Årsberetning 2014 for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 for"

Transkript

1 Årsberetning 2014 for Bilde fra Bærum Seilforenings Sommerleir

2 Innholdsfortegnelse Tillitsverv og drift... 3 Styrets beretning... 5 Sport... 6 Eiendom Hus og utleie... 8 Rolfsbukta realisering av nytt seilsportsenter... 8 Materiell og utstyr Sponsor HH Skagen komitèen 2014: Tur og hav Tur og hav komiteen Serieseilaser Jollegruppene Optimist RS Feva Brett er Laser Europajolle IF Snipe

3 Tillitsverv og drift Styret Verv Styreleder Nestleder Styremedlem Sport Styremedlem Rekruttering Styremedlem Informasjon, profilering Styremedlem Eiendommer Styremedlem Eiendom prosjekt Styremedlem Materiell Styremedlem Ungdomsrepresentant Varamedlem Varamedlem Navn Christian Gundersen Harald Masst Paul Skrede Asta Ellingsen Stenhagen Helene Kristoffersen Hanne Schøyen Knut Fredrik Ramstad Espen Sandsdalen Tallak Utne Bjørn Havsgård Erik Lia Rådet Verv Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Navn Inge-Magnar Olerud Ola Nygard Jan Langfeldt Morten Mero Trond Aasland Vidar Utne Liv Sinding-Larsen Gro Elvestad Moe Kontrollkomite Verv Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Navn Halvor Poulsson Bernt Hedmark Inge Olerud Harald Walder Revisorer 3

4 Verv Medlem Medlem Navn Liv Sinding-Larsen Anne-Grethe Sætrang Valgkomite Verv Leder Medlem Medlem Varamedlem Navn Ola Nygard Erik Poppe Ellen A. Høegh Arne Sørli Sekretariat og ressurspersoner utenom styret. Sekretær Regnskap Medlemsregister Hovedtrener Navn Marianne Solbakken Jan Erik Levorsen Gro Elvestad Moe Esben Slaatto Materiell Jan Erik Stensrud Klassekapteiner Klasse Optimist RS Feva Brett Europajolle Laser Enmannsjolle for voksne Snipe 29er Sonar Tur og Hav Navn Bjørn Havsgård Erik Poppe Bjørn Brudevoll Jens Gunnar Ørka Lars Wilhelmsen Susan Berentsen Birger Jansen Erik Poppe Vidar Simensen Arne Sørlie 4

5 Styrets beretning Styret har avholdt 10 styremøter i løpet av 2014 og mange saker har vært behandlet. I tillegg har en eller flere av styrets medlemmer deltatt i møter med klassekapteiner, trenere, enkeltmedlemmer, sponsorer, kommunale- og private aktører har vært et aktivt år for både styret og foreningen. Det har vært noe nedgang i antall deltakere på kurs og i regattaer i Inntektene på utleie er også redusert i Vi har foretatt nye investeringer i materiell og utstyr. Foreningens eiendommer har blitt løpende vedlikeholdt gjennom året. Det har vært løpende møtevirksomhet, kommunikasjon og aktivitet fra samtlige styremedlemmer. Samarbeidet i styret er godt. Styret fungerer både som et diskusjonsforum og som et kollegialt organ. Styremedlemmene samarbeider på tvers av sine ansvarsområder der det er nødvendig, og trekker på ressurspersoner utenfor styret der det er naturlig. Det har vært betydelig initiativ blant enkeltmedlemmer og styret. Enkeltheter i driften vil bli nærmere beskrevet i årsmeldingen. Styret vil spesielt nevne de frivillige klassekapteiner, arrangører, og andre som legger ned en betydelig innsats i å drive foreningen gjennom sesongen. Foreningen er helt avhengig av disse ressurspersoner. Noen av disse har også bidratt til denne beretningen. Innkommen medlemskontingent koordineres og sjekkes av medlemsansvarlig. Medlemsansvarlig oppdaterer postadresser og e-postadresser i medlemsarkivet fortløpende gjennom året. I 2013 opplevde dessverre mange av våre trenere og vaskehjelpere at de ikke fikk utbetalt lønn til riktig tid. Etter at vi gikk til anskaffelse av Tripletex regnskap og timeregistrering er ikke lengere dette et problem. Bærum Seilforening hadde ved årsskiftet totalt 877 medlemmer; 309 kvinner og 568 menn. 5

6 Sport Bærum Seilforening ansatte i februar 2014 Esben Slaatto som Hovedtrener. Dette har vært et løft for foreningen sportslig og organisatorisk. Marthe Enger Eide er på landslaget og satser fram mot OL i Hun har i 2014 fortsatt sin framgang og trener på full tid. Det store målet for 2014 var å kvalifisere til ISAF VM og der å nasjonskvalifisere Norge til OL. Det klarte hun! Bærum SF støttet i 2014 Marthe med ,- Kristine Wilhelmsen ble i 2014 tatt ut på Junior-landslaget. All sportslig aktivitet i jollegruppene og Tur og hav er fyldig rapportert i egne avsnitt. Bærum Seilforening har svært mange aktive seilere som deltar mye både nasjonalt og internasjonalt. Klubbmestere 2014 Optimist RS Feva Snipe T/H Klasse D T/H Klasse F Sverre Poppe Oldervoll Isak Berg, Iver Jåvold Birger Jansen, m.fl NOR 10180, Lucky Lady II, Morten Lycke NOR 694, X-en, Jakob Rabe Årets juniorseiler 2014 Tarjei Mo Batalden Dommere og arrangører Det er hele tiden behov for dyktige dommere og arrangører til våre regattaer, og vi forsøker hvert år å utdanne noen flere her. I tillegg har vi en rekke ressurspersoner som stiller opp for å bidra på arrangenmentene våre og de gjør en kjempeinnsats. Tusen takk for det! 6

7 Regatta Bærum Seilforening har arrangert følgende regattaer i 2014 Dato Arrangement Klasse mai Vårsnipa Snipe mai Musto Cup Snipe mai Helly Hansen Skagen Race NOR Rating juni NM Knarr juni Vårcup OAS Joller aug. Master-NM Snipe aug. Dame-NM Snipe sept. Norges Cup (KNS/Bærum) Joller sept. Viking-Snipen Snipe, Knarr 25. sept. Gold O-cup (etter invitasjon) Optimist okt. Mercury Bærum Høstcup OAS Joller Serieseilasen Henri Lloyd Doublehanded Gunderseilasen Onsdagsserie NOR Rating NOR Rating NOR Rating Snipe, IF 7

8 Eiendom Hus og utleie Seilforeningen disponerer 3 eiendommer, Sarbuvollen, Bruksveien og Ytre Vassholmen. Styret har hatt tett oppfølging med utbygging og vedlikehold på alle eiendommene gjennom hele Husene til seil foreningen har utleie de fleste helgene i høysesong og det er stor rift om helgen. Bruksveien og Sarbuvollen brukes av alle klasser og grupper året gjennom til kurs, møter, treninger og avslutninger. Vi har også som tidligere år kombinert bruken av lokalene med klubbens behov og med bruk av utleie til ekstern leietagere, dog med mer egen aktivitet i år enn tidligere år. Kalenderen som ble innført for selvbooking på hjemme siden funger fint og brukes nå av alle. På Ytre har det blitt montert nye håndlagete vinduer og dører i tråd med stedets arkitektur. Øya brukes aktiv gjennom sommeren av mange barn og unge på sommer leir i klubbens regi, men også av Active Camps og andre seilforeninger på dagsbesøk. På Sarbuvollen og Bruksveien er det treninger med etter følgende vaffel steking ukene gjennom, og før ny sesong kommer det endelig nye dører til garderobene på Sarbuvollen. Rolfsbukta realisering av nytt seilsportsenter Styret i Bærum Seilforening oppnevnte i styremøte 27. februar 2013 medlemmer til en komité som skal arbeide for at et seilsportsenter inkludert nytt klubbhus i Rolfsbukta, Bærum. Leder Knut Fredrik Ramstad, Birger Jansen, Vidar Utne, Ola Nygaard og Kristian Nergaard Formålet med komiteen er å få realisert et seilsportsenter i Rolfsbukta, Bærum. Leder av komiteen rapporterer til styret, og tar med seg eventuelle anbefalinger eller føringer tilbake til komiteen. Alle prinsippavklaringer vedrørende Rolfsbukta som forplikter Bærum Seilforening skal forelegges styret før komiteen arbeider videre eller gir signaler utad om hvor seilforeningen står. Komiteen kan ikke forplikte Bærum Seilforening økonomisk eller stifte gjeld. Komiteen ved dets leder og eventuelt medlemmer kan møte og forhandle med kommunen og private aktører på seilforeningens vegne. Komiteen representerer foreningen, og skal kun handle i foreningens interesse og på komiteens initiativ. Enkeltmedlemmer kan ikke kontakte kommune eller andre aktører uten at dette gjøres i samråd med de øvrige i komiteen. Komiteen har ikke eget budsjett. Eventuelle utlegg som komiteen eller dets medlemmer har, refunderes etter foreningens vanlige regler om refusjon og rekvisisjon. Komiteen har jobbet med Bærum kommune for å vær i en god posisjon til å gi innspill når området skal reguleres. Det har vært avholdt møte med Planutvalget, Idrettsutvalget, administrasjonen og BIR. Dette arbeidet har vært positivt for Bærum Seilforening ved at forslag til reguleringsplan er send ut på høring. Høringsperioden er fra 15. januar til 26. februar Forlaget: Området reguleres til Seilsportsenter (jolleseilere i overkant av 5 dekar, foreslås regulert til bebyggelse og anlegg idrett med angitte byggegrenser for klubbhus/ seilsportsenter. Virksomheten konsentreres om jolleseiling. Reguleringen åpner for vinteropplag av farkoster som kan lagres med kjølen opp, dvs. småbåter. Jollene trekkes opp på land når de ikke er i bruk. Planforslaget omfatter videre mulighet for flytebrygger fra land til sjøsetting av kajakk/ rigging av båter. Disse skal stilles til disposisjon for bading for allmennheten. På grunn av at området tidvis ligger utsatt til for vær og vind åpnes det opp for å anlegge bølgebryter. Denne vil kunne benyttes til midlertidig fortøyning av båter, kajakker osv., mens den også vil få en funksjon som et skille 8

9 mellom antatt rutebåtled og seilled. Bølgebryter skal være tilgjengelig for allmennheten. Det åpnes også opp for to flytebrygger i tilknytning til seilsportsenteret som skal være tilgjengelig for allmennheten. 2 Planforslaget legger opp til at oppføring av et klubbhus med et areal på ca.300 m inklusive inntil 50 m2 BRA for offentlige toaletter, bygget kan oppføres i 2 etg. I det hovedmålet med planarbeidet er å tilrettelegge et parklandskap som åpner seg ut mot fjorden, foreslås det å plassere klubbhus sentralt i seilforeningenes område samtidig som det legges inn mot en lav kolle nord for Sjøflyhavna kro og så langt ned mot vannet som mulig. Allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen vil på denne måten oppfattes som mer sammenhengende enn ved en oppdeling av funksjonene. I forlengelse av offentlig parkering/kjøreareal op2 avsettes areal for en slipp/sjøsettingsrampe for inntil 3 biler med henger samtidig som skal være felles for seilsportaktivitetene tilknyttet feltene I1 og I2. Denne er tenkt for sjøsetting av følgebåter m.fl. som må sjøsettes ved bruk av bil, men også for allmennhetens generelle behov for å sjøsette båt fra henger. Den eksisterende rampen i nordenden av I2 kan da reserveres for sjøsetting med traller uten bil. BS sin kommenter til reguleringsforslaget: BS mener at planutkastet i all hovedsak er meget godt tilpasset innenfor de rammer og arealer som er mulig i Rolfsbukta nord, og i samsvar med de behov BS vil ha for et fremtidig seilsportsenter. Seilsportsenteret vil være med på gi et viktig tilbud til allmenheten og møte den befolkningsveksten særlig blant barn og ungdom som vil komme og har kommet i denne delen av Bærum, som følge av bl.a. de vedtatte planer og utbygginger på Fornebu. Planutvalget har i sitt vedtak om å legge ut planen på høring særlig bedt om at 6 punkter skal vurderes. BS har initiert punktene 3. til 6. og vil her særskilt utdype disse: Vi ber om at det tas inn i planbestemmelsene at GP1 og GP2 kan benyttes til hensettelse av små båter, tilhengere og annet seilutstyr ved større nasjonale og internasjonale seilsportarrangementer. Dette da BS sitt plassbehov ofte vil være større enn det regulerte området bl.a. ved større treningssamlinger, og ved nasjonale og internasjonale regattaer. Den offentlige slippen bør dimensjoneres slik at 3 båter (min 2,5 meter pr. båt) kan tas opp og/eller settes ut samtidig. Særlig ved større arrangementer er dette viktig. Allmenn bruk av slippen vil også lettes ved god dimensjonering. Vi antar at flere og flere vil ha båt på henger i fremtiden, og sette den ut på sjøen ved behov. Ved vårutsetting og høstopptak av båter vil det med så stort befolkningsgrunnlag som vil sondre til denne slippen bør den ha god kapasitet. Det er så vidt vites få allment tilgjengelige slipper i kommunen. BS ønsker at klubbhuset bygges i to etasjer, og med fotavtrykk på 300 m2. Dette slik at det blir plass til flere båter og mer aktivitet på området. Gesimshøyde bør være på min. 7 meter over såle, slik at 1. etasje kan være lager for båter seil- og seilutstyr og annet foreningsmateriell og -utstyr, verksted, garderober, toaletter osv. med innvendig høyde ca 4 meter. 2. etasje for møterom, forsamlingsrom osv. og med mulighet for innvendig oppgang til takterrasse bør ha en innvendig takhøyde på min 2,4-2,5 meter. Dette for bl.a. å benytte en takterrasse som utkikkspunkt for tilskuere, foreldre ol. ved regatta og trening. 9

10 Bebyggelsen bør skyves nærmest mulig kollen mot nordvest og så nær mot sjøen og opphalet som mulig-. Dette slik at bruken av bygningen og omkringliggende areal blir mest mulig optimal for BS sitt formål. Planutvalget har i sitt vedtak om å legge ut planen på høring særlig bedt om at 6 punkter skal vurderes. BS har initiert punktene 3. til 6. og vil her særskilt utdype disse: Vi ber om at det tas inn i planbestemmelsene at GP1 og GP2 kan benyttes til hensettelse av små båter, tilhengere og annet seilutstyr ved større nasjonale og internasjonale seilsportarrangementer. Dette da BS sitt plassbehov ofte vil være større enn det regulerte området bl.a. ved større treningssamlinger, og ved nasjonale og internasjonale regattaer. Den offentlige slippen bør dimensjoneres slik at 3 båter (min 2,5 meter pr. båt) kan tas opp og/eller settes ut samtidig. Særlig ved større arrangementer er dette viktig. Allmenn bruk av slippen vil også lettes ved god dimensjonering. Vi antar at flere og flere vil ha båt på henger i fremtiden, og sette den ut på sjøen ved behov. Ved vårutsetting og høstopptak av båter vil det med så stort befolkningsgrunnlag som vil sondre til denne slippen bør den ha god kapasitet. Det er så vidt vites få allment tilgjengelige slipper i kommunen. BS ønsker at klubbhuset bygges i to etasjer, og med fotavtrykk på 300 m2. Dette slik at det blir plass til flere båter og mer aktivitet på området. Gesimshøyde bør være på min. 7 meter over såle, slik at 1. etasje kan være lager for båter, seil- og seilutstyr, annet foreningsmateriell og -utstyr, verksted, garderober, toaletter osv. med innvendig høyde ca 4 meter. 2. etasje for møterom, forsamlingsrom osv. og med mulighet for innvendig oppgang til takterrasse bør ha en innvendig takhøyde på min 2,4-2,5 meter. Dette for bl.a. å benytte en takterrasse som utkikkspunkt for tilskuere, foreldre ol. ved regatta og trening. Bebyggelsen bør skyves nærmest mulig kollen mot nordvest og så nær mot sjøen og opphalet som mulig-. Dette slik at bruken av bygningen og omkringliggende areal blir mest mulig optimal for BS sitt formål. BS sin opparbeidelse av området rundt klubbhuset, slippområdet og med brygger som allmenheten sikres gjennom reguleringsbestemmelsene, vil øke tilgjengeligheten og bruk av området til bl.a. bading og annen ferdsel. Det vil derfor ikke føre til en økt privatisering av områdene ved sjøen, men heller det motsatte. Det ligger i sakens natur at bygninger for seilsport må ha nær tilknytning til sjøarealet hvor idretten utøves. De statlige retningslinjene er generelt utformet og må i første rekke ha vært ment å gjelde med tanke på bygninger og andre tiltak som ikke har slik naturgitt tilknytning til sjøsportaktivitet som en seilforening vil ha. Det vil av samme grunn ikke medføre en uheldig presedens. Det vil være behov for kran/heis til å sjøsette HC-båter og mindre kjølbåter som normalt kommer på bilhenger. Dette bør lokaliseres til område OS der den allment tilgjengelige slippen er tenkt innplassert (se pkt. 4 ovenfor). Dette fordi all trafikk/kjøring med bil og tilhengere da kan bli samlokalisert og kan benytte samme snu- og vendehammer og trafikkområde. 10

11 BS forslag til forbedringer av planforlaget ble tatt til følget av Planutvalget og lagt ut som forslag til reguleringsplanen. Høringsperioden er 15. januar til 26. februar 2015 Etter 26.februar vil administrasjonen benytte våren på å arbeidet gjennom innspillene som evt kommer. BS vil være aktiv mot administrasjonen i denne perioden der vi ser at vi kan bidra. Vi kan håpe på at planen reguleres før sommeren alternativt er kommunestyremøte i august/september. Komiteen mener det er politisk vilje til å få regulert planen før kommunevalget i høsten Knut Fredrik Ramstad Leder komiteen Materiell og utstyr Seiforeningen disponerer store mengder utstyr for å understøtte og muliggjøre kurs-, trenings- og regattaaktiviteter. Utstyrsparken forvaltes av de ulike klassene/gruppene og BS styre. Betingelsen for meningsfylte kurs- og treninger er en velfungerende båt park. Særlig gjelder dette trener- og sikringsbåter og at relevante reservedeler finnes. I løpet av 2014 har vi gjennomført en total utskifting av trenerbåtene. Nye Far East RIB med Mercury motorer er nå i bruk og gamle trenerbåter av ulikt merke er avhendet. Samlet har Sarbuvollen og Bruksveien følgende nye trenerbåter: - 6 Rib 480 med 40 HK Mercury - 2 Rib 580 med 60 HK Mercury I tillegg opprettholder vi de 2 små Grand Rib med 10 HK samt 8 ulike Pioneer varianter. Klubben har i tillegg kjøpt 8 nye Optimister, 2 Sniper, 1 brukt Laser, 10 SUP og BIC brett samt 4 hengere til Laser og Rib trenerbåter. Erfaringene med de nyinnkjøpte Far East Ribène var noe blandet. Sesongen startet med mange tekniske «barnesykdommer» og underskudd på opplæring og kunnskapsoverføring. Mot slutten av sesongen fungerte alt tilfredsstillende. Det må presiseres at betingelsen for en mest mulig knirkefri båtsesong ligger i håndhevelsen av våre driftsrutiner. Her har trenere og styre representanten et særskilt ansvar. Ønsket om å endre og optimalisere bryggeløsningen på Sarbuvollen er en gjenganger. Høsten 2014 kom dette opp igjen med forslag om større utsettingsramper for jollene, mere brygge areal og et HMS ønske om å skille seilejoller og motorjoller fra hverandre. Konkrete forslag til endringer har vært fremmet for «Natur & Idrett» i kommunen med positivt tilbakemelding. En kommunal byggesak vil derfor bli fremmet for godkjennelse i løpet av vinteren

12 Sponsor Bærum Seilforening har ingen hovedsponsor, men har i 2014 som tidligere år mottatt støtte fra ulike aktører i form av premier eller pengestøtte til ulike arrangement. HH Skagen Race 2014 var i tillegg til Helly Hansen også sponset av Atalantica Båtforsikring, Mekonomen, Fornebu Bil AS, Pakhuset, Engelsviken, Jacobs Kafe & Bar, Mint Profil og Reklame, With Marine, Telenor Maritime Radio og Masst Rådgivning. Musto Cup Snipe. Premier var sponset av Musto Henri Lloyd Doubble Handed. Premier var sponset av Henry Lloyd, Seastyle AS. SailLogic Dame NM Snipe. Startkontingent sponset av Sail Logic og Snarøya Snipeklubb Mercury Høst Cup. Et sponsor samarbeide er inngått med Brunswick Marine som har importen på Mercury båtmotorer. Videre har foreningen løpende rabattavtaler for medlemmer med bla. Fornebu Bil AS. Medlemmene tilbys her 15 % rabatt på deler, samt % rabatt på nye vinter og sommerdekk. I tillegg gis 50 % rabatt på egenandel ved skifte av frontrute. Anton sport AS får våre medlemmer 15 % ved å registrere seg. I tillegg har vi rabatt avtale med Henry lloyd på seiltøy som blir publisert på vår Facebook side. Samtlige medlemmer får Seilmagasinet tilsendt gjennom sitt medlemskap i BS. Styret arbeider løpende med å få til gode rabattavtaler for våre medlemmer. Nye avtaler vil bli publisert fortløpende på vår hjemmeside og Facebook side. 12

13 HH Skagen komitèen 2014: Stevneleder Regattasjef Sekretariatsleder Åsgårdstrand Sekretariatsleder Skagen Web/presse Påmeldings- og resultatsystem IT-systemer/Teknisk Økonomi Start Åsgårdstrand Målgang Skagen Sekretariat Skagen Båtparkering i Skagen Sikkerhet Anne Næsset Christian Gundersen Anne Grethe Sætrang Anne Næsset Roar Sohlman, Christian Gundersen, Seilmagasinet Anne Næsset, Roar Sohlman + SEILmagasinet Roar Sohlman Harald Masst Hans Marius Dahl, Anne-Grete Sætrang, Terje Kleppan, Erik Lia, Jan Erik, Vidar Utne, Gro Elvestad Moe, Lars Westgaard Roar Sohlman, Christian Gundersen, Gro Guldahl, Terje Kleppan, Anne Næsset, Marianne M. Solbakken Gro Guldahl, Harald Masst, Espen Kuhle Arne Hammersland + fl. fra Åsgårdstrand 13

14 Protestkomitè Seilforening Jens Villumsen (leder), Flemming Bindner, Starten gikk fra Åsgårdstrand onsdag 28. Mai. Det var 193 båter påmeldt start, fordelt på 10 klasser. Av disse var det 4 som ikke stilte til start, mens 188 båter fullførte. 1 båt brøt underveis. Helly Hansen stilte også i år opp med hurtigpåmeldingspremier. Samarbeidet med Atlantica ble videreført for regattaen i 2014 og de sørget for underholdning i forbindelse med premieutdelingen; «Susie og Leo», en institusjon i Skagen, kjent for mange seilere ble sponset av Atlantica. Det ble gjennomført formøte med våre samarbeidspartnere i Skagen; kommunen, Skagen havn og Lystbådehavnen, og med Åsgårdstrand Seilforening for å legge til rette for en best mulig gjennomføring av regattaen. Årets regatta var av det raskere slaget og det ble ikke meldt om uhell eller skader underveis, en båt gikk dog på grunn rett før målgang. Alle båter var i mål før kl. 17:30 torsdagskvelden. Starten gikk på en skarp kryss, og noen båter tok også et slag før Slagentangen ble rundet. Etter det ble det rommere og etter hvert spinnakerføre på fine forhold som holdt seg helt til siste runding før Skagen. Første båt i mål var NOR 21 - Astragale, med skipper Jan-Helge Furnesvik, Røyken seilforening, som ankom Skagen kl. 07:17 torsdag Siste båt over mållinjen var inne kl. 17:20 samme dag. Takket være gode sponsorer, kunne vi i også år dele ut piquet-trøyer til skipper og mannskap etter innkomst i Skagen. Trøyen ble godt mottatt av deltakerne. «Vinsjen» (best over all) ble vunnet av NOR Ille Moro med skipper Ludvig Daae, Bundefjorden seilforening, som nå har to napp i vandrepokalen. «Jon-Arne Selands minnepokal» (vinner største NOR Rating-klasse) ble vunnet av NOR Blaane med skipper Bård Sæthre, Brevik seilforening. «Knut Frostads Vandrepokal» (yngste shorthanded skipper) ble vunnet av skipper Morten Wold Henriksen, på NOR Kvarten 2. 14

15 Tur og hav Tur og hav komiteen 2014 Klassekaptein Komitémedlem Komitémedlem Komitémedlem Komitémedlem Komitémedlem Komitémedlem Komitèmedlem Arne Sørlie Arne Hammersland Erich Kuhle Bjørn Hansen Gerd Husvik Claus Werenskiold Jon Liverud Harald Walder Tur & hav har hatt god nytte og hjelp av Bjørn Vadholm og Hans Skaar som ikke er medlem av BSF, men likevel gjør stor innsats for oss. Vadholm er kontaktledd til vår sponsor Henri Lloyd, og Seilmagasinet samt arrangør av Doublehand seilasene. Også Skaar deltar i våre aktiviteter på lik linje med øvrige komitémedlemmer. Serieseilaser Serieseilasen ble seilt med to klasser: NOR-Rating 0,960 og høyere (klasse D) og NOR-Rating 0,959 og lavere (klasse F). De fleste båtene har fått litt lavere rating enn i Noen båter startet sesongen med fjorårets rating, men det ble rettet opp etter hvert. Alle 10 planlagte serieseilaser ble gjennomført. Vinden har som i tidligere år, vært varierende og til dels nesten fraværende. En seilas ble annulert pga. lite vind. Gjennom sesongen har 35 båter deltatt og vi har et snitt på 18,4 båter per seilas. Dette er én båt mindre enn i fjor, men til gjengjeld flere starter på hver båt. Også i år var vi heldige som fikk bemannet startbåten med ungdommer fra jollemiljøet som ansvarlige startere (Trygve Poppe Oldervoll og Sander Qvamme). Dette opplegget har som tidligere år fungert meget bra. 15

16 Statistikk Serieseilaser I statistikken nedenfor er også Gunderseilasene regnet med. Gunderseilasene var ikke med i sammendraget i år, men de har vært medregnet tidligere og blir nok også tatt med igjen neste år. For kontinuitetens skyld er de derfor tatt med også i År Antall seilase r Kl D Kl E Kl F Kl G Totalt båte r starte r båte r starte r båte r starte r båte r starte r båte r starte r Starter pr. seilas 12,3 19,9 119,9 14,3 99,3 15,2 87,7 0,5 2,2 50,5 307,0 25,0 6, ,6 5, ,3 7, ,2 6, ,7 5, ,4 6,3 Starte r pr. båt Klubbmestere Serieseilasen Klasse D, NOR-Rating 0,960 og høyere Klasse F, NOR-Rating 0,959 og lavere NOR 10180, Lucky Lady II, Morten Lycke NOR 694, X-en, Jakob Rabe Vinner av serieseilasen klasse D var NOR 21, «Barcarole opus IV» med Bjørn Vadholm som skipper, men han kan ikke bli klubbmester uten å være medlem av foreningen. Henri Lloyd seilasene (Gunderstart) 1 ste seilas 18. jun NOR 333, DNV 3", Håvard Austefjord 2 dre seilas 17. sept NOR 26, Day-one, Peter Keller Henri Lloyd doublehanded serie Oslofjord Det ble arrangert fire terminfestede Doublehandseilaser på mandager, 19. mai, 2. juni, 18. august og 1. september. Seilasen arrangeres som serie med 3 tellende av 4 seilaser og 4 alternative baner. Samme klasseinndeling som for Serieseilasen ble benyttet, dvs. klasse D og F med skille ved NOR-Rating 0,960 Antall deltagere ved seilasene har vært 24 båter. Dette er 3 flere enn i fjor. 16 De vinnende båter per klasse ble: Klasse Seil nr. Navn Skipper Mannskap D Eureka Niclas Fure Are Qvale

17 F Sparkling Girl Harald Walder Christine Walder Tilbakemeldinger fra deltagere bare gode, noe som tilsier at vi bør fortsette med disse Doublehandseilasene. Opplegget med 4 alternative baner har fungert bra. Seilasen inngår i den nasjonale shorthandrankingen med vekttall 0,5. Møter/Fester Det ble arrangert fire kveldsmøter i 2014, tre på vinteren og ett på senhøsten. Innholdet på temaene har vært tur og hav og regatta seiling. Deltakelsen har gjennomgående vært meget god. Informasjon om disse møtene ble annonsert på hjemmesidene til BS. Vi har også fått møtene annonsert i forkant på Seilmagasinets web-sider. Kontakten med Seilmagasinet gir positiv reklame om BS. Møtene har vært åpen for alle, også ikke medlemmer. Navy Tech, Elektronikk og sikkerhetsutstyr, 5.2. Arne Hammersland fortalte om tur til Grønland Thomas Kresse holdt regelmøte Arild Otnes fortalte om tur til Skottland, Irland og Shetland Grillfesten etter siste serieseilas før sommerferien (Gunderseilas) ble avholdt som planlagt. Deltagelsen var dessverre ikke som forventet. Vår sponsor Henri Lloyd stiller trofast opp med fine premier til begge Gunderseilasene. Etter siste seilas for sesongen var det rekefest i klubbhuset med premieutdeling. Premier ble delt ut for Doublehandseilasen, Serieseilasen og siste Gunderseilas. Klubbmestere (medlemmer av BS) for seriens to Lys-klasser fikk sine velfortjente vandrepokaler. I år ble Evelyns pokal tildelt Vidar Utne for iherdig deltagelse og stigende resultater i serieseilasen med sin Beneteau Platu, El Nino Tur og Hav planlegger 2015 med samme aktivitetsnivå som tidligere. 17

18 18

19 Jollegruppene Optimist Ansvarlig klassekaptein: Bjørn S. Havsgård Aktivitetsnivået i optimistgruppen har vært høyt også i 2104 sesongen. Totalt har ca 90 seilere deltatt på alt fra nybegynnerkurs, torsdagsregattaer til treninger med NC gruppen og internasjonale mesterskap. Antallet seilere er noe ned fra 2013 sesongen som var rekordår med svært stor aktivitet og et høyt antall nybegynnere ved foreningens anlegg i Bruksveien. Nytt av året er at vi startet opp med tilbud til seilere på viderkomne nivå i Bruksveien. Her har en fin gjeng på 12 seilere hatt eget opplegg 2 dager i uken. Vi har fortsatt å investere i nytt utstyr og kjøpte ved inngangen til året 8 nye Far East joller som har vært utleid til nybegynnerne på Sarbuvollen. Utskiftingen av eldre utleiejoller fortsetter i I tillegg til nybegynnerkurs og treninger har vi arrangert klubbmesterskap, torsdagsregattaer i høstsesongen og uformelle regattaer flere helger på faste merker fra Sarbuvollen. Seilerne fra Bærum Seilforening har deltatt på ulike arrangement i inn og utland med bl.a. deltagelse i Nordisk mesterskap i Horten som ett av høydepunktene. Vi må også nevne gruppeansvarlige, foreldre, alle vaffelstekere og andre ressurspersoner som alle har bidratt til å gjøre sesongen 2014 til en god opplevelse for seilerne. Nybegynnere: 49 seilere Viderekomne 22 seilere Regatta NC: 12 seilere 8 seilere Nybegynnere Gruppeleder Sarbuvollen: Kristian Bjerke Kogenæs Gruppeleder Bruksveien: Ingen Ingen informasjon Viderekomne Optimistjolle Ansvarlig gruppeleder Sarbuvollen: Annar Schøyen Ansvarlig gruppeleder Bruksveien: Eirik Nordeng 2014 sesongen for Optimist viderekommende-gruppen (VK) startet med halvparten antall seilere i forhold til forrige sesong. Dette ble oppveid av antall seilere i viderekommendegruppen i Bruksveien og totalen ble like mange seilere som fjoråret. Stemningen på brygga har vært veldig fin med en gjeng som har ledd og lekt masse i båtene. Gruppen har bestått av 12 seilere, men en kjerne på 4-8 seilere som har trent to ganger i uken, med de resterende spredt utover en dag i uken. Trenerne har fungert glimrende, og Kai-Arne har kommet med velkommne innspill. Trenerbåter og sikringsbåter har fungert bra! Det har vært noen tilbakemeldinger om at seil har fått skade etter sommerleiren mens seilet har stått i seilboden. Dette er uheldig og kan kanskje bedres ved at seilboden økes i størrelse. 19

20 VK på Sarbuvollen har trent på tirsdag og torsdag. Planleggingen av sesongen har fungert bra. Klassekaptein Bjørn Havsgård har fått datoer på plass raskt, og det har vært mulig å planlegge litt frem i tid. Flere seilere fra VK har vært aktive deltagere i regatta. Det anbefales fra trenerne at noen seilere bør rykke opp til regatta hvis de ønsker det for sesongen trenere har hatt hovedansvaret for gruppen. I tillegg til vanlig trening har det vært andre aktiviteter av sosialt og sportslig karakter, som har medvirket til at vi har fått god tilbakemelding. Nattseilas ble ikke gjennomført denne sesongen da de sponsede lanternene fra Navisafe var forsvunnet. Mange var med på torsdagsregatta, brettseiling, fevaseiling, vaffelsteking, pinseleir og Sarbucup. Regatta Ansvarlig gruppeleder: Birger Lie Ingen informasjon Norgescup gruppen Ansvarlig gruppeleder: Per-Christian Thuen / Ole-Petter Pollen NC gruppen har i 2014 bestått av mellom 8 og 10 seilere, gutter og jenter. NC gruppen har vært i gjennom et generasjons skifte. Der vi i 2013 hadde 2 i VM troppen, som sluttet, har vi nå bare nye unge seilere. Disse seilerne er i 2014 trent av Magnus Brun og Esben Slaatto. 5 av disse seilerne har deltatt i alle NC seilaser gjennom året. Dette gjorde at de samme 5 ble uttatt til Nordisk Mesterskap arrangert av Horten Seilforening. En fantastisk erfaring og mange nye venner fikk de. Vi ventet 3 dager på land før vinden kom, og bading og vann aktiviteter ble etablert på tvers av de Nordiske land. Den 4. dagen ble det seiling, og seilere ble sjøsatt kl 05:15 og seilte til 16:15! Regatta sjef og trenere ble enige om at man måtte prøve dette den siste dagen. Det ble godkjent NoM. Seilerne har en god progresjon og er ivrige. Det fokuseres på basics og miljø. Så brygga på, og farvannet utenfor Sarbuvollen, skal være vårt viktigste verktøy for å bli bedre seilere. Miljø er viktig! NC gruppen gleder seg til at vi får flere nye seilere til vår gruppe for kommende sesong. Vi er invitert til samling i Sverige Mars og noen vil nok reise dit. Vi gleder oss til flere treninger og reiser, og ikke minst regattaer i egen klubb med nesten 50 deltagere! RS Feva Om klassen Feva-klassen har vært inndelt i 3 grupper: nybegynner (NB), viderekommende (VK) og regatta (RG). Totalt har 29 seilere vært påmeldt, og de fleste har vært med hele sesongen. Det kom 2 nye seilere fra optimist nybegynner helt på slutten av sesongen. Organisering Klassekaptein: Erik Poppe Gruppeleder RG: Hilde Mønsdal 20

21 Materiellansvarlig: Magnus Nilsson Representant i nasjonal klasseklubb: Jon Erik Thurmann Nybegynner NB-gruppen har vært relativt stabil, og har hatt en god utvikling hvor nesten alle seilerne var med på Bærum Høstcup. Høstcupen som avslutningsmål for sesongen er noe trenerne for gruppen, Edvard og Hedevig, har jobbet målrettet mot spesielt i høstsesongen. Edvard Liodden var hovedtrener og Hedevig Nilsson var hjelpetrener. Viderekommende Viderekommendegruppen har vært litt marginal på antall seilere, og delvis lekket litt mot regatta. Madeleine overtok som trener på høsten og har vært tydelig på krav til seilerne. Gruppen har manglet litt driv, men noen par av seilere har utviklet seg fint og er klare for regattagruppen til neste år. VK-gruppen har hatt en fast treningsdag har hatt tilbud om å trene på torsdager sammen med regattagruppen i tillegg. Dette tilbudet er det få som har benyttet seg av, men mot slutten av høsten var det en del som var med på torsdagsregatta. Jonas Thurmann var trener i vårsesongen, og Madeleine Mellgård trente gruppen på høsten. Regattagruppen Regattagruppen har hatt de mest erfarne seilerne, og trening 2 dager i uken. Gruppen har trent på tirsdager og torsdager. Ett seilerpar byttet fra Feva til 29'er i 2013, og de får følge av en annen båt ved utgangen av Gruppen har hatt fin fremgang, og det ser ut som om seilere som startet sesongen med litt usikker innstilling til båt og makker på slutten av sesongen har dannet gode seilerpar som er trives i båten og presterer godt. Madeleine Melgård og Tallak Utne har vært trenere for regattagruppen. Trening og dager Alle gruppene hadde sin dedikerte dag, mens torsdag var åpen for både VK og RG, og når torsdagsregattaene kom i gang også for NB. VK-gruppen som trener på onsdager får nok litt lite samspill av resten av klubben, siden dette er en dag med liten aktivitet på bryggene. Regatta og samlinger Det har ikke vært arrangert NC i Feva i år, men regionale cup'er. Det største miljøet er likevel på Østlandet så forskjellen fra tidligere år er ikke stor. Seilere fra regattagruppen har representert på alle de 3 "utenbys" Havfonn-cup'ene, og seilere fra alle gruppene var representert på Bærum Høstcup som var siste regatta i serien. Havfonn setter opp premie hvert år til den klubben som har flest starter totalt i Havfonn-cup'en. I 2014 gikk denne premien til Bærum, mye fordi vi stilte 9 båter i Høstcup'en. En båt var med på VM i Carnac, Frankrike (Hedevig Nilsson og Synne Mønsdal). I Stor-NM i Stavanger stilte Isak Berg og Iver August Jåvold. NM bød på litt krevende forhold for en enslig båt uten trenerhjelp i år så de store resultatene uteble. Feva-seilere fra klubben har vært med på samlinger i regi av NSF, pluss pinsesamling i Tønsberg. Klubbmesterskap To av torsdagsregattaene var klubbmesterskap. Også i år har seilerne fått poeng individuelt, selv om man seiler tomannsjolle. Resultatliste klubbmesterskap: 21

22 Plasserin g Seiler R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett 1 Isak Berg Iver Jåvold David Weisser Alexander 4 Boulland Arthur Llewelyn Sondre Magnus Henrik Nikolai Amalie Synne Mønsdal Hedevig Nilsson Jan Andreas 13 Salvesen Torsdagsregatta Fevaene var med på torsdagsregatta men det ble ikke oppsummert resultater, da vi ikke klarte å holde orden på hvilken seiler som brukte hvilken båt. Materiell Klubben har hatt 9 båter og 1 privat båt har vært brukt av seilere på VK-gruppen. 3 av båtene var nye i De eldste båtene er godt slitt men alle båtene var seilklare til sommerleir og til høstcup'en. Vi har hatt nye seil forbeholdt regatta, og fikk noen nye seilsett til regattaseil på slutten av sesongen. For å tilby gode båter til de ivrigste seilerne har seilerne på regattagruppen fått ansvar for "sin" båt, og de 3 nyeste båtene ble ikke brukt på NB-trening og bare delvis på sommerleir. Tilstanden på materiell vært god, men vi solgte en båt på slutten av sesongen og vurderer å selge ytterligere to båter for å erstatte med nye. For deltagelse på sommerleir og lokale regattaer ser det ut til at 8-10 båter er riktig antall. Spesielle utfordringer Det har vært vanskelig å få engasjerte foreldre fra VK, og det har ikke vært noen gruppeleder for denne gruppen. En klarere gruppeledelse på VK-gruppen hadde ant hjulpet og en aktiv forelder hadde kanskje kunnet hjelpe disse seilerne til litt mer aktiv trening. 22

23 Fra start under Bærum Høstcup (Foto: Erik Poppe) Brett Ingen melding. 29er Om klassen Det har vært 3 aktive 29'er-seilere i Bærum i 2014: Rasmus Munther (seiler med Astrid Klippenberg, KNS) og Sofie Thurmann og Trygve P Oldervoll. Gruppen trener sammen med KNS på Ulabrand. For 2015 forventer vi 2 til 3 båter, en av feva'ene har allerede flagget ut til 29'er og en annen båt forventes å bytte ila 2015 eller senest ved sesongslutt. Organisering Gruppen blir organisert av klassekaptein i KNS, som i 2014 har vært Anne Wichstrøm fra Bærum. Trenere blir engasjert gjennom KNS. Trenere på samlinger og regattaer er ofte et samarbeid mellom KNS som den største gruppen og klasseklubben som beskjeftiger trener for resten av seilerne. Regatta og samlinger De aktive seilerne har vært med på alle NC'ene, NM og det meste av nasjonale samlinger. I tillegg var alle 3 med på NM og EM under Kielerwoche. Spesielt Kielerwoche var en opplevelse for seilerne, med store startfelt og et imponerende arrangement i seg selv. 23

24 Fra Stor-NM i Stavanger (Foto: Erik Poppe) Laser Laser Standard og Radial - voksne Klassekaptein: Susan Berentsen. Tilbudet er uten trener. Trening: Treningen er organisert med et tilbud om mandagstrening i sesongen og er et tilbud til erfarne seilere uten at trener/sikringsbåt følger gruppen. Det har vært fra to til syv seilere på treningene i laser radial, laser standard, e-jolle og på slutten av sesongen også en nyoppusset OK - tilbudet har plass til flere! Tre masterseilere deltok i master NM Drammen seilforening arrangerte på Rødtangen første helg i juli. Klubblaserne bidro til å øke damedeltagelsen. Mesterskapet startet med skiftende vindforhold og mye strøm, kraftig vind søndag var utfordrende. Finn Hansen overall nr. tre, to av grand masterne. Laser Radial og Laser 4.7 Ungdom Foruten klubbens landslagsseiler Marthe, har Laser gruppens ungdommer i all hovedsak bestått av helt ferske 4.7-seilere. Sesongen 2014 har vært en aktiv sesong med 4.7 EM i Moss som årets høydepunkt for mange. Norsk Laserklubbs initiativ til etableringen av team 4.7 i forbindelse med nevnte EM har vært en sterk motivasjonsfaktor for våre seilere. Gruppen har gjennom året bestått av: Herman Reiersen Tarjei Mo Batalden Hanna Victoria Ørka 24

25 Kristine Wilhelmsen Mathias Bjørgum Martine Thuen Regattadeltagelse og resultater. NC/Ranking: Gutter Jenter Herman: 2 Kristine: 5 Tarjei: 10 Martine: 14 NM (felles for gutter og jenter) Kristine: 4 Herman: 13 Tarjei: 16 KielerWoche Kristine: 13 Herman: 27 Tarjei: 39 EM-4.7 Gutter Herman: 55 (Gold fleet) Tarjei 41 (Bronze fleet) Jenter 19 (Silver fleet) 25

26 Den norske troppen til 4.7EM i Moss Generelt: 2 av klubbens seilere har valgt å ta sin videregående utdanning på seilerlinjen på NTG. (Herman og Kristine) NSF har valgt å etablere et rekrutterings/juniorlandslag, der Kristine er tatt med. Etablering av et nytt elite-tilbud til klubbens ivrigste i samarbeide med Asker. Frode Jørstad er engasjert som coach. Innkjøp av henger med plass til 6 lasere og rib. Klubbens 2 egne lasere er stilt til disposisjon for klubbens NTG-elever til bruk på kveldstreninger og øvrige samlinger når det er nødvendig. 26

27 Rekrutterings/Juniorlandslaget Linker til resultater Kiel: 4.7 EM: Ranking 2014: StorNM2014: Europajolle Klassekaptein: Jens Gunnar Ørka Det har I år vært færre seilere enn tidligere da mange har begynt på universitet og høyskole det siste året. Vi har hatt treningsopplegg fra Sarbuvollen med 5 seilere hvorav 2 fra Bærum, de andre kommer fra Bunnefjorden, Drøbak og Nesodden. Jon Aksel Mortensen har vært trener for gruppen i 2014 og vil fortsette i 2015 da alle seilerne er veldig fornøyd med hans opplegg. Vi hadde trening fra slutten av mars til slutten av september. Seilerne har deltatt nesten fulltallig i alle NC og NM med gode resultater. 27

28 Lag NM Til lag NM vervet Sander 3 tidligere seilere til å stille slik at vi fikk et lag, det bestod av Sander Raggan, Sindre Skrede, Emil Fadler Kvamme og Gard Jakob Ørka, de endte på en 2. plass etter Tønsberg seilforening Planlegging for vårsessong er allerede i gang og vi forventer å fortsette samarbeid med andre OAS klubber. Vi håper å kunne starte med treninger fra 17 mars. IF Aktivitetensnivået i 2014 har i IF klassen vært veldig høyt. De viktigste regattaene har vært onsdagsregattaene, Færderseilasen, H. M. Kongens serieseilaser og NM. Onsdagsregattaene arrangeres sammen med Snipene og startområdet er mellom Vassholmen og Gåsøya. I år har 24 båter vært påmeldt og det har vært seilt 13 seilaser. Det har på det meste vært 20 båter på startlinjen så oppslutningen er enorm og stadig nye båteiere finner veien til regattabanen. Onsdagsregattaene er arenaen for nye seilere. Klubben tilbyr nye seilere erfarne IF-seilere som kan komme ombord under en regatta for å rettlede, gi tips og skape trygghet. Vi oppfordrer alle seilere til å prøve seg i IF. På klubbens hjemmesider kan man melde sin interesse om man vil være mannskap eller ønsker å få ombord en erfaren IF seiler hvis du allerede har båt. Færderseilasen var i år en av de raskeste noensinne og 26 båter stilte til start. IF en er med det nest største klassebåt i Færderseilasen. Klubbens årlige bankett i Horten lørdag kveld var igjen en suksess og nytt av året var behovet for et ungdomsbord, noe som tydelig viser at klassen rekrutterer stadig nye og yngre seilere. H.M Kongens serieseilaser som ble seilt tirsdag, onsdag og torsdag i midten av august viste igjen god deltakelse med 13 båter på startlinjen. Som vanlig var Hans Majestet Kong Harald om bord i startbåten «Stjernen» og stod for premieutdelingen torsdag kveld. Et flott arrangement som er vert å være med på. Årets NM ble igjen en triller og som så mange ganger før, ble det svensk mester overall. Resultater i 2014: Åpent NM 20 deltakere Anders Ewert Sunneskärs BS, Sverige Norgesmester 20 deltakere Robert Bay Bærum seilf Færdern 28 deltakere Robert bay Bærum seilf IF-serien 24deltakere Jan Chr. Jørgensen Bærum seilf H.M Kongens Serieseilaser 13 deltakere Jan Chr. Jørgensen Bærum seilf. Komplette resultatlister finnes på og de enkelte seilforeningers hjemmesider. Snipe Klassekaptein Gustavo Ribbe 28

29 Snipe Class - Serious sailing - Serious fun! I 2014 ble 23 Snipeseilaser fullført i Bærum Seilforenings onsdagsserie! Det var i snitt 20 båter på startlinjen med sesongrekord den 28.mai: 30 båter, 3 mer enn rekorden i Vi har en god aktivitet, men ønsker selvsagt å øke antall båter på banen ytterligere. Birger Jansen med Lise Gehrken /Jeanette Jansen/Isak Svennæes fikk den øverste pallplasseringen. På andreplassen kom Anette Melsom Myhre og Janett Krefting. Tredjeplass til Kristoffer, Fabian og Karmen Spone. Fabian og Karmen var de yngste seilerne på banen i Birger Jansen og Lise Gehrken ble også Norgesmestere. Mesterskapet ble seilt I Åsgardstrand. Ulrik Sandvig kom på fjerde plass, og Mads Truelsen og Karsten Eskelund på 6. plass alle fra Bærum Seilforening. SailLogic Dame NM 2014 ble igjen seilt i snipeklassen og arrangert av Bærum Seilforening, og var meget vellykket med 22 båter på linjen. Anette Melsom Myhre og Janett Krefting ble damenes Norgesmestre. Lise Gehrken og Tina Kopseng kom på andreplass. Anette Melsom Myhre og Janett Krefting er damenes Norgesmestre. 29

30 Flere regattaer ble seilt på Vassholmbanen og arrangert av Bærum Seilforeningen. I mai ble både VårSnipa og Musto Cup seilt. Master NM i Snipe ble seilt i August. I September Viking Snipen og HøstCupen I oktober. Snipekurset ble arrangert av Stein Frich med hjelp av flere seilere som instruktører. Takk for innsatsen. I mai fikk vi besøk av Damian og Carlos fra Spania som arrangerte en populær snipe clinic som vil bli gjentatt i På onsdager hadde vi en trener på banen som oppmuntret og hjalp nye seilere med på seilasene. Et nytt forslag om bruke mandager som treningsdag er tatt opp og kan bli aktuelt for 2015 dersom det er interesse for det. Året begynte med den triste meldingen at Bjørn Sundby (85) var gått bort. Bjørn var en ivrig seiler i sin blå snipe Petrel og aktiv i miljøet, spesielt opptatt av og hjelpsom overfor nye seilere. Han deltok både i nasjonale og internasjonale seilaser. Bla Master VM 2012 i Spania, 2010 i Italia og 2009 i Brasil. Bjørn seilte tidligere også i Fireflyklassen med gode resultater: North American Champion i 1960 og SailLogic Dame NM 2014 (Foto: Bernt Hedemark)

31 EM og VM EM ble seilt i Polen og 4 båter med Bærumsseilere ombord deltok: Jostein Grodem (Åsgardstrand SF) og Maj Kristin Hansen Borgen kom på 15. Plass, Birger Jansen og Lise Gehrken rett bak på 16., Magnus Hedemark og Anette Melsom Myhre på 23., Steffen Skjønberg og Maria Kaiser (Åsgardstrand SF) på 41.. Master VM 2014 ble seilt i Japan og Arild Figenschou representerte Bærum SF. Noen resultater (i topp 3) for Bærumseilere i 2014: Vårcup, BS - 1.Steffen Skjønberg 2.Magnus Hedemark 3.Johan G Mejlænder og Henrik Bibow Majsnipen, Sverige - 1. Maj Kristin Hansen Borgen Musto cup, Bærum - 3. Ulrik Sandvig Harboe Cup, Danmark - 3. Maj Kristin Hansen Borgen NM, Åsgårdstrand - 1. Birger Jansen og Lise Gehrken Nordisk Mesterskapet, Sverige - 3. Birger Jansen og Janett Krefting Master-NM, Bærum - 2. Birger Jansen og Lise Gehrken Dame-NM, Bærum - 1. Janett Krefting, 2. Lise Gehrken og Tina Kopseng Vikingsnipen, Bærum - 3. Johan G Mejlænder og Hege Berthelsen Høstcup, Bærum - 2. Johan G Mejlænder og Henrik Bibow, 2. Halvor Poulsson og Gustavo Ribbe Generelt Klassen ønsker velkommen til Per Jul Hansen, Harald Walder, Heidi Torsen, Barbara Mjor, Maria Semmeraro, Maria Örn! Vi takker også Erik Lia, hans medhjelpere for regatta arrangemanger og Stein Frich som har organisert kurset i Vi oppfordrer andre seilere, medlemmer og foreldre i Bærum Seilforening til å komme en onsdag for en prøvetur. Snipemiljøet ønsker velkommen både nye og erfarne seilere. Klassens motto er Serious sailing - Serious fun! Snipeklassen i Bærum er organisert med et styre: Birger Jansen (leder), Janett Krefting (nestleder), Gustavo Ribbe, Arild Figenschou (målesjef), Kristine Melsom, Ulrik Sandvig, Brynjulf Romslo (evig varamedlem) og Ole Martin Moen (varamedlem). 31

Årsberetning!2013!! for!

Årsberetning!2013!! for! ! Årsberetning!2013!! for! 1 Klubbens 75-års jubileumsbok ble endelig ferdigstilt i 2013 Innholdsfortegnelse Tillitsverv)og)drift)...)3! Styrets)beretning)...)5! Sport!...!6! Rekruttering!...!8! Eiendom!4!Hus!og!bryggeanlegg!...!10!

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2014 26. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-vm i Oman. Foto: Per Bordal Kjære venner! 2 I skrivende stund er det barskt vintervær utenfor vinduene.

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken

Detaljer

Livslang seiling. Klubbavisen. Moss Seilforening. Desember 2012 24. årgang

Livslang seiling. Klubbavisen. Moss Seilforening. Desember 2012 24. årgang Desember 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Livslang seiling i Moss Seilforening Foto: Gabbi Lund - vår Stifter, første formann og æresmedlem Anton Zeiner i en alder av 87 år i «Jeløen» på Værla

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2006 18. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Erik ZoonmnoM 8 Snerlebakken Sesongavslutning Sommeren med stor S er lagt bak oss, og jeg håper alle våre medlemmer vil minnes den

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Styret har hatt 7 styremøter i 2011. Styret takker medlemmene for god innsats gjennom hele året.

Styret har hatt 7 styremøter i 2011. Styret takker medlemmene for god innsats gjennom hele året. Årsberetning 2011 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for 2011. Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer fra sin drift

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening!

Klubbavisen. Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening! Moss Seilforening Oktober 2007 19. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Verdensmester fra Moss Seilforening! Mathias Mollatt kunne vinke fornøyd, vel vitende om at gullet er hans. På bildet t.h. har han

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2014 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

Årsberetning 2012. Norgescup i Seiling, Stavanger 1.-3. juni 2012. side 4-22. Les også: Internasjonal medalje og sesong avslutning på topp for Håvard

Årsberetning 2012. Norgescup i Seiling, Stavanger 1.-3. juni 2012. side 4-22. Les også: Internasjonal medalje og sesong avslutning på topp for Håvard 2012 ÅRSBERET NING Å r b o k f o r s t a v a n g e r s e i l f o r e n i n g f e b r u A R 2 0 1 3 Årsberetning 2012 side 4-22 Les også: Norgescup i Seiling, Stavanger 1.-3. juni 2012 Internasjonal medalje

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025

nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025 nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025-1 - OSLO SEILFORENING Org.nr. 976 736 699 Postadresse: Postboks 686 Skøya, 0214 Oslo Lev. adresse: Herbernveien v/brygge

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Årsrapport 2013 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Årsrapport 2013 Innhold Organisasjonen Styret og AU...5 Innledende øvelser...6 Nytt budsjetterings- og rapporteringssystem...

Detaljer

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING FREDAG 4. mars 2011, KL. 18.00 Sted: Seilforeningens lokale, Storgt. 29B Dagsorden/sakliste Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2007 Saksliste årsmøte 2007 Askøy Seilforening 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 TUR- OG HAVSEILER GRUPPE...SIDE 10 RAPPORT FRA REGATTAKOMITEEN...SIDE

Detaljer

R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2013 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O R A N S E I L F O R E N I N G Årsrapport 2013 RAN Seilforening Zoom8 VM 2013 3 David

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening 4. juli 2010 - Stiftelsesdagen Foto: Thor-Erik Claussen - Moss Avis En av våre stiftere, første leder og æresmedlem Anton L. Zeiner har mottatt jubileumsboken

Detaljer

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014 webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014-1 - Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse:

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer