Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 18.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Lerøy Hydrotech AS Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø på lokalitet Endresetbukta i Kristiansund kommune Lerøy Hydrotech AS forlenging av løyve på lokalitet Endresetbukta i Kristiansund kommune 2011/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Hydrotech AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS M-F-3 M-F-4 Lerøy Hydrotech AS Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø Lerøy Midnor AS og Lerøy Hydrotech AS - konsesjonsnummer knyttet til lokalitet - Møre og Romsdal 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Hydrotech AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS M-F-5 M-F-6 Lerøy Hydrotech AS Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø Lerøy Midnor AS og Lerøy Hydrotech AS - konsesjonsnummer knyttet til lokalitet - Møre og Romsdal 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Hydrotech AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS Side: 1 av 35

2 M-AV-8 Lerøy Hydrotech AS Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø Lerøy Midnor AS og Lerøy Hydrotech AS - konsesjonsnummer knyttet til lokalitet - Møre og Romsdal 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Hydrotech AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS M-M-1 M-M-2 Lerøy Hydrotech AS Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø Lerøy Midnor AS og Lerøy Hydrotech AS - konsesjonsnummer knyttet til lokalitet - Møre og Romsdal 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Hydrotech AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS Lerøy Hydrotech AS Avslag på søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure ved Brattset i Aure kommune Lerøy Hydrotech AS - Søknad om endring av bruk av lokalitet Brattset 2011/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Hydrotech AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS Vedtak lønnsendring - ***** Lønnsforhandlingar 2013 etter HTA 4.A.2 og 4.A.3 X 2013/ / ADM/DL P 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Dag Lervik ADM/DL Side: 2 av 35

3 M-GS-2 M-GS-3 Lerøy Hydrotech AS Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø Lerøy Midnor AS og Lerøy Hydrotech AS - konsesjonsnummer knyttet til lokalitet - Møre og Romsdal 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Hydrotech AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS M-AV-2 M-AV-5 Lerøy Hydrotech AS Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø Lerøy Midnor AS og Lerøy Hydrotech AS - konsesjonsnummer knyttet til lokalitet - Møre og Romsdal 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Hydrotech AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS Krav om lønstingingar jf HTA kap.4, pkt 4.A.2 for medlem ***** ***** ***** ***** Lønnsforhandlingar 2013 etter HTA 4.A.2 og 4.A.3 N 2013/ / ADM/DL P 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** [fordelt]/[fordelt] Dag Lervik ADM/DL Side: 3 av 35

4 M-N-6 M-SM-8 Lerøy Hydrotech AS Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø Lerøy Midnor AS og Lerøy Hydrotech AS - konsesjonsnummer knyttet til lokalitet - Møre og Romsdal 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Hydrotech AS Arve ngolf Slettvåg RN/AS Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Grusbane Legene idrettsanlegg, Ørsta kommune Spelemidlar anlnr Grusbane Legene idrettsanlegg, Ørsta kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Amdal L Løyvedokument - etter melding om samlokalisering på Nordmøre Lerøy Midnor AS og Lerøy Hydrotech AS - konsesjonsnummer knyttet til lokalitet - Møre og Romsdal 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Midt Arve ngolf Slettvåg RN/AS Lerøy Hydrotech AS Permanent løyve på tonn MTB på lokalitet Endresethbukta Lerøy Hydrotech AS forlenging av løyve på lokalitet Endresetbukta i Kristiansund kommune 2011/ /2013 RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Midt Arve ngolf Slettvåg RN/AS Side: 4 av 35

5 Lerøy Hydrotech AS Avslag på søknad om ny lokalitet ved Brattset i Aure kommune Lerøy Hydrotech AS - Søknad om endring av bruk av lokalitet Brattset 2011/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lerøy Midt Arve ngolf Slettvåg RN/AS Arkelogiske utgravninger på Eikrem Panorama - Molde Molde kommune - reguleringsendring - reguleringsplan for Øvre Eikrem 2011/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/BJR Plus Eiendom Tingvoll kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 79/159 og deler av 79/1 og 3 og gbnr 80/76 - boliger, nausttomter og båtplasser - offentleg ettersyn Tingvoll kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 79/159 og deler av 79/1 og 3 og gbnr 80/76 - boliger, nausttomter og båtplasser 2012/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Tingvoll kommune Skyssinformasjon frå skolen - ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / SA/JSO TP N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO ***** Side: 5 av 35

6 Operaen i Kristiansund AS - innkalling til generalforsamling mandag 24. juni 2013 Operaen i Kristiansund OiK - generalforsamling 2012/ / ADM/WLO 074 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/WLO Operaen ji Kristiansund Nabovarsel gbnr 18/ Volda vgs - Saksbehandling hjemler/eiendomsforhold 2010/ / BYVE/EVV 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/EVV Per Mulvik AS Søknad om dekking av reiseutgifter ved hjemreiser Skoleskyss utenfor fylket / / SA/HTH 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/LTF ***** Søknad om drosjeløyve Drosjeløyvene i Giske, Sula og Ålesund kommuner 2013/ / SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JES Erik Malmedal Side: 6 av 35

7 Vanylven kommune - masseuttak mellom Fiskå og Eidså gbnr 14/14, gbnr 16/3 og 16/4 - dispensasjon frå kommuneplan Vanylven kommune - masseuttak mellom Fiskå og Eidså gbnr 14/14, gbnr 16/3 og 16/4 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Advokatene Maurset, Knardal og Heggen Klage vedr inntak til vgs Klage på vedtak om skoleplass ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TD/JANE TP A40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/JANE ***** Klage på avslag vedr søknad om utvidet rett til videregående opplæring Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/LTN E ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LTN ***** Side: 7 av 35

8 Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Aure svømmehall, Aure kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aure kommune Klage fra privatist i SAF1001 Klage på eksamenskarakter ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/HLO KA Offl ledd B65 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/HLO B 2 ***** Klage på melding om inntak til videregående opplæring 2013/2014 Klage på vedtak om inntak til videregående opplæring ***** ***** ***** 2013/ / TD/JANE TP A40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/JANE ***** Ålesund kommune - områderegulering - reguleringsplan - Svorshamna - Ellingsøy - offentlig ettersyn Ålesund kommune - områderegulering - reguleringsplan - Svorshamna - Ellingsøy 2013/ / POA/JLOE REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE Ålesund kommune Side: 8 av 35

9 Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Dahlehallen, Kristiansund kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dahle-Hallen A/S nformasjonsskriv: Enkeltvedtak om spesialundervisning og anna opplæring skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning og anna opplæring skoleåret 2013/ / / TD/SVH 047 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/SVH Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ad din epost :10 Stillingsbanken sakshandsaming i Stillingsbanken Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 40017/ ADM/KA O 420 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** ver Kåre Mjelve ADM/KMJ Gjesteelever i Telemark våren refusjonskrav Refusjon gjesteelever / / TD/REA 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/EBR Telemark fylkeskommune Side: 9 av 35

10 Vedr sak om skoleskyss - klager ***** ***** ***** Skyssgodtgjørelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 40021/ SA/JSO TP 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO ***** Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Kunstgrasbane Åheim barne- og ungdomsskule, Vanylven kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vanylven kommune Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr 'erbane Batnfjord, Gjemnes kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Batnfjord L Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Dalaråa, Sunndal kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sunndal Pistolklubb Side: 10 av 35

11 Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Liten ballbane Giske skule, Giske kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Giske kommune Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Åfarnes klubbhus, Rauma kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Holmemstranda L Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Fjellsetra skianlegg, Sykkylven kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sykkylven Friluftssenter E39 Molvikneset-Masdal. Arkeologisk registrering Ørsta kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E39 Molvikneset-Masdal 2012/ / POA/KHFL REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OYK E Vegvesen Side: 11 av 35

12 Beretning om virksomheten i 2012 Michael Width Endresens fond for handel og håndverk på Sunnmøre og i Aalesund / /2013 ADM/RLO 242 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/RLO Michael Width Endresens fond for handel og håndverk på Sunnmøre Oversending av rapport om miljøundersøkingar i Møre og Romsdal 2012 Miljøundersøkingar i Møre og Romsdal 2011/ / / RN/MAE K22 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/MAE Fylkesmannen i Møre og Romsdal Drosjeløyva i Molde kommune - Søknad om permanent tildeling av reserveløyve på Hjelset/Kleive Drosjeløyva i Molde kommune - Reserveløyve på Kleive/Hjelset Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 40049/2013 SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JES Molde Taxisentral Miljøundersøkingar i Averøy - oversending av rapport Miljøundersøkingar i Møre og Romsdal 2011/ / / RN/MAE K22 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/MAE Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 12 av 35

13 Akseptbrev - Fangstbehandling av torsk til klippfiskindustrien HPV Fangstbehandling av råstoff til klippfisk 2013/ /2013 RN/LN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/LN TO Møreforsking Marin Årsmelding AS Regionteatret i Møre og Romsdal Fast - Allmennkultur Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 40064/2013 K/HHE 151 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/A AS Regionteatret Grip stavkirke - gbnr 30/22 - Trehusbebyggelsen - Brannsikring - Låsing av Grip stavkirke Grip stavkirke - brannsikring 2013/ / K/CAS BS Offl 24.1 KRSTANSND Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/CAS TE Riksantikvaren Signert refusjonsavtale kulturrabatt for ungdom 2013 Kulturrabatt 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 40066/2013 K/HMG 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HMG Skjærgårdsblues 2013 Side: 13 av 35

14 Signert arbeidsavtale og teiepliktskjema Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 K/HHE P ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/OSC ***** Kulturminner/-miljø i Volda (småkraftsak) Volda kommune - småkraftverk - Straumselva 2013/ /2013 K/OYK C52 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Miljøfaglig tredning AS Øyunn Kleiva K/OYK nnsending av rapport - Engler i virkeligheten Lokale konsertarrangørar Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 40075/2013 K/LMO 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/LMO Spjelkavik kyrkjes barne og ungdomskor Endringer i stillingsinnhold - ***** ***** Lønnsforhandlingar 2013 etter HTA 4.A.2 og 4.A / /2013 ADM/DL P 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/DL ***** Side: 14 av 35

15 Reguleringsplan for Øksendalsøra - ber om utsett frist Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan Øksendalsøra - kommunehusområdet 2012/ /2013 POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ TE Sunndal kommune NTERNBELASTNNG KRAFT OG NETTLEE NOVEMBER FEBRAR 2013 Straum til veganlegg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 40111/2013 SA/MBD T51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Diverse mottakere Rigmor Myhre Olsen BYVE/RO Kopi: Ørsta kommune - vedtak - frådeling nausttomt gbnr 169/1 Sæbø - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Ørsta kommune - frådeling nausttomt gbnr 169/1 Sæbø - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/KHFL DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL Ørsta kommune Side: 15 av 35

16 Kopi: Ørsta kommune - vedtak - deling av grunn til eksisterande bustad gbnr 38/6 Bjørdalen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Ørsta kommune - deling av grunn til eksisterande bustad gbnr 38/6 Bjørdalen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / / POA/KHFL DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Ørsta kommune Kopi: Ørsta kommune - vedtak - deling av grunn til bustadføremål - gbnr 16/222 Engeset - Arne Kåre Engeseth - dispensasjon frå kommuneplan Ørsta kommune - deling av grunn til bustadføremål - gbnr 16/222 Engeset - Arne Kåre Engeseth - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / POA/KHFL DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL Ørsta kommune nnvilgelse av forhøyet uførepensjon førepensjon ***** ***** ***** ***** 2011/ / ØK/GM TP 573 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ØK/GM ***** Side: 16 av 35

17 Skyssinformasjon frå skolen: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / SA/N TP N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/N ***** Årsberetning og revidert regnskap mm for NAAF Region Midt for Fast - nteresseorganisasjonar funksjonshemma Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 40161/2013 K/HHE 151 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HHE Astma- og allergiforbundet Forsøk med intensivopplæring for elever i Ny GV - Skoleåret 2013/2014 Ny GV - vedr søknad om forsøk - intensivopplæring 2011/ / TD/TRBR A40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TRBR Kunnskapsdepartementet Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** Skademelding elevar og tilsette 1. halvår / / TD/TSH TP 267 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TSH ***** Side: 17 av 35

18 Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** Skademelding elevar og tilsette 1. halvår / / TD/TSH TP 267 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/TSH ***** Søknad om gjesteelevgaranti ***** ***** ***** Gjesteelevsgaranti 2013/2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 40167/2013 TD/JANE TP 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/JANE ***** Krav om 4.A.2 Særskilte forhandlinger for ***** ***** Lønnsforhandlingar 2013 etter HTA 4.A.2 og 4.A / /2013 ADM/DL P 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/DL ***** Søknad om permisjon for inneværende skoleår Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 TD/MEH E ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH ***** Side: 18 av 35

19 Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Kystvågen Slip og Mek AS 2013/ / TD/AS A53 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/AS Kystvågen Slip og Mek AS Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter ***** ***** ***** 2013/ / TD/HLO KA Offl ledd B64 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/HLO B 2 ***** Klage på vedtak Klage på vedtak om inntak til videregående opplæring ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/JANE TP A40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/JANE ***** Godkjenning av utdanning i utlandet - utvekslingselev Elevmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 TD/PME E ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/PME TE ***** Side: 19 av 35

20 Kopi: Nesset kommune - vedtak - bygging av naust gbnr 60/1 - Oddvar Bugge - dispensasjon fra kommuneplan og pbl 1-8 Nesset kommune - bygging av naust gbnr 60/1 - Oddvar Bugge - dispensasjon fra kommuneplan og pbl / / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Nesset kommune Kopi: Sula kommune - E39 - oppføring av nytt bygg på gbnr 59/14 Vegsund - dispensasjon frå reguleringsplan Sula kommune - E39 - oppføring av nytt bygg på gbnr 59/14 Vegsund - dispensasjon frå reguleringsplan 2013/ /2013 POA/JLOE DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Statens vegvesen Region Midt Kopi: Halsa kommune - bygging av Engdalselva kraftverk Jfr FE09/657 og FE/658 Halsa kommune - bygging av Engdalselva kraftverk Jfr FE09/657 og FE/ / / POA/JLOE S11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Fylkesmannen i Møre og Romsdal Volda kommune - Øygardselva Kraft AS Volda kommune - Øygardselva Kraft AS - konsesjon Jfr FE07/ / /2013 POA/ASØV S11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Olje- og energidepartementet Side: 20 av 35

21 Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 1/5, 11, 46 m fl - Budafjellet, Vigra - offentleg ettersyn Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 1/5, 11, 46 m fl - Budafjellet, Vigra 2012/ /2013 POA/KHFL REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL B 0 Giske kommune Volda kommune - Laurdalselva Kraft AS - klage på løyve Volda kommune - Laurdalselva Kraft AS - konsesjon Jfr FE07/ / /2013 POA/ASØV S11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Olje- og energidepartementet Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Lager Mauseidvåg stadion, Sula kommune Spelemidlar anlnr Lager Mauseidvåg stadion, Sula kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mauseidvåg og Solevåg L Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Rollonbana, Ålesund kommune Spelemidlar anlnr Rollonbana, Ålesund kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rollon Spkl Side: 21 av 35

22 Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Lysløype Skjevikåsen, Molde kommune Spelemidlar anlnr Lysløype Skjevikåsen, Molde kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hjelset Fram Signert kontrakt - Kunstnerisk utsmykning 4. Anbud og anskaffelser K203 Kr.sund vgs bygg 08 Btr / / BYVE/JWE TP 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/JWE ***** Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Øydegard golfbane, Tingvoll kommune Spelemidlar anlnr Øydegard golfbane, Tingvoll kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tingvoll golfklubb Aksept av tilbud 4402 Grunneiendommer Molde - Saksbehandling hjemler/eiendomsforhold Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 40216/ BYVE/EVV 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/EVV Oppdølhaugen borettslag Side: 22 av 35

23 Signert arbeidsavtale og teieplikt skjema Personalmappe - ***** ***** ***** 2013/ / POA/HWO P ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/HWO ***** Vedtak - ingen sanksjon Personalmappe - ***** ***** ***** Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 40222/ ADM/GHE P ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/GHE ***** Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Aure idrettshall, Aure kommune Spelemidlar anlnr Aure idrettshall, Aure kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aure kommune Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Skytebane Aure skytesenter, Aure kommune Spelemidlar anlnr Skytebane Aure skytesenter, Aure kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aure kommune Side: 23 av 35

24 Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Klubbhus Eidehallen, Eide kommune Spelemidlar anlnr Klubbhus Eidehallen, Eide kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eide og Omegn Fotballklubb Haram kommune - reguleringsplan - gbnr 176/1 og 3 mindre endring Haram kommune - reguleringsplan - gbnr 176/1 og 3 mindre endring 2013/ / POA/KHFL REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL Haram kommune Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Fjellsetra skianlegg, Sykkylven kommune Spelemidlar anlnr Fjellsetra skianlegg, Sykkylven kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sykkylven Friluftssenter Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Måndalen stadion, Rauma kommune Spelemidlar anlnr Måndalen stadion, Rauma kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Måndalen idrettslag Side: 24 av 35

25 Krav omnormering av stilling Lønnsforhandlingar 2013 etter HTA 4.A.2 og 4.A / / ADM/DL P 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/DL B 23 ***** Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Ridehall Nymoen, Surnadal kommune Spelemidlar anlnr Ridehall Nymoen, Surnadal kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Trollheimen ride - og kjørelag Krav omnormering av stilling Lønnsforhandlingar 2013 etter HTA 4.A.2 og 4.A / /2013 ADM/DL P 515 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** Dag Lervik ADM/DL Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Træffhuset, Molde kommune Spelemidlar anlnr Træffhuset, Molde kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Træffhallen AS Side: 25 av 35

26 Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Reknesbanen kunstgress, Molde kommune Spelemidlar anlnr Reknesbanen kunstgress, Molde kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Molde kommune Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Aukrahallen, Aukra kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gossen L Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr NordVesthall1 flerbrukshall, Kristiansund kommune Spelemidlar anlnr NordVesthall1 flerbrukshall, Kristiansund kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nordvesthall1 AS Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Forlengelse av kyststi i Bud, Fræna kommune Spelemidlar anlnr Forlengelse av kyststi i Bud, Fræna kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fræna kommune Side: 26 av 35

27 Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Angvik ballplass, Gjemnes kommune Spelemidlar anlnr Angvik ballplass, Gjemnes kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Angvik Kunstgrasbane SA Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Sødalen motorcrossbane, Kristiansund kommune Spelemidlar anlnr Sødalen motorcrossbane, Kristiansund kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristiansund Motocrossklubb Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Torvhaugen fotballbane, Kristiansund kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dahle drettslag Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Turvei Bogneset - Slevika, Ålesund kommune Spelemidlar anlnr Turvei Bogneset - Slevika, Ålesund kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ålesund kommune Side: 27 av 35

28 Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Turvei Slevika - Hatlane syd, Ålesund kommune Spelemidlar anlnr Turvei Slevika - Hatlane syd, Ålesund kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ålesund kommune Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Munken badeplass, Volda kommune Spelemidlar anlnr Munken badeplass, Volda kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Volda kommune Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Turkart Volda sentrum, Volda kommune Spelemidlar anlnr Turkart Volda sentrum, Volda kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Volda kommune Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr drettshus Fossdalen stadion, Halsa kommune Spelemidlar anlnr drettshus Fossdalen stadion, Halsa kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Valsøyfjord L Side: 28 av 35

29 Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr tursti Heid Spelemidlar Forenkla ordning nærmiljøanlegg - Anlnr tursti Heid 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Fordeling av midlar til idrettsanlegg Forenkla ordning nærmiljøanlegg - anlnr tursti Heid Spelemidlar Forenkla ordning nærmiljøanlegg - Anlnr tursti Heid 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Torvhaugen fotballbane, Kristiansund kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dahle drettslag Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr drettshus Halsa stadion, Halsa kommune Spelemidlar anlnr drettshus Halsa stadion, Halsa kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halsa L Side: 29 av 35

30 Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Torvhaugen fotballbane, Kristiansund kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dahle drettslag Årsrapport, årsberetning og regnskap Reknes Hospitalfond Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 40315/2013 K/HHE 242 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HHE NAAF Møre og Romsdal Storlag Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Torvhaugen fotballbane, Kristiansund kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dahle drettslag Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Harøy kunstgrasbane Spelemidlar Forenkla ordning nærmiljøanlegg - Anlnr Harøy kunstgrasbane 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sandøy kommune Side: 30 av 35

31 Stadfesting, bruk av RDA-midlar i Herøy 2012 RDA administrasjon / /2013 RN/KTO 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eivind Vartdal Ryste RN/EVR Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr tursti, Fræna kommune Spelemidlar anlnr tursti, Fræna kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fræna kommune Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Krikane byggefelt på Eidsneset - gbnr 61/2, 23, 38, 30 og 52 - oversendelse av kart mm Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Krikane byggefelt på Eidsneset - gbnr 61/2, 23, 38, 30 og / /2013 POA/KHFL REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Trond Eilev Linge K/TEL Mimer Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Vasset - Lil-tun, Sula kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Langevåg L Side: 31 av 35

32 Avslag på søknad om spelemidlar Spelemidlar anlnr Kunstgrasbane Brattvåg Fotballhall, Haram kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Brattvåg L Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Nuben, Breivika - gbnr 37/12 m.fl Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Nuben, Breivika - gbnr 37/12 m.fl 2013/ /2013 POA/JLOE REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE Mulvik Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Breidablikk Larsnes barneskule, Sande kommune Spelemidlar anlnr Breidablikk Larsnes barneskule, Sande kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sande kommune Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Trimløype Synnalandsdalen Spelemidlar Forenkla ordning nærmiljøanlegg - Anlnr Trimløype Synnalandsdalen 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Brattvåg L Side: 32 av 35

33 Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Trimløype Synnalandsdalen Spelemidlar Forenkla ordning nærmiljøanlegg - Anlnr Trimløype Synnalandsdalen 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Brattvåg L Fordeling av midlar til idrettsanlegg anlnr Nye lsteinhallen, Herøy kommune Spelemidlar anlnr Nye lsteinhallen, Herøy kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker lstein kommune Planprogram for regional delplan for attraktive byar og tettstader (senterstrukturplan) til høyring Regional delplan for attraktive byar og tettstader 2013/ /2013 POA/MM 131 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lokale media i Møre og Romsdal Max ngar Mørk POA/MM Planprogram for regional delplan for attraktive byar og tettstader (senterstrukturplan) - invitasjon til høyring Regional delplan for attraktive byar og tettstader 2013/ /2013 POA/MM 131 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Frivillige organisasjonar i Møre og Romsdal Max ngar Mørk POA/MM Side: 33 av 35

34 Planprogram for regional delplan for attraktive byar og tettstader (senterstrukturplan) - invitasjon til høyring Regional delplan for attraktive byar og tettstader 2013/ /2013 POA/MM 131 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Høyringspartar Max ngar Mørk POA/MM Vestnes kommune - Finansiering av helseløype i Kråkvika 2012 Helseløypa Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 40373/2013 K/PLJ 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/PLJ Vestnes kommune ttalelse vedr sikringssakene på Flåøya og Prestneset Statsbudsjettet 2013, kap 1429 post Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK) og bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) 2013/ /2013 K/OYK C51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/KD NTN Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Side: 34 av 35

35 Sykkylven kommune - frådeling av område gbnr 44/2 og 44/4 - dispensasjon frå kommuneplan Sykkylven kommune - frådeling av område gbnr 44/2 og 44/4 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL Sykkylven kommune Side: 35 av 35

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok.

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.05.2014 Søknad om fritak fra vervet som 1. vara Søknader om fritak frå politiske

Detaljer

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 20.08.2013 Surnadal kommune - reguleringsendring gbnr 91/1, 91/108 og 91/128

Detaljer

Journaldato: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Klassering: RN/KTO. Dok.

Journaldato: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Klassering: RN/KTO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.07.2014 Tilbakeføring av tilsagn - Breiband fase V Breiband Nordvest V 2012/1917-77

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.02.2014 Prosjekteringsmøte 01 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag

Detaljer

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok.

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.03.2014 Transportplan for Vestlandet Transportplan Vestlandet 2007/1858-1

Detaljer

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok.

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.04.2014 Svar på søknad om tilrettelagt eksamen i REA3022 Tilrettelagt eksamen

Detaljer

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok.

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.11.2013 Tilstandsrapport for Fagerlia vgs Tilstandsrapport for Fagerlia vgs

Detaljer

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 10.03.2014 nnhold: Oppnemning av nye prøvenemnder i Møre og Romsdal 010112-311215

Detaljer

Journaldato: 14.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2013.

Journaldato: 14.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2013 Småkraftverk i Ørsta og Volda kommunar - søknad for 14 kraftverk - fråsegn

Detaljer

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok.

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.03.2014 Forespørsel - ndersøkelse om spillvarme fra Nyhamna Spillvarme Nyhamna

Detaljer

Journaldato: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok.

Journaldato: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.11.2013 Partnarskapsmøte hoppid.no Kristiansund kommune Fornying av partnarskapsavtalar

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.09.2014 Høyring - vurdering av innkorting av ferjestrekninga Volda-Lauvstad Ferjesambandet

Detaljer

Journaldato: 21.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: A50. Dok.

Journaldato: 21.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: A50. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.03.2014 Formidling 2013 - utsending av namn på søkarar til læreplass Formidling

Detaljer

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.02.2014 nnhold: Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan for Bårdsgjerdet

Detaljer

Journaldato: 28.01.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.10.2013.

Journaldato: 28.01.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,n, x, Status: J,A 29.01.2014 nnhold: Strandabø baseplass 420 kv leidning Ørskog-Fardal N 2009/11473-26

Detaljer

Journaldato: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.07.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.07.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 07.08.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift - Vårsøg Hotel Lærebedrift -

Detaljer

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 19.03.2014 nnhold: Vederlag for godkjenning av behandlingsforslag frå tannlege Støtte

Detaljer

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2014 Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Journaldato: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.2013.

Journaldato: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 22.10.2013 Surnadal kommune - Hardbakkelva kraftverk - vurdering av konsesjonsplikt

Detaljer

Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV

Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.05.2013 Møtereferat 14.04.2009 God Helse God Helse-prosjektet - evaluering

Detaljer

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok.

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,X,N 24.10.2013 nnhold: Vedtak tilapssa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa

Detaljer

Offentlig journal. Endring av rett og lærlingtilskot på lærekontrakt i Kulde- og varmepumpemontørfaget for ***** *****

Offentlig journal. Endring av rett og lærlingtilskot på lærekontrakt i Kulde- og varmepumpemontørfaget for ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2014 Endring av rett og lærlingtilskot på lærekontrakt i Kulde- og varmepumpemontørfaget

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 30.07.2014. Klassering: B64 UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 30.07.2014 Ad klagesak Klage på standpunktkarakter - 2014/7491-2 46326/2014 TD/KGV Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01.

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.03.2014 om utsett frist for tilsegn 122/2010 2010 - Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.12.2013 Regulering fornminneområde Holsfeta Sula kommune - detaljregulering

Detaljer

Journaldato: 29.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok.

Journaldato: 29.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: A53 UTD/SIV. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift Lærebedrift - Aksjeselskapet

Detaljer

Journaldato: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Klassering: A53 UTD/JSS. Dok.

Journaldato: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Klassering: A53 UTD/JSS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.07.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift - yrkessjåførfaget Lærebedrift

Detaljer