Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1"

Transkript

1 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 Normalisering Tine Lodberg Frost Normalisering

2 Dagens forelesning Pensum Berget, G. (2010). Relasjonsdatabaser og datamodellering (3. utg.). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Dagens forelesning bygger på side Repetisjon: Relasjonsmodellen Gjennomgang av seminarøvelse (logisk skjema) Normalisering 1NF 2NF 3NF

3 Hva har vi lært så langt?

4 Relasjonsmodellen Prinsipper: All data skal lagres i relasjoner Relasjonene må ha distinkte navn og bestå av tupler og attributter Rekkefølgen på relasjonene er uvesentlig Rekkefølgen på tupler og attributter er uvesentlig Alle relasjonene må være normaliserte Det skal være primærnøkler og fremmednøkler

5 Relasjonens struktur Relasjonsmodellen har som krav at alle relasjoner skal inneholde tupler og attributter Tupler = rader Attributter = kolonner Rader Kolonner

6 Primærnøkkel og fremmednøkkel Primærnøkkel Ett eller flere attributter som entydig identifiserer hver tuppel. Fremmednøkkel Et attributt i en relasjon som refererer til et attributt i en annen relasjon. Attributtet er primærnøkkel i relasjonen det er hentet fra Kobler sammen relasjoner.

7 Logisk skjema notasjon Relasjonens navn (Attributt1, Attributt2, Attributt3) Primærnøkkel Fremmednøkkel Eksempel: Sendetidspunkt (TidspunktID, Kanal, Sendedato, Klokkeslett, ProgramID)

8 Oversetting av ER-diagram til logisk skjema 1. Hver entitetstype blir en tabell (relasjon) Hvert attributt blir en kolonne i tabellen. Primærnøkkelen i entitetstypen blir primærnøkkel i tabellen. 2. Hver mange til mange-sammenhengstype blir en tabell Opprett fremmednøkler til entitetstypene i hver ende av sammenhengstypen. Eventuelle attributter knyttet til sammenhengstypen blir kolonner i tabellen. Kombinasjonen av fremmednøklene og eventuelle øvrige kolonner utgjør primærnøkkelen i tabellen. 3. Hver én til mange-sammenhengstype erstattes med en fremmednøkkel i tabellen som svarer til entitetstypen på mangesiden Eventuelle attributter knyttet til sammenhengstypen blir kolonner i tabellen på mange-siden. 4. Hver én til én-sammenhengstype erstattes med en fremmednøkkel i én av entitetstypenes tabell Eventuelle attributter knyttet til sammenhengstypen blir en kolonne i tabellen der fremmednøkkelen plasseres.

9 Løsningsforslag Seminarøvelse Logisk skjema

10 Normalisering

11 Normalisering Metode for å kontrollere strukturen på relasjonsdatabasen før den implementeres. Bottom-up tilnærming starter med attributter ender med tabeller. Krav til relasjonene i en database at de er normaliserte. Mål: unngå redundans Unngå problemer med anomalier. Utgangspunkt: normalformer på forskjellige nivåer.

12 Eksempel på en (litt for) enkel databasestruktur Bestilling av kinobilletter Sterk forenkling av kino-databasen i Berget (2010) Hva skjer hvis vi ikke lager ER-diagram og logisk skjema før implementering?

13 Redundans og anomalier Redundans = dobbeltlagring av data Anomalier: Innsettingsanomali f.eks. ved nye bestillinger Oppdateringsanomali f.eks. ved endring av opplysningene om en film Sletteanomali f.eks. ved kansellering av bestillinger

14 Normalformene Spesifiserte krav til tabellene Dersom brudd på en normalform: oppsplitting av tabeller vha. fremmednøkler beholder man koblingene. Seks typer normalformer: Første normalform (1NF) Andre normalform (2NF) Tredje normalform (3NF) Boyce-Codd normalform Fjerde normalform (4NF) Femte normalform (5NF)

15 Normalformene Normalformene bygger på hverandre: 3NF 2NF 1NF

16 Første normalform (1NF) En tabell er i første normalform hvis og bare hvis alle kolonner kun inneholder atomære verdier. Atomære verdier: én verdi pr. rute, repeterende grupper er ikke tillatt. MEN tillatt med flere ord pr. rute (F.eks. Citizen Kane) Man har ikke en relasjonsdatabase dersom tabellene ikke er i 1NF. Dersom brudd: tabellen må splittes.

17 1NF eksempel Ikke atomære verdier Er denne tabellen i 1NF?

18 Ved brudd på 1NF To mulige løsninger: 1. Splitte radene med repeterende verdier. 2. Skille ut kolonnene med repeterende verdier. Primærnøkkelen i den opprinnelige tabellen legges som fremmednøkkel i den nye tabellen. Løsning 1 er enklest

19 Løsning: splitte rader Kun kolonner med atomære verdier Oppfyller 1NF

20 Andre normalform (2NF) En tabell er i andre normalform hvis og bare hvis den er i 1NF og alle kolonnene som ikke er en del av primærnøkkelen er funksjonelt avhengige av hele primærnøkkelen, og ikke bare deler av den. Brudd på 2NF:

21 Funksjonelle avhengigheter: Dersom attributt A entydig bestemmer verdien på attributt B: A B A er determinant for B B er funksjonelt avhengig av A 2NF: Alle attributtene må entydig bestemmes av hele primærnøkkelen, ikke bare deler av den. Funksjonelle avhengigheter finner man ved å analysere tabellene. Primærnøklene må være definert før man starter analysearbeidet.

22 2NF eksempel Først må primærnøklene defineres Funksjonelle avhengigheter Kundenr Fornavn, Etternavn, Adresse, Postnr, Sted, Passord FilmID Tittel, År Kundenr, FilmID og Dato Tid, Antall Dersom brudd på 2NF: de funksjonelt avhengige attributtene skilles ut i en egen tabell sammen med determinanten.

23 2NF eksempel forts. Én ny tabell med de funksjonelt avhengige attributtene og determinanten: Bare 1 primærnøkkel automatisk 2NF Er den nye tabellen i 2NF?...og den opprinnelige tabellen, som er redusert noe: Fremmednøkkel Er denne tabellen i 2NF?

24 2NF eksempel forts. De funksjonelt avhengige attributtene skilles ut med determinanten: Bare 1 primærnøkkel automatisk 2NF Den opprinnelige tabellen er nå kraftig redusert: 2NF? Fremmednøkler

25 Tredje normalform (3NF) En tabell er i tredje normalform hvis og bare hvis den er i 2NF og alle kolonner som ikke er en del av primærnøkkelen er gjensidig uavhengige. Brudd på 3NF:

26 3NF eksempel 3NF? Dersom brudd på 3NF tabellen må splittes opp

27 3NF eksempel forts. Er tabellene nå på 3NF? Determinanten beholdes i den opprinnelige tabellen som fremmednøkkel: Fremmednøkkel

28 3NF eksempel forts. 3NF?

29 Resultatet av normaliseringen Den opprinnelige tabellen har blitt til fire tabeller: Kunde (Kundenr, Fornavn, Etternavn, Adresse, Postnr, Passord) Poststed (Postnr, Sted) Film (FilmID, Tittel, År) Bestilling (Kundenr, FilmID, Dato, Tid, Antall)

30 Sammenligning med det logiske skjemaet Det logiske skjemaet: Kunde (Kundenr, Fornavn, Etternavn, Adresse, Postnr, Sted, Passord) Film (FilmID, Tittel, År) Bestilling (Kundenr, FilmID, Dato, Tid, Antall) Resultatet av normaliseringen: Kunde (Kundenr, Fornavn, Etternavn, Adresse, Postnr, Passord) Poststed (Postnr, Sted) Film (FilmID, Tittel, År) Bestilling (Kundenr, FilmID, Dato, Tid, Antall)

31 Det opprinnelige komplette logiske skjemaet for databasen Medvirkende (PersonID, Fornavn, Etternavn, Fødselsdato, Dødsdato) Film (FilmID, Tittel, År, Lengde, Produsent, DistributørID) Distributør (DistributørID, Navn, Adresse, Postnr, Sted) Kunde (Kundenr, Fornavn, Etternavn, Adresse, Postnr, Sted, E-post, Telefonnr, Passord) Kinosal (Salnr, Kapasitet, FilmID) Deltakelse (PersonID, FilmID, Rolle) Bestilling (Kundenr, FilmID, Dato, Tid, Antall) 3 NF?

32 Revidert logisk skjema for databasen Medvirkende (PersonID, Fornavn, Etternavn, Fødselsdato, Dødsdato) Film (FilmID, Tittel, År, Lengde, Produsent, DistributørID) Distributør (DistributørID, Navn, Adresse, Postnr) Kunde (Kundenr, Fornavn, Etternavn, Adresse, Postnr, E-post, Telefonnr, Passord) Kinosal (Salnr, Kapasitet, FilmID) Deltakelse (PersonID, FilmID, Rolle) Bestilling (Kundenr, FilmID, Dato, Tid, Antall) Poststed (Postnr, Sted)

33 TV-programmer ER-analyse

34 ER-diagram for NRK-database Innslag InnslagID Innslagtittel Sesong SesongID Sesongnavn Episodeantall Serie Er del av SerieID Serietittel Seriebeskrivelse Nummer Tidskode Inneholder Er del av Program ProgramID Programtittel Programinfo Kategori Varighet Aldersgrense Tilgjengelighet Teksting Episodenr Vises på Er involvert i Rolle Sendetidspunkt TidspunktID Kanal Sendedato Klokkeslett Medvirkende MedvirkendeID Fornavn Etternavn

35 Logisk skjema for NRK-database Program (ProgramID, Programtittel, Programinfo, Kategori, Varighet, Aldersgrense, Tilgjengelighet, Teksting, Episodenr, sesongid) Innslag (InnslagID, Innslagtittel) Sesong (SesongID, Sesongnavn, Episodeantall, SerieID) Serie (SerieID, Serietittel, Seriebeskrivelse) Medvirkende (MedvirkendeID, Fornavn, Etternavn) Sendetidspunkt (TidspunktID, Kanal, Sendedato, Klokkeslett, ProgramID) Programinnhold (InnslagID, ProgramID, Nummer, Tidskode) Deltagelse (ProgramID, MedvirkendeID, Rolle)

36 Tabeller i NRK-databasen (1NF) Program (ProgramID, Programtittel, Programinfo, Kategori, Varighet, Aldersgrense, Tilgjengelighet, Teksting, Episodenr, sesongid) Program ProgramID Programtittel Programinfo Kategori Varighet Aldersgrense Tilgjeng Sesong elighet Teksting Episodenr ID Copyright (C) NRK 1 Sjokoladesuget 2 Sportsrevyen Norsk dokumentar. Kultur og Nordmenn elskar sjokolade. underholdn ( ) ing 38 1NF? Aktuelle reportasjer og dagens sport. Sport 19 Dette er meg. Eg er Tillatt for alle ho blide på tv. Eg heiter aldersgrupper Verden Øyvor. ( ) 7 21 Copyright (C) NRK Tillatt for alle aldersgrupper Norge Opptak av simultanteksting Dette er jo et ånelandingsprosjekt. Velkommen til Sportsrevyen. ( ) Den mistenkte 10:13 Am. krimserie. Foreldra til ei ung jente vert funne drepne på et hotell i New York, men jenta vil ikkje snakke med Jane om det som har skjedd. Filmer og serier 41 Aldersgrense 15 år Norge Copyright (C) NRK Pass dykk for glasbrota. 59 mm-hylser. To som brukte ein MAC-10 kvar, eller éin som brukte to samtidig. ( ) 10 20

37 Tabeller i NRK-databasen (1NF) Innslag (InnslagID, Innslagtittel) Innslag InnslagID Innslagtittel 10 Øyvors hemmelighet 11 På Nobellinstituttet 12 Langrenn: Marit Bjørgen suveren i Holmenkollen på 30 km 13 Paralympics 1NF? Sesong (SesongID, Sesongnavn, Episodeantall, SerieID) Sesong SesongID Sesongnavn Episodeantall SerieID 20 sesong Sesong Sesong

38 Tabeller i NRK-databasen (1NF) Serie (SerieID, Serietittel, Seriebeskrivelse) Serie SerieID Serietittel Seriebeskrivelse 30 Den mistenkte Britisk krimserie 31 Folk Norske underholdningsdokumentarer. 32 Sportsrevyen Aktuelle reportasjer og dagens sport. 1NF? Medvirkende (MedvirkendeID, Fornavn, Etternavn) Medvirkende MedvirkendeID Fornavn Etternavn 40 Kirsten Rokstad 41 Andreas Hagen 42 Maria Bello

39 Tabeller i NRK-databasen (1NF) Sendetidspunkt (TidspunktID, Kanal, Sendedato, Klokkeslett, ProgramID) Sendetidspunkt TidspunktID Kanal Sendedato Klokkeslett ProgramID 50 NRK : NRK : NRK :25 3 1NF? Programinnhold (InnslagID, ProgramID, Nummer, Tidskode) Programinnhold InnslagID ProgramID Nummer Tidskode :00: :04: :01: :14:50

40 Tabeller i NRK-databasen (1NF) Deltagelse (ProgramID, MedvirkendeID, Rolle) Deltagelse ProgramID MedvirkendeID Rolle 1 40 Medvirkende 2 41 Programleder 3 42 Skuespiller, Regissør Ikke atomære verdier 1NF? Deltagelse-tabellen i 1NF Deltagelse ProgramID MedvirkendeID Rolle 1 40 Medvirkende 2 41 Programleder 3 42 Skuespiller 3 42 Regissør Radene splittes opp

41 Logisk skjema (2NF) 2NF? Program (ProgramID, Programtittel, Programinfo, Kategori, Varighet, Aldersgrense, Tilgjengelighet, Teksting, Episodenr, sesongid) Innslag (InnslagID, Innslagtittel) Sesong (SesongID, Sesongnavn, Episodeantall, SerieID) Serie (SerieID, Serietittel, Seriebeskrivelse) Medvirkende (MedvirkendeID, Fornavn, Etternavn) Sendetidspunkt (TidspunktID, Kanal, Sendedato, Klokkeslett, ProgramID) Primærnøkler som består av bare ett attributt (en kolonne) automatisk 2NF Programinnhold (InnslagID, ProgramID, Nummer, Tidskode) Deltagelse (ProgramID, MedvirkendeID, Rolle) Tabeller som består av bare primærnøkkel automatisk 2NF

42 Tabeller i NRK-databasen (3NF) Program ProgramID Programtittel Programinfo Kategori Varighet Aldersgrense Tilgjeng Sesong elighet Teksting Episodenr ID Copyright (C) NRK 1 Sjokoladesuget 2 Sportsrevyen Norsk dokumentar. Kultur og Nordmenn elskar sjokolade. underholdn ( ) ing 38 3NF? Aktuelle reportasjer og dagens sport. Sport 19 Dette er meg. Eg er Tillatt for alle ho blide på tv. Eg heiter aldersgrupper Verden Øyvor. ( ) 7 21 Copyright (C) NRK Tillatt for alle aldersgrupper Norge Opptak av simultanteksting Dette er jo et ånelandingsprosjekt. Velkommen til Sportsrevyen. ( ) Den mistenkte 10:13 Am. krimserie. Foreldra til ei ung jente vert funne drepne på et hotell i New York, men jenta vil ikkje snakke med Jane om det som har skjedd. Filmer og serier 41 Aldersgrense 15 år Norge Copyright (C) NRK Pass dykk for glasbrota. 59 mm-hylser. To som brukte ein MAC-10 kvar, eller éin som brukte to samtidig. ( ) 10 20

43 Tabeller i NRK-databasen (3NF) 3NF? Innslag (InnslagID, Innslagtittel) Innslag InnslagID Innslagtittel 10 Øyvors hemmelighet 11 På Nobellinstituttet 12 Langrenn: Marit Bjørgen suveren i Holmenkollen på 30 km 13 Paralympics Har bare 1 attributt (kolonne) i tillegg til PN automatisk 3NF Sesong (SesongID, Sesongnavn, Episodeantall, SerieID) Sesong SesongID Sesongnavn Episodeantall SerieID 20 sesong Sesong Sesong Kolonnene er ikke funksjonelt avhengige av hverandre. 3NF

44 Tabeller i NRK-databasen (3NF) 3NF? Serie (SerieID, Serietittel, Seriebeskrivelse) Serie SerieID Serietittel Seriebeskrivelse 30 Den mistenkte Britisk krimserie 31 Folk Norske underholdningsdokumentarer. 32 Sportsrevyen Aktuelle reportasjer og dagens sport. Medvirkende (MedvirkendeID, Fornavn, Etternavn) Medvirkende MedvirkendeID Fornavn Etternavn 40 Kirsten Rokstad 41 Andreas Hagen 42 Maria Bello Fornavn og Etternavn er ikke funksjonelt avhengige. 3NF Serietittel er determinant for Seriebeskrivelse, MEN Serietittel er kandidatnøkkel. Man oppnår ingen fordeler ved å skille dem ut. 3NF

45 Tabeller i NRK-databasen (3NF) Sendetidspunkt (TidspunktID, Kanal, Sendedato, Klokkeslett, ProgramID) Sendetidspunkt TidspunktID Kanal Sendedato Klokkeslett ProgramID 50 NRK : NRK : NRK :25 3 Programinnhold (InnslagID, ProgramID, Nummer, Tidskode) Kanal, Sendedato, Klokkeslett og ProgramID er ikke funksjonelt avhengige. 3NF Programinnhold InnslagID ProgramID Nummer Tidskode :00: :04: :01: :14:50 Nummer og Tidskode er ikke funksjonelt avhengige. 3NF

46 Tabeller i NRK-databasen (3NF) Deltagelse (ProgramID, MedvirkendeID, Rolle) Deltagelse ProgramID MedvirkendeID Rolle 1 40 Medvirkende 2 41 Programleder 3 42 Skuespiller 3 42 Regissør Tabeller som består av bare primærnøkkel automatisk 2NF

47 Logisk skjema etter normalisering Program (ProgramID, Programtittel, Programinfo, Kategori, Varighet, Aldersgrense, Tilgjengelighet, Teksting, Episodenr, sesongid) Innslag (InnslagID, Innslagtittel) Sesong (SesongID, Sesongnavn, Episodeantall, SerieID) Serie (SerieID, Serietittel, Seriebeskrivelse) Medvirkende (MedvirkendeID, Fornavn, Etternavn) Sendetidspunkt (TidspunktID, Kanal, Sendedato, Klokkeslett, ProgramID) Programinnhold (InnslagID, ProgramID, Nummer, Tidskode) Deltagelse (ProgramID, MedvirkendeID, Rolle)

48 Viktige termer fra kapittel 5 (Berget, 2010) 1NF En tabell er på første normalform hvis og bare hvis alle kolonner kun inneholder atomære verdier. 2NF En tabell er på andre normalform hvis og bare hvis den er i første normalform og alle kolonner som ikke er en del av primærnøkkelen er funksjonelt avhengige av hele primærnøkkelen, og ikke bare deler av den. 3NF En tabell er på tredje normalform hvis og bare hvis den er i andre normalform og alle kolonner som ikke er del av primærnøkkelen, er gjensidig uavhengige. Determinant Dersom man har et funksjonelt avhengighetsforhold mellom to kolonner i en tabell, er determinanten den kolonnen den andre kolonnen avhenger av. Dersom kolonne A bestemmer verdien av kolonne B, er A determinant for B. Dette uttrykkes slik: A B En determinant kan også kalles for en "bestemmer".

49 Viktige termer fra kapittel 5 (Berget, 2010) Funksjonell avhengighet Dersom et attributt A entydig bestemmer verdien av attributt B, er B funksjonelt avhengig av A. A kalles da en determinant for B. Normalform En normalform inneholder et sett av kriterier som en tabell i en relasjonsdatabase (relasjon) må oppfylle. Normalisering En bottom-up metode for å komme frem til en god datastruktur for en database. Man starter med attributter og ender opp med tabeller. Metoden brukes ofte som et supplement til ER-analyser. Redundans Dobbeltlagring av data, dvs. at de samme dataene lagres flere ganger i en database. Se også:

50 Øvelsesoppgave 3 Normaliser logisk skjema fra oppgave 1 og 2 (Læringssenter) Normaliser logisk skjema fra seminaroppgaven (Nøsteelskere) Tips! Les evt. kap. 6 i Berget (2010) og lag en miniversjon av databasen med noe data i form av enkle tabeller (f.eks. i Excel), slik jeg har gjort det i NRKeksempelet. Det kan være enklere enn å normalisere det logiske skjema direkte. Gjennomgang onsdag 22/10

Del 1: ER-modellering og databaseteori

Del 1: ER-modellering og databaseteori Del 1: ER-modellering og databaseteori (a) ER-modellering Oppgavens del 1a er delt i tre deler. I første del skal det lages et ER-diagram for databasen til firmaet Sjokoladeland. Deretter skal det lages

Detaljer

Eksempel på en dårlig struktur:

Eksempel på en dårlig struktur: 18 Normalisering - t.o.m. BCNF. 18. Normalisering - t.o.m. BCNF. 18.1. Hva er normalisering? Enkelt sagt: regler som kan brukes for å oppdage enkelte former for uheldig struktur i en database eller en

Detaljer

OM DATABASER DATABASESYSTEMER

OM DATABASER DATABASESYSTEMER OM DATABASER DATABASESYSTEMER Begrepet database brukes på flere måter, og det er ikke uvanlig å bruke det for å angi en total samling av data (i dette tilfellet lagrede opplysninger) uavhengig av hvordan

Detaljer

1. Datamodellering. 1.1. Kommentarer til læreboka

1. Datamodellering. 1.1. Kommentarer til læreboka Tore Mallaug 20.10.2009 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for fagene LN323D Databaser 1. Datamodellering Resymé: Denne leksjonen viser et par eksempler på ER-modellering

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr. 3 i INF1300 høsten 2011

Obligatorisk oppgave nr. 3 i INF1300 høsten 2011 Obligatorisk oppgave nr. 3 i INF1300 høsten 2011 Oppgaven er beregnet på å løses og leveres som et samarbeid mellom to studenter, men det er lov for dem som vil seg selv så vondt, å levere en individuell

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddel tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddel tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Side 1 av 7 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap LØSNINGSFORSLAG TIL KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4145 DATAMODELLERING OG DATABASESYSTEMER

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

DRI2020 Emne: Om databaser og norske arkiver /NOARK (7) Onsdag 12. oktober 2011 Foreleser: Anne Mette Dørum, Riksarkivet

DRI2020 Emne: Om databaser og norske arkiver /NOARK (7) Onsdag 12. oktober 2011 Foreleser: Anne Mette Dørum, Riksarkivet DRI2020 Emne: Om databaser og norske arkiver /NOARK (7) Onsdag 12. oktober 2011 Foreleser: Anne Mette Dørum, Riksarkivet 1 Pensum og studiemål Pensum: Kjos, B. m. fl. (red.): Innføring i informasjonsteknologi,

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i Eksamensdag: 9. juni 2008 Tid for eksamen: 14.30 17.30 Oppgavesettet er på 5 sider. Vedlegg: Tillatte hjelpemidler: INF3100 Databasesystemer

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage Vi lager hjemmeside Forberedelser; 1) Start med Utforskeren. Still deg i C: 2) Lag ei ny mappe som du døper det navnet du vil legge alle filene og mappene du vil legge ut på internett i. 3) Hvis du ikke

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Oppsett av forretningsområder

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer