Journaldato: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Sykkylven kommune - områderegulering - reguleringsplan - Nysætervatnet - fråsegn ved offentleg ettersyn Sykkylven kommune - områderegulering - reguleringsplan - Nysætervatnet 2013/ /2013 POA/KHFL REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sykkylven kommune Kristian Hole Fløtre POA/KHFL Ålesund kommune - kommunedelplan - hovudplan for vassforsyning fråsegn ved offentleg ettersyn Ålesund kommune - kommunedelplan - hovedplan for vannforsyning / / POA/ASØV KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ålesund kommune Anders Smith-Øvland POA/ASØV Herøy kommune - kommuneplan - samfunnsdel - fråsegn ved offentleg ettersyn Herøy kommune - kommuneplan - kommuneplanens samfunnsdel / /2013 POA/KHFL KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Kristian Hole Fløtre POA/KHFL Side: 1 av 44

2 Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for del av gbnr 149/21 mfl - Grimstad-Ellingsøy - fråsegn ved varsel om oppstart Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for del av gbnr 149/21 mfl - Grimstad-Ellingsøy 2013/ /2013 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Leite og Howden AS Mottaker Mottaker Mottaker Ålesund kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statens vegvesen Region Midt Anders Smith-Øvland POA/ASØV Gjemnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Orset steinbrudd - fråsegn ved offentleg ettersyn Gjemnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Orset steinbrudd - gbnr 3/2, Torvikbukt 2010/ /2013 POA/JLOE REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gjemnes kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan Sylteosen Betong - endring fråsegn ved offentleg ettersyn Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan Sylteosen Betong AS - endring 2010/ /2013 POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fræna kommune Anders Røynstrand POA/ARØ Side: 2 av 44

3 Skodje kommune - frådeling av bebygd parsell gbnr 49/8 - fråsegn ved dispensasjon frå kommunepan Skodje kommune - frådeling av bebygd parsell gbnr 49/8 - dispensasjon frå kommunepan 2013/ /2013 POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Skodje kommune Anders Smith-Øvland POA/ASØV Skodje kommune - mellombels anleggsveg som varig veg gbnr 49/9, 11 - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Skodje kommune - mellombels anleggsveg som varig veg gbnr 49/9, 11 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Skodje kommune Anders Smith-Øvland POA/ASØV Skodje kommune - frådeling av tomt med påståande våningshus gbnr 27/5 - Løvoldtunet AS - fråsegn ved dispensasjon frå kommuneplan Skodje kommune - frådeling av tomt med påståande våningshus gbnr 27/5 - Løvoldtunet AS 2013/ /2013 POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Skodje kommune Anders Smith-Øvland POA/ASØV Side: 3 av 44

4 Smøla kommune - gbnr 48/46 - ombygging av ambulansestasjon, oljeutskiljar - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan Smøla kommune, gbnr 48/46 - ombygging av ambulansestasjon, oljeutskiller - dispensasjon frå LNF 2013/ /2013 POA/JLOE DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Smøla kommune Johnny Loen POA/JLOE Distriktsindeksen tilbakemelding frå Møre og Romsdal Revisjon av retningsliner for regionalstøtte i E 2013/ /2013 RN/EVR 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kommunal- og regionaldepartementet Eivind Vartdal Ryste RN/EVR Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner - Møre og Romsdal Pilotfylke for universell utforming / / POA/MABJ 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Miljøverdepartementet Mari Anne Bjørkmann POA/MABJ 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB Side: 4 av 44

5 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB Side: 5 av 44

6 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB Side: 6 av 44

7 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB Side: 7 av 44

8 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB Side: 8 av 44

9 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB Side: 9 av 44

10 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB Side: 10 av 44

11 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB Side: 11 av 44

12 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB 2013/ /2013 K/ARB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/ARB Molde kommune - gbnr 25/947, Strandgata 21 - nytt bolighus Molde kommune - Strandgata 21 - rammesøknad, gbnr 25/ / / K/JPR MOLDE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Siv.arkitekt Bengt Brandt Toril Moltubakk K/TMO Tingvoll kommune - sak 13/ reguleringsplan for Einset industriområde og høgdebasseng - krav om registrering etter synfaring Tingvoll kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Einset industriområde, høydebasseng 2013/ / POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tingvoll kommune Harald Bentz Høgseth K/HBH Side: 12 av 44

13 Svar på søknad om omdisponering av tilsagn 158/2010 Tildeling av LK-midlar til regionråda for 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 51744/ RN/KHH 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ROR v/britt Rakvaag Roald Gunhild Dahle RN/GDA Regional delplan for folkehelse - invitasjon til høyring Regional delplan for folkehelse - planprogram 2012/ / K/SSP G10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Høyringspartar. jf. mottakarliste Sigri Spjelkavik K/SSP Oversending av saksdokumenter - sak om tildeling av skoleplass Klage på inntak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / JR/JW TP Offl 13, Fvl 13 A40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jesper Wiig JR/JW Særutskrift - Klage i sak om inntak til Vg3 ***** ***** ***** ***** Klage - vedtak på skoleplass ***** ***** ***** ***** X 2013/ / JR/JW TP Offl 13, Fvl 13 A40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kristine Svendsen JR/KES Side: 13 av 44

14 Tilskot til friluftslivstiltak (post 74) - Manglande rapportering Tilskot til friluftslivstiltak - post / / K/PLJ 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Molde og Romsdals turistforening Petter Ervik Jenset K/PLJ Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområder (kap 1427, post 78, del 2) Manglande tilbakemelding Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (post 78) 2013/ / K/PLJ 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal Petter Ervik Jenset K/PLJ Redigert refusjonskrav - tilskudd til tidsbegrenset lønnstilskudd Personalmappe ***** ***** 2006/ / K/OSC P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mia Mari Silset Smørdal K/MMSS Sula kommune - Overføring av spelemidlar til kultursekken for skuleåret 2013/2014 Kultursekken 2013/ Sula kommune 2013/ / K/ASAN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sula kommune Anette Storli Andersen K/ASAN Side: 14 av 44

15 Nesset kommune - Overføring av spelemidlar til kultursekken for skuleåret 2013/2014 Kultursekken 2013/ Nesset kommune 2013/ / K/ASAN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nesset kommune Anette Storli Andersen K/ASAN Haram kommune - Overføring av spelemidlar til kultursekken for skuleåret 2013/2014 Kultursekken 2013/ Haram kommune 2013/ / K/ASAN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Haram kommune Anette Storli Andersen K/ASAN Volda kommune - Overføring av spelemidlar til kultursekken for skuleåret 2013/2014 Kultursekken 2013/ Volda kommune 2013/ / K/ASAN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Volda kommune Anette Storli Andersen K/ASAN Ørsta kommune - Overføring av spelemidlar til kultursekken for skuleåret 2013/2014 Kultursekken 2013/ Ørsta kommune 2013/ / K/ASAN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ørsta kommune Anette Storli Andersen K/ASAN Side: 15 av 44

16 Møte i samarbeidsorgan mellom heleføretaket, høgskulane og kommunane, 30. september kl 11:30 - samarbeidsavtalar - utnemning av representantar til samarbeidsorganet Samarbeidsorgan mellom helseføretak, høgskular og kommunane 2013/ / ADM/KLL 026 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helse Møre og Romsdal Anna-Marie Hatlestad RN/AHAT Volda kommune - søknad om sluttutbetaling av tilskot kr frå kap 551 post 60 til forprosjektet "Bulyst" Tilsegn Bolyst 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 52134/ RN/EVR 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Økonomiavdelilnga Mariann Veiset RN/MVE Vedtak tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / SA/N TP Offl 13, Fvl 13 N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngebjørg Nergaard SA/N Side: 16 av 44

17 Vedtak tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / SA/N TP Offl 13, Fvl 13 N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngebjørg Nergaard SA/N Molde næringsforum - Tilsegn om tilskot inntil kr ,- frå Tiltaksfondet til utvida støtte til vidareutvikling av prosjektet posisjonering av Molderegionen. Tilsegn nr 0174/203 RF Handlingsprogram verdiskaping - Søknad - tilskudd til posisjonering av Molderegion 2013/ /2013 RN/GDA 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Molde Næringsforum v/britt Flo Gunhild Dahle RN/GDA Herøy kommune - Overføring av spelemidlar til kultursekken for skuleåret 2013/2014 Kultursekken 2013/ Herøy kommune 2013/ / K/ASAN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Herøy kommune Anette Storli Andersen K/ASAN Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Tildeling av ledig løyve tilknytt Ring Taxi SA Drosjeløyvene i Giske, Sula og Ålesund kommuner 2013/ /2013 SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Erik Malmedal Jan Eirik Søraas SA/JES Side: 17 av 44

18 Borgund vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak med meir 2013 Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ /2013 BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Borgund vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Haram vgs - vedlikehalds- og opprustingsprosjekt med meir 2013 Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ /2013 BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Haram vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Kristiansund vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak med meir 2013 Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ /2013 BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristiansund vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Rauma vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak med meir 2013 Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ /2013 BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rauma vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Side: 18 av 44

19 Rauma kommune - Overføring av spelemidlar til kultursekken for skuleåret 2013/2014 Kultursekken 2013/ Rauma kommune 2013/ /2013 K/ASAN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rauma kommune Anette Storli Andersen K/ASAN Romsdal vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak med meir 2013 Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ /2013 BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Romsdal vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Surnadal vgs vedlikehalds- og opprustingstiltak med meir 2013 Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ /2013 BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Surnadal vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Sykkylven vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak med meir 2013 Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ /2013 BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sykkylven vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Side: 19 av 44

20 Ålesund vgs - vedlikehalds- og opprustingstiltak med meir 2013 Verdibevarande tiltak forbetring av bygningsmassen med meir 2013/ /2013 BYVE/PBJ 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ålesund vgs Páll Björgvinsson BYVE/PBJ Drosjeløyva i Molde kommune - Tilbakesending av løyvegaranti Oppretting av to nye løyver ved Molde Taxisentral 2010/ /2013 SA/JES N12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SpareBank 1 SMN Jan Eirik Søraas SA/JES Molde kommune - Overføring av spelemidlar til kultursekken for skuleåret 2013/2014 Kultursekken 2013/ Molde kommune 2013/ /2013 K/ASAN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Molde kommune Anette Storli Andersen K/ASAN Aure kommune - Overføring av spelemidlar til kultursekken for skuleåret 2013/2014 Kultursekken 2013/ Aure kommune 2013/ /2013 K/ASAN 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Aure kommune Anette Storli Andersen K/ASAN Side: 20 av 44

21 Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Steinhaugen barnehage gbnr 216/237 - fråsegn etter arkeologisk synfaring Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Steinhaugen barnehage gbnr 216/ / /2013 POA/JLOE REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker versen Petch AS Frode Svendsen K/FRS Vedtak tilpassa skoleskyss - ***** ***** Søknad på tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2013 SA/N TP Offl 13, Fvl 13 N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ngebjørg Nergaard SA/N Spesifisert kostnadsoverslag Tannbehandling ***** ***** ***** 2013/ /2013 FTLE/ANV TP Offl 13, Fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anthony Normann Valen FTLE/ANV Side: 21 av 44

22 nvitasjon til synfaring av 5 småkraftverk i Ørsta sept Småkraftverk i Ørsta og Volda kommunar Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 52585/2013 POA/KHFL S11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat Kristian Hole Fløtre POA/KHFL Tilskot til friluftslivstiltak (post 74) - Manglande rapportering Tilskot til friluftslivstiltak - post / /2013 K/PLJ 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Krokedalen og Vallabøen grendalag Petter Ervik Jenset K/PLJ Kopi: Ørskog og Sykkylven kommuner - tillatelse HFL - nytt erstattende 420 kv fjordspenn mellom Gausneset og Vindsneset i Storfjorden Ørskog og Sykkylven kommuner - nytt erstattende 420 kv fjordspenn mellom Gausneset og Vindsneset i Storfjorden 2013/ /2013 POA/JLOE S11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Kystverkets hovedkontor Side: 22 av 44

23 Ålesund kommune - fradeling tomt til bolig gbnr 151/6 - dispensasjon fra kommuneplan Ålesund kommune - fradeling tomt til bolig gbnr 151/6 - dispensasjon fra kommuneplan 2013/ / POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Ålesund kommune Avtale om tilsyn i lstein vgs - gbnr 10/244 Branntilsyn - lstein vgs 2012/ /2013 BYVE/PBJ M71 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/PBJ lstein kommune Melding om tilsyn - gbnr 4/598 - Kristiansund vgs - bygg Kontrakter, avtaler, endringer, bestillinger K353 Kristiansund vgs bygg 10 opprusting 2013/ /2013 BYVE/JWE 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/JWE Arbeidstilsynet Kostnadsoverslag Tannbehandling ***** ***** ***** ***** 2011/ / FTLE/ANV TP Offl 13, Fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/ANV ***** Side: 23 av 44

24 Vedk profilering av Møre og Romsdal fylkeskommune - bruk av logo Fast - Allmennkultur Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 53036/ K/HHE 151 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HHE Stiftinga Giskespelet Spørsmål om sletting av advarsel Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ / TD/SVH P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/SVH ***** Sande kommune - vedtak - frådeling av parsell med påståande gamal hytte på sameige gnr 6 i Sædalen - dispensasjon frå kommuneplan Sande kommune - frådeling av parsell med påståande gamal hytte på sameige gnr 6 i Sædalen - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Sande kommune Side: 24 av 44

25 Giske kommune - eigengodkjent detaljregulering - reguleringsplan sør for Grovenkrysset - Øvre Nordstranda Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan sør for Grovenkrysset - Øvre Nordstranda Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 53053/ POA/KHFL REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Giske kommune Surnadal kommune - Hardbakkelva kraftverk - konsesjonsplikt - høyring Surnadal kommune - Hardbakkelva kraftverk - konsesjonsplikt 2013/ /2013 POA/JLOE S11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE B 0 Norges vassdrags- og energidirektorat Kopi: Stranda kommune - fråsegn vedr opparbeiding av parkeringsplass Strandafjellet Skisenter AS - dispensasjon frå reguleringsplan Stranda kommune - opparbeiding av parkeringsplass Strandafjellet Skisenter AS - dispensasjon frå reguleringsplan 2013/ / POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV TO Statens vegvesen Region Midt Side: 25 av 44

26 Sandøy kommune - tak over fjøsmurar og tilbygg gbnr 13/7 - dispensasjon frå reguleringsplan Sandøy kommune - tak over fjøsmurar og tilbygg gbnr 13/7 - dispensasjon frå reguleringsplan 2013/ /2013 POA/ASØV DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Sandøy kommune Kopi: Volda kommune - endra bruk av bygg gbnr 20/79 og 315 og endra formål av tomt - dispensasjon frå reguleringsplan Volda kommune - endra bruk av bygg gbnr 20/79 og 315 og endra formål av tomt - dispensasjon frå reguleringsplan 2013/ / POA/KHFL DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Statens vegvesen Region Midt Ålesund kommune - gbnr 201/846 - Reguleringsendring - reguleringsplan for Parkgata 18 A - offentlig ettersyn Ålesund kommune - gbnr 201/846 - Reguleringsendring - reguleringsplan for Parkgata 18 A - Skalér AS 2013/ / POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Ålesund kommune Sande kommune - vedtak - frådeling parsell med redskapshus - dispensasjon frå kommuneplan og pbl 1-8 Sande kommune - frådeling parsell med redskapshus - dispensasjon frå kommuneplan og pbl / /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL B 0 Sande kommune Side: 26 av 44

27 Nasjonal beredskapsplan for fjellskred - førebels orientering Nasjonal beredskapsplan fjellskred 2013/ / SA/MAV X26 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/MAV Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vanylven kommune - privat detaljregulering - reguleringsplan - delar av gbnr 148/3 Hakallestranda, Sandvika - vedr kulturminne Vanylven kommune - privat detaljregulering - reguleringsplan - delar av gbnr 148/3 Hakallestranda, Sandvika - Einar Vik Arset 2012/ / POA/KHFL REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bjarte Friisvold Øyunn Kleiva K/OYK Regional delplan for attraktive byar og tettstader - uttale fra Kom vekst Regional delplan for attraktive byar og tettstader 2013/ / POA/MM 131 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/MM Kristiansund og omegn vekst Side: 27 av 44

28 tbetalingsrapport for tiltak og aktiviteter - Molde Røde kors MD - Tiltak - Frivillig verksemd lokalsamfunn Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 53122/2013 K/MMSS 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS TE Molde Røde Kors Rapportering - dans MD - Tiltak - Frivillig verksemd lokalsamfunn Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 53123/2013 K/MMSS 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS SR Bharathalaya Melding om avbrot - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2013/ /2013 TD/MEH E Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH TO ***** Søknad om godkjenning som lærebedrift og ny fagleg leiar Lærebedrift - Drønnen Bygg AS 2013/ /2013 TD/OE A53 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/OE Drønnen Bygg AS Side: 28 av 44

29 Søknad om sikring av plass på Vg3 skoleåret for 2014/15 Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/MEH E Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/MEH B 2 ***** Aukra kommune - detaljregulering - reguleringplan for Horremsleira - 2. gongs offentleg høyring Aukra kommune - detaljregulering - reguleringplan for Horremsleira Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 53132/2013 POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Aukra kommune Herøy kommune - etablering av nytt anlegg for naudkommunikasjon gbnr 19/7 - dispensasjon fra kommuneplan Herøy kommune - etablering av nytt anlegg for naudkommunikasjon gbnr 19/7 - dispensasjon fra kommuneplan 2013/ /2013 POA/KHFL DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL B 0 Herøy kommune Signert avtale - Haram vgs byggetrinn 1 5. Kontrakter, avtaler, endringer, bestillinger K351 Haram vgs - opprusting 2013/ /2013 BYVE/NS TP Offl 13, Fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/NS ***** Side: 29 av 44

30 Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - kommunedelplaner - vedtak Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - kommunedelplaner Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 53146/2013 POA/JLOE KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Eide kommune Søknad om kulturstipend Kunstnarstipend søknader 2013/ / K/ASAN 242 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/ASAN Solveig E. Hopeland Surnadal kommune - Sagelva kraftverk - Fjellkraft AS - kulturminner Surnadal kommune - Sagelva kraftverk - Fjellkraft AS 2013/ /2013 POA/JLOE S11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HBH Sweco Norge Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - kommunedelplaner - innspill til felles planprogram Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal - kommunedelplaner Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 53162/2013 POA/JLOE KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Aure kommune Side: 30 av 44

31 Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar anlnr Kunstgrasbane Brattvåg stadion, Haram kommune 2013/ /2013 K/SAF 1534 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar anlnr Kunstgrasbane Brattvåg Fotballhall, Haram kommune 2013/ /2013 K/SAF 1534 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar anlnr Fotball grusbane kornnes stadion, Sykkylven kommune 2013/ /2013 K/SAF 1528 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar anlnr Friidrett grusbane kornnes stadion, Sykkylven kommune 2013/ /2013 K/SAF 1528 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Side: 31 av 44

32 Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar Anlnr grusbane - Fiskarstrand stadion 2012/ /2013 K/SAF 1531 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Gjemnes kommune - vedtak - oppføring av tre-lavvo ved Litle Trollvatnet gnr 22 - dispensasjon frå kommuneplan Gjemnes kommune - oppføring av tre-lavvo ved Litle Trollvatnet gnr 22 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Gjemnes kommune Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar anlnr Ridehall Nymoen, Surnadal kommune 2013/ /2013 K/SAF 1566 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar anlnr Ridehall Nymoen, Surnadal kommune 2013/ /2013 K/SAF 1566 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Side: 32 av 44

33 Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar anlnr Grusbane Legene idrettsanlegg, Ørsta kommune 2013/ /2013 K/SAF 1520 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar Anlnr friluftsliv - lys til turvei mellom Overøye og Langsætran 2012/ /2013 K/SAF 1526 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar Anlnr ridebane med lys - Volda rideklubb 2012/ /2013 K/SAF 1519 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar Anlnr klubblokale - Fræna hestesportsenter 2012/ /2013 K/SAF 1548 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Side: 33 av 44

34 Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar anlnr kunstgressbane Mork idrettsplass, Averøy kommune 2013/ /2013 K/SAF 1554 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar anlnr 'erbane Batnfjord, Gjemnes kommune 2013/ /2013 K/SAF 1557 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar Anlnr Bergsøy ballplass - Nærmiljøanlegg 2011/ /2013 K/SAF 1557 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar anlnr Skaret Skiskytteranlegg, Molde kommune 2013/ /2013 K/SAF 1502 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Side: 34 av 44

35 Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar Anlnr skyteanlegg - Rødven skytebane 2012/ /2013 K/SAF 1539 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Rapport om sluttført arbeid på Eckhoffbrygga Smøla kommune - gbnr 52/243 - Søknad om tilskot til istandsetting av Eckhoffbrygga på Veiholmen 2012/ /2013 K/HAA C52 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA TO Nils Eckhoff fordelt/sendt tilbake til arkiv Ang anke på avslag på skoleskyss Klage på skoleskyss - ***** ***** ***** 2011/ / SA/JSO TP Offl 13, Fvl 13 N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO ***** Tilsegn om mva-kompensasjon Spelemidlar Anlnr turløyper - Skaret skiskytteranlegg 2012/ /2013 K/SAF 1502 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/SAF Lotteri- og stiftelsestilsynet Side: 35 av 44

36 Skoleskyss for elev fra Ramsøya Farleg skuleveg - Ramsøya på Averøy 2013/ /2013 SA/JSO N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO Oleiv Lene Åstadsund versen og Magne Ø. Ramsøy M/B Tafjord - LD Varsel om oppstart av freding M/B Tafjord - LD Freding 2013/ / K/CAS MRFK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/CAS Riksantikvaren Vedr. manglande dokumentasjon - God Helse partnarskap for Fast - God Helse partnerskapen Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 53201/ K/SNE 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/MMSS TE Gjemnes kommune Løyve landbasert akvakulturanlegg for skalldyr i Bjørneremsbukta i Midsund kommune Godø Salg AS - akvakultur i landbasert anlegg for skalldyr 2013/ / RN/CFM 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/CFM TE Kystverkets hovedkontor Side: 36 av 44

37 Vedtak - Regional delplan - tannhelse Regional delplan - tannhelse 2011/ / FTLE/ML 100 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/ML Rindal kommune Herøy kommune - oppføring av terrasse i tilknyting til garasje og utviding av terrasse på bustadhus gbnr 76/99 - dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune - oppføring av terrasse i tilknyting til garasje og utviding av terrasse på bustadhus gbnr 76/99 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ /2013 POA/ARØ DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Herøy kommune ttalelse til søknad om bruk av ferskvann i settefiskproduksjon på lok Tjeldbergodden Biopark i Aure kommune Akvakultur i landbasert anlegg - Tjeldbergoddden Biopark Tjeldbergodden Settefisk AS 2013/ / RN/AS 43 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/AS Fiskeridirektoratet Side: 37 av 44

38 Søknad om delutbetaling vedr tilsegn nr Satsing på sykkelturisme - Syklist Velkommen 2011/ / RN/LSS 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune RN/LSS Stiftelsen Sykkelturisme Kopi: Hareid kommune - innregulering av fritidsbustader gbnr 63/2 - dispensasjon frå kommuneplan Hareid kommune - innregulering av fritidsbustader gbnr 63/2 - dispensasjon frå kommuneplan 2013/ / POA/KHFL DSPENSASJON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Statens vegvesen Region Midt Vedr sykepenger Sykepenger ***** ***** ***** 2013/ / ØK/GM TP Offl 13, Fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ØK/GM ***** Kopi: Sande kommune - kommuneplan sin arealdel Sande kommune - kommuneplan sin arealdel / /2013 POA/KHFL KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL TO Statens vegvesen Region Midt Side: 38 av 44

39 Kristiansund kommune - gnr 38 kabeltrase Øygarden - Kristiansund - automatisk freda kulturminne i planlagt kabeltrase - søknad om dispensasjon fra kulturminneloven Kristiansund kommune - Nye Rensvik transformatorstasjon og kabelgrøft 2011/ /2013 K/TEL C51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/TEL NEAS Nordmøre Energiverk AS Høring av Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 2013/ /2013 POA/JLOE 040 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune ADM/BS Miljøverndepartementet Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsendring Røyset hyttefelt - 2. gongs offentleg ettersyn Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsendring Røyset hyttefelt - Sporstøl Arkitekter AS Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 53230/2013 POA/KHFL REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL Hareid kommune Midlertidig brukstillatelse for Rauma videregående skole 8. Korrespondanse K201 Rauma vgs brannsikring/opprusting 2012/ /2013 BYVE/NS 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune BYVE/NS Rauma kommune Side: 39 av 44

40 Prolongering av rammeavtale - signert - Temporære renholdstjenester til vgs i Ålesund og omegn Periodisk renhold vgs rammeavtale 2011/ / / JR/JN 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune JR/JN SS Facility Services AS Tilgang ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** N 2008/ /2013 ADM/WLO P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: T/DAG Nils Gunnar Solli ADM/NGS Sunndal kommune - oppgradering av 300 kv kraftledning mellom Aura og Vågåmo til 420 kv - oppstart Sunndal kommune - kraftledning mellom Aura og Vågåmo 2013/ /2013 POA/ARØ S11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Statnett SF Tilgang ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** N 2011/ /2013 ØK/GKO P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: T/DAG Gro Kosberg ØK/GKO Side: 40 av 44

41 Oppstart av forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer 2013/ /2013 POA/JLOE KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/JLOE TO Miljøverndepartementet Skodje kommune - kulturminneregistrering og kulturminneplan - statusrapport Skodje kommune - kulturminneregistrering og kulturminneplan 2013/ /2013 K/JPR KOMMNEPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/BJR Skodje kommune Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan Nordstranda gbnr 184/59 m.fl - Valderøya - oppstart Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan Nordstranda gbnr 184/59 m.fl - Valderøya 2013/ /2013 POA/KHFL REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/KHFL B 0 Leite og Howden AS Signert arbeidsavtale og teiepliktskjema Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2013/ / TD/LSH P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune TD/LSH ***** Side: 41 av 44

42 Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 25/1392, Oscar Hanssens veg 5 og 7 - oppstart Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 25/1392, Oscar Hanssens veg 5 og / /2013 POA/ARØ REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ARØ Arkitektkontoret BBW AS nnspel til ruteendringar 2014 frå Norddal kommune Ruteendringsprosessen / /2013 SA/FKV N02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/FKV Norddal kommune Ålesund kommune - rehabilitering av fasade, bruksendring, ombygging gbnr 201/225 - MPS tbygging AS - Grensegata 1 Ålesund kommune - rehabilitering av fasade, bruksendring, ombygging gbnr 201/225 - MPS tbygging AS - Grensegata / /2013 K/HAA ÅLESND Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA Ålesund kommune Skyssinformasjon frå skolen: ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om tilpassa skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2013 SA/JSO TP Offl 13, Fvl 13 N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune SA/JSO ***** Side: 42 av 44

43 E24 - ordrebekreftelse - testannonser Testannonsering E / /2013 ADM/NGS 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker E24 Nils Gunnar Solli ADM/NGS Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - fv 659 Nordøyvegen - delområde 3 - Flemsøya/Skuløya - oversending av kartblad mm Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - fv 659 Nordøyvegen - delområde 3 - Flemsøya/Skuløya 2012/ /2013 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Riksantikvaren, Jostein Gundersen Bjørn Ringstad K/BJR Fv 659 Nordøyvegen - referat frå møte om reguleringsplan for delområde 3 - Flemsøya/Skuløya - oversending av plankart Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - fv 659 Nordøyvegen - delområde 3 - Flemsøya/Skuløya 2012/ /2013 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune POA/ASØV Statens vegvesen Region Midt Ålesund kommune - tilbygg og bruksendring gbnr 201/873 - Foreiningen Valdehuset - Fjellgata 2 Ålesund kommune - tilbygg og bruksendring gbnr 201/873 - Foreiningen Valdehuset - Fjellgata / / K/HAA C52 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune K/HAA Ålesund kommune Side: 43 av 44

44 Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - fv 659 Nordøyvegen - delområde 3 - Flemsøya/Skuløya - føresegner Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - fv 659 Nordøyvegen - delområde 3 - Flemsøya/Skuløya 2012/ /2013 POA/ASØV REGLERNGSPLAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens vegvesen Region Midt Bjørn Ringstad K/BJR Permisjon Disisplinære forhold - ***** ***** 2013/ /2013 VGS-ÅLESND/NGA P Offl 13, Fvl 13 ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Dag Lervik ADM/DL Søknad Rekrutteringssak Tannlege i Nordmøre tannhelsedistrikt 2013/ /2013 FTLE/ERE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune FTLE/ERE TE ***** Side: 44 av 44

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Journaldato: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.2013.

Journaldato: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 22.10.2013 Surnadal kommune - Hardbakkelva kraftverk - vurdering av konsesjonsplikt

Detaljer

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 20.08.2013 Surnadal kommune - reguleringsendring gbnr 91/1, 91/108 og 91/128

Detaljer

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok.

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.05.2014 Søknad om fritak fra vervet som 1. vara Søknader om fritak frå politiske

Detaljer

Journaldato: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Klassering: RN/KTO. Dok.

Journaldato: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Klassering: RN/KTO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.07.2014 Tilbakeføring av tilsagn - Breiband fase V Breiband Nordvest V 2012/1917-77

Detaljer

Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV

Journaldato: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 14.04.2009. Klassering: B30 UTD/XX UTD/KGV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 13.05.2013 Møtereferat 14.04.2009 God Helse God Helse-prosjektet - evaluering

Detaljer

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok.

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.03.2014 Forespørsel - ndersøkelse om spillvarme fra Nyhamna Spillvarme Nyhamna

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok.

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift og godkjenning av ny fagleg

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.02.2014 Prosjekteringsmøte 01 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag

Detaljer

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 10.07.2013 nnhold: Prosjektgruppemøte 14.06.2013 2.2 Referater K601 Borgund

Detaljer

Journaldato: 14.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2013.

Journaldato: 14.05.2013, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2013 Småkraftverk i Ørsta og Volda kommunar - søknad for 14 kraftverk - fråsegn

Detaljer

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01.

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.2.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.02.2014 Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund

Detaljer

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.09.2014 Høyring - vurdering av innkorting av ferjestrekninga Volda-Lauvstad Ferjesambandet

Detaljer

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok.

Journaldato: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2014. Klassering: B65 UTD/MSO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.04.2014 Svar på søknad om tilrettelagt eksamen i REA3022 Tilrettelagt eksamen

Detaljer

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok.

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.11.2013 Tilstandsrapport for Fagerlia vgs Tilstandsrapport for Fagerlia vgs

Detaljer

Journaldato: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok.

Journaldato: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Klassering: U01 RN/MBR. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 25.11.2013 Partnarskapsmøte hoppid.no Kristiansund kommune Fornying av partnarskapsavtalar

Detaljer

Journaldato: 18.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 18.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2013 Lerøy Hydrotech AS 965831436 - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett

Detaljer

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok.

Journaldato: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2007. Klassering: N00 SA/LAL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 28.03.2014 Transportplan for Vestlandet Transportplan Vestlandet 2007/1858-1

Detaljer

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01.

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.03.2014 om utsett frist for tilsegn 122/2010 2010 - Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.02.2014 nnhold: Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan for Bårdsgjerdet

Detaljer

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok.

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,X,N 24.10.2013 nnhold: Vedtak tilapssa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa

Detaljer

Journaldato: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2014. Klassering: ØK/GKO. Dok.

Journaldato: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2014. Klassering: ØK/GKO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 20.06.2014 nnhold: Tilbod på lån Refinansiering av lån 2014 2014/6239-11 36017/2014

Detaljer

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.12.2013 Regulering fornminneområde Holsfeta Sula kommune - detaljregulering

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Journaldato: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.05.2013. Klassering: ***** UTD/RFG

Journaldato: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.05.2013. Klassering: ***** UTD/RFG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 01.08.2013 Svar på ytterligere informasjon Lærlingmappe - ***** ***** 2011/12675-10

Detaljer

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2014 Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38

Detaljer

Journaldato: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: ***** UTD/TSA

Journaldato: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: ***** UTD/TSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.05.2014 Søknad om frådrag for tidligare praksis i fiske- og fangstfaget for

Detaljer

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA

Journaldato: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2013. Klassering: A52 UTD/REA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 10.03.2014 nnhold: Oppnemning av nye prøvenemnder i Møre og Romsdal 010112-311215

Detaljer

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 19.03.2014 nnhold: Vederlag for godkjenning av behandlingsforslag frå tannlege Støtte

Detaljer