Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2014/ / Rådgiviningskontoret for kriminalitetsofre Svar på klage på behandling Pasient ***** ***** 2014/ /2014 ***** Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ / Ailin Fagerdal Risvik Lønnsjustering for lederne Lønnsoppgjør ledere 2014/ /2014 Foretaksledelsen HNT Side: 1 av 21

2 Lønnsjustering for uorganiserte arbeidstakere i Lønnsoppgjør uorganiserte 2014/ /2014 Foretaksledelsen HNT m.fl. Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Ragnhild Tetlie Nilsen Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Karin Hegsethtrø Dekning av utgifter - Prosjekt P Sintef-nimed psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Ergo Group SMB systemer v/konsulent Sissel Lerand Side: 2 av 21

3 mars 2015 Brukermøte i medisinsk biokjemi, Tromsø 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ /2014 Roche Diagnostics Norge AS Stilling: Spesialsykepleier/Sykepleier 75% vikariat Akuttmottaket Sykehuset 2014/ /2014 Guro Jensen Stilling: Spesialsykepleier/Sykepleier 75% vikariat Akuttmottaket Sykehuset 2014/ /2014 Susanne Beate Laubisch Stilling: Spesialsykepleier/Sykepleier 75% vikariat Akuttmottaket Sykehuset 2014/ /2014 Martin Lorentsen Side: 3 av 21

4 Stilling: Spesialsykepleier/Sykepleier 75% vikariat Akuttmottaket Sykehuset 2014/ /2014 Nina Olsen Stilling: Spesialsykepleier/Sykepleier 75% vikariat Akuttmottaket Sykehuset 2014/ /2014 Monika Wiik Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset 2014/ /2014 Anne Marie Aarmo Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset 2014/ /2014 Ruth Altin Side: 4 av 21

5 Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset 2014/ /2014 Hege Aukrust Søknad om attførings-/uførepensjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Cathrin Henriksen Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset 2014/ /2014 Gøril Lundheim Kvitvang Side: 5 av 21

6 Søknad om avtalefestet pensjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset 2014/ /2014 Linn Lyngsnes Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset 2014/ /2014 Julie Osen Fornes Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset 2014/ /2014 Kine Anita Mjønes Side: 6 av 21

7 Søknad om attførings-/uførepensjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset 2014/ /2014 Linn Tranås Erstatningssak 2014/ Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Stilling: Spesialbioingeniør/bioingeniør 100% fast Laboratorium for medisinsk biokjemi Sykehuset 2014/ /2014 Emad Eldin Zidia Side: 7 av 21

8 Søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Gunn O. Rønning Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Ragna Kristina Enstad Takker ja til 100 % fast stilling med funksjon som avdelingssykepleier i 50 % stilling Stilling: Sykepleier 100% fast Med A Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Cecilie Røli Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Audhild Sofie Hallberget Side: 8 av 21

9 Takker ja til 17,3 % helgestilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2014 Andrea Fossum Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2014 Andrea Fossum Erstatningssak 2014/ Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2014 Aud Haga Side: 9 av 21

10 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2014 Marianne Grønnerøe Nyhetsbrev fra Folkehelseinstituttet om smittevern Smittevern - Nye rutiner i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 2014/ /2014 Stjørdal kommune nformasjon om vedtak om tilbakekall av autorisasjon Helsepersonelloven 17 opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasient (varslingsplikt) ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Statens Helsetilsyn Anmodning om opplysninger til bruk ved personundersøkelse Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Nord-Trøndelag friomsorgskontor Side: 10 av 21

11 nnhenting av dokumentasjon i forbindelse med rettssak Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Helsedirektoratet Erstatningssak: 2014/ ny klage i saken Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning tleggstrekk - ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral nnhenting av ytterligere opplysninger i tilsynssak Pasient ***** ***** 2014/ /2014 Side: 11 av 21

12 Ventelistedata 2. kvartal BP 2014 Ventelistedata Barn- og familieklinikken (BFK) 2014/ /2014 Norsk pasientregister Ventelistedata 2. kvartal Levanger BP 2014 Ventelistedata Barn- og familieklinikken (BFK) 2014/ /2014 Norsk pasientregister Pålegg om bidragstrekk - ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV nnkreving Høringsuttalelse - tviklingsplan 2030 tviklingsplan 2030 for Helse Nord-Trøndelag HF 2014/ /2014 Overhalla kommune Side: 12 av 21

13 Gjennomgang av budsjett for 2015 for DMS nn-trøndelag nn-trøndelag Helse- og beredskapshus 2014/ /2014 Steinkjer kommune Behandling av klage på epikrise - ***** ***** ***** ***** ***** (kopi) Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ / nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ / Retningslinjer for håndtering av prøver til Nyfødtscreeningen - korrigering Retningslinjer for håndtering av prøver til Nyfødtscreeningen 2014/ /2014 Oslo universitetssykehus HF Side: 13 av 21

14 Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - rehabiliteringsklinikken 2014/ /2014 Avgjørelse i klagesak - spesialisert tverrfaglig rehabilitering ReHR Pasient ***** ***** ***** 2014/ / Status for oppfølging av handlingsplan knyttet til revisjonen Bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal - foreløpig svar Revisjon elektronisk pasientjournal (EPJ) 2012/ /2014 Helse Midt-Norge RHF Driftrapport HNT - september 2014 Driftsrapporter / /2014 Helse Midt-Norge RHF Side: 14 av 21

15 Søknad om overføring av ferie Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Grete Flått Oppfølgingsplan Oppfølging ***** ***** ***** A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Takker ja til stilling Sykepleier 75% fast Kir 3 Sykehuset Levanger Stilling: Sykepleier 75% fast Kir 3 Sykehuset Levanger 2014/ / Janne Melhus Holmen Takker ja til midlertidig stillingsutvidelse Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Astrid Bergslid Side: 15 av 21

16 Klage på behandlingsfrist for helsehjelp - ReHR Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Forspørsel om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 NAV Verdal Søknad om overføring/utbetaling av ferie Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Sven Hultman Klage på behandlingsfrist for helsehjelp Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Side: 16 av 21

17 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / Anita Johansen Solum Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ / Tine Merete Hanslien Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Mona Holm Myhr Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / ngvild Nordhøy Fikseaunet Side: 17 av 21

18 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / nger Lise Finne Paulsen Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Gøran Hogne Berg Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** 2014/ /2014 ***** Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2014/ /2014 Eika Forsikring AS Side: 18 av 21

19 Forespørsel om deltakere til forskningsstudie - palliativt pasientforløp i Norge Palliativt pasientforløp i Norge 2014/ /2014 io v/linn G. Nordbø mai Møteplassen 2015 for diabetessykepleiere - Gardermoen 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ / Cegedim Norway AS Orientering om saksgangen i førerkortsak - ***** ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Økonomiske opplysninger om utvalgte sengeposter - påminnelse Riksrevisjonens undersøkelse av ledelse og styring av personalressursene i spesialisthelsetjenesten 2014/ /2014 Riksrevisjonen Side: 19 av 21

20 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Avslag på søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Side: 20 av 21

21 ttalelse om at førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt - ***** ***** ***** ***** - kopi 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - rehabiliteringsklinikken 2014/ /2014 Side: 21 av 21

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2011 Arbeidsavtale datert 270411 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 Randi Grande Svar på søknad om videreutdanning 2011/1500-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.03.2015 Svar på høring - Samarbeid mellom helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025.

Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 049. Dok.dato: 30.06.2015. Klassering: 025. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02.

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.03.2011 nnhold: NPE-sak 2010/04400 NPE-sak 2010/04400 U 2011/161-5 816/2011 15.02.2011 Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer