KLAGENEMNDA FOR PETROLEUMSSKATT NORSK OLJE OG GASS SKATTESEMINAR 2015 KIRKENES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGENEMNDA FOR PETROLEUMSSKATT NORSK OLJE OG GASS SKATTESEMINAR 2015 KIRKENES"

Transkript

1 KLAGENEMNDA FOR PETROLEUMSSKATT NORSK OLJE OG GASS SKATTESEMINAR 2015 KIRKENES Advokat Jens I. Kobro

2 1. Organisering og plassering Petroleumsbeskatningen spesiell i organisering All ligning skjer av Oljeskattenemnda (OSN), pskl 6 nr 1 a) Klager behandles av Klagenemnda (KN), pskl 6 nr 1 c) Oljeskattekontoret (OSK) legger frem sakene for nemndene OSK har samme rettigheter og plikter som skattekontoret og lederen har etter skattelovgivningen Blant annet rett, og plikt, til å møte og uttale seg når sakene avgjøres i møte 2

3 2. Klagenemndas sammensetning Inntil 7 medlemmer, oppnevnt av Kongen Leder og nestleder skal fylle kravene etter Domstolloven 54, 1. ledd (samme som for høyesterettsdommer og lagmann -> cand jur/master i rettsvitenskap og 30 år) Vedtaksfør når minst 5 og enten leder eller nestleder deltar Kan dele seg i avdeling med 3 medlemmer (krever enstemmighet i avgjørelsene) 3

4 3. Dagens klagenemnd Jens I. Kobro, leder, partner i Advokatfirma Ræder, cand jur og bedriftsøkonom, medlem i OSN og KN fra 2006, nestleder fra 2011 og leder fra 2014 Solveig I. Lindemark, nestleder, skattedirektør i ABB, cand jur, medlem av KN fra 2014 Annette Alstadsæter, førsteamanuensis ved UiO, doktorgrad i økonomi, medlem av Scheelutvalget, medlem av KN fra 2014 Anne Cathrine Ellingsen Berg, partner i Advokatfirma Rasmussen & Broch, cand jur og bedriftsøkonom, medlem av KN fra 2012 Torberg Falch, professor i økonomi ved NTNU, medlem av KN fra 2010 Arve Kopperdal, statsautorisert revisor, medlem av KN fra 2014 Wenche Brunstad Riiser, advokat i Norske Skog, medlem av KN fra

5 4. Klagenemndas oppgaver Overprøve OSN avgjørelser Enten klage fra skattyter, innen 3 uker, 6, 1. ledd c) Eller etter krav fra OSK, 6, 1. ledd g) i.f. (antatt frist 3 uker) FIN kan instruere OSK til å kreve overprøving I spørsmål av liten betydning for skatten, kan KN endre til gunst uten realitetsbehandling, men skaper ikke presedens, 6 nr 1c), Avgjørelse treffes ved kjennelse, som ikke kan påklages. Må overprøves ved søksmål, frist 6 mnd fra klagen er avgjort, 6, 3. ledd Klagenemnda kan ikke instrueres 5

6 5. Praktisk arbeidsform forberedelse fra OSK FIN kan gi forskrifter om organisering og saksbehandling, ikke gjort OSK er sekretariat og forbereder saken Utarbeider et klagenotat Litt om saksforhold og ligning Varsel om endring Korrespondanse mellom OSK og skattyter OSNs behandling Klagen omtales nærmere OSKs bemerkninger OSKs forslag 6

7 5. Praktisk arbeidsform forberedelse fra OSK forts. Klagenotatet forelegges for skattyter Skattyter inngir tilsvar til klagenotatet OSK lager et kort sammendrag av saken Sammendraget forelegges skattyter Saksmappe med klagenotat, tilsvar, sammendrag og vedlegg oversendes deretter til KNs medlemmer Typisk fra sider 7

8 6. Praktisk arbeidsform forberedelse av KN Møter, normalt månedlig Møter avsluttes med å bestemme saker til behandling på neste møte KNs medlemmer går gjennom sakene på egen hånd før møtet Grundig forberedt Ulike innfallsvinkler 8

9 7. Praktisk arbeidsform i møtet Møtet ledes av KNs leder (evt nestleder) OSK er normalt representert på møtet, KNs sekretær, Avdelingsdirektør med særlig ansvar for KN Oljeskattedirektøren tidvis En eller flere saksbehandlere for den aktuelle saken Møteleder skisserer saken og problemstillingen, åpner for spørsmål og/eller kommentarer fra medlemmene KNs medlemmer kan stille spørsmål til saksbehandler/osk, særlig knyttet til faktum I en del tilfeller etterlyser KN flere opplysninger og skattyter kontaktes Ganske omfattende diskusjoner med ulike oppfatninger og synspunkter Saken kan diskuteres i ett eller flere møter 9

10 8. Praktisk arbeidsform særlig om vedtak Når KN har konkludert foreløpig i saken, utarbeider OSK et utkast til vedtak etter KNs retningslinjer KNs medlemmer går gjennom utkastet før neste møte og kommer med forslag til endringer Mer omfattende endringer sendes ofte ut på forhånd (hvis tid) Mindre endringer tas i møtet Ofte lages det mer enn ett utkast Når endelig utkast er ferdig, fattes vedtaket og signeres Siste endringer sendes leder for godkjennelse før utsendelse til skattyter 10

11 9. Spørsmål om skattyters deltakelse i møte Kommer av og til spørsmål om å få møte i KN Konsekvent avslått Er en skriftlig nemndsbehandling og ikke muntlig domstolsbehandling Ville kreve ytterligere tid og ressurser Meget ressurssterke skattytere med topp rådgivere ->må antas å få frem det vesentlige skriftlig Skattytere kan få møte med OSK Meget stor grad av kontradiksjon Ubalanse ved at OSK og ikke skattyter er representert?? 11

12 10. Utfall i KN 2013: Behandlet i alt 20 saker Ligningen fastholdt i 8 saker (40 %) Endret til ugunst 0 Delvis medhold i 5 saker (25 %) Helt medhold i 7 saker (35 %) 2014: Behandlet i alt 26 saker Ligningen fastholdt i 19 saker (73 %) Endret til ugunst i 1 sak (4 %) Delvis medhold i 2 saker (8%) Helt medhold i 4 saker (15 %) 12

13 11. Tips til skattyter Skriv kort! Kom med opplysninger Ikke gjenta anførsler fra klagen i tilsvaret Poengter det som er nytt - kort 13

Nemndsstruktur Norsk olje og gass skatteseminar 2015

Nemndsstruktur Norsk olje og gass skatteseminar 2015 Nemndsstruktur Norsk olje og gass skatteseminar 2015 BAKGRUNN: GENERELL KLAGEREFORM Våren 2014: Høringsforslag fra FIN - ny klagenemndsordning på skatteområdet Utvinningsselskapene ikke omfattet, ikke

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a.

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a. NR. 1 2014 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 8 Konferanse om nemndsstruktur SIDENE 9 10 Klagenemnda for MVA SIDENE 11 12 Skatteklagenemnda

Detaljer

Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til justert styreinstruks for NTE Holding AS

Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til justert styreinstruks for NTE Holding AS NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201200005-9/010 Steinkjer, den 04.05.2012 Til bedriftsforsamlingens medlemmer: ------------------------------------------ Sak 8/2012 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda. Ikrafttredelse 1. januar 2009

Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda. Ikrafttredelse 1. januar 2009 Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda Ikrafttredelse 1. januar 2009 1 Forsikringsklagekontoret Forbrukerrådet (FR), Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Ann-Cathrin Øien 02.03.2015 Katharina Kvitvik Telefon Deres referanse Vår referanse 22077352 2014/846650 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget

Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget Evaluering av Advokatforeningens disiplinærordning Utredning fra Evalueringsutvalget Avgitt til Advokatforeningens Hovedstyre 20. mai 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNSTILLINGENS HOVEDINNHOLD 1 1.1 ORGANISERING

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid utgjorde rundt 6-7 måneder i 2004.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid utgjorde rundt 6-7 måneder i 2004. 1 Pasientskadenemnda (PSN) hadde den 1. januar 2004 319 løpende saker under behandling. I løpet av 2004 har PSN mottatt 724 nye saker, herunder 660 klagesaker og 64 begjæringer om gjenopptak. I løpet av

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013 7. mai 2013 Advokat Andreas Bullen (Phd) Del A: Innledning Skatteloven

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte SKATTE BETALEREN Nr 6 2011 www.skattebetaleren.no Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år Denne damen vil du ikke møte Her forsvinner pengene dine Bruk BSU

Detaljer

KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER

KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER INSTRUKS FOR NDFs DOMSUTVALG 1. Domsutvalget skal på vegne av NDF avgjøre skyld og straffereaksjoner mot klubber eller enkeltpersoner som har forbrutt seg mot gjeldende lover

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

UTV-hefter gjennom 90 år! NR. 2 2008 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder. SIDE 4 UTV 90 år

UTV-hefter gjennom 90 år! NR. 2 2008 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder. SIDE 4 UTV 90 år NR. 2 2008 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 4 UTV 90 år SIDE 6 Ny faglig utfordring for ansatte i etaten: Master i skatte- og avgiftsrett SIDE 8 Skatt Vest: En statusrapport

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer