VEDKAPPSAG 2200W LS400

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDKAPPSAG 2200W LS400"

Transkript

1 VEDKAPPSAG 2200W DOVRE LS400 VEDKAPPSAG 2200W LS400 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

2 Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 VÆR OPPMERKSOM... 3 GARANTI... 4 STUDERE SIKKERHETSINNSTRUKSJON... 4 GENERELLE SIKKERHETSINNSTRUKSJONER... 4 TEKNISKE DATA... 7 INNHOLD I KARTONG... 7 MONTERING AV VEDKAPPSAG... 9 MONTERING... 9 BRUK AV MASKINEN...12 GENERELT...12 TRANSPORT...12 STRØM TILSLUTNING...13 START/STOPP AV MOTOR...13 NØDSTOPP AV VEDKAPPSAG...14 BYTTE AV SAGBLAD...14 RENGJØRING...14 VEDLIKEHOLD...15 TRANSPORT OG LAGRING...15 BESKYTT MILJØET...15 DELETEGNING...16 CE-SAMSVARSERKLÆRING

3 INNLEDNING Takk for at du kjøpte denne vedkappsagen som har hardmetallsagblad og har en maksimum kuttekapasitet på 140mm. Produktet er designet til bruk for husholdninger og ikke til profesjonell anvendelse. Vedkappsagen er CE godkjent og i samsvar med RoHS regulativet. Den er produsert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Maskinen inneholder mange materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Lever inn maskinen for resirkulering når det skal kastes i henhold til lokale bestemmer. Når du bruker vedkappsagen må du følge sikkerhetsinstruksjonen nedenfor nøye, slik at du unngår elektrisk støt, personskade og brann. Les nøye gjennom disse instruksjonene før du bruker maskinen og sørg for at du overholder dem. Les nøye gjennom bruksanvisningen/instruksjonsboken før du bruker maskinen og sett deg grundig inn i denne. Oppbevar bruksanvisningen/instruksjonsboken for fremtidig bruk på et lett tilgjengelig sted. ADVARSEL Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for ødeleggelser oppstått p.g.a. feilaktig og unøyaktig bruk. Maskinen er produsert for bruk i private husholdninger. All profesjonell bruk, uvøren bruk eller bruk som strider mot bruksanvisningen vil føre til bortfall av ethvert ansvar og garanti på produktet. Før bruk skal produktet sjekkes for at alt er riktig montert og at det er i forskriftsmessig stand. Ødelagte deler må alltid repareres eller byttes før produktet brukes. VÆR OPPMERKSOM Vær alltid utvilt og oppmerksom når de bruker dette produktet! Bruk ikke produktet hvis du er påvirket av alkohol eller har brukt medikamenter. Vær oppmerksom på at en farlig situasjon meget hurtig kan utvikle seg til personskader eller i verste fall død! 3

4 GARANTI Produktet har en garanti som gjelder ved produksjonsfeil, denne garantien reguleres av Forbrukerskjøpsloven. Loven gir regler om hvilke rettigheter man har som kjøper. En eventuell reklamasjon skal fremsettes ovenfor forhandleren der produktet ble kjøpt. Kvittering skal alltid fremlegges ved henvendelse til forhandleren. Ved mangler som er grunnlag for reklamasjon, vil dette bli prøvd utbedret i første omgang. Dersom dette ikke fører frem kan det eventuelt bli gitt et prisavslag, varen byttes eller kjøpet heves. En vurdering av feilens art og størrelse vil være bakgrunn for dette. 1. Ta var på kvitteringen, denne trenger du ved bruk av garantien. 2. Garantien gjelder kun ved forbrukerkjøp og ikke ved videreutleie el. 3. Garantien gjelder kun når produktet er håndtert riktig, ikke misbrukt eller behandlet på en uforsiktig måte. Reklamasjon skal fremsettes med det samme mangler oppdages. Garantien gjelder ikke for: Normal slitasje, skjødesløs behandling eller påkjørsel, skade på personer eller eiendom. Maskin som ikke repareres på et godkjent autorisert verksted. STUDERE SIKKERHETSINNSTRUKSJON LES ALLTID SIKKERHETSINNSTRUKSJON FØR BRUK. FØLG SIKKERHETSINNSTRUKSJONER FOR Å OPPNÅ STØRST MULIG SIKKERHET. GENERELLE SIKKERHETSINNSTRUKSJONER FØR BRUK Les nøye instruksjonsboken og lær deg symboler som står på maskinen. Erstatt skadete eller uleselige advarselsmerker på maskinen. Lær bruken og begrensningen av maskinen, dens kjennetegn og spesielt farlige egenskaper. Ta vare på instruksjonsboken for fremtidig bruk på et lett tilgjengelig sted. NARKOTIKA, ALKOHOL OG MEDISINER Bruk ikke maskinen dersom du er påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Det kan nedsette din vurdering av farlige situasjoner. PLASSERING Plasser maskinen på et fast og jevnt underlag. Strekk deg ikke over maskinen, underlaget kan være glatt. 4

5 Bruk sko som ikke glir og som gir deg god balanse slik at du står stødig. Stå aldri høyere en maskinen når denne er i bruk. Ha alltid god plass rundt arbeidsområdet. Unngå at maskinen beveger seg eller glir ut av stilling under bruk. Hold arbeidsplassen ren og sørg for god belysning. Rotete områder forårsaker ofte skader. Sett ikke i støpselet med våte hender. Bruk kun maskinen på tørre steder og aldri utendørs når det regner. Bruk ikke maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gasser. SJEKK MASKINEN Sjekk alltid apparatet før den startes. Maskinen skal aldri brukes ved skadet beskyttelse eller hvis denne mangler. Kontroller og monter manglende deler før maskinen tas i bruk. Alle skruer og muttere må være skikkelig strammet før bruk. Erstatt alle feilaktige og skadde deler med orginale reservedeler. Sjekk at alle skrujern, skiftenøkler og annet verktøy er fjernet fra arbeidsområdet før maskinen startes. Kabel eller stikkontakt som er skadet eller defekt skal byttes av autorisert verksted eller elektriker. Apparatet må ikke brukes før dette er reparert. Kontroller at strømtilslutning er 230v. Maskinen skal repareres kun av autorisert verksted eller elektriker. Strømledning skal alltid være frakoblet før all vedlikehold og reparasjoner på maskinen. BESKYTTELSE Bruk beskyttelseshansker, hørselsvern og vernebriller. Små eller store partikler kan virvles opp og vanlige briller er ikke slagfaste. Bruk derfor alltid vernebriller. Bruk alltid sko med kraftige gummisåler. Unngå løstsittende klær eller klær med bånd eller reimer når du bruker maskinen. La ikke haugen av oppkappet materialet vokse opp ved siden av vedkappsagen, dette kan blokkere nytt materiale og skape farlige situasjoner. Maskinen skal aldri flyttes ved å trekke i ledningen eller flytte maskinen mens motoren er i gang. OVERBELASTNING Hvis sikringen går kan det være at for mange apparater er tilkoblet samme krets. Undersøk årsaken og utbedre denne. Det skal aldri installeres en kraftigere sikring. STRØMLEDNING Du skal aldri bære maskinen etter strømledningen eller trekke i ledningen når du skal dra ut støpselet. Hold alltid strømledning borte fra maskinen. Trekk stikkontakten ut av kontakten og undersøk ledningen regelmessig med tanke på skader. Maskinen skal ikke brukes hvis strømledning er skadet. Bytt strømledning ved behov og kun ved et autorisert serviceverksted. Ikke la strømledningen komme i kontakt med varme, olje eller skarpe kanter. Skadd strømledning må byttes ut umiddelbart og før maskinen tas i bruk! Bruk skjøteledning som er godkjent for utendørs bruk og merket med dette. Ikke la ledningen strekkbelastes under bruk. Dette kan påføre skader på ledningen som er usynlige men kan være farlige. 5

6 Sjekk strømkabel/stikkontakt regelmessig for skader. Skadd ledning må byttes ut umiddelbart og før maskinen tas i bruk! Om kabelen er skadet eller har kutt, må maskinen kobles fra øyeblikkelig og skjøteledningen repareres eller byttes ut før maskinen kobles til igjen. Bruk skjøteledning med minimum kvadrat/tykkelse: 3 x 2.5 mm 2. Feil tykkelse eller uriktig bruk kan føre til overoppheting av maskinen eller skjøteledningen. Bruk ikke skjøteledning som er lenger enn 10meter. Maskinen skal kobles til jordet kontakt. UNNGÅ ELEKTRISK STØT Forsikre deg om at den elektriske kretsen er uskadet og tilsvarer effekten som er angitt på maskinen. Unngå kroppskontakt med jordete overflater (for eksempel rør, radiator, komfyr, kjøleskap osv.) Ikke sett i støpselet med våte hender. Åpne aldri bryterpanelet på motoren. Dersom det er nødvendig, ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller et godkjent verksted. HOLD BARN UNNA ARBEIDSOMRÅDET La aldri barn eller uvedkommende bruke maskinen eller berøre maskinen eller skjøteledningen. Ikke bruk maskinen når det er mennesker, særlig barn eller dyr i nærheten. Personer som ikke er kjent med disse forskrifter skal ikke bruke maskinen. ANSVAR Brukeren er ansvarlig for ulykker som blir påført andre mennesker eller deres eiendeler. RENGJØRING Maskinen skal aldri rengjøres med høytrykksvasker eller hageslange. Tørk av maskinen med en fuktig klut, bruk et mildt rengjøringsmiddel og vann. Rengjør maskinen etter hver bruk og før denne settes bort for oppbevaring. PRESS IKKE MASKINEN Motoren gjør et bedre og sikrere arbeid dersom du ikke presser denne. Utfør ikke arbeid apparatet ikke er beregnet for. Benytt maskinen kun til formål beskrevet i bruksanvisningen. TILSYN Apparatet skal aldri forlates før motor er helt stanset og skal aldri forlates uten tilsyn. Trekk ut støpsel fra strømuttak og sikre denne for uvedkommende og barn. SPIKER & FREMMEDE OBJEKTER I VED Forsikre deg om at det ikke er spiker eller andre fremmede objekter i veden som skal kappes. STÅ ALDRI PÅ VEDKAPPSAGEN Stå aldri på vedkappsagen, denne kan tippe. Lagre aldri gjenstander over eller i maskinen, disse kan falle ned og forårsake person- og maskinskade. UNNGÅ SKADE Motoren og sagbladet skal være helt stanset før det løftes på ny stokk eller ved. Hendene skal alltid holdes helt vekke fra sagbladet og alle bevegelige deler. VEDLIKEHOLD Støpsel skal alltid trekkes ut av strømuttak før bytte av deler eller ved rengjøring av apparatet. Ved rengjøring og vedlikehold skal man bruke beskyttelseshansker for å unngå skader. 6

7 Størst sikkerhet og best ytelse oppnås ved apparater som er rent og i forskriftsmessig stand. Apparatet skal repareres kun av autorisert verksted eller elektriker. Kontakt salgssted ved eventuelle spørsmål. Maskinen skal oppbevares på et tørt avlukket sted. Lås verkstedet, koble ut strømtilførsel og oppbevar maskinen der ditt barn eller andre utilsiktede personer ikke har tilgang. TEKNISKE DATA Modell vedkappsag Motor Strømspenning Sikring Strømtilslutning Skjøteledning Hardmetall sagblad Kutte kapasitet Vekt LS W IP54 230V~ 50Hz 10A trege 1-fas jordet stikkontakt 3X2,5mm2 maks lengde 10m Ø 400x30x2.2mm 32 tenner Ø 135mm 36kg INNHOLD I KARTONG 1 stk stativ med motor 1 stk bevegelig stativ (vugge) 1 stk regulerbar støtte 1 stk beskyttelse for sagblad 1 stk bruksanvisning 1 stk pose med deler Innhold deler: 7

8 1. 2 stk Skive Ø M6mm 2. 1 stk Mutterskrue M8x35mm 3. 1 stk Låsemutter M6mm 4. 1 stk Fjær 5. 2 stk Knott M6X20mm 6. 2 stk Klemplate for sagblad 7. 4 stk Skrue M4x55mm 8. 4 stk Sprengskive Ø M4mm 9. 1 stk Låsesplint stk Skive Ø M4mm stk Mutterskrue M8x70mm stk Håndtak i plast stk Skive Ø M8mm stk Låsemutter M8mm stk Mutterskrue M6x40mm stk Mutterskrue M8x15mm stk Skrue M5x8mm par Fastnøkkel for montering av sagblad stk Gripebolt M20mm stk Skive Ø M20mm stk Sekskantskrue M6x10mm Sikkerhetsplate m/ 2 stk skruer M6x8mm Avstandsmåler Sidebeskyttelse sagblad, høyre/venstre m/4 stk sekskantskruer M6x10mm Oversikt hvordan vedkappsag er pakket sammen i kartong. 8

9 MONTERING AV VEDKAPPSAG Sjekk alltid nøye at alle deler er vedlagt i kartongen før du begynner å montere sammen vedkappsagen. Dersom noe skulle mangle, ta umiddelbart kontakt med butikken hvor du har kjøpt produktet. Bring alltid med kvittering fra kjøpet når du henvender deg til butikken. MONTERING 1. Monter stativ med motor sammen med bevegelig stativ (vugge). Bruk 2 stk mutterskruer M8x70mm, 2 stk låsemutter M8mm og 4 stk skiver M8mm som anvist på figur. (Bilde 1). Bilde 1 2. Fjæren monteres inn på pinnen som anvist på figur. Monter denne gjennom hull på svart brakett og lås pinnen med låsesplint som anvist på figur (Bilde 2). Bilde 2 3. Monter kjede som er på bevegelig stativ (vugge) til stativ med motor som anvist på figur. Bruk mutterskrue M6X40mm, låsemutter M6mm og 2 stk skiver M6mm til å feste kjede (Bilde 3). Bilde 3 4. Den ene delen av sagblad beskyttelsen som anvist på figur, settes på motor spindel som anvist. Festes med 2 stk mutterskruer M8x15mm og 1 stk M8x35mm, 3 stk låseskruer M8mm og 3 stk skiver M8mm (Bilde 4). Bilde 4 9

10 5. Monter venstre sidebeskyttelse for sagbladet med 2 stk sekskantskruer M6x12mm (vedlagt i pose som er festet på sidebeskyttelsen) som anvist på figur (Bilde 5). Bilde 5 6. Den ene delen av klemplate for sagblad settes inn på motorspindel. Sagbladet settes deretter inn på motor spindel. NB! sjekk at sagbladet er montert riktig vei med piler på sagbladet som viser dreieretning. Sagbladet klemmes fast med den andre delen av klemplaten. Skive M20mm og gripebolt M20 festes deretter på motorspindel som anvist på bilde 7. Sjekk nøye at alle deler er skikkelig montert og festet sammen etter at sagbladet er montert før beskyttelse settes på (Bilde 6 +7). 7. Monter høyre sidebeskyttelse for sagbladet med 2 stk sekskantskruer M6x12mm (vedlagt i pose som er festet på sidebeskyttelsen) som anvist på figur (Bilde 8). Bilde 6 Bilde 7 Bilde 8 8. Sagbladbeskyttelse dekselplate festes som anvist på bilde. Bruk 4 stk skruer M5x8mm til å feste denne (Bilde 9). Bilde 9 10

11 9. Monter sikkerhetsplate som anvist på bildet, bruk 2 stk skruer M6x8mm som er vedlagt i posen som er festet på sikkerhetsplaten. Monter på gul knott M6x20mm som anvist (Bilde 10). Bilde Avstandsmåler i stål monteres som anvist og strammes med gul knott M6x20mm (Bilde 11). Bilde Regulerbar støtte monteres som anvist på bevegelig stativ (vugge), festes med gul knott M6x20mm (Bilde 12). Bilde Håndtak 2 stk, festes med 4 stk sekskantskruer M6x10mm som anvist på bilder (Bilde 13 og 14). Bilde 13 Bilde

12 13. Monter bryter-strømtilkobling som anvist til motorplaten (Bilde 15). Bruk 4 stk skruer M4x55mm, 4 stk skiver M4mm og 4 stk sprengskiver M4mm. Bilde 15 BRUK AV MASKINEN GENERELT Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for ødeleggelser oppstått p.g.a. feilaktig og unøyaktig bruk. Maskinen er produsert for bruk i private husholdninger. All profesjonell bruk, uvøren bruk eller bruk som strider mot bruksanvisningen vil føre til bortfall av ethvert ansvar og garanti på produktet. Før bruk skal vedkappsagen sjekkes for at alt er riktig montert og at det er i forskriftsmessig stand. Vedkappsagen skal aldri brukes ved skadet beskyttelse eller hvis denne mangler.ødelagte deler må alltid repareres eller byttes før vedkappsagen brukes. Vedkappsagen skal repareres kun av autorisert verksted eller elektriker. Kontakt salgssted ved eventuelle spørsmål. Bruk alltid beskyttelseshansker, vernebriller og hørselsvern. Hold hender, ansikt, andre kroppsdeler og klær borte fra sagbladet og alle bevegelige deler. Vedkappsagen er konstruert for å kappe opp ved fra trær, greiner, etc. Forsikre deg om at det ikke er spiker eller andre fremmede objekter i veden som skal kappes. TRANSPORT Utvis alltid stor forsiktighet ved transport og spesielt når maskinen skal løftes. Løft maskinen ved å ta et fast grep rundt stativ/vugge og løft forsiktig. Vedkappsagen skal aldri løftes etter motor eller beskyttelsen for sagbladet. 12

13 STRØM TILSLUTNING Maskinen skal kun tilkoples en jordet enfaset stikkontakt, 10 amper treg sikring. Bruk skjøteledning som er godkjent for utendørs bruk og merket med dette. Bruk ikke skjøteledning som er lenger enn 10meter. Ikke la ledningen strekkbelastes under bruk, dette kan påføre skader på ledningen som er usynlige men kan være farlige. Sjekk strømkabel/stikkontakt regelmessig for skader. Skadd ledning må byttes ut umiddelbart og før maskinen tas i bruk! Om kabelen er skadet eller har kutt, må maskinen kobles fra øyeblikkelig og skjøteledningen repareres eller byttes ut før maskinen kobles til igjen. Bruk skjøteledning med minimum kvadrat/tykkelse: 3 x 2.5 mm 2. Feil tykkelse eller uriktig bruk kan føre til overoppheting av maskinen eller skjøteledningen.. Følg alltid sikkerhetsinnstruksjonen. Bruk alltid sko med kraftige gummisåler. Ved ugunstige strømforhold kan det oppstå korte spenningsfall når man starter maskinen, dette kan påvirke andre apparater (for eksempel en lampe som flimrer). START/STOPP AV MOTOR Vuggen skal alltid være tom før motoren startes. Start motoren ved å trykke på grønn hovedbryter 1 som står plassert på toppen av strømtilkobling, som anvist på bildet. Stopp motor ved å trykke inn rød hovedbryter 0. NB! Etter motor er startet skal alltid lokket være lukket igjen slik at nødstoppbryter alltid kan brukes ved nødstilfelle (som anvist i bildet under). 13

14 NØDSTOPP AV VEDKAPPSAG Vedkappsagen har elektromagnetisk bremsemotor som vil stanse sagbladet innen 10 sekunder. Den er utstyrt med en rød nødstoppsbryter som står plassert på toppen av strømtilkobling. Motor kobles ut ved å trykke ned denne og sagblad vil stanse helt innen 10 sekunder. NB! Vedkappsagen skal aldri forlates før motor og sagblad er helt stanset og den skal aldri forlates uten tilsyn. Trekk ut støpsel fra strømuttak og sikre denne for uvedkommende og barn. BYTTE AV SAGBLAD NB! Støpsel skal alltid trekkes ut av strømuttak før bytte av sagblad. Se figur 4 og 5 på montering av vedkappsagen (side 9). Beskyttelsesdeksel fjernes. Mutter, skive og klemplate som holder sagblad festet løsnes. Sagblad tas ut og erstattes med et nytt sagblad. Monter kun sagblad som er fri for riss og ikke deformert. Vær oppmerksom på dreiretningen på sagbladet før denne festes. Monter fast klemplate, skive og mutter og fest deretter beskyttelsesdeksel. Sjekk nøye at alt er skikkelig strammet. RENGJØRING NB! Bruk aldri høytrykksvasker eller rennende vann ved rengjøring av vedkappsagen! NB! Rengjør alltid vedkappsagen etter bruk. NB! Støpsel skal alltid trekkes ut av strømuttak før rengjøring av vedkappsagen. NB! Ved rengjøring skal man bruke beskyttelseshansker for å unngå skader. Tørk og børst av vedkappsagen utvendig. Bruk eventuelt en klut som er fuktet med et mildt rengjøringsmiddel og vann. 14

15 VEDLIKEHOLD NB! Støpsel skal alltid trekkes ut av strømuttak før alt vedlikehold, bytte av deler eller ved rengjøring av vedkappsagen. NB! Ved rengjøring og vedlikehold skal man bruke beskyttelseshansker for å unngå skader. NB! Størst sikkerhet og best ytelse oppnås ved maskin som er ren og i forskriftsmessig stand. NB! Maskinen skal oppbevares innendørs på et tørt avlukket sted. Strømtilførsel skal alltid være koblet ut. Oppbevar maskinen der ditt barn eller andre utilsiktede personer ikke har tilgang. Generelt krever vedkappsagen lite vedlikehold. For å opprettholde maskinens effektivitet og oppnå en lang levetid skal man være oppmerksom på følgende: Hold luftåpninger rene og frie på motor. Maskinen skal aldri brukes ved skadet beskyttelse eller hvis denne mangler. Kontroller og monter manglende deler før maskinen tas i bruk. Alle skruer og muttere må være skikkelig strammet før bruk. Erstatt alle feilaktige og skadde deler med orginale reservedeler. Sjekk at alle skrujern, skiftenøkler og annet verktøy er fjernet fra arbeidsområdet før maskinen startes. Kabel eller stikkontakt som er skadet eller defekt skal byttes av autorisert verksted eller elektriker. Maskinen må ikke brukes før dette er reparert. Kontroller at strømtilslutning er 230v. Maskinen skal repareres kun av autorisert verksted eller elektriker. TRANSPORT OG LAGRING Vedkappsagen kan enkelt lagres og transporteres. Når vedkappsagen ikke er i bruk, skal det oppbevares på et tørt og godt avlåst sted utenfor rekkevidde for barn og uvedkommende. BESKYTT MILJØET Lever inn vedkappsagen for resirkulering når denne eller deler av produktet er ødelagt og ikke kan repareres. Sjekk med lokale myndigheter hvor vedkappsagen kan resirkuleres. 15

16 DELETEGNING 16

17 CE-SAMSVARSERKLÆRING For mer informasjon: 17

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W

Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Brukerveiledning Maling- og mørtelblander M6 1220W Page 1 of 9 1. PRODUKT BESKRIVELSE Maskinen er konstruert for å blande flytende og pulverbyggematerialer som maling, mørtel, lim, gips og lignende stoffer.

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Vinkelsliper V2 2000W

Vinkelsliper V2 2000W Bruksanvisning for Vinkelsliper V2 2000W S1M-KZ3-230 ORIGINAL INSTRUCTIONS ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES,59712 LILLE CEDEX9,FRANCE Generell Sikkerhets Advarsel For Elektroverktøy N ADVARSEL! For å

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) JORDHAKKEUTSTYR SSCL INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA SSCL Jordhakkeutstyr.

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC SV...4 FI...8 DA..12 NO.14 DE...20 EN...24 FR...28 IT...32 PL...36 RU...40 CS...45 HU..49 SL...54

STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC SV...4 FI...8 DA..12 NO.14 DE...20 EN...24 FR...28 IT...32 PL...36 RU...40 CS...45 HU..49 SL...54 STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Wintersteiger Norge Gjølstadveien 100 1550 Hølen +47 64 95 95 95

Wintersteiger Norge Gjølstadveien 100 1550 Hølen +47 64 95 95 95 Brukermanual Wax Future II Kjære Kunde Vi gratulerer deg med å ha kjøpt voksmaskinen Wax Future ll. Du har gjort et bra valg. Vennligst les denne manualen grundig før du bruker maskinen. Denne håndboken

Detaljer

AA 27, 37, 47, 67, 77

AA 27, 37, 47, 67, 77 AA 27, 37, 47, 67, 77 Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Stangvibratorer med fleksibel aksel AA 27, 37, 47, 67, 77 Innhold Innhold Innledning.........................................................................

Detaljer

PipeCut 170/170E/220E System

PipeCut 170/170E/220E System PipeCut 170/170E/220E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents:

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer