Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato"

Transkript

1 VS: informasjon om nærmeste transformato... Plan U 09/ Fremføring av strøm Arnfinn J... Arnfinn Jarle Hanssen Plan I 13/ Fremlegging av tiltak, nettstasjon, gnr... Plan U 14/ Fremføring av strøm - Christe... Plan;Christer Seijboldt Måle og avregne U 13/ fremføring av strøm 2014 Tomm... Karen-Sofie Nicolaysen Plan I 13/ Fremføring av strøm 2014 Svei... Svein Atle Jensen Plan I 13/ Dispensasjon fra veglovens byggegrense f... Statens Vegvesen, Region Nord Drift I 13/ Elektro installasjon AS - Sortland ung.s... Direktoratet for samfunnssikkerhet og DLEbe... I 09/ Fremføring av strøm Håkon Gul... Plan;Karen Sofie Nicolaysen Måle og avregne U 13/ Angående rapportering, regist... Luftfartstilsynet Plan I 10/ Søknad til DSB om dispensasjon for å bru... Edith Stenkløv;Plan;Direktoratet for Plan sam... U 14/ / Oppfølging av p... Plan U 08/ Statens vegvesen - Rør gjenno... Statens vegvesen Plan I 14/ SV: Trekking av varsel om befaring, strø... Tor-Kristian Storvik Plan U 13/ / Krav om fjernin... HELP forsikring AS Plan U 14/ Skadre etter strømbrudd i Ny... Mari Lorange Måle og avregne I 14/ SV: Høringsbrev. Reguleringsendring APA... Jøran Evensen Plan U 14/ Kopi av brev til Staven Grus... Direktoratet for mineralforvaltning Plan I 14/ Kopi av brev til Staven Grus... Direktoratet for mineralforvaltning Plan I 14/ Kopi av brev til Staven Grus... Direktoratet for mineralforvaltning Plan I 14/ Krav om fjerning av jording p... HELP forsikring AS Plan I 14/ Utvidet frist_kunngjøring opps... Sortland kommune Plan I 14/ Risikovurdering - Bruk av brannrister so... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... U 14/ / Engasjementsbrev med stand... Geir Andreassen Vesterålskraft Nett U 14/ / Flytting av in... Edith Stenkløv Plan U 13/ Nve ber om at selskapet rede... NVE Vesterålskraft Nett I 13/ Dispensasjonssøknad for slukkefilter i t... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... U 14/ Høringsbrev. Reguleringsendr... Sveis & Maskinteknikk AS Plan I 14/ / Fremføring av s... Tonje Johnsen Plan U 13/ / Fremføring av... Myre Trelast AS Plan U 13/ / Fremføring av... Fritz Ludvigsen Plan U 13/ REFNR:40933 F orstyrrelser... Elvenesstrand Smolt AS Vesterålskraft Nett I 14/

2 REFNR:40970 Fremføring av str... Kåre Pettersen Vesterålskraft Nett I 13/ Kvartalsvis investeringsstat... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Nett I 08/ Høring - Endring i kontrollfo... Økonomi I 08/ Vedr. Heidi Holmøy Eidsfjord vest hovedh... Plan U 13/ Høring - Endringer i kontro... NVE Plan I 08/ Eiendomsskatt - Skatteseddel... Kvæfjord kommune Økonomi I 09/ Fremføring av strøm: Fritz L... Fritz Ludvigsen Plan I 13/ gang- og sykkelvei Sørvåg - A... Øksnes kommune Plan I 08/ Innspill til reguleringsplan for Hovden... Bø kommune Plan U 08/ Temp. oppgradering av 66kV linje Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ Fremføring av strøm: Sølvi Ha... Sølvi Hamansen Plan I 13/ Fremføring av strøm - Sterk k... Sterk kuling AS v/glenn Hansen Plan I 13/ NVE - Høring - NBS og Elhub... NVE Måle og avregne I 08/ Avtale om nettilknytning - Gu... Gustav Nilsen Plan I 13/ Grunnrettigheter for kabler -... Einar Alf Støversten Plan I 14/ Fremføring av strøm: Tonje Jo... Tonje Johnsen Plan I 13/ Fremføring av strøm: Myre T... Myre Trelast AS Plan I 13/ Fremføring av strøm: ABC El-m... ABC El-montasje AS Plan I 13/ Avtale om nettilknytning - Gu... Gustav Nilsen Vesterålskraft Nett I 13/ / SV: Forespørsel om strøm Elin Iversen Plan U 13/ Grunnrettigheter for kabler -... Einar Alf Støversten Vesterålskraft Nett I 14/ SV: Sender e-post: Rapport vedr kapasite... 'Tor Gunnar Evensen' Plan U 08/ SV: Sender e-post: Rapport vedr kapasite... Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ Purring: Fwd: REFNR: Gunnar Walnum Drift I 08/ Vedtak om idriftsettelse iht... Statnett SF Plan I 13/ Høring - Forslag til reguler... Bø kommune Plan I 08/ / Leiekontrakt Geir Lagesen Vesterålskraft Nett U 10/ Tilbakeføring av overskudd fo... Kommunal Landspensjonskasse Økonomi I 08/ Hytta på Sør-Rygge - tegninge... TakstTeam Vesterålen AS Vesterålskraft Nett I 14/ REFNR:40292 Kunngjøring oppst... Sortland kommune Plan I 14/ Kartverket -- kopi av dokumen... Statens kartverk Plan I 08/ Flytting av inntakskabel - T... Torstein Johansen Plan I 13/

3 REFNR:31152 Problemer med la... Gunnar Walnum Drift I 14/ Vedr. regresskrav - skade på... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ VS: E10 Hålogalandsvegen - kabler og led... Plan U 08/ Detaljregulering - gnr78/bnr... Øksnes kommune Plan I 08/ Vesterålskraft Nett AS - Oppg... NVE Plan I 08/ Fritak for leveringsplikt ti... Advokatfirma Freibu AS Drift I 14/ REFNR:40215 Spørsmål om kabel... Torunn Ulriksen Drift I 14/ VS: E10 Hålogalandsvegen - kabler og led... Plan U 08/ Detaljregulering - gnr78/bnr... Øksnes kommune Plan I 08/ Vesterålskraft Nett AS - Oppg... NVE Vesterålskraft Nett I 08/ Fritak for leveringsplikt ti... Advokatfirma Freibu AS Vesterålskraft Nett I 14/ / REFNR:38946 AVKLARING STRØ... DDJ Eiendom AS Plan U 13/ Vedtak om opplysningsplikt -... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ Nytt strøminntak - REFNR: Hovden fiskeindustri AS Plan I 13/ VS: Forespørsel om møte/befaring? Halvard Pettersen;Karen-Sofie Nicolaysen... Drift U 14/ REFNR:40135 Elverhøy Sigerfjo... Bjørg Reinholdtsen Drift I 14/ REFNR:40069 Søknad om kompens... Ingrid Hokland Måle og avregne I 14/ SV: Forespørsel om møte/befaring? Eskild Freibu Drift U 14/ Vesterålskraft fremføring av... Geir Kristiansen Plan I 13/ Innkalling til ordinær genera... Full Rulle Golf & Bowling AS Økonomi I 13/ SV: SV: 13/ mail... Mette Caroline Strøksnes Plan U 13/ SV: kopi av brev til NVE vedr Ånstadblåh... Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ Søknad om kompensasjon ved st... Ranveig Røkenes Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Rauno Kaasik Måle og avregne I 14/ / mail fra Mett... Mette Caroline Strøksnes Plan U 13/ SV: 13/ mail fra... Mette Caroline Strøksnes Plan U 13/ Søknad om kompensasjon ved st... Aina Kristine Sørensen Måle og avregne I 14/ REFNR:39895 Vedr. nedtakelse... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 09/ Søknad om kompensasjon ved st... Kari Aas Måle og avregne I 14/ REFNR:39865 Fwd: Vesterålskr... Øksnes boligstiftelse Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved st... Per Arne Reinstad Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Danel Sillamaa Måle og avregne I 14/

4 Søknad om kompensasjon ved st... Oddmund Klophus Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Freddy Molund Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Hermod Bratland Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Knut Heen Hanssen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Oskar Johansen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Reinstad Grendehus Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Reinstad bedehus Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Karin Bunk Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Elsa Reinstad Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Rolf Søreng Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Per Arne Reinstad Måle og avregne I 14/ SV: Innføring av nettavregningsområder -... 'Avregning' Måle og avregne U 08/ SV: Erstatning etter strømbru... 'Thomas Gressnes' Måle og avregne U 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Freddy Molund Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Hermod Bratland Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Knut Heen Hanssen Måle og avregne I 14/ / Vesterålskraft fremføring... Bø kommune Plan U 13/ Retur av tinglyst dokument -... Statens kartverk Plan I 11/ Søknad om kompensasjon ved st... Elsa Reinstad Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Rolf Søreng Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Knut Lind Måle og avregne I 14/ / Søknad om kompe... Terje Sjøvoll Måle og avregne U 14/ / Søknad om kompensasjon ved... Karstein Johan Molund Måle og avregne U 14/ / Søknad om kompensasjon ved... Anita Hagen Måle og avregne U 14/ / Søknad om kompensasjon ved... Arild Reinstad Måle og avregne U 14/ / Søknad om kompensasjon ved... Svein Hansen Måle og avregne U 14/ Søknad om fremføring av strøm... Richard Østensen Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved st... Geir Ståle Breivik Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Terje Sjøvoll Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... John Ole Jakobsen Måle og avregne I 14/ Forespørsel om fremføring av... Jens Jensen Plan I 13/ Vesterålskraft Nett AS - svar... Øksnes kommune Plan I 08/

5 mail fra Mette Strøksnes Mette Caroline Strøksnes Plan I 13/ Klage vedrørende faktura Elklagenemda Måle og avregne I 08/ Søknad om kompensasjon ved st... Geir Ståle Breivik Vesterålskraft Nett I 14/ Sortland Havn-Ånstadsjøen havneavsnitt-k... Multiconsult Plan U 13/ SV: Sortland Havn-Ånstadsjøen havneavsni... Multiconsult Plan U 13/ SV: OBE14084 Vesterålskraft Trimble NIS... Aresjö Niklas Plan U 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Svein Hansen Vesterålskraft Nett I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... John Ole Jakobsen Vesterålskraft Nett I 14/ Vesterålskraft fremføring av strøm - Mol... Bø kommune Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Anita Hagen Vesterålskraft Nett I 14/ SV: SV: Tilsynsrapport DSB Strand, Rune Plan U 13/ Sortland Havn-Ånstadsjøen havneavsnitt-k... Multiconsult Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Karstein Johan Molund Vesterålskraft Nett I 14/ Berøringsspenninger i stasjon... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Vesterålskraft be... Nett I 09/ Vedrørende melding om retting... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Vesterålskraft be... Nett I 12/ SV: Avregning fra Gjensidige - Styreansv... Nygaard, Grete Økonomi U 08/ Tilkobling av strøm - Oppdret... Sametinget Vesterålskraft Nett I 13/ Sjøfossen Energi AS - Oriente... Sjøfossen energi Vesterålskraft Nett I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Arild Reinstad Vesterålskraft Nett I 14/ Driftsleder/driftsansvarlig foravarsanle... Eilertsen, Bernhard Plan U 13/ Sakkyndig Driftsleder Plan U 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Elly Thomassen Vesterålskraft Nett I 14/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Johan L. Høybakk Vesterålskraft Nett I 14/ Varsel om oppmålingsforretning - Kultur... Sortland kommune Plan I 14/ REFNR:39018 Byplan Sortland til høring o... Sortland kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Bygge eller renovere - Mail fra Tre-Bo Tre-Bo AS Plan I 13/ Bygge eller renovere - Jim-Roger Anderse... Jim-Roger Andersen Plan I 13/ Bygge eller renovere - Kjell Håkon Jense... Kjell Håkon Jensen Plan I 13/ REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Plan I 13/ Vurdering styreansvarsforsikring - skift... Hansen, Svein Økonomi U 08/ REFNR:38917 Spørsmål ang elektrisk strøm... Elin Iversen Plan I 13/ Høring av søknad fra Staven Grus AS om d... Direktoratet for mineralforvaltning Plan I 08/

6 Høring og offentlig ettersyn - kommunepl... Kvæfjord kommune Plan I 08/ Bygge eller renovere - Jim-Roger Anderse... Jim-Roger Andersen Plan I 13/ Bygge eller renovere - Kjell Håkon Jense... Kjell Håkon Jensen Plan I 13/ REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/ Vurdering styreansvarsforsikring - skift... Hansen, Svein Økonomi U 08/ Forespørsel om fremføring av strøm Kyrre Brun Plan I 13/ REFNR:38917 Spørsmål ang elektrisk strøm... Elin Iversen Vesterålskraft Nett I 13/ REFNR:38846 Planprogram for Jennestad ut... Norwegian Graphite A/S Plan I 14/ VS: Leveringsfritak Finnseter Advokatfirmaet Nordia DA Drift U 14/ Høring og offentlig ettersyn - kommunepl... Kvæfjord kommune Plan I 08/ / REFNR:38104 VS: Vesterålsk... Odd-Eirik Vollen Plan U 13/ VS: REFNR:38666 Byplan Sortland til høri... Sortland kommune Plan I 08/ REFNR:38674 Innmelding og bekreftelse av... Statnett SF Plan I 09/ Svar på søknad om deling etter jordlover... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:38633 Offentlig ettersyn av planpr... Sortland kommune Plan I 14/ Grunnlag for antall stemmer på generalfo... Energi Norge Økonomi I 13/ Grunnlag for antall stemmer på generalfo... Energi Norge Økonomi I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Jenny Bernhofsen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd -... Jøran Bernhofsen Måle og avregne I 14/ REFNR:38652 Offentlig ettersyn for regul... Sortland kommune Plan I 14/ REFNR:38644 Høring av forvaltningsplan f... Fylkesmannen i Nordland Plan I 08/ Innspill til reguleringsplan gangvei Sør... Øksnes kommune Plan U 08/ Manglende kontakt med måler nr Jorunn Bendiksen Kundeservice I 14/ Søknad om arrangementsstøttet til Nordom... Natur og ungdom Stab I 08/ Berøringsspenninger i stasjonsanlegg i r... Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Partsbrev - Svar angående søknad om till... Øksnes kommune Plan I 08/ / VS: Avrevet kabel i Siger... Sortland kommune Drift U 09/ / VS: Nedramlet armatur i F... Sortland kommune Drift U 09/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagfinn Knutsen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Paula Rørnes Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagmar K. Knutsen Måle og avregne I 14/ Søknad om kompensasjon ved st... Pål Kristian Rørnes Måle og avregne I 14/

7 Reguleringsplan gang- og sykkelvei - Sør... Øksnes kommune Plan I 08/ / VS: Nedramlet armatur i F... Sortland kommune Drift U 09/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagfinn Knutsen Vesterålskraft Nett I 14/ Tilkobling av strøm - Oppdrettsanlegg i... Sametinget Plan I 13/ VS: Nedramlet armatur i Fjellvegen på St... Sortland kommune Drift I 09/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Dagmar K. Knutsen Vesterålskraft Nett I 14/ REFNR:38376 VS: anleggsnr ra... Per Rikard Olsen Plan I 13/ Søknad om kompensasjon ved strømbrudd på... Svein Erik Nilsen Måle og avregne I 14/ Høring - Endringer i forskrift om energi... NVE Plan I 09/ Reguleringsplan gang- og sykkelvei - Sør... Øksnes kommune Vesterålskraft Nett I 08/ Vesterålskraft Nett AS - Oppgradering av... NVE Plan I 14/ Søknad om fremføring av strøm til Eidsfj... Nordland fylkeskommune Plan I 12/ Høring - Endringer i forskrift om energi... NVE Plan I 08/ Hva skjer med tariffene i distribusjonsn... Energi Norge Måle og avregne I 09/ Invitasjon til kurs i reguleringsmodell... Energi Norge Økonomi I 09/ VS: Henvendelse fra en kunde Kontaktskje... Lisbeth Solnes Måle og avregne I 14/ SV: FRA NVE: Info om kurs angående infor... 'Gjerstad Nikoline Isabell' Drift U 14/ Beredskapsfolder VKN Drift U 13/ Revisors beretning til prosjektregnskap Ernst & Young AS Økonomi I 14/ REFNR:38095 VS: Vesterålskraft fremførin... Turid Hammerø Plan I 13/ REFNR:38094 VS: Vesterålskraft fremførin... Inger Robertsen Plan I 13/ REFNR:38096 VS: Vesterålskraft fremførin... Vivian Skog Plan I 13/ REFNR:38098 VS: Vesterålskraft fremførin... Norkring AS Plan I 13/ REFNR:38099 VS: Vesterålskraft fremførin... Hilda Isaksen Plan I 13/ REFNR:38100 VS: Vesterålskraft fremførin... Arnulf Torbjørnsen Plan I 13/ REFNR:38102 VS: Vesterålskraft fremførin... Norkring AS Plan I 13/ REFNR:38105 VS: Vesterålskraft fremførin... Leif O. Pettersen Plan I 13/ REFNR:38103 VS: Vesterålskraft fremførin... Dag R. Karlsen Plan I 13/ REFNR:38104 VS: Vesterålskraft fremførin... Odd-Eirik Vollen Plan I 13/ VS: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fr... ABB AS Plan I 10/ / REFNR:37845 VS: Scan from... Atle Hansen Plan U 13/ REFNR:37934 Varslingsplikt til Mattilsyn... Mattilsynet DK Vesterålen Kundeservice I 14/

8 Kostnadsoverslag nettilknytning Ørjan Steien Plan U 08/ REFNR:38024 Fwd: Strømskap Hovden - hytt... Tor Hovden Måle og avregne I 13/ Vedr regresskrav - skade hos/på gjenstan... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Regresskrav SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Tilbakelevering YU Nissan Navara DnB NOR Bank ASA Stab I 08/ VS: Ødelagt elektronisk utstyr grunnet s... Per Sandrup Moe Måle og avregne I 14/ SV: 14/ REFNR:35839 Klage faktu... Tor Erling Nilssen Drift U 14/ SV: SV: 14/ REFNR:35839 Klage f... Tor Erling Nilssen Drift U 14/ Ånstadblåheia vindpark nettilknytning Ørjan Steien Plan U 08/ SV: Skillebrytere 72,5 kv 'Jan Marthinussen' Plan U 08/ SV: Skillebrytere 72,5 kv 'Jan Marthinussen' Plan U 08/ kV brytere Plan U 08/ Pris tilknytning Ånstadblåheia Vindpark. Ørjan Steien Plan U 08/ Vedr. Oppmyre Camping, oppgradering av s... Oppmyre Camping Plan U 13/ SV: 2 stk 66kV Skillebtyrere Tor-Edvard Roll Plan U 08/ REFNR:37845 VS: Scan from a Xerox WorkCe... Atle Hansen Plan I 13/ Inforskriv ETØ 3/2014 Om økonomisk og te... NVE Økonomi I 08/ Inforskriv ETØ 3/2014 Om økonomisk og te... NVE Økonomi I 09/ Inforskriv ETØ 3/2014 Om økonomisk og te... NVE Økonomi I 12/ SV: 2 stk 66kV Skillebtyrere 'Tor-Edvard Roll' Plan U 08/ Gastelys Sortland kommune Drift I 09/ / REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/ REFNR:37738 Skade panelovn Børre Steiro Måle og avregne I 14/ Gatelys - kabelproblematikk Sortland kommune Drift I 09/ VS: Avrevet kabel i Sigerfjord Sortland kommune Drift I 09/ SV: Driftspenning 66kV nettet Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ SV: Utkast møtereferat VKN og VKV Ulf Ragnar Hanssen Plan U 08/ SV: Invitasjon til Øvelse Lofoten 23. ok... 'Larsen Ann-Kristin' Drift U 14/ Fos søknad Ørjan Steien Plan U 08/ SV: Utkast møtereferat VKN og VKV Ulf Ragnar Hanssen Plan U 08/ SV: lettlast Melrabben Tor Gunnar Evensen Plan U 08/ REFNR:37658 Flytting av strømlinje/kabel Asbjørn Østingsen Plan I 13/

9 Innhenting av kortslutningsytelse fra an... Statnett SF Plan I 14/ stk 66kV Skillebtyrere Plan U 08/ VS: Utkast møtereferat VKN og VKV Halvard Pettersen Plan U 08/ Carport - div. dokumenter Sivilingeniør Bård Sørensen AS Vesterålskraft Nett I 13/ Carporter - byggemeldingen. Sivilingeniør Bård Sørensen AS Vesterålskraft Nett I 13/ Tegninger carport Sivilingeniør Bård Sørensen AS Vesterålskraft Nett I 13/ fremføring av strøm til Eidsfjord vestsi... Sametinget Plan U 13/ Kulturminner Eidsfjord vestsiden i Sortl... Plan U 13/ / REFNR:37061 Sponsormidler 2... Tretinddalen Skytterlag Stab U 14/ / REFNR:37131 Sponsormidler 2... Bø skytterlag Stab U 14/ / REFNR:37343 Søknad om spon... Sortland & omegn skiklubb Stab U 14/ / REFNR:37133 Søknad om spons... Glimts venner Stab U 14/ / REFNR:37118 Sponsormidler 2... Vesterålsrockeran Stab U 14/ / REFNR:37218 Søknad sponsorm... Sortland Taekwon-Do klubb Stab U 14/ / VS: søknad om sponsormidler Sortland barnekor Stab U 14/ / Søknad om sponsormidler Sortland turnforening Stab U 14/ / REFNR:37308 Sponsormidler... I.L. Nord-Sprint Stab U 14/ / REFNR:37312 Søknad om spon... Sortland Taekwon-Do klubb Stab U 14/ / REFNR:37298 søknad om spon... Sortland juniorkorps Stab U 14/ / REFNR:37283 Søknad sponsor... Myre turnforening Stab U 14/ / Søknad om sponsormidler Musikksamarbeidet i Vesterålen (MUSAM Stab U 14/ / REFNR:37331 Sponsormidler... Vesterålen RC-klubb Stab U 14/ / REFNR:37369 Søknad sponsor... Sortland orienteringslag Stab U 14/ / REFNR:37360 søknad om spon... Hålogaland Brass Stab U 14/ / REFNR:37358 Sponsormidler... Bjørklundparkens venner Stab U 14/ / REFNR:37310 Vedrørende Spon... Sortland sjakklubb Stab U 14/ / REFNR:37374 Søknad Sponsor... Sortland Jibbeklubb Stab U 14/ / REFNR:37322 Sponsormidler... Bø og Malnes menighet Stab U 14/ / REFNR:37328 Søknad om støt... Langøya Rideklubb Stab U 14/ / REFNR:37376 Søknad på Spon... Kjetil Mevik Stab U 14/ / REFNR:37373 Fwd: Søknad om... Nybrottsrekruttan Stab U 14/ / REFNR:37362 Sponsormidler... Sortland Idrettslag Stab U 14/

10 14/ REFNR:37357 Sponsormidler Strengelvåg Vel Stab U 14/ / REFNR:37342 Sponsormidler... Alsvåg Håndballklubb Stab U 14/ / REFNR:37361 Fwd: VS: spons... Sortland svømme- og Livredningsklubb Stab U 14/ / REFNR:37341 Søknad på spon... Bø IL/Bø gym og turn Stab U 14/ Avtale om Påkallingsvakt (alf.olaussen... Drift U 13/ Forsikring av ny båt i Vesterålskraft Pr... SVEIN ÅGE HANSEN Økonomi U 08/ Kvartal 18 - anleggsbidrag og endelig lø... Klausengruppen AS Plan U 13/ / Sak 1589 Kvæfjord kommune,... Hydrologiservice AS Plan U 09/ VS: Invitasjon til Øvelse Lofoten 23. ok... NVE Drift I 14/ Beredskapsmøte 7.mars Drift U 13/ Beredskapsmøte 7.mars U 13/ Beredskapsmøte 7.mars Drift U 13/ Regress- skade hnos Solhild Annie Kristi... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ Bruk av IKT i næringslivet 2014, RA Statistisk sentralbyrå IT I 13/ VS: Presentasjon Ånstadblåheia Halvard Pettersen;Kjetil Albrektsen;Plan... U 08/ SV: Ånstadblåheia møte med Gjenomgang av... 'Tor Gunnar Evensen' Plan U 08/ REFNR:37322 Sponsormidler 2014 Bø og Malnes menighet Stab I 14/ REFNR:37328 Søknad om støtte til Langøya... Langøya Rideklubb Stab I 14/ REFNR:37376 Søknad på Sponsormidler Kjetil Mevik Stab I 14/ REFNR:37373 Fwd: Søknad om sponsormidler Nybrottsrekruttan Stab I 14/ REFNR:37362 Sponsormidler 2014 Sortland Idrettslag Stab I 14/ REFNR:37357 Sponsormidler Strengelvåg Vel Stab I 14/ REFNR:37343 Søknad om sponsormidler Sortland & omegn skiklubb Stab I 14/ REFNR:37342 Sponsormidler Alsvåg... Alsvåg Håndballklubb Stab I 14/ REFNR:37361 Fwd: VS: sponsormidler 2014 Sortland svømme- og Livredningsklubb Stab I 14/ REFNR:37341 Søknad på sponsormidler Bø IL/Bø gym og turn Stab I 14/ REFNR:37374 Søknad Sponsormidler 2014 Sortland Jibbeklubb Stab I 14/ REFNR:37310 Vedrørende Sponsormidler Sortland sjakklubb Stab I 14/ REFNR:37308 Sponsormidler 2014 I.L. Nord-Sprint Stab I 14/ REFNR:37312 Søknad om sponsormidler Sortland Taekwon-Do klubb Stab I 14/ REFNR:37298 søknad om sponsormidler 2014 Sortland juniorkorps Stab I 14/ REFNR:37283 Søknad sponsormidler. Myre turnforening Stab I 14/

11 REFNR:37316 Lærlingplasser Sommer Runar Smaaskjær Drift I 08/ Søknad om sponsormidler Musikksamarbeidet i Vesterålen (MUSAM) Stab I 14/ REFNR:37331 Sponsormidler 2014 Vesterålen RC-klubb Stab I 14/ REFNR:37369 Søknad sponsormidler 2014 Sortland orienteringslag Stab I 14/ REFNR:37360 søknad om sponsormidler Hålogaland Brass Stab I 14/ REFNR:37358 Sponsormidler 2014 Bjørklundparkens venner Stab I 14/ REFNR:37218 Søknad sponsormidler Sortland Taekwon-Do klubb Stab I 14/ VS: søknad om sponsormidler Sortland barnekor Stab I 14/ Søknad om sponsormidler Victoria Thelise Næss Stab I 14/ Sak 1589 Kvæfjord kommune, Eiendomsskatt... Hydrologiservice AS Plan I 09/ Søknad om sponsormidler Sortland turnforening Stab I 14/ REFNR:37061 Sponsormidler 2014 Øksnes Tretinddalen Skytterlag Stab I 14/ REFNR:37133 Søknad om sponsormidler 2014 Glimts venner Stab I 14/ REFNR:37118 Sponsormidler Vesterå... Vesterålsrockeran Stab I 14/ REFNR:37131 Sponsormidler 2014 Bø skytterlag Stab I 14/ REFNR:37053 Betaling og eierskap til sys... Statnett SF Plan I 13/ / REFNR:35879 Lav spenning Oddvar Antonsen Drift U 14/ / REFNR:35839 Klage faktura 1... Tor Erling Nilssen Drift U 14/ REFNR:36928 Søknad om fjerning av stolpe Sølve Nilsen Drift I 14/ Infoskriv ETØ 2/2014 Om økonomisk og tek... NVE Økonomi I 09/ Søknad om anleggskonsesjon for økt trans... Sametinget Plan I 14/ Vedtak om opplysningsplikt - Undersøkels... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Nett I 13/ SV: Årlig Beredskapsmøte Åsa Elvik Drift U 13/ SV: Årlig beredskapsmøte Just Hjalmar Johansen Drift U 13/ SV: Årlig beredskapsmøte Merete Hessen;Birger Bjørnstad;Eli-Annie... Drift U 13/ VS: Incident INC receipt con... Drift U 14/ REFNR:36788 SV: Industriområdet Kartenes... Vesterålskraft Nett AS Plan I 08/ SV: Årlig beredskapsmøte Birger Bjørnstad;Eli-Annie Marthinussen Drift U 13/ Faktura reparasjon gatelys Haugen Haugen Lysforening Drift I 14/ Gatelys arbeid Sortland kommune Sortland kommune Drift U 14/ Gatelys arbeid i Øksnes kommune Øksnes kommune Drift U 14/ Gatelys arbeid i Bø kommune Bø kommune Drift U 14/

12 Gatelys arbeid i Øksnes kommune Øksnes kommune Drift U 14/ Gatelys arbeid i Bø kommune Bø kommune Drift U 14/ Årlig Beredskapsmøte U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig Beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig Beredskapsmøte U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig Beredskapsmøte Drift U 13/ Årlig beredskapsmøte Drift U 13/ Prekvalifisering til Gatelysarbeid Elektro Installasjon AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid El-Team AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Øksnes Elektro AS Drift U 14/ Prekvalifisering til Gatelysarbeid Elektro Installasjon AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid El-Team AS Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Drift U 14/ Prekvalifisering Gatelysarbeid Øksnes Elektro AS Drift U 14/ REFNR:36731 Industriområdet Karteneset o... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:36731 Industriområdet Karteneset o... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:36715 Gatelys Havnegata Sortland kommune Drift I 09/ Statistikk v elektriske anlegg pr Plan U 09/ REFNR:36650 Mørke gatelys uke 6 - utskif... Sortland kommune Drift I 09/ / REFNR:36493 Invitasjon bra... Nordland fylkeskommune Drift U 09/ / REFNR:36500 Sponsing av ba... Andenes turnforening Vesterålskraft Bredbånd U AS 08/ REFNR:36584 Kald vind gir varme til Narv... Nordkraft AS Vesterålskraft Produksjon I 09/00028 AS Kopi av brev til Nve Hovden fiskeindustri AS Vesterålskraft Produksjon I 14/00002 AS REFNR:36500 Sponsing av barneturnere. Andenes turnforening Stab I 08/ REFNR:36500 Sponsing av barneturnere. Andenes turnforening Stab I 08/ REFNR:36495 Strømledingen mellom Sørvåge... Øksnes kommune Drift I 08/ REFNR:36495 Strømledingen mellom Sørvåge... Øksnes kommune Drift I 08/ REFNR:36494 Purring. Kraftprisstatistikk... Statistisk sentralbyrå Vesterålskraft Produksjon I 09/00056 AS

13 Vedtak om inntektsramme for 2013 NVE Økonomi I 12/ Vedtak om inntektsramme for 2013 NVE Økonomi I 12/ Pålegg om særskilt rapportering av netta... NVE Plan I 13/ Pålegg om særskilt rapportering av netta... NVE Plan I 13/ Brev til grunneierne på Melrabben Mikal Stavøy Plan U 14/ Brev til grunneierne på Melrabben Mikal Stavøy Plan U 14/ REFNR:36493 Invitasjon bransjemøte elekt... Nordland fylkeskommune Drift I 09/ Statistikk over elektriske anlegg pr Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 09/ Statistikk over elektriske anlegg pr Direktoratet for samfunnssikkerhet og Vesterålskraft be... Produksjon I 09/00056 AS Konsesjonskraft Q Mona Klæboe Vesterålskraft Produksjon U 10/00004 AS REFNR:36341 Oppsigelse av bredbånd Lars Godvik Vesterålskraft Bredbånd I AS 13/ Vesterålskraft - fremføring av strøm Odd-Eirik Vollen Plan I 13/ REFNR:36325 etablering måler - prisovers... Arnold Jensen Plan I 13/ Vesterålskraft - fremføring av strøm Odd-Eirik Vollen Plan I 13/ REFNR:36325 etablering måler - prisovers... Arnold Jensen Plan I 13/ Avslag på søknad om ny avkjørsel og avsl... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 14/ Avslag på søknad om ny avkjørsel og avsl... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 14/ Klage på vedtak Jimmi Lorentzen DLE I 14/ Klage på vedtak Jimmi Lorentzen DLE I 14/ Serviceavtale inkl Fgass datakjøler. Vesterålskraft AS U 09/ SV: Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Jan Marthinussen Drift U 14/ Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Drift U 14/ SV: Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Jan Marthinussen Drift U 14/ Feilfunksjon Melrabben trinn 2 Drift U 14/ Orientering om rapporteringsplikt - avbr... NVE Drift I 08/ Feilfunksjon Melrabbe trinn 2 Drift U 14/ Feilfunksjon Melrabbe trinn 2 Drift U 14/ Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Økonomi I 14/ Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Økonomi I 14/ Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Plan I 08/ Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Vesterålskraft Produksjon I 08/00064 AS Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Plan I 10/

14 Informasjon om forskrift om systemansvar... NVE Plan I 10/ Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/ Vedr. uregelmessigheter er i strømnettet... Advokatfirmaet Robertsen Drift I 14/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66kV... NVE Plan I 12/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66 k... NVE Plan I 12/ Vesterålskraft Nett AS - Kabling av 66 k... NVE Plan I 12/ Kvartalsvis investeringsstatistikk 1.kva... Statistisk sentralbyrå Økonomi I 08/ REFNR:35081 Nestenulykke Stig Are Pettersen Torbjørn Åsbakk I 08/ Retur av undertegnet grunnrettighet - No... Nordtrafikk AS I 11/ / Ny søknad om fremføring a... Øksnes Elektro AS Ola Pedersen U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Ola Pedersen U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Ola Pedersen U 13/ ØNy søknad om fremføring av strøm fra Øk... Øksnes kommune Torfinn Krey I 13/ Oppstart av planarbeid langs FV939 - gan... Øksnes kommune Torfinn Krey I 08/ REFNR:34936 Søknad om prekvalifisering f... Ottar Bergersen & Sønner AS Torfinn Krey I 11/ Høring - forskrift om rapportering, regi... Luftfartstilsynet Torfinn Krey I 10/ REFNR:34846 Gravemelding Maurnes Rambøll AS Torfinn Krey I 13/ REFNR:34857 SV: Krav etter feil i strømn... Vesterålskraft bredbånd AS Karen Sofie NicolaysenI 13/ Purring - Undersøkelse om miljøvernutgif... Statistisk sentralbyrå Gøran Olsen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Staven Grus AS Ola Pedersen I 13/ Melding om graving Sortland kommune Kjetil Albrektsen I 13/ REFNR:34734 SV: Prekvalifisering grave e... TT Maskin og Transport AS Ola Pedersen I 11/ REFNR:34699 Prekvalifisering av entrepre... Marvin Hansen Ola Pedersen I 11/ Infoskriv ETØ 5/2013: Informasjon om kon... NVE Erik Buset I 08/ Forespørsel om fremføring av strøm Per Aage Røe Olafsen Camilla Telnes I 13/ Avtale om kjøp av utstyr og disposisjons... Qualisoft AS Anita White Olsen I 10/ VS: Strømstans Geir Frantzen Katrine Haug Pettersen I 13/ VS: Strømstans Geir Frantzen Katrine Haug Pettersen I 13/ Varsel om inntektsramme for 2014 NVE Erik Buset I 13/ Tiltak innenfor kraftforsyning og forhol... Nordland fylkeskommune Trond Løkke I 12/ REFNR:34569 Søknad om fremføring av strø... Per Ivar Andersen Camilla Telnes I 13/ REFNR:34552 Søknad om fremføring av strø... Fredrik Stoltz Camilla Telnes I 13/

15 rthsrths Telenor Norge AS Torbjørn Åsbakk U 13/ FoU forhåndstilsagn 2014 til 2017 (RENs... Ren AS Torfinn Krey I 09/ Søknad om fremføring av strøm Fredrik Stoltz Camilla Telnes I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Øksnes Entreprenør Eiendom AS Ola Pedersen I 13/ Høring: Tildeling av veinavn langs fylke... Sortland kommune Trond Løkke I 08/ Retur av tinglyste dokumenter - Statens kartverk Trond Løkke I 08/ Skademelding vedr. skadenr ,38,... Erik Buset U 08/ NTE Energiutvikling blir en del av Multi... NTE Entreprenør AS Erik Buset I 09/ Søknad om ytterligere dispensasjon til 2... Karen Sofie NicolaysenI 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Snekkarlaget AS Torfinn Krey I 13/ Nettilknytningsavtale i retur -Tormod H... Tormod Olsen Torfinn Krey I 13/ Tilsynsplan Tilbakemelding Direktoratet for samfunnssikkerhet og Kurt be... Klaussen I 13/ Søknad om anleggskonsesjon - Kabling av... Statnett SF U 13/ REFNR:34273 Gnr. 15, bnr Melding... Sortland kommune Halvard Pettersen I 13/ REFNR:34289 Mørke gatelys uke 45 - arbei... Sortland kommune Rolf Tore Starheim I 09/ SAP Business Objects - vedlikeholdsavtal... Vesterålskraft Nett AS Erik Buset I 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Gustav Nilsen Camilla Telnes I 13/ Opplysninger om strømleveranser til utva... Katrine Haug Pettersen I 13/ Søknad om betalingsutsettelse - Helge Ja... Nav Øksnes Liv T. Almli I 08/ Retur tinglyst dokument - gnr13/bnr1 i... Statens kartverk Trond Løkke I 11/ REFNR:34192 Søknad om fornyelse av vår p... Henriksen maskinstasjon AS Ola Pedersen I 11/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Heidi Holmøy Rolf Ingar Jenssen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Heidi Holmøy Rolf Ingar Jenssen I 13/ REFNR:34144 Spons ungdomsbedriften Activ... Active Pages Torbjørn Åsbakk I 08/ Ny bil YU-43799, som skal forsikres - Ve... SVEIN ÅGE HANSEN Erik Buset U 08/ Begrenset høring Moelv kraftverk NVE Rolf Ingar Jenssen U 09/ Begrenset høring Moelv kraftverk NVE Rolf Ingar Jenssen I 09/ REFNR:34062 Tilkobling VK Øksnes... Øksnes Elektro AS Geir Steffensen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Marius Andreassen Camilla Telnes I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tor Einar Edvardsen Camilla Telnes I 13/ REFNR:33955 Boligområde - Langryggen II... Øksnes kommune Plan I 08/ Boligområde - Langryggen II - gnr62/ Øksnes kommune Plan I 08/

16 Invitasjon til regionalkraftsystemmøte f... Hålogaland Kraft AS Øistein Qvigstad Nilssen I 09/ Varsel om tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og Plan be... I 12/ Grunnrettigheter for kabler Dagfinn Endresen Plan I 09/ Angående ny kabel og retur av underskrev... Line Olderskog Plan I 11/ REFNR:33900 sponsor søknad Svigermors Drøm Futsal Lag Stab I 13/ Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Plan I 08/ Krav om regressskadelidt/adresse: Veste... TrygVesta Forsikring Måle og avregne I 08/ Grunnrettigheter for kabler Solveig Olsberg Plan I 11/ Vedrørende søknad om legging av høyspent... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 13/ Kopi av brev til orientering - vedtak o... Statnett SF Kjetil Albrektsen I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes Entrepenør AS Plan I 13/ Overtakelse av gatelys - Sandvikdalen -... Øksnes kommune Drift I 09/ Vedtak om dispensasjon fra veglovens byg... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 13/ / Ny søknad om fremføring a... Harald Berg Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Kurt Anker Hofsøy Plan I 13/ REFNR:33738 Feil på gatelys uke 43 Sortland kommune Drift I 09/ Gatelys - Strengelvåg - gjenpart av brev... Øksnes kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Harald Berg Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Bjørklundparkens venner Plan I 13/ Retur -avtale om nettilknytning - Øksnes... Øksnes kommune Plan I 13/ Vedrørende anleggskonsesjon - kabling av... Sametinget Plan I 08/ Opplysninger om gjeldsforhold og søknad... Nav Øksnes Kundeservice I 08/ Forespørsel på frekvensstyrt BFK Drift U 08/ Ny veileder for utarbeidelse av søknader... NVE Plan I 08/ REFNR:33560 Gatelys i Sjøgata, Sortland Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:33561 SV: Gatelys i Sjøgata, Sortl... Sortland kommune Vesterålskraft Nett U 09/ REFNR:33526 Arbeidsordre - utbedring Øve... Sortland kommune Drift I 09/ Eiendomsskattegrunnlag for skatteåret Skatteetaten Økonomi I 09/ REFNR:33533 Re: Arbeidsordre - utbedring... Sortland kommune Drift I 10/ Avtale om nettilknytning - Tommy Sundber... Tommy Sundberg Plan I 13/ Varsel om planoppstart på Klomyran Gnr/B... Øksnes kommune Plan I 08/ REFNR:33437 Avtale om nettilknytning- Li... LIA Skåltofta AS Plan I 13/

17 REFNR:33431 Arbeidsoppdrag - feilsøk gat... Sortland kommune Drift I 09/ Skademelding vedr. skadenr ,37,... Økonomi U 08/ Høring - Endringer i avregningsforskrift... NVE Måle og avregne I 08/ Kulturminnefaglig uttalelse - kabling av... Nordland fylkeskommune Plan I 12/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Geir Høve Plan I 13/ Invitasjon til idèmyldringsmøte i forbin... NVE Drift I 13/ Tilsynsrapport -vedtak Frank Angell DLE I 12/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Elin Bjerke-Lindstrøm Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Kim Roger Berg Plan I 13/ Varsel om oppstart av arbeid med kraftsy... Hålogaland Kraft AS Plan I 13/ Forliksrådet i Sortland - Sak F Lensmannen i Sortland Måle og avregne I 08/ Vedtak om installasjon og drift av frekv... Statnett SF Drift I 13/ REFNR:32844 Prisforespørsel - oppretting... Sortland kommune Drift I 10/ REFNR: Johnny Nordgård Kundeservice I 13/ REFNR:33197 Mørke gatelys - utbedring/ar... Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:33223 GATELYS I SJØGATA Sortland Storsenter AS Drift I 09/ REFNR:33104 Delvis iverksettelse av reet... Sortland kommune Plan I 10/ Retur av tinglyst dokument Statens kartverk Plan I 11/ Retur av underskrevet avtale om nettilkn... Jarle Meier Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt... Tre-Bo AS Plan I 13/ Søknad om legging av kabel i Kvalsaukbru... Statens Vegvesen, Region Nord Plan I 08/ Søknad om utvidet dispensasjon/utsettels... Måle og avregne U 10/ Avtale om nettilknytning Svein-Arne Johansen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Holm og Lind Eiendom AS Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes kommune Plan I 13/ Signert avtale om nettilknytning Ole Lund Riber Plan I 13/ REFNR:33083 nybygg bolig Bjørn Willumsen Plan I 13/ Påkallingsvakt Egil Lian Drift U 13/ REFNR:33039 VS: Beskjed Sortland kommune Drift I 09/ Vedtak om avskilting - YU Statens vegvesen Stab I 10/

18 Varsel om avskilting - YU Statens vegvesen Stab I 10/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Dag Reinholdtsen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Mikal Stavøy Plan I 13/ Klage på vedtak om inntektsramme for Olje- og energidepartementet Økonomi I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Jørn og Marit Fensbekk Drift I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Ingrid Karoline Ovesen Plan I 13/ REFNR:32916 Arbeidsordre gatelys Europri... Sortland kommune Drift I 09/ Tariffunderlag for utleie av R8 anlegg i... Statnett Økonomi I 08/ REFNR:32892 Mørke gatelys Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:32896 Skadet gatelys ved Europris... Sortland kommune Drift I 09/ Kontrakt - salg av "Jernhest" Gunnar Harry Hanssen Stab I 10/ REFNR:32873 Angående el-tilsyn Dan Roger Solhaug DLE I 13/ Informasjon om kurs i informasjonssikker... NVE Drift I 13/ AUS arbeid i Norge, invitasjon til fagda... Ren AS Drift I 09/ Søknad om tilknytning Magdalena Rauk Plan I 13/ REFNR:32844 Prisforespørsel - oppretting... Sortland kommune Plan I 10/ REFNR:32766 Feil på gatelys - Sortland k... Sortland kommune Drift I 09/ Skademelding skadenr ,36, YU Økonomi U 08/ Høring - Endringer i forskrift nr. 302 o... NVE Plan I 08/ REFNR:32732 Utplassering (PTF) Nordland fylkeskommune Drift I 09/ REFNR:32689 Fylkesrådet i Nordland invit... Fylkesmannen i Nordland Drift I 10/ Avtale om nettilknytning - Øksnes Boligs... Øksnes boligstiftelse Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Ole Lund Riber Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Tommy Sundberg Plan I 13/ Ad tvist om lys i lavspentstolpe på gnr2... Leif Harald Wollvik Drift I 13/ Orientering om data som skal benyttes i... NVE Økonomi I 13/ Økning av avgifter Tekla Oyj Plan I 09/ Økonomisk støtte til innspilling av CD Bø og Malnes menighet Stab I 08/ Redegjørelse - Per Sten Andersen Wikborg, Rein & Co Kundeservice I 11/ Forslag til reguleringsplan for fv.82 Ho... Statens vegvesen Plan I 13/ Retur av nabovarsel Dagny Helene Andersen Teigen Plan I 13/ VS: Mørke veilys i Spjutvika Sortland kommune Drift I 09/

19 Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Norkring AS Plan I 13/ Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Stab I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Stian Edvardsen Nilsen Plan I 13/ Norge digitalt - samarbeidet i Nordland... Statens kartverk Plan I 09/ / REFNR:32376 ang: Gårds nr... Bjørnar Lind AS Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Frode Pettersen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Svein-Arne Johansen Plan I 13/ REFNR:32512 VS: Fremføring av strøm gnr... Indre Eidsfjord Grendelag SA Plan I 13/ Kopi av brev til Trollfjord kraft AS - V... Statnett Plan I 09/ Bekreftelse på mottatt melding fra offen... Vesterålen barnevern Kundeservice I 10/ SV: Prioriteringsliste Eli-Annie Marthinussen Drift U 13/ REFNR:32376 ang: Gårds nr 81 og Bruksnr... Bjørnar Lind AS Plan I 13/ Vedtak om opplysningsplikt - Undersøkels... Statistisk sentralbyrå Stab I 13/ / Ny søknad om fremføring a... Steinar Skånhaug Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Jarle Meier Plan I 13/ Oppsigelse av bredbåndskontrakt Kim-Robin Berntsen Kundeservice I 13/ Vedørende faktura fra Vesterålskra... Økonomi U 08/ Mørke veilys i Spjutvika Sortland kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Øksnes boligstiftelse Plan I 13/ Retur av tinglyst dokument - gnr62/bnr2... Statens kartverk Plan I 11/ Signert avtale i retur - Bjørg og Arnold... Bjørg Larsen Aalmo Plan I 13/ REFNR:32234 Mørke gatelys - fylkesveien... Sortland kommune Drift I 09/ REFNR:32237 Pro-LAN Stig-Håvard Steffenhaugen Stab I 09/ / Ny søknad om fremføring av... Plan U 13/ Rammeavtale om leie av maskiner og utsty... Vesterålskraft Produksjon AS Stab I 12/ REFNR:32185 Varsel om regulering av Marg... Sortland boligstiftelse Plan I 13/ Regress - skade hos Solhild Annie Kristi... SpareBank 1 Skadeforsikring AS Måle og avregne I 08/ / REFNR: Bjørnar Lind AS Plan U 13/ REFNR:32144 Anleggsbidrag El.entr. Arne H. Johansen AS Plan I 13/ Forespørsel om strømbrudd i Sigerfjord Anna Pettersen Vesterålskraft Nett U 13/ Premiesatser i pensjonsordningen 2014 Kommunal Landspensjonskasse Økonomi I 08/ REFNR: Bjørnar Lind AS Plan I 13/

20 Søknad om fremføring av strøm mottatt Eidsfjord Sjøfarm AS Plan I 13/ Søknad om fremføring av strøm mottatt Magne Albrigtsen Plan I 13/ / REFNR:31857 Start avmålte... Sortland kommune Drift U 09/ skannet vedlegg Ole Åsheim Plan I 13/ skannet vedlegg May-Britt Stavseng Plan I 13/ REFNR:31918 Bestilling omlegging strømin... Bygg og Anleggsplan AS Plan I 13/ REFNR:31857 Start avmålte gatelys - Sort... Sortland kommune Drift I 09/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Britt Lindqvist Plan I 13/ / REFNR:31653 Energiskolene-... Energiskolene Naturfagsenteret - UIOPlan U 08/ Kritiske problemer med radiokommunikasjo... Post- og teletilsynet Måle og avregne U 10/ Skademelding vedr. skadenr ,34,... Økonomi U 08/ Skademelding vedr. skadenr ,35,... Økonomi U 08/ Søknad om avgraving av Fv. 913 for leggi... Statens vegvesen Drift I 08/ REFNR:31642 Pøbelprosjektet trenger støt... Pøbelprosjektet AS Stab I 08/ REFNR:31653 Energiskolene- Naturfagsente... Energiskolene Naturfagsenteret - UIOPlan I 08/ / Ny søknad om fremføring a... Osvald K. Andreassen Plan U 13/ / Ny søknad om fremføring a... Odne Andreassen Plan U 13/ REFNR:31645 Fremføring av strøm gnr Indre Eidsfjord Grendelag SA Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Britt Boutros Gali Plan I 13/ AD Eiendomsutvikling Nor AS, dets konkur... Advokatene Aga, Eidnes, Hammervik Kundeservice & Skip... I 11/ / Ny søknad om fremføring av... Plan U 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Michelle Edelman Plan I 13/ SV: REFNR:31395 Henvendelse fra KundeWeb... Bodil Kokvik Plan U 13/ Vesterålen Turlag 25 år. Vesterålen Turlag Stab I 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Gudmund Nymoen Plan I 13/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Kenneth Berg Plan I 13/ Erstatning for graveskader på gbnr 76/13... Kurt Karlsen Plan U 13/ REFNR:29567 Forespørsel om revidert kost... Sortland kommune Plan I 10/ REFNR:31395 Henvendelse fra KundeWeb: Ko... Bodil Kokvik Plan I 13/ Reguleringsplan Ringstad Plan U 08/ Ny søknad om fremføring av strøm mottatt Osvald K. Andreassen Plan I 13/ REFNR:31537 VS: Gravemelding Kleiva barn... Tojo AS Plan I 13/

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypeSak Dok. Dok.dato 14/00002-16 - REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/00002 17

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet TypeSak Dok. Dok.dato 14/00002-16 - REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/00002 17 14/00002-16 - REFNR:37738 Skade panelovn... Børre Steiro Måle og avregne U 14/00002 17 17.03.2014 REFNR:37738 Skade panelovn Børre Steiro Måle og avregne I 14/00002 16 14.03.2014 Gatelys - kabelproblematikk

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig person Type Sak Dok. Dok.dato Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I

Tittel Til/Fra Ansvarlig person Type Sak Dok. Dok.dato Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I Tilbakelevering etter endt leieperiode -... DnB NOR Finans - Autolease Torbjørn Åsbakk I 08/00076 11 16.09.2013 13/00003-140 - REFNR:32376 ang: Gårds nr... Bjørnar Lind AS Torfinn Krey U 13/00003 142 13.09.2013

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato Varsel om oppstart av planarbeid for par... Arntzen Entreprise AS Plan I 08/00027 38 20.01.2014 14/00002-2 - REFNR:35879 Lav spenning 22... Oddvar Antonsen Drift U 14/00002 5 19.01.2014 Pressemelding 'red@vol.no';'red@blv.no';'hjalmar@oksne...

Detaljer

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014

REFNR:38946 AVKLARING STRØMTILFØRSEL, GN... DDJ Eiendom AS Vesterålskraft Nett I 13/00072 36 29.04.2014 SV: 14-073 Tor Erling Nilssen - Vestrelå... Elklagenemda Drift U 08/00025 207 06.05.2014 13/00072-15 - REFNR:38024 Fwd: Strømskap... hovden54@gmail.com Måle og avregne U 13/00072 38 02.05.2014 Ødelagt

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato 2014-06-03 Vesterålskraft fremføring av... Geir Kristiansen Vesterålskraft Nett I 13/00072 65 03.06.2014 SV: SV: 13/00072-52 - 2014-05-21 - mail... Mette Caroline Strøksnes Plan U 13/00072 62 02.06.2014

Detaljer

2015-01-13 Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Vesterålskraft Nett I 08/00036 111 07.01.2015

2015-01-13 Vedtak - Installasjon av AMS... NVE Vesterålskraft Nett I 08/00036 111 07.01.2015 10/00040-63 - VS: Vaktavtale Vesterålskr... Bergit Svenning Drift U 10/00040 64 19.01.2015 13/00072-187 - 2014-11-26 Blokken skibsv... Blokken Skibsverft AS Måle og avregne U 13/00072 203 19.01.2015 15/00004-1

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato

Tittel Til/Fra Ansvarlig enhet Type Sak Dok. Dok.dato 2015-03-02 Dave Telen, Klo - gnr75/bnr97... Dave Telen Plan I 15/00005 26 02.03.2015 2015-03-02 Morten Vottestad - Gnr65/bnr2... Morten Vottestad Plan I 15/00005 27 02.03.2015 2015-03-02 Fremføring av

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 285/15 Regdato:30.01.2015 Arkivkode:PER Saksnr: 14/579-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/HSS/IRPE Journalenhet: Navn: Allan Torres Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 409/15 Regdato:30.01.2015

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7676/15 Regdato:02.01.2016 Arkivkode:A30 Saksnr: 16/16-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KUL/K-SK/JW Journalenhet: Navn: Hilde Mykland Dok.beskr: MUSIKK-/KULTURSKOLE - OPPTAK GITAR AKUSTISK Lnr: 3/16

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 5487/13 Regdato:19.09.2013 Arkivkode:L31 Saksnr: 13/524-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK//JF Journalenhet: Navn: Advokat Enoksen & Steiro Dok.beskr: SVAR - LEIE/FESTE-AVTALE GNR/BNR 39/38 Lnr:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 864/17 Regdato:09.02.2017 Arkivkode:ELEV ********** Saksnr: 16/1123-3 Dok.type: /U Gradering:13 Off.l. 13 Saksb: SB/FLYK/LAA Journalenhet: Navn: SABIHA KHALIL KARAKHALIL Dok.beskr: VEDTAK OM DELTAKELSE

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1736/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-23 Dok.type: /I Gradering: 13 Ofl 13 Navn: Kathrine Lehtonen Lnr: 1737/15 Regdato:28.03.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/15-24 Dok.type:

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Dok.dato: 27.06.2013. Klassering: Dok.dato: 28.06.2013. Klassering: SK/MSO

Dok.dato: 27.06.2013. Klassering: Dok.dato: 28.06.2013. Klassering: SK/MSO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.07.13, Journalenhet: sk*, Dokumenttype: I,, Status: J,A 01.08.2013 Samarbeidsavtale mellom kommunene: Kvængangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 6346/13 Regdato:31.10.2013 Arkivkode:611 Saksnr: 13/614-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Aagot Løfsnes Dok.beskr: GRUNNERIERERKLÆRING VEDRØRENDE VANNANLEGG I BØ KOMMUNE GNR/BNR 19/37 Lnr: 6376/13 Regdato:31.10.2013

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski

Beste herre (over 50 år): Alf Ove Pettersen, Kabelvåg & Svolvær ski Plass Fornavn Etternavn Klasse Klubb Tid 1 Pernille Schei K16 Sortland og omegn skiklubb 01:15:00 1 Chipo Tendeland K30 Stokmarknes IL 01:42:09 1 Jonas Sørensen M16 Stokmarknes IL 01:10:53 2 Kristoffer

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen 27.08.2011 Postboks 25 8483 ANDENES dverberg@skytterlag.no andenes@skytterlag.no Lillejord, Mathias R 50 48 47 145 95 240 97 337 85,- 56,-

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 661/16 Regdato:13.06.2016 Arkivkode:232 Saksnr: 16/85-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Vesterålskraft Nett AS Dok.beskr: KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST FRA VESTERÅLSKRAFT NETT AS Lnr: 665/16 Regdato:13.06.2016

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7284/15 Regdato:05.02.2016 Arkivkode:203 Saksnr: 15/643-3 Dok.type: /U Gradering:13 Off.l. 13 Saksb: TEK//EBO Journalenhet: Navn: Namsfogden i Oslo Dok.beskr: FORLIKSKLAGE DERES REFERANSE F-079937

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1426/15 Regdato:13.03.2015 Arkivkode:U36 Saksnr: 11/575-76 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK//JF Journalenhet: Navn: Roy Andersen Dok.beskr: FWD: KOMMENTAR TIL NYTT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.06.2012 Tilsetting assistenter skole/sfo/barnehage og tilbud om utvidelse

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Partiliste: Fremskrittspartiet :14:15 Valgoppgjør for Skjervøy Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valgoppgjør for Skjervøy

Partiliste: Fremskrittspartiet :14:15 Valgoppgjør for Skjervøy Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valgoppgjør for Skjervøy Partiliste: Fremskrittspartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Vidar Langeland 1 ** 9,00 11 4 24,00 48,75 88 19 155,75 179,75 2 Arne Nilssen 2 ** 9,0 0 9,00

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale øyeblikkelighjelp plasser - døgnopphold 1. halvår 2013. Samhandlingsavtaler - Saltdal kommune 2012/353-14 23670/2013

Offentlig journal. Kommunale øyeblikkelighjelp plasser - døgnopphold 1. halvår 2013. Samhandlingsavtaler - Saltdal kommune 2012/353-14 23670/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 16.09.2013 Kommunale øyeblikkelighjelp plasser - døgnopphold 1. halvår 2013 Samhandlingsavtaler

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2421/17 Regdato:31.03.2017 Arkivkode:000 Saksnr: 17/14-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: HS/LEG/LGAS Journalenhet: Navn: E-helse Kjernejournal Dok.beskr: ØKE BRUKEN AV KJERNEJOURNAL VED VESTERÅLEN

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.08 13.10.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.08 13.10.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01219-002 U Datert: 08.10.08 Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: 008405/08 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 08/01137-002

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2626/16 Regdato:30.03.2016 Arkivkode:A11 Saksnr: 16/116-28 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Navn: Jenny Tande Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS - NY PLASS ********** Lnr: 2627/16 Regdato:30.03.2016

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.08.05 16.08.05 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.08.05 16.08.05 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/01134-001 I Datert: 12.08.05 Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Laila J. Hansen Sak: 60 % STILLING STØTTEFUNKSJON DRIFT Dok: SØKNAD - 60 % STILLING STØTTEFUNKSJON DRIFT Lnr.: 005957/05 Off.loven

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Harstad Kommune. Rolle Hjemmelshaver (H) /11 HARSTAD KOMMUNE. Postmottak 9479 HARSTAD. Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus.

Harstad Kommune. Rolle Hjemmelshaver (H) /11 HARSTAD KOMMUNE. Postmottak 9479 HARSTAD. Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus. Harstad Kommune Eierliste for: Gamle Stangnesvei 1903-54/11 HARSTAD KOMMUNE 1903-54/17 STAKKSUND HALLUR GAMLE STANGNESVEI 8 B 1903-54/19 HESSEN MERETE BIRGIT GAMLE STANGNESVEI 10 B 1903-54/19 KARLSEN TAGE

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Oversikt over vedtak og utvalgte saker. Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011

Oversikt over vedtak og utvalgte saker. Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 Oversikt over vedtak og utvalgte saker Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 10 2012 R A P P O R T Oversikt over vedtak og utvalgte saker Tariffer og vilkår for overføring av kraft 2011 Norges

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 468/17 Regdato:23.01.2017 Arkivkode:216 Saksnr: 17/51-3 Dok.type: /I Gradering:5 Off.l 5 Saksb: RÅD//GUJA Journalenhet: Navn: KomRev Nord Dok.beskr: VS: FORVALTNINGSREVISJON - HØRINGSUTKAST **********

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Offentlig postjournal 21.06.05 21.06.05 for felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.06.05 21.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 04/01507-008 U Datert: 21.06.05 Arkiv: V83 Saksbeh.: ADMI-ADMI-JIL Til: Thomas Solstad Sak: GNR. 30/10 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI Dok: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI PÅ GNR 30 BNR 10

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3077-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Melhus kommune v/ Selbekk Dok.beskr: Svar - 150/1 Avskjørselssøknad - Ny avkjørsel - kommuneplanens arealdel - LNF Saksnr: 15/4243-4 Dok.type:

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer