DEMAnor NYTT. Frakt av flytende metall sikkerhetskategori 3. Kabelkaruseller nye kontrakter. Tandemkjøring utviklet et nytt system

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEMAnor NYTT. Frakt av flytende metall sikkerhetskategori 3. Kabelkaruseller nye kontrakter. Tandemkjøring utviklet et nytt system"

Transkript

1 2010 DEMAnor NYTT Frakt av flytende metall sikkerhetskategori 3 Kabelkaruseller nye kontrakter Tandemkjøring utviklet et nytt system ISO-sertifisert DEMAnor med sertifisert kvalitetssystem

2 DEMAnor er en svært aktiv 60-åring. Helt tilbake til 1949 går historien om firmaet som er basert på salg av kvalitetsprodukter fra den tyske produsenten Demag. Vi kan stolt vise frem svært gode produkter innenfor hele temaet materialhåndtering, kraner og løfteutstyr. Med verdens beste og mest komplette lettkransystem KBK kan vi skreddersy løsningen nettopp du trenger. Effektivitet er viktig, og du bør absolutt vite effektene du kan få i din produksjon med våre ekstremt raske traverskraner. I slutten av 2009 ble DEMAnor ISO-sertifisert. Vi har arbeidet gjennom hele vårt kvalitetssystem slik at du som kunde får den kvalitet du skal og bør forvente når du handler hos oss. Alle ansatte viser et stort engasjement i vår nye hverdag som ISO-sertifisert, og vi gjort betydelige forbedringer også innenfor HMS, kildesortering av avfall, digitalisering av arkiver, samt oppgradert IT-løsninger i huset. Kvalitet og kompetanse er to stikkord som betyr mye for oss. Vi har et team med gjennomsnittlig lang ansiennitet i firmaet, og som bærer en stor kompetanse. I tillegg bruker vi mye ressurser på å videreutvikle kompetanse internt. Vi ønsker å kunne bistå deg med å løse dine problemer, og kombinasjonen av verdens største komponentprogram fra Demag og norsk spesialkompetanse i DEMAnor skal sikre dette. Store karuseller til oppkveiling av offshore kabel og umbilicals har vært et viktig produkt for oss i mange år. Ekstra gledelig er det nå at vi løpet av våren og sommeren har inngått kontrakter med både Aker Solutions og Duco Ltd. for leveranser til henholdsvis Mobile i USA og Angola. Dette gir både arbeid og utfordringer for oss de neste to årene. Din materialhåndtering vårt ansvar! Håvard Hopen Daglig leder Din materialhåndtering - vårt ansvar! DEMAnor as Kobbervikdalen 67 Postboks 2010 Strømsø NO-3003 Drammen T Redaksjon: Merete Raabe Frantsen: Håvard Hopen: Forsidebilde: Senior supervisor Stig Ree-Lindstad 2

3 Kabelkaruseller DEMAnor har siden 1994 vært en stor leverandør av komponenter og styringer for kabelkaruseller samt komplette kabelkaruseller. Karusellene benyttes i hovedsak til oppkveiling av «Umbilicals», men også til andre typer offshore kabler. Harold Heimdal «Umbilicals» er spesialkabler som ved siden av å inneholde ledere for strømtilførsel og styresignaler inneholder rør for hydraulikk og kjemikalier. «Umbilicals» benyttes for å knytte undervannsinstallasjoner opp mot en moderplattform. Under produksjon av «Umbilicals» kveiles ett senterrør først opp på en karusell. Deretter kveiles senterrøret av, og trekkes gjennom sammenslagere som legger til øvrige kabelkomponenter som strømtilførsler, styrekabler og hydraulikkrør, og hele pakken kveiles opp på ny karusell nr. 2. Deretter kveiles det av karusell nr. 2, og «Umbilicalen» trekkes gjennom ekstruderingsmaskin for påføring av PVC ytterkappe, og kveiles opp på neste karusell for terminering og eventuell lagring før utskiping. Det stilles store krav til driftsikkerhet, da en stopp av karusellen under ekstrudering vil føre til store skader på «Umbilicalen». Under ekstrudering kan kabelkarusellen gå i opptil 2 uker, 24 timer i døgnet på lav hastighet. Ved eventuell feil på deler av maskineriet, skal ikke karusellen stoppe, men det er innebygget et godt varslingssystem, som varsler alle feil, slik at operatør kan få igangsatt utbedringstiltak under drift. I tillegg til kabelkaruseller, leverer DEMAnor leggebommer for lede kabelen ned på karusellen under oppkveiling. Disse er gjerne utrustet med framtrekk som enten skyver kabelen fram og ned på karusellen, eller trekker kabelen fra karusellen ved utlasting. DEMAnor har så langt levert 25 anlegg, med kapasiteter fra 500 tonn til tonn, med største ytre diameter på 50 meter. Våre største kunder er Aker Subsea, Draka, DUCO Ltd. og Nexans. 3

4 Referanser Lettkransystem Inge Hovland DEMAnors lettkransystem KBK er basert på Demags unike skinneprofiler kombinert med et universelt opphengsystem. Kapasitet fra 80 kg opptil ca kg. Systemet er veldig brukervennlig og det er lett å flytte fordi det er svært lav rullemotstand (0,5-2,0 %). I praksis vil det si at last på kg enkelt flyttes horisontalt uten bruk av elektriske motorer. Ingen mekanisk konstruksjon er nødvendig, kun bruk av tabeller. Man kan lage alt fra den enkleste enbane, med standard kurve eller med pens, til travers systemer, kun ved bruk av standard komponenter. Storkontrakt med Duco Ltd. DEMAnor skrev i slutten av juni 2010 kontrakt med firma Duco Ltd. i England for leveranse av 2 stk kabelkaruseller som skal installeres på produksjonsanlegget til søsterbedriften Angoflex i Angola. Karusellene er store, hele 50 meter i ytterdiameter, og har en kapasitet på 2500 tonn last. Hele produksjonen vil foregå i Norge, før ferdig produkt fraktes til Angola med båt. Produksjonen er ventet ferdigstilt 31. mai 2011, og DEMAnor vil i samarbeid med KIS stille som supervisorer under monteringsarbeidet i Angola. Kontrakten er den hittil største DEMAnor har tatt inn i kroneverdi, med en pris rundt 45 millioner kroner. Strømtilførsel til lettkransystemet kan være med flatkabel eller med innebygget strømtilførsel inne i skinnene. Alt utstyr er ferdig overflatebehandlet (skinner er pulverlakkert og opphengsdeler er el. forzinket) og systemet skrues i sammen uten bruk av sveising. Det gjør det enkelt å tilpasse endringer i løftebehovet, ved for eksempel forlengelse, flytting eller produksjonsendringer. Nye karuseller til Mobile, USA I mai 2010 fikk DEMAnor bestilling på ny karusell til Aker Subsea i Mobile USA. DEMAnor vil levere komponenter, drivverk og komplett styresystem, mens Aker produserer stålstrukturen selv. Karusellen har kapasitet på 4100 tonn last. Leveransen skal skje i oktober I august fikk DEMANor nok en bestilling på en karusell til samme anlegg med kapasitet på 2100 tonn. Begge karusellene vil gå inn i samme produksjonsanlegg hvor DEMAnor allerede har levert 5 karuseller fra før. Enskinne Enskinne hengebaner KBK er ideelle for linjeformet, gulvfri transport. Et stort utvalg av komponenter gjør det mulig å tilpasse anlegget både til byggets forutsetninger og produkt- og arbeidsplassrelaterte krav i bedriften. Ved hjelp av forriglinger kan man bygge overkjøringer til enskinne-hengekraner. Enskinne hengebaner er ypperlig egnet som oppheng til for eksempel balansetalje, trykkluft- og elektroverktøy, samt strømtilførsel for kraner og andre bevegelige maskiner. Traverskran Traverskran KBK leveres som en - eller todrager kran. På kjørebevegelser kan det være manuell eller elektrisk drift. Lav egenvekt og løpekatter med lav rullemotstand gjør kranene lett skyvbare for hånd. Normalt anbefales det elektrisk kjøreverk på kraner med løfteevne over kg. Elektrisk kjøreverk kan lett ettermonteres. 4

5 Radiostyring Logistikk med lang fartstid DEMAnor Logistikk har ansvar for alt fra dokumentasjon, lagerdrift, transport, prosjektledelse og oppfølging av solgte prosjekter. Oppgavene er fordelt på 3 personer som til sammen har 40 års fartstid i DEMAnor. Logistikk er bindeleddet mellom både kunder, vår servicepartner KIS og andre samarbeidspartnere på ordregjennomføringer. «Det er den daglige kontakten med både kunder og montører som gjør hverdagen trivelig» uttaler Åse Marte mellom to telefonsamtaler. «I Logistikk er det alltid nye utfordringer og ingen dager er like, det er det som gjør jobben så interessant» sier en fornøyd Morten Andersen. ISO-sertifisert DEMAnors supervisor Kjetil Becher i ferd med å teste en radiostyring på en lettkran KBK. Svein Westerheim DEMAnors radiostyringer er delt inn i to hovedgrupper: Fra venstre; Gunnar Guttulsrød fra Norsk Sertifisering overrekker diplom til kvalitetssjef Terje Gustavsen og daglig leder Håvard Hopen i DEMAnor. Terje Gustavsen DEMAnors mål om å være fremst innen kvalitet og kompetanse setter høye krav i alle ledd og bedriften har lagt ned mye tid og resurser på å utarbeide et system for kvalitetsstyring. Kvalitetssystemet til DEMAnor ble i desember 2009 sertifisert iht. ISO 9001:2008. ISO-sertifiseringen viser at DEMAnor har en kvalitetspolitikk i henhold til denne internasjonale standarden og forplikter seg nå til å følge denne. Gunnar Guttulsrød fra Norsk Sertifisering var med på å markere at DEMAnor nå har et kvalitetssystem som holder ISO standard. Diplom ble høytidlig overrakt til kvalitetssjef Terje Gustavsen og daglig leder Håvard Hopen. 1: Radioer for DR wiretaljer/kraner med CAN-bus. Disse har to-veis kommunikasjon og kan gi tilbakemelding til senderen om bl.a. feilmeldinger og andre driftstilstander. Her kan det også leveres mottaker med konvensjonelle reléutganger for bruk på eldre kraner og taljer av andre fabrikater med kontaktorstyring. 2: Radioer for kjettingtaljer type DC. Denne har enveis kommunikasjon og kan leveres med sender med 6 og 10 knapper for betjening av både taljer og kraner. Begge grupper har såkalt frekvenshopping som betyr at man ikke benytter en fast frekvens men at senderen skifter raskt mellom 30 forskjellige frekvenskanaler og at hver kommando sendes på flere kanaler. Dette betyr at man ikke så lett blir forstyrret av andre radiostyringer og at man også kan ha mange flere radioer i drift i samme lokale. 5

6 TANDEMKJØRING av to traverskraner Tandemkjøring gjør det mulig å utføre samløft med to traverskraner som styres av en operatør med hjelp av et felles styringssystem. Tommy Marthinsen Tandemkjøring gjør det mulig å utføre samløft med to traverskraner som styres av en operatør med hjelp av et felles styringssystem. Demag har som en av verdens ledende leverandør av traverskraner utviklet et system som gjør det trygt med tandemkjøring. I hovedsak er dette et system som installeres på to kraner som skal kjøres i tandemkjøring. Kranene er utstyrt med en radiolink som gjør at kranene kommuniserer med hverandre. I praksis vil det bety at om den ene kranen stopper, av ukjent årsak, vil også den andre kranen omgående stoppe. Systemet består av to kraner som kan betjenes i tandemkjøring eller som to separate kraner ved hjelp av felles kontroll system. Kontrollsystemet består av to radiosendere og to radiomottagere. Den ene radiosenderen opererer som master og kan styre kran A og B hver for seg eller i tandemkjøring. Den andre radiosenderen kan brukes for styring av kran B. Når mottagerne og radiosendere er slått på, vil de bare kunne betjene den kranen den er tilegnet. Ved hjelp av en vribryter og kvitteringsfunksjon «Accept» har master senderen rettigheten til å kunne kjøre kran A eller A+B eller B. Dette indikeres ved hjelp av signallamper på kranene. Når tandem- 6

7 Fakta Lars Røise, daglig leder Norsk Kranpartner Maskinforskriften Tandemkjøring gjør det mulig å utføre samløft med to travers-kraner som styres av en operatør med hjelp av et felles styringssystem. Med den nye Maskinforskriften best.nr. 522, som ble innført , ble det innført ett skjerpet krav til leverandørene om å utføre en risikoanalyse før man starter på design av en maskin. Dette for å unngå farer for liv og helse for arbeids-tagerne. Hvis risikoanalysen kommer frem til at det er risiko forbundet med samløft med kraner, skal det innføres systemer for å redusere denne faren. Med tanke på de ulykkene og nestenulykkene som har vært med samløft med kraner, vil det være merkelig hvis en leverandør kommer frem til at kranene kan leveres uten ett felles styrings- og overvåkningssystem. I februar 2011 innføres NS-EN Dette vil bli den ene-rådende standarden for traverskraner i Europa. Denne standarden er utarbeidet for å tilfredsstille kravene til vern av liv og helse i Maskinforskriften, og omhandler tandemoperasjoner med kraner. Denne krever at kraner som skal brukes til samløft, skal ha en felles styringsenhet, som regel en radiostyring, og kommunikasjon med hverandre som gjør at begge kranene stopper hvis en farlig hendelse skulle oppstå med en av dem. kjøring av kran A+B er valgt, vil dette indikeres av ytterligere en signallampe. Når kraner blir brukt i tandemkjøring i dag er det kranførerens ansvar å ha full kontroll over alle bevegelser på heis, katt og brokjøring på begge kranene. Når et slikt sikkerhetssystem er tilgjengelig er det riktig at brukere og HMS ansvarlige får denne informasjonen. Det er helt nødvendig med et samarbeid mellom entreprenør / innkjøper og brukere / HMS ansvarlig for å kunne gjøre de riktige investeringene. Dette vil føre til en sikrere arbeidsplass og ulykker som kan oppstå ved tandemkjøring kan forhindres. Ved en leveranse av to kraner for tandemoperasjoner, krever Maskinforskriften at det utarbeides tre samsvarserklæringer. En for hver av kranene når de opererer alene, og en for begge kranene når de styres av den felles radiostyringen. Begge kranene er da styrings- og sikkerhetsmessig sammenkobles, og anses som en maskin, og må ha en egen samsvarserklæring. Det er ingen tvil om at både leverandører og kraneiere må ta kravene i Maskinforskriften og den nye standarden på alvor, for tandemoperasjoner med kraner er uten tvil risikable løfteoperasjoner. 7 demanor.no

8 Frakt av FLYTENDE METALL Nils Petter Lauritsen Som produsent av kraner og maskiner i Norge er DEMAnor pliktig til å holde seg oppdatert på alle nye forskrifter og standarder som gjelder for våre produkter. I januar 2010 kom ny Maskinforskrift, som sammen med nye harmoniserte standarder stiller strengere krav enn tidligere til utførelse og sikkerhet på kraner for frakt av flytende metall. De nye harmoniserte standardene er NS-EN , NS-EN ISO , NS-EN og NS-EN ISO Det er i dag mye klarere hvordan utførelse på kraner for frakt av flytende metall skal være når det gjelder sikkerhetskomponenter, maskingrupper og det elektriske styresystemet. Det er forskjell på krav i forhold til løfteevne når det gjelder mekanisk utførelse, men når det gjelder elektrisk styresystem skal det være i sikkerhetskategori 3. Det vil si at alle komponenter som overlastbryter, endebrytere, nødstopp osv. skal det være dobbelt av, slik at ved feil på en komponent vil den andre ta over. Disse funksjonene skal igjen overvåkes av en sikkerhets PLS. Når DEMAnor tilbyr kraner for frakt av flytende metall vil vi alltid ta hensyn til de forskrifter og standarder som gjelder, slik at vi tilbyr våre kunder rett produkt. For å få en mer utfyllende beskrivelse av hvilke forskrifter og standarder som gjelder kan det lastes ned en brosjyre som heter «Frakt av flytende metall» på vår hjemmeside demanor.no. 8

9 Fakta Lars Røise, daglig leder Norsk Kranpartner Sikkerhetskategori 3 I 2008 kom det en ny standard, NS-EN ISO Maskinsikkerhet Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemet. Denne erstatter NS-EN 954, en standard som var lite benyttet av kranleverandører, til tross for at den gjaldt for alle typer maskiner derunder også kraner. Det som nå er nytt, er innføring av ny maskinforskrift samt nye harmoniserte standarder. En av disse er NS-EN Kraner Vinsjer og taljer. Denne henviser direkte til NS-EN ISO Det samme gjør også den kommende NS-EN Kraner Travers- og bukkraner. Det er derfor liten tvil om at dette er en standard som kranleverandørene må forholde seg til. I praksis betyr dette at det innføres ett to nye begreper for kraner. En kranleverandør må levere kranene med ett visst sikkerhetskategori-nivå, B, 1, 2, 3 eller 4 og ett performance level nivå PL a, b, c, d eller e. PL-nivå og sikkerhetskategori bestemmes av en risikovurdering. Metodikken er angitt i standarden. Valgt PL-nivå bestemmer levetiden og dermed driftssikkerheten på komponentene, mens sikkerhetskategorien bestemmer utformingen av sikkerhetssystemet på kranen. Det som er ett ufravikelig krav i NS-EN ISO , er at kraner som frakter flytende metall, skal leveres i sikkerhetskategori 3. Sikkerhetskategori 3 betyr en meget høy sikkerhet for liv og helse på kranen. Alle sikkerhetskomponenter, som for eksempel endebrytere for kran, katt og heis, overlastbrytere og nødstopp brytere skal leveres i dobbelt utførelse, slik at hvis en svikter, tar en annen over. I tillegg skal systemet detektere feil ved komponentene ved visse tidsintervaller. Dette har selvfølgelig prismessige følger, men må følges av alle kranleverandører som ønsker å følge Maskinforskriften og dermed lovens krav. 9 demanor.no

10 20 kraner til Baker Hughes Norge Båtkran fra DEMAnor - en investering for generasjoner Egil Thorsrud Backe Bygg as har på vegne av Baker Hughes Norge as bestilt 20 kraner med kranbaner og strømtilførsler til det nye verkstedlokalet i Tananger utenfor Stavanger. Backe Bygg driver entreprenørvirksomhet på Nord- Jæren, er en del av BackeGruppen men eies av gruppen sammen med flere av de ansatte. Selskapet ble etablert 1. mars 2008 og omsetter i sitt første driftsår for ca 200 mill kr. Baker Hughes har vært etablert i Norge siden 1973, og sysselsetter cirka 1000 personer. Selskapet har langsiktige kontrakter med alle de store operatørene på norsk sokkel, og er et av de største oljeserviceselskapene i verden. Stort bilde: den nye 8 tonns kranen i Tønsberg. Lite bilde: 5 tonns kran som tidligere stod i Tønsberg, nå ferdig montert i Kjerringvik. Ole Robert Solberg Tønsberg Båtforening i Ollebukta kjøpte en 5 tonns kran med 5 meter arm av DEMAnor i Båter blir større, de blir tyngre og behovet for kran med større løftekapasitet ble etter hvert så stort at det måtte gjøres et skifte. Når ny kran skulle bestilles var båtforeningen helt klare på at de ville ha en kran av samme type som de hadde hatt siden 1995 bare større. Valg av leverandør ble gjort etter en gjennomgang av tilbud fra leverandørene og testing av kraner ute hos eksisterende brukere. Et team bestående av ansatte fra Baker Hughes og Backe Bygg gjennomførte en grundig evaluering av hele prosessen. «Det ble DEMAnor som ble valgt som leverandør da både Baker Hughes representanter, og vi i Backe Bygg mener at DEMAnors tilbud var det mest fordelaktige totalt sett» uttaler daglig leder Sven Christian Ulvatne i Backe Bygg as. «Ytelser som lavt støynivå, hurtighet og moderne løsninger var blant de viktigste årsakene til valget», legger Ulvatne til. Fundament ble undersøkt om det hadde nødvendig styrke. DEMAnor og ansvarlig konsulent for fundamentering samarbeidet om dette og konklusjon ble at det måtte lages en adapterplate som passet på eksisterende festebolter, samt en del nye festebolter ble boret ned. Da var det bare å montere ny kran med 8 tonn løftekapasitet og 6 meter arm. Vår servicepartner KIS avd. i Sandefjord fortok en generalinspeksjon av den demonterte kranen. Kranen fra 1995 var like fin, og kunne trygt brukes videre. Kranen ble solgt til Kjerringvik og har mange års tjeneste foran seg der. Konklusjonen er at kjøper du en båtkran fra DEMAnor har du kjøpt en kran som lever i generasjoner! 10

11 Hva sier Arbeidstilsynet? DEMAnor NYTT har kontaktet Arbeidstilsynet vedrørende personløft med kran. Vi ønsket å få deres uttalelse om saken og har derfor henvendt oss til de mest sentrale personer på området Marit Anne Stenberg og Ole Kristian Vik. Svevende kunst i kjettingtaljer Dersom det finnes utstyr i samsvar med maskinforskriftens krav, eksempelvis EF-typeprøvd utstyr, som er egnet for personløft med kran hos den aktuelle eier, vil da dere i Arbeidstilsynet innvilge dispensasjon? - Arbeidstilsynet skal som hovedregel ikke gi dispensasjon dersom det foreligger utviklet utstyr i samsvar med maskinforskriftens krav. Det er imidlertid grunnlag for å innvilge tidsbegrenset dispensasjon der eier av utstyret er i prosess for å få utstyr i henhold til maskinforskriften på plass, innen rimelig tid, svarer Stenberg. Derimot har vi praktisert å innvilge tidsbegrenset dispensasjon mot at de ulike eiere er i prosess for å få lovlig EF-typeprøvet utstyr på plass, svarer Stenberg. Svevende kunst av Andrè Marandon. Ole Robert Solberg Kunstneren Andrè Marandon har laget kunstprosjektet «Motorblokken». Det handler om å få en oppdelt motorblokk til å bevege seg etter målinger fra natur, mennesker og menneskelig aktivitet i Ålesund. Prosjektet realiseres i samarbeid med Borgund videregående skole, Høyskolen i Ålesund og Fagskolen i Ålesund. Motorblokken er fra en 5,7 tonn tung Rolls Royce KV 18, delt opp i 5 segmenter og henges opp i kjettingtaljer levert av Drammensbedriften DEMAnor. Arbeidstilsynet var tilstede under EF-typeprøving hos DEMAnor. Fra venstre supervisor Thomas Eriksen, Ole Kristian Vik, Marit Anne Stenberg. På hvilken måte påvirker Arbeidstilsynet markedet om dette tema personløft med kran? - I Norge driver vi utstrakt informasjon både mot våre region- og tilsynskontor, samt deltakelse på møter i aktuelle bransjeorganisasjoner. Den aller viktigste påvirkning vi kan utøve er gjennom vår praksis og håndtering av dispensasjonssøknader, sier Vik. - Vi vil også nevne at vi er svært aktive i EU om denne saken og har fått satt problemstillingen på agendaen i de fora som Arbeidstilsynet representerer i. ser at flere land jobber målbevist med å få en god løsning som er i samsvar med Maskindirektivet, avslutter Stenberg. «Kunst er ikke hva vi vanligvis jobber med. Vi synes det er spennende at våre produkter finner nye bruksområder.» uttaler produktansvarlig i DEMAnor Ole Robert Solberg. 11 demanor.no

12 Personløft med kran endelig i mål Merete Raabe Frantsen DEMAnor har etter lang tids utvikling og samarbeid med Teknisk Kontrollorgan Siv.ing. FinnStrøm AS endelig kommet i mål både med prototypen og leveranse av de første anlegg. Det kjennes godt å levere utstyr som er helt i samsvar med maskinforskriften sier faglig leder Bård Hopen. Når vi skriver ut en samsvarserklæring på en personløfter skal vi henvise til aktuelle EF-typeprøvesertifikat. Det gjør DEMAnor og det er en svært god følelse. I dag har DEMAnor utviklet en personløfter som er beregnet for innendørs bruk med løftehøyder fra 1 til 100 meter. Selve stålstruktur kan være alt fra en ny traverskran, gammel eksisterende traverskran, bukkran, veggkonsollkraner, søylesvingkran, enskinnebaner og andre avarter. Følgende er verifisert av teknisk kontrollorgan: Tegninger, Beregninger, Risikoanalyser, Bruksanvisning, Test og inspeksjon og til slutt Kvalitets-system. heiseverk, betjening, arbeidskurv, evakueringsmetoder og opplæringsprogram. Likeledes er arbeidet med risikovurdering mellom DEMAnor og kunde også blitt verifisert av Teknisk Kontrollorgan. Evakuering og betjening er de viktigste områder i en risikovurdering. Det er her vi kan få ulikheter fra eier til eier. Arbeidstilsynet har vært meget positiv til DEMAnors utvikling av personløfter og vi er godt forberedt når markedet etter hvert blir klar over situasjonen, sier faglig leder Bård Hopen. Teknisk Kontrollorgan har avlagt produsenten av heiseverket Demag et besøk hvor beregninger, tegninger og teststasjon er vurdert og godkjent. Det betyr at DEMAnor har godkjent 12

13 Eidsiva Vannkraft Fakta Lars Røise, daglig leder Norsk Kranpartner Risikoanalyser Som allerede nevnt i en tidligere artikkel, ble det innført en ny Maskinforskrift best.nr. 522 i desember i fjor. Denne utgaven er vesentlig omskrevet i forhold til den gamle. Den har egentlig ikke innført så mye nytt, men den har presisert en del momenter som tidligere var litt uklart. En av de viktigste presiseringene er kravet til en leverandør om å utføre en risikovurdering av en maskin før han starter på design av maskinen. Denne risikovurderingen skal utføres i henhold til prinsippene og metodikkene i NS-EN ISO og NS-EN ISO En risikovurdering skal utføres av en gruppe kompetente personer med god kjennskap til den aktuelle maskinen, og har til hensikt å avdekke alle momenter med maskinen som kan medføre fare for liv og helse på arbeidstagere fra maskinen monteres til den en gang i tiden skal tas ut av bruk. Avdekker risikovurderingen farer ved maskinen, skal det utføres tiltak, enten i form av designendring på maskinen, innføring av vernetiltak som for eksempel deksler og overlast/endebrytere eller veiledning til brukerne. På denne måten skal risikoen for skader på arbeidstagere reduseres til ett minimum. Hvis man leverer en kran eller løfteinnretning, også løfteredskap, med en samsvarserklæring, uten å utføre en risikovurdering først, bryter man med teksten i Maskinforskriften, og dermed lovens krav. Personløft med kran hos Eidsiva Vannkraft, med supervisor Thomas Eriksen i kurven under testkjøringen. Tommy Marthinsen I forbindelse med renovasjon og utbygging har Eidsiva Vannkraft installert løsninger for personløft med kran fra DEMAnor på to av sine kraftstasjoner. På begge kraftstasjonene skal arbeidet foregå både i høyden og ned over selve turbinen. Tidligere har denne type arbeid vært tidkrevende og komplisert for å ivareta sikkerheten til de ansatte. Faglig leder hos Eidsiva Vannkraft Harry Øyen er fornøyd med at personløft med kran nå er tilgjenglig og godkjent. «Dette vil gjøre denne type arbeid tryggere å utføre, tidsbesparende og mer økonomisk» uttaler Øyen. 13

14 14

15 Produktene Demag Cranes & Components er verdens største produsent innen materialhåndtering og er kjent for sine kvalitetsprodukter. DEMAnor har vært eneste forhandler av Demag produkter i Norge siden Demag produserer alle komponentene selv og har full kontroll på kvalitet i alle ledd og en unik tilgjenglighet på reservedeler. Komponenter fra Demag er ekstremt vedlikeholdsvennlig og gir garantert størst mulig tilgjenglighet over tid og en lavest mulig pris. Kursinstruktør Stig Ree-Lindstad. Din materialhåndtering vårt ansvar DEMAnor er markedsledende på leveranser av produkter innen materialhåndtering til det norske næringsliv. Vi har lang erfaring, høy faglig kompetanse og et produktprogram basert på kvalitetsprodukter fra den tyske kranprodusenten Demag. DEMAnor er sertifisert av Norsk sertifisering som sakkyndig virksomhet og ISO 9001:2008 godkjent. Service KIS AS er vår landsdekkende servicepartner med 24 serviceavdelinger og 160 serviceteknikere. KIS Gruppen er Norges ledende aktør innen kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr. KIS har et servicekonsept som gir bedriften en total vedlikeholdsfunksjon. KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. KIS er godkjent som Sakkyndig Virksomhet. Sakkyndig kontroll Forebyggende vedlikehold Døgnservice og vaktordning Reparasjoner og reservedeler Levetidsoppfølging Total vedlikeholdsfunksjon DEMAnor har fire hovedproduktgrupper: Lette løft Standard Prosess Ettermarked DEMAnor har egne supervisorer som er spesialister på Demag komponenter. De bistår med montasjeledelse og montasje på kompetansekrevende anlegg. De er også kursledere på vårt kompetansesenter. Har du eget vedlikeholdspersonale kan vi tilby opplæring på vårt kompetansesenter i Drammen. Se på vår nettside demanor.no for flere opplysninger om: Kurstyper med priser Kursplan for kompetansesenter Påmelding for kursene Engineering Norsk Kranpartner as er vår samarbeidspartner innen engineering. De er oppdatert med den siste utvikling innen, maskinoppbygging, styring og regulering av maskinerier, samt automatisering. Bedriften har ett av landets mest kompetente ingeniør/ fagmiljøer på mek. og el. konstruksjon for kraner, løfteutstyr og materialhåndtering 15 demanor.no

16 HÅVARD HOPEN Salg- & markedssjef T: M: HAROLD HEIMDAL Salgsingeniør Prosess T: M: NILS PETTER LAURITSEN Salgsingeniør Prosess T: M: Salgsteam med suksess DEMAnor salgsteam består av 10 meget dyktige salgsingeniører. Lang fartstid i bransjen gir høy kompetanse både på produkter og det norske markedet. Et stort produktprogram er sortert i 4 salgsgrupper, der selgerne har hver sine spesialprodukter. Høyt fokus på kursing og opplæring av selgerne gjør at de til enhver tid er oppdatert på produktnyheter fra Demags brede produktsortiment. SVEIN WESTERHEIM Salgsingeniør Standard T: M: EGIL THORSRUD Salgsingeniør Standard T: M: TOMMY MARTHINSEN Salgsingeniør Standard T: M: INGE HOVLAND Salgsingeniør Lette løft T: M: OLE ROBERT SOLBERG Salgsingeniør Lette løft T: M: KARI M. LYNGEN Salgsingeniør Lette løft T: M: BJØRN SUNDLAND Salgsingeniør Ettermarked og Lette løft T: M: NILS JOHAN LØNNE Salgsingeniør Ettermarked T: M: DEMAnor as Postboks 2010 Strømsø NO-3003 Drammen T F Din materialhåndtering - vårt ansvar! demanor.no

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven DN-NYTT 2015 SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER DEMANOR-NYTT APRIL 2015 Denne utgaven BYBANEN I BERGEN 06 NYUTVIKLET PLS 11 125 TONN PÅ TUR 12 OPPKJØP AV TITO 17 Banebrytende Bybane Bred enighet om at det var

Detaljer

KIS nytt. Hovedkontoret med KIS Skolen samlet i Asker side 8-9. Nr. 1 2014. Leder s 2. KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3

KIS nytt. Hovedkontoret med KIS Skolen samlet i Asker side 8-9. Nr. 1 2014. Leder s 2. KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3 KIS nytt Nr. 1 2014 Leder s 2 KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3 KIS SØR AS Nye lokaler i Skien s 4 KIS VEST AS Kunden i fokus s 5 KIS KOMPETANSE AS Publikumsvennlige kurslokaler i Bergen s 6 KIS VEST

Detaljer

KIS nytt. Ny visjon. KIS Storsamling 2011 side 12-13. Nr. 2 2011. Leder s 2 KIS portrettet Victor tar utfordringen s 3

KIS nytt. Ny visjon. KIS Storsamling 2011 side 12-13. Nr. 2 2011. Leder s 2 KIS portrettet Victor tar utfordringen s 3 KIS nytt Nr. 2 2011 Leder s 2 KIS portrettet Victor tar utfordringen s 3 KIS NORD Kranbransjen fra 70-tallet og frem til i dag s 4 KIS VEST Verdens største tårnkran s 5 KIS SØR Avdeling Østfold samlet

Detaljer

KIS nytt. Jubileumstur til Berlin. Nr. 1 2013. Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3. KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4

KIS nytt. Jubileumstur til Berlin. Nr. 1 2013. Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3. KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4 KIS nytt Nr. 1 2013 Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3 KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4 KIS KOMPETANSE AS Sikkerhetsopplæring i medvind s 5 KIS VEST AS Høye ambisjoner offshore

Detaljer

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s.

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s. Nummer 4-2003 KTF i støtet s. 4 10 år i opplæringens tjeneste s. 8 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22 Ulykker endrer karakter s. 16 Innhold Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side 10-14 Dansk Kran Forening Side 22-24 Kursoversikt

Detaljer

kranteknikk Kurs: Pakking og sikring av last s. 7 The 13th North Sea Offshore Cranes & Lifting Conference s. 13

kranteknikk Kurs: Pakking og sikring av last s. 7 The 13th North Sea Offshore Cranes & Lifting Conference s. 13 kranteknikk medlemsinformasjon kranteknisk forening Nr 2 2008 Kurs: Pakking og sikring av last s. 7 The 13th North Sea Offshore Cranes & Lifting Conference s. 13 Redaktørens hjørne Kjære leser Siden sist

Detaljer

KIS nytt. Jubileumsturer til DEMAG og Berlin side 10-11. Nr. 1 2015. Leder s 2 KIS portrettet Med verden som arbeidsplass s 3

KIS nytt. Jubileumsturer til DEMAG og Berlin side 10-11. Nr. 1 2015. Leder s 2 KIS portrettet Med verden som arbeidsplass s 3 KIS nytt Nr. 1 2015 Leder s 2 KIS portrettet Med verden som arbeidsplass s 3 KIS SØR AS Smart løsning på krevende strekktest s 4 KIS VEST AS Full fart i KIS VEST AS s 5 KIS KOMPETANSE AS Tøffe tider offshore

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

KIS nytt. Nr. 2 2014. Leder s 2. KIS portrettet Alt for KIS s 3. KIS VEST AS Travle tider s 5. KIS KOMPETANSE AS Ny Marine avdeling s 6

KIS nytt. Nr. 2 2014. Leder s 2. KIS portrettet Alt for KIS s 3. KIS VEST AS Travle tider s 5. KIS KOMPETANSE AS Ny Marine avdeling s 6 KIS nytt Nr. 2 2014 Leder s 2 KIS portrettet Alt for KIS s 3 KIS VEST AS Travle tider s 5 KIS KOMPETANSE AS Ny Marine avdeling s 6 KIS VEST AS avd. Offshore Kostnadseffektive løsninger s 7 KIS Skolen Stor

Detaljer

Nye Toyota Tonero Opplæring er lønnsomt Toyota løfter RBK NR 1 2014 ÅRGANG 28

Nye Toyota Tonero Opplæring er lønnsomt Toyota løfter RBK NR 1 2014 ÅRGANG 28 6 12 16 Nye Toyota Tonero Opplæring er lønnsomt Toyota løfter RBK NR 1 2014 ÅRGANG 28 På offensiven Setter kunden i fokus Tekst: HvabeHager AS Foto: Louise Green Toyota Material Handlings nye salgsdirektør

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS MAI 2013 Til nye høyder Frakt med store utfordringer Bedre rustet Gaute Jørpeland I følge statistikken holder K. LUND Offshore til i et av verdens beste land, i landets

Detaljer

PÅ ØVERSTE HYLLE BRAK- SUKSESS DOUBLE STACKER FOR LINDE LINDE BYGGER HUSMODULER NYHET! NR. 01/ 2014 KUNDEMAGASIN FRA HESSELBERG TRUCK

PÅ ØVERSTE HYLLE BRAK- SUKSESS DOUBLE STACKER FOR LINDE LINDE BYGGER HUSMODULER NYHET! NR. 01/ 2014 KUNDEMAGASIN FRA HESSELBERG TRUCK NR. 01/ 2014 PÅ ØVERSTE KUNDEMAGASIN FRA HESSELBERG TRUCK HYLLE BRAK- SUKSESS FOR LINDE WORLD OF MATERIAL HANDLING - SIDE 8 LINDE BYGGER HUSMODULER KUNDECASE: BYGGMODUL AS - SIDE 4 NYHET! DOUBLE STACKER

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer