naturligvis VIL IKKE! Offentlig informasjon Vellykket kampanje om elektrisk avfall Se hva vi fant i de hvite posene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "naturligvis VIL IKKE! Offentlig informasjon Vellykket kampanje om elektrisk avfall Se hva vi fant i de hvite posene!"

Transkript

1 naturligvis Kundemagasinet fra Reno-Vest 3/2009 Tas vare på! Offentlig informasjon VI VIL IKKE! Vellykket kampanje om elektrisk avfall Se hva vi fant i de hvite posene! Derfor øker renovasjonsgebyret i 2010 Juleinformasjon med åpningstider...og masse mer! Naturligvis 1

2 Berit har ordet Julen er over oss igjen med rydding og rengjøring, noe som igjen genererer større avfallsmengde. De fleste vesterålingene er pliktoppfyllende med kildesortering mens noen har et mer avslappet forhold til dette. En ny plukkanalyse på de hvite posene viste at 80 % av innholdet skulle vært i oransje pose. For en vanlig husholdning bør det ikke være mer enn en eller to hvite poser på hver tømming. Keramikk, hermetikkbokser, metalltuber, kattesand og aske er stort sett det eneste som skal i hvit pose. Alt annet bortsett fra matavfall skal i oransje pose og rød sekk. Det er kjempeviktig at alt som inneholder elektronikk og alt av farlig avfall Vær miljøbevisst! (spraybokser, maling, etsende vesker osv) må utsorteres. Det er disse stoffene som er med og forurenser miljøet slik at det hos mennesker er observert farlige giftstoffer i blodet og hos ammende mødre er det påvist i mors melken. Denne tendensen jobber vi aktivt med å snu og hver og en av innbyggerne må være med å ta sitt ansvar. Som dere ser i årets siste utgave av Naturligvis må vi øke gebyrene med ca 200 kr halvåret (190 ltrs beholder) for Grunnen til dette er rammebetingelsene vi har å forholde oss til. 1. juli 2009 kom deponiforbudet som gir forbud mot å legge alt av brennbart materiale på deponi. Dette avfallet må nå kjøres til Kiruna til forbrenning og energigjenvinning. Tidligere ble deler av dette kjørt til Bremnes og behandlet i eget anlegg på en enklere og billigere, men mindre miljøvennlig måte. Selvkostregnskapet for årene viser et underskudd på innsamling og sluttbehandling av husholdningsavfall. Deler av dette dekker vi nå inn med gebyrøkning i Gebyrene i Vesterålen har vært blant de laveste i Nord- Norge i mange år. Selv etter økningen vil vi ha et lavere gebyr enn flere av de andre renovasjonsselskapene i landsdelen. Det er store utfordringer i bransjen. Rammebetingelsene endrer seg stadig og vi er svært opptatt av å finne gode sluttbehandlingsløsninger som både gagner miljøet og innbyggerne. Dette krever stor innsatsvilje og samarbeid på tvers av kommunale og regionale grenser. Reno-Vest er ISO sertifisert og vi tar kundene våre på alvor. Vi ønsker å fremstå som serviceinnstilte, løsningsorienterte og miljøbevisste kundebehandlere. Vi mener at vi gjør Vesterålens viktigste jobb. Både privatkunder og næringsliv ville få store problemer dersom ikke avfallet jevnlig ble hentet og behandlet. Det er en selvfølge for oss i et velorganisert samfunn at alt av avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Det skal vi fortsette med også i fremtiden og forhåpentligvis med god hjelp og med våre kunder som samarbeidspartnere. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle våre husholdningskunder ei riktig god jul og et godt nytt år. Kjære leser! Nå er det like før julehøytiden senker tempoet vårt og innbyr til kos, god mat og hyggelig samvær. Nå i innspurten håper jeg du tar deg tid til å lese dette kundemagasinet fra oss. Her står det mye som er viktig å kjenne til blant annet om hva som skjer med det innsamlede avfallet, dine og våre plikter og om den nasjonale innsamlingsaksjonen for småelektriske duppeditter. Og her er mye mer, bare se! Denne gangen er vi stolte over at hele trykksaken er svanemerket. Hva betyr så det? Jo, papiret er 100 % resirkulert, og trykkeriet som har trykket Naturligvis har produksjon som er svanemerkelisensiert. De kan garantere at alle produksjonsprosesser skjer innenfor klart definerte helse- og miljøkrav. Med denne utgivelsen gjør vi det vi kan for å sikre at du har oppdatert informasjon om din renovasjon. Så er det opp til deg å lese! Torunn ønsker god lesing! Foto: Caroline Meier Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom Åpen 2 Naturligvis Utgiver: Reno-Vest IKS Ansvarlig redaktør og tekstforfatter: Torunn A. Ulriksen Kundesenter Tlf.: E-post: Opplag: stk. Design: Trykket på 100 % resirkulert papir. Svanemerket trykksak fra Vizuelli. Trykket hos PK Trykk Forsideillustrasjon: Tor Kvarv

3 1 2 Hjemme sorteres avfallet i fargede poser. Her kan du følge reisen til avfallet ditt Når avfallsbeholderen din tømmes hjemme hos deg, er det starten på en krevende prosess for å gjenvinne mesteparten av av fallet. På en fast dag annenhver uke tømmes avfallsbeholderen. 3 Avfallet tømmes på Optibag-transportbandet. 4 Egnede kjøretøy, avansert teknologi, engasjerte medarbeidere og kvalitet i alle ledd er stikkord for en miljøvennlig og kostnadseffektiv håndtering av det som kastes. Grunnlaget for at dette systemet skal fungere godt, legges hjemme i kjøkkenbenken hos hver enkelt av oss. Med å følge vår sorteringsanvisning bidrar vi alle til at det vi kaster kan brukes til noe det blir en ressurs i stedet for bare søppel. Godt å vite at vi kan gjøre vår del for miljøet og det hjemme i kjøkkenbenken! VISSTE DU AT: Av alt det avfallet som husholdningene i Vesterålen kastet i avfallsdunken i fjor gikk 70 prosent til gjenvinning og 30 prosent ble lagt på deponi. I løpet av fjoråret ble det samlet inn tonn med husholdningsavfall fra våre husstander. Dette gir et gjennomsnitt på 321 kg avfall per person i Vesterålen i Posene leses optisk (via kamera) og en arm slår hver farge i en egen container. 5 Nå er containeren med grønne poser med matavfall klar til å fraktes til Lofoten for kompostering. Matavfallet blir altså til jord Innholdet i den røde sekken sorteres og en del, som drikkekartong, sendes til resirkulering, og det som er tilgriset, sendes til forbrenning. De hvite vrengte handle nettene med deponirest sendes til Bremnes for deponering. Det er nesten ingen ting som skal i disse posene se side 5. De oransje posene sendes til det nærmeste forbrennings anlegget for oss, og det er i Kiruna. Det brennbare avfallet blir dermed til energi. Naturligvis 3

4 Deponiforbudet og konsekvenser for kildesorteringen Vi i Reno-Vest IKS er stolte av å holde en høy miljømessig profil, der vi til enhver tid sørger for at avfallet blir viderebehandlet etter prinsippet om beste anvendelige teknologi (BAT). På deponiet kan vi legge en del avfall fra husholdninger og fra næringslivet. I tidligere tider ble det deponert mer eller mindre alle typer avfall der, foruten farlig avfall. Fra og med 1998 ble det forbudt å legge alt av vå t- organisk avfall (matavfall) på deponier i Norge. Da innledet vi et samarbeid med Lofoten Avfallsselskap om å sende matavfallet til Lofoten, der det blir kompostert til jord. Fra samme år valgte vi å endre vår løsning på behandling av det brennbare avfallet fra husholdningene (oransje pose). Vi valgte å sende dette avfallet til Kiruna Varmeverk, til energiutnyttelse, da dette er en klart mer miljøvennlig løsning kontra å legge dette på deponi. Organisk nedbrytbart avfall er den største kilden til utslipp av metangass, som er meget skadelig for miljøet vårt. I tråd med myndighetenes intensjon om å redusere utslipp av nettopp denne gassen, ble det fra 1. juli 2009 innført forbud mot å deponere alle typer organisk nedbrytbart avfall på deponier i Norge. Dette førte til at vi måtte sørge for andre løsninger for viderebehandling av avfall som tidligere har gått på deponi. Dermed måtte vi øke andelen av avfall som går til energiproduksjon, i vårt tilfelle til nærmeste forbrenningsanlegg i Kiruna. Dette har ført til økte kostnader til behandling av avfallet. Konsekvenser Siden vi ikke lenger kan legge avfall som er organisk nedbrytbart på deponiet, vil dette få noen konsekvenser for deg når du sorterer avfallet hjemme. Den hvite posen fra husholdningen må ikke inneholde avfall som vi ikke kan legge på deponiet. Det betyr at du må være påpasselig når du sorterer avfallet i kjøkkenbenken din. Vi foretok nylig en analyse for å stadfeste karakteren på avfallet i den hvite posen, og resultatet fra plukkanalysen var dessverre meget nedslående. Av samtlige hvite poser med restavfall, var det kun 2-3% av disse som inneholdt avfall som skal ligge i posen og som dermed kan legges på deponi. Resten inneholdt brennbart avfall og noe matavfall. Dette verken ønsker eller kan vi fortsette med. I klartekst betyr dette at de av våre husholdningskunder som slurver må bli flinkere til å sortere! DEPONIREST hvit pose/hvitt vrengt handlenett Aske Keramikk Porselen Blikkbokser/metall Ideelt sett burde det kun være 1-2 hvite poser i en 190 liters avfallsdunk, når våre renovatører kommer for å tømme. De aller fleste posene burde være grønne og oransje. Så fremst at det ikke blir korrekt innhold i de hvite posene, vil dette medføre at vi må finne andre løsninger for dette avfallet. Alle andre løsninger enn deponering er dyrere, og kan føre til at vi alle sammen må betale mer for å bli kvitt avfallet. Kattesand 4 Naturligvis

5 Som et ledd i å forbedre bruken av den hvite posen vil våre renovatører gi tilbakemelding til de husholdningskundene som har for mange hvite poser i avfalls beholderen sin. Dersom du skulle få en slik tilbakemelding, er det nettopp fordi vi ønsker at du kan stå sammen med oss i en miljøvennlig behandling av avfallet. Samtidig bidrar du til at kostnadene ikke blir unødvendig høye. Vi vil i fremtiden gjennomføre kvartalsvise analyser av avfallet fra husholdningene, slik at vi kan se om vi samlet sett er blitt flinkere til å sortere. Resultatene av disse analysene vil vi publisere i kundemagasinet Naturligvis så følg med i neste nummer og sorter i vei! Slik så det ut i de hvite posene som ble åpnet for kontroll av innholdet. Stort sett alt hører til i den oransje posen! Og husk: Ikke noe miljøfarlig avfall må kastes i husholdningsavfallet. Naturligvis 5

6 Ditt og vårt ansvar! I kommunene er det lovpålagt innsamling av husholdnings - avfall jamfør lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Ansvarsområdene reguleres i Renovasjonsforskriften som er vedtatt i hver kommune. Alle bebodde og benyttede eiendommer i kommunen er pliktig til å delta i den offentlige renovasjonen. Vi har laget et sammendrag av hvilket ansvar Reno-Vest er pålagt og hvilket ansvar du har som abonnent/kunde. Ditt ansvar som abonnent/ kunde: Du er ansvarlig for avfallet ditt inntil det er hentet av renovatør. Plikt til å kildesortere husholdningsavfallet i henhold til sorteringsguiden. * Ansvar for renhold av avfallsbeholderen. Sørge for at adkomst og lokk er ryddet for snø om vinteren, samt at adkomsten er sandstrødd ved behov. Ikke fylle mer i beholderen enn at lokket slutter tett til. På tømmedagen skal avfallsbeholderen settes fram innen kl nærmest mulig veien med håndtaket mot vei. Eventuell sikringsordning av beholder skal ikke være til hinder for renovatørens arbeid. Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal umiddelbart meldes til Reno-Vest. Vårt ansvar som avfallsselskap: Informere kundene om gjeldende renovasjonsordning. Tømme avfallsbeholderen annen hver uke. Renovatør tømmer beholder og setter den på plass inntil tre meter fra vei, eventuelt i horisontal stilling dersom værforholdene tilsier det. Utlevering av avfallsbeholder og bytte av beholder ved slitasje etter normal bruk. Gratis utlevering av grønn og oransje pose samt rød sekk når ønsket pose er knytt på avfallsbeholderen. Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet vil det bli gitt melding om at dette må rettes. Når forskriftsmessig levert avfall er samlet inn (tømt), er det avfallsselskapets ansvar og eiendom. Hele avfallsforskriften kan leses på våre hjemmesider: * Mangler du sorteringsguiden? Denne kan du enten få tilsendt ved å henvende deg til oss eller du finner den ved å besøke oss på 6 Naturligvis

7 Renovasjonsgebyret øker i 2010 her ser du HVORFOR Betyr dette at Reno-Vest har høyere gebyr enn andre renovasjonsselskaper? Nei per 2009 har vi lavere gebyr enn de fleste i Nord-Norge. Stort sett alle selskapene øker sitt gebyr for 2010 og vi vil dermed ligge på nivå med de fleste det er naturlig å sammenligne seg med (relativt få husstander og lange avstander.) Styret og representantskapet har godkjent budsjettet/gebyret for Reno vasjonsgebyret for 2010 øker for å forsvare økte behandlingskostnader. Dette er årsakene til økningen av renovasjonsgebyret: 1. Konsumprisindeks. Vi legger i utgangspunktet til grunn en økning på 2,5 prosent for Deponiforbudet: Økte krav fra myndighetene til miljømessig behandling av avfallet fører til høyere kost nader. Fra 1. juli 2009 ble det i Norge innført et statlig deponiforbud (omtalt i septemberutgaven av Naturligvis og i denne utgaven på side 4 og 5.) Alt brennbart materiale kjøres nå til forbrenning ved det nærmeste forbrenningsanlegget for oss, i Kiruna. Tidligere ble deler av dette av fallet lagt på deponi og behandlet i egne anlegg på en enklere og billigere, men mindre miljøvennlig måte. 3. Transportkostnadene øker når en vesentlig større mengde avfall skal forbrennes i Kiruna, 355 kilometer unna. 4. Selvkostregnskap Kostnadene forbundet med innsamling av husholdningsavfall skal dekkes inn gjennom gebyr i tråd med prinsippet om at forurenser betaler (Forurensningsloven 34). Grunnlaget for å beregne hva forurenser skal betale gjøres gjennom selvkostanalyser. Den renovasjonen som omfattes av gebyret skal følgelig verken subsidieres av, eller subsidiere, øvrig aktivitet. Vårt selvkostregnskap for årene viser et underskudd på over tre millioner kroner for husholdningsavfallet. Deler av dette underskuddet dekkes nå inn av gebyrøkningen. Økningen i gebyret betyr at du betaler ca kr 200,- mer når du får fakturaen fra oss i mars og i september (190 liter avfallsbeholder). Naturligvis 7

8 Å jobbe som renovatør innebærer henting og tilbake setting av avfallsbeholdere langs veiene i Vesterålen. Dette pågår mens den store renovasjonsbilen ofte står i vei kanten. Når bilister har det for travelt forbi kan det oppstå farlige situa sjoner! Vi ber bilistene vise hensyn til våre renovatører! På to uker har renovatørene våre vært rundt i Vesterålen og tømt avfallsbeholderne hos alle husstandene. Dette medfører kjøring i alle deler av øyriket vårt. Kjøring og ikke minst stopping, på alle mulige steder langs veiene. Av og til opplever renovatørene farlige situasjoner. Vi henstiller deg som er bilist til å vise hensyn når du ser Reno- Vestbilen eller en renovatør på jobb i veikanten. Brems ned i god tid før du når frem til bilen husk at det er en glatt årstid vi har fremfor oss og kjør rolig forbi når du har god sikt og klar bane. Våre renovatører skal selvfølgelig også vise hensyn i trafikken. Som vi har nevnt på side 6 har du som eier av avfallet ansvar for at tømmingen er forsvarlig. Vi minner om at: Avfallsbeholderen skal settes nærmest mulig vei på tømmedagen. Det skal være kortest mulig avstand fra bilen til hver avfallsbeholder, nettopp for å sikre en grei håndtering av denne. Dersom handtaket på avfallsbeholderen peker ut, blir den mye lettere å tømme. Da slipper renovatørene å snu på utallige tunge avfallsbeholdere. Til de som fester avfallsbeholderen: Pass på at det er lett for renovatøren å få løs denne, ikke lag knute men sørg for at tråden løsner lett. Nå som det går mot kaldere tider: Husk at det er avgjørende for tømming av avfalls beholderen at snøen er fjernet og at det er strødd dersom det er glatt. Husk at det er ditt ansvar å legge til rette for tømming. Pass på at greiner ikke henger utover veien: og skaper dårlig framkomst for renovasjonsbilen eller renovatørene. Hver hageeier er ansvarlig for dette. I en travel juletid skal du i hvert fall ikke uroe deg over at avfallet skal hope seg opp for avfallsdunken den tømmer vi! Vi sees! 8 Naturligvis

9 Revisjon av vårt system for kvalitets- og miljøstyring Vi i Reno-Vest er stolte over å være sertifisert i henhold til ISOstandardene 9001 (kvalitetsstandarden) og (miljøstandarden). Dette er vårt styringsverktøy for kvalitet og miljø. Reno-Vest har sin aktivitet både innenfor lovpålagt husholdningsrenovasjon og i konkurranseutsatte områder, og vi vil fortsatt fokusere på å være konkurransedyktig på hele avfallsmarkedet. Systemet for kvalitets- og miljøstyring er en viktig faktor for at vi skal lykkes. Teknologisk Institutt Sertifisering AS har nettopp utført en kvalitetsrevisjonen hos oss. I konklu sjonen av revisjonen trekkes det fram at det fortsatt ble forevist en meget god og grundig prosess ved kartlegging av miljøaspekter, etablering av mål og handlingsplan hvor flere i organisasjonene på flere nivåer/avdelinger er trukket inn i prosessen. Produksjonsprosessene er under god styring. Anlegget fremstår som velorganisert og ryddig både ute og i de lagerlokaler som ble besøkt. Det er god samhandling mellom de tre bedriftene. De som ble intervjuet viste stort engasjement og stolthet over virksomheten og sin egen jobb. Verdimålene ( våre felles verdier ) er implementert i virksomheten. Det ble fremlagt gode planer for informasjonsarbeid mot kunde og omgivelser. Revisjonen viste ingen avvik, og vi skal jobbe videre med noen forbedringspunkter som ble trukket fram. Revisjonen viser at vi jobber målrettet med kvalitetsforbedringer og at vi er kommet langt i vårt kvalitetsarbeid og det skal hver enkelt medarbeider ha sin del av æren for! Det som er viktig nå fremover er å fortsette den gode arbeidsinnsatsen slik at vi leverer god kvalitet. Naturligvis 9

10 Vellykket nasjonal og lokal kampanje om elektrisk avfall! Operasjon Duppeditt den nasjonale og lokale kampanjen for innsamling av elektrisk avfall november medførte at store mengder kassert småelektronikk ble samlet inn. Målet var å samle inn kasserte duppeditter tilsvarende to Eiffeltårn, omkring tonn duppeditter. Om vi klarte målet vet vi ikke enda, men tallene kommer! Her i Vesterålen har vi i Reno-Vest bidratt med å få frem dette viktige miljøbudskapet på en rekke måter: Du la kanskje merke til vår helsides avisannonse i fulldistribuert avis i uka før kampanjen? Slik nådde vi ut til stort sett alle våre husholdningskunder. Vår film om elektrisk avfall ble lagt ut på vår nettside ved kampanjestart. Film om det øvrige miljø farlige avfallet er under utarbeidelse, så det er lurt å følge med på vår nettside. Bussene i Vesterålen kjører rundt med vårt miljø budskap. Et samarbeid med avfallsselskapene i Nordland medførte at de fleste busser i Nordland viser frem vår felles miljøplakat. Er du på kino i Sortland eller Stokmarknes i ukene 45, 50, 51 og 52, får vi frem budskapet om at elektrisk avfall må leveres inn. Vår oppmuntring om å skaffe gratis rød boks for nettopp miljøfarlig avfall trekker vi frem i våre kundemagasin og media. Pressemelding ble sendt ut for å få fokus på at dette er Norges største miljødugnad! Det viktige er å øke kunnskapen om korrekt innlevering og miljøkonsekvensene ved å ikke levere inn småelektronikk på en riktig måte. Rom ble ikke bygget på en dag, og gode miljøvaner skapes ikke gjennom en kort miljøkampanje. Så vi i Reno-Vest vil fortsette dette viktige arbeidet, ikke minst ved å fokusere på vår røde boks for miljøfarlig avfall!... de oftest leverer duppedittene tilbake dit de kom fra, nemlig til forhandleren. VISSTE DU AT: En ny undersøkelse viser at hele 72 prosent av nordlendingene det siste året har benyttet seg av returordningen for kassert småelektronikk, og at de oftest leverer duppedittene tilbake dit de kom fra, nemlig til forhandleren. Det gjør Nordland til norgesmester på samarbeid mellom forbruker og forhandler. En befolkningsundersøkelse foretatt av Norstat for Operasjon duppeditt småelektronikkampanjen 2009 viser at nordlendingene er svært flinke til å levere gamle duppeditter på riktig måte. Og de foretrekker å ta tingene tilbake der de kom fra nemlig til forhandleren. - Det er veldig gledelig å se at vi faktisk er de flinkeste i hele landet på å levere til forhandler. Undersøkelsen viser at forbrukere i Nordland opplever det som svært enkelt å levere på denne måten, og det gjør meg stolt av både forbrukere og forhandlere, sier Anne Marie Øygarden prosjektleder i Operasjon Duppeditt. 10 Naturligvis

11 Du som allerede er en mester og har tatt den røde boksen for miljøfarlig avfall i bruk: Send oss noen ord om dine erfaringer med å samle ditt miljøfarlige avfall i den røde boksen og levere det inn på en av våre gjenvinnings stasjoner. Vi trekker ut tre heldige vinnere som får et gavekort på kr 1.000,- hver.* Vi har en jevn strøm av kunder som henvender seg til en av gjenvinningsstasjonene for å få en rød boks. I brosjyren som følger med kan man lære mer om hva som er miljøfarlig avfall. Boksen har barnesikring og er lett å plassere på en egnet plass i garasjen, boden eller kjelleren. Gjenvinningsstasjonen stikker du innom når det passer og vi Reno-Vest sørger for at alt det miljøfarlige avfallet blir sortert og sendt til godkjent viderebehandling. En varm takk fra naturen til deg som passer på at det miljøfarlige avfallet blir levert inn! Det viktige er å ha den røde boksen tilgjengelig For er du som de fleste av oss så har du en masse elektriske småting som ikke er i bruk lenger men som er lagret i huset ditt. I skuffer, hyller og skap dukker de opp når vi får ryddeiver. Da plukker vi frem fjern kontroller, ladere, gamle mobiltelefoner, diverse ledninger, cdspillere, leker som går på batteri etc. Det er da du henter fram rødboksen og legger disse kasserte tingene i den, enkelt og trygt. Kast dette for all del ikke i avfallsdunken. Da er faren stor for at det spres miljø gifter i naturen og det ønsker vi jo ikke! Ryddeiver har vi også av og til i garasjen, boden og kjelleren. Da legger vi rester av maling, lakk, lim, rengjøringsmidler, batterier, lyspærer etc i den røde boksen. VISSTE DU AT: I vår kundetilfredshetsmåling svarer 79 % av de spurte at det er meget sannsynlig at de vil benytte seg av tilbudet med den røde boksen for miljøfarlig avfall. Dette er kjempebra! Det betyr at vi har nådd ut til våre kunder med vår store satsing på å få miljøfarlig avfall ut av det vanlige husholdningsavfallet. Det viktigste du og jeg kan gjøre for miljøet er å sortere ut alt miljøfarlig avfall slik at det ikke legges i avfallsdunken, men blir levert inn til korrekt viderebehandling. Den røde boksen skal gjøre dette lettere for deg. * Vinnerne bekjentgjøres i neste Naturligvis som kommer i posten i mars. Naturligvis 11

12 Det er stas å få besøk av så miljøengasjerte ungdommer, fra venstre Ingeborg Gjærum, Øystein Tordahl, Ingrid Skjoldvær og Lise Blekastad i Natur og Ungdom. (Foto: Hilde Jørgensen i Bladet Vesterålen) Engasjerte ungdommer i Natur og Ungdom Dere fremstår som offensive og engasjerte i miljøarbeid derfor valgte vi å besøke Reno-Vest sa Natur og Ungdom da de spurte om å få komme på besøk 18. juni. Du kan tro Natur og Ungdom fikk en varm velkomst når de gir en så flott begrunnelse for besøket! Vi fikk fortalt om vårt arbeid med kildesortering og gjenvinning og om våre kommunikasjonstiltak. Vi trakk spesielt fram vår aktive miljøinnsats gjennom prosjekter som rød boks for å få samlet inn miljøfarlig avfall. Vi hadde en grundig omvisning av regionmottaket i Ramnflauget, fordi Natur og Ungdom understreket at de er opptatt av sortering og behandling av avfall. Derfor var svært interessant å få besøke Reno-Vest sitt regionmottak hvor store mengder av avfallet i Vesterålen blir sortert. Vi synes det er flott at ungdom engasjerer seg i miljøarbeid og det er godt å vite at vårt miljøengasjement blir lagt merke til! 12 Naturligvis

13 Har du en bror, søster, nevø eller niese? Gi dem årets mest miljøvennlige gave. JULEGAVEN SOM VARER I ET HELT ÅR! Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Vi gir barna miljøtips, tilbyr mye moro og aktiviteter med mening. Du betaler - vi sender julegaven! Kun 100 kr! Meld inn miljøagenten på Har dere en registrert miljøagent? enten på Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Vi vil skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagentene sender ut Miljøagentrapporten seks ganger i året, og vi tilbyr masse spennende aktiviteter året rundt, spesielt der vi har lokallag. Naturligvis 13

14 julegavetips Annerledes Det er nok mange som både gir og får ting som knapt noen har tenkt på at de ønsker seg. Vårt forslag er å finne en ny vri: Gi bort det fineste og mest verdifulle du har, nemlig tid og felles opplevelser. Dette er gaver som har den spesielle egenskapen at den som gir, også får. Og den som får, blir en giver. De beste ideene har du i eget hode. Trenger du starthjelp, kan du se på lista nedenfor. A Abonnement, Akupunktur, Aketur, Aromaterapi B Barhyttetur, Bowlingkveld, Blomstervanning, Blomster, Blomsteroppsatser, Barnevakt, Byvandring, Busskrekkkurs, Bilmekking, Besøk, Beskjæring, Badmintonturnering, Bamse (hjemmelaget) C CD med ilagt felles lytting, CV (skriv ned historien din eller les den inn på kassett), Cowboy-lek D Dyrefigurer i tre (hjemmelagde), Dansetimer, Dikt (eget og andres), Dugnad, Diskotekkveld, Datakurs, Drømmetydning, Drømmedag, Dukketeater, Dessert E Eplekake, Eventyrstund, Eventyr lest inn på kassett, Egne eventyr skrevet ned, Eggelikør (hjemmelaget) F Flerkulturell kveld (mat,dans,musikk), Forsikring, Fuglemat, Fuglekasse, Fuglebrett, Fjelltur, Fottur, Fisketur, Folkedanskurs, Fotballkamp, Fløytespill, Fjellklatring, Fest, Fotografier, Fotoalbum med kopier av gamle fotografier, Fortelling av... G Galleritur, Gårdsferie, Gulvvask, Gulrotkake, Guttetur, Gourmetmiddag, Grøfterydding, Gravehjelp, Grusing, Gulv-lakking, Gavekort med hjelp, Gardin (sying, vasking, stryking) H Hekketrimming, Honningkake, Hopprenn, Håndballturnering, Hjelp, Hjemmelagde ting, Historiefortelling, Hyttetur, Huletur, Healing, Husvask, Hjulbytte, Handlehjelp, Håndverkshjelp, Hymne, Hypnose... I Iglobygging - med eller uten overnatting, Internettabonnement, Isbading, Isklatring, Improvisasjonskveld, Indianerleir - lek og bygging, Innkjøpshjelp, Instrument med læring, Isfiske, Isolasjon (genser) J Ja, Juleselskap, Julefrokost, Julemiddag, Juledekorasjon, Julekos, Jazzkonsert, Jentetur, Jojo (hjemmelaget, gjerne med tilbud om triks) K Konsulenthjelp, Klø på ryggen- tid, Karaoke-kveld, Kryddereddik, Kinobilletter, Konsertbilletter, Kurs, Kanefart, Kake, Krydderurter, Kosedyr (hjemmelagede), Karameller, Klemmekort, Keramikk (hjemmelaget), Kirkebesøk, Kunstutstilling, Kassett-innspilte sanger du selv er glad i) 14 Naturligvis

15 fra A til Å L Lekedag, Ludoturnering, Luking, Lysking, Laks, Lutefisk, Lam, Lyrikk, Lovord, Lesestund, Lørdagskos, Loftsrydding, Lunch M Museumstur, Middag, Massasje, Mat, Monopolkveld, Magedanskurs, Maling, Mørkegjemsel, Malekurs, Metallpussing, Moro, Meiseboller N Naturopplevelser, Nattevandring, Nattevåk, Nakenbading (det er lov å vente til sommeren), Nærhet, Nisse(hjemmelagd), Nøtteblanding O Ost, Opplevelser, Oppdagelsestur, Oljemalingskurs, Opppussing, Oppvaskhjelp, Oljemassasje, Oppskrifter(gjerne sammen med smaksprøver eller spesielle krydder/smaker som skal i), Operabilletter P Party, Pinnebrød, Plante, Posteier, Poesi, Puslespillkveld, Puslespill (hjemmelagde), Pizzarestaurant-tur, Pepperkaker, Peiskos, Pass av pus, Pasta, Potettrykk, Periskop (hjemmelaget) Q Quiz-kveld, QV - så mye du vil - så mye som trengs R Regnehjelp, Rosévin, Ros, Radiolytting, Restaurantbesøk, Ridetimer, Redd Barna-bidrag, Reparasjon, Raking, Rydding, Rusletur, Rakørret, Rødvin, Rangle(hjemmelagd), Rapkonsert S Stryking, Snøborgbygging, Snøhuletur, Skitur, Seiltur, Sopptur, Svømmehalltur, Sykkeltur, Skøytetur, Skogstur, Støvtørking, Syhjelp, Snømåking, Sild, Syltetøy, Spillekveld, Spilletimer, Soneterapi, Stillhet, Sang (laget og/ eller framført) T Tegning, Terapi, Tid, Telekort, Tyttebær, Tyriflis, Tøybleier, Tubatimer, Trommetimer, Togtur, Tangokurs, Trolldeig-figurer, Telttur, Treleker, Tøysetimer, Togaparty, Teaterbilletter U Ullsokker (hjemmestrikkede), Ullgenser, U-hjelpsbidrag, Undervisning, Ukeskort, Utvasking av gull, Ufo-lek V Votter, Vinterlek, Vikingfest, Vevkurs, Vask, Vindusvask, Vedkapping W Walkie-talkie av blikkbokser, Watt-reduksjon (ENØK-sjekk av huset), Webside, Weekend, Wigwam X Xylofon-kurs/timer Y Yoga-timer, Yatzy-kveld Z Zoo-besøk, Zoologitimer Æ Ærend Ø Øvelseskjøring, Øl (hjemmelagd), Ømhet, Ørevarmere (hjemmestrikkede), Ønskeliste, Økologisk (jule)mat Å Årskort, Årsabonnement, Årgangsvin Kilde: Grønt Punkt Norge Naturligvis 15

16 Offentlig informasjon Vi ønsker alle våre kunder ei god jul og et godt nytt år! Vi tar juletreet helt gratis! Vi tar treet når jula er over helt gratis! Juletreet leveres på nærmeste gjenvinnings stasjon. Julepapir Ved første avfallstømming etter jul kan julegavepapir leveres i egen rød sekk. Dette papiret er ikke egnet for papirgjenvinning, og må derfor ikke blandes med annet papir som kastes i rød sekk. Sekkene med kun julepapir sorteres ut og går til forbrenning. Husk! Endringer i tømme dager i forbindelse med jul- og nyttår starter 18. desember. Endringene står i tømmekalenderen i Naturligvis nr 2 (som kom i posten i slutten av september ) og på våre hjemmesider Åpningstider på våre gjenvinnings - stasjoner i jule- og nyttårshøytiden: Normale åpningstider tom Merk: I Bø har vi åpent onsdag : kl Andøy: MAN : kl , TIRS kl Bø: ONS : kl Hadsel: MAN : kl , ONS kl Lødingen: ONS : kl Sortland: MAN : kl , TIRS kl , ONS kl Øksnes: MAN : kl , TIRS kl MERK: ALLE GJENVINNINGSSTASJONENE VÅRE ER STENGT PÅ JUL- OG NYTTÅRSAFTEN. KUNDESENTER: e-post: Naturligvis

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24 ÅRSRAPPORT 20 Trondheim Renholdsverk Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljømessige verdier 7-10 Renholdsverket 11-16 Tid for å se fremover 12-13 Nye løsninger frigjør areal 14-15 Kunnskap motiverer 16

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

naturligvis Drømmer om et bedre Miljø Hvor blir det av avfallet? Reno-Vest sponser lokale lag og foreninger Test deg selv og din familie

naturligvis Drømmer om et bedre Miljø Hvor blir det av avfallet? Reno-Vest sponser lokale lag og foreninger Test deg selv og din familie naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2007 Drømmer om et bedre Miljø Hvor blir det av avfallet? Reno-Vest sponser lokale lag og foreninger Test deg selv og din familie Roar har ordet Mange tror tilsynelatende

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no ÅRSMELDING REGNSKAP 2011 Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no INNHERRED RENOVASJON Inderøy Leksvik Frosta Malvik Levanger Stjørdal Selbu Meråker Verdal IR-FAKTA Renovasjonstjenesten

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar)

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar) Årsmelding Vi lika bæst å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... 2007 (Martin og Bæstefar) Folkestyrte samfunnstjenester for Salten Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten. folkestyrte

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra

ÅRSRAPPORT 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon. Det handler om å gjøre det lille ekstra BIR ÅRSRAPPORT 2013 Det handler om å gjøre det lille ekstra ÅRSRAPPORT Sammen for en god sak: www.bir.no 81,2 % 80,2 % 9500 www.facebook.com/birrenovasjon www.instagram.com/birrenovasjon Omdømmescore Kundetilfredshet

Detaljer