Fra oljefyr til varmepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra oljefyr til varmepumpe"

Transkript

1 VVS MULTIKOMFORT FRAMTIDENS BOLIGSTANDARD I DAG Fra oljefyr til varmepumpe Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger?

2 Multikomfort verdiøker alle ledd Effektive og lønnsomme byggeprosesser Med Multikomfort har Brødrene Dahl gjort det enda enklere å imøtekomme gjeldende byggekrav, samtidig som konseptet legger til rette for effektive og lønnsomme byggeprosesser. Morgendagens løsninger Brødrene Dahl har i samarbeid med Optimera utviklet og definert «Multikomfort», for å øke kunnskapen om framtidens energiteknologi, byggesystemer og materialer, og for å forenkle valg av løsninger og produkter for boligeier, bygg og VVS. Multikomfortstandarden stiller høyere krav til løsninger og utstyr enn dagens TEK10. Multikomfort-konseptet omfatter energiforbruk, tetthet, komfort, inneklima, akustikk og dagslys. Multikomfort er morgendagens løsning basert på dagens innovative tekniske muligheter. Egnet for alle typer bygg Multikomfort er egnet for nybygg og rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT). Standardene som er satt av Brødrene Dahl gjør det enkelt å bruke løsninger for rehabilitering, for på den måten å sikre at eldre bebyggelse opp graderes til dagens komfortnivå. Multikomfort baserer seg på kvalitetsprodukter og kjente arbeidsmetoder, og er derfor egnet for alle typer bygg. Multikomfort er en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. Multikomfort er utvalgte produkter og løsninger i henhold til gjeldende krav for VVS-bransjen. Framtidens boligstandard i dag Ønsker du å lese mer om Multikomfort? Se vår brosjyre eller 2

3 MILJØVENNLIG GOD DESIGN BEHAGELIG INNEKLIMA BEHAGELIG LYS GOD STØYDEMPING TRYGGE LØSNINGER VEDLIKEHOLDSVENNLIG LØNNSOMT 3

4 «BRUKEN AV OLJEKJELER I HUSHOLDNINGER SKAL FASES UT. ENOVA SKAL KUNNE GI TILSKUDD TIL HUSHOLDNINGER SOM VIL SKIFTE UT OLJEFYREN.» PRESSEMELDING STATSMINISTERENS KONTOR 4

5 Oljefyrens dager er talte Fra 2020 blir det forbud mot å benytte fossil olje til oppvarming av boliger i Norge. Fyring med olje har flere negative miljø konsekvenser: Den viktigste er utslipp av CO2 som medfører økt global oppvarming. Olje fyring fører også til dårlig luftkvalitet lokalt ved utslipp av sot, partikler og skadelige nitrogenforbindelser (NOx). Man har risiko for akutt forurensing ved brudd i tank- og rørledninger. Olje er dessuten ikke en fornybar energikilde, og ressursmangel over tid vil måtte medføre stadig økende oljepris. Et eldre oljefyranlegg har i tillegg store vedlikeholdskostnader, og mange vedlikeholdspunkter. Dyser, oljetrykk, feiing, lufttilførsel, inn justering av brenner og kontroll av oljetank er noen av dem. Boligeiere vil før 2020 måtte finne annen oppvarmings kilde. De fleste oljefyranlegg i boliger vil med forholdvis små inngrep kunne erstattes av væskebaserte varmepumper som oppvarmingsløsning. Varmepumper er en langt mer miljøvennlig teknologi, krever mindre vedlihold og gir opp mot 80 % energibesparing mot oljefyr. Som eier av et oljefyranlegg vil du ved å handle nå, i stedet for å vente til 2020, få betydelige lavere kostnader til oppvarming i alle årene inntil forbudet inntrer. Enova-tilskudd til dine kunder: Se for informasjon om tilskuddsordningen. Fyring med olje fører til global oppvarming og dårlig luftkvalitet. De fleste oljefyranlegg i villabebyggelse kan med små inngrep erstattes med mer miljøvennlige alternativer. 5

6 6 Stian Numme i Rørlegger n og Arne Kåre Larsen i Brødrene Dahl i Skien har samarbeidet fra A til Å om nytt varmeanlegg i eneboliger.

7 Komfortable løsninger Muligheter for både boligeier og rørlegger Hvordan selge varmepumpeløsninger? Utskiftning av gamle oljefyringsanlegg er et interessant forretningsområde for rørleggere over hele landet. Dette har Stian Numme i bedriften Rørlegger n AS i Skien fått erfare. Han har etter hvert bygd om ganske mange gamle oljefyringsanlegg, og registrerer at dette er en type oppdrag som vokser raskt i omfang. Når huseier tar kontakt med oss vil han som regel skifte fra oljefyring til mer moderne og miljøvennlig teknologi, og ut fra husets størrelse, eksisterende oppvarmingsanlegg og andre forhold, utarbeider vi da et forslag og en kalkyle. Vår samarbeids partner når vi skal utarbeide forslag til ny energikilde og nytt sentralvarmesystem er den lokale Brødrene Dahl avdelingen. De har ekspertise, og kan levere alt vi trenger av utstyr. I «katastrofe året» 2009 kunne Rørlegger n AS med 24 ansatte notere seg for rekord omsetning med 42 millioner kroner, og solid resultat på bunnlinjen. Brødrene Dahl og Varmefaktor gode partnere for rørleggeren Det første man må gjøre om man vil satse på dette feltet, er selvsagt å skaffe seg kompetanse og nødvendige sertifikater, mener Arne Kåre Larsen som er VVS ingeniør ved Brødrene Dahls Servicesenter i Skien. BDs «Varmefaktor»-konsept har blitt den naturlige kompetansekilden for mange rørlegger bedrifter som ønsker å satse på varme. Der får de regelmessig oppdatering og kurs tilbud. Huseiers erfaringer Hva er de viktigste grunnene til at huseiere bør skifte ut oljefyren? Det økonomiske er selvsagt viktig, men huseierne er hovedsaklig ikke bare opptatt av det. De ønsker å få et bedre fyrings anlegg enn det de har, og de er forberedt på at det koster noe. De har et ønske om å skaffe seg et varmeanlegg som er mer miljøvennlig, og som bruker fornybar energi. Dessuten er de opptatt av at anlegget skal være driftsikkert og robust, samt gi komfort og jevn og rimelig varme over lang tid. Selve investeringen tjenes nok inn over 8 10 år alt etter hva slags utstyr som velges, men det er ikke kroneutlegget som er det mest sentrale for de fleste. 7

8 HENT VARME FRA LUFTEN Luft/vann varmepumper omdanner energi fra luften ute til varme i boligens vannbårne varmesystem (radiatorer eller gulvvarme). Modellen kan også produsere varmt tappevann. Det er viktig å være klar over at virkningsgraden faller når det blir kaldt ute. Løsninger s. 14 HENT VARME FRA BERG, SJØ ELLER JORD Væske/vann varmepumper henter energi fra berg, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en slange. Varmen overføres deretter til boligens vannbårne varme system. Modellen kan også produsere varmt tappevann, og er mer effektiv enn luft/vann varmepumper ved lave temperaturer ute. Løsninger s

9 Sparer penger og miljø og vinner på komfort Fra Brødrene Dahls side har varme lenge vært et fokusområde, og de har skaffet seg bransjens beste samarbeidspartnere og leverandører, slik at de kan gi sine kunder hjelp fra prosjekterings stadiet og kalkylene til valg av utstyr og arbeidsmetoder. Boliger med oljefyr har vannbåren varme. Vannbårne varme systemer gjør det mulig å velge forskjellige kilder til oppvarming. Man kan til enhver tid velge den mest økonomiske kilden. 9

10 Praktiske tips Husets effektbehov De fleste oljefyranlegg er effektmessig kraftig overdimensjonert i forhold til husets reelle effektbehov. Et varmepumpeanlegg dimensjoneres på en annen måte. Det er derfor viktig at husets reelle effektbehov legges til grunn ved valg av ny oppvarmings løsning. Vi har laget et skjema som kan være til hjelp for å få fastsatt dette. Ved å få boligeier til å fylle ut det vedlagte skjemaet på siste side i denne brosjyren med all tilgjengelig informasjon, vil dere sammen kunne anslå boligens effektbehov. Dimensjonering av varmepumpe Et varmepumpeanlegg dimensjoneres som regel til mellom % av husets effekt behov. Dette vil typisk dekke % av energibehovet over hele året. Effektbehovet på de kaldeste dagene dekkes av en spisslast, som i våre løsninger er elektrisk. Eksisterende varmeanlegg Når man bytter ut en oljefyr med en varmepumpe får man en lavere temperatur i varmeanlegget. Det kan typisk være ca C mot tidligere 80 C. Dette medfører risiko for at varmeanlegget ikke klarer å avgi tilstrekkelig effekt via eksisterende varmeavgivere og røranlegg. Man vil få en god indikasjon på varmeanleggets kapasitet ved å senke turtemperaturen ut fra oljefyren ned til typiske varmepumpetemperaturer i kalde perioder om vinteren. Dersom huset oppleves for kaldt må det gjøres tiltak på varmeanlegget. Man vil ofte komme langt med å sette inn flere radiatorer eller viftekonvektor i stedet for radiatorer i store oppholdsrom. Det må også gjøres en vurdering av dimensjon på rørføringer. Har rørene for liten dimensjon vil man ikke få tilstrekkelig vannmengde ut i anlegget. Rørleggeren vil komme med innspill til nødvendige og fornuftige endringer, for å sikre god nok effekt på kalde dager. Varmt tappevann Oljefyrte anlegg har som regel god kapasitet til å produsere varmt tappevann på grunn av høy temperatur og stor effekt. Ved overgang til varmepumpe bør tappevanns behovet vurderes spesielt. Våre beskrevne anlegg vil dekke tappevannsbehov for en normalhusholdning og litt til. Dersom det er store boblekar, spesielt mange mennesker i husholdningen eller annet som øker behovet betydelig må man dimensjonere tappevannskapasitet særskilt. Elektrisk dimensjonering Anleggene vi foreslår i denne brosjyren benytter mer elektrisk effekt enn en oljefyr. Elektrisitet benyttes både til å drifte varmepumpen og til å dekke spisslast. Dersom husets elektriske anlegg og inntak ikke har nok kapasitet vil huseier måtte opp gradere dette. I noen tilfeller vil dette være en stor investering og huseier bør bli gjort oppmerksom på problematikken, slik at ingen negative overraskelser oppstår i etterkant. 10

11 VAILLANT GEOTHERM OG OSO EPCI 360 Dette er en moderne og meget god oppvarmings løsning der vi benytter en bergvarmepumpe uten bereder og Oso EPCI 360. Varmepumpen prioriterer tappevannsoppvarming etter behov til overføringscoil i tappevannsbeholder på 240 liter. Det sitter i tillegg et 3 kw elektrisk element som ettervarmer til tappevann. Til varmeanlegget har man 120 liter akkumuleringstank med 2,5 15 kw spisslast etter behov. Kontroller med utekompensert varmekurve, og mulighet for å velge Internettstyring. Varmepumpen benytter det miljø vennlige kuldemediet R407C. OPPTIL 75 % GRATIS ENERGI FORDELER 10-års garanti på kompressor Utekompensert kontroller med grafisk fremstilling på norsk Meget støysvak drift lydisolering i flere nivåer Mulighet for å styre via Internett ved tilvalg En moderne, tyskprodusert varmepumpe BESKRIVELSE NRF NR. Ved benyttelse av frikjøling med berg som varmekilde Kv Vv Kv Tur varme Retur varme Vaillant GeoTherm 6 kw 230 V Vaillant GeoTherm 8 kw 230 V Vaillant GeoTherm 10 kw 230 V Tilbehørpakke til GeoTherm 6 8 kw, påfyllingskit og filterball Varmesentral EPCI kw Påfylling Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstengningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov. 11

12 Diplomat THERMIA DIPLOMAT OPTIMUM Thermia Diplomat Optimum er en høyeffektiv varmepumpe med turtallsstyrte sirkulasjonspumper, slik at driften hele tiden tilpasses gjeldende behov og forutsetninger. Den høye årsvarmefaktoren betyr at du kan redusere din oppvarmingskostnad med inntil 75 %. Varmtvannsberederen, som er integrert, gir deg tilstrekkelig varmt vann for en normalhusholdning. Det er mulig å fjernstyre varmepumpen ved tilbehøret Thermia Online 2.0. Varmepumpen finnes i effekt fra 8 12 kw i 3fas 230 utførelse. Elektrisk spisslast trinnet 3/6/9 kw. OPPTIL FORDELER Norges mest solgte væske/vann varmepumpeserie i årevis 75 % GRATIS ENERGI Utekompensert Høy årsvirkningsgrad Mulighet for styring via Internett God tappevannskapasitet Varmesystem BESKRIVELSE NRF NR. Diplomat Optimum 8 3x230 V Diplomat Optimum 10 3x230 V Diplomat Optimum 12 3x230 V Kv Vv Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov. Kuldebærersystem 12

13 CTC ECOHEAT 400 CTC EcoHeat 400 er en nyutviklet bergvarmepumpe med en meget god årsvarmefaktor. Takket være en avansert shuntløsning gir varmepumpen jevnere temperatur ut på varmeanlegget. Tappevann produseres i spiral etter momentant behov. Produktene er brukervennlige, driftssikre, enkle å gjøre service på og gir meget god økonomi for eier. OPPTIL 75 % GRATIS ENERGI FORDELER Jevn varme Mer varmtvann Brukervennlig Fleksibilitet med andre energikilder Mulighet for Internett- og mobilstyring BESKRIVELSE NRF NR. Radiatorer CTC EcoHeat V CTC EcoHeat V CTC EcoHeat V Gulvvarme Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov. For de største varmepumpemodellene anbefaler vi at det blir plass-bygget et egnet fundament. 13

14 THERMIA ATEC SP TOTAL Thermia Atec er en luft/vann varmepumpe der hele varmepumpen står utendørs. Den har modulerende vifte, og er meget støysvak. Varmepumpen er koplet sammen med en innedel Atec Total, som inneholder styring, spisslast, pumpe og varmtvannstank. Til sammen blir dette en komplett ferdig løsning som gir fleksibilitet i effekt ved flere varmepumpestørrelser og god varmeog tappevannskomfort. Thermia Atec ble i 2011 kåret til mest energibesparende produkt i stor test av luft/vann varmepumper i regi av Swedish Energy Agency. OPPTIL 65 % GRATIS ENERGI FORDELER Meget støysvakt system God årsvarmefaktor Best i test Fleksibelt system Varmesystem BESKRIVELSE NRF NR. Kv Vv Thermia Atec 6 SP Thermia Atec 9 SP Thermia Atec 11 sp Thermia Atec 13 SP Atec Total innedel /N Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov. 14

15 SKJEMA FOR KARTLEGGING AV EFFEKTBEHOV STED BYGGEÅR BYGGEMETODE OPPVARMET AREAL HAR HUSET ANDRE VARMEKILDER? VARMEAVGIVERE VARMTVANNSBEHOV UTOVER NORMALT? DIMENSJON TUR/RETUR FYRROM/TEKNISK ROM FYRINGSUTGIFTER NÅ (I OLJE/KR) KONTAKTDETALJER FORBRUKER Navn KONTAKTDETALJER RØRLEGGER Navn Adresse Adresse Tlf Tlf Mail Mail 15

16 MER ENN 50 SERVICESENTRE blaadesign.no MILJØMERKET Avdeling Besøksadresse Telefon Alta Vepseveien 1, 9514 Alta Arendal Moland Park, 4846 Arendal Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad Bergen Godvik Leirvikåsen 51, 5179 Godvik Bergen Kanalveien Kanalveien 46, 5068 Bergen Bergen Nyborg Langarinden 8, 5132 Nyborg Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø Bærum Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud Drammen Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad Førde Flovegen 3, 6800 Førde Gjøvik Kallerudlia 10, 2816 Gjøvik Gol Elveveien 6, 3550 Gol Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar Hammerfest Havneveien 5, 9610 Rypefjord Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E, 9406 Harstad Haugesund Norevegen 32, 5542 Karmsund Jessheim Industriveien 12, 2069 Jessheim Kongsvinger Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund Larvik Ringdalveien 20, 3270 Larvik Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer Lyngdal Nye Monoddveien 5, 4580 Lyngdal Mo i Rana Mellomvika 53 A, 8622 Mo i Rana Molde Birger Hatlebakks veg 28, 6415 Molde Mosjøen Havnegt. 35, 8663 Mosjøen Moss Årvollskogen 31, 1529 Moss Namsos Hestmarka, 7800 Namsos Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid Oslo Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo Oslo Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo Oslo Mølla Waldemar Thranes gt. 86, 0175 Oslo Oslo Skøyen Drammensveien 130, 0277 Oslo Sandnessjøen Øyvind Lambes vei 23, 8800 Sandnessjøen Sarpsborg Bjørnstadmyra 3, 1712 Grålum Ski Haugenveien 5, 1400 Ski Skien Nybergflata 5, 3737 Skien Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger Stavanger Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger Stavanger Sandnes Årsvollveien 18, 4312 Sandnes Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal Stord Svartadalen 31, 5412 Stord Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø Trondheim Heimdal Torgårdsvegen 7, 7072 Heimdal Trondheim Lade Stiklestadveien 3, 7041 Trondheim Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal Ålesund Breivika Breivika Industriveg 33, 6018 Ålesund Ålesund Color Line Stadion Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund Hovedkontor Brynsengveien 5, 0667 Oslo Langhus (Sentrallager) Regnbuen Næringsområde, Snipetjernveien 8, 1405 Langhus Trykksak 600 Brosjyren bestilles på NRF nr Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. Tlf: E-post: Følg oss på facebook blogg.dahl.no

VVS FRA OLJEFYR TIL. Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger

VVS FRA OLJEFYR TIL. Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger VVS FRA OLJEFYR TIL varmepumpe Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger «Bruken av oljekjeler i husholdninger skal fases ut. Enova skal kunne gi tilskudd til husholdninger som vil skifte ut oljefyren.»

Detaljer

MULTIKOMFORT FREMTIDENS BOLIGSTANDARD I DAG. Vannbåren varme. komfortable løsninger. www.dahl.no

MULTIKOMFORT FREMTIDENS BOLIGSTANDARD I DAG. Vannbåren varme. komfortable løsninger. www.dahl.no VVS MULTIKOMFORT FREMTIDENS BOLIGSTANDARD I DAG Vannbåren varme komfortable løsninger www.dahl.no Multikomfort verdiøker i alle ledd Effektive og lønnsomme byggeprosesser Med Multikomfort har Brødrene

Detaljer

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no VA-konsept ekanaler VA-KONSEPT ekanaler Innhold 1. Hvorfor ekanaler?... 3 2. Løsninger for alle!... 3 3. BDnett... 4 BDnett gir deg følgende muligheter... 4 4. BDA-proff på prosjekt... 5 Hvorfor velge

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg ROT I FOKUS Rehabilitering Ombygging Tilbygg Brødrene Dahl har produktene du trenger! www.dahl.no Rehabilitering, ombygging og tilbygg I denne brosjyren hjelper vi deg å velge riktige løsninger for å lage

Detaljer

TRYKKAVLØP. www.dahl.no

TRYKKAVLØP. www.dahl.no TRYKKAVLØP Innhold 1. Hva er trykkavløp?...3 2. Fordeler og begrensninger ved trykkavløp...4 3. Hvilke områder er aktuelle for bruk av trykkavløp?...5 4. Aktuelle lover og forskrifter ved etablering av

Detaljer

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort Verktøy, festemateriell, arbeidsklær, personlig verneutstyr og kjemiske produkter fra Brødrene Dahl Alt på ett sted Brødrene Dahl (BD) leverer mer

Detaljer

VA-konsept TRYKK OG TEST

VA-konsept TRYKK OG TEST VA-konsept TRYKK OG TEST VA-KONSEPT Trykk og test Innhold Test- og tetteballer... 3 Hydrometer og tilbehør til tetteballer... 5 Kumtopp tetteball... 6 Trykkprøve pumper manuelle / motoriserte, farge til

Detaljer

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER VVS UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2009 INNHOLD 03 Sprinkling kan redde liv 04 Mindre branner kan bli store 05 Sprinkleranlegg 06 Branntetting 07 Vanntåke 08 Brannslukkere

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl VVS UNNGÅ R Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2010 INNHOLD 03 Bransjens store utfordring 05 Unngå vannskader 06 Hvordan sikre seg mot skjulte farer 08 Bredt produktutvalg 17 Vanntette kjøp 18 Kjøkkenbatterier

Detaljer

VA-konsept VEI OG BANE

VA-konsept VEI OG BANE VA-konsept VEI OG BANE VA-KONSEPT Vei og bane Innhold Kapittel 1: Overvannshåndtering... 3 DV-rør... 3 Forslag Sandfang Tegra 1000... 6 Inspeksjonskummer... 7 Luker... 7 Fordrøyning av overvann... 8 Kapittel

Detaljer

VA-konsept DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU)

VA-konsept DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU) VA-konsept DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU) VA-KONSEPT Duktile rør med utvendig sementbelegg (ZMU) Montering, bruk og reparasjon Innhold 1. Bruk... 3 Bruksområde... 3 Transport og lagring...

Detaljer

VA-konsept Renseløsninger

VA-konsept Renseløsninger VA-konsept Renseløsninger VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Innhold Samletanker... 3 Slamavskillere... 4 Renseanlegg... 6 Oljeutskillere... 8 Fettutskillere... 12 Fra kompetanseperson...

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Varsling og sikring. www.dahl.no

Varsling og sikring. www.dahl.no Varsling og sikring Innhold 1 Innledning... 4 Vegvesenets håndbøker... 4 2 Varsling og sikring... 5 2.1 Skilt for arbeidsvarsling... 5 2.2 Oppsetningsutstyr for varslingsskilt... 7 Løsføtter/fundamentering...

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME U V A N N B Å R E N V A R M E V A R M E P U M P E R Bevisstheten om drivhuseffekten har i den siste tiden økt i takt med varselrapporter og stigende

Detaljer

KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012

KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012 KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012 www.bdsamferdsel.no NYHET! Oppladbar blinklampe s. 2 Varsling og merking s. 2 4 Byggegjerder s. 5 Bommer og bilsperrer s. 5 6 VARSLING OG MERKING 1.499,- NYHET! 284,- 1.899,-

Detaljer

Framtidens boligstandard i dag

Framtidens boligstandard i dag Framtidens boligstandard i dag multikomfort.no ultikomfort VERDIØKER ALLE LEDD For liten og stor FAGANN OG FAILIE ultikomfort er en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. ultikomfort

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Valgfrihet med Energyflex. Kun hos CTC. Installerer du en varmepumpe fra CTC er Energyflex inkludert. Det gir deg frihet til å komplementere ditt varmeanlegg til andre kostnadseffektive

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9 Varmepumper Forord De siste årene har det vært en kraftig økning i salget av varmepumper i Norge. Hovedårsaken er at varmepumpeteknologien kan gi

Detaljer