Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato"

Transkript

1 VS: informasjon om nærmeste transformato... Plan U 09/ Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/ Fremlegging av tiltak, nettstasjon, gnr... Plan U 14/ Fremføring av strøm - Christe... Plan;Christer Seijboldt Måle og avregne U 13/ fremføring av strøm 2014 Tomm... Karen-Sofie Nicolaysen Plan I 13/ Fremføring av strøm 2014 Svei... Svein Atle Jensen Plan I 13/ Dispensasjon fra veglovens byggegrense f... Statens Vegvesen, Region Nord Drift I 13/ Elektro installasjon AS - Sortland ung.s... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 09/ Fremføring av strøm Håkon Gul... Plan;Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne U 13/ Angående rapportering, regist... Luftfartstilsynet Plan I 10/ Søknad til DSB om dispensasjon for å bru... Edith Stenkløv;Plan;Direktoratet for Plan sam... U 14/ / Oppfølging av p... Plan U 08/ Statens vegvesen - Rør gjenno... Statens vegvesen Plan I 14/ SV: Trekking av varsel om befaring, strø... Tor-Kristian Storvik Plan U 13/ / Krav om fjernin... HELP forsikring AS Plan U 14/ Skadre etter strømbrudd i Ny... Mari Lorange Måle og avregne I 14/ SV: Høringsbrev. Reguleringsendring APA... Jøran Evensen Plan U 14/ Kopi av brev til Staven Grus... Direktoratet for mineralforvaltning Plan I 14/ Kopi av brev til Staven Grus... Direktoratet for mineralforvaltning Plan I 14/ Kopi av brev til Staven Grus... Direktoratet for mineralforvaltning Plan I 14/ Krav om fjerning av jording p... HELP forsikring AS Plan I 14/ Utvidet frist_kunngjøring opps... Sortland kommune Plan I 14/ Risikovurdering - Bruk av brannrister so... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... U 14/ / Engasjementsbrev med stand... Geir Andreassen Vesterålskraft Nett U 14/ / Flytting av in... Edith Stenkløv Plan U 13/ Nve ber om at selskapet rede... NVE Vesterålskraft Nett I 13/ Dispensasjonssøknad for slukkefilter i t... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... U 14/ Høringsbrev. Reguleringsendr... Sveis & Maskinteknikk AS Plan I 14/ / Fremføring av s... Tonje Johnsen Plan U 13/ / Fremføring av... Myre Trelast AS Plan U 13/ / Fremføring av... Fritz Ludvigsen Plan U 13/ REFNR:40933 F orstyrrelser... Elvenesstrand Smolt AS Vesterålskraft Nett I 14/

2 REFNR:40970 Fremføring av str... Kåre Pettersen Vesterålskraft Nett I 13/ Kvartalsvis investeringsstat... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Nett I 08/ Høring - Endring i kontrollfo... Økonomi I 08/ Vedr. Heidi Holmøy Eidsfjord vest hovedh... Plan U 13/ Høring - Endringer i kontro... NVE Plan I 08/ Eiendomsskatt - Skatteseddel... Kvæfjord kommune Økonomi I 09/ Fremføring av strøm: Fritz L... Fritz Ludvigsen Plan I 13/ gang- og sykkelvei Sørvåg - A... Øksnes kommune Plan I 08/ Innspill til reguleringsplan for Hovden... Bø kommune Plan U 08/ Temp. oppgradering av 66kV linje Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ Fremføring av strøm: Sølvi Ha... Sølvi Hamansen Plan I 13/ Fremføring av strøm - Sterk k... Sterk kuling AS v/glenn Hansen Plan I 13/ NVE - Høring - NBS og Elhub... NVE Måle og avregne I 08/ Avtale om nettilknytning - Gu... Gustav Nilsen Plan I 13/ Grunnrettigheter for kabler -... Einar Alf Støversten Plan I 14/ Fremføring av strøm: Tonje Jo... Tonje Johnsen Plan I 13/ Fremføring av strøm: Myre T... Myre Trelast AS Plan I 13/ Fremføring av strøm: ABC El-m... ABC El-montasje AS Plan I 13/ Avtale om nettilknytning - Gu... Gustav Nilsen Vesterålskraft Nett I 13/ / SV: Forespørsel om strøm Elin Iversen Plan U 13/ Grunnrettigheter for kabler -... Einar Alf Støversten Vesterålskraft Nett I 14/ SV: Sender e-post: Rapport vedr kapasite... 'Tor Gunnar Evensen' Plan U 08/ SV: Sender e-post: Rapport vedr kapasite... Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ Purring: Fwd: REFNR: Gunnar Walnum Drift I 08/ Vedtak om idriftsettelse iht... Statnett SF Plan I 13/ Høring - Forslag til reguler... Bø kommune Plan I 08/ / Leiekontrakt Geir Lagesen Vesterålskraft Nett U 10/ Tilbakeføring av overskudd fo... Kommunal Landspensjonskasse Økonomi I 08/ Hytta på Sør-Rygge - tegninge... TakstTeam Vesterålen AS Vesterålskraft Nett I 14/ REFNR:40292 Kunngjøring oppst... Sortland kommune Plan I 14/ Kartverket -- kopi av dokumen... Statens kartverk Plan I 08/ Flytting av inntakskabel - T... Torstein Johansen Plan I 13/

3 REFNR:31152 Problemer med la... Gunnar Walnum Drift I 14/ Vedr. regresskrav - skade på... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ VS: E10 Hålogalandsvegen - kabler og led... Plan U 08/ Detaljregulering - gnr78/bnr... Øksnes kommune Plan I 08/ Vesterålskraft Nett AS - Oppg... NVE Plan I 08/ Fritak for leveringsplikt ti... Advokatfirma Freibu AS Drift I 14/ REFNR:40215 Spørsmål om kabel... Torunn Ulriksen Drift I 14/ VS: E10 Hålogalandsvegen - kabler og led... Plan U 08/ Detaljregulering - gnr78/bnr... Øksnes kommune Plan I 08/ Vesterålskraft Nett AS - Oppg... NVE Vesterålskraft Nett I 08/ Fritak for leveringsplikt ti... Advokatfirma Freibu AS Vesterålskraft Nett I 14/ / REFNR:38946 AVKLARING STRØ... DDJ Eiendom AS Plan U 13/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ Nytt strøminntak - REFNR: Hovden fiskeindustri AS Plan I 13/ VS: Forespørsel om møte/befaring? Halvard Pettersen;Karen-Sofie Nicolaysen... Drift U 14/ REFNR:40135 Elverhøy Sigerfjo... Bjørg Reinholdtsen Drift I 14/ REFNR:40069 Søknad om kompens... Ingrid Hokland Måle og avregne I 14/ SV: Forespørsel om møte/befaring? Eskild Freibu Drift U 14/ Vesterålskraft fremføring av... Geir Kristiansen Plan I 13/ Innkalling til ordinær genera... Full Rulle Golf & Bowling AS Økonomi I 13/ SV: SV: 13/ mail... Mette Caroline Strøksnes Plan U 13/ SV: kopi av brev til NVE vedr Ånstadblåh... Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ Søknad om kompensasjon ved st... Ranveig Røkenes Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Rauno Kaasik Måle og avregne I 14/ / mail fra Mett... Mette Caroline Strøksnes Plan U 13/ SV: 13/ mail fra... Mette Caroline Strøksnes Plan U 13/ Søknad om kompensasjon ved st... Aina Kristine Sørensen Måle og avregne I 14/ REFNR:39895 Vedr. nedtakelse... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 09/ Søknad om kompensasjon ved st... Kari Aas Måle og avregne I 14/ REFNR:39865 Fwd: Vesterålskr... Øksnes boligstiftelse Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved st... Per Arne Reinstad Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Danel Sillamaa Måle og avregne I 14/

4 Søknad om kompensasjon ved st... Oddmund Klophus Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Freddy Molund Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Hermod Bratland Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Knut Heen Hanssen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Oskar Johansen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Reinstad Grendehus Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Reinstad bedehus Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Karin Bunk Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Elsa Reinstad Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Rolf Søreng Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Per Arne Reinstad Måle og avregne I 14/ SV: Innføring av nettavregningsområder -... 'Avregning' Måle og avregne U 08/ SV: Erstatning etter strømbru... 'Thomas Gressnes' Måle og avregne U 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Freddy Molund Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Hermod Bratland Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Knut Heen Hanssen Måle og avregne I 14/ / Vesterålskraft fremføring... Bø kommune Plan U 13/ Retur av tinglyst dokument -... Statens kartverk Plan I 11/ Søknad om kompensasjon ved st... Elsa Reinstad Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Rolf Søreng Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Knut Lind Måle og avregne I 14/ / Søknad om kompe... Terje Sjøvoll Måle og avregne U 14/ / Søknad om kompensasjon ved... Karstein Johan Molund Måle og avregne U 14/ / Søknad om kompensasjon ved... Anita Hagen Måle og avregne U 14/ / Søknad om kompensasjon ved... Arild Reinstad Måle og avregne U 14/ / Søknad om kompensasjon ved... Svein Hansen Måle og avregne U 14/ Søknad om fremføring av strøm... Richard Østensen Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved st... Geir Ståle Breivik Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Terje Sjøvoll Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... John Ole Jakobsen Måle og avregne I 14/ Forespørsel om fremføring av... Jens Jensen Plan I 13/ Vesterålskraft Nett AS - svar... Øksnes kommune Plan I 08/

5 mail fra Mette Strøksnes Mette Caroline Strøksnes Plan I 13/ Klage vedrørende faktura Elklagenemda Måle og avregne I 08/ Søknad om kompensasjon ved st... Geir Ståle Breivik Vesterålskraft Nett I 14/ Sortland Havn-Ånstadsjøen havneavsnitt-k... Multiconsult Plan U 13/ SV: Sortland Havn-Ånstadsjøen havneavsni... Multiconsult Plan U 13/ SV: OBE14084 Vesterålskraft Trimble NIS... Aresjö Niklas Plan U 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Svein Hansen Vesterålskraft Nett I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... John Ole Jakobsen Vesterålskraft Nett I 14/ Vesterålskraft fremføring av strøm - Mol... Bø kommune Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Anita Hagen Vesterålskraft Nett I 14/ SV: SV: Tilsynsrapport DSB Strand, Rune Plan U 13/ Sortland Havn-Ånstadsjøen havneavsnitt-k... Multiconsult Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Karstein Johan Molund Vesterålskraft Nett I 14/ Berøringsspenninger i stasjon... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Vesterålskraft be... Nett I 09/ Vedrørende melding om retting... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Vesterålskraft be... Nett I 12/ SV: Avregning fra Gjensidige - Styreansv... Nygaard, Grete Økonomi U 08/ Tilkobling av strøm - Oppdret... Sametinget Vesterålskraft Nett I 13/ Sjøfossen Energi AS - Oriente... Sjøfossen energi Vesterålskraft Nett I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Arild Reinstad Vesterålskraft Nett I 14/ Driftsleder/driftsansvarlig foravarsanle... Eilertsen, Bernhard Plan U 13/ Sakkyndig Driftsleder Plan U 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Elly Thomassen Vesterålskraft Nett I 14/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Johan L. Høybakk Vesterålskraft Nett I 14/ Varsel om oppmålingsforretning - Kultur... Sortland kommune Plan I 14/ REFNR:39018 Byplan Sortland til høring o... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Bygge eller renovere - Mail fra Tre-Bo Tre-Bo AS Plan I 13/ Bygge eller renovere - Jim-Roger Anderse... Jim-Roger Andersen Plan I 13/ Bygge eller renovere - Kjell Håkon Jense... Kjell Håkon Jensen Plan I 13/ REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Plan I 13/ Vurdering styreansvarsforsikring - skift... Hansen, Svein Økonomi U 08/ REFNR:38917 Spørsmål ang elektrisk strøm... Elin Iversen Plan I 13/ Høring av søknad fra Staven Grus AS om d... Direktoratet for mineralforvaltning Plan I 08/

6 Høring og offentlig ettersyn - kommunepl... Kvæfjord kommune Plan I 08/ Bygge eller renovere - Jim-Roger Anderse... Jim-Roger Andersen Plan I 13/ Bygge eller renovere - Kjell Håkon Jense... Kjell Håkon Jensen Plan I 13/ REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/ Vurdering styreansvarsforsikring - skift... Hansen, Svein Økonomi U 08/ Forespørsel om fremføring av strøm Kyrre Brun Plan I 13/ REFNR:38917 Spørsmål ang elektrisk strøm... Elin Iversen Vesterålskraft Nett I 13/ REFNR:38846 Planprogram for Jennestad ut... Norwegian Graphite A/S Plan I 14/ VS: Leveringsfritak Finnseter Advokatfirmaet Nordia DA Drift U 14/ Høring og offentlig ettersyn - kommunepl... Kvæfjord kommune Plan I 08/ / REFNR:38104 VS: Vesterålsk... Odd-Eirik Vollen Plan U 13/ VS: REFNR:38666 Byplan Sortland til høri... Sortland kommune Plan I 08/ REFNR:38674 Innmelding og bekreftelse av... Statnett SF Plan I 09/ Svar på søknad om deling etter jordlover... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:38633 Offentlig ettersyn av planpr... Sortland kommune Plan I 14/ Grunnlag for antall stemmer på generalfo... Energi Norge Økonomi I 13/ Grunnlag for antall stemmer på generalfo... Energi Norge Økonomi I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Jenny Bernhofsen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Jøran Bernhofsen Måle og avregne I 14/ REFNR:38652 Offentlig ettersyn for regul... Sortland kommune Plan I 14/ REFNR:38644 Høring av forvaltningsplan f... Fylkesmannen i Nordland Plan I 08/ Innspill til reguleringsplan gangvei Sør... Øksnes kommune Plan U 08/ Manglende kontakt med måler nr Jorunn Bendiksen Kundeservice I 14/ Søknad om arrangementsstøttet til Nordom... Natur og ungdom Stab I 08/ Berøringsspenninger i stasjonsanlegg i r... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Partsbrev - Svar angående søknad om till... Øksnes kommune Plan I 08/ / VS: Avrevet kabel i Siger... Sortland kommune Drift U 09/ / VS: Nedramlet armatur i F... Sortland kommune Drift U 09/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagfinn Knutsen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Paula Rørnes Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagmar K. Knutsen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Pål Kristian Rørnes Måle og avregne I 14/

7 Reguleringsplan gang- og sykkelvei - Sør... Øksnes kommune Plan I 08/ / VS: Nedramlet armatur i F... Sortland kommune Drift U 09/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagfinn Knutsen Vesterålskraft Nett I 14/ Tilkobling av strøm - Oppdrettsanlegg i... Sametinget Plan I 13/ VS: Nedramlet armatur i Fjellvegen på St... Sortland kommune Drift I 09/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagmar K. Knutsen Vesterålskraft Nett I 14/ REFNR:38376 VS: anleggsnr ra... Per Rikard Olsen Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Svein Erik Nilsen Måle og avregne I 14/ Høring - Endringer i forskrift om energi... NVE Plan I 09/ Reguleringsplan gang- og sykkelvei - Sør... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Vesterålskraft Nett AS - Oppgradering av... NVE Plan I 14/ Søknad om fremføring av strøm til Eidsfj... Nordland fylkeskommune Plan I 12/ Høring - Endringer i forskrift om energi... NVE Plan I 08/ Hva skjer med tariffene i distribusjonsn... Energi Norge Måle og avregne I 09/ Invitasjon til kurs i reguleringsmodell... Energi Norge Økonomi I 09/ VS: Henvendelse fra en kunde Kontaktskje... Lisbeth Solnes Måle og avregne I 14/ SV: FRA NVE: Info om kurs angående infor... 'Gjerstad Nikoline Isabell' Drift U 14/ Beredskapsfolder VKN Drift U 13/ Revisors beretning til prosjektregnskap Ernst & Young AS Økonomi I 14/ REFNR:38095 VS: Vesterålskraft fremførin... Turid Hammerø Plan I 13/ REFNR:38094 VS: Vesterålskraft fremførin... Inger Robertsen Plan I 13/ REFNR:38096 VS: Vesterålskraft fremførin... Vivian Skog Plan I 13/ REFNR:38098 VS: Vesterålskraft fremførin... Norkring AS Plan I 13/ REFNR:38099 VS: Vesterålskraft fremførin... Hilda Isaksen Plan I 13/ REFNR:38100 VS: Vesterålskraft fremførin... Arnulf Torbjørnsen Plan I 13/ REFNR:38102 VS: Vesterålskraft fremførin... Norkring AS Plan I 13/ REFNR:38105 VS: Vesterålskraft fremførin... Leif O. Pettersen Plan I 13/ REFNR:38103 VS: Vesterålskraft fremførin... Dag R. Karlsen Plan I 13/ REFNR:38104 VS: Vesterålskraft fremførin... Odd-Eirik Vollen Plan I 13/ VS: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fr... ABB AS Plan I 10/ / REFNR:37845 VS: Scan from... Atle Hansen Plan U 13/ REFNR:37934 Varslingsplikt til Mattilsyn... Mattilsynet DK Vesterålen Kundeservice I 14/

8 Kostnadsoverslag nettilknytning Ørjan Steien Plan U 08/ REFNR:38024 Fwd: Strømskap Hovden - hytt... Tor Hovden Måle og avregne I 13/ Vedr regresskrav - skade hos/på gjenstan... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Regresskrav SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Tilbakelevering YU Nissan Navara DnB NOR Bank ASA Stab I 08/ VS: Ødelagt elektronisk utstyr grunnet s... Per Sandrup Moe Måle og avregne I 14/ SV: 14/ REFNR:35839 Klage faktu... Tor Erling Nilssen Drift U 14/ SV: SV: 14/ REFNR:35839 Klage f... Tor Erling Nilssen Drift U 14/ Ånstadblåheia vindpark nettilknytning Ørjan Steien Plan U 08/ SV: Skillebrytere 72,5 kv 'Jan Marthinussen' Plan U 08/ SV: Skillebrytere 72,5 kv 'Jan Marthinussen' Plan U 08/ kV brytere Plan U 08/ Pris tilknytning Ånstadblåheia Vindpark. Ørjan Steien Plan U 08/ Vedr. Oppmyre Camping, oppgradering av s... Oppmyre Camping Plan U 13/ SV: 2 stk 66kV Skillebtyrere Tor-Edvard Roll Plan U 08/ REFNR:37845 VS: Scan from a Xerox WorkCe... Atle Hansen Plan I 13/ Inforskriv ETØ 3/2014 Om økonomisk og te... NVE Økonomi I 08/ Inforskriv ETØ 3/2014 Om økonomisk og te... NVE Økonomi I 09/ Inforskriv ETØ 3/2014 Om økonomisk og te... NVE Økonomi I 12/ SV: 2 stk 66kV Skillebtyrere 'Tor-Edvard Roll' Plan U 08/ Gastelys Sortland kommune Drift I 09/ / REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/ REFNR:37738 Skade panelovn Børre Steiro Måle og avregne I 14/ Gatelys - kabelproblematikk Sortland kommune Drift I 09/ VS: Avrevet kabel i Sigerfjord Sortland kommune Drift I 09/ SV: Driftspenning 66kV nettet Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ SV: Utkast møtereferat VKN og VKV Ulf Ragnar Hanssen Plan U 08/ SV: Invitasjon til Øvelse Lofoten 23. ok... 'Larsen Ann-Kristin' Drift U 14/ Fos søknad Ørjan Steien Plan U 08/ SV: Utkast møtereferat VKN og VKV Ulf Ragnar Hanssen Plan U 08/ SV: lettlast Melrabben Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ REFNR:37658 Flytting av strømlinje/kabel Asbjørn Østingsen Plan I 13/

9 Innhenting av kortslutningsytelse fra an... Statnett SF Plan I 14/ stk 66kV Skillebtyrere Plan U 08/ VS: Utkast møtereferat VKN og VKV Halvard Pettersen Plan U 08/ Carport - div. dokumenter Sivilingeniør Bård Sørensen AS Vesterålskraft Nett I 13/ Carporter - byggemeldingen. Sivilingeniør Bård Sørensen AS Vesterålskraft Nett I 13/ Tegninger carport Sivilingeniør Bård Sørensen AS Vesterålskraft Nett I 13/ fremføring av strøm til Eidsfjord vestsi... Sametinget Plan U 13/ Kulturminner Eidsfjord vestsiden i Sortl... Plan U 13/ / REFNR:37061 Sponsormidler 2... Tretinddalen Skytterlag Stab U 14/ / REFNR:37131 Sponsormidler 2... Bø skytterlag Stab U 14/ / REFNR:37343 Søknad om spon... Sortland & omegn skiklubb Stab U 14/ / REFNR:37133 Søknad om spons... Glimts venner Stab U 14/ / REFNR:37118 Sponsormidler 2... Vesterålsrockeran Stab U 14/ / REFNR:37218 Søknad sponsorm... Sortland Taekwon-Do klubb Stab U 14/ / VS: søknad om sponsormidler Sortland barnekor Stab U 14/ / Søknad om sponsormidler Sortland turnforening Stab U 14/ / REFNR:37308 Sponsormidler... I.L. Nord-Sprint Stab U 14/ / REFNR:37312 Søknad om spon... Sortland Taekwon-Do klubb Stab U 14/ / REFNR:37298 søknad om spon... Sortland juniorkorps Stab U 14/ / REFNR:37283 Søknad sponsor... Myre turnforening Stab U 14/ / Søknad om sponsormidler Musikksamarbeidet i Vesterålen (MUSAM Stab U 14/ / REFNR:37331 Sponsormidler... Vesterålen RC-klubb Stab U 14/ / REFNR:37369 Søknad sponsor... Sortland orienteringslag Stab U 14/ / REFNR:37360 søknad om spon... Hålogaland Brass Stab U 14/ / REFNR:37358 Sponsormidler... Bjørklundparkens venner Stab U 14/ / REFNR:37310 Vedrørende Spon... Sortland sjakklubb Stab U 14/ / REFNR:37374 Søknad Sponsor... Sortland Jibbeklubb Stab U 14/ / REFNR:37322 Sponsormidler... Bø og Malnes menighet Stab U 14/ / REFNR:37328 Søknad om støt... Langøya Rideklubb Stab U 14/ / REFNR:37376 Søknad på Spon... Kjetil Mevik Stab U 14/ / REFNR:37373 Fwd: Søknad om... Nybrottsrekruttan Stab U 14/ / REFNR:37362 Sponsormidler... Sortland Idrettslag Stab U 14/

10 14/ REFNR:37357 Sponsormidler Strengelvåg Vel Stab U 14/ / REFNR:37342 Sponsormidler... Alsvåg Håndballklubb Stab U 14/ / REFNR:37361 Fwd: VS: spons... Sortland svømme- og Livredningsklubb Stab U 14/ / REFNR:37341 Søknad på spon... Bø IL/Bø gym og turn Stab U 14/ Avtale om Påkallingsvakt (alf.olaussen... Drift U 13/ Forsikring av ny båt i Vesterålskraft Pr... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 08/ Kvartal 18 - anleggsbidrag og endelig lø... Klausengruppen AS Plan U 13/ / Sak 1589 Kvæfjord kommune,... Hydrologiservice AS Plan U 09/ VS: Invitasjon til Øvelse Lofoten 23. ok... NVE Drift I 14/ Beredskapsmøte 7.mars Drift U 13/ Beredskapsmøte 7.mars U 13/ Beredskapsmøte 7.mars Drift U 13/ Regress- skade hnos Solhild Annie Kristi... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Bruk av IKT i næringslivet 2014, RA Statistisk sentralbyrå IT I 13/ VS: Presentasjon Ånstadblåheia Halvard Pettersen;Kjetil Albrektsen;Plan... U 08/ SV: Ånstadblåheia møte med Gjenomgang av... 'Tor Gunnar Evensen' Plan U 08/ REFNR:37322 Sponsormidler 2014 Bø og Malnes menighet Stab I 14/ REFNR:37328 Søknad om støtte til Langøya... Langøya Rideklubb Stab I 14/ REFNR:37376 Søknad på Sponsormidler Kjetil Mevik Stab I 14/ REFNR:37373 Fwd: Søknad om sponsormidler Nybrottsrekruttan Stab I 14/ REFNR:37362 Sponsormidler 2014 Sortland Idrettslag Stab I 14/ REFNR:37357 Sponsormidler Strengelvåg Vel Stab I 14/ REFNR:37343 Søknad om sponsormidler Sortland & omegn skiklubb Stab I 14/ REFNR:37342 Sponsormidler Alsvåg... Alsvåg Håndballklubb Stab I 14/ REFNR:37361 Fwd: VS: sponsormidler 2014 Sortland svømme- og Livredningsklubb Stab I 14/ REFNR:37341 Søknad på sponsormidler Bø IL/Bø gym og turn Stab I 14/ REFNR:37374 Søknad Sponsormidler 2014 Sortland Jibbeklubb Stab I 14/ REFNR:37310 Vedrørende Sponsormidler Sortland sjakklubb Stab I 14/ REFNR:37308 Sponsormidler 2014 I.L. Nord-Sprint Stab I 14/ REFNR:37312 Søknad om sponsormidler Sortland Taekwon-Do klubb Stab I 14/ REFNR:37298 søknad om sponsormidler 2014 Sortland juniorkorps Stab I 14/ REFNR:37283 Søknad sponsormidler. Myre turnforening Stab I 14/

11 REFNR:37316 Lærlingplasser Sommer Runar Smaaskjær Drift I 08/ Søknad om sponsormidler Musikksamarbeidet i Vesterålen (MUSAM) Stab I 14/ REFNR:37331 Sponsormidler 2014 Vesterålen RC-klubb Stab I 14/ REFNR:37369 Søknad sponsormidler 2014 Sortland orienteringslag Stab I 14/ REFNR:37360 søknad om sponsormidler Hålogaland Brass Stab I 14/ REFNR:37358 Sponsormidler 2014 Bjørklundparkens venner Stab I 14/ REFNR:37218 Søknad sponsormidler Sortland Taekwon-Do klubb Stab I 14/ VS: søknad om sponsormidler Sortland barnekor Stab I 14/ Søknad om sponsormidler Victoria Thelise Næss Stab I 14/ Sak 1589 Kvæfjord kommune, Eiendomsskatt... Hydrologiservice AS Plan I 09/ Søknad om sponsormidler Sortland turnforening Stab I 14/ REFNR:37061 Sponsormidler 2014 Øksnes Tretinddalen Skytterlag Stab I 14/ REFNR:37133 Søknad om sponsormidler 2014 Glimts venner Stab I 14/ REFNR:37118 Sponsormidler Vesterå... Vesterålsrockeran Stab I 14/ REFNR:37131 Sponsormidler 2014 Bø skytterlag Stab I 14/ REFNR:37053 Betaling og eierskap til sys... Statnett SF Plan I 13/ / REFNR:35879 Lav spenning Oddvar Antonsen Drift U 14/ / REFNR:35839 Klage faktura 1... Tor Erling Nilssen Drift U 14/ REFNR:36928 Søknad om fjerning av stolpe Sølve Nilsen Drift I 14/ Infoskriv ETØ 2/2014 Om økonomisk og tek... NVE Økonomi I 09/ Søknad om anleggskonsesjon for økt trans... Sametinget Plan I 14/ Vedtak om opplysningsplikt - Undersøkels... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Nett I 13/ SV: Årlig Beredskapsmøte Åsa Elvik Drift U 13/ SV: Årlig beredskapsmøte Just Hjalmar Johansen Drift U 13/ SV: Årlig beredskapsmøte Merete Hessen;Birger Bjørnstad;Eli-Annie... Drift U 13/ VS: Incident INC receipt con... Drift U 14/ REFNR:36788 SV: Industriområdet Kartenes... Vesterålskraft Nett AS Plan I 08/ SV: Årlig beredskapsmøte Birger Bjørnstad;Eli-Annie Marthinussen Drift U 13/ Faktura reparasjon gatelys Haugen Haugen Lysforening Drift I 14/ Gatelys arbeid Sortland kommune Sortland kommune Drift U 14/ Gatelys arbeid i Øksnes kommune Øksnes kommune Drift U 14/ Gatelys arbeid i Bø kommune Bø kommune Drift U 14/

12 Gatelys arbeid i Øksnes kommune Øksnes kommune Drift U 14/ Gatelys arbeid i Bø kommune Bø kommune Drift U 14/ Årlig Beredskapsmøte U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig Beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig Beredskapsmøte U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig Beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Prekvalifisering til Gatelysarbeid Elektro Installasjon AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid El-Team AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Øksnes Elektro AS Drift U 14/ Prekvalifisering til Gatelysarbeid Elektro Installasjon AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid El-Team AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Øksnes Elektro AS Drift U 14/ REFNR:36731 Industriområdet Karteneset o... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:36731 Industriområdet Karteneset o... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:36715 Gatelys Havnegata Sortland kommune Drift I 09/ Statistikk v elektriske anlegg pr Plan U 09/ REFNR:36650 Mørke gatelys uke 6 - utskif... Sortland kommune Drift I 09/ / REFNR:36493 Invitasjon bra... Nordland fylkeskommune Drift U 09/ / REFNR:36500 Sponsing av ba... Andenes turnforening Vesterålskraft Bredbånd U AS 08/ REFNR:36584 Kald vind gir varme til Narv... Nordkraft AS Vesterålskraft Produksjon I 09/00028 AS Kopi av brev til Nve Hovden fiskeindustri AS Vesterålskraft Produksjon I 14/00002 AS REFNR:36500 Sponsing av barneturnere. Andenes turnforening Stab I 08/ REFNR:36500 Sponsing av barneturnere. Andenes turnforening Stab I 08/ REFNR:36495 Strømledingen mellom Sørvåge... Øksnes kommune Drift I 08/ REFNR:36495 Strømledingen mellom Sørvåge... Øksnes kommune Drift I 08/ REFNR:36494 Purring. Kraftprisstatistikk... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Produksjon I 09/00056 AS

13 Vedtak om inntektsramme for 2013 NVE Økonomi I 12/ Vedtak om inntektsramme for 2013 NVE Økonomi I 12/ Pålegg om særskilt rapportering av netta... NVE Plan I 13/ Pålegg om særskilt rapportering av netta... NVE Plan I 13/ Brev til grunneierne på Melrabben Mikal Stavøy Plan U 14/ Brev til grunneierne på Melrabben Mikal Stavøy Plan U 14/ REFNR:36493 Invitasjon bransjemøte elekt... Nordland fylkeskommune Drift I 09/ Statistikk over elektriske anlegg pr Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Statistikk over elektriske anlegg pr Direktoratet for samfunnssikkerhet og Vesterålskraft be... Produksjon I 09/00056 AS Konsesjonskraft Q Mona Klæboe Vesterålskraft Produksjon U 10/00004 AS REFNR:36341 Oppsigelse av bredbånd Lars Godvik Vesterålskraft Bredbånd I AS 13/ Vesterålskraft - fremføring av strøm Odd-Eirik Vollen Plan I 13/ REFNR:36325 etablering måler - prisovers... Arnold Jensen Plan I 13/ Vesterålskraft - fremføring av strøm Odd-Eirik Vollen Plan I 13/ REFNR:36325 etablering måler - prisovers... Arnold Jensen Plan I 13/ Avslag på søknad om ny avkjørsel og avsl... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 14/ Avslag på søknad om ny avkjørsel og avsl... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 14/ Klage på vedtak Jimmi Lorentzen DLE I 14/ Klage på vedtak Jimmi Lorentzen DLE I 14/ Serviceavtale inkl Fgass datakjøler. Vesterålskraft AS U 09/ SV: Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Jan Marthinussen Drift U 14/ Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Drift U 14/ SV: Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Jan Marthinussen Drift U 14/ Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Drift U 14/ Orientering om rapporteringsplikt - avbr... NVE Drift I 08/ Feilfunksjon Melrabbe trinn 2 Drift U 14/ Feilfunksjon Melrabbe trinn 2 Drift U 14/ Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Økonomi I 14/ Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Økonomi I 14/ Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Plan I 08/ Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Vesterålskraft Produksjon I 08/00064 AS Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Plan I 10/

14 Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Plan I 10/ Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/ Vedr. uregelmessigheter er i strømnettet... Advokatfirmaet Robertsen Drift I 14/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66kV... NVE Plan I 12/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66 k... NVE Plan I 12/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66 k... NVE Plan I 12/ Kvartalsvis investeringsstatistikk 1.kva... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 08/ REFNR:35081 Nestenulykke Stig Are Pettersen Torbjørn Åsbakk I 08/ Retur av undertegnet grunnrettighet - No... Nordtrafikk AS I 11/ / Ny søknad om fremføring a... Øksnes Elektro AS Ola Pedersen U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Ola Pedersen U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Ola Pedersen U 13/ ØNy søknad om fremføring av strøm fra Øk... Øksnes kommune Torfinn Krey I 13/ Oppstart av planarbeid langs FV939 - gan... Øksnes kommune Torfinn Krey I 08/ REFNR:34936 Søknad om prekvalifisering f... Ottar Bergersen & Sønner AS Torfinn Krey I 11/ Høring - forskrift om rapportering, regi... Luftfartstilsynet Torfinn Krey I 10/ REFNR:34846 Gravemelding Maurnes Rambøll AS Torfinn Krey I 13/ REFNR:34857 SV: Krav etter feil i strømn... Vesterålskraft bredbånd AS Karen Sofie NicolaysenI 13/ Purring - Undersøkelse om miljøvernutgif... Statistisk sentralbyrå Gøran Olsen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Staven Grus AS Ola Pedersen I 13/ Melding om graving Sortland kommune Kjetil Albrektsen I 13/ REFNR:34734 SV: Prekvalifisering grave e... TT Maskin og Transport AS Ola Pedersen I 11/ REFNR:34699 Prekvalifisering av entrepre... Marvin Hansen Ola Pedersen I 11/ Infoskriv ETØ 5/2013: Informasjon om kon... NVE Erik Buset I 08/ Forespørsel om fremføring av strøm Per Aage Røe Olafsen Camilla Telnes I 13/ Avtale om kjøp av utstyr og disposisjons... Qualisoft AS Anita White Olsen I 10/ VS: Strømstans Geir Frantzen Katrine Haug Pettersen I 13/ VS: Strømstans Geir Frantzen Katrine Haug Pettersen I 13/ Varsel om inntektsramme for 2014 NVE Erik Buset I 13/ Tiltak innenfor kraftforsyning og forhol... Nordland fylkeskommune Trond Løkke I 12/ REFNR:34569 Søknad om fremføring av strø... Per Ivar Andersen Camilla Telnes I 13/ REFNR:34552 Søknad om fremføring av strø... Fredrik Stoltz Camilla Telnes I 13/

15 rthsrths Telenor Norge AS Torbjørn Åsbakk U 13/ FoU forhåndstilsagn 2014 til 2017 (RENs... Ren AS Torfinn Krey I 09/ Søknad om fremføring av strøm Fredrik Stoltz Camilla Telnes I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Øksnes Entreprenør Eiendom AS Ola Pedersen I 13/ Høring: Tildeling av veinavn langs fylke... Sortland kommune Trond Løkke I 08/ Retur av tinglyste dokumenter - Statens kartverk Trond Løkke I 08/ Skademelding vedr. skadenr ,38,... Erik Buset U 08/ NTE Energiutvikling blir en del av Multi... NTE Entreprenør AS Erik Buset I 09/ Søknad om ytterligere dispensasjon til 2... Karen Sofie NicolaysenI 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Snekkarlaget AS Torfinn Krey I 13/ Nettilknytningsavtale i retur -Tormod H... Tormod Olsen Torfinn Krey I 13/ Tilsynsplan Tilbakemelding Direktoratet for samfunnssikkerhet og Kurt be... Klaussen I 13/ Søknad om anleggskonsesjon - Kabling av... Statnett SF U 13/ REFNR:34273 Gnr. 15, bnr Melding... Sortland kommune Halvard Pettersen I 13/ REFNR:34289 Mørke gatelys uke 45 - arbei... Sortland kommune Rolf Tore Starheim I 09/ SAP Business Objects - vedlikeholdsavtal... Vesterålskraft Nett AS Erik Buset I 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Gustav Nilsen Camilla Telnes I 13/ Opplysninger om strømleveranser til utva... Katrine Haug Pettersen I 13/ Søknad om betalingsutsettelse - Helge Ja... Nav Øksnes Liv T. Almli I 08/ Retur tinglyst dokument - gnr13/bnr1 i... Statens kartverk Trond Løkke I 11/ REFNR:34192 Søknad om fornyelse av vår p... Henriksen maskinstasjon AS Ola Pedersen I 11/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Heidi Holmøy Rolf Ingar Jenssen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Heidi Holmøy Rolf Ingar Jenssen I 13/ REFNR:34144 Spons ungdomsbedriften Activ... Active Pages Torbjørn Åsbakk I 08/ Ny bil YU-43799, som skal forsikres - Ve... SVEIN ÅGE HANSEN Erik Buset U 08/ Begrenset høring Moelv kraftverk NVE Rolf Ingar Jenssen U 09/ Begrenset høring Moelv kraftverk NVE Rolf Ingar Jenssen I 09/ REFNR:34062 Tilkobling VK Øksnes... Øksnes Elektro AS Geir Steffensen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Marius Andreassen Camilla Telnes I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tor Einar Edvardsen Camilla Telnes I 13/ REFNR:33955 Boligområde - Langryggen II... Øksnes kommune Plan I 08/ Boligområde - Langryggen II - gnr62/ Øksnes kommune Plan I 08/

16 Invitasjon til regionalkraftsystemmøte f... Hålogaland Kraft AS Øistein Qvigstad Nilssen I 09/ Varsel om tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 12/ Grunnrettigheter for kabler Dagfinn Endresen Plan I 09/ Angående ny kabel og retur av underskrev... Line Olderskog Plan I 11/ REFNR:33900 sponsor søknad Svigermors Drøm Futsal Lag Stab I 13/ Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Plan I 08/ Krav om regressskadelidt/adresse: Veste... TrygVesta Forsikring Måle og avregne I 08/ Grunnrettigheter for kabler Solveig Olsberg Plan I 11/ Vedrørende søknad om legging av høyspent... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 13/ Kopi av brev til orientering - vedtak o... Statnett SF Kjetil Albrektsen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes Entrepenør AS Plan I 13/ Overtakelse av gatelys - Sandvikdalen -... Øksnes kommune Drift I 09/ Vedtak om dispensasjon fra veglovens byg... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 13/ / Ny søknad om fremføring a... Harald Berg Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Kurt Anker Hofsøy Plan I 13/ REFNR:33738 Feil på gatelys uke 43 Sortland kommune Drift I 09/ Gatelys - Strengelvåg - gjenpart av brev... Øksnes kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Harald Berg Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Bjørklundparkens venner Plan I 13/ Retur -avtale om nettilknytning - Øksnes... Øksnes kommune Plan I 13/ Vedrørende anleggskonsesjon - kabling av... Sametinget Plan I 08/ Opplysninger om gjeldsforhold og søknad... Nav Øksnes Kundeservice I 08/ Forespørsel på frekvensstyrt BFK Drift U 08/ Ny veileder for utarbeidelse av søknader... NVE Plan I 08/ REFNR:33560 Gatelys i Sjøgata, Sortland Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:33561 SV: Gatelys i Sjøgata, Sortl... Sortland kommune Vesterålskraft Nett U 09/ REFNR:33526 Arbeidsordre - utbedring Øve... Sortland kommune Drift I 09/ Eiendomsskattegrunnlag for skatteåret Skatteetaten Økonomi I 09/ REFNR:33533 Re: Arbeidsordre - utbedring... Sortland kommune Drift I 10/ Avtale om nettilknytning - Tommy Sundber... Tommy Sundberg Plan I 13/ Varsel om planoppstart på Klomyran Gnr/B... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:33437 Avtale om nettilknytning- Li... LIA Skåltofta AS Plan I 13/

17 REFNR:33431 Arbeidsoppdrag - feilsøk gat... Sortland kommune Drift I 09/ Skademelding vedr. skadenr ,37,... Økonomi U 08/ Høring - Endringer i avregningsforskrift... NVE Måle og avregne I 08/ Kulturminnefaglig uttalelse - kabling av... Nordland fylkeskommune Plan I 12/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Geir Høve Plan I 13/ Invitasjon til idèmyldringsmøte i forbin... NVE Drift I 13/ Tilsynsrapport -vedtak Frank Angell DLE I 12/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Elin Bjerke-Lindstrøm Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Kim Roger Berg Plan I 13/ Varsel om oppstart av arbeid med kraftsy... Hålogaland Kraft AS Plan I 13/ Forliksrådet i Sortland - Sak F Lensmannen i Sortland Måle og avregne I 08/ Vedtak om installasjon og drift av frekv... Statnett SF Drift I 13/ REFNR:32844 Prisforespørsel - oppretting... Sortland kommune Drift I 10/ REFNR: Johnny Nordgård Kundeservice I 13/ REFNR:33197 Mørke gatelys - utbedring/ar... Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:33223 GATELYS I SJØGATA Sortland Storsenter AS Drift I 09/ REFNR:33104 Delvis iverksettelse av reet... Sortland kommune Plan I 10/ Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Plan I 11/ Retur av underskrevet avtale om nettilkn... Jarle Meier Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Søknad om legging av kabel i Kvalsaukbru... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 08/ Søknad om utvidet dispensasjon/utsettels... Måle og avregne U 10/ Avtale om nettilknytning Svein-Arne Johansen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Holm og Lind Eiendom AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes kommune Plan I 13/ Signert avtale om nettilknytning Ole Lund Riber Plan I 13/ REFNR:33083 nybygg bolig Bjørn Willumsen Plan I 13/ Påkallingsvakt Egil Lian Drift U 13/ REFNR:33039 VS: Beskjed Sortland kommune Drift I 09/ Vedtak om avskilting - YU Statens vegvesen Stab I 10/

18 Varsel om avskilting - YU Statens vegvesen Stab I 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Dag Reinholdtsen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Mikal Stavøy Plan I 13/ Klage på vedtak om inntektsramme for Olje- og energidepartementet Økonomi I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Jørn og Marit Fensbekk Drift I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Ingrid Karoline Ovesen Plan I 13/ REFNR:32916 Arbeidsordre gatelys Europri... Sortland kommune Drift I 09/ Tariffunderlag for utleie av R8 anlegg i... Statnett Økonomi I 08/ REFNR:32892 Mørke gatelys Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:32896 Skadet gatelys ved Europris... Sortland kommune Drift I 09/ Kontrakt - salg av "Jernhest" Gunnar Harry Hanssen Stab I 10/ REFNR:32873 Angående el-tilsyn Dan Roger Solhaug DLE I 13/ Informasjon om kurs i informasjonssikker... NVE Drift I 13/ AUS arbeid i Norge, invitasjon til fagda... Ren AS Drift I 09/ Søknad om tilknytning Magdalena Rauk Plan I 13/ REFNR:32844 Prisforespørsel - oppretting... Sortland kommune Plan I 10/ REFNR:32766 Feil på gatelys - Sortland k... Sortland kommune Drift I 09/ Skademelding skadenr ,36, YU Økonomi U 08/ Høring - Endringer i forskrift nr. 302 o... NVE Plan I 08/ REFNR:32732 Utplassering (PTF) Nordland fylkeskommune Drift I 09/ REFNR:32689 Fylkesrådet i Nordland invit... Fylkesmannen i Nordland Drift I 10/ Avtale om nettilknytning - Øksnes Boligs... Øksnes boligstiftelse Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Ole Lund Riber Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Tommy Sundberg Plan I 13/ Ad tvist om lys i lavspentstolpe på gnr2... Leif Harald Wollvik Drift I 13/ Orientering om data som skal benyttes i... NVE Økonomi I 13/ Økning av avgifter Tekla Oyj Plan I 09/ Økonomisk støtte til innspilling av CD Bø og Malnes menighet Stab I 08/ Redegjørelse - Per Sten Andersen Wikborg, Rein & Co Kundeservice I 11/ Forslag til reguleringsplan for fv.82 Ho... Statens vegvesen Plan I 13/ Retur av nabovarsel Dagny Helene Andersen Teigen Plan I 13/ VS: Mørke veilys i Spjutvika Sortland kommune Drift I 09/

19 Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Norkring AS Plan I 13/ Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Stian Edvardsen Nilsen Plan I 13/ Norge digitalt - samarbeidet i Nordland... Statens kartverk Plan I 09/ / REFNR:32376 ang: Gårds nr... Bjørnar Lind AS Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Frode Pettersen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Svein-Arne Johansen Plan I 13/ REFNR:32512 VS: Fremføring av strøm gnr... Indre Eidsfjord Grendelag SA Plan I 13/ Kopi av brev til Trollfjord kraft AS - V... Statnett Plan I 09/ Bekreftelse på mottatt melding fra offen... Vesterålen barnevern Kundeservice I 10/ SV: Prioriteringsliste Eli-Annie Marthinussen Drift U 13/ REFNR:32376 ang: Gårds nr 81 og Bruksnr... Bjørnar Lind AS Plan I 13/ Vedtak om opplysningsplikt - Undersøkels... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ / Ny søknad om fremføring a... Steinar Skånhaug Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Jarle Meier Plan I 13/ Oppsigelse av bredbåndskontrakt Kim-Robin Berntsen Kundeservice I 13/ Vedørende faktura fra Vesterålskra... Økonomi U 08/ Mørke veilys i Spjutvika Sortland kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes boligstiftelse Plan I 13/ Retur av tinglyst dokument - gnr62/bnr2... Statens kartverk Plan I 11/ Signert avtale i retur - Bjørg og Arnold... Bjørg Larsen Aalmo Plan I 13/ REFNR:32234 Mørke gatelys - fylkesveien... Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:32237 Pro-LAN Stig-Håvard Steffenhaugen Stab I 09/ / Ny søknad om fremføring av... Plan U 13/ Rammeavtale om leie av maskiner og utsty... Vesterålskraft Produksjon AS Stab I 12/ REFNR:32185 Varsel om regulering av Marg... Sortland boligstiftelse Plan I 13/ Regress - skade hos Solhild Annie Kristi... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ / REFNR: Bjørnar Lind AS Plan U 13/ REFNR:32144 Anleggsbidrag El.entr. Arne H. Johansen AS Plan I 13/ Forespørsel om strømbrudd i Sigerfjord Anna Pettersen Vesterålskraft Nett U 13/ Premiesatser i pensjonsordningen 2014 Kommunal Landspensjonskasse Økonomi I 08/ REFNR: Bjørnar Lind AS Plan I 13/

20 Søknad om fremføring av strøm mottatt Eidsfjord Sjøfarm AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm mottatt Magne Albrigtsen Plan I 13/ / REFNR:31857 Start avmålte... Sortland kommune Drift U 09/ skannet vedlegg Ole Åsheim Plan I 13/ skannet vedlegg May-Britt Stavseng Plan I 13/ REFNR:31918 Bestilling omlegging strømin... Bygg og Anleggsplan AS Plan I 13/ REFNR:31857 Start avmålte gatelys - Sort... Sortland kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Britt Lindqvist Plan I 13/ / REFNR:31653 Energiskolene-... Energiskolene Naturfagsenteret - UIOPlan U 08/ Kritiske problemer med radiokommunikasjo... Post- og teletilsynet Måle og avregne U 10/ Skademelding vedr. skadenr ,34,... Økonomi U 08/ Skademelding vedr. skadenr ,35,... Økonomi U 08/ Søknad om avgraving av Fv. 913 for leggi... Statens vegvesen Drift I 08/ REFNR:31642 Pøbelprosjektet trenger støt... Pøbelprosjektet AS Stab I 08/ REFNR:31653 Energiskolene- Naturfagsente... Energiskolene Naturfagsenteret - UIOPlan I 08/ / Ny søknad om fremføring a... Osvald K. Andreassen Plan U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Odne Andreassen Plan U 13/ REFNR:31645 Fremføring av strøm gnr Indre Eidsfjord Grendelag SA Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Britt Boutros Gali Plan I 13/ AD Eiendomsutvikling Nor AS, dets konkur... Advokatene Aga, Eidnes, Hammervik Kundeservice & Skip... I 11/ / Ny søknad om fremføring av... Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Michelle Edelman Plan I 13/ SV: REFNR:31395 Henvendelse fra KundeWeb... Bodil Kokvik Plan U 13/ Vesterålen Turlag 25 år. Vesterålen Turlag Stab I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Gudmund Nymoen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Kenneth Berg Plan I 13/ Erstatning for graveskader på gbnr 76/13... Kurt Karlsen Plan U 13/ REFNR:29567 Forespørsel om revidert kost... Sortland kommune Plan I 10/ REFNR:31395 Henvendelse fra KundeWeb: Ko... Bodil Kokvik Plan I 13/ Reguleringsplan Ringstad Plan U 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Osvald K. Andreassen Plan I 13/ REFNR:31537 VS: Gravemelding Kleiva barn... Tojo AS Plan I 13/

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/00027 38 20.01.2014 14/00002-2 - REFNR:35879 Lav spenning 22... Oddvar Antonsen Drift U 14/00002 5 19.01.2014 Pressemelding 'red@vol.no';'red@blv.no';'hjalmar@oksne...

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00.

Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 3. etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 12.03.2009 kl. 15:00. Eventuelle forfall meldes til Grete Herwander, telefon 69305668 / 92863913 Varamedlemmer

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Dato Dok.type Tittel Forfatter Mappe

Dato Dok.type Tittel Forfatter Mappe 11.02.2013 10.02.2013 09.02.2013 08.02.2013 07.02.2013 E-post Ad: Best. prosj.nr. HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0085 LS 3516 Enebolig Oddva E-post Best. prosj.nr. HASTER Johnsen, Kurt 2013-KJ-0085 LS 3516

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014 Kristiansand Kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 20-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 201100188-27 Saksnummer rev. 40 A - JBT/NB/Grunnerverv Stor Oslo - Administrasjon jernbaneteknikk tbygging Øst hensetting /Else Mari Tveter 700 Inngående eksternt

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

velforbund Ny, mer lesevennlig utforming Nr. 1 mars 2008 Bli med til Bjørnelia side 14 15 Vår dame i Norges Velforbund side 2

velforbund Ny, mer lesevennlig utforming Nr. 1 mars 2008 Bli med til Bjørnelia side 14 15 Vår dame i Norges Velforbund side 2 Nesodden velforbund vestvendt villavel Bli med til Bjørnelia side 14 15 Ny, mer lesevennlig utforming Nr. 1 62. årgang Vår dame i Norges Velforbund side 2 Ordfører og kultursjef skriver side 3 Om frivillighet

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Vedlegg 3 Adresser grunneiere

Vedlegg 3 Adresser grunneiere Vedlegg 3 Adresser grunneiere Verneplan for Lofotodden nasjonalpark Moskenes kommune Antall grunneiere: 463 Knr Gnr BnrFnr/Snr Bruksnavn Navn Adresse, Postnr og Poststed 1874 1 1 0 0 kirkefjord ERNSTSEN

Detaljer