VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168303e"

Transkript

1

2 2

3 Verkstedhåndbok Koblingsutrustning 07 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Utgave e, Mangfoldiggjøring av innholdet i denne publikasjonen, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjørelse i alle typer av medier, inklusive elektroniske medier. Grafi sk formgivning Isabell Bergman 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE KOBLINGER Allmän information... 5 VBG 750V/795V Funksjonskontroll... 6 Service - vedlikehold... 9 VBG 6000 Skötsel Byte av luftlåsstift VBG 760 Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 3000 RB Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 620/623/627 RB Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 575V/590V Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 8500 Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 8040 Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 820 Funksjonskontroll Service - vedlikehold VBG 1050 Funksjonskontroll Service - vedlikehold TILHENGERDRAG MULTI XF TILHENGERDRAG Montering Tiltrekkingsmoment MULTI TILHENGERDRAG Montering Tiltrekkingsmoment AUTOMATDRAG Funksjonskontroll Slitasjegrenser Bytte av slitedeler Demontering/montering fremre del AUTOMATDRAG Funksjonskontroll Slitasjegrenser Bytte av slitedeler Demontering/montering fremre del TREKKØYER Bytte av slitedeler Slitasjegrenser E L- KONTAKTER E L- KONTAKT 14/17 Generelt Montering E L- KONTAKT 14/17 ADR Generelt Montering AM-ENHET Funksjonskontroll LUFTSERVO Funksjonskontroll

5 Generell information Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal bruk. Regelmessig service og vedlikehold er en forutsetning for at koblingen skal fungere godt gjennom hele sin levetid. Rengjør og smør koblingen hver uke. Lengden på serviceintervallene avhenger av tilhengertype, laster, vei- og klimaforhold m.m. Det er hensiktsmessig å utføre servicen i forbindelse med øvrig ettersyn av kjøretøyet, eksempelvis hver eller km. Hvis den daglige kontrollen eller sikkerhetskontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at produktets funksjon er nedsatt, skal det gjennomføres service umiddelbart. At noen av produktets slitasjegrenser er overskredet, er en indikasjon på at også andre deler krever service. Kontroller at alle varsels- og informasjonsetiketter er lesbare og ikke overmalt, spylt bort eller skadet på annen måte. Uleselige merker skal byttes, og kan bestilles fra VBG. OBS! All koblingsutrustning skal gjøres trykk- og spenningsløs før service. Dvs. å koble fra mateluft og bryte strømmen til servoassisterte koblinger og tilhengerdrag. Luftservo av eldre type: Bryt lufttilførselen ved hjelp av hurtigkoblingen på mateledningen. Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer alltid klemfare, på grunn av de kraftige fjærene som utgjør koblingens stengefunksjon. 5

6 VBG 750V/795V Lufttilførsel på Servicestilling, lufttilførsel av Hvis koblingen er utstyrt med Luftservo eller AM-mekanisme, skal mateluften til manøverventilen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Bryt lufttilførselen ved å vri ventilens røde håndtak en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Luftservo av eldre type: Bryt lufttilførselen ved hjelp av hurtigkoblingen på mateledningen. Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer alltid klemfare, på grunn av de kraftige fjærene som utgjør koblingens stengefunksjon. a b a b Funksjonskontroll Løft håndtaket, kontroller at det er lett å heve koblingsbolten, og at håndtak og koblingsbolt stanser i opphaket stilling. c c Åpne og steng koblingen og kontroller at den stemmer overens med bildene. Hvis det brukes stillingsgiver skal også punkt (d) oppfylles. Kontroller ALLTID at koblingen er stengt og sikret før kjøring. Samtlige kriterier for stengt kobling må være oppfylt før kjøring påbegynnes. Versjon 2.0 Versjon 3.0 b a c a b c Åpen kobling (a) Håndtaket er oppfelt ca. 90 (b) Signalstiften er ute (c) Koblingsbolten er haket opp (d) Rød diode lyser i førerhuset Versjon 2.0 Versjon 3.0 Versjon 2.0 Versjon 3.0 Stengt, sikret kobling (a) Håndtaket er felt ned (b) Signalstiften er helt inne (c) Koblingsbolten er nede (d) Grønn diode lyser i førerhuset Versjon 2.0 Versjon 3.0 Når koblingen er stengt skal det være ca. 10 mm frigang i håndtaket før signalstiften beveger seg utover. Dette gjelder bare versjon 2.0-mekanisme. Versjon 2.0-mekanisme 6

7 4 0 0 m l VBG 750V/795V Innfesting Kontroller at det er mulig å vri koblingen i dens innfesting. Koblingen skal være stengt når vridningen utføres. B Slitasjegrenser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trekkøye maks. Ø 59,5 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Ytterligere slitasjegrenser fi nnes på side 9. A 1. Smøring Smør koblingen hver uke med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. Sørg for at koblingen er ren for veismuss før smøringen begynner. Hvis det ofte trenger inn vei-smuss i koblingen bør smørefrekvensen reduseres. For å oppnå best effekt skal koblingen være åpen når den smøres. 7

8 VBG 750V/795V d Funksjonskontroll luftservo Fell ut det gule håndtaket (d). Trykk på markeringen Press på håndtaket, og vri det samtidig mot urviseren til OPEN. Vri det deretter tilbake til CLOSE. Koblingsbolten skal da stanse i opphektet, åpen stilling. Foreta til- og frakobling med tilhenger iht. Førerinstruksjon. Når koblingen er stengt og sikret, skal en grønn signaldiode lyse i førerhuset. Når koblingen er åpen skal en rød signaldiode lyse i førerhuset. Hvis den grønne dioden lyser til tross for at koblingen er åpen, skal giverens avstand til låsestiften justeres inntil den røde dioden tennes. Åpne koblingen og skru inn den induktive giveren inntil den stopper mot låsestiften. Skru tilbake giveren en omdreining (avstanden mellom signalstift og induktiv giver blir da ca. 1 mm). Trekk til låsemutrene, tiltrekkingsmoment maks. 2 Nm. ca. 1 mm Gjelder induktiv giver versjon 2.0. e f h Hvis koblingsbolten ikke blir stående i åpen stilling: Smør mekanismen med VBG Mekolje for å løse opp eventuelt overfl ødig fett inne i mekanismen. g Kontroll av luftlekkasje Kontroller at det ikke er noen hørbar luftlekkasje i ventil (e), tilkoblingen til lastebilens luftuttak (f), slanger (g) eller servo (h). I ekstrem kulde kan det oppstå en mindre luftlekkasje. Dette elimineres ved å bryte tilluften ved å vri ventilens røde håndtak (d) en kvart omdreining mot urviseren til OFF. 8

9 VBG 750V/795V Service - vedlikehold F d F a A C B D E Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal bruk. Regelmessig service og vedlikehold er en forutsetning for at koblingen skal fungere godt gjennom hele sin levetid. Lengden på serviceintervallene avhenger av type tilhenger, laster, vei- og klimaforhold m.m. Det er hensiktsmessig å utføre servicen i forbindelse med øvrig ettersyn av kjøretøyet, eksempelvis hver eller km. Minst en gang per år skal koblingen demonteres og undersøkes med henblikk på slitasje, korrosjon, sprekker eller deformasjon. Deler med feil eller slitasje skal byttes. Hvis den daglige kontrollen eller sikkerhetskontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at koblingens funksjon er nedsatt, skal det gjennomføres service umiddelbart. At noen av koblingens slitasjegrenser er overskredet, er en indikasjon på at også andre deler krever service. Demonter derfor alltid koblingen fra trekkbjelken, ved service på mekanisme og foringer. Kontroller innfesting og trekkbjelke, og bytt slitte gummielementer og foringer. e b c Slitasjegrenser A innerdiameter maks. 59,5 mm B ytterdiameter min. 57,0 mm C innerdiameter maks. 45,7 mm D ytterdiameter min. 42,5 mm E ytterdiameter min. 55,0 mm F Sliteplate markering på sliteplate Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Slitedeler (a) Mekanisme (b) Over- og underhullsforinger (c) Trekkøyets slitering (d) Gummielement og trekkbjelkehylsens foringer (e) Sliteplater (VBG 750V har bare en nedre sliteplate) Bytte av mekanisme og foringer Hvis koblingen er utstyrt med luftservo skal mateluften til manøverventilen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fi re skruene og løfte mekanismen av bygelen. Demonter sliteplatene. 9

10 4 0 0 m l VBG 750V/795V Bytt foringene ved hjelp av VBG serviceverktøy. Press ut de gamle foringene nedenfra. Ikke slå inn eller ut foringene, det skader koblingsbygelen. Bytt eventuelt ut skadet fangåpning. Mindre skader og deformasjoner på fangåpningen krever ingen tiltak, fangåpningen er ikke integrert med koblingsbygelen, og så lenge funksjonen ikke er nedsatt er det ikke nødvendig å bytte fangåpningen. Press inn de nye foringene ovenfra iht. fi guren. Foringene må ikke sveises fast a Bruk verktøy 12 som styring i overhullsforingen. Plasser foringen på verktøyet før montering a 10 Bruk verktøy 9 som styring i underhullet. 10 Demontering underhullsforing Demontering overhullsforing Montering overhullsforing Montering underhullsforing Monter sliteplatene. På VBG 750V er det bare en nedre sliteplate. Tiltrekkingsmoment: 47 Nm. Plasser den nye mekanismen på koblingsbygelen og monter skruene. Tiltrekkingsmoment M12 kvalitet 8.8, tørt: 80 Nm. Gjennomfør funksjonskontrollen på side Smør koblingen med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. Sørg for at koblingen er ren for veismuss før smøringen begynner. Hvis det ofte trenger inn veismuss i koblingen bør smørefrekvensen reduseres. For å oppnå best effekt skal koblingen være åpen når den smøres. 10

11 VBG 750V/795V F h G Kontroll av innfesting Demonter og rengjør koblingsbygelen for oksid og gummirester. Kontroller at koblingsbygelen ikke er bøyd, har sprekkdannelser eller krypestrømskader (h). Kontroller slitasjegrensene som vist nedenfor: F maks. Ø 67,2 mm (uten foringer) G min. Ø 61,6 mm Krypestrømskade, maks. dybde 0,5 mm. i j Kontroller at det ikke forekommer sprekkdannelse (i) eller deformasjoner på trekkbjelken, og at trekkbjelkehylsen (j) er trukket ordentlig til. Hvis det er slark i koblingens innfesting i vertikal- eller lengderetning, skal gummielementet og foringen i trekkbjelkehylsen byttes. Plane skiver med min. kvalitet 200 HB skal fi nnes under både skruehode og mutter. Tiltrekkingsmoment M20 kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. Monter koblingen på nytt iht. Montering kobling Gjenmontering Smør inn hele horisontalbolten (b), inklusive gjenger, med fett. Dette forhindrer rustangrep, og fremtidig service blir enklere. Monter innfestingsdetaljene som vist på fi guren. *VBG 795V Spesifi kt. Monter eventuelt tilbehør som fangåpningsforlenger (c) iht. fi guren. Tiltrekkingsmoment kronemutter Nm. b * * Bjelkeavstandsskiver 4 mm * Bjelkeavstandsskive 10 mm c Lås kronemutteren med splittnaglen (d). Det er svært viktig at splittnaglen ligger helt innenfor portene på kronemutteren, og sikres korrekt som vist på bildet. Smør inn kronemutteren og fyll mutterbeskytteren med fett. Monter mutterbeskytteren. Når koblingen monteres på nytt etter service, skal det alltid brukes en ny splittnagle. 11

12 VBG 750V/795V VBG 750V AM/795V AM k l Bytte av signal- og låsestift versjon 2.0 Løsne de tre skruene som holder lokket. Demonter øvrige detaljer. Rengjør lagerflatene for låsestiften (k) og smør med tynt fett. Kontroller at sentreringsstiften (l) sitter i sporet sitt. Monter detaljene som vist på fi guren. Hvis det brukes lokk for induktiv giver - juster giveren slik at riktig funksjon oppnås, se side 49. Versjon 2.0-mekanisme Bytte av signal- og låsestift versjon 3.0 Demonter stillingsgiver samt signal- og låsestift, som vist i fi g fig 1 fig fig 3 fig 4 1. fig 5 fig 6 12

13 4 0 0 m l VBG 750V/795V fig 7 fig fig 9 fig

14 VBG 6000 Stell Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring med VBG Mekolje hver uke. Bruk aldri fett, fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter ( ) se fig. 1. Figur 1 Min Ø55 mm Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. For tilkoblingskontroll av mekanisme, benytt VBG Beskyttelsesinnsats, delenr Figur 2 Figur 3 Usikret, åpen stilling Låst stilling Usikret, åpen stilling Låst stilling Maks. 59,5 Maks. 38,0 Tolk Kontroll Koblingen bør ut fra trafi kksikkerhetssynspunkt kontrolleres med jevne mellomrom iht. følgende. Koblingen er utstyrt med et signal og en låsestift som kan være mekanisk (Fig. 2) eller luftmanøvrert (Fig. 3). Kontroller dens funksjon. Når koblingsbolten er slitt ned til Ø 55 mm skal mekanismen byttes eller overhales. Maks. tillatt klaring mellom koblingsbolt og trekkøye er 4,5 mm. Slitasjegrense på overhullsforingen maks. Ø 59,5 mm. Underhullsforingen kontrolleres med slitasjetolk som inngår i serviceverktøy Kontrollen kan utføres når koblingsbolten er i låst stilling. Før slitasjetolken oppover fra underhullsforingens underside, se fi g. 4. Hvis tolken stopper mot koblingsboltens nedre plan før den hviler mot underhullsforingens plan, skal foringen byttes. Hvis knytningsstopperen er skadet, skal den byttes og koblingen demonteres. Kontroller omhyggelig at horisontalbolten ikke er bøyd eller skadet. Hvis det er slark i koblingens innfesting i vertikal- eller lengderetning, skal gummielementet og foringen i trekkbjelkehylsen byttes. Kontroller regelmessig at trekkbjelkehylsen er trukket ordentlig til, samt at horisontalboltens kronemutter er trukket fast til. Tiltrekkingsmoment: Trekkbjelkehylse: 370 Nm Kronemutter: Nm Figur 4 Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Figur 5 14

15 VBG 6000 Advarselsetikett Demontering av mekanisme Åpne koblingen og koble deretter fra mateluften til ventilboksen, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. For tilkoblingskontroll av mekanisme, benytt VBG Beskyttelsesinnsats, delenr Figur 6 Løsne luftslangene på koblingen. Løsne de fi re umbracoskruene som holder mekanismen, og løft den ut av bygelen. Figur 7 Bytte av foringer Press ut underhullsforingen fra bygelens underside, og press deretter inn den nye foringen ovenfra. Benytt Serviceverktøy, delenr Det er viktig at foringens kant kommer vinkelrett på trekkretningen. Underhullsforingen må ikke sveises fast. Press ut overhullsforingen fra bygelens underside. Press deretter inn den nye foringen ovenfra, med sporet i foringens øvre kant vendt fremover i kjøreretningen. Benytt Serviceverktøy, delenr Foringen er sikret mot vridning av en låsekule. Låsekulen drives inn ovenfra etter montering av foringen, slik at den kommer ned under bygelens plan. Overhullsforingen må ikke sveises fast. a Bytte av koblingsbolt/stempelstang/membran Demonter spennringhalvdeler og lokk. Løsne skruen på undersiden av koblingsbolten. OBS! Vær omhyggelig med mothold av stempelstangen, slik at ikke membranen skades! Benytt anvist nøkkelgrep (a). Løs ut koblingsbolten ved å trykke på utløserarmen (b). Demonter koblingsbolten, skiven, medbringeren og trykkfjæren. b Figur 8 15

16 VBG 6000 c Løsne sentrumsskruen med umbraconøkkel. Benytt anvist nøkkelgrep (c) ved mothold av stempelstangen. Demonter detaljene som vist på fi guren. Monter den nye stempelstangen og dens innfestingsdetaljer, samt den nye membranen og O-ring iht. fi guren. Trekk til sentrumsskruen med umbraconøkkel, bruk blokknøkkel i dertil beregnet nøkkelgrep, som mothold. Tiltrekkingsmoment: 60 Nm. d Figur 9 e Montering av koblingsbolt Åpne signal- og låsestiften. Smør inn detaljene med VBG Mekolje. Monter trykkfjæren tilbake på plass. Plasser medbringeren i spor på koblingsbolten iht. fi guren. Trykk utløserarmen (d) bakover samtidig som koblingsbolten med medbringeren trykkes inn. Når koblingsbolten har nådd endestillingen kan medbringeren sikres i hakk på utløserarmen. Trekk avstands- og gummielement fast til med umbracoskruen, tiltrekkingsmoment 60 Nm. OBS! Vær omhyggelig med mothold av stempelstangen, slik at ikke membranen skades! Benytt anvist nøkkelgrep (e). Monter lokk og spennringhalvdeler på nytt. Kontroller at membranen ligger riktig, og monter boltene løst. Bank rundt omkring på spennbåndet, samtidig som boltene trekkes til likt på begge sider. Figur 10 Montering av mekanisme Sett mekanismen på plass i koblingsbygelen. Monter umbracoboltene, tiltrekkingsmoment Nm. Smør alle kontaktfl ater mellom koblingsbolt, underhullsforing og trekkøye. Koble alltid fra mateluften til ventilboksen, før arbeid med koblingen påbegynnes. Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen pga. klemfaren. For tilkoblingskontroll av mekanisme, benytt VBG Beskyttelsesinnsats, delenr Kontroll etter overhaling Kontroller at mekanismen fungerer, samt at koblingsbolten løper korrekt i underhullsforingen. Koble til mateluften til ventilboksen, og tilkoblingene på mekanismen. I forbindelse med overhaling av koblingen bør også trekkøyets slitering (delenr ) byttes, for å oppnå maksimal levetid på hele kombinasjonen. 16

17 VBG 6000 Figur 11 Feilsøking Koblingsbolten løfter ikke Kontroller: - mateluft. - funksjon til manøverboks. - funksjon til signal- og låsestift. Koblingsbolten går ikke i lås Kontroller: - mateluft. - funksjon til manøverboks. - funksjon til signal- og låsestift. - om skader eller grader har oppstått på koblingsbolt, utløserarm eller underhullsforing. Luftlekkasje Kontroller: - mateluft. - slangetilkoblinger. - funksjon til manøverboks. - funksjon til signal- og låsestift. - spennring på mekanisme. - membran i mekanisme. Mekanisme lar seg ikke manøvrere Koble fra ved å: - Løsne 4 skruer (A). - Demontere lokk og fjær (B, C). - Demontere aksel (D). - Løsne 4 bolter (E). - Løft opp hele mekanismen. a b Bytte av luftlåsestift Fra: Luftlåsestift med 1 nippel Til: Luftlåsestift med 2 nipler g Steng koblingen og bryt mateluften til manøverventilen ved å koble fra hverandre (a), før arbeidet med koblingen påbegynnes. OPEN DRIVE POSITION Demonter slangene (b) (c) (d), y-koblingen (e), luftlåsestiften (f). Demonter nippelen (g) fra kobling og slange. Demontering c n e d f k Monter den nye låsestiften (h), og koble luftslangen (i) til låsestiften og manøverventilens port 2. Monter den nye nippelen (j), Ø 6, og monter den medfølgende luftslangen (k) mellom nippelen og luftlåsestiften. Koble mateluftslangen (Ø 8) til manøverventilens ytre port 1 (m) og hurtigkoblingens hendel (n) iht. fi guren. j OPEN DRIVE POSITION i Kontroller koblingens funksjon med til-/frakobling med tilhenger. OBS! Håndtaket på manøverventilen skal stå nedover i låst kjørestilling, og signal- og låsestiften skal være ubelastet. h Montering m 17

18 VBG Usikret, åpen stilling Figur 1 Versjon 2.0-mekanisme Låst stilling Funksjonskontroll Når mekanismen er låst skal det være en frigang i håndtaket på før bolten beveger seg oppover. Se fi g. 1. Hvis denne frigangen mangler eller hvis mekanismen for øvrig ikke fungerer tilfredsstillende, til tross for at den er godt smurt med olje, skal den umiddelbart byttes. Mekanismen er utstyrt med en signal- og låsestift. Kontroller stiftens funksjon, i låst stilling hhv. usikret/åpen stilling. Se fi g. 1 og 2. Hvis mekanismen er utstyrt med luftservo, se instruksjon for denne. Usikret, åpen stilling Figur 2 Versjon 3.0-mekanisme Låst stilling Slitasjegrenser A Koblingsbolt min. Ø 55,0 mm B Trekkøye maks. Ø 59,5 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Når koblingsbolten er slitt ned til 55 mm skal mekanismen byttes, se fi g. 3. Bruk VBGs slitasjetolk, delenummer , for enkel kontroll. B Figur 3 A A C B D Slitasjegrenser A innerdiameter maks. 59,5 mm B ytterdiameter min. 57,0 mm C innerdiameter maks. 49,5 mm D ytterdiameter min. 44,8 mm E ytterdiameter min. 55,0 mm a E Slitedeler d b c (a) Mekanisme (b) Over- og underhullsforinger (c) Trekkøyets slitering (d) Gummielement 18

19 4 0 0 m l VBG 760 Figur 4 Versjon 2.0-mekanisme Smörjpunkter Snabbkoppling för luftservo Stell av mekanisme Smør mekanismen regelmessig med tynn olje. Bruk helst VBG Mekolje, en spesialutviklet olje med rustløsende og smørende egenskaper. Bruk aldri fett, fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter ( ) se fi g. 3. Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring hver uke. VBG fraråder montering av sentralsmøring. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo versjon 1.0 eller eldre, skal hurtigkoblingen smøres regelmessig med tynn olje. Se fi g. 4 og 5. Bytte av mekanisme 1. Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Figur 5 Versjon 2.0-mekanisme Hvis koblingen er utstyrt med luftservo eller AM-mekanisme, skal mateluften til ventilboksen brytes før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fi re skruene og løfte mekanismen av bygelen. Ved bytte av foring benyttes VBG Serviceverktøy, delenr Trekk ut under- og overhullsforingen oppover. Rengjør, kontroller og smør inn hullet i bygelen. Press inn de nye foringene nedover. Monter mekanismen iht. Montering av mekanisme Montering av mekanisme Sett mekanismen på plass i koblingsbygelen. Monter skruene, men trekk ikke til med fullt tiltrekkingsmoment. Se fig. 6. Kontroller deretter at mekanismen fungerer uten anmerkning, med henblikk på låsefunksjon og opphekting i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer uten anmerkning, trekkes skruene til med tiltrekkingsmoment Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje. Smørepunkter se fi g. 4 og Figur 6 Versjon 3.0-mekanisme 1. Mekanisme 2. Koblingsbygel inkl. horisontalbolt 3. Underhullsforing 4. Overhullsforing 5. Lagerskål 6. Bjelkeskive uten gjenge 7. Bjelkeskive med gjenge 8. Gummielement 9. Mutterskive 10. Kronemutter 11. Låsesats kronemutter 12. Mutterbeskytter

20 VBG 760 Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur mm Kontroll og overhaling av innfesting Gummielementene er slitedetaljer og skal byttes så snart de viser noen form for slitasje, som eksempelvis sprekker, deformasjon osv. Hvis gummielementene er mer enn 2 år, bør de byttes. Se fi g. 7. Kontroller regelmessig forspenningen i gummielementene. Den første kontrollen bør skje etter 500 mil. Kontroller at lagerskålene ikke er bøyd eller har sprekker. Skadde lagerskåler skal byttes. Når koblingen demonteres, eksempelvis for å bytte gummielement eller lagerskåler, skal fastsettingen av horisontalbolten i koblingsbygelen kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs eller bøyd, gjengen er slitt eller skadet, eller koblingsbygelen på annen måte er skadet, skal enheten byttes umiddelbart. Kontroller også at det ikke forekommer sprekkdannelse eller deformasjon på trekkbjelken. Se fi g. 8. Gjenmontering Monter bjelkeskivene på trekkbjelken. Bjelkeskive med gjenger pos. 7, skal plasseres innvendig i trekkbjelken. Tiltrekkingsmoment (tørt) 190 Nm. Se fi g. 9. Monter resterende detaljer iht. fi g. 6. Pass på at gjengen på koblingsbygelens horisontalbolt er godt innsmurt med fett. Hold koblingsbygelen horisontalt, samtidig som kronemutteren skrus til for hånd. Trekk til kronemutteren inntil gummielementet er forspent slik at avstanden mellom lagerskålenes innerkanter er mm. Bruk hylse 70 mm. Se fi g. 10. Lås kronemutteren med låsesats Skruen skal ligge helt innenfor portene på kronemutteren. Se fi g. 11. For å oppnå riktig stilling på skruen kan det i visse tilfelle være nødvendig å plassere maks. en 6 mm skive (delenr , se reservedelskatalog) under kronemutteren. Stryk fett over hele kronemutteren og vær nøye med at mutterbeskytteren vrenges ordentlig på. Dette forhindrer at mutteren ruster fast, og fremtidig service blir enklere. Sørg for at påbygging og underkjøringshinder ikke hindrer koblingens vinkelutslag. Ved 25 vertikalt vinkelutslag eller ved rotasjon på 360 kreves 100 mm fritt rom over og under koblingen. 4-8 mm Figur 11 20

21 VBG 3000 Figur 1a Koblingsbolt Min. Ø 55,0 mm Trekkøye Maks. Ø 59,5 mm Funksjonskontroll I låst stilling skal det være frigang i håndtaket før bolten beveger seg oppover. Hvis det ikke er frigang, eller dersom mekanismen for øvrig ikke fungerer, skal den byttes. Kontroller slitasjegrenser iht. fi g. 1a-b. For enkel kontroll benyttes VBG Slitasjetolk: delenummer Maks. tillatt vertikalklaring i koblingsbolten: 5 mm. Kontroller signal- og låsestiftens funksjon, i låst stilling hhv. usikret/åpen stilling. Se fi g 2. Hvis mekanismen er utstyrt med luftservo, se instruksjon for denne. Maks. Ø 59,5 Stell Maks. 38 Figur 1b Maks. Ø 49,5 Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Figur 2 Usikret, åpen stilling Låst stilling Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring med VBG Mekolje hver uke. Bruk aldri fett, fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter ( ) se fi g. 3. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal hurtigkoblingen smøres regelmessig med tynn olje. Se fi g. 3. Smørepunkter Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Figur 3 Hurtigkobling for luftservo 21

22 VBG 3000 Figur 4 Bytte av mekanisme og foringer Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal mateluften til ventilboksen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demontering av mekanisme, løsne de fi re skruene som holder mekanismen, og løft mekanismen av bygelen. I forbindelse med at man bytter til en ny mekanisme, skal underhullsforingen også byttes. Bytte av foringer, press ut foringene fra undersiden, og press deretter inn de nye foringene ovenfra. Bruk serviceverktøy, delenummer Overhullsforingen er sikret mot vridning av en låsekule. Etter montering av foringen drives låsekulen inn ovenfra, slik at den kommer ned under bygelens plan. Foringens kant monteres vinkelrett mot trekkretningen. Foringene må ikke sveises fast. Se fi g. 4. Plasser mekanismen på koblingsbygelen. Monter skruene, men trekk ikke til med fullt moment. Når mekanismen fungerer uten anmerkning, med henblikk låsefunksjon og opphekting, trekk til skruene med tiltrekkingsmoment Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje. Smørepunkter ( ) se fi g. 3. Bytte av koblingsbygel/trekkbjelkehylse Løsne kronemutteren og demonter koblingsbygelen. Smør hele horisontalbolten på den nye koblingsbygelen med fett. Dette forhindrer rustangrep, og fremtidig overhaling blir enklere. Monter koblingsbygelen og øvrige innfestingsdetaljer iht. fi g. 5. Kontroller at gjengen for kronemutteren er godt smurt. Trekk til kronemutteren. Bruk hylse 85 mm. Tiltrekkingsmoment: Nm. Lås kronemutteren med de to låsepinnene. Fyll mutterbeskytteren delvis med fett. Skru fast mutterbeskytteren med sentrumsskruen Figur Underhullsforing 2. Overhullsforing 3. Mekanisme 4. Koblingsbygel 5. Knytningsvarsler 6. Trekkbjelkehylse 7. Skive 8. Låsepinne 9. Kronemutter 10. Mutterbeskytter 11. Skrue 22

23 VBG 620/623/627 Funksjonskontroll Maks. Ø 59,5 I låst stilling skal det være frigang i håndtaket før bolten beveger seg oppover. Hvis det ikke er frigang, eller dersom mekanismen for øvrig ikke fungerer, skal den byttes. Kontroller slitasjegrenser iht. fi g. 1a-b. Maks. 38 mm For enkel kontroll benyttes VBG Slitasjetolk: delenummer Maks. tillatt vertikalklaring i koblingsbolten: 5 mm. Figur 1a Maks. Ø 49,5 I forbindelse med overhaling av koblingen bør også trekkøyets slitering (delenr ) byttes, for å oppnå maksimal levetid på hele kombinasjonen. Kontroller signal- og låsestiftens funksjon, i låst stilling hhv. usikret/åpen stilling. Se fi g Hvis mekanismen er utstyrt med luftservo, se instruksjon for denne. Stell Figur 1b Koblingsbolt Min. 55 Trekkøye Maks. 59,5 Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring med VBG Mekolje hver uke. Bruk aldri fett, fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter ( ) se fi g. 3. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal hurtigkoblingen smøres regelmessig med tynn olje. Se fi g. 3. Figur 2 Figur 3 Usikret, åpen stilling Hurtigkobling for luftservo Låst stilling Bytte av mekanisme og foringer Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal mateluften til ventilboksen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demontering av mekanisme, løsne de fi re skruene som holder mekanismen og løft mekanismen av bygelen. I forbindelse med at man bytter til en ny mekanisme, skal over og- underhullsforingen også byttes. Bytte av foringer, press ut foringene fra undersiden, og press deretter inn de nye foringene ovenfra. Bruk serviceverktøy, delenummer Overhullsforingen er sikret mot vridning av en låsekule. Etter montering av foringen drives låsekulen inn ovenfra, slik at den kommer ned under bygelens plan. Foringens kant monteres vinkelrett mot trekkretningen. Se fi g. 3. Foringene må ikke sveises fast. Plasser mekanismen på koblingsbygelen. Monter skruene, men trekk ikke til med fullt moment. Kontroller at mekanismen fungerer uten anmerkning, med henblikk på låsefunksjon og opphekting. Når mekanismen fungerer uten anmerkning, trekkes skruene til med tiltrekkingsmoment Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. Smørepunkter ( ) se fi g

24 VBG 620/623/627 Figur 4.1 Figur 4.2 Sprekkdannelsesskade Horisontalbolt A Min. Ø 61,8 B Maks. Ø 67,2 Slitasjeskade Horisontalbolt (A)* Trekkbjelkehylse (B)* *Uten foring Kontroll og overhaling av innfesting Kontroller regelmessig at trekkbjelkehylsen og horisontalboltens kronemutter er trukket fast til. Tiltrekkingsmoment: Trekkbjelkehylse 370 Nm Kronemutter Nm Hvis det er slark i koblingens innfesting i vertikal- eller lengderetning, skal gummielementet og foringen i trekkbjelkehylsen byttes. Bytt også deformerte knytningsstoppere. Demontere koblingsbygel. Rengjør horisontalbolten for oksid og gummirester. Kontroller at horisontalbolten ikke: - er bøyd - har sprekkdannelser (se fi g. 4,1) - er slitt (slitasjegrenser iht. fi g. 4.2) - har kavitasjonsdannelser fra krypestrømskader (se fi g. 4.3) Bytt skadet koblingsbygel. Kontroller også at det ikke forekommer sprekkdannelse eller deformasjoner på trekkbjelken. Ved krypestrømskade skal el-kontakten og dens jordstift kontrolleres. Monter en jordkabel mellom mekanismen og trekkbjelkehylsen, for å eliminere skader på horisontalbolten. Monter koblingsbygelen iht. Montering av koblingsbygel. Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Maks. 0,5 Figur 4.3 Krypestrømskade Kavitasjonserosjon Horisontalbolt 24

25 VBG 620/623/627 12b Figur Overhullsforing 2. Mekanisme 3. Jordkabel 4. Koblingsbygel 5. Underhullsforing 6. Horisontalbolt 7. Gummielement 8. Knytningsstopper 9. Lagerskål, ytre 10. Trekkbjelkehylse inkl. foring 11. Lagerskål, indre 12. Kronemutter 12b. Låsesats kronemutter 13. Mutterbeskytter Montering av koblingsbygel Smør hele horisontalbolten med fett. Dette forhindrer rustangrep, og fremtidig overhaling blir enklere. Monter koblingsbygelen og øvrige innfestingsdetaljer iht. fi g. 5. Kontroller at gjengen for kronemutteren er godt smurt. Trekk til kronemutteren. Bruk hylse 70 mm. Tiltrekkingsmoment: Nm. 4-8 mm Lås kronemutteren med låsesats Skruen skal ligge helt innenfor portene på kronemutteren. Se fi g. 6. Fyll mutterbeskytteren delvis med fett. Monter mutterbeskytteren nøyaktig. Dette forhindrer at den ruster fast, og fremtidig service blir enklere. Trekk til skruene med tiltrekkingsmoment Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. Smørepunkter ( ) se fi g. 3. Figur 6 25

26 VBG 575V/590V a Lufttillförsel på Serviceläge, lufttillförsel av Sikkerhetskontroll Gjennomfør sikkerhetskontrollen en gang per uke. Hvis kontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at koblingens funksjon er nedsatt, skal det gjennomføres service umiddelbart. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo eller AM-mekanisme, skal mateluften til manøverventilen brytes før arbeidet med koblingen påbegynnes. Bryt lufttilførselen ved å vri ventilens røde håndtak (a) en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Hvis koblingen er blitt skadet på grunn av overknytning, utforkjøring eller pårygging, skal kjøringen avbrytes og koblingen byttes. Max 90 Max Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. a b a b c c Funksjonskontroll Koblingen kan åpnes når fangåpningen er i normalstilling eller maksimalt vinklet til sine ytterstillinger, se fi g. til venstre. Løft håndtaket, kontroller at det er lett å heve koblingsbolten og at håndtak og koblingsbolt stanser i opphaket stilling. Versjon 2.0 Versjon 3.0 Åpne og steng koblingen, og kontroller at den stemmer overens med bildene under. Hvis det brukes induktiv giver skal også punkt (d) oppfylles. b a c a b c Kontroller ALLTID at koblingen er stengt og sikret før kjøring. Samtlige kriterier for stengt kobling må være oppfylt før kjøring påbegynnes. Åpen kobling (a) Håndtaket er felt opp ca. 90 (b) Signalstiften er ute (c) Koblingsbolten er haket opp (d) Rød diode lyser i førerhuset Versjon 2.0 Versjon 3.0 Versjon 2.0 Versjon mm Stengt, sikret kobling (a) Håndtaket er felt ned (b) Signalstiften er helt inne (c) Koblingsbolten er nede (d) Grønn diode lyser i førerhuset Versjon 2.0 Versjon 3.0 Versjon 2.0-mekanisme Når koblingen er stengt skal det være ca. 10 mm frigang i håndtaket, før signalstiften beveger seg utover. Dette gjelder bare versjon 2.0-mekanisme. 26

27 4 0 0 m l VBG 575V/590V Innfesting Kontroller at det er mulig å vri koblingen i dens innfesting. Koblingen skal være stengt når vridningen utføres. Kontroller at det er mulig å vri fangåpningen. B Slitasjegrenser A Koblingsbolt min. 47,0 mm B Trekkøye maks. 52,0 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Ytterligere slitasjegrenser fi nnes på side 29. A 1. Smøring Smør koblingen hver uke med VBG Mekolje eller en annen tynn olje. For å oppnå best effekt skal koblingen være åpen når den smøres. 27

28 VBG 575V/590V d Funksjonskontroll luftservo Fell ut det gule håndtaket (d). Trykk på markeringen Press på håndtaket, og vri det samtidig mot urviseren til OPEN. Vri det deretter tilbake til CLOSE. Koblingsbolten skal da stanse i opphektet, åpen stilling. Utfør til- og frakobling med tilhenger iht. Førerinstruksjon. Når koblingen er stengt og sikret, skal en grønn signaldiode lyse i førerhuset. Når koblingen er åpen skal en rød signaldiode lyse i førerhuset. Hvis den grønne dioden lyser til tross for at koblingen er åpen, skal giverens avstand til låsestiften justeres inntil den røde dioden tennes. Justering induktiv giver versjon 2.0. Åpne koblingen og skru inn den induktive giveren inntil den stopper mot låsestiften. Skru tilbake giveren en omdreining (avstanden mellom signalstift og induktiv giver blir da ca. 1 mm). Trekk til låsemutrene, tiltrekkingsmoment maks. 2 Nm. ca 1 mm Hvis koblingsbolten ikke blir stående i åpen stilling: Smør mekanismen med VBG Mekolje, for å løse opp eventuelt overfl ødig fett inne i mekanismen. Versjon 2.0 e f g Kontroll av luftlekkasje Kontroller at det ikke er noen hørbar luftlekkasje i ventil (e), tilkoblingen til lastebilens luftuttak (f), slanger (g) eller servo (h). I ekstrem kulde kan det oppstå en mindre luftlekkasje. Denne elimineres ved å bryte tilluften ved å vri ventilens røde håndtak (d) en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Se anvisninger for Luftservo, side 48. h 28

29 VBG 575V/590V B C A Service - vedlikehold Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved normal bruk. Regelmessig service og vedlikehold er en forutsetning for at koblingen skal fungere godt gjennom hele sin levetid. Lengden på serviceintervallene avhenger av tilhengertype, laster, vei- og klimaforhold m.m. Det er hensiktsmessig å utføre servicen i forbindelse med øvrig ettersyn av kjøretøyet, eksempelvis hver eller km. Minst en gang per år skal koblingen demonteres og undersøkes med henblikk på slitasje, korrosjon, sprekker eller deformasjon. Deler med feil eller slitasje skal byttes. Hvis den daglige kontrollen eller sikkerhetskontrollen viser at noen av slitasjegrensene er overskredet eller at koblingens funksjon er nedsatt, skal det gjennomføres service umiddelbart. At noen av koblingens slitasjegrenser er overskredet, er en indikasjon på at også andre deler krever service. Demonter derfor alltid koblingen fra trekkbjelken, ved service på mekanisme og foringer. Kontroller innfesting og trekkbjelke, og bytt slitte gummielementer og foringer. D Slitasjegrenser A ytterdiameter min. 51,0 mm B innerdiameter maks. 54,0 mm C innerdiameter maks. 36,5 mm D ytterdiameter min. 33,5 mm E ytterdiameter min. 47,0 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm d a b c E e Slitedeler (a) Mekanisme (b) Over- og underhullsforinger (c) Trekkøyets slitering (d) Gummielementene og trekkbjelkehylsens foringer (e) Sliteplate Bytte av mekanisme og foringer Hvis koblingen er utstyrt med luftservo eller AM-mekanisme, skal mateluften til ventilboksen brytes før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fi re skruene og løfte mekanismen av bygelen. Demonter fangåpningen som vist på bilde. 29

30 VBG 575V/590V Service - vedlikehold forts. Bytt foringene ved hjelp av VBG Serviceverktøy. Press ut de gamle foringene nedenfra, og press inn de nye foringene ovenfra, som vist på fi guren. Foringene må ikke sveises fast. Bruk verktøy 7 som styring i overhullsforingen. 3 7a 3 7a 7a 8a 8a 2 3 Demontering underhullsforing Demontering overhullsforing Montering overhullsforing Montering underhullsforing Smør lagerfl atene som fi nnes mellom bygel og fangåpning. Smørepunkter. Plasser fangåpningen (k) i normalstilling på bygelen

31 4 0 0 m l VBG 575V/590V 4xM12x60, 8.8 4xTBRB 80 Nm Plasser den nye mekanismen på koblingsbygelen og monter skruene, men trekk ikke til med fullt moment. Gjennomfør funksjonskontrollen på side 26. Trekk til skruene. Tiltrekkingsmoment M12 kvalitet 8.8, tørt: 80 Nm Smør koblingen med VBG Mekolje. For å oppnå best effekt skal koblingen være åpen når den smøres. 31

32 VBG 575V/590V F G Kontroll av innfesting Demonter koblingsbygelen og rengjør den for oksid og gummirester. Kontroller at koblingsbygelen ikke er bøyd eller har sprekkdannelser. Kontroller slitasjegrensene som vist nedenfor: F maks. Ø 67,2 mm (uten foringer) G min. Ø 61,6 mm Kontroller at det ikke forekommer sprekkdannelse (h) eller deformasjoner på trekkbjelken, og at trekkbjelkehylsen (i) er trukket til ordentlig. Tiltrekkingsmoment M20 kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. VBG 575V VBG 590V h i Montering av trekkbjelkehylse Monter trekkbjelkehylsen (a) med fi re skruer som vist på fi guren. Plane skiver med min. kvalitet 200 HB skal fi nnes under både skruehode og mutter. Tiltrekkingsmoment M20, kvalitet 8.8, tørt: 370 Nm. 4x200 HB 4xM20, Nm Montering kobling Smør inn hele horisontalbolten (b), inklusive gjenger, med fett. Dette forhindrer rustangrep, og fremtidig service blir enklere. Monter innfestingsdetaljene som vist på fi guren. Tiltrekkingsmoment kronemutter Nm. Lås kronemutteren med splittnaglen. Det er svært viktig at splittnaglen ligger helt innenfor portene på kronemutteren, og sikres korrekt som vist på bildet. Smør inn kronemutteren og fyll mutterbeskytteren med fett. Monter mutterbeskytteren. Når koblingen monteres på nytt etter service, skal det alltid brukes en ny splittnagle. j k Bytte av signal- og låsestift versjon 2.0 Løsne de tre skruene som holder lokket. Demonter øvrige detaljer. Rengjør lagerfl atene for låsestiften (j), og smør med tynt fett. Kontroller at sentreringsstiften (k) sitter i sporet sitt. Monter detaljene som vist på fi guren. Hvis det brukes lokk for induktiv giver - juster giveren slik at riktig funksjon oppnås, se side 28. Versjon

33 VBG 575V/590V Bytte av signal- og låsestift versjon 3.0 Demonter stillingsgiver samt signal- og låsestift, som vist i fi g fig 1 fig fig 3 fig 4 1. fig 5 fig 6 33

34 4 0 0 m l VBG 575V/590V Bytte av signal- og låsestift versjon 3.0 forts. fig 7 fig fig 9 fig

35 VBG 8500 Hvis koblingen er utstyrt med Luftservo eller AM-mekanisme skal mateluften til manøverventilen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Bryt lufttilførselen ved å vri ventilens røde håndtak en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Luftservo av eldre type: Bryt lufttilførselen ved hjelp av hurtigkoblingen på mateledningen. Lufttilførsel på Servicestilling, lufttilførsel av Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer alltid klemfare, på grunn av de kraftige fjærene som utgjør koblingens stengefunksjon Funksjonskontroll Når mekanismen er låst skal det være en frigang i håndtaket på før bolten beveger seg oppover. Se fi g. 1. Figur 1 Usikret, åpen stilling Låst stilling Hvis denne frigangen mangler eller hvis mekanismen for øvrig ikke fungerer tilfredsstillende, til tross for at den er godt smurt med olje, skal den umiddelbart byttes. Mekanismen er utstyrt med en signal- og låsestift. Kontroller stiftens funksjon, i låst stilling hhv. usikret/åpen stilling. Se fi g. 2. Hvis mekanismen er utstyrt med luftservo, se instruksjon for denne. Usikret, åpen stilling Figur 2 Versjon 3.0-mekanisme Låst stilling Figur 3 A B Slitasjegrenser A Koblingsbolt min. Ø 47,0 mm B Trekkøye maks. Ø 52,0 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm Når koblingsbolten er slitt ned til 47 mm skal mekanismen byttes, se fi g. 3. Bruk VBGs slitasjetolk, delenummer , for enkel kontroll. Ytterligere slitasjegrenser, se side

36 4 0 0 m l VBG 8500 B A Slitasjegrenser A ytterdiameter min. 51,0 mm B innerdiameter maks. 54,0 mm C innerdiameter maks. 41,3 mm D ytterdiameter min. 38,5 mm E ytterdiameter min. 47,0 mm Vertikalklaring i koblingsbolten maks. 5,0 mm C D E a c b Slitedeler (a) Mekanisme (b) Over- og underhullsforinger (c) Gummielement Smørepunkter Figur 4 Versjon 2.0-mekanisme Snabbkoppling för luftservo Stell av mekanisme Smør mekanismen regelmessig med tynn olje. Bruk helst VBG Mekolje, en spesialutviklet olje med rustløsende og smørende egenskaper. Bruk aldri fett, fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter ( ) se fi g. 4 og 5. Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring hver uke. VBG fraråder montering av sentralsmøring. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal hurtigkoblingen smøres regelmessig med tynn olje. Se fi g Figur 5 Versjon 3.0-mekanisme 36

37 VBG 8500 Bytte av mekanisme Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Figur 6 1 Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal mateluften til ventilboksen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fi re skruene og løfte mekanismen av bygelen. Ved bytte av foring benyttes VBG Serviceverktøy, delenr Trekk ut under- og overhullsforingen oppover. Rengjør, kontroller og smør inn hullet i bygelen. Press inn de nye foringene nedover. Monter låseskiven på nytt (1). Se fi g. 6. Monter mekanismen iht. Montering av mekanisme. Figur Montering av mekanisme Sett mekanismen på plass i koblingsbygelen. Monter skruene, men trekk ikke til med fullt tiltrekkingsmoment. Se fi g. 7. Kontroller deretter at mekanismen fungerer uten anmerkning, med henblikk på låsefunksjon og opphekting i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer uten anmerkning, trekkes skruene til med tiltrekkingsmoment 80 Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje. Smørepunkter se fi g Mekanisme 2. Overhullsforing 3. Koblingsbygel inkl. horisontalbolt 4. Underhullsforing 5 5. Låseskive Kontroll og overhaling av innfesting Figur 8 Gummielementene er slitedetaljer og skal byttes så snart de viser noen form for slitasje, som eksempelvis sprekker, deformasjon osv. Hvis gummielementene er mer enn 2 år, bør de byttes. Se fi g. 8. Kontroller regelmessig forspenningen i gummielementene. Den første kontrollen bør skje etter 500 mil. Kontroller at lagerskålene ikke er bøyd eller har sprekker. Skadde lagerskåler skal byttes. Når koblingen demonteres, eksempelvis for å bytte gummielement eller lagerskåler, skal fastsettingen av horisontalbolten i koblingsbygelen kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs eller bøyd, gjengen er slitt eller skadet, eller om koblingsbygelen på annen måte er skadet, skal enheten byttes umiddelbart. Kontroller også at det ikke forekommer sprekkdannelse eller deformasjon på trekkbjelken. Se fi g. 9. Figur 9 37

38 VBG 8500 Montering av bjelkeskiver Monter bjelkeskivene på trekkbjelken. Bjelkeskive med gjenger, pos. 8, skal plasseres innvendig i trekkbjelken. Tiltrekkingsmoment (tørt) 190 Nm. Se fi g. 10. Figur 10 Montering av koblingsbygel og øvrige monteringsdetaljer Monter resterende detaljer iht. fi g. 11. Pass på at gjengen på koblingsbygelens horisontalbolt er godt innsmurt med fett. Hold koblingsbygelen horisontalt, samtidig som kronemutteren skrus til for hånd Figur Mekanisme 2. Overhullsforing 3. Koblingsbygel inkl. horisontalbolt 4. Underhullsforing 5. Lagerskål 6. Gummielement 7. Bjelkeskive uten gjenge 8. Bjelkeskive med gjenge 9. Mutterskive 10. Kronemutter 11. Låsesats kronemutter 12. Mutterbeskytter 13. Låseskive mm 3 Figur 12 Sørg for at påbygging og underkjøringshinder ikke hindrer koblingens vinkelutslag. Ved 25 vertikalt vinkelutslag eller ved rotasjon på 360 kreves 100 mm fritt rom over og under koblingen. 4-8 mm Trekk til kronemutteren inntil gummielementet er forspent slik at avstanden mellom lagerskålenes innerkanter er mm. Bruk hylse 70 mm. Se fi g. 12. Lås kronemutteren med låsesats Skruen skal ligge helt innenfor portene på kronemutteren. Se fi g. 13. For å oppnå riktig stilling på skruen kan det i visse tilfelle være nødvendig å plassere maks. en 6 mm skive (delenr , se reservedelsliste) under kronemutteren. Stryk fett over hele kronemutteren, og vær nøye med at mutterbeskytteren vrenges på ordentlig. Dette forhindrer at mutteren ruster fast, og fremtidig service blir enklere. Figur 13 38

39 4 0 0 m l VBG 8040 Lufttillförsel på Serviceläge, lufttillförsel av Hvis koblingen er utstyrt med Luftservo skal mateluften til manøverventilen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Bryt lufttilførselen ved å vri ventilens røde håndtak en kvart omdreining mot urviseren til OFF. Luftservo av eldre type: Bryt lufttilførselen ved hjelp av hurtigkoblingen på mateledningen. Advarsel! Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. En åpen kobling innebærer alltid klemfare, på grunn av de kraftige fjærene som utgjør koblingens stengefunksjon. Osäkrat, öppet läge Låst läge Figur 1 Versjon 2.0-mekanisme Usikret, åpen stilling Figur 2 Versjon 3.0-mekanisme Låst stilling A B C B Ø 36,5 mm Ø 42,0 mm 5,0 mm Funksjonskontroll Når mekanismen er låst skal det være frigang i håndtaket før bolten beveger seg oppover. Se fi g. 1. Hvis denne frigangen mangler eller hvis mekanismen for øvrig ikke fungerer tilfredsstillende, til tross for at den er godt smurt med olje, skal den umiddelbart byttes. Mekanismen er utstyrt med en signal- og låsestift. Kontroller stiftens funksjon, i låst stilling hhv. usikret/åpen stilling. Se fi g. 1 og 2. Hvis mekanismen er utstyrt med luftservo, se instruksjon for denne. Slitasjegrenser Når koblingsbolten er slitt ned til 36,5 mm, skal mekanismen byttes. For enkel kontroll, bruk VBG Slitasjetolk, delenr Maks. tillatt vertikalklaring i koblingsbolten: 5 mm Slitasjegrense overhullsforing maks. mål: 54,1 mm Slitasjegrense underhullsforing maks. mål: 31,5 mm A Stell av mekanisme 1. Smør mekanismen regelmessig med tynn olje. Bruk helst VBG Mekolje, en spesialutviklet olje med rustløsende og smørende egenskaper. Bruk aldri fett fordi det har en seig konsistens. Smørepunkter se fi g. 3. Maksimal levetid oppnås ved rengjøring og smøring hver uke. VBG fraråder montering av sentralsmøring. Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal hurtigkoblingen smøres regelmessig med tynn olje. Se fi g. 3. Figur 3 Hurtigkobling for luftservo 39

40 VBG 8040 Bytte av mekanisme Stikk aldri fingrene inn i fangåpningen, klemfaren er stor. Figur 4 Hvis koblingen er utstyrt med luftservo, skal mateluften til ventilboksen brytes, før arbeidet med koblingen påbegynnes. Demonter mekanismen ved å løsne de fi re skruene og løfte mekanismen av bygelen. Ved bytte av foring benyttes VBG Serviceverktøy, delenr Trekk ut under- og overhullsforingen oppover. Rengjør, kontroller og smør inn hullet i bygelen. Press inn de nye foringene nedover. Se fi g. 4. Monter mekanismen iht. Montering av mekanisme. Figur Montering av mekanisme Sett mekanismen på plass i koblingsbygelen. Monter skruene, men trekk ikke til med fullt tiltrekkingsmoment. Se fi g. 5. Kontroller deretter at mekanismen fungerer uten anmerkning, med henblikk på låsefunksjon og opphekting i tilkoblingsstilling. Når mekanismen fungerer uten anmerkning, trekkes skruene til med tiltrekkingsmoment 80 Nm. Smør mekanismen med VBG Mekolje. Smørepunkter se fi g Mekanisme 2. Overhullsforing 3. Koblingsbygel inkl. horisontalbolt 4. Underhullsforing Figur 6 Figur 7 Kontroll og overhaling av innfesting Gummielementene er slitedetaljer og skal byttes så snart de viser noen form for slitasje, som eksempelvis sprekker, deformasjon osv. Hvis gummielementene er over 2 år bør de byttes. Se fi g. 6. Kontroller regelmessig forspenningen i gummielementene. Den første kontrollen bør skje etter 500 mil. Kontroller at lagerskålene ikke er bøyd eller har sprekker. Skadde lagerskåler skal byttes. Når koblingen demonteres, eksempelvis for å bytte gummielement eller lagerskåler, skal fastsettingen av horisontalbolten i koblingsbygelen kontrolleres. Hvis horisontalbolten er løs eller bøyd, gjengen er slitt eller skadet, eller om koblingsbygelen på annen måte er skadet, skal enheten byttes umiddelbart. Kontroller også at det ikke forekommer sprekkdannelse eller deformasjon på trekkbjelken. Se fi g

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Mål for trinn 2 Når du har gjennomført trinn 2, skal du ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å få godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Detaljer

2008 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB

2008 VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB MFC Førerhåndbok Den informasjonen som fi nnes i håndboken er den som er aktuell når førerhåndboken blir produsert. VBG forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifi kasjon og utførelse uten

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS M3-SERIEN

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS M3-SERIEN BULLETIN NR. M3-9907-MSA-05 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO MANUELL KJETTINGTALJE M3-SERIEN TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG REFERANSE. INNHOLD 1. DEFINISJONER... 3 2. TILTENKT BRUK...

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Cycleurope Norge AS Bike manual

Cycleurope Norge AS Bike manual Bike manual DBS og Smart Safety DBS og Smart Safety - Den Beste Sykkelforsikring Din nye sykkel er tyveriforsikret og din egenandel er dekket opp til kr 2.000,- i Smart Safety Sykkelregister. Service-/Forsikringskort

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En ryddesag, buskrydder eller trimmer som brukes uforsiktig eller feilaktig,

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 600 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon Sid Bruksanvisning Sid Tilsynsanvisning Sid Service og rekond Sid 6 Individuelle tilpasninger Sid 8 Monteringsanvisninger

Detaljer

LuKs løsning for reparasjoner for tørre dobbeltclutcher Teknikk/diagnostkk av skader Spesialverktøy/demontering og montering

LuKs løsning for reparasjoner for tørre dobbeltclutcher Teknikk/diagnostkk av skader Spesialverktøy/demontering og montering LuKs løsning for reparasjoner for tørre dobbeltclutcher Teknikk/diagnostkk av skader Spesialverktøy/demontering og montering 7-trinnsgiret 0AM i bilene Audi, Seat, Škoda og Volkswagen Innholdet i denne

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970, K 970 Rescue Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer