Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato"

Transkript

1 Bernt Ola Nilsen - Gnr36/bnr2... Bernt Ola Nilsen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS A... Ragnar Pedersen Plan I 15/ Varsel - oppstart privat de... Petter Bogen Arkitektkontor AS, v/petter... Plan I 15/ Deres ref: att: Arne Venjum Måle og avregne U 15/ Kystverket - Anmodning om... Kystverket Nordland Plan I 15/ SV: Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Roger Simonsen Plan U 13/ SV: Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Roger Simonsen Plan U 13/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Guttorm Edvardsen Plan I 15/ Oppdatert versjon av Hørings... NVE Økonomi I 15/ Søknad om tillatelse til legg... Sortland Havn KF Plan I 15/ SV: Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Roger Simonsen Plan U 13/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Guttorm Edvardsen Vesterålskraft Nett I 15/ Statens vegvesen - Anleggsb... Statens vegvesen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Ken Broger Lind Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Kurt Leiknes Plan I 15/ Oppdatert versjon av Hørings... NVE Økonomi I 15/ / Vestmarka Indus... Vestmarka Industribygg AS Plan U 15/ / RE: 15/ Barry Schønningsen Plan U 15/ / Forespørsel om fr... Odd-Eirik Vollen Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Øksnes kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Bulldozer Maskinlag Entreprenør ASPlan I 15/ Revidering av Øksnes kommunes... Øksnes kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Stig Eilertsen Plan I 15/ / FORESPØRSEL OM F... Hans Jarl Vornes Plan U 15/ Utsatt høring ved detaljregul... Bø kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS A... Kristoffersen Fiskebåt AS Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Max Olsen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Frank Pedersen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Hans Jarl Vornes Plan I 15/ Kystverket - Anmodning om inf... Kystverket Nordland Plan I 15/ NVE - Påstand om at Vester... NVE Måle og avregne I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Per Ivar Sørensen Plan I 15/

2 Arbeidstilsynet - Melding om... Arbeidstilsynet - Trondheim Stab I 15/ SV: 15/ FORESPØRSEL O... Ole Daniel Pedersen Plan U 15/ / FORESPØRSEL OM... Andre Reinholdtsen Plan U 15/ Skjema for grunnrettigheter Yngve Jakobsen Plan U 15/ / FORESPØRSEL OM... Andre Reinholdtsen Plan U 15/ Innføring av Elhub for aktøre... Statnett SF Måle og avregne I 15/ Melding om Eiendomsskattetaks... Bø kommune Økonomi I 15/ Melding om Eiendomsskattetaks... Bø kommune Økonomi I 15/ / Sølve Nilsen... Sølve Nilsen Vesterålskraft Bredbånd U AS 15/ / Stian Hansen - K... Stian Hansen Vesterålskraft Bredbånd U AS 15/ / Bø kommune -... Bø kommune Økonomi U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Mats Rognan Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Andre Reinholdtsen Plan I 15/ Varsling rakettkampanje fra A... Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Ole Andreas Lereim Plan I 15/ NVE ber om informasjon i fork... Fladen Bjørnar Araberg Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FRAMFØRING AV... Håkon Evensen Plan I 15/ Skriftlig tilsyn sjøkabel... NVE Drift I 15/ Stian Hansen - Kompensasjon f... Stian Hansen Vesterålskraft Bredbånd I AS 15/ Karina Eriksen - Innlegging a... Karina Eriksen Plan I 15/ Dsb - Varsel om tilsyn med el... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Drift be... I 15/ Havna Boligpark-Bestilling, T... Ing Robin Svendsen Plan I 15/ Ruth Ursin - Forespørsel om... Ruth Ursin Plan I 15/ Oddbjørn V.Larsen - Forespø... Oddbjørn Valter Larsen Plan I 15/ / Sortland kommune... Sortland kommune Drift U 15/ Tilsvar regnskapskontroll av... Lagergren Mi Charlotte Økonomi U 08/ NVE - Vedtak om godkjenning... NVE Vesterålskraft Produksjon I 15/00155 AS NVE - Vedtak om godkjenning a... NVE Vesterålskraft Produksjon I 15/00156 AS Havna Boligpark-Bestilling, T... Ing Robin Svendsen Plan I 15/ Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Plan U 15/ Kraftinor - Vedr. deres hå... KRAFTINOR AS Måle og avregne I 15/ Sortland kommune - følgebre... Sortland kommune Plan I 15/

3 15/ Arthur-Arne Pet... Arthur-Arne Pettersen Plan U 15/ VS: 15/ Statens veg... Øksnes kommune Plan U 15/ / Statens vegvesen - Fv.939 St... Firmapost-nord Plan U 15/ NVE - Innrapportering til N... NVE Måle og avregne I 15/ Vedtak om opplysningesplikt -... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Bredbånd I AS 15/ Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Måle og avregne I 15/ Tilleggshøring om nettselskap... NVE Vesterålskraft Strøm AS I 15/ NVE ber om innspill - forslag... NVE Økonomi I 15/ Nve - Tilleggshøring om netts... NVE Vesterålskraft Produksjon I 15/00143 AS Nve - Tilleggshøring om nett... NVE Måle og avregne I 15/ Nve - Tilleggshøring til krav... NVE Måle og avregne I 15/ Nve - Tilleggshøring til kr... NVE Vesterålskraft Strøm AS I 15/ Nve - Informasjon om registr... NVE Drift I 15/ Elektrisitetspriser i engrosm... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Produksjon I 15/00149 AS Informasjon om eiendomsskatt... Bø kommune Økonomi I 15/ VS: 15/ Statens veg... Øksnes kommune Plan U 15/ / Statens vegvesen - Fv.939 St... Firmapost-nord Plan U 15/ Norkring - Behov for økt kraf... Norkring AS Plan I 15/ Statens vegvesen - høring-sø... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Vesterålskraft Nett I 15/ KART - Barkestad. Ole Daniel Pedersen Plan I 15/ / Judith og Stein... Judith og Steinar Wærum Plan U 15/ Oppdragsavtale Møysalen Eiendom... Møysalen eiendomsmegling AS Økonomi I 15/ Nve - Høring - Endring i fors... NVE Plan I 15/ / Forespørsel om fr... Odd-Eirik Vollen Plan U 15/ / Nordlaks Oppdr... Nordlaks Oppdrett AS Plan U 13/ / RE: 15/ Barry Schønningsen Plan U 15/ / Vestmarka Indus... Vestmarka Industribygg AS Plan U 15/ /00121 Elbjørg Toften - Fore... Elbjørg Toften Plan I 15/ Statistisk sentralbyrå - Kvar... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 15/ Kraftselskap og AGA - Avklari... Ernst & Young AS Økonomi I 15/ Nve - Forslag til endringer i... NVE Plan I 15/

4 Nve - Effektkrevende appara... NVE Plan I 15/ Lars Ivar Hermansen - Forespø... Lars Ivar Hermansen Plan I 15/ Vesterålskraft Nett AS Go... Olje- og energidepartementet Drift I 15/ / FORESPØRSEL OM FR... Dan Roger Solhaug Plan U 15/ Arthur-Arne Pettersen - fore... Arthur-Arne Pettersen Plan I 15/ Statens vegvesen - Fv.939 Stor... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ / Statens vegve... 'Karlsen Per Arne' Plan U 15/ Judith og Steinar Wærum - fo... Judith og Steinar Wærum Plan I 15/ / Barry Scønnings... Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Dan Roger Solhaug Plan I 15/ John-Erik Bjørlo Forespørse... John-Erik Bjørlo Plan I 15/ SV: 15/ Barry Scønn... Barry Schønningsen Plan U 15/ Sortland kommune - Ikke tilde... Sortland kommune Drift I 15/ Varsel om vedtak om beredskap... NVE Drift I 15/ Avtale mellom BPN AS og VKN -... Bio Partner Nord Drift I 12/ Midlertidig innberetning for k... advokatfirmaet Wold as Måle og avregne I 15/ Graving for fylkeskommunen -Kv... Sæteråsen Maskin AS Drift I 15/ Statnett - Vedtak om overfør... Statnett SF Drift I 15/ DSB - Instruks for det lokale... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 15/ / Barry Scønnings... Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Dan Roger Solhaug Plan I 15/ John-Erik Bjørlo Forespørse... John-Erik Bjørlo Vesterålskraft Nett I 15/ SV: 15/ Barry Scønn... Barry Schønningsen Plan U 15/ / FORESPØRSEL OM FR... Ole Daniel Pedersen Plan U 15/ / Fred Oluf Hanse... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ / FORESPØRSEL OM F... Andreas Vollen Einejord Plan U 15/ Statens vegvesen - Tillatel... Statens vegvesen Vesterålskraft Nett I 15/ Forespørsel om fremføring av s... Odd-Eirik Vollen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Ivar Kristoffersen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Ole Daniel Pedersen Plan I 15/ OBS! nye endringene i VARSEL O... Aida Pedersen Plan I 15/ Nye endringene i VARSEL OM OPP... Aida Pedersen Plan I 15/

5 15/ Vann hos Arne L... Måle og avregne U 15/ SV: Refusjon. Eidar Iversen Måle og avregne U 15/ Varsel om oppstart av planarbe... Øksnes kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Steinsvik Hus AS Plan I 15/ PRISFORESPØRSEL MONTERING AV K... Roksøy Grunneierlag Plan I 15/ / Brit Røthe - sp... Brit Røthe Plan U 15/ VARSEL OM OPPSTART AV REGULERI... Øksnes kommune Plan I 15/ / Asbjørn Hanssen,... Asbjørn Hanssen Plan U 15/ SV: Tilbud prosjekt: Riving 22 Kv... Magnar Ch. Solberg Drift U 15/ SV: Pristilbud riving Høyspent Gunnar Hegstad Drift U 15/ SV: Tilbud Riving 22 kv Sortland - Rise Eivind Tore Strand Drift U 15/ SV: TILBUD Rivind 22KV Sortland sø... Tor Kåre Nilsen Drift U 15/ Brit Røthe - spørsmål om pla... Brit Røthe Plan I 15/ Vestmarka Industribygg AS -... Vestmarka Industribygg AS Plan I 15/ Offentlig ettersyn - regulerin... Øksnes kommune Plan I 15/ Nytt offentlig ettersyn av reg... Øksnes kommune Plan I 15/ Oppstart av reguleringsendring... Øksnes kommune Plan I 15/ Fremføring av strøm til Hytte i Brenna 3... Remi Karlsen Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Andreas Vollen Einejord Plan I 15/ SV: SV: VS: Hytteiere Steinlandsfjorden Sølvi Hamansen Plan U 15/ SV: SV: SV: VS: Hytteiere Steinlandsfjor... Sølvi Hamansen Plan U 15/ SV: Vedr. Eiendomsskatt i Bø. Trygve Bjark Plan U 15/ Nettilknytning Hagen Sigerfjord Signal Bredbånd AS Plan U 15/ NVE - Forslag til endring av... NVE Måle og avregne I 15/ Statens kartverk - Norge digi... Statens kartverk Plan I 15/ Signal Bredbånd -FORESPØRSE... Signal Bredbånd AS Plan I 15/ Rivingsforespørsel Vesterålskraft Drift solb... U 15/ SV: SV: SV: VS: Hytteiere Steinlandsfjor... Sølvi Hamansen Plan U 15/ SV: Vedr. Eiendomsskatt i Bø. Trygve Bjark Plan U 15/ Nettilknytning Hagen Sigerfjord Signal Bredbånd AS Plan U 15/ NVE - Forslag til endring av... NVE Måle og avregne I 15/ Skadesak Måle og avregne U 15/

6 Intervju for lærlingekontrakt Mathias Hansen Drift U 08/ Bø Frivillighetssentral - Br... Bø Frivillighetssentral Stab I 15/ / GRAVEARBEIDER PÅ... Erling Birkeland Drift U 15/ Nve - Høring - Endringer i ko... NVE Økonomi I 15/ Signal Bredbånd -FORESPØRSE... Signal Bredbånd AS Plan I 15/ / Thom Roger Peder... Thom Roger Pedersen Plan U 15/ Kjellrun Nilsen - FORESPØRSEL... Kjellrunn Nilsen Plan I 15/ Nve - Ny veileder i øvingsp... NVE Drift I 15/ Skadenummer Måle og avregne U 15/ Asbjørn Hanssen, FORESPØRSEL... Asbjørn Hanssen Plan I 15/ Sortland kommune - Regulering... Sortland kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/ Thom Roger Pedersen FORESPØRS... Thom Roger Pedersen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/ / Statens vegve... 'Karlsen Per Arne' Plan U 15/ / Anleggsbidrag 2... Eirik Johnsen Plan U 15/ Tilbud innføring av NBS og Elhub Stian Lunde Njøsen Måle og avregne U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING A... Sortland Bil AS Plan I 15/ VS: Salg av maskinistbolig i Djupfjorden... Bostyrer adv.kjartan Kjærvik Plan U 15/ / Fremføring av s... Steinar Sørensen Plan U 15/ / Kjetil Albrekts... Kjetil Albrektsen Plan U 15/ Takstgrunnlag Bø kommune Trygve Bjark Plan U 15/ Salg av maskinistbolig i Djupfjorden, So... Plan U 15/ GRAVEARBEIDER PÅ MIN EIENDOM... Erling Birkeland Drift I 15/ / fremføring av... Tommy A. Werningsen Harjo Plan U 13/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Ellen Halvorsen Plan I 15/ Vedrørende utbetaling av årli... Broadnet AS Økonomi I 15/ / IF forsikring /... Måle og avregne U 15/ Skadenummer HQ27559 Måle og avregne U 15/ / Dsb - Status om... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... U 08/ Skogrydding under høyspentli... Jan-Sverre Breivik Drift I 15/ Dsb - Tilsynsplan Tilb... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 15/

7 Sortland kommune - Gatelys Sortland kommune Plan I 15/ Forespørsel om fremføring av... Raymond Ingebrigtsen Plan I 15/ Forespørsel om fremføring av... Marin Wahlberg Plan I 15/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ / Marita Nilsen-... Marita Nilsen Plan U 15/ SV: Cermaq Alsvåg. Knut Steffensen Plan U 15/ Nve - Infoskriv ETØ R... NVE Økonomi I 08/ / Strøm til Garas... Paal Myrvold Plan U 15/ Cermaq Alsvåg. Plan U 15/ VS: Luftspenn vikeidet Bodil Hanssen Plan I 15/ Remi Karlsen - FORESPØRSEL OM... Remi Karlsen Plan I 15/ Atea - Endringer for våre avt... Atea AS IT I 12/ Du har mottatt en ny forsende... Vesterålskraft Nett I 15/ NVE Høring om tariffer for... NVE Måle og avregne I 15/ NVEs skjemaløsning: Webskjema... Økonomi I 12/ NVEs skjemaløsning: Webskjema... Økonomi I 09/ NVEs skjemaløsning: Webskjema... Økonomi I 08/ Nve - Leverandørskifteundersø... NVE Måle og avregne I 15/ NVE Retting a... NVE Måle og avregne I 13/ / Edgar Severin... Edgar Severin Pedersen Plan U 15/ SV: 15/ Fremføring... Steinar Sørensen Plan U 15/ SV: Strømforsyning til Yngvar Annfinsen. 'Per Olav Jore' Plan U 15/ Kabeltrase fiber. rød strek på kart Plan U 15/ / Søknad om strøm... Roar Nikolaisen Plan U 15/ / Statens vegve... Karlsen Per Arne Plan U 15/ / Fremføring av s... Steinar Sørensen Plan U 15/ Edgar Severin Pedersen, byg... Edgar Severin Pedersen Plan I 15/ / Fremføring av s... Steinar Sørensen Plan U 15/ / Kjetil Albrekts... Kjetil Albrektsen Plan U 15/ SV: AEO Harstad 'Jørn Ivar Langstrand' Stab U 15/ SV: AEO Harstad 'Jørn Ivar Langstrand' Stab U 15/ Barry Scønningsen - FORESPØRS... Barry Schønningsen Plan I 15/

8 Bygge/renovere - Atle Hansen Atle Hansen Plan I 15/ NVE - Klimautfordringer - me... NVE Plan I 15/ / Geir Kristoffe... Geir Kristoffersen Plan U 15/ Sortland kommune - Vedr gatel... Sortland kommune Drift I 09/ Elise Enoksen - Regressvars... Vardia forsikring Måle og avregne I 08/ Dsb - Status ombygging av mas... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 08/ IF forsikring / Knut Rabben -... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ IF forsikring / Viggo Steinsv... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ IF forsikring /Odd Robert Pau... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ / Randi Johansen... Randi Johansen Plan U 15/ Per Sandrup Moe Ødelagt ele... Per Sandrup Moe Måle og avregne I 15/ Statnett - Krav til måling... Statnett SF Måle og avregne I 15/ Statens Vegvesen - Forespørse... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 08/ Statnett - Krav til måling... Statnett SF Måle og avregne I 15/ / Anne Robertsen... Anne Robertsen Plan U 15/ Marius Holst - Skade på bol... Marius Holst Måle og avregne I 15/ Ren - Administrator rolle sti... Ren AS Plan I 10/ Kreditnota for tilsendt faktura ang. Hol... Ulf Ovik Plan U 15/ Fornyelsestilbud WIP- Vesterå... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 08/ Natur og Ungdom - Søkand om... Natur og ungdom Stab I 15/ / Sortland kommu... Sortland kommune Drift U 09/ Byplan Sortland - Blåbyen til... Sortland kommune Plan I 08/ Kostnadsoverslag leilighetsbygg Øksnes E... Plan U 15/ Sortland Rotary klubb - Hjel... Sortland Rotary Klubb Stab I 15/ Sortland barneorkester - søkn... Sortland Barneorkester Stab I 15/ Wilhelm Enoksen - Regressvars... Vardia forsikring Måle og avregne I 08/ Strømkabel til Frøyslivein 11, grnr. 3 b... Plan U 15/ Gatelys står på hele døgnet -... Sortland kommune Drift I 09/ Arnfinn Hermansen for kunde... Arnfinn Hermansen Plan I 15/ Kleiva barnehage - Tilkoblin... Kleiva barnehage Plan I 15/ Arvid Ragnar Jakobsen, Bekref... Vesterålen Tingrett Kundeservice I 10/ Søknad om strøm i luftspenn l... Roar Nikolaisen Plan I 15/

9 Vesterålskraft Nett - endring... Nygaard, Grete Økonomi U 08/ Øksnesavisa - spørsmål om s... Marian Leonhardsen Måle og avregne I 10/ Økt effekt til Bø Lavpris/Søknad i "Byg... Bø Lavpris Plan U 15/ Søknad om refusjon av egenand... Eidar Iversen Måle og avregne I 15/ avtale og kart for graving over eiendom... Plan U 15/ Telenorbutikken Signert TSP... Telenorbutikken Sortland AS IT I 10/ Viktig info om deklarering av... ØSTBØ AS Stab I 10/ Øvergårdsveien Henvendelse til VK... Plan U 15/ Nettilknytning av Gbnr. 81/8 på Alsvågsa... Plan U 15/ Solstrøm i Bø Roy Tore Østensen Plan U 15/ Øksnesavisa - spørsmål om s... Marian Leonhardsen Vesterålskraft Nett I 10/ / Fremføring av s... Eidet Småbåtlag Plan U 15/ Strøm til Garasje - Paal Myrv... Paal Myrvold Plan I 15/ Søknad om refusjon av egenand... Eidar Iversen Måle og avregne I 15/ Anne Robertsen - Nybygg - Jen... Anne Robertsen Plan I 15/ Sortland kommune - Liste over... Sortland kommune Drift I 09/ Randi Johansen FORESPØRSEL OM... Randi Johansen Plan I 15/ Vann hos Arne Lagesen - skade... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ / Regress - skade... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ / Marius Holst... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ Øksnes kommune - Oppstart -... Øksnes kommune Plan I 08/ Øksnes kommune - Brev til dir... Øksnes kommune Plan I 08/ Fred Oluf Hansen/Elin Bjugn... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Viktig info om deklarering av... ØSTBØ AS Vesterålskraft Nett I 10/ / Marius Holst... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ Kontrakt Software Innovation... Software Innovation AS Vesterålskraft Nett I 09/ Dispensasjon fra vegloven Vesterålskraft Nett I 15/ Sortland Taekwon-Do Klubb -... Sortland Taekwon-Do klubb Stab I 15/ Kvartalsvis investeringsstati... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Nett I 08/ / Klimastasjon Fv915 Bø i Ves... Karlsen Per Arne Plan U 15/ Statens vegvesen - Prisover... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ DSB - Utpeking av ny driftsl... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Drift be... I 09/

10 Dsb - Avslutning av tilsynet... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ Marita Nilsen- bygge/renovere... Marita Nilsen Vesterålskraft Nett I 15/ Statnett - Nettweb er nå åpne... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 15/ Fremføring av strøm - Morten... Morten Straume Plan I 15/ Fremføring av strøm - Jim Gun... Jim Gundersen Plan I 15/ Kjetil Albrektsen, bygge/reno... Kjetil Albrektsen Vesterålskraft Nett I 15/ Fremføring av strøm - Steinar... Steinar Sørensen Plan I 15/ Fremføring av strøm - Bø Lavp... Bø Lavpris Plan I 15/ Søknad sponsormidler Vesterålskraft Sortland orienteringslag Stab I 15/ SV: Forespørsel om evt. planlagt bredbån... Stab U 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... SFK Ajaks Stab I 15/ Sponsormidler Vesterål... Erik Jenssen Stab I 15/ Søknad sponsormidler - SFK Aj... Kjell-Ivar Sørøy Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søk... Øksnes Tennisklubb Stab I 15/ Samfunnsengasjement - søknad s... Sortland Teater Stab I 15/ tildeling Sortland Svøm... Ann Tove Halvorsen Stab I 15/ Søknadsskjema sponsormidler Jenne... Jennestad Montessoriskole Stab I 15/ Regressevarsel - Skade på kjø... Vardia forsikring Måle og avregne I 15/ Fremføring av strøm - Bent Iv... Eidet Småbåtlag Plan I 15/ Retur av tinglyst dokument - Gnr. 15 bnr... Statens kartverk Plan I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Siw Falch Nilsen Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Bjørklundparkens venner Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sigerfjord Vel Stab I 15/ Danske Bank, Utvidelse skatte... ERIK BUSET Økonomi U 12/ / Varsel om opps... Plan U 15/ Skademelding YU-44734, Vester... Økonomi U 08/ Geir Kristoffersen - Søknad... Geir Kristoffersen Plan I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sortland IL -damer Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Regnbuen 4 H Stab I 15/ Klimastasjon Fv915 Bø i Vesterålen - Bes... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sortland sjakklubb Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Fotballklubben Luna Stab I 15/

11 Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sortland juniorkorps Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Sortland juniorkorps Stab I 15/ Øksnes Jeger og fiskeforenin... Øksnes Jeger og fiskeforening Stab I 15/ Sortland barnekor - søknad om... Sortland barnekor Stab I 15/ Bø dykkerklubb Søknad om sp... Bø Dykkerklubb Stab I 15/ Sortland turnforening - Søkna... Sortland turnforening Stab I 15/ Bø Gym og Turn - Søknad om s... Bø IL/Bø gym og turn Stab I 15/ Sortland friidrettsklubb - Sø... Sortland Friidrettsklubb Stab I 15/ Marius Holst - regresskrav... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... NVE Økonomi I 12/ Øksnes Kfuk-Kfum speiderne Øksnes KFUK - KFUM speidere Stab I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... NVE Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... NVE Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... NVE Økonomi I 12/ Infoskriv ETØ 2/2015 Om økono... NVE Økonomi I 08/ Infoskriv ETØ 2/2015 Om økono... NVE Økonomi I 08/ Øksnes Jeger og fiskeforenin... Stig Abelsen Stab I 15/ Sortland barnekor - søknad om... Stig Abelsen Stab I 15/ Bø dykkerklubb Søknad om sp... Stig Abelsen Stab I 15/ Sortland turnforening - Søkna... Vesterålskraft Nett I 15/ VS: Overspenning Erik Buset Økonomi U 15/ Bø Gym og Turn - Søknad om s... Stig Abelsen Stab I 15/ Sortland friidrettsklubb - Sø... Stig Abelsen Stab I 15/ Marius Holst - regresskrav... Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 12/ Driftsleder/Faglig ansvarlig Vesterålskr... Kjetil Albrektsen Drift U 09/ Driftsleder/Faglig ansvarlig Vesterålskr... Kjetil Albrektsen Drift U 09/ VESTERÅLSROCKERAN- Søknad om... Stig Abelsen Stab I 15/ Skade 23.februar Vann... Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne I 15/ Topplasttimen og innrapporter... Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne I 15/ Newton Engia Vesterålen - sø... Stig Abelsen Stab I 15/ Øksnes Kfuk-Kfum speiderne Stig Abelsen Stab I 15/

12 15/ Lena Brox Tomannsbolig Lyk... Ola Pedersen Plan U 15/ Varsling rakettkampanje - utv... Kjetil Albrektsen Drift I 08/ Varsel om oppstart av regul... Torfinn Krey Plan I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 12/ SV: Forlengelse av leieavtale for Broadn... 'Bjørnar Blomli' Stab U 10/ / NVE - Pålegg om... NVE Drift U 15/ / Olga H.Johnsen,... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ / Rita Steinsvik,... Steve Iversen Måle og avregne U 15/ Redegjørelse ansvarsskade Ste... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 15/ Oppstart reguleringsplan - RV82 Sortland... Firmapost-nord Plan U 15/ Slukking av avmålte gatelys -... Sortland kommune Drift I 09/ Fv. 82 Sortland og Andøy kommune. Varsel... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Olga H.Johnsen, Steine - Rekl... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ SV: Gjelder forsikringssak med skadenumm... Måle og avregne U 15/ / Erfaringsinnhenting etter e... Nilsen Rannveig Baaserud Drift U 15/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft U 13/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft... Drift U 13/ Regress - skade hos Olga Henr... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Vedtak om tillegg i inntektsr... NVE Økonomi I 13/ Søknad om sponsormidler til... Bø kommune, FolkehelsekoordinatorStab I 15/ Anita Ramberg, Steine - Gjeld... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Rita Steinsvik, Steinesjøen.... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Funn ved tilsynsrevisjon av... NVE Stab I 13/ "Englekoret" - Søknad om spo... Englekoret Stab I 15/ Endringer i avregningsforskri... NVE Måle og avregne I 14/ Høring til forslag om kommuni... NVE Drift I 15/ / Staven Grus A... Øksnes Elektro AS Plan U 15/ Spørsmål knyttet til utviklin... Andreas Arnmann Nilsen Vesterålskraft Nett I 15/

13 Ekommarkedet 2014 #ID:12465# Post- og teletilsynet Vesterålskraft Nett I 12/ Vesterålen Storband - Søknad... Vesterålen Storband Vesterålskraft Nett I 15/ Hytteiere Steinlandsfjorden Plan U 13/ Steve Haugerud - Strøm til b... Steve Haugerud Drift I 15/ Fremføring av strøm - Ståle D... Ståle Ditlefsen Plan I 15/ Fv.82 Sortland og Andøy ko... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Oppnevning av ny stedfortrede... NVE Drift I 15/ Dave Telen, Klo - gnr75/bnr97... Dave Telen Plan I 15/ Morten Vottestad - Gnr65/bnr2... Morten Vottestad Plan I 15/ Fremføring av strøm - Ståle D... Ståle Ditlefsen Vesterålskraft Nett I 15/ Ny søknad om sponsormidler Sø... "Bygd for livet" Stab I 15/ Øyland Båtforening - Gjelder... Øyland båtforening Plan I 15/ Statistikk over anlegg pr Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... U 12/ Retur av tinglyste dokumenter... Statens kartverk Plan I 15/ Staven Grus AS Regulering... Staven Grus AS Plan I 15/ Joel Johnsen -søknad bygge/re... Joel Johnsen Plan I 15/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Vedtak om utbedring av mangle... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ Varden AS - søknad om å bygge... Varden AS Plan I 15/ Prekært - lysstolpe knekt, li... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 09/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Vesterålskraft Nett I 08/ Vedtak om utbedring av mangle... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Vesterålskraft be... Nett I 13/ Tilleggs bestilling utover l... Sortland kommune Drift I 09/ Offentlig ettersyn - Reguler... Sortland kommune Plan I 15/ Offentlig ettersyn - Reguleri... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Utbedring av gatelys Vik og ar... Sortland kommune Drift I 09/ Arbeidsordre gatelys fra Sort... Sortland kommune Drift I 09/ Unni B.Strand -gnr57/bnr6 i Ø... Unni B. Strand Plan I 15/ / Tilstands... Fos Drift U 11/ / Vegard Oksnes -... Vegard Oksnes Drift U 15/ Prekært - lysstolpe knekt, li... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 09/ , Arild Steinback - forespørse... Arild Steinback Plan I 15/

14 13/ Landstrøm - F... JM Hansen Maritim AS Plan U 13/ gnr87bnr 5 og 15 i Bø kommune... Statens kartverk Plan I 08/ Åpne deksler på gatelys - Ste... Sortland kommune Drift I 09/ Ødelagt armatur Sigerfjordvei... Sortland kommune Måle og avregne I 09/ Høring NVE - Nye økodesign fo... NVE DLE I 08/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 13/ Yu Volkswagen transport... DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Vegard Oksnes - Spørsmål ved... Vegard Oksnes Plan I 15/ Andøya - Varsling rakettkamp... Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Tilstands- og kraftsyst... Fos Drift I 11/ NVE - Pålegg om rapportering... NVE Drift I 15/ Avslutning av tilsynet med DL... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 13/ Portal for gravearbeider - gra... Geomatikk AS Plan I 09/ Bruk av IKT i næringslivet Statistisk sentralbyrå IT I 13/ Notabene Center AS, dets konk... Ro Sommernes Advokatfirma Da Måle og avregne I 11/ Varsel om tillegg i inntektsr... NVE Økonomi I 13/ Vedtak om inntektsramme for 2... NVE Økonomi I 13/ Oversikt over avmålte områder... Sortland kommune Drift I 09/ Forespørsel om fremføring av... Harry Nikolaisen Plan I 15/ Mer-/mindreinntekt i... NVE Økonomi I 08/ Kraftinor - Brev vedr. div.... KRAFTINOR AS Måle og avregne I 15/ Statistikk over elektriske a... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Bygge/renovere - Jennskaret... Egil Kristoffersen & Sønner AS Plan I 15/ Høringsdokument - Endringer i... NVE Måle og avregne I 14/ Høringsdokument - Endringer i... NVE Måle og avregne I 08/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Bygge/renovere - Barkestad gn... Cato Toresen Plan I 15/ Kopi av brev til Olje- og en... NVE Drift I 14/ Rapport om jordfeil -Holmvik... Ssemjon Gerlitz DLE I 15/ Folkets Hus i Øksnes - søknad... Folkets Hus AS Stab I 09/ Folkets Hus i Øksnes - søknad... Folkets Hus AS Stab I 15/ Orientering om rapporteringsp... NVE Drift I 09/

15 Statistikk over elektriske an... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Partneravtale: Nettstasjoner,... ABB AS Plan I 10/ Anleggsbidrag Eirik Jo... Eirik Johnsen Plan I 15/ Fremføring av strøm - Håkon E... Håkon Evensen Plan I 15/ / Re: Joel Johnsen Plan U 15/ / Kan vi få en... Ann Elin M. Larsen Plan U 13/ / Koordinater ga... Sortland kommune Drift U 09/ Håvard Kristiansen - Avtale o... Håvard Kristiansen Plan I 15/ Marvin Paulsen -gnr28/bnr95... Marvin Paulsen Plan I 15/ Telenor Norge ASFF søknad VKN... Telenor Norge AS Plan I 15/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Kvartalsvis investeringsstati... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 08/ / VS: Vaktavtale Vesterålskr... Bergit Svenning Drift U 10/ / Blokken skibsv... Blokken Skibsverft AS Måle og avregne U 13/ / NVE NVE Drift U 15/ Marvin Paulsen -gnr28/bnr95... Marvin Paulsen Vesterålskraft Nett I 15/ Telenor Norge ASFF søknad VKN... Telenor Norge AS Vesterålskraft Nett I 15/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Vesterålskraft Nett I 08/ Kurt Warem, Alsvåg - gnr41/bn... Kurt Warem Plan I 15/ / Anmodning om gj... Kystverket Nordland Plan U 10/ SV: Spenningsfall Drift U 15/ SV: Spenningsfall - skade Jon Edvard Johnsen Drift U 15/ Vedrørende fasefeil Gnr 70 Bn... Vestervigen Eiendom AS Måle og avregne I 15/ Bjørn Inge Solheim - søknad b... Bjørn Inge Solheim Plan I 15/ Lena Brox Pedersen- Tomannsb... Lena Brox Pedersen Plan I 15/ Orientering om endringer for... NVE Plan I 09/ Trude Larsen - Søknad bygge/... Trude Larsen Plan I 15/ Bjørn Olav Johnsen- søknad by... Bjørn Olav Johnsen Plan I 15/ Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Måle og avregne I 08/ Cermaq Alsvåg -søknad bygge/... Cermaq Alsvåg Plan I 15/ Myre Flåtebase AS - søknad by... Myre Flåtebase AS Plan I 15/ Informasjon om rapportering a... NVE Drift I 09/

16 Vedrørende fasefeil Gnr 70 Bn... Vestervigen Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 15/ Myre Turnforening - Søknad o... Myre turnforening Vesterålskraft Nett I 15/ Ny bil Vesterålskraft Nett AS... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 08/ Bjørg Kari Jensen -Gnr22/bnr1... Bjørg Kari Jensen Plan I 15/ SB Berntzen AS - Storgata 5,... SB Berntzen AS Plan I 15/ Lena Brox Pedersen- Tomannsb... Lena Brox Pedersen Plan I 15/ / Søknad om prekv... Borkenes Håndverksenter Plan U 11/ Vedr Leasingavtale DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Nedlegging av høyspentkabel p... Sonja Myreng Plan I 15/ Trude Larsen - Søknad bygge/... Trude Larsen Plan I 15/ Bjørn Olav Johnsen- søknad by... Bjørn Olav Johnsen Plan I 15/ Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Vesterålskraft Nett I 08/ Frist for fakturering Sortland kommune Drift I 09/ Cermaq Alsvåg -søknad bygge/... Cermaq Alsvåg Plan I 15/ Myre Flåtebase AS - søknad by... Myre Flåtebase AS Plan I 15/ NVE Skriftli... NVE Drift I 15/ Vedtak fra NVE er tilgjengel... NVE Drift I 08/ Øvreveien 12, Sortland Joel Johnsen Plan I 15/ Gnr70/bnr11 i Bø kommune - Re... Statens kartverk Plan I 15/ Bygge og renovere - Rune Karl... Rune Karlsen Plan I 13/ Informasjon om rapportering a... NVE Vesterålskraft Nett I 09/ Ny tilknytningsavtale for se... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 10/ Regress - skade hos Torveig B... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Retur av tinglyst dokument -... Statens kartverk Plan I 11/ Fornyelse av varemerkeregistr... Patentstyret Vesterålskraft Nett I 09/ Korrigering av for mye innbet... Toll- og avgiftsdirektoratet Måle og avregne I 08/ Coromatic - informasjon om en... Coromatic AS Vesterålskraft Nett I 09/ Rundskriv - Pris på konsesjo... NVE Vesterålskraft Nett I 10/ Kan vi få en oversikt hvor l... Ann Elin M. Larsen Vesterålskraft Nett I 13/ Levering av strøm til planla... Marine Harvest Vesterålskraft Nett I 13/ Ny tilknytningsavtale for se... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 10/ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR... Bø kommune Vesterålskraft Nett I 08/

17 Gatelys Bø kommune, målerinde... Bø kommune Vesterålskraft Nett I 09/ Regress - skade hos Torveig B... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Vesterålskraft Nett I 08/ Tilstands- og kraftsystemdata... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 11/ Retur av tinglyst dokument -... Statens kartverk Vesterålskraft Nett I 11/ HØRING - NYTT FORSLAG TIL REGULERINGSPLA... Bø kommune Plan I 08/ Bø kommune - Fjelltoppen Vet... BØ KOMMUNE Plan I 13/ Fornyelse av varemerkeregistr... Patentstyret Vesterålskraft Nett I 09/ Korrigering av for mye innbet... Toll- og avgiftsdirektoratet Vesterålskraft Nett I 08/ Krav om fjerning av jording p... HELP forsikring AS Plan I 14/ Landstrøm - Forespørsel om l... JM Hansen Maritim AS Plan I 13/ Spjutvika - utfall av en gate... Sortland kommune Drift I 09/ Gatelys "DET ER MØRKT PÅ SØB... Knut-Einar Søberg Drift I 09/ Coromatic - informasjon om en... Coromatic AS Vesterålskraft Nett I 09/ SV: Vesterålskraft - Avtale Arbeid nær h... Haug, Roger;Aas, Ole Gustav Plan U 12/ Sortland kommune - Frøyslivei... Sortland kommune Plan I 13/ Bekreftelse anbud og oppdater... Hansen, Svein A. Økonomi U 08/ Fremføring av strøm - Chianci... Evgenii Chichiantc Vladimirovitch Plan I 13/ Ann Karin Robertsen- Bygge/re... Ann Karin Robertsen Plan I 13/ Hovedplan vannforsyning Sortland kommune Plan I 08/ Oversendelse av tilsynsrappo... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ Klage på NVEs vedtak om innte... Olje- og energidepartementet Økonomi I 09/ Vedtak om idriftsettelse iht... Statnett SF Plan I 14/ Koordinater gatelys - Sortlan... Sortland kommune Drift I 09/ Søknad om prekvalifisering so... Borkenes Håndverksenter Plan I 11/ Kvittering fra patentstyret -... Patentstyret Økonomi I 09/ Ny utsatt frist for etablerin... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Sortland kommune - Mørk gate... Sortland kommune Drift I 09/ Avregningsgrunnlag - faste ledd f... Måle og avregne U 14/ Koordinater gatelys - Sortlan... Sortland kommune Drift I 09/ / Tiltak på strø... Sortland kommune Plan U 09/ Sortland kommune - Mørk gate... Sortland kommune Drift I 09/ / Blokken skipsv... Blokken Skibsverft AS Plan U 13/

18 Kvæfjord kommune - melding om... Kvæfjord kommune Plan I 08/ Vesterålen Gatebil - en klubb... Michelle Johnsen Stab I 10/ NVE - Elektronisk rapporterin... NVE Måle og avregne I 08/ Grunnrettigheter for trafokio... Øksnes kommune Plan I 14/ Odd Arne Thunberg - Strøm Fin... Odd Arne Thunberg Plan I 14/ Spørsmål om montering av gat... Oddbjørn Olsen Drift I 14/ Obligatorisk bombrikke i Norg... Statens vegvesen Stab I 08/ NVE - Elektronisk rapporterin... NVE Vesterålskraft Nett I 08/ SV: Søknad Veidekke Industri AS Redusert... Måle og avregne U 14/ Odd Arne Thunberg - Strøm Fin... Odd Arne Thunberg Vesterålskraft Nett I 14/ Org.nr MVA -Veste... Skatteetaten Økonomi I 09/ Frans Fredriksen - Ad.strøm... Frans Fredriksen Kundeservice I 14/ Spørsmål om montering av gat... Oddbjørn Olsen Drift I 14/ / Endret møtetids... Onsøien, Solveig Stab U 08/ Sortland kommune -Prioritert... Sortland kommune Drift I 09/ Varsel om inntektsramme for 2... NVE Økonomi I 14/ Årlig prisjustering 2014 Heli-Team AS Drift I 09/ Gnr79/bnr3 - Varsel om oppst... Absolutt Form Plan I 08/ Retur av tinglyst dokument -g... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst dokument -g... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst dokument gn... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst dokument gn... Statens kartverk Stab I 14/ Søknad bygge renovere- Nordme... Nordmek AS Plan I 13/ Blokken skipsverft AS - Søkna... Blokken Skibsverft AS Plan I 13/ Blokken skibsverft AS - redus... Blokken Skibsverft AS Måle og avregne I 13/ Bø Taxi Eiendom AS - søknad o... Bø Taxi Eiendom AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm... Liv Johnsen Plan I 13/ Søknad om bygge/renovere - Fr... Fred Tore Fagereng Plan I 13/ Avtale om nettilknytning - gn... Øksnes kommune Plan I 13/ Reguleringsplan - boligområd... Øksnes kommune Plan I 08/ Avtale om nettilknytning - Bo... Bo-tek AS Plan I 13/ Reguleringsendring - Folkets... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/

19 Reguleringsendring - Myre hav... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Nordlaks Oppdrett AS - Søknad... Nordlaks Oppdrett AS Plan I 13/ Endring av vedtak om inntekts... NVE Økonomi I 12/ Michael Nilsen - Søknad bygge... Michael Nilsen Plan I 13/ / Tony Letho - S... Tony Letho Plan U 13/ / Bilder av sto... Compartner Drift U 14/ / Bygge/renover... Oddgeir Nilsen Plan U 13/ Nordland fylkeskommune - Inn... Nordland fylkeskommune Måle og avregne I 14/ Tredjepartsfullmakt-Vesteråls... 36BC Bedriftsservice Økonomi U 12/ Vesterålskraft Eiendom-signer... Geir Magne Sørensen Økonomi U 12/ Oversendelse av tilsynsrappor... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Stabe... I 13/ Retur av tinglyst dokument i... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst eiendom i 1... Statens kartverk Stab I 14/ NVE - Offentleggjering av k... NVE Plan I 09/ Dokument som har mangler og i... Statens kartverk Plan I 08/ Tredjepartsfullmakt-Vesteråls... 36BC Bedriftsservice Økonomi U 12/ Vesterålskraft Eiendom-signer... Geir Magne Sørensen Økonomi U 12/ Oversendelse av tilsynsrappor... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Stabe... I 13/ Retur av tinglyst dokument i... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst eiendom i 1... Statens kartverk Stab I 14/ NVE - Offentleggjering av k... NVE Vesterålskraft Nett I 09/ Håvard Kristiansen, søknad om... Håvard Kristiansen Plan I 13/ Tony Letho - Søknad om framfø... Tony Letho Plan I 13/ Nye uføreregler - Informasjon... Kommunal Landspensjonskasse Personal I 08/ Transport med små godsbiler -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ Gnr73/bnr8 Bø kommune - Adre... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr280 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/ Gnr60/bnr20 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr211 Bø kommune - Ad... Bø kommune Plan I 14/ Tiltak på strømnettet som vil... Sortland kommune Plan I 09/ Gnr73/bnr8 Bø kommune - Adre... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr280 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/

20 Gnr60/bnr20 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr211 Bø kommune - Ad... Bø kommune Plan I 14/ / Fremføring av... Telenor Norge Plan U 13/ Bilder av stolper - Bømar... Aurora Addicts Drift I 14/ Nettilknyttet solcelleanleg... Roy Tore Østensen Plan I 13/ / Renovering av... Karin Akselsen Plan U 13/ Varsel om tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ SV: Hengekabel, g bnr 27/7 Barkestad. Eirik Selbo Drift U 13/ SV: Spørsmål om arbeid på fyl... 'Johnny Kvalø' Økonomi U 09/ Søknad om fremføring av strøm... Tre-Bo AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm... Daniel Jensen Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm... Ole Andreas Lereim Plan I 13/ Protokoll tilbudsåpning - Opp... Sortland kommune Drift I 10/ / Renovering av... Ole Andreas Lereim Plan U 13/ / RNL409 strøm,... NeTel AS Plan U 13/ / VS: Tilbudsforespørsel ga... Sortland kommune Plan U 09/ Klage på vedtak - Rishaugveie... Kim Kaspersen DLE I 13/ Kommentarer til Rapportnr Brikt Jensen DLE I 13/ Bernt Tore Evensen - gnr78/b... Øksnes kommune Plan I 08/ Bygge/renovere - Snarset, Bø... Oddgeir Nilsen Plan I 13/ / Kanstad Trelas... Kanstad Trelast AS Plan U 13/ Utildekket strømkabel ved Ma... Fred Remi Knutsen Drift I 14/ Søknad om sponsormidler trinn Melbu skole Stab I 08/ Renovering av hus - gnr3/bnr... Karin Akselsen Plan I 13/ Skade på kraftlinje Dyrøy Gunnar Walnum Drift I 14/ Søknad om fremføring av strø... Bo-tek AS Plan I 13/ Anmodning om gjennomgang av l... Kystverket Nordland Plan I 10/ Søknad om sponsormidler - Nor... Nordic Lan Stab I 09/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ Invitasjon seminar: Kontrakts... Advokatfirmaet Grette DA Plan I 12/ Renovering av hus -Opning av... Ole Andreas Lereim Plan I 13/ Reguleringsmodellen - endring... Energi Norge Vesterålskraft Nett I 09/

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypeSak Dok. Dok.dato 2015-06-02 FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/00074 1 02.06.

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypeSak Dok. Dok.dato 2015-06-02 FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/00074 1 02.06. 2015-06-02 FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/00074 1 02.06.2015 15/00005-43 - 2015-04-14 - Statens vegve... 'Karlsen Per Arne' Plan U 15/00005 100 01.06.2015 15/00005-13 - 2015-01-23

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato 2015-03-02 Dave Telen, Klo - gnr75/bnr97... Dave Telen Plan I 15/00005 26 02.03.2015 2015-03-02 Morten Vottestad - Gnr65/bnr2... Morten Vottestad Plan I 15/00005 27 02.03.2015 2015-03-02 Fremføring av

Detaljer

2015-01-13 Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Vesterålskraft Nett I 08/00036 111 07.01.2015

2015-01-13 Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Vesterålskraft Nett I 08/00036 111 07.01.2015 10/00040-63 - VS: Vaktavtale Vesterålskr... Bergit Svenning Drift U 10/00040 64 19.01.2015 13/00072-187 - 2014-11-26 Blokken skibsv... Blokken Skibsverft AS Måle og avregne U 13/00072 203 19.01.2015 15/00004-1

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig person Type Sak Dok. Dok.dato Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I

Tittel Til/Fra Ansvarlig person Type Sak Dok. Dok.dato Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I 08/00076 11 16.09.2013 13/00003-140 - REFNR:32376 ang: Gårds nr... Bjørnar Lind AS Torfinn Krey U 13/00003 142 13.09.2013

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7676/15 Regdato:02.01.2016 Arkivkode:A30 Saksnr: 16/16-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KUL/K-SK/JW Journalenhet: Navn: Hilde Mykland Dok.beskr: MUSIKK-/KULTURSKOLE - OPPTAK GITAR AKUSTISK Lnr: 3/16

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00834-003 I Datert: 27.09.07 Arkiv: V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Svanhild Utsi Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL STIRYDDING - SVANHILD UTSI Dok: 88/12 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 285/15 Regdato:30.01.2015 Arkivkode:PER Saksnr: 14/579-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/HSS/IRPE Journalenhet: Navn: Allan Torres Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 409/15 Regdato:30.01.2015

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypeSak Dok. Dok.dato 14/00002-16 - REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/00002 17

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypeSak Dok. Dok.dato 14/00002-16 - REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/00002 17 14/00002-16 - REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/00002 17 17.03.2014 REFNR:37738 Skade panelovn Børre Steiro Måle og avregne I 14/00002 16 14.03.2014 Gatelys - kabelproblematikk

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014 SV: 14-073 Tor Erling Nilssen - Vestrelå... Elklagenemda Drift U 08/00025 207 06.05.2014 13/00072-15 - REFNR:38024 Fwd: Strømskap... hovden54@gmail.com Måle og avregne U 13/00072 38 02.05.2014 Ødelagt

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1736/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-23 Dok.type: /I Gradering: 13 Ofl 13 Navn: Kathrine Lehtonen Lnr: 1737/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-24 Dok.type:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004 50-16002 13/02-2016 004 Gamnes lav sør Ingebrigtsen, Torgeir 1 UK1 IS Gagganjunis Noa / NO48873/14 Evensen, Guttorm / Evensen, Guttorm 2 UK1 KV Grusjenka / NO39294/15 Lorentsen, Torjus / Lorentsen, Torjus

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 5487/13 Regdato:19.09.2013 Arkivkode:L31 Saksnr: 13/524-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK//JF Journalenhet: Navn: Advokat Enoksen & Steiro Dok.beskr: SVAR - LEIE/FESTE-AVTALE GNR/BNR 39/38 Lnr:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato VS: informasjon om nærmeste transformato... erick.carlos.molina.cornejo@multiconsult... Plan U 09/00034 123 18.08.2014 2014-08-13 Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/00072

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato 2014-06-03 Vesterålskraft fremføring av... Geir Kristiansen Vesterålskraft Nett I 13/00072 65 03.06.2014 SV: SV: 13/00072-52 - 2014-05-21 - mail... Mette Caroline Strøksnes Plan U 13/00072 62 02.06.2014

Detaljer

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 D NYBEG 1 Sarah Lunde Mj tvedt Skandiabanken 32:23 00:52= 02:15= 06:01= 12:23= 14:31= 19:09= 24:21= 27:03= 28:39= 31:57= 32:23= 00:52= 01:23= 03:46= 06:22= 02:08=

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11.

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2013 SV: Ang bygdebok ris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 SEN/SJE Mottaker

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03575-10 I Dok.dato: 17082010 Brick Murerfirma

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/00027 38 20.01.2014 14/00002-2 - REFNR:35879 Lav spenning 22... Oddvar Antonsen Drift U 14/00002 5 19.01.2014 Pressemelding 'red@vol.no';'red@blv.no';'hjalmar@oksne...

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 25. jan. 2016 kl. 08:30 Kabelvåg barneskole Kabelvåg barneskole: trinn: 4 5, antall: 30 Tore Hjorts gt 1, 8310 KABELVÅG 75420320/2/ 916 22 536 Beate Ottermo beate.ottermo@vagan.kommune.no 75420320,

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2254/15 Regdato:05.06.2015 Arkivkode:216 Saksnr: 15/12-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD//ASA Journalenhet: Navn: K-Sekretariatet Dok.beskr: OVERSENDELSE AV DOKUMENT - SE MERKNADSFELTET Lnr: 3170/15

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2011-31.10.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2011-31.10.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9579/11 Regdato:31.10.2011 Arkivkode:411 F24 Saksnr: 11/1864-13 Dok.type: /I Gradering: Ragnar Selvåg SØKNAD PÅ STILLING SOM VEDLIKEHOLDSARBEIDER/VAKTMESTER. Lnr: 9587/11 Regdato:31.10.2011 Arkivkode:411

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 5516/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:PER Saksnr: 12/725-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/HSS/IRPE Journalenhet: Navn: Olga Hanne Lathi Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 5694/14 Regdato:28.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale øyeblikkelighjelp plasser - døgnopphold 1. halvår 2013. Samhandlingsavtaler - Saltdal kommune 2012/353-14 23670/2013

Offentlig journal. Kommunale øyeblikkelighjelp plasser - døgnopphold 1. halvår 2013. Samhandlingsavtaler - Saltdal kommune 2012/353-14 23670/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 16.09.2013 Kommunale øyeblikkelighjelp plasser - døgnopphold 1. halvår 2013 Samhandlingsavtaler

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Hardy Roger 2010/173-1 1611/2010 PERSS/JES 05.02.2010 29.01.2010 ***** Nordlandssykehuset PERSA/EIC

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Hardy Roger 2010/173-1 1611/2010 PERSS/JES 05.02.2010 29.01.2010 ***** Nordlandssykehuset PERSA/EIC Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.02.2010 nnhold: ersonalmappe Hardy Roger U 2010/173-1 1611/2010 29.01.2010 ERSS/JES Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2160/15 Regdato:29.05.2015 Arkivkode:000 *** Saksnr: 15/2-24 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TEK//EBO Journalenhet: Navn: Statistisk sentralbyrå Dok.beskr: SVAR - VEDTAK OM OPPLYSNINGSPLIKT

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/786-6 Dok.type: /I Lnr: 7509/15 Regdato:03.06.2016 Arkivkode:***** Gradering:U4 offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Saksb: PND/PND/MLS Journalenhet:HOV Navn:***********************************************************

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.08.05 16.08.05 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.08.05 16.08.05 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/01134-001 I Datert: 12.08.05 Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Laila J. Hansen Sak: 60 % STILLING STØTTEFUNKSJON DRIFT Dok: SØKNAD - 60 % STILLING STØTTEFUNKSJON DRIFT Lnr.: 005957/05 Off.loven

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7140/15 Regdato:14.12.2015 Arkivkode:GNR 19/4, 19 Saksnr: 15/642-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Odd Are Paulsen Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM FRADELING - OPPRETTING AV NYE GRUNNEIENDOMMER

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30.03.2012-04.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30.03.2012-04.04.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 1897/12 Regdato:30.03.2012 Arkivkode:NAVN Anne Sofie Skogvold Saksnr: 06/1265-14 Dok.type: /U Gradering: Saksb: OSS//VD Journalenhet: Anne Sofie Skogvold ARBEIDSAVTALE Lnr: 1946/12 Regdato:30.03.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009.

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2011 Tilleggslønn ersonalmappe - 2009/1103-5 2992/2009 29.01.2009 Off.l. 6 nr 4 Kommunekassen v/lønnsansvarlig

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

POSTLISTE Navn: ******************* Navn: Trudvang Husstyre Navn: Statsarkivet i Tromsø Navn: Randi Bjarke Navn: Synøve Jessen og Per Erik Rynning

POSTLISTE Navn: ******************* Navn: Trudvang Husstyre Navn: Statsarkivet i Tromsø Navn: Randi Bjarke Navn: Synøve Jessen og Per Erik Rynning Ut.: 29.10.2012 Arkivkode:064 F4 Saksnr: 11/00520-006 Navn: ******************* Dok.beskr: ANMODNING OM OVERSENDELSE AV DOKUMENTER Unntatt off. OFFL 13, jfr. FVL 13 Ut.: 29.10.2012 Arkivkode:611 &55 Saksnr:

Detaljer

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004. Karlsøy Jff.

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004. Karlsøy Jff. 50-16002 13/02-2016 004 1 UK1 ES Vanntinden's F. Asita / NO54661/14 Jenssen, Jens Arne / Jenssen, Jens Arne 2 UK1 GS Sarabakks Blaser / NO37738/14 Heimstad, Camilla Furås / Heimstad, Ben-Ruben 3 UK1 P

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.08 13.10.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.08 13.10.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01219-002 U Datert: 08.10.08 Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: 008405/08 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 08/01137-002

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.02.2013-12.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DO

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.02.2013-12.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DO Saksnr: 12/697-8 Dok.type: Inngående Saksb: RENATE LYSBERG Sandra Håkonsen Hansen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE I RETUR Saksnr: 12/89-40 Dok.type: Inngående Bergverksmuseets Venner UTTALELSE VEDR. REGULERINGPLAN

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2903/15 Regdato:26.05.2015 Arkivkode:410 *** Saksnr: 15/277-11 Dok.type: /U Gradering:25 Ofl 25 Saksb: SB//GUJ Journalenhet: Navn: Charlotte Holen Pedersen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 05.12.2012-26.04.2013 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode

Delegerte vedtak. Dato: 05.12.2012-26.04.2013 Utvalg: HND. Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 12/640 05.12.2012 DS 201/12 AGK/AGK/ARN GNR 14/12 - tomt 7 Wisbygg AS VEDTAK - OPPFØRING AV HYTTE PÅ GNR 14/12 TOMT 7 - RISHAUGMOEN 12/641 10.12.2012 DS 202/12 AGK/AGK/ARN GNR 14/13 - tomt 9 Wisbygg AS

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet 2015/269-2 1349/2015 02.03.2015 17.04.2015. Tildelingsbrev entreprise

Offentlig journal. Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet 2015/269-2 1349/2015 02.03.2015 17.04.2015. Tildelingsbrev entreprise Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2015 Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet Flyktningtjeneste - 2015/269-2 1349/2015 02.03.2015 O Tildelingsbrev

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset avtale om praksisplass 2015/1139-1 8521/2015 13.05.2015 05.05.2015

Offentlig journal. Tidsbegrenset avtale om praksisplass 2015/1139-1 8521/2015 13.05.2015 05.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05-12.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.05.2015 Tidsbegrenset avtale om praksisplass Arbeidspraksis - Eiendomsavdelingen

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 4023/15 Regdato:10.11.2015 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 14/705-5 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/MONSØB Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Vedtak om fritak fra

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Journaldato: 29.12.2015-29.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.12.2015. Dok.

Journaldato: 29.12.2015-29.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.12.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Aktuelt fra DSB: Ny forskrift om brannforebygging trer i kraft

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 2. Fastsatt utredningsprogram fra NVE Vedlegg 3. Visualiseringer TRAFO KOBBKROKEN FØR: UNDER OMBYGGING: ETTER: BUETJERNET FØR: ETTER: Trasé

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

Dok.dato: 05.01.2015. Klassering: ***** PERSS/MFU. Dok.dato: 05.01.2015. Klassering: ***** PERSS/EJE002. Dok.dato: 05.01.2015.

Dok.dato: 05.01.2015. Klassering: ***** PERSS/MFU. Dok.dato: 05.01.2015. Klassering: ***** PERSS/EJE002. Dok.dato: 05.01.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.01.2015 ersonalmappe Risberg Anbjørg Nordtug 2011/1676-16 42/2015 ERSA/EC Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Gomez Yolanda Perez-Grueso 2012/2485-24 118/2015 PERSS/JES 05.01.2015 07.01.

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Gomez Yolanda Perez-Grueso 2012/2485-24 118/2015 PERSS/JES 05.01.2015 07.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.01.2015 nnhold: ersonalmappe Gomez Yolanda erez-grueso U 2012/2485-24 118/2015 ERSS/JES Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 2904/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 04.08.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 2904/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 04.08.14 Side 1 14/91-64 U Datert: 11.07.14 Arkivkode:416 S.ansv: H&O.RN Sakstittel: FERIEVIKAR HELSE 2014 Innhold: FERIEVIKAR HELSE 2014 Lnr: 2903/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 04.08.14 14/91-65 U Datert:

Detaljer

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag Arnstadåsen Poststed Terje Strømsnes Nekolaiv.4 7510 Skatval priv. 74821121 terje2@online.no Aunsvea Nabolag Bangskola Kretslag Leiv Kvaal Bang Bergsåsvn. Jan Egil Hagen Bergsåsveien 16 Bjørgmyran Blåveislia

Detaljer