VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168303e"

Transkript

1

2 2

3 Verkstedhåndbok Koblingsutrustning 07 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Utgave e, Mangfoldiggjøring av innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjørelse i alle typer av medier, inklusive elektroniske medier. Grafi sk formgivning Isabell Bergman 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE KOBLINGER Allmän information... 5 VBG 750V/795V Funksjonskontroll... 6 Service - vedlikehold... 9 VBG 6000 Skötsel Byte av luftlåsstift VBG 760 Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 3000 RB Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 620/623/627 RB Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 575V/590V Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 8500 Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 8040 Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 820 Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 1050 Funksjonskontroll Service - vedlikehold TILHENGERDRAG MULTI XF TILHENGERDRAG Montering Tiltrekkingsmoment MULTI TILHENGERDRAG Montering Tiltrekkingsmoment AUTOMATDRAG Funksjonskontroll Slitasjegrenser Bytte av slitedeler Demontering/montering fremre del AUTOMATDRAG Funksjonskontroll Slitasjegrenser Bytte av slitedeler Demontering/montering fremre del TREKKØYER Bytte av slitedeler Slitasjegrenser E L- KONTAKTER E L- KONTAKT 14/17 Generelt Montering E L- KONTAKT 14/17 ADR Generelt Montering AM-ENHET Funksjonskontroll LUFTSERVO Funksjonskontroll

5 Generell information Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal bruk. Regelmessig service og vedlikehold er en forutsetning for at koblingen skal fungere godt gjennom hele sin levetid. Rengjør og smør koblingen hver uke. Lengden på serviceintervallene avhenger av tilhengertype, laster, vei- og klimaforhold m.m. Det er hensiktsmessig å utføre servicen i forbindelse med øvrig ettersyn av kjøretøyet, eksempelvis hver eller km. Hvis den daglige kontrollen eller sikkerhetskontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at produktets funksjon er nedsatt, skal det gjennomføres service umiddelbart. At noen av produktets slitasjegrenser er overskredet, er en indikasjon på at også andre deler krever service. Kontroller at alle varsels- og informasjonsetiketter er lesbare og ikke overmalt, spylt bort eller skadet på annen måte. Uleselige merker skal byttes, og kan bestilles fra VBG. OBS! All koblingsutrustning skal gjøres trykk- og spenningsløs før service. Dvs. å koble fra mateluft og bryte strømmen til servoassisterte koblinger og tilhengerdrag. Luftservo av eldre type: Bryt lufttilførselen ved hjelp av hurtigkoblingen på mateledningen. Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer alltid klemfare, på grunn av de kraftige fjærene som utgjør koblingens stengefunksjon. 5

6 VBG 750V/795V Lufttilførsel på Servicestilling, lufttilførsel av Hvis koblingen er utstyrt med Luftservo eller AM-mekanisme, skal mateluften til manøverventilen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Bryt lufttilførselen ved å vri ventilens røde håndtak en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Luftservo av eldre type: Bryt lufttilførselen ved hjelp av hurtigkoblingen på mateledningen. Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer alltid klemfare, på grunn av de kraftige fjærene som utgjør koblingens stengefunksjon. a b a b Funksjonskontroll Løft håndtaket, kontroller at det er lett å heve koblingsbolten, og at håndtak og koblingsbolt stanser i opphaket stilling. c c Åpne og steng koblingen og kontroller at den stemmer overens med bildene. Hvis det brukes stillingsgiver skal også punkt (d) oppfylles. Kontroller ALLTID at koblingen er stengt og sikret før kjøring. Samtlige kriterier for stengt kobling må være oppfylt før kjøring påbegynnes. Versjon 2.0 Versjon 3.0 b a c a b c Åpen kobling (a) Håndtaket er oppfelt ca. 90 (b) Signalstiften er ute (c) Koblingsbolten er haket opp (d) Rød diode lyser i førerhuset Versjon 2.0 Versjon 3.0 Versjon 2.0 Versjon 3.0 Stengt, sikret kobling (a) Håndtaket er felt ned (b) Signalstiften er helt inne (c) Koblingsbolten er nede (d) Grønn diode lyser i førerhuset Versjon 2.0 Versjon 3.0 Når koblingen er stengt skal det være ca. 10 mm frigang i håndtaket før signalstiften beveger seg utover. Dette gjelder bare versjon 2.0-mekanisme. Versjon 2.0-mekanisme 6

7 4 0 0 m l VBG 750V/795V Innfesting Kontroller at det er mulig å vri koblingen i dens innfesting. Koblingen skal være stengt når vridningen utføres. B Slitasjegrenser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trekkøye maks. Ø 59,5 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Ytterligere slitasjegrenser fi nnes på side 9. A 1. Smøring Smør koblingen hver uke med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. Sørg for at koblingen er ren for veismuss før smøringen begynner. Hvis det ofte trenger inn vei-smuss i koblingen bør smørefrekvensen reduseres. For å oppnå best effekt skal koblingen være åpen når den smøres. 7

8 VBG 750V/795V d Funksjonskontroll luftservo Fell ut det gule håndtaket (d). Trykk på markeringen Press på håndtaket, og vri det samtidig mot urviseren til OPEN. Vri det deretter tilbake til CLOSE. Koblingsbolten skal da stanse i opphektet, åpen stilling. Foreta til- og frakobling med tilhenger iht. Førerinstruksjon. Når koblingen er stengt og sikret, skal en grønn signaldiode lyse i førerhuset. Når koblingen er åpen skal en rød signaldiode lyse i førerhuset. Hvis den grønne dioden lyser til tross for at koblingen er åpen, skal giverens avstand til låsestiften justeres inntil den røde dioden tennes. Åpne koblingen og skru inn den induktive giveren inntil den stopper mot låsestiften. Skru tilbake giveren en omdreining (avstanden mellom signalstift og induktiv giver blir da ca. 1 mm). Trekk til låsemutrene, tiltrekkingsmoment maks. 2 Nm. ca. 1 mm Gjelder induktiv giver versjon 2.0. e f h Hvis koblingsbolten ikke blir stående i åpen stilling: Smør mekanismen med VBG Mekolje for å løse opp eventuelt overfl ødig fett inne i mekanismen. g Kontroll av luftlekkasje Kontroller at det ikke er noen hørbar luftlekkasje i ventil (e), tilkoblingen til lastebilens luftuttak (f), slanger (g) eller servo (h). I ekstrem kulde kan det oppstå en mindre luftlekkasje. Dette elimineres ved å bryte tilluften ved å vri ventilens røde håndtak (d) en kvart omdreining mot urviseren til OFF. 8

9 VBG 750V/795V Service - vedlikehold F d F a A C B D E Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal bruk. Regelmessig service og vedlikehold er en forutsetning for at koblingen skal fungere godt gjennom hele sin levetid. Lengden på serviceintervallene avhenger av type tilhenger, laster, vei- og klimaforhold m.m. Det er hensiktsmessig å utføre servicen i forbindelse med øvrig ettersyn av kjøretøyet, eksempelvis hver eller km. Minst en gang per år skal koblingen demonteres og undersøkes med henblikk på slitasje, korrosjon, sprekker eller deformasjon. Deler med feil eller slitasje skal byttes. Hvis den daglige kontrollen eller sikkerhetskontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at koblingens funksjon er nedsatt, skal det gjennomføres service umiddelbart. At noen av koblingens slitasjegrenser er overskredet, er en indikasjon på at også andre deler krever service. Demonter derfor alltid koblingen fra trekkbjelken, ved service på mekanisme og foringer. Kontroller innfesting og trekkbjelke, og bytt slitte gummielementer og foringer. e b c Slitasjegrenser A innerdiameter maks. 59,5 mm B ytterdiameter min. 57,0 mm C innerdiameter maks. 45,7 mm D ytterdiameter min. 42,5 mm E ytterdiameter min. 55,0 mm F Sliteplate markering på sliteplate Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Slitedeler (a) Mekanisme (b) Over- og underhullsforinger (c) Trekkøyets slitering (d) Gummielement og trekkbjelkehylsens foringer (e) Sliteplater (VBG 750V har bare en nedre sliteplate) Bytte av mekanisme og foringer Hvis koblingen er utstyrt med luftservo skal mateluften til manøverventilen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fi re skruene og løfte mekanismen av bygelen. Demonter sliteplatene. 9

10 4 0 0 m l VBG 750V/795V Bytt foringene ved hjelp av VBG serviceverktøy. Press ut de gamle foringene nedenfra. Ikke slå inn eller ut foringene, det skader koblingsbygelen. Bytt eventuelt ut skadet fangåpning. Mindre skader og deformasjoner på fangåpningen krever ingen tiltak, fangåpningen er ikke integrert med koblingsbygelen, og så lenge funksjonen ikke er nedsatt er det ikke nødvendig å bytte fangåpningen. Press inn de nye foringene ovenfra iht. fi guren. Foringene må ikke sveises fast a Bruk verktøy 12 som styring i overhullsforingen. Plasser foringen på verktøyet før montering a 10 Bruk verktøy 9 som styring i underhullet. 10 Demontering underhullsforing Demontering overhullsforing Montering overhullsforing Montering underhullsforing Monter sliteplatene. På VBG 750V er det bare en nedre sliteplate. Tiltrekkingsmoment: 47 Nm. Plasser den nye mekanismen på koblingsbygelen og monter skruene. Tiltrekkingsmoment M12 kvalitet 8.8, tørt: 80 Nm. Gjennomfør funksjonskontrollen på side Smør koblingen med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. Sørg for at koblingen er ren for veismuss før smøringen begynner. Hvis det ofte trenger inn veismuss i koblingen bør smørefrekvensen reduseres. For å oppnå best effekt skal koblingen være åpen når den smøres. 10

11 VBG 750V/795V F h G Kontroll av innfesting Demonter og rengjør koblingsbygelen for oksid og gummirester. Kontroller at koblingsbygelen ikke er bøyd, har sprekkdannelser eller krypestrømskader (h). Kontroller slitasjegrensene som vist nedenfor: F maks. Ø 67,2 mm (uten foringer) G min. Ø 61,6 mm Krypestrømskade, maks. dybde 0,5 mm. i j Kontroller at det ikke forekommer sprekkdannelse (i) eller deformasjoner på trekkbjelken, og at trekkbjelkehylsen (j) er trukket ordentlig til. Hvis det er slark i koblingens innfesting i vertikal- eller lengderetning, skal gummielementet og foringen i trekkbjelkehylsen byttes. Plane skiver med min. kvalitet 200 HB skal fi nnes under både skruehode og mutter. Tiltrekkingsmoment M20 kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. Monter koblingen på nytt iht. Montering kobling Gjenmontering Smør inn hele horisontalbolten (b), inklusive gjenger, med fett. Dette forhindrer rustangrep, og fremtidig service blir enklere. Monter innfestingsdetaljene som vist på fi guren. *VBG 795V Spesifi kt. Monter eventuelt tilbehør som fangåpningsforlenger (c) iht. fi guren. Tiltrekkingsmoment kronemutter Nm. b * * Bjelkeavstandsskiver 4 mm * Bjelkeavstandsskive 10 mm c Lås kronemutteren med splittnaglen (d). Det er svært viktig at splittnaglen ligger helt innenfor portene på kronemutteren, og sikres korrekt som vist på bildet. Smør inn kronemutteren og fyll mutterbeskytteren med fett. Monter mutterbeskytteren. Når koblingen monteres på nytt etter service, skal det alltid brukes en ny splittnagle. 11

12 VBG 750V/795V VBG 750V AM/795V AM k l Bytte av signal- og låsestift versjon 2.0 Løsne de tre skruene som holder lokket. Demonter øvrige detaljer. Rengjør lagerflatene for låsestiften (k) og smør med tynt fett. Kontroller at sentreringsstiften (l) sitter i sporet sitt. Monter detaljene som vist på fi guren. Hvis det brukes lokk for induktiv giver - juster giveren slik at riktig funksjon oppnås, se side 49. Versjon 2.0-mekanisme Bytte av signal- og låsestift versjon 3.0 Demonter stillingsgiver samt signal- og låsestift, som vist i fi g fig 1 fig fig 3 fig 4 1. fig 5 fig 6 12

13 4 0 0 m l VBG 750V/795V fig 7 fig fig 9 fig

14 VBG 6000 Stell Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring med VBG Mekolje hver uke. Bruk aldri fett, fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter ( ) se fig. 1. Figur 1 Min Ø55 mm Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. For tilkoblingskontroll av mekanisme, benytt VBG Beskyttelsesinnsats, delenr Figur 2 Figur 3 Usikret, åpen stilling Låst stilling Usikret, åpen stilling Låst stilling Maks. 59,5 Maks. 38,0 Tolk Kontroll Koblingen bør ut fra trafi kksikkerhetssynspunkt kontrolleres med jevne mellomrom iht. følgende. Koblingen er utstyrt med et signal og en låsestift som kan være mekanisk (Fig. 2) eller luftmanøvrert (Fig. 3). Kontroller dens funksjon. Når koblingsbolten er slitt ned til Ø 55 mm skal mekanismen byttes eller overhales. Maks. tillatt klaring mellom koblingsbolt og trekkøye er 4,5 mm. Slitasjegrense på overhullsforingen maks. Ø 59,5 mm. Underhullsforingen kontrolleres med slitasjetolk som inngår i serviceverktøy Kontrollen kan utføres når koblingsbolten er i låst stilling. Før slitasjetolken oppover fra underhullsforingens underside, se fi g. 4. Hvis tolken stopper mot koblingsboltens nedre plan før den hviler mot underhullsforingens plan, skal foringen byttes. Hvis knytningsstopperen er skadet, skal den byttes og koblingen demonteres. Kontroller omhyggelig at horisontalbolten ikke er bøyd eller skadet. Hvis det er slark i koblingens innfesting i vertikal- eller lengderetning, skal gummielementet og foringen i trekkbjelkehylsen byttes. Kontroller regelmessig at trekkbjelkehylsen er trukket ordentlig til, samt at horisontalboltens kronemutter er trukket fast til. Tiltrekkingsmoment: Trekkbjelkehylse: 370 Nm Kronemutter: Nm Figur 4 Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Figur 5 14

15 VBG 6000 Advarselsetikett Demontering av mekanisme Åpne koblingen og koble deretter fra mateluften til ventilboksen, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. For tilkoblingskontroll av mekanisme, benytt VBG Beskyttelsesinnsats, delenr Figur 6 Løsne luftslangene på koblingen. Løsne de fi re umbracoskruene som holder mekanismen, og løft den ut av bygelen. Figur 7 Bytte av foringer Press ut underhullsforingen fra bygelens underside, og press deretter inn den nye foringen ovenfra. Benytt Serviceverktøy, delenr Det er viktig at foringens kant kommer vinkelrett på trekkretningen. Underhullsforingen må ikke sveises fast. Press ut overhullsforingen fra bygelens underside. Press deretter inn den nye foringen ovenfra, med sporet i foringens øvre kant vendt fremover i kjøreretningen. Benytt Serviceverktøy, delenr Foringen er sikret mot vridning av en låsekule. Låsekulen drives inn ovenfra etter montering av foringen, slik at den kommer ned under bygelens plan. Overhullsforingen må ikke sveises fast. a Bytte av koblingsbolt/stempelstang/membran Demonter spennringhalvdeler og lokk. Løsne skruen på undersiden av koblingsbolten. OBS! Vær omhyggelig med mothold av stempelstangen, slik at ikke membranen skades! Benytt anvist nøkkelgrep (a). Løs ut koblingsbolten ved å trykke på utløserarmen (b). Demonter koblingsbolten, skiven, medbringeren og trykkfjæren. b Figur 8 15

16 VBG 6000 c Løsne sentrumsskruen med umbraconøkkel. Benytt anvist nøkkelgrep (c) ved mothold av stempelstangen. Demonter detaljene som vist på fi guren. Monter den nye stempelstangen og dens innfestingsdetaljer, samt den nye membranen og O-ring iht. fi guren. Trekk til sentrumsskruen med umbraconøkkel, bruk blokknøkkel i dertil beregnet nøkkelgrep, som mothold. Tiltrekkingsmoment: 60 Nm. d Figur 9 e Montering av koblingsbolt Åpne signal- og låsestiften. Smør inn detaljene med VBG Mekolje. Monter trykkfjæren tilbake på plass. Plasser medbringeren i spor på koblingsbolten iht. fi guren. Trykk utløserarmen (d) bakover samtidig som koblingsbolten med medbringeren trykkes inn. Når koblingsbolten har nådd endestillingen kan medbringeren sikres i hakk på utløserarmen. Trekk avstands- og gummielement fast til med umbracoskruen, tiltrekkingsmoment 60 Nm. OBS! Vær omhyggelig med mothold av stempelstangen, slik at ikke membranen skades! Benytt anvist nøkkelgrep (e). Monter lokk og spennringhalvdeler på nytt. Kontroller at membranen ligger riktig, og monter boltene løst. Bank rundt omkring på spennbåndet, samtidig som boltene trekkes til likt på begge sider. Figur 10 Montering av mekanisme Sett mekanismen på plass i koblingsbygelen. Monter umbracoboltene, tiltrekkingsmoment Nm. Smør alle kontaktfl ater mellom koblingsbolt, underhullsforing og trekkøye. Koble alltid fra mateluften til ventilboksen, før arbeid med koblingen påbegynnes. Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen pga. klemfaren. For tilkoblingskontroll av mekanisme, benytt VBG Beskyttelsesinnsats, delenr Kontroll etter overhaling Kontroller at mekanismen fungerer, samt at koblingsbolten løper korrekt i underhullsforingen. Koble til mateluften til ventilboksen, og tilkoblingene på mekanismen. I forbindelse med overhaling av koblingen bør også trekkøyets slitering (delenr ) byttes, for å oppnå maksimal levetid på hele kombinasjonen. 16

17 VBG 6000 Figur 11 Feilsøking Koblingsbolten løfter ikke Kontroller: - mateluft. - funksjon til manøverboks. - funksjon til signal- og låsestift. Koblingsbolten går ikke i lås Kontroller: - mateluft. - funksjon til manøverboks. - funksjon til signal- og låsestift. - om skader eller grader har oppstått på koblingsbolt, utløserarm eller underhullsforing. Luftlekkasje Kontroller: - mateluft. - slangetilkoblinger. - funksjon til manøverboks. - funksjon til signal- og låsestift. - spennring på mekanisme. - membran i mekanisme. Mekanisme lar seg ikke manøvrere Koble fra ved å: - Løsne 4 skruer (A). - Demontere lokk og fjær (B, C). - Demontere aksel (D). - Løsne 4 bolter (E). - Løft opp hele mekanismen. a b Bytte av luftlåsestift Fra: Luftlåsestift med 1 nippel Til: Luftlåsestift med 2 nipler g Steng koblingen og bryt mateluften til manøverventilen ved å koble fra hverandre (a), før arbeidet med koblingen påbegynnes. OPEN DRIVE POSITION Demonter slangene (b) (c) (d), y-koblingen (e), luftlåsestiften (f). Demonter nippelen (g) fra kobling og slange. Demontering c n e d f k Monter den nye låsestiften (h), og koble luftslangen (i) til låsestiften og manøverventilens port 2. Monter den nye nippelen (j), Ø 6, og monter den medfølgende luftslangen (k) mellom nippelen og luftlåsestiften. Koble mateluftslangen (Ø 8) til manøverventilens ytre port 1 (m) og hurtigkoblingens hendel (n) iht. fi guren. j OPEN DRIVE POSITION i Kontroller koblingens funksjon med til-/frakobling med tilhenger. OBS! Håndtaket på manøverventilen skal stå nedover i låst kjørestilling, og signal- og låsestiften skal være ubelastet. h Montering m 17

18 VBG Usikret, åpen stilling Figur 1 Versjon 2.0-mekanisme Låst stilling Funksjonskontroll Når mekanismen er låst skal det være en frigang i håndtaket på før bolten beveger seg oppover. Se fi g. 1. Hvis denne frigangen mangler eller hvis mekanismen for øvrig ikke fungerer tilfredsstillende, til tross for at den er godt smurt med olje, skal den umiddelbart byttes. Mekanismen er utstyrt med en signal- og låsestift. Kontroller stiftens funksjon, i låst stilling hhv. usikret/åpen stilling. Se fi g. 1 og 2. Hvis mekanismen er utstyrt med luftservo, se instruksjon for denne. Usikret, åpen stilling Figur 2 Versjon 3.0-mekanisme Låst stilling Slitasjegrenser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trekkøye maks. Ø 59,5 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Når koblingsbolten er slitt ned til 55 mm skal mekanismen byttes, se fi g. 3. Bruk VBGs slitasjetolk, delenummer , for enkel kontroll. B Figur 3 A A C B D Slitasjegrenser A innerdiameter maks. 59,5 mm B ytterdiameter min. 57,0 mm C innerdiameter maks. 49,5 mm D ytterdiameter min. 44,8 mm E ytterdiameter min. 55,0 mm a E Slitedeler d b c (a) Mekanisme (b) Over- og underhullsforinger (c) Trekkøyets slitering (d) Gummielement 18

19 4 0 0 m l VBG 760 Figur 4 Versjon 2.0-mekanisme Smörjpunkter Snabbkoppling för luftservo Stell av mekanisme Smør mekanismen regelmessig med tynn olje. Bruk helst VBG Mekolje, en spesialutviklet olje med rustløsende og smørende egenskaper. Bruk aldri fett, fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter ( ) se fi g. 3. Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring hver uke. VBG fraråder montering av sentralsmøring. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo versjon 1.0 eller eldre, skal hurtigkoblingen smøres regelmessig med tynn olje. Se fi g. 4 og 5. Bytte av mekanisme 1. Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Figur 5 Versjon 2.0-mekanisme Hvis koblingen er utstyrt med luftservo eller AM-mekanisme, skal mateluften til ventilboksen brytes før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fi re skruene og løfte mekanismen av bygelen. Ved bytte av foring benyttes VBG Serviceverktøy, delenr Trekk ut under- og overhullsforingen oppover. Rengjør, kontroller og smør inn hullet i bygelen. Press inn de nye foringene nedover. Monter mekanismen iht. Montering av mekanisme Montering av mekanisme Sett mekanismen på plass i koblingsbygelen. Monter skruene, men trekk ikke til med fullt tiltrekkingsmoment. Se fig. 6. Kontroller deretter at mekanismen fungerer uten anmerkning, med henblikk på låsefunksjon og opphekting i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer uten anmerkning, trekkes skruene til med tiltrekkingsmoment Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje. Smørepunkter se fi g. 4 og Figur 6 Versjon 3.0-mekanisme 1. Mekanisme 2. Koblingsbygel inkl. horisontalbolt 3. Underhullsforing 4. Overhullsforing 5. Lagerskål 6. Bjelkeskive uten gjenge 7. Bjelkeskive med gjenge 8. Gummielement 9. Mutterskive 10. Kronemutter 11. Låsesats kronemutter 12. Mutterbeskytter

20 VBG 760 Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur mm Kontroll og overhaling av innfesting Gummielementene er slitedetaljer og skal byttes så snart de viser noen form for slitasje, som eksempelvis sprekker, deformasjon osv. Hvis gummielementene er mer enn 2 år, bør de byttes. Se fi g. 7. Kontroller regelmessig forspenningen i gummielementene. Den første kontrollen bør skje etter 500 mil. Kontroller at lagerskålene ikke er bøyd eller har sprekker. Skadde lagerskåler skal byttes. Når koblingen demonteres, eksempelvis for å bytte gummielement eller lagerskåler, skal fastsettingen av horisontalbolten i koblingsbygelen kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs eller bøyd, gjengen er slitt eller skadet, eller koblingsbygelen på annen måte er skadet, skal enheten byttes umiddelbart. Kontroller også at det ikke forekommer sprekkdannelse eller deformasjon på trekkbjelken. Se fi g. 8. Gjenmontering Monter bjelkeskivene på trekkbjelken. Bjelkeskive med gjenger pos. 7, skal plasseres innvendig i trekkbjelken. Tiltrekkingsmoment (tørt) 190 Nm. Se fi g. 9. Monter resterende detaljer iht. fi g. 6. Pass på at gjengen på koblingsbygelens horisontalbolt er godt innsmurt med fett. Hold koblingsbygelen horisontalt, samtidig som kronemutteren skrus til for hånd. Trekk til kronemutteren inntil gummielementet er forspent slik at avstanden mellom lagerskålenes innerkanter er mm. Bruk hylse 70 mm. Se fi g. 10. Lås kronemutteren med låsesats Skruen skal ligge helt innenfor portene på kronemutteren. Se fi g. 11. For å oppnå riktig stilling på skruen kan det i visse tilfelle være nødvendig å plassere maks. en 6 mm skive (delenr , se reservedelskatalog) under kronemutteren. Stryk fett over hele kronemutteren og vær nøye med at mutterbeskytteren vrenges ordentlig på. Dette forhindrer at mutteren ruster fast, og fremtidig service blir enklere. Sørg for at påbygging og underkjøringshinder ikke hindrer koblingens vinkelutslag. Ved 25 vertikalt vinkelutslag eller ved rotasjon på 360 kreves 100 mm fritt rom over og under koblingen. 4-8 mm Figur 11 20

21 VBG 3000 Figur 1a Koblingsbolt Min. Ø 55,0 mm Trekkøye Maks. Ø 59,5 mm Funksjonskontroll I låst stilling skal det være frigang i håndtaket før bolten beveger seg oppover. Hvis det ikke er frigang, eller dersom mekanismen for øvrig ikke fungerer, skal den byttes. Kontroller slitasjegrenser iht. fi g. 1a-b. For enkel kontroll benyttes VBG Slitasjetolk: delenummer Maks. tillatt vertikalklaring i koblingsbolten: 5 mm. Kontroller signal- og låsestiftens funksjon, i låst stilling hhv. usikret/åpen stilling. Se fi g 2. Hvis mekanismen er utstyrt med luftservo, se instruksjon for denne. Maks. Ø 59,5 Stell Maks. 38 Figur 1b Maks. Ø 49,5 Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Figur 2 Usikret, åpen stilling Låst stilling Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring med VBG Mekolje hver uke. Bruk aldri fett, fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter ( ) se fi g. 3. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal hurtigkoblingen smøres regelmessig med tynn olje. Se fi g. 3. Smørepunkter Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Figur 3 Hurtigkobling for luftservo 21

22 VBG 3000 Figur 4 Bytte av mekanisme og foringer Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal mateluften til ventilboksen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demontering av mekanisme, løsne de fi re skruene som holder mekanismen, og løft mekanismen av bygelen. I forbindelse med at man bytter til en ny mekanisme, skal underhullsforingen også byttes. Bytte av foringer, press ut foringene fra undersiden, og press deretter inn de nye foringene ovenfra. Bruk serviceverktøy, delenummer Overhullsforingen er sikret mot vridning av en låsekule. Etter montering av foringen drives låsekulen inn ovenfra, slik at den kommer ned under bygelens plan. Foringens kant monteres vinkelrett mot trekkretningen. Foringene må ikke sveises fast. Se fi g. 4. Plasser mekanismen på koblingsbygelen. Monter skruene, men trekk ikke til med fullt moment. Når mekanismen fungerer uten anmerkning, med henblikk låsefunksjon og opphekting, trekk til skruene med tiltrekkingsmoment Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje. Smørepunkter ( ) se fi g. 3. Bytte av koblingsbygel/trekkbjelkehylse Løsne kronemutteren og demonter koblingsbygelen. Smør hele horisontalbolten på den nye koblingsbygelen med fett. Dette forhindrer rustangrep, og fremtidig overhaling blir enklere. Monter koblingsbygelen og øvrige innfestingsdetaljer iht. fi g. 5. Kontroller at gjengen for kronemutteren er godt smurt. Trekk til kronemutteren. Bruk hylse 85 mm. Tiltrekkingsmoment: Nm. Lås kronemutteren med de to låsepinnene. Fyll mutterbeskytteren delvis med fett. Skru fast mutterbeskytteren med sentrumsskruen Figur Underhullsforing 2. Overhullsforing 3. Mekanisme 4. Koblingsbygel 5. Knytningsvarsler 6. Trekkbjelkehylse 7. Skive 8. Låsepinne 9. Kronemutter 10. Mutterbeskytter 11. Skrue 22

23 VBG 620/623/627 Funksjonskontroll Maks. Ø 59,5 I låst stilling skal det være frigang i håndtaket før bolten beveger seg oppover. Hvis det ikke er frigang, eller dersom mekanismen for øvrig ikke fungerer, skal den byttes. Kontroller slitasjegrenser iht. fi g. 1a-b. Maks. 38 mm For enkel kontroll benyttes VBG Slitasjetolk: delenummer Maks. tillatt vertikalklaring i koblingsbolten: 5 mm. Figur 1a Maks. Ø 49,5 I forbindelse med overhaling av koblingen bør også trekkøyets slitering (delenr ) byttes, for å oppnå maksimal levetid på hele kombinasjonen. Kontroller signal- og låsestiftens funksjon, i låst stilling hhv. usikret/åpen stilling. Se fi g Hvis mekanismen er utstyrt med luftservo, se instruksjon for denne. Stell Figur 1b Koblingsbolt Min. 55 Trekkøye Maks. 59,5 Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring med VBG Mekolje hver uke. Bruk aldri fett, fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter ( ) se fi g. 3. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal hurtigkoblingen smøres regelmessig med tynn olje. Se fi g. 3. Figur 2 Figur 3 Usikret, åpen stilling Hurtigkobling for luftservo Låst stilling Bytte av mekanisme og foringer Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal mateluften til ventilboksen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demontering av mekanisme, løsne de fi re skruene som holder mekanismen og løft mekanismen av bygelen. I forbindelse med at man bytter til en ny mekanisme, skal over og- underhullsforingen også byttes. Bytte av foringer, press ut foringene fra undersiden, og press deretter inn de nye foringene ovenfra. Bruk serviceverktøy, delenummer Overhullsforingen er sikret mot vridning av en låsekule. Etter montering av foringen drives låsekulen inn ovenfra, slik at den kommer ned under bygelens plan. Foringens kant monteres vinkelrett mot trekkretningen. Se fi g. 3. Foringene må ikke sveises fast. Plasser mekanismen på koblingsbygelen. Monter skruene, men trekk ikke til med fullt moment. Kontroller at mekanismen fungerer uten anmerkning, med henblikk på låsefunksjon og opphekting. Når mekanismen fungerer uten anmerkning, trekkes skruene til med tiltrekkingsmoment Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. Smørepunkter ( ) se fi g

24 VBG 620/623/627 Figur 4.1 Figur 4.2 Sprekkdannelsesskade Horisontalbolt A Min. Ø 61,8 B Maks. Ø 67,2 Slitasjeskade Horisontalbolt (A)* Trekkbjelkehylse (B)* *Uten foring Kontroll og overhaling av innfesting Kontroller regelmessig at trekkbjelkehylsen og horisontalboltens kronemutter er trukket fast til. Tiltrekkingsmoment: Trekkbjelkehylse 370 Nm Kronemutter Nm Hvis det er slark i koblingens innfesting i vertikal- eller lengderetning, skal gummielementet og foringen i trekkbjelkehylsen byttes. Bytt også deformerte knytningsstoppere. Demontere koblingsbygel. Rengjør horisontalbolten for oksid og gummirester. Kontroller at horisontalbolten ikke: - er bøyd - har sprekkdannelser (se fi g. 4,1) - er slitt (slitasjegrenser iht. fi g. 4.2) - har kavitasjonsdannelser fra krypestrømskader (se fi g. 4.3) Bytt skadet koblingsbygel. Kontroller også at det ikke forekommer sprekkdannelse eller deformasjoner på trekkbjelken. Ved krypestrømskade skal el-kontakten og dens jordstift kontrolleres. Monter en jordkabel mellom mekanismen og trekkbjelkehylsen, for å eliminere skader på horisontalbolten. Monter koblingsbygelen iht. Montering av koblingsbygel. Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Maks. 0,5 Figur 4.3 Krypestrømskade Kavitasjonserosjon Horisontalbolt 24

25 VBG 620/623/627 12b Figur Overhullsforing 2. Mekanisme 3. Jordkabel 4. Koblingsbygel 5. Underhullsforing 6. Horisontalbolt 7. Gummielement 8. Knytningsstopper 9. Lagerskål, ytre 10. Trekkbjelkehylse inkl. foring 11. Lagerskål, indre 12. Kronemutter 12b. Låsesats kronemutter 13. Mutterbeskytter Montering av koblingsbygel Smør hele horisontalbolten med fett. Dette forhindrer rustangrep, og fremtidig overhaling blir enklere. Monter koblingsbygelen og øvrige innfestingsdetaljer iht. fi g. 5. Kontroller at gjengen for kronemutteren er godt smurt. Trekk til kronemutteren. Bruk hylse 70 mm. Tiltrekkingsmoment: Nm. 4-8 mm Lås kronemutteren med låsesats Skruen skal ligge helt innenfor portene på kronemutteren. Se fi g. 6. Fyll mutterbeskytteren delvis med fett. Monter mutterbeskytteren nøyaktig. Dette forhindrer at den ruster fast, og fremtidig service blir enklere. Trekk til skruene med tiltrekkingsmoment Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. Smørepunkter ( ) se fi g. 3. Figur 6 25

26 VBG 575V/590V a Lufttillförsel på Serviceläge, lufttillförsel av Sikkerhetskontroll Gjennomfør sikkerhetskontrollen en gang per uke. Hvis kontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at koblingens funksjon er nedsatt, skal det gjennomføres service umiddelbart. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo eller AM-mekanisme, skal mateluften til manøverventilen brytes før arbeidet med koblingen påbegynnes. Bryt lufttilførselen ved å vri ventilens røde håndtak (a) en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Max 90 Max Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. a b a b c c Funksjonskontroll Koblingen kan åpnes når fangåpningen er i normalstilling eller maksimalt vinklet til sine ytterstillinger, se fi g. til venstre. Løft håndtaket, kontroller at det er lett å heve koblingsbolten og at håndtak og koblingsbolt stanser i opphaket stilling. Versjon 2.0 Versjon 3.0 Åpne og steng koblingen, og kontroller at den stemmer overens med bildene under. Hvis det brukes induktiv giver skal også punkt (d) oppfylles. b a c a b c Kontroller ALLTID at koblingen er stengt og sikret før kjøring. Samtlige kriterier for stengt kobling må være oppfylt før kjøring påbegynnes. Åpen kobling (a) Håndtaket er felt opp ca. 90 (b) Signalstiften er ute (c) Koblingsbolten er haket opp (d) Rød diode lyser i førerhuset Versjon 2.0 Versjon 3.0 Versjon 2.0 Versjon mm Stengt, sikret kobling (a) Håndtaket er felt ned (b) Signalstiften er helt inne (c) Koblingsbolten er nede (d) Grønn diode lyser i førerhuset Versjon 2.0 Versjon 3.0 Versjon 2.0-mekanisme Når koblingen er stengt skal det være ca. 10 mm frigang i håndtaket, før signalstiften beveger seg utover. Dette gjelder bare versjon 2.0-mekanisme. 26

27 4 0 0 m l VBG 575V/590V Innfesting Kontroller at det er mulig å vri koblingen i dens innfesting. Koblingen skal være stengt når vridningen utføres. Kontroller at det er mulig å vri fangåpningen. B Slitasjegrenser A Koblingsbolt min. 47,0 mm B Trekkøye maks. 52,0 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Ytterligere slitasjegrenser fi nnes på side 29. A 1. Smøring Smør koblingen hver uke med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. For å oppnå best effekt skal koblingen være åpen når den smøres. 27

28 VBG 575V/590V d Funksjonskontroll luftservo Fell ut det gule håndtaket (d). Trykk på markeringen Press på håndtaket, og vri det samtidig mot urviseren til OPEN. Vri det deretter tilbake til CLOSE. Koblingsbolten skal da stanse i opphektet, åpen stilling. Utfør til- og frakobling med tilhenger iht. Førerinstruksjon. Når koblingen er stengt og sikret, skal en grønn signaldiode lyse i førerhuset. Når koblingen er åpen skal en rød signaldiode lyse i førerhuset. Hvis den grønne dioden lyser til tross for at koblingen er åpen, skal giverens avstand til låsestiften justeres inntil den røde dioden tennes. Justering induktiv giver versjon 2.0. Åpne koblingen og skru inn den induktive giveren inntil den stopper mot låsestiften. Skru tilbake giveren en omdreining (avstanden mellom signalstift og induktiv giver blir da ca. 1 mm). Trekk til låsemutrene, tiltrekkingsmoment maks. 2 Nm. ca 1 mm Hvis koblingsbolten ikke blir stående i åpen stilling: Smør mekanismen med VBG Mekolje, for å løse opp eventuelt overfl ødig fett inne i mekanismen. Versjon 2.0 e f g Kontroll av luftlekkasje Kontroller at det ikke er noen hørbar luftlekkasje i ventil (e), tilkoblingen til lastebilens luftuttak (f), slanger (g) eller servo (h). I ekstrem kulde kan det oppstå en mindre luftlekkasje. Denne elimineres ved å bryte tilluften ved å vri ventilens røde håndtak (d) en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Se anvisninger for Luftservo, side 48. h 28

29 VBG 575V/590V B C A Service - vedlikehold Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal bruk. Regelmessig service og vedlikehold er en forutsetning for at koblingen skal fungere godt gjennom hele sin levetid. Lengden på serviceintervallene avhenger av tilhengertype, laster, vei- og klimaforhold m.m. Det er hensiktsmessig å utføre servicen i forbindelse med øvrig ettersyn av kjøretøyet, eksempelvis hver eller km. Minst en gang per år skal koblingen demonteres og undersøkes med henblikk på slitasje, korrosjon, sprekker eller deformasjon. Deler med feil eller slitasje skal byttes. Hvis den daglige kontrollen eller sikkerhetskontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at koblingens funksjon er nedsatt, skal det gjennomføres service umiddelbart. At noen av koblingens slitasjegrenser er overskredet, er en indikasjon på at også andre deler krever service. Demonter derfor alltid koblingen fra trekkbjelken, ved service på mekanisme og foringer. Kontroller innfesting og trekkbjelke, og bytt slitte gummielementer og foringer. D Slitasjegrenser A ytterdiameter min. 51,0 mm B innerdiameter maks. 54,0 mm C innerdiameter maks. 36,5 mm D ytterdiameter min. 33,5 mm E ytterdiameter min. 47,0 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm d a b c E e Slitedeler (a) Mekanisme (b) Over- og underhullsforinger (c) Trekkøyets slitering (d) Gummielementene og trekkbjelkehylsens foringer (e) Sliteplate Bytte av mekanisme og foringer Hvis koblingen er utstyrt med luftservo eller AM-mekanisme, skal mateluften til ventilboksen brytes før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fi re skruene og løfte mekanismen av bygelen. Demonter fangåpningen som vist på bilde. 29

30 VBG 575V/590V Service - vedlikehold forts. Bytt foringene ved hjelp av VBG Serviceverktøy. Press ut de gamle foringene nedenfra, og press inn de nye foringene ovenfra, som vist på fi guren. Foringene må ikke sveises fast. Bruk verktøy 7 som styring i overhullsforingen. 3 7a 3 7a 7a 8a 8a 2 3 Demontering underhullsforing Demontering overhullsforing Montering overhullsforing Montering underhullsforing Smør lagerfl atene som fi nnes mellom bygel og fangåpning. Smørepunkter. Plasser fangåpningen (k) i normalstilling på bygelen

31 4 0 0 m l VBG 575V/590V 4xM12x60, 8.8 4xTBRB 80 Nm Plasser den nye mekanismen på koblingsbygelen og monter skruene, men trekk ikke til med fullt moment. Gjennomfør funksjonskontrollen på side 26. Trekk til skruene. Tiltrekkingsmoment M12 kvalitet 8.8, tørt: 80 Nm Smør koblingen med VBG Mekolje. For å oppnå best effekt skal koblingen være åpen når den smøres. 31

32 VBG 575V/590V F G Kontroll av innfesting Demonter koblingsbygelen og rengjør den for oksid og gummirester. Kontroller at koblingsbygelen ikke er bøyd eller har sprekkdannelser. Kontroller slitasjegrensene som vist nedenfor: F maks. Ø 67,2 mm (uten foringer) G min. Ø 61,6 mm Kontroller at det ikke forekommer sprekkdannelse (h) eller deformasjoner på trekkbjelken, og at trekkbjelkehylsen (i) er trukket til ordentlig. Tiltrekkingsmoment M20 kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. VBG 575V VBG 590V h i Montering av trekkbjelkehylse Monter trekkbjelkehylsen (a) med fi re skruer som vist på fi guren. Plane skiver med min. kvalitet 200 HB skal fi nnes under både skruehode og mutter. Tiltrekkingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. 4x200 HB 4xM20, Nm Montering kobling Smør inn hele horisontalbolten (b), inklusive gjenger, med fett. Dette forhindrer rustangrep, og fremtidig service blir enklere. Monter innfestingsdetaljene som vist på fi guren. Tiltrekkingsmoment kronemutter Nm. Lås kronemutteren med splittnaglen. Det er svært viktig at splittnaglen ligger helt innenfor portene på kronemutteren, og sikres korrekt som vist på bildet. Smør inn kronemutteren og fyll mutterbeskytteren med fett. Monter mutterbeskytteren. Når koblingen monteres på nytt etter service, skal det alltid brukes en ny splittnagle. j k Bytte av signal- og låsestift versjon 2.0 Løsne de tre skruene som holder lokket. Demonter øvrige detaljer. Rengjør lagerfl atene for låsestiften (j), og smør med tynt fett. Kontroller at sentreringsstiften (k) sitter i sporet sitt. Monter detaljene som vist på fi guren. Hvis det brukes lokk for induktiv giver - juster giveren slik at riktig funksjon oppnås, se side 28. Versjon

33 VBG 575V/590V Bytte av signal- og låsestift versjon 3.0 Demonter stillingsgiver samt signal- og låsestift, som vist i fi g fig 1 fig fig 3 fig 4 1. fig 5 fig 6 33

34 4 0 0 m l VBG 575V/590V Bytte av signal- og låsestift versjon 3.0 forts. fig 7 fig fig 9 fig

35 VBG 8500 Hvis koblingen er utstyrt med Luftservo eller AM-mekanisme skal mateluften til manøverventilen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Bryt lufttilførselen ved å vri ventilens røde håndtak en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Luftservo av eldre type: Bryt lufttilførselen ved hjelp av hurtigkoblingen på mateledningen. Lufttilførsel på Servicestilling, lufttilførsel av Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer alltid klemfare, på grunn av de kraftige fjærene som utgjør koblingens stengefunksjon Funksjonskontroll Når mekanismen er låst skal det være en frigang i håndtaket på før bolten beveger seg oppover. Se fi g. 1. Figur 1 Usikret, åpen stilling Låst stilling Hvis denne frigangen mangler eller hvis mekanismen for øvrig ikke fungerer tilfredsstillende, til tross for at den er godt smurt med olje, skal den umiddelbart byttes. Mekanismen er utstyrt med en signal- og låsestift. Kontroller stiftens funksjon, i låst stilling hhv. usikret/åpen stilling. Se fi g. 2. Hvis mekanismen er utstyrt med luftservo, se instruksjon for denne. Usikret, åpen stilling Figur 2 Versjon 3.0-mekanisme Låst stilling Figur 3 A B Slitasjegrenser A Koblingsbolt min. Ø 47,0 mm B Trekkøye maks. Ø 52,0 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Når koblingsbolten er slitt ned til 47 mm skal mekanismen byttes, se fi g. 3. Bruk VBGs slitasjetolk, delenummer , for enkel kontroll. Ytterligere slitasjegrenser, se side

36 4 0 0 m l VBG 8500 B A Slitasjegrenser A ytterdiameter min. 51,0 mm B innerdiameter maks. 54,0 mm C innerdiameter maks. 41,3 mm D ytterdiameter min. 38,5 mm E ytterdiameter min. 47,0 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm C D E a c b Slitedeler (a) Mekanisme (b) Over- og underhullsforinger (c) Gummielement Smørepunkter Figur 4 Versjon 2.0-mekanisme Snabbkoppling för luftservo Stell av mekanisme Smør mekanismen regelmessig med tynn olje. Bruk helst VBG Mekolje, en spesialutviklet olje med rustløsende og smørende egenskaper. Bruk aldri fett, fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter ( ) se fi g. 4 og 5. Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring hver uke. VBG fraråder montering av sentralsmøring. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal hurtigkoblingen smøres regelmessig med tynn olje. Se fi g Figur 5 Versjon 3.0-mekanisme 36

37 VBG 8500 Bytte av mekanisme Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Figur 6 1 Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal mateluften til ventilboksen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fi re skruene og løfte mekanismen av bygelen. Ved bytte av foring benyttes VBG Serviceverktøy, delenr Trekk ut under- og overhullsforingen oppover. Rengjør, kontroller og smør inn hullet i bygelen. Press inn de nye foringene nedover. Monter låseskiven på nytt (1). Se fi g. 6. Monter mekanismen iht. Montering av mekanisme. Figur Montering av mekanisme Sett mekanismen på plass i koblingsbygelen. Monter skruene, men trekk ikke til med fullt tiltrekkingsmoment. Se fi g. 7. Kontroller deretter at mekanismen fungerer uten anmerkning, med henblikk på låsefunksjon og opphekting i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer uten anmerkning, trekkes skruene til med tiltrekkingsmoment 80 Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje. Smørepunkter se fi g Mekanisme 2. Overhullsforing 3. Koblingsbygel inkl. horisontalbolt 4. Underhullsforing 5 5. Låseskive Kontroll og overhaling av innfesting Figur 8 Gummielementene er slitedetaljer og skal byttes så snart de viser noen form for slitasje, som eksempelvis sprekker, deformasjon osv. Hvis gummielementene er mer enn 2 år, bør de byttes. Se fi g. 8. Kontroller regelmessig forspenningen i gummielementene. Den første kontrollen bør skje etter 500 mil. Kontroller at lagerskålene ikke er bøyd eller har sprekker. Skadde lagerskåler skal byttes. Når koblingen demonteres, eksempelvis for å bytte gummielement eller lagerskåler, skal fastsettingen av horisontalbolten i koblingsbygelen kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs eller bøyd, gjengen er slitt eller skadet, eller om koblingsbygelen på annen måte er skadet, skal enheten byttes umiddelbart. Kontroller også at det ikke forekommer sprekkdannelse eller deformasjon på trekkbjelken. Se fi g. 9. Figur 9 37

38 VBG 8500 Montering av bjelkeskiver Monter bjelkeskivene på trekkbjelken. Bjelkeskive med gjenger, pos. 8, skal plasseres innvendig i trekkbjelken. Tiltrekkingsmoment (tørt) 190 Nm. Se fi g. 10. Figur 10 Montering av koblingsbygel og øvrige monteringsdetaljer Monter resterende detaljer iht. fi g. 11. Pass på at gjengen på koblingsbygelens horisontalbolt er godt innsmurt med fett. Hold koblingsbygelen horisontalt, samtidig som kronemutteren skrus til for hånd Figur Mekanisme 2. Overhullsforing 3. Koblingsbygel inkl. horisontalbolt 4. Underhullsforing 5. Lagerskål 6. Gummielement 7. Bjelkeskive uten gjenge 8. Bjelkeskive med gjenge 9. Mutterskive 10. Kronemutter 11. Låsesats kronemutter 12. Mutterbeskytter 13. Låseskive mm 3 Figur 12 Sørg for at påbygging og underkjøringshinder ikke hindrer koblingens vinkelutslag. Ved 25 vertikalt vinkelutslag eller ved rotasjon på 360 kreves 100 mm fritt rom over og under koblingen. 4-8 mm Trekk til kronemutteren inntil gummielementet er forspent slik at avstanden mellom lagerskålenes innerkanter er mm. Bruk hylse 70 mm. Se fi g. 12. Lås kronemutteren med låsesats Skruen skal ligge helt innenfor portene på kronemutteren. Se fi g. 13. For å oppnå riktig stilling på skruen kan det i visse tilfelle være nødvendig å plassere maks. en 6 mm skive (delenr , se reservedelsliste) under kronemutteren. Stryk fett over hele kronemutteren, og vær nøye med at mutterbeskytteren vrenges på ordentlig. Dette forhindrer at mutteren ruster fast, og fremtidig service blir enklere. Figur 13 38

39 4 0 0 m l VBG 8040 Lufttillförsel på Serviceläge, lufttillförsel av Hvis koblingen er utstyrt med Luftservo skal mateluften til manøverventilen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Bryt lufttilførselen ved å vri ventilens røde håndtak en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Luftservo av eldre type: Bryt lufttilførselen ved hjelp av hurtigkoblingen på mateledningen. Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer alltid klemfare, på grunn av de kraftige fjærene som utgjør koblingens stengefunksjon. Osäkrat, öppet läge Låst läge Figur 1 Versjon 2.0-mekanisme Usikret, åpen stilling Figur 2 Versjon 3.0-mekanisme Låst stilling A B C B Ø 36,5 mm Ø 42,0 mm 5,0 mm Funksjonskontroll Når mekanismen er låst skal det være frigang i håndtaket før bolten beveger seg oppover. Se fi g. 1. Hvis denne frigangen mangler eller hvis mekanismen for øvrig ikke fungerer tilfredsstillende, til tross for at den er godt smurt med olje, skal den umiddelbart byttes. Mekanismen er utstyrt med en signal- og låsestift. Kontroller stiftens funksjon, i låst stilling hhv. usikret/åpen stilling. Se fi g. 1 og 2. Hvis mekanismen er utstyrt med luftservo, se instruksjon for denne. Slitasjegrenser Når koblingsbolten er slitt ned til 36,5 mm, skal mekanismen byttes. For enkel kontroll, bruk VBG Slitasjetolk, delenr Maks. tillatt vertikalklaring i koblingsbolten: 5 mm Slitasjegrense overhullsforing maks. mål: 54,1 mm Slitasjegrense underhullsforing maks. mål: 31,5 mm A Stell av mekanisme 1. Smør mekanismen regelmessig med tynn olje. Bruk helst VBG Mekolje, en spesialutviklet olje med rustløsende og smørende egenskaper. Bruk aldri fett fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter se fi g. 3. Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring hver uke. VBG fraråder montering av sentralsmøring. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal hurtigkoblingen smøres regelmessig med tynn olje. Se fi g. 3. Figur 3 Hurtigkobling for luftservo 39

40 VBG 8040 Bytte av mekanisme Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Figur 4 Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal mateluften til ventilboksen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fi re skruene og løfte mekanismen av bygelen. Ved bytte av foring benyttes VBG Serviceverktøy, delenr Trekk ut under- og overhullsforingen oppover. Rengjør, kontroller og smør inn hullet i bygelen. Press inn de nye foringene nedover. Se fi g. 4. Monter mekanismen iht. Montering av mekanisme. Figur Montering av mekanisme Sett mekanismen på plass i koblingsbygelen. Monter skruene, men trekk ikke til med fullt tiltrekkingsmoment. Se fi g. 5. Kontroller deretter at mekanismen fungerer uten anmerkning, med henblikk på låsefunksjon og opphekting i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer uten anmerkning, trekkes skruene til med tiltrekkingsmoment 80 Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje. Smørepunkter se fi g Mekanisme 2. Overhullsforing 3. Koblingsbygel inkl. horisontalbolt 4. Underhullsforing Figur 6 Figur 7 Kontroll og overhaling av innfesting Gummielementene er slitedetaljer og skal byttes så snart de viser noen form for slitasje, som eksempelvis sprekker, deformasjon osv. Hvis gummielementene er over 2 år bør de byttes. Se fi g. 6. Kontroller regelmessig forspenningen i gummielementene. Den første kontrollen bør skje etter 500 mil. Kontroller at lagerskålene ikke er bøyd eller har sprekker. Skadde lagerskåler skal byttes. Når koblingen demonteres, eksempelvis for å bytte gummielement eller lagerskåler, skal fastsettingen av horisontalbolten i koblingsbygelen kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs eller bøyd, gjengen er slitt eller skadet, eller om koblingsbygelen på annen måte er skadet, skal enheten byttes umiddelbart. Kontroller også at det ikke forekommer sprekkdannelse eller deformasjon på trekkbjelken. Se fi g

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

GENERELT. 2 38-123303e 2009-05-27

GENERELT. 2 38-123303e 2009-05-27 SAFETY CHECK GENERELT Kontroller regelmessig, og minst en gang i uken eller ved mistanke om at det har inntruffet en unormal belastning som påvirker koblingsutrustningen, at det ikke forekommer deformasjoner,

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Manuelle koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Manuelle koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Manuelle koblinger 017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

VBG 575 V AM. Generelt. Innhold

VBG 575 V AM. Generelt. Innhold VBG 575 V AM 2005-04-19 38-143203d Generelt VBG 575 V AM, delnr.: 09-057700 Koblingen VBG 575 V AM er tilpasset for kjerrer, tilhengere og dollys med trekkøye Ø 50 mm etter ISO standard. Koblingen skal

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 2005-07-07 8-0500e Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service Trekkbjelker og gavler 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service Trekkbjelker og gavler 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Trekkbjelker og gavler 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv

Detaljer

VBG 795V. Generelt. Innhold

VBG 795V. Generelt. Innhold VBG 795V 005-04-9 38-34703k Generelt VBG 795V, delnr: 09-05000 Kobling VBG 795V er tilpasset for store påhengsvogner, tilhengeremed boggiframvogn og dollys med trekkøye Ø 57,5 mm iht. VBG standard. Koblingen

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Underkjøringshinder 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Underkjøringshinder 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Underkjøringshinder 207 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Reservedeler Koblingsutrustning 2011 VBG GROUP SALES AS Utgave m, 2010-11-25

Reservedeler Koblingsutrustning 2011 VBG GROUP SALES AS Utgave m, 2010-11-25 RESERVEDELER 0 V i gjør tilværelsen lettere for brukerne ved stadig å utvikle bedre systemer med høy driftsikkerhet og lang levetid. Manuelle, automatiske og liftassistert koblinger til tilhengere og kjerrer

Detaljer

VBG 575 V / 590 V h

VBG 575 V / 590 V h VBG 575 V / 590 V 005-04-9 38-3703h Generelt VBG 575 V, del. nr: 09-057500 VBG 590 V, del. nr: 09-059000 Koblingene VBG 575 V og VBG 590 V er tilpasset for påhengsvogner, tilhengere og dollys med trekkøye

Detaljer

VBG 750V. Generelt. Innhold

VBG 750V. Generelt. Innhold VBG 750V 005-04-9 38-34503i Generelt VBG 750 V, delnr: 09-05500 Kobling VBG 750V er tilpasset for middels store påhengs-vogner, tilhengere og dollys med trekkøye Ø 57,5 mm iht. VBG standard. Koblingen

Detaljer

Sikkerhetskontroll. 38-123303d 2009-02-10. Sikkerhets- og funksjonskontroll... Oppbevares i lastebilens førerhus

Sikkerhetskontroll. 38-123303d 2009-02-10. Sikkerhets- og funksjonskontroll... Oppbevares i lastebilens førerhus Sikkerhetskontroll 38-123303d 2009-02-10 Sikkerhets- og funksjonskontroll... Oppbevares i lastebilens førerhus Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Luftservo. Innhold Monteringsanvisning...1 Service - vedlikehold...5 Førerinstruksjon...6 Reservedelsliste...8. Montering av servo. ca.

Luftservo. Innhold Monteringsanvisning...1 Service - vedlikehold...5 Førerinstruksjon...6 Reservedelsliste...8. Montering av servo. ca. Luftservo 005-04-9 38-55303b ca. 5 Generelt Ventilbokssats, delnr.: 07-08000 Servosats, delnr.: 07-07000 Servosats VBG 575V/590V, delnr.: 07-08500 Konsoll, delnr.: 07-06500 Konsoll VBG 575V/590V, delnr.:

Detaljer

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC MOUNTING INSTRUCTION 2013-02-14 38-216403c NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 Automatdrag 6-00000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 005-07-07 38-6803b Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. VBG MFC kobling 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. VBG MFC kobling 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service VBG MFC kobling 207 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon av tilhengerdrag og trekkøyer

Retningslinjer for inspeksjon av tilhengerdrag og trekkøyer Retningslinjer for inspeksjon av tilhengerdrag og trekkøyer 2015 Generell informasjon Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Koblinger 207 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Rotating Lifting Point (RLP Version 2)

Rotating Lifting Point (RLP Version 2) Rotating Lifting Point (RLP Version 2) NO Bruksanvisning Z769446 Rev P13 Användarmanual Allmän informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras nr. 00 NRF-nr. 405 Strålesamler M4 x utv. Ø 0 mm kobberrør Støyklasse Trykk-klasse 50 KN/m² Tekniske data Arbeidstrykk: 00-000 kpa Vannmengde ved 00 kpa:

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Casall XTR700 Racing INNENDØRSSYKKEL BRUKERHÅNDBOK

Casall XTR700 Racing INNENDØRSSYKKEL BRUKERHÅNDBOK 904 Casall XTR700 Racing INNENDØRSSYKKEL BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING ) Modell XTR700 er beregnet for bruk som gruppetreningssykkel på mosjonsanlegg og treningssentre eller for hjemmebruk. Den har et fast,

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service Tilhengerdrag og trekkøyer 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service Tilhengerdrag og trekkøyer 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilhengerdrag og 017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

Monteringsog driftsinstruks. Pneumatisk aktuator type 3271 EB 8310 NO. Type Type Type 3271 med håndratt.

Monteringsog driftsinstruks. Pneumatisk aktuator type 3271 EB 8310 NO. Type Type Type 3271 med håndratt. Pneumatisk aktuator type 3271 Type 3271 Type 3271-5 Type 3271 med håndratt Type 3271-52 Fig. 1 Aktuatorer type 3271 Monteringsog driftsinstruks Utgave oktober 2004 Innhold Sikkerhetsinstrukser Innhold...

Detaljer

DL240. Spesifikasjoner - DL240. Pakken inneholder: DL240 Installasjonsprosedyre: ... Klassifisering av DL240 etter NS-EN 1154 (se side 7):

DL240. Spesifikasjoner - DL240. Pakken inneholder: DL240 Installasjonsprosedyre: ... Klassifisering av DL240 etter NS-EN 1154 (se side 7): 37 Klassifisering av etter NS-EN 1154 (se side 7): 4 8 6 1 1 1 0 Spesifikasjoner - 1. Tannstanglukker - innvendige/utvendige dører - Vekt. maks. 120 kg (80 kg m/glideskinne) - bredde maks. 1400 mm (1100

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Slik ser du om din lås er FG-godkjent

Slik ser du om din lås er FG-godkjent Leilighetsdører leveres med følgende beslag: Låskasse type 8765 Vrider type 8611 Sylindersett type 5596C SEC DP patentert nøkkelsystem Slik ser du om din lås er FG-godkjent Sjekk låsens artikkelnummer

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Fleksibel gresskurv-sett eller utvidet fleksibel gresskurv-sett 46 cm klippeenheter i Reelmaster 3550-serien

Fleksibel gresskurv-sett eller utvidet fleksibel gresskurv-sett 46 cm klippeenheter i Reelmaster 3550-serien Form No. Fleksibel gresskurv-sett eller utvidet fleksibel gresskurv-sett 46 cm klippeenheter i Reelmaster 3550-serien Modellnr. 03923 Modellnr. 03924 3397-835 Rev A Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV.

KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV. KJØRETØYTILPASSEDE PÅBYGNINGSLØSNINGER FOR ALLE BEHOV. VI GIR DEG SOM PÅBYGGER FLERE MULIGHETER. I over 60 år har VBG ledet utviklingen av lastebilkoblinger ved å kombinere sikkerhet og økonomi. I CMS,

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Techthor AS - PRIMUSKONGEN:

Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Tel: 90789207-55221422 E-post: techthor@online.no Nettbutikk: www.primuskongen.no eller www.techthor.com Besøksadresse / utsalg: Ulsmågveien 26 5224 Nesttun BRUKSANVISNING Sikkerhetsregler

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Publicus sykkelskur leveres som ensidig løsning eller dobbel løsning. Ved dobbel løsning settes to enkle moduler mot hverandre og kobles sammen med mellomtak, eller rygg mot rygg

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO Mix Skyvedører Art.nr 05-06 Rev.nr 5047 - NO Baufil & Sag Bormaskin/Skrutrekker Tommestokk Skrutrekker Unbrakonøkkel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftenøkkel Saks Innholdsfortegnelse > meter > meter > 4 meter >

Detaljer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER www.inspirefitness.net Des. 2010 INNHOLD Delbeskrivelse..... Side Instruksjoner..... 1 Nødvendige verktøy... 1 Dele-

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Monteringsanvisning Pumpestasjon PB

Monteringsanvisning Pumpestasjon PB Monteringsanvisning Pumpestasjon PB Generellt For å oppnå god driftssikkerhet er det viktig at pumpestasjonen monteres korrekt. Eventuelle driftsforstyrrelser kan oppstå ved feilaktig montering og vedlikehold.

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

MONTERINGS ANVISNING G-11

MONTERINGS ANVISNING G-11 MONTERINGS ANVISNING G-11 1 versjon: 100913 FØR DU SETTER I GANG For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til alle involverte,

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform Bruksanvisning LOW-UP Løfteplattform INNHOLD Beskrivelse Side Beskrivelse av løfteplattformen..... 2 Risikoanalyse.. 2 Påkjøringsbrett... 2 Joystick 2 Beskyttelsesbelg 3 Overlastvern... 3 Vedlikehold..

Detaljer

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Varmt vann Kaldt vann Innsats Varmt vann (Pluggen til høyre) Innsats FMM 91 Omkaster (tid. utf.) Mengdebegrenser Temperatursperrering Tetningsringer Normalinnstilling

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer