VA-konsept DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VA-konsept DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU)"

Transkript

1 VA-konsept DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU)

2 VA-KONSEPT Duktile rør med utvendig sementbelegg (ZMU) Montering, bruk og reparasjon Innhold 1. Bruk... 3 Bruksområde... 3 Transport og lagring... 3 Stabling Montering... 4 TYTON muffemontering... 4 Monteringsverktøy og hjelpemidler... 4 Installasjon av krympemansjetten... 5 Montering av krympemansjetter i båndmaterial... 5 Innpakking med beskyttelsesbånd... 5 Å fylle inn rørgrøften... 5 Kapping av rør... 6 Montering av anboringsklammer Reparasjon... 7 Innpakking med mørtel armering (Ergelit)... 7 Å reparere ZMU på byggeplassen... 7 Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 2

3 1. Bruk Bruksområde Denne bruksanvisningen gjelder for installasjon av rør som er laget av duktilt støpejern i henhold til DIN EN 545 med utvendig sementmørtelkledning (ZMU). Bruksanvisningen må følges når rørkopling skal foretas. Transport og lagring Spesielle retningslinjer for transport og lagring Rør med sementbelegg er tilpasset vanlige transportkrav. Ved lasting, lossing, transport på byggeplassen og ved installasjon må det brukes stropper. Fjerning av stålbånd på rørbunter må bare foretas ved hjelp av en platesaks eller en trådkutter. De skal: Ikke settes hardt ned Ikke kastes av et kjøretøy Ikke slepes eller rulles over lange strekninger Stabling Dersom rør med utvendig sementbelegg lagres i stabler, skal de legges på trebjelker med en bredde på min. 10 cm og ca. 1,5 m fra endene på rørene. Maksimal tillatt stablingshøyde: DN Lag m 1,5 m Stablingshøyde over 3,0 m må unngås på grunn av faren for ulykker. Rørene kan kun legges på trebjelker eller andre egnede materialer. 3

4 VA-KONSEPT Duktile rør med utvendig sementbelegg (ZMU) Montering, bruk og reparasjon 2. Montering TYTON muffemontering Rengjøring av spissende Smøremiddel Pakningsmontering RIKTIG Sjekkpunkt TYTON -pakning GALT Påføring av glidemiddel på TYTON -pakning Monteringsverktøy og hjelpemidler Hevearm for rør opptil DN 125 Installeringsverktøy V 302 (ZMU) for rørene DN 80 DN 400 Kjede eller talje (modell ZMU) for rørene DN 500 DN 1000 Installasjonen må foretas på en slik måte at sementen (ZMU) ikke skades. ZM-beskyttelsesmansjetter kan brukes for TYTON koplinger opptil DN 700, for BRS opptil DN 600 og for BLS -rørmuffekoplinger opptil DN 300. Etter at koplingen er foretatt og pakningen er testet med hensyn til riktig montering, trekkes mansjetten over muffen, slik som vist på tegningen. For å beskytte rørkoplingene, kan følgende benyttes: Krympematerial eller beskyttelsesbånd (iht. DIN ) Mørtelarmering (f.eks. Ergelit) for spesialbruk ZM-beskyttelsesmansjetter 4

5 Installasjon av krympemansjetten Krympemansjetten skal trekkes over muffen før koplingen foretas. Kledningsoverflaten forberedes i henhold til retningslinjene i GW 15, dvs. at rust, fett, smuss og løse partikler skal fjernes fra området. Flaten skal forvarmes og dermed tørkes med en lavt innstilt propangassflamme på ca. 60 C. Deretter blir krympemansjetten trukket over koplingen og beskyttelsesinnlegget på innsiden fjernes. Med en propangassflamme innstilt på lav varme blir krympemuffen jevnt varmet opp rundt det hele, i høyde med muffepannen, helt til krympeprosessen begynner og muffekonturen avtegner seg. Ved jevn temperaturføring, der brenneren føres rundt rørets omkrets, blir muffedelen først krympet, fra pannen og deretter utover røret. Prosessen er korrekt gjennom ført når: Muffen er fullstendig varmkrympet på rørkoplingen Muffen ligger glatt, rett og uten luftbobler, og pakningslimet er presset ut på begge sider Den påkrevde overlappingen på 50 mm på sementmørtelkledningen er oppnådd Montering av krympemansjetter i båndmaterial Krympebåndet som er festet på innsiden med spesiallim leveres i ruller på 30 m. Mansjettene må tilpasses på byggeplassen i henhold til tabellen nedenfor. DN Slisselengde i mm (350) Klebningsoverflaten bearbeides i henhold til retningslinjene i GW 15, dvs. at rust, fett, smuss og løse partikler skal fjernes fra området. Overflaten forvarmes og tørkes dermed med en propangassflamme innstilt på lav varme på ca. 60 C. Beskyttelsesfolien trekkes av ca. 150 mm fra mansjetten. Mansjetten posisjoneres rettvinklet på røraksen, rett over rørkoplingen, deretter legges mansjetten løst over ved hjelp av jevn fjerning av resten av beskyttelsesfolien. Overlappingen av mansjetten skal være på minst 80 mm og skal ligge lett tilgjengelig i øvre tredel av røret. Ved lave omgivelsestemperaturer er det en fordel at klebesiden på overlappingsstedet og låselasken varmes kort opp. Ved låseslasken kan det sees et stoffgitter på klebesiden. Med lav gul flamme i stadig bevegelse varmes låselasken, som er plassert midt over overlappingen, jevnt opp fra utsiden til gitterstrukturen i stoffet avtegner seg. Trykk den så godt på med en hanske. Mansjetten krympes ved hjelp av en jevn bevegelse med flammen i røromkretsen, først på siden som vender bort fra låselasken på rørmuffen og deretter på samme måte på spissen. Prosessen er korrekt gjennomført når: Mansjetten er fullstendig varmkrympet på rørkoplingen Den ligger glatt, rett og uten luftbobler, og pakingslimet er presset ut på begge sider Den påkrevde overlappingen på 50 mm på sementmørtelkledningen er oppnådd Bøyningsmulighetene som er angitt i installasjonsveiledningen, kan utnyttes maksimalt ved de tidligere beskrevne muffe-isoleringsmåtene, også etter isoleringen. Innpakking med beskyttelsesbånd Etter at koplingen er foretatt, pakkes koplingen inn i flere lag beskyttelsesbånd, slik at disse dekker ZMU 50 mm. Å fylle inn rørgrøften Se VAVs retningslinjer. Rørmuffekoplinger som er beskyttet med ZM-beskyttelsesmansjetter eller krympemateriale, skal dekkes med finkornet material eller rørbeskyttelsesmatter (fiberduk). 5

6 VA-KONSEPT Duktile rør med utvendig sementbelegg (ZMU) Montering, bruk og reparasjon Kapping av rør Sementen (ZMU) snittes rundt hele røret opptil ca. halve lagets tykkelse. Pass på at støpejernsrøret ikke skades. Sementen (ZMU) snittes deretter på langs mellom omfangssnittene. Deretter skilles alle snittene med en meisel. Så løsnes de fra hverandre med lette hammerslag, fra lengdesnittene og utover. Innsatsstykket rengjøres med avstrykningskniv og stålbørste. Rørene kan nå kuttes ved hjelp av kappeverktøy. Til kutting anbefaler vi ringsag med diamantblad. Ved kapping av rørene bør det brukes beskyttelsesbriller og munnbind. De leverte rørene DN 100- DN 300 mm kan kappes inntil 1 m fra muffen. Over DN 300 kan bare rør med en hvit gjennomgående lengdestrek kappes. Slike rør (kalibrerte rør) må bestilles særskilt. Andre kjennetegn på et kalibrert rør er merket «SR» på muffepannen. Snittkantene slipes ved hjelp av en håndslipingsmaskin slik at de tilpasses originalinnsatsen. Avkutt på innsiden av røret fjernes. Den frigjorte ytterkanten og snittflaten må dekkes med en egnet lakk! Montering av anboringsklammer Det benyttes anboringsklemmer for ZMU- rør, f.eks EWE. Før det kappes skal den utvendige sement (ZMU) fjernes i lengden 2 L henholdsvis 2 LS i henhold til tabellen nedenfor. (Ved overskyvning må det også tas hensyn til mål for «overskyvning»). DN TYTON /BRS L (mm) BLS L S (mm) (350) ZMU-frie TYTON -innsatsstykker gjelder for muffer i henhold til: DIN opptil DN 600 Form A Fra DN 700 Form B (langmuffe) 6

7 3. Reparasjon Innpakking med mørtel armering (Ergelit) Mørtelbåndet legges i en bøtte fylt med vann til de er gjennomtrukket og ingen luftbobler er synlige (maksimalt to minutter). Ta ut det våte båndet og trykk vannet lett ut. Båndet vikles rundt (skal dekke ZMU 50 mm) og tilpasses konturen. Med en tykkelse på 6 mm vikles bandasjen to ganger rundt, evt. 50% overlapping. Etter ca. 1 til 3 timer kan etterisoleringen belastes mekanisk. Å reparere ZMU på byggeplassen Ødelagt eller skadet ZMU kan bare repareres med verktøysettet fra rørprodusenten. Reparasjonssettet består av armeringsnett, pose tørr mørtel, 1 liter Mowilith LDM 6880-væske og veiledning for utføring av reparasjon. Fjern semententmørtelen slik at det resulterer i rette kanter: Skadd område rør RIKTIG Skadd område rør GALT sementmørtel sementmørtel sementmørtel sementmørtel Unngå å bruke makt ved fjerning av sementmørtelen, så ikke uskadde deler løftes. Dersom det fremdeles finnes løst materiale, fjernes dette med stålbørsten, og det skadde området fuktes. Blanding Innholdet blandes til det oppstår en sparkel tilpasset mørtel. Denne kan blandes med 1 del Mowilith LDM 6880 og 4 deler vann. Påføring De skadede stedene på ZMU rengjøres, fuktes og påføres mørtel med en sparkel. Større skadeområder (fra håndflatestørrelse og oppover) må tildekkes med gassbind etter at mørtelen er påført. For rør med sementmørtelkledning, anbefales det å vente minst tolv timer før installasjon, eventuelt må det reparerte området beskyttes tilstrekkelig mot mekanisk belastning. Reparasjonsanvisninger Korrekt reparasjon kan kun utføres i temperaturer over 5 C. I tillegg til det som finnes i reperasjonssettet, er følgende utstyr nødvendig: Støvbestandige vernebriller Gummihansker Stålbørste Sparkel Ekstra blandebolle For størres skader: Hammer og meisel Preparering av det skadede området Ved små overflateskader brukes stålbørsten til å fjerne løse og delvis løse deler i det skadde området. Fukt til slutt overflatene i det skadde området. For store skader anbefales det å fjerne sementmørtelen helt ned til metallet ved bruk av hammer og meisel. Det er svært viktig å bruke vernebriller under dette arbeidet. 7

8 Mer enn 50 servicesentre Avdeling Besøksadresse Telefon Faks Alta Vepseveien 1, 9514 Alta Arendal Moland Park, 4846 Arendal Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad Bergen Leirvikåsen 51, 5179 Godvik Bergen Kanalveien 46, 5068 Bergen Bergen Langarinden 8, 5132 Nyborg Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø Bærum Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud Dale (Vannkraft) Transplant-bygget, 6963 Dale i Sunnfjord Drammen Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad Førde Flovegen 3, 6800 Førde Gjøvik Kallerudlia 10-12, 2800 Gjøvik Gol Elveveien 6, 3550 Gol Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar Hammerfest Havneveien 5, 9610 Hammerfest Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E, 9406 Harstad Haugesund Norevegen 32, 5542 Karmsund Holmestrand Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand Jessheim Industriveien 12, 2060 Jessheim Kongsvinger Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund Langhus (sentrallager) Snipetjernveien 8, 1405 Langhus Larvik- Ringdalskogen Ringdalveien 20, 3270 Larvik Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer Lyngdal Nye Monoddveien 5, 4580 Lyngdal Mo i Rana Mellomvika 53 A, 8622 Mo i Rana Molde Birger Hatlebakksveg 28, 6415 Molde Mosjøen Vollanvegen 22, 8663 Mosjøen Moss Årvollskogen 32, 1529 Moss Namsos Hestmarka, 7800 Namsos Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid Oslo- Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo Oslo- Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo Oslo- Mølla Waldemar Thranesgt. 86, 0175 Oslo Oslo- Skøyen Drammensveien 130, 0277 Oslo Sandnessjøen Øyvind Lambes vei 23, 8800 Sandnessjøen Sarpsborg Bjørnstadmyra 3, 1712 Grålum Ski Haugenveien 5, 1400 Ski Skien Nybergflata 5, 3737 Skien Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger Stavanger- Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger Stavanger- Sandned Årsvollveien 18, 4312 Sandnes Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal Stord Svartadalen 31, 5412 Stord Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen Trondheim- Heimdal Torgardsvegen 7, 7072 Heimdal Trondheim- Lade Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal Ålesund- Breivika Breivika Industriveg 33, 6018 Ålesund Ålesund- Color Line Stadion Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund VA-konsept: Duktile rør med utvendig sementbelegg (ZMU), utgave 8 NRF nr Tlf E-post:

MONTERING, BRUK OG REPARASJON AV DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU)

MONTERING, BRUK OG REPARASJON AV DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU) MONTERING, BRUK OG REPARASJON AV DUKTILE RØR MED UTVENDIG SEMENTBELEGG (ZMU) www.dahl.no Montering, bruk og reparasjon av duktile rør med utvendig sement (ZMU) Innhold 1. Bruk... 3 Bruksområde... 3 Transport

Detaljer

VA-konsept TRYKK OG TEST

VA-konsept TRYKK OG TEST VA-konsept TRYKK OG TEST VA-KONSEPT Trykk og test Innhold Test- og tetteballer... 3 Hydrometer og tilbehør til tetteballer... 5 Kumtopp tetteball... 6 Trykkprøve pumper manuelle / motoriserte, farge til

Detaljer

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no VA-konsept ekanaler VA-KONSEPT ekanaler Innhold 1. Hvorfor ekanaler?... 3 2. Løsninger for alle!... 3 3. BDnett... 4 BDnett gir deg følgende muligheter... 4 4. BDA-proff på prosjekt... 5 Hvorfor velge

Detaljer

TRYKKAVLØP. www.dahl.no

TRYKKAVLØP. www.dahl.no TRYKKAVLØP Innhold 1. Hva er trykkavløp?...3 2. Fordeler og begrensninger ved trykkavløp...4 3. Hvilke områder er aktuelle for bruk av trykkavløp?...5 4. Aktuelle lover og forskrifter ved etablering av

Detaljer

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort Verktøy, festemateriell, arbeidsklær, personlig verneutstyr og kjemiske produkter fra Brødrene Dahl Alt på ett sted Brødrene Dahl (BD) leverer mer

Detaljer

Varsling og sikring. www.dahl.no

Varsling og sikring. www.dahl.no Varsling og sikring Innhold 1 Innledning... 4 Vegvesenets håndbøker... 4 2 Varsling og sikring... 5 2.1 Skilt for arbeidsvarsling... 5 2.2 Oppsetningsutstyr for varslingsskilt... 7 Løsføtter/fundamentering...

Detaljer

KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012

KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012 KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012 www.bdsamferdsel.no NYHET! Oppladbar blinklampe s. 2 Varsling og merking s. 2 4 Byggegjerder s. 5 Bommer og bilsperrer s. 5 6 VARSLING OG MERKING 1.499,- NYHET! 284,- 1.899,-

Detaljer

VA-konsept Renseløsninger

VA-konsept Renseløsninger VA-konsept Renseløsninger VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Innhold Samletanker... 3 Slamavskillere... 4 Renseanlegg... 6 Oljeutskillere... 8 Fettutskillere... 12 Fra kompetanseperson...

Detaljer

MULTIKOMFORT FREMTIDENS BOLIGSTANDARD I DAG. Vannbåren varme. komfortable løsninger. www.dahl.no

MULTIKOMFORT FREMTIDENS BOLIGSTANDARD I DAG. Vannbåren varme. komfortable løsninger. www.dahl.no VVS MULTIKOMFORT FREMTIDENS BOLIGSTANDARD I DAG Vannbåren varme komfortable løsninger www.dahl.no Multikomfort verdiøker i alle ledd Effektive og lønnsomme byggeprosesser Med Multikomfort har Brødrene

Detaljer

VA-Konsept Plastkummer

VA-Konsept Plastkummer VA-Konsept Plastkummer Kummer i plast for boliger og kommunale anlegg 1 www.dahl.no Utgave 4 VA-Konsept - Plastkummer Oversiktsbilde av hvor plastkummene kan brukes Innhold Side 3 Hvorfor velge plastkummer

Detaljer

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER VVS UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2009 INNHOLD 03 Sprinkling kan redde liv 04 Mindre branner kan bli store 05 Sprinkleranlegg 06 Branntetting 07 Vanntåke 08 Brannslukkere

Detaljer

VA-konsept VEI OG BANE

VA-konsept VEI OG BANE VA-konsept VEI OG BANE VA-KONSEPT Vei og bane Innhold Kapittel 1: Overvannshåndtering... 3 DV-rør... 3 Forslag Sandfang Tegra 1000... 6 Inspeksjonskummer... 7 Luker... 7 Fordrøyning av overvann... 8 Kapittel

Detaljer

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl VVS UNNGÅ R Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2010 INNHOLD 03 Bransjens store utfordring 05 Unngå vannskader 06 Hvordan sikre seg mot skjulte farer 08 Bredt produktutvalg 17 Vanntette kjøp 18 Kjøkkenbatterier

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg ROT I FOKUS Rehabilitering Ombygging Tilbygg Brødrene Dahl har produktene du trenger! www.dahl.no Rehabilitering, ombygging og tilbygg I denne brosjyren hjelper vi deg å velge riktige løsninger for å lage

Detaljer

Bad for alle. Baderomsprodukter 2011. Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl DUSJ MØBLER ELEKTRISK. Blandebatterier. Servanter og klosetter

Bad for alle. Baderomsprodukter 2011. Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl DUSJ MØBLER ELEKTRISK. Blandebatterier. Servanter og klosetter Baderomsprodukter 2011 Bad for alle DUSJ MØBLER Servanter og klosetter Blandebatterier ELEKTRISK BADEKAR TILBEHØR RUSTFRITT Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl 4 Møbler 20 Servanter og klosetter

Detaljer

Produktkatalog Trafikksikring

Produktkatalog Trafikksikring Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! August 2011 Det er med stor glede vi nå kan presentere en ny katalog innen vårt fagområde. Nytt i katalogen er at vi nå har

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

Du bygger. Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET. optimeraproff.no 1

Du bygger. Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET. optimeraproff.no 1 Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET optimeraproff.no 1 2 Innhold Optimera Vinduet Hvorfor velge Optimera Vinduet? Hvordan er Optimera Vinduet bygd opp? Optimera Vinduet - vindustyper Toppsving

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

IRIS Design. - Øye for god design

IRIS Design. - Øye for god design IRIS Design - Øye for god design Kjære nye og gamle, små og store kunder Vi ønsker dere alle en god Påske og vil benytte anledningen til å fortelle litt om hva vi driver på med for tiden. God Påske! Illustrasjon

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Prisbok 2015. www.dahl.no

Prisbok 2015. www.dahl.no Prisbok 2015 VA www.dahl.no BD det enkle valget! Når vi sier at BD er det enkle valget mener vi at du som kunde av oss slipper mange unødvendige valg i hverdagen. Et utprøvd og godt logistikkapparat gjør

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber

Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber Guide for vedlikeholdseksperter Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber Løsninger for vedlikeholdseksperter Vi i Henkel er klar over hvilke utfordringer du møter med hensyn til vedlikehold

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MAGASINET. Festool + Motek = 20 år med suksess 44. Informasjon til kunder av Motek Høst 2013. Kampanjedager 15. og 16. oktober

MAGASINET. Festool + Motek = 20 år med suksess 44. Informasjon til kunder av Motek Høst 2013. Kampanjedager 15. og 16. oktober MAGASINET Informasjon til kunder av Motek 411 Kampanjedager 15. og 16. oktober 46 Tips & triks for flere av våre produkter 48 Produktnyheter Festool + Motek = 20 år med suksess 44 2 - Vi øker kapasiteten

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer