NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE PROGRAM KULL 18 OPPDATERT Fargekoder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE PROGRAM KULL 18 OPPDATERT 18.01.2015. Fargekoder:"

Transkript

1 NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM FOR HELSEFORETAKENE PROGRAM KULL 18 OPPDATERT Fargekoder: Grønn: foredrag Blå: basisgruppearbeid Rosa: utviklingsprosjekt Brun: stabsmøte Gul: basissamtaler

2 Uke 5: Om de grunnleggende lederutfordringene (Hotell Gabelshus) Mandag 26. januar Tirsdag 27. januar Onsdag 28. januar Torsdag 29. januar Fredag 30. januar 08:00 08:00 Om morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Læringspunkter 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:15 09:15 Framtidsbilder v. prof. Olav 09:15 09:15 09:15 09:30 09:30 Helge Førde, UiT, Fasilitator: 09:30 09:30 09:30 Inntrykk av hverandre v. 09:45 09:45 Paul Hellandsvik 09:45 09:45 09:45 seniorkonsulent/partner 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Aage Støren Tøssebro, 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 Milepæler, innledning v. Deloitte 10:30 Åpning v. leder 10:30 10:30 10:30 10:30 seniorkonsulent/partner 10:45 styringsgruppen NLU Anne 10:45 10:45 10:45 10:45 Eva Gjøvikli,Deloitte 11:00 Biering 11:00 11:00 11:00 11:00 11:15 11:15 Kunnskapssenteret v. adm. 11:15 11:15 11:15 11:30 Ledelsesperspektiver v. 11:30 dir. Magne Nylenna 11:30 11:30 11:30 11:45 programleder Trond Rangnes, 11:45 11:45 11:45 11: NLU :15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 Brukermedvirkning v. forsker Marit By Rise, NTNU Erfaringer og brukerperspektiv v. leder Brukerutvalget OUS HF Tove Nakken Prioritering, ventelister og fristbrudd v. fagsjef Bård- Christian Schem, Helse Vest RHF 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 Intro til neste samling Teknologiutviklingen utfordrer sykehusstrukturen v. prof. Erik 13:45 Bli kjent-øvelse 13:45 13:45 13:45 13:45 Fosse, UiO 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 Avreise 14:15 Introduksjon til arbeidet i 14:15 14:15 14:15 14:15 Målsettingsdokument 14:30 plenum og basisgruppene v. 14:30 14:30 14:30 14:30 Fremtidens operasjonsrom v. 14:45 fagsjef Einar Li, HSØ RHF 14:45 14:45 14:45 14:45 avd.sjef Jan Gunnar Skogås, St. Innledning v. Eva Gjøvikli 15:00 15:00 Olavs Hospital HF 15:00 Utviklingsprosjekt: 15:00 15:00 15:15 15:15 15:15 Innledning og om 15:15 15:15 15:30 15:30 15:30 prosjektarbeid v. Paul 15:30 15:30 15:45 Etablering av basisgrupper 15:45 Genetikk v. professor Dag Erik 15:45 Hellandsvik. 15:45 15:45 16:00 16:00 Undlien, UiO 16:00 16:00 16:00 16:30 Slutt ca :30 16:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:00 17:00 Introduksjon til arbeidet 17:00 17:30 17:30 Slutt ca :30 17:30 med rolleanalysen v. Aage 17:30 18:00 18:00 18:00 18:00 Stabsmøte 18:00 19:00 19:00 Kveldsmat 19:00 19:00 Kveldsmat 19:00 Aperitif kl :00 20:00 Fellesskap 20:00 Kveldsmat 20:00 Frikveld 20:00 festmiddag på hotellet 21:00 21:00 21:00 Frikveld 21:00 21:00

3 Uke 7: Om forholdet til omgivelsene (Hotell Gabelshus) Mandag 9. februar Tirsdag 10. februar Onsdag 11. februar Torsdag 12. februar Fredag 13. februar 08:00 08:00 08:00 Avreise til Helse- og 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Læringspunkter Avreise til Stortinget 08:15 08:15 08:15 omsorgsdepartementet 08:15 08:15 09:00 09:00 09:00 09:00 Styrearbeid v. styreleder 09:00 Etikk og ledelse v. Paul Leer- 09:15 09:15 09:15 09:15 Bjørn Kaldhol Helse Nord 09:15 Salvesen 09:30 09:30 09:30 09:30 RHF, styreleder Ranveig 09:30 Besøk i Stortinget 09:45 09:45 09:45 09:45 Frøiland Helse Bergen HF 09:45 10:00 10:00 10:00 10:00 og adm. dir. Herlof Nilssen, 10:00 10:15 10:15 10:15 10:15 Helse Vest RHF 10:15 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 11:00 11:00 Avreise fra Stortinget 11:00 11:00 11:00 11:15 Besøk i Helse- og Etikk v. prof. Reidun Førde, 11:15 Enkel servering (Gabelhus) 11:15 11:15 11:15 Prioritering i Helse Bergen omsorgsdepartementet UiO 11:30 HF v. adm. dir. Stener 11:30 11:30 11:30 11:30 Topplederperspektivet v. 11:45 Kvinnsland 11:45 11:45 11:45 11:45 Per Joar Hansen, fotballtrener 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 Rundskriv om ledelse i 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 Intro neste samling. Rolleanalyse. Info sykehus v. Paul 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 basissamtale og hjemme arbeid i Hellandssvik forbindelse med påvirkningsstiler 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 Avreise 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 Avreise fra HOD 14:30 14:30 14:30 14:30 Intergrupper 14:30 14:45 14:45 14:45 Enkel servering 14:45 Innledning v. Eva Gjøvikli 14:45 15:00 Talent/overslag 15:00 15:00 (Gabelshus) 15:00 15:00 15:15 Introduksjon i plenum v. 15:15 15:15 Om å handle helhetlig, 15:15 15:15 15:30 Aage Tøssebro 15:30 15:30 innledning v. Aage 15:30 15:30 15:45 15:45 15:45 Tøssebro 15:45 Intergrupper 15:45 Utviklingsprosjekt, gruppe- 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 og individuell veiledning 16:30 16:30 16:30 Øvelse og 16:30 16:30 17:00 17:00 17:00 basisgruppearbeid 17:00 Intergrupper 17:00 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 Slutt ca kl :00 18:00 18:00 Slutt ca kl :00 Stabsmøte 18:00 19:00 Kveldsmat 19:00 Kveldsmat 19:00 Kveldsmat 19:00 Kveldsmat 19:00 20:00 Frikveld 20:00 Fellesskap 20:00 Frikveld 20:00 Fellesskap 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

4 Uke 9: Om å få til kontinuerlig endring (Hotell Gabelshus) Mandag 23. februar Tirsdag 24. februar Onsdag 25. februar Torsdag 26. februar Fredag 27. februar 08:00 08:00 Morgenrefleksjon 08:00 Morgenrefleksjon 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Læringspunkter 08:15 08:15 08:15 08:15 Introduksjon til påvirkningsstiler 08:15 08:30 08:30 08:30 Presentasjon av 08:30 v. Eva og Aage 08:30 08:45 08:45 Ressursstyring og 08:45 samhandlingscase fra hver 08:45 08:45 09:00 09:00 kapasitetsutnyttelse v. 09:00 region ved deltakerne 09:00 09:00 09:15 09:15 spesialrådgiver Karl Arne 09:15 09:15 09:15 Økonomistyring og 09:30 Basissamtaler gj.føres i 09:30 Johannessen, 09:30 09:30 09:30 endringsprosesser. Samhandlingsreformen v. 09:45 lunsjtiden eller etter 09:45 Sykehuspartner og avd. 09:45 09:45 09:45 Hvordan skape gode prosjektleder Jon H. 10:00 programslutt hele uka. 10:00 overlege Astrid Edland, 10:00 10:00 10:00 økonomiske insentiver v. Iversen, Helsedirektoratet Arbeid med 10:15 Avtale tid med gr.kons. 10:15 Vestre Viken HF 10:15 10:15 10:15 konserndirektør Atle påvirkningsstiler 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 Brynestad Helse Sør-Øst 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 RHF og økonomidirektør Kvalitet og 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 Ørjan Sandvik, Vestre pasientsikkerhetsarbeid v. 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 Viken HF Rolleanalyse, innledning v. prof. Odd Søreide 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 Aage Tøssebro evt. basissamtale 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 (1 og 2) :15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 Intro neste samling evt basissamtale evt basissamtale 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 Utviklingsprosjekt, Interessentanalyse, 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 Avreise kommunikasjonsplan og 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 risikoanalyse 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 Rolleanalyse (evt. 5, 6, 7 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 og 8) gruppe- og individuell 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 veiledning Påvirkningsstiler forts. 15:15 Rolleanalyse (3, 4 og evt. 15:15 15:15 15:15 15:15 15:30 5) 15:30 15:30 15:30 15:30 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 Samhandling - roller og 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 prosesser på mikronivå v. 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Eva Gjøvikli 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 18:00 18:00 18:00 18:00 Stabsmøte 18:00 19:00 Kveldsmat 19:00 Kveldsmat 19:00 19:00 Kveldsmat 19:00 20:00 Frikveld 20:00 Fellesskap 20:00 Kveldsmat 20:00 Fellesskap evt. 20:00 21:00 21:00 evt basissamtale 21:00 Frikveld evt. basissamtale 21:00 basissamtale 21:00

5 Uke 11: Erfaringer fra Norden - Studietur Arbeidsgiveransvaret Danmark Danmark Sverige Danmark Mandag 9. mars Tirsdag 10. mars Onsdag 11. mars Torsdag 12. mars Fredag 13. mars 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 Gardermoen 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 Refleksjon - studietur 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:45 09:45 Om dansk sykehusvesen 09:45 09:45 09:45 10:00 10:00 v. prof. Kjeld Møller 10:00 10:00 10:00 10:15 10:15 Pedersen, Syddansk 10:15 10:15 10:15 Introduksjon til 10:30 10:30 universitet 10:30 10:30 10:30 Arbeidsgiveransvaret v. ledergrupper 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 fagsjef Turid Wikdahl, 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 Hjemreise Spekter 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 Svensk helsetjeneste 12:15 12:15 12:15 Region Hovedstaden 12:15 12:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 Arbeidsgiveransvaret v. fagsjef Turid Wikdahl, Spekter Region Hovedstaden 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:45 Jeg som arbeidsgiver v. 14:45 14:45 14:45 14:45 15:00 Einar Li 15:00 15:00 15:00 15:00 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:45 15:45 "Fritid" 15:45 15:45 15:45 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 Felles avreise til København 19:00 19:00 Fellesskap 19:00 Frikveld 19:00 Festmiddag 19:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00

6 Uke 13: Om å lede i hverdagen (Hotell Gabelshus) Mandag 23. mars Tirsdag 24. mars Onsdag 25. mars Torsdag 26. mars Fredag 27. mars 08:00 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Læringspunkter 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 Bestillerkompetanse v. Kompleksitet og ledelse: professor Arild Faxvaag, Visning av Brennpunktepisodecase Restultatutvikling og styring 09:00 09:00 09:00 Ledergrupper v. 09:00 09:00 NTNU 09:15 09:15 09:15 førsteamanuensis Henning 09:15 09:15 09:30 09:30 09:30 Bang, UiO 09:30 09:30 case v. adm. dir. Morten 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 Lang-Ree, Sykehuset 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Innlandet HF 10:15 10:15 Kvalitet v. direktør Ole 10:15 10:15 10:15 10:30 Avreise kl :30 Tjomsland, Helse Sør-Øst 10:30 10:30 10:30 Intro til arbeide med 10:45 10:45 RHF og klinikksjef Lisbeth 10:45 10:45 10:45 Utviklingsprosjektet. ledergrupper v. Paul 11:00 11:00 Sommervoll, Sykehuset i 11:00 11:00 11:00 Hellandsvik/Trond Ragnes Kompleksitet og ledelse 11:15 11:15 Vestfold HF 11:15 11:15 11:15 Gruppe- og individuell (fortsetter) v. Einar Li 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 veiledning 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 Ledergrupper :15 12:15 12:15 12:15 12:15 Intro neste samling 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 evt basissamtale 14:00 Besøk på Sykehuset 14:00 14:00 14:00 14:00 14:15 Østfold HF 14:15 14:15 14:15 Kompleksitet og ledelse 14:15 14:30 14:30 14:30 14:30 (fortsetter) v. Einar Li 14:30 14:45 14:45 Samfunnsøkonomi v. prof. 14:45 14:45 14:45 15:00 15:00 Jon Magnussen, NTNU 15:00 15:00 15:00 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 Ledergruppe forts. 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 16:00 16:00 16:00 16:00 Intro til oppf.samtaler 16:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:00 17:00 Målsettingsdokumentet - 17:00 17:30 Retur til hotellet 17:30 17:30 17:30 status/revisjon 17:30 18:00 18:00 Kveldsmat 18:00 18:00 18:00 19:00 Kveldsmat 19:00 Fellesskap 19:00 19:00 Stabsmøte 19:00 20:00 Frikveld 20:00 20:00 20:00 Kveldsmat 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 Fellesskap 21:00

7 Uke 15: Kommunikasjon (Hotell Gabelshus) Mandag 6. april Tirsdag 7. april Onsdag 8. april Torsdag 9. april Fredag 10. april Lørdag 11. april 08:00 2. påskedag 08:00 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjoner 08:00 Morgenrefleksjon 08:00 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:30 Konflikt og 08:45 konflikthåndtering v. Aage 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 Tøssebro 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:30 09:30 09:30 Endringspaletten v. daglig 09:30 09:30 09:30 09:45 09:45 09:45 leder Øystein Fossen, 09:45 09:45 09:45 Utviklingsprosjekt - 10:00 10:00 10:00 Øysten Fossen AS 10:00 10:00 10:00 presentasjoner 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:45 10:45 10:45 10:45 Trening i basisgruppene 10:45 10:45 Medietrening 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 Innledning v. Helse Sør- 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 Øst 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 13:00 13:00 13:00 Ut av boblen: "Ledelse i 13:00 13:00 13:00 Avreise 13:15 13:15 13:15 hverdagen" v. 13:15 13:15 13:15 Utviklingsprosjekt - 13:30 13:30 13:30 programleder Trond 13:30 13:30 13:30 presentasjoner 13:45 13:45 13:45 Rangnes, NLU 13:45 13:45 13:45 14:00 14:00 Medietrening - øvelser 14:00 14:00 14:00 14:00 14:15 14:15 Runde 1 14:15 14:15 14:15 14:15 14:30 14:30 14:30 14:30 Utviklingsprosjekt - 14:30 14:30 14:45 14:45 14:45 Konflikt og 14:45 presentasjoner 14:45 14:45 15:00 15:00 15:00 konflikthåndtering. 15:00 15:00 15:00 15:15 15:15 15:15 Innledning v. Aage 15:15 15:15 15:15 15:30 15:30 15:30 Tøssebro 15:30 15:30 15:30 Lukke prosjektgrupper 15:45 15:45 Medietrening - øvelser 15:45 15:45 15:45 15:45 16:00 16:00 Runde 2 16:00 16:00 16:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 18:00 18:00 Kveldsmat 18:00 Kveldsmat 18:00 Kveldsmat 18:00 18:00 19:00 19:00 Frikveld 19:00 Fellesskap 19:00 Frikveld 19:00 19:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Avslutningsmiddag 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 Lukke basisgrupper v. Einar Li Avslutningsseremoni v. Anne Biering,leder av styringsgruppen for NLU

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Bevisst lederkommunikasjon og integritet som brobygger mellom fag og ledelse

Bevisst lederkommunikasjon og integritet som brobygger mellom fag og ledelse Utviklingsprosjekt Nasjonalt topplederprogram Bevisst lederkommunikasjon og integritet som brobygger mellom fag og ledelse Anne-Stine Meltzer seksjonssjef, Avd.BUP seksjon Follo Divisjon Psykisk helsevern

Detaljer

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. mars 2014, Kl. 11-15 Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede:

Detaljer

Åpne samtaler i nettverksmøter. et fordypningsseminar i. lokalbasert psykisk helsearbeid

Åpne samtaler i nettverksmøter. et fordypningsseminar i. lokalbasert psykisk helsearbeid Åpne samtaler i nettverksmøter et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid Kurssenteret Metochi, Lesbos i Hellas 14. 21. august 2008 Kurset arrangeres av Høgskolen i Buskerud, Institutt for

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole. -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg Investér i dine

Detaljer

Middelmådig forskning

Middelmådig forskning Nr. 9 fredag 28. februar 2014» 26. årgang» Kr 50» www.ukeavisenledelse.no A-postAbonnement Profesjonelle kunnskapsnettverk for ledere Les mer på www.egn.no eller ring 22 44 00 80 Samfunn Merkevarer mister

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2014 År 2014, den 10. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN vedrørende revisjon av overenskomstene

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

SAMHANDLINGSKONFERANSEN 2013. Dag 1: Folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid

SAMHANDLINGSKONFERANSEN 2013. Dag 1: Folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid SAMHANDLINGSKONFERANSEN 2013 QUALITY AIRPORT HOTELL GARDERMOEN, 5 6 MARS 2013 Formålet med konferansen Konferansen arrangeres av forbundsstyret for fylkes- og faggruppeledere i tråd med NSFs vedtekter

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April.

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April. Fagtidsskriftet MTF Medisinsk Teknisk Forening NFMF Norsk Forening for Medisinsk Fysikk FSTL Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse NSH Norsk sykehus og helsetjenesteforening Nr. 2 April. 2013 EPJ SIKRER

Detaljer

Hva innebærer regjeringens reform fri$ behandlingsvalg? Hvordan vil de$e påvirke arbeidet med standardiserte pasien8orløp?

Hva innebærer regjeringens reform fri$ behandlingsvalg? Hvordan vil de$e påvirke arbeidet med standardiserte pasien8orløp? Hva innebærer regjeringens reform fri$ behandlingsvalg? Hvordan vil de$e påvirke arbeidet med standardiserte pasien8orløp? Helsepoli3sk seminar i Midt- Norge 28. november 2014 Statssekretær Anne Grethe

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge 1 Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge Everybody needs somebody! ITIL støtter livets faser itsmf-konferansen 2008, Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 4. mars og onsdag 5. mars Vi sender

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Arenaer og partnerskap for bærekraftige. og helhetlige areal- og transportløsninger. Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og

Arenaer og partnerskap for bærekraftige. og helhetlige areal- og transportløsninger. Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Arenaer og partnerskap for bærekraftige og helhetlige areal- og transportløsninger Innlegg strategisamling Arendal 15.10.07 for Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen Lars Wang, insam as

Detaljer