Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato"

Transkript

1 Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/ / REFNR:35879 Lav spenning Oddvar Antonsen Drift U 14/ Pressemelding Drift U 13/ VS: Fasit fra Vesterålskraft Nett 2013 NVE Vesterålskraft Nett U 08/ Vedr. uregelmessigheter er i strømnettet... Advokatfirmaet Robertsen Drift I 14/ Bekreftelse på mottatt meldign fra offen... Vesterålen barnevern Kundeservice I 10/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66kV... NVE Vesterålskraft Nett I 12/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66 k... NVE Vesterålskraft Nett I 12/ Kvartalsvis investeringsstatistikk 1.kva... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 08/ REFNR:34963 Prisendring frå Enoro AS Måle og avregne I 09/ REFNR:35839 Klage faktura Tor Erling Nilssen Kundeservice I 14/ Leasing diverse biler DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ REFNR:35879 Lav spenning 220V Forøysæter... Oddvar Antonsen Drift I 14/ Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal... NVE Kundeservice I 08/ Vedr. Mikal Stavøy Steinlandsfjorden jan... Mikal Stavøy Plan U 13/ Mer-/mindreinntekt i sentral-, regional-... NVE Økonomi I 08/ REFNR:35731 Fwd: PREKVALIFISERING 2014 Brødrene Jobsen AS Plan I 11/ REFNR:35723 Mørke gatelys uke 51-uke Sortland kommune Drift I 09/ SV: Kulturminner - Nettselskapenes under... Trøim, Isa Plan U 12/ Vedtak om tvangsmulkt - Undersøkelse om... Statistisk sentralbyrå Drift I 12/ Orientering om vedtak om tvangsmulkt - U... Statistisk sentralbyrå Drift I 12/ Oversendelse av tilsynsrapport - Forhånd... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 12/ / VS: Vannforsyning paa San... Orreleik AS Plan U 08/ Driftsleder Halvard Pettersen Plan U 09/ Julegata 2013 Sortland Næringsforening Vesterålskraft Nett I 14/ REFNR:35654 Fw: søknad om nytt el.annleg... Bjørnar Lind AS Plan I 13/ Nettkart Strand - Sigerfjord, planstart... Plan U 14/ Orientering - Nye krav til klassifiserin... NVE Plan I 12/ Tilknytning av Ånstadblåheia Vindpark, 6... Nordkraft AS Plan I 09/ Informasjon vedrørende korrigering av fe... NVE Økonomi I 09/ Diverse konkursbo - oversikt Ro Sommernes Advokatfirma Da Kundeservice I 09/ REFNR:35456 Varsel om oppstart av reg.ar... Bygg og Anleggsplan AS Plan I 14/

2 Vedrørende omfordeling av inntektsrammer... NVE Økonomi I 13/ VS: Høring - forskrift om rapportering,... Energi Norge Plan I 10/ REFNR:35333 VS: gatelys uke 51 Sortland kommune Drift I 09/ FoU-bidrag i og forventninger for... Energi Norge Plan I 09/ Orientering om endringer i forskrift om... NVE Økonomi I 08/ VS: Vannforsyning paa Sandset Orreleik AS Plan I 08/ Prekvalifisering av entreprenør - Frank... Frank Olsen Plan I 11/ REFNR:35306 Mørke veilys uke 51 Sortland kommune Drift I 09/ Avtale logistikk/drift av lagertjenester... Bergård Amundsen Drift I 10/ Elektronisk rapportering av nettleie NVE Måle og avregne I 08/ Retur av undertegnet grunnrettighet - No... Nordtrafikk AS Plan I 11/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... May Ann Vottestad Plan I 13/ REFNR:35081 Nestenulykke Stig Are Pettersen Torbjørn Åsbakk I 08/ Retur av undertegnet grunnrettighet - No... Nordtrafikk AS I 11/ / Ny søknad om fremføring a... Øksnes Elektro AS Ola Pedersen U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Ola Pedersen U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Ola Pedersen U 13/ ØNy søknad om fremføring av strøm fra Øk... Øksnes kommune Torfinn Krey I 13/ REFNR:34936 Søknad om prekvalifisering f... Ottar Bergersen & Sønner AS Torfinn Krey I 11/ Oppstart av planarbeid langs FV939 - gan... Øksnes kommune Torfinn Krey I 08/ Høring - forskrift om rapportering, regi... Luftfartstilsynet Torfinn Krey I 10/ REFNR:34846 Gravemelding Maurnes Rambøll AS Torfinn Krey I 13/ REFNR:34857 SV: Krav etter feil i strømn... Vesterålskraft bredbånd AS Karen Sofie NicolaysenI 13/ Purring - Undersøkelse om miljøvernutgif... Statistisk sentralbyrå Gøran Olsen I 13/ Melding om graving Sortland kommune Kjetil Albrektsen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Staven Grus AS Ola Pedersen I 13/ REFNR:34734 SV: Prekvalifisering grave e... TT Maskin og Transport AS Ola Pedersen I 11/ REFNR:34699 Prekvalifisering av entrepre... Marvin Hansen Ola Pedersen I 11/ Forespørsel om fremføring av strøm Per Aage Røe Olafsen Camilla Telnes I 13/ Infoskriv ETØ 5/2013: Informasjon om kon... NVE Erik Buset I 08/ VS: Strømstans Geir Frantzen Katrine Haug Pettersen I 13/ Varsel om inntektsramme for 2014 NVE Erik Buset I 13/

3 VS: Strømstans Geir Frantzen Katrine Haug Pettersen I 13/ Avtale om kjøp av utstyr og disposisjons... Qualisoft AS Anita White Olsen I 10/ REFNR:34569 Søknad om fremføring av strø... Per Ivar Andersen Camilla Telnes I 13/ REFNR:34552 Søknad om fremføring av strø... Fredrik Stoltz Camilla Telnes I 13/ rthsrths Telenor Norge AS Torbjørn Åsbakk U 13/ Tiltak innenfor kraftforsyning og forhol... Nordland fylkeskommune Trond Løkke I 12/ Søknad om fremføring av strøm Fredrik Stoltz Camilla Telnes I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Øksnes Entreprenør Eiendom AS Ola Pedersen I 13/ FoU forhåndstilsagn 2014 til 2017 (RENs... Ren AS Torfinn Krey I 09/ Høring: Tildeling av veinavn langs fylke... Sortland kommune Trond Løkke I 08/ Retur av tinglyste dokumenter - Statens kartverk Trond Løkke I 08/ Skademelding vedr. skadenr ,38,... Erik Buset U 08/ Søknad om anleggskonsesjon - Kabling av... Statnett SF U 13/ REFNR:34273 Gnr. 15, bnr Melding... Sortland kommune Halvard Pettersen I 13/ NTE Energiutvikling blir en del av Multi... NTE Entreprenør AS Erik Buset I 09/ Søknad om ytterligere dispensasjon til 2... Karen Sofie NicolaysenI 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Snekkarlaget AS Torfinn Krey I 13/ Nettilknytningsavtale i retur -Tormod H... Tormod Olsen Torfinn Krey I 13/ Tilsynsplan Tilbakemelding Direktoratet for samfunnssikkerhet og Kurt be... Klaussen I 13/ REFNR:34289 Mørke gatelys uke 45 - arbei... Sortland kommune Rolf Tore Starheim I 09/ SAP Business Objects - vedlikeholdsavtal... Vesterålskraft Nett AS Erik Buset I 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Gustav Nilsen Camilla Telnes I 13/ Opplysninger om strømleveranser til utva... Katrine Haug Pettersen I 13/ REFNR:34192 Søknad om fornyelse av vår p... Henriksen maskinstasjon AS Ola Pedersen I 11/ Søknad om betalingsutsettelse - Helge Ja... Nav Øksnes Liv T. Almli I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Heidi Holmøy Rolf Ingar Jenssen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Heidi Holmøy Rolf Ingar Jenssen I 13/ Retur tinglyst dokument - gnr13/bnr1 i... Statens kartverk Trond Løkke I 11/ Begrenset høring Moelv kraftverk NVE Rolf Ingar Jenssen U 09/ REFNR:34144 Spons ungdomsbedriften Activ... Active Pages Torbjørn Åsbakk I 08/ Ny bil YU-43799, som skal forsikres - Ve... SVEIN ÅGE HANSEN Erik Buset U 08/ REFNR:34062 Tilkobling VK Øksnes... Øksnes Elektro AS Geir Steffensen I 13/

4 Begrenset høring Moelv kraftverk NVE Rolf Ingar Jenssen I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Marius Andreassen Camilla Telnes I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tor Einar Edvardsen Camilla Telnes I 13/ Invitasjon til regionalkraftsystemmøte f... Hålogaland Kraft AS Øistein Qvigstad Nilssen I 09/ Kopi av brev til orientering - vedtak o... Statnett SF Kjetil Albrektsen I 13/ REFNR:33955 Boligområde - Langryggen II... Øksnes kommune Plan I 08/ Varsel om tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 12/ Boligområde - Langryggen II - gnr62/ Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:33900 sponsor søknad Svigermors Drøm Futsal Lag Stab I 13/ Grunnrettigheter for kabler Dagfinn Endresen Plan I 09/ Angående ny kabel og retur av underskrev... Line Olderskog Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Solveig Olsberg Plan I 11/ Vedrørende søknad om legging av høyspent... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 13/ Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Plan I 08/ Krav om regressskadelidt/adresse: Veste... TrygVesta Forsikring Måle og avregne I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes Entrepenør AS Plan I 13/ / Ny søknad om fremføring a... Harald Berg Plan U 13/ Vedtak om dispensasjon fra veglovens byg... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 13/ Overtakelse av gatelys - Sandvikdalen -... Øksnes kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Kurt Anker Hofsøy Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Harald Berg Plan I 13/ REFNR:33738 Feil på gatelys uke 43 Sortland kommune Drift I 09/ Gatelys - Strengelvåg - gjenpart av brev... Øksnes kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Bjørklundparkens venner Plan I 13/ Retur -avtale om nettilknytning - Øksnes... Øksnes kommune Plan I 13/ Opplysninger om gjeldsforhold og søknad... Nav Øksnes Kundeservice I 08/ Vedrørende anleggskonsesjon - kabling av... Sametinget Plan I 08/ REFNR:33560 Gatelys i Sjøgata, Sortland Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:33561 SV: Gatelys i Sjøgata, Sortl... Sortland kommune Vesterålskraft Nett U 09/ REFNR:33526 Arbeidsordre - utbedring Øve... Sortland kommune Drift I 09/ Ny veileder for utarbeidelse av søknader... NVE Plan I 08/ Forespørsel på frekvensstyrt BFK Drift U 08/

5 Eiendomsskattegrunnlag for skatteåret Skatteetaten Økonomi I 09/ Avtale om nettilknytning - Tommy Sundber... Tommy Sundberg Plan I 13/ REFNR:33533 Re: Arbeidsordre - utbedring... Sortland kommune Drift I 10/ REFNR:33437 Avtale om nettilknytning- Li... LIA Skåltofta AS Plan I 13/ Varsel om planoppstart på Klomyran Gnr/B... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:33431 Arbeidsoppdrag - feilsøk gat... Sortland kommune Drift I 09/ Høring - Endringer i avregningsforskrift... NVE Måle og avregne I 08/ Skademelding vedr. skadenr ,37,... Økonomi U 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Geir Høve Plan I 13/ Invitasjon til idèmyldringsmøte i forbin... NVE Drift I 13/ Kulturminnefaglig uttalelse - kabling av... Nordland fylkeskommune Plan I 12/ Varsel om oppstart av arbeid med kraftsy... Hålogaland Kraft AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Elin Bjerke-Lindstrøm Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Kim Roger Berg Plan I 13/ Tilsynsrapport -vedtak Frank Angell DLE I 12/ Forliksrådet i Sortland - Sak F Lensmannen i Sortland Måle og avregne I 08/ Vedtak om installasjon og drift av frekv... Statnett SF Drift I 13/ REFNR: Johnny Nordgård Kundeservice I 13/ REFNR:32844 Prisforespørsel - oppretting... Sortland kommune Drift I 10/ REFNR:33197 Mørke gatelys - utbedring/ar... Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:33223 GATELYS I SJØGATA Sortland Storsenter AS Drift I 09/ REFNR:33104 Delvis iverksettelse av reet... Sortland kommune Plan I 10/ Retur av underskrevet avtale om nettilkn... Jarle Meier Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Plan I 11/ Avtale om nettilknytning Svein-Arne Johansen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Holm og Lind Eiendom AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes kommune Plan I 13/ REFNR:33083 nybygg bolig Bjørn Willumsen Plan I 13/ Søknad om utvidet dispensasjon/utsettels... Måle og avregne U 10/

6 Påkallingsvakt Egil Lian Drift U 13/ Signert avtale om nettilknytning Ole Lund Riber Plan I 13/ Søknad om legging av kabel i Kvalsaukbru... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 08/ REFNR:33039 VS: Beskjed Sortland kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Dag Reinholdtsen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Mikal Stavøy Plan I 13/ Vedtak om avskilting - YU Statens vegvesen Stab I 10/ Varsel om avskilting - YU Statens vegvesen Stab I 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Jørn og Marit Fensbekk Drift I 13/ Klage på vedtak om inntektsramme for Olje- og energidepartementet Økonomi I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Ingrid Karoline Ovesen Plan I 13/ REFNR:32916 Arbeidsordre gatelys Europri... Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:32892 Mørke gatelys Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:32873 Angående el-tilsyn Dan Roger Solhaug DLE I 13/ REFNR:32896 Skadet gatelys ved Europris... Sortland kommune Drift I 09/ Kontrakt - salg av "Jernhest" Gunnar Harry Hanssen Stab I 10/ Tariffunderlag for utleie av R8 anlegg i... Statnett Økonomi I 08/ Informasjon om kurs i informasjonssikker... NVE Drift I 13/ Søknad om tilknytning Magdalena Rauk Plan I 13/ AUS arbeid i Norge, invitasjon til fagda... Ren AS Drift I 09/ REFNR:32844 Prisforespørsel - oppretting... Sortland kommune Plan I 10/ REFNR:32766 Feil på gatelys - Sortland k... Sortland kommune Drift I 09/ Skademelding skadenr ,36, YU Økonomi U 08/ REFNR:32732 Utplassering (PTF) Nordland fylkeskommune Drift I 09/ Høring - Endringer i forskrift nr. 302 o... NVE Plan I 08/ Orientering om data som skal benyttes i... NVE Økonomi I 13/ Avtale om nettilknytning - Øksnes Boligs... Øksnes boligstiftelse Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Ole Lund Riber Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Tommy Sundberg Plan I 13/ Ad tvist om lys i lavspentstolpe på gnr2... Leif Harald Wollvik Drift I 13/ REFNR:32689 Fylkesrådet i Nordland invit... Fylkesmannen i Nordland Drift I 10/ Økning av avgifter Tekla Oyj Plan I 09/

7 Redegjørelse - Per Sten Andersen Wikborg, Rein & Co Kundeservice I 11/ Økonomisk støtte til innspilling av CD Bø og Malnes menighet Stab I 08/ Forslag til reguleringsplan for fv.82 Ho... Statens vegvesen Plan I 13/ Retur av nabovarsel Dagny Helene Andersen Teigen Plan I 13/ VS: Mørke veilys i Spjutvika Sortland kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Norkring AS Plan I 13/ Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Stian Edvardsen Nilsen Plan I 13/ / REFNR:32376 ang: Gårds nr... Bjørnar Lind AS Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Frode Pettersen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Svein-Arne Johansen Plan I 13/ REFNR:32512 VS: Fremføring av strøm gnr... Indre Eidsfjord Grendelag SA Plan I 13/ Norge digitalt - samarbeidet i Nordland... Statens kartverk Plan I 09/ Kopi av brev til Trollfjord kraft AS - V... Statnett Plan I 09/ Bekreftelse på mottatt melding fra offen... Vesterålen barnevern Kundeservice I 10/ SV: Prioriteringsliste Eli-Annie Marthinussen Drift U 13/ REFNR:32376 ang: Gårds nr 81 og Bruksnr... Bjørnar Lind AS Plan I 13/ Vedtak om opplysningsplikt - Undersøkels... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ / Ny søknad om fremføring a... Steinar Skånhaug Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Jarle Meier Plan I 13/ Oppsigelse av bredbåndskontrakt Kim-Robin Berntsen Kundeservice I 13/ Vedørende faktura fra Vesterålskra... Økonomi U 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes boligstiftelse Plan I 13/ Mørke veilys i Spjutvika Sortland kommune Drift I 09/ Signert avtale i retur - Bjørg og Arnold... Bjørg Larsen Aalmo Plan I 13/ Retur av tinglyst dokument - gnr62/bnr2... Statens kartverk Plan I 11/ / Ny søknad om fremføring av... Plan U 13/ REFNR:32234 Mørke gatelys - fylkesveien... Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:32237 Pro-LAN Stig-Håvard Steffenhaugen Stab I 09/ REFNR:32185 Varsel om regulering av Marg... Sortland boligstiftelse Plan I 13/ Rammeavtale om leie av maskiner og utsty... Vesterålskraft Produksjon AS Stab I 12/ / REFNR: Bjørnar Lind AS Plan U 13/

8 Regress - skade hos Solhild Annie Kristi... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Forespørsel om strømbrudd i Sigerfjord Anna Pettersen Vesterålskraft Nett U 13/ REFNR:32144 Anleggsbidrag El.entr. Arne H. Johansen AS Plan I 13/ Premiesatser i pensjonsordningen 2014 Kommunal Landspensjonskasse Økonomi I 08/ REFNR: Bjørnar Lind AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm mottatt Eidsfjord Sjøfarm AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm mottatt Magne Albrigtsen Plan I 13/ / REFNR:31857 Start avmålte... Sortland kommune Drift U 09/ skannet vedlegg Ole Åsheim Plan I 13/ skannet vedlegg May-Britt Stavseng Plan I 13/ REFNR:31918 Bestilling omlegging strømin... Bygg og Anleggsplan AS Plan I 13/ REFNR:31857 Start avmålte gatelys - Sort... Sortland kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Britt Lindqvist Plan I 13/ / REFNR:31653 Energiskolene-... Energiskolene Naturfagsenteret - UIOPlan U 08/ Kritiske problemer med radiokommunikasjo... Post- og teletilsynet Måle og avregne U 10/ Skademelding vedr. skadenr ,34,... Økonomi U 08/ Skademelding vedr. skadenr ,35,... Økonomi U 08/ / Ny søknad om fremføring a... Osvald K. Andreassen Plan U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Odne Andreassen Plan U 13/ REFNR:31645 Fremføring av strøm gnr Indre Eidsfjord Grendelag SA Plan I 13/ REFNR:31642 Pøbelprosjektet trenger støt... Pøbelprosjektet AS Stab I 08/ REFNR:31653 Energiskolene- Naturfagsente... Energiskolene Naturfagsenteret - UIOPlan I 08/ Søknad om avgraving av Fv. 913 for leggi... Statens vegvesen Drift I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Britt Boutros Gali Plan I 13/ / Ny søknad om fremføring av... Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Michelle Edelman Plan I 13/ AD Eiendomsutvikling Nor AS, dets konkur... Advokatene Aga, Eidnes, Hammervik Kundeservice & Skip... I 11/ SV: REFNR:31395 Henvendelse fra KundeWeb... Bodil Kokvik Plan U 13/ Vesterålen Turlag 25 år. Vesterålen Turlag Stab I 08/ Erstatning for graveskader på gbnr 76/13... Kurt Karlsen Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Gudmund Nymoen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Kenneth Berg Plan I 13/

9 REFNR:29567 Forespørsel om revidert kost... Sortland kommune Plan I 10/ REFNR:31395 Henvendelse fra KundeWeb: Ko... Bodil Kokvik Plan I 13/ Reguleringsplan Ringstad Plan U 08/ REFNR:31537 VS: Gravemelding Kleiva barn... Tojo AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Osvald K. Andreassen Plan I 13/ Regress - skade hos Solhild Annie Krist... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ VS: Kostnadsoverslag på fremføring av st... Bjørg Larsen Aalmo Plan I 13/ Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ REFNR:31402 Skade etter malejobb. Daniel Andreassen Drift I 13/ REFNR:31399 Krav etter feil i strømnette... Vesterålskraft bredbånd AS Måle og avregne I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Steinar Skånhaug Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Roy Andersen Plan I 13/ / REFNR:31086 Forespørsel o... Plan U 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Kenneth Angell Plan I 13/ Grunnrettigheter for kabler Kjetil Remme Plan I 11/ / Krav om erstatning for utk... Ottmar Brun Måle og avregne U 13/ REFNR:31307 Purring - ikke svar fra vest... Ottmar Brun Måle og avregne I 08/ AD Eiendomsutvikling Nor AS, dets konkur... Advokatene Aga, Eidnes, Hammervik Kundeservice & Skip... I 11/ VS: Ny søknad om fremføring av strøm mot... Kangkat-Arwut Ratchadaporn Plan I 13/ Grunnrettigheter for kabler Erling Remme Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Linda Remme Storvold Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Geir Johnsen Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Geir Johnsen Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Solfrid Charlotte Hansen Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Wenche Wold Plan I 11/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Ove Aalo Plan I 13/ Grunnrettigheter Solbjørg Remme Plan I 11/ REFNR:31170 Varsel om rakettkampanje fra... Statnett Regionalsentral Drift I 08/ REFNR:31152 Problemer med lav spenning Gunnar Walnum Drift I 08/ Grunnrettigheter for kabler Torill Johansen Plan I 11/ Grunnrettigheter for kabler Rita Pedersen Plan I 11/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Alexander Larsen Plan I 13/

10 Ny søknad om fremføring av strøm mottatt LIA Skåltofta AS Plan I 13/ Tilbakemelding - Rapport for 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Arnt-Hugo Nilsen Plan I 13/ REFNR:30985 Kunngjøring av reguleringspl... Sortland kommune Plan I 13/ REFNR:30986 Kunngjøring av reguleringspl... Sortland kommune Plan I 13/ REFNR:31086 Forespørsel om merking av lu... Luftfartstilsynet Plan I 08/ Grunnrettigheter for kabler Irene Nilsen Plan I 11/ Områderegulering Kjempenhøy Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 13/ Områderegulering- Kjempenhøy Sortland kommune Plan I 13/ NVEs oppfølging av den sårbare forsyning... NVE Drift I 08/ Regional samvirkeøvelse i Lofotregionen... NVE Drift I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Sortland boligstiftelse Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Tor Hovden Plan I 13/ Kostnadsoverslag på fremføring av strøm Bjørg Larsen Aalmo Plan U 13/ Krav om erstatning for utkobling av strø... Ottmar Brun Måle og avregne I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Frank Hanssen Plan I 13/ Tilbakelevering etter endt leieperiode DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ REFNR:30976 Offentlig ettersyn - Forslag... Sortland kommune Plan I 13/ REFNR:30978 Områderegulering - Kjempenhø... Sortland kommune Plan I 13/ / REFNR:30905 Strøm Emma Liljedal Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Emma Liljedal Plan I 13/ Oppsett av trafokiosk/nodehytte Eva Kornbakk Plan I 09/ REFNR:30918 Utbedring av skadet gatelysl... Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:30905 Strøm Emma Liljedal Plan I 13/ Gjelder melding om retting etter tilsyn... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 11/ Vesterålskraft Nett AS - omgjøring av ve... NVE Måle og avregne I 10/ / REFNR:30845 VS: Endringer... Plan U 09/ REFNR:30845 VS: Endringer på Ånstadblåhe... Nye Totalnett AS Plan I 09/ Kvartalsvis investeringsstatistikk 3.kva... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 08/ Retur av tinglyst dokument - gnr76/bnr72... Statens kartverk Plan I 11/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Tommy Nygård Plan I 13/ Bekreftelse på mottatt melding fra offen... Vesterålen barnevern Kundeservice I 08/

11 REFNR:30629 Rapport etter avtale Gullesf... Haneseth Elektroentreprenør DLE I 12/ skannet vedlegg Vesterålen barnevern Kundeservice I 10/ Avtale om deltakelse i og tilgang til in... Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet ASDrift I 10/ Landsfinalen Melhus 27 juli 2013 Team Bulder og Brak Stab I 08/ Linjetrase "Grunnvoll" Kurt Karlsen Plan I 13/

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 -

Forsvarsbygg 16072012. Offentlig journal. Periode:11072012 - Offentlig journal Periode:11072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/04107-377 Dok.dato: 04072012 Grad: UO 2 Par.: 15, 1.1 U Til:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 -

Forsvarsbygg 11072012. Offentlig journal. Periode:06072012 - Offentlig journal Periode:06072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2005/00870-50 Dok.dato: 04072012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Advokat

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 -

Forsvarsbygg 29082012. Offentlig journal. Periode:22082012 - Offentlig journal Periode:22082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-101 Dok.dato: 07082012 Grad: U 0 Par.: I Fra: Malvik

Detaljer