naturligvis VIL IKKE! Offentlig informasjon Vellykket kampanje om elektrisk avfall Se hva vi fant i de hvite posene!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "naturligvis VIL IKKE! Offentlig informasjon Vellykket kampanje om elektrisk avfall Se hva vi fant i de hvite posene!"

Transkript

1 naturligvis Kundemagasinet fra Reno-Vest 3/2009 Tas vare på! Offentlig informasjon VI VIL IKKE! Vellykket kampanje om elektrisk avfall Se hva vi fant i de hvite posene! Derfor øker renovasjonsgebyret i 2010 Juleinformasjon med åpningstider...og masse mer! Naturligvis 1

2 Berit har ordet Julen er over oss igjen med rydding og rengjøring, noe som igjen genererer større avfallsmengde. De fleste vesterålingene er pliktoppfyllende med kildesortering mens noen har et mer avslappet forhold til dette. En ny plukkanalyse på de hvite posene viste at 80 % av innholdet skulle vært i oransje pose. For en vanlig husholdning bør det ikke være mer enn en eller to hvite poser på hver tømming. Keramikk, hermetikkbokser, metalltuber, kattesand og aske er stort sett det eneste som skal i hvit pose. Alt annet bortsett fra matavfall skal i oransje pose og rød sekk. Det er kjempeviktig at alt som inneholder elektronikk og alt av farlig avfall Vær miljøbevisst! (spraybokser, maling, etsende vesker osv) må utsorteres. Det er disse stoffene som er med og forurenser miljøet slik at det hos mennesker er observert farlige giftstoffer i blodet og hos ammende mødre er det påvist i mors melken. Denne tendensen jobber vi aktivt med å snu og hver og en av innbyggerne må være med å ta sitt ansvar. Som dere ser i årets siste utgave av Naturligvis må vi øke gebyrene med ca 200 kr halvåret (190 ltrs beholder) for Grunnen til dette er rammebetingelsene vi har å forholde oss til. 1. juli 2009 kom deponiforbudet som gir forbud mot å legge alt av brennbart materiale på deponi. Dette avfallet må nå kjøres til Kiruna til forbrenning og energigjenvinning. Tidligere ble deler av dette kjørt til Bremnes og behandlet i eget anlegg på en enklere og billigere, men mindre miljøvennlig måte. Selvkostregnskapet for årene viser et underskudd på innsamling og sluttbehandling av husholdningsavfall. Deler av dette dekker vi nå inn med gebyrøkning i Gebyrene i Vesterålen har vært blant de laveste i Nord- Norge i mange år. Selv etter økningen vil vi ha et lavere gebyr enn flere av de andre renovasjonsselskapene i landsdelen. Det er store utfordringer i bransjen. Rammebetingelsene endrer seg stadig og vi er svært opptatt av å finne gode sluttbehandlingsløsninger som både gagner miljøet og innbyggerne. Dette krever stor innsatsvilje og samarbeid på tvers av kommunale og regionale grenser. Reno-Vest er ISO sertifisert og vi tar kundene våre på alvor. Vi ønsker å fremstå som serviceinnstilte, løsningsorienterte og miljøbevisste kundebehandlere. Vi mener at vi gjør Vesterålens viktigste jobb. Både privatkunder og næringsliv ville få store problemer dersom ikke avfallet jevnlig ble hentet og behandlet. Det er en selvfølge for oss i et velorganisert samfunn at alt av avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Det skal vi fortsette med også i fremtiden og forhåpentligvis med god hjelp og med våre kunder som samarbeidspartnere. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle våre husholdningskunder ei riktig god jul og et godt nytt år. Kjære leser! Nå er det like før julehøytiden senker tempoet vårt og innbyr til kos, god mat og hyggelig samvær. Nå i innspurten håper jeg du tar deg tid til å lese dette kundemagasinet fra oss. Her står det mye som er viktig å kjenne til blant annet om hva som skjer med det innsamlede avfallet, dine og våre plikter og om den nasjonale innsamlingsaksjonen for småelektriske duppeditter. Og her er mye mer, bare se! Denne gangen er vi stolte over at hele trykksaken er svanemerket. Hva betyr så det? Jo, papiret er 100 % resirkulert, og trykkeriet som har trykket Naturligvis har produksjon som er svanemerkelisensiert. De kan garantere at alle produksjonsprosesser skjer innenfor klart definerte helse- og miljøkrav. Med denne utgivelsen gjør vi det vi kan for å sikre at du har oppdatert informasjon om din renovasjon. Så er det opp til deg å lese! Torunn ønsker god lesing! Foto: Caroline Meier Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom Åpen 2 Naturligvis Utgiver: Reno-Vest IKS Ansvarlig redaktør og tekstforfatter: Torunn A. Ulriksen Kundesenter Tlf.: E-post: Opplag: stk. Design: Trykket på 100 % resirkulert papir. Svanemerket trykksak fra Vizuelli. Trykket hos PK Trykk Forsideillustrasjon: Tor Kvarv

3 1 2 Hjemme sorteres avfallet i fargede poser. Her kan du følge reisen til avfallet ditt Når avfallsbeholderen din tømmes hjemme hos deg, er det starten på en krevende prosess for å gjenvinne mesteparten av av fallet. På en fast dag annenhver uke tømmes avfallsbeholderen. 3 Avfallet tømmes på Optibag-transportbandet. 4 Egnede kjøretøy, avansert teknologi, engasjerte medarbeidere og kvalitet i alle ledd er stikkord for en miljøvennlig og kostnadseffektiv håndtering av det som kastes. Grunnlaget for at dette systemet skal fungere godt, legges hjemme i kjøkkenbenken hos hver enkelt av oss. Med å følge vår sorteringsanvisning bidrar vi alle til at det vi kaster kan brukes til noe det blir en ressurs i stedet for bare søppel. Godt å vite at vi kan gjøre vår del for miljøet og det hjemme i kjøkkenbenken! VISSTE DU AT: Av alt det avfallet som husholdningene i Vesterålen kastet i avfallsdunken i fjor gikk 70 prosent til gjenvinning og 30 prosent ble lagt på deponi. I løpet av fjoråret ble det samlet inn tonn med husholdningsavfall fra våre husstander. Dette gir et gjennomsnitt på 321 kg avfall per person i Vesterålen i Posene leses optisk (via kamera) og en arm slår hver farge i en egen container. 5 Nå er containeren med grønne poser med matavfall klar til å fraktes til Lofoten for kompostering. Matavfallet blir altså til jord Innholdet i den røde sekken sorteres og en del, som drikkekartong, sendes til resirkulering, og det som er tilgriset, sendes til forbrenning. De hvite vrengte handle nettene med deponirest sendes til Bremnes for deponering. Det er nesten ingen ting som skal i disse posene se side 5. De oransje posene sendes til det nærmeste forbrennings anlegget for oss, og det er i Kiruna. Det brennbare avfallet blir dermed til energi. Naturligvis 3

4 Deponiforbudet og konsekvenser for kildesorteringen Vi i Reno-Vest IKS er stolte av å holde en høy miljømessig profil, der vi til enhver tid sørger for at avfallet blir viderebehandlet etter prinsippet om beste anvendelige teknologi (BAT). På deponiet kan vi legge en del avfall fra husholdninger og fra næringslivet. I tidligere tider ble det deponert mer eller mindre alle typer avfall der, foruten farlig avfall. Fra og med 1998 ble det forbudt å legge alt av vå t- organisk avfall (matavfall) på deponier i Norge. Da innledet vi et samarbeid med Lofoten Avfallsselskap om å sende matavfallet til Lofoten, der det blir kompostert til jord. Fra samme år valgte vi å endre vår løsning på behandling av det brennbare avfallet fra husholdningene (oransje pose). Vi valgte å sende dette avfallet til Kiruna Varmeverk, til energiutnyttelse, da dette er en klart mer miljøvennlig løsning kontra å legge dette på deponi. Organisk nedbrytbart avfall er den største kilden til utslipp av metangass, som er meget skadelig for miljøet vårt. I tråd med myndighetenes intensjon om å redusere utslipp av nettopp denne gassen, ble det fra 1. juli 2009 innført forbud mot å deponere alle typer organisk nedbrytbart avfall på deponier i Norge. Dette førte til at vi måtte sørge for andre løsninger for viderebehandling av avfall som tidligere har gått på deponi. Dermed måtte vi øke andelen av avfall som går til energiproduksjon, i vårt tilfelle til nærmeste forbrenningsanlegg i Kiruna. Dette har ført til økte kostnader til behandling av avfallet. Konsekvenser Siden vi ikke lenger kan legge avfall som er organisk nedbrytbart på deponiet, vil dette få noen konsekvenser for deg når du sorterer avfallet hjemme. Den hvite posen fra husholdningen må ikke inneholde avfall som vi ikke kan legge på deponiet. Det betyr at du må være påpasselig når du sorterer avfallet i kjøkkenbenken din. Vi foretok nylig en analyse for å stadfeste karakteren på avfallet i den hvite posen, og resultatet fra plukkanalysen var dessverre meget nedslående. Av samtlige hvite poser med restavfall, var det kun 2-3% av disse som inneholdt avfall som skal ligge i posen og som dermed kan legges på deponi. Resten inneholdt brennbart avfall og noe matavfall. Dette verken ønsker eller kan vi fortsette med. I klartekst betyr dette at de av våre husholdningskunder som slurver må bli flinkere til å sortere! DEPONIREST hvit pose/hvitt vrengt handlenett Aske Keramikk Porselen Blikkbokser/metall Ideelt sett burde det kun være 1-2 hvite poser i en 190 liters avfallsdunk, når våre renovatører kommer for å tømme. De aller fleste posene burde være grønne og oransje. Så fremst at det ikke blir korrekt innhold i de hvite posene, vil dette medføre at vi må finne andre løsninger for dette avfallet. Alle andre løsninger enn deponering er dyrere, og kan føre til at vi alle sammen må betale mer for å bli kvitt avfallet. Kattesand 4 Naturligvis

5 Som et ledd i å forbedre bruken av den hvite posen vil våre renovatører gi tilbakemelding til de husholdningskundene som har for mange hvite poser i avfalls beholderen sin. Dersom du skulle få en slik tilbakemelding, er det nettopp fordi vi ønsker at du kan stå sammen med oss i en miljøvennlig behandling av avfallet. Samtidig bidrar du til at kostnadene ikke blir unødvendig høye. Vi vil i fremtiden gjennomføre kvartalsvise analyser av avfallet fra husholdningene, slik at vi kan se om vi samlet sett er blitt flinkere til å sortere. Resultatene av disse analysene vil vi publisere i kundemagasinet Naturligvis så følg med i neste nummer og sorter i vei! Slik så det ut i de hvite posene som ble åpnet for kontroll av innholdet. Stort sett alt hører til i den oransje posen! Og husk: Ikke noe miljøfarlig avfall må kastes i husholdningsavfallet. Naturligvis 5

6 Ditt og vårt ansvar! I kommunene er det lovpålagt innsamling av husholdnings - avfall jamfør lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Ansvarsområdene reguleres i Renovasjonsforskriften som er vedtatt i hver kommune. Alle bebodde og benyttede eiendommer i kommunen er pliktig til å delta i den offentlige renovasjonen. Vi har laget et sammendrag av hvilket ansvar Reno-Vest er pålagt og hvilket ansvar du har som abonnent/kunde. Ditt ansvar som abonnent/ kunde: Du er ansvarlig for avfallet ditt inntil det er hentet av renovatør. Plikt til å kildesortere husholdningsavfallet i henhold til sorteringsguiden. * Ansvar for renhold av avfallsbeholderen. Sørge for at adkomst og lokk er ryddet for snø om vinteren, samt at adkomsten er sandstrødd ved behov. Ikke fylle mer i beholderen enn at lokket slutter tett til. På tømmedagen skal avfallsbeholderen settes fram innen kl nærmest mulig veien med håndtaket mot vei. Eventuell sikringsordning av beholder skal ikke være til hinder for renovatørens arbeid. Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal umiddelbart meldes til Reno-Vest. Vårt ansvar som avfallsselskap: Informere kundene om gjeldende renovasjonsordning. Tømme avfallsbeholderen annen hver uke. Renovatør tømmer beholder og setter den på plass inntil tre meter fra vei, eventuelt i horisontal stilling dersom værforholdene tilsier det. Utlevering av avfallsbeholder og bytte av beholder ved slitasje etter normal bruk. Gratis utlevering av grønn og oransje pose samt rød sekk når ønsket pose er knytt på avfallsbeholderen. Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet vil det bli gitt melding om at dette må rettes. Når forskriftsmessig levert avfall er samlet inn (tømt), er det avfallsselskapets ansvar og eiendom. Hele avfallsforskriften kan leses på våre hjemmesider: * Mangler du sorteringsguiden? Denne kan du enten få tilsendt ved å henvende deg til oss eller du finner den ved å besøke oss på 6 Naturligvis

7 Renovasjonsgebyret øker i 2010 her ser du HVORFOR Betyr dette at Reno-Vest har høyere gebyr enn andre renovasjonsselskaper? Nei per 2009 har vi lavere gebyr enn de fleste i Nord-Norge. Stort sett alle selskapene øker sitt gebyr for 2010 og vi vil dermed ligge på nivå med de fleste det er naturlig å sammenligne seg med (relativt få husstander og lange avstander.) Styret og representantskapet har godkjent budsjettet/gebyret for Reno vasjonsgebyret for 2010 øker for å forsvare økte behandlingskostnader. Dette er årsakene til økningen av renovasjonsgebyret: 1. Konsumprisindeks. Vi legger i utgangspunktet til grunn en økning på 2,5 prosent for Deponiforbudet: Økte krav fra myndighetene til miljømessig behandling av avfallet fører til høyere kost nader. Fra 1. juli 2009 ble det i Norge innført et statlig deponiforbud (omtalt i septemberutgaven av Naturligvis og i denne utgaven på side 4 og 5.) Alt brennbart materiale kjøres nå til forbrenning ved det nærmeste forbrenningsanlegget for oss, i Kiruna. Tidligere ble deler av dette av fallet lagt på deponi og behandlet i egne anlegg på en enklere og billigere, men mindre miljøvennlig måte. 3. Transportkostnadene øker når en vesentlig større mengde avfall skal forbrennes i Kiruna, 355 kilometer unna. 4. Selvkostregnskap Kostnadene forbundet med innsamling av husholdningsavfall skal dekkes inn gjennom gebyr i tråd med prinsippet om at forurenser betaler (Forurensningsloven 34). Grunnlaget for å beregne hva forurenser skal betale gjøres gjennom selvkostanalyser. Den renovasjonen som omfattes av gebyret skal følgelig verken subsidieres av, eller subsidiere, øvrig aktivitet. Vårt selvkostregnskap for årene viser et underskudd på over tre millioner kroner for husholdningsavfallet. Deler av dette underskuddet dekkes nå inn av gebyrøkningen. Økningen i gebyret betyr at du betaler ca kr 200,- mer når du får fakturaen fra oss i mars og i september (190 liter avfallsbeholder). Naturligvis 7

8 Å jobbe som renovatør innebærer henting og tilbake setting av avfallsbeholdere langs veiene i Vesterålen. Dette pågår mens den store renovasjonsbilen ofte står i vei kanten. Når bilister har det for travelt forbi kan det oppstå farlige situa sjoner! Vi ber bilistene vise hensyn til våre renovatører! På to uker har renovatørene våre vært rundt i Vesterålen og tømt avfallsbeholderne hos alle husstandene. Dette medfører kjøring i alle deler av øyriket vårt. Kjøring og ikke minst stopping, på alle mulige steder langs veiene. Av og til opplever renovatørene farlige situasjoner. Vi henstiller deg som er bilist til å vise hensyn når du ser Reno- Vestbilen eller en renovatør på jobb i veikanten. Brems ned i god tid før du når frem til bilen husk at det er en glatt årstid vi har fremfor oss og kjør rolig forbi når du har god sikt og klar bane. Våre renovatører skal selvfølgelig også vise hensyn i trafikken. Som vi har nevnt på side 6 har du som eier av avfallet ansvar for at tømmingen er forsvarlig. Vi minner om at: Avfallsbeholderen skal settes nærmest mulig vei på tømmedagen. Det skal være kortest mulig avstand fra bilen til hver avfallsbeholder, nettopp for å sikre en grei håndtering av denne. Dersom handtaket på avfallsbeholderen peker ut, blir den mye lettere å tømme. Da slipper renovatørene å snu på utallige tunge avfallsbeholdere. Til de som fester avfallsbeholderen: Pass på at det er lett for renovatøren å få løs denne, ikke lag knute men sørg for at tråden løsner lett. Nå som det går mot kaldere tider: Husk at det er avgjørende for tømming av avfalls beholderen at snøen er fjernet og at det er strødd dersom det er glatt. Husk at det er ditt ansvar å legge til rette for tømming. Pass på at greiner ikke henger utover veien: og skaper dårlig framkomst for renovasjonsbilen eller renovatørene. Hver hageeier er ansvarlig for dette. I en travel juletid skal du i hvert fall ikke uroe deg over at avfallet skal hope seg opp for avfallsdunken den tømmer vi! Vi sees! 8 Naturligvis

9 Revisjon av vårt system for kvalitets- og miljøstyring Vi i Reno-Vest er stolte over å være sertifisert i henhold til ISOstandardene 9001 (kvalitetsstandarden) og (miljøstandarden). Dette er vårt styringsverktøy for kvalitet og miljø. Reno-Vest har sin aktivitet både innenfor lovpålagt husholdningsrenovasjon og i konkurranseutsatte områder, og vi vil fortsatt fokusere på å være konkurransedyktig på hele avfallsmarkedet. Systemet for kvalitets- og miljøstyring er en viktig faktor for at vi skal lykkes. Teknologisk Institutt Sertifisering AS har nettopp utført en kvalitetsrevisjonen hos oss. I konklu sjonen av revisjonen trekkes det fram at det fortsatt ble forevist en meget god og grundig prosess ved kartlegging av miljøaspekter, etablering av mål og handlingsplan hvor flere i organisasjonene på flere nivåer/avdelinger er trukket inn i prosessen. Produksjonsprosessene er under god styring. Anlegget fremstår som velorganisert og ryddig både ute og i de lagerlokaler som ble besøkt. Det er god samhandling mellom de tre bedriftene. De som ble intervjuet viste stort engasjement og stolthet over virksomheten og sin egen jobb. Verdimålene ( våre felles verdier ) er implementert i virksomheten. Det ble fremlagt gode planer for informasjonsarbeid mot kunde og omgivelser. Revisjonen viste ingen avvik, og vi skal jobbe videre med noen forbedringspunkter som ble trukket fram. Revisjonen viser at vi jobber målrettet med kvalitetsforbedringer og at vi er kommet langt i vårt kvalitetsarbeid og det skal hver enkelt medarbeider ha sin del av æren for! Det som er viktig nå fremover er å fortsette den gode arbeidsinnsatsen slik at vi leverer god kvalitet. Naturligvis 9

10 Vellykket nasjonal og lokal kampanje om elektrisk avfall! Operasjon Duppeditt den nasjonale og lokale kampanjen for innsamling av elektrisk avfall november medførte at store mengder kassert småelektronikk ble samlet inn. Målet var å samle inn kasserte duppeditter tilsvarende to Eiffeltårn, omkring tonn duppeditter. Om vi klarte målet vet vi ikke enda, men tallene kommer! Her i Vesterålen har vi i Reno-Vest bidratt med å få frem dette viktige miljøbudskapet på en rekke måter: Du la kanskje merke til vår helsides avisannonse i fulldistribuert avis i uka før kampanjen? Slik nådde vi ut til stort sett alle våre husholdningskunder. Vår film om elektrisk avfall ble lagt ut på vår nettside ved kampanjestart. Film om det øvrige miljø farlige avfallet er under utarbeidelse, så det er lurt å følge med på vår nettside. Bussene i Vesterålen kjører rundt med vårt miljø budskap. Et samarbeid med avfallsselskapene i Nordland medførte at de fleste busser i Nordland viser frem vår felles miljøplakat. Er du på kino i Sortland eller Stokmarknes i ukene 45, 50, 51 og 52, får vi frem budskapet om at elektrisk avfall må leveres inn. Vår oppmuntring om å skaffe gratis rød boks for nettopp miljøfarlig avfall trekker vi frem i våre kundemagasin og media. Pressemelding ble sendt ut for å få fokus på at dette er Norges største miljødugnad! Det viktige er å øke kunnskapen om korrekt innlevering og miljøkonsekvensene ved å ikke levere inn småelektronikk på en riktig måte. Rom ble ikke bygget på en dag, og gode miljøvaner skapes ikke gjennom en kort miljøkampanje. Så vi i Reno-Vest vil fortsette dette viktige arbeidet, ikke minst ved å fokusere på vår røde boks for miljøfarlig avfall!... de oftest leverer duppedittene tilbake dit de kom fra, nemlig til forhandleren. VISSTE DU AT: En ny undersøkelse viser at hele 72 prosent av nordlendingene det siste året har benyttet seg av returordningen for kassert småelektronikk, og at de oftest leverer duppedittene tilbake dit de kom fra, nemlig til forhandleren. Det gjør Nordland til norgesmester på samarbeid mellom forbruker og forhandler. En befolkningsundersøkelse foretatt av Norstat for Operasjon duppeditt småelektronikkampanjen 2009 viser at nordlendingene er svært flinke til å levere gamle duppeditter på riktig måte. Og de foretrekker å ta tingene tilbake der de kom fra nemlig til forhandleren. - Det er veldig gledelig å se at vi faktisk er de flinkeste i hele landet på å levere til forhandler. Undersøkelsen viser at forbrukere i Nordland opplever det som svært enkelt å levere på denne måten, og det gjør meg stolt av både forbrukere og forhandlere, sier Anne Marie Øygarden prosjektleder i Operasjon Duppeditt. 10 Naturligvis

11 Du som allerede er en mester og har tatt den røde boksen for miljøfarlig avfall i bruk: Send oss noen ord om dine erfaringer med å samle ditt miljøfarlige avfall i den røde boksen og levere det inn på en av våre gjenvinnings stasjoner. Vi trekker ut tre heldige vinnere som får et gavekort på kr 1.000,- hver.* Vi har en jevn strøm av kunder som henvender seg til en av gjenvinningsstasjonene for å få en rød boks. I brosjyren som følger med kan man lære mer om hva som er miljøfarlig avfall. Boksen har barnesikring og er lett å plassere på en egnet plass i garasjen, boden eller kjelleren. Gjenvinningsstasjonen stikker du innom når det passer og vi Reno-Vest sørger for at alt det miljøfarlige avfallet blir sortert og sendt til godkjent viderebehandling. En varm takk fra naturen til deg som passer på at det miljøfarlige avfallet blir levert inn! Det viktige er å ha den røde boksen tilgjengelig For er du som de fleste av oss så har du en masse elektriske småting som ikke er i bruk lenger men som er lagret i huset ditt. I skuffer, hyller og skap dukker de opp når vi får ryddeiver. Da plukker vi frem fjern kontroller, ladere, gamle mobiltelefoner, diverse ledninger, cdspillere, leker som går på batteri etc. Det er da du henter fram rødboksen og legger disse kasserte tingene i den, enkelt og trygt. Kast dette for all del ikke i avfallsdunken. Da er faren stor for at det spres miljø gifter i naturen og det ønsker vi jo ikke! Ryddeiver har vi også av og til i garasjen, boden og kjelleren. Da legger vi rester av maling, lakk, lim, rengjøringsmidler, batterier, lyspærer etc i den røde boksen. VISSTE DU AT: I vår kundetilfredshetsmåling svarer 79 % av de spurte at det er meget sannsynlig at de vil benytte seg av tilbudet med den røde boksen for miljøfarlig avfall. Dette er kjempebra! Det betyr at vi har nådd ut til våre kunder med vår store satsing på å få miljøfarlig avfall ut av det vanlige husholdningsavfallet. Det viktigste du og jeg kan gjøre for miljøet er å sortere ut alt miljøfarlig avfall slik at det ikke legges i avfallsdunken, men blir levert inn til korrekt viderebehandling. Den røde boksen skal gjøre dette lettere for deg. * Vinnerne bekjentgjøres i neste Naturligvis som kommer i posten i mars. Naturligvis 11

12 Det er stas å få besøk av så miljøengasjerte ungdommer, fra venstre Ingeborg Gjærum, Øystein Tordahl, Ingrid Skjoldvær og Lise Blekastad i Natur og Ungdom. (Foto: Hilde Jørgensen i Bladet Vesterålen) Engasjerte ungdommer i Natur og Ungdom Dere fremstår som offensive og engasjerte i miljøarbeid derfor valgte vi å besøke Reno-Vest sa Natur og Ungdom da de spurte om å få komme på besøk 18. juni. Du kan tro Natur og Ungdom fikk en varm velkomst når de gir en så flott begrunnelse for besøket! Vi fikk fortalt om vårt arbeid med kildesortering og gjenvinning og om våre kommunikasjonstiltak. Vi trakk spesielt fram vår aktive miljøinnsats gjennom prosjekter som rød boks for å få samlet inn miljøfarlig avfall. Vi hadde en grundig omvisning av regionmottaket i Ramnflauget, fordi Natur og Ungdom understreket at de er opptatt av sortering og behandling av avfall. Derfor var svært interessant å få besøke Reno-Vest sitt regionmottak hvor store mengder av avfallet i Vesterålen blir sortert. Vi synes det er flott at ungdom engasjerer seg i miljøarbeid og det er godt å vite at vårt miljøengasjement blir lagt merke til! 12 Naturligvis

13 Har du en bror, søster, nevø eller niese? Gi dem årets mest miljøvennlige gave. JULEGAVEN SOM VARER I ET HELT ÅR! Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Vi gir barna miljøtips, tilbyr mye moro og aktiviteter med mening. Du betaler - vi sender julegaven! Kun 100 kr! Meld inn miljøagenten på Har dere en registrert miljøagent? enten på Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Vi vil skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagentene sender ut Miljøagentrapporten seks ganger i året, og vi tilbyr masse spennende aktiviteter året rundt, spesielt der vi har lokallag. Naturligvis 13

14 julegavetips Annerledes Det er nok mange som både gir og får ting som knapt noen har tenkt på at de ønsker seg. Vårt forslag er å finne en ny vri: Gi bort det fineste og mest verdifulle du har, nemlig tid og felles opplevelser. Dette er gaver som har den spesielle egenskapen at den som gir, også får. Og den som får, blir en giver. De beste ideene har du i eget hode. Trenger du starthjelp, kan du se på lista nedenfor. A Abonnement, Akupunktur, Aketur, Aromaterapi B Barhyttetur, Bowlingkveld, Blomstervanning, Blomster, Blomsteroppsatser, Barnevakt, Byvandring, Busskrekkkurs, Bilmekking, Besøk, Beskjæring, Badmintonturnering, Bamse (hjemmelaget) C CD med ilagt felles lytting, CV (skriv ned historien din eller les den inn på kassett), Cowboy-lek D Dyrefigurer i tre (hjemmelagde), Dansetimer, Dikt (eget og andres), Dugnad, Diskotekkveld, Datakurs, Drømmetydning, Drømmedag, Dukketeater, Dessert E Eplekake, Eventyrstund, Eventyr lest inn på kassett, Egne eventyr skrevet ned, Eggelikør (hjemmelaget) F Flerkulturell kveld (mat,dans,musikk), Forsikring, Fuglemat, Fuglekasse, Fuglebrett, Fjelltur, Fottur, Fisketur, Folkedanskurs, Fotballkamp, Fløytespill, Fjellklatring, Fest, Fotografier, Fotoalbum med kopier av gamle fotografier, Fortelling av... G Galleritur, Gårdsferie, Gulvvask, Gulrotkake, Guttetur, Gourmetmiddag, Grøfterydding, Gravehjelp, Grusing, Gulv-lakking, Gavekort med hjelp, Gardin (sying, vasking, stryking) H Hekketrimming, Honningkake, Hopprenn, Håndballturnering, Hjelp, Hjemmelagde ting, Historiefortelling, Hyttetur, Huletur, Healing, Husvask, Hjulbytte, Handlehjelp, Håndverkshjelp, Hymne, Hypnose... I Iglobygging - med eller uten overnatting, Internettabonnement, Isbading, Isklatring, Improvisasjonskveld, Indianerleir - lek og bygging, Innkjøpshjelp, Instrument med læring, Isfiske, Isolasjon (genser) J Ja, Juleselskap, Julefrokost, Julemiddag, Juledekorasjon, Julekos, Jazzkonsert, Jentetur, Jojo (hjemmelaget, gjerne med tilbud om triks) K Konsulenthjelp, Klø på ryggen- tid, Karaoke-kveld, Kryddereddik, Kinobilletter, Konsertbilletter, Kurs, Kanefart, Kake, Krydderurter, Kosedyr (hjemmelagede), Karameller, Klemmekort, Keramikk (hjemmelaget), Kirkebesøk, Kunstutstilling, Kassett-innspilte sanger du selv er glad i) 14 Naturligvis

15 fra A til Å L Lekedag, Ludoturnering, Luking, Lysking, Laks, Lutefisk, Lam, Lyrikk, Lovord, Lesestund, Lørdagskos, Loftsrydding, Lunch M Museumstur, Middag, Massasje, Mat, Monopolkveld, Magedanskurs, Maling, Mørkegjemsel, Malekurs, Metallpussing, Moro, Meiseboller N Naturopplevelser, Nattevandring, Nattevåk, Nakenbading (det er lov å vente til sommeren), Nærhet, Nisse(hjemmelagd), Nøtteblanding O Ost, Opplevelser, Oppdagelsestur, Oljemalingskurs, Opppussing, Oppvaskhjelp, Oljemassasje, Oppskrifter(gjerne sammen med smaksprøver eller spesielle krydder/smaker som skal i), Operabilletter P Party, Pinnebrød, Plante, Posteier, Poesi, Puslespillkveld, Puslespill (hjemmelagde), Pizzarestaurant-tur, Pepperkaker, Peiskos, Pass av pus, Pasta, Potettrykk, Periskop (hjemmelaget) Q Quiz-kveld, QV - så mye du vil - så mye som trengs R Regnehjelp, Rosévin, Ros, Radiolytting, Restaurantbesøk, Ridetimer, Redd Barna-bidrag, Reparasjon, Raking, Rydding, Rusletur, Rakørret, Rødvin, Rangle(hjemmelagd), Rapkonsert S Stryking, Snøborgbygging, Snøhuletur, Skitur, Seiltur, Sopptur, Svømmehalltur, Sykkeltur, Skøytetur, Skogstur, Støvtørking, Syhjelp, Snømåking, Sild, Syltetøy, Spillekveld, Spilletimer, Soneterapi, Stillhet, Sang (laget og/ eller framført) T Tegning, Terapi, Tid, Telekort, Tyttebær, Tyriflis, Tøybleier, Tubatimer, Trommetimer, Togtur, Tangokurs, Trolldeig-figurer, Telttur, Treleker, Tøysetimer, Togaparty, Teaterbilletter U Ullsokker (hjemmestrikkede), Ullgenser, U-hjelpsbidrag, Undervisning, Ukeskort, Utvasking av gull, Ufo-lek V Votter, Vinterlek, Vikingfest, Vevkurs, Vask, Vindusvask, Vedkapping W Walkie-talkie av blikkbokser, Watt-reduksjon (ENØK-sjekk av huset), Webside, Weekend, Wigwam X Xylofon-kurs/timer Y Yoga-timer, Yatzy-kveld Z Zoo-besøk, Zoologitimer Æ Ærend Ø Øvelseskjøring, Øl (hjemmelagd), Ømhet, Ørevarmere (hjemmestrikkede), Ønskeliste, Økologisk (jule)mat Å Årskort, Årsabonnement, Årgangsvin Kilde: Grønt Punkt Norge Naturligvis 15

16 Offentlig informasjon Vi ønsker alle våre kunder ei god jul og et godt nytt år! Vi tar juletreet helt gratis! Vi tar treet når jula er over helt gratis! Juletreet leveres på nærmeste gjenvinnings stasjon. Julepapir Ved første avfallstømming etter jul kan julegavepapir leveres i egen rød sekk. Dette papiret er ikke egnet for papirgjenvinning, og må derfor ikke blandes med annet papir som kastes i rød sekk. Sekkene med kun julepapir sorteres ut og går til forbrenning. Husk! Endringer i tømme dager i forbindelse med jul- og nyttår starter 18. desember. Endringene står i tømmekalenderen i Naturligvis nr 2 (som kom i posten i slutten av september ) og på våre hjemmesider Åpningstider på våre gjenvinnings - stasjoner i jule- og nyttårshøytiden: Normale åpningstider tom Merk: I Bø har vi åpent onsdag : kl Andøy: MAN : kl , TIRS kl Bø: ONS : kl Hadsel: MAN : kl , ONS kl Lødingen: ONS : kl Sortland: MAN : kl , TIRS kl , ONS kl Øksnes: MAN : kl , TIRS kl MERK: ALLE GJENVINNINGSSTASJONENE VÅRE ER STENGT PÅ JUL- OG NYTTÅRSAFTEN. KUNDESENTER: e-post: Naturligvis

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004.

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004. Renovasjonsforskrift - Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene: Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Denne forskrift erstatter i sin helhet

Detaljer

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Renovasjon i Grenland Skien kommune Postboks 3004 3707 Skien Oslo, 16.02.04 Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 05.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.09.2014 RENOVASJONSORDNING FOR

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 09.02 2006 og trer i kraft 1. juli 2012 samt etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen

Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen 2 1 19.06.13 Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen Dette dokumentet er bygget på forurensningsloven og renovasjonsforskriften (medlemskommunene IR) og

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Julegaver? Se våre tips. side3. Kundetlf.: 75 19 82 00. Vreng handleposer med grønt trykk 8. Nytt returpunkt på Hauknes 5. Hvor skal julepapir?

Julegaver? Se våre tips. side3. Kundetlf.: 75 19 82 00. Vreng handleposer med grønt trykk 8. Nytt returpunkt på Hauknes 5. Hvor skal julepapir? INFO nr 3 2009 Helgeland Avfallsforedling IKS OFFENTLIG INFORMASJON www.haf.no Julegaver? Vreng handleposer med grønt trykk 8 Nytt returpunkt på Hauknes 5 Se våre tips Hvor skal julepapir? 6 side3 Kundetlf.:

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

ekstra gode, samtidig som du gjør en innsats for miljøet.

ekstra gode, samtidig som du gjør en innsats for miljøet. Hjemmelaget mat Det er mange grunner til å gi bort noe spiselig i gave. Det er hyggelig å lage, smaker godt og er personlig. Noe alle setter pris på å få, er hjemmelagde karameller. Bruk økologiske ingredienser

Detaljer

naturligvis Drømmer om et bedre Miljø Hvor blir det av avfallet? Reno-Vest sponser lokale lag og foreninger Test deg selv og din familie

naturligvis Drømmer om et bedre Miljø Hvor blir det av avfallet? Reno-Vest sponser lokale lag og foreninger Test deg selv og din familie naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2007 Drømmer om et bedre Miljø Hvor blir det av avfallet? Reno-Vest sponser lokale lag og foreninger Test deg selv og din familie Roar har ordet Mange tror tilsynelatende

Detaljer

Vi setter fokus på forbruk og avfallsreduksjon. Initiativ fra Renovasjon i Grenland (Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien) 1

Vi setter fokus på forbruk og avfallsreduksjon. Initiativ fra Renovasjon i Grenland (Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien) 1 Vi setter fokus på forbruk og avfallsreduksjon Initiativ fra Renovasjon i Grenland (Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien) 1 Vi setter fokus på forbruk og avfallsreduksjon I 2009 kastet Telemarkingene 503

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Prosjekt rapport for Øya barnehager Krinkelkroken og Sekskanten barnehage. Trondheim kommune. Søknad om Sertifisering til Grønt Flagg høsten 2012

Prosjekt rapport for Øya barnehager Krinkelkroken og Sekskanten barnehage. Trondheim kommune. Søknad om Sertifisering til Grønt Flagg høsten 2012 Prosjekt rapport for Øya barnehager Krinkelkroken og Sekskanten barnehage Trondheim kommune Søknad om Sertifisering til Grønt Flagg høsten 2012 Bakgrunn: Etter at vi har arbeidet systematisk med kildesortering

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Foranalyserapport. Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold

Foranalyserapport. Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold Foranalyserapport Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold Informasjon fra skolebesøk Fylkesrevisjonen har besøkt fire videregående skoler i Østfold for gjennomgang av status og rutiner på

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR KOMMUNER TILSLUTTET LAS IKS

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR KOMMUNER TILSLUTTET LAS IKS RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR KOMMUNER TILSLUTTET LAS IKS Første gang utarbeidet: 16. november 1994 Endret: 11. oktober 1996 Revidert: 2007-2008 Gjeldende fra: 01.01.2009 FORSLAG TIL REVIDERTE FORSKRIFTER

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012

Grønt flagg: Liakroken barnehage 2012 Miljøgruppe: Barnehagen har opprettet en miljøgruppe/prosjektgruppe som har utarbeidet en handlingsplan for miljøarbeid i Liakroken barnehage. Vi vil søke om å bli registrert som en miljøbarnehage. For

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Kommunal forskrift for innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2009

Kommunal forskrift for innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2009 Kommunal forskrift for innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2009 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 20.11.08 i sak 162/08. I medhold til lov av 13. mars 1981 nr 6

Detaljer

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning Kommunalteknikk og nyttig informasjon 1 Bra for miljøet Sorterer vi ut mat- og hageavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en tradisjonell avfallsplass

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer