Retningslinjer for inspeksjon av tilhengerdrag og trekkøyer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for inspeksjon av tilhengerdrag og trekkøyer"

Transkript

1 Retningslinjer for inspeksjon av tilhengerdrag og trekkøyer 2015

2 Generell informasjon Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal bruk. Regelmessig service og vedlikehold er en forutsetning for at utstyret skal fungere godt gjennom hele levetiden. Lengden på serviceintervallene avhenger av tilhengertype, laster, vei- og klimaforhold m.m. Det er hensiktsmessig å utføre servicen i forbindelse med øvrig ettersyn av kjøretøyet, eksempelvis hver eller km. Hvis den daglige kontrollen eller sikkerhetskontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at produktets funksjon er nedsatt, skal det gjennomføres service umiddelbart. At noen av produktets slitasjegrenser er overskredet, er en indikasjon på at også andre deler kan kreve service. Kontroller at alle varsels- og informasjonsetiketter er lesbare og ikke overmalt, spylt bort eller skadet på annen måte. Uleselige merker skal byttes og kan bestilles fra VBG Group Truck Equipment AB. Retningslinjer for inspeksjon av Tilhengerdrag og Trekkøyer 2015 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Utgave f, Mangfoldiggjøring av innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjørelse i alle typer av medier, inklusive elektroniske medier. VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer. 2

3 Innholdsfortegnelse GENERELT OM TILHENGERDRAG Deformasjoner/sprekkdannelser...4 Boltforbindelser...5 Korrosjon...5 Bakre feste Vibra -utførelse...6 Bakre feste Briab -utførelse...8 MULTI XF OG MULTI Deformasjoner/sprekkdannelser...9 Boltforbindelser...9 OPTIMAL Korrosjon...10 Boltforbindelser...10 AUTOMATDRAG Korrosjon...11 Luftsylinder, slanger, ventiler, tilkoblinger...11 Låsebolt eller fôringer...12 Slark/klaring mellom fremdel og bakdel...13 UNIVERSALTILHENGERDRAG Korrosjon...14 GENERELT OM TREKKØYER Boltforbindelser...15 Slitasje...16 Deformasjoner/sprekkdannelser...17 SVEISBARE TREKKØYER Generelt...18 SKRUBARE TREKKØYER Kronmutter/trekkøye...19 TREKKØYER TIL MULTI XF OG OPTIMAL Boltforbindelser...20 TREKKØYER MED FLENS Boltforbindelser...21 KRAMPET TREKKØYE Boltforbindelser

4 Generelt om tilhengerdrag Generelt og vedlikehold under "Generelt om tilhengerdrag" gjelder for samtlige VBG tilhengerdrag. Multi XF Multi Optimal Automat Universal Deformasjoner Deformasjoner/sprekkdannelser Kontroller at ingen detaljer er deformert. Deformasjoner kan forekomme i sammenheng med saksing, pårygging eller annen ytre påvirkning. Ingen deformasjoner er tillatt. Avvik fra teoretisk overflate/form større enn angitte mål betraktes som deformasjon. Det tillates ingen sveisereparasjoner eller utrettinger. Ved deformasjoner, utretting eller sveising, oppsøk verksted og skift ut skadde deler. X Avvik/lengde 5 mm/1000 mm 3 mm/150 mm Sprekker Kontroller at ingen detaljer er sprukket. Den største risikoen for sprekkdannelse er i nærheten av bøyningsradier, sveiser og hullkanter. Ingen sprekker er tillatt. Ved sprekk, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadde deler. Kritiske områder, se respektive tilhengerdragmodell. Geometrifeil på A-form. Vær oppmerksom på ulyder ved kjøring og om hengeren vandrer sideveis. Foreta en kryssmåling mellom sentrum av øyet og respektive bakre feste. B C Mål: ab=ac +/-2 mm. A Kontakt verksted, bytt ut eventuelt utilfredsstillende materiale, juster og monter på nytt. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. Maks. ±2 mm i forskjell ved kryssmåling i henhold til fi gur. 4

5 Generelt om tilhengerdrag Løse eller manglende bolter. Boltforbindelser Vær oppmerksom på smellende/kneppende lyder eller rykninger ved kjøring med hengeren. Vær oppmerksom på rustdannelser rundt bolthoder og hull der bolter eventuelt har stått. Kontroller om det har forekommet bevegelse i noen boltforbindelser. Kontroller om det har oppstått noen rotasjon ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment i henhold til tabell nedenfor. Moment (Nm) Dimensjon Kvalitet Flens Skive M14 8,8 125 M14 10,9 163 M16 8, M16 10, M Ingen bevegelse er tillatt, og ingen rotasjon skal forekomme ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment. Ved bevegelse i boltforbindelsen, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, demonter/kontroller berørte deler og bytt ut skadde komponenter. Ved for lavt tiltrekkingsmoment, oppsøk verksted, demonter/kontroller berørte deler, og bytt ut skadde komponenter. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. Se bilder og informasjon for respektive tilhengerdragmodell. Foreskrevet tiltrekkingsmoment gjelder for boltsett levert fra VBG Truck Equipment AB Eksempel på skader. - Deformerte hull - Skadde gjenger - Kuttemerker i bolter - Friksjonsskader Gravrust Overfl aterust Korrosjon Kontroller regelmessig at det ikke finnes rustskader, slik som gravrust. Vær spesielt oppmerksom på hulrom og delvis lukkede steder osv. Gravrust skal ikke forekomme, det skal rettes spesiell oppmerksomhet mot innsiden av hulrom og delvis lukkede steder. Ved gravrust, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadde deler. Kontroller at det ikke fi nnes overfl aterust. Overfl aterust eller fl ekkrust skal behandles raskt. Behandles ved å fjerne rusten med stålbørste og overfl atebehandle delene. OBS! Se også tiltak ved boltforbindelser. Gravrust = Rustfl ak som har løsnet eller som kan bankes løs fra grunnmaterialet og/eller porøsiteter som går ned i grunnmaterialet. Se bilder og informasjon under respektive tilhengerdragmodell for hvor det er nødvendig med spesiell oppmerksomhet. Rødbrun i fargen og kan børstes/pusses vekk. 5

6 Generelt om tilhengerdrag Utslitt gummi Bakre feste Vibra -utførelse Vær oppmerksom på ulyd eller rykninger ved kjøring med hengeren. Kontroller, ved hjelp av et spett, om det forekommer noe slark/bevegelse på mer enn ± 5 mm i de bakre festene. Det er også mulig å bremse hengeren og samtidig rykke litt med bilen for å bedømme om bevegelsen er lik på høyre og venstre side. Ingen åpenbar slark/bevegelse som er større enn ± 5 mm skal forekomme, og bevegelsen skal være lik på høyre og venstre side. Ved bevegelse som er større enn ± 5 mm, oppsøk verksted, bytt ut skadde deler. ± 5 mm Slark mellom det bakre festets senterhylse og det bakre festets ører i hengerens fremre del. Vær oppmerksom på ulyd eller rykninger ved kjøring med hengeren. Se om det finnes rust på kontaktflatene rundt fjærboltens hode og mutter og/eller glidemerker mellom senterhylse og det bakre festets ører. Kontroller, ved hjelp av et spett, om det forekommer noe slark/bevegelse mellom senterhylse og det bakre festets ører. Det er også mulig å bremse hengeren og samtidig rykke litt med trekkvognen for å bedømme slark/ bevegelse mellom senterhylse og det bakre festets ører på både høyre og venstre side. Kontroller tiltrekkingsmoment, 650 Nm Det tillates ikke slark eller bevegelse. Ved bevegelse/slark mellom senterhylsen og det bakre festets ører, avslutt kjøring og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadede deler. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. Eksempel på skader. - Deformerte hull - Skadde gjenger - Kuttemerker i bolter - Friksjonsskader 6

7 Generelt om tilhengerdrag Løs eller skadet fjærbolt. Hengeren "rykker" ved ujevnheter i veibanen. Se om det fi nnes rust på kontaktfl atene rundt hodet på fjærbolten og tilhørende mutter. Kontroller om det fi nnes glidemerker mellom senterhylse og det bakre festets ører. Kontroller, ved hjelp av et spett, om det forekommer noe slark i de bakre festene. Det er også mulig å bremse hengeren og samtidig rykke litt med bilen for å bedømme slark/bevegelse mellom fjærbolt/mutter og det bakre festets ører på både høyre og venstre side. Ingen tegn til at fjærbolten er løs skal forekomme. Ved løs fjærbolt, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadede deler. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. 7

8 Generelt om tilhengerdrag Utslitt gummi Bakre feste Briab -utførelse Vær oppmerksom på ulyd eller rykninger ved kjøring med hengeren. Kontroller, ved hjelp av et spett, om det forekommer noe slark i de bakre festene. Det er også mulig å bremse hengeren og samtidig rykke litt med bilen for å bedømme slark og at bevegelsen er lik på høyre og venstre side. Ingen åpenbar slark skal forekomme. Ved slark, oppsøk verksted, bytt ut skadde deler. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. ± 5 mm Løs eller skadet fjærbolt. Hengeren "rykker" ved ujevnheter i veibanen. Se om det fi nnes rust på kontaktfl atene rundt hodet på fjærbolten og tilhørende mutter. Kontroller, ved hjelp av et spett, om det forekommer noe slark i de bakre festene. Det er også mulig å bremse hengeren og samtidig rykke litt med bilen for å bedømme slark og at bevegelsen er lik på høyre og venstre side. Ingen tegn til at fjærbolten er løs skal forekomme. Ved bevegelse/slark mellom fjærbolt og skiver, avslutt kjøring og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadde deler. Der synlige skader har oppstått, skal disse delene byttes ut. Når delene har vært demontert skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. Eksempel på skader. - Deformerte hull - Skadde gjenger - Kuttemerker i bolter - Friksjonsskader 8

9 Tilhengerdrag Multi XF/Multi Tilhengerdrag Multi XF og Multi Se Generelt om tilhengerdrag samt inspeksjonspunkter nedenfor for tilhengerdrag av typen Multi XF og Multi. Deformasjoner/sprekkdannelser Trekkøye, sidevange, framdel, eller annen del som er deformert/bøyd/ bulkete/brettet eller med sprekk. Kontroller regelmessig at det ikke har oppstått deformasjoner eller sprekker på tilhengerdraget, eller ved mistanke om at det har inntruffet unormal belastning. Ingen deformasjoner eller sprekker er tillatt. Avvik fra teoretisk overfl ate/form større enn angitte mål betraktes som deformasjon. Det tillates ingen sveisereparasjoner eller utrettinger. Ved sprekk, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadde deler. Ved deformasjoner, utretting eller sveising, oppsøk verksted og skift ut skadde deler. Kritiske områder = Maks. avvik /lengde 5 mm/1000 mm 3 mm/150 mm Smellende/kneppende lyder ved kjøring. Løse eller manglende bolter. Boltforbindelser Vær oppmerksom på rustdannelser rundt bolthoder og hull der bolter eventuelt har stått. Kontroller om det har forekommet bevegelse i noen boltforbindelser. Kontroller om det har oppstått noen rotasjon ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment i henhold til tabell (se avsnitt om tilhengerdrag generelt) for M14 i kvalitet 8,8. Ingen bevegelse er tillatt, og ingen rotasjon skal forekomme ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment. Ved eventuell bevegelse eller for lavt tiltrekkingsmoment, oppsøk verksted, demonter og kontroller delene. Dersom det fi nnes skadde deler, skal disse byttes ut. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. Eksempel på skader. - Deformerte hull - Skadde gjenger - Kuttemerker i bolter - Friksjonsskader 9

10 Tilhengerdrag Optimal Tilhengerdrag Optimal Se Generelt om tilhengerdrag samt inspeksjonspunkter nedenfor for tilhengerdrag av typen Optimal. Korrosjon Gravrust fra korrosjon og misfargede detaljer. Kontroller regelmessig at det ikke finnes rustskader, slik som gravrust og overfl aterust. Inspiser spesielt hulrom og delvis lukkede steder i henhold til pilene. Kontroller at ikke sand og smuss er samlet i de lange sammenføyde profi lene. Rødbrune misfarginger ved bak- og mellomdel osv. kan være tegn på rustangrep, rustvann som har rent ut fra hulrom. Gravrust skal ikke forekomme, det skal rettes spesiell oppmerksomhet mot innsiden av hulrom og delvis lukkede steder. Ved gravrust, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadde deler. Spyl hulrommet rent for sand og smuss. Boltforbindelser Smellende/kneppende lyder ved kjøring. Kontroller om det har forekommet bevegelse i noen boltforbindelser. Kontroller om det har oppstått noen rotasjon ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment i henhold til tabell (se avsnitt om tilhengerdrag generelt) for M14 og M16 i kvalitet 8,8. Ingen bevegelse er tillatt, og ingen rotasjon skal forekomme ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment. M14 M16 M16 Ved eventuell bevegelse eller for lavt tiltrekkingsmoment, oppsøk verksted, demonter og kontroller delene. Dersom det fi nnes skadde deler skal disse byttes ut. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. Eksempel på skader. - Deformerte hull - Skadde gjenger - Kuttemerker i bolter - Friksjonsskader 10

11 Tilhengerdrag Automat Tilhengerdrag Automat Se Generelt om tilhengerdrag samt inspeksjonspunkter nedenfor for tilhengerdrag av typen Automat. Gravrust fra korrosjon og misfargede detaljer. Korrosjon Kontroller regelmessig at det ikke finnes rustskader, slik som gravrust og overfl aterust. Inspiser spesielt hulrom og delvis lukkede steder i henhold til pilene. Kontroller at ikke sand og smuss er samlet inni RHS-profi lene. Rødbrune misfarginger ved bakstamme osv. kan være tegn på rustangrep, rustvann som har rent ut fra hulrom. Gravrust skal ikke forekomme, det skal rettes spesiell oppmerksomhet mot innsiden av hulrom og delvis lukkede steder. Ved gravrust, avslutt kjøring og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadde deler. Spyl hulrommet rent for sand og smuss. Luftlekkasje Luftsylinder, slanger, ventiler, tilkoblinger Kontroller regelmessig en gang i uken eller ved mistanke om feil på utstyret at det ikke forekommer hørbare luftlekkasjer ved luftsylindere, ventiler, slanger og tilhørende koblinger. Ingen hørbare luftlekkasjer er tillatt. Kontakt verksted, bytt ut eventuelt utilfredsstillende materiale. 11

12 Tilhengerdrag Automat Manglende låsing, låsehylse deformert Låsebolt eller fôringer Kontroller at låsebolten løper fritt og går til endestillingen sin. Gjelder for samtlige innstillingslengder. Ved låst stilling skal mål H være maks. 37 mm. Låsebolten når ikke angitt stilling, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadede deler. H=maks. 37 mm Slark, ulyd Låsehylse utslitt Hvis delene i mekanismen er slitne, kan slark og ulyd forekomme. Kontroller målene på figur. Låsebolt, topp Låsebolt midten Vedlikeholdsfôring Fôring fremdel A: min. 72,5 mm B: min. 78,5 mm C: maks. 75 mm D: maks. 81,5 mm Kontakt verksted, bytt ut detaljer som ikke oppfyller kravene for å opprettholde sikkerhet og komfort. A B D C 12

13 Tilhengerdrag Automat Slark/klaring mellom framdel og bakdel Sideretningsklaring Framdel-bakdel For maksimal levetid skal sideretningsklaring mellom framdel og bakdel minimeres. 1 2 Sideretningsklaring mellom framdel og bakdel (delene) bør ikke overstige 0,5 mm. 3 Kontakt verksted for justering, se figur. Ettertrekking skal utføres regelmessig. Ved kjøring i samme stilling over lengre tid, bør justeringsskruene trekkes til for å redusere slitasje og slark. Vertikalklaring F. Framdel-bakdel For maksimal levetid skal vertikalklaring mellom framdel og bakdel minimeres. 1 Klaring mellom framdel og bakdel bør ikke overstige 1 mm Kontakt verksted, minimer slarken med sliteplater nr Kan monteres både øverst og nederst, dersom det er behov for fl ere sliteplater på samme sted, se fi gur. F E Slark i lengderetning E. For maksimal levetid og komfort skal klaringen i lengderetningen minimeres. Klaring (E) mellom delene skal ikke overstige 5 mm. F E Kontakt verksted, bytt ut slitte detaljer omgående for økt komfort og sikkerhet. 13

14 Tilhengerdrag Universal Tilhengerdrag Universal Se Generelt om tilhengerdrag samt inspeksjonspunkter nedenfor for tilhengerdrag av typen Universal. Gravrust fra korrosjon og misfargede detaljer. Korrosjon Kontroller regelmessig at det ikke finnes rustskader, slik som gravrust og overfl aterust. Inspiser spesielt hulrom og delvis lukkede steder i henhold til pilene. Kontroller at ikke sand og smuss er samlet inni RHS-profi lene. Brune misfarginger ved bakstamme osv. kan være tegn på rustangrep, rustvann som har rent ut fra hulrom. Gravrust skal ikke forekomme, det skal rettes spesiell oppmerksomhet mot innsiden av hulrom og delvis lukkede steder. Ved gravrust, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadde deler. Spyl hulrommet rent for sand og smuss. 14

15 Generelt om trekkøyer Generelt og vedlikehold under "Generelt om tilhengerdrag" gjelder for samtlige VBG trekkøyer. Skrubart trekkøye Sveisbart trekkøye Trekkøye med flens Trekkøyer til Multi XF og Optimal Krampet trekkøye Boltforbindelser Løse eller manglende bolter/muttere. Vær oppmerksom på smellende/kneppende lyder eller rykninger ved kjøring med hengeren. Vær oppmerksom på rustdannelser rundt bolthoder og hull der bolter eventuelt har stått. Kontroller om det har forekommet bevegelse i boltforbindelser. Kontroller om det har oppstått noen rotasjon ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment. Se angitt boltdimensjon og kvalitet ved respektive trekkøyemodell. Ingen bevegelse mellom deler er tillatt, og ingen rotasjon skal forekomme ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment. Alle bolter skal være montert. Ved bevegelse i boltforbindelsen, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, demonter/ kontroller berørte deler og bytt ut skadde komponenter. Ved for lavt tiltrekkingsmoment, oppsøk verksted, demonter/kontroller berørte deler, og bytt ut skadde komponenter. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. Se bilder og informasjon for respektive trekkøyemodell. Foreskrevet tiltrekkingsmoment gjelder for boltsett levert fra VBG Truck Equipment AB. Eksempel på skader - Deformerte hull - Skadde gjenger - Kuttemerker i bolter - Friksjonsskader 15

16 Generelt om trekkøyer Slitasje Løs foring/slitering i trekkøye. Vær oppmerksom på om tilhengerdraget er vanskelig å koble fra eller til. Kontroller om foringen i øyet er løs ved å banke lett med en hammer på foringen/sliteringen. Foringen skal sitte fast. Det skal ikke forekomme bevegelse. Ved løs slitering/foring, oppsøk verksted for bytte av skadet materiale. Utslitt foring/ slitering/trekkøye. Vær oppmerksom på om hengeren "rykker" ved ujevnheter i veibanen. Mål foringens maks. diameter D. Slitasjegrense for fôringen/sliteringen i trekkøyet fremgår av tabell. Type Maks. D (mm) Nato 76 VBG 57 59,5 ISO DIN D D D Diameteren skal ikke overstige mak.s D i henhold til tabell. Kontakt verksted for bytte av slitering/foring senest når maks. D er oppnådd. OBS! Utbedring ved sveising er forbudt. Trekkøye/slitering vertikalt hardt slitt eller uthulet i støttefl atene. Vær oppmerksom på om koblingen ikke løser ut ved til- og frakobling og på ulyder ved kjøring. Kontroller øyets høydemål på den mest slitte flaten. T Type Min. T (mm) Nato 37 VBG ISO 50 42,5 DIN T Respektive trekkøyes minimumsmål må oppnås. Kontakt verksted for bytte av øye dersom det er tynnere enn angitt i mål T. OBS! Utbedring ved sveising er forbudt. T 16

17 Generelt om trekkøyer Nedslitt ytterradius. Mål øyets ytterradius på den mest slitte delen. Når trekkøyets ytterradius blir nedslitt, påvirkes styrken og vanskeliggjør tilkopling. Det kan dessuten skade koblingen. Type Min Radius (mm) VBG ISO DIN Måleresultat min. radius i henhold til tabell. Kontakt verksted for bytte av øye som ikke oppfyller "Min Radius"-målet. OBS! Utbedring ved sveising er forbudt. Deformasjoner/sprekkdannelser Bøyd/overbelastet øye. Kontroller om øyet er bøyd/krummet vertikalt og/ eller sideveis. Kontroller at sveis- og boltforbindelser er fri for sprekker. Kontroller at øyets skaft/fl ens er fri for sprekker. Mål opp mål A samt C og D mot trekkøyets/tilhengerdragets senterlinje, se bilde. Ingen sprekker er tillatt. A 2 mm B - C 2 mm Ved bøyd/overbelastet øye, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadde deler. På boltmontert trekkøye skal boltforbindelsen kontrolleres og boltene byttes ut. OBS! Å rette ut et trekkøye er strengt forbudt. OBS! Skal ikke forveksles med det 5-graders vinklede øyet til Multi XF- eller Optimal-tilhengerdraget. A C B Sprekker i øye med omkringliggende innfestningsdetaljer. Kontroller eventuell forekomst av sprekker i både øye og tilhørende geometri. Ingen sprekker er tillatt. Ved sprekk, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadde deler. OBS! Utbedring ved sveising er forbudt. 17

18 Sveisbare trekkøyer Generelt Se Generelt om trekkøyer. 18

19 Skrubare trekkøyer Generelt Se Generelt om trekkøyer samt inspeksjonspunkter nevnt nedenfor. Løs kronmutter/trekkøye Kronmutter/trekkøye Vær oppmerksom på smellende/sprettende lyd eller rykninger ved kjøring med hengeren. Vær også oppmerksom på om rust forekommer rundt kronmutteren samt rundt kontaktfl atene mellom trekkøye og hylse. Ingen bevegelse er tillatt, og ingen rotasjon av kronmutter og/eller selve øyet i hylsen skal forekomme. Ved bevegelse eller slark, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadde deler. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km Nm Ny splittnagle skal alltid monteres etter momenttiltrekking. 19

20 Trekkøyer til tilhengerdrag Multi XF og Optimal Generelt Se Generelt om trekkøyer samt inspeksjonspunkter nevnt nedenfor. Smellende/kneppende lyder ved kjøring. Løse eller manglende bolter/muttere. Rust rundt bolt-/ mutterhoder/kontaktfl ater. Boltforbindelser Vær oppmerksom på rustdannelser rundt bolthoder og hull der bolter eventuelt har stått. Kontroller om det har forekommet bevegelse i boltforbindelsen. Kontroller om det har oppstått noen rotasjon ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment i henhold til tabell (se avsnitt om tilhengerdrag generelt) for M14 i kvalitet 8,8. Ingen bevegelse er tillatt, og ingen rotasjon skal forekomme ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment. Ved bevegelse eller slark, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, bytt ut skadede deler. Ved oppdagelse av sveising, utretting, for lavt tiltrekkingsmoment osv., oppsøk verksted og bytt ut skadet materiale. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. Eks. på skader - Deformerte hull - Skadde gjenger - Kuttemerker i bolter - Friksjonsskader - Gravrust 20

21 Trekkøyer med flens Generelt Se Generelt om trekkøyer samt inspeksjonspunkter nevnt nedenfor Løse eller manglende bolter. Boltforbindelser Kontroller om det har forekommet bevegelse i boltforbindelsen. Kontroller om det har oppstått rotasjon ved kontrolltiltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment på 390 Nm for M16 i kvalitet 12,9 med Nordlock-skiver montert. Ingen bevegelse er tillatt, og ingen rotasjon skal forekomme ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment. Nordlock-skiver skal være montert. Ved bevegelse i boltforbindelsen, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, demonter/kontroller berørte deler og bytt ut skadde komponenter. Ved for lavt tiltrekkingsmoment, oppsøk verksted, demonter/kontroller berørte deler og bytt ut skadede komponenter. Nye bolter og Nordlock-skiver skal alltid monteres etter at øyet har vært demontert. Når delene har vært demontert, skal de trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. Tiltrekkingsmomentet reduseres over tid. Kontroller at trekkøyets fl ensplan ligger rett på i forhold til tilhengerdragets tilkoblingsplan. Kontroller at Nordlock-skiver er montert. Koblingsplanene skal ligge helt plant mot hverandre uten spalter, forurensninger, korrosjon, tykke lag med maling. Dette fører til setninger over lang tids bruk. Ved gjentatte setninger i boltforbindelsen med for lavt tiltrekkingsmoment som konsekvens, oppsøk verksted, demonter/kontroller berørte deler og bytt ut skadde komponenter. Tilhengerdragets tilkoblingsplan skal planes ved behov, planhetskravet er = 0,5 Nye bolter og Nordlock-skiver skal alltid monteres etter at trekkøyet har vært demontert. Når fl ensøyet har vært demontert, skal det trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. 21

22 Krampet trekkøye Generelt Se Generelt om trekkøyer samt inspeksjonspunkter nevnt nedenfor. Løse eller manglende bolter. Boltforbindelser Kontroller om det har forekommet bevegelse i boltforbindelsen. Kontroller om det har oppstått rotasjon ved kontrolltiltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment på 180 Nm for M16 i kvalitet 8,8 med nylockmuttere montert. Ingen bevegelse er tillatt, og ingen rotasjon skal forekomme ved kontrolltrekking til foreskrevet tiltrekkingsmoment. Ved bevegelse i boltforbindelsen, avslutt kjøringen og oppsøk verksted umiddelbart, demonter/kontroller berørte deler og bytt ut skadde komponenter. Ved for lavt tiltrekkingsmoment, oppsøk verksted, demonter/kontroller berørte deler, og bytt ut skadde komponenter. Når det krampede trekkøyet har vært demontert, skal det trekkes til igjen etter å ha kjørt 2500 km. 22

23 23

24 Member of VBG GROUP

Retningslinjer for inspeksjon og service Tilhengerdrag og trekkøyer 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service Tilhengerdrag og trekkøyer 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilhengerdrag og 017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service Trekkbjelker og gavler 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service Trekkbjelker og gavler 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Trekkbjelker og gavler 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Manuelle koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Manuelle koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Manuelle koblinger 017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Underkjøringshinder 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Underkjøringshinder 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Underkjøringshinder 207 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

GENERELT. 2 38-123303e 2009-05-27

GENERELT. 2 38-123303e 2009-05-27 SAFETY CHECK GENERELT Kontroller regelmessig, og minst en gang i uken eller ved mistanke om at det har inntruffet en unormal belastning som påvirker koblingsutrustningen, at det ikke forekommer deformasjoner,

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. VBG MFC kobling 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. VBG MFC kobling 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service VBG MFC kobling 207 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 2005-07-07 8-0500e Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC MOUNTING INSTRUCTION 2013-02-14 38-216403c NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168303e

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168303e 2 Verkstedhåndbok Koblingsutrustning 07 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Utgave e, 2007-05-07 Mangfoldiggjøring av innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Sikkerhetskontroll. 38-123303d 2009-02-10. Sikkerhets- og funksjonskontroll... Oppbevares i lastebilens førerhus

Sikkerhetskontroll. 38-123303d 2009-02-10. Sikkerhets- og funksjonskontroll... Oppbevares i lastebilens førerhus Sikkerhetskontroll 38-123303d 2009-02-10 Sikkerhets- og funksjonskontroll... Oppbevares i lastebilens førerhus Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Koblinger 207 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk FLATANKERSYSTEM INTRODUKSJON Løftesystemet for flatanker er sikkert og letthåndterlig. Ved riktig bruk vil løftesystemet være en garanti for sikker og enkel håndtering av prefabrikerte betongdeler. Noen

Detaljer

Rotating Lifting Point (RLP Version 2)

Rotating Lifting Point (RLP Version 2) Rotating Lifting Point (RLP Version 2) NO Bruksanvisning Z769446 Rev P13 Användarmanual Allmän informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres

Detaljer

Reservedeler Koblingsutrustning 2011 VBG GROUP SALES AS Utgave m, 2010-11-25

Reservedeler Koblingsutrustning 2011 VBG GROUP SALES AS Utgave m, 2010-11-25 RESERVEDELER 0 V i gjør tilværelsen lettere for brukerne ved stadig å utvikle bedre systemer med høy driftsikkerhet og lang levetid. Manuelle, automatiske og liftassistert koblinger til tilhengere og kjerrer

Detaljer

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland.

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Velg korrekt type og WLL (nominell arbeidsbelastning) for sjakkelen og korrekt WLL for det aktuelle bruksområdet. Husk å

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Inspeksjonshåndbok Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Innhold 1. Inspeksjonsklassifisering... 3 2. Daglig inspeksjon... 4 3. Regelmessige inspeksjoner... 4 3.2 Kroker... 4 3.3 Lastkjetting... 5 4. Periodisk

Detaljer

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P NO 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P NO 06 For ytterligere informasjon om produktene fra SKF, se Pole Position-programmet. Kontakt din lokale SKF-representant for nærmere informasjon og for å søke om medlemskap. vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA

ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA ENKLE RULLEKJEDER ANSI / ASA DIN 8188 ISO 606 Deling mm x Rull Bolt Lag. Brudd Innvendig bredde Diam. Diam. høyde bredde flate styrke Vekt ISO ANSI Del. b 1 b 2 Ø d 1 Ø d 2 g a 1 f Min. Kg./ Nr. Nr. Inch

Detaljer

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A MONTERINGSANVISNING NO WHEELDRIVE 9010230A Forberedelser før du tar I bruk WheelDrive Montering av WheelDrive skal alltid utføres av kvalifi sert personale. Gjør følgende før du tar i bruk de motoriserte

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

VBG 575 V AM. Generelt. Innhold

VBG 575 V AM. Generelt. Innhold VBG 575 V AM 2005-04-19 38-143203d Generelt VBG 575 V AM, delnr.: 09-057700 Koblingen VBG 575 V AM er tilpasset for kjerrer, tilhengere og dollys med trekkøye Ø 50 mm etter ISO standard. Koblingen skal

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE.

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys,

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Monteringsanvisning Tine

Monteringsanvisning Tine Monteringsanvisning Tine Sist oppdatert 12.11.2007 Innsats NI-22 Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av 100 mm senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde er minst 3-4 m med et tverrsnittsareal

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

VBG 795V. Generelt. Innhold

VBG 795V. Generelt. Innhold VBG 795V 005-04-9 38-34703k Generelt VBG 795V, delnr: 09-05000 Kobling VBG 795V er tilpasset for store påhengsvogner, tilhengeremed boggiframvogn og dollys med trekkøye Ø 57,5 mm iht. VBG standard. Koblingen

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

BREMSEVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

BREMSEVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD BREMSEVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD BREMSEANLEGGET ER AVGJØRENDE FOR SIKKERHETEN Bremseanlegget må reagere momentant og nøyaktig hver gang du trår

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 Automatdrag 6-00000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 005-07-07 38-6803b Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive BULLETIN nr. SHB-0810-3 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > 1. DELENAVN Denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen beskriver spesielle tiltak

Detaljer

KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV.

KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV. KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV. VI GIR DEG SOM PÅBYGGER FLERE MULIGHETER. I over 60 år har VBG ledet utviklingen av lastebilkoblinger ved å kombinere sikkerhet og økonomi. I CMS,

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

235 spinner II. Brukerveiledning

235 spinner II. Brukerveiledning 235 spinner II Brukerveiledning Vennligst les gjennom denne brukerveiledningen før du benytter deg av apparatet. Forholdsregler Spar på denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Vennligst les gjennom

Detaljer

Teknisk håndbok. Rilledeler

Teknisk håndbok. Rilledeler Teknisk håndbok Rilledeler Utgave 3 2012 Rillespesifikasjoner Rillet Nominell størrelse OD A B D C T F Pakningsområde Toleranse (+/-0,76) Rille bredde Tolleranse (+/-0,76) Rille dybde Ref. Rilleomkrets

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning avtagbare støttehjul

Bardum. Bruksanvisning avtagbare støttehjul Bardum Bruksanvisning avtagbare støttehjul Innhold Innledning 2 Levering 2 Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt 2 Før du bruker støttehjulene for første gang 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Montering

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Overbygning/Bygging/Helsveist spor/vedlegg/arbeidsanvisning for sveisekontroll

Overbygning/Bygging/Helsveist spor/vedlegg/arbeidsanvisning for sveisekontroll Overbygning/Bygging/Helsveist spor/vedlegg/arbeidsanvisning for sveisekontroll Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Overbygning Bygging Helsveist spor Innhold 1 Hensikt og omfang 1.1 Kontrollutrustning

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16 FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN 100-400, PN10-16 Konseptet som har revolusjonert montering og drift av vannkummer Din betongleverandør har ferdige bunner med innstøpte skinner. Du bestiller og

Detaljer

Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI

Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI V2390NO00 EP2616291 Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI 1 3 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelsen dreier seg om en struktur til et motorkjøretøy med elektrisk

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

Fleksibel gresskurv-sett eller utvidet fleksibel gresskurv-sett 46 cm klippeenheter i Reelmaster 3550-serien

Fleksibel gresskurv-sett eller utvidet fleksibel gresskurv-sett 46 cm klippeenheter i Reelmaster 3550-serien Form No. Fleksibel gresskurv-sett eller utvidet fleksibel gresskurv-sett 46 cm klippeenheter i Reelmaster 3550-serien Modellnr. 03923 Modellnr. 03924 3397-835 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

D GB F S N. Modellreihe Series Type Modellserie Modellserie. Anhängebock Drawbeam Traverse Dragbalken Trekkbjelke

D GB F S N. Modellreihe Series Type Modellserie Modellserie. Anhängebock Drawbeam Traverse Dragbalken Trekkbjelke RO*CM 75 5spr. 23.07.2008 15:38 Uhr Seite 1 Montage- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Monterings- och driftanvisning Monterings- og

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

oppgaver - skrueforbindelser

oppgaver - skrueforbindelser OPPGAVE 1 Figuren under viser ei skruetvinge som tiltrekkes med skiftnøkkel. Tiltrekkingsmomentet er 40Nm, og du kan regne at 40% av dette momentet tapt på grunn av friksjon mellom skruen og arbeidsstykket.

Detaljer

Agromet dumperhenger T-041/K

Agromet dumperhenger T-041/K Agromet Norge AS Stasjonsveien 74 N-3175 RAMNES Tlf. +47 33 30 66 00 Fax. +47 33 30 66 10 e-post: post@agromet.no WEB: www.agromet.no Agromet dumperhenger T-041/K Reservedelskatalog Chassis nr: T041K130000

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Brann i tanktilhenger i Skatestraumtunnelen 15. juli 2017

Brann i tanktilhenger i Skatestraumtunnelen 15. juli 2017 Brann i tanktilhenger i Skatestraumtunnelen 15. juli 2017 Farlig gods konferansen 2017 Havariinspektør Martin Visnes mvi@aibn.no Utgitte rapporter SHTs veiavdeling har siden oppstart i 2005 utgitt 51 rapporter

Detaljer

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

B5 Bolt Ø=30 mm Rustfritt stål 316 Hull i Glass 18 20 mm Bakstykke gjenget på bolten. 8 mm 15 mm

B5 Bolt Ø=30 mm Rustfritt stål 316 Hull i Glass 18 20 mm Bakstykke gjenget på bolten. 8 mm 15 mm Bolter B5 Bolt Ø=30 mm Hull i Glass 18 20 mm Bakstykke gjenget på bolten 8 mm bolt 30 mm 8 mm 15 mm B6 Bolt Ø=30 mm Hull i Glass 18 20 mm 8 mm bolt 30 mm 8 mm 15 mm B6-30 Bolt Ø=30 mm Hull i Glass 18 20

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

tid for service nå har tilbud! vi gode

tid for service nå har tilbud! vi gode tid for service nå har vi gode tilbud! Stopp hos oss! Volvo Originale bremsetrommel bremseskive og bremsebelegg er utviklet sammen for å komplettere hverandre. Den eneste måten for deg å bevare dette viktige

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Trek Tandemsykkel

Bardum. Bruksanvisning Trek Tandemsykkel Bardum Bruksanvisning Trek Tandemsykkel Innhold Innledning 2 Levering 2 Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt 2 Før du bruker Trek Tandemsykkel for første gang 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Oppbygging

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Innstilling. Kverneland Vendeplog

Innstilling. Kverneland Vendeplog Innstilling Kverneland Vendeplog Traktorens innvendige sporvidde Kontroller innvendig sporvidde på bakre hjul. Anbefalt sporvidde fra 120 cm til 160 cm, dette for å få den rette vidden på første får. Her

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR.2006-0898 DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR.

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR.2006-0898 DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR. PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD I ANKERLØKKER? RAPPORT NR.2006-0898 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 1 3 KJETTING

Detaljer

Innhold Funksjonskontroller 2.0

Innhold Funksjonskontroller 2.0 Innhold Funksjonskontroller 2.0 Spiralbor 2.1 Borehoder for margboring 2.2 Freser 2.3 Gjengetapper 2.4 Borehylser med tenner 2.5 Borehylser for plater 2.6 Sikteinstrument 2.7 Borhylse med spiss 2.8 Instrumenter

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer