Sluttrapport: Entreprenørskapsprosjekt E06/ Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport: Entreprenørskapsprosjekt E06/2010 - Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen."

Transkript

1 Sluttrapport: Entreprenørskapsprosjekt E06/ Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen. Mål Bidra med relevant kompetanse for bioteknologisk næring og næringsutvikling ved utvikling / forbedring av studietilbud innen innovasjon og entreprenørskap knyttet til bioteknologibaserte kommersialiseringer. Delmål: 1. Kompetansebygging a. Oppdatere undervisningspersonalet i kommersialiseringsfag på problemstillinger og tema som er særskilte for bioteknologiske kommersialiseringer. b. Styrke det biofaglige personalets kompetanse innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. 2. Relevansorientere kurstilbudene innen innovasjons- og entreprenørskapsfag i forhold til bioteknologi. a. Bringe entreprenører inn i undervisningen. b. Utvikle undervisningsmateriell til kursene. Prosjektdeltakere Høgskolen i Hedmark (HH), Campus Hamar: Prof. Guri Eggset (prosjektleder), førsteam. II Dag Ådne Sandbakken, prof. em. Lars Monrad-Krohn, førstelektor II Jørn Ulheim, studieleder/førsteam. Øyvind Antonsen og annet undervisningspersonell tilknyttet masterstudiet Master s Degree in Applied & Commercial Biotechnology. Handelshøgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø (HHT): Prof. Lene Foss, førsteam. Kristin Woll, lektorene Kelley Ritchey og Federico Lozano m.fl. tilknyttet masterstudiene Business Creation and Entrepreneurship (BCE). Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø (NFH): Prof. Klara Stensvåg, forsker Hans-Matti Blencke, prof. Olaf Styrvold og førsteam. Tor Haug fra Mastergradsprogram i marin bioteknologi. I tillegg er ekstern kompetanse hentet inn for gjennomføring av workshops og seminarserie. Gjennomføring og resultater Kompetansebygging Hamar-miljøet: For å øke fagpersonellets forståelse av innovasjon og entreprenørskap innen bioteknologi og hva som kjennetegner bioteknologiske kommersialiseringer, er seminarserien Bioinnovasjonsforum gjennomført i Biohuset, Hamar. Gjennom seminarene er det presentert en rekke forskningsbaserte bioteknologiske kommersialiseringer i form av produkter og/eller bedriftsetableringer, hvor kommersialiseringsdelen ble vektlagt. FoU- og innovasjonsmiljøet på Hamar (HH, bedrifter og Hedmark Kunnskapspark) har deltatt, og det har vært invitert eksterne foredragsholdere. Totalt er det avholdt seks 1 3-timers seminarer i (siste seminar ble av praktiske grunner gjennomført i januar 2012): Bioinnovasjonsforum høst 2010 vår/høst 2011: : Presentation of start-up companies Cryogenetics and Spermvital. Jørn Ulheim, managing director Cryogenetics AS and Elisabeth Kommisrud R&D Director Biokapital AS : From biological research to commercialization! What does it take to succeed? Frank Larsen, PhD, director Hedmark Kunnskapspark 1

2 : Presentation of Graminor, the Norwegian plant breeding company. Importance of biotech in international, national and regional strategies. Idun Christie, director Graminor : Bioinnovation forum & social gathering for biotech students: Experiences from HUC s Master s program in Applied and Commercial Biotechnology and transition to further careers. Former students Brit Rønning Johansen (product developer, Weifa AS) and Tatiana Belova (PhD student, UMB) : Experience from commercialization of biotech innovation based on academic research. Thorfinn Ege, Chief Executive Officer Santosolve Pharma AS : kl Zebrafish: An important model organism in medical and biotechnological research. Mini-symposium med innlegg av Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i NFR, dr. Christian Lawrence, facility manager, Children s Hospital, Boston, dr. Peter Alestrøm, prof. NVH and Jørn Ulheim, managing director Cryogenetics AS. Tromsø-miljøet: For å utvikle sin undervisningskompetanse innen kommersialiseringsfag har Lene Foss og Kristin Woll deltatt på følgende kurs: Lene Foss: Idegnist 2010, i Harstad, hvor man lærte seg mentorrollen for studenter i utarbeidelse av forretningsplan. Lene Foss: En ukers kurs i Lezno, Warsawa, i regi av European Entrepreneurship Colloquium, hvor deltakerne lærer seg case metodikken fra Harvard og anvender det i sin egen undervisning. Kristin Woll: Deltok på tilsvarende kurs i Barcelona i 2010, og har videreutviklet og benyttet denne metodikken på bachelorstudiet i Ledelse, Innovasjon og Marked ved HHT. I tillegg har Lene Foss og Kristin Woll på sine respektive bachelor- og masterkurs innenfor Ledelse, Innovasjon og Marked, samt BCE studiet ved HHT, utviklet sin undervisningskompetanse. Prosjektet har også hatt overføringsverdi til prosjektet Ung grûnder, også finansiert av Norgesuniversitetet, samarbeid mellom HHT, Høgskolen i Harstad og kunnskapsparken i Narvik og Harstad. Biotekmiljøet ved NFH har deltatt på møter/seminarer i regi av Tromsø Næringsforening og næringsklyngen Biotech North ( ) og har bidratt til å koble BCE miljøet/foss til dette klyngemiljøet. Workshops I prosjektperioden ble det arrangert to workshops med deltakere fra begge fagmiljøene, workshop 1 ved UiT januar 2011 og workshop 2 i Hamar oktober 2011 (se program, vedlegg 1). Workshop 1 ble arrangert av HHT. Det ble gitt en grundig introduksjon av begrepene innovasjon og entreprenørskap og sammenhengen mellom disse. Særegenheter ved forskningsbaserte innovasjoner ble også belyst (Foss og Woll), og hva studentene bør lære om dette temaet. Videre ble det fokusert på veien fra forskning til marked (eierrettigheter m.v.). Et patentbyrå og UiT s TTO bidro her. Stensvåg presenterte resultater fra gruppens bioteknologiforskning og ulike dilemmaer som oppstår når idéen skal tas videre til markedet (Case 1). Idéen er bearbeidet videre i samarbeid med UiT s TTO og en gruppe BCE-studenter. En ferdig utviklet forretningsplan ble presentert på workshopen av studenten Kamovich slik at deltakerne fikk innsikt i hele prosessen fra forskning til marked. Workshop 2, arrangert av HH, la vekt på bruk av bedriftscase i undervisningen og utfordringer knyttet til internasjonale studentgrupper. Både BCE-studiet i Tromsø og masterstudiet i Hamar er internasjonale studier. Undervisningen skal også kvalifisere studentene til arbeid i internasjonale næringer. En teaching note utviklet av Foss ble presentert. Videre ble det presentert to case utviklet av prosjektdeltakere fra HH (Sandbakken & Ulheim) og videreutviklede versjoner (kommersialisering, 2

3 marked, finansiering / økonomi) av Case 1, tidligere presentert i Workshop 1 i Tromsø (Kamovich, Ritchey, Lozano). To eksempler på studentoppgaver ble også presentert. Workshop 2 ble sluttført med diskusjon om fremtidig samarbeid, og oppsummering av fremtidige arbeidsoppgaver: Teaching: Collect and list information of companies, their products and activities - both in Hamar and Tromsø. (MABIT may have lists of Tromsø companies!) Engage students in the work? Financing by new project ? Responsible: Participants in new project Norgesuniversitetet. Meeting in Tromsø spring 2012 to develop and finish business cases for use in teaching. Responsible: Lene and Dag Ådne. Exchange teaching material; cases, compendiums. Responsible: Case authors, Klara & Lars. Exchange of lecturers / guest lecturers; Lene et. al Hamar; Dag Ådne, Lars & Jørn Tromsø. Responsible: Course teachers - make plans and agreements! Invite members of MabCent Board as guest lectures. Responsible: Course teachers. Exchange of master students. Thesis on business cases in Tromsø and Hamar. Responsible: Student supervisors. Prepare for common online / video lectures. Responsible: Course teachers. Research: Educate researchers / PhD students; possible candidates from Tromsø and Hamar, Lene may supervise. Responsible: Lene, in collaboration with Tromsø & Hamar commercialization teams. Convince companies to apply for nærings-phd ; bridge companies and academia. Responsible: Everybody. Financing of projects: Contact Steinar Bergseth, NRC (Forskningsrådet). Responsible: Lene & Lars. Totalt sett ga workshopene innsikt i teorien rundt begrepene innovasjon og entreprenørskap, som i stor grad var ny og viktig kunnskap for fagpersonellet innen bioteknologi. Videre har de gitt praktiske erfaringer og eksempler på ulike faser og dilemmaer i en kommersialiseringsprosess, og refleksjon og lærdom rundt hvilke temaer som bør inngå i en utdanning som inkluderer entreprenørskap og innovasjon. Deltakerne har også fått innsikt og erfaring i skriving/utvikling av case basert på forskningsresultater fra bioteknologi og hvordan disse kan brukes i undervisningen. Relevansorientering av kurstilbud Utvikling av kurs Til undervisningen i kommersialiseringfag ved Master s Degree in Applied and Commercial Biotechnology ved HH ble det de første årene ( ) benyttet innleid kompetanse. Undervisingen som ble lagt opp i disse kursene var basert på generell kommersialiseringskompetanse og ikke tilpasset de spesielle utfordringene ved kommersialisering av bioteknologi. Dette gjaldt kursene Innovation/Entrepreneurship (10 studiepoeng) og Business plan development (10 studiepoeng). Til dels var det også overlapp mellom disse kursene og et tredje kurs IPR strategy and biotechnology regulations (10 studiepoeng). Det ble våren 2011 etablert en prosjektgruppe til å revidere kurstilbudet, bestående av nytilsatte fagpersoner i II-stillinger ved HH samt personer fra innovasjonsmiljøet på Hamar: Dag Ådne Sandbakken, Condestra AS, førsteaman. II, HH. Lars Monrad-Krohn, Prof. Em., Business Development & Leadrship, prof. II, HH. Jørn Ulheim, direktør Cryogenetics AS, førstelektor II HH. Frank Larsen, PhD, Direktør Hedmark Kunnskapspark. Martin Stok, Inkubatorleder Hedmark Kunnskapspark. 3

4 Øyvind Antonsen, førsteamanuensis, studieleder HH. Guri Eggset, professor, instituttleder HH. Revidering av kurstilbudet ble gjennomført etterkant av innspillene som fremkom i Workshop 1. Elementer fra kursene Innovation/Entrepreneurship og Business Plan Development ble lagt inn i et nytt 15-studiepoengkurs, Bio-business and Entrepreneurship. Ny pensumlitteratur vurdert og inkludert. En modul fra dette kurset, og som omfatter første semester, tilbys også andre studenter ved HH, for eksempel bachelorstudenter fra HHs studietilbud innen Opplevelsesproduksjon og interaktive media. Se kursbeskrivelse i vedlegg 2. Ved oppstart av bachelor-/masterstudiet i marin bioteknologi i Tromsø i 2006, deltok studenten på kurset BED-2015 Kommersialisering (10 stp), som var tilrettelagt for studenter på Handelshøyskolen, men som ikke var optimalt for studenter med en annen fagbakgrunn. Etter pålegg fra Universitetsstyret om koordinering av all biologiundervisning i 2010, falt dette kurset bort i studietilbudet i marin bioteknologi. Dette var særlig uheldig ettersom det var dokumentert stort behov for slik kompetanse i det marine næringsliv og i marinbioteknologiske bedrifter i Nord-Norge, og ferdig utdannede kandidater trenger denne kunnskapen når de går inn i framtidige jobber. Det er derfor foretatt noen endringer i undervisningen ved dette bioteknologistudiet, og flere er planlagt: Personell fra næringslivet er trukket inn i undervisningen, og høsten 2011 ble det benyttet forelesere fra syv bioteknologiske firma og institutter. De var svært velvillige og hadde mulighet til å gå i dybden på sine prosjekter. Etableringen av dette samarbeidet vil ha effekt i forhold til å drive utvikling av nytt undervisningsmateriale og kan utnyttes i senere prosjekter. Våren 2012 vil innovasjon og entreprenørskap bli lagt inn i kurset Bio-3611 Seminar i marin bioteknolog (5 stp) på masternivå. På lengre sikt er det ønskelig å lage et eget valgfagskurs for masterstudenter i marin bioteknologi, med innhold av kommersialisering, innovasjon, IPR-problematikk og rettigheter. Kurset må få et navn som avspeiler innholdet og som synliggjør kompetanse som oppnås. I påvente av dette nye kurset planlegges det å legge noe av innholdet inn i undervisningen i kurset Industriell bioteknologi fra høsten Casenes om er utviklet i dette prosjektet skal brukes kursene /undervisningen som tilrettelegges for bioteknologistudentene. Ved HHT har arbeidet med utvikling av bioteknologibasert case gjort staben i stand til å videreutvikle kurs vår 2012 og til å integrere case-metodikken i undervisningen på BCE-studiet i Tromsø. Utvikling av undervisningsmateriell Bedriftscase. Ved HH har vi har god erfaring med bruk av bedriftscase i undervisningen. En spørreundersøkelse foretatt av Monrad-Krohn blant masterstudenter i næringsrettet bioteknologi, viste at læringsutbyttet var gjennomsnittlig 47 % høyere ved bruk av case enn ved bruk av vanlige oppgaver og forelesninger / klasseundervisning. Utvikling av passende case til bruk i undervisningen er gjennomført både ved HH og UiT, som også utviklet en lærerveiledning (teaching note) til caseundervisningen. Ved HHT/UiT er forskningsresultater produsert av Stensvåg, Styrvold, Haug og Blencke, NFH, bearbeidet og utviklet videre av BCE-studenter under ledelse av Lene Foss. Videre har tre nyansatte lektorer, Lozano (praktisk entreprenørskap), Kelley (finans) og Reisinger (ledelse & kommersialisering), utviklet lærerveiledning (teaching note) etter Harvard-modellen: NordPep Biotechnology AS: Commercializing a Research Idea Lene Foss, Uladzimir Kamovich. Mohammad Javadinia Azari og Tormod Viken Johannesen. 4

5 TEACHING NOTE - NordPep Biotechnology AS: Commercializing a Research Idea. Federico Lozano, Kirsten Reisinger, Kelley Ritchey, Lene Foss og Uladzimir Kamowich, UiT Ved HH Hamar gis undervisningen i kommersialisering av personer hentet fra næring og kommersialiseringsmiljø, og noen har II-stillinger ved HH. Sandbakken og Ulheim har derfor skrevet case basert på lokal bedrift og erfaringer fra næringslivet. En masterstudent, Katarina Ruud, har dessuten vært involvert i dette under sin masteroppgave. Tre case er utviklet: Cryogenetics AS - an example Dag Ådne Sandbakken & Katarina Ruud. The process of getting access to more capital for a start-up biotechnology company. Jørn Ulheim, Cryogentics AS/HUC. Product innovation in applied biotechnology Jørn Ulheim, Cryogentics AS/HUC I tillegg har Lars Monrad-Krohn foretatt nettsøk etter case benyttet ved utenlandske universiteter og innhentet tillatelse til å benytte case fra Harvard Business School: MAK vs Canadian Corn Hybrid Research Institute. 21 s., Marc Banik, Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario.) 1 DANIMAL IN SOUTH AFRICA: MANAGEMENT INNOVATION AT THE BOTTOM OF THE PYRAMID. 30 s., Richard Ivey School of Business The University of Western Ontario. Bedriftscasene utviklet under dette prosjektet skal i samarbeid mellom HH og UiT bearbeides videre våren De er likevel allerede tatt i bruk i undervisningen eller vil bli det i løpet av våren Kompendium. I prosjektperioden er det revidert og ferdigstilt et kompendium som benyttes i undervisningen i kurset IPR Strategies and Biotechnology Regulation ved HH, og vurderes brukt i BCE-studiet i Tromsø og eventuelle andre som måtte være interessert. IPR Protection Strategies, Law and Business. Lars Monrad-Krohn, Høgskolen i Hedmark, August 30th 2011, version 2.1 (English). Formidlingsaktiviteter Formidlingsaktiviteter utenom workshops og seminarserie beskrevet ovenfor er gjengitt her: Lene Foss: Forskningsbasert entreprenørskap en ny vei for UiT, Forskningsdagene i Tromsø Lene Foss: The Entrepreneurial University: Closing the gap between Science and Commerce? Innovasjonssenteret i Stavanger, Lene Foss: Entreprenørskap i skolen: Hva viser forskningen? Nettverkssamling Ungt entreprenørskap, Tromsø Kristin Woll: Hva fremmer og hemmer kreativitet og innovasjon, Troms Fylkeskommune Guri Eggset: Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen. Prosjektledersamling - Entreprenørskap i høyere utdanning, Kunnskapsdepartementet og Innovasjon Norge, Oslo november Lene Foss: Business Creation and Entrepreneurship, Høgskolen i Ålesund Lene Foss: Master in Business Creation and Entrepreneurship et steg mot det entreprenørielle universitet? Presentasjon for statsråd Tora Aasland, UiT Lene Foss Academic entrepreneurship a tool for making the universities more entrepreneurial? HSS11 konferanse, Ålesund Lene Foss: Innovasjon som begrep og forskningsfelt, Høgskolen i Molde Universiteter og høgskoler gis tillatelse for bruk ved henvendelse til Harvard Business School eller Lars Monrad-Krohn har tillatelse for bruk

6 Kristin Woll: Kreativitet og innovasjon blant de ansatte, Frokosteminar i regi av Proffice og Næringsforeningen i Tromsø Kristin Woll: Kunnskap og innovasjon, i regi av Sparebank 1, Kristin Woll: Lansering av Arenabilaget Om forskning på HHT- kunnskap og innovasjon, HHT-dagen ved UiT Foss, Kamovich, Lozano, Ritchie & Reisinger: Case som undervisningsmetode, fagseminar på HHT høsten Guri Eggset: Hedmark University College - a part of the innovation system. Biotech as an example. Konferanse med deltakere fra Interreg-prosjekt. Hedmark Kunnskapspark, juni Guri Eggset: Næringsrettet bioteknologi ved innlandshøgskolen, seminar for UMBstudenter med presentasjon av bedrifter, husdyr- og bioteknologimiljøet i innlandet, august Klara Stensvåg: Norgesuniversitetsprosjektet er gjort kjent i nettverksmøter i regi av Tromsø Næringsforening og Biotech North der personer fra utdanning, næringsliv og virkemiddelapparatet møtes. Etter ytterligere bearbeiding av de egenutviklede casene på samarbeidsmøte i Tromsø ca mars 2012, planlegges det å legge disse ut på HHs og UiTs nettsider. Måloppnåelse i prosjektet; læring og kunnskap Kompetansebygging og undervisning Prosjektet har resultert i betydelig kompetanseoppbygging i de deltakende fagmiljøene ved HH og UiT. Dette har bidratt til at undervisningen ved disse akademiske institusjonene er gjort mer næringsrelevant. Studentene gis dermed et bedre grunnlag for stillinger i det internasjonale arbeidslivet. Vi har også erfart at utvikling av undervisningsmateriell bør skje med nær kommunikasjon med næringslivsaktører slik at deres behov blir ivaretatt. Videre har prosjektet gitt bioteknologene mer kunnskap om innovasjon og entreprenørskap og gitt innsikt i hvordan egne FoU-resultater kan brukes i undervisningen både for bioteknologistudenter, BCE-studenter og eventuelle andre som studerer kommersialisering. Undervisningen i innovasjon og entreprenørskap vil bli mer spennende for bioteknologistudentene når gjenkjennbare eksempler benyttes. Ved HH i Hamar forventes det at mer enn 50 % av masterstudentene (ca 20 studenter per kull) i fremtiden vil gjennomføre sine masteroppgaver innen kommersialisering av bioteknologi. Biofaglig personell må også regne med å måtte veilede på masteroppgaver med elementer av både eksperimentell bioteknologi og kommersialisering. De som underviser i kommersialiseringsfagene vil i større grad ta i bruk case i undervisningen, og har selv skaffet seg erfaring med utvikling av case fra forskningsbaserte innovasjoner. Videre har de ervervet seg innsikt i særegenheter ved kommersialisering av bioteknologi, som også har betydning for hvilke case som skal benyttes i undervisningen og skaffet seg verdifulle kontakter til næringsliv. Samarbeid. Prosjektsamarbeidet mellom HH og UiT og to felles workshops har bidratt til at fagmiljøene er blitt kjent med hverandre og at felles problemstillinger i undervisningen er identifisert og bearbeidet. Dette har gitt grunnlag for samarbeid på et nytt prosjekt tildelt UiT av Norgesuniversitetet ; Entrepreneurship, intrapreneurship and the commercialization of High North Science: Building a collaborative circumpolar network on the new economy. Dette er et viktig prosjekt som ledes av HHT/UiT med deltakere fra NFH, to canadiske universiteter (Univ. of Saskatchewan og Univ. 6

7 of Waterloo) samt Høgskolen i Hedmark. For Hamarmiljøet og bioteknologimiljøet ved NFH er samarbeidet med Innovasjons- og entreprenørskapsmiljøet rundt BCE-studiet i Tromsø er særlig verdifullt, og videreutvikling av studietilbud vil skje i det nye samarbeidsprosjektet. Undervisningspersonell vil bli utvekslet i tillegg til undervisningsmateriell som er utviklet/skal utvikles. Partene i samarbeidet har ulike styrker som kommer til nytte i samarbeidet: UiT: Fagmiljøet innen innovasjon og kommersialisering ved/rundt Universitetet har betydelig størrelse og tyngde og bidrar med kompetanseoverføring til HH. Det drives også forskning innen innovasjon og entreprenørskap som også inngår i fagmiljøet rundt BCE-studiet. HH: Høgskolen er omgitt av, og samarbeider med innovative bedrifter i undervisningen på Master s Study in Applied & Commercial Biotechnology. Næringsaktørene bidrar med reelle problemstillinger fra forskning og kommersialisering til masteroppgaver, undervisningspersonell og felles forskningsprosjekter. Regnskap Ettersom prosjektet kom i gang senhøstes 2010 og de fleste utgiftene er bokført i 2011, er regnskapet for 2010 og 2011 slått sammen. Se også regnskapsrapport fra HH og UiT, vedlegg 3. Aktiviteter Kostnadssted Budsjett Regnskap, ekstern finan Egeninnsats, Prosjektledelse HH Koordinering UiT Utvikling av studiemateriell HH Utvikling av studiemateriell UiT Revidering av kurs HH Revidering av kurs UiT Bioinnovasjonsforum HH Workshop 1 i Tromsø UiT arr.kostn HH reise+kostn Workshop 2 i Hamar HH arr.kostn UiT reise+kostn Reiser + div HH UiT Totalt HH UiT Dekkes av Norgesuniversitetet. HH UiT Finansiering Norgesuniversitetet HH egenandel * UiT egenandel * Totalfinansiering av prosjekt *Underskudd regnskap dekket ved egenfinansiering av HH og UiT Egeninnsats i form av arbeidsinnsats, timer 7

Hvordan være innovativ i samarbeid om innovasjon?

Hvordan være innovativ i samarbeid om innovasjon? Hvordan være innovativ i samarbeid om innovasjon? Professor Lene Foss Handelshøgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø Entreprenørskap i høyere utdanning - erfaringer og utfordringer Norgesuniversitetet/NHO,

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING; STUDENTKULL 2011

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING; STUDENTKULL 2011 Saknr. 09/3564-18 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Turid Lie STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING; STUDENTKULL 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING 2010

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER INNEN NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI - SØKNAD OM VIDEREFØRING 2010 Saknr. 3564/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at Stipendprogram for masterstudenter i næringsrette

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Oftedal, E. and Foss, L. "Dynamics of Legitimacy Building" Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012.

Oftedal, E. and Foss, L. Dynamics of Legitimacy Building Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012. PUBLIKASJONER FORFI 2012: Magnus Gulbrandsen and Einar Rasmussen (2012) The use and development of indicators for the commercialisation of university research in a national support programme Technology

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Jens Revold, prosjektkoordinator, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - UiT Bakgrunn Norges fiskerihøgskole

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Innovasjonsledelse og forretningsmodeller Mars 2010 juni 2010 Oppdatert 30.januar 2010

Innovasjonsledelse og forretningsmodeller Mars 2010 juni 2010 Oppdatert 30.januar 2010 Innovasjonsledelse og forretningsmodeller Mars 2010 juni 2010 Oppdatert 30.januar 2010 Modul 1 8. 11. mars 2010, Oslo BI Nydalen Mandag 8. mars 2010 10.00 Velkommen, Introduksjon v/nfr 1015 Programmets

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt:

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt: Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 267417 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH Søreide, Tina FINANSMARK

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø Internasjonalt forskningssamarbeid Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø HOVEDGREP 1. Alle Forskningsrådets satsinger skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt

Detaljer

Innovasjon i ph.d.-utdanningen. Forum for forskerutdanning 8. september 2016 Else Marie Lingaas

Innovasjon i ph.d.-utdanningen. Forum for forskerutdanning 8. september 2016 Else Marie Lingaas Innovasjon i ph.d.-utdanningen Forum for forskerutdanning 8. september 2016 Else Marie Lingaas Hvorfor innovasjon? Kvalifikasjonsrammeverket - nivå 8: Ph.d. (3. syklus): Kunnskap: Kandidaten kan bidra

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen. Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt

Kvalitet i forskerutdanningen. Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt Kvalitet i forskerutdanningen Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt Harsha Ratnaweera, IMT FU, 09.09.2014 Rolle i en doktorgrad i samfunn Forrige generasjoner:

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Akademisk entreprenørskap fra forskning til business

Akademisk entreprenørskap fra forskning til business Akademisk entreprenørskap fra forskning til business Professor Lene Foss Handelshøgskolen i Tromsø, BFE-fak. Nasjonalt seminar, Uit 26.Mai 2010 Akademisk entreprenørskap å gjøre forretning av forskning

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle Unni Olsbye SFI-forum, 20. september 2011 Rasjonell design GRATULERER! Respekt Industri Institutt - Universitet «70 % -målet» Hva er aller

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

Velkommen til Gründerskolens introkurs! ENT4000i og ENT4000 GS + SE

Velkommen til Gründerskolens introkurs! ENT4000i og ENT4000 GS + SE Velkommen til Gründerskolens introkurs! ENT4000i og ENT4000 GS + SE Dagen i dag Introduksjon og oversikt over kurset Hva er entreprenørskap? Øvinger: Presentasjon av dere Forkurs Introduksjon og presentasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP Sammenfattende evaluering av kvaliteten på instituttets utdanningstilbud 1.1. Oppsummering og kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata Det var ingen stryk

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket og Karriereutvikling. Qualification framework and career development. Professor Michaela Aschan Prodekan forskning

Kvalifikasjonsrammeverket og Karriereutvikling. Qualification framework and career development. Professor Michaela Aschan Prodekan forskning Kvalifikasjonsrammeverket og Karriereutvikling Qualification framework and career development Professor Michaela Aschan Prodekan forskning Karriere utenfor akademia? Seminar 25.04.2012, BFE / UiT Aldri

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 39/6 Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 3 40/6 Kurstilbud i pedagogiske emner /6 Pedagogisk time V7 6 42/6 Regnsk

Saksliste Vedtakssaker 39/6 Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 3 40/6 Kurstilbud i pedagogiske emner /6 Pedagogisk time V7 6 42/6 Regnsk Møtebok: (2..206) Dato:.2.206 Sted: 9. etg. Notat: Saksliste Vedtakssaker 39/6 Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 3 40/6 Kurstilbud i pedagogiske emner 207 4 4/6 Pedagogisk time V7 6 42/6 Regnskapsrapport

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Velkommen til Gründerskolens forkurs! ENT4000 og ENT4505

Velkommen til Gründerskolens forkurs! ENT4000 og ENT4505 Velkommen til Gründerskolens forkurs! ENT4000 og ENT4505 Dagen i dag Introduksjon og oversikt over kurset Hva er entreprenørskap? Øvinger: Presentasjon av dere Forkurs Introduksjon og presentasjon Kort

Detaljer

Skolering av veiledere i PhD-opplæringen

Skolering av veiledere i PhD-opplæringen Skolering av veiledere i PhD-opplæringen Robert Bjerknes 1 Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011 Kandidater i PhD-programmet: Ca. 525 Antall disputaser: 87 Stor tematisk og metodologisk bredde Øket

Detaljer

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter.

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Forslag til strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold Bakgrunn Prosess

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE

STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE Saknr. 3564/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie STIPENDPROGRAM FOR MASTERSTUDENTER I NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI VED HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

HMS en del av ingeniørkompetansen

HMS en del av ingeniørkompetansen HMS en del av ingeniørkompetansen Tore Hoven Prosjektdirektør Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Studieprogramleder bygg- og miljøteknikk Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden

Detaljer

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars Internasjonale kompetanseprogrammer Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen Molde, 3. mars 2016 www.innovasjonnorge.no 3 delmål Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3:

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy God praksis på personalutvikling i TTO/KA Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy 18.04.2007 Agenda Generelle betraktninger om US vs. NO mht. TTO s Eksempel på bevissthet rundt kompetanse hos TTO/KA personell

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program Fulvio Castellacci TIK-styret, Møte 1. september 2015

Detaljer

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv»

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS STEVNET 2017 SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM 27. - 28. September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS-Vandring med 8 spennende læringscase fra Norge Keynote Michael Ballé - Lead with Respect Keynote

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Hvordan øke samarbeidet mellom UNIS og de norske universitetene? Hanne H. Christiansen Educational Committee leader

Hvordan øke samarbeidet mellom UNIS og de norske universitetene? Hanne H. Christiansen Educational Committee leader Hvordan øke samarbeidet mellom UNIS og de norske universitetene? Hanne H. Christiansen Educational Committee leader UNIS utdannings formål UNIS er et AS direkte under Kunnskapsdepartementet. Samarbeidsavtalen

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS)

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) SAMARBEIDSAVTALE mellom UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) v/senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) og UNIVERSITET I TROMSØ (UIT) v/institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) 1 og Senter

Detaljer

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd BTO The Technology Transfer Office in Bergen Established 2004 and owned by: University of Bergen (40%) Helse Bergen (40%) Institute

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.01.2017 Tid: 09.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/17 17/97 Interreg-prosjekt

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Vi fusjonerer fordi * vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor. MARKOM2020 «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.» St. prop 1S 2013, 1.3.3 Gjennom MARKOM2020 er utviklingen av høyere

Detaljer

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Jan R Iversen seniorrådgiver, Stab og SKA Kort om «UiT Norges arktiske universitet» som internasjonalt og nordområderelevant universitet

Detaljer

Næringslivets syn på Forskningsrådet nye rettighetspolitikk. Hans-Christian Haugli Forskningsdirektør Telenor Research & Innovation

Næringslivets syn på Forskningsrådet nye rettighetspolitikk. Hans-Christian Haugli Forskningsdirektør Telenor Research & Innovation Næringslivets syn på Forskningsrådet nye rettighetspolitikk. Hans-Christian Haugli Forskningsdirektør Telenor Research & Innovation 1 Introduksjon Har meninger som sannsynligvis deles av flere i næringslivet,

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer HERD Maritime HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer 1.1 Aim The overall aim of the Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) is to contribute to economic growth and

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer