FORORD... III KAPITTELOVERSIKT... VI INNHOLDSFORTEGNELSE... VII DEL I SQL OG RELASJONSDATABASER INTRODUKSJON...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD... III KAPITTELOVERSIKT... VI INNHOLDSFORTEGNELSE... VII DEL I SQL OG RELASJONSDATABASER... 1 11 INTRODUKSJON..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse FORORD... III KAPITTELOVERSIKT... VI INNHOLDSFORTEGNELSE... VII DEL I SQL OG RELASJONSDATABASER INTRODUKSJON DATABASESYSTEMER Anvendelser Oppgaver og arkitektur Brukere Databaseobjekter Metadata og systemkatalogen DATABASEHÅNDTERINGSSYSTEMER Klassifisering Utførelse av SQL-spørringer Effektiv dataaksess Transaksjoner og samtidighetskontroll Livsløpet til et databasesystem DIGITAL REPRESENTASJON AV DATA Data og informasjon Tall og tekst som Ascii og binært Måleenheter for datamengder Bilder og video Databasetabeller DATAMASKINER OG PROGRAMMER Komponentene i en datamaskin Dataoverføring mellom minne og harddisk Programmer og programutførelse Operativsystem Programmeringsspråk HOBBYHUSET AS AKTUELLE DATABASEPRODUKTER OPPSUMMERING OPPGAVER TABELLER OG ENKLE SPØRRINGER... 26

2 viii Innholdsfortegnelse 2.1 OPPBYGGING AV DATABASETABELLER SQL VELGE UT KOLONNER VELGE UT RADER UTTRYKK AVLEDET INFORMASJON INTERVALLSØK OG JOKERNOTASJON SORTERING GRUPPERING OG MENGDEFUNKSJONER OPPSUMMERING OPPGAVER TABELLDEFINISJON OG DATAMANIPULERING DATATYPER Standard datatyper Datatyper i konkrete systemer TABELLDEFINISJON Primærnøkler Nullmerker Unike kolonner Standardverdier Fremmednøkler Massesletting og masseoppdatering Forretningsregler Endre tabellstruktur IMPLEMENTASJON AV DATABASER Databaseobjekter Systemkatalogen og skjemaer Verktøy og skriptfiler AJOURHOLD AV TABELLER Innsettingsspørringer Slettespørringer Oppdateringsspørringer Transaksjoner OPPSUMMERING OPPGAVER SPØRRINGER MOT FLERE TABELLER REDUNDANS HOBBYHUSET AS KRYSSPRODUKT INDRE KOBLINGER... 77

3 Innholdsfortegnelse ix Likekobling Syntaks for likekoblinger Likekoblinger og fremmednøkler Koble tre eller flere tabeller Gruppering og likekoblinger Egenkoblinger Generelle koblinger MENGDEOPERASJONER OG YTRE KOBLINGER Venstre og høyre ytre kobling Vanskeligheter med ytre koblinger Union, snitt og differanse OPPSUMMERING OPPGAVER AVANSERTE SPØRRETEKNIKKER VALGUTTRYKK OG NULLMERKER SPØRRING PÅ SPØRRING PARAMETERSPØRRINGER DELSPØRRINGER Delspørringer i betingelser Vekselvirkende delspørringer Operatorer for delspørringer Delspørringer i SELECT-delen Delspørringer i FROM-delen Delspørringer i INSERT, UPDATE og DELETE PÅ TOPP REKURSJON KRYSSTABELLSPØRRINGER GENERERE TABELLINNHOLD OPPSUMMERING OPPGAVER RELASJONSMODELLEN REPRESENTASJONSUAVHENGIGHET RELASJONER INTEGRITETSREGLER Funksjonelle avhengigheter Primærnøkler og entitetsintegritet Fremmednøkler og referanseintegritet RELASJONSALGEBRA Seleksjon og projeksjon Mengdeoperatorer union, snitt og differanse

4 x Innholdsfortegnelse Kryssprodukter og koblinger Divisjon Algebraiske uttrykk Grunnleggende og avledbare operatorer RELASJONSKALKYLE DATABASESYSTEMER OG RELASJONSMODELLEN Rekkefølge og repetisjoner i databasetabeller SQL og relasjonsalgebra OPPSUMMERING OPPGAVER DEL II DATABASEDESIGN DATAMODELLERING MED E/R E/R-DIAGRAMMER OG TABELLSTRUKTUR ENTITETER, ATTRIBUTTER OG IDENTIFIKATORER FORHOLD Kardinalitet Roller og navn på forhold REPRESENTASJON OG SVAKE ENTITETER ATTRIBUTTER TIL FORHOLD OG KOBLINGSENTITETER Forhold mellom 3 eller flere entiteter SUBTYPER METODIKK Finne entitetene Entitet eller attributt? Valg av identifikator Historikk Hode/linje-mønsteret Egenforhold Hierarkier Tid og rom Ikke-atomære attributter OPPSUMMERING OPPGAVER LOGISK DATABASEDESIGN FRA E/R-DIAGRAMMER TIL TABELLER Entiteter, attributter og identifikatorer En-til-mange forhold Svake entiteter Mange-til-mange forhold En-til-en forhold

5 Innholdsfortegnelse xi Håndtere minimumsskranker Subtyper NORMALISERING Redundans og funksjonelle avhengigheter Problemer med dårlig design Dekomponere tabeller NF, 2NF og 3NF Boyce-Codd NormalForm (BCNF) Sammenhengen mellom normalformene Forskjell på 3NF og BCNF Normalisering utover BCNF Redundans som ikke lar seg fjerne ved normalisering UTSNITT Utsnitt i SQL Spørringer mot utsnitt Oppdaterbarhet av utsnitt Representasjonsuavhengighet OPPSUMMERING OPPGAVER FYSISK DATABASEDESIGN LAGRINGSMEDIER Klassifisering og minnehierarki Oppbyggingen av en harddisk Dataoverføring mellom minne og harddisk En modell av harddisken RAID Solid-State Disks (SSD) FILSTRUKTURER OG AKSESSMETODER Representasjon av poster Heap-filer Sekvensielle filer Hashing INDEKSER Indekssekvensielle filer Sekundærindekser Flernivåindekser Bitmap-indekser Opprette indekser med SQL RETNINGSLINJER FOR FYSISK DESIGN Valg av datatyper

6 xii Innholdsfortegnelse Valg av filstruktur og indekser Denormalisering ANSI/SPARC 3-SKJEMA ARKITEKTUR OPPSUMMERING OPPGAVER DEL III DATABASER I PRODUKSJON TRANSAKSJONER INTRODUKSJON HÅNDTERING AV FEILSITUASJONER Definisjon av transaksjoner Kontrollerte avbrudd og feilsituasjoner Transaksjonsloggen Gjenoppbygging med transaksjonslogg FLERBRUKERDATABASER Prosesser ACID-egenskapene Les-beregn-skriv Utfordringer med samtidige brukere Låsemekanismer Serialiserbare forløp To-faselåsing Vranglås Isolasjonsnivåer og optimistisk låsing OPPSUMMERING OPPGAVER DATABASEADMINISTRASJON SYSTEMARKITEKTUR Sentraliserte databasesystemer Klient/tjener-arkitektur Distribuerte databasesystemer Databaser og skytjenester OPPBYGGING AV ET DATABASESYSTEM Data og metadata Moduler i et DBHS SPØRREOPTIMALISERING Introduksjon Relasjonsalgebra og operatortrær Regelbasert optimalisering Kostnadsbasert optimalisering Algoritmer for behandling av data på harddisk

7 Innholdsfortegnelse xiii 11.4 OPPGAVENE TIL EN DBA Brukeradministrasjon Overvåking Sikkerhetskopiering og gjenoppbygging Optimalisering OPPSUMMERING OPPGAVER DEL IV DATABASEAPPLIKASJONER APPLIKASJONSUTVIKLING INFORMASJONSSYSTEMER Fysisk arkitektur Logisk arkitektur Plattform og utviklingsstakker SYSTEMUTVIKLING Metoder Perspektiver og beskrivelsesspråk Faser og leveranser Dokumentasjon av det ferdige systemet PROGRAMMERING Programmeringsspråk Imperative språk Modularisering av programkode Databaseprogrammering OPPSUMMERING WEB-APPLIKASJONER WEB-TEKNOLOGI Introduksjon Internett HTML HTTP INTRODUKSJON TIL PHP Installasjon Dynamiske nettsider Variabler, løkker og valg PHP-tabeller HTML-skjemaer Modularisering av kode DATABASEPROGRAMMERING I PHP Mysqli Åpne og lukke forbindelsen til databasen

8 xiv Innholdsfortegnelse Utføre utvalgsspørringer Behandle spørreresultater og generere HTML Flere typer av SQL-spørringer Autonummerering Fange opp feil Sesjoner JAVASCRIPT I WEB-KLIENTER Inndatavalidering Kalkulerte skjemafelt SIKRING AV WEB-APPLIKASJONER Brukernavn og passord Vasking av inndata OPPSUMMERING OPPGAVER LAGREDE PROGRAMMER LAGREDE RUTINER Lagrede prosedyrer Utføre SQL i lagrede rutiner Lagrede funksjoner Markører (cursors) BRUKE LAGREDE RUTINER FRA PHP Utføre SQL-spørringer Klargjorte spørringer (prepared statements) Prosedyrekall Brukervariabler og utdata Returnere spørreresultater Transaksjoner CRUD-rutiner TRIGGERE Definisjon AFTER-triggere BEFORE-triggere Systemkatalogen OPPSUMMERING OPPGAVER DEL V UTVALGTE EMNER OBJEKTER OG DATABASER EN KRITIKK AV RELASJONSDATABASER Geografiske informasjonssystemer Behov for brukerdefinerte datatyper

9 Innholdsfortegnelse xv 15.2 OBJEKTORIENTERTE BEGREPER Historikk Objekter og klasser Metoder og innkapsling Arv og polymorfi OBJEKTORIENTERT ANALYSE OG DESIGN MED UML UML-diagrammer Klassediagrammer DATABASEPROGRAMMERING MED JDBC OBJECT-RELATIONAL MAPPING (ORM) Objektorienterte datastrukturer Fra objekter til tabeller Annotering av klasser Likhet LINQ Spørringer mot objektsamlinger Spørringer mot databasen Oppdatering av databasen OBJEKTRELASJONELLE DATABASER Kort om objektorienterte databaser Objekt-typer og objekt-tabeller Verdisamlinger som datatype Subtyper Objektidentifikatorer og objektreferanser OPPSUMMERING OPPGAVER XML INTRODUKSJON TIL XML XML og HTML Prolog og elementer Attributter Kommentarer og prosesseringsinstruksjoner Entitetsreferanser og CDATA Navnerom Anvendelser av XML XML SOM HIERARKISK STRUKTUR Generelt om trestrukturer Dokumentobjektmodellen Stiuttrykk og hyperlenker STILARK OG SPØRRESPRÅK

10 xvi Innholdsfortegnelse Generelt om stilark XSLT Spørrespråk BESKRIVE LOVLIG STRUKTUR Dokumenttypedefinisjon XML Schema REPRESENTASJON AV DATA XML-representasjon av tabelldata Normalisert datamodell for dokumenter WEB-TJENESTER Motivasjon og anvendelser Bruke web-tjenester: SOAP Beskrive og oppdage web-tjenester: WSDL og UDDI INFORMASJONSGJENFINNING Søkemotorer Fritekstsøk OPPSUMMERING OPPGAVER A SQL A.1 VANLIGE SQL-KOMMANDOER A.2 FUNKSJONER A.2.1 Funksjoner på tall A.2.2 Funksjoner på tekststrenger A.2.3 Funksjoner på datoer og klokkeslett A.2.4 Konvertering mellom datatyper B HOBBYHUSET LITTERATURLISTE STIKKORDLISTE

Innhold Forord Innledning Kapittel 1 Introduksjon til databaser og databasesystem

Innhold Forord Innledning Kapittel 1 Introduksjon til databaser og databasesystem Innhold Forord....................................................... 5 Innledning.................................................... 15 Databaser som basis i grunnopplæringen....................... 15

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Databaser (TDT4146) Innhold. Frederik M.J.V MTDT 8. mai 2009

Databaser (TDT4146) Innhold. Frederik M.J.V MTDT 8. mai 2009 INNHOLD INNHOLD Databaser (TDT4146) Frederik M.J.V MTDT 8. mai 2009 Innhold 1 Info 4 1.1 Oversikt....................................... 4 1.2 DBMS........................................ 5 1.3 Relasjonsmodellen.................................

Detaljer

Del 1: ER-modellering og databaseteori

Del 1: ER-modellering og databaseteori Del 1: ER-modellering og databaseteori (a) ER-modellering Oppgavens del 1a er delt i tre deler. I første del skal det lages et ER-diagram for databasen til firmaet Sjokoladeland. Deretter skal det lages

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for Informatikk. FAST søkemotor som indeksaksessmetode. relasjonsdatabase. Hovedoppgave.

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for Informatikk. FAST søkemotor som indeksaksessmetode. relasjonsdatabase. Hovedoppgave. UNIVERSITETET I OSLO Institutt for Informatikk FAST søkemotor som indeksaksessmetode i en relasjonsdatabase Hovedoppgave Håkon Clausen Februar 2004 Abstract Integrating information retrieval in relational

Detaljer

9-14. Tid: Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Ingen. Merknader: Vedlegg: en lapp og. Avdeling

9-14. Tid: Målform: Sidetall: Hjelpemidler: Ingen. Merknader: Vedlegg: en lapp og. Avdeling Høgskolen i Telemark SLUTTPRØVE 5602 DATABASER 01.12.2009 Tid: Målform: Sidetall: Hjelpemidler: 9-14 Bokmål og nynorsk 17 (inkludert vedleggg og dennee forsiden) Ingen Merknader: Ingen Vedlegg: A: Eksempeldata

Detaljer

Databaser: Introduksjon til databaser og filsystemer

Databaser: Introduksjon til databaser og filsystemer Fjernundervisning fra AITeL - HiST Databaser: Introduksjon til databaser og filsystemer 27. juni 2002, Kjell Toft Hansen, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke

Detaljer

De aktuelle er altså databasene 1 til 3. I praksis brukes mest 2 og 3. Vi skal likevel se på OODBMS også, siden det må antas å være kommende.

De aktuelle er altså databasene 1 til 3. I praksis brukes mest 2 og 3. Vi skal likevel se på OODBMS også, siden det må antas å være kommende. OO & DBMS Innledning Når man deklarerer en kunde Private Kunde kunde = new Kund(); så legges objektet i RAM. Scope er begrenset til referansens (variabelens) scope og levetiden til sesjonen. Objektet blir

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013

Studieplan studieår 2012 2013 HiBu - Fakultet for økonomi og Bachelor i dynamisk webdesign Side 1/9 Studieplan studieår Bachelor i dynamisk webdesign HiBu - Avdeling for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 164

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon Presentasjon Tittel Oppgave Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. Periode 3. januar 2012 til 11. juni 2012 Gruppemedlemmer

Detaljer

IT-kompetanse gjør livet lettere. itfag.hist.no. 70 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og som fjernundervisning LÆRE FOR LIVET

IT-kompetanse gjør livet lettere. itfag.hist.no. 70 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og som fjernundervisning LÆRE FOR LIVET STUDIEKATALOG 2006-2007 70 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og som fjernundervisning LÆRE FOR LIVET IT-kompetanse gjør livet lettere ENKELTFAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING BACHELORSTUDIER

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett Studer hjemmefra og ta eksamen der du bor Studieåret 2010-2011 Les mer om fagene og meld deg på itfag.hist.no NYHETER! Applikasjonsutvikling for mobile enheter Enterprise

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett S t u d e r h j e m m e f r a o g t a e k s a m e n d e r d u b o r Studieåret 2011-2012 NYHETER! digital fotografering HTmL5 microsoft SharePoint Samarbeidsverktøy og deling

Detaljer

Eksempel på en dårlig struktur:

Eksempel på en dårlig struktur: 18 Normalisering - t.o.m. BCNF. 18. Normalisering - t.o.m. BCNF. 18.1. Hva er normalisering? Enkelt sagt: regler som kan brukes for å oppdage enkelte former for uheldig struktur i en database eller en

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

IT-kompetanse gjør livet lettere LIVET. 65 høgskolefag i IT på Internett. itfag.hist.no LÆRE FOR. Høgskolestudier på campus og på nett

IT-kompetanse gjør livet lettere LIVET. 65 høgskolefag i IT på Internett. itfag.hist.no LÆRE FOR. Høgskolestudier på campus og på nett STUDIEKATALOG 2008-2009 65 høgskolefag i IT på Internett Høgskolestudier på campus og på nett LÆRE FOR LIVET ENKELTFAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING BACHELORSTUDIER MASTERSTUDIUM SERTIFISERING IT-kompetanse

Detaljer

1. Introduksjon til databaser

1. Introduksjon til databaser Institutt for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til databaser Tore Mallaug 8.9.2015 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. Introduksjon til databaser Resymé: Denne

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Ordliste

IBM DB2 Universal Database. Ordliste IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Ordliste Versjon 8 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese Merknader. Dette dokumentet

Detaljer

Datavarehus. Beslutningsstøttesystemer

Datavarehus. Beslutningsstøttesystemer Datavarehus Et datavarehus inneholder aggregerte data fra en eller flere databaser og eventuelt andre datakilder. Datavarehuset blir brukt som grunnlag for å treffe strategiske beslutninger. For eksempel

Detaljer

Programmering Del 1. Innholdsfortegnelse. Resymé

Programmering Del 1. Innholdsfortegnelse. Resymé Programmering Del 1 Innholdsfortegnelse 3.1. PROGRAMVAREDESIGN METODER OG TEKNIKKER... 2 3.1.1. Strukturert programmering... 3 3.1.2. Designmetoder...4 3.1.3. Beste praksis i design... 9 3.1.4. Abstraksjon...

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4145 Datamodellering og databasesystemer Faglig kontakt under eksamen: Svein Erik Bratsberg: 99539963 Roger Midtstraum: 99572420

Detaljer

ETorg er slik den er implementert i dag en skisse til en nettbutikk.

ETorg er slik den er implementert i dag en skisse til en nettbutikk. ETORG - Elektronisk torg versjon 1.02 Innholdsliste 1 BASIS funksjonalitet...1 1.1 Teknisk arkitektur, lagdeling og scopes...2 1.1.1 GUI lag...3 1.1.2 Domene (forretnings) lag...4 1.1.3 Persistens lag...5

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 12/02 4.10.02 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener

Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Steffen S. Hellestøl Grimstad, mai 2000 Forord Hovedoppgaven

Detaljer

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015 IT Mobil apputvikling 2014 2015 Navn IT Mobil apputvikling 2014 2015 Programmatrise + introduksjon Studiet har en teknisk vinkling med forankring i framsideteknologier. Målet er at studenten etter endt

Detaljer

Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold Ole Jacob Syrdahl Eriksen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juli 2008 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog, ITEM Biveileder(e):

Detaljer