Energimerkeordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energimerkeordningen"

Transkript

1 Energimerkeordningen «Det norska energideklarationssystemets konsekvenser för äldre byggnaders karaktärsbärande värden.» «Granskad och förvanskad? en undersökning av det svenska energideklarationssystemets påverkan på äldre bebyggelse karaktärsbärande värden.» «Examensarbete» ved Byggnadsantikvarieprogrammet», Uppsala universitet, Campus Gotland Villa, oppført 1934, Visby, Gotland

2 Bakgrunn: EU direktiv krav om energimerking og tiltaksforslag, ( ) Norge: energimerking kan gjøres av den enkelte eier enkel, detaljert, ekspertskjema Sverige: eksperter gjennomfører «energideklarering» Mål: Truer dagens energimerkeordning verneverdier i eldre bygninger, og kan systemet eventuelt bli bedre? Gjennomføring: statistisk materiale, case-studier, studie av tiltaksforslagene, analyse

3 Statistisk resultat: Energimerkinger Enkel registrering, Detaljert registrering, 2618 Expertskjema : verneverdig trearkitektur, : byplanlegging, eneboliger i byene, : funksjonalismen, : industrialisert byggindustri Tabell 6. Statistisk sammanställning av respektive byggnadskategoris energideklarationer.

4 Energivärde Genomsnittligt energivärde för respektive byggnadskategori och registreringsmetod. 7 Forskjell enkel detaljert. Forskjell eldre yngre Trä Enkel Nybyggnadsår Trä Detaljerad Trä Schema Mur/tegel Enkel Mur/tegel Detaljerad Mur/tegel Schema

5 kwh /m2 /år Genomsnittlig estimerad energiförbrukning för byggnader med Enkel respektive Detaljert registreringsmetod Trä Enkel Trä Detaljerad Mur/tegel Enkel Mur/Tegel Detaljerad Nybyggnadsår

6 Panelt laftet trebygning, 1859 Enkel registrering ga energimerke E, og følgende tiltaksforslag: Etterisolering av yttertak/loft (10-40 cm) Etterisolering av yttervegg (10-35 cm) Utskifting av vinduer Utskifting av ytterdør Installere ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner Installere ny rentbrennende vedovn eller peisinnsats

7 Energimerking, enkel registrering: Figur 1.A: Byggnadens resultat efter Enkel registrering. Figur 1.B: Med viss risk för att byggnadens karaktärsbärande värden skadas kan energivärdet knappt höjas 1,0 enheter. (etterisolering loft 400 mm + ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner) Figur 1.C: Utan antikvariska hänsyn blir energivärdet endast marginellt bättre än föregående. (som B + utskifting av vinduer og dører) Kommentarer: Utskifting av vinduer og dører samt etterisolering av yttervegger bør ikke anbefales i en slik bygning siden disse tiltak vil skade verneverdiene Bygningen har per i dag innervinduer som kan brukes vinterstid med god effekt, dette er det ikke mulig å legge in i systemet Detaljert registrering ga dårligere verdier enn enkel registrering.?

8 Byggmesterfunkis, 1937 Enkel registrering ga energimerke G, og følgende tiltaksforslag: Etterisolering av yttertak/loft (10-35 cm) Isolering av gulv mot kald kjeller (15-40 cm) Etterisolering av yttervegg (10-35 cm) Utskifting av vinduer Utskifting av ytterdør Installere ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner Installere varmepump Utskifting av oljekjel til biokjel

9 Energimerking, enkel registrering: Figur 3.A: Byggnadens resultat efter Enkel registrering. Figur 3.B: Med viss risk för byggnadens karaktärsbärande värden kan energivärdet fortfarande inte höjas 1,0 enheter. (etterisolering av loft, kjeller, installasjon av varmepumpe, utskifting til biokjel) Figur 3.C: Utan hänsyn till byggnadens karaktärsbärande värden kan energivärdet höjas ca 1,0 (+etterisolering av yttervegger). Kommentarer: Utskifting av vinduer og dører samt etterisolering av yttervegger bør ikke anbefales i en slik bygning siden disse ikke er tiltak som er enkelt at gjennomføre uten å skade verneverdiene i bygningen Utskifting av vinduer og dører gir dessuten, ifølge systemet, ingen effekt

10 Konklusjoner «Systemets enkla uppbyggnad och praxis har lett till att en stor mängd energideklarationer kunnat upprättas i Norge, även om det ska tilläggas att detaljeringsgraden och kvaliteten på dem varierar kraftigt.» «Energiprestandan för äldre byggnader underskattas och de lämnade åtgärdsförslagen saknar såväl varsamhet som ekonomisk bäring.».sammenlikning mellom estimert teoretisk gjennomsnittsforbruk ved bruk av energimerkeordningens enkle registrering ga mer enn 300 kwh/m²,år høyere forbruk enn målte verdier i Sverige på samme type bygninger. De feilaktige verdiene ser ut til å bli mer og mer feil jo eldre bygningene er. Noen form for beregning av hvor kostnadseffektive tiltakene er bør også inngå. «För att systemet inte fortsatt ska utgöra ett hot mot äldre byggnaders karaktärsbärande värden är det viktigt att referensbiblioteken initialt utvidgas och minimum-kraven för lämnade uppgifter i registreringarna skärps. «og at «Systemet för åtgärdsförslagen antingen reduceras till att endast innefatta brukarrelaterade åtgärder eller skärpes i samband med att en förändring av Energimerkeforskriften förordrar obligatorisk besiktning av byggnader. «de automatisk genererte tiltaksforslagene medfører økt risiko for å skade eldre bygningers bevaringsverdier og derfor bør eventuelt tiltaksforslag som kun er bruker-relaterte anbefales. Mulighet for å forbedre den norske energimerkeordningen ved å: etablere obligatorisk registrering med ekspertskjema for bygninger eldre enn 1960? kun anbefale bruker-relaterte tiltak på eldre bygninger som er energimerket av huseiere? etablere register med målt energiforbruk i eldre bygninger ville være et godt kompletterende redskap til forutbestemte estimerte tall på energiforbruk? vurdere tiltakene utfra klimagassutslipp knyttet til tiltak i eksisterende bygninger i et livsløpsperspektiv?

11 Forskningsprogrammet Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndigheten , , ? Programmet ska skapa förutsättningar för att metoder och material utvecklas som tar hänsyn till energieffektivisering och energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ett sådant sätt att det svenska kulturarvet och dess värden kommer att bevaras. - skapa bestående kunskapsgrund - utveckla nationell kompetans - skapa förutsättningar för kommersiella tjänster och produkter mot en internationell marknad Eksempler på aktuelle forskningsfelt: - oppvarming og klimastyring som forebyggende konservering - integrasjon av energi- og inneklimaspørsmål i antikvariske prosesser - utvikling og vurdering av nye tekniske løsninger for energieffektiv oppvarming og klimastyring Eksempler på objekter: 3500 kirker, 2500 verneverdige bygninger Sum: SEK SEK SEK?

12 Eksempler på prosjekter, se: Centrum för Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (CEK) Uppsala universitet, Campus Gotland

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Kaarstadbygningen Høgskulen i Volda

Kaarstadbygningen Høgskulen i Volda Kaarstadbygningen Høgskulen i Volda Energieffektivisering ved bruk av Total Concept metoden Oppdragsgiver: Prosjekt utført av: Resty Garcia, Statsbygg SINTEF Byggforsk Anna Svensson Anders-Johan Almås

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år Adresse Hovsletta Postnr 7380 Sted 7380 Leilighetsnr. Gnr. 26 Bnr. 8 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-78077 Dato 31.03.2011 Ansvarlig Utført av AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS AF Energi

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Bygninger og naturvern: Hva må til?

Bygninger og naturvern: Hva må til? Bygninger og naturvern: Hva må til? Lars Haltbrekken/Torhildur Fjola Kristjansdottir Leder/Energirådgiver Norges Naturvernforbund lh@naturvern.no, tfk@naturvern.no 20. november 2007 Energifrigjøring i

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Energibruk i 9 passivhus- Sammenligning mellom beregnete og målte verdier

Energibruk i 9 passivhus- Sammenligning mellom beregnete og målte verdier Passivhus Norden 213 Energibruk i 9 passivhus- Sammenligning mellom beregnete og målte verdier Anna Svensson, SINTEF Byggforsk, P.O. 124 Blindern, N-314 Oslo, anna.svensson@sintef.no Eyvind Fredriksen,

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Alle kan energimerke nå 1. januar 2010: Ordningen trådte

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Skattefradrag for enøk

Skattefradrag for enøk Forslag til Skattefradrag for enøk Oslo, 24. februar 2014 Organisasjonen som står bak Oppsummering av forslag til Skattefradragsordning for enøk-tiltak 24. februar 2014 Nordmenn bruker hvert år over 60

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mats Tobiassen (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 2 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 44 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 080486413 Bolignr. Merkenr. A2011-103679 Dato 21.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet 212 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult AS og SINTEF Byggforsk på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer