Årsberetning!2013!! for!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning!2013!! for!"

Transkript

1 ! Årsberetning!2013!! for! 1 Klubbens 75-års jubileumsbok ble endelig ferdigstilt i 2013

2 Innholdsfortegnelse Tillitsverv)og)drift)...)3! Styrets)beretning)...)5! Sport!...!6! Rekruttering!...!8! Eiendom!4!Hus!og!bryggeanlegg!...!10! Styrets!håndtering!av!vedlikeholdsetterslep!...!12! Bruk!og!utleie!...!12! Rolfsbukta!!realisering!av!nytt!seilsportsenter!...!12! Materiell!...!13! Informasjon!og!profilering!...!14! Sponsor!...!15! Arv!fra!Ellen!T.!Wessel!...!15! HH)Skagen)komitèen)2013:)...)17! Tur)og)hav)...)19! Tur!&!Hav!komitéen!2013!...!19! Serieseilaser!...!19! Synspunkter!på!fremtiden!...!22! Jollegruppene)...)23! Optimist!...!23! RS!Feva!...!28! Brett!...!31! Laser!...!31! Årsberetning!Laser!Radial!!OL4satsing!...!32! Europajolle!...!32! Regattaresultater!for!Bærumsseilere:!...!33! Zoom8!...!36! Snipe!...!37! 2

3 Tillitsverv og drift Styret Verv Styreleder Nestleder Styremedlem Sport Styremedlem Rekruttering Styremedlem Informasjon, profilering mv Styremedlem Eiendommer Styremedlem Materiell Styremedlem Ungdomsrepresentant Varamedlem Varamedlem Navn Christian Gundersen Morten Mero Paul Skrede (fungerende) Asta Ellingsen Stenhagen Asta Ellingsen Stenhagen Hanne Schøyen Harald Masst Endre Nordstrand Knut Fredrik Ramstad Erik Lia Rådet Verv Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Navn Inge-Magnar Olerud Ola Nygard Terje Kleppan Birger Jansen Trond Aasland Vidar Utne Liv Sinding-Larsen Gro Moe Kontrollkomite Verv Leder Medlem Varamedlem Varamedlem Navn Inge-Magnar Olerud Halvor Poulsson Ola Nygard Ellen Høegh 3

4 Valgkomite Verv Leder Medlem Medlem Varamedlem Navn Ola Nygard Inge-Magnar Olerud Ellen A. Høegh Christian Espeseth Sekretariat og frivillige ressurspersoner utenom styret Sekretær Regnskap Medlemsregister Navn Marianne Solbakken Anne Naper Andersen Gro Moe Utleie Sarbuvollen Kjell Lunde [sluttet mai 2013] Ressurs Bruksveien og Ytre Vassholmen Trenerkoordinator Trenerkoordinator brett Materiell Tove Nylænder [sluttet per 31.12] Gerd Mejlænder-Larsen Susan Berentsen Jan Erik Stensrud Klassekapteiner Klasse Navn Optimist Bjørn Havsgård RS Feva Erik Poppe Brett Odd Nakland Europajolle Jens Gunnar Ørka Zoom 8 Frode Pedersen Laser Susan Berentsen / Lars Wilhelmsen Snipe Gustavo Ribbe 2,4 R Sven Mundal HC-seiling Vidar Simensen Tur og Hav Arne Sørlie 4

5 Styrets beretning Styret har avholdt 10 møter i løpet av 2013 og svært mange saker har vært behandlet. I tillegg har en eller flere av styrets medlemmer deltatt i møter med klassekapteiner, trenere, enkeltmedlemmer, sponsorer, kommunale- og private aktører har vært et aktivt år for både styret og foreningen. Både antall deltakere på kurs og i regattaer er betydelig økt fra sesongen før, samt nye investeringer i materiell og utstyr. I tillegg har alle foreningens eiendommer blitt vedlikeholdt eller oppgradert i løpet av året. Dette gjenspeiler også at det mellom alle styremøter har vært betydelig møtevirksomhet, kommunikasjon og aktivitet fra samtlige styremedlemmer. Styret anser nå at fusjonen mellom de to foreninger er endelig. Det har blant annet lyktes styret i dette året å endelig få overført disposisjonsrett til den siste konto som tidligere tilhørte Vestfjordens Seilforening. Samarbeidet og tonen innad i styret er god. Styret fungerer som både et godt diskusjonsforum og kollegialt organ. Styremedlemmene samarbeider på tvers av sine ansvarsområder der det er nødvendig, og trekker på ressurspersoner utenfor styret der det er naturlig. Det har vært betydelig initiativ blant enkeltmedlemmer og styret. Enkeltheter i driften vil bli nærmere beskrevet her i årsmeldingen. Styret vil spesielt nevne de frivillige klassekapteiner, arrangører, og andre som legger ned en betydelig innsats i å drive foreningen gjennom sesongen. Foreningen er helt avhengig av disse ressurspersoner. Noen av disse har også bidratt til denne beretningen. Merethe Fadler så seg dessverre nødt til å trekke seg fra styret i mars, og hennes ansvarsområde ble da dekket opp av Asta Ellingsen Stenhagen, samtidig som de andre styremedlemmer da har bidratt på området web og sponsor for å avhjelpe at styret har hatt et medlem for lite i perioden. Innkommen medlemskontingent koordineres og sjekkes av medlemsansvarlig. I 2013 opplevde vi dessverre at mange av trenerne og vaskehjelp ikke fikk utbetalt lønn til riktig tid. Dette skyldes ikke mangel på penger, men mangel på struktur og oppfølging i behandlingen i flere ledd. Styret har tatt flere grep for å unngå at tilsvarende problemer skal kunne oppstå fremover. Styret vedtok derfor å kjøpe inn et timeregistrerings- og regnskapssystem for å unngå ulempene som har vært rundt for sene betalinger. Systemet gir også en helt annen mulighet til tett og proaktiv økonomioppfølging, noe som har vært en utfordring gjennom flere år. Systemet - som ble valgt etter en grundig anbudsrunde - heter Tripletex. Våren 2014 vil alle trenerne få opplæring i hvordan de kan føre timer via mobilapp eller i nettleseren, og refusjoner/bilagsprosessen vil også forenkles betydelig. Styret anser det som svært viktig å ha gode rutiner og verktøy for kontroll av utgifter og inntekter til foreningen. I 2013 hadde Bærum Seilforening 196 nyinnmeldte medlemmer, og ved årsskiftet var det totalt 888 medlemmer i foreningen. Av disse er 308 kvinner og 580 menn. Det er et kontinuerlig arbeid å oppdatere medlemsarkivet med endringer i adresser og eposter. 5

6 Sport Bærum Seilforening har svært mange aktive seilere som deltar mye både nasjonalt og internasjonalt, les mer om dette under hver klasse. Regatta Klasse Plass Navn EM, Dublin, IRL Laser Radial 31 Marthe Enger Eide ISAF WC, Palma, SPA Semaine Olympique, La Rochelle, FRA Laser Radial Laser Radial 2 6 Jr EM, Brest, FRA Europajolle VM, Sønderborg, DEN Ina Berentsen Kullmann Marthe Enger Eide Marthe Enger Eide Ina Berentsen Kullmann Emil Fadler Kvamme Sander Østlund Raggan Europajolle 24 Emil Fadler Kvamme VM, ITA Optimistjolle VM, Aarhus, DEN 29er (silver fleet) 29er (emerald fleet) Herman Reiersen Kristine Wilhelmsen Astrid Klippenberg (KNS) / Rasmus Wichstrøm Munther Line Gaard Pedersen / Gunhild Johansen (Asker) EM, Lignano, ITA Zoom8 5 Line Gaard Pedersen VM, Ran, NOR Zoom Line Gaard Pedersen Mina Nordli VM, Grosseto, ITA RS Feva (sliver fleet) 21 Trygve Poppe Oldervoll / Sofie Thurmann Stor-NM Optimistjolle 2 Kristine Wilhelmsen Stor-NM Laser Radial (åpen) 2 Ina Berentsen Kullmann Stor-NM 29er 3 Astrid Klippenberg (KNS) / Rasmus Wichstrøm Munther NM Snipe 1 2 Ulrik Sandvig / Tanya F. Heglund Birger Jansen / Lise Gerhken NM Kragerøterne 3 Viktor Sinding-Larsen / Liv Sinding- Larsen NM Master Snipe 1 3 Birger Jansen / Lise Gerhken Johan G Mejlænder / Hege Berthelsen NM Laser Radial (dame) 1 Marthe Enger Eide NM Master Laser 1 Finn Hanssen NM Dame Snipe 1 Anette Melsom Myhre (Asker) / Janett Krefting Lag-NM Europajolle 1 Emil Fadler Kvamme / Gard Jakob Ørka / Sander Raggan / Sunniva Hillesøy 6

7 Klubbmestre 2013 Optimist RS Feva Snipe Klasse D, NOR-Rating Klasse F, NOR-Rating Vilde Skirstad Pollen Hedevig Nilsson Birger Jansen / Lise Gehrken/ Sja Sja NOR Lucky Lady, Morten Lycke NOR 333 DNV 3, Håvard Austefjord Årets juniorseiler 2013 Kristine Wilhelmsen Regatta) Bærum Seilforening har arrangert følgende regattaer i 2013: Dato Arrangement Klasse april OAS Kretssamling Europajolle avlyst Vårsnipa Snipe mai Helly Hansen Skagen Race NOR Rating - ORC juni Musto Cup Snipe august NM Snipe Master Snipe 31. aug-1. sept Dame-NM Snipe september Vikingknarren / Vikingsnipen IF-båt - Knarr - Snipe september Lag NM Europajolle Europajolle 26. september Golden O RS Feva oktober OAS Bærum Høstcup og KM joller Joller - brett I tillegg har det blitt arrangert onsdagsserie for Snipe, IF og NOR Rating hver onsdag i sesongen, og fire Shorthanded-regattaer samt to Gunderseilaser, samt torsdagsregatta for joller. Fysisk)trening)(treningstilbud)i)vinterhalvåret)) Ansvarlig: Ina Berentsen Kullmann Femten ivrige seilere har deltatt på Fysisk trening to ganger i uka fra november. Treningene har som mål å gi alle treningsglede og en forbedring av generell styrke og utholdenhet. Treningene foregår inne og ute ved/på NTG-Bærum sine lokaler. Det er to grupper som i hovedtrekk er delt inn etter alder. En gruppe for de under 15 år og en for de over 15 år. Den yngste gruppen trener ikke i styrkerommet og har fokus på variert trening men også å lære litt om seilspesifikk trening. Det har vært slik at seilere som har vist interesse, erfaring og ønske om utfordringer har fått gå over til den eldste gruppen før fylte 15 år. Dette har fungert fint og gjort at spredningen i gruppene har blitt mindre. Den eldste gruppen har også fokus på variert trening og trener også i styrkerommet. Gruppen har også enda mer fokus på seilspesifikk trening for å stille fysisk sterkere til neste seilsesong. Treningene vil vare fram til påske, det er fortsatt mulig å bli med! 7

8 Rekruttering Bærum Seilforening har hatt en betydelig nyrekruttering i Først og fremst har det vært svært god oppslutning om nybegynnerkurs i optimistjolle, der 74 barn har deltatt. På Sarbuvollen var det i 2013 tilbud tre dager i uken, der to av dagene var fulltegnet. Etter flere år uten dette tilbudet i Bruksveien, har man i 2013 hatt tre kurs ukentlig i Bruksveien. Utfordringen for foreningen fremover slik styret ser det blir nå å klare å holde på flest mulig seilere videre de nærmeste år, slik at vi totalt sett øker antallet aktive seilere. Rekrutteringsarbeidet har i stor grad blitt gjennomført via epost, bekjentskaper og markedsføring via web. I tillegg utarbeidet styret også en kursbrosjyre som ble delt ut blant annet på Sjøen for alle. Foreningen har også vært representert på Sjøen for Alle, Snarøya dagen og aktivitetsmesse på Løkeberg skole. Erfaring fra 2013 har vært at markedsføring via sosiale medier, web og bekjentskaper var det som trolig hadde best effekt for å rekruttere nye seilere til foreningen. For 2014 planlegges det å rekruttere dels via utdeling av informasjonsmateriell, men mest ved bruk av web, sosiale medier og epost. Sommerleir) Bærum Seilforening gjennomførte i 2013 fire sommerleire med kurs i Optimistjolle, RS Feva og brett. Alle kursene varte fem dager. Lederne for sommerleiren 2013 var Endre Nordstrand og Tallak Utne. SFOJtilbud) I år deltok 170 barn og ungdommer i løpet av de fire ukene med sommerleirtilbud. Dette er ny rekord. 28 trenere og hjelpetrenere har bidratt til gjennomføring av flotte leiruker som klubben har fått svært gode tilbakemeldinger på fra så vel deltakere som foreldre. Sommerleirene har vist seg å være viktige tiltak i klubben, både som inntektsgivende aktivitet, og ikke minst som rekrutteringsarena for nye seilere og medlemmer. Bærum Seilforening hadde høst 2012 og vår 2013 et SFO tilbud for Snarøya skole i sine lokaler i Bruksveien hver mandag. Tilbudet var foreldredrevet og dugnadsbasert i samarbeid med skolen. Tilbudet ble ikke videreført høsten 2013 av ulike årsaker. På grunn av nye regler i Bærumsskolen vedrørende egenbetaling av SFO tilbud, så har det ikke vært mulig å tilby et SFO tilbud med egenandel for de deltagende. Trenersituasjonen)i)juniorgruppen) Juniorgruppens trenere og arrangører har vært ledet av trenerkoordinator Gerd Mejlænder-Larsen med bistand fra Susan Berentsen på laser og brett. Foreningens hovedtrener Ingrid Mortensen avsluttet sitt engasjement med foreningen i juni 2013 for å starte i fulltidsjobb etter endt utdannelse. Høsten 2013 organiserte vi derfor treningsledelsen litt annerledes og engasjert Tallak Utne for å få inn ekstra støtte til arbeidet med ledelsen av trenerne. ) ) 8

9 Det har vært om lag 30 faste trenere ansatt for dekke det faste treningstilbudet i optimist, e-jolle, brett, RS-Feva, laser og Snipe der mer enn 200 seilere har deltatt. Endre Nordstrand og Tallak Utne har hatt ansvaret for å planlegge og gjennomføre klubbens sommerleirtilbud der totalt 20 trenere var engasjert. Ina Berentsen Kullmann har hatt ansvar for den fysiske vintertreningen. Ledelsen av trenergruppen med Gerd, Susan og Ingrid i spissen har lagt ned mye arbeid for å rekruttere nye trenere, arrangere trener I kurs, gjøre avklaringer med styret, klassekapteiner og gruppeledere om behov og rammer, legge trenerkabalen, utarbeide trenerkontrakter, arrangere trenermøter og for øvrig legge til rett for og bidra til at trenerne gjør den best mulige jobben i forhold til planlegging og gjennomføring av seiltilbudet. Ansvaret har også omfattet styring og støtte til dem som har hatt jobb som arrangør av Tur og Havs onsdagsregattaer. I år har alle trenere fått en ny og forbedret arbeidskontrakt, og det er innført en automatisert utsendelse til den enkelte trener. Et gjentagende problem gjennom sesongen har vært at trenerne ikke har fått utbetalt lønn til avtalt tid. Dette er tatt opp med styret. Viktig for utviklingen av Bærums mange, og unge trenere og arrangører er opplæring og kursing. Bærum har i flere år på rad arrangert Trener I kurs med stor deltagelse fra egen klubb. I 2013, som i flere år tidligere, har Bærum arrangert trenerkurs i klubbens egen regi. Naboklubber har vært invitert og NSF har gitt støtte til dette og tatt ansvar for retting av oppgaver og praksis for disse. Hovedtrener har hatt faglig ansvar for kurset og gjennomføring, retting av oppgaver og for gjennomføring av praksis knyttet til klubbens eget treningstilbud. 10 av våre trenere har i 2013 bestått Trener I kurs, to av disse deltok på trenerkurs i regi av andre klubber. På klubbens eget Trener I kurs var det 20 deltagere, 8 av dem fra Bærum. Å arrangere kurset i Bærums regi har gjort at vi selv har kunnet lære opp mange unge trenere, gjennomføre trenerpraksisen knyttet til tilbudet i egen klubb og bidrar til et særs godt trenermiljø i klubben. Påmelding og gjennomføring ble administrert av Gerd M-L, mens Ingrid Mortensen var instruktør for kurset. Ingrid har gjennomført kurset i flere år og har også tidligere vært leder av NSFs trenerutvalg. NSF arrangert dessverre ikke noe trenerseminar eller Trener II kurs vinteren I 2013 har også Gunnar Astrup vært engasjert som trener for snipene. 9

10 Eiendom - Hus og bryggeanlegg Seilforeningen disponerer 3 eiendommer, Sarbuvollen, Bruksveien og Ytre Vassholmen. Styret har hatt tett oppfølging med utbygging og vedlikehold på alle eiendommene gjennom hele året. Sarbuvollen) På Sarbuvollen har det blitt utført en helt nødvendig vedlikehold og oppgradering av bryggeanlegget. Vedlikeholdsetterslepet var særlig stort på flytebryggene, og krevde at det ble iverksatt umidddelbare tiltak. Videre har hele klubbhuset blitt malt utvendig, og en del annet forefallende vedlikehold utført. Styret ble orientert om at det var behov for utbedring av utleiebryggen umiddelbart etter årsmøtet. Da isen gikk 23. april ble det gjort en befaring og kartlegging på overflaten, etterfulgt av en mer inngående dykkerinspeksjon 1. mai. Undersøkelsene viste at anlegget var i svært dårlig stand, og ikke var egnet til formålet. Bistand til utskifting av fortøyninger, sjakler og moringer ble umiddelbart kontrahert og igangsatt. 16. mai var utleiebryggen i en slik stand at man kunne slippe til leietakerne. Jollebryggene ble i samme periode forsterket over og under vann. Tilstanden på anlegget var såpass alvorlig at styret hadde få andre alternativer enn å stenge flere av bryggene for bruk, eller å gjennomføre et omfattende vedlikeholdsarbeid. Å stenge bryggeanlegget ble vurdert som lite aktuelt, da det hadde gjort kurs- og treningsaktivitet fra Sarbuvollen tilnærmet umulig. Figur 1 Bryggeforankringer på Sarbuvollen. Kunne nok fått avløsning for en stund siden... I og med de betydelige kostnadene som påløp for å sette utleiebryggen i brukbar stand besluttet styret å justere leieprisene. Bryggen ble etablert i 1991, og finansiert gjennom innskudd som ble avskrevet over en 15-årsperiode. Avtalen kunne deretter forlenges med inntil 10 år. Leietakerne på brygga har gjennom en årrekke hatt en svært moderat leie. Nivået er økt noe etter at innskuddet var nedbetalt i 2006, men lå i 2012 fortsatt på om lag NOK 1600,- pr breddemeter, noe som er vesenlig lavere en prisen på andre utleieplasser i nabolaget. På bakgrunn av den oppståtte situasjonen valgte styret å justere opp prisen på leie av bryggeplass slik at den i større grad gjenspeilte de kostnadene klubben har med drift av anlegget. Det ble lagt vekt på at drift av en slik utleiebrygge, som i liten grad tilfører klubbens kjerneaktiviteter noen merverdi, om ikke annet ikke skal påføre klubben utgifter som begrenset mulighetene til å drive kurs- og regattaktativiteter. Endringene kom, dels som følge av sen isgang, og dels som følge av anleggets tilstand, noe brått på eksisterende leietakere. Mange båteiere reagerte negativt på at klubben valgte å skru opp prisene med om lag 80 %, på tross av forbedringene som ble gjennomført. Dette resulterte i flere valgte å si fra seg plassene. Styret har på tross av frafallet, og at plassene ble tilgjengelig relativt sent i sesongen, greid å hente inn leieinntekter på anlegget på omtrent samme nivå som i Vi forventer at inntektene i 2014 vil ligge vesentlig over 2013 nivå, og dekke inn avskrivning av utgiftene vi har hatt med å ta igjen 10

11 vedlikeholdsetterslepet. Arbeidet med nytt bryggereglement vil ferdigstilles, og utleie vil skje på basis av et mer fleksibelt og hensiktsmessig avtaleverk fremover. Bruksveien) På årsmøtet i 2013 var det forslag om oppussing av WC og bygging av en jentegarderobe. Bruksveien er i 2013 pusset opp slik at klubbhuset nå har to nye toaletter med dusj, samt en jentegarderobe. I tillegg ble det skiftet ut sofagruppe og alle stoler i møtelokalet. Oppussingen har vært et betydelig løft for klubbhuset. Oppussing av WC og garderobe ble gjort mulig gjennom arv fra Ellen T. Wessel. Bærum Seilforening eier klubbhuset i Bruksveien, men eiendommen tilhører Snarøen Vel. Leiekontrakten (festekontrakt) for eiendommen utløper i Styret tok våren 2013 kontakt med Snarøen Vel som eier grunnen til klubbhuset. Målsettingen var å få ny en leiekontrakt (festekontrakt) for 40 år, i tillegg inviterte vi Vellet til drøftelser omkring huset, bruken av huset og muligheter for felles bruk eller samvirke. Noen fra styret møtte vellets leder og to styremedlemmer i august. Per 31. desember 2013 har ikke vellet kommet tilbake til saken. For styret er det viktig å understreke at videre satsing og investering i Bruksveien kun kan gjøres hvis man har en festekontrakt satt opp slik loven nå forutsetter. Styret håper at Snarøen Vel vil respondere positivt i 2014 på spørsmålet om en langsiktig kontrakt, og mener at en fornyelse bør være avklart i god tid før utløpet av kontrakten i april Styret arbeider aktivt for å øke aktiviteten blant snipene, og medvirke til at de som har båtplass også seiler og bidrar til miljøet. I 2013 ble utearealet ryddet på dugnaden, og andre joller enn Snipe og optimist ble flyttet av eierne. Etter en lengre prosess fikk vi oversikt over alle Snipe eierne, og krevd de som hadde utestående kontingent og avgift for båtplass betalte for dette. Styret vedtok nye retningslinjer for å ha Snipe i Bruksveien. Disse retningslinjene håper vi vil medføre større aktiv deltagelse i onsdagsregatta, og også vil gi plass til flere nye aktive seilere.! Ytre)Vassholmen) Da isen gikk i april viste det seg at steinbrygga på Vassholmen hadde fått betydelige skader, og ikke kunne brukes. Store deler av brygga var i en slik forfatning at stiner og betong ville kunne rase ut og skade barn og voksne som benyttet den. Styret vurderte stengning, men fant at det ville være uakseptabelt å gjøre dette med øyas eneste bryggeanlegg. Anleggets tilstand har utviklet seg negativt over mange år, og nådde et uakseptabelt forfall som gjorde vedlikehold påkrevet i Med en betydelig frivillig innsats, i tillegg til bistand fra innleid arbeidskraft ble brygga rehabilitert og utbedret i tide til høysesongen for bruk av Vassholmen. Figur 2 Før og etter - Brygga på Vassholmen 11

12 Styrets håndtering av vedlikeholdsetterslep Styret vil bemerke at problemene som har oppstått i 2013 er et resultat av mange års unnlatelsessynder. Tidligere styrer kan vanskelig ha unngått kjennskap til anleggenes tilstand, men har prioritert vekk nødvendig vedlikehold. For det nåværende styret har arbeidet med å løse krisene som oppsto lagt beslag på betydelige ressurser, både hva gjelder arbeidskapasitet og økonomi. Når vi allikevel har maktet å håndtere utfordringene, henger det i stor grad sammen med at vi har hatt likviditet og økonomiske muskler til å iverksette nødvendige tiltak. Uten denne handlefriheten ville sannsynligvis verken Sarbuvollen eller Vassholmen kunne blitt brukt i særlig utstrekning i Drift og vedlikehold av hus og brygger er på ingen måte det viktigste en seilforening driver med, men er samtidig en helt nødvendig forutsetning for å kunne gjennomføre alle våre aktiviteter. Styret har derfor en sterk forhåpning om at planlegging og gjennomføring av nødvendig vedlikehold får høyere prioritet hos fremtidige styrer. Bruk og utleie Alle tre eiendommer er regelmessig i bruk, både til interne og eksterne arrangementer. I år har vi gått over til web basert booking, både for interne og eksterne leietakere. I tillegg er leiekontrakter og betingelser betydelig oppdatert. Styret ser at vi nå har mye bedre oversikt med hvem som benytter eiendommene enn tidligere, samt sikrer at vi enkelt får betaling fra eksterne leietakere. Vi unngår også bruk som ikke er avtalt. Selv med visse innkjøringsproblemer med ny bestillingsløsning ligger årets leieinntekter om lag 30% over det klubben har fått inn på dette tidligere år. Kjell Lunde har i en årrekke koordinert utleie og bruk av Sarbuvollen. I mai valgte Kjell å overlate disse oppgavene til andre. Styret vil takke Kjell Lunde av på årsmøtet i Tove Nylænder har i en årrekke tatt imot bestillinger for Bruksveien og sett etter huset. Styret vil takke Tove Nylænder av på årsmøtet i Hanne Schøyen og Harald Masst har koordinert bruken av alle eiendommer herunder betalinger og oppdatering av kalendere, og Hanne Schøyen har tatt seg av det praktiske som gjelder oppfølging av vedlikehold og leietakere. I 2013 ansatte foreningen Magdalena Kalinowska til å utføre renhold og enkelte vertinne- og vedlikeholdsoppgaver, i Bruksveien og på Sarbuvollen. Økt bruk av begge eiendommer medfører også økt behov for rengjøring og ettersyn. Med Magdalena har både frekvensen og kvaliteten på renholdet blitt vesentlig bedre enn tidligere, og eiendommene fremstår svært attraktive for potensielle leietakere og andre besøkende. Rolfsbukta realisering av nytt seilsportsenter Styret i Bærum Seilforening oppnevnte i styremøte 27. februar 2013 medlemmer til en komité som skal arbeide for at et seilsportsenter inkludert nytt klubbhus i Rolfsbukta, Bærum. Leder er Knut Fredrik Ramstad og med seg i komiteen har han Birger Jansen, Vidar Utne, Ola Nygaard og Kristian Nergaard Styret har også gitt retningslinjer for komiteens arbeid. Formålet med komiteen er å få realisert et seilsportsenter i Rolfsbukta, Bærum. Leder av komiteen rapporterer til styret, og tar med seg eventuelle anbefalinger eller føringer tilbake til komiteen. Alle prinsippavklaringer vedrørende Rolfsbukta som forplikter Bærum Seilforening skal forelegges styret før komiteen arbeider videre eller gir signaler utad om hvor seilforeningen står. Komiteen kan ikke forplikte Bærum Seilforening økonomisk eller stifte gjeld. Komiteen ved dets leder og eventuelt medlemmer kan møte og forhandle med kommunen og private aktører på seilforeningens vegne. Komiteen representerer foreningen, og skal kun handle i foreningens interesse og på komiteens initiativ. Enkeltmedlemmer kan ikke kontakte kommune eller andre aktører uten at dette gjøres i samråd med de øvrige i komiteen. 12

13 Komiteen har ikke eget budsjett. Eventuelle utlegg som komiteen eller dets medlemmer har, refunderes etter foreningens vanlige regler om refusjon og rekvisisjon. Komiteen har jobbet mot Bærum kommune for å vær i en god posisjon når området skal reguleres. Det har vært avholdt møte med Ordføreren med Rådmann hvor vi presenterte våre ønsket og behov. Ordføreren oppfordret så til et nytt møte med leder for Plan- og utbygging og vara ordfører i Bærum Ole Kristian Udnes. Bærum Seilforening la fram vår sak og fikk gode tilbakemeldinger på forslaget. Komiteen opplever at det er politisk vilje til å få regulert inn seilsportsenter i Rolfsbukta. Komiteen har fått utarbeidet nytt kostnadsoverslag på de eksisterende tegningene som ble utarbeidet i Dette grunnlaget er sendt inn til BIR slik at investeringen er på handligsplanen for Dette er også grunnlaget for å få tippemidler til anlegget. Kommunen jobber nå med regulering av området, og Bærum Seilforening må avvente dette arbeidet før vi kan gå videre i prosjektet. Materiell Seilforeningen disponerer store mengder utstyr for å understøtte og muliggjøre kurs-, trenings- og regattaaktiviteter. Deler av utstyrsparken forvaltes av de ulike klassene / gruppene, mens noe forvaltes sentralt. Hensiktsmessig og fungerende utstyr særlig trener-/ følgebåter og utleiejoller er en forutsetning for å kunne gjennomføre kurs og trening på en god måte. Foreningen har i mange år slitt med å holde båtparken i tilfredsstillende stand, noe som har resultert i mye forsinkelser og frustrasjon. I 2013 begynte styret en prosess som vi håper skal endre på dette. Det mest ukurante og nedslitte utstyret ble skiftet ut og erstattet, og man forsøkte så langt som mulig å standardisere på enkelte båt- og motortyper. Videre ble det lagt vekt på å gi mer opplæring i bruken av utstyret, og å lage korte brukerveiledninger til hjelp for sporadiske brukere. Også prinsippene for fordeling av båtressurser ble tydeliggjort og håndhevet klarere enn det som tidligere har vært praksis. Når opptil 7 parallelle kurs/grupper har behov for 15 trener- og følgebåter, slik det har vært tilfelle på tirsdager og torsdager, er det lite rom for fleksibilitet. Erfaringene med standardisering, planlegging og strikt håndhevelse har stort sett vært gode, noe som blant annet kan leses ut av en betydelig økt effektiv treningstid for de fleste seilerne. Styret vil derfor fortsette arbeidet langs samme spor kommende sesong. Dette innebærer en systematisk utfasing av nedslitt og ukurant materiell, ytterligere standardisering, samt en viss økning av kapasiteten på trener- og følgebåter. Stallen av utleiejoller er betydelig oppgradert i løpet av 2013, med 20 nye Optimistjoller og tre nye RS Feva-er. I tillegg har klubben gitt støtte til Marthe Enger Eide og Ina Berentsen Kullmann ved å låne dem hver sin nyinnkjøpte Laser Radial, mot at vi får disponere deres eksisterende båter som lånebåter i klubben. 13 Figur 3 Fordeling av trener- og følgebåter

14 Klubbens Zoom8-joller er avhendet. Styret vurderer fortløpende hvordan Sonaren og brettene best kan utnyttes, innenfor eller utenfor BS. Klubbens to startbåter - Ytre og Trim er kritiske for gjennomføring av et betydelig antall regattaer. Denne delen av utstyrsparken forvaltes og vedlikeholdes på en meget omsorgsfull og kompetent måte av dedikerte personer, og har fungert bra gjennom hele sesongen. Informasjon og profilering Bærum Seilforening har en stund arbeidet med å få laget nye websider, og etter en dugnad ledet av tidligere leder Vidar Utne, lanserte vi i februar 2013 den nye websiden på Tre av styrets medlemmer har siden bidratt med å oppdatere siden. Websiden har også blitt utgangspunkt for reservasjon av foreningens lokaler, samt bestilling og betaling av depositum av nøkler. All reservasjon av lokaler, enten det er til internt eller eksternt bruk, skjer nå via websiden. Ordningen organiseres av styremedlemmer, og har etter en tids innkjøring, vist seg effektiv i bruk. Styret opprettet i 2013 en ny Facebook side, og ved årsskiftet hadde siden 615 «likes». Siden administreres av fire styremedlemmer, og siden er oppdatert med omtrent en til to meldinger i uken. Mange meldinger har også bilder. Våre lesere er aktive brukere av Facebook, erfaring fra 2013 tilsier at svært mange leser meldingene allerede den første time etter at melding er lagt ut. Noen av meldingene som legges ut promoteres også i tillegg utover de som aktivt liker siden, og noen av disse meldinger har oppnådd tusenvis av lesere. Facebook har i 2013 etter styrets syn vært Bærum Seilforenings mest effektive kommunikasjonsverktøy til medlemmer og andre seilinteresserte. Det har i 2013 blitt sendt ut i underkant av 10 eposter til våre medlemmer. Erfaringen fra utsendelsene er at vi hver gang får mange feilmeldinger på epostadresser, og at oppdatering av medlemsregisteret derfor er en kontinuerlig oppgave. Noen medlemmer opplyser at de ikke ønsker e-post tilsendt overhodet, mens andre sier at de ikke ønsker for mange e-poster. Styret har vurdert det dithen at vi ikke skal overøse medlemmer med e-poster. Per i dag har ikke foreningen på plass et system for å sende ut eposter med bilder logo og ellers tilpasset foreningens profil, og derfor er epostene relativt enkle i sin visuelle form. Med et nytt medlemssystem på plass vil vi forsøke å differensiere listene, slik at vi kan sende mer målrettet ut e-poster til dem som informasjonen er relevant for. Bærum Seilforening leverte jevnlig artikler til leder og nyheter til Seilmagasinets klubbsider. Responsen fra medlemmer og andre lesere til artiklene har vært svært positive, og styret mener at Seilmagasinets foreningssider er verdt å bruke tid på delta i også fremover. Medlemmer som har bilder eller tips til artikler er alltid velkommen til å sende dette til styret. Profilering gjennom media har vært forsøkt fra styrets side noen ganger, i tillegg til at enkeltmedlemmer også har kontaktet media direkte. Vi har i 2013 opplevd det som vanskelig å få respons fra lokalavisen Budstikka på tips om sportslige resultater eller arrangement i foreningens regi. Noen nyhetssaker har vært på trykk, og da gjerne etter iherdig innsats fra utøveren selv eller noen som står utøveren nær. Med et fulltallig styre i 2014 håper styret det blir mer overskudd til å bruke tid på promotere interesse for seilsport og våre utøvere gjennom lokale medier. Årsmøtet i 2013 vedtok å bevilge kroner til en redaktør som kunne ferdigstille jubileumsboken fra Til Bærum Seilforenings ( ) jubileum i 2003 hadde man skrevet en hel del artikler, men redaksjonen i 2003 fikk den gang aldri fullført arbeidet. Engasjert redaktør Nina Bull Jørgensen gikk høsten 2013 i gang med å gjennomgå materialet fra 2003, samt skrive to artikler som ikke var fullført. Styremedlem Asta Stenhagen er den som i tillegg til Jørgensen har vært redaksjon. Gjennom eposter til medlemmer og andre kanaler er det etterspurt og samlet inn bilder fra medlemmer som hadde dette tilgjengelig. Boken var ved årsskiftet ikke ferdig redigert og satt sammen, men redaksjonen har som mål å få den utgitt til årsmøtet i

15 Sponsor Bærum Seilforening har ingen hovedsponsor, men har i 2013 mottatt støtte fra ulike aktører i form av premier eller pengestøtte til ulike arrangement. Videre har foreningen løpende rabattavtaler for medlemmer med Fornebu Bil AS. Medlemmene tilbys her 15 % rabatt på timepris og deler, samt % rabatt på nye vinter og sommerdekk. I tillegg gis 50 % rabatt på egenandel ved skifte av frontrute. Hos Anton sport AS får våre medlemmer 15 % ved å registrere seg. I tillegg har vi rabatt avtale med Henry lloyd på seiltøy som blir publisert på vår Facebook side. Styret arbeider løpende med å få til gode rabatt avtaler for våre medlemmer. Nye avtaler vil bli publisert fortløpende på vår hjemmeside og Facebook side. Bærum Seilforening inngikk i 2013 en ikke-eksklusiv avtale med Seastyle AS som importerer Henry Lloyd bekledning til Norge. Som et resultat av dette avholdt Seastyle to salg til foreningens medlemmer hhv i Bruksveien og på Sarbuvollen. Utsalgene var godt besøkt, mange medlemmer benyttet anledningen til å kjøpe seiltøy til rabatterte priser. Helly Hansen er hovedsponsor til HH Skagen Race, og bidro også i 2013 som sponsor og premier til regattaen. Musto gav også i 2013 premier til snipe regatta «Musto Cup». Avtalen om dette arrangement er ikke formalisert, og styret ønsker å se på dette i Sail Logic AS inngikk avtale om å bidra med 200 kr per påmeldte lag til Dame NM 2013, og bidro med dette til at kontingenten for de startende kunne reduseres. Avtalen kom i stand etter initiativ fra Dame NM komiteen, og styret synes det er positivt at medlemmer på denne måten bidrar til å styrke arrangementer. Arv fra Ellen T. Wessel Det var med stor takknemlighet at foreningen mottok arv fra avdøde Ellen T. Wessel i På årsmøtet i 2013 visste man ikke hvor stor gaven ville bli, det ble derfor fattet følgende vedtak: «Bærum Seilforening er gjennom testament fra Ellen T. Wessel av 15. mai 2008 gitt et stort bidrag til foreningens barne- og ungdomsarbeid, og årsmøtet vil med dette takke for gaven. Midlene skal i henhold til testamentet brukes til barne- og ungdomsarbeid på Snarøya. Bærum Seilforening vil i årene fremover disponere arven i tråd med Ellen T. Wessels ønske, herunder for eksempel tilby barn og ungdom seilkurs, investere i sikkerhetsutstyr og følgebåter samt pusse opp lokaler (WC og garderober) med utgangspunkt i de lokaler/eiendom som foreningen disponerer på Snarøya. Styret gis fullmakt til å benytte inntil 20 % i Styret legger for årsmøtet i 2014 frem forslag til retningslinjer for videre bruk av arven.» Da boet etter Ellen T. Wessel ble gjort opp våren 2013 ble Bærum Seilforening tildelt kroner. Av dette beløp er i underkant av 20 %, til sammen kroner brukt til å pusse opp to toaletter samt lage en ny garderobe i klubbhuset i Bruksveien. Videre er det finansiert innkjøp av optimistjoller, en rib med motor, 2 Pionerjoller og bygget opp igjen brygge på Vassholmen. Det resterende beløp på kroner står på egen konto. Midlene fra Ellen T. Wessel er det største enkeltbidrag som Bærum Seilforening har mottatt noen gang. Styret har vedtatt å hedre Wessel med en plakett som blir satt opp på klubbhuset i Bruksveien, samt sette opp en vandrepokal i hennes navn som første gang deles ut under Høstcup

16 Figur 4 Dugnad i Bruksveien 16

17 HH Skagen komitèen 2013: Stevneleder Regattasjef Sekretariatsleder Åsgårdstrand Sekretariatsleder Skagen Web/presse Påmeldings- og resultatsystem IT-systemer/Teknisk Økonomi Start Åsgårdstrand Målgang Skagen Sekretariat Skagen Båtparkering i Skagen Sikkerhet Protestkomitè Anne Næsset Christian Gundersen Terje Kleppan Anne Næsset Roar Sohlman, Christian Gundersen, Seilmagasinet Anne Næsset, Roar Sohlman + SEILmagasinet Roar Sohlman Gro Elvestad Moe Hans Marius Dahl, Anne-Grete Sætrang, Terje Kleppan, Erik Lia, Jan Erik, Vidar Utne, Morten Mero, Gro Elvestad Moe, Lars Westgaaard Roar Sohlman, Christian Gundersen, Cecilie Hagen- Bjargo, Gro Guldahl, Terje Kleppan, Anne Næsset, Marianne M. Solbakken Olav G. Christensen, Kjell Norbom + Skagen Havn Arne Hammersland + fl. fra Åsgårdstrand Seilforening Jens Villumsen (leder), Flemming Bindner, 17

18 Starten gikk fra Åsgårdstrand onsdag 8. Mai. Det var 160 båter påmeldt start, fordelt på 8 klasser. Av disse var det 8 som ikke stilte til start, mens 119 båter fullførte. 33 båter brøt underveis. Helly Hansen stilte også i år opp med hurtigpåmeldingspremier. Det ble gjennomført formøte med våre samarbeidspartnere i Skagen, herunder kommunen, lystbådehavnen og med Åsgårdstrand Seilforening for å legge til rette for en best mulig gjennomføring av regattaen. Årets regatta ble en langdryg seilas. Etter starten med moderat vind i Åsgårdstrand ble det vindstille og etterhvert kom tåka sigende. Forholdene tok seg først opp igjen på morgensiden. Første båt i mål var NOR 12243, Karoline, med skipper Dag Skarsgård, som ankom Skagen kl 19:28:24 torsdag Siste båt over mållinjen var inne kl. 09:38:36 fredag Takket være god innsats for å skaffe sponsorer til å dekke utgiftene til en deltaker-trøye, kunne vi i år dele ut en flott piquet-trøye til skipper og mannskap etter innkomst i Skagen. Trøyen ble godt mottatt av deltakerne. Vinsjen ble vunnet av NOR Ille Moro med skipper Ludvig Daae. 18

19 Tur og hav Denne beretning dekker alle Tur og Hav aktiviteter for hele Tur & Hav komitéen 2013 Klassekaptein Arne Sørlie Komitémedlem Arne Hammersland Komitémedlem Erich Kühle Komitémedlem Carsten Schanche (t.o.m. oktober 2013) Komitémedlem Gerd Husvik Komitémedlem Claus Werenskiold Komitémedlem Jon Liverud Komitèmedlem Harald Walder Tur & hav har hatt god nytte og hjelp av Bjørn Vadholm og Hans Skaar som ikke er medlem av BSF, men likevel gjør stor innsats for oss. Vadholm er kontaktledd til vår sponsor Henri Lloyd, og Seilmagasinet samt arrangør av Doublehand seilasene. Også Skaar deltar i våre aktiviteter på lik linje med øvrige komitémedlemmer. Serieseilaser I år ble LYS-systemet avviklet og erstattet av NOR-Rating. NOR-Rating er beregnet og blir ikke justert for regattaprestasjoner. Serieseilasen ble seilt med to klasser: NOR-Rating 0,960 og høyere (klasse D) og NOR-Rating 0,959 og lavere (klasse F). Alle 12 planlagte serieseilaser ble gjennomført. Vinden har som i tidligere år, vært varierende og til dels nesten fraværende. Gjennom sesongen har 36 båter deltatt og vi har et snitt på 16,7 båter per seilas. Dette er omtrent like mange båter, men færre starter enn i 2011 og Også i år var vi heldige som fikk bemannet startbåten med trenere og seilere fra jollemiljøet som ansvarlige startere (Gard Jacob Ørka og Emil Fadler Kvamme med assistentene Hedevig Nilsson og Trygve Poppe Oldervoll). Dette opplegget har som tidligere år fungert meget bra. Vi har i år skiftet resultatprogram og gått over til Sail Race System i samarbeid med Seilmagasinet. Målgangstidene ble lagt in i programmet av startansvarlige og resultatene ble stort sett publisert samme kveld. ) 19

20 Statistikk)Serieseilaser) Antall Kl D Kl E Kl F Kl G Totalt Starter Starter År Seilaser båter starter båter starter Båter starter båter starter båter starter pr. Seilas pr. Båt ,1 6, ,5 6, ,1 6, ,4 7, ,1 6, ,6 5, ,2 7, ) 44 1) ,8 5, (2) ,2 5, ,8 5, ,3 5, ,6 5, ,3 7, ,2 6, ,7 5,6 1) Kun 11 seilaser gjennomført 2) En av 12 planlagte seilaser ble annullert p.g.a. ingen vind Klubbmestere)Serieseilasen))) ) Klasse D, NOR-Rating 0,960 og høyere Klasse F, NOR-Rating 0,959 og lavere NOR 10180, Lucky Lady II, Morten Lycke NOR 333 DNV 3", Håvard Austefjord Henri)Lloyd)seilasene)(Gunderstart)) 1. seilas 19. juni 2013 NOR 21 Barcarole opus IV Bjørn Vadholm 2. seilas 11. september 2013 NOR 333 DNV 3", Håvard Austefjord Henri)Lloyd)doublehanded)serie)Oslofjord)) Det ble arrangert fire terminfestede Doublehandseilaser, mandag 27. mai, mandag 17. juni, mandag 19. august og mandag 2. september. Seilasen arrangeres som serie med 3 tellende av 4 seilaser og 4 alternative baner. Samme klasseinndeling som for Serieseilasen ble benyttet, dvs. klasse D og F med skille ved NOR- Rating 0,960 Antall deltagere ved seilasene har vært mellom 12 og 15 båter, alt i alt 21 båter. Dette er noen flere enn tidligere år. 20

21 De vinnende båter per klasse ble: Klasse Seil nr. Navn Skipper Mannskap D Sparkling Girl Harald Walder Christine Walder F Sinbad Bjørn Hansen Tilbakemeldinger fra deltagere bare gode, noe som tilsier at vi bør fortsette med disse Doublehandseilasene. Etter en del år bare én bane med runding Søndre Steilsand har det de to siste årene vært flere alternative baner. Nytt i år var en bane med start i Middagsbukta og runding Gåsøya før målgang ved klubbhuset. Seilasen inngår i den nasjonale shorthandrankingen med vekttall 0,5. Møter/Fester) Det ble arrangert fire kveldsmøter i 2013, tre på vinteren og ett på senhøsten. Innholdet på temaene har vært tur og hav og regatta seiling. Deltakelsen har gjennomgående vært meget god. Informasjon om disse møtene ble annonsert på hjemmesidene til BS. Vi har også fått møtene annonsert i forkant på Seilmagasinets web-sider. Kontakten med Seilmagasinet gir positiv reklame om BS. Møtene har vært åpen for alle, også ikke medlemmer. Arild Otnes fortalte seiltur til Lofoten Bengt Falkenberg foredro om båthåndtering og mannskapsfordeling i stor båt Thomas Kresse holdt regelmøte Henning Hansen holdt foredrag om shorthandseiling i sin pixeline Den annonserte grillfesten etter siste serieseilas før sommerferien (Gunderseilas) måtte i siste liten flyttes innendørs pga. regnvær. Vår sponsor Henri Lloyd stiller trofast opp med fine premier til begge Gunderseilasene. Etter siste seilas for sesongen var det rekefest i klubbhuset med premieutdeling. Premier ble delt ut for Doublehandseilasen, Serieseilasen og siste Gunderseilas. Klubbmestere (medlemmer av BS) for seriens to Lys-klasser fikk sine velfortjente vandrepokaler. I år ble Evelyns pokal tildelt Torunn Hegg for iherdig deltagelse og stigende resultater i serieseilasen med Expressen Sweco. De nevnte fester er meget populære og styrker Tur & hav miljøet seilere har deltatt hver gang. Startbåten)`Trim`) Ansvar for startbåten TRIM har vært lagt til Tur og Hav. Båten har fungert tilfredsstillende gjennom hele sesongen og har vært benyttet som start- og målbåt både av Tur og Hav og foreningen for øvrig. Båten har fungert bra, er lagt begrensninger på hvem som skal kjøre den. Blant annet er har vi satt krav om opplæring til den som skal håndtere båten. Økonomi) Deltageravgift, hovedsakelig fra serieseilasen, går til foreningskassen. Kveldsmøtene og de to festene på sommeren med salg av kaffe, drikke og vafler går som regel med et lite overskudd hvis vi ser vi bort i fra honorarer til foredragsholdere. Mange av foredragsholderne stiller imidlertid opp gratis. Det blir alltid gitt en liten oppmerksomhet som takk for innsatsen. Premier er hentet ut fra lageret uten noen belastning fra Tur & Havs kasse. Lønn til startbåtmannskaper med assistenter er betalt av foreningen gjennom foreningens kasserer. Det har ikke vært noen spesielle utgifter denne sesongen.tur og Hav kasse per : Kr 4673,-. 21

22 Synspunkter på fremtiden Tur & Hav må fortsatt arbeide for øket deltagelse til våre klubbregattaer. Med så stort antall seilere i vårt distrikt burde interessen vært betydelig større. Dessuten må en regne med en viss avskalling og nye seilere må rekrutteres. Rammene for våre seilaser har ikke endret seg og holdes på et rimelig enkelt klubbregatta nivå og skulle derfor være interessant for mange. Det bør nevnes at våre klubbregattaer inneholder betydelige utfordringer i og med at vi seiler på baner med mange seilskift, mange hindringer og varierende vindforhold som øker hver seilers erfaringer for både regatta og tur seiling. Tur og Hav planlegger å fortsette med samme aktivitetsnivå som tidligere i

23 Jollegruppene Optimist Ansvarlig klassekaptein: Bjørn S. Havsgård Aktivitetsnivået i sesongen 2013 har vært høyt i optimistgruppen. Totalt har ca 120 seilere deltatt på alt fra nybegynnerkurs, torsdagsregattaer til treninger med NC gruppen og internasjonale mesterskap. Det er svært gledelig at så mange seilere har funnet veien til oss i Bærum Seilforening som med dette er en av landets mest aktive optimistjolleforeninger. Vi har i 2013 hatt aktivitet på både Sarbuvollen og fra Bruksveien. Ansvarlig klassekaptein: Bjørn S. Havsgård Nytt av året er at vi startet opp med nybegynnerkurs ved foreningens lokaler i Bruksveien på Snarøya. Vi investerte i 12 nye Far East joller som har vært utleid til nybegynnerne der. Totalt har 41 nybegynnere deltatt på kurs i Bruksveien. I tillegg til nybegynnerkurs og treninger har vi arrangert klubbmesterskap, torsdagsregattaer i høstsesongen og uformelle regattaer flere helger på faste merker fra Sarbuvollen. Seilerne fra Bærum Seilforening har markert seg svært godt i løpet av sesongen både nasjonalt med stekte plasseringer i NC og NM og deltagelse i internasjonale mesterskap. Uten å glemme noen må vi fremheve resultatene til Kristine Wilhelmsen og Herman Reiersen som begge ble uttatt til å representere Norge i VM. Vi må også nevne gruppeansvarlige, foreldre, alle vaffelstekere og andre ressurspersoner som alle har bidratt til å gjøre sesongen 2013 til en god opplevelse for seilerne. Nybegynnere: 74 seilere Viderekomne 26 seilere Regatta NC: 10 seilere 10 seilere Nybegynnere))) ) ) ) ) Gruppeleder Sarbuvollen: Bjørn Havsgård Gruppeleder Bruksveien: Christian Lunder. Dagansvarlige foreldre Bruksveien: Birger Jansen/Eirik Nordeng (mandag), Leslie Remen (tirsdag) og Asta Ellingsen Stenhagen (torsdag) Aktivitetsnivået i 2013 har vært høyt. Totalt har 74 nybegynnere gjennomført nybegynnerkurs fordelt på 41 seilere i Bruksveien og 33 seilere på Sarbuvollen. Kurset har vært fordelt på 3 dager slik at vi til sammen har hatt 6 grupper med seilere. Dette er det største nybegynnerkurset vi har hatt i foreningens historie, og lover godt for aktivitetsnivået fremover. Nå gjenstår arbeidet med å beholde så mange som mulig. Sesongen startet opp med teori, praktisk undervisning og seiling i Sniper den 6. mai. Kullseilingstrening i bassenget på Ramstad fant sted først 8. juni. Innholdet på oppstarts dagen var tilrettelagt av klubbens trenere. Etter oppstarts dagen gjennomførte foreningen en Qust back undersøkelse. Erfaringen vi tar med oss til 2014 er at med så mange seilere samlet på en dag blir det fort uoversiktlig og vanskelig å gjennomføre alt på en like god måte. Seks relativt store grupper fordelt på to lokasjoner er krevende å håndtere både i forhold til antall trenere, men også i forhold til utstyr. Organiseringen i Bruksveien med dagansvarlige foreldre for de 23

24 enkelte treningsdager har fungert godt og er en ordning vi bør søke å få etablert også på Sarbuvollen. Tilbakemeldingen på klubbens trenere fra foreldre og involverte er god. Trenerne er ansvarsbevisste og kommuniserer godt med seilerne. Det er viktig at vi fremover også benytter de beste ressursene på NB seilerne Det var flere nybegynnerseilere på pinseleiren i Tønsberg, noen seilte Asker Optimisten og flere var med på Høstcup. Markedsføringen av foreningens tilbud og seiling på forsesongen må sies å ha vært svært god med såpass mange deltagere og fulle kurs. Dette sammen med rekruttering fra andre seilere og ivrige foreldre er viktig. Den første testen på om 2013 var vellykket får vi imidlertid først når vi ser hvor mange som fortsetter i Foreningens utleiebåter krever jevnlig vedlikehold og dette arbeidet har fungert varierende i Foreningen investerte i 12 nye Far East joller til kursene i Bruksveien. Disse har fungert svært godt. Oppfølgingen av jollene på Sarbuvollen har nok vært mer sporadisk og kvaliteten på materiellet er nok varierende. Dette er et krevende arbeid, men med 8 nye joller på plass for 2014 sesongen er vi allerede i gang med å heve nivået. En stor utfordring i 2012 var sikrings- og trenerbåter. Her har styret lagt ned et betydelig arbeid i 2013 vedrørende fornying og brukeroversikt, som åpenbart har gitt positive resultater. Det er mange seilere med stort engasjement blant foreldrene i nybegynnergruppen Dette kan være ressurspersoner for foreningen fremover. Viderekomne)Optimisjolle) Ansvarlig gruppeleder: Annar Schøyen 2013 sesongen for Optimist viderekommende-gruppen (VK) startet med mange nybegynnerseilere med liten erfaring. Disse er nå trygge og mange seiler bra. Stemningen på brygga har vært veldig fin med en gjeng som har ledd og lekt masse i båtene. Gruppen har bestått av 26 seilere, men en kjerne på 8-10 seilere som har trent to ganger i uken, med de resterende spredt utover en dag i uken. Trenerne har fungert glimrende, Bendik og Bjørn har en myndig, men allikevel leken måte, å håndtere barna på. Trenerbåter og sikringsbåter har fungert bra! Noe problematikk i sammenheng med hvilke båter som er i orden og som vi kan ta med til regatta. Vi endte ved et tilfelle å ta med en rib til Sverige som viste seg å ikke fungere. Det har vært noen tilbakemeldinger om at seil har fått skade etter sommerleiren mens seilet har stått i seilboden. Dette er uheldig og kan kanskje bedres ved at seilboden økes i størrelse. VK på Sarbuvollen har trent på tirsdag og torsdag. Det var i 2013 ikke nok seilere til et eget VK kurs på Bruksveien, før sommeren ble det tilbudt et VK opplegg for noen seilere, men det ble ikke respondert på. Klassekaptein har derfor ikke fulgt opp noen gruppe i Bruksveien i Planleggingen av sesongen har fungert bra. Klassekaptein Bjørn Havsgård har fått datoer på plass raskt, og det har vært mulig å planlegge litt frem i tid. Flere seilere fra VK har vært aktive deltagere i regatta. Det anbefales fra trenerne at ca 8 seilere bør rykke opp til regatta hvis de ønsker det for sesongen

25 2 trenere (med hjelp fra hovedtrener på skattejakten) har hatt hovedansvaret for gruppen. I tillegg til vanlig trening har det vært andre aktivteter av sosialt og sportslig karakter, som har medvirket til at vi har fått god tilbakemelding. Herunder nattseilas og seiling i mørke. Gruppen fikk sponset lanterner fra Navisafe som gjorde opplevelsen enda Langseiling, torsdagsregatta, skattejakt, brettseiling, fevaseiling, vaffelsteking, pinseleir og Sarbucup. Regatta) ) ) ) ) ) ) ) Ansvarlig gruppeleder: Ole Petter Pollen I år har regattagruppen bestått av 8-9 aktive seilere, pluss noen som dukker opp innimellom i tillegg. Målet for sesongen var at seilerne skulle bli mere komfortable i en regatta situasjon, og delta på to regattaer før sommerferien og 2 etter sommerferien. Vi startet i midten av april med foreldremøte og ro teori kvelder. I ettertid kan det synes som om dette var noe i seneste laget. Endre Nordstrand har vært trener for gruppen, med noe bruk av vikarer i mai var hans første år med gruppen. Ved sesongstart var det noe usikkerhet om hvilket nivå det var i gruppen, også fordi gruppen hadde barn med en aldersforskjell på 3 år. Endre innførte en «stjerneordning», der den som utmerker seg på treningen får en stjerne. Dette var en stor suksess, da det motiverte seilerne til å bli skjerpet på trening. Regatta deltagelsen blant seilerne i gruppen har vært variert. Trener og klassekaptein jobbet med å finne regattaer som passet seilerne våre. Vi hadde et ønske om at hele gruppen skulle delta på den siste NC i bundefjorden. Det ble tilslutt 4 stykker som deltok, med gode resultater, der alle fikk prøvd seg helt i toppen. For neste sesong kan det se ut til at noen av seilerne vurderer å gå over til RS Feva, mens i hvert fal to seilere vil gå over til NC. De andre vil forbli i regattagruppen. 25

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2014 26. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-vm i Oman. Foto: Per Bordal Kjære venner! 2 I skrivende stund er det barskt vintervær utenfor vinduene.

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2006 18. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Erik ZoonmnoM 8 Snerlebakken Sesongavslutning Sommeren med stor S er lagt bak oss, og jeg håper alle våre medlemmer vil minnes den

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Styret har hatt 7 styremøter i 2011. Styret takker medlemmene for god innsats gjennom hele året.

Styret har hatt 7 styremøter i 2011. Styret takker medlemmene for god innsats gjennom hele året. Årsberetning 2011 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for 2011. Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer fra sin drift

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

Årsmelding Bodø Seilforening 2012

Årsmelding Bodø Seilforening 2012 Årsmelding Bodø Seilforening 2012 Styrets sammensetning Leder: Helge Andreassen Nestleder: Hege Kvalnes Kasserer: Vibeke Jenssen Styremedlem: Remi Rasmussen Styremedlem: Ivar Westvig Styremedlem: Steinar

Detaljer

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING FREDAG 4. mars 2011, KL. 18.00 Sted: Seilforeningens lokale, Storgt. 29B Dagsorden/sakliste Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2007 Saksliste årsmøte 2007 Askøy Seilforening 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 TUR- OG HAVSEILER GRUPPE...SIDE 10 RAPPORT FRA REGATTAKOMITEEN...SIDE

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening!

Klubbavisen. Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening! Moss Seilforening Oktober 2007 19. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening! Mathias Mollatt kunne vinke fornøyd, vel vitende om at gullet er hans. På bildet t.h. har han

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsberetning 2010. side 4-25

Årsberetning 2010. side 4-25 2010 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 2 februar 2011 Årsberetning 2010 side 4-25 Les også: Aktiv sesong for Norges Cup Seilerne Håvard Katle Fjon (Profil) Reisereapport fra Junior Nordisk

Detaljer

R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2013 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O R A N S E I L F O R E N I N G Årsrapport 2013 RAN Seilforening Zoom8 VM 2013 3 David

Detaljer

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no ÅRSMØTE Askøy Seilforening Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter www.askoy-seilforening.no SAKLISTE - årsmøte 2012 Askøy Seilforening Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset,

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025

nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025 nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025-1 - OSLO SEILFORENING Org.nr. 976 736 699 Postadresse: Postboks 686 Skøya, 0214 Oslo Lev. adresse: Herbernveien v/brygge

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer