VVS FRA OLJEFYR TIL. Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VVS FRA OLJEFYR TIL. Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger"

Transkript

1 VVS FRA OLJEFYR TIL varmepumpe Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger

2 «Bruken av oljekjeler i husholdninger skal fases ut. Enova skal kunne gi tilskudd til husholdninger som vil skifte ut oljefyren.» Pressemelding Statsministerens kontor 2

3 Oljefyrens dager er talte Regjeringen signaliserer i Klimameldingen 2012 meget klart at de ønsker et forbud mot oljefyr som oppvarmingskilde i boliger innen år Fyring med olje har flere negative miljø konsekvenser Den viktigste er utslipp av CO 2 som medfører økt global oppvarming. Olje fyring fører også til dårlig luftkvalitet lokalt ved utslipp av sot, partikler og skadelige nitrogenforbindelser (NOx). Man har risiko for akutt forurensing ved brudd i tank- og rørledninger. Olje er dessuten ikke en fornybar energikilde, og ressursmangel over tid vil måtte medføre stadig økende oljepris. Et eldre oljefyranlegg har i tillegg store vedlikeholds kostnader og mange vedlikeholdspunkter. Dyser, oljetrykk, feiing, lufttilførsel, inn justering av brenner og kontroll av oljetank er noen av dem. Med myndighetenes mål om utfasing av olje vil det for boligeiere være bedre å bytte til en moderne og fornybar oppvarmingsløsning fremfor å legge mye midler i oppgradering av oljefyranlegg som trolig blir forbudt om få år. De fleste oljefyringsanlegg i bolighus vil kunne byttes ved forholdsvis små inngrep. Vi garanterer at resultatet blir lavere utgifter til fyring og vedlikehold med våre løsninger. Enova-tilskudd til dine kunder Se for informasjon om tilskuddsordningen. Fyring med olje fører til global oppvarming og dårlig luftkvalitet. De fleste oljefyranlegg i villabebyggelse kan med små inngrep erstattes med mer miljøvennlige alternativer. 3

4 4 Stian Numme i Rørlegger n og Arne Kåre Larsen i Brødrene Dahl i Skien har samarbeidet fra A til Å om nytt varmeanlegg i eneboliger.

5 Komfortable løsninger Muligheter for både boligeier og rørlegger. Hvordan selge varmepumpeløsninger? Utskiftning av gamle oljefyringsanlegg er et interessant forretningsområde for rørleggere over hele landet. Noe Stian Numme i bedriften Rørlegger n AS i Skien har fått erfare. Han har etter hvert bygd om ganske mange gamle oljefyringsanlegg og registrerer at dette er en type oppdrag som vokser raskt i omfang. Når huseier tar kontakt med oss, vil han som regel skifte fra oljefyring til mer moderne og miljøvennlig teknologi, og ut fra husets størrelse, eksisterende oppvarmingsanlegg og andre forhold, utarbeider vi da et forslag og en kalkyle. Vår samarbeidspartner når vi skal utarbeide forslag til ny energikilde og nytt sentralvarmesystem, er den lokale Brødrene Dahl avdelingen. De har ekspertise og kan levere alt vi trenger av utstyr. I «katastrofeåret» 2009 kunne Rørlegger n AS med 24 ansatte notere seg for rekord omsetning med 42 millioner kroner og solid resultat på bunnlinjen. Brødrene Dahl og Varmefaktor gode partnere for rørleggeren Det første man må gjøre om man vil satse på dette feltet, er selvsagt å skaffe seg kompetanse og nødvendige sertifikater, mener Arne Kåre Larsen som er VVS ingeniør ved Brødrene Dahls servicesenter i Skien. BDs «Varmefaktor»-konsept har blitt den naturlige kompetansekilden for mange rørlegger bedrifter som ønsker å satse på varme. Der får de regelmessig oppdatering og kurstilbud. Huseiers erfaringer Hva er de viktigste grunnene for at huseiere bør skifte ut oljefyren? Det økonomiske er selvsagt viktig, men huseierne er hovedsaklig ikke bare opptatt av det. De ønsker å få et bedre fyringsanlegg enn det de har, og de er forberedt på at det koster noe. De har et ønske om å skaffe seg et varmeanlegg som er mer miljøvennlig og som bruker fornybar energi. Dessuten er de opptatt av at anlegget skal være driftsikkert og robust, samt gi komfort og jevn og rimelig varme over lang tid. Selve investeringen tjenes nok inn over 8-10 år alt etter hva slags utstyr som velges, men det er ikke kroneutlegget som er det mest sentrale for de fleste. Sparer penger og miljø og vinner på komfort Fra Brødrene Dahls side har varme lenge vært et fokusområde, og de har skaffet seg bransjens beste samarbeidspartnere og leverandører slik at de kan gi sine kunder hjelp fra prosjekteringsstadiet og kalkylene til valg av utstyr og arbeidsmetoder. 5

6 HENT VARME FRA SOLEN Solen er hovedkilden til all energi. Solen etterlater seg varme overalt på jorda. Solfangere utnytter solens strålingsenergi til direkte oppvarming av vann. Fordi Norge ligger langt mot nord er solen sterkest om sommeren. Solfangere kan benyttes til å varme varmt tappevann fordi man har behov for tappevann hele året. Løsning s. 14 HENT VARME FRA BERG, SJØ ELLER JORD Væske/vann varmepumper henter energi fra berg, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en slange. Varmen overføres deretter til boligens vannbårne varmesystem. Modellen kan også produsere varmt tappevann, og er mer effektiv enn luft/vann varmepumper ved lave temperaturer ute. Løsninger s

7 HENT VARME FRA LUFTEN Luft/vann varmepumper omdanner energi fra luften ute til varme i boligens vann bårne varmesystem (radiatorer eller gulvvarme). Modellen kan også produsere varmt tappevann. Det er viktig å være klar over at virkningsgraden faller når det blir kaldt ute. Løsninger s Boliger med oljefyr har vannbåren varme. Vannbårne varmesystemer gjør det mulig å velge forskjellige kilder til oppvarming. Man kan til enhver tid velge den mest økonomiske kilden. 7

8 Praktiske tips Husets effektbehov De fleste oljefyranlegg er effektmessig kraftig overdimensjonert i forhold til husets reelle effektbehov. Et varmepumpeanlegg dimensjoneres på en annen måte. Det er derfor viktig at husets reelle effektbehov legges til grunn ved valg av ny oppvarmingsløsning. Vi har laget et skjema som kan være til hjelp for å få fastsatt dette. Ved å få boligeier til å fylle ut det vedlagte skjemaet på siste side i denne brosjyren med all tilgjengelig informasjon, vil dere sammen kunne anslå boligens effektbehov. Dimensjonering av varmepumpe Et varmepumpeanlegg dimensjoneres til mellom % av husets effektbehov. Dette vil typisk dekke % av energibehovet over hele året. Effektbehovet på de kaldeste dagene dekkes av en spisslast, som i våre løsninger er elektrisk. Eksisterende varmeanlegg Når man bytter ut en oljefyr med en varmepumpe får man en lavere temperatur i varmeanlegget. Det kan typisk være ca C mot tidligere 80 C. Dette medfører risiko for at varmeanlegget ikke klarer å avgi tilstrekkelig effekt via eksisterende varmeavgivere og røranlegg. Man vil få en god indikasjon på varmeanleggets kapasitet ved å senke turtemperaturen ut fra oljefyren ned til typiske varmepumpetemperaturer i kalde perioder om vinteren. Dersom huset oppleves for kaldt må det gjøres tiltak på varmeanlegget. Man vil ofte komme langt med å sette inn flere radiatorer eller viftekonvektor i stedet for radiatorer i store oppholdsrom. Det må også gjøres en vurdering av dimensjon på rørføringer. Har rørene for liten dimensjon vil man ikke få tilstrekkelig vannmengde ut i anlegget. Som rørlegger vil det være aktuelt å komme med innspill til nødvendige og fornuftige endringer, for å sikre god nok effekt på kalde dager. Varmt tappevann Oljefyrte anlegg har som regel god kapasitet til å produsere varmt tappevann på grunn av høy temperatur og stor effekt. Ved overgang til varmepumpe bør tappevannsbehovet vurderes spesielt. Våre beskrevne anlegg vil dekke tappevannsbehov for en normalhusholdning og litt til. Dersom det er store boblekar, spesielt mange mennesker i husholdningen eller annet som øker behovet betydelig må man dimensjonere tappevannskapasitet særskilt. Elektrisk dimensjonering Anleggene vi foreslår i denne brosjyren benytter mer elektrisitet enn en oljefyr. Elektrisitet benyttes både til å drifte varmepumpen og til å dekke spisslast. Dersom husets elektriske anlegg og inntak ikke har nok kapasitet vil huseier måtte opp - gradere dette. I noen tilfeller vil dette være en stor investering og huseier bør bli gjort oppmerksom på problematikken, slik at ingen negative overraskelser oppstår i etterkant. 8

9 Vaillant geotherm og Oso EPCI 360 Dette er en moderne og meget god oppvarmingsløsning der vi benytter en bergvarmepumpe uten bereder og Oso EPCI 360. Varmepumpen prioriterer tappevannsoppvarming etter behov til overføringscoil i tappevannsbeholder på 240 liter. Det sitter i tillegg et 3kW elektrisk element som ettervarmer til tappevann. Til varmeanlegget har man 120 liter akkumuleringstank med 2,5-15 kw spisslast etter behov. Varmepumpen fra Vaillant er en moderne, tyskprodusert varmepumpe. Det er 10 års garanti på kompressor. Kontroller med utekompensert varmekurve og mulighet for å tilvelge internettstyring. Varmepumpen benytter det miljøvennlige kuldemediet R407C. Systemet er meget støysvakt. OPPTIL 75 % gratis energi FORDELER 10 års garanti på kompressor Utekompensert kontroller med grafisk fremstilling på norsk Støysvak drift lydisolering i flere nivåer Mulighet for å styre via internett ved tilvalg BESKRIVELSE NRF NR 5 Ved benyttelse av frikjøling med berg som varmekilde 6 11 AF 4 1 Kv SP VF1 R ZH RF1 VF2 Vv Kv 8 Påfylling Tur varme Retur varme Vaillant geotherm 6kW 230V Vaillant geotherm 8 kw 230V Vaillant geotherm 10 kw 230V Tilbehørpakke til GeoTherm 6-8 kw, påfyllingskit og filterball Tilbehørpakke til GeoTherm 10 kw, /4 påfyllingskit og filterball Varmesentral EPCI kW Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov. 9

10 Thermia Diplomat Duo og OSO EPCI 360 Thermia Diplomat er bestselgeren blant bergvarmepumper i Norge. Diplomat Duo i kombinasjon med Oso EPCI360 er systemet for huseiere som ønsker komfortabel oppvarming og lave driftskostnader. Varmepumpene har god årsvarmefaktor og man kan senke sine kostnader til fyring med inntil 75 % i visse tilfeller. Varmepumpen vil prioritere tappevannsoppvarming til overføringscoil i tappevannsbeholder på 240 liter. Det sitter i tillegg et 3kW elektrisk element som ettervarmer til tappevann. Til varmeanlegget har man 120 liter akkumuleringstank med 2,5-15 kw spisslast etter behov. OPPTIL FORDELER Norges mest solgte væske/vann varmepumpeserie i årevis Utekompensert Høy årsvirkningsgrad Mulighet for styring via internett energi Mulighet for tilknytning til Thermia trådløst varmereguleringsssytem Thermia LINK 75 % gratis Kv Vv BESKRIVELSE NRF NR Gt 2: utegiver 2 7 Diplomat Duo 8SP 230V Diplomat Duo 10Sp 230V Diplomat Duo 12Sp 230V Varmesentral EPCI kw Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov. Thermia Diplomat Duo VP OSO EPCI 360 Gulvvarme/radiatorer 10

11 Vaillant geotherm VWL og OSO EPC Dette er et system der hele varmepumpen befinner seg utendørs. Sirkulasjonen utenfor vegg er frostsikret og delt med en varmeveksler slik at det under driftsopphold ikke vil kunne fryse. Varmepumpen er koplet sammen med Oso EPC 300 eller 360, avhengig av nødvendig kapasitet på tappevann og spisslast. Varmepumpen er moderne med inverterstyrt kompressor, som gir en sømløs regulering. Tappevann forvarmes i spiral i akkumuleringsvolumet og ettervarmes med 3kW elektrisk kolbe i tappevannsbeholderen. Løsningen er meget sikker. OPPTIL 65 % gratis energi FORDELER Monoblock alt kuldeteknisk på utsiden Glycol utenfor oppvarmet areal Inverterstyrt kompressor BESKRIVELSE NRF NR 1 Ute 5 Inne 6 Jordfeil automat /N R 12/N 9 Kv Vv 2 Kv Påfylling Tur varme Retur varme geotherm VWL-75 1A/L-V geotherm VWL-125 1A/L-V geotherm VWL-155 1A/L-V Tilbehørspk til VWL (veksler, filter, påfyllingskit, slanger og pumpe) Tilbehørspk VWL (veklser, filter, påfyllingskit, slanger og pumpe) Oso EPC kw Oso EPC kw Climaline bakksestativ 400mm (passer til VWL 75) Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varmog kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov. For de største varmepumpemodellene anbefaler vi at det blir plassbygget et egnet fundament. 11

12 Thermia Atec og OSO EPC Thermia Atec er en luft/vann varmepumpe der hele varmepumpen står utendørs. Den har modulerende vifte og er meget støysvak. Varmepumpen er koplet sammen med Oso EPC 300 eller 360, avhengig av nødvendig kapasitet på tappevann og spisslast. Tappevann forvarmes i spiral i akkumuleringsvolumet og ettervarmes med 3kW elektrisk kolbe i tappevannsbeholderen. Thermia Atec ble i 2011 kåret til mest energibesparende produkt i stor test av luft/vann varmepumper i regi av Swedish Energy Agency. OPPTIL 65 % gratis energi FORDELER Meget støysvakt system God årsvarmefaktor Best i test Kv Vv C1 /// BESKRIVELSE NRF NR Thermia Atec 6 SP Thermia Atec 9 SP Thermia Atec 11 sp Thermia Atec 13 SP Styreskap Atec standard Oso EPC Oso EPC Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov. Thermia Atec VP OSO EPC 300 Gulvvarme/radiatorer 12

13 Panasonic Luft/vann og OSO EPC Dette er et rimelig luft/vann system. Varmepumpen er en splitt modell. Det betyr at det går gassrør med kuldemedium mellom ute- og innedelen. Systemet krever en kjøleteknisk montasje. Montering mot Oso EPC300 sikrer varmepumpa best mulig driftsforhold, samt god tappevannskapasitet med elektrisk kolbe på 3 kw og spisslast på 9 kw. Varmepumpa passer meget godt for de mange husstandene som har en eksisterende dobbeltmantlet bereder installert fra før. OPPTIL 65 % gratis energi FORDELER Enkelt, prisgunstig system Oso EPC bereder er optimal for varmepumpe Inverterstyrt kompressor BESKRIVELSE NRF NR Vv Tur varme El backup Panasonic luft/vann 7 kw, innedel Panasonic luft/vann 7 kw, utedel Panasonic luft/vann 9 kw, innedel Panasonic luft/vann 9 kw, utedel Styreskap for spisslast ved utekompensering Oso EPC kw Climaline bakkestativ 400mm Vibrasjonsdemper, 4 stk Kv Retur varme 13

14 SOLFANGERSYSTEM Systemet består av to platesolfangere, stativløsninger, koplinger, solar styring, rør og tanker med solcoil. Det er ment for å kunne tilleggsvelges til varmepumpeløsningene vi har omtalt. Det er avgjørende at de for disse løsningene velges en tank med solcoil. Vi anbefaler Oso EPTC400 eller EPTRC400, som begge er gode tankløsninger. Solfangere gir energitilskudd nesten hele året og energien er fornybar, gratis og produsert lokalt. 100 % fornybar energi BESKRIVELSE NRF NR Solfangere Solfanger styring Solfanger KS-2000 SLP Koplingsett for 2 solfangere Takstativ for 2 fangere, skrått tak Montasjestativ for 2 fangere, flatt tak Beslag mellom to fangere (ser penere ut) Solar Automatikk Solart ekspansjonskar, 12 L Duosolar VA 16mm, 20mm cellegummi, kveil på 15 meter Solvarmevæske 20 liter EPTC kW EPTRC kW Duosolar koplinger og klammere, luftutskiller og annet rørmateriell tilkommer etter behov. 14

15 SKJEMA FOR KARTLEGGING AV EFFEKTBEHOV Sted Byggeår Byggemetode Oppvarmet areal Har huset andre varmekilder? Varmeavgivere Varmtvannsbehov utover normalt? Dimensjon tur/retur fyrrom/teknisk rom Fyringsutgifter nå (i olje/kr) Kontaktdetaljer forbruker Navn Kontaktdetaljer rørlegger Navn Adresse Adresse Tlf Tlf Mail Mail

16 blaadesign.no MILJØMERKET 241 Trykksak 600 Forhandler: Brosjyren bestilles på NRF nr Brødrene Dahl AS, Brynsengveien 5, 0667 Oslo. Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. Tlf: E-post: Følg oss på facebook blogg.dahl.no

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9 Varmepumper Forord De siste årene har det vært en kraftig økning i salget av varmepumper i Norge. Hovedårsaken er at varmepumpeteknologien kan gi

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Seks av ti nordmenn synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger.

Seks av ti nordmenn synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger. Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen Seks av ti nordmenn synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger. En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Matene a.s FRA OLJE TIL PELLETS

Matene a.s FRA OLJE TIL PELLETS Matene a.s Gudolf Blakstadsvei 37 1392 Vettre Norge Org.nr.: 988 819 247 Tel.: (+47) 66 90 25 10 E-mail: post@matene.com FRA OLJE TIL PELLETS Revidert: Oktober 2009. Opprinnelig dokument fra 2005. Dette

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Klimameldingen, utfasing av oljefyr Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer