eassa- Rossa f TUDNIRUKN NOV-D[(.1929

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "eassa- Rossa f TUDNIRUKN NOV-D[(.1929"

Transkript

1 eassa- Rossa e f TUDNIRUKN NOV-D[(.1929

2 STUDENTERUKEN BETONGBYGG BYGGET HUSET CASSA-ROSSA HYPER-REVY I 2 AK'F-UALITETER OG 8 AVDELINGER Forfatningen demokratisk. Insinuation ved InsinuatØrerne. Obs. Tillergirls fra Tiller! Obs. Dekorationer begaat av Magnus Barfot med professionisme, Raketter fra Sander-Opel. SLIK SÅ SAMFUNDS- SALEN UT I JULI 1928! BYGG BETONG ved BETONG- BYGG. Dansene er utstudert av dassa Fosse og Missa Kjølaas. Primadonnaene er iført creationer fra Atelier A. Furuholmen, Avenue Bergliot 5. Begi, lysmester og soufflør vil assistere ved forestillingen. Et kvarters ()pilot(' mellem 1. og 2. akt. Efter forestillingen gaar man i «Tivoli», souprer i restauranten, besøker «Baren» eller danser i bodegaen «Spirallen».

3 STUDENTERSAMFUNDETS TEATER Dette er et fotografi av (len nipsbyste av teaterchef E. Itolf.sen. som støttemaker Lerklomp vil utføre, og som vil bli onstillet i teatrets foyer hvis revyen blir success. En del portretter av teatrets faste personale. 3 -

4 Følg med i refrenget: Herlig, herlig er studentens øl! A 1 ici i/./ AKTIE-BAYER HUSØLLET" DET ER ØL DET TELEFONER GRAN- Fotografen har kneppet (lette billede av endel av forfatterne i arbeide, RDA TOR1UM Da (let gil: til stykket skrev forfatterne sig dette bak ørene i den tro at Allah hadde gil havet til de vandtro. At dette var en feiltagelse viste sig at være en selvfølge som selvfølgelig følger av sig selv. Følgelig maatte der gjøres miget. Kunsten at gjøre dette er en av forfatterne uopklaret hemmelighet, hvorved man benytter sig av gravitation og venstre.øieblik. Da dette l ykkedes. miget som for den uindviede i sagoguipien mindre bev'andrede synes at være en meget kuvende opgave, fik forfatterne hver sin ide. Resultatet herav blev et ufuldbaaret misfoster som saa dagens lys en novembernat efter at stykket vau antat og prøvet ved vørt teater. Forfatterne har saaledes slant ind paa digtekunstens klde vei først i den seneste tid, hvilket har forhindret dem i at fan Nobelprisen. Stykkets stil minder ikke saa litet om Kristian Ulster den Indholdet vidner om et indgaaende kjendskap til den moderne verden som i den grad er rystet i sin grundvold at en sosiologisk risiko for oyerproduktion av pekuniære tilfældighetsstagnationer for,øieblikket er at befrygte av den del av mid- -delklassen, som ifølge Arehimedes praktisk talt utelukkende tilhører den i Kristian den 4des lovbok omtalte høiere digniteten av de akokryphiske engelske tommesystemet, hvilket i parentes bemerket mere og niere opgis i de amerikanske dele av Polen, hvori naturligvis i dette tilfadde selv Hommelvik man regnes som en registrerende faktor av den turbulente intermittensen. Den uhyggelige kulde som slaar en imøte gjennem dette gripende stykke har forfatterne selv gjennemlevet paa den berømte Folgerøfinn. Kort sagt: Det er en tone i dette stykke som er helt ukjendt fra andre lyd- og taleforestillinger i denne by, og da teatret har gjort alt for at gi stykket en flot og festlig opsætning, tør man spaa en publikumssukees som er et bedre stykke va'rdig.

5 KULDEN 1. AKT: 1 avdeling: i (mor i Trondhlem. Fru Drog;;-Hansen, herre i hilset. Fru Dust-Jensen, ven i nde i huset. Fru Stilk-Pettersen, d o. Petter, stud. techn. Ole, stud. ehem. Jon, stud. ark. Simen Grogg, fhv. skipper En gatesanger. Jens, studenten Solveig, pikebarnet. 11 avdeling: kw/heim Lukl film Corporation. Hamilton, Rex. P. direktør Ensemble artister 0,Q det er på tide at De anskaffer Dem en 'od varm vinterfrakk i I I avdeling: Poo taket (tv New York. Mr. Sullik, faktotum Mr. Rusev, konkurransemanager Mr. Shake Hands, haandtrvk ker Mr. Coneur-Han sen, fast optræd end e Mr. Whistling, indehaver av det høl(' «C» Mr. Hop Her-Rodes underm and Mr. Parat, Champion-Sehlager Heimdals Blomst, skjønhet Stenkjærs Rose, skjønhet Levangers Tistel, skjønhel 3 Whispering Idiot Singers (i Tiller Girl s Simen Grogg-Hansen Student Jens Luftpolisen Regi 7

6 ETABLERET NOQDPE GATE 8 er møtestedet Anerkiendt siden 1856 for extra kvalitet av alle sorter dessertkaker, kaker, the- og kaffebrød, makroner,,maakaker, iser etc KONF 3 KT OG CI-1000LAD 3 AVDLLING 1 I. AKT: IV avdeling:.tuppingen verdensulstillingen lyta Koret1-0. Autoritet, fin mand Vinglebv, formandskapsmedlem OrdfØderen Klump, norsk sjøgut Klat, do. Folkemængde En barnevogn Fla n Y En (1 Pau V avdeling: Ceremonimesteren Arrangementskomiteen Publikum SagfØrer Kubb Karbonadesan,ieren Husfar Lillegut Studenten familie fra morl:este Europa Husfrue SOt datter En k i fi I ni, sen sa ti o n sd ra ni. VI avdeling: En Present som bare De kan gi er Deres eget fotografi. Fotograf Schroder NovdPe gt. 6 Trondhjem Telefon 133, 398, 593 Ved higunen. Jens Simen Grogg-Hansen Hula-pike Fru Grogg-Hansen -I- krone-kaffere Folkemengde n En Marabou Hvirveldvret Klimatfo'randringer ti -

7 VII avdeling: clivaci er vel får i kål- uten får cbøndernes (Salgslag. 9ioad er vel speketår uten Mr fra cbøndernes (Salgslag. (Der får du ribbe og skinke som smaker opskjtnr og kjøttdeig, de deiligste saker. <or Trønderne må det da bli en valgsak, at veien de finner til (Døriaernes (Salgslag Restaurant IV ot lakammen. En ikke edru herre Klaus Petter, opvarter Student 1, student H og student III Krypshvtteren Jens Solveig Simen Grogg-Hansen Festende studenter Fru Grogg-Hansen Siinen Grogg-Hansen VIII avdeling: I men n es kewtheren. 'PeinÔerne 110yedillsalg: Filial: Munkegi. 40 telet' k lev ollen N. Bakt Kirkegt Bergstakken

8 g 2 J i" Eon.ec ca Og. saxefo ril CLCI rtse 2r), [Lg,sE2 r [Loa 222C 80 up 2 rtl2c cis6,esee sec 21 l 2w,g,qe[4 p cab Dec_ en. 2of e cl, Dec. ori sug1:cidee 2C 25 02C c in,-cen, - soupe_en, ese2 c[4oc cd[i.c"' Lder-ca -,een,. T E A T E R C A F E E N KO N EVISE No ska Di hor ka a Hansen forta:he da a kom hjem ifra Torvet igaar. Flu hadde sjett at n' Olsen forærte ei ihrøstnaal te a Petra i Nvgaard sin,s.i,aard. Aa bu Hansen hu e en slange, men Di veit æ e ikke hange. lijaiften og motet har hjulpet saa mange, og her ska 1)i ha ka æ sa te a da: smi belt 1)i sladre, fru Hansen, Di har ikke mindste genansen. i\len ska fila (lokker heilt ut av dansen. for Di veit vid. Di maa pass dokker sjok. 're nue har a sagt naakka an't som e vane. benk 'hu fortailt at n' Olsen var gift. Petra ingenting om det desværre, og kona hu vest itj at mann' før paa vift. den Olsen han e en slange, æ ska sei hiin e ikke bange., tijatten og nudel har hjulpet saa mange. men han maa pas sæ saa'n ikke blir knift. hol Huff saa fælt sladre a Hansen, hu har ikke mindste genansen. Main ie ska nok fan a heilt ut av dansen, og hu veit val hu maa pas paa sai sjøl. Men at a Petra skal ha sig et haren del har eg hørt at fru Hansen har sagt. Og Petra hon sier at Olsen er faren, men eg tror at Olsen bak lyset er ført. For hu Petra lyg som en slange, og hu Petra e ikkje hange. Petra har vore i hop med saa mange. Ja sandelig e det no my en faar spørl. Ja nei saa fælt hu sladre hu Hansen, hu har ikke mindste genansen. Men a, ska nok titt a heilt ut av dansen. og hu veit val hu maa passe sa, sjøl., r 1 2 1:1

9 VISEN OM STUDENT PErrER Vinterfrakker Uistre Priser fra =13(Wq PRISI3E,LØNN 3T KONFEKTION 1. Petter sin tante sin katte var død og vi skulde si a for evig adjø tidlig en fredags morgen. 2. Vi startet ved frokost og alle har dusk vi kjørte i drosehe og Petter var kusk tidlig en fredags morgen. 3. Gravøilet b'yndle i hygge og fred med dobbelte drammer paa Phoenix eafi tidlig en fredags morgen. 1. Paa Grand fik vi pjolter, likør og eigar, men omsider kom kellner'n og sa at det var tidlig en lørdags morgen. 2. San gik vi rundt indtil Petter tamil paa naa skal vi jammen paa Høiskolen gaa, tidlig en lørdags morgen. Saa gik vi rundt auditorium C. men der var ikke no blivende sted tidlig en lørdags morgen. KAPPER-FRAKKER - HERREARTIKLER NORDRE, GATE, 1. Paa salen stod gutta og proffen og sa at yi maatte se til at komme derfra tidlig en lørdags morgen. Til Ravnkloa kjørte vi derfra i bil og der kjøpte Petter en kasse med sild tidlig en lørdags morgen. 3. Og saa gik vi rundt og fik øl paa kredit og Petter han kom sig da litt efter litt tidlig en lørdags morgen

10 1. Sua prøvde vi morsomme sleder iflteng. 1)e fandt os med beina i Palmens basseng tidlig en søndags morgen. iz~1»41:1 li alle.42.terfkaclefirstkrmg il A012EZ IJ1kEN 1 LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAP i3 p alte arter Ov.)75rsthrIzo.. ii 2. San gik vi rundt om en sint politi, han tok med sig frakken som Petter var i tidhg en sondags morgen. 3. Vi andre kom efter der Petter blev ført, og der hvor vi kom var det hølande mørkt tidlig en søndags morgen. Og klokken blev 4 og klokken blev 5, og da den blev 6 fik vi lov at gan hjem tidlig en søndags morgen. Nu sitter Petter og skriver til mor for regningen blev overordentlio n. stor tidlig en tirsdags morgen. Min manufakturforretning er godt assortert i alt tilhorende branchen. 3. Og Petter sin tante sin avdøde hat den døde naa ilke smi fryglelig bratt tidlig en onsdags morgen. 1. For dette med katta var 00 vi fandt for alle Petter en fest kunde faa tidlig en torsdags morgen. P. G. Swensson Torvet

11 HOTEL PHOENIX Prinsens gt TRONDHJEM Konsert kl. 2 4 og kl S. Saether Kolonial Chokolade Telefon 474 & The Dres- Frakke- og Sports-stoffer i rigt utvalg -- Syning besørges. Nicolay Klinge Nordre gt. 21. GATESANGERENS VISE Min far var en ven av den russiske zar og min avdøde mor ligesaa. Og den yndige Olga min elskede var og himlen var deiligcç o b o' blaa. En november nat kora holsehevikerne som vikle talte vort liv og vort gods, og vi flygtet tilfods og vi slet os til blods nedad Volga i pram uten lods. Og jeg mindes saa grandt da i Volga vi fandt kjære Olga blandt hølgerne blaa. Og mit hjerte som Brandt trodde ei det var sandt,, derfor lot jeg a liksaagodt gaa. En boks kaviar og en gnid samovar er det lille jeg har efter far. Det var en gave til far fra den russiske zar fordi far var en tapper husar. Og paa fin' hoteller jeg nu gaar og speller paa min ballallallaika, og idag og imorgen jeg synger om sorgen trall allallallallallalla. Husk at Mathea Hammers hodeforretning Nordre gate 2. Leverer altid siste nyt i hatter og blomster m. m. Telefon

12 Briller og lorgnetter i moderne mønstre. Kun prima glass. Oplikus H. Iversen 'almehanen BRITANNIA 1-1()Th SlektricitetssAlclieselskabet SØNDRE GT. AEG TRONDHJEM TELEFONER F. 113Tung 1B3cok.hEnd Aarets julenyheter komplet paa lager. 1:0,NKURRANCEI3VRAA-CHEFENS VISE. (1\h, ludi: Jack_ i. pvery bfillorø. At hele verden staar i kok, det skjønne jo enhver som har et svakt begrep om kvad en kol i iikturranee er. Og derfor har,jeg her paa taket startet byraa hvor du kan konk urrenter faa mit slagord lyder Re f nen!' : Kom og la en liten chanse. Kom og vind en konkurranse. Her er no' i hver en branehe. Prnnie a skal alle fim. Jeg ordner kon kurraneer, De kan Og før De starter faa De en eigar og Med vort private kamera saa knipser For bildet kommer meste da' i Thnes Nlorrabla'! Re fr;eng: K og om oiy t..1 en liten chanse. Kom og vind en konkurranse. Her er no' i hver en branehe. m Pra-ie skal alle faa. valge hval De vil. gratis ild. vi Dem a'. Den største k(wkurranee som er holdt paa denne lord er druknekonkurraneen som blev arrangert ifjor. De druknet allesammen, og da verdensmester'n sank som sidste mand i arrens vand da ropte folk i land: Reïrwng: Kom og ta en liten chanse. Kom og vind en konkurranse. Her er no' i hver en branehe. Prannie skal tiile raa. Oversigtlig og greit ordnet i utvidede lokaler. so

13 SONG OF WH1SPERING!MOTS esetninger I see the blue eves, and tilue skios, and and bel" to that blue miee, and I'll show von love you. 1'm Thus when the sun's shinin.> n dining on a table with a gold lining. D'er jævlig. For jævlig. Huttetu! And therefore I'm sniffing. Reel) Biling in my Chevrolet Sis. Sweet Misses. Dream kisses! ()h, I'il [hink von are fix. ()h blaekbird! \\There are von? There are yon! Folk staar bare nu og ler a' von. Let's do Let's fall in love. "s I. h. HOUR

14 Alle ledende merker paa rimelige avbetalingsvilkaar. g3illige gorstørrelser 6 stk. kr (Amatøralbum Sidste nyheter. EGIL WISTH Musikhandel Olav Trygvessons gt. 20. Trondhjem. Nordre gt. 2 "Ghoralf cdahl Trondhjern Sterilisert fløte fremstillet av utsøkt melk Og her me tisk nedlagt. Velsmakende holdbar drøi. Tromi6j e ms 11211(lo rmi09 IDILETSVISE King-tuai 4.0aniug At,boksing er sæt fæl og raa det render Over min forstand. Der fins da mange nnund med dine hlaa og mangen landlaus hædersmand. Og har du først faat lidenskapen for at se mig i tricot, saa skal jeg bande paa dn kan'ke leve uten at faa se mig slag. Om det er idræt eller ei, saa kan du hegge trygt i vei. Du har en plads i alles hjerte som er brei og folket trenger dig livergang min hoires muskel klør, saa kan du bande paa du ser at en muse som var romersk før den er'ke spor av romersk mer. Og et Oie og en kjake kan jeg da faa fløtte lite grann og tenna leker sidste par ut og diet blir da gjerne enkemand. Om det er idrat eller ei, saa kan du hegge trygt i vei. l)u har en plads i alles hjerte som er brei og folket trenger dig! 21 -

15 Hvis du vil svinge dig i været skal du dra til S. A. 1)er [nar du mye mere ære end du fik der hvor du kom ifra. Hvis du med et smil om lavben hopper og d u roper : Leve Ford saa er du sikker paa de tropper op og proklamerer ny rekord. Om det er idra,1 eller ei, saa kan du lægge trygt i vei. Du har en pl ad s i alles hjerte som er brei og folket trænger dig! SAND EMANS PORTVIN Red Lab& Kr Black La bel Kr Amerikabeaten lægger ul og Norges sønner er ombord. Du norske mand i hus og hytte, si mig: grant du da vi fra dig før? Du skjønner vi skal kjæmpe for del friske, frie norske flag. Og Yankee Doodie stod paa brygga da vi kom og skreik for Os hurra. Om det er idræt eller ei, saa kan du lægge trygt i vei. Du har en plads i alles hjerte som er brei og folhet trænger dig'

16 %brtøleatmen V er Trondhjems beste blad. Hos GULDSM ED STAUDEN MAN N er hjelp for alle Deres ønsker Prærnier - Forlovelesringer - Presentgjenstande }Li Det eldste oci mest leste arbei derbla d nor8entiefu DRIKKEVISE I gammel daga drak dem og sloss smi bloe skvatt. Tar vi en, tar vi to, tar vi drammen du og jeg. J.: Alen sidste gang paa hybel]] der drak vi til vi datt. Tar vi en, tar vi to, tar vi drammen du og jeg. ti.: I deinn ti' drak dem toddi saa breinnheit som ei glo. Tar vi en, tar vi to, tar vi drammen du og jeg..1.: Vi pøser i os pjolter smi iskald som en sno. Tar vi en, tar vi to, tar vi drammen du og jeg, gammelkaran brygga mjød niar jula sto' for dor. Tar vi en, tar vi to, tar vi drammen du og jeg..1.: Nu mikser vi en cocktail som river og som klor. Tar vi en, tar vi to, tar vi drammen du og jeg. ti.: Naar dem skoill ha ein nubbe tok dem Lysholens akkevitt. Tar vi en, tar vi to, tar vi drammen du og jeg.,i.: Ja Lvsholm nr. 1 er fremdeles favorit. Tar vi en, tar vi to, tar vi drammen du og jeg..1.: Alen hvorfor skal vi egentlig staa her og prate tull? Tar vi en, tar vi to, tar vi dranunen du og jeg. For hovedsaken e' da vel at begge to blir foll!! Tar vi en, lar vi to, tar vi drammen du og jeg..1.: En skaal for alt som flyter - med undtagelse av vand Tar vi en, tar vi to, tar vi drammen du og jeg. Deinn skaala ska vi trunin' ut saa ofte som vi kainn Tar vi en, tar vi to, tar vi drammen du og jeg. - --

17 Det beste og mest komplette utvalg i TRIK O TAG for damer, herrer og barn linder De hos os. Vi har utvalget! DronninAeAvg:30 DEN BESTE MARGARIN ER DOG GA STEVNE wobotrottetl. G. 1 : Naar vi faar bes.ok taa potentata'n G. 2: potentata'n, G. 1 : bli noblessen alldeles paa styr G. 2: overstyr. G. 1 : Det bli æresport og flog i gatan G. 2: finest gatan, G. 1 : det gjør itjnaa om 'en bli litt dyr G. 2: fabeldyr. G. 2: Men bestaind i' ska dann sl aas om plassen G. l: hædersplassen. G. 2: 1)æln vil stilles ætte rang og stainn G. 1: uforstainn. G. 9: Fremforailt vil dann bli fri for massen G. l: hjernemassen, G. 9: for det gjell' aa værry første mainn G. 1: størstemainn. G. 1 : Samma sotten kor du ni paa jola G. 9: oppsa jola, G. 1 : saa e folke lik sæ, her og der, G. 2: særli' der. G. 1:,Støtt saa slæss dem om en plass i sola G. 2: mett i sola. G. 1 : E de fæst, saa slæss dem einno nier G. 2: som Di sjel'. G. 2: La dwin slaass, saa ska vi grei me' fiesten G. 1: folkefæsten, G. 2: Deinslags veit vi kones vi ska driv G. 1: tidsfordriv. G. 2: For vi gir os blanke null i resten G. 1 : i arresten, G. 2: bare vi faar ha det litte liv G. 1: burraliv. Den smaker som smør og koster kun kr pr. kg

18 UTSTILLINGSVISE 3kaft D. kjennskap fil arbeiderbevegelsen 1111, 1i :11,11 : , H I BOS g7rboidor-4oison 'Del Worske cr,i7rbeia'ervarlis dagblad for '«andelag og Word- Worge. cden som ikke ogsa leser arbeiderpartiets presse er ikke orientere? i norsk politikk idaff. (Melodi: «Alsace Lorraine»). No har vi verdens jubelutstilling paa Øya hos os med handel og vandel og stas. Og folket kommer helt ifra Hitra og Frøya og Moss for aa vær' me paa kjæmpekalas. Med morsom kultus fra gammel tid og stappa fuldt hus paa Tivoli skal de som kommer til Øya bli gla og fornøia i dag og kjike paa utstillinga. No har vi laga gule og grønne plakater og blar og sørga for kost og logi, og vi har sendt eksperter og tre delegater som har tat hjem det de kunde faa i. Tak, hellig Ola, for at du sloss saa heile jola kom op til os og saa paa bøker og bilder og byster og filler og bein. Ja no e vi blit nummer øre uken, kr pr kvartal fritt tilsendt. Kvam & Gisvold Kul - Koks - Smikul Linoleum Taksten Pap Gulv- og Veggfliser Cernent - Ildfast sten og lere Kalk m. m. Telefoner lune & Co. kolonial, Frukt & Delikatesseforretning Nordre gt. 20. Telefon 7:58. OPERASANGEREN Min skjønne, besnærende stemme hvor fandt du en saadan paa jord? Men gjorde jeg lykke derhjemme? Nei, tro mig du, ikke det spor! Jeg sang i studenterlokalet og høstet en kraftig kritik. Og da jeg fik pressen i tale, saa mumlet den om akustik. Guldbransen sa: Jeg tror for Whist salen er bra, det er virkelig trist, for Frimurerlogen den er vort hjerte. Synger man der, ja da synger man bra. Kritikerkor stemte saa i: Logen er bra, bare ikke De glemmer at synge der en gang om aaret, skal vi nok bringe Dem frem til sukces

19 Billige Bøker Julehefter Norgesmapper Gratis Indpakning og Forsendelse til Utlandet Lyseskjerme og Holdere Dekorasjonslygter. Pergamentpapir i ark og metervare. Alle nyheter i Billeder i Farvetryk og Lithografi Gravure og Raderinger. Indramning besørges. Johan F. Svendsen Stueure Armbåndsure Guld - Sølv - Nikkel Lommeure Nipsure Vækkerure Reparasjoner. Als Fr. Falch's Eftf. Telef Etabl Bok- Kunst- & Papirhandel. Nordre gt. 9. TRYKSAKER av enhver art I moderne utførelse leveres Forretningstryksaker Bøker, Flerfarvetryk, Plakater og Brochurer. AKTIETRYKKERIET I TRONDHJEM ALEXANDER OG MARGIDO To brødre gik engang tilsjøs med skonnertbriggen Fido. Alexander var den enes navn, den andens var Margido. Og begge korn til Frisco by efter første tørn tilvands. Alexander i en kirke gik, Margido drog paa dans. I Zansibar bandittene en liten skibsgut vilde hænge. Alexander reddet guttens liv, Margido tok hans penge. Og skuten Fido fik en last og lasten var konjak. Alexander stod tilrors saa fast, Mog aruido lan d i-ak. Saa kom de paa sin lange reis omsider til Torino. Alexander skrev et brev til mor, Margido gik paa kino. En nat gik kokken overbord som han stod ved vaskebaljen. Alexander øvet redningsdaad, Margido fik medaljen. Saa vilde deres gamle mor dem en Trondhjemsnaal forære. Alexander bar den paa sit bryst, Margido lot det være. Saa satte de for England seil, men skuten Fido hvelvede. Alexander kom til Himmelen, Margido kom til England! 34 35

20 Kjøp Julehefter Julegaver & KIOSKENES EKSPEDITION i Olav Trygvesøns gate 21. Als TRØNDEREN Munkegaten 5. (ved siden av Kemnerkontoret) Godt utvalg i Frukt, Chokolade Cigarer, Cigaretter &,I-øktobakker. Middag Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Best og billigst på Dampkjøkkenet Pi iser fra kr og opover. Kronesretterne anbefales Spisekort, 30 middage for Kr T RON DHJ EMS DAMPKJØKKEN Trondhjems kooperative byggeselskap, Baklandets Nygate Nybygningsog forandringsarbeider i alle bygefag. :31; Telefon SOT LITEN TRONDHJEMSPIKE Alle søte Trondhjemspiker (ja, vi er non ganske faa) vet at mange studenter liker sammen mel Os at faa gaa, og det synes aassaa vi, for vi har saa god en tid, og det har jo og studenter, mens de paa eksamen venter. Jeg er atten og uskyldig, ganske søt --- det har jeg hørt. Jeg er formfuldendt og fyldig og har øvet mig til flørt. Aassaa tral' jeg en student, aassaa bad han mig saa pent om at møte mig paa hjørne, og han sa det saa forfør'nde. Aassaa gik vi promenade aassaa var det maaneskin og han hadde ehokolade som han stak i munden min. Aassaa bet vi hver sin gang, sid ste biten va'kc lang, og hans kind kom til at klage ved min søte ebokoliebe. Aassaa bad han mig i Palmen, og der Brak vi og blev dus, - aassaa blev jeg bedt paa ball me'n, og der kaldt'n mig for pus, og da blev jeg kraftig rø', men han tok det kjækt igrunden, tank han kysset mig paa munden. -- :37 --

21 Byens største Utvalg i Selskabsskoted i Silke - Brocade og Semsket Skind Se vore Vinduer Salomons Utsalg ceset gode kaffebrød! T ETAR L TELEFONER Cyng &c 9Ratheson A/s Munkegaten 31 Best assorterte herreekvipering iste klasses skredderverksted Vi leverer Kun velsiddende dresser. i Og vi gik paa samfundsmøte mangen gang om lørdagskveld, og der var det mange søte, han var søtost likevel. I debatten var han med, men saa blev han pepet ned. Hvorfor gjør de det bestandig? Han som er saa kjæk og mandig? Naar de andre gaar og turer gaar han aftentur med mig. Min veninde gaar og sturer og hun syns jeg er saa lei. Paa en mørk og ensom vei begyndte han at fri til mig, men jeg ba'n om at vente, og da sa'n tøisejente! Naar han hadde faat eksamen, skulde jeg faa lov av far til at si mit ja og amen, til at skjænke ham mit svar. Men vor lykke hurtig svandt. Da eksamens dag oprandt, var han ei av dem som slumpet til at staa, Lenk han dumpet. 2ouise Torum Nordre gt. 11. Telef Min blomsterforretning anbefales som altid godt assortert

22 cul flytter vori utsalg til Olav crryggoessøns gale 19 cdet er ikke nødvendig å studere for å 99 skoføl er floget hell for sig selv, i kvalitet, passform utførelse og eleganse. R E GISI. R.E.Ft ET VARE+MÆRKi 99 skoføl tilfredsstiller alle. (Prøv (Dedøm. LAGUNE VALS En banjo langt borte nynner en vals, kom, Hula, og dans litt med mig, saa hegger du haanden Ømt om min hals, og danser dit jeg fører dig. O mkvæd : En dans med dig, tæt indtil mig; du smyger dig ung og varm. En barm i knop. Din myke krop holdt av min arm. Duft av dit h.aar. Dit hjerte slaar. Du er mig skjælvende nær. Smaa skjælmske blikk og fjern musik. Jeg har dig kjær! Du lille svarte og vilde snilde pigelill, i dine kulsvarte øine ser jeg en ild. Din røde mund, og et sekund er en lyksalighets stund. Og natten flyr og dagen gryr i palmelund. Min pike derhjemme er blit lei, hun er sivilisert og sur. Men Hula, du er jo langt mere grei ifølge din enkle natur. Hos dig er jeg blit betagen, betat av lykke et flygtig sekund. Og selv om vi to kun møtes en nat, saa fandt vi dog lykken en nat. Omkv rd: En dans med dig, tæt indtil mig; du Smyger dig ung og varm. En barm i knop. Din myke krop holdt av min arm. Duft av dit haar. Dit hjerte slaar. Du er mig skjælvende nær. Smaa skjælmske blikk og fjern musik. Jeg har dig kjær! Du lille svarte og vilde snilde pigelill, i dine kulsvatte øine ser jeg en ild. Din røde mund, og et sekund er en lvksalighets stund. Og natten flyr og dagen gryr i palmelund. åkoløibuset 1(5

23 tn FOPAN OG TOBAK Foruten piper og totak har vi spesielt godt utvalg i fersk chokolade. Bra utvalg i frukt. M. OSNES s Kongens gate 16 samt Kiosken ved Elgesæter Bro EN SANG (Melodi: i\vhen my 4realas come true- ). Nu er de fire aar snart en saga kun, nu er det atter vaar og vor avskedsstund. Nu vil vi samle de minder vi har, nu tænker vi paa den tiden som var: Et liv i fest og flid -- vor studentertid. Til Elgesæter bro maa vi si farvel. Saa deilig var dens sno sent en vinterkveld. Her tonet sangen i sælsomme kor, her balanserte den kjækkeste bror. Her var det toget gik da vi Huset fik. 2angland & &hei Telefon 1212 SMIE, AUTOGEN SVE,ISING TRØNDERHEIMEN PRINSENS GATE 27 KAFFISTOVE og HOTELL Og Nordre hvor vi slang i vor ungdoms vaar, og Palmen hvor vi hang i eksamens aar. Der ligger Lamo'n, hvor Anna mi bor, der har Ila, der bor Lillemor. Og nævn en gate her hvor jeg fremmed er. Nu er det fest igjen, det er sidste gang, saa drar vi bort igjen med studentersang. Og hvor i videste verden vi drar studenterminderne med os vi tar. Vi altid synge kan om et deilig land. God og billeg mat. Godt stell

24 SVENSK MASSAGE OG SYKEGYMNASTIK ARNE ARNTSEN Schultzs gt. 8" Siemens Schuckertgården bak Frue kirke. 9-2, 4-7. R/s II. EDLER Munkegaten 42. Telefon 2558 Telefon 1593 Pen behandling, eigar & Tobaksforretning Frukt, Chokolade. KAFE URD Prinsens gt. 10. Anbefaler sine gode Smørbrød og Kaker. DAMPVASKERIET,HVITVEIS" Als ' JOHANNE INGDAHL Munkegaten 22 b. (Harmonien inne i garden) Hentes og bringes. VASK OG STRYKNING KEMISK RENSNING 44 Rimelige priser. KRYPSKYTTERENS VISE (Melodi: «Ilonflens jazz»). Som krypskytter oppe i Bymarka vor har æ no ærnært mæ mangfoldige aar, og mangen en tiur og aarfugl og ræv har vært min belønning for slit og stræv. Men om sommarnætterne da had' æ mangen gammen naar æ sat og feska ørret opmed Teisendammen, og roint nue det hveska fra ;elskende par som sat der og trudd' at dæm ensomme var. Slik ei sommarnatt saa e det mangt et napp aa faa De, og særlig oppi Teisendammen der e {esken graadig. Men feskinga den e no slætt ingen ting mot alt det en hurre og sier roint omkring. Hain Aaeng og j agtpolitie dæm e no aldri heroppe i marka aa se. Skjønt j agtpolitien han fær da og flyr og gjæte paa saue og lam og kjyr. Engang en pekingeser fyr herop og jaga stær De og saa kom politie med et ladda jagtgevær De. Han sekte paa dyra og skudde gik av, de fik av kommunen en fælles grav. Som «fældet skadevildt» blev begge ført i statistikken, hair Aaeng korn paa aastedsinspektion med Graakalltrikken, men Antonie Løchen hun fremsatte krav om krans paa den ukjendte soldats grav. Hain tandlæge Herlofsen e naa te kar, hamn laga den breieste løipa vi har og paastod at løipa var lagt der for spøk. men gavnlig for storvildt som «Ugla» og «Høk». Mot stubban i ei løipe bør man ikke brække foten, og derfor han med tanga si tok trærne op med roten. Og løipa blev gjenstand for lyriske dekt av forstmester Solberg, som driv paa med slekt. Og denner løipa va det som i groinn' inspirerte hain Sigurd Skaun da.han saa fint en «Viddens Sang» leverte. Hain va vel å jour, men det va no vel det -- at hain e paa viddene ret som de e! 4i;

25 BESØK BYENS STØRSTE OG MEST MODERNE FRISERSALON PERMANENT KRØLNING GARANTERES HOLDBAR GENTRALSAI ONEN ~1n n11 Klippe! klippe!. Første klasses arbeide. Klipning - Barbering Ondulasjon Vandondulasjon Champonering [ASSEN & KAHN, 1 DR. GT TLF LIKE VED NORDRE GATE criora" blornsiorhandol 9Y-ordre gale ctelefon 2300 hjælper hadde den blygt forlegne (han finnes ennu) og den hin! freidige forfarne student al (51 dei med bloinsieri" Min parfymeriforretning anbefales som godt assortert i alt tilhørende branchen. (Anna gopp Parfymeri Tiis. Angels gt. ib. (like ved Nordre St.) Telefon 5E STUDENTERSANG Opsang: Nu klinger igjennem den gamle stad paany en.studentersang, og alle mand alle i række og rad svinger op under bægerklang og mens borgerne vaaker i køia og hører den glade kang-kang smelder alle mand, alle mand, alle mand, alle mand, alle mand, alle mand: Omkvæd: Studenter i den gamle stad, ta vare paa byens ry! Husk paa at jenter, øl og dram var kjæmpernes meny. Og falder I alle mand alle, skal det gjalde for alle mot sky: La'ke byen faa ro, men la den faa merke det er en studenterby! I denne gamle staden sat saa mangen en konge stor og hadde nok av øl fra fat og piker ved sit bord, og de laga høljer i gata naar hjem ifra gilde de fôr og nu sitter de alle mand alle i Valhall og traller til os i kor: Omkvæd: Studenter i den gamle stad, ta vare paa byens ry! Husk paa at jenter, øl og dram var kjæmpernes meny. Og falder I alle mand alle, skal det gjalde for alle mot sky: La'ke byen faa ro, men la den faa merke det er en studenterby! 2. Paa Elgesæter var det liv i Klosteret dag og nat. Der hadde de sin kagge og der hadde de sin skat. De herjet i Nonnenes gate og rullet og tullet og datt, nu skuer de fra Himmelen ned og griper sin harpe fat: Omkvæd: Studenter i den gamle stad, ta vare paa byens ry! Husk paa at jenter, øl og dram var kjæmpernes meny. Og falder I alle mand alle, skal det gjalde for alle mot sky: La'ke byen faa ro, men la den faa merke det er en studenterby! 3. Naar vi er vandret hen og staden hviler et Øieblik, da kommer vore sønner og tar op den gamle skik: en lek mellem muntre buteljer samt aldrig saa litt erotik. Og saa sitter vi i Himmelen og stemmer op vor replik: Omkvæd: Studenter i den gamle stad, ta vare paa byens ry! Husk paa at jenter, øl og dram var kjæmpernes meny. Og falder I alle mand alle, skal det gjalde for alle mot sky: La'ke byen faa ro, men la den faa merke det er en studenterby! 47

26 1 TOBIÅS LUND Ais anbefaler Sydfrugter, grønsaker, finere colonial & hermetikk m. m. Drik Farris spis frugt. Åta Nordstjernan Knacke brød En gros. C. Lund Dampskibsexpedition FortollninQ=Assurance. Telefon 1544 og DJØNNE & CO. Frukt Grønnsaker En detail. ennnette groxnes Dronningens gt. 22, vis a vis Stiftsgaards haven. Barnekonfektion Kjoler i uld og silke, alle størrelser. Kaaper i uld og fløiel Nye talkjoler. 48 Babyutstyr. DEN ENSOMMES VISE (Melodi: «Det kan da prøve PoLl aa indldide bønder:>). I Paradis i hagan sin gik 'n Adam rundt og klappa sine kuer og fik vondt i magan sin naar han hadde spist for mye bær og druer. Av gode venner hadd'n mange, fra slange til orangutang, men sang dog ofte klagesange naar tiden faldt litt for lang: Refræng: Det er saa kjedelig an.staa her aleine, littegranne selskap maa'n jamen faa. Løver og tigre er jo bra sku jeg meine, men dem er jeg bande lei og kjei a naa. Send mig da heller en jomfru saa skjær, en som kan stoppe og sy mine klær. For det er saa kjedelig aa gan her aleine, littegranne selskap maa'n jamen fan. Fra omkring den 7de er det stadig let aa tælle sine penger, men naar vi bar den 20de er det ikke mer aa tælle henger. Mit aller sidste Ore ligger og tigger om en kamerat og jeg rødmer som en dydig nigger av slantens dystre prat: Ref ræng : Det er saa kjedelig an ligge her aleine, littegranne selskap maa'n jamen faa. Nøkler og bukseknapp er bra sku jeg meine, men dem er jeg baade lei og kjei a naa. Skriv til dit ophav og be ham saa tyndt oin det er mulig an skaffe litt mynt. For det er saa kjedelig aa gaa her aleine, littegranne selskap maa'n jamen faa. 99

27 Skotøi, Kalosjer, Gamasjer anbefales i stort utvalg. Skotøi utsalget Elgesæter gt. 4. De bør se Blaadressen 1122 lil 98 kr. for De bestemmer Dem! Martin Sæterhaug Å/s Søndre gt. 26. Sports- og vinterutstyr Andrea Mune Telefon i største utvalg og billigste priser. er nu tilflyttet Elgesæter gt. 6. (Håkon Helgesens gård) Øya. Anbefaler konfirmationsgaver: Teaterpublikumets gunst kan'ke være av den rigtig rette sorten, man viser dem sin,bedste kunst og endda blir det stadig mindre folk i Hjorten. I den sidste tid saa føler hr. Køhler hans sal er tom. Til Trondhjems by hr. Køhler brøler: Til min revy nu kom! Refræng: Det er saa kjedelig aa staa her aleine, littegranne selskap maa'n jamen faa. Brandmand og politi er bra sku jeg meine, men dem er jeg baade lei og kjei a naa. Kom ut til Hjorten og fyld denne sal før tomrummet gjør mig helt hoppende gal. For det er saa kjedelig aa staa her aleine, littegranne selskap maa'n jamen faa. Jeg er igrunden litt nervøs naar jeg skal herop og publikum forlyste. Dere aner ikke hvor jeg frøs og jeg hadde saan en magasjau for brystet. Jeg fik en braate med talenter med renter da jeg blev født, men naar jeg ser saa mange jenter jeg glemmer hvert et spøtt. Refræng: Det er saa kjedelig aa staa her aleine, littegranne selskap maa'n jamen faa. Mil eget organ det er bra sku jeg meine, men som bekjendt saa er det grænser og. Nu maa De sørge for orn'tli applaus, hjertet mit klapper nok lystelig laus. Men det er saa kjedelig aa klappe aleine, littegranne selskap maa'n jamen faa. Nyt i duker, håndduker, lakenstaut. De billigste huskjoler å kr atter på lager. Nyt, eldkjoler Kr

28 0. KNUIDCEN Vollabakken Etabl Telf. 211 Kolonial - Hermetik Fefetevarer SPESIALITET GOD KAFFE" A/s Carola" Studentersamfundet Tricotage, garn, undertøi. Godt utvalg, rimelige priser. 9ngolj (Niks/ad STENBERGET NR. 1. TELEFON 2973 Frukt - Konfekt Tobakker REVYVISEN (INTelli: ello t Chat Noir jo altid har revy med futt og fart. Intet er Hit spart alle stræver hardt. Lalla synger, Rose gynger sig i sjømandsvals og synger om en sjømands liv med pikens arm om hals. 1?ef ræng : Men naa er det store spørsmaal som nu brænder overalt: Er det plagiat eller er det or'ginalt? Ja, er det noe vakkert, no om elskov, hevn og hat, da er det noksaa sikkert det er plagiat. Men hvis det finns et kraftpoint om fremmed fyr i egtemandens seng eller om at gaa i gaarden, da er vort standpunkt valgt. Da kan vi gaa ut fra at det er originalt. Hj orten har i alle da'r vært stedet for vor by. Der har de nu paany sat op en flot revy. Mietza danser, KOhlers glans er stor i land og stad. De synger titt og vitser litt R e fra og gaar vel og bra. Men nu er del store,spørsmaal som nu brænder overalt: Er det plagiat eller er det or'ginalt? Hvis de synger noe morsomt om vort storting og vor stat, da sier Rose at da er det plagiat. Man stjæler jo litt her og der. Men hvis det nu et vers i visen er som handler OM hr. Markhus, som har handlet saa fatalt, da er det.sikkert at da er det or'ginalt. 53

29 Byen venter at rstudenteruka skal bli god, og selv saa gaar vi jo i samme gode tro. Alle stræver, folk de kræver Vi spiller, synger, danser litt, og alt er saare godt. Refræng: Men naa er det spørsmaal som nu brænder overalt: Er det plagiat eller er det or'ginalt? Denne visen her er fin-fin. Da skjønner De nok at den er fa'n saa god kopi og plagiat. Men hvis det hænder likevel at jeg blir fuld og flauser her en kveld og jeg falder ut av rollen og alt gaar spike galt, da maa De skjønne sjæl at det er or'ginalt. VISER: Konevise Visen am student Petter, 15 Ga tesangerens vise Konku rraneebyralt-eheiliens vise << 21 Song. of Whisperin g idiotis 23 raitsv ise 25 Drikkevise 29 Gast evige 31 Utstillingsvise «33 Operasan g eren 33 Alexander og Margido 35 Sat liten Trond:hi enrsp ike 37 Lagune vals 41 En sang «43 Krypsky Uerens vise «45 Studentersang «47 Den ensomines vise 49 Revyvisen

30 Forretnin g smanden HANS G. MOE FORLAG REKLAMEBYRÅ TRONDHJEM UTGIVER AV: Trondhjems Adressebok Møre Fylkes Adressebok Sør-Trøndelag Fylkes Adressebok Nord-Trøndelag Fylkes Adressebok. ENERET TIL ANNONCER PÅ : Trondhjems Sporveis vogner Elektricitetsverkets transformatorkiosker Annoncesøiler Hjorten"s lysreklame & program m. fl. spør om kj endsgj erninger naar han skal vælge annonceorgan.»apposten hadde i maanederne januar-oktober O/o avtrondhjems borgerlige presses antal annoncespalter, og har praktisk talt alt hvad der gaar ind under begrepet rubrikannoncer. OVERTAR ANNONCERETTEN FOR : Programmer Kataloger Tidsskrifter etc. FORSØK OG KONTROLLER RESULTATET Ali'FWISYKKERIET I THONDHJEM

31 _ -,. wø Kamin Lyser og varmer \M I/ -.--% Forniklet 0 //// i t J Sort Kr Kr ( ir ) IG Hurtig Nikkel opvarmning steke- KR. 225 Jevn ovn stekning DELTA-. Å, - / ,_,_-J-4; PØ J (-41 t KOMFYREN Føres av alle elektriske forretninger Repr. LEIF JACOBSEN Olaf Tryggvessøns gt. 6 (Ir) 15 I HANS G. MOE, FORLAG REKLAMEBYRÅ, TRONDHJEM AKTIETRYKKERIET I TRONDHJEM

E = DU. is BETONGBYGG MASONITE STUDENTERREVYEN 1935

E = DU. is BETONGBYGG MASONITE STUDENTERREVYEN 1935 M MASONITE for paneling, isolasjon og innredningsarbeider. Benyttes bl.a. til: Veggbekleedning (inn- og utvendig), Takbeklædning, Innredning av bad, Skifter (inn- og utvendig), Disker, Hyller, Bordplater,

Detaljer

http://www.archive.org/details/denstorehungerroooboje

http://www.archive.org/details/denstorehungerroooboje - ISSm CD CD CO HK Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/denstorehungerroooboje fc HIENDE 0PL4G JOHAN bojer DEN STORE HUNGER

Detaljer

.BUSIDING nstoct 1 1925

.BUSIDING nstoct 1 1925 .BUSIDING nstoct 1 1925 DEN STORE HUNGER JOHAN BOJER En moder, skuespil i en akt. 1895. Helga, et billede fra Trøndelagen. 1895. Et folketog, roman. 3. opl. 1896. Olaf den hellige, drama. 1897. Paa kirkevei,

Detaljer

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER STUDENTERREVYEN 1937 VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER ti, Bort fra hverdagens pjuskede grå Bli velkledt og velsett - Produsent: S. I. T Manuskript: Hihofei Øftalvbæbra. Instruksjon: Instruktøren. Musikalsk ledelse:

Detaljer

Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD

Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD ii^:i^»iki Sl^lpså\^t paas ift the ni^kt.., CHRISTIAN SOIKIERSCHILD KRISTIANIA TEATER paa Bnnkpladsen maleri av GUDM. STENERSEN SOPHIE REIMERS TEATERMINDER FOYERN I KRISTIANIA TEATER maleri av Gudm.

Detaljer

Søskenparet Fartein og Sigrid Valen

Søskenparet Fartein og Sigrid Valen Søskenparet Fartein og Sigrid Valen 1. Innledning 1 Mange har et inntrykk av hvem Fartein Valen var. Fotografier eller bilder viser en person med sørgmodige trekk og et innadvendt kroppsspråk. Han formelig

Detaljer

Jenny. Sigrid Undset

Jenny. Sigrid Undset Sigrid Undset Table of Contents Jenny...1 Sigrid Undset...2 I...5 II...10 III...18 IV...22 V...27 VI...31 VII...36 VIII...41 IX...46 X...49 XI...54 II...56 I...57 II...60 III...63 IV...66 V...69 VI...74

Detaljer

NÆMESIS B I. '1' 11 INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING FJORDGT. 15. TELEFONER CENTRALBORD: 4918, 1390, 2338. TRONDHEIM EN REVY STUDENTERREVYEN 1 9 3 3

NÆMESIS B I. '1' 11 INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING FJORDGT. 15. TELEFONER CENTRALBORD: 4918, 1390, 2338. TRONDHEIM EN REVY STUDENTERREVYEN 1 9 3 3 STUDENTERREVYEN 1 9 3 3 EN REVY over endel av de bygg vi har hatt i de senere år: Studentersamfundet i Trondhjem, Sildoljefabrikk i Siglufjord, Island, Møllebygning for I. C. Piene & Søn, Buviken, Kraftanlegget

Detaljer

Fars dagbok fra Argentina.

Fars dagbok fra Argentina. Fars dagbok fra Argentina. Lørdag 24/9 1927. Kom i sidste øieblik til Retiro (trik og bil). Avgikk kl. 5 em. Passerte Rosario ved ½ 10 tiden om kvelden. Dormet litt, sammenkrøllet paa benkene. Søndag 25/9

Detaljer

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN

SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN SMAAFORTÆLLINGER FRA MAALSELVDALEN KONG OSKARS BESØK I 1873 hadde bygden besøk av kong Oskar. Efter en reise opover Finmarken, like til russegrænsen, tok han med sit kongelige følge paa tilbaketuren om

Detaljer

Riket grundlægges. Ole Edvart Rølvaag. Kampen mot storvidda

Riket grundlægges. Ole Edvart Rølvaag. Kampen mot storvidda bokselskap.no Ole Edvard Rølvaag: Riket grundlægges Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Ole Edvart Rølvaag Riket grundlægges Kampen mot storvidda 1925 VED GRÆNSEN AV DET YTTERSTE MØRKE I II III IV

Detaljer

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg Carl Edin Nordberg Table of Contents Presten som ikke kunde brukes...1 Carl Edin Nordberg...2 Forord. Presten som ikke kunde brukes...3 Kapitel 1. Den gamle prest maa reise...4 Kapitel 2. Den nye prest

Detaljer

Scripta manent (det skrevne består)

Scripta manent (det skrevne består) Scripta manent (det skrevne består) BIDRAG TIL EN SLEKTSHISTORIE Nedtegnet av Astrid Charlotte Øverbye f. Hofsvang Index: SLEKTEN PÅ FARSIDEN inkl. tidlig historie 3 FARFAR ("Bestefar på Hadeland") 12

Detaljer

Stene i strømmen. Nordahl Grieg. Digte

Stene i strømmen. Nordahl Grieg. Digte Bergen Offentlige Bibliotek/bokselskap.no, 2014 Nordahl Grieg: Stene i strømmen (1925) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1925, digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek som en del av prosjektet

Detaljer

THARGONS HYLLEST TRUBADURENES INNTOGSMARSJ TRUBADUREN OG FRILLA UTEN DÆ VINTER VINTER VESTERVÆRS SØNNER VOGGEVISE VED LIVETS SLUTT.

THARGONS HYLLEST TRUBADURENES INNTOGSMARSJ TRUBADUREN OG FRILLA UTEN DÆ VINTER VINTER VESTERVÆRS SØNNER VOGGEVISE VED LIVETS SLUTT. ALLIRA ALT VI HAE ALVEJAKTEN BRIN EM HJEM BY OILL AV SPØKELSA (MITBY-BLUES) BÅRESAN E ALLIRISKE AMER EN BLÅRÅ KAPPE EN PLYSTRENE VANRINSMANN ET VAR EN AN ET VIL IKKE ENRE NOENTIN ITT SANNE NAVN UVA EN

Detaljer

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler

Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager. En samling avisartikler Per Øverland (red.) Lademoen i gamle dager En samling avisartikler Lademoen kirkes småskrifter 12 ISBN-13: 978-82-92805-02-2 ISBN-10: 82-92805-02-8 Trondheim 2006 1 2 Forord Her er det samlet en rekke

Detaljer

I KJOLENE I M. AASTRAND. Gullsmed Henriksen ' Bernhard Brænne *l. Henriksen d CO.~I, ShramatadgArden, Nordre gate 11. Kih Deres aaver ALT 1 KOLONIAL

I KJOLENE I M. AASTRAND. Gullsmed Henriksen ' Bernhard Brænne *l. Henriksen d CO.~I, ShramatadgArden, Nordre gate 11. Kih Deres aaver ALT 1 KOLONIAL ---p- - Kih Deres aaver hos Gullsmed Henriksen ' Nordre gt. 15 KJOLENE noensinne T'f. 898 l i%r er flottere, mere raffinert i snitt, hmng enn tidligere, s% d& vil famtaes at det h& ligger en stor fordel

Detaljer

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Øivind Larsen (red.) Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Michael 3013; 10: 365 446. Stud. med. Sverre Sørsdal studerte ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania/Oslo fra 1919

Detaljer

SANGTEK 4 20 STE Ove Thue R

SANGTEK 4 20 STE Ove Thue R 4 20 SANGTEKSTER fra Ove Thue Foto: Sture Nepstad 1. People in Motion TEKST: OVE THUE OG ARNE PHILIP FRAAS. MELODI: OVE THUE ARRANGEMENT: SAFT CD 1 Zsa zsa zsa Come on out reach for the ceiling thinking

Detaljer

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no.

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no. Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no I de dage Ole Edvart Rølvaag 1924 [FØR TEKSTEN] [DEDIKASJON] LANDNÁM

Detaljer

Trondhjem 23. oktober 1974. H.T. Gjestland A.V. Larsen K. Fossum

Trondhjem 23. oktober 1974. H.T. Gjestland A.V. Larsen K. Fossum En bergmann har bestandig hatt en sterk trang til å uttrykke sine tanker og følelser ved hjelp av en sang. Han synger om arbeidet, om kvinner og om brennevinet, ja, om alle de ting som betyr noe for ham.

Detaljer

STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN. Jo u-59

STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN. Jo u-59 STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN Jo u-59 9itte r en, uung En øy lå i Sundastredet, uten innbyggere og uten konju turer, og var en pryd for geografien og for seg selv uheldig dag forsvant den,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel IV. Sjømannspresten 1901-1908

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel IV. Sjømannspresten 1901-1908 Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER Kapitel IV. Sjømannspresten 1901-1908 (Side 105) Tiden fra min ansettelse som sjømannsprest i New York den 18de oktober 1901 blev en meget travel tid. Først på januar

Detaljer

II Eivind Berggrav-Jensen Krigcrliv og religiøsitet y v».> Eivind Berggrav-Jensen Krigerliv og religiøsitet Erfaringer og dokumenter fra fronten Kristiania Steen'8ke Bogtrykkeri og Forlag 1915 4> Copyright

Detaljer

STUDEN 'ER REVYEN 1955

STUDEN 'ER REVYEN 1955 STUDEN 'ER REVYEN 1955 Jeg vil synge om et funn populært av velkjent grunn. OK-elektroden vår sveiser flott hvorhen den går. Sokrates. RUN DER GEMALER" KOMME INN UNDER KOP," Den første bosetning fant sted

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 5 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLEDNING... 3 RELATERTE KOMPENDIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAGN & EVENTYR... 4 GRÅ... 4 VISER, MUSIKK,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Stavangeren. Nr. 2 2010 20. årgang. I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Bente Madsen Bærheim, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss.

Stavangeren. Nr. 2 2010 20. årgang. I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Bente Madsen Bærheim, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 2 2010 20. årgang I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Bente Madsen Bærheim, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Leder 3 Av Hans Eyvind Næss Lassetjernet

Detaljer

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel II B. Eksersis på Alten. Sommer 1898.

Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER. Kapitel II B. Eksersis på Alten. Sommer 1898. Prost Tycho Castbergs LIVSERINDRINGER Kapitel II B. Eksersis på Alten. Sommer 1898. (Side 223) Søndag morgen kl 8 gikk jeg så (i Trondhjem) ombord i D/S Vesterålen og fikk køye på 2den plads. Til å begynde

Detaljer