.0

GK96 Installasjonsveiledning for oppdatering til 2.0 GK96 Installasjonsveiledning for oppdatering til 2.0 2004 1. Forberedelser Dere skal nå ha tatt nødvendig backup til diskett og harddisk. Oppdateringen til versjon 2.0 forutsetter at man har GK96 versjon

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

OFFENTLIG INFORMASJON. 17. mai 2013. Kristiansand. Inneholder ruteplaner 17. mai for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla.

OFFENTLIG INFORMASJON. 17. mai 2013. Kristiansand. Inneholder ruteplaner 17. mai for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. KULTUR OFFENTLIG INFORMASJON 17. mai 2013 Kristiansand Inneholder ruteplaner 17. mai for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Innhold 17. MAI FYRVERKERI blir skutt opp fra lekter i Østre havn, på

Detaljer

Eidsvoll. Maleriet viser riksforsamlingen på Eidsvoll. Det er malt av Oscar Wergeland.

Eidsvoll. Maleriet viser riksforsamlingen på Eidsvoll. Det er malt av Oscar Wergeland. Eidsvoll I april 1814 kom 112 valgte representanter fra mange steder i Norge sammen på Eidsvoll. De vedtok at Norge skulle være et fritt og uavhengig rike. 17. mai 1814 ble Grunnloven underskrevet. Norges

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal)

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) 2 Brukerveiledning for PCK Lagehåndtering Innledning Lagerhåndtering V.1.0.0.5 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Utlevering...4 3 Innlevering...5

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

ÅRSRAPPORT AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE. Kamptolken Faizullah Muradi ønskes velkommen tilbake av Kristiansand Veterankompani

ÅRSRAPPORT AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE. Kamptolken Faizullah Muradi ønskes velkommen tilbake av Kristiansand Veterankompani ÅRSRAPPORT 2014 AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE Kamptolken Faizullah Muradi ønskes velkommen tilbake av Kristiansand Veterankompani Året 2014 har vært over all forventning og det beste i Kristiansand Veterankompani

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrering av kontraktfrys... 6 Bytte tilbud på en AvtaleGiro-kunde... 7 Sende SMS til en kunde... 7 Oppsigelse av kunde... 8 Online EDB AS Support 73 96 25

Detaljer

Borgny prøver å si det samme. - Norsk krinkringkast. Kastnorskrike ring. Rike ringkastingnorsk.

Borgny prøver å si det samme. - Norsk krinkringkast. Kastnorskrike ring. Rike ringkastingnorsk. Borgny lytter. Fra radioen hører hun rolige stemmer. Det er en mann som prater. Han snakker sakte, veldig sakte og veldig rolig. - Dette er NRK, norsk rikskringkasting, hører hun på radioen. Borgny prøver

Detaljer

3D-modell. Innholdsfortegnelse. 1. Komme i gang. 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen. 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata

3D-modell. Innholdsfortegnelse. 1. Komme i gang. 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen. 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata 3D-modell Innholdsfortegnelse 1. Komme i gang 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata 4. Hvordan bruke enkelte funksjoner: - Måle avstander og areal

Detaljer

Brukerveiledning. Import av filnavn til Excel. Bruk av DOS for å importere filnavn til Excel. Sist oppdatert 22.10.09

Brukerveiledning. Import av filnavn til Excel. Bruk av DOS for å importere filnavn til Excel. Sist oppdatert 22.10.09 Brukerveiledning Import av filnavn til Excel Bruk av DOS for å importere filnavn til Excel Sist oppdatert 22.10.09 2 Importere filnavn fra en mappe og inn i Excel tche med Excel Utgangspunkt Utgangspunktet

Detaljer

spor endring Flagginstruks

spor endring Flagginstruks spor endring Flagginstruks Instruks for bruk av det Norske flagget, det samiske flagget og fylkesbanneret 1. Flagget skal alltid behandles med respekt. 2. Flagget skal holdes rent, det skal aldri berøre

Detaljer