NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE PROGRAM KULL 18 OPPDATERT Fargekoder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE PROGRAM KULL 18 OPPDATERT 18.01.2015. Fargekoder:"

Transkript

1 NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE PROGRAM KULL 18 OPPDATERT Fargekoder: Grønn: foredrag Blå: basisgruppearbeid Rosa: utviklingsprosjekt Brun: stabsmøte Gul: basissamtaler

2 Uke 5: Om de grunnleggende lederutfordringene (Hotell Gabelshus) Mandag 26. januar Tirsdag 27. januar Onsdag 28. januar Torsdag 29. januar Fredag 30. januar 08:00 08:00 Om morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Læringspunkter 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:15 09:15 Framtidsbilder v. prof. Olav 09:15 09:15 09:15 09:30 09:30 Helge Førde, UiT, Fasilitator: 09:30 09:30 09:30 Inntrykk av hverandre v. 09:45 09:45 Paul Hellandsvik 09:45 09:45 09:45 seniorkonsulent/partner 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Aage Støren Tøssebro, 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 Milepæler, innledning v. Deloitte 10:30 Åpning v. leder 10:30 10:30 10:30 10:30 seniorkonsulent/partner 10:45 styringsgruppen NLU Anne 10:45 10:45 10:45 10:45 Eva Gjøvikli,Deloitte 11:00 Biering 11:00 11:00 11:00 11:00 11:15 11:15 Kunnskapssenteret v. adm. 11:15 11:15 11:15 11:30 Ledelsesperspektiver v. 11:30 dir. Magne Nylenna 11:30 11:30 11:30 11:45 programleder Trond Rangnes, 11:45 11:45 11:45 11: NLU :15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 Brukermedvirkning v. forsker Marit By Rise, NTNU Erfaringer og brukerperspektiv v. leder Brukerutvalget OUS HF Tove Nakken Prioritering, ventelister og fristbrudd v. fagsjef Bård- Christian Schem, Helse Vest RHF 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 Intro til neste samling Teknologiutviklingen utfordrer sykehusstrukturen v. prof. Erik 13:45 Bli kjent-øvelse 13:45 13:45 13:45 13:45 Fosse, UiO 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 Avreise 14:15 Introduksjon til arbeidet i 14:15 14:15 14:15 14:15 Målsettingsdokument 14:30 plenum og basisgruppene v. 14:30 14:30 14:30 14:30 Fremtidens operasjonsrom v. 14:45 fagsjef Einar Li, HSØ RHF 14:45 14:45 14:45 14:45 avd.sjef Jan Gunnar Skogås, St. Innledning v. Eva Gjøvikli 15:00 15:00 Olavs Hospital HF 15:00 Utviklingsprosjekt: 15:00 15:00 15:15 15:15 15:15 Innledning og om 15:15 15:15 15:30 15:30 15:30 prosjektarbeid v. Paul 15:30 15:30 15:45 Etablering av basisgrupper 15:45 Genetikk v. professor Dag Erik 15:45 Hellandsvik. 15:45 15:45 16:00 16:00 Undlien, UiO 16:00 16:00 16:00 16:30 Slutt ca :30 16:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:00 17:00 Introduksjon til arbeidet 17:00 17:30 17:30 Slutt ca :30 17:30 med rolleanalysen v. Aage 17:30 18:00 18:00 18:00 18:00 Stabsmøte 18:00 19:00 19:00 Kveldsmat 19:00 19:00 Kveldsmat 19:00 Aperitif kl :00 20:00 Fellesskap 20:00 Kveldsmat 20:00 Frikveld 20:00 festmiddag på hotellet 21:00 21:00 21:00 Frikveld 21:00 21:00

3 Uke 7: Om forholdet til omgivelsene (Hotell Gabelshus) Mandag 9. februar Tirsdag 10. februar Onsdag 11. februar Torsdag 12. februar Fredag 13. februar 08:00 08:00 08:00 Avreise til Helse- og 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Læringspunkter Avreise til Stortinget 08:15 08:15 08:15 omsorgsdepartementet 08:15 08:15 09:00 09:00 09:00 09:00 Styrearbeid v. styreleder 09:00 Etikk og ledelse v. Paul Leer- 09:15 09:15 09:15 09:15 Bjørn Kaldhol Helse Nord 09:15 Salvesen 09:30 09:30 09:30 09:30 RHF, styreleder Ranveig 09:30 Besøk i Stortinget 09:45 09:45 09:45 09:45 Frøiland Helse Bergen HF 09:45 10:00 10:00 10:00 10:00 og adm. dir. Herlof Nilssen, 10:00 10:15 10:15 10:15 10:15 Helse Vest RHF 10:15 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 11:00 11:00 Avreise fra Stortinget 11:00 11:00 11:00 11:15 Besøk i Helse- og Etikk v. prof. Reidun Førde, 11:15 Enkel servering (Gabelhus) 11:15 11:15 11:15 Prioritering i Helse Bergen omsorgsdepartementet UiO 11:30 HF v. adm. dir. Stener 11:30 11:30 11:30 11:30 Topplederperspektivet v. 11:45 Kvinnsland 11:45 11:45 11:45 11:45 Per Joar Hansen, fotballtrener 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 Rundskriv om ledelse i 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 Intro neste samling. Rolleanalyse. Info sykehus v. Paul 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 basissamtale og hjemme arbeid i Hellandssvik forbindelse med påvirkningsstiler 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 Avreise 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 Avreise fra HOD 14:30 14:30 14:30 14:30 Intergrupper 14:30 14:45 14:45 14:45 Enkel servering 14:45 Innledning v. Eva Gjøvikli 14:45 15:00 Talent/overslag 15:00 15:00 (Gabelshus) 15:00 15:00 15:15 Introduksjon i plenum v. 15:15 15:15 Om å handle helhetlig, 15:15 15:15 15:30 Aage Tøssebro 15:30 15:30 innledning v. Aage 15:30 15:30 15:45 15:45 15:45 Tøssebro 15:45 Intergrupper 15:45 Utviklingsprosjekt, gruppe- 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 og individuell veiledning 16:30 16:30 16:30 Øvelse og 16:30 16:30 17:00 17:00 17:00 basisgruppearbeid 17:00 Intergrupper 17:00 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 Slutt ca kl :00 18:00 18:00 Slutt ca kl :00 Stabsmøte 18:00 19:00 Kveldsmat 19:00 Kveldsmat 19:00 Kveldsmat 19:00 Kveldsmat 19:00 20:00 Frikveld 20:00 Fellesskap 20:00 Frikveld 20:00 Fellesskap 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

4 Uke 9: Om å få til kontinuerlig endring (Hotell Gabelshus) Mandag 23. februar Tirsdag 24. februar Onsdag 25. februar Torsdag 26. februar Fredag 27. februar 08:00 08:00 Morgenrefleksjon 08:00 Morgenrefleksjon 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Læringspunkter 08:15 08:15 08:15 08:15 Introduksjon til påvirkningsstiler 08:15 08:30 08:30 08:30 Presentasjon av 08:30 v. Eva og Aage 08:30 08:45 08:45 Ressursstyring og 08:45 samhandlingscase fra hver 08:45 08:45 09:00 09:00 kapasitetsutnyttelse v. 09:00 region ved deltakerne 09:00 09:00 09:15 09:15 spesialrådgiver Karl Arne 09:15 09:15 09:15 Økonomistyring og 09:30 Basissamtaler gj.føres i 09:30 Johannessen, 09:30 09:30 09:30 endringsprosesser. Samhandlingsreformen v. 09:45 lunsjtiden eller etter 09:45 Sykehuspartner og avd. 09:45 09:45 09:45 Hvordan skape gode prosjektleder Jon H. 10:00 programslutt hele uka. 10:00 overlege Astrid Edland, 10:00 10:00 10:00 økonomiske insentiver v. Iversen, Helsedirektoratet Arbeid med 10:15 Avtale tid med gr.kons. 10:15 Vestre Viken HF 10:15 10:15 10:15 konserndirektør Atle påvirkningsstiler 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 Brynestad Helse Sør-Øst 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 RHF og økonomidirektør Kvalitet og 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 Ørjan Sandvik, Vestre pasientsikkerhetsarbeid v. 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 Viken HF Rolleanalyse, innledning v. prof. Odd Søreide 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 Aage Tøssebro evt. basissamtale 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 (1 og 2) :15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 Intro neste samling evt basissamtale evt basissamtale 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 Utviklingsprosjekt, Interessentanalyse, 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 Avreise kommunikasjonsplan og 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 risikoanalyse 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 Rolleanalyse (evt. 5, 6, 7 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 og 8) gruppe- og individuell 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 veiledning Påvirkningsstiler forts. 15:15 Rolleanalyse (3, 4 og evt. 15:15 15:15 15:15 15:15 15:30 5) 15:30 15:30 15:30 15:30 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Samhandling - roller og 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 prosesser på mikronivå v. 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Eva Gjøvikli 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 18:00 18:00 18:00 18:00 Stabsmøte 18:00 19:00 Kveldsmat 19:00 Kveldsmat 19:00 19:00 Kveldsmat 19:00 20:00 Frikveld 20:00 Fellesskap 20:00 Kveldsmat 20:00 Fellesskap evt. 20:00 21:00 21:00 evt basissamtale 21:00 Frikveld evt. basissamtale 21:00 basissamtale 21:00

5 Uke 11: Erfaringer fra Norden - Studietur Arbeidsgiveransvaret Danmark Danmark Sverige Danmark Mandag 9. mars Tirsdag 10. mars Onsdag 11. mars Torsdag 12. mars Fredag 13. mars 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 Gardermoen 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 Refleksjon - studietur 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:45 09:45 Om dansk sykehusvesen 09:45 09:45 09:45 10:00 10:00 v. prof. Kjeld Møller 10:00 10:00 10:00 10:15 10:15 Pedersen, Syddansk 10:15 10:15 10:15 Introduksjon til 10:30 10:30 universitet 10:30 10:30 10:30 Arbeidsgiveransvaret v. ledergrupper 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 fagsjef Turid Wikdahl, 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 Hjemreise Spekter 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 Svensk helsetjeneste 12:15 12:15 12:15 Region Hovedstaden 12:15 12:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 Arbeidsgiveransvaret v. fagsjef Turid Wikdahl, Spekter Region Hovedstaden 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:45 Jeg som arbeidsgiver v. 14:45 14:45 14:45 14:45 15:00 Einar Li 15:00 15:00 15:00 15:00 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:45 15:45 "Fritid" 15:45 15:45 15:45 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 Felles avreise til København 19:00 19:00 Fellesskap 19:00 Frikveld 19:00 Festmiddag 19:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00

6 Uke 13: Om å lede i hverdagen (Hotell Gabelshus) Mandag 23. mars Tirsdag 24. mars Onsdag 25. mars Torsdag 26. mars Fredag 27. mars 08:00 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Læringspunkter 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 Bestillerkompetanse v. Kompleksitet og ledelse: professor Arild Faxvaag, Visning av Brennpunktepisodecase Restultatutvikling og styring 09:00 09:00 09:00 Ledergrupper v. 09:00 09:00 NTNU 09:15 09:15 09:15 førsteamanuensis Henning 09:15 09:15 09:30 09:30 09:30 Bang, UiO 09:30 09:30 case v. adm. dir. Morten 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 Lang-Ree, Sykehuset 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Innlandet HF 10:15 10:15 Kvalitet v. direktør Ole 10:15 10:15 10:15 10:30 Avreise kl :30 Tjomsland, Helse Sør-Øst 10:30 10:30 10:30 Intro til arbeide med 10:45 10:45 RHF og klinikksjef Lisbeth 10:45 10:45 10:45 Utviklingsprosjektet. ledergrupper v. Paul 11:00 11:00 Sommervoll, Sykehuset i 11:00 11:00 11:00 Hellandsvik/Trond Ragnes Kompleksitet og ledelse 11:15 11:15 Vestfold HF 11:15 11:15 11:15 Gruppe- og individuell (fortsetter) v. Einar Li 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 veiledning 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 Ledergrupper :15 12:15 12:15 12:15 12:15 Intro neste samling 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 evt basissamtale 14:00 Besøk på Sykehuset 14:00 14:00 14:00 14:00 14:15 Østfold HF 14:15 14:15 14:15 Kompleksitet og ledelse 14:15 14:30 14:30 14:30 14:30 (fortsetter) v. Einar Li 14:30 14:45 14:45 Samfunnsøkonomi v. prof. 14:45 14:45 14:45 15:00 15:00 Jon Magnussen, NTNU 15:00 15:00 15:00 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 Ledergruppe forts. 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 16:00 16:00 16:00 16:00 Intro til oppf.samtaler 16:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:00 17:00 Målsettingsdokumentet - 17:00 17:30 Retur til hotellet 17:30 17:30 17:30 status/revisjon 17:30 18:00 18:00 Kveldsmat 18:00 18:00 18:00 19:00 Kveldsmat 19:00 Fellesskap 19:00 19:00 Stabsmøte 19:00 20:00 Frikveld 20:00 20:00 20:00 Kveldsmat 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 Fellesskap 21:00

7 Uke 15: Kommunikasjon (Hotell Gabelshus) Mandag 6. april Tirsdag 7. april Onsdag 8. april Torsdag 9. april Fredag 10. april Lørdag 11. april 08:00 2. påskedag 08:00 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjon 08:00 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:30 Konflikt og 08:45 konflikthåndtering v. Aage 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 Tøssebro 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:30 09:30 09:30 Endringspaletten v. daglig 09:30 09:30 09:30 09:45 09:45 09:45 leder Øystein Fossen, 09:45 09:45 09:45 Utviklingsprosjekt - 10:00 10:00 10:00 Øysten Fossen AS 10:00 10:00 10:00 presentasjoner 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:45 10:45 10:45 10:45 Trening i basisgruppene 10:45 10:45 Medietrening 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 Innledning v. Helse Sør- 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 Øst 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 13:00 13:00 13:00 Ut av boblen: "Ledelse i 13:00 13:00 13:00 Avreise 13:15 13:15 13:15 hverdagen" v. 13:15 13:15 13:15 Utviklingsprosjekt - 13:30 13:30 13:30 programleder Trond 13:30 13:30 13:30 presentasjoner 13:45 13:45 13:45 Rangnes, NLU 13:45 13:45 13:45 14:00 14:00 Medietrening - øvelser 14:00 14:00 14:00 14:00 14:15 14:15 Runde 1 14:15 14:15 14:15 14:15 14:30 14:30 14:30 14:30 Utviklingsprosjekt - 14:30 14:30 14:45 14:45 14:45 Konflikt og 14:45 presentasjoner 14:45 14:45 15:00 15:00 15:00 konflikthåndtering. 15:00 15:00 15:00 15:15 15:15 15:15 Innledning v. Aage 15:15 15:15 15:15 15:30 15:30 15:30 Tøssebro 15:30 15:30 15:30 Lukke prosjektgrupper 15:45 15:45 Medietrening - øvelser 15:45 15:45 15:45 15:45 16:00 16:00 Runde 2 16:00 16:00 16:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 18:00 18:00 Kveldsmat 18:00 Kveldsmat 18:00 Kveldsmat 18:00 18:00 19:00 19:00 Frikveld 19:00 Fellesskap 19:00 Frikveld 19:00 19:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Avslutningsmiddag 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 Lukke basisgrupper v. Einar Li Avslutningsseremoni v. Anne Biering,leder av styringsgruppen for NLU

NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE PROGRAM KULL 17 OPPDATERT 25.08.2014. Fargekoder:

NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE PROGRAM KULL 17 OPPDATERT 25.08.2014. Fargekoder: NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE PROGRAM KULL 17 OPPDATERT 25.08.2014 Fargekoder: Grønn: foredrag (svak farge=ubekreftet) Blå: basisgruppearbeid Rosa: utviklingsprosjekt Uke 35: Om de grunnleggende

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling OBLIGATORISK KURS G Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling Sted: Radisson Blu, Bodø Tid: 29. september til 3. oktober 2014 Kurskomite: Jarand Gjestland, Hege Aune Jørgensen og Raymond

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2013 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 9. februar 2012 kl. 1000-1830 og 10. februar 2012 kl. 0830-1200 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013

Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013 Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00287-55 I Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

REFERAT. Regionalt legemiddelforum (RLF) Møte:

REFERAT. Regionalt legemiddelforum (RLF) Møte: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 REFERAT Møte: Tid: 12.03.14 Til stede: Regionalt legemiddelforum (RLF) Sted:

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5

MØTEPROTOKOLL. Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved St Olavs Hospital HF Møtedato: 28.01.2010 Møtets varighet: kl. 08.30 14.30 Saksnr.: 1/10-4/10 Arkivsak: 10/577-5 Møteleder: Styrets leder, Einar Strøm Møtende medlemmer:

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde

Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde Arne Skjelten Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde Nasjonalt topplederprogram 20.10.2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 11. februar 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Styresak. Mette Orstad Hansen Styresak 51/2014 B Årsplan for styresaker 2014-2015

Styresak. Mette Orstad Hansen Styresak 51/2014 B Årsplan for styresaker 2014-2015 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.09.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2 Mette Orstad Hansen Styresak 51/2014 B Årsplan for styresaker 2014-2015 Bakgrunn:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 19.11.2013, kl 10.15-17.15

Detaljer

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent. Møtereferat Utkast Møtetema: Brukerutvalgsmøte 18.mars 2013 Kl 13:00-17:00 Til: Kopi: Dato dok: 19.03.2013 Dato møte: 18.03.2013 Referent: Tilstede: Forfall: Kolbjørn Forfang, Arve Nordlie, Dag Anton Omholt,

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 12. mars 2003 kl 1430 kl 1630 Sted: Utstein Kloster Hotell Til behandling forelå: Saksliste: Sak 017/03 B Protokoll fra styremøtet 22.01.2003 Sak 018/03

Detaljer

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling OBLIGATORISK KURS G Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling Sted: Radisson Blu, Bodø Tid: 29. september til 3. oktober 2014 Kurskomite: Jarand Gjestland, Hege Aune Jørgensen og Raymond

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Akuttmedisinsk klinikk. Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre.

Utviklingsprosjekt: Akuttmedisinsk klinikk. Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre. Utviklingsprosjekt: Akuttmedisinsk klinikk Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre. Jørgen S Hansen Nordlandssykehuset HF, Bodø Bakgrunnsinformasjon og organisatorisk

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Styringsgruppen for nasjonale ledelsesutviklingstiltak Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene

Styringsgruppen for nasjonale ledelsesutviklingstiltak Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene Styringsgruppen for nasjonale ledelsesutviklingstiltak Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene Fagplan Godkjent juni 2005 Revidert februar 2006, januar 2010 1. Hvorfor nasjonalt program 1.1 Utgangspunkt

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.227/08/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 27/08 Folkehøgskolebladene 8. desember 2008 Rektormøtet 12. 15. januar 2009 - program Vedlagt følger programmet for rektormøtet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Helse Sor-øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00124-139 Høgskolen i Gjøvik Sak: Høgskolesamarbeidet

Detaljer

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim Domstolledermøtet 2007 p r o g r a m 9. - 11. mai Trondheim Tvistelovsdagen 2007 Domstollederes ansvar for forberedelse til ny tvistelov Nova Hotel kurs og konferanse Onsdag 9. mai Kl 09.00 10.30 Registrering

Detaljer

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner Møtested: Sykehuspartner, Skøyen Dato: 21. mai 2014 Tidspunkt: 09.00-12.45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Leder Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Cathrine

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Rett medisinsk prioritering. Nasjonalt topplederprogram. Olav Klausen. Haugesund 07.04.11

Utviklingsprosjekt: Rett medisinsk prioritering. Nasjonalt topplederprogram. Olav Klausen. Haugesund 07.04.11 Utviklingsprosjekt: Rett medisinsk prioritering. Nasjonalt topplederprogram Olav Klausen Haugesund 07.04.11 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet For å få en mest mulig ensartet prioritering

Detaljer

Stener Kvinnsland Adm. dir.

Stener Kvinnsland Adm. dir. NOU 2014: 12. PRIORITERINGSUTVALGET KONSEKVENSER FOR SAMHANDLING Stener Kvinnsland Adm. dir. NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten PRIORITERINGSUTVALGET Et offentlig utvalg oppnevnt

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye Aud Lindseth Fra: Roy Harald Ottesen Sendt: 18. februar 2013 18:25 Til: Aud Lindseth Emne: VS: Informasjonsdag og den nye trunusordning for leger - sett av dagen 12.03.13!! Vedlegg: Informasjons- og veiledningsmateriell

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 20. juni 2014 kl. 0830-1400 Sted: Sykehuset Innlandet, Sanderud Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 12. september 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1200. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 12. september 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1200. Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 12. september 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1200 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland Kirsten Brubakk

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. MARS 2015 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. MARS 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 033 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. MARS 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Dagny Sjaatil Kongsvinger, 05.11.2010 Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier (navn og enhet) Prosjektleder deltaker NTP (navn og

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Gode og likevdige helsetjenest til alle som treng det, når de treng det, uavhengig av ald, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fornyingsprogrammet for standardising av teknologiske

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Medisinsk kontorfaglig samling 8. mars 2012 Bjørn Magne Eggen dr. med. prosjektleder / spesialrådgiver Anine Ramberg og Mona Syversen

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

tjenester i Helse Sør Øst 10.01.2011

tjenester i Helse Sør Øst 10.01.2011 Konferanse om prehospitale tjenester i Helse Sør Øst Clarion Hotel Royal Christiania 10.01.2011 Program, del 1 Kl 0930 1000 Registrering og lett servering Kl 1000 1005 Kl 1005 1045 Velkommen v/jan Erik

Detaljer

NESO Basskole Klasse 3 -

NESO Basskole Klasse 3 - NESO Basskole Klasse 3 - Overordnet program Versjon 1 31.5.2013 September november 2013 NESOs Basskole - Overordnet program kl 3 Innhold: Presentasjon av NESOs Basskolen Presentasjon av deltakerne Fagplan

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG

Dugnadsbehov LS 14 21 juli 2013. C vakter: kontroll/sikkerhet. FREDAG DugnadsbehovLS14 21juli2013.C vakter:kontroll/sikkerhet. FREDAG Dag Fra Til Stasjon Antall Timer Totalt Kommentar. 12 2130 0600 Vaktstevneområde 2 8,5 17 Nattevakt HK medlemmer LØRDAG Dag Fra Til Stasjon

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23012013-23012013. Helse Sør-Øst RHF 24012013

Offentlig journal. Periode: 23012013-23012013. Helse Sør-Øst RHF 24012013 Offentlig journal Periode: 23012013-23012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00108-31 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Regionale programmer Regionale

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Monitorering av Praksis

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Monitorering av Praksis Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Monitorering av Praksis Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt Pilotsykehus Vestre Viken HF, Ringerike sykehus

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 15. juni 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato 13.04.2016 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato 13.04.2016 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 13.04.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 16 Helse Sør-Øst RI-IF Utskriftsdato

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

Helseforetaksundersøkelsen

Helseforetaksundersøkelsen Side 1 av 25 Helseforetaksundersøkelsen Nøkkeltall fra Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs undersøkelse «Helse for åpne dører?». Rapporten fra undersøkelsen kan lastes ned her (PDF, 280 kb). Nedenfor

Detaljer

Bevisst lederkommunikasjon og integritet som brobygger mellom fag og ledelse

Bevisst lederkommunikasjon og integritet som brobygger mellom fag og ledelse Utviklingsprosjekt Nasjonalt topplederprogram Bevisst lederkommunikasjon og integritet som brobygger mellom fag og ledelse Anne-Stine Meltzer seksjonssjef, Avd.BUP seksjon Follo Divisjon Psykisk helsevern

Detaljer

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015 Infomøte ESK-UCK 17 DSSP 2015 13. januar 2015 Ressursgruppe Stian Ørbæk Anton Brandsø Jan Åge Tømte Britt T. Lund Logistikk Tor Olav Trefjord Alle har et ansvar med å skaffe følgebiler Vi trenger minst

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Program for Kif-komiteens intensivkurs i likestillingsarbeid. 21. 28. september 2013, Metochi studiesenter

Program for Kif-komiteens intensivkurs i likestillingsarbeid. 21. 28. september 2013, Metochi studiesenter Program for Kif-komiteens intensivkurs i likestillingsarbeid 21. 28. september 2013, Metochi studiesenter Lørdag 21. september Kl 16.25 Kl 21.00 Kl 22.30 Flyavgang fra Gardermoen Ankomst Lesvos Mitilini

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak)

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i område 10 (Helseforetak) År 2014, den 18. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende overenskomst

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 8. april 2013 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Rune Jakobsen Jon E. Johnsen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Formål: Fra 1. januar 2004 skal alle helseforetak ha etablert klinisk etikkkomite. Noen sykehus har erfaring med bruk av klinisk etikkkomite i flere år. Det finnes flere måter å organisere og bruke komiteen

Detaljer

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10

Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Protokoll nr. 01/10 Styremøte 28.01.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

STYREMØTE 1. JULI 2005

STYREMØTE 1. JULI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 23.8.2005 200400457-66 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Telemark politidistrikt. Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjennomgå de prehospitale tjenestene

Telemark politidistrikt. Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjennomgå de prehospitale tjenestene Arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som skal gjennomgå de prehospitale tjenestene Medlemmer: Anne Rygh Pedersen (leder) Nils Jul Lindheim, Helse Sør Øst RHF Pål Anders Mæhlum, Sykehuset

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 14.04 2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Sykehuset Namsos Saksnr.: 17/2011-21/2011 Arkivsaksnr.: 2011/1253 Møteleder: Steinar Aspli Møtende medlemmer: Steinar Aspli Ragnhild Torun Skjerve Siw Bleikvassli

Detaljer

OL-Sendeskjema NRK1. Fredag 10.02.2006. Lørdag 11.02.2006. Søndag 12.02.2006. NRK1s OL-sendinger 9.- 26. februar 2006

OL-Sendeskjema NRK1. Fredag 10.02.2006. Lørdag 11.02.2006. Søndag 12.02.2006. NRK1s OL-sendinger 9.- 26. februar 2006 OL-Sendeskjema NRK1 NRK1s OL-sendinger 9.- 26. februar 2006 Fredag 10.02.2006 19.30 OL Torino 2006 Vi teller ned til åpningen av De 20. olympiske vinterleker. 20.00 Åpningsseremonien Direkte fra Stadio

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. februar 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1300 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK:

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Lysglimt MØTETIDSPUNKT: 14.04.2016, 1300-1800 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. september 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF

Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF Helse Sor-Øst RHF 09102012 Offentlig journal Periode: 08102012-08102012 Journalenhet: Alle Avde ling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/01215-43 1 Dok.dato: 02102012 Jour.dato:

Detaljer