Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato"

Transkript

1 Bernt Ola Nilsen - Gnr36/bnr2... Bernt Ola Nilsen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS A... Ragnar Pedersen Plan I 15/ Varsel - oppstart privat de... Petter Bogen Arkitektkontor AS, v/petter... Plan I 15/ Deres ref: att: Arne Venjum Måle og avregne U 15/ Kystverket - Anmodning om... Kystverket Nordland Plan I 15/ SV: Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Roger Simonsen Plan U 13/ SV: Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Roger Simonsen Plan U 13/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Guttorm Edvardsen Plan I 15/ Oppdatert versjon av Hørings... NVE Økonomi I 15/ Søknad om tillatelse til legg... Sortland Havn KF Plan I 15/ SV: Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Roger Simonsen Plan U 13/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Guttorm Edvardsen Vesterålskraft Nett I 15/ Statens vegvesen - Anleggsb... Statens vegvesen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Ken Broger Lind Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Kurt Leiknes Plan I 15/ Oppdatert versjon av Hørings... NVE Økonomi I 15/ / Vestmarka Indus... Vestmarka Industribygg AS Plan U 15/ / RE: 15/ Barry Schønningsen Plan U 15/ / Forespørsel om fr... Odd-Eirik Vollen Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Øksnes kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Bulldozer Maskinlag Entreprenør ASPlan I 15/ Revidering av Øksnes kommunes... Øksnes kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Stig Eilertsen Plan I 15/ / FORESPØRSEL OM F... Hans Jarl Vornes Plan U 15/ Utsatt høring ved detaljregul... Bø kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS A... Kristoffersen Fiskebåt AS Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Max Olsen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Frank Pedersen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Hans Jarl Vornes Plan I 15/ Kystverket - Anmodning om inf... Kystverket Nordland Plan I 15/ NVE - Påstand om at Vester... NVE Måle og avregne I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Per Ivar Sørensen Plan I 15/

2 Arbeidstilsynet - Melding om... Arbeidstilsynet - Trondheim Stab I 15/ SV: 15/ FORESPØRSEL O... Ole Daniel Pedersen Plan U 15/ / FORESPØRSEL OM... Andre Reinholdtsen Plan U 15/ Skjema for grunnrettigheter Yngve Jakobsen Plan U 15/ / FORESPØRSEL OM... Andre Reinholdtsen Plan U 15/ Innføring av Elhub for aktøre... Statnett SF Måle og avregne I 15/ Melding om Eiendomsskattetaks... Bø kommune Økonomi I 15/ Melding om Eiendomsskattetaks... Bø kommune Økonomi I 15/ / Sølve Nilsen... Sølve Nilsen Vesterålskraft Bredbånd U AS 15/ / Stian Hansen - K... Stian Hansen Vesterålskraft Bredbånd U AS 15/ / Bø kommune -... Bø kommune Økonomi U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Mats Rognan Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Andre Reinholdtsen Plan I 15/ Varsling rakettkampanje fra A... Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Ole Andreas Lereim Plan I 15/ NVE ber om informasjon i fork... Fladen Bjørnar Araberg Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FRAMFØRING AV... Håkon Evensen Plan I 15/ Skriftlig tilsyn sjøkabel... NVE Drift I 15/ Stian Hansen - Kompensasjon f... Stian Hansen Vesterålskraft Bredbånd I AS 15/ Karina Eriksen - Innlegging a... Karina Eriksen Plan I 15/ Dsb - Varsel om tilsyn med el... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Drift be... I 15/ Havna Boligpark-Bestilling, T... Ing Robin Svendsen Plan I 15/ Ruth Ursin - Forespørsel om... Ruth Ursin Plan I 15/ Oddbjørn V.Larsen - Forespø... Oddbjørn Valter Larsen Plan I 15/ / Sortland kommune... Sortland kommune Drift U 15/ Tilsvar regnskapskontroll av... Lagergren Mi Charlotte Økonomi U 08/ NVE - Vedtak om godkjenning... NVE Vesterålskraft Produksjon I 15/00155 AS NVE - Vedtak om godkjenning a... NVE Vesterålskraft Produksjon I 15/00156 AS Havna Boligpark-Bestilling, T... Ing Robin Svendsen Plan I 15/ Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Plan U 15/ Kraftinor - Vedr. deres hå... KRAFTINOR AS Måle og avregne I 15/ Sortland kommune - følgebre... Sortland kommune Plan I 15/

3 15/ Arthur-Arne Pet... Arthur-Arne Pettersen Plan U 15/ VS: 15/ Statens veg... Øksnes kommune Plan U 15/ / Statens vegvesen - Fv.939 St... Firmapost-nord Plan U 15/ NVE - Innrapportering til N... NVE Måle og avregne I 15/ Vedtak om opplysningesplikt -... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Bredbånd I AS 15/ Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Måle og avregne I 15/ Tilleggshøring om nettselskap... NVE Vesterålskraft Strøm AS I 15/ NVE ber om innspill - forslag... NVE Økonomi I 15/ Nve - Tilleggshøring om netts... NVE Vesterålskraft Produksjon I 15/00143 AS Nve - Tilleggshøring om nett... NVE Måle og avregne I 15/ Nve - Tilleggshøring til krav... NVE Måle og avregne I 15/ Nve - Tilleggshøring til kr... NVE Vesterålskraft Strøm AS I 15/ Nve - Informasjon om registr... NVE Drift I 15/ Elektrisitetspriser i engrosm... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Produksjon I 15/00149 AS Informasjon om eiendomsskatt... Bø kommune Økonomi I 15/ VS: 15/ Statens veg... Øksnes kommune Plan U 15/ / Statens vegvesen - Fv.939 St... Firmapost-nord Plan U 15/ Norkring - Behov for økt kraf... Norkring AS Plan I 15/ Statens vegvesen - høring-sø... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Vesterålskraft Nett I 15/ KART - Barkestad. Ole Daniel Pedersen Plan I 15/ / Judith og Stein... Judith og Steinar Wærum Plan U 15/ Oppdragsavtale Møysalen Eiendom... Møysalen eiendomsmegling AS Økonomi I 15/ Nve - Høring - Endring i fors... NVE Plan I 15/ / Forespørsel om fr... Odd-Eirik Vollen Plan U 15/ / Nordlaks Oppdr... Nordlaks Oppdrett AS Plan U 13/ / RE: 15/ Barry Schønningsen Plan U 15/ / Vestmarka Indus... Vestmarka Industribygg AS Plan U 15/ /00121 Elbjørg Toften - Fore... Elbjørg Toften Plan I 15/ Statistisk sentralbyrå - Kvar... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 15/ Kraftselskap og AGA - Avklari... Ernst & Young AS Økonomi I 15/ Nve - Forslag til endringer i... NVE Plan I 15/

4 Nve - Effektkrevende appara... NVE Plan I 15/ Lars Ivar Hermansen - Forespø... Lars Ivar Hermansen Plan I 15/ Vesterålskraft Nett AS Go... Olje- og energidepartementet Drift I 15/ / FORESPØRSEL OM FR... Dan Roger Solhaug Plan U 15/ Arthur-Arne Pettersen - fore... Arthur-Arne Pettersen Plan I 15/ Statens vegvesen - Fv.939 Stor... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ / Statens vegve... 'Karlsen Per Arne' Plan U 15/ Judith og Steinar Wærum - fo... Judith og Steinar Wærum Plan I 15/ / Barry Scønnings... Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Dan Roger Solhaug Plan I 15/ John-Erik Bjørlo Forespørse... John-Erik Bjørlo Plan I 15/ SV: 15/ Barry Scønn... Barry Schønningsen Plan U 15/ Sortland kommune - Ikke tilde... Sortland kommune Drift I 15/ Varsel om vedtak om beredskap... NVE Drift I 15/ Avtale mellom BPN AS og VKN -... Bio Partner Nord Drift I 12/ Midlertidig innberetning for k... advokatfirmaet Wold as Måle og avregne I 15/ Graving for fylkeskommunen -Kv... Sæteråsen Maskin AS Drift I 15/ Statnett - Vedtak om overfør... Statnett SF Drift I 15/ DSB - Instruks for det lokale... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 15/ / Barry Scønnings... Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Dan Roger Solhaug Plan I 15/ John-Erik Bjørlo Forespørse... John-Erik Bjørlo Vesterålskraft Nett I 15/ SV: 15/ Barry Scønn... Barry Schønningsen Plan U 15/ / FORESPØRSEL OM FR... Ole Daniel Pedersen Plan U 15/ / Fred Oluf Hanse... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ / FORESPØRSEL OM F... Andreas Vollen Einejord Plan U 15/ Statens vegvesen - Tillatel... Statens vegvesen Vesterålskraft Nett I 15/ Forespørsel om fremføring av s... Odd-Eirik Vollen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Ivar Kristoffersen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Ole Daniel Pedersen Plan I 15/ OBS! nye endringene i VARSEL O... Aida Pedersen Plan I 15/ Nye endringene i VARSEL OM OPP... Aida Pedersen Plan I 15/

5 15/ Vann hos Arne L... Måle og avregne U 15/ SV: Refusjon. Eidar Iversen Måle og avregne U 15/ Varsel om oppstart av planarbe... Øksnes kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Steinsvik Hus AS Plan I 15/ PRISFORESPØRSEL MONTERING AV K... Roksøy Grunneierlag Plan I 15/ / Brit Røthe - sp... Brit Røthe Plan U 15/ VARSEL OM OPPSTART AV REGULERI... Øksnes kommune Plan I 15/ / Asbjørn Hanssen,... Asbjørn Hanssen Plan U 15/ SV: Tilbud prosjekt: Riving 22 Kv... Magnar Ch. Solberg Drift U 15/ SV: Pristilbud riving Høyspent Gunnar Hegstad Drift U 15/ SV: Tilbud Riving 22 kv Sortland - Rise Eivind Tore Strand Drift U 15/ SV: TILBUD Rivind 22KV Sortland sø... Tor Kåre Nilsen Drift U 15/ Brit Røthe - spørsmål om pla... Brit Røthe Plan I 15/ Vestmarka Industribygg AS -... Vestmarka Industribygg AS Plan I 15/ Offentlig ettersyn - regulerin... Øksnes kommune Plan I 15/ Nytt offentlig ettersyn av reg... Øksnes kommune Plan I 15/ Oppstart av reguleringsendring... Øksnes kommune Plan I 15/ Fremføring av strøm til Hytte i Brenna 3... Remi Karlsen Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Andreas Vollen Einejord Plan I 15/ SV: SV: VS: Hytteiere Steinlandsfjorden Sølvi Hamansen Plan U 15/ SV: SV: SV: VS: Hytteiere Steinlandsfjor... Sølvi Hamansen Plan U 15/ SV: Vedr. Eiendomsskatt i Bø. Trygve Bjark Plan U 15/ Nettilknytning Hagen Sigerfjord Signal Bredbånd AS Plan U 15/ NVE - Forslag til endring av... NVE Måle og avregne I 15/ Statens kartverk - Norge digi... Statens kartverk Plan I 15/ Signal Bredbånd -FORESPØRSE... Signal Bredbånd AS Plan I 15/ Rivingsforespørsel Vesterålskraft Drift solb... U 15/ SV: SV: SV: VS: Hytteiere Steinlandsfjor... Sølvi Hamansen Plan U 15/ SV: Vedr. Eiendomsskatt i Bø. Trygve Bjark Plan U 15/ Nettilknytning Hagen Sigerfjord Signal Bredbånd AS Plan U 15/ NVE - Forslag til endring av... NVE Måle og avregne I 15/ Skadesak Måle og avregne U 15/

6 Intervju for lærlingekontrakt Mathias Hansen Drift U 08/ Bø Frivillighetssentral - Br... Bø Frivillighetssentral Stab I 15/ / GRAVEARBEIDER PÅ... Erling Birkeland Drift U 15/ Nve - Høring - Endringer i ko... NVE Økonomi I 15/ Signal Bredbånd -FORESPØRSE... Signal Bredbånd AS Plan I 15/ / Thom Roger Peder... Thom Roger Pedersen Plan U 15/ Kjellrun Nilsen - FORESPØRSEL... Kjellrunn Nilsen Plan I 15/ Nve - Ny veileder i øvingsp... NVE Drift I 15/ Skadenummer Måle og avregne U 15/ Asbjørn Hanssen, FORESPØRSEL... Asbjørn Hanssen Plan I 15/ Sortland kommune - Regulering... Sortland kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/ Thom Roger Pedersen FORESPØRS... Thom Roger Pedersen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/ / Statens vegve... 'Karlsen Per Arne' Plan U 15/ / Anleggsbidrag 2... Eirik Johnsen Plan U 15/ Tilbud innføring av NBS og Elhub Stian Lunde Njøsen Måle og avregne U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING A... Sortland Bil AS Plan I 15/ VS: Salg av maskinistbolig i Djupfjorden... Bostyrer adv.kjartan Kjærvik Plan U 15/ / Fremføring av s... Steinar Sørensen Plan U 15/ / Kjetil Albrekts... Kjetil Albrektsen Plan U 15/ Takstgrunnlag Bø kommune Trygve Bjark Plan U 15/ Salg av maskinistbolig i Djupfjorden, So... Plan U 15/ GRAVEARBEIDER PÅ MIN EIENDOM... Erling Birkeland Drift I 15/ / fremføring av... Tommy A. Werningsen Harjo Plan U 13/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Ellen Halvorsen Plan I 15/ Vedrørende utbetaling av årli... Broadnet AS Økonomi I 15/ / IF forsikring /... Måle og avregne U 15/ Skadenummer HQ27559 Måle og avregne U 15/ / Dsb - Status om... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... U 08/ Skogrydding under høyspentli... Jan-Sverre Breivik Drift I 15/ Dsb - Tilsynsplan Tilb... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 15/

7 Sortland kommune - Gatelys Sortland kommune Plan I 15/ Forespørsel om fremføring av... Raymond Ingebrigtsen Plan I 15/ Forespørsel om fremføring av... Marin Wahlberg Plan I 15/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ / Marita Nilsen-... Marita Nilsen Plan U 15/ SV: Cermaq Alsvåg. Knut Steffensen Plan U 15/ Nve - Infoskriv ETØ R... NVE Økonomi I 08/ / Strøm til Garas... Paal Myrvold Plan U 15/ Cermaq Alsvåg. Plan U 15/ VS: Luftspenn vikeidet Bodil Hanssen Plan I 15/ Remi Karlsen - FORESPØRSEL OM... Remi Karlsen Plan I 15/ Atea - Endringer for våre avt... Atea AS IT I 12/ Du har mottatt en ny forsende... Vesterålskraft Nett I 15/ NVE Høring om tariffer for... NVE Måle og avregne I 15/ NVEs skjemaløsning: Webskjema... Økonomi I 12/ NVEs skjemaløsning: Webskjema... Økonomi I 09/ NVEs skjemaløsning: Webskjema... Økonomi I 08/ Nve - Leverandørskifteundersø... NVE Måle og avregne I 15/ NVE Retting a... NVE Måle og avregne I 13/ / Edgar Severin... Edgar Severin Pedersen Plan U 15/ SV: 15/ Fremføring... Steinar Sørensen Plan U 15/ SV: Strømforsyning til Yngvar Annfinsen. 'Per Olav Jore' Plan U 15/ Kabeltrase fiber. rød strek på kart Plan U 15/ / Søknad om strøm... Roar Nikolaisen Plan U 15/ / Statens vegve... Karlsen Per Arne Plan U 15/ / Fremføring av s... Steinar Sørensen Plan U 15/ Edgar Severin Pedersen, byg... Edgar Severin Pedersen Plan I 15/ / Fremføring av s... Steinar Sørensen Plan U 15/ / Kjetil Albrekts... Kjetil Albrektsen Plan U 15/ SV: AEO Harstad 'Jørn Ivar Langstrand' Stab U 15/ SV: AEO Harstad 'Jørn Ivar Langstrand' Stab U 15/ Barry Scønningsen - FORESPØRS... Barry Schønningsen Plan I 15/

8 Bygge/renovere - Atle Hansen Atle Hansen Plan I 15/ NVE - Klimautfordringer - me... NVE Plan I 15/ / Geir Kristoffe... Geir Kristoffersen Plan U 15/ Sortland kommune - Vedr gatel... Sortland kommune Drift I 09/ Elise Enoksen - Regressvars... Vardia forsikring Måle og avregne I 08/ Dsb - Status ombygging av mas... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 08/ IF forsikring / Knut Rabben -... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ IF forsikring / Viggo Steinsv... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ IF forsikring /Odd Robert Pau... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ / Randi Johansen... Randi Johansen Plan U 15/ Per Sandrup Moe Ødelagt ele... Per Sandrup Moe Måle og avregne I 15/ Statnett - Krav til måling... Statnett SF Måle og avregne I 15/ Statens Vegvesen - Forespørse... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 08/ Statnett - Krav til måling... Statnett SF Måle og avregne I 15/ / Anne Robertsen... Anne Robertsen Plan U 15/ Marius Holst - Skade på bol... Marius Holst Måle og avregne I 15/ Ren - Administrator rolle sti... Ren AS Plan I 10/ Kreditnota for tilsendt faktura ang. Hol... Ulf Ovik Plan U 15/ Fornyelsestilbud WIP- Vesterå... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 08/ Natur og Ungdom - Søkand om... Natur og ungdom Stab I 15/ / Sortland kommu... Sortland kommune Drift U 09/ Byplan Sortland - Blåbyen til... Sortland kommune Plan I 08/ Kostnadsoverslag leilighetsbygg Øksnes E... Plan U 15/ Sortland Rotary klubb - Hjel... Sortland Rotary Klubb Stab I 15/ Sortland barneorkester - søkn... Sortland Barneorkester Stab I 15/ Wilhelm Enoksen - Regressvars... Vardia forsikring Måle og avregne I 08/ Strømkabel til Frøyslivein 11, grnr. 3 b... Plan U 15/ Gatelys står på hele døgnet -... Sortland kommune Drift I 09/ Arnfinn Hermansen for kunde... Arnfinn Hermansen Plan I 15/ Kleiva barnehage - Tilkoblin... Kleiva barnehage Plan I 15/ Arvid Ragnar Jakobsen, Bekref... Vesterålen Tingrett Kundeservice I 10/ Søknad om strøm i luftspenn l... Roar Nikolaisen Plan I 15/

9 Vesterålskraft Nett - endring... Nygaard, Grete Økonomi U 08/ Øksnesavisa - spørsmål om s... Marian Leonhardsen Måle og avregne I 10/ Økt effekt til Bø Lavpris/Søknad i "Byg... Bø Lavpris Plan U 15/ Søknad om refusjon av egenand... Eidar Iversen Måle og avregne I 15/ avtale og kart for graving over eiendom... Plan U 15/ Telenorbutikken Signert TSP... Telenorbutikken Sortland AS IT I 10/ Viktig info om deklarering av... ØSTBØ AS Stab I 10/ Øvergårdsveien Henvendelse til VK... Plan U 15/ Nettilknytning av Gbnr. 81/8 på Alsvågsa... Plan U 15/ Solstrøm i Bø Roy Tore Østensen Plan U 15/ Øksnesavisa - spørsmål om s... Marian Leonhardsen Vesterålskraft Nett I 10/ / Fremføring av s... Eidet Småbåtlag Plan U 15/ Strøm til Garasje - Paal Myrv... Paal Myrvold Plan I 15/ Søknad om refusjon av egenand... Eidar Iversen Måle og avregne I 15/ Anne Robertsen - Nybygg - Jen... Anne Robertsen Plan I 15/ Sortland kommune - Liste over... Sortland kommune Drift I 09/ Randi Johansen FORESPØRSEL OM... Randi Johansen Plan I 15/ Vann hos Arne Lagesen - skade... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ / Regress - skade... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ / Marius Holst... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ Øksnes kommune - Oppstart -... Øksnes kommune Plan I 08/ Øksnes kommune - Brev til dir... Øksnes kommune Plan I 08/ Fred Oluf Hansen/Elin Bjugn... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Viktig info om deklarering av... ØSTBØ AS Vesterålskraft Nett I 10/ / Marius Holst... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ Kontrakt Software Innovation... Software Innovation AS Vesterålskraft Nett I 09/ Dispensasjon fra vegloven Vesterålskraft Nett I 15/ Sortland Taekwon-Do Klubb -... Sortland Taekwon-Do klubb Stab I 15/ Kvartalsvis investeringsstati... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Nett I 08/ / Klimastasjon Fv915 Bø i Ves... Karlsen Per Arne Plan U 15/ Statens vegvesen - Prisover... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ DSB - Utpeking av ny driftsl... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Drift be... I 09/

10 Dsb - Avslutning av tilsynet... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ Marita Nilsen- bygge/renovere... Marita Nilsen Vesterålskraft Nett I 15/ Statnett - Nettweb er nå åpne... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 15/ Fremføring av strøm - Morten... Morten Straume Plan I 15/ Fremføring av strøm - Jim Gun... Jim Gundersen Plan I 15/ Kjetil Albrektsen, bygge/reno... Kjetil Albrektsen Vesterålskraft Nett I 15/ Fremføring av strøm - Steinar... Steinar Sørensen Plan I 15/ Fremføring av strøm - Bø Lavp... Bø Lavpris Plan I 15/ Søknad sponsormidler Vesterålskraft Sortland orienteringslag Stab I 15/ SV: Forespørsel om evt. planlagt bredbån... Stab U 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... SFK Ajaks Stab I 15/ Sponsormidler Vesterål... Erik Jenssen Stab I 15/ Søknad sponsormidler - SFK Aj... Kjell-Ivar Sørøy Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søk... Øksnes Tennisklubb Stab I 15/ Samfunnsengasjement - søknad s... Sortland Teater Stab I 15/ tildeling Sortland Svøm... Ann Tove Halvorsen Stab I 15/ Søknadsskjema sponsormidler Jenne... Jennestad Montessoriskole Stab I 15/ Regressevarsel - Skade på kjø... Vardia forsikring Måle og avregne I 15/ Fremføring av strøm - Bent Iv... Eidet Småbåtlag Plan I 15/ Retur av tinglyst dokument - Gnr. 15 bnr... Statens kartverk Plan I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Siw Falch Nilsen Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Bjørklundparkens venner Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sigerfjord Vel Stab I 15/ Danske Bank, Utvidelse skatte... ERIK BUSET Økonomi U 12/ / Varsel om opps... Plan U 15/ Skademelding YU-44734, Vester... Økonomi U 08/ Geir Kristoffersen - Søknad... Geir Kristoffersen Plan I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sortland IL -damer Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Regnbuen 4 H Stab I 15/ Klimastasjon Fv915 Bø i Vesterålen - Bes... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sortland sjakklubb Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Fotballklubben Luna Stab I 15/

11 Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sortland juniorkorps Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Sortland juniorkorps Stab I 15/ Øksnes Jeger og fiskeforenin... Øksnes Jeger og fiskeforening Stab I 15/ Sortland barnekor - søknad om... Sortland barnekor Stab I 15/ Bø dykkerklubb Søknad om sp... Bø Dykkerklubb Stab I 15/ Sortland turnforening - Søkna... Sortland turnforening Stab I 15/ Bø Gym og Turn - Søknad om s... Bø IL/Bø gym og turn Stab I 15/ Sortland friidrettsklubb - Sø... Sortland Friidrettsklubb Stab I 15/ Marius Holst - regresskrav... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... NVE Økonomi I 12/ Øksnes Kfuk-Kfum speiderne Øksnes KFUK - KFUM speidere Stab I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... NVE Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... NVE Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... NVE Økonomi I 12/ Infoskriv ETØ 2/2015 Om økono... NVE Økonomi I 08/ Infoskriv ETØ 2/2015 Om økono... NVE Økonomi I 08/ Øksnes Jeger og fiskeforenin... Stig Abelsen Stab I 15/ Sortland barnekor - søknad om... Stig Abelsen Stab I 15/ Bø dykkerklubb Søknad om sp... Stig Abelsen Stab I 15/ Sortland turnforening - Søkna... Vesterålskraft Nett I 15/ VS: Overspenning Erik Buset Økonomi U 15/ Bø Gym og Turn - Søknad om s... Stig Abelsen Stab I 15/ Sortland friidrettsklubb - Sø... Stig Abelsen Stab I 15/ Marius Holst - regresskrav... Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 12/ Driftsleder/Faglig ansvarlig Vesterålskr... Kjetil Albrektsen Drift U 09/ Driftsleder/Faglig ansvarlig Vesterålskr... Kjetil Albrektsen Drift U 09/ VESTERÅLSROCKERAN- Søknad om... Stig Abelsen Stab I 15/ Skade 23.februar Vann... Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne I 15/ Topplasttimen og innrapporter... Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne I 15/ Newton Engia Vesterålen - sø... Stig Abelsen Stab I 15/ Øksnes Kfuk-Kfum speiderne Stig Abelsen Stab I 15/

12 15/ Lena Brox Tomannsbolig Lyk... Ola Pedersen Plan U 15/ Varsling rakettkampanje - utv... Kjetil Albrektsen Drift I 08/ Varsel om oppstart av regul... Torfinn Krey Plan I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 12/ SV: Forlengelse av leieavtale for Broadn... 'Bjørnar Blomli' Stab U 10/ / NVE - Pålegg om... NVE Drift U 15/ / Olga H.Johnsen,... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ / Rita Steinsvik,... Steve Iversen Måle og avregne U 15/ Redegjørelse ansvarsskade Ste... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 15/ Oppstart reguleringsplan - RV82 Sortland... Firmapost-nord Plan U 15/ Slukking av avmålte gatelys -... Sortland kommune Drift I 09/ Fv. 82 Sortland og Andøy kommune. Varsel... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Olga H.Johnsen, Steine - Rekl... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ SV: Gjelder forsikringssak med skadenumm... Måle og avregne U 15/ / Erfaringsinnhenting etter e... Nilsen Rannveig Baaserud Drift U 15/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft U 13/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft... Drift U 13/ Regress - skade hos Olga Henr... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Vedtak om tillegg i inntektsr... NVE Økonomi I 13/ Søknad om sponsormidler til... Bø kommune, FolkehelsekoordinatorStab I 15/ Anita Ramberg, Steine - Gjeld... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Rita Steinsvik, Steinesjøen.... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Funn ved tilsynsrevisjon av... NVE Stab I 13/ "Englekoret" - Søknad om spo... Englekoret Stab I 15/ Endringer i avregningsforskri... NVE Måle og avregne I 14/ Høring til forslag om kommuni... NVE Drift I 15/ / Staven Grus A... Øksnes Elektro AS Plan U 15/ Spørsmål knyttet til utviklin... Andreas Arnmann Nilsen Vesterålskraft Nett I 15/

13 Ekommarkedet 2014 #ID:12465# Post- og teletilsynet Vesterålskraft Nett I 12/ Vesterålen Storband - Søknad... Vesterålen Storband Vesterålskraft Nett I 15/ Hytteiere Steinlandsfjorden Plan U 13/ Steve Haugerud - Strøm til b... Steve Haugerud Drift I 15/ Fremføring av strøm - Ståle D... Ståle Ditlefsen Plan I 15/ Fv.82 Sortland og Andøy ko... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Oppnevning av ny stedfortrede... NVE Drift I 15/ Dave Telen, Klo - gnr75/bnr97... Dave Telen Plan I 15/ Morten Vottestad - Gnr65/bnr2... Morten Vottestad Plan I 15/ Fremføring av strøm - Ståle D... Ståle Ditlefsen Vesterålskraft Nett I 15/ Ny søknad om sponsormidler Sø... "Bygd for livet" Stab I 15/ Øyland Båtforening - Gjelder... Øyland båtforening Plan I 15/ Statistikk over anlegg pr Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... U 12/ Retur av tinglyste dokumenter... Statens kartverk Plan I 15/ Staven Grus AS Regulering... Staven Grus AS Plan I 15/ Joel Johnsen -søknad bygge/re... Joel Johnsen Plan I 15/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Vedtak om utbedring av mangle... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ Varden AS - søknad om å bygge... Varden AS Plan I 15/ Prekært - lysstolpe knekt, li... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 09/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Vesterålskraft Nett I 08/ Vedtak om utbedring av mangle... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Vesterålskraft be... Nett I 13/ Tilleggs bestilling utover l... Sortland kommune Drift I 09/ Offentlig ettersyn - Reguler... Sortland kommune Plan I 15/ Offentlig ettersyn - Reguleri... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Utbedring av gatelys Vik og ar... Sortland kommune Drift I 09/ Arbeidsordre gatelys fra Sort... Sortland kommune Drift I 09/ Unni B.Strand -gnr57/bnr6 i Ø... Unni B. Strand Plan I 15/ / Tilstands... Fos Drift U 11/ / Vegard Oksnes -... Vegard Oksnes Drift U 15/ Prekært - lysstolpe knekt, li... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 09/ , Arild Steinback - forespørse... Arild Steinback Plan I 15/

14 13/ Landstrøm - F... JM Hansen Maritim AS Plan U 13/ gnr87bnr 5 og 15 i Bø kommune... Statens kartverk Plan I 08/ Åpne deksler på gatelys - Ste... Sortland kommune Drift I 09/ Ødelagt armatur Sigerfjordvei... Sortland kommune Måle og avregne I 09/ Høring NVE - Nye økodesign fo... NVE DLE I 08/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 13/ Yu Volkswagen transport... DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Vegard Oksnes - Spørsmål ved... Vegard Oksnes Plan I 15/ Andøya - Varsling rakettkamp... Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Tilstands- og kraftsyst... Fos Drift I 11/ NVE - Pålegg om rapportering... NVE Drift I 15/ Avslutning av tilsynet med DL... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 13/ Portal for gravearbeider - gra... Geomatikk AS Plan I 09/ Bruk av IKT i næringslivet Statistisk sentralbyrå IT I 13/ Notabene Center AS, dets konk... Ro Sommernes Advokatfirma Da Måle og avregne I 11/ Varsel om tillegg i inntektsr... NVE Økonomi I 13/ Vedtak om inntektsramme for 2... NVE Økonomi I 13/ Oversikt over avmålte områder... Sortland kommune Drift I 09/ Forespørsel om fremføring av... Harry Nikolaisen Plan I 15/ Mer-/mindreinntekt i... NVE Økonomi I 08/ Kraftinor - Brev vedr. div.... KRAFTINOR AS Måle og avregne I 15/ Statistikk over elektriske a... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Bygge/renovere - Jennskaret... Egil Kristoffersen & Sønner AS Plan I 15/ Høringsdokument - Endringer i... NVE Måle og avregne I 14/ Høringsdokument - Endringer i... NVE Måle og avregne I 08/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Bygge/renovere - Barkestad gn... Cato Toresen Plan I 15/ Kopi av brev til Olje- og en... NVE Drift I 14/ Rapport om jordfeil -Holmvik... Ssemjon Gerlitz DLE I 15/ Folkets Hus i Øksnes - søknad... Folkets Hus AS Stab I 09/ Folkets Hus i Øksnes - søknad... Folkets Hus AS Stab I 15/ Orientering om rapporteringsp... NVE Drift I 09/

15 Statistikk over elektriske an... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Partneravtale: Nettstasjoner,... ABB AS Plan I 10/ Anleggsbidrag Eirik Jo... Eirik Johnsen Plan I 15/ Fremføring av strøm - Håkon E... Håkon Evensen Plan I 15/ / Re: Joel Johnsen Plan U 15/ / Kan vi få en... Ann Elin M. Larsen Plan U 13/ / Koordinater ga... Sortland kommune Drift U 09/ Håvard Kristiansen - Avtale o... Håvard Kristiansen Plan I 15/ Marvin Paulsen -gnr28/bnr95... Marvin Paulsen Plan I 15/ Telenor Norge ASFF søknad VKN... Telenor Norge AS Plan I 15/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Kvartalsvis investeringsstati... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 08/ / VS: Vaktavtale Vesterålskr... Bergit Svenning Drift U 10/ / Blokken skibsv... Blokken Skibsverft AS Måle og avregne U 13/ / NVE NVE Drift U 15/ Marvin Paulsen -gnr28/bnr95... Marvin Paulsen Vesterålskraft Nett I 15/ Telenor Norge ASFF søknad VKN... Telenor Norge AS Vesterålskraft Nett I 15/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Vesterålskraft Nett I 08/ Kurt Warem, Alsvåg - gnr41/bn... Kurt Warem Plan I 15/ / Anmodning om gj... Kystverket Nordland Plan U 10/ SV: Spenningsfall Drift U 15/ SV: Spenningsfall - skade Jon Edvard Johnsen Drift U 15/ Vedrørende fasefeil Gnr 70 Bn... Vestervigen Eiendom AS Måle og avregne I 15/ Bjørn Inge Solheim - søknad b... Bjørn Inge Solheim Plan I 15/ Lena Brox Pedersen- Tomannsb... Lena Brox Pedersen Plan I 15/ Orientering om endringer for... NVE Plan I 09/ Trude Larsen - Søknad bygge/... Trude Larsen Plan I 15/ Bjørn Olav Johnsen- søknad by... Bjørn Olav Johnsen Plan I 15/ Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Måle og avregne I 08/ Cermaq Alsvåg -søknad bygge/... Cermaq Alsvåg Plan I 15/ Myre Flåtebase AS - søknad by... Myre Flåtebase AS Plan I 15/ Informasjon om rapportering a... NVE Drift I 09/

16 Vedrørende fasefeil Gnr 70 Bn... Vestervigen Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 15/ Myre Turnforening - Søknad o... Myre turnforening Vesterålskraft Nett I 15/ Ny bil Vesterålskraft Nett AS... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 08/ Bjørg Kari Jensen -Gnr22/bnr1... Bjørg Kari Jensen Plan I 15/ SB Berntzen AS - Storgata 5,... SB Berntzen AS Plan I 15/ Lena Brox Pedersen- Tomannsb... Lena Brox Pedersen Plan I 15/ / Søknad om prekv... Borkenes Håndverksenter Plan U 11/ Vedr Leasingavtale DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Nedlegging av høyspentkabel p... Sonja Myreng Plan I 15/ Trude Larsen - Søknad bygge/... Trude Larsen Plan I 15/ Bjørn Olav Johnsen- søknad by... Bjørn Olav Johnsen Plan I 15/ Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Vesterålskraft Nett I 08/ Frist for fakturering Sortland kommune Drift I 09/ Cermaq Alsvåg -søknad bygge/... Cermaq Alsvåg Plan I 15/ Myre Flåtebase AS - søknad by... Myre Flåtebase AS Plan I 15/ NVE Skriftli... NVE Drift I 15/ Vedtak fra NVE er tilgjengel... NVE Drift I 08/ Øvreveien 12, Sortland Joel Johnsen Plan I 15/ Gnr70/bnr11 i Bø kommune - Re... Statens kartverk Plan I 15/ Bygge og renovere - Rune Karl... Rune Karlsen Plan I 13/ Informasjon om rapportering a... NVE Vesterålskraft Nett I 09/ Ny tilknytningsavtale for se... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 10/ Regress - skade hos Torveig B... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Retur av tinglyst dokument -... Statens kartverk Plan I 11/ Fornyelse av varemerkeregistr... Patentstyret Vesterålskraft Nett I 09/ Korrigering av for mye innbet... Toll- og avgiftsdirektoratet Måle og avregne I 08/ Coromatic - informasjon om en... Coromatic AS Vesterålskraft Nett I 09/ Rundskriv - Pris på konsesjo... NVE Vesterålskraft Nett I 10/ Kan vi få en oversikt hvor l... Ann Elin M. Larsen Vesterålskraft Nett I 13/ Levering av strøm til planla... Marine Harvest Vesterålskraft Nett I 13/ Ny tilknytningsavtale for se... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 10/ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR... Bø kommune Vesterålskraft Nett I 08/

17 Gatelys Bø kommune, målerinde... Bø kommune Vesterålskraft Nett I 09/ Regress - skade hos Torveig B... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Vesterålskraft Nett I 08/ Tilstands- og kraftsystemdata... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 11/ Retur av tinglyst dokument -... Statens kartverk Vesterålskraft Nett I 11/ HØRING - NYTT FORSLAG TIL REGULERINGSPLA... Bø kommune Plan I 08/ Bø kommune - Fjelltoppen Vet... BØ KOMMUNE Plan I 13/ Fornyelse av varemerkeregistr... Patentstyret Vesterålskraft Nett I 09/ Korrigering av for mye innbet... Toll- og avgiftsdirektoratet Vesterålskraft Nett I 08/ Krav om fjerning av jording p... HELP forsikring AS Plan I 14/ Landstrøm - Forespørsel om l... JM Hansen Maritim AS Plan I 13/ Spjutvika - utfall av en gate... Sortland kommune Drift I 09/ Gatelys "DET ER MØRKT PÅ SØB... Knut-Einar Søberg Drift I 09/ Coromatic - informasjon om en... Coromatic AS Vesterålskraft Nett I 09/ SV: Vesterålskraft - Avtale Arbeid nær h... Haug, Roger;Aas, Ole Gustav Plan U 12/ Sortland kommune - Frøyslivei... Sortland kommune Plan I 13/ Bekreftelse anbud og oppdater... Hansen, Svein A. Økonomi U 08/ Fremføring av strøm - Chianci... Evgenii Chichiantc Vladimirovitch Plan I 13/ Ann Karin Robertsen- Bygge/re... Ann Karin Robertsen Plan I 13/ Hovedplan vannforsyning Sortland kommune Plan I 08/ Oversendelse av tilsynsrappo... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ Klage på NVEs vedtak om innte... Olje- og energidepartementet Økonomi I 09/ Vedtak om idriftsettelse iht... Statnett SF Plan I 14/ Koordinater gatelys - Sortlan... Sortland kommune Drift I 09/ Søknad om prekvalifisering so... Borkenes Håndverksenter Plan I 11/ Kvittering fra patentstyret -... Patentstyret Økonomi I 09/ Ny utsatt frist for etablerin... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Sortland kommune - Mørk gate... Sortland kommune Drift I 09/ Avregningsgrunnlag - faste ledd f... Måle og avregne U 14/ Koordinater gatelys - Sortlan... Sortland kommune Drift I 09/ / Tiltak på strø... Sortland kommune Plan U 09/ Sortland kommune - Mørk gate... Sortland kommune Drift I 09/ / Blokken skipsv... Blokken Skibsverft AS Plan U 13/

18 Kvæfjord kommune - melding om... Kvæfjord kommune Plan I 08/ Vesterålen Gatebil - en klubb... Michelle Johnsen Stab I 10/ NVE - Elektronisk rapporterin... NVE Måle og avregne I 08/ Grunnrettigheter for trafokio... Øksnes kommune Plan I 14/ Odd Arne Thunberg - Strøm Fin... Odd Arne Thunberg Plan I 14/ Spørsmål om montering av gat... Oddbjørn Olsen Drift I 14/ Obligatorisk bombrikke i Norg... Statens vegvesen Stab I 08/ NVE - Elektronisk rapporterin... NVE Vesterålskraft Nett I 08/ SV: Søknad Veidekke Industri AS Redusert... Måle og avregne U 14/ Odd Arne Thunberg - Strøm Fin... Odd Arne Thunberg Vesterålskraft Nett I 14/ Org.nr MVA -Veste... Skatteetaten Økonomi I 09/ Frans Fredriksen - Ad.strøm... Frans Fredriksen Kundeservice I 14/ Spørsmål om montering av gat... Oddbjørn Olsen Drift I 14/ / Endret møtetids... Onsøien, Solveig Stab U 08/ Sortland kommune -Prioritert... Sortland kommune Drift I 09/ Varsel om inntektsramme for 2... NVE Økonomi I 14/ Årlig prisjustering 2014 Heli-Team AS Drift I 09/ Gnr79/bnr3 - Varsel om oppst... Absolutt Form Plan I 08/ Retur av tinglyst dokument -g... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst dokument -g... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst dokument gn... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst dokument gn... Statens kartverk Stab I 14/ Søknad bygge renovere- Nordme... Nordmek AS Plan I 13/ Blokken skipsverft AS - Søkna... Blokken Skibsverft AS Plan I 13/ Blokken skibsverft AS - redus... Blokken Skibsverft AS Måle og avregne I 13/ Bø Taxi Eiendom AS - søknad o... Bø Taxi Eiendom AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm... Liv Johnsen Plan I 13/ Søknad om bygge/renovere - Fr... Fred Tore Fagereng Plan I 13/ Avtale om nettilknytning - gn... Øksnes kommune Plan I 13/ Reguleringsplan - boligområd... Øksnes kommune Plan I 08/ Avtale om nettilknytning - Bo... Bo-tek AS Plan I 13/ Reguleringsendring - Folkets... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/

19 Reguleringsendring - Myre hav... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Nordlaks Oppdrett AS - Søknad... Nordlaks Oppdrett AS Plan I 13/ Endring av vedtak om inntekts... NVE Økonomi I 12/ Michael Nilsen - Søknad bygge... Michael Nilsen Plan I 13/ / Tony Letho - S... Tony Letho Plan U 13/ / Bilder av sto... Compartner Drift U 14/ / Bygge/renover... Oddgeir Nilsen Plan U 13/ Nordland fylkeskommune - Inn... Nordland fylkeskommune Måle og avregne I 14/ Tredjepartsfullmakt-Vesteråls... 36BC Bedriftsservice Økonomi U 12/ Vesterålskraft Eiendom-signer... Geir Magne Sørensen Økonomi U 12/ Oversendelse av tilsynsrappor... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Stabe... I 13/ Retur av tinglyst dokument i... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst eiendom i 1... Statens kartverk Stab I 14/ NVE - Offentleggjering av k... NVE Plan I 09/ Dokument som har mangler og i... Statens kartverk Plan I 08/ Tredjepartsfullmakt-Vesteråls... 36BC Bedriftsservice Økonomi U 12/ Vesterålskraft Eiendom-signer... Geir Magne Sørensen Økonomi U 12/ Oversendelse av tilsynsrappor... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Stabe... I 13/ Retur av tinglyst dokument i... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst eiendom i 1... Statens kartverk Stab I 14/ NVE - Offentleggjering av k... NVE Vesterålskraft Nett I 09/ Håvard Kristiansen, søknad om... Håvard Kristiansen Plan I 13/ Tony Letho - Søknad om framfø... Tony Letho Plan I 13/ Nye uføreregler - Informasjon... Kommunal Landspensjonskasse Personal I 08/ Transport med små godsbiler -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ Gnr73/bnr8 Bø kommune - Adre... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr280 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/ Gnr60/bnr20 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr211 Bø kommune - Ad... Bø kommune Plan I 14/ Tiltak på strømnettet som vil... Sortland kommune Plan I 09/ Gnr73/bnr8 Bø kommune - Adre... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr280 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/

20 Gnr60/bnr20 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr211 Bø kommune - Ad... Bø kommune Plan I 14/ / Fremføring av... Telenor Norge Plan U 13/ Bilder av stolper - Bømar... Aurora Addicts Drift I 14/ Nettilknyttet solcelleanleg... Roy Tore Østensen Plan I 13/ / Renovering av... Karin Akselsen Plan U 13/ Varsel om tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ SV: Hengekabel, g bnr 27/7 Barkestad. Eirik Selbo Drift U 13/ SV: Spørsmål om arbeid på fyl... 'Johnny Kvalø' Økonomi U 09/ Søknad om fremføring av strøm... Tre-Bo AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm... Daniel Jensen Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm... Ole Andreas Lereim Plan I 13/ Protokoll tilbudsåpning - Opp... Sortland kommune Drift I 10/ / Renovering av... Ole Andreas Lereim Plan U 13/ / RNL409 strøm,... NeTel AS Plan U 13/ / VS: Tilbudsforespørsel ga... Sortland kommune Plan U 09/ Klage på vedtak - Rishaugveie... Kim Kaspersen DLE I 13/ Kommentarer til Rapportnr Brikt Jensen DLE I 13/ Bernt Tore Evensen - gnr78/b... Øksnes kommune Plan I 08/ Bygge/renovere - Snarset, Bø... Oddgeir Nilsen Plan I 13/ / Kanstad Trelas... Kanstad Trelast AS Plan U 13/ Utildekket strømkabel ved Ma... Fred Remi Knutsen Drift I 14/ Søknad om sponsormidler trinn Melbu skole Stab I 08/ Renovering av hus - gnr3/bnr... Karin Akselsen Plan I 13/ Skade på kraftlinje Dyrøy Gunnar Walnum Drift I 14/ Søknad om fremføring av strø... Bo-tek AS Plan I 13/ Anmodning om gjennomgang av l... Kystverket Nordland Plan I 10/ Søknad om sponsormidler - Nor... Nordic Lan Stab I 09/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ Invitasjon seminar: Kontrakts... Advokatfirmaet Grette DA Plan I 12/ Renovering av hus -Opning av... Ole Andreas Lereim Plan I 13/ Reguleringsmodellen - endring... Energi Norge Vesterålskraft Nett I 09/

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato VS: informasjon om nærmeste transformato... erick.carlos.molina.cornejo@multiconsult... Plan U 09/00034 123 18.08.2014 2014-08-13 Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/00072

Detaljer

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014 SV: 14-073 Tor Erling Nilssen - Vestrelå... Elklagenemda Drift U 08/00025 207 06.05.2014 13/00072-15 - REFNR:38024 Fwd: Strømskap... hovden54@gmail.com Måle og avregne U 13/00072 38 02.05.2014 Ødelagt

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/00027 38 20.01.2014 14/00002-2 - REFNR:35879 Lav spenning 22... Oddvar Antonsen Drift U 14/00002 5 19.01.2014 Pressemelding 'red@vol.no';'red@blv.no';'hjalmar@oksne...

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig person Type Sak Dok. Dok.dato Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I

Tittel Til/Fra Ansvarlig person Type Sak Dok. Dok.dato Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I 08/00076 11 16.09.2013 13/00003-140 - REFNR:32376 ang: Gårds nr... Bjørnar Lind AS Torfinn Krey U 13/00003 142 13.09.2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.01.2012-15.01.2012 12/00003-001 Datert: 03.01.2012 Til: Sør-Varanger kommune Sak: Flytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) Saksbeh: 214 / JER Dok: Søknad om fllytting av punktfeste gnr 3/1/87 (30) - tillatelse til behandling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 14.10.2013-20.10.2013 13/01493-002 Datert: 03.10.2013 Arkiv: 471.2 Til: Tana kommune Sak: etablering av BMX bane i tana bru - ved 13/299 - tana kommune Dok: Betaling av saksbehandlingsgebyr - Nærmere beskrivelse av tiltaket

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010.

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.03.2010 nnhold: VVA - Bjønnesveien VVA - Bjønnesveien 2010/1363-1 7588/2010 11.02.2010 OG/JOLAN M30 Asplan Viak AS v/tore

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Løssalg kr. 20,- NR.6,2000. Nils Moe, NordlandsBanken. Jon Øverås, Ernst & Young/Cap Gemini. Lederne om 2001

Løssalg kr. 20,- NR.6,2000. Nils Moe, NordlandsBanken. Jon Øverås, Ernst & Young/Cap Gemini. Lederne om 2001 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD! Løssalg kr. 20,- NR.6,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Godt Næringslivsår ønskes fra Emisjonær på heltid Hans Olav Karde, Sparebank1 Nord- Arvid Jensen, Bedriftskompetansegruppen.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014 Kristiansand Kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 20-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 23.01.2012-29.01.2012 10/00298-002 Datert: 24.01.2012 Arkiv: 462.2 Til: Meteorologisk institutt Sak: areal til værradar på Skuzucohka vest for Gednje i Berlevåg kommune - Meteorologisk institutt Dok: festekontrakt til underskrift

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: ***** ASD-S/SVLIB STR-S/ELSTE. Dok.dato: 20.08.2010. Klassering: ***** STR-S/ELSTE. Dok.dato: 30.09.

Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: ***** ASD-S/SVLIB STR-S/ELSTE. Dok.dato: 20.08.2010. Klassering: ***** STR-S/ELSTE. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.5.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.05.2011 nnhold: O-Plan levmappe - N 2010/3643-2 38404/2010 19.08.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer