REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014"

Transkript

1 SV: Tor Erling Nilssen - Vestrelå... Elklagenemda Drift U 08/ / REFNR:38024 Fwd: Strømskap... Måle og avregne U 13/ Ødelagt fryser Lisbeth Solnes Måle og avregne U 14/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Herulf Solbakken Vesterålskraft Nett I 14/ Fwd: Vesterålskraft fremføring av strøm... Tor Hovden Vesterålskraft Nett I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Elly Thomassen Vesterålskraft Nett I 14/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Johan L. Høybakk Vesterålskraft Nett I 14/ Varsel om oppmålingsforretning - Kultur... Sortland kommune Plan I 14/ REFNR:39018 Byplan Sortland til høring o... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Bygge eller renovere - Mail fra Tre-Bo Tre-Bo AS Plan I 13/ Bygge eller renovere - Jim-Roger Anderse... Jim-Roger Andersen Plan I 13/ Bygge eller renovere - Kjell Håkon Jense... Kjell Håkon Jensen Plan I 13/ REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Plan I 13/ Vurdering styreansvarsforsikring - skift... Hansen, Svein Økonomi U 08/ REFNR:38917 Spørsmål ang elektrisk strøm... Elin Iversen Plan I 13/ Høring av søknad fra Staven Grus AS om d... Direktoratet for mineralforvaltning Plan I 08/ Høring og offentlig ettersyn - kommunepl... Kvæfjord kommune Plan I 08/ Bygge eller renovere - Jim-Roger Anderse... Jim-Roger Andersen Plan I 13/ Bygge eller renovere - Kjell Håkon Jense... Kjell Håkon Jensen Plan I 13/ REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/ Vurdering styreansvarsforsikring - skift... Hansen, Svein Økonomi U 08/ Forespørsel om fremføring av strøm Kyrre Brun Plan I 13/ REFNR:38917 Spørsmål ang elektrisk strøm... Elin Iversen Vesterålskraft Nett I 13/ REFNR:38846 Planprogram for Jennestad ut... Norwegian Graphite A/S Plan I 14/ VS: Leveringsfritak Finnseter Advokatfirmaet Nordia DA Drift U 14/ Høring og offentlig ettersyn - kommunepl... Kvæfjord kommune Plan I 08/ / REFNR:38104 VS: Vesterålsk... Odd-Eirik Vollen Plan U 13/ VS: REFNR:38666 Byplan Sortland til høri... Sortland kommune Plan I 08/ REFNR:38674 Innmelding og bekreftelse av... Statnett SF Plan I 09/ Svar på søknad om deling etter jordlover... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:38633 Offentlig ettersyn av planpr... Sortland kommune Plan I 14/ Grunnlag for antall stemmer på generalfo... Energi Norge Økonomi I 13/

2 Grunnlag for antall stemmer på generalfo... Energi Norge Økonomi I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Jenny Bernhofsen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Jøran Bernhofsen Måle og avregne I 14/ REFNR:38652 Offentlig ettersyn for regul... Sortland kommune Plan I 14/ REFNR:38644 Høring av forvaltningsplan f... Fylkesmannen i Nordland Plan I 08/ Innspill til reguleringsplan gangvei Sør... Øksnes kommune Plan U 08/ Manglende kontakt med måler nr Jorunn Bendiksen Kundeservice I 14/ Søknad om arrangementsstøttet til Nordom... Natur og ungdom Stab I 08/ Berøringsspenninger i stasjonsanlegg i r... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Partsbrev - Svar angående søknad om till... Øksnes kommune Plan I 08/ / VS: Avrevet kabel i Siger... Sortland kommune Drift U 09/ / VS: Nedramlet armatur i F... Sortland kommune Drift U 09/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagfinn Knutsen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Paula Rørnes Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagmar K. Knutsen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Pål Kristian Rørnes Måle og avregne I 14/ Reguleringsplan gang- og sykkelvei - Sør... Øksnes kommune Plan I 08/ / VS: Nedramlet armatur i F... Sortland kommune Drift U 09/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagfinn Knutsen Vesterålskraft Nett I 14/ Tilkobling av strøm - Oppdrettsanlegg i... Sametinget Plan I 13/ VS: Nedramlet armatur i Fjellvegen på St... Sortland kommune Drift I 09/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagmar K. Knutsen Vesterålskraft Nett I 14/ REFNR:38376 VS: anleggsnr ra... Per Rikard Olsen Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Svein Erik Nilsen Måle og avregne I 14/ Høring - Endringer i forskrift om energi... NVE Plan I 09/ Reguleringsplan gang- og sykkelvei - Sør... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Vesterålskraft Nett AS - Oppgradering av... NVE Plan I 14/ Søknad om fremføring av strøm til Eidsfj... Nordland fylkeskommune Plan I 12/ Høring - Endringer i forskrift om energi... NVE Plan I 08/ Hva skjer med tariffene i distribusjonsn... Energi Norge Måle og avregne I 09/ Invitasjon til kurs i reguleringsmodell... Energi Norge Økonomi I 09/ VS: Henvendelse fra en kunde Kontaktskje... Lisbeth Solnes Måle og avregne I 14/

3 SV: FRA NVE: Info om kurs angående infor... 'Gjerstad Nikoline Isabell' Drift U 14/ Beredskapsfolder VKN Drift U 13/ Revisors beretning til prosjektregnskap Ernst & Young AS Økonomi I 14/ REFNR:38095 VS: Vesterålskraft fremførin... Turid Hammerø Plan I 13/ REFNR:38094 VS: Vesterålskraft fremførin... Inger Robertsen Plan I 13/ REFNR:38096 VS: Vesterålskraft fremførin... Vivian Skog Plan I 13/ REFNR:38098 VS: Vesterålskraft fremførin... Norkring AS Plan I 13/ REFNR:38099 VS: Vesterålskraft fremførin... Hilda Isaksen Plan I 13/ REFNR:38100 VS: Vesterålskraft fremførin... Arnulf Torbjørnsen Plan I 13/ REFNR:38102 VS: Vesterålskraft fremførin... Norkring AS Plan I 13/ REFNR:38105 VS: Vesterålskraft fremførin... Leif O. Pettersen Plan I 13/ REFNR:38103 VS: Vesterålskraft fremførin... Dag R. Karlsen Plan I 13/ REFNR:38104 VS: Vesterålskraft fremførin... Odd-Eirik Vollen Plan I 13/ VS: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fr... ABB AS Plan I 10/ / REFNR:37845 VS: Scan from... Atle Hansen Plan U 13/ REFNR:37934 Varslingsplikt til Mattilsyn... Mattilsynet DK Vesterålen Kundeservice I 14/ Kostnadsoverslag nettilknytning Ørjan Steien Plan U 08/ REFNR:38024 Fwd: Strømskap Hovden - hytt... Tor Hovden Måle og avregne I 13/ Vedr regresskrav - skade hos/på gjenstan... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Regresskrav SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Tilbakelevering YU Nissan Navara DnB NOR Bank ASA Stab I 08/ VS: Ødelagt elektronisk utstyr grunnet s... Per Sandrup Moe Måle og avregne I 14/ SV: 14/ REFNR:35839 Klage faktu... Tor Erling Nilssen Drift U 14/ SV: SV: 14/ REFNR:35839 Klage f... Tor Erling Nilssen Drift U 14/ Ånstadblåheia vindpark nettilknytning Ørjan Steien Plan U 08/ SV: Skillebrytere 72,5 kv 'Jan Marthinussen' Plan U 08/ SV: Skillebrytere 72,5 kv 'Jan Marthinussen' Plan U 08/ kV brytere Plan U 08/ Pris tilknytning Ånstadblåheia Vindpark. Ørjan Steien Plan U 08/ Vedr. Oppmyre Camping, oppgradering av s... Oppmyre Camping Plan U 13/ SV: 2 stk 66kV Skillebtyrere Tor-Edvard Roll Plan U 08/ REFNR:37845 VS: Scan from a Xerox WorkCe... Atle Hansen Plan I 13/

4 Inforskriv ETØ 3/2014 Om økonomisk og te... NVE Økonomi I 08/ Inforskriv ETØ 3/2014 Om økonomisk og te... NVE Økonomi I 09/ Inforskriv ETØ 3/2014 Om økonomisk og te... NVE Økonomi I 12/ SV: 2 stk 66kV Skillebtyrere 'Tor-Edvard Roll' Plan U 08/ Gastelys Sortland kommune Drift I 09/ / REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/ REFNR:37738 Skade panelovn Børre Steiro Måle og avregne I 14/ Gatelys - kabelproblematikk Sortland kommune Drift I 09/ VS: Avrevet kabel i Sigerfjord Sortland kommune Drift I 09/ SV: Driftspenning 66kV nettet Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ SV: Utkast møtereferat VKN og VKV Ulf Ragnar Hanssen Plan U 08/ SV: Invitasjon til Øvelse Lofoten 23. ok... 'Larsen Ann-Kristin' Drift U 14/ Fos søknad Ørjan Steien Plan U 08/ SV: Utkast møtereferat VKN og VKV Ulf Ragnar Hanssen Plan U 08/ SV: lettlast Melrabben Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ REFNR:37658 Flytting av strømlinje/kabel Asbjørn Østingsen Plan I 13/ Innhenting av kortslutningsytelse fra an... Statnett SF Plan I 14/ stk 66kV Skillebtyrere Plan U 08/ VS: Utkast møtereferat VKN og VKV Halvard Pettersen Plan U 08/ Carport - div. dokumenter Sivilingeniør Bård Sørensen AS Vesterålskraft Nett I 13/ Carporter - byggemeldingen. Sivilingeniør Bård Sørensen AS Vesterålskraft Nett I 13/ Tegninger carport Sivilingeniør Bård Sørensen AS Vesterålskraft Nett I 13/ fremføring av strøm til Eidsfjord vestsi... Sametinget Plan U 13/ Kulturminner Eidsfjord vestsiden i Sortl... Plan U 13/ / REFNR:37061 Sponsormidler 2... Tretinddalen Skytterlag Stab U 14/ / REFNR:37131 Sponsormidler 2... Bø skytterlag Stab U 14/ / REFNR:37343 Søknad om spon... Sortland & omegn skiklubb Stab U 14/ / REFNR:37133 Søknad om spons... Glimts venner Stab U 14/ / REFNR:37118 Sponsormidler 2... Vesterålsrockeran Stab U 14/ / REFNR:37218 Søknad sponsorm... Sortland Taekwon-Do klubb Stab U 14/ / VS: søknad om sponsormidler Sortland barnekor Stab U 14/ / Søknad om sponsormidler Sortland turnforening Stab U 14/

5 14/ REFNR:37308 Sponsormidler... I.L. Nord-Sprint Stab U 14/ / REFNR:37312 Søknad om spon... Sortland Taekwon-Do klubb Stab U 14/ / REFNR:37298 søknad om spon... Sortland juniorkorps Stab U 14/ / REFNR:37283 Søknad sponsor... Myre turnforening Stab U 14/ / Søknad om sponsormidler Musikksamarbeidet i Vesterålen (MUSAM Stab U 14/ / REFNR:37331 Sponsormidler... Vesterålen RC-klubb Stab U 14/ / REFNR:37369 Søknad sponsor... Sortland orienteringslag Stab U 14/ / REFNR:37360 søknad om spon... Hålogaland Brass Stab U 14/ / REFNR:37358 Sponsormidler... Bjørklundparkens venner Stab U 14/ / REFNR:37310 Vedrørende Spon... Sortland sjakklubb Stab U 14/ / REFNR:37374 Søknad Sponsor... Sortland Jibbeklubb Stab U 14/ / REFNR:37322 Sponsormidler... Bø og Malnes menighet Stab U 14/ / REFNR:37328 Søknad om støt... Langøya Rideklubb Stab U 14/ / REFNR:37376 Søknad på Spon... Kjetil Mevik Stab U 14/ / REFNR:37373 Fwd: Søknad om... Nybrottsrekruttan Stab U 14/ / REFNR:37362 Sponsormidler... Sortland Idrettslag Stab U 14/ / REFNR:37357 Sponsormidler Strengelvåg Vel Stab U 14/ / REFNR:37342 Sponsormidler... Alsvåg Håndballklubb Stab U 14/ / REFNR:37361 Fwd: VS: spons... Sortland svømme- og Livredningsklubb Stab U 14/ / REFNR:37341 Søknad på spon... Bø IL/Bø gym og turn Stab U 14/ Avtale om Påkallingsvakt (alf.olaussen... Drift U 13/ Forsikring av ny båt i Vesterålskraft Pr... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 08/ Kvartal 18 - anleggsbidrag og endelig lø... Klausengruppen AS Plan U 13/ / Sak 1589 Kvæfjord kommune,... Hydrologiservice AS Plan U 09/ VS: Invitasjon til Øvelse Lofoten 23. ok... NVE Drift I 14/ Beredskapsmøte 7.mars Drift U 13/ Beredskapsmøte 7.mars U 13/ Beredskapsmøte 7.mars Drift U 13/ Regress- skade hnos Solhild Annie Kristi... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Bruk av IKT i næringslivet 2014, RA Statistisk sentralbyrå IT I 13/ VS: Presentasjon Ånstadblåheia Halvard Pettersen;Kjetil Albrektsen;Plan... U 08/ SV: Ånstadblåheia møte med Gjenomgang av... 'Tor Gunnar Evensen' Plan U 08/

6 REFNR:37322 Sponsormidler 2014 Bø og Malnes menighet Stab I 14/ REFNR:37328 Søknad om støtte til Langøya... Langøya Rideklubb Stab I 14/ REFNR:37376 Søknad på Sponsormidler Kjetil Mevik Stab I 14/ REFNR:37373 Fwd: Søknad om sponsormidler Nybrottsrekruttan Stab I 14/ REFNR:37362 Sponsormidler 2014 Sortland Idrettslag Stab I 14/ REFNR:37357 Sponsormidler Strengelvåg Vel Stab I 14/ REFNR:37343 Søknad om sponsormidler Sortland & omegn skiklubb Stab I 14/ REFNR:37342 Sponsormidler Alsvåg... Alsvåg Håndballklubb Stab I 14/ REFNR:37361 Fwd: VS: sponsormidler 2014 Sortland svømme- og Livredningsklubb Stab I 14/ REFNR:37341 Søknad på sponsormidler Bø IL/Bø gym og turn Stab I 14/ REFNR:37374 Søknad Sponsormidler 2014 Sortland Jibbeklubb Stab I 14/ REFNR:37310 Vedrørende Sponsormidler Sortland sjakklubb Stab I 14/ REFNR:37308 Sponsormidler 2014 I.L. Nord-Sprint Stab I 14/ REFNR:37312 Søknad om sponsormidler Sortland Taekwon-Do klubb Stab I 14/ REFNR:37298 søknad om sponsormidler 2014 Sortland juniorkorps Stab I 14/ REFNR:37283 Søknad sponsormidler. Myre turnforening Stab I 14/ REFNR:37316 Lærlingplasser Sommer Runar Smaaskjær Drift I 08/ Søknad om sponsormidler Musikksamarbeidet i Vesterålen (MUSAM) Stab I 14/ REFNR:37331 Sponsormidler 2014 Vesterålen RC-klubb Stab I 14/ REFNR:37369 Søknad sponsormidler 2014 Sortland orienteringslag Stab I 14/ REFNR:37360 søknad om sponsormidler Hålogaland Brass Stab I 14/ REFNR:37358 Sponsormidler 2014 Bjørklundparkens venner Stab I 14/ REFNR:37218 Søknad sponsormidler Sortland Taekwon-Do klubb Stab I 14/ VS: søknad om sponsormidler Sortland barnekor Stab I 14/ Søknad om sponsormidler Victoria Thelise Næss Stab I 14/ Sak 1589 Kvæfjord kommune, Eiendomsskatt... Hydrologiservice AS Plan I 09/ Søknad om sponsormidler Sortland turnforening Stab I 14/ REFNR:37061 Sponsormidler 2014 Øksnes Tretinddalen Skytterlag Stab I 14/ REFNR:37133 Søknad om sponsormidler 2014 Glimts venner Stab I 14/ REFNR:37118 Sponsormidler Vesterå... Vesterålsrockeran Stab I 14/ REFNR:37131 Sponsormidler 2014 Bø skytterlag Stab I 14/ REFNR:37053 Betaling og eierskap til sys... Statnett SF Plan I 13/

7 14/ REFNR:35879 Lav spenning Oddvar Antonsen Drift U 14/ / REFNR:35839 Klage faktura 1... Tor Erling Nilssen Drift U 14/ REFNR:36928 Søknad om fjerning av stolpe Sølve Nilsen Drift I 14/ Infoskriv ETØ 2/2014 Om økonomisk og tek... NVE Økonomi I 09/ Søknad om anleggskonsesjon for økt trans... Sametinget Plan I 14/ Vedtak om opplysningsplikt - Undersøkels... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Nett I 13/ SV: Årlig Beredskapsmøte Åsa Elvik Drift U 13/ SV: Årlig beredskapsmøte Just Hjalmar Johansen Drift U 13/ SV: Årlig beredskapsmøte Merete Hessen;Birger Bjørnstad;Eli-Annie... Drift U 13/ VS: Incident INC receipt con... Drift U 14/ REFNR:36788 SV: Industriområdet Kartenes... Vesterålskraft Nett AS Plan I 08/ SV: Årlig beredskapsmøte Birger Bjørnstad;Eli-Annie Marthinussen Drift U 13/ Faktura reparasjon gatelys Haugen Haugen Lysforening Drift I 14/ Gatelys arbeid Sortland kommune Sortland kommune Drift U 14/ Gatelys arbeid i Øksnes kommune Øksnes kommune Drift U 14/ Gatelys arbeid i Bø kommune Bø kommune Drift U 14/ Gatelys arbeid i Øksnes kommune Øksnes kommune Drift U 14/ Gatelys arbeid i Bø kommune Bø kommune Drift U 14/ Årlig Beredskapsmøte U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig Beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig Beredskapsmøte U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig Beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Prekvalifisering til Gatelysarbeid Elektro Installasjon AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid El-Team AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Øksnes Elektro AS Drift U 14/ Prekvalifisering til Gatelysarbeid Elektro Installasjon AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid El-Team AS Drift U 14/

8 Prekvalifisering Gatelysarbeid Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Øksnes Elektro AS Drift U 14/ REFNR:36731 Industriområdet Karteneset o... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:36731 Industriområdet Karteneset o... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:36715 Gatelys Havnegata Sortland kommune Drift I 09/ Statistikk v elektriske anlegg pr Plan U 09/ REFNR:36650 Mørke gatelys uke 6 - utskif... Sortland kommune Drift I 09/ / REFNR:36493 Invitasjon bra... Nordland fylkeskommune Drift U 09/ / REFNR:36500 Sponsing av ba... Andenes turnforening Vesterålskraft Bredbånd U AS 08/ REFNR:36584 Kald vind gir varme til Narv... Nordkraft AS Vesterålskraft Produksjon I 09/00028 AS Kopi av brev til Nve Hovden fiskeindustri AS Vesterålskraft Produksjon I 14/00002 AS REFNR:36500 Sponsing av barneturnere. Andenes turnforening Stab I 08/ REFNR:36500 Sponsing av barneturnere. Andenes turnforening Stab I 08/ REFNR:36495 Strømledingen mellom Sørvåge... Øksnes kommune Drift I 08/ REFNR:36495 Strømledingen mellom Sørvåge... Øksnes kommune Drift I 08/ REFNR:36494 Purring. Kraftprisstatistikk... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Produksjon I 09/00056 AS Vedtak om inntektsramme for 2013 NVE Økonomi I 12/ Vedtak om inntektsramme for 2013 NVE Økonomi I 12/ Pålegg om særskilt rapportering av netta... NVE Plan I 13/ Pålegg om særskilt rapportering av netta... NVE Plan I 13/ Brev til grunneierne på Melrabben Mikal Stavøy Plan U 14/ Brev til grunneierne på Melrabben Mikal Stavøy Plan U 14/ REFNR:36493 Invitasjon bransjemøte elekt... Nordland fylkeskommune Drift I 09/ Statistikk over elektriske anlegg pr Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Statistikk over elektriske anlegg pr Direktoratet for samfunnssikkerhet og Vesterålskraft be... Produksjon I 09/00056 AS Konsesjonskraft Q Mona Klæboe Vesterålskraft Produksjon U 10/00004 AS REFNR:36341 Oppsigelse av bredbånd Lars Godvik Vesterålskraft Bredbånd I AS 13/ Vesterålskraft - fremføring av strøm Odd-Eirik Vollen Plan I 13/ REFNR:36325 etablering måler - prisovers... Arnold Jensen Plan I 13/ Vesterålskraft - fremføring av strøm Odd-Eirik Vollen Plan I 13/ REFNR:36325 etablering måler - prisovers... Arnold Jensen Plan I 13/ Avslag på søknad om ny avkjørsel og avsl... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 14/

9 Avslag på søknad om ny avkjørsel og avsl... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 14/ Klage på vedtak Jimmi Lorentzen DLE I 14/ Klage på vedtak Jimmi Lorentzen DLE I 14/ Serviceavtale inkl Fgass datakjøler. Vesterålskraft AS U 09/ SV: Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Jan Marthinussen Drift U 14/ Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Drift U 14/ SV: Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Jan Marthinussen Drift U 14/ Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Drift U 14/ Orientering om rapporteringsplikt - avbr... NVE Drift I 08/ Feilfunksjon Melrabbe trinn 2 Drift U 14/ Feilfunksjon Melrabbe trinn 2 Drift U 14/ Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Økonomi I 14/ Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Økonomi I 14/ Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Plan I 08/ Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Vesterålskraft Produksjon I 08/00064 AS Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Plan I 10/ Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Plan I 10/ Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/ Vedr. uregelmessigheter er i strømnettet... Advokatfirmaet Robertsen Drift I 14/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66kV... NVE Plan I 12/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66 k... NVE Plan I 12/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66 k... NVE Plan I 12/ Kvartalsvis investeringsstatistikk 1.kva... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 08/ REFNR:35081 Nestenulykke Stig Are Pettersen Torbjørn Åsbakk I 08/ Retur av undertegnet grunnrettighet - No... Nordtrafikk AS I 11/ / Ny søknad om fremføring a... Øksnes Elektro AS Ola Pedersen U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Ola Pedersen U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Ola Pedersen U 13/ ØNy søknad om fremføring av strøm fra Øk... Øksnes kommune Torfinn Krey I 13/ Oppstart av planarbeid langs FV939 - gan... Øksnes kommune Torfinn Krey I 08/ REFNR:34936 Søknad om prekvalifisering f... Ottar Bergersen & Sønner AS Torfinn Krey I 11/ Høring - forskrift om rapportering, regi... Luftfartstilsynet Torfinn Krey I 10/

10 REFNR:34846 Gravemelding Maurnes Rambøll AS Torfinn Krey I 13/ REFNR:34857 SV: Krav etter feil i strømn... Vesterålskraft bredbånd AS Karen Sofie NicolaysenI 13/ Purring - Undersøkelse om miljøvernutgif... Statistisk sentralbyrå Gøran Olsen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Staven Grus AS Ola Pedersen I 13/ Melding om graving Sortland kommune Kjetil Albrektsen I 13/ REFNR:34734 SV: Prekvalifisering grave e... TT Maskin og Transport AS Ola Pedersen I 11/ REFNR:34699 Prekvalifisering av entrepre... Marvin Hansen Ola Pedersen I 11/ Infoskriv ETØ 5/2013: Informasjon om kon... NVE Erik Buset I 08/ Forespørsel om fremføring av strøm Per Aage Røe Olafsen Camilla Telnes I 13/ Avtale om kjøp av utstyr og disposisjons... Qualisoft AS Anita White Olsen I 10/ VS: Strømstans Geir Frantzen Katrine Haug Pettersen I 13/ VS: Strømstans Geir Frantzen Katrine Haug Pettersen I 13/ Varsel om inntektsramme for 2014 NVE Erik Buset I 13/ Tiltak innenfor kraftforsyning og forhol... Nordland fylkeskommune Trond Løkke I 12/ REFNR:34569 Søknad om fremføring av strø... Per Ivar Andersen Camilla Telnes I 13/ REFNR:34552 Søknad om fremføring av strø... Fredrik Stoltz Camilla Telnes I 13/ rthsrths Telenor Norge AS Torbjørn Åsbakk U 13/ FoU forhåndstilsagn 2014 til 2017 (RENs... Ren AS Torfinn Krey I 09/ Søknad om fremføring av strøm Fredrik Stoltz Camilla Telnes I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Øksnes Entreprenør Eiendom AS Ola Pedersen I 13/ Høring: Tildeling av veinavn langs fylke... Sortland kommune Trond Løkke I 08/ Retur av tinglyste dokumenter - Statens kartverk Trond Løkke I 08/ Skademelding vedr. skadenr ,38,... Erik Buset U 08/ NTE Energiutvikling blir en del av Multi... NTE Entreprenør AS Erik Buset I 09/ Søknad om ytterligere dispensasjon til 2... Karen Sofie NicolaysenI 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Snekkarlaget AS Torfinn Krey I 13/ Nettilknytningsavtale i retur -Tormod H... Tormod Olsen Torfinn Krey I 13/ Tilsynsplan Tilbakemelding Direktoratet for samfunnssikkerhet og Kurt be... Klaussen I 13/ Søknad om anleggskonsesjon - Kabling av... Statnett SF U 13/ REFNR:34273 Gnr. 15, bnr Melding... Sortland kommune Halvard Pettersen I 13/ REFNR:34289 Mørke gatelys uke 45 - arbei... Sortland kommune Rolf Tore Starheim I 09/ SAP Business Objects - vedlikeholdsavtal... Vesterålskraft Nett AS Erik Buset I 10/

11 Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Gustav Nilsen Camilla Telnes I 13/ Opplysninger om strømleveranser til utva... Katrine Haug Pettersen I 13/ Søknad om betalingsutsettelse - Helge Ja... Nav Øksnes Liv T. Almli I 08/ Retur tinglyst dokument - gnr13/bnr1 i... Statens kartverk Trond Løkke I 11/ REFNR:34192 Søknad om fornyelse av vår p... Henriksen maskinstasjon AS Ola Pedersen I 11/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Heidi Holmøy Rolf Ingar Jenssen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Heidi Holmøy Rolf Ingar Jenssen I 13/ REFNR:34144 Spons ungdomsbedriften Activ... Active Pages Torbjørn Åsbakk I 08/ Ny bil YU-43799, som skal forsikres - Ve... SVEIN ÅGE HANSEN Erik Buset U 08/ Begrenset høring Moelv kraftverk NVE Rolf Ingar Jenssen U 09/ Begrenset høring Moelv kraftverk NVE Rolf Ingar Jenssen I 09/ REFNR:34062 Tilkobling VK Øksnes... Øksnes Elektro AS Geir Steffensen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Marius Andreassen Camilla Telnes I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tor Einar Edvardsen Camilla Telnes I 13/ REFNR:33955 Boligområde - Langryggen II... Øksnes kommune Plan I 08/ Boligområde - Langryggen II - gnr62/ Øksnes kommune Plan I 08/ Invitasjon til regionalkraftsystemmøte f... Hålogaland Kraft AS Øistein Qvigstad Nilssen I 09/ Varsel om tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 12/ Grunnrettigheter for kabler Dagfinn Endresen Plan I 09/ Angående ny kabel og retur av underskrev... Line Olderskog Plan I 11/ REFNR:33900 sponsor søknad Svigermors Drøm Futsal Lag Stab I 13/ Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Plan I 08/ Krav om regressskadelidt/adresse: Veste... TrygVesta Forsikring Måle og avregne I 08/ Grunnrettigheter for kabler Solveig Olsberg Plan I 11/ Vedrørende søknad om legging av høyspent... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 13/ Kopi av brev til orientering - vedtak o... Statnett SF Kjetil Albrektsen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes Entrepenør AS Plan I 13/ Overtakelse av gatelys - Sandvikdalen -... Øksnes kommune Drift I 09/ Vedtak om dispensasjon fra veglovens byg... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 13/ / Ny søknad om fremføring a... Harald Berg Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Kurt Anker Hofsøy Plan I 13/ REFNR:33738 Feil på gatelys uke 43 Sortland kommune Drift I 09/

12 Gatelys - Strengelvåg - gjenpart av brev... Øksnes kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Harald Berg Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Bjørklundparkens venner Plan I 13/ Retur -avtale om nettilknytning - Øksnes... Øksnes kommune Plan I 13/ Vedrørende anleggskonsesjon - kabling av... Sametinget Plan I 08/ Opplysninger om gjeldsforhold og søknad... Nav Øksnes Kundeservice I 08/ Forespørsel på frekvensstyrt BFK Drift U 08/ Ny veileder for utarbeidelse av søknader... NVE Plan I 08/ REFNR:33560 Gatelys i Sjøgata, Sortland Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:33561 SV: Gatelys i Sjøgata, Sortl... Sortland kommune Vesterålskraft Nett U 09/ REFNR:33526 Arbeidsordre - utbedring Øve... Sortland kommune Drift I 09/ Eiendomsskattegrunnlag for skatteåret Skatteetaten Økonomi I 09/ REFNR:33533 Re: Arbeidsordre - utbedring... Sortland kommune Drift I 10/ Avtale om nettilknytning - Tommy Sundber... Tommy Sundberg Plan I 13/ Varsel om planoppstart på Klomyran Gnr/B... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:33437 Avtale om nettilknytning- Li... LIA Skåltofta AS Plan I 13/ REFNR:33431 Arbeidsoppdrag - feilsøk gat... Sortland kommune Drift I 09/ Skademelding vedr. skadenr ,37,... Økonomi U 08/ Høring - Endringer i avregningsforskrift... NVE Måle og avregne I 08/ Kulturminnefaglig uttalelse - kabling av... Nordland fylkeskommune Plan I 12/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Geir Høve Plan I 13/ Invitasjon til idèmyldringsmøte i forbin... NVE Drift I 13/ Tilsynsrapport -vedtak Frank Angell DLE I 12/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Elin Bjerke-Lindstrøm Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Kim Roger Berg Plan I 13/ Varsel om oppstart av arbeid med kraftsy... Hålogaland Kraft AS Plan I 13/ Forliksrådet i Sortland - Sak F Lensmannen i Sortland Måle og avregne I 08/ Vedtak om installasjon og drift av frekv... Statnett SF Drift I 13/ REFNR:32844 Prisforespørsel - oppretting... Sortland kommune Drift I 10/ REFNR: Johnny Nordgård Kundeservice I 13/ REFNR:33197 Mørke gatelys - utbedring/ar... Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:33223 GATELYS I SJØGATA Sortland Storsenter AS Drift I 09/

13 REFNR:33104 Delvis iverksettelse av reet... Sortland kommune Plan I 10/ Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Plan I 11/ Retur av underskrevet avtale om nettilkn... Jarle Meier Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Søknad om legging av kabel i Kvalsaukbru... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 08/ Søknad om utvidet dispensasjon/utsettels... Måle og avregne U 10/ Avtale om nettilknytning Svein-Arne Johansen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Holm og Lind Eiendom AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes kommune Plan I 13/ Signert avtale om nettilknytning Ole Lund Riber Plan I 13/ REFNR:33083 nybygg bolig Bjørn Willumsen Plan I 13/ Påkallingsvakt Egil Lian Drift U 13/ REFNR:33039 VS: Beskjed Sortland kommune Drift I 09/ Vedtak om avskilting - YU Statens vegvesen Stab I 10/ Varsel om avskilting - YU Statens vegvesen Stab I 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Dag Reinholdtsen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Mikal Stavøy Plan I 13/ Klage på vedtak om inntektsramme for Olje- og energidepartementet Økonomi I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Jørn og Marit Fensbekk Drift I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Ingrid Karoline Ovesen Plan I 13/ REFNR:32916 Arbeidsordre gatelys Europri... Sortland kommune Drift I 09/ Tariffunderlag for utleie av R8 anlegg i... Statnett Økonomi I 08/ REFNR:32892 Mørke gatelys Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:32896 Skadet gatelys ved Europris... Sortland kommune Drift I 09/ Kontrakt - salg av "Jernhest" Gunnar Harry Hanssen Stab I 10/ REFNR:32873 Angående el-tilsyn Dan Roger Solhaug DLE I 13/ Informasjon om kurs i informasjonssikker... NVE Drift I 13/ AUS arbeid i Norge, invitasjon til fagda... Ren AS Drift I 09/ Søknad om tilknytning Magdalena Rauk Plan I 13/ REFNR:32844 Prisforespørsel - oppretting... Sortland kommune Plan I 10/

14 REFNR:32766 Feil på gatelys - Sortland k... Sortland kommune Drift I 09/ Skademelding skadenr ,36, YU Økonomi U 08/ Høring - Endringer i forskrift nr. 302 o... NVE Plan I 08/ REFNR:32732 Utplassering (PTF) Nordland fylkeskommune Drift I 09/ REFNR:32689 Fylkesrådet i Nordland invit... Fylkesmannen i Nordland Drift I 10/ Avtale om nettilknytning - Øksnes Boligs... Øksnes boligstiftelse Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Ole Lund Riber Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Tommy Sundberg Plan I 13/ Ad tvist om lys i lavspentstolpe på gnr2... Leif Harald Wollvik Drift I 13/ Orientering om data som skal benyttes i... NVE Økonomi I 13/ Økning av avgifter Tekla Oyj Plan I 09/ Økonomisk støtte til innspilling av CD Bø og Malnes menighet Stab I 08/ Redegjørelse - Per Sten Andersen Wikborg, Rein & Co Kundeservice I 11/ Forslag til reguleringsplan for fv.82 Ho... Statens vegvesen Plan I 13/ Retur av nabovarsel Dagny Helene Andersen Teigen Plan I 13/ VS: Mørke veilys i Spjutvika Sortland kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Norkring AS Plan I 13/ Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Stian Edvardsen Nilsen Plan I 13/ Norge digitalt - samarbeidet i Nordland... Statens kartverk Plan I 09/ / REFNR:32376 ang: Gårds nr... Bjørnar Lind AS Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Frode Pettersen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Svein-Arne Johansen Plan I 13/ REFNR:32512 VS: Fremføring av strøm gnr... Indre Eidsfjord Grendelag SA Plan I 13/ Kopi av brev til Trollfjord kraft AS - V... Statnett Plan I 09/ Bekreftelse på mottatt melding fra offen... Vesterålen barnevern Kundeservice I 10/ SV: Prioriteringsliste Eli-Annie Marthinussen Drift U 13/ REFNR:32376 ang: Gårds nr 81 og Bruksnr... Bjørnar Lind AS Plan I 13/ Vedtak om opplysningsplikt - Undersøkels... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ / Ny søknad om fremføring a... Steinar Skånhaug Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Jarle Meier Plan I 13/ Oppsigelse av bredbåndskontrakt Kim-Robin Berntsen Kundeservice I 13/

15 Vedørende faktura fra Vesterålskra... Økonomi U 08/ Mørke veilys i Spjutvika Sortland kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes boligstiftelse Plan I 13/ Retur av tinglyst dokument - gnr62/bnr2... Statens kartverk Plan I 11/ Signert avtale i retur - Bjørg og Arnold... Bjørg Larsen Aalmo Plan I 13/ REFNR:32234 Mørke gatelys - fylkesveien... Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:32237 Pro-LAN Stig-Håvard Steffenhaugen Stab I 09/ / Ny søknad om fremføring av... Plan U 13/ Rammeavtale om leie av maskiner og utsty... Vesterålskraft Produksjon AS Stab I 12/ REFNR:32185 Varsel om regulering av Marg... Sortland boligstiftelse Plan I 13/ Regress - skade hos Solhild Annie Kristi... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ / REFNR: Bjørnar Lind AS Plan U 13/ REFNR:32144 Anleggsbidrag El.entr. Arne H. Johansen AS Plan I 13/ Forespørsel om strømbrudd i Sigerfjord Anna Pettersen Vesterålskraft Nett U 13/ Premiesatser i pensjonsordningen 2014 Kommunal Landspensjonskasse Økonomi I 08/ REFNR: Bjørnar Lind AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm mottatt Eidsfjord Sjøfarm AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm mottatt Magne Albrigtsen Plan I 13/ / REFNR:31857 Start avmålte... Sortland kommune Drift U 09/ skannet vedlegg Ole Åsheim Plan I 13/ skannet vedlegg May-Britt Stavseng Plan I 13/ REFNR:31918 Bestilling omlegging strømin... Bygg og Anleggsplan AS Plan I 13/ REFNR:31857 Start avmålte gatelys - Sort... Sortland kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Britt Lindqvist Plan I 13/ / REFNR:31653 Energiskolene-... Energiskolene Naturfagsenteret - UIOPlan U 08/ Kritiske problemer med radiokommunikasjo... Post- og teletilsynet Måle og avregne U 10/ Skademelding vedr. skadenr ,34,... Økonomi U 08/ Skademelding vedr. skadenr ,35,... Økonomi U 08/ Søknad om avgraving av Fv. 913 for leggi... Statens vegvesen Drift I 08/ REFNR:31642 Pøbelprosjektet trenger støt... Pøbelprosjektet AS Stab I 08/ REFNR:31653 Energiskolene- Naturfagsente... Energiskolene Naturfagsenteret - UIOPlan I 08/ / Ny søknad om fremføring a... Osvald K. Andreassen Plan U 13/

16 13/ Ny søknad om fremføring a... Odne Andreassen Plan U 13/ REFNR:31645 Fremføring av strøm gnr Indre Eidsfjord Grendelag SA Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Britt Boutros Gali Plan I 13/ AD Eiendomsutvikling Nor AS, dets konkur... Advokatene Aga, Eidnes, Hammervik Kundeservice & Skip... I 11/ / Ny søknad om fremføring av... Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Michelle Edelman Plan I 13/ SV: REFNR:31395 Henvendelse fra KundeWeb... Bodil Kokvik Plan U 13/ Vesterålen Turlag 25 år. Vesterålen Turlag Stab I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Gudmund Nymoen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Kenneth Berg Plan I 13/ Erstatning for graveskader på gbnr 76/13... Kurt Karlsen Plan U 13/ REFNR:29567 Forespørsel om revidert kost... Sortland kommune Plan I 10/ REFNR:31395 Henvendelse fra KundeWeb: Ko... Bodil Kokvik Plan I 13/ Reguleringsplan Ringstad Plan U 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Osvald K. Andreassen Plan I 13/ REFNR:31537 VS: Gravemelding Kleiva barn... Tojo AS Plan I 13/ Regress - skade hos Solhild Annie Krist... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ VS: Kostnadsoverslag på fremføring av st... Bjørg Larsen Aalmo Plan I 13/ Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Steinar Skånhaug Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Roy Andersen Plan I 13/ REFNR:31402 Skade etter malejobb. Daniel Andreassen Drift I 13/ REFNR:31399 Krav etter feil i strømnette... Vesterålskraft bredbånd AS Måle og avregne I 13/ / REFNR:31086 Forespørsel o... Plan U 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Kenneth Angell Plan I 13/ Grunnrettigheter for kabler Kjetil Remme Plan I 11/ / Krav om erstatning for utk... Ottmar Brun Måle og avregne U 13/ REFNR:31307 Purring - ikke svar fra vest... Ottmar Brun Måle og avregne I 08/ AD Eiendomsutvikling Nor AS, dets konkur... Advokatene Aga, Eidnes, Hammervik Kundeservice & Skip... I 11/ Grunnrettigheter for kabler Erling Remme Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Linda Remme Storvold Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Geir Johnsen Plan I 11/

17 Grunnrettigheter for kabler Geir Johnsen Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Solfrid Charlotte Hansen Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Wenche Wold Plan I 11/ VS: Ny søknad om fremføring av strøm mot... Kangkat-Arwut Ratchadaporn Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Ove Aalo Plan I 13/ Grunnrettigheter Solbjørg Remme Plan I 11/ REFNR:31152 Problemer med lav spenning Gunnar Walnum Drift I 08/ REFNR:31170 Varsel om rakettkampanje fra... Statnett Regionalsentral Drift I 08/ Grunnrettigheter for kabler Torill Johansen Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Rita Pedersen Plan I 11/ Tilbakemelding - Rapport for 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Alexander Larsen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt LIA Skåltofta AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Arnt-Hugo Nilsen Plan I 13/ REFNR:31086 Forespørsel om merking av lu... Luftfartstilsynet Plan I 08/ REFNR:30985 Kunngjøring av reguleringspl... Sortland kommune Plan I 13/ REFNR:30986 Kunngjøring av reguleringspl... Sortland kommune Plan I 13/ NVEs oppfølging av den sårbare forsyning... NVE Drift I 08/ Regional samvirkeøvelse i Lofotregionen... NVE Drift I 08/ Grunnrettigheter for kabler Irene Nilsen Plan I 11/ Områderegulering Kjempenhøy Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 13/ Områderegulering- Kjempenhøy Sortland kommune Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Sortland boligstiftelse Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Tor Hovden Plan I 13/ Kostnadsoverslag på fremføring av strøm Bjørg Larsen Aalmo Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Frank Hanssen Plan I 13/ Krav om erstatning for utkobling av strø... Ottmar Brun Måle og avregne I 13/ Tilbakelevering etter endt leieperiode DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ REFNR:30976 Offentlig ettersyn - Forslag... Sortland kommune Plan I 13/ REFNR:30978 Områderegulering - Kjempenhø... Sortland kommune Plan I 13/ REFNR:30918 Utbedring av skadet gatelysl... Sortland kommune Drift I 09/ Oppsett av trafokiosk/nodehytte Eva Kornbakk Plan I 09/

18 13/ REFNR:30905 Strøm Emma Liljedal Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Emma Liljedal Plan I 13/ Vesterålskraft Nett AS - omgjøring av ve... NVE Måle og avregne I 10/ Gjelder melding om retting etter tilsyn... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 11/ REFNR:30905 Strøm Emma Liljedal Plan I 13/ Kvartalsvis investeringsstatistikk 3.kva... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 08/ Bekreftelse på mottatt melding fra offen... Vesterålen barnevern Kundeservice I 08/ / REFNR:30845 VS: Endringer... Plan U 09/ REFNR:30845 VS: Endringer på Ånstadblåhe... Nye Totalnett AS Plan I 09/ Retur av tinglyst dokument - gnr76/bnr72... Statens kartverk Plan I 11/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Tommy Nygård Plan I 13/ REFNR:30629 Rapport etter avtale Gullesf... Haneseth Elektroentreprenør DLE I 12/ Landsfinalen Melhus 27 juli 2013 Team Bulder og Brak Stab I 08/ skannet vedlegg Vesterålen barnevern Kundeservice I 10/ Avtale om deltakelse i og tilgang til in... Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet ASDrift I 10/ Linjetrase "Grunnvoll" Kurt Karlsen Plan I 13/

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato VS: informasjon om nærmeste transformato... erick.carlos.molina.cornejo@multiconsult... Plan U 09/00034 123 18.08.2014 2014-08-13 Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/00072

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/00027 38 20.01.2014 14/00002-2 - REFNR:35879 Lav spenning 22... Oddvar Antonsen Drift U 14/00002 5 19.01.2014 Pressemelding 'red@vol.no';'red@blv.no';'hjalmar@oksne...

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Dato Dok.type Tittel Forfatter Mappe

Dato Dok.type Tittel Forfatter Mappe 11.02.2013 10.02.2013 09.02.2013 08.02.2013 07.02.2013 E-post Ad: Best. prosj.nr. HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0085 LS 3516 Enebolig Oddva E-post Best. prosj.nr. HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0085 LS 3516

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014 Kristiansand Kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 20-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 201100188-27 Saksnummer rev. 40 A - JBT/NB/Grunnerverv Stor Oslo - Administrasjon jernbaneteknikk tbygging Øst hensetting /Else Mari Tveter 700 Inngående eksternt

Detaljer