Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato"

Transkript

1 Bernt Ola Nilsen - Gnr36/bnr2... Bernt Ola Nilsen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS A... Ragnar Pedersen Plan I 15/ Varsel - oppstart privat de... Petter Bogen Arkitektkontor AS, v/petter... Plan I 15/ Deres ref: att: Arne Venjum Måle og avregne U 15/ Kystverket - Anmodning om... Kystverket Nordland Plan I 15/ SV: Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Roger Simonsen Plan U 13/ SV: Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Roger Simonsen Plan U 13/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Guttorm Edvardsen Plan I 15/ Oppdatert versjon av Hørings... NVE Økonomi I 15/ Søknad om tillatelse til legg... Sortland Havn KF Plan I 15/ SV: Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Roger Simonsen Plan U 13/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Guttorm Edvardsen Vesterålskraft Nett I 15/ Statens vegvesen - Anleggsb... Statens vegvesen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Ken Broger Lind Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Kurt Leiknes Plan I 15/ Oppdatert versjon av Hørings... NVE Økonomi I 15/ / Vestmarka Indus... Vestmarka Industribygg AS Plan U 15/ / RE: 15/ Barry Schønningsen Plan U 15/ / Forespørsel om fr... Odd-Eirik Vollen Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Øksnes kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Bulldozer Maskinlag Entreprenør ASPlan I 15/ Revidering av Øksnes kommunes... Øksnes kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Stig Eilertsen Plan I 15/ / FORESPØRSEL OM F... Hans Jarl Vornes Plan U 15/ Utsatt høring ved detaljregul... Bø kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS A... Kristoffersen Fiskebåt AS Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Max Olsen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Frank Pedersen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRINGS AV... Hans Jarl Vornes Plan I 15/ Kystverket - Anmodning om inf... Kystverket Nordland Plan I 15/ NVE - Påstand om at Vester... NVE Måle og avregne I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Per Ivar Sørensen Plan I 15/

2 Arbeidstilsynet - Melding om... Arbeidstilsynet - Trondheim Stab I 15/ SV: 15/ FORESPØRSEL O... Ole Daniel Pedersen Plan U 15/ / FORESPØRSEL OM... Andre Reinholdtsen Plan U 15/ Skjema for grunnrettigheter Yngve Jakobsen Plan U 15/ / FORESPØRSEL OM... Andre Reinholdtsen Plan U 15/ Innføring av Elhub for aktøre... Statnett SF Måle og avregne I 15/ Melding om Eiendomsskattetaks... Bø kommune Økonomi I 15/ Melding om Eiendomsskattetaks... Bø kommune Økonomi I 15/ / Sølve Nilsen... Sølve Nilsen Vesterålskraft Bredbånd U AS 15/ / Stian Hansen - K... Stian Hansen Vesterålskraft Bredbånd U AS 15/ / Bø kommune -... Bø kommune Økonomi U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Mats Rognan Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Andre Reinholdtsen Plan I 15/ Varsling rakettkampanje fra A... Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Ole Andreas Lereim Plan I 15/ NVE ber om informasjon i fork... Fladen Bjørnar Araberg Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FRAMFØRING AV... Håkon Evensen Plan I 15/ Skriftlig tilsyn sjøkabel... NVE Drift I 15/ Stian Hansen - Kompensasjon f... Stian Hansen Vesterålskraft Bredbånd I AS 15/ Karina Eriksen - Innlegging a... Karina Eriksen Plan I 15/ Dsb - Varsel om tilsyn med el... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Drift be... I 15/ Havna Boligpark-Bestilling, T... Ing Robin Svendsen Plan I 15/ Ruth Ursin - Forespørsel om... Ruth Ursin Plan I 15/ Oddbjørn V.Larsen - Forespø... Oddbjørn Valter Larsen Plan I 15/ / Sortland kommune... Sortland kommune Drift U 15/ Tilsvar regnskapskontroll av... Lagergren Mi Charlotte Økonomi U 08/ NVE - Vedtak om godkjenning... NVE Vesterålskraft Produksjon I 15/00155 AS NVE - Vedtak om godkjenning a... NVE Vesterålskraft Produksjon I 15/00156 AS Havna Boligpark-Bestilling, T... Ing Robin Svendsen Plan I 15/ Vedr. Eidsfjord Sjøfarm Reinsnes Plan U 15/ Kraftinor - Vedr. deres hå... KRAFTINOR AS Måle og avregne I 15/ Sortland kommune - følgebre... Sortland kommune Plan I 15/

3 15/ Arthur-Arne Pet... Arthur-Arne Pettersen Plan U 15/ VS: 15/ Statens veg... Øksnes kommune Plan U 15/ / Statens vegvesen - Fv.939 St... Firmapost-nord Plan U 15/ NVE - Innrapportering til N... NVE Måle og avregne I 15/ Vedtak om opplysningesplikt -... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Bredbånd I AS 15/ Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Måle og avregne I 15/ Tilleggshøring om nettselskap... NVE Vesterålskraft Strøm AS I 15/ NVE ber om innspill - forslag... NVE Økonomi I 15/ Nve - Tilleggshøring om netts... NVE Vesterålskraft Produksjon I 15/00143 AS Nve - Tilleggshøring om nett... NVE Måle og avregne I 15/ Nve - Tilleggshøring til krav... NVE Måle og avregne I 15/ Nve - Tilleggshøring til kr... NVE Vesterålskraft Strøm AS I 15/ Nve - Informasjon om registr... NVE Drift I 15/ Elektrisitetspriser i engrosm... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Produksjon I 15/00149 AS Informasjon om eiendomsskatt... Bø kommune Økonomi I 15/ VS: 15/ Statens veg... Øksnes kommune Plan U 15/ / Statens vegvesen - Fv.939 St... Firmapost-nord Plan U 15/ Norkring - Behov for økt kraf... Norkring AS Plan I 15/ Statens vegvesen - høring-sø... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Vesterålskraft Nett I 15/ KART - Barkestad. Ole Daniel Pedersen Plan I 15/ / Judith og Stein... Judith og Steinar Wærum Plan U 15/ Oppdragsavtale Møysalen Eiendom... Møysalen eiendomsmegling AS Økonomi I 15/ Nve - Høring - Endring i fors... NVE Plan I 15/ / Forespørsel om fr... Odd-Eirik Vollen Plan U 15/ / Nordlaks Oppdr... Nordlaks Oppdrett AS Plan U 13/ / RE: 15/ Barry Schønningsen Plan U 15/ / Vestmarka Indus... Vestmarka Industribygg AS Plan U 15/ /00121 Elbjørg Toften - Fore... Elbjørg Toften Plan I 15/ Statistisk sentralbyrå - Kvar... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 15/ Kraftselskap og AGA - Avklari... Ernst & Young AS Økonomi I 15/ Nve - Forslag til endringer i... NVE Plan I 15/

4 Nve - Effektkrevende appara... NVE Plan I 15/ Lars Ivar Hermansen - Forespø... Lars Ivar Hermansen Plan I 15/ Vesterålskraft Nett AS Go... Olje- og energidepartementet Drift I 15/ / FORESPØRSEL OM FR... Dan Roger Solhaug Plan U 15/ Arthur-Arne Pettersen - fore... Arthur-Arne Pettersen Plan I 15/ Statens vegvesen - Fv.939 Stor... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ / Statens vegve... 'Karlsen Per Arne' Plan U 15/ Judith og Steinar Wærum - fo... Judith og Steinar Wærum Plan I 15/ / Barry Scønnings... Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Dan Roger Solhaug Plan I 15/ John-Erik Bjørlo Forespørse... John-Erik Bjørlo Plan I 15/ SV: 15/ Barry Scønn... Barry Schønningsen Plan U 15/ Sortland kommune - Ikke tilde... Sortland kommune Drift I 15/ Varsel om vedtak om beredskap... NVE Drift I 15/ Avtale mellom BPN AS og VKN -... Bio Partner Nord Drift I 12/ Midlertidig innberetning for k... advokatfirmaet Wold as Måle og avregne I 15/ Graving for fylkeskommunen -Kv... Sæteråsen Maskin AS Drift I 15/ Statnett - Vedtak om overfør... Statnett SF Drift I 15/ DSB - Instruks for det lokale... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 15/ / Barry Scønnings... Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Dan Roger Solhaug Plan I 15/ John-Erik Bjørlo Forespørse... John-Erik Bjørlo Vesterålskraft Nett I 15/ SV: 15/ Barry Scønn... Barry Schønningsen Plan U 15/ / FORESPØRSEL OM FR... Ole Daniel Pedersen Plan U 15/ / Fred Oluf Hanse... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ / FORESPØRSEL OM F... Andreas Vollen Einejord Plan U 15/ Statens vegvesen - Tillatel... Statens vegvesen Vesterålskraft Nett I 15/ Forespørsel om fremføring av s... Odd-Eirik Vollen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Ivar Kristoffersen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Ole Daniel Pedersen Plan I 15/ OBS! nye endringene i VARSEL O... Aida Pedersen Plan I 15/ Nye endringene i VARSEL OM OPP... Aida Pedersen Plan I 15/

5 15/ Vann hos Arne L... Måle og avregne U 15/ SV: Refusjon. Eidar Iversen Måle og avregne U 15/ Varsel om oppstart av planarbe... Øksnes kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV S... Steinsvik Hus AS Plan I 15/ PRISFORESPØRSEL MONTERING AV K... Roksøy Grunneierlag Plan I 15/ / Brit Røthe - sp... Brit Røthe Plan U 15/ VARSEL OM OPPSTART AV REGULERI... Øksnes kommune Plan I 15/ / Asbjørn Hanssen,... Asbjørn Hanssen Plan U 15/ SV: Tilbud prosjekt: Riving 22 Kv... Magnar Ch. Solberg Drift U 15/ SV: Pristilbud riving Høyspent Gunnar Hegstad Drift U 15/ SV: Tilbud Riving 22 kv Sortland - Rise Eivind Tore Strand Drift U 15/ SV: TILBUD Rivind 22KV Sortland sø... Tor Kåre Nilsen Drift U 15/ Brit Røthe - spørsmål om pla... Brit Røthe Plan I 15/ Vestmarka Industribygg AS -... Vestmarka Industribygg AS Plan I 15/ Offentlig ettersyn - regulerin... Øksnes kommune Plan I 15/ Nytt offentlig ettersyn av reg... Øksnes kommune Plan I 15/ Oppstart av reguleringsendring... Øksnes kommune Plan I 15/ Fremføring av strøm til Hytte i Brenna 3... Remi Karlsen Plan U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Andreas Vollen Einejord Plan I 15/ SV: SV: VS: Hytteiere Steinlandsfjorden Sølvi Hamansen Plan U 15/ SV: SV: SV: VS: Hytteiere Steinlandsfjor... Sølvi Hamansen Plan U 15/ SV: Vedr. Eiendomsskatt i Bø. Trygve Bjark Plan U 15/ Nettilknytning Hagen Sigerfjord Signal Bredbånd AS Plan U 15/ NVE - Forslag til endring av... NVE Måle og avregne I 15/ Statens kartverk - Norge digi... Statens kartverk Plan I 15/ Signal Bredbånd -FORESPØRSE... Signal Bredbånd AS Plan I 15/ Rivingsforespørsel Vesterålskraft Drift solb... U 15/ SV: SV: SV: VS: Hytteiere Steinlandsfjor... Sølvi Hamansen Plan U 15/ SV: Vedr. Eiendomsskatt i Bø. Trygve Bjark Plan U 15/ Nettilknytning Hagen Sigerfjord Signal Bredbånd AS Plan U 15/ NVE - Forslag til endring av... NVE Måle og avregne I 15/ Skadesak Måle og avregne U 15/

6 Intervju for lærlingekontrakt Mathias Hansen Drift U 08/ Bø Frivillighetssentral - Br... Bø Frivillighetssentral Stab I 15/ / GRAVEARBEIDER PÅ... Erling Birkeland Drift U 15/ Nve - Høring - Endringer i ko... NVE Økonomi I 15/ Signal Bredbånd -FORESPØRSE... Signal Bredbånd AS Plan I 15/ / Thom Roger Peder... Thom Roger Pedersen Plan U 15/ Kjellrun Nilsen - FORESPØRSEL... Kjellrunn Nilsen Plan I 15/ Nve - Ny veileder i øvingsp... NVE Drift I 15/ Skadenummer Måle og avregne U 15/ Asbjørn Hanssen, FORESPØRSEL... Asbjørn Hanssen Plan I 15/ Sortland kommune - Regulering... Sortland kommune Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/ Thom Roger Pedersen FORESPØRS... Thom Roger Pedersen Plan I 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/ / Statens vegve... 'Karlsen Per Arne' Plan U 15/ / Anleggsbidrag 2... Eirik Johnsen Plan U 15/ Tilbud innføring av NBS og Elhub Stian Lunde Njøsen Måle og avregne U 15/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING A... Sortland Bil AS Plan I 15/ VS: Salg av maskinistbolig i Djupfjorden... Bostyrer adv.kjartan Kjærvik Plan U 15/ / Fremføring av s... Steinar Sørensen Plan U 15/ / Kjetil Albrekts... Kjetil Albrektsen Plan U 15/ Takstgrunnlag Bø kommune Trygve Bjark Plan U 15/ Salg av maskinistbolig i Djupfjorden, So... Plan U 15/ GRAVEARBEIDER PÅ MIN EIENDOM... Erling Birkeland Drift I 15/ / fremføring av... Tommy A. Werningsen Harjo Plan U 13/ FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Ellen Halvorsen Plan I 15/ Vedrørende utbetaling av årli... Broadnet AS Økonomi I 15/ / IF forsikring /... Måle og avregne U 15/ Skadenummer HQ27559 Måle og avregne U 15/ / Dsb - Status om... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... U 08/ Skogrydding under høyspentli... Jan-Sverre Breivik Drift I 15/ Dsb - Tilsynsplan Tilb... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 15/

7 Sortland kommune - Gatelys Sortland kommune Plan I 15/ Forespørsel om fremføring av... Raymond Ingebrigtsen Plan I 15/ Forespørsel om fremføring av... Marin Wahlberg Plan I 15/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ / Marita Nilsen-... Marita Nilsen Plan U 15/ SV: Cermaq Alsvåg. Knut Steffensen Plan U 15/ Nve - Infoskriv ETØ R... NVE Økonomi I 08/ / Strøm til Garas... Paal Myrvold Plan U 15/ Cermaq Alsvåg. Plan U 15/ VS: Luftspenn vikeidet Bodil Hanssen Plan I 15/ Remi Karlsen - FORESPØRSEL OM... Remi Karlsen Plan I 15/ Atea - Endringer for våre avt... Atea AS IT I 12/ Du har mottatt en ny forsende... Vesterålskraft Nett I 15/ NVE Høring om tariffer for... NVE Måle og avregne I 15/ NVEs skjemaløsning: Webskjema... Økonomi I 12/ NVEs skjemaløsning: Webskjema... Økonomi I 09/ NVEs skjemaløsning: Webskjema... Økonomi I 08/ Nve - Leverandørskifteundersø... NVE Måle og avregne I 15/ NVE Retting a... NVE Måle og avregne I 13/ / Edgar Severin... Edgar Severin Pedersen Plan U 15/ SV: 15/ Fremføring... Steinar Sørensen Plan U 15/ SV: Strømforsyning til Yngvar Annfinsen. 'Per Olav Jore' Plan U 15/ Kabeltrase fiber. rød strek på kart Plan U 15/ / Søknad om strøm... Roar Nikolaisen Plan U 15/ / Statens vegve... Karlsen Per Arne Plan U 15/ / Fremføring av s... Steinar Sørensen Plan U 15/ Edgar Severin Pedersen, byg... Edgar Severin Pedersen Plan I 15/ / Fremføring av s... Steinar Sørensen Plan U 15/ / Kjetil Albrekts... Kjetil Albrektsen Plan U 15/ SV: AEO Harstad 'Jørn Ivar Langstrand' Stab U 15/ SV: AEO Harstad 'Jørn Ivar Langstrand' Stab U 15/ Barry Scønningsen - FORESPØRS... Barry Schønningsen Plan I 15/

8 Bygge/renovere - Atle Hansen Atle Hansen Plan I 15/ NVE - Klimautfordringer - me... NVE Plan I 15/ / Geir Kristoffe... Geir Kristoffersen Plan U 15/ Sortland kommune - Vedr gatel... Sortland kommune Drift I 09/ Elise Enoksen - Regressvars... Vardia forsikring Måle og avregne I 08/ Dsb - Status ombygging av mas... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 08/ IF forsikring / Knut Rabben -... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ IF forsikring / Viggo Steinsv... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ IF forsikring /Odd Robert Pau... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ / Randi Johansen... Randi Johansen Plan U 15/ Per Sandrup Moe Ødelagt ele... Per Sandrup Moe Måle og avregne I 15/ Statnett - Krav til måling... Statnett SF Måle og avregne I 15/ Statens Vegvesen - Forespørse... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 08/ Statnett - Krav til måling... Statnett SF Måle og avregne I 15/ / Anne Robertsen... Anne Robertsen Plan U 15/ Marius Holst - Skade på bol... Marius Holst Måle og avregne I 15/ Ren - Administrator rolle sti... Ren AS Plan I 10/ Kreditnota for tilsendt faktura ang. Hol... Ulf Ovik Plan U 15/ Fornyelsestilbud WIP- Vesterå... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 08/ Natur og Ungdom - Søkand om... Natur og ungdom Stab I 15/ / Sortland kommu... Sortland kommune Drift U 09/ Byplan Sortland - Blåbyen til... Sortland kommune Plan I 08/ Kostnadsoverslag leilighetsbygg Øksnes E... Plan U 15/ Sortland Rotary klubb - Hjel... Sortland Rotary Klubb Stab I 15/ Sortland barneorkester - søkn... Sortland Barneorkester Stab I 15/ Wilhelm Enoksen - Regressvars... Vardia forsikring Måle og avregne I 08/ Strømkabel til Frøyslivein 11, grnr. 3 b... Plan U 15/ Gatelys står på hele døgnet -... Sortland kommune Drift I 09/ Arnfinn Hermansen for kunde... Arnfinn Hermansen Plan I 15/ Kleiva barnehage - Tilkoblin... Kleiva barnehage Plan I 15/ Arvid Ragnar Jakobsen, Bekref... Vesterålen Tingrett Kundeservice I 10/ Søknad om strøm i luftspenn l... Roar Nikolaisen Plan I 15/

9 Vesterålskraft Nett - endring... Nygaard, Grete Økonomi U 08/ Øksnesavisa - spørsmål om s... Marian Leonhardsen Måle og avregne I 10/ Økt effekt til Bø Lavpris/Søknad i "Byg... Bø Lavpris Plan U 15/ Søknad om refusjon av egenand... Eidar Iversen Måle og avregne I 15/ avtale og kart for graving over eiendom... Plan U 15/ Telenorbutikken Signert TSP... Telenorbutikken Sortland AS IT I 10/ Viktig info om deklarering av... ØSTBØ AS Stab I 10/ Øvergårdsveien Henvendelse til VK... Plan U 15/ Nettilknytning av Gbnr. 81/8 på Alsvågsa... Plan U 15/ Solstrøm i Bø Roy Tore Østensen Plan U 15/ Øksnesavisa - spørsmål om s... Marian Leonhardsen Vesterålskraft Nett I 10/ / Fremføring av s... Eidet Småbåtlag Plan U 15/ Strøm til Garasje - Paal Myrv... Paal Myrvold Plan I 15/ Søknad om refusjon av egenand... Eidar Iversen Måle og avregne I 15/ Anne Robertsen - Nybygg - Jen... Anne Robertsen Plan I 15/ Sortland kommune - Liste over... Sortland kommune Drift I 09/ Randi Johansen FORESPØRSEL OM... Randi Johansen Plan I 15/ Vann hos Arne Lagesen - skade... IF...SKADEFORSIKRING Måle og avregne I 15/ / Regress - skade... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ / Marius Holst... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ Øksnes kommune - Oppstart -... Øksnes kommune Plan I 08/ Øksnes kommune - Brev til dir... Øksnes kommune Plan I 08/ Fred Oluf Hansen/Elin Bjugn... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Viktig info om deklarering av... ØSTBØ AS Vesterålskraft Nett I 10/ / Marius Holst... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ Kontrakt Software Innovation... Software Innovation AS Vesterålskraft Nett I 09/ Dispensasjon fra vegloven Vesterålskraft Nett I 15/ Sortland Taekwon-Do Klubb -... Sortland Taekwon-Do klubb Stab I 15/ Kvartalsvis investeringsstati... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Nett I 08/ / Klimastasjon Fv915 Bø i Ves... Karlsen Per Arne Plan U 15/ Statens vegvesen - Prisover... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ DSB - Utpeking av ny driftsl... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Drift be... I 09/

10 Dsb - Avslutning av tilsynet... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ Marita Nilsen- bygge/renovere... Marita Nilsen Vesterålskraft Nett I 15/ Statnett - Nettweb er nå åpne... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 15/ Fremføring av strøm - Morten... Morten Straume Plan I 15/ Fremføring av strøm - Jim Gun... Jim Gundersen Plan I 15/ Kjetil Albrektsen, bygge/reno... Kjetil Albrektsen Vesterålskraft Nett I 15/ Fremføring av strøm - Steinar... Steinar Sørensen Plan I 15/ Fremføring av strøm - Bø Lavp... Bø Lavpris Plan I 15/ Søknad sponsormidler Vesterålskraft Sortland orienteringslag Stab I 15/ SV: Forespørsel om evt. planlagt bredbån... Stab U 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... SFK Ajaks Stab I 15/ Sponsormidler Vesterål... Erik Jenssen Stab I 15/ Søknad sponsormidler - SFK Aj... Kjell-Ivar Sørøy Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søk... Øksnes Tennisklubb Stab I 15/ Samfunnsengasjement - søknad s... Sortland Teater Stab I 15/ tildeling Sortland Svøm... Ann Tove Halvorsen Stab I 15/ Søknadsskjema sponsormidler Jenne... Jennestad Montessoriskole Stab I 15/ Regressevarsel - Skade på kjø... Vardia forsikring Måle og avregne I 15/ Fremføring av strøm - Bent Iv... Eidet Småbåtlag Plan I 15/ Retur av tinglyst dokument - Gnr. 15 bnr... Statens kartverk Plan I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Siw Falch Nilsen Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Bjørklundparkens venner Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sigerfjord Vel Stab I 15/ Danske Bank, Utvidelse skatte... ERIK BUSET Økonomi U 12/ / Varsel om opps... Plan U 15/ Skademelding YU-44734, Vester... Økonomi U 08/ Geir Kristoffersen - Søknad... Geir Kristoffersen Plan I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sortland IL -damer Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Regnbuen 4 H Stab I 15/ Klimastasjon Fv915 Bø i Vesterålen - Bes... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sortland sjakklubb Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Fotballklubben Luna Stab I 15/

11 Ny søknad om sponsormidler Søknadsskjema... Sortland juniorkorps Stab I 15/ Ny søknad om sponsormidler Sortland juniorkorps Stab I 15/ Øksnes Jeger og fiskeforenin... Øksnes Jeger og fiskeforening Stab I 15/ Sortland barnekor - søknad om... Sortland barnekor Stab I 15/ Bø dykkerklubb Søknad om sp... Bø Dykkerklubb Stab I 15/ Sortland turnforening - Søkna... Sortland turnforening Stab I 15/ Bø Gym og Turn - Søknad om s... Bø IL/Bø gym og turn Stab I 15/ Sortland friidrettsklubb - Sø... Sortland Friidrettsklubb Stab I 15/ Marius Holst - regresskrav... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... NVE Økonomi I 12/ Øksnes Kfuk-Kfum speiderne Øksnes KFUK - KFUM speidere Stab I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... NVE Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... NVE Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... NVE Økonomi I 12/ Infoskriv ETØ 2/2015 Om økono... NVE Økonomi I 08/ Infoskriv ETØ 2/2015 Om økono... NVE Økonomi I 08/ Øksnes Jeger og fiskeforenin... Stig Abelsen Stab I 15/ Sortland barnekor - søknad om... Stig Abelsen Stab I 15/ Bø dykkerklubb Søknad om sp... Stig Abelsen Stab I 15/ Sortland turnforening - Søkna... Vesterålskraft Nett I 15/ VS: Overspenning Erik Buset Økonomi U 15/ Bø Gym og Turn - Søknad om s... Stig Abelsen Stab I 15/ Sortland friidrettsklubb - Sø... Stig Abelsen Stab I 15/ Marius Holst - regresskrav... Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 12/ Driftsleder/Faglig ansvarlig Vesterålskr... Kjetil Albrektsen Drift U 09/ Driftsleder/Faglig ansvarlig Vesterålskr... Kjetil Albrektsen Drift U 09/ VESTERÅLSROCKERAN- Søknad om... Stig Abelsen Stab I 15/ Skade 23.februar Vann... Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne I 15/ Topplasttimen og innrapporter... Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne I 15/ Newton Engia Vesterålen - sø... Stig Abelsen Stab I 15/ Øksnes Kfuk-Kfum speiderne Stig Abelsen Stab I 15/

12 15/ Lena Brox Tomannsbolig Lyk... Ola Pedersen Plan U 15/ Varsling rakettkampanje - utv... Kjetil Albrektsen Drift I 08/ Varsel om oppstart av regul... Torfinn Krey Plan I 15/ Infoskriv ETØ 3/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 09/ Infoskriv ETØ 2/2015: Om økon... Erik Buset Økonomi I 12/ SV: Forlengelse av leieavtale for Broadn... 'Bjørnar Blomli' Stab U 10/ / NVE - Pålegg om... NVE Drift U 15/ / Olga H.Johnsen,... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne U 15/ / Rita Steinsvik,... Steve Iversen Måle og avregne U 15/ Redegjørelse ansvarsskade Ste... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 15/ Oppstart reguleringsplan - RV82 Sortland... Firmapost-nord Plan U 15/ Slukking av avmålte gatelys -... Sortland kommune Drift I 09/ Fv. 82 Sortland og Andøy kommune. Varsel... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Olga H.Johnsen, Steine - Rekl... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ SV: Gjelder forsikringssak med skadenumm... Måle og avregne U 15/ / Erfaringsinnhenting etter e... Nilsen Rannveig Baaserud Drift U 15/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft U 13/ Årlig beredskapsmøte hos Vesterålskraft... Drift U 13/ Regress - skade hos Olga Henr... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Vedtak om tillegg i inntektsr... NVE Økonomi I 13/ Søknad om sponsormidler til... Bø kommune, FolkehelsekoordinatorStab I 15/ Anita Ramberg, Steine - Gjeld... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Rita Steinsvik, Steinesjøen.... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 15/ Funn ved tilsynsrevisjon av... NVE Stab I 13/ "Englekoret" - Søknad om spo... Englekoret Stab I 15/ Endringer i avregningsforskri... NVE Måle og avregne I 14/ Høring til forslag om kommuni... NVE Drift I 15/ / Staven Grus A... Øksnes Elektro AS Plan U 15/ Spørsmål knyttet til utviklin... Andreas Arnmann Nilsen Vesterålskraft Nett I 15/

13 Ekommarkedet 2014 #ID:12465# Post- og teletilsynet Vesterålskraft Nett I 12/ Vesterålen Storband - Søknad... Vesterålen Storband Vesterålskraft Nett I 15/ Hytteiere Steinlandsfjorden Plan U 13/ Steve Haugerud - Strøm til b... Steve Haugerud Drift I 15/ Fremføring av strøm - Ståle D... Ståle Ditlefsen Plan I 15/ Fv.82 Sortland og Andøy ko... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 15/ Oppnevning av ny stedfortrede... NVE Drift I 15/ Dave Telen, Klo - gnr75/bnr97... Dave Telen Plan I 15/ Morten Vottestad - Gnr65/bnr2... Morten Vottestad Plan I 15/ Fremføring av strøm - Ståle D... Ståle Ditlefsen Vesterålskraft Nett I 15/ Ny søknad om sponsormidler Sø... "Bygd for livet" Stab I 15/ Øyland Båtforening - Gjelder... Øyland båtforening Plan I 15/ Statistikk over anlegg pr Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... U 12/ Retur av tinglyste dokumenter... Statens kartverk Plan I 15/ Staven Grus AS Regulering... Staven Grus AS Plan I 15/ Joel Johnsen -søknad bygge/re... Joel Johnsen Plan I 15/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Vedtak om utbedring av mangle... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ Varden AS - søknad om å bygge... Varden AS Plan I 15/ Prekært - lysstolpe knekt, li... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 09/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Vesterålskraft Nett I 08/ Vedtak om utbedring av mangle... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Vesterålskraft be... Nett I 13/ Tilleggs bestilling utover l... Sortland kommune Drift I 09/ Offentlig ettersyn - Reguler... Sortland kommune Plan I 15/ Offentlig ettersyn - Reguleri... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Utbedring av gatelys Vik og ar... Sortland kommune Drift I 09/ Arbeidsordre gatelys fra Sort... Sortland kommune Drift I 09/ Unni B.Strand -gnr57/bnr6 i Ø... Unni B. Strand Plan I 15/ / Tilstands... Fos Drift U 11/ / Vegard Oksnes -... Vegard Oksnes Drift U 15/ Prekært - lysstolpe knekt, li... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 09/ , Arild Steinback - forespørse... Arild Steinback Plan I 15/

14 13/ Landstrøm - F... JM Hansen Maritim AS Plan U 13/ gnr87bnr 5 og 15 i Bø kommune... Statens kartverk Plan I 08/ Åpne deksler på gatelys - Ste... Sortland kommune Drift I 09/ Ødelagt armatur Sigerfjordvei... Sortland kommune Måle og avregne I 09/ Høring NVE - Nye økodesign fo... NVE DLE I 08/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 13/ Yu Volkswagen transport... DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Vegard Oksnes - Spørsmål ved... Vegard Oksnes Plan I 15/ Andøya - Varsling rakettkamp... Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Tilstands- og kraftsyst... Fos Drift I 11/ NVE - Pålegg om rapportering... NVE Drift I 15/ Avslutning av tilsynet med DL... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 13/ Portal for gravearbeider - gra... Geomatikk AS Plan I 09/ Bruk av IKT i næringslivet Statistisk sentralbyrå IT I 13/ Notabene Center AS, dets konk... Ro Sommernes Advokatfirma Da Måle og avregne I 11/ Varsel om tillegg i inntektsr... NVE Økonomi I 13/ Vedtak om inntektsramme for 2... NVE Økonomi I 13/ Oversikt over avmålte områder... Sortland kommune Drift I 09/ Forespørsel om fremføring av... Harry Nikolaisen Plan I 15/ Mer-/mindreinntekt i... NVE Økonomi I 08/ Kraftinor - Brev vedr. div.... KRAFTINOR AS Måle og avregne I 15/ Statistikk over elektriske a... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Bygge/renovere - Jennskaret... Egil Kristoffersen & Sønner AS Plan I 15/ Høringsdokument - Endringer i... NVE Måle og avregne I 14/ Høringsdokument - Endringer i... NVE Måle og avregne I 08/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Bygge/renovere - Barkestad gn... Cato Toresen Plan I 15/ Kopi av brev til Olje- og en... NVE Drift I 14/ Rapport om jordfeil -Holmvik... Ssemjon Gerlitz DLE I 15/ Folkets Hus i Øksnes - søknad... Folkets Hus AS Stab I 09/ Folkets Hus i Øksnes - søknad... Folkets Hus AS Stab I 15/ Orientering om rapporteringsp... NVE Drift I 09/

15 Statistikk over elektriske an... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Partneravtale: Nettstasjoner,... ABB AS Plan I 10/ Anleggsbidrag Eirik Jo... Eirik Johnsen Plan I 15/ Fremføring av strøm - Håkon E... Håkon Evensen Plan I 15/ / Re: Joel Johnsen Plan U 15/ / Kan vi få en... Ann Elin M. Larsen Plan U 13/ / Koordinater ga... Sortland kommune Drift U 09/ Håvard Kristiansen - Avtale o... Håvard Kristiansen Plan I 15/ Marvin Paulsen -gnr28/bnr95... Marvin Paulsen Plan I 15/ Telenor Norge ASFF søknad VKN... Telenor Norge AS Plan I 15/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Drift I 08/ Kvartalsvis investeringsstati... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 08/ / VS: Vaktavtale Vesterålskr... Bergit Svenning Drift U 10/ / Blokken skibsv... Blokken Skibsverft AS Måle og avregne U 13/ / NVE NVE Drift U 15/ Marvin Paulsen -gnr28/bnr95... Marvin Paulsen Vesterålskraft Nett I 15/ Telenor Norge ASFF søknad VKN... Telenor Norge AS Vesterålskraft Nett I 15/ Varsling rakettkampanje Andøya Rakettskytefelt AS Vesterålskraft Nett I 08/ Kurt Warem, Alsvåg - gnr41/bn... Kurt Warem Plan I 15/ / Anmodning om gj... Kystverket Nordland Plan U 10/ SV: Spenningsfall Drift U 15/ SV: Spenningsfall - skade Jon Edvard Johnsen Drift U 15/ Vedrørende fasefeil Gnr 70 Bn... Vestervigen Eiendom AS Måle og avregne I 15/ Bjørn Inge Solheim - søknad b... Bjørn Inge Solheim Plan I 15/ Lena Brox Pedersen- Tomannsb... Lena Brox Pedersen Plan I 15/ Orientering om endringer for... NVE Plan I 09/ Trude Larsen - Søknad bygge/... Trude Larsen Plan I 15/ Bjørn Olav Johnsen- søknad by... Bjørn Olav Johnsen Plan I 15/ Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Måle og avregne I 08/ Cermaq Alsvåg -søknad bygge/... Cermaq Alsvåg Plan I 15/ Myre Flåtebase AS - søknad by... Myre Flåtebase AS Plan I 15/ Informasjon om rapportering a... NVE Drift I 09/

16 Vedrørende fasefeil Gnr 70 Bn... Vestervigen Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 15/ Myre Turnforening - Søknad o... Myre turnforening Vesterålskraft Nett I 15/ Ny bil Vesterålskraft Nett AS... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 08/ Bjørg Kari Jensen -Gnr22/bnr1... Bjørg Kari Jensen Plan I 15/ SB Berntzen AS - Storgata 5,... SB Berntzen AS Plan I 15/ Lena Brox Pedersen- Tomannsb... Lena Brox Pedersen Plan I 15/ / Søknad om prekv... Borkenes Håndverksenter Plan U 11/ Vedr Leasingavtale DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Nedlegging av høyspentkabel p... Sonja Myreng Plan I 15/ Trude Larsen - Søknad bygge/... Trude Larsen Plan I 15/ Bjørn Olav Johnsen- søknad by... Bjørn Olav Johnsen Plan I 15/ Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Vesterålskraft Nett I 08/ Frist for fakturering Sortland kommune Drift I 09/ Cermaq Alsvåg -søknad bygge/... Cermaq Alsvåg Plan I 15/ Myre Flåtebase AS - søknad by... Myre Flåtebase AS Plan I 15/ NVE Skriftli... NVE Drift I 15/ Vedtak fra NVE er tilgjengel... NVE Drift I 08/ Øvreveien 12, Sortland Joel Johnsen Plan I 15/ Gnr70/bnr11 i Bø kommune - Re... Statens kartverk Plan I 15/ Bygge og renovere - Rune Karl... Rune Karlsen Plan I 13/ Informasjon om rapportering a... NVE Vesterålskraft Nett I 09/ Ny tilknytningsavtale for se... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 10/ Regress - skade hos Torveig B... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Retur av tinglyst dokument -... Statens kartverk Plan I 11/ Fornyelse av varemerkeregistr... Patentstyret Vesterålskraft Nett I 09/ Korrigering av for mye innbet... Toll- og avgiftsdirektoratet Måle og avregne I 08/ Coromatic - informasjon om en... Coromatic AS Vesterålskraft Nett I 09/ Rundskriv - Pris på konsesjo... NVE Vesterålskraft Nett I 10/ Kan vi få en oversikt hvor l... Ann Elin M. Larsen Vesterålskraft Nett I 13/ Levering av strøm til planla... Marine Harvest Vesterålskraft Nett I 13/ Ny tilknytningsavtale for se... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 10/ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR... Bø kommune Vesterålskraft Nett I 08/

17 Gatelys Bø kommune, målerinde... Bø kommune Vesterålskraft Nett I 09/ Regress - skade hos Torveig B... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Vesterålskraft Nett I 08/ Tilstands- og kraftsystemdata... Statnett SF Vesterålskraft Nett I 11/ Retur av tinglyst dokument -... Statens kartverk Vesterålskraft Nett I 11/ HØRING - NYTT FORSLAG TIL REGULERINGSPLA... Bø kommune Plan I 08/ Bø kommune - Fjelltoppen Vet... BØ KOMMUNE Plan I 13/ Fornyelse av varemerkeregistr... Patentstyret Vesterålskraft Nett I 09/ Korrigering av for mye innbet... Toll- og avgiftsdirektoratet Vesterålskraft Nett I 08/ Krav om fjerning av jording p... HELP forsikring AS Plan I 14/ Landstrøm - Forespørsel om l... JM Hansen Maritim AS Plan I 13/ Spjutvika - utfall av en gate... Sortland kommune Drift I 09/ Gatelys "DET ER MØRKT PÅ SØB... Knut-Einar Søberg Drift I 09/ Coromatic - informasjon om en... Coromatic AS Vesterålskraft Nett I 09/ SV: Vesterålskraft - Avtale Arbeid nær h... Haug, Roger;Aas, Ole Gustav Plan U 12/ Sortland kommune - Frøyslivei... Sortland kommune Plan I 13/ Bekreftelse anbud og oppdater... Hansen, Svein A. Økonomi U 08/ Fremføring av strøm - Chianci... Evgenii Chichiantc Vladimirovitch Plan I 13/ Ann Karin Robertsen- Bygge/re... Ann Karin Robertsen Plan I 13/ Hovedplan vannforsyning Sortland kommune Plan I 08/ Oversendelse av tilsynsrappo... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ Klage på NVEs vedtak om innte... Olje- og energidepartementet Økonomi I 09/ Vedtak om idriftsettelse iht... Statnett SF Plan I 14/ Koordinater gatelys - Sortlan... Sortland kommune Drift I 09/ Søknad om prekvalifisering so... Borkenes Håndverksenter Plan I 11/ Kvittering fra patentstyret -... Patentstyret Økonomi I 09/ Ny utsatt frist for etablerin... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Sortland kommune - Mørk gate... Sortland kommune Drift I 09/ Avregningsgrunnlag - faste ledd f... Måle og avregne U 14/ Koordinater gatelys - Sortlan... Sortland kommune Drift I 09/ / Tiltak på strø... Sortland kommune Plan U 09/ Sortland kommune - Mørk gate... Sortland kommune Drift I 09/ / Blokken skipsv... Blokken Skibsverft AS Plan U 13/

18 Kvæfjord kommune - melding om... Kvæfjord kommune Plan I 08/ Vesterålen Gatebil - en klubb... Michelle Johnsen Stab I 10/ NVE - Elektronisk rapporterin... NVE Måle og avregne I 08/ Grunnrettigheter for trafokio... Øksnes kommune Plan I 14/ Odd Arne Thunberg - Strøm Fin... Odd Arne Thunberg Plan I 14/ Spørsmål om montering av gat... Oddbjørn Olsen Drift I 14/ Obligatorisk bombrikke i Norg... Statens vegvesen Stab I 08/ NVE - Elektronisk rapporterin... NVE Vesterålskraft Nett I 08/ SV: Søknad Veidekke Industri AS Redusert... Måle og avregne U 14/ Odd Arne Thunberg - Strøm Fin... Odd Arne Thunberg Vesterålskraft Nett I 14/ Org.nr MVA -Veste... Skatteetaten Økonomi I 09/ Frans Fredriksen - Ad.strøm... Frans Fredriksen Kundeservice I 14/ Spørsmål om montering av gat... Oddbjørn Olsen Drift I 14/ / Endret møtetids... Onsøien, Solveig Stab U 08/ Sortland kommune -Prioritert... Sortland kommune Drift I 09/ Varsel om inntektsramme for 2... NVE Økonomi I 14/ Årlig prisjustering 2014 Heli-Team AS Drift I 09/ Gnr79/bnr3 - Varsel om oppst... Absolutt Form Plan I 08/ Retur av tinglyst dokument -g... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst dokument -g... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst dokument gn... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst dokument gn... Statens kartverk Stab I 14/ Søknad bygge renovere- Nordme... Nordmek AS Plan I 13/ Blokken skipsverft AS - Søkna... Blokken Skibsverft AS Plan I 13/ Blokken skibsverft AS - redus... Blokken Skibsverft AS Måle og avregne I 13/ Bø Taxi Eiendom AS - søknad o... Bø Taxi Eiendom AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm... Liv Johnsen Plan I 13/ Søknad om bygge/renovere - Fr... Fred Tore Fagereng Plan I 13/ Avtale om nettilknytning - gn... Øksnes kommune Plan I 13/ Reguleringsplan - boligområd... Øksnes kommune Plan I 08/ Avtale om nettilknytning - Bo... Bo-tek AS Plan I 13/ Reguleringsendring - Folkets... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/

19 Reguleringsendring - Myre hav... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Nordlaks Oppdrett AS - Søknad... Nordlaks Oppdrett AS Plan I 13/ Endring av vedtak om inntekts... NVE Økonomi I 12/ Michael Nilsen - Søknad bygge... Michael Nilsen Plan I 13/ / Tony Letho - S... Tony Letho Plan U 13/ / Bilder av sto... Compartner Drift U 14/ / Bygge/renover... Oddgeir Nilsen Plan U 13/ Nordland fylkeskommune - Inn... Nordland fylkeskommune Måle og avregne I 14/ Tredjepartsfullmakt-Vesteråls... 36BC Bedriftsservice Økonomi U 12/ Vesterålskraft Eiendom-signer... Geir Magne Sørensen Økonomi U 12/ Oversendelse av tilsynsrappor... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Stabe... I 13/ Retur av tinglyst dokument i... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst eiendom i 1... Statens kartverk Stab I 14/ NVE - Offentleggjering av k... NVE Plan I 09/ Dokument som har mangler og i... Statens kartverk Plan I 08/ Tredjepartsfullmakt-Vesteråls... 36BC Bedriftsservice Økonomi U 12/ Vesterålskraft Eiendom-signer... Geir Magne Sørensen Økonomi U 12/ Oversendelse av tilsynsrappor... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Stabe... I 13/ Retur av tinglyst dokument i... Statens kartverk Stab I 14/ Retur av tinglyst eiendom i 1... Statens kartverk Stab I 14/ NVE - Offentleggjering av k... NVE Vesterålskraft Nett I 09/ Håvard Kristiansen, søknad om... Håvard Kristiansen Plan I 13/ Tony Letho - Søknad om framfø... Tony Letho Plan I 13/ Nye uføreregler - Informasjon... Kommunal Landspensjonskasse Personal I 08/ Transport med små godsbiler -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ Gnr73/bnr8 Bø kommune - Adre... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr280 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/ Gnr60/bnr20 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr211 Bø kommune - Ad... Bø kommune Plan I 14/ Tiltak på strømnettet som vil... Sortland kommune Plan I 09/ Gnr73/bnr8 Bø kommune - Adre... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr280 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/

20 Gnr60/bnr20 Bø kommune - Adr... Bø kommune Plan I 14/ Gnr17/bnr211 Bø kommune - Ad... Bø kommune Plan I 14/ / Fremføring av... Telenor Norge Plan U 13/ Bilder av stolper - Bømar... Aurora Addicts Drift I 14/ Nettilknyttet solcelleanleg... Roy Tore Østensen Plan I 13/ / Renovering av... Karin Akselsen Plan U 13/ Varsel om tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 13/ SV: Hengekabel, g bnr 27/7 Barkestad. Eirik Selbo Drift U 13/ SV: Spørsmål om arbeid på fyl... 'Johnny Kvalø' Økonomi U 09/ Søknad om fremføring av strøm... Tre-Bo AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm... Daniel Jensen Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm... Ole Andreas Lereim Plan I 13/ Protokoll tilbudsåpning - Opp... Sortland kommune Drift I 10/ / Renovering av... Ole Andreas Lereim Plan U 13/ / RNL409 strøm,... NeTel AS Plan U 13/ / VS: Tilbudsforespørsel ga... Sortland kommune Plan U 09/ Klage på vedtak - Rishaugveie... Kim Kaspersen DLE I 13/ Kommentarer til Rapportnr Brikt Jensen DLE I 13/ Bernt Tore Evensen - gnr78/b... Øksnes kommune Plan I 08/ Bygge/renovere - Snarset, Bø... Oddgeir Nilsen Plan I 13/ / Kanstad Trelas... Kanstad Trelast AS Plan U 13/ Utildekket strømkabel ved Ma... Fred Remi Knutsen Drift I 14/ Søknad om sponsormidler trinn Melbu skole Stab I 08/ Renovering av hus - gnr3/bnr... Karin Akselsen Plan I 13/ Skade på kraftlinje Dyrøy Gunnar Walnum Drift I 14/ Søknad om fremføring av strø... Bo-tek AS Plan I 13/ Anmodning om gjennomgang av l... Kystverket Nordland Plan I 10/ Søknad om sponsormidler - Nor... Nordic Lan Stab I 09/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ Invitasjon seminar: Kontrakts... Advokatfirmaet Grette DA Plan I 12/ Renovering av hus -Opning av... Ole Andreas Lereim Plan I 13/ Reguleringsmodellen - endring... Energi Norge Vesterålskraft Nett I 09/

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypeSak Dok. Dok.dato 2015-06-02 FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/00074 1 02.06.

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypeSak Dok. Dok.dato 2015-06-02 FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/00074 1 02.06. 2015-06-02 FORESPØRSEL OM FREMFØRING AV... Asbjørn Paulsen Plan I 15/00074 1 02.06.2015 15/00005-43 - 2015-04-14 - Statens vegve... 'Karlsen Per Arne' Plan U 15/00005 100 01.06.2015 15/00005-13 - 2015-01-23

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato 2015-03-02 Dave Telen, Klo - gnr75/bnr97... Dave Telen Plan I 15/00005 26 02.03.2015 2015-03-02 Morten Vottestad - Gnr65/bnr2... Morten Vottestad Plan I 15/00005 27 02.03.2015 2015-03-02 Fremføring av

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

2015-01-13 Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Vesterålskraft Nett I 08/00036 111 07.01.2015

2015-01-13 Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Vesterålskraft Nett I 08/00036 111 07.01.2015 10/00040-63 - VS: Vaktavtale Vesterålskr... Bergit Svenning Drift U 10/00040 64 19.01.2015 13/00072-187 - 2014-11-26 Blokken skibsv... Blokken Skibsverft AS Måle og avregne U 13/00072 203 19.01.2015 15/00004-1

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig person Type Sak Dok. Dok.dato Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I

Tittel Til/Fra Ansvarlig person Type Sak Dok. Dok.dato Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I 08/00076 11 16.09.2013 13/00003-140 - REFNR:32376 ang: Gårds nr... Bjørnar Lind AS Torfinn Krey U 13/00003 142 13.09.2013

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7676/15 Regdato:02.01.2016 Arkivkode:A30 Saksnr: 16/16-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KUL/K-SK/JW Journalenhet: Navn: Hilde Mykland Dok.beskr: MUSIKK-/KULTURSKOLE - OPPTAK GITAR AKUSTISK Lnr: 3/16

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00834-003 I Datert: 27.09.07 Arkiv: V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Svanhild Utsi Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL STIRYDDING - SVANHILD UTSI Dok: 88/12 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2421/17 Regdato:31.03.2017 Arkivkode:000 Saksnr: 17/14-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: HS/LEG/LGAS Journalenhet: Navn: E-helse Kjernejournal Dok.beskr: ØKE BRUKEN AV KJERNEJOURNAL VED VESTERÅLEN

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypeSak Dok. Dok.dato 14/00002-16 - REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/00002 17

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypeSak Dok. Dok.dato 14/00002-16 - REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/00002 17 14/00002-16 - REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/00002 17 17.03.2014 REFNR:37738 Skade panelovn Børre Steiro Måle og avregne I 14/00002 16 14.03.2014 Gatelys - kabelproblematikk

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 285/15 Regdato:30.01.2015 Arkivkode:PER Saksnr: 14/579-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/HSS/IRPE Journalenhet: Navn: Allan Torres Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 409/15 Regdato:30.01.2015

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014 SV: 14-073 Tor Erling Nilssen - Vestrelå... Elklagenemda Drift U 08/00025 207 06.05.2014 13/00072-15 - REFNR:38024 Fwd: Strømskap... hovden54@gmail.com Måle og avregne U 13/00072 38 02.05.2014 Ødelagt

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen 27.08.2011 Postboks 25 8483 ANDENES dverberg@skytterlag.no andenes@skytterlag.no Lillejord, Mathias R 50 48 47 145 95 240 97 337 85,- 56,-

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1736/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-23 Dok.type: /I Gradering: 13 Ofl 13 Navn: Kathrine Lehtonen Lnr: 1737/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-24 Dok.type:

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato VS: informasjon om nærmeste transformato... erick.carlos.molina.cornejo@multiconsult... Plan U 09/00034 123 18.08.2014 2014-08-13 Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/00072

Detaljer

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004 50-16002 13/02-2016 004 Gamnes lav sør Ingebrigtsen, Torgeir 1 UK1 IS Gagganjunis Noa / NO48873/14 Evensen, Guttorm / Evensen, Guttorm 2 UK1 KV Grusjenka / NO39294/15 Lorentsen, Torjus / Lorentsen, Torjus

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 864/17 Regdato:09.02.2017 Arkivkode:ELEV ********** Saksnr: 16/1123-3 Dok.type: /U Gradering:13 Off.l. 13 Saksb: SB/FLYK/LAA Journalenhet: Navn: SABIHA KHALIL KARAKHALIL Dok.beskr: VEDTAK OM DELTAKELSE

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/00027 38 20.01.2014 14/00002-2 - REFNR:35879 Lav spenning 22... Oddvar Antonsen Drift U 14/00002 5 19.01.2014 Pressemelding 'red@vol.no';'red@blv.no';'hjalmar@oksne...

Detaljer

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 D NYBEG 1 Sarah Lunde Mj tvedt Skandiabanken 32:23 00:52= 02:15= 06:01= 12:23= 14:31= 19:09= 24:21= 27:03= 28:39= 31:57= 32:23= 00:52= 01:23= 03:46= 06:22= 02:08=

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

FISKERMANNTALLET 2017

FISKERMANNTALLET 2017 FISKERMANNTALLET 2017 Kommune: 1936 KARLSØY FØDSNR NAVN GATEADRESSE PONR POSTSTED BLAD ====== ============================== ================== ===== ========= ==== 100352 ALBERTSEN FINN HARALD VANNVÅG

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 6346/13 Regdato:31.10.2013 Arkivkode:611 Saksnr: 13/614-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Aagot Løfsnes Dok.beskr: GRUNNERIERERKLÆRING VEDRØRENDE VANNANLEGG I BØ KOMMUNE GNR/BNR 19/37 Lnr: 6376/13 Regdato:31.10.2013

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski Plass Fornavn Etternavn Klasse Klubb Tid 1 Pernille Schei K16 Sortland og omegn skiklubb 01:15:00 1 Chipo Tendeland K30 Stokmarknes IL 01:42:09 1 Jonas Sørensen M16 Stokmarknes IL 01:10:53 2 Kristoffer

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 5.5.2015 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Odin Eikeland 1:28:09 115 4 2 Trond Kristoffersen 182 2 3 Hans-Are Ovanger 245 1 4 Snorre Sollid 241 Helljar Juliussen 342 Morten Jensen 124 Pål R.

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato 2014-06-03 Vesterålskraft fremføring av... Geir Kristiansen Vesterålskraft Nett I 13/00072 65 03.06.2014 SV: SV: 13/00072-52 - 2014-05-21 - mail... Mette Caroline Strøksnes Plan U 13/00072 62 02.06.2014

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11.

Offentlig journal. SV: Ang bygdebok. Pris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2013 SV: Ang bygdebok ris på trykking og innbinding av bygdebok 2013/494-4 2722/2013 26.06.2013 SEN/SJE Mottaker

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 5487/13 Regdato:19.09.2013 Arkivkode:L31 Saksnr: 13/524-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK//JF Journalenhet: Navn: Advokat Enoksen & Steiro Dok.beskr: SVAR - LEIE/FESTE-AVTALE GNR/BNR 39/38 Lnr:

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 25. jan. 2016 kl. 08:30 Kabelvåg barneskole Kabelvåg barneskole: trinn: 4 5, antall: 30 Tore Hjorts gt 1, 8310 KABELVÅG 75420320/2/ 916 22 536 Beate Ottermo beate.ottermo@vagan.kommune.no 75420320,

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Turklasse Dame ØRNHEIHYTTA Plass Startnr. Fornavn Etternavn Tid Klubb Klasse 1 31 Marcela Malmer Lofoten CK Tur Dame

Turklasse Dame ØRNHEIHYTTA Plass Startnr. Fornavn Etternavn Tid Klubb Klasse 1 31 Marcela Malmer Lofoten CK Tur Dame Aktiv Kvinner STORHEIA Startnr. Fornavn Etternavn Tid Klubb Klasse 1 1 Anne Kristin Hæg 38.21 Lillehammer CK Aktiv Kvinner 2 2 Kristin Moslett 43.47 Orcla CK Aktiv Kvinner Aktiv Herre STORHEIA Startnr.

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2626/16 Regdato:30.03.2016 Arkivkode:A11 Saksnr: 16/116-28 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Navn: Jenny Tande Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS - NY PLASS ********** Lnr: 2627/16 Regdato:30.03.2016

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.08.05 16.08.05 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.08.05 16.08.05 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/01134-001 I Datert: 12.08.05 Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Laila J. Hansen Sak: 60 % STILLING STØTTEFUNKSJON DRIFT Dok: SØKNAD - 60 % STILLING STØTTEFUNKSJON DRIFT Lnr.: 005957/05 Off.loven

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 661/16 Regdato:13.06.2016 Arkivkode:232 Saksnr: 16/85-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Vesterålskraft Nett AS Dok.beskr: KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST FRA VESTERÅLSKRAFT NETT AS Lnr: 665/16 Regdato:13.06.2016

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypSak Dok. Dok.dato Spørsmål - korrigering av kommunefordeli... Økonomi U 16/00130

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypSak Dok. Dok.dato Spørsmål - korrigering av kommunefordeli... Økonomi U 16/00130 Spørsmål - korrigering av kommunefordeli... 'linda.svenungsson@skatteetaten.n Økonomi U 16/00130 2 02.05.2016 16/00132-2 - 2016-04-15 skadenummer HQ77... skadeserviceregress@if.no Måle og avregne U 16/00132

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale øyeblikkelighjelp plasser - døgnopphold 1. halvår 2013. Samhandlingsavtaler - Saltdal kommune 2012/353-14 23670/2013

Offentlig journal. Kommunale øyeblikkelighjelp plasser - døgnopphold 1. halvår 2013. Samhandlingsavtaler - Saltdal kommune 2012/353-14 23670/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 16.09.2013 Kommunale øyeblikkelighjelp plasser - døgnopphold 1. halvår 2013 Samhandlingsavtaler

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Hardy Roger 2010/173-1 1611/2010 PERSS/JES 05.02.2010 29.01.2010 ***** Nordlandssykehuset PERSA/EIC

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Hardy Roger 2010/173-1 1611/2010 PERSS/JES 05.02.2010 29.01.2010 ***** Nordlandssykehuset PERSA/EIC Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.02.2010 nnhold: ersonalmappe Hardy Roger U 2010/173-1 1611/2010 29.01.2010 ERSS/JES Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2160/15 Regdato:29.05.2015 Arkivkode:000 *** Saksnr: 15/2-24 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TEK//EBO Journalenhet: Navn: Statistisk sentralbyrå Dok.beskr: SVAR - VEDTAK OM OPPLYSNINGSPLIKT

Detaljer

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03575-10 I Dok.dato: 17082010 Brick Murerfirma

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2011-31.10.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2011-31.10.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9579/11 Regdato:31.10.2011 Arkivkode:411 F24 Saksnr: 11/1864-13 Dok.type: /I Gradering: Ragnar Selvåg SØKNAD PÅ STILLING SOM VEDLIKEHOLDSARBEIDER/VAKTMESTER. Lnr: 9587/11 Regdato:31.10.2011 Arkivkode:411

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reidulf Hjellen V55 84,-kr 50 48 48 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. V55 146 84,-kr Harald Reiten V65 147,-kr 48 48 50

Detaljer

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale /

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale / 51-09044 03/10-2009 001 1 UK1 B Tromsørypa's P E Appo Apportør / 13501/08 Harjo, Jan-Åge / Harjo, Jan-Åge 2 UK1 P Likko's Kasper / 09335/08 Sandsdalen, Hans / Sandsdalen, Hans 3 UK1 ES Rocos Zico / 12433/08

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Svein Petter Hanserud Jondalen 50 49 47 93 239 120,- 2. Ivar Odden Gjerpen 49 50 47 89 235 0,- 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2 1. Vegard Aas Bolkesjø 50 49

Detaljer