Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig samt oppføring av bod. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe 2015/ /2015 Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Søknad om startlån og banklån ***** ***** ***** Søknad om startlån og banklån ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Søknad om startlån ***** ***** ***** Søknad om startlån ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 1 av 29

2 Søknad om startlån ***** ***** ***** Søknad om startlån ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** nformasjon om at 2. et på garasjen kun skal brukes som bod Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Marianne Aanerød 2015/ / Marianne Aanerød Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - Oversendelse for høring av søknad om dispensasjon for deling av fritidseiendom Gnr.43 bnr.18 Hermannsbråten 16 - Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom 2013/ / Fylkesmannen i Buskerud m.fl. Gnr.37 bnr.143 Sevjedammen 42 - Godkjent søknad om rammetillatelse for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Åse Marit Øygard Gnr.37 bnr.143 Sevjedammen 42 - Søknad om tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Åse Marit Øygard 2015/ / Enerhaugen Arkitektkontor AS Side: 2 av 29

3 Gnr.23 bnr.38 fnr.28 Holmsåsen 72 - Oversendelse for høring av søknad om dispensasjon for oppføring av brygge. Tiltakshaver: Gjensidige Hallingdal Gnr.23 bnr.38 fnr.28 Holmsåsen 72 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av brygge. Tiltakshaver: Gjensidige Hallingdal 2014/ / Fylkesmannen i Buskerud m.fl. Gnr.47 bnr.1 - Godkjent søknad om oppføring av nettstasjon og kabeltrase i Bjørnstadveien. Tiltakshaver: Hurum energiverk AS Gnr.47 bnr.1 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av nettstasjon i Bjørnstadveien, samt anleggelse av kabeltraseer for tilførsel. Tiltakshaver: Hurum energiverk AS 2015/ / Hurum Energiverk AS Gnr.8 bnr.12 Selvigodden 7 - Godkjent søknad om fasadeendring fritidsbolig. Tiltakshaver: Tale F. Sveinhaug Gnr.8 bnr.12 Selvigodden 7 - Søknad uten ansvarsrett for fasadeendring. Tiltakshaver: Tale F. Svenhaug 2014/ / Tale Frislid Sveinhaug Bekreftelse på at tilbakebetaling vil bli foretatt Tillegg til eksisterende utbyggingsavtale av boligfelt innenfor reguleringsplan for Hammerborg 2012/ / Johannsen, Søren Halck Side: 3 av 29

4 Mail til økonomiavd. om tilbakebetaling av anleggsbidrag Tillegg til eksisterende utbyggingsavtale av boligfelt innenfor reguleringsplan for Hammerborg 2012/ / Økonomiavdelingen Gnr.37 bnr.7 - Godkjent bruksendring til bolig. Tiltakshaver: Ragnar Knutsen Gnr.37 bnr.7 Røstadhøgda 15 - Søknad om dispensasjon for bruksendring til ny boenhet. Tiltakshaver: Ragnar Knutsen 2015/ / Ragnar Knutsen Gnr.41 bnr. 6 Ekveien 13 - Svar vedrørende feil veinavn. Gnr.41 bnr.6 Ekveien 13 - Feil veinavn 2015/ / Odd Beston Svar vedr oppmåling; Fritidseiendom Rødtangen i Hurum. nnmåling. Gnr 28, bnr 78 og 123. Gnr.28 bnr.78 Lensmannsveien 59 - Oppmåling 2015/ / Trygve Sverreson Side: 4 av 29

5 Gnr.25 bnr.66, Aasskogstubben 4 - Foreløpig svar - Søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Manfred Polzin Gnr.25 bnr.66 Aasskogstubben 4 - Søknad om oppføring av fritidsbolig. Tiltakshaver: Manfred Polzin 2015/ / Drammens Hus & Hytter AS Gnr. 43 bnr. 23, Hermannsbråten 8 - Angående gitt dispensasjon - Videre saksgang Gnr. 43 bnr. 23 Hermannsbråten 8 - Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker. 2011/ / Anne Lise Evjen Kino på Tofte 17. mai 2015 Kino på Tofte 17. mai / / FA Tofte v/rune Gulbrandsen Tilbakemelding vedr. bygging av gang- og sykkelvei på Kana. Ref. 15/846 Mulig samarbeid med kommunen angående bygging av gang- og sykkelvei på Kana 2015/ / Gjermund Stuvøy m.fl. Side: 5 av 29

6 Oversendelse til VVA for videre oppfølging Mulig samarbeid med kommunen angående bygging av gang- og sykkelvei på Kana 2015/ / VVA KS Oversender presisering av pålegg til ny e-postadresse Gnr.1 bnr.488 Haukeveien 2B - Spørsmål om garasjebygget 2012/ / Roger Moen Gnr.55 bnr.45 Kongsdelveien 6 og 8 - Framgangsmåte for søknad om gjenoppføring av bolig etter brann Gnr.55 bnr.45 Kongsdelveien 6 og 8 - Gjenoppføre bygning etter brann 2015/ / Arkitektkontoret Jan Skarpaas as Vedr. påbegynt hovedombygging av brygge på eiendommen gbnr. 9/1 nedenfor Voldenveien Mulig ulovlige arbeider på brygge på kommunens grunn gbnr. 9/1 nedenfor Voldenveien 2014/ / Steinar Jacobsen Side: 6 av 29

7 Gnr.29 bnr.49, Skjøttelvikveien 41 - Foreløpig svar - Søknad om delvis igangsettingstillatelse Tiltakshaver: Thomas Røgeberg Gnr.29 bnr.49, Skjøttelvikveien 41 - Søknad om oppføring av hytte med garasje Tiltakshaver: Thomas Røgeberg 2014/ / G3 Bygg & Prosjektering AS Bygging på gnr.24 bnr.10 - svar på spørsmål om rammetillatelse Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - tslipp kloakk ifm oppføring av bolighus 2015/ / Gjermund Stuvøy Gnr.48 bnr.11 og 23 Storsandveien Vedrørende avklaringer av avkjørsel og atkomstvei Gnr.48 bnr.11 og 23 Storsandveien Søknad om dispensasjon deling, bygging m.m. 2013/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Gnr.36 bnr Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.36 bnr.658 Østre Strandvei 18 - Krav om retting av matrikkelen 2014/ / Li Si Eiendom AS Side: 7 av 29

8 Gnr.10 bnr.129, Bjørneskjær 1 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg hytte m. m. Tiltakshaver: Heidi Berntsen Gnr.10 bnr.129 Bjørneskjær 1 - Søknad om tilbygg og fasadeendring. Tiltakshaver: Heidi Berntsen 2014/ / Familien Berntsen Gnr.36 bnr.495 snr.2 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.36 bnr.658 Østre Strandvei 18 - Krav om retting av matrikkelen 2014/ / Tom Pettersen Gnr.36 bnr.4 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.36 bnr.658 Østre Strandvei 18 - Krav om retting av matrikkelen 2014/ / Hurum Eiendomsselskap KF Gnr.36 bnr Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.36 bnr.658 Østre Strandvei 18 - Krav om retting av matrikkelen 2014/ / Misjon Europa Side: 8 av 29

9 Gnr.36 bnr Oversendelse matrikkelbrev og faktura. Gnr.36 bnr.658 Østre Strandvei 18 - Krav om retting av matrikkelen 2014/ / Anne-Helene L Relling tsatt frist for tilbakemelding på sak 14/1769 Gnr.8 bnr.17 Selvig hjemmeskog - Strandsoneprosjektet vedr ballbane "nr. 5a" og ballbane "nr. 5b" 2014/ / Jostein Hundvin Nasjonalt monument - Storskjær - Drøbaksundet Nasjonalt monument - Storskjær - Drøbaksundet 2015/ /2015 Kristian Nordberg Gnr.37 bnr.53 Røedstøa 22 - Oversendelser for høring av søknad om dispensasjon for fradeling av hyttetomt Gnr.37 bnr.53 Røedstøa 22 - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt 2014/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud m.fl. Side: 9 av 29

10 Faktura Gnr.10 bnr.129 Bjørneskjær 1 - Søknad om tilbygg og fasadeendring. Tiltakshaver: Heidi Berntsen 2014/ /2015 Heidi Berntsen Faktura Gnr.1 bnr.332 Langsethveien 33 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: John var Johansen 2015/ /2015 John var Johansen Gnr.35 bnr Godkjent tillatelse for installering av løfteplattform med sjakt. Tiltakshaver: Orital AS Gnr.35 bnr.340 Skaholtveien 1 - Søknad om installering av løfteplattform med sjakt. Tiltakshaver: Orital AS 2015/ /2015 TKS Heis Kverneland AS Bekreftelse på leie - 17.mai Leie av Tofte samfunnshus-kino 2015/ /2015 Rune Gulbrandsen Side: 10 av 29

11 Norske kommuner bruker elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenesten Elektronisk samhandling 2015/ /2015 Norsk Helsenett Liste over kommuner med nedsatt aksellast i teleløsningen på kommunale veger, ajour 8.mai 2015, kl Liste over kommuner med nedsatt aksellast i teleløsningen / /2015 Vegvesen Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015/ /2015 Mattilsynet nformasjon til alle brannvesen og 110-sentraler vedrørende kostnader og avtale for drift av radioterminaler i Nødnett Radioterminaler til brannvesnet 2014/ /2015 Direktoratet for nødkommunikasjon Side: 11 av 29

12 Søknad Søknad om vakter / /2015 Justyna Baran Prosjektskisse ny virksomhet i gammel sjøbu A1 - Båtbyggeri Sven Wold 2015/ / Sven Wold tbetaling tilskudd - ***** ***** ***** ntegreringstilskudd år 1/ / / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Søknad om utvidelse av tid for utendørs konsert Privaten Cafe - Støyplager fra konserter og arrangementer 2014/ /2015 Privaten Café AS Side: 12 av 29

13 Gnr.54 bnr.1 - Melding til tinglysning. Gnr.54 bnr.1 fnr.12 Sandtakveien 13 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. 2014/ /2015 Kartverket Tinglysing Brosjyre om festrelatert voldtekt Rundskriv 2014/ BV 2014/ /2015 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Gnr.54 bnr.1 - Melding til tinglysning. Gnr.54 bnr.1 fnr.10 Sandtakveien 21 b - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. 2014/ /2015 Kartverket Tinglysing RE: #Drømmeløftet i Hurum. Forespørsel om økonomisk støtte. G1 - Drømmeløftet i Hurum 2015/ / Gjessing Rune Side: 13 av 29

14 SV: Søknad om utvidelse av tidspunkt for utekonsert - uttalelse fra politiet Privaten Cafe - Støyplager fra konserter og arrangementer 2014/ /2015 Steinar Berg Vs: Re: søknadsskjemaer for kulturtilskudd.doc Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / / Gry Randi gstad Jørgensen Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling Søknad om ny skjenkebevilling - Holmsbustuene 2015/ /2015 Tofteloftet as Ang Øvre Gunnaråsen 53 og sikring Gnr.1 bnr.168 Øvre Gunnaråsen 53 - Sikring av eiendom 2015/ / Heidi Beckmann Side: 14 av 29

15 Tilbud bistand Offentlig anskaffelse - Drømmeløftet i Hurum 2015/ /2015 Anne Jorunn Aas Purrer på tilbakemelding om mottak av saken Gnr.57 bnr.732 Sjødalsveien 12 - Søknad om dispensasjon for tilbygg og fasadeendring. Tiltakshaver: Stian Garberg og Eva Fredrikke Onsrud 2015/ /2015 Ellen Jørgensen Tilbud bistand, revidert Offentlig anskaffelse - Drømmeløftet i Hurum 2015/ / Sigla AS v/anne Jorunn Aas Krav om innsyn i forurensing eller plan- og byggesaker gnr/bnr. 35/208 nnsynsbegjæringer / /2015 Statskog Side: 15 av 29

16 Tilbud bistand kommunikasjonsstrategi Offentlig anskaffelse - Kommunikasjonsstrategi omstillingsprogrammet 2015/ / Fete Typer AS v/anette Hjerde Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** VS: Årsmelding Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud Årsmelding Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud 2015/ /2015 Trond.Døviken Nasjonal plan, beredskap mot akutt forurensning Nasjonal plan, beredskap mot akutt forurensning 2015/ /2015 Kystverket sørøst Side: 16 av 29

17 ***** ***** Hovkroken Bofellesskap / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Yvonne.Hauge.Kristiansen Digital post - henvendelser fra søkere Husbanken / /2015 Husbanken Søknad om dispensasjon for tilbygg med takterrasse Gnr.24 bnr.89 Bugtegaten 5 - Søknad om påbygg hytte. Tiltakshaver: var S Ottestad 2013/ /2015 var Ottestad Møte i vannregionutvalget for vannregion Glomma 26. mai Sakspapirer Høring og offentlig ettersyn - Forslag til Regional plan for vannforvaltning 2014/ /2015 Østfold fylkeskommune Side: 17 av 29

18 Gnr.48 bnr.88 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / DNB Eiendom AS Slemmestad Gnr.28 bnr.4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / Advokatforum Kunstavgift for utsmykkingsoppdrag tsmykning administrasjonsbygg i Sætre 2012/ /2015 Bildende kunstners hjelpefond Krav om innsyn i dokumenter vedr utbyggingsplanene for Sætre Sentrum nnsynsbegjæringer / /2015 Jostein Holdhus Side: 18 av 29

19 Målsatt situasjonskart Gnr.29 bnr.49, Skjøttelvikveien 41 - Søknad om oppføring av hytte med garasje Tiltakshaver: Thomas Røgeberg 2014/ / G3 Bygg & prosjektering AS Gnr.23 bnr.23 Nedre Jahrenvei 5 - Søknad uten ansvarsrett for riving av uthus. Tiltakshaver: William Ray Reagan Gnr.23 bnr.23 Nedre Jahrenvei 5 - Søknad uten ansvarsrett for riving av uthus. Tiltakshaver: William Ray Reagan 2015/ /2015 William Ray Reagan Leie av SFO base Leie av sfo-basen Sætre samfunnshus 2015/ /2015 Hege Lund Gnr.38 bnr.103 Meiseveien 4 - Melding om ulovlig oppført bygg Gnr.38 bnr.103 Meiseveien 4 - lovlig oppført bygg 2015/ /2015 nge Thorsen Side: 19 av 29

20 Leie klubben sætre 20/5 Leie av aktivitetslokalet i Sætrehallen 2015/ /2015 Negård Line Jeanette Melding om behov for logopedisk hjelp - ***** ***** Melding om behov for logopedisk hjelp - ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Vestre Viken HF Melding om behov for logopedisk hjelp - ***** ***** Melding om behov for logopedisk hjelp - ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Vestre Viken HF Bekreftelsesbrev vedr tilskuddsordning Kommunalt rusarbeid Kapittel 765 Søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid / / Fylkesmannen i Buskerud Side: 20 av 29

21 Kommuneproposisjonen 2016 Kommuneproposisjonen / /2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Purring ansvarsrett - kopi av mail til Rambøll Norge AS Gnr.6 bnr.27 ndustriveien 4 - Ett trinns søknad for tilbygg næringsbygg. Tiltakshaver: Ranka eiendom AS 2012/ /2015 Ranka Eiendom AS Ettersender dokumentasjon - Kopi av nabovarsel Gnr.26 bnr.9 fnr.42 Berglibakken 11 - Rive eksisterende hytte og bygge ny. Dispensasjon 2014/ /2015 Drammens Hus & Hytter AS Gnr.36 bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Foss og co Side: 21 av 29

22 foespørsel om deling diverse korrespondanse Gnr.8 bnr.11 - Søknad om deling/arealoverføring til 8/ / /2015 Ole.M.Bjurstedt Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn is - oversendelse av regnskap og årsmelding for 2014 Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn is - oversendelse av regnskap og årsmelding for / /2015 Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn is Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Høring - Endring i drosjetjenesten i Buskerud 2015/ / Buskerud Fylkeskommune Behov for fornyet grunnskoleopplæring Behov for fornyet grunnskoleopplæring for å vedlikeholde grunnleggende ferdigheter - ***** ***** 2015/ /2015 Sykehuset i Vestfold Side: 22 av 29

23 nnkalling til møte i Samarbeidsrådet for Osloregionen Samarbeidsrådet for Osloregionen / /2015 Sekretariatet for Osloregionen Kulturminnevern i Buskerud Årsrapport team kulturminnevern Kulturminneverne i Buskerud / /2015 Buskerud Fylkeskommune tsatt frist - Program kollektivråd i Buskerud fylke Kollektivråd for Buskerud fylke / /2015 Buskerud Fylkeskommune GBnr. 8/110 vedrørende varsel om pålegg Gnr.8 bnr.110 Selvigfjellet 11 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg. Tiltakshaver: Tove Flatabø 2013/ /2015 Tranby varme- og Servicesentral AS Side: 23 av 29

24 Påminnelse - stans i reintegreringsstøtten ved retur til Bangladesh med VARP Reintegreringstilskudd år / /2015 tlendingsdirektoratet E134 Haukelivegen AS. nnkalling til generalforsamling 15. juni E134 Haukelivegen AS 2013/ /2015 E134 Haukelivegen AS SV: Leie av lokale Sætre Rådhus Vikenfiber - Leie av Storsalen 2015/ /2015 Viken Fiber v/carina Linge Revidert situasjonskart og reviderte tegninger Gnr.24 bnr.89 Bugtegaten 5 - Søknad om påbygg hytte. Tiltakshaver: var S Ottestad 2013/ /2015 ivar ottestad Side: 24 av 29

25 Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Storsand Vel Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende / /2015 Storsand Vel Gnr.36 bnr.628 Vestre Strandvei 9 - Søknad uten ansvarsrett for påbygg av eksisterende mur samt oppføring av nytt gjerde. Tiltakshaver: Anne Beate Vonheim Gnr.36 bnr.628 Vestre Strandvei 9 - Søknad uten ansvarsrett for påbygg av eksisterende mur samt oppføring av nytt gjerde. Tiltakshaver: Anne Beate Vonheim 2015/ /2015 Anne Beate Vonheim Gjennomføring/oppfyllelse av pålegg - Kopi av brev til Orital AS Gnr.35 bnr.340 Skaholtveien 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg. Tiltakshaver: Orital AS 2011/ / Arbeidstilsynet Rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr.26 bnr.9 fnr.20 Berglibakken 5 - Søknad om tilbakeføring av areal til 26/9 2014/ / Lars Torkild Øi Side: 25 av 29

26 Rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr.26 bnr. 9 fnr.62 Berglibakken 19 - Søknad om deling. Rekvirent: Lars Torkild Øi 2015/ / Lars T Øi Hurum kommune - refusjonskrav for barn i ikke-kommunale barnehager i Bærum kommune - 1. halvår 2015 Refusjonskrav for barn i ikke kommunale barnehager 2015 (barn bosatt i Hurum kommune) 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Bærum kommune, Barnehagekontoret Oppmålingsprotokoll Gnr.27 bnr.17 og 30 - Rekvisisjon av kartforretning/søknad om deling av grunneiendom 2014/ /2015 Øivind Eliassen Vedtak om tvangsmulkt - Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2015 Egenmeldt sykefravær Brannvesenet i Hurum 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Statistisk sentralbyrå Side: 26 av 29

27 Vedtak om tvangsmulkt - Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2015 Egenmeldt sykefravær Tjenester funksjonshemmede 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Statistisk sentralbyrå Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Tofte Bygg AS - Tofte Bygg AS - Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare 2015/ /2015 Tofte Bygg AS Søknad om dispensasjon Dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning / /2015 Steinerbarnehage Askeladden Tilbud på anskaffelse av Elektronisk turnusprogram Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ /2015 Gatsoft AS Side: 27 av 29

28 Tilbud fra Triangel Solutions Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ / Tina Bjerkelund gstad foreløpig svar på tilbud vedrørende elektronisk turnusprogram Anbudskonkurranse - Elektronisk turnusprogram 2015/ /2015 Triangel Solutions Re: Tilskudd til Wilseutstilling - kontonummer Søknad om tilskudd til utstilling med fotografier av Anders Beer Wilse sommeren / / Rødtangen Fastboerforening Refusjonskrav søskenmoderasjon vår Søskenmoderasjon / / Askeladden Steinerbarnehage Side: 28 av 29

29 Refusjonskrav søskenmoderasjon vår Søskenmoderasjon / / Holtebrekk familiebarnehage Side: 29 av 29

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN

Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: ***** NED-S/SVLIN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.09.2011 Enkeltvedtak 2011/12 Elevmappe - 2010/12011-9 32259/2011 01.07.2011 NED-S/SVLN E Mottaker NED-S/SVLN

Detaljer